ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 INSTALLATION MANUAL CABIN FOLDING DOOR G3

2 J J00 - ȁițijƞȣȡȗȓį - Operati BATTERY VOLT + COM CLOSE MAGNETIC SWITCH (NO) ȂǹīȃǾȉǿȀȅ (NO) ȈǾȂǹ ǼǿȈȅǻȅȊ / INPUT SIGNAL -30 V AC\DC (N) GND J40 ǻțįțȩʌijșȣ Switch ON ǻțįțȩʌijșȣ Switch 0 Amp Fuse ǻțįțȩʌijșȣ 3 Switch 3 N OPE CLO SE POT40 J09 ǻțįțȩʌijșȣ 4 Switch 4 POT400 SW OK TEST J īǿǹ 07(3 ȋȍȇǿȉ ENCODER MOTOR WITHOUT ENCODER ǼȆǹĭǼȈ ȀȁǼǿǻǹȇǿǼȈ ȆǹȇǹǺǿǹȈǾ OBSTACLE ȋȍȇǿȉ īǽĭȋȇǹ ǼȃǼȇīȅȆȅǿǼǿ ȉȅ J03 WITHOUT BRIDGE ACTIVATE J03 (NO) (NC) (NC) ENCODER MOTER OPEN ȂǿȀȇȅǻǿǹȀȅȆȉǾȈ Ȇȅȇȉǹ (&'(5 MICROSWITCH MOTOR WITH ENCODER OPENED CLOSED CONTACTS (LOCKERS) J CLOSE ȉǹȋȋȉǿȉǹ ȀȁǼǿȈǿȂǹȉȅȈ - CLOSING SPEED OPEN ȉǹȋȋȉǿȉǹ ǹȃȅǿīȃǹȉȅȉ - OPENING SPEED TIME ȂǿȀȇǾ ȉǹȋȋȉǿȉǹ ǹȃȅǿīȃǹȉȅȉ - SMALL OPENING SPEED TIME POT40 OFF Elvi ȤȦȡȓȢ encoder ȤȦȡȓȢ ĮȜȣıȓįĮ - Elvi without encoder without chain Elvi ȤȦȡȓȢ encoder ȝi ĮȜȣıȓįĮ - Elvi without encoder with chain Elvi ȝi encoder ȤȦȡȓȢ ĮȜȣıȓįĮ - Elvi with encoder without chain Elvi ȝi encoder țįț ȝi ĮȜȣıȓįĮ - Elvi with encoder with chain Valeo ȤȦȡȓȢ encoder țįț ȤȦȡȓȢ ĮȜȣıȓįĮ - Valeo without encoder without chain ȆȩȡIJĮ LEO - Valeo ȤȦȡȓȢ encoder țįț ȤȦȡȓȢ ĮȜȣıȓįĮ - Model LEO - Valeo without encoder without chain J00 CLOSE OPEN CLOSE ǼȁȁǼǿȌǾ ȉǹȉǿȉ WITHOUT VOLTAGE) ǼǿȈȅǻȅ, ǼȆǹĭǾȈ ENTRIES OF CONTACT OPEN COM OFF EPCOS (L) ^ ^ V AC\DC Ǽ.Ȇ. CLOSE ǹȉĭǹȁǽǿǹ $PS )86( $PS Door ctacts J05 J03 J04 J0 J08 J07 J06 J0 Ǽ.Ȇ. J00 Date: 0 / 0 / 0 ȈǾȂǹȉǹ ǼǿȈȅǻȅȊ INPUT SIGNALS -30 V AC\DC ON Versi. J00 ^^ Σχεδιο 5 Drawing 5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ G3 / INSTALLATION MANUAL OF LANDING DOOR G3

3 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ G3 / ΙΝSTALLATION MANUAL OF LANDING DOOR G3 0 εικόνα 0 εικόνα, 3a, 3b, 4 03 εικόνα 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ Ξεκινάμε την εγκατάσταση της πόρτας, με τη τοποθέτηση του αλουμινένιου κατωκασίου και της βάσης του. Φροντίζουμε να είναι αλφαδιασμένο κατά τη διεύθυνση του μήκους του όπως και του πλάτους του. Το βιδώνουμε σχετικά χαλαρά στο δάπεδο του θαλάμου, αφού προηγουμένως το κεντράρουμε στο καθαρό άνοιγμα του θαλάμου. ( Δε ξεβιδώνουμε ποτέ τις δύο φρεζάτες αλενόβιδες του κατωκασίου ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α. Τοποθετούμε το μηχανισμό, ανοίγοντας από δύο τρύπες Φ9 στα παραπέτα του θαλάμου, σε ύψος 080mm και 80mm από το κατωκάσι (sill). Στερεώνουμε το μηχανισμό στις δύο οβάλ τρύπες που υπάρχουν στις πλαϊνές πλευρές του, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες Μ8 x 5 *. Σταθεροποιούμε το μηχανισμό σε τέτοιο ύψος ώστε η απόσταση ανάμεσα στο πανωκάσι και στο κατωκάσι αλουμινίου να είναι ακριβώς 000mm. Β. Συνδέουμε τη κλέμα στη θέση J0 της πλακέτας και ο μηχανισμός εκτελεί την εντολή ανοίγματος. Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος, αποσυνδέουμε τη κλέμα από τη θέση J0 (Εικ.4). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ Τοποθετούμε τα παπουτσάκια, αφού τα φέρουμε πρόσωπο με το άκρο του φύλλου προς το κέντρο του ανοίγματος. Για κάθε παπουτσάκι χρησιμοποιούμε δύο κασονόβιδες Μ5 x 6 DIN 603 και δύο περικόχλια Μ5 DIN 693. ( Περιέχονται στη συσκευασία ) 0 re 0 re, 3a, 3b, 4 03 PLACING THE ALUMINUM SILL Start installing the door by placing first the Aluminum Sill and its support. Make sure the Sill is leveled both the X and Y axes. By tightening the screws relatively soft fix the sill the floor of the cabin having it first centered against the Clear opening of the cabin. ( We never unscrew the two allen screws of the sill ) PLACING THE MECHANISM A. In order to fix the mechanism the cabin, two hole of Φ9 have to be opened the side ledges of the cabin, at precisely 080 mm and 80 mm from the sill, both sides. Tighten the mechanism with the four screws type M8 x 5 ** using the oval screw holes the sides of the mechanism. Ensure that the height between the top and bottom sill is 000 mm exactly. B. At positi J0 of electric circuit we cnect the cnector and the mechanism opens. Afterwards the opening, discnect the cnector from positi J0 (fig.4). PLACING OF GUIDE SHOES Fix the guide shoes the end of the panel by using two screws M5 x 6 DIN 603 and two nuts M5 DIN 693. ( Included in the packaging) re 5 4 3a 3b 5

4 εικόνα 5, 6, 7, 8 05 εικόνα 9, 0 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ Για να τοποθετηθούν τα θυρόφυλλα, θα πρέπει να ανασηκωθούν οι δύο πλαϊνοί άξονες του μηχανισμού (Εικ.7). Λασκάρουμε την επάνω αλενόβιδα από το μεντεσέ του κάθε φύλλου (Εικ.5) και τοποθετούμε τα φύλλα στο κατωκάσι, συγκεκριμένα στα πλαστικά δαχτυλίδια του κατωκασίου, στη βάση των οποίων υπάρχουν ατσάλινες μπίλιες (Εικ.6). Ακολούθως χτυπάμε ελαφρά το πάνω μέρος των αξόνων (Εικ.7) και όταν το κάτω μέρος τους (γλώσσα) εφαρμόσει στη θηλυκή υποδοχή του μεντεσέ (Εικ.8), τοποθετούμε τις ασφάλειες που είναι στους πλαϊνούς άξονες. Τέλος, σφίγγουμε τις αλενόβιδες που ασφαλίζουν τις γλώσσες των αξόνων του μηχανισμού στις θηλυκές υποδοχές του άξονα περιστροφής των φύλλων (Εικ.8). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΣΜΟΥ Με το τρόπο που φαίνεται στις φωτογραφίες, τοποθετούμε το κάλυμμα και το στερεώνουμε με (μία) λαμαρινόβιδα. (Για τη προστασία του μηχανισμού από νερά-σκόνες-τσιμέντα κ.τ.λ. πρέπει να τοποθετούμε πάντα το κάλυμμα μετά το τέλος της εργασίας στη συσκευασία). 04 re 5, 6, 7, re 9, PLACEMENT AND REGULATION OF THE PANELS In order to install the panels lift the two axes the sides of the mechanism (fig.7). After loosening the upper allen screws of the each panel`s aluminum hinges (fig.5), place them in the plastic cylinders of the sill at the bottom of which there are metal balls (fig.6). Following that push the upper part of the axes (fig.7) and when the lower part of them adapts to the female recepti of panel`s axe (fig.8), assemble the retaining rings of the axes of the mechanism. Finally tighten the allen screws that secure the axes of the mechanism in the female adaptors of the panel`s axe (fig.8). POSITIONING OF MECHANISM COVER By following the picture put the cover of the mechanism fixing it the mechanism by means of (e) screw. (For the protecti of the mechanism from water-dirt-cements etc. always place the cover after the end of the work)

5 6 7 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ / EXTRA ELEMENT ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΜΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (εικ., ) / POSITIONING DRIVE C ΚΑΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ / DRIVE CAM OPEN ΚΑΜΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ / DRIVE CAM CLOSE 06 σχέδιο 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ. Στη θέση J 00 συνδέουµε το ρεύµα 80-30V AC/DC. Στο J 00 συνδέουµε τα σήµατα. Το κύκλωµα µπορεί να λειτουργεί µε εισόδους εξωτερικής τάσης (6-30V AC/DC) ή µε εισόδους επαφής. (Έλλειψης τάσης).. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Σ αυτή τη περίπτωση ο βραχυκυκλωτής J 09 θα πρέπει να είναι στη θέση και το σήµα εισόδου εξωτερικής τάσης (κλεισίµατος) να δίνεται στα 0 (COM) / 8 (CLOSE).. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Σ αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα το σήµα ανοίγµατος ή κλεισίµατος για να εκτελεστεί µία κίνηση. Ο βραχυκυκλωτής J 09 θα πρέπει να είναι στη θέση και τα σήµατα εισόδου εξωτερικής τάσης δίνονται στα 8 (CLOSE) / 0 (COM) / (OPEN).3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (Έλλειψη τάσης) Σ αυτή τη περίπτωση, ο βραχυκυκλωτής J 09 θα πρέπει να είναι στη θέση. Γεφυρώνουµε το 0 και το και το σήµα εισόδου επαφής (κλεισίµατος) δίνεται στα 9 (COM) / 8 (CLOSE).4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (Έλλειψη τάσης) Σ αυτή τη περίπτωση, ο βραχυκυκλωτής J 09 θα πρέπει να είναι στη θέση. Γεφυρώνουµε το 0 και το και τα σήµατα εισόδου επαφής (κλεισίµατος) δίνονται στα 8 (CLOSE) / 9 (COM) / (OPEN). 3. Στη θέση J 06 συνδέουµε normal open µαγνητικό διακόπτη, που µε χρήση λωρίδας κλείνει στους ορόφους ώστε να µπορεί να ανοίγει η πόρτα για να εξελιχθεί η διαδικασία του απεγκλωβισµού. 4. Στο J 0 συνδέεται η µπαταρία (V,.3 ΑΗ). Η µπαταρία ελέγχεται αυτοµάτως ώστε να είναι πάντοτε φορτισµένη. Όταν φτάσει στα 4.8V η φόρτιση διακόπτεται αυτοµάτως. Όταν η µπαταρία είναι άδεια ή κατεστραµµένη το ενδεικτικό λαµπάκι ΟΚ είναι συνεχώς αναµµένο. Όταν αναβοσβήνει γρήγορα τότε η µπαταρία είναι φορτισµένη ή φορτίζει και όταν αναβοσβήνει αργά τότε το κύκλωµα τροφοδοτείται από τη µπαταρία. 5. J 07. Εδώ συνδέονται οι επαφές (CONTROL) 6. J 08. Εδώ συνδέονται οι επαφές (Εργοστασιακή σύνδεση) 7. J. Με γέφυρα απενεργοποιεί το J 03, ενώ χωρίς γέφυρα ενεργοποιεί το J (Εργοστασιακά παραδίδεται γεφυρωµένο) 8. J 03. Δύναται να γίνει σύνδεση σηµάτων φωτοκουρτίνας ή επανανοίγµατος 9. J 04. Εδώ συνδέεται ο µικροδιακόπτης για µοτέρ µε encoder. (εικ.5) (Εργοστασιακή σύνδεση) 0. J05. Εδώ συνδέονται οι τερµατικοί διακόπτες σε περίπτωση µοτέρ χωρίς encoder (Εργοστασιακή σύνδεση)

6 σχέδιο 5 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Elvi χωρίς encoder χωρίς αλυσίδα Elvi χωρίς encoder µε αλυσίδα Elvi µε encoder χωρίς αλυσίδα Elvi µε encoder µε αλυσίδα Valeo χωρίς encoder χωρίς αλυσίδα Πόρτα LEO - Valeo χωρίς encoder χωρίς αλυσίδα 06 drawing 5 3. At positi J 06 cnect a normal open magnetic switch, which with the help of a stripe closes the cir oor in order to ensure the opening and closing of the door and an emergency evacuati 4. At J0 cnect the battery (V,.3 AH). The battery is checked automatically so that it is always charged. As so as the battery reaches 4.8V the charging is interrupted automatically. If the battery is not charged or destroyed the Led OK is switched ctinuously. If the led fast way then the battery is charged or is charging and ly if the l lowly then supply is de by the battery. 5. J 07. Serial ctacts cnecti. (CONTROL) 6. J 08. Serial Ctacts (Factory cnectis) le without bridge it activates J (Ready from the factory) 8. J 03. Factory delivered n bridged. Can be used for cnecting signal from reopening butt or lightcurtains. 9. J 04. Final course switch (end ctact) cnect at the motor with encoder Factory cnectis). 0. J 05. Final course switches (end ctacts) cnectis ly in case of motor without encoder (Factory cnectis).. J. Motor cnecti (Factory cnecti).. POT 400 / POT 40. From these potentiometers opening and closing speed can be adjusted (Maximum clockwise). 3. POT 40. It is the small time breaking at the opening 4. J 0. Serial cnectis for the reopen cycle in case of obstructi (violati ctact of the clutch). (Factory cnecti). 5. J 40. Εδώ συνδέονται οι επαφές. (Εργοστασιακή σύνδεση. Δε τα αλλάζουµε θέση) 6. SW 40. We choose the operating of electric circuit, according to Factory Cnectis. We do not shift them.). J. Είναι συνδεδεµένο το µοτέρ (Εργοστασιακή σύνδεση). POT 400 / POT 40. Από αυτούς τους ροοστάτες µπορούµε να ρυθµίσουµε τη ταχύτητα ανοίγµατος / κλεισίµατος αντιστοίχως. (Μέγιστη τιµή προς τα δεξιά) 3. POT 40. Είναι ο µικρός χρόνος στο φρενάρισµα κατά το άνοιγµα 4. J 0. Εδώ συνδέεται ο διακόπτης παραβίασης του συµπλέκτη. (Εργοστασιακή σύνδεση) 5. J 40. Εδώ συνδέονται οι επαφές. (Εργοστασιακή σύνδεση. Δε τα αλλάζουµε θέση) 6. SW 40. Εδώ επιλέγουµε τη λειτουργία της πλακέτας ανάλογα µε το µοτέρ που χρησιµοποιείται στον εκάστοτε µηχανισµό. (εικ.6) (Εργοστασιακή ρύθµιση. Δε τα αλλάζουµε θέση) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4 CONNECTION DIAGRAM OF ELECTRONIC CIRCUIT. At positi J 00 cnect the electrical supply 80-30V AC/DC. At positi J 00 cnect the signals. The circuit can operate with external voltage inputs (6-30V AC/DC) or with ctact inputs ( Lack of Voltage)... OPERATION WITH INPUT SIGNAL OF EXTERNAL VOLTAGE In this case the short-circuit switch J 09 must be in positi and the input signal of external voltage (closing) has to be cnected to 0 (COM) / 8 (CLOSE).. OPERATION WITH INPUT SIGNALS OF EXTERNAL VOLTAGE In this case, in order to dictate a movement of the door, the opening and closing signals have to be separately activated, thus the shortcircuit switch J 09 should be set in positi and the input signal of external voltage have to be cnected to 8 (CLOSE)/0(COM)/ (OPEN).3. OPERATION WITH CONTACT INPUT SIGNAL (Lack of Voltage) In this case short-circuit switch J 09 should be in possiti. We bridge 0 with and the ctact input signal (closing) has to be cnected to 9 (COM) / 8 (CLOSE)..4. OPERATION WITH CONTACT INPUT SIGNALS (Lack of Voltage) In this case short-circuit switch J 09 should be in possiti. We bridge 0 with and the ctact input signals have to be cnected to 8 (CLOSE) / 9 (COM) / (OPEN) OPERATING Elvi without encoder without chain Elvi without encoder with chain Elvi with encoder without chain Elvi with encoder with chain Valeo without encoder without chain Landing door LEO - Valeo without encoder without chain SWITCH SWITCH SWITCH 3 SWITCH 4

7 0 ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ / TROUBLESHOOTING.Τα φύλλα της πόρτας δε σχηματίζουν ένα επίπεδο ή κάποιο από τα φύλλα δεν ανοίγει / κλείνει εντελώς. Για να προβούμε σ`αυτή τη ρύθμιση, πρώτα απελευθερώνουμε τα κόντρα παξιμάδια του βραχίονα και ακολούθως ρυθμίζουμε αναλόγως τη θέση του φύλλου, περιστρέφοντας το βραχίονα προς τη κατάλληλη φορά, χρησιμοποιώντας γερμανικό κλειδί (εικ.-). Μετά ρυθμίζουμε τα έκκεντρα που ενεργοποιούν τους τερματικούς διακόπτες, αν χρειάζεται (εικ.3). Τέλος, ξανασφίγγουμε το κόντρα παξιμάδι προσεκτικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος να «κλωτσήσουν» τα πάσα του πλαστικού. Αφού ρυθμιστούν οι βραχίονες, πατάμε το test για να ελέγξουμε τη σωστή λειτουργία της πόρτας..ρύθμιση ευαισθησίας της παραβίασης. Ο μηχανισμός είναι ρυθμισμένος εργοστασιακά. Μόνο στη περίπτωση, που για κάποιο λόγο χρειαστεί, επεμβαίνουμε αλλάζοντας αυτή τη ρύθμιση, που γίνεται όπως φαίνεται στη φωτογραφία (εικ.9). Πρώτα απελευθερώνουμε το κόντρα παξιμάδι και ακολούθως σφίγγουμε ή λασκάρουμε το δεύτερο παξιμάδι. Σφίγγοντας μειώνουμε και λασκάροντας αυξάνουμε την ευαισθησία της παραβίασης. Αμέσως μετά ξανασφίγγουμε το κόντρα παξιμάδι και πατώντας το test ελέγχουμε την ευαισθησία.. The door panel`s are not leveled or a panel is not opening / closing completely. To proceed to this adjustment, first release the counter nuts of the arm and the regulate the panel`s positi by rotating the arm towards the correct directi. This can be de by using spanner (fig. -). Afterwards adjust the metal eccentric rings which activate the final course switches (fig.3). Having finished with the adove, tighten the counter nut carefully otherwise there is a danger of harming the plastic cap`s thread. Once the arms are adjusted, press test to check the proper fuctiing of the door. 3 5 Κινητήρας χωρίς encoder, για sill 80mm. Motor without encoder for sill 80 mm. Adjusting the obstructi sensitivity. The operator is preadjusted in the factory. The readjustment shall ly be made if necessary as shown in the photo (fig.9). First we release the counter nut and then we tighten or loosen the secd nut. By tightening we decrease and by loosening we increase the obstructi`s sensitivity. Then tighten the counter nut and press test, in order to check the obstructi sensitivity. 4 6 Κινητήρας με encoder, για sill 00mm. Motor with encoder for sill 00mm.

8 3 Σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλαχθεί η λειτουργία του μηχανισμού από ηλεκτρονική λειτουργία (με encoder) σε μηχανική λειτουργία (με τερματικά) παρακαλώ επικοινωνήστε με το service της εταιρείας ή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. In case modificatati is needed in the operati of the mechanism from electric operati (with encoder) to mechanic operati (with terminals) please ctact the service of the company or follow the below instructis. Μετατροπή από ηλεκτρονική λειτουργία (με encoder) σε μηχανική (με τερματικά) (εικ.)..βάζουμε το διακόπτη λειτουγίας της πλακέτας στο OFF. Διακόπτες,, 3, 4 στο OFF (Α) 3. Στο J05 συνδέουμε τα καλώδια από τους τερματικούς διακόπτες (Β) 4. Αποσυνδέουμε τα καλώδια από το J04 5. Βάζουμε το διακόπτη λειτουργίας της πλακέτας στο ΟΝ Μετατροπή από μηχανική λειτουργία (με τερματικά) σε ηλεκτρονική (με encoder) (εικ.).βάζουμε το διακόπτη λειτουργίας της πλακέτας στο OFF. Διακόπτης στο ΟΝ ενώ διακόπτες, 3, 4 στο OFF (Α) 3. Συνδέουμε τα καλώδια από το διακόπτη του δεξιού άξονα στο J04 (Β) 4. Στο J05 αποσυνδέουμε τα καλώδια από τους τερματικούς διακόπτες 5. Βάζουμε το διακόπτη λειτουργίας της πλακέτας στο ΟΝ Modificati of electric operati (with encoder) to mechanical (with terminals) (fig.).. Set the operati switch of module to OFF. Set switches,, 3, 4 to OFF (A) 3. Cnect the cables to the terminals switches at J05 (B) 4. Discnect the cables from J04 5. Set the operati switch of module to ON Modificati of mechanical operati (with terminals) to electric (with encoder). Set the operati switch of module to OFF. Switch ON positi while switches, 3, 4 OFF (A) 3. Cnect the cables of the right axis switch to J04 (B) 4.Discnect the cable at J05 from the terminals switches 5. Set the operati switch of module to ON ΕΞΑΡΤΗΜΑ / ΙΤΕΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE VALEO ΧΩΡΙΣ ENCODER / VALEO WITHOUT ENCODER ELVI ME ENCODER / ELVI WITH ENCODER (00mm) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / MOTOR ΜΠΑΤΑΡΙΑ / BATTERY 573 ΝΕΑ ΠΛΑΚΕΤΑ / NEW CARD ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ CI / ELECTRONIC CARD 6887 ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΔΗΓΩΝ ΦΥΛΛΩΝ & ΒΙΔΩΝ / SET OF PANELS GUIDE SHOES AND SCREWS RE ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ / CYLINDRICAL SHOE GUIDE 569 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΛΑΜΑ 00 x 0 mm / MAGNETIC STRIPE 00 x 0 mm 6393 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SMC-SLTF70 / MAGNETIC SWITCH 639 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜ. / ΚΛΕΙΣΙΜ. / OPENING / CLOSING MAGNETIC SWITCH 5660 ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 3ΕΠ 5Α / 3 CONTACTS MICROSWITCH 5A 6396 ΕΠΑΦΗ / CONTACT 569 ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ / CONTACT BRIDGE 4947 ΣΕΤ ΑΚΡΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ / SET OF PANELS MOVEMENT ARMS x 6358 x 680 Α Β

9 Βιοµηχανική Περιοχή Κιλκίς, 600 Ελλάδα ΤΗΛ: FAX: Kilkis Industrial Area, 600 Greece TEL: FAX:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

T3010EN ZERO GL F1 T2 T3 T4 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΚ 3010 OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL POWER UNIT

T3010EN ZERO GL F1 T2 T3 T4 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΚ 3010 OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL POWER UNIT T3010EN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΚ 3010 ZERO GL F1 T2 T3 T4 OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL POWER UNIT OILIFT A.E. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 62/Α-Ν.ΙΩΝΙΑ 14231-ΤΗΛ.+30-210-27.17.119-FAX.+30-210-27.92.914-www.oilift.gr-e-mail:info@oilift.gr

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 L Publication date: 11.10.2011 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATR HATRS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TCHNICAL MANAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTNANC AN S INSTRCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ XTRNAL IMNSIONS - ALL MOLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL

Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας / Triple technology outdoor detector Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ TECHNICAL MANUAL INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS

SOLAR WATER HEATERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ TECHNICAL MANUAL INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit 42EQV025M, 035M. Outdoor unit 38EYV025M, 035M

INSTALLATION MANUAL ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit 42EQV025M, 035M. Outdoor unit 38EYV025M, 035M INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit 42EQV025M, 035M Outdoor unit 38EYV025M, 035M 1115551125 EN CONTENTS GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ PRES FOR SAFETY... 1 INSTALLATION DIAGRAM

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους

Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους RG-S Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Μετράει στάθµη υγρών και στερεών χωρίς να έρχεται σε επαφή µε αυτά. Εκτελεί έλεγχο στάθµης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T ES 050-1M 0 WIV-B; ES 080-1M 0 WIV-B; ES 100-1M 0 WIV-B; ES 120-1M 0 WIV-B; ES 150-1M 0 WIV-B Tronic 7000 T ES 080-1E 0 WIV-B; ES 100-1E 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 350, 500 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 350, 500 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΙΔΕΡΩΤΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 350, 500 mm ΣΙΔΕΡΩΤΕΣ ΜΕ ΦΑΡΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: 1400 mm 1600 mm 2000 mm 2500 mm 3200 mm ΣΙΔΕΡΩΤΕΣ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΞΟΔΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ UPRIGHT REFRIGERATORS AND COUNTERS USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτού χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors Art./Item PN: 1777BABY-BA,1779BABY-AM,1787BABY-BA/M,1789BABY-AM/M Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

PIH/AG-E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

PIH/AG-E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PIH/AG-E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 PHILCO Θερμαντικό σώμα υπέρυθρης τεχνολογίας Οδηγίες χρήσεως σειράς PΙH/AG-EF Συγχαρητήρια για την επιλογή σας Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Περιγραφή Συσκευής 3 Σύντομες Οδηγίες 4

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102867. CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 18-Li A1 CORDLESS CIRCULAR SAW ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-HANDKREISSÄGE

IAN 102867. CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 18-Li A1 CORDLESS CIRCULAR SAW ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-HANDKREISSÄGE CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 18-Li A1 CORDLESS CIRCULAR SAW Translation of original operation manual ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-HANDKREISSÄGE Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ SPECIFIC SOLUTIONS

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ SPECIFIC SOLUTIONS ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ SPECIFIC SOLUTIONS ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ REINFORCEMENT LEVEL.1. Παρουσιάζεται το μοντέλο Κ4. Είναι επίσης διαθέσιμο για όλους τους αριθμούς φύλλων και για ανοίγματα κεντρικά ή τηλεσκοπικά.

Διαβάστε περισσότερα

1)Περιγραφή προϊόντος. 2) Εγκατάσταση

1)Περιγραφή προϊόντος. 2) Εγκατάσταση Προειδοποιήσεις: Η κεντρική μονάδα MINDY A01 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο ασύγχρονου μοτέρ με μια φάση που χρησιμοποιείται για τον αυτοματισμό των ρολών, γκαραζόπορτων, πυλών ή τέντων. Οποιαδήποτε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ IMPORTANT READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS BEFORE USING HEATER. RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DV-80 CRISTAL Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DV-80 GLAS Instructions Manual Kitchen Hoods DV-80 GLASS Manuel d instructions Hottes aspirantes DV-80 GLASS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα