Αν το κεντρικό πρόβληµα της διακυβέρνησης των πολιτικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αν το κεντρικό πρόβληµα της διακυβέρνησης των πολιτικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την"

Transcript

1 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Εναλλακτικές θεωρήσεις, λύσεις και προοπτικές της γραφειοκρατίας στα πλαίσια του σύγχρονου δηµοκρατικού κράτους Του: Αντώνη Λιανού Αν το κεντρικό πρόβληµα της διακυβέρνησης των πολιτικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την αριστοτελική θεωρία των παρεµβάσεων, αποτελεί η συγκράτησή τους και η κατεύθυνσή τους µε τρόπο που να αποφεύγει τον εκφυλισµό τους στις αντίστοιχες παρεµβατικές µορφές, α- ναλογικά, η διοίκηση των γραφειοκρατικών και των οργανωτικών συστηµάτων αντιµετωπίζει πρόβληµα και οφείλει να αναπτύξει στρατηγικές για την αποφυγή των παθολογικών ή δυσλειτουργικών όψεων και εκδηλώσεων της γραφειοκρατίας, διατηρώντας τα θετικά στοιχεία και τις λειτουργικές της δυνατότητες. Το ζήτηµα, είναι να µπορέσει η οργάνωση, δηµόσια ή µη, να αποφύγει να εµπλακεί ή να εγκλωβιστεί στον γραφειοκρατικό φαύλο κύκλο όπου η ασφάλεια των διαδικασιών και η νοµιµότητα εκτρέφουν την απρόσωπη και µηχανιστική ή φορµαλιστική δράση, τη δαιδαλώδη µορφή διοίκησης και τελικά την αδιαφορία τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα αποτελέσµατα. Η σηµασία αυτής της στρατηγικής ικανότητας είναι τόσο µεγαλύτερη (και απαραίτητη) όσο παλαιότερη και εκτεταµένη η γραφειοκρατική οργάνωση, δεδο- µένου ότι στις περιπτώσεις αυτές αυξάνει αντίστοιχα η δύναµη αδράνειας της γραφειοκρατίας και µειώνεται αναλογικά η ετοιµότητα και η προσαρµοστική της ικανότητα στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος της 1. Το αίτηµα της διοικητικής µεταρρύθµισης κατέστη περισσότερο από ποτέ επίκαιρο από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και εντεύθεν, όπου παρατηρείται µία αύξηση του ρυθµού των µελετών, των σχεδίων και των εκθέσεων που αναφέρονται στις παθολογίες της δηµόσιας διοίκησης και στις αναγκαίες θεραπείες αυτών. Αναλυτικότερα, µια από τις κατευθύνσεις της έκθεσης του Κ.Ε.Π.Ε. για τη δηµόσια διοίκηση, ήταν και αυτή της βελτίωσης των σχέσεων του κράτους µε τον πολίτη. Ειδικό βάρος σύµφωνα µε τους συντάκτες της έπρεπε να δοθεί στη 2. ιαφάνεια στη διοικητική δράση και στη συµµετοχή του πολίτη σε αυτήν. Απλότητα και ταχύτητα της δηµόσιας διοίκησης. ηµιουργία σχέσης αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας ανάµεσα στα κρατικά όργανα και τους πολίτες. Ο Αντώνης Λιανός είναι Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 107 Εκµετάλλευση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και κυρίως της πληροφορικής στη δη- µόσια διοίκηση, µε ισόρροπη προστασία του πολίτη από τις καταχρήσεις και επεµβάσεις στην προσωπική του ζωή. Κοινωνικό έλεγχο της δηµόσιας διοίκησης. Όµως, λίγα χρόνια αργότερα, µια νεότερη έκθεση, υπογραµµίζει ότι δεν αρκεί πλέον η διοικητική δράση να είναι νόµιµη πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσµατικότητα ως προς την ικανοποίηση των αναγκών του κοινού και προτείνει τις εξής διοικητικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις κράτους - πολίτη 3 : ιοικητική απλούστευση. Οργάνωση αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ δηµόσιας διοίκησης και κοινού. ηµιουργία συµβουλευτικών δοµών. Την κατεύθυνση αυτή υιοθέτησε και το στρατηγικό σχέδιο για τη διοικητική µεταρρύθµιση που εκποιήθηκε το 1997 και το οποίο έθετε ως αποστολή της δηµόσιας διοίκησης τη λειτουργία της µε όρους που προσδοκούν οι πολίτες. Εντάσσοντας τη δηµόσια διοίκηση µέσα στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον το στρατηγικό αυτό σχέδιο οριοθετείται µε άξονα αναφοράς τον πολίτη. Ένα χρόνο αργότερα ένα νέο πρόγραµµα που τιτλοφορείται Ποιότητα για τον Πολίτη τοποθετεί στο επίκεντρο της στόχευσής του τις ανάγκες των πολιτών, ενώ την ίδια χρονιά παρουσιάζεται η έκθεση για τη δηµόσια διοίκηση του καθηγητή Ι. Σπράου η οποία καταγράφει ως βασική διοικητική παθολογία την εχθρική εικόνα της κοινωνίας για τη δηµόσια διοίκηση. Εύλογα, εποµένως και στην έκθεση αυτή τίθεται ως στρατηγικός στόχος του διοικητικού εκσυγχρονισµού η ικανοποίηση των αναγκών του κοινού 4. Τα νέα γνωρίσµατα της εποχής. Το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι δυνατότητες αντιµετώπισης των δηµοσίων προβληµάτων Τα κράτη λειτουργούν σήµερα σε ένα ιστορικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται υπό ορισµένα γνωρίσµατα αν όχι καινοφανή, τουλάχιστον αξιοσηµείωτα. Γνωρίσµατα τα οποία προσδιορίζουν ως ένα βαθµό και τις µείζονες αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις, που αυτά επιχειρούν και δοκιµάζουν. Το πρώτο από αυτά είναι ότι ζούµε σ ένα κόσµο επικίνδυνο σε έναν κόσµο ε- πικίνδυνα βίαιο. Οι κοινωνιολόγοι, µάλιστα λένε πως έχουµε πλέον εισέλθει για καλά στην ε- ποχή της διακινδύνευσης (Beck). Πολλώ δε µάλλον που η διακινδύνευση δεν προέρχεται µόνο από τη βία και τις πολεµικές αναµετρήσεις κλασσικού τύπου, που εξακολουθούν φυσικά να διεξάγονται µεταξύ κρατών και οµάδων κρατών. Χαρακτηριστικό αλλ όχι αποκλειστικό παράδειγµα συνιστά η 11 η Σεπτεµβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη. Εξάλλου η εποχή µας είναι γεµάτη από αβεβαιότητες. Παραδοξολογώντας ίσως κάποιοι λένε πως η µόνη βεβαιότητα είναι πως δεν υπάρχουν πια βεβαιότητες. Κατ αρχήν, η γενική τάση της παγκοσµιοποίησης πολλαπλασιάζει µεν τις διασυνδέσεις, αλλά καθιστά και τις οικονοµίες πολύ πιο ευάλωτες στις διάφορες κρίσεις και διαταραχές, όσο απόµακρες και αν φαίνονται αυτές. Συνάµα, δεν είναι προφανές ποιος έχει την ευθύνη και τη δυνατότητα της αντιµετώπισης των διαφόρων δηµοσίων προβλη- µάτων. Οι πολίτες ή κάποιες πολιτικές αυθεντίες µε τις τεχνοκρατικές ελίτ, που διαθέτουν τα κλειδιά της διαχείρισης του συστήµατος; Ούτε είναι γνωστές οι συνέπειες από την ενδεχόµενη σύγκρουση ανάµεσα στις τεχνοκρατικά εξοπλισµένες εγχώριες ή διεθνείς γραφειοκρατίες των επαϊόντων και την δηµοκρατία των ανήµπορων και ανίδεων πολιτών; Τέλος στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η παρακµή των απόλυτων ιδεολογικών περιχαρακώσεων (αντιπαλότητα φιλελευθερισµού και σοσιαλισµού). Ένα τρίτο γνώρισµα της εποχής µας είναι ότι είτε λόγω της παγκοσµιοποίησης, είτε λόγω της κλίµακας και της συνθετότητας των προβληµάτων, σχεδόν κανείς πια δεν µπορεί να τα αντιµετωπίσει µόνος του. Αντίθετα η συνεργασία και

3 108 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH η συνεννόηση καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαία ή έστω αναπόφευκτη σε όλο και περισσότερους τοµείς. Έτσι, η επικοινωνία, ο διάλογος, η διαβούλευση στο τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το διεθνές επίπεδο µοιάζει να αποτελεί µια ηθική και πολιτική επιταγή στην εποχή µας. Η δυσκολία, εν τούτοις, έγκειται στο ότι αυτή η συνεργασία δεν είναι τελικά ε- φικτή παρά µόνο µεταξύ κοινωνικών οµάδων, µεταξύ κρατών και κοινωνιών που είναι επαρκώς οργανωµένες, διαθέτουν, κατάλληλα συστήµατα δικαίου, πολιτικής κουλτούρας και θεσµούς δηµοκρατίας και έχουν συνάµα τη διάθεση να περιορίσουν την αυτονοµία τους για την αντιµετώπιση των κοινών προβληµάτων. Πράγµα διόλου απλό ούτε σύνηθες 5. Σ αυτό το περιβάλλον τα κόµµατα, οι πολιτικοί οργανισµοί διατυπώνουν, προωθούν και προβάλλουν τις θέσεις, τις προτάσεις τους για την αντιµετώπιση της γραφειοπαθολογίας. Η κοινωνία των πολιτών όµως δεν πρέπει να µείνει αµέτοχη. Οι θέσεις των πολιτικών οργανισµών για την αντιµετώπιση των αρνητικών όψεων του γραφειοκρατικού οργανωτικού σχήµατος 6 Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση του ΑΣΕΠ, µε στόχο να υπαχθούν στη δικαιοδοσία του και όσες περιπτώσεις πρόσληψης σήµερα δεν καλύπτονται από την ανεξάρτητη αυτή Αρχή. Περιορισµός γενικών διευθύνσεων και τµηµάτων υπουργείων, καθιέρωση συστηµάτων αξιολόγησης υπηρεσιών και υπαλλήλων στο δηµόσιο τοµέα, αλλά και µείωση του αριθµού των περιφερειών, ενθάρρυνση νέων συνενώσεων στους δήµους και αναλογικότερο εκλογικό σύστηµα στις εκλογές της αυτοδιοίκησης αποτελούν επίσης βασικές προτάσεις. Σε αποκλειστικά σηµεία επαφής για τη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη θα µετατρέπουν ως το 2008 τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών καταργούνται σύµβολα της γραφειοκρατίας, όπως επικυρώσεις φωτοαντίγραφα, σφραγίδες, υπογραφές και συνηµµένα έγγραφα. Παράλληλα, κάθε διοικητική διαδικασία αξιολογείται από ειδικό όργανο, στο οποίο συµ- µετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (ενώσεις πολιτών, παραγωγικές οµάδες, ΜΚΟ κ.λ.π.) και στο οποίο µπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες. Το έργο κάθε µονάδας του ηµοσίου ελέγχεται από εξωτερικούς αξιολογητές στη βάση ε- πιστηµονικών κριτηρίων. Καθιερώνονται επίσης ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα και δηµοσκοπήσεις πολιτών για την αξιολόγηση των δηµοσίων πολιτικών και της λειτουργίας υπηρεσιών. Η ιεραρχική εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων συνδέεται µε την απόδοσή τους, ενώ για την επιλογή ανώτερων στελεχών υιοθετούνται σύχρονες πρακτικές, όπως ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία στην οποία θα µπορούν να µετέχουν και στελέχη του ιδιωτικού τοµέα. Θεσµοθετείται παράλληλα Κλάδος ιυπουργικών Στελεχών, που θα αποτελεί πηγή άντλησης ανώτερων στελεχών. Για την πρόσληψη στο ηµόσιο καταργείται, τέλος, η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών όταν προέρχονται από αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια της Ε.Ε. Για να εξυπηρετήσουµε τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουµε ανάγκη από ένα ριζικά ανανεωµένο σχήµα επιτελικής Κυβέρνησης. Προχωράµε σε ριζική αποκέντρωση των κρατικών αρµοδιοτήτων µε βάση την Περιφέρεια και στην κατάρτιση πλεοναζόντων διοικητικών επιπέδων και δοµών ου αυξάνουν την πολυπλοκότητα. Μειώνουµε δραστικά τη γραφειοκρατία και το συγκεντρωτισµό. Η ο- λοκληρωµένη και οριζόντια διακυβέρνηση εξασφαλίζει τη µείωση του κόστους της δηµόσιας πολιτικής και τη στροφή της προς τις πραγµατικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Η διαµόρφωση µιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης και η αποτελεσµατική προώθηση εθνικών συµφερόντων στα όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης αποτελούν

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 109 σύνθετους και απαιτητικούς στόχους. Για την επίτευξή τους, είναι απαραίτητος ο εξορθολογισµός της ευρωπαϊκής λειτουργίας της Κυβέρνησης και της ιοίκησης. Κεντρικός στόχος µας είναι µια ηµόσια ιοίκηση προσανατολισµένη στις ανάγκες του πολίτη. Αυτό προϋποθέτει διαφανείς, προσβάσιµες και ελεγχόµενες διαδικασίες. Ο έλεγχος α- ποβλέπει στη διασφάλιση της απλούστευσης, επιτάχυνσης και οικονοµίας των διαδικασιών και στη ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των πολιτών. Για να ανταποκριθούµε στους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς µας στόχους, έχουµε ανάγκη µια ριζική αποκέντρωση µε ενίσχυση των Περιφερειών και της Αυτοδιοίκησης. Προχωράµε σε διάλογο για τη δηµιουργία νέων Περιφερειών στις οποίες θα µεταφερθούν αρ- µοδιότητες, πόροι, στελέχη και εποπτεία φορέων, έτσι ώστε τα κεντρικά Υπουργεία να περιοριστούν στον εθνικό επιτελικό τους ρόλο. Μαζί µε όλους τους συναρµόδιους φορείς θα µελετηθεί και θα αποφασιστεί η µετεξέλιξη της ευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης. Θα βασιστεί στις αρχές της συµµετοχής του πολίτη, της εγγύτητας προς τον πολίτη, στην παροχή των υπηρεσιών και της σαφούς πολιτικής λογοδοσίας και συνέργειας των πολιτικών που α- σκούνται σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, µε γνώµονα τις ευρωπαϊκές ανάγκες της χώρας. Ταυτόχρονα προχωρούµε στην ενίσχυση των ήµων µε νέους πόρους, αρµοδιότητες και διοικητικό εκσυγχρονισµό. Οι Ανεξάρτητες Αρχές, µετά και τη συνταγµατική τους κατοχύρωση, έχουν αναδειχθεί µέσα στο πολίτευµά µας σε καίριο θεσµό εγγύησης του κράτους δικαίου, προστασίας των δικαιωµάτων του πολίτη και διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας αγορών και επαγγελµατικών κλάδων. Η κρίσιµη αυτή συµβολή του στη δηµοκρατική διακυβέρνηση της χώρας ε- πιβάλλει την ενδυνάµωση των ήδη υφισταµένων Ανεξάρτητων Αρχών και τη σύνδεσή τους µε τη Βουλή, µε ενίσχυση των αρµοδιοτήτων τους και αποκέντρωση της άσκησής τους. Η α- νάδειξη των πλεονεκτηµάτων της ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Αρχών επιβάλλει την ε- µπέδωση και κατοχύρωσή σε όσες Αρχές είναι ακόµα ατελής. 7 Η στρατηγική της επανίδρυσης του κράτους δεν περιορίζεται στις διαρθρωτικές µεταβολές και τους µετασχηµατισµούς αλλά εκτείνεται στο λειτουργικό εκσυγχρονισµό και στο νέο τρόπο δράσης των δηµοσίων υπηρεσιών µε στόχους, απόδοση και αποτελέσµατα πέρα από την παραδοσιακή γραφειοκρατία και το νοµικισµό. Ιδίως εκείνο που προέχει είναι η άµεση και αισθητή στην κοινή γνώµη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών της χώρας στο κεντρικό και στο περιφερειακό επίπεδο, ώστε ο πολίτης και η κοινωνία των πολιτών να εξυπηρετείται µε τον καλύτερο και οικονοµικότερο τρόπο στη πλησιέστερο σ αυτόν δυνατό επίπεδο. Επτά τοµείς για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας: Η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών πραγµατοποιείται µε σειρά πρακτικών µεταρρυθµίσεων και συγκεκριµένων οργανωτικών αλλαγών. Συγκεκριµένα προβλέπουµε: 1. Μείωση του αριθµού των πολλαπλών ενδιάµεσων επιπέδων και ενεργειών για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 2. Μηχανισµός απλούστευσης των διαδικασιών σε κάθε υπουργείο, περιορισµός των αναγκαίων υπογραφών σε τρεις. Καθιέρωση σε κάθε Υπουργείο, µηχανισµού απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και δραστικός περιορισµός των αναγκαίων υπογραφών σε τρεις για κάθε έγγραφο χωρίς εξαιρέσεις. Ο κανόνας των τριών υπογραφών θα επιτευχθεί µε ταυτόχρονη µεταβίβαση, εκχώρηση και αποσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων στα κατώτερα κλιµάκια της διοικητικής ιεραρχίας. 3. Κατάργηση πολλών συναρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργείων και περιορισµός στις απολύτως αναγκαίες για το σχεδιασµό και το συντονισµό της πολιτικής, χωρίς περιττές παρεµβάσεις στη δράση των υπηρεσιών. Την ευθύνη αυτή έχει το Υπουργείο Εσωτερικών και η- µόσιας ιοίκησης, σε συνεργασία µε τα καθ ύλην αρµόδια υπουργεία.

5 110 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 4. εσµευτικές προθεσµίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και αποζηµίωσή του σε περίπτωση καθυστέρησης του κράτους. Εφαρµογή συστήµατος δεσµευτικής προθεσµίας ανταπόκρισης της διοίκησης σε αιτήµατα και δικαιώµατα πολιτών (όπως λ.χ. η απονοµή συντάξεων ή η χορήγηση αδειών) µε υποχρέωση χρηµατικής αποζηµίωσης, αν η διοίκηση παραβεί αυτή την προθεσµία και προξενήσει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και µείωση των δικαιωµάτων του πολίτη. Το δικαίωµα αποζηµίωσης εγείρεται ενώπιον των υπηρεσιών του Συνηγόρου του Πολίτη, του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ή του Συνηγόρου του ηµότη και το σχετικό ποσό, καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα προσδιορίζονται άµεσα από αυτές. 5. Εφαρµογή του καθεστώτος αναγκαστικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων που έ- χουν τελεσιδικήσει µε δυνατότητα συµψηφισµού των απαιτήσεων του πολίτη απέναντι στο κράτος σε σχέση µε τις απαιτήσεις του κράτους από το πολίτη. Για όσο χρονικό διάστηµα το κράτος είναι ασυνεπές σε σχέση µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στον πολίτη, θα καταβάλλεται τόκος ίσος µε αυτόν που ισχύει για τους ιδιώτες. Γιατί σε ένα κράτος δικαίου δεν µπορούν να υπάρχουν υποχρεώσεις δύο ταχυτήτων. 6. Εφαρµογή της αρχής αστικής ευθύνης των υπαιτίων δηµοσίων λειτουργών και οργάνων, περιλαµβανοµένων των υπουργών και υφυπουργών, για τη µη συµµόρφωση της διοίκησης στις ακυρωτικές και λοιπές τελεσίδικες αποφάσεις της διοικητικής δικαιοσύνης. 7. Υπηρεσίες µιας στάσης για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Εφαρµογή και γενίκευση του θεσµού των Υπηρεσιών µιας στάσης σε επιλεγµένα πεδία εφαρµογής δηµόσιας πολιτικής (επενδύσεις, ασφαλιστικά ταµεία, πολεοδοµικά γραφεία, εφορίες κ.λ.π.) όπου ο πολίτης προσφεύγει συχνότερα. Με την ουσιαστική λειτουργία αυτού του θεσµού, ο πολίτης δε θα χρειάζεται να ταλαιπωρείται από υπηρεσία σε υπηρεσία. Επίσης για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας καθοριστικός είναι ο ρόλος της ηλεκτρονικής διοίκησης και της κωδικοποίησης και απλούστευσης της νοµοθεσίας. Μετατροπή των ΚΕΠ σε υπηρεσία µιας στάσης : Στον Έλληνα φορολογούµενο πολίτη, τα ΚΕΠ για τις απλές υπηρεσίες που προσφέρουν, κοστίζουν πολύ ακριβά. Οι χιλιάδες των υ- παλλήλων των ΚΕΠ (3500 περίπου), τα ενοίκια των γραφείων, τα πάγια λειτουργικά έξοδα, κοστίζουν πολλά, τα οποία πληρώνει ο φορολογούµενος. Και το παράδοξο είναι ότι πληρώνει για υπηρεσίες που δεν θα χρειαζόταν, αν το κράτος και οι υπηρεσίες του λειτουργούσαν αποτελεσµατικά και δεν υπήρχαν τα γρηγορόσηµα, τα φακελάκια και η αβάσταχτη ταλαιπωρία. Με την εξυγίανση όµως και τον εκσυγχρονισµό του Κράτους και µε την πάταξη της γραφειοκρατίας, θα αναπροσανατολισθεί και αναβαθµιστεί ο ρόλος και το έργο των ΚΕΠ. Ειδικότερα προβλέπουµε: Τη διατήρηση των ΚΕΠ που έχουν συσταθεί µε ταυτόχρονη όµως αναβάθµιση του ρόλου τους, ώστε να προσφέρουν χρήσιµες υπηρεσίες και όχι να αποτελούν απλούς µεσάζοντες µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών και του πολίτη. Αντί της σηµερινής λειτουργίας τους, τα ΚΕΠ θα αποτελέσουν υπηρεσίες µιας στάσης ό- που ο πολίτης για ορισµένες υποθέσεις του δεν θα χρειάζεται να προστρέχει σε καµία άλλη υπηρεσία. Η ηµόσια ιοίκηση έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο µάνατζµεντ µε τα εξής χαρακτηριστικά: πρώτον, συγκεκριµένο πρόγραµµα και στόχοι για κάθε διοικητική µονάδα. εύτερον, πίνακας δαπανών και ειδικός προϋπολογισµός λειτουργίας σε κάθε τµήµα. Τρίτον, διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα για κάθε κατηγορία δαπανών. Τέταρτον, ακριβής σχεδιασµός θέσεων εργασίας, περιγραφή καθηκόντων των υπαλλήλων. Έκτον, δείκτες ποιότητας και παραγωγικότητας κατά παρεχόµενο έργο.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 111 Τέλος απαιτούνται τρεις βασικές τοµές: πρώτον, τη σύνδεση του µισθού µε το βαθµό, τα καθήκοντα, τις γνώσεις και την απόδοση των υπαλλήλων. εύτερον, την κατά το δυνατό ενσωµάτωση των επιδοµάτων. Και τρίτον, τη διαφοροποίηση της σχέσης του µισθού µεταξύ κατώτατης και ανώτατης βαθµίδας, ώστε να προσεγγίσει σταδιακά τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Το µετά γραφειοκρατικό υπόδειγµα. Ο µόνος δρόµος ή µια από τις κατευθύνσεις νεωτεριστικής διάθεσης; New Public Management Πριν από µερικά ίσως χρόνια µόνο η πλέον τολµηρή φαντασία και φουτουριστική σκέψη θα µπορούσε να φαντασθεί και να προβλέψει τέτοιας κλίµακας έντασης και ταχύτητας αλλαγές να συντελούνται στο περιβάλλον λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης. Το πλαίσιο αναφοράς της πλέον διαµορφώνεται από τους όρους της παγκοσµιοποίησης, της τηλεπικοινωνιακής επανάστασης, τους πληροφοριακούς αυτοκινητόδροµους αλλά και από άγνωστα πριν από µερικά χρόνια προβλήµατα όπως λ.χ. το µεταναστευτικό κίνηµα η δηµογραφική έκρηξη, τα διογκούµενα προβλήµατα δηµόσιας υγείας και βέβαια οι φυσικές καταστροφές και η οικολογική ρύπανση. Όλα αυτά συνθέτουν νέες συνθήκες και όρους για τη δηµόσια διοίκηση και το κράτος γενικότερα καθιστώντας αναγκαία την αναζήτηση νέων δοµικών σχηµάτων υλοποίησης στρατηγικών και δηµοσίων πολιτικών που απαντούν σ αυτά τα προβλήµατα 8. Η πρόσφατη µελέτη του καθηγητή M. Barzelay που εκπονήθηκε σε συνεργασία µε τον B. Armagieni επιχειρεί να διατυπώσει µια νέα πρόταση θεώρησης του τρόπου δόµησης και λειτουργίας των δηµοσίων οργανώσεων. Ο καθηγητής M. Barzelay που µεταπήδησε από το πανεπιστήµιο του Harvard στο L.S.E. µε τη µελέτη του συµβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη του New Public Management. εν θα ήταν υπερβολή αν αναφέρονταν ότι η όλη επιχειρηµατολογία του συγγραφέα αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα της φιλοσοφίας και της λογικής του νέου παραδείγµατος διοίκησης των δηµοσίων οργανώσεων. Στόχος της η διατύπωση προϋποθέσεων και τρόπων αύξησης της διοικητικής αποδοτικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών. Συνοπτικά, η µελέτη διακρίνεται από τη σύζευξη της θεωρίας και της πράξης και την εξαγωγή ορισµένων ι- διαίτερα χρήσιµων γενικεύσεων που αναφέρονται στον τρόπο αντίληψης, κατανόησης και ε- φαρµογής του µετα-γραφειοκρατικού προτύπου οργάνωσης 9. Η διάχυση και ενίσχυση της εξουσίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, η ποιότητα των υπηρεσιών, η προσήλωση των µελών της οργάνωσης στους σκοπούς της είναι ο- ρισµένες από τις αρχές του σύγχρονου management που κινούνται στον αντίποδα της γραφειοκρατικής λογικής και κουλτούρας. Η µετάβαση αυτή σηµαίνει και συνεπάγεται αλλαγές ευρέου φάσµατος, επαρκείς γνώσεις και προϋποθέτει κυρίως διαφορετικό τρόπο σκέψης και κατανόησης των διοικητικών προβληµάτων. Η µεταρρύθµιση της γραφειοκρατίας δεν ήταν ποτέ και πολύ περισσότερο σήµερα ένα τεχνικό, µηχανιστικό πρόβληµα. Η γραφειοκρατία δεν είναι ένα ρολόϊ στο οποίο µπορεί να αλλάξει η φορά των δεικτών του τροποποιώντας κάποια εξαρτήµατα ή προσθέτοντας ορισµένα άλλα. Η αναµόρφωση της γραφειοκρατίας ήταν και παραµένει εξ ορισµού ένα ζήτηµα διοικητικής κουλτούρας. Το διοικητικό λεξιλόγιο έχει πλέον εµπλουτισθεί από έννοιες όπως λ.χ. προσαρµογή, ανταπόκριση, ανταγωνιστικότητα, δυναµισµός, ποιότητα που παλαιότερα ηχούσαν παράξενα, περίεργα και ήταν αποδιοποµπαίοι όροι. Οι έννοιες αυτές αποτελούν σηµεία αναφοράς και στοχεύουν στην αλλαγή της γραφειοκρατικής κουλτούρας αλλά και των σχέσεων της δηµόσιας διοίκησης µε τους πελάτες πολίτες. Σε πλήρη αντίθεση µε την παραδοσιακή αντίληψη η νέα θεώρηση των σχέσεων αυτών συνεπάγεται: πρώτον: τη συµµετοχή των πελατών πολιτών στην παραγωγή και διάθεση των παραγόµενων υπηρεσιών και

7 112 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH δεύτερον: η διαδικασία διάθεσης και διανοµής των υπηρεσιών λειτουργεί ορθολογικότερα όταν οι πελάτες πολίτες κατανοούν τι αναµένουν από αυτούς οι δηµόσιες υπηρεσίες και ταυτόχρονα αισθάνονται ότι αυτές καταβάλουν όλες τις αναγκαίες προσπάθειες για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Το νέο πρότυπο αφορά τη θεσµοθέτηση αµφίδροµης επικοινωνιακής σχέσης µεταξύ υπηρεσιών πελατών πολιτών για να καθίστανται δυνατή, η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισµός της δράσης του, τη διάχυση και ενδυνάµωση της εξουσίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ώστε να είναι δυνατή η άµεση βελτίωση των όρων και µεθόδων παροχής των υπηρεσιών στους πελάτες πολίτες. Ουσιαστικά εκφράζεται µια νέα διοικητική κουλτούρα που τονίζει τις αξίες της αποστολής, της δηµιουργικότητας, της επιχειρηµατικότητας, της ε- φευρετικότητας, της οργανωτικής µάθησης. Το πρόγραµµα STEP (Striring Toward Excellence in Performance) στηριζόταν στα εξής ση- µεία: α. στόχευε την ποιοτική βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και στη βελτίωση της σχέσης κόστους αποτελεσµατικότητας. β. η πρωτοβουλία των αλλαγών ανατέθηκε στους δηµοσίους υπαλλήλους και όχι σε ορισµένους µόνο εξωτερικούς προς τη δηµόσια διοίκηση εµπειρογνώµονες και συµβούλους και γ. η εξοικονόµηση πόρων δεν θα ανακατανέµονταν µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών αλλά θα επενδύονταν στις υπηρεσίες από τις οποίες θα προέκυπτε επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτό την ενεργοποίηση των δηµοσίων υπαλλήλων στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Νέα διοικητική κουλτούρα Παλιά διοικητική κουλτούρα α. Έµφαση στο πως θα έπρεπε και πως α. Έµφαση στο πως έχουν τα πράγµατα. θα µπορούσαν να είναι τα πράγµατα. β. Έµφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών. β. Έµφαση στο σύστηµα που λειτουργεί και άρνηση του νέου. γ. Έµφαση στους πελάτες και στις δηµόσιες γ. Έµφαση στους ισχύοντες κανόνες. πολιτικές. δ. Έµφαση στην παραγωγή αξίας και δ. Έµφαση στον όγκο και το κόστος στον περιορισµό του κόστους. των εισροών. ε. Έµφαση στον άνθρωπο και τις ε. Έµφαση στους κατανεµηµένους ρόλους εργασιακές σχέσεις. και ευθύνες. Ο καθηγητής Barzelay, επικεντρώνει τον προβληµατισµό του γύρω από τη διοικητική και οικονοµική ανάγκη της εξοικονόµησης πόρων, των οποίων η καλύτερη αξιοποίηση δηµιουργεί περισσότερες δυνατότητες αναδιανοµής τους και ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών που καλείται να διαχειρισθεί το κράτος. Οι θεσµοί της λογοδοσίας (accountability) είναι πλέον κοινός τόπος γνωστών δηµοσίων πολιτικών µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού των δηµοσίων οργανώσεων και συµπληρώνουν αν δεν υποκαθιστούν τους αντίστοιχους της διοικητικής ευθύνης (responsibility). Συνοπτικά, θα µπορούσε να παρατηρηθεί ότι η εξοικονόµηση πόρων κατά τον καθηγητή M. Barzelay συνδέεται µε την αποκέντρωση της ευθύνης σε όλα τα προβλεπόµενα ιεραρχικά επίπεδα και την καθιέρωση θεσµών και συστηµάτων λογοδοσίας. Στο νέο πνεύµα διοίκησης των δηµοσίων οργανώσεων πρωτεύουσα θέση κατέχει ο πελάτης πολίτης του οποίου η θέση πρέπει να µπορεί να ενισχυθεί απέναντι στο γραφειοκρατικό κράτος µε ποι-

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 113 κίλους τρόπους όπως λ.χ. µε θεσµούς κοινωνικού ελέγχου τύπου Ombudsamn, αλλά δε θα πρέπει να εξαντλείται ο διοικητικός εκσυγχρονισµός µόνο σε τέτοιου είδους δηµόσιες πολιτικές. Με άλλα λόγια ο Barzelay µε αφορµή την εφαρµογή του προγράµµατος εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης στη Μινεσότα προτείνει την απόδοση ιδιαίτερης έµφασης στους σκοπούς και στις εκροές και όχι στα µέσα, τις διαδικασίες και τις εισροές. Ίσως θα µπορούσε να υ- ποστηριχθεί ότι πλέον το ζήτηµα του διοικητικού εκσυγχρονισµού να µην είναι τίποτα περισσότερο από τη διαµόρφωση όρων και συνθηκών λειτουργίας σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ της δηµόσιας διοίκησης και της κοινωνίας. ιαφαίνεται ξεκάθαρα ότι το νόηµα του διοικητικού εκσυγχρονισµού, η στρατηγική επιδίωξη πρέπει να είναι όχι η προώθηση διαχειριστικών λογικών και πρακτικών αλλά η εφαρµογή και καθιέρωση µιας διαφορετικής αντίληψης, ενός άλλου ο- ράµατος για τη δηµόσια διοίκηση 10. Η έννοια της ποιότητας είναι ευρεία και καλύπτει ένα ιδιαίτερα διευρυµένο πεδίο της διοικητικής δράσης, το περιεχόµενο της οποίας δεν καθορίζεται πλέον µέσω της γραφειοκρατικής αδράνειας αλλά µέσω της εστίασης της στοχοθεσίας της στις ανάγκες των πολιτών. Ο πολίτης είναι στο επίκεντρο της διοικητικής λειτουργίας, της οποίας η πεµπτουσία εξασφαλίζεται όταν ικανοποιούνται οι ανάγκες του. Είναι αυτή η ανάγκη που διατυπώνεται από το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων προγραµµάτων µεταρρύθµισης που έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών. Ίσως η σηµαντικότερη από αυτές να σχετίζεται µε τον τρόπο θεώρησης του πολίτη από τις δηµόσιες υπηρεσίες και η ανάγνωση των αναγκών του ως τέτοιων ενός πελάτη µιας δηµόσιας υπηρεσίας από την οποία αναµένει την αποτελεσµατική και ποιοτική ικανοποίησή τους. Από την εποχή που οι πολίτες ήταν διοικού- µενοι ή υπήκοοι, ή την περίοδο που λογίζονταν ως χρήστες µε το δηµόσιο management στον πολίτη δίνεται και η ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά του πελάτη. Σύµφωνα µε το δηµόσιο management, η δηµόσια διοίκηση οφείλει να καθοδηγείται από τον πελάτη και τις ανάγκες του, του οποίου η εξουσία εκφράζεται µέσα από τις δυνατότητες της επιλογής. Η αρχή της επιλογής, χαρακτηριστικό γνώρισµα της οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς, ενσωµατώνεται στον τρόπο δράσης των δηµοσίων υπηρεσιών επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές ως προς τον τρόπο διαχείρισης των συλλογικής φύσης αγαθών. Έτσι, ανακύπτει ως µείζονος σηµασίας ζήτηµα αυτό της διερεύνησης µέτρων και πολιτικών που έχουν σχεδιασθεί κατά καιρούς αναµορφώνοντας λειτουργικά τους όρους και τις διαδικασίες παροχής δηµοσίου χαρακτήρα υπηρεσιών προς τους πολίτες 11. Ο θεσµός του Χάρτη ικαιωµάτων Πολιτών:συστατικό στοιχείο της επιχειρηµατολογίας και της πρακτικής των µεταρρυθµίσεων που εκφράζουν το λόγο του δηµοσίου management είναι η αναοριοθέτηση και ο επαναπροσδιορισµός των σχέσεων µεταξύ του κράτους και ειδικότερα των δηµοσίων υπηρεσιών και των πολιτών. εν θα µπορούσε εξάλλου να είναι και διαφορετικά δεδοµένης της αξιωµατικής θέσης του δηµοσίου management σύµφωνα µε την οποία η δηµόσια διοίκηση οφείλει να έχει εξωστρεφή προσανατολισµό, δηλαδή θα πρέπει να στοχεύει και ουσιαστικά να ανταποκρίνεται µε την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της στις α- νάγκες των πολιτών. Με άλλα λόγια, οι πάσης φύσεως δηµόσιες υπηρεσίες δεν έχουν το χαρακτήρα αυταξίας ούτε προϋπάρχουν των πολιτών. Απεναντίας, οι δηµόσιες υπηρεσίες θεσπίζονται για να λειτουργούν για τους πολίτες και την άποψη αυτή εκφράζει θεωρητικά και πρακτικά το δηµόσιο management. Ειδικότερα, µε αφετηρία την αλλαγή της θεώρησης του πολίτη ως έννοιας αλλά και ως πραγµατικότητας το δηµόσιο management επιχειρεί να κατανοήσει τον πολίτη ως πελάτη δηµοσίων υπηρεσιών. Παράλληλα, όµως, συµπληρώνεται η άποψη αυτή µε σειρά ζητηµάτων που καθόρισαν νέες ερευνητικές κατευθύνσεις στη διοικητική ανάλυση των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως είναι, λ.χ., ο τρόπος ανίχνευσης των αναγκών των πολιτών ή ο τρόπος µέτρησης της ικανοποίησης αυτών, αλλά ακόµη και η καθιέρωση προτύπων ποιότητας ως

9 114 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες και αγαθά. Ωστόσο, το κρίσιµο ζήτηµα είναι εάν είναι δυνατή η εννοιολόγηση του πολίτη ως πελάτη. Πρόκειται για µια συζήτηση που σχεδόν διαπερνά το σύνολο της σύγχρονης επιχειρηµατολογίας για το διοικητικό φαινόµενο και η οποία θα µπορούσε να αποτυπωθεί ως ένα φάσµα στα πολιτικά σηµεία του οποίου αποτυπώνονται απόλυτες εκδοχές, δηλαδή από τη µια πλευρά προτάσεις που αρνούνται τη δυνατότητα προσέγγισης και κατανόησης του όρου πολίτη ως πελάτη και άλλες που ακραιφνώς θεωρούν τους πολίτες ως πελάτες. Όµως δεν πρέπει να υποβαθµίζονται ή να αγνοούνται οι ενδιάµεσες φάσεις του φάσµατος όπου απαντούν προσεγγίσεις που διακρίνονται από µεγαλύτερη ακρίβεια και εγκυρότητα. Έτσι, γεννάται το ερώτηµα, λ.χ. εάν στην περίπτωση της αποκοµιδής σκουπιδιών ο αποδέκτης των συγκεκριµένων υπηρεσιών µπορεί να θεωρείται ως πελάτης, ή µήπως είναι σχετικά ευκολότερη µια ανάλογη εννοιολόγηση για περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών τις οποίες οποιοσδήποτε µπορεί να χρησιµοποιήσει υπό την προϋπόθεση καταβολής αντιτίµου. Με βάση τη διάκριση αυτή, έχει προταθεί µια ενδιαφέρουσα επιχειρηµατολογία η οποία διακρίνει µεταξύ πολιτικής νοµιµοποίησης των διοικητικών θεσµών, η οποία σχετίζεται µε τη φύση του πολίτη, και επιχειρησιακής νοµιµοποίησης, η οποία συναρτάται µε την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών που θεωρούνται ως πελάτες. Έτσι, όµως, επανέρχεται στο προσκήνιο της διοικητικής σκέψης η κλασική διάκριση µεταξύ πολιτικής και διαχείρισης(management). Tαυτόχρονα, ό- µως, η οριοθέτηση των σχέσεων των δηµοσίων υπηρεσιών µε τους πολίτες µέσω της αξιοποίησης του όρου πελάτη σηµαίνει από επιχειρησιακή, λειτουργική άποψη την ενσωµάτωση στη διοικητική δράση των δηµοσίων υπηρεσιών των αρχών της απόδοσης και της ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών 12. ηµόσια ιοίκηση και Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΕυρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα περιβάλλον το οποίο διαµορφώνει νέες απαιτήσεις έναντι της ελληνικής διοίκησης. Επηρεάζει το περιεχόµενο όλο και περισσότερων δηµοσίων πολιτικών, εισφέρει πόρους αλλά και εισάγει υποχρέωση σχεδιασµού, παρακολούθησης της ε- φαρµογής, ελέγχου και πληροφόρησης. ιαθέτοντας µέσα πίεσης οικονοµικού και πολιτικού χαρακτήρα έχει µακροπρόθεσµα εξορθολογιστική επίδραση. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές συνιστούν ένα σχετικά σταθερό και δεσµευτικό πλαίσιο αναφοράς, οπότε και η άσκηση πολιτικής σε εθνικό επίπεδο θα τείνει να αποκτήσει τη συνέχει και τη συνοχή που συνήθως λείπει. Η α- ναµφισβήτητη από ορισµένες απόψεις προσαρµογή της ελληνική διοίκησης στις απαιτήσεις του (νέου) ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, χαρακτηρίζεται όµως µέχρι τώρα από αποσπασµατικές πρωτοβουλίες που, ενώ αποδίδουν βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα δεν βελτιώνουν ουσιαστικά το επίπεδο και την ποιότητα λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης 13. Αν και η ελληνική διοίκηση βρίσκεται µακριά από ουσιαστικές διαδικασίες αξιολόγησης, νέες µορφές ελέγχου της (Συνήγορος του Πολίτη Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης) και η ενίσχυση εξειδικευµένων µηχανισµών ελέγχου (π.χ. οικονοµικού) δείχνουν την προσπάθεια να µεταβληθεί αυτό το τοπίο και να ενταθούν οι απαιτήσεις απέναντί της. Προς την κατεύθυνση διασφάλισης της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της δη- µόσιας διοίκησης θα λειτουργήσει και νέος θεσµός επ ονόµατι Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου ηµόσιας ιοίκησης που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών οργάνων όπως το ΣΕΕ που προαναφέρθηκε. Όµως η δηµιουργία Ανεξάρτητων Αρχών δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά ένα εργαλείο για την πάταξη της γραφειοκρατίας και την εναρµόνιση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης µε την Ε.Ε. Ο στόχος πρέπει να είναι η ανάγκη επιτάχυνσης της διοικητικής σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλιώς θα υπονοµευθεί η ίδια η οικονοµική ενοποίηση. Ιδιαίτερα σήµερα, µε τις δέκα νέες χώρες, υπάρχει αδήριτη ανάγκη, για κινητικότητα

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 115 στελεχών, για κοινές αξιολογικές ρήτρες και εκπαιδευτικές διαδικασίες, για υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, για κοινή νοµοθεσία. Το κλειδί είναι η ενεργός διοίκηση και η αποκέντρωση των αποφάσεων. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ούτε το κράτος των συµβούλων ούτε το κράτος των εταιρειών µπορούν να υποκαταστήσουν τη διοίκηση ως στρατηγικό επιτελείο και εκτελεστικό όργανο αποφάσεων. Όσο πεισµατικά βρίσκονται στο κέντρο οι κρατικές εξουσίες τόσο περισσότερο µπλοκάρονται η λειτουργία της οικονοµίας και η αναπτυξιακή διαδικασία. Επιβάλλεται µεγάλη αλλαγή στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων: δηλαδή, ναι µεν ισχύει η αρχή της εγγύτητας των αποφάσεων στον πολίτη αλλά να λειτουργεί και η αρχή της επικουρικότητας. Η οροθέτηση των αρµοδιοτήτων και των κανόνων επιβάλλεται ώστε οι παραγωγικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες να ανατίθενται όπως σε όλη την Ε.Ε., στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ οι ελεγκτικές και υπηρεσίες υποδοµής του κράτους να παραµένουν στην αποκεντρωµένη δηµόσια διοίκηση. Η µεταφορά όµως αρµοδιοτήτων απαιτεί και αντίστοιχο εξειδικευµένο προσωπικό ώστε να δηµιουργηθούν αξιόπιστοι µηχανισµοί. Επιβάλλεται να ολοκληρωθεί η αλλαγή που άρχισε µε το νόµο του 1997 για την αποκεντρωµένη συγκρότηση των περιφερειών, µε σκοπό το εξειδικευµένο προσωπικό των ιαχειριστικών Αρχών να υπηρετήσει το ηµόσιο. Αυτές οι αρχές στο µέλλον θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια µόνιµη πηγή ανατροφοδότησης των αναπτυξιακών διαδικασιών. Η γραφειοκρατία λειτουργεί ως σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την οικονοµική ανάπτυξη. ηµιουργεί άσχηµο επενδυτικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον. Βέβαια η οικονοµική ανάπτυξη δεν αποτελεί αυτοσκοπό και η προώθησή της σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να επιβάλει κατάργηση της νοµιµοποιηµένης διαδικασίας. Τροχοπέδη για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και σε άλλα µέλη της ΕΕ αποτελεί η γραφειοκρατία. Στην Ελλάδα, η σύσταση απλής επιχείρησης µπορεί να καθυστερήσει µέχρι και πέντε εβδοµάδες, εξαιτίας των πολύπλοκων διαδικασιών και των πολλαπλών δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύσταση και έναρξη της λειτουργίας της. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται κυρίως στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ενώ η εικόνα αλλάζει σηµαντικά στο Βορρά, όπου η σύσταση µιας ε- ταιρείας γίνεται σε ορισµένες χώρες σε χρόνος ρεκόρ, µιας µέρας. ηλαδή έχουµε Ευρώπη δύο ταχυτήτων στη γραφειοκρατία 14. Νέες τεχνολογίες και γραφειοκρατία. Λύσεις και προοπτικές. Οτεχνολογικός εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης προϋποθέτει την εφαρµογή της η- λεκτρονικής διακυβέρνησης στην επαφή των υπηρεσιών µε τον πολίτη. Το Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης Σύζευξις δηµοπραττήθηκε στις και θα εξασφαλίσει την ηλεκτρονική διασύνδεση του δηµόσιου τοµέα και θα δηµιουργήσει την υποδοµή για την ηλεκτρονική υπογραφή. Το επόµενο βήµα πρέπει να είναι η ψηφιοποίηση της δηµόσιας πληροφορίας και το τελευταίο βήµα πρέπει να είναι η παροχή αυτής της πληροφορίας στον πολίτη. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συντελούν στην απλοποίηση των διαδικασιών και είναι ένας θεσµός µε µέλλον, που δεν πρέπει να εκφυλιστεί. Επιδιώκουν να δίνουν υπηρεσίες µιας στάσης α- ναλαµβάνοντας τη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων χωρίς τη µεσολάβηση του πολίτη. Το σηµαντικό στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η µεταφορά του προβλήµατος από τον πολίτη στο δηµιουργό του στη διοίκηση ώστε να αντιµετωπιστεί η γραφειοκρατία στη ρίζα της 15. Η µετατροπή της κοινωνίας µας σε κοινωνία της πληροφορικής, όπου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα είναι καθηµερινή πρακτική κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 α παρ. 2 του Συντάγ- µατος της Ελλάδος σύµφωνα µε το οποίο καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλε-

11 116 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH κτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9 Α και 19. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως µηχανισµός αντιµετώπισης της γραφειοκρατικής παθολογίας Το e-government- αποτελεί έναν τύπο διοικητικής αντίληψης, που εστιάζεται στην καθαυτή λειτουργία της οργανωσιακής διαχείρισης µε επίκεντρο την ανάδειξη ενός εξωστρεφούς προσανατολισµού από την πλευρά της οργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθµίζεται η επιτελική λειτουργία της οργάνωσης, ώστε να επιτυγχάνεται µε αρµονικό τρόπο η διάχυση των πληροφοριών και αµοιβαίων προσαρµογών στη διοικητική δραστηριότητα των µονάδων του δικτύου. Σαν αντίδοτο της εσωτερικής εσωστρέφειας και εφαρµογής µε φορµαλιστικό τρόπο του οργανωτικού κανονισµού, το λεγόµενο ως e-government ξεπερνάει τις διοικητικού τύπου αγκυλώσεις µε τη λειτουργία των ενδοδυκτύων (intranet). Το ενδοδίκυτο αποτελεί µια χρήση του web της οργάνωσης για την καθολική παροχή πρόσβασης στους υπαλλήλους σε πληροφορίες σχετικές µε την εταιρεία, τυποποιηµένα έγγραφα κ.λ.π. Έτσι εγκαταλείποντας την ιεραρχικού τύπου διαχείριση της εξουσίας, µε την οργανωτική πυραµίδα να γίνεται περισσότερο ε- πίπεδη (as flat as possible), επιταχύνονται οι διαδικασίες διοικητικής δραστηριότητας και ελαχιστοποιείται η διάρκεια από κρίσης της οργάνωσης στις ανάγκες των πελατών ή των πολιτών. Η ηλεκτρονική αναδόµηση του κράτους, αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της επιτυχούς ευόδωσης του νέου προγράµµατος της δηµόσιας οργανωσιακής διαχείρισης. Το οποίο δεν είναι άλλο από την επίτευξη επιτελικότητας, ευελιξίας και επικέντρωσης των δηµοσίων διοικητικών µονάδων στην ικανοποίηση των αιτηµάτων των πολιτών, όπου ο πολίτης δεν αντιµετωπίζεται µόνο και αποκλειστικά ως νοµικό υποκείµενο (legal subject) αλλά και ως πελάτης (customer). Η µετάβαση, όµως, αυτή που οδηγεί στην όλο και ευρεία ψηφιακή διασύνδεση των οργανωσιακών υποσυστηµάτων της δηµόσιας σφαίρας ελλοχεύει και κινδύνους, που έχουν να κάνουν µε την πιθανότητα παρέµβασης στη σφαίρα του αυτοκαθορισµού και της ελευθερίας του πολίτη, δίχως να του αφήνει περιθώρια αντίδρασης. Για αυτό το λόγο θα ήταν χρήσιµο η εξασφάλιση στα δηµόσια διοικητικά δρώµενα θεσµικών ασφαλιστικών δικλείδων που να οριοθετούν τον τρόπο και τα µέσα παρέµβασης του κρατικού µηχανισµού στη ζωτικού χαρακτήρα σφαίρα του πολίτη. Στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής αναδόµησης του κράτους µπορούµε να αναφέρου- µε το Πληροφοριακό Σύστηµα Οργάνωσης των Νοµαρχιών µε απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 16. Σηµειώσεις 1. Βλ. Μακρυδηµήτρης Α., Προσεγγίσεις στη θεωρία των Οργανώσεων, όπ. π. σελ Βλ. Μακρυδηµήτρης Α. Μιχαλόπουλος Ν. Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων για τη ηµόσια ιοίκηση, όπ. π. Κεφ. 4, Βλ. Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων, όπ. π. σελ Βλ. Σπηλιωτόπουλος Μακρυδηµήτρης Η ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα, όπ. π. σελ Βλ. Μακρυδηµήτρης Α., Κράτος και Κοινωνία Πολιτών, όπ. π. σελ Προγραµµατική διακήρυξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τη ηµόσια ιοίκηση, Φεβρουάριος Το Πρόγραµµα της Ν.. για τη ηµόσια ιοίκηση, Φεβρουάριος Μιχαλόπουλος Ν., Το µετα-γραφειοκρατικό παράδειγµα, Επιθεώρηση ιοικητικής Επιστήµης 3/1997, εκδ. Αντ. Σάκκουλα.

12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH M. Barzelay: Breaking Through Bureaucracy: A New Visioon for Managing in Government. University of California Press, Berkeley, 1992, σελ Βλ. Μιχαλόπουλος Ν., Το µετα-γραφειοκρατικό παράδειγµα, όπ.π. σελ Μιχαλόπουλος Ν. Από τη ηµόσια Γραφειοκρατία στο ηµόσιο Management εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2003, σ Μιχαλόπουλος Ν. Από τη ηµόσια Γραφειοκρατία στο ηµόσιο Management εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2003, σ Βλ. Σπανού Κ., ηµόσια διοίκηση και δηµόσια πολιτική, στο Μακρυδηµήτρης Σπηλιωτόπουλος, όπ.π. σελ Μάρκου Α., Πανευρωπαϊκό πρόβληµα είναι η γραφειοκρατία, Οικ. Ταχυδρόµος 17/9/ Καληµέρη Τ. Τσατσούλη Η γραφειοκρατία εναντίον του e-εκσυγχρονισµού, Οικ. Ταχυδρόµος, Βλ. σχετική ιστοσελίδα, gr/Ec. Home asp. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασόπουλου., Η Ελληνική ιοίκηση εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Adorno T Horkheimer, Dialectik of the Enlightment, N.Y. Harper and Harper Alexis de Tocquevill Democracy in America: N.Y. Vintage 1945, τοµ.2. Argyriades D., Administrative Legacies of Greece, Rome and Byzantium, σε Farazmand Ali, ed. Handbook of Comporative and Development Public Administration, 2nd, ed, Rer. N.Y. Argyriades D., Bureaucracy and Debureaucratization, N.Y Arrow Κ., Social Choice and Individual Values Willey, N.York Beck U, Giddens A, Lash S, Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse Suhrkamp Frankfurt a.m Blau P.M. M.W. Mayer, Bureaucracy in Modern Society, 2nd ed, N.Y. Random Home, Britan S., The Economc Consequences of Democracy, British Journal of Political Science. Buckhanan, James M., and Gordon Tullock, The Calculus of Consent Γκίντενς Α., Πέραν της Αριστεράς και της εξιάς.το µέλλον της ριζοσπαστικής πολιτικής εκδ ΠΟΛΙΣ, Αθήνα 1999, Chapman R.A.- J.R. Grenaway, The Dynamics of Administrative Reform, London, Croom Helm Chevallier J., ιοικητική Επιστήµη, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή Davis K.C., Discretionary Justice: a Preliminary Inquiry, University of Illinois, εκλερής Μ., ιοίκηση συστηµάτων _, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, ιαµαντούρος Ν. Πολιτισµικός δυϊσµός και η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα της µεταπολίτευσης εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα Downs A., Inside Bureaucracy, Boston, Little, Brown and Co, Etzioni Halevy, Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma London, Routledge and Kegan Paul, Fayol H., General and Industrial Management, London, Pitman, Friedrich C., Some Observations on Weber s Analysis of Bureaucracy στο R. Merton et al Reader in Bureaucracy, N.Y., Free Press Freud S, Civilication and its Discontents, London, The Hogarth Press. Freund J., The Sociology of the Max Weber N.Y., Vintage Book, Giddens A, Οι συνέπειες της νεωτερικότητας, εκδ. Κριτική, Αθήνα Giddens A, Πέραν της αριστεράς και της δεξιάς, εκδ. Πόλις, Αθήνα 1999, Habermas J, Ο µεταεθνικός αστερισµός, εκδ. Πόλις, Αθήνα Habermas J, Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, εκδ. Αλεξάνδρεια Habermas J., The Philosophical Discourse of Modernity, Oxford, Polity Press, Habermas J., Ο µεταεθνικός αστερισµός, εκδ. ΠΟΛΙΣ, Αθήνα Habermas J., Modernity and Postmodernity New German Critique. Held D., Models of Democracy Cambridge, Polity Press.

13 118 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Hall St Gieden B, Η διαµόρφωση της νεωτερικότητας εκδ. Σαββάλας, Αθήνα Hegel C.F., Werke, Φραγκφούρτη, τοµ. 20. Hobbes Thomas Λεβιάθαν, Τόµος Α, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1989, Holton J, Turner B, Against Nostalgia: Talcott Parsons and Sociology of Modern World, London, Routledge, Π. Καράγιωργα Οι οικονοµικές λειτοργίες του κράτους, Παπαζήση, Αθήνα Koselleck R., Vergangene Zukunft, Φραγκφούρτη Κονδύλης Π, Η παρακµή του Αστικού Πολιτισµού. Από τη µοντέρνα στη µεταµοντέρνα εποχή, από το φιλελευθερισµό στη µαζική δηµοκρατία εκδ. Θεµέλιο Αθήνα Κοτζιάς Ν, Παγκοµιοποίηση. Η ιστορική θέση, το µέλλον και η πολιτική σηµασία, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα Lenk Kurt, Πολιτική Κοινωνιολογία, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη Lindblom C.E., The Policy Making Process, N.J. Prentice Hall (1968). Luhmann N., Θεωρία των κοινωνικών συστηµάτων, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, Luhmann N., The Differentiation of Society N.Y., Columbia University Press, March J, Simon H, Μακρυδηµήτρης A., O Μεγάλος Ασθενής. Η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός στη ηµόσια ιοίκηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α, Κράτος και Κοινωνία Πολιτών, εκδ. Μεταµεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α. Μιχαλόπουλος Ν., Εκθέσεις εµπειρογνωµόνων για τη δήµόσια διοίκηση , εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. Μακρυδηµήτρης Α. (µε τον Επ. Π. Σπηλιωτόπουλο), Η ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα, Ελληνικό Ινστιτούτο ιοικητικών Επιστηµών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή Μακρυδηµήτρης Α., (σε συνεργασίας µε τον Ν. Μιχαλόπουλο) Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων για τη η- µόσια ιοίκηση, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α., ιοίκηση και Κοινωνία. Η ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α., ιοικητικές Μελέτες, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α., Η ιοίκηση σε κρίση, Κείµενα για τη διοίκηση και την κοινωνία, εκδ. Νέα Σύνορα Λιβάνη, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α., Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών, Μεταµεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α., Ο µεγάλος Ασθενής, Η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α., Προσεγγίσεις στη θεωρία των Οργανώσεων, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α., Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων εκδ. Καστανιώτη Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α, Ζυγούρα Η ιοίκηση και το Σύνταγµα εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2002 March Simon, Οργανώσεις εκδ. Κριτική, Αθήνα Μιχαλόπουλος Ν., Από τη δηµόσια γραφειοκρατία, στο δηµόσιο management εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α, Προβλήµατα διοικητικής µεταρρύθµισης εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Μακρυδηµήτρης Α., Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα Μιχαλόπουλος Ν, Από τη δηµόσια γραφειοκρατία, στο δηµόσιο management εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Μουζέλης Ν., Οργάνωση και Γραφειοκρατία, Ανάλυση των Σύγχρονων Θεωριών, Αθήνα Ν. Χέλντ, Μοντέλα δηµοκρατίας, εκδ. Στάχυ, Αθήνα Niskanen W., Bureaucracy and Representative Government, Aldine Atherton, N.Y Niskanen N., Bureaucracy: Servant or Master!, Institute of Economic Affairs, Ντυρκάιµ Ε., Οι κανόνες της κοινωνιολογικής µεθόδου, Guteberg, Αθήνα OECD, Survey of Public Management Developments, PUMA Paris Olson Μ., The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge MA. OSBORNE D. T.GAEBLER, Reinventing Government Addison Wesley N.Y Παναγιωτοπούλου Ρ., Η επικοινωνία στις Οργανώσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα Παπαδηµητρίου Γ., Σωτηρέλης Γ., Το Σύνταγµα της Ελλάδας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2001.

14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 119 Παπούλιας Τσούκας, Κατευθύνσεις για τη µεταρρύθµιση του κράτους, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα Parsons T, The Social System Clencoe, III Free Press, Parsons T, The Structure of Social Action, New York, The Free Press, 1958, Τόµος II. Popper K, Conjectures and Refutations, London, Routledge Παυλόπουλος Π., Μαθήµατα ιοικητικής Επιστήµης, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Reich R., The work of nations: preparing ourselves for 21st century capitalism Vintage Books, New York Rodrik D., Understanding Economic Policy Reforms : A Conseptual Analysis. Journal of Economic Literature xxxiv, pp Rosenhead J., Rational Analysis for a Problematic World Wiley, Chichester, U.K., Σεραφετινίδου Μ., Το φαινόµενο της Γραφειοκρατίας, Τοµ. 1, Η θεωρητική Συζήτηση, Guteberg, Αθήνα Σπανού Κ., ιοίκηση, Πολίτες και ηµοκρατία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Σπανού Κ., Οργάνωση και εξουσία Προβλεψιµότητα και ιαφάνεια στη ηµόσια ιοίκηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Σπανού Κ., ιοίκηση, Πολίτες και ηµοκρατία εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Τερλεξής Π. Max Weber, Το ξεµάγεµα του κόσµου Τόµος I, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Τερλεξής Π., Γραφειοκρατικός Νόµος. Η πολιτική κοινωνιολογία του ικαίου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Τερλεξής Π., ιευθυντικές Ολιγαρχίες, Γραφειοκρατία, Κράτος, Κοινωνική Οργάνωση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Τερλεξής Π., Max Weber. Ο καπιταλισµός στα όριά του Tόµος ΙΙ, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Τερλεξής Π, Max Weber. Ιδεόκοσµος σε αντιπαράθεση, εκδ. Παπαζήση, Τόµος III. Τόφλερ Α., Το τρίτο κύµα, Κάκτοι, Αθήνα Tullok G., The Vote Motive, Hobart Paperback, The Institute of Economic Affairs, 1976, επίσης του ίδιου The Politics of Bureaucracy, Public Affairs Press, Throgmorton J.A. The rhetoric of policy analysis, Policy Sciences, 24 p.p Taylor F.W., Scientific Management, N.Y. Harper and Row, Thompson V.A. Modern Organization, N.Y. Knopf, Von Mises, Bureaucracy, London, Hedge, Williamson, The Political Economy of Policy Reforms (επιµ.) Institute of International Economics, Washington, Weber M, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London 1971, Unwin University Books. Weber Max, Η Επιστήµη ως Επάγγελµα, Eισαγωγή Ι. Συκουτρή Αρχείο Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών τ. 12, Χαραλάµπης, ηµοκρατία και Παγκοσµιοποίηση, εκδ. Ίδρυµα Σ. Καράγιωργα, Αθήνα Άρθρα ηµοσιεύσεις σε περιοδικά και εφηµερίδες Αφιέρωµα Το τέρας της γραφειοκρατίας, Οικ. Ταχυδρόµος Giddens A, Ο τρίτος δρόµος δεν έχει πεθάνει Οικονοµικός Ταχυδρόµος 6/5/04. ιατριβή R. Koselleck, Kritik und Krise, Φράιµπουργκ Παπούλιας Χ.Τσούκας Η πολυπλοκότητα του εκσυγχρονισµού, εφ. ΒΗΜΑ 9/5/1999. ηµητράκος. Ένας αντιδογµατικός φιλόσοφος, εφ. ΒΗΜΑ 13/7/ ηµητράκου Το δίλληµα του φυλακισµένου, εφ. ΒΗΜΑ 28/2/1999. ιαµαντούρος Ν., Εισαγωγή στην Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, Μάρτιος Καζάκος Π., Για ένα µεταρρυθµιστικό πατριωτισµό, εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9/11/2003. Κακαρίκα Μ., Ο σχεδιασµός των αλλαγών σε γραφειοκρατικούς οργανισµούς, Οικ. Ταχυδρόµος

15 120 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Καληµέρη Τσατσούλη, Η Γραφειοκρατία εναντίον του e-εκσυγχρονισµού, Οικ. Ταχυδρόµος Κοσµίδη Σ., Η τεχνολογία της µεταρρύθµισης. Επτά κανόνες, επτά αρχές και επτά απαντήσεις για τη µεταρρύθµιση και τον εσυγχρονισµό Οµιλία στο Athens Plaza 7/5/2003. Μακρυδηµήτρης Α,. Hθική και Πολιτική. Oικοµοµικός Ταχυδρόµος 5/2/2004. Μακρυδηµήτρης Παπαναστασόπουλος, Στρατηγική επιλογή η επανίδρυση του κράτους ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7/3/2004. Μακρυδηµήτρης Α., Πόσο απαραίτητο είναι το κράτος στον 21ο αιώνα, εφ. Βήµα Μακρυδηµήτρης Α., Το ζήτηµα της γραφειοκρατίας: Εναλλακτικές θεωρήσεις και προοπτικές, Σύγχρονα Θέµατα, 1989, τεύχος 39. Μάρκου Α., Πανευρωπαϊκό πρόβληµα η γραφειοκρατία, Οικ. Ταχυδρόµος Μιχαλόπουλος Ν., Το µετα-γραφειοκρατικό παράδειγµα, Επιθεώρηση ιοικητικής Επιστήµης 3/1997, εκδ. Σάκκουλα. Μουζέλης Ν. Αξίες και Παγκοσµιοποίηση, εφ. ΒΗΜΑ 17/2/2002. Μουζέλης Ν., Γιατί αποτυγχάνουν οι µεταρρυθµίσεις εφ. ΒΗΜΑ 29/6/2003. Μουζέλης Ν., Το κράτος και το κοµµατικό φούτµπολ, εφ. BHMA 21/9/2003. Νικολάου N., Η Λερναία Ύδρα της Πολυνοµίας και της Γραφειοκρατίας, Οικονοµικός Ταχυδρόµος Προγραµµατική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ για τη ηµόσια ιοίκηση, Φεβρουάριος Σωτηροπούλου.Α. Το περιστέρι των αλλαγών στη δηµόσια διοίκηση εφ. ΒΗΜΑ 28/2/1999. Τσουκαλάς Κ., Ανοιχτές αγορές και κλειστές κοινωνίες, εφ. ΒΗΜΑ 14/7/2002. Τσούκας Χ. Κ., Το ήθος της διαψευσιµότητας, Οικονοµικός Ταχυδρόµος 21/12/2002. Τσούκας Παπούλιας, Μεταρρυθµίσεις και ανθρώπινη συµπεριφορά εφ. ΒΗΜΑ 16/11/2003. Τσούκας Χ., Παπούλιας., Μια άλλη µατιά στο πρόβληµα, εφ. ΒΗΜΑ 28/2/1999. Το πρόγραµµα της Ν.. για τη ηµόσια ιοίκηση, Φεβρουάριος Χέλντ Ντ, Προϋπόθεση της ανάπτυξης, ο υγιής δηµόσιος χώρος εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 11/7/2004.

Αποκέντρωση και Ελευθερία

Αποκέντρωση και Ελευθερία Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Αποκέντρωση και Ελευθερία I Μία από τις πιο θεµελιώδεις συνεισφορές του Hayek στην κοινωνική θεωρία ήταν ότι διέγνωσε ορθά και µε διορατικότητα τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2010, δεν έχουµε αποκτήσει «επιτελικό κράτος» και «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση».

2010, δεν έχουµε αποκτήσει «επιτελικό κράτος» και «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση». Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2011 2013 Μπορούµε να βασιστούµε στη Θεσµική Μνήµη ; Η ανάγκη αλλαγών και µεταρρυθµίσεων της ηµόσιας ιοίκησης, περιλαµβανοµένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι ανακάλυψη των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κεντρική Διοίκηση Περιφερειακή Διοίκηση Διορισμένος Περιφερειάρχης και Περιφερειακό Συμβούλιο ΤΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Χωρίς αλλαγές στην Κεντρική Διοίκηση. 7 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΟΤΑ, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Πυλώνες Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αναδιοργάνωση Διοικητικών Δομών Εξορθολογισμός Διοικητικών Λειτουργιών Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α. Κοινές διαπιστώσεις των πιο πάνω εκθέσεων είναι ότι τα κύρια αίτια της κακοδαιµονίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι:

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α. Κοινές διαπιστώσεις των πιο πάνω εκθέσεων είναι ότι τα κύρια αίτια της κακοδαιµονίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι: Παπαθεοδώρου Νικόλαος Νοµικός, υπάλληλος της /νσης ιοίκησης της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας, απόφοιτος της ΕΣ Προς την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Υπόψη κ. Γενικού Γραµµατέα Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Αξιότιµε κ. Γενικέ,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞEΛΙΞΗ. ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (SCIENTIFIC MOVEMENT) Frederick Taylor, 1911 ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞEΛΙΞΗ. ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (SCIENTIFIC MOVEMENT) Frederick Taylor, 1911 ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞEΛΙΞΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί η εξελικτική πορεία των αρχών διοίκησης Το επιστηµονικό κίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία και πηγές. Αλεξάκης, Ε., (2001), Ελληνική εξιά: οµή και Ιδεολογία της Νέας

Βιβλιογραφία και πηγές. Αλεξάκης, Ε., (2001), Ελληνική εξιά: οµή και Ιδεολογία της Νέας ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Θεµατικός Άξονας: Κλασικές και σύγχρονες τυπολογίες των πολιτικών κοµµάτων 1. Κόµµα Μαζών βιβλιογραφία, εντοπίστε οµοιότητες και διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υπεύθυνος Μαθήματος Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα