ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 32497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Χανίων.. 1 Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Αμα λιάδας Αναπροσαρμογή του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρ θρου 5 του ν. 619/1977 ποσοστού προσδιορισμού της καταβαλλόμενης από το Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. επικου ρικής σύνταξης Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενο δοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη την Ελλάδα... 4 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις υποδιαιρεμέ νες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού Διορισμός Ληξιάρχων στο Δήμο Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολό γησης του Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1966 (1) Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Χανίων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου στεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροπο ποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α). δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ γείων...» (ΦΕΚ 141/Α/2012). 2. Το αντίγραφο υπ αριθμ. 5/ πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς Χανίων σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Ξηράς Χανίων, το οποίο μας εστάλει με το υπ αριθμ. 29/ διαβιβαστικό. 3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 5/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς Χανίων, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ Κ.Α.Φ. Ξηράς Χανίων που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Χανίων και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ. Ξηράς Χανίων, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφά παξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. μέχρι , ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης. Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης. Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού χου ως πλήρως ικανοποιημένου. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος του ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και

2 32498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση. Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν ικανοποιούνται. Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά στα γραφεία του τμήματος Επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Ν. Χανίων. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το αργότερο μέχρι τις Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Ξηράς Χανίων επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών και την υποβολή τους για έγκριση από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ /1905 (2) Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Αμαλιάδας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου στεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, Τροπο ποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α). δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ γείων...» (ΦΕΚ 141/Α/2012). 2. Το αντίγραφο υπ αριθμ. 3/ πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς Αμαλιάδας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Ξηράς Αμαλιάδας, το οποίο μας εστάλει με το υπ αριθμ. 8/ δι αβιβαστικό. 3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 3/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς Αμαλιάδας, σύμ φωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ Κ.Α.Φ. Ξηράς Αμαλιάδας που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Αμαλιάδας και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ. Ξηράς Αμαλιάδας, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσε ων, διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. μέχρι , ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋ ποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης. Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης. Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού χου ως πλήρως ικανοποιημένου. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος του ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση. Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν ικανοποιούνται. Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών δια τάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προ σωρινά στα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας του Νομού Ηλείας. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το αργότερο μέχρι τις Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Ξηράς Αμα λιάδας επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών και την υποβολή τους για έγκριση από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. Φ.10080/οικ.17525/683 (3) Αναπροσαρμογή του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρ θρου 5 του ν. 619/1977 ποσοστού προσδιορισμού της καταβαλλόμενης από το Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. επικουρικής σύ νταξης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 619/1977 (Α 171 ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4072/2012 (Α 86) 3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 του «Κώδικα νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα να», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98, Α). 4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα λίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/τος 213/ 1992 (Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοι νωνικών Ασφαλίσεων». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α 143) «Τροποποίηση του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α 141)». 6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α 141/ ) «Δι ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» και τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 (Α 134/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 7. Την υπ αριθμ. οικ.27695/77/ (2244 Β ) από φαση «Τροποποίηση της αριθ. οικ /61/ Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη», (Β 1634)». 8. Την αριθμ. 11η/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. 9. Την αρ. πρωτ. 9043/681/ οικονομική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Ν.Π., Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 10. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) όπως διατυπώθηκε στην 13η/ συνεδρί ασή του. 11.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσω πικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) και του Κρατικού Προϋπολογισμού, εγκρίνεται: Η απόφαση του Δ.Σ. (11η/ ) του Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν., με την οποία καθορίζεται, το οριζόμενο στην παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 619/1977 ποσοστό προσδιορισμού της καταβαλλόμενης από το Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. επικουρικής σύ νταξης, όπως ισχύει, σε ποσοστό είκοσι τρία τοις εκατό (23%) επί της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης του φορέα κύριας ασφάλισης. Από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής αναπροσαρμόζονται οι ήδη χορηγούμενες στους συ νταξιούχους του Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. επικουρικές συντάξεις με βάση το ανωτέρω καθοριζόμενο ποσοστό. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. Φ.30202/17356/669 (4) Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη την Ελλάδα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Tις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του A.N. της 11 Νοεμ (543, Α. 1935) «περί Οργανισμού του Υπουρ γείου Εργασίας ως τούτο αυθεντικώς ηρμηνεύθη διά του άρθρου 1 του A.N. 694/1937 (196, Α) «Περί αυθεντικής ερμηνείας, συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατά ξεων τινών της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 3655/08 (58, Α) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98, Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1828/1942 (256 Α) «Περί Τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της ισχυούσης περί προσωπικού Ξενοδοχείων Ύπνου Νο μοθεσίας». 5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2520/1953 (220, Α), «Περί προσ διορισμού των αντικειμένων εφ ων εφαρμόζεται η δι αδικασία η αναγραφόμενη υπό του άρθρου 59 του A.N. της 11 Νοεμβρίου 1935 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του άρθρου 1 του A.N. 694/1937». 6. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α 141/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 Ιδρυ ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάρ γηση Υπηρεσιών». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α 141/ ) «Δι ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» και τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 (Α 134/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 8. Την υπ αριθμ. οικ.27695/77/ (2244 Β ) από

4 32500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση «Τροποποίηση της αριθ. οικ /61/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη, (Β 1634)». 9. Την υπ αριθμ Ε857/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας (505 Β ) «Περί τροποποιήσεως ενίων άρθρων Καταστατικού Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδο χοϋπαλλήλων». 10. Την υπ αριθμ. Φ.30202/14889/518/ απόφαση (1753 Β ) του Υπουργού Εργασίας «Επέκταση της Ασφά λισης του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)». 11. Την υπ αριθμ. 415/28/ απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ. 12. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στις αριθμ. 13/ συ νεδριάση του. 13. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Την έγκριση της υπ αριθμ. 415/28/ απόφα σης του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ με την οποία αποφασίστηκε η επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενο δοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη. ΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Aθήνα, 18 Σεπεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ (5) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Πύδνας Κολιν δρού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/ (ΦΕΚ 235/τ. Α / «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143Α ) «περί ληξιαρχικών πράξεων» β) των Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113Α ) και 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α ). 4. Την αριθμ /57460/ (ΦΕΚ 1984/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «περί Υποδι αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώ νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010». 5. Την αριθμ /57510/εγκ.65/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης «περί των ληξιαρχικών βιβλί ων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ με τον Ν. 3852/2010». 6. Το αριθ / έγγραφο του Δήμου Πύδ νας Κολινδρού, με το οποίο προτείνει προς διορισμό Ληξιάρχους στις υποδιαιρεμένες Ληξιαρχικές Περιφέ ρειες του Δήμου. 7. Το γεγονός ότι η Ληξιαρχική Περιφέρεια του Δή μου Πύδνας Κολινδρού υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) περιφέρειες. 8. Την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2017/τ. B / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παρο χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης», αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την ενάσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δή μου Πύδνας Κολινδρού ως εξής: α/α Υποδιαιρεμένη Ονομα τεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος Βαθμός Ληξιαρχική Περιφέρεια Ασημούλα Πάππου Θωμάς Γκέκας Νικόλαος Διονύσιος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ Ιωάννης Κυριακίδης Ελευθέριος Διοικητικών Γραμματέων Μαρία Ξαφοπούλου Δημήτριος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Δ Β Γ Γ Αιγινίου Κολινδρού Μεθώνης Πύδνας Κατερίνη, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και ΝΠ Θεσσαλονίκης ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ Αριθμ /11522 (6) Διορισμός Ληξιάρχων στο Δήμο Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων». 2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ. Α / ) «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 4. Τις διατάξεις της αριθμ. ΓΓ15650/1253 (ΦΕΚ 480/ τ. Β / ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελ λάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών, με εντολή Γενικού Γραμματέα 5. Την αριθμ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/τ. Β / ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ., περί Υποδιαί ρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Την αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/ εγκύ κλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ., περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δημάρ χου του Δήμου Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενό τητας Αχαΐας, με το οποίο εκθέτει ότι είναι γι αυτόν, ιδιαίτερα δύσκολη η εκτέλεση καθηκόντων Ληξιάρχου και προτείνει την ανάθεση των καθηκόντων αυτών σε υπάλληλους του Δήμου. 7. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και για κάθε Δημοτική Ενότητα, στους παρακάτω ανα φερόμενους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, ως εξής: α) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Καλαβρύτων: Γεώργι ος Σερανίτης του Αριστείδη, κατηγορίας κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. β) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Κλειτορίας: Σωτηροπού λου Αρχοντούλα του Παναγιώτη, κατηγορίας κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. γ) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Αροανίας: Αρετή Πουρ νάρα του Γεωργίου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διεκπεραί ωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) δ) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Παΐων: Θεοδώρα Αση μακοπούλου του Γεωργίου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Πάτρα, 18 Σεπτεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος Τ.Α και Ν.Π. Πάτρας ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ Αριθμ (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κα στοριάς έτους Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α). 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α). 4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α). 6. Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) και του Π.Δ. 146/ 2010 (ΦΕΚ 239 Α). 7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, οικονομικού έτους 2014, στο φορέα 072 και ΚΑΕ Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία δύο υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιηθεί ως εξής: κατά τις απογευματινές ώρες, από ώρα 16:00 έως και ώρα 22:00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι συμπλη ρώσεως διακοσίων (200) ωρών και για τους δυο υπαλ λήλους από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Δεκεμβρίου Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία προκειμέ νου να προβούν στον Έλεγχο ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν ενταχθεί σε διάφορους αναπτυξιακούς (και μη) νόμους, εργασία που τους ανατέθηκε εκτός των υπηρε σιακών τους καθηκόντων. Είναι κατ εξαίρεση εργασία που απαιτεί ησυχία, εχεμύθεια, συνεχή ενημέρωση σε ότι αφορά τη διαδικασία ελέγχου, είναι χρονοβόρα και φυσικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις πρωινές ώρες λόγω του καθημερινού εργασιακού φόρτου κτλ. Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απα σχόλησης ύψους περίπου 1250,00 και για τους δύο υπαλλήλους θα πληρωθεί από πιστώσεις του προϋπο λογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από τον Ειδικό Φορέα 072 και τον ΚΑΕ Καστοριά, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Αριθμ (8) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α). 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α). 4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/ 1999 (ΦΕΚ 180 Α). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α).

6 32502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) και του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α). Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία τριών υπαλλή λων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και Υπηρεσία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αριθμός Υπαλλήλων Σύνολο ωρών (3) τρεις 270 Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιηθεί ως εξής: κατά τις απογευματινές ώρες από 16:00 έως και ώρα 22:00 για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι συμπληρώσεως των ανωτέρω αναγραφόμενων ωρών που αντιστοιχούν στον κάθε υπάλληλο από την δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Δεκεμβρίου Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία προκει μένου να προβούν στον έλεγχο ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν ενταχθεί σε διάφορους αναπτυξιακούς (και μη) νόμους, εργασία που τους ανατέθηκε εκτός των υπη ρεσιακών τους καθηκόντων. Είναι κατ εξαίρεση εργασία που απαιτεί ησυχία, εχεμύθεια, συνεχή ενημέρωση σε ότι αφορά την διαδικασία ελέγχου, είναι χρονοβόρα και φυ σικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις πρωινές ώρες. Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απασχό λησης ύψους περίπου θα καλυφθεί από πιστώ σεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από τον Ειδικό Φορέα 072 και τον ΚΑΕ Καστοριά, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Αριθμ (9) Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ. Α / ), όπως αντικαταστάθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 (ΦΕΚ 240/τ. Α / ) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 3. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α / ). 4. Γη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ). 5. Το γεγονός δεν έχουν πληρωθεί οι θέσεις του Προ ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Τεχνολογίας, καθώς και η θέση του Προϊσταμένου της Γενικής. Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 6. Τις αρ. πρωτ. 2053/ και 1897/ Πρά ξεις του Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης με τις οποίες ορίστηκαν ο αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοι κητικού και ο αναπλ. Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης αντίστοιχα. 7. Την αρ. πρωτ / Πράξη του Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης (ορθή επανάληψη) με την οποία ορίστηκε ο αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικο νομικής Διαχείρισης. 8. Την αρ. πρωτ / Πράξη του Πρύτανη Πανε πιστημίου Κρήτης με την οποία ορίστηκε ο αναπλ. του Προ ϊσταμένου της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. 9. Την αρ. πρωτ. Φ /19/Β2/64578/ Πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων (ΦΕΚ 241/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Ευριπίδη Γ. Στεφάνου, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με θητεία τεσσά ρων (4) ετών. από έως Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συνιστάται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Ειδική Επιτρο πή Αξιολόγησης, με έδρα το Ρέθυμνο. 2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ως εξής: α. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού. β. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέ λος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και γ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προ ϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. 3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ορί ζεται η Ελένη Περάκι, υπάλληλος ΙΔΑΧ του Πανεπιστημί ου Κρήτης, ΠΕ Κατηγορίας. Ειδικότητας Διοικητικού, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στο Τμήμα Β Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, με αναπληρώτρια την Δήμη τρα Κοντού, υπάλληλο ΙΔΑΧ του Πανεπιστημίου Κρήτης, ΔΕ Κατηγορίας, Ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Ε, που υπηρετεί στο Τμήμα Β Προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού. 4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι: ) η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4250/2014 και ii) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει. 5. Η θητεία της παρούσας Ειδικής Επιτροπής Αξιολό γησης λήγει την 31η Δεκεμβρίου Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ρέθυμνο, 19 Αυγούστου 2014 Ο Πρύτανης ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32503

8 32504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3125 20 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3169 26 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2604 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2871 24 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον KASHI SHAZAD για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 374 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των Δι ευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των κα λυπτόμενων παροχών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 649 19 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Σορώκου Ηλία, Επιστημονικού Συνεργάτη του Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 14 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2182 4 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Ανα πηρίες για το έτος 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2632 17 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αριθμό Κ2 5287/29 7 2013 απόφα σης (ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 495 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276/Β ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2371 24 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.... 1 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα