ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14 ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΚΕΡ Η 20 ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 21 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 22 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 23 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 26 ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 26 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 28 ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΓΕΝΙΚΑ 36 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 36 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 37 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 37 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ 37 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 37 RUN-OFF 37 ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 41 ΜΕΡΟΣ Β. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Χ.Α.Α ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 45 ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ & ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 54 ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Νοµοθεσία υπό την οποία λειτουργεί η Εταιρία Ιστορικό ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Ιδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι Θέση της Εταιρίας στον Οµιλο της Α.Τ.Ε Λοιπές πληροφορίες 61 IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ασφαλιστικές εργασίες Θέση στην αγορά µε βάση την παραγωγή κατά κλάδο έτους

2 1.3. Περιγραφή ασφαλιστικών προϊόντων ίκτυο Πωλήσεων Εκπαίδευση ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 72 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΡ ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Ισολογισµοί Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ουλευµένα ασφάλιστρα Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης κέρδη χρήσεων Αποτελέσµατα της χρήσης µετά από φόρους ανά µετοχή και µερίσµατα ανά µετοχή για την περίοδο Πίνακας κεφαλαίων και της χρησιµοποίησής τους κατά τις χρήσεις Λοιπές πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει η Εταιρία Λοιπές πληροφορίες για τις συνδεµένες επιχειρήσεις Ενοιποιηµένοι ισολογισµοί Λογαριασµοί κερδών και ζηµιών περιόδου VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 101 VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 102 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 110 β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 111 γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 112 δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 113 ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 114 στ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 115 ζ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 140 β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 141 γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 142 δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 143 ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 144 στ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/ ΤΡΙΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1/1/-31/12/2001) Εκθεση ιαχείρισης του.σ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΤΕ FINANCE ATE ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 178

3 ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από 1/1/2001 έως 16/3/2001 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλη εργαζοµένων) Από 16/3/2001 έως 12/6/2001 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλη εργαζοµένων) Από 12/6/2001 έως 31/12/2001 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Μέλη ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΜΠΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ (Εκπρόσωπος των ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΜΠΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ (εκπρόσωπος των ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΖΟΣ

4 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ (εκπρόσωπος των εργαζοµένων) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ. κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» καλεί σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της, τους κ. κ. Mετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26/6/2002, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στην Αθήνα (Πλατεία Συντάγµατος), στο Ξενοδοχείο «NJV ATHENS PLAZA», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Yποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και των ενοποιηµένων τοιούτων (Iσολογισµού, Λoγαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης και του Προσαρτήµατος επ αυτών) της Χρήσης , µετά των σχετικών Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση του τρόπου διάθεσης κερδών Χρήσης Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Χρήσης Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2002 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 5. Επικύρωση εκλογής µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος συµβούλου. 6. Έγκριση αµοιβών αποζηµιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, κατά τη χρήση 2001 και προέγκριση για την επόµενη Χρήση Έγκριση τροποποίησης- παράτασης του επενδυτικού προγράµµατος, που είχε περιληφθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο και εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και µε βάση το οποίο έγινε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και η εισαγωγή των µετοχών της στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. 8. ιάφορα θέµατα- ανακοινώσεις - εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν: α. Αν έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους και δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν µέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών τους. β. Αν έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Εδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών τους. γ. Αν, τέλος, δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους, ή να προβούν στη διαδικασία αποϋλοποίησης αυτών είτε µέσω των χειριστών τους, είτε µέσω της Εταιρίας (Τµήµα Μετοχολογίου, υπεύθυνος κ. ηµήτρης Θεοφίλης, Λ. Συγγρού 143 τηλ ) και στη συνέχεια στη δέσµευση αυτών σύµφωνα µε τα παραπάνω, ή να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν οι µέτοχοι που έχουν καταθέσει τις πιο πάνω βεβαιώσεις δέσµευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της

5 Εταιρίας (Ν. Σµύρνη - Λ. Συγγρού ισόγειο) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Oσοι µέτοχοι δεν καταθέσουν εµπρόθεσµα τα πιο πάνω στοιχεία µπορούν να λάβουν µέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ αυτή µόνο µετά από σχετική άδειά της. Νέα Σµύρνη, 28/5/2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ AΠOΛOΓIΣMOΣ PAΣTHPIOTHTΩN ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, Το 2001 ήταν για την παγκόσµια και ελληνική ασφαλιστική αγορά µια από τις δυσµενέστερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών. Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία είχε ήδη αρχίσει από τον προηγούµενο χρόνο, σε συνδυασµό µε τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου στη Ν. Υόρκη, δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίµα που είχε ανάλογη επίπτωση στα αποτελέσµατα των ασφαλιστικών εταιριών σε όλο τον κόσµο. Ειδικότερα, η δραµατική πτώση των επιτοκίων, η κρίση στις Κεφαλαιαγορές και η µεγάλη ανασφάλεια που δηµιούργησαν τα τροµοκρατικά γεγονότα της Ν. Υόρκης προκάλεσαν στους χρηµατοοικονοµικούς Οργανισµούς και στις Ασφαλιστικές Εταιρίες µεγάλες απώλειες. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κατάφερε παρά τις δυσµενείς συνθήκες να παρουσιάσει θετικά αποτελέσµατα και είναι σε θέση να προτείνει στη Γενική Συνέλευση διανοµή µερίσµατος ποσού 34,075 ρχ. (0,10e) ανά µετοχή. Ας σηµειωθεί ότι µεγάλο ποσοστό των Ασφαλιστικών Εταιριών στη χρήση του 2001 στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν αρνητικά αποτελέσµατα, καµία δε από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Ασφαλιστικές Εταιρίες δεν διανέµει µέρισµα. Κύριοι Μέτοχοι, Η παγκόσµια αγορά έχει επιλέξει ως ασπίδα στην αντιµετώπιση του συνεχώς εντεινόµενου ανταγωνισµού τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µέσω συγχωνεύσεων και στον ασφαλιστικό χώρο. Σήµερα, οι συγχωνεύσεις αποτελούν πλέον πραγµατικότητα και για τα ελληνικά δεδοµένα καθώς όλες οι µεγάλες Ασφαλιστικές Εταιρίες έχουν συµµετάσχει ή βρίσκονται στη διαδικασία ανάλογων εξελίξεων µέσα από εξαγορές ή απορροφήσεις. Ο Όµιλος της Α.Τ.Ε. παρακολουθώντας τα δρώµενα εντός και εκτός των τειχών και αφού διαµορφώθηκαν οι πλέον κατάλληλες συνθήκες µετά την είσοδο στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα συγχώνευσης της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, θέµα το οποίο µας είχε απασχολήσει και στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση. Τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσης, η Α.Τ.Ε., ως κύριος Μέτοχος των Ασφαλιστικών Εταιριών του Οµίλου, ανέθεσε σε Εταιρία Συµβούλων η οποία σε συνεργασία µε τη ιοίκηση της Εταιρίας συνέταξε µελέτη στην οποία κατέγραψε τα οφέλη που θα προέκυπταν από µια τέτοια, στρατηγικής σηµασίας, κίνηση.

6 Τα οφέλη είναι πολλαπλά και αναφέρονται κυρίως στη µείωση του κόστους λειτουργίας των Ασφαλιστικών Εταιριών και την επιτάχυνση της ανάπτυξης στον Ελληνικό και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Η ιοίκηση της Α.Τ.Ε. αποφάσισε κατόπιν τούτου να προχωρήσει στην υλοποίηση της συγχώνευσης και στην απόφαση αυτή συναίνεσαν τα.σ. των δυο Εταιριών. Η νοµική συγχώνευση εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το Σεπτέµβριο του 2002 και η ηµεροµηνία µετασχηµατισµού του Ισολογισµού είναι η 31/12/2001. Το έργο αυτό για το 2001 ήταν το σηµαντικότερο για την Εταιρία µας και προχωρά σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Κύριοι Μέτοχοι, Το 2001, εκτός από την προώθηση των διαδικασιών του έργου της συγχώνευσης, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προχώρησε µε σταθερούς ρυθµούς και στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος. Έτσι το χρόνο που πέρασε: Ολοκληρώθηκε το 90% περίπου του έργου των νέων πληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρίας. Πρόκειται για το νέο Ολοκληρωµένο Σύστηµα SW Γενικών Ασφαλίσεων, που αναπτύχθηκε, µε υψηλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και πρότυπα, σε συνεργασία µε την Ιntrasoft και την Oracle (συνολική επένδυση ύψους 1,2 δισ. ρχ. µέχρι την ), ποσό το οποίο θεωρείται πολύ λογικό εάν το συγκρίνουµε µε τις τιµές των έτοιµων «µηχανογραφικών πακέτων» τα οποία κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Με το έργο αυτό η Εταιρία κατατάσσεται ανάµεσα στις πιο προηγµένες τεχνολογικά εταιρίες. Το σύστηµα έχει τεθεί ήδη σε παραγωγική λειτουργία, τόσο στις Κεντρικές Υπηρεσίες, όσο και στις Περιφερειακές Μονάδες και υποστηρίζει το 85% της λειτουργίας της Εταιρίας (Κλάδοι Φωτιάς, Προσωπικών Ατυχηµάτων, Αυτοκινήτων). Το έργο συνεχίζεται και αντιµετωπίζονται επιτυχώς οι όποιες δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραµµα για τη σύνδεση των µονάδων παραγωγής στο σύστηµα. Η αµέσως επόµενη φάση, που έχει προγραµµατιστεί, είναι η λειτουργία µέσω διαδικτύου για την απευθείας εξυπηρέτηση των πελατών. Το έργο αυτό θα αναβαθµίσει την ανταγωνιστικότητα της ΑγροτικΗΣ ΑσφαλιστικΗΣ, εφόσον στο σύστηµα αυτό θα ενταχθούν το σύνολο των µονάδων παραγωγής της Εταιρίας, µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, να επεκταθεί το δίκτυο και να µειωθεί το κόστος λειτουργίας του. Από τον Οκτώβριο λειτουργεί η Περιφερειακή Μονάδα Βορείων Προαστίων στο Μαρούσι και προβλέπεται να καταστεί µια από τις µεγαλύτερες αποκεντρωµένες µονάδες εξυπηρέτησης πελατών. Ανατέθηκε σε οµάδα µελετητών το έργο της ανέγερσης του Μεγάρου των Ασφαλιστικών Εταιριών επί της Λ. Συγγρού 173, τ.µ. χώροι γραφείων και τ.µ. χώροι υποδοµής. Εκτιµάται ότι οι οικοδοµικές εργασίες θα αρχίσουν µέσα στο Ολοκληρώθηκαν σε ορισµένες Υπηρεσίες της Εταιρίας οι διαδικασίες ανάπτυξης συστήµατος Ποιότητας ΙSΟ µε στόχο την αναβάθµιση των λειτουργιών της Εταιρίας. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το σχέδιο συµφωνίας Μετόχων µε τη Γερµανική Εταιρία Gerling NCM για την ίδρυση Εταιρίας Πιστώσεων στη χώρα µας. Το έργο αυτό έχει καθυστερήσει εξαιτίας αλλαγών που έγιναν στην Gerling. Ενεκρίθη η άδεια λειτουργίας εγκατάστασης στη Γερµανία η οποία στη φάση αυτή εκδόθηκε για λογαριασµό της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, δεδοµένου ότι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ θα λειτουργήσει πρακτοριακά. Στόχος του έργου αυτού είναι η αξιοποίηση του δικτύου στη Γερµανία. Το έργο ίδρυσης Εταιρίας στη Ρουµανία δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της αλλαγής της Νοµοθεσίας στη χώρα αυτή. Σύντοµα εκτιµάται ότι θα έχει δοθεί η άδεια για την ίδρυση Εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι,

7 Τη χρονιά που πέρασε η Εταιρία πέτυχε θετικά αποτελέσµατα λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες που επεκράτησαν. Ειδικότερα: 1.Αυξήθηκε το τεχνικό αποτέλεσµα της Εταιρίας κατά εκατ. ρχ. και έφθασε το 2001 στα εκατ. ρχ., δηλαδή ποσοστό 16%. Το τεχνικό αποτέλεσµα απεικονίζει την ποιότητα της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της παραγωγής της Εταιρίας και κυρίως την οικονοµική της ευρωστία. 2.Το περιθώριο φερεγγυότητας καλύφθηκε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατά πέντε (5) φορές περίπου, περισσότερο απ ό,τι προβλέπεται από το Νόµο. 3.Τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν από εκατ. ρχ. σε εκατ. ρχ., ήτοι κατά 9% περίπου. 4. Σηµαντική ήταν η αύξηση αλλά και η εξυγίανση του ικτύου Παραγωγής, το οποίο αυξήθηκε κατά 14% µε τη σύναψη νέων συµβάσεων µε πράκτορες. 5. Βελτιώθηκε η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και έτσι η συµµετοχή της αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων µειώθηκε από 57,67% το 2000 σε 55,29% το Μειωµένα ήταν τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας από 3,783 δις ρχ. το 2000 µειώθηκαν σε 2,214 δις ρχ. το 2001 ενώ 7. Τα έσοδα από επενδύσεις από εκατ. ρχ. το 2000 έφθασαν τα εκατ. ρχ. το 2001, δηλαδή µειώθηκαν κατά 25% περίπου. Η µείωση αυτή είναι και ο λόγος του περιορισµού των κερδών αν και το τεχνικό αποτέλεσµα, όπως προαναφέραµε, ήταν αυξηµένο και οφείλεται τόσο στη µείωση των επιτοκίων, όσο και στη δυσµενή πορεία του Χρηµατιστηρίου. 8. Η παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή, τα ασφάλιστρα ανά υπάλληλο το 2001 αυξήθηκε κατά 11% περίπου και 9.Οι διαχειριστικές δαπάνες (οργανικές και ανόργανες) αυξήθηκαν µόνο κατά 4,4%. Η πορεία της µετοχής το 2001 ήταν πολύ ικανοποιητική αφού από τα 16 e στις αρχές του έτους έφθασε στα 25 e στο τέλος του. ιήνυσε έτσι µια σταθερή και ανοδική πορεία παρά την πτώση του Γενικού είκτη. Βοήθησε βέβαια η αγορά ιδίων µετοχών που άρχισε τον Ιούλιο του 2001 και συνεχίσθηκε και το 2002 µε την µετοχή στα επίπεδα των 20e παρά τη µείωση της τιµής της λόγω αύξησης του αριθµού των µετοχών µε την έκδοση δύο (2) νέων για δέκα (10) παλαιές. Κύριοι Μέτοχοι, Το 2002 δεν αναµένεται σηµαντική ανάκαµψη στην ασφαλιστική αγορά εκτός εάν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές που θα προέλθουν κυρίως από το διεθνή χώρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Ασφαλιστικές Εταιρίες επηρεάζονται από τα δρώµενα στον παγκόσµιο οικονοµικό στίβο περισσότερο από κάθε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα, λόγω των αντασφαλιστικών συµβάσεων. Η ιοίκηση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στο σχεδιασµό της µεσοπρόθεσµης αλλά και µακροπρόθεσµης πολιτικής και στρατηγικής της έχει λάβει υπόψη της κάθε πιθανή δυσµενή εξέλιξη στην παγκόσµια αγορά και έχει ενσωµατώσει στα επιχειρηµατικά της σχέδια κινήσεις, οι οποίες θα συµβάλουν στη διατήρηση της θετικής πορείας της και στο µέλλον. Ήδη, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Α τετραµήνου του 2002 παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων 20% περίπου, ενώ αρχίζουν να αποδίδουν τα µέτρα βελτίωσης της υποδοµής, όπως π.χ. τα νέα πληροφοριακά συστήµατα. Πολύ ικανοποιητικά εξελίσσεται η κερδοφορία της Εταιρίας στο Α τρίµηνο του 2002, που είναι αυξηµένη κατά 4,1%, σε σχέση µε το Α τρίµηνο του 2001 (τα κέρδη από τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα αυξήθηκαν κατά 5%). Βασικός στόχος για το 2002 είναι να ολοκληρωθεί µε σύντοµους ρυθµούς το έργο της συγχώνευσης που αποτελεί το νέο όραµα για την Εταιρία µας. Κύριοι Μέτοχοι,

8 Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις ηγεσίες και τα στελέχη των Υπουργείων Ανάπτυξης και Γεωργίας, τις ιοικήσεις της Αγροτικής Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και ιδιαίτερα το σύνολο των Εργαζοµένων και Συνεργατών της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, για την καθοριστική τους συµµετοχή στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Εταιρία µας, καθώς και όλους εσάς για την εµπιστοσύνη µε την οποία µας περιβάλλετε. ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι 13 βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας µε που κατέχουν το 88,075% του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι: Αϋλες Ονοµαστικές ΑΜΜ Επωνυµία Αριθµός Μετοχών Ποσοστό % 399 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ , Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , MITICA LIMITED , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε , ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΣΕΠΕΠ , ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ , ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε , ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ , ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ , ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ , ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,395 Σύνολο Μετόχων 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνολο Μετοχών ,075 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ρχ. και αποτελείται από µετοχές, ονοµαστικής αξίας 250 ρχ. εκάστη. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ποσά σε εκατ. ρχ) ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 3 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΟ Α Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤ' ΕΙ ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ «Ι ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΥΝΟΛΟ

9

10 ΚΕΡ Η Τα καθαρά, προ φόρων, κέρδη της χρήσης 2001 έφθασαν τα εκατ. ρχ., έναντι εκατ. ρχ. του Ο φόρος που αντιστοιχεί στα κέρδη του 2001 είναι 455 εκατ. ρχ. Πίνακας ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Ποσά κλειόµενης χρήσης 2001 Καθαρά Αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως (+) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ (β) ιάθεση αποθεµατικών από πώληση χρεογράφων για κάλυψη ισόποσων ζηµιών ΣΥΝΟΛΟ (-) Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήµατος Λοιποί φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεµατικό Μέρισµα Αφορολόγητα Αποθεµατικά από πώληση χρεογράφων ( Ν.148/67) α,β. Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα και κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα 0 7. Αµοιβές και ποσοστά µελών ιοικητικού Συµβουλίου ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ To 2001 ήταν µία δύσκολη χρονική περίοδος για τις Ασφαλιστικές εργασίες όλων των Εταιριών. Όµως για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ιδιαίτερα για τα ίκτυα Πωλήσεων ήταν η πιο επιτυχηµένη χρονιά από ιδρύσεως της Εταιρίας. Για πρώτη φορά η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ υπέγραψε 100 νέες συµβάσεις Ασφαλιστικών Πρακτορείων, ρεκόρ εντυπωσιακό συγκριτικά µε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που λειτουργούν στο χώρο. Η Εταιρία πλέον, έχει επί συνολικής παραγωγής περισσότερα από το 50% εισερχόµενης παραγωγής από το ίκτυο των Ιδιωτών Πρακτόρων, σηµαντικότατο σηµείο αναφοράς για την εξέλιξή της και δείγµα αλλαγής νοοτροπίας αντιµετώπισης αυτών των ικτύων. Σηµαντικά επιπλέον στοιχεία είναι : Η κάλυψη του στόχου ασφαλίστρων κατά 94,1% Η βελτίωση της συνολικής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου (κλάδου Αυτοκινήτων 63,79% - Λοιποί κλάδοι 36,21%) σε σχέση µε το Παραγωγή ασφαλίστρων άνω των 12 δις ρχ από το Νοµό Αττικής Τεράστια η αύξηση του ικτύου των Ιδιωτών Πρακτόρων (όπως προαναφέρεται). Τα οργανωµένα σηµεία πώλησης της Εταιρίας είναι Ιδιωτικά Πρακτορεία 136 ΑΣΟ 67 Γραφεία Αγροτικής Ζωής 441 Καταστήµατα ΑΤΕ

11 Το 2002 θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη των ικτύων Πωλήσεων και: η ποιοτική σύνθεση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας η αύξηση της παραγωγής η σωστή και συνεπής συνεργασία, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία του στρατηγικού στόχου της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσµατα του δικτύου bancassurance. Παρά την αρνητική συγκυρία και τον αθέµιτο ανταγωνισµό στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου, η παραγωγή αυξήθηκε αρκετά πιο πάνω από το µέσο ποσοστό αύξησης της ασφαλιστικής αγοράς. Οι συνεχείς παρεµβάσεις για τη βελτίωση των δοµών και την αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών, η εκπαίδευση όλο και περισσοτέρων υπαλλήλων σε θέµατα λειτουργίας και διαδικασιών του bancassurance και σε βασικά ασφαλιστικά προγράµµατα, καθώς και η εφαρµογή της πολιτικής κινήτρων, είχαν σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση περισσοτέρων υπαλλήλων και τη νέα ώθηση στην ανάπτυξη του bancassurance. H ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, εκτός των Κεντρικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στην Αθήνα, λειτουργεί δέκα Περιφερειακές Μονάδες (Π/Μ), που καλύπτουν όλη την επικράτεια. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Kατά τη διάρκεια του 2001 n Ολοκληρώθηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος η ανάπτυξη, σε συνεργασία µε την Intrasoft και την Oracle, του νέου Ολοκληρωµένου Συστήµατος SW Γενικών Ασφαλίσεων και λειτουργεί παραγωγικά στους Κλάδους Φωτιάς, Προσωπικών Ατυχηµάτων και από στον κλάδο Αυτοκινήτων, τόσο στις Κεντρικές Υπηρεσίες όσο και τις Περιφερειακές Μονάδες. Τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά (σχεδιασµού, συναλλαγών), αλλά και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε διάφορα επίπεδα (Εταιρίας, Περιφερειακών Μονάδων, Παραγωγικών Μονάδων ικτύων) και µε την νέα Release, µέσω διαδικτύου, µε συναλλαγές από τον ίδιο τον πελάτη. Έχει πελατοκεντρική δοµή, µε πλήρη ιστορικότητα ασφαλιστικών και οικονοµικών δεδοµένων και εξασφαλίζει υψηλό βαθµό τυποποίησης στη λειτουργία της Εταιρίας. Αναβαθµίστηκαν όλα τα τοπικά δίκτυα των Περιφερειακών Μονάδων. Εγκαταστάθηκαν και αναβαθµίστηκαν 2 νέοι Servers για παραγωγή και ανάπτυξη. Εγκαταστάθηκαν 100 νέα PC και 30 νέοι εκτυπωτές. Μεταφέρθηκε η εφαρµογή αυτοκινήτων στον νέο Server και επιταχύνθηκε η παραγωγική λειτουργία της Εταιρίας. Μπήκε σε λειτουργία η εφαρµογή «Εξυπηρέτηση (on line σύνδεση) της British Providence», και της Περιφερειακής Υποδιεύθυνσης Χαλανδρίου. Ξεκίνησε ο σχεδιασµός του νέου Λογιστικού Πακέτου σε ORACLE 9i και η εγκατάστασή του σε δοκιµαστικό περιβάλλον (WEB ENABLE). Τελειοποιήθηκε η µετατροπή από ρχ. σε ΕΥΡΩ όλων των εφαρµογών της Εταιρίας και συνεχίστηκε η συντήρησή τους σε όλο το έτος. Σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν σε συνεργασία µε την εταιρία ΑΥΞΩ οι εφαρµογές : Yδατοκαλλιέργειες Μετακίνηση Σκάφη Ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές του τεχνολογικού και διοικητικού εκσυγχρονισµού της Εταιρίας και ολοκληρώθηκε η διακήρυξη για διαγωνισµό του νέου Πληροφοριακού συστήµατος της Εταιρίας που περιλαµβάνει : Νέο Hardware. Image Processing. Video Conference. E-learning Data mining Data warehouse.

12 CRM Systems. και θα λειτουργεί σε περιβάλλον WEB. Ολοκληρώθηκε η εφαρµογή Β2Β (XML εφαρµογή) που συνδέει παραγωγικά τους συνεργάτες της Εταιρίας µε τους κεντρικούς Η/Υ της Εταιρίας. (Οn line σύνδεση). Αναβαθµίστηκε η εφαρµογή ιαφόρων Ατυχηµάτων σε SQL Server. Αναβαθµίστηκαν σε ΑΤΜ, FRAME RELAY οι Περιφερειακές Μονάδες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ και EXECUTIVE INSURANCE BROKERS και έγιναν οι αντίστοιχες αναβαθµίσεις των ROOTERS. Σε συνεργασία µε την εταιρία Software Q&R αναπτύχθηκε εφαρµογή Μισθοδοσίας και ανείων σε ρχ. και ΕΥΡΩ, σε περιβάλλον ORACLE, όπου λειτουργούν οι περισσότερες εφαρµογές της Εταιρίας. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σηµαντικό µέρος της δραστηριότητας της προβολής και διαφήµισης και για το Α Εξάµηνο του 2001, αποτέλεσε η Χορηγία της ΕΠΑΕ, η οποία είναι η µεγαλύτερη χορηγία που ανέλαβαν ποτέ οι Εταιρίες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ. Η χορηγία αξιοποιήθηκε µε συνεντεύξεις, τηλεοπτική καµπάνια µε θέµα τον «FAIRPLAY» και εµφάνιση του σήµατος της χορηγίας σε εκδηλώσεις, τηλεοπτικές αναµεταδόσεις και έντυπα. Εκδόθηκε ειδική σειρά 10 συλλεκτικών τηλεκαρτών µε θέµα τους 10 κανόνες του αθλητικού fairplay και σειρά 10 καρτών µε θέµα «fairplay και περιβάλλον» και «fairplay και οδική συµπεριφορά». Από κοινού µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ η Εταιρία ανέλαβε τη χορηγία της Εθνικής Οµάδας Ανδρών της Ελευθέρας και Ελληνορωµαϊκής πάλης µέχρι τους Ολυµπιακούς αγώνες του 2004, τη χορηγία του Σωµατείου Πάλης ΑΠΣ Ηρακλής Περιστερίου και τη χορηγία µεµονωµένων πρωταθλητών. Συντάχθηκε επίσης φάκελος υποψηφιότητας Μεγάλου Χορηγού των Ολυµπιακών Αγώνων του Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Εταιρικού site στο διαδίκτυο. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στηρίζει την εταιρική και προϊοντική της ταυτότητα µε συµµετοχές σε πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις, όπως η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η AGROTICA και η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας, αλλά και σε κλαδικές εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η Έκθεση «DIANA», η «Έκθεση Μεγάλων Τεχνικών Έργων» και η 8η ιεθνής Έκθεση «ALIIA». Στον αθλητικό τοµέα προβλήθηκε µέσω χορηγιών ή / και πινακίδων σε µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όπως στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών, στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Beach Volley, στα σωµατεία Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ, Α.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ, Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ, NEAR EAST, Π.Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΟΥ και σε µια σειρά από µικρότερα τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα συνδιοργάνωσε µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ διαγωνισµό ένθετου αθλητικού περιοδικού. Στον πολιτιστικό χώρο, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στήριξε µε χορηγίες, εκδηλώσεις όπως: Ρεσιτάλ της κας Βάσως Παπαντωνίου µε την Φιλαρµονική Ορχήστρα της Βουδαπέστης, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Συναυλίες της Χάρις Αλεξίου στην Κρήτη (Αγ. Νικόλαο, Χανιά, Ηράκλειο). Φεστιβάλ Παπάγου, πολιτιστικός θεσµός του ήµου Παπάγου. Περιοδεία του Θεάτρου ΣΤΕΡΝΑ, µε την παράσταση «Η ΠΥΤΙΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΝΟΥ». Απονοµή Βραβείων του λογοτεχνικού διαγωνισµού (ποίηση πεζογραφία) µε θέµα «Έλληνες ναυτικοί στις θάλασσες του κόσµου». Έκδοση «οδηγού για το Ευρώ». Έκδοση ενηµερωτικών-εκπαιδευτικών εντύπων του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ. Έκδοση ενηµερωτικού εντύπου για την ασφαλή µετακίνηση και τις νέες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 3ο Ασφαλιστικό και Αντασφαλιστικό Συνέδριο, µε τη συµµετοχή χωρών από τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

13 Παράλληλα επιχορήγησε συλλόγους και σωµατεία µε πολιτιστική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, µε σκοπό την υποστήριξη του έργου τους. Σηµειώνεται ότι σε αρκετές εκδηλώσεις η Εταιρία λειτούργησε από κοινού µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, στα πλαίσια του ενιαίου management, αλλά και παράλληλα µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και το σύνολο των Εταιριών του Οµίλου. KOINΩNIKOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δίνει ιδιαίτερη σηµασία στον Κοινωνικό απολογισµό, διότι από αυτόν κρίνεται η συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο, του οποίου διαχειρίζεται τα κεφάλαια. Στα πλαίσια αυτά, ο χρόνος, το ύψος και η διαδικασία των αποζηµιώσεων προς ασφαλισµένους και τρίτους, αποτελεί κριτήριο κοινωνικής συµπεριφοράς για µια ασφαλιστική εταιρία. Για το 2001 οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις προς ασφαλισµένους και τρίτους ανήλθαν σε 16,373 δις ρχ. έναντι 16,776 δις ρχ. της προηγούµενης χρήσης. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Το προσωπικό της Εταιρίας στο τέλος του 2001 ήταν 366 άτοµα και κατά επίπεδο σπουδών : Mε Μaster ή ιδακτορικό 9 Με πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης 81 Με πτυχίο Ανωτέρας Εκπαίδευσης 21 Με απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 220 Με απολυτήριο Γυµνασίου 3 Με γραµµατικές γνώσεις ηµοτικού 32 ΣΥΝΟΛΟ 366 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η Εταιρία µε τη δραστηριότητά της ενίσχυσε τα έσοδα του ηµοσίου µε ποσό 6,8 δις ρχ. περίπου, µε πάσης φύσεως φόρους και τα ασφαλιστικά ταµεία µε ποσό άνω του 1,8 δις ρχ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Η Εταιρία κατά το έτος 2001 έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάρτιση και την εξειδίκευση του Προσωπικού και των Συνεργατών της και επεδίωξε τη συνεχή βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της, για άριστη ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, αύξηση της παραγωγικότητας και συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων και ικανοτήτων ενός αξιόλογου εργασιακού δυναµικού, πάνω στο οποίο θα µπορεί να στηρίξει τα µελλοντικά της αναπτυξιακά σχέδια για τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Τα σεµινάρια που υλοποιήθηκαν το 2001, τόσο για το Προσωπικό όσο και για τα ίκτυα, κάλυψαν θέµατα σχετικά µε τους τοµείς : Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Underwriting και έλεγχος Κλάδου Φωτιάς Συνάντηση για γενικές αρχές I.S.O. Συνάντηση προϊσταµένων Περιφερειακών Μονάδων

14 Μεταχρονολογηµένες επιταγές Ηµερίδες εσωτερικού ελέγχου Μετάβαση στο EURO ιαχείριση ζηµιών κλάδου Αυτοκινήτων Επαγγελµατική εξυπηρέτηση πελατών Β. ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΤΥΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εκπαιδευτικό σεµινάριο Γραφείων ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Εκπαιδευτικά ασφαλιστικά προγράµµατα Α Πακέτο / ίκτυο ΤΑΣ ΣΥΣ. Σεµινάριο για Γενική Αστική Ευθύνη Τεχνικά έργα Ασφαλίσεις Μεταφορών / Σκαφών Εκπαιδευτικά ασφαλιστικά προγράµµατα Α Πακέτο / ίκτυο Ιδιωτών Πρακτόρων, Α.Σ.Ο., ιευθυντών Γραφείων Ζωής Σεµινάριο Γραφείων Ζωής Η µετάβαση στο EURO Σεµινάριο ασφαλίσεων Κλάδου Φωτιάς Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 973 άτοµα, από τα οποία, 265 Υπάλληλοι (εκ των οποίων 185 άτοµα θα επιδοτηθούν από τον ΟΑΕ ) και 708 Συνεργάτες. Παράλληλα εκπαιδεύτηκαν και 61 άτοµα (Υπάλληλοι Συνεργάτες) σε εξειδικευµένα θέµατα εξωτερικών φορέων, καθώς και µαθήµατα ξένων γλωσσών. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι εργαζόµενοι της Εταιρίας κατά το έτος 2001, ανέπτυξαν και πάλι έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Εκφράζοντας την κοινωνική τους αλληλεγγύη, συνέχισαν µε αυξανόµενο ρυθµό την ανά εξάµηνο προσφορά αίµατος, προσπάθεια που έχει επανειληµµένα βραβευθεί από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας. Επίσης έντονη ήταν η συµµετοχή τους στο πρόγραµµα της ΠΕΠΡΟΖΩ για δωρητές σώµατος. Πραγµατοποιήθηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές στην Καλαµάτα, για τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, µε µεγάλη επιτυχία. Προγραµµατίσθηκαν και υπήρχε µεγάλη συµµετοχή συναδέλφων, σε συναυλίες και παραστάσεις. Πραγµατοποιήθηκαν δύο τριήµερα σε Καρπενήσι και Αράχοβα καθώς και ένα επταήµερο στη Ζάκυνθο, σε συνεργασία µε την Εργατική Εστία. Έγινε µε µεγάλη επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών. Πραγµατοποιήθηκαν οι Αποκριάτικοι χοροί. Επιχορηγήθηκε η επανέκδοση του περιοδικού «ΑΝΤΑΙΟΣ» Ο Σύλλογος στάθηκε αλληλέγγυος σε οποιονδήποτε αντιµετώπισε σοβαρά οικογενειακά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας. Επίσης: Εκπρόσωπος του Συλλόγου συµµετείχε στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας του Συνδικαλιστικού Κινήµατος ενάντια στην Παγκοσµιοποίηση. Ο Σύλλογος στήριξε ενεργά και συµµετείχε στις κινητοποιήσεις του συνόλου του Συνδικαλιστικού Κινήµατος. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το 2001 η Εταιρία συνέβαλε στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς έχοντας συνολικά επενδύσει 1. Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου µε υψηλή απόδοση, δις ρχ. 2. Προθεσµιακές καταθέσεις και REPOS σε ρχ. και Ξένο Νόµισµα, δις ρχ. 3. Μερίδια Α/Κ δις ρχ. 4. Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δις ρχ.

15 5. Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δις ρχ. 6. Ακίνητα Παραθέτουµε τους πίνακες των επενδύσεων κατ είδος. Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (ποσά σε ρχ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ο.Ε.. 30/06/95-30/06/ Ο.Ε.. 02/10/95-02/10/ Ο.Ε.. 27/12/95-27/12/ Ο.Ε.. 17/06/96-17/06/ Ο.Ε.. 29/12/95-29/12/ Ο.Ε.. 29/12/95-29/12/ Ο.Ε..30/06/97-30/06/ Ο.Ε.. 26/11/96-26/11/ Ο.Ε.. 21/03/97-21/03/ Ο.Ε.. 08/04/98-08/04/ Ο.Ε.. 31/07/97-31/07/ Ο.Ε.. 29/01/99-29/01/ ΑΓΡΟΜΕΤΟΧΑ ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (ποσά σε ρχ) Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ % ΜΕΤΟΧΩN Α.Τ.Ε ΑΕ ΑΚ 23, Α.Τ.Ε ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 10, Α.Τ.Ε ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 21, Α.Τ.Ε FINANCE A.E. 57, AUDATEX 10, Α.Τ.Ε LEASING A.E. 0, ΣΥΝΕ ΙΑ Α.Ε. 4, ALTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε. 2, NEW MILLENIUM INVESTMENTS A.E. 1, TOTAL CARE NETWORK A.E. 3, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ASSET MANAGEMENT 5, ΣΥΝΟΛΟ Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ποσά σε ρχ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ , Α/Κ ΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ , Α/Κ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ , Α/Κ ΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ , Α/Κ ΚΕΦ. & ΥΠΕΡ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ , Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΣΥΝΟΛΟ , Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ποσά σε ρχ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑ - Τ.Κ.Ε ΕΛΛ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

16 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΗΜ. ΟΡΓΑΝ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROBANK ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΓΕΚΑ ACTIVE ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ Η ΑΤΤΙΚΑΤ Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Κ.Α.Ε HELLAS CAN A.E ALFA ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΑΥΑΤΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΤΕ Α.Ε.Τ ΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε (ποσά σε ρχ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ Η SPIDER MICROLAND A.E.B.E ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε UNISYSTEM A.E NEXT NET A.E ΕΤΒΑ Α.Ε ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΕΥ ΑΠ BUTE COMPUTER ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε LOGIC DIS A.E ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ ΕΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

17 59 Ο.Τ.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ ΣΥΝΟΛΟ Ακίνητα Εταιρίας την 31/12/01 Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩN Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 33 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3ος όροφος) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 72 & ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ - ΛΑΡΙΣΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8 & ΑΓΚΛΗ - ΚΑΒΑΛΑ ΠΛ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 25 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 24 - ΚΙΑΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 - ΠΑΤΡΑ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25 - ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΟΘΩΝΟΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 4 - ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΣ & ΕΡΜΟΥ 2 - ΑΘΗΝΑ Ν. ΖΕΡΒΑ 24 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 21 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 10 - ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 2001 ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΟΙΚ. & ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩN ΑΞΙΑ ΕΩΣ (ΚΤΙΡΙΑ-ΟΙΚΟΠΕ Α) OIKONOMIKOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ Γενικά

18 Το Περιθώριο Φερεγγυότητας στη χρήση 2001 καλύφθηκε από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά 5 φορές περίπου περισσότερο από ό,τι προβλέπεται από το Νόµο. n Τα Ίδια Κεφάλαια από εκατ. ρχ. το 2000 µειώθηκαν σε εκατ. ρχ. το 2001, κυρίως λόγω εµφάνισης των ιδίων µετοχών. Η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων το 2001 έφθασε το 8,45% έναντι 15,2% το 2000, κυρίως λόγω της µεγάλης πτώσης των επιτοκίων των οµολόγων και της δυσµενούς πορείας του Χρηµατιστηρίου. Τα Καθαρά Ασφάλιστρα από εκατ. ρχ. το 2000 αυξήθηκαν σε εκατ. ρχ. το 2001, ήτοι 8,6%. n Τα Καθαρά Κέρδη από εκατ. ρχ. το 2000 µειώθηκαν σε εκατ. ρχ. το Το Τεχνικό Αποτέλεσµα αυξήθηκε κατά εκατ. ρχ. και έφθασε το 2001 τα εκατ. ρχ. Ο είκτης των Γενικών Εξόδων προς τα Καθαρά Ασφάλιστρα διαµορφώθηκε στο 32,6% το 2001, έναντι 33% το 2000, σύµφωνα µε τη µέθοδο υπολογισµού που συνήθως ακολουθεί η αγορά. Τα Έσοδα Επενδύσεων από εκατ. ρχ. το 2000, έφθασαν τα εκατ. ρχ. το 2001, δηλαδή µειώθηκαν κατά εκατ. ρχ., ήτοι 24,84%. n Η Παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή τα ασφάλιστρα ανά υπάλληλο, έφθασε τα 79,3 εκατ. ρχ. το 2001, έναντι 71,7 εκατ. ρχ. το 2000, ήτοι αυξήθηκε κατά 10,6%. Οι ιαχειριστικές απάνες ( Οργανικές και Ανόργανες ) από εκατ. ρχ. το 2000 έφθασαν σε εκατ. ρχ. το 2001, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 4,4%. Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων 1. Πάγια Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2443/96 έγινε στη χρήση 2001 αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας. Η υπεραξία που προέκυψε έχει καταχωρηθεί στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων". 2. Συµµετοχές και χρεόγραφα Τα χρεόγραφα και οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιµής. Ως τρέχουσα τιµή λήφθηκε: για τους εισηγµένους τίτλους στο Χρηµατιστήριο, ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής του εκεµβρίου n για τα µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ο µέσος όρος της καθαρής τιµής τους του εκεµβρίου για τις µετοχές Ανωνύµων Εταιριών που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών, όπως προκύπτει από τον τελευταίο ισολογισµό, ελεγµένο από ορκωτό ελεγκτή. Αποθέµατα Εκκρεµών Ζηµιών Τα αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών που σχηµατίσθηκαν την υπολογίστηκαν σύµφωνα µε κωδ. Υπουργική απόφαση Κ3-3975/ Ο υπολογισµός των προβλέψεων έγινε µε τη µέθοδο "φακέλου προς φάκελο" για όλους τους κλάδους. Το σύνολο των εκκρεµών ζηµιών έφθασε τα δις ρχ. έναντι δις ρχ. το 2000, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10,45%. Αποθέµατα µη δεδουλευµένων Ασφαλίστρων Σύµφωνα µε την ίδια Υπουργική απόφαση, υπολογίσθηκε και το "απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων", στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και απόθεµα των

19 δικαιωµάτων Συµβολαίων, το ύψος του οποίου έφτασε τα εκατ. ρχ. και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Ειδικά για τις αναλήψεις σχηµατίστηκε απόθεµα τόσο για τις προαιρετικές όσο και για τις συµβατικές µε ποσοστό 40%. Στον κλάδο Χαλαζιού κατά πάγια τακτική δεν σχηµατίστηκε απόθεµα, επειδή οι κίνδυνοι έχουν λήξει µε Τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα το 2001 είναι 12,174 δις ρχ., έναντι 10,667 δις ρχ. το 2000, σηµειώνοντας αύξηση 14,13% Σε εφαρµογή της ίδιας κωδικοποιηµένης υπουργικής απόφασης Κ3-3975/ από τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα της χρήσης 2001 δεν έχουν αφαιρεθεί οι προµήθειες παραγωγής και το εισπρακτικό δικαίωµα που ανέρχονται στο ποσό των 1,405 δις ρχ. έναντι 1,314 δις ρχ. του Τεχνικό Απόθεµα Κινδύνων σε Ισχύ Σε εφαρµογή του άρθρου 6 της Υπ. Απόφασης Κ3-3975/1999 έγινε ο υπολογισµός του τεχνικού αποθέµατος κινδύνων σε ισχύ, τόσο για τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, όσο και για τους λοιπούς κλάδους ζηµιών και σύµφωνα µε το αποτέλεσµα δεν χρειάστηκε να σχηµατισθεί επί πλέον απόθεµα. Σχηµατισµός άλλων Προβλέψεων Με σχηµατίστηκαν οι παρακάτω προβλέψεις : 1. Για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου για συνταξιοδότηση, ρχ έναντι στη χρήση Για επισφαλείς απαιτήσεις µε βάση το άρθρο 10 του Ν. 2065/92, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 2459/97, ρχ , έναντι ρχ. στη χρήση Για επισφαλείς απαιτήσεις ρχ , πέραν των προβλεποµένων από τον Ν. 2459/97, άρθρο 14, έναντι ρχ στη χρήση Για έξοδα χρήσης 2001, ρχ Run - off Το RUN-OFF του ασφαλιστικού έτους 2000 (υπολογίζεται στη χρήση 2001) για τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων είναι 8,65% και για τους λοιπούς κλάδους Ζηµιών είναι 1,66%. Αυτό σηµαίνει ότι η Εταιρία κινείται στα πλαίσια της σωστής αποθεµατοποίησης των εκκρεµών ζηµιών και δεν απαιτείται η κάλυψη του RUN-OFF σύµφωνα µε την κωδ. Υπουργική απόφαση Κ3-3975/ άρθρο IV. Να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δέχεται το ποσοστό του RUN-OFF να είναι µέχρι 10%.

20

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

GOODY S A.E. 31 2010

GOODY S A.E.  31 2010 GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα