ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14 ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΚΕΡ Η 20 ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 21 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 22 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 23 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 26 ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 26 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 28 ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΓΕΝΙΚΑ 36 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 36 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 37 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 37 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ 37 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 37 RUN-OFF 37 ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 41 ΜΕΡΟΣ Β. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Χ.Α.Α ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 45 ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ & ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 54 ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Νοµοθεσία υπό την οποία λειτουργεί η Εταιρία Ιστορικό ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Ιδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι Θέση της Εταιρίας στον Οµιλο της Α.Τ.Ε Λοιπές πληροφορίες 61 IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ασφαλιστικές εργασίες Θέση στην αγορά µε βάση την παραγωγή κατά κλάδο έτους

2 1.3. Περιγραφή ασφαλιστικών προϊόντων ίκτυο Πωλήσεων Εκπαίδευση ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 72 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΡ ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Ισολογισµοί Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ουλευµένα ασφάλιστρα Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης κέρδη χρήσεων Αποτελέσµατα της χρήσης µετά από φόρους ανά µετοχή και µερίσµατα ανά µετοχή για την περίοδο Πίνακας κεφαλαίων και της χρησιµοποίησής τους κατά τις χρήσεις Λοιπές πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει η Εταιρία Λοιπές πληροφορίες για τις συνδεµένες επιχειρήσεις Ενοιποιηµένοι ισολογισµοί Λογαριασµοί κερδών και ζηµιών περιόδου VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 101 VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 102 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 110 β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 111 γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 112 δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 113 ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 114 στ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 115 ζ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 140 β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 141 γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 142 δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 143 ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 144 στ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/ ΤΡΙΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1/1/-31/12/2001) Εκθεση ιαχείρισης του.σ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΤΕ FINANCE ATE ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 178

3 ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από 1/1/2001 έως 16/3/2001 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλη εργαζοµένων) Από 16/3/2001 έως 12/6/2001 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλη εργαζοµένων) Από 12/6/2001 έως 31/12/2001 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Μέλη ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΜΠΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ (Εκπρόσωπος των ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΜΠΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ (εκπρόσωπος των ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΖΟΣ

4 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ (εκπρόσωπος των εργαζοµένων) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ. κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» καλεί σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της, τους κ. κ. Mετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26/6/2002, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στην Αθήνα (Πλατεία Συντάγµατος), στο Ξενοδοχείο «NJV ATHENS PLAZA», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Yποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και των ενοποιηµένων τοιούτων (Iσολογισµού, Λoγαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης και του Προσαρτήµατος επ αυτών) της Χρήσης , µετά των σχετικών Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση του τρόπου διάθεσης κερδών Χρήσης Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Χρήσης Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2002 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 5. Επικύρωση εκλογής µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος συµβούλου. 6. Έγκριση αµοιβών αποζηµιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, κατά τη χρήση 2001 και προέγκριση για την επόµενη Χρήση Έγκριση τροποποίησης- παράτασης του επενδυτικού προγράµµατος, που είχε περιληφθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο και εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και µε βάση το οποίο έγινε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και η εισαγωγή των µετοχών της στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. 8. ιάφορα θέµατα- ανακοινώσεις - εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν: α. Αν έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους και δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν µέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών τους. β. Αν έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Εδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών τους. γ. Αν, τέλος, δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους, ή να προβούν στη διαδικασία αποϋλοποίησης αυτών είτε µέσω των χειριστών τους, είτε µέσω της Εταιρίας (Τµήµα Μετοχολογίου, υπεύθυνος κ. ηµήτρης Θεοφίλης, Λ. Συγγρού 143 τηλ ) και στη συνέχεια στη δέσµευση αυτών σύµφωνα µε τα παραπάνω, ή να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν οι µέτοχοι που έχουν καταθέσει τις πιο πάνω βεβαιώσεις δέσµευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της

5 Εταιρίας (Ν. Σµύρνη - Λ. Συγγρού ισόγειο) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Oσοι µέτοχοι δεν καταθέσουν εµπρόθεσµα τα πιο πάνω στοιχεία µπορούν να λάβουν µέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ αυτή µόνο µετά από σχετική άδειά της. Νέα Σµύρνη, 28/5/2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ AΠOΛOΓIΣMOΣ PAΣTHPIOTHTΩN ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, Το 2001 ήταν για την παγκόσµια και ελληνική ασφαλιστική αγορά µια από τις δυσµενέστερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών. Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία είχε ήδη αρχίσει από τον προηγούµενο χρόνο, σε συνδυασµό µε τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου στη Ν. Υόρκη, δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίµα που είχε ανάλογη επίπτωση στα αποτελέσµατα των ασφαλιστικών εταιριών σε όλο τον κόσµο. Ειδικότερα, η δραµατική πτώση των επιτοκίων, η κρίση στις Κεφαλαιαγορές και η µεγάλη ανασφάλεια που δηµιούργησαν τα τροµοκρατικά γεγονότα της Ν. Υόρκης προκάλεσαν στους χρηµατοοικονοµικούς Οργανισµούς και στις Ασφαλιστικές Εταιρίες µεγάλες απώλειες. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κατάφερε παρά τις δυσµενείς συνθήκες να παρουσιάσει θετικά αποτελέσµατα και είναι σε θέση να προτείνει στη Γενική Συνέλευση διανοµή µερίσµατος ποσού 34,075 ρχ. (0,10e) ανά µετοχή. Ας σηµειωθεί ότι µεγάλο ποσοστό των Ασφαλιστικών Εταιριών στη χρήση του 2001 στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν αρνητικά αποτελέσµατα, καµία δε από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Ασφαλιστικές Εταιρίες δεν διανέµει µέρισµα. Κύριοι Μέτοχοι, Η παγκόσµια αγορά έχει επιλέξει ως ασπίδα στην αντιµετώπιση του συνεχώς εντεινόµενου ανταγωνισµού τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µέσω συγχωνεύσεων και στον ασφαλιστικό χώρο. Σήµερα, οι συγχωνεύσεις αποτελούν πλέον πραγµατικότητα και για τα ελληνικά δεδοµένα καθώς όλες οι µεγάλες Ασφαλιστικές Εταιρίες έχουν συµµετάσχει ή βρίσκονται στη διαδικασία ανάλογων εξελίξεων µέσα από εξαγορές ή απορροφήσεις. Ο Όµιλος της Α.Τ.Ε. παρακολουθώντας τα δρώµενα εντός και εκτός των τειχών και αφού διαµορφώθηκαν οι πλέον κατάλληλες συνθήκες µετά την είσοδο στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα συγχώνευσης της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, θέµα το οποίο µας είχε απασχολήσει και στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση. Τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσης, η Α.Τ.Ε., ως κύριος Μέτοχος των Ασφαλιστικών Εταιριών του Οµίλου, ανέθεσε σε Εταιρία Συµβούλων η οποία σε συνεργασία µε τη ιοίκηση της Εταιρίας συνέταξε µελέτη στην οποία κατέγραψε τα οφέλη που θα προέκυπταν από µια τέτοια, στρατηγικής σηµασίας, κίνηση.

6 Τα οφέλη είναι πολλαπλά και αναφέρονται κυρίως στη µείωση του κόστους λειτουργίας των Ασφαλιστικών Εταιριών και την επιτάχυνση της ανάπτυξης στον Ελληνικό και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Η ιοίκηση της Α.Τ.Ε. αποφάσισε κατόπιν τούτου να προχωρήσει στην υλοποίηση της συγχώνευσης και στην απόφαση αυτή συναίνεσαν τα.σ. των δυο Εταιριών. Η νοµική συγχώνευση εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το Σεπτέµβριο του 2002 και η ηµεροµηνία µετασχηµατισµού του Ισολογισµού είναι η 31/12/2001. Το έργο αυτό για το 2001 ήταν το σηµαντικότερο για την Εταιρία µας και προχωρά σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Κύριοι Μέτοχοι, Το 2001, εκτός από την προώθηση των διαδικασιών του έργου της συγχώνευσης, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προχώρησε µε σταθερούς ρυθµούς και στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος. Έτσι το χρόνο που πέρασε: Ολοκληρώθηκε το 90% περίπου του έργου των νέων πληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρίας. Πρόκειται για το νέο Ολοκληρωµένο Σύστηµα SW Γενικών Ασφαλίσεων, που αναπτύχθηκε, µε υψηλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και πρότυπα, σε συνεργασία µε την Ιntrasoft και την Oracle (συνολική επένδυση ύψους 1,2 δισ. ρχ. µέχρι την ), ποσό το οποίο θεωρείται πολύ λογικό εάν το συγκρίνουµε µε τις τιµές των έτοιµων «µηχανογραφικών πακέτων» τα οποία κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Με το έργο αυτό η Εταιρία κατατάσσεται ανάµεσα στις πιο προηγµένες τεχνολογικά εταιρίες. Το σύστηµα έχει τεθεί ήδη σε παραγωγική λειτουργία, τόσο στις Κεντρικές Υπηρεσίες, όσο και στις Περιφερειακές Μονάδες και υποστηρίζει το 85% της λειτουργίας της Εταιρίας (Κλάδοι Φωτιάς, Προσωπικών Ατυχηµάτων, Αυτοκινήτων). Το έργο συνεχίζεται και αντιµετωπίζονται επιτυχώς οι όποιες δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραµµα για τη σύνδεση των µονάδων παραγωγής στο σύστηµα. Η αµέσως επόµενη φάση, που έχει προγραµµατιστεί, είναι η λειτουργία µέσω διαδικτύου για την απευθείας εξυπηρέτηση των πελατών. Το έργο αυτό θα αναβαθµίσει την ανταγωνιστικότητα της ΑγροτικΗΣ ΑσφαλιστικΗΣ, εφόσον στο σύστηµα αυτό θα ενταχθούν το σύνολο των µονάδων παραγωγής της Εταιρίας, µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, να επεκταθεί το δίκτυο και να µειωθεί το κόστος λειτουργίας του. Από τον Οκτώβριο λειτουργεί η Περιφερειακή Μονάδα Βορείων Προαστίων στο Μαρούσι και προβλέπεται να καταστεί µια από τις µεγαλύτερες αποκεντρωµένες µονάδες εξυπηρέτησης πελατών. Ανατέθηκε σε οµάδα µελετητών το έργο της ανέγερσης του Μεγάρου των Ασφαλιστικών Εταιριών επί της Λ. Συγγρού 173, τ.µ. χώροι γραφείων και τ.µ. χώροι υποδοµής. Εκτιµάται ότι οι οικοδοµικές εργασίες θα αρχίσουν µέσα στο Ολοκληρώθηκαν σε ορισµένες Υπηρεσίες της Εταιρίας οι διαδικασίες ανάπτυξης συστήµατος Ποιότητας ΙSΟ µε στόχο την αναβάθµιση των λειτουργιών της Εταιρίας. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το σχέδιο συµφωνίας Μετόχων µε τη Γερµανική Εταιρία Gerling NCM για την ίδρυση Εταιρίας Πιστώσεων στη χώρα µας. Το έργο αυτό έχει καθυστερήσει εξαιτίας αλλαγών που έγιναν στην Gerling. Ενεκρίθη η άδεια λειτουργίας εγκατάστασης στη Γερµανία η οποία στη φάση αυτή εκδόθηκε για λογαριασµό της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, δεδοµένου ότι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ θα λειτουργήσει πρακτοριακά. Στόχος του έργου αυτού είναι η αξιοποίηση του δικτύου στη Γερµανία. Το έργο ίδρυσης Εταιρίας στη Ρουµανία δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της αλλαγής της Νοµοθεσίας στη χώρα αυτή. Σύντοµα εκτιµάται ότι θα έχει δοθεί η άδεια για την ίδρυση Εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι,

7 Τη χρονιά που πέρασε η Εταιρία πέτυχε θετικά αποτελέσµατα λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες που επεκράτησαν. Ειδικότερα: 1.Αυξήθηκε το τεχνικό αποτέλεσµα της Εταιρίας κατά εκατ. ρχ. και έφθασε το 2001 στα εκατ. ρχ., δηλαδή ποσοστό 16%. Το τεχνικό αποτέλεσµα απεικονίζει την ποιότητα της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της παραγωγής της Εταιρίας και κυρίως την οικονοµική της ευρωστία. 2.Το περιθώριο φερεγγυότητας καλύφθηκε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατά πέντε (5) φορές περίπου, περισσότερο απ ό,τι προβλέπεται από το Νόµο. 3.Τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν από εκατ. ρχ. σε εκατ. ρχ., ήτοι κατά 9% περίπου. 4. Σηµαντική ήταν η αύξηση αλλά και η εξυγίανση του ικτύου Παραγωγής, το οποίο αυξήθηκε κατά 14% µε τη σύναψη νέων συµβάσεων µε πράκτορες. 5. Βελτιώθηκε η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και έτσι η συµµετοχή της αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων µειώθηκε από 57,67% το 2000 σε 55,29% το Μειωµένα ήταν τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας από 3,783 δις ρχ. το 2000 µειώθηκαν σε 2,214 δις ρχ. το 2001 ενώ 7. Τα έσοδα από επενδύσεις από εκατ. ρχ. το 2000 έφθασαν τα εκατ. ρχ. το 2001, δηλαδή µειώθηκαν κατά 25% περίπου. Η µείωση αυτή είναι και ο λόγος του περιορισµού των κερδών αν και το τεχνικό αποτέλεσµα, όπως προαναφέραµε, ήταν αυξηµένο και οφείλεται τόσο στη µείωση των επιτοκίων, όσο και στη δυσµενή πορεία του Χρηµατιστηρίου. 8. Η παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή, τα ασφάλιστρα ανά υπάλληλο το 2001 αυξήθηκε κατά 11% περίπου και 9.Οι διαχειριστικές δαπάνες (οργανικές και ανόργανες) αυξήθηκαν µόνο κατά 4,4%. Η πορεία της µετοχής το 2001 ήταν πολύ ικανοποιητική αφού από τα 16 e στις αρχές του έτους έφθασε στα 25 e στο τέλος του. ιήνυσε έτσι µια σταθερή και ανοδική πορεία παρά την πτώση του Γενικού είκτη. Βοήθησε βέβαια η αγορά ιδίων µετοχών που άρχισε τον Ιούλιο του 2001 και συνεχίσθηκε και το 2002 µε την µετοχή στα επίπεδα των 20e παρά τη µείωση της τιµής της λόγω αύξησης του αριθµού των µετοχών µε την έκδοση δύο (2) νέων για δέκα (10) παλαιές. Κύριοι Μέτοχοι, Το 2002 δεν αναµένεται σηµαντική ανάκαµψη στην ασφαλιστική αγορά εκτός εάν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές που θα προέλθουν κυρίως από το διεθνή χώρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Ασφαλιστικές Εταιρίες επηρεάζονται από τα δρώµενα στον παγκόσµιο οικονοµικό στίβο περισσότερο από κάθε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα, λόγω των αντασφαλιστικών συµβάσεων. Η ιοίκηση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στο σχεδιασµό της µεσοπρόθεσµης αλλά και µακροπρόθεσµης πολιτικής και στρατηγικής της έχει λάβει υπόψη της κάθε πιθανή δυσµενή εξέλιξη στην παγκόσµια αγορά και έχει ενσωµατώσει στα επιχειρηµατικά της σχέδια κινήσεις, οι οποίες θα συµβάλουν στη διατήρηση της θετικής πορείας της και στο µέλλον. Ήδη, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Α τετραµήνου του 2002 παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων 20% περίπου, ενώ αρχίζουν να αποδίδουν τα µέτρα βελτίωσης της υποδοµής, όπως π.χ. τα νέα πληροφοριακά συστήµατα. Πολύ ικανοποιητικά εξελίσσεται η κερδοφορία της Εταιρίας στο Α τρίµηνο του 2002, που είναι αυξηµένη κατά 4,1%, σε σχέση µε το Α τρίµηνο του 2001 (τα κέρδη από τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα αυξήθηκαν κατά 5%). Βασικός στόχος για το 2002 είναι να ολοκληρωθεί µε σύντοµους ρυθµούς το έργο της συγχώνευσης που αποτελεί το νέο όραµα για την Εταιρία µας. Κύριοι Μέτοχοι,

8 Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις ηγεσίες και τα στελέχη των Υπουργείων Ανάπτυξης και Γεωργίας, τις ιοικήσεις της Αγροτικής Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και ιδιαίτερα το σύνολο των Εργαζοµένων και Συνεργατών της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, για την καθοριστική τους συµµετοχή στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Εταιρία µας, καθώς και όλους εσάς για την εµπιστοσύνη µε την οποία µας περιβάλλετε. ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι 13 βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας µε που κατέχουν το 88,075% του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι: Αϋλες Ονοµαστικές ΑΜΜ Επωνυµία Αριθµός Μετοχών Ποσοστό % 399 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ , Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , MITICA LIMITED , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε , ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΣΕΠΕΠ , ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ , ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε , ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ , ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ , ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ , ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,395 Σύνολο Μετόχων 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνολο Μετοχών ,075 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ρχ. και αποτελείται από µετοχές, ονοµαστικής αξίας 250 ρχ. εκάστη. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ποσά σε εκατ. ρχ) ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 3 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΟ Α Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤ' ΕΙ ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ «Ι ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΥΝΟΛΟ

9

10 ΚΕΡ Η Τα καθαρά, προ φόρων, κέρδη της χρήσης 2001 έφθασαν τα εκατ. ρχ., έναντι εκατ. ρχ. του Ο φόρος που αντιστοιχεί στα κέρδη του 2001 είναι 455 εκατ. ρχ. Πίνακας ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Ποσά κλειόµενης χρήσης 2001 Καθαρά Αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως (+) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ (β) ιάθεση αποθεµατικών από πώληση χρεογράφων για κάλυψη ισόποσων ζηµιών ΣΥΝΟΛΟ (-) Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήµατος Λοιποί φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεµατικό Μέρισµα Αφορολόγητα Αποθεµατικά από πώληση χρεογράφων ( Ν.148/67) α,β. Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα και κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα 0 7. Αµοιβές και ποσοστά µελών ιοικητικού Συµβουλίου ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ To 2001 ήταν µία δύσκολη χρονική περίοδος για τις Ασφαλιστικές εργασίες όλων των Εταιριών. Όµως για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ιδιαίτερα για τα ίκτυα Πωλήσεων ήταν η πιο επιτυχηµένη χρονιά από ιδρύσεως της Εταιρίας. Για πρώτη φορά η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ υπέγραψε 100 νέες συµβάσεις Ασφαλιστικών Πρακτορείων, ρεκόρ εντυπωσιακό συγκριτικά µε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που λειτουργούν στο χώρο. Η Εταιρία πλέον, έχει επί συνολικής παραγωγής περισσότερα από το 50% εισερχόµενης παραγωγής από το ίκτυο των Ιδιωτών Πρακτόρων, σηµαντικότατο σηµείο αναφοράς για την εξέλιξή της και δείγµα αλλαγής νοοτροπίας αντιµετώπισης αυτών των ικτύων. Σηµαντικά επιπλέον στοιχεία είναι : Η κάλυψη του στόχου ασφαλίστρων κατά 94,1% Η βελτίωση της συνολικής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου (κλάδου Αυτοκινήτων 63,79% - Λοιποί κλάδοι 36,21%) σε σχέση µε το Παραγωγή ασφαλίστρων άνω των 12 δις ρχ από το Νοµό Αττικής Τεράστια η αύξηση του ικτύου των Ιδιωτών Πρακτόρων (όπως προαναφέρεται). Τα οργανωµένα σηµεία πώλησης της Εταιρίας είναι Ιδιωτικά Πρακτορεία 136 ΑΣΟ 67 Γραφεία Αγροτικής Ζωής 441 Καταστήµατα ΑΤΕ

11 Το 2002 θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη των ικτύων Πωλήσεων και: η ποιοτική σύνθεση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας η αύξηση της παραγωγής η σωστή και συνεπής συνεργασία, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία του στρατηγικού στόχου της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσµατα του δικτύου bancassurance. Παρά την αρνητική συγκυρία και τον αθέµιτο ανταγωνισµό στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου, η παραγωγή αυξήθηκε αρκετά πιο πάνω από το µέσο ποσοστό αύξησης της ασφαλιστικής αγοράς. Οι συνεχείς παρεµβάσεις για τη βελτίωση των δοµών και την αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών, η εκπαίδευση όλο και περισσοτέρων υπαλλήλων σε θέµατα λειτουργίας και διαδικασιών του bancassurance και σε βασικά ασφαλιστικά προγράµµατα, καθώς και η εφαρµογή της πολιτικής κινήτρων, είχαν σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση περισσοτέρων υπαλλήλων και τη νέα ώθηση στην ανάπτυξη του bancassurance. H ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, εκτός των Κεντρικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στην Αθήνα, λειτουργεί δέκα Περιφερειακές Μονάδες (Π/Μ), που καλύπτουν όλη την επικράτεια. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Kατά τη διάρκεια του 2001 n Ολοκληρώθηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος η ανάπτυξη, σε συνεργασία µε την Intrasoft και την Oracle, του νέου Ολοκληρωµένου Συστήµατος SW Γενικών Ασφαλίσεων και λειτουργεί παραγωγικά στους Κλάδους Φωτιάς, Προσωπικών Ατυχηµάτων και από στον κλάδο Αυτοκινήτων, τόσο στις Κεντρικές Υπηρεσίες όσο και τις Περιφερειακές Μονάδες. Τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά (σχεδιασµού, συναλλαγών), αλλά και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε διάφορα επίπεδα (Εταιρίας, Περιφερειακών Μονάδων, Παραγωγικών Μονάδων ικτύων) και µε την νέα Release, µέσω διαδικτύου, µε συναλλαγές από τον ίδιο τον πελάτη. Έχει πελατοκεντρική δοµή, µε πλήρη ιστορικότητα ασφαλιστικών και οικονοµικών δεδοµένων και εξασφαλίζει υψηλό βαθµό τυποποίησης στη λειτουργία της Εταιρίας. Αναβαθµίστηκαν όλα τα τοπικά δίκτυα των Περιφερειακών Μονάδων. Εγκαταστάθηκαν και αναβαθµίστηκαν 2 νέοι Servers για παραγωγή και ανάπτυξη. Εγκαταστάθηκαν 100 νέα PC και 30 νέοι εκτυπωτές. Μεταφέρθηκε η εφαρµογή αυτοκινήτων στον νέο Server και επιταχύνθηκε η παραγωγική λειτουργία της Εταιρίας. Μπήκε σε λειτουργία η εφαρµογή «Εξυπηρέτηση (on line σύνδεση) της British Providence», και της Περιφερειακής Υποδιεύθυνσης Χαλανδρίου. Ξεκίνησε ο σχεδιασµός του νέου Λογιστικού Πακέτου σε ORACLE 9i και η εγκατάστασή του σε δοκιµαστικό περιβάλλον (WEB ENABLE). Τελειοποιήθηκε η µετατροπή από ρχ. σε ΕΥΡΩ όλων των εφαρµογών της Εταιρίας και συνεχίστηκε η συντήρησή τους σε όλο το έτος. Σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν σε συνεργασία µε την εταιρία ΑΥΞΩ οι εφαρµογές : Yδατοκαλλιέργειες Μετακίνηση Σκάφη Ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές του τεχνολογικού και διοικητικού εκσυγχρονισµού της Εταιρίας και ολοκληρώθηκε η διακήρυξη για διαγωνισµό του νέου Πληροφοριακού συστήµατος της Εταιρίας που περιλαµβάνει : Νέο Hardware. Image Processing. Video Conference. E-learning Data mining Data warehouse.

12 CRM Systems. και θα λειτουργεί σε περιβάλλον WEB. Ολοκληρώθηκε η εφαρµογή Β2Β (XML εφαρµογή) που συνδέει παραγωγικά τους συνεργάτες της Εταιρίας µε τους κεντρικούς Η/Υ της Εταιρίας. (Οn line σύνδεση). Αναβαθµίστηκε η εφαρµογή ιαφόρων Ατυχηµάτων σε SQL Server. Αναβαθµίστηκαν σε ΑΤΜ, FRAME RELAY οι Περιφερειακές Μονάδες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ και EXECUTIVE INSURANCE BROKERS και έγιναν οι αντίστοιχες αναβαθµίσεις των ROOTERS. Σε συνεργασία µε την εταιρία Software Q&R αναπτύχθηκε εφαρµογή Μισθοδοσίας και ανείων σε ρχ. και ΕΥΡΩ, σε περιβάλλον ORACLE, όπου λειτουργούν οι περισσότερες εφαρµογές της Εταιρίας. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σηµαντικό µέρος της δραστηριότητας της προβολής και διαφήµισης και για το Α Εξάµηνο του 2001, αποτέλεσε η Χορηγία της ΕΠΑΕ, η οποία είναι η µεγαλύτερη χορηγία που ανέλαβαν ποτέ οι Εταιρίες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ. Η χορηγία αξιοποιήθηκε µε συνεντεύξεις, τηλεοπτική καµπάνια µε θέµα τον «FAIRPLAY» και εµφάνιση του σήµατος της χορηγίας σε εκδηλώσεις, τηλεοπτικές αναµεταδόσεις και έντυπα. Εκδόθηκε ειδική σειρά 10 συλλεκτικών τηλεκαρτών µε θέµα τους 10 κανόνες του αθλητικού fairplay και σειρά 10 καρτών µε θέµα «fairplay και περιβάλλον» και «fairplay και οδική συµπεριφορά». Από κοινού µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ η Εταιρία ανέλαβε τη χορηγία της Εθνικής Οµάδας Ανδρών της Ελευθέρας και Ελληνορωµαϊκής πάλης µέχρι τους Ολυµπιακούς αγώνες του 2004, τη χορηγία του Σωµατείου Πάλης ΑΠΣ Ηρακλής Περιστερίου και τη χορηγία µεµονωµένων πρωταθλητών. Συντάχθηκε επίσης φάκελος υποψηφιότητας Μεγάλου Χορηγού των Ολυµπιακών Αγώνων του Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Εταιρικού site στο διαδίκτυο. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στηρίζει την εταιρική και προϊοντική της ταυτότητα µε συµµετοχές σε πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις, όπως η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η AGROTICA και η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας, αλλά και σε κλαδικές εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η Έκθεση «DIANA», η «Έκθεση Μεγάλων Τεχνικών Έργων» και η 8η ιεθνής Έκθεση «ALIIA». Στον αθλητικό τοµέα προβλήθηκε µέσω χορηγιών ή / και πινακίδων σε µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όπως στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών, στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Beach Volley, στα σωµατεία Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ, Α.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ, Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ, NEAR EAST, Π.Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΟΥ και σε µια σειρά από µικρότερα τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα συνδιοργάνωσε µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ διαγωνισµό ένθετου αθλητικού περιοδικού. Στον πολιτιστικό χώρο, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στήριξε µε χορηγίες, εκδηλώσεις όπως: Ρεσιτάλ της κας Βάσως Παπαντωνίου µε την Φιλαρµονική Ορχήστρα της Βουδαπέστης, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Συναυλίες της Χάρις Αλεξίου στην Κρήτη (Αγ. Νικόλαο, Χανιά, Ηράκλειο). Φεστιβάλ Παπάγου, πολιτιστικός θεσµός του ήµου Παπάγου. Περιοδεία του Θεάτρου ΣΤΕΡΝΑ, µε την παράσταση «Η ΠΥΤΙΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΝΟΥ». Απονοµή Βραβείων του λογοτεχνικού διαγωνισµού (ποίηση πεζογραφία) µε θέµα «Έλληνες ναυτικοί στις θάλασσες του κόσµου». Έκδοση «οδηγού για το Ευρώ». Έκδοση ενηµερωτικών-εκπαιδευτικών εντύπων του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ. Έκδοση ενηµερωτικού εντύπου για την ασφαλή µετακίνηση και τις νέες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 3ο Ασφαλιστικό και Αντασφαλιστικό Συνέδριο, µε τη συµµετοχή χωρών από τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

13 Παράλληλα επιχορήγησε συλλόγους και σωµατεία µε πολιτιστική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, µε σκοπό την υποστήριξη του έργου τους. Σηµειώνεται ότι σε αρκετές εκδηλώσεις η Εταιρία λειτούργησε από κοινού µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, στα πλαίσια του ενιαίου management, αλλά και παράλληλα µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και το σύνολο των Εταιριών του Οµίλου. KOINΩNIKOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δίνει ιδιαίτερη σηµασία στον Κοινωνικό απολογισµό, διότι από αυτόν κρίνεται η συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο, του οποίου διαχειρίζεται τα κεφάλαια. Στα πλαίσια αυτά, ο χρόνος, το ύψος και η διαδικασία των αποζηµιώσεων προς ασφαλισµένους και τρίτους, αποτελεί κριτήριο κοινωνικής συµπεριφοράς για µια ασφαλιστική εταιρία. Για το 2001 οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις προς ασφαλισµένους και τρίτους ανήλθαν σε 16,373 δις ρχ. έναντι 16,776 δις ρχ. της προηγούµενης χρήσης. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Το προσωπικό της Εταιρίας στο τέλος του 2001 ήταν 366 άτοµα και κατά επίπεδο σπουδών : Mε Μaster ή ιδακτορικό 9 Με πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης 81 Με πτυχίο Ανωτέρας Εκπαίδευσης 21 Με απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 220 Με απολυτήριο Γυµνασίου 3 Με γραµµατικές γνώσεις ηµοτικού 32 ΣΥΝΟΛΟ 366 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η Εταιρία µε τη δραστηριότητά της ενίσχυσε τα έσοδα του ηµοσίου µε ποσό 6,8 δις ρχ. περίπου, µε πάσης φύσεως φόρους και τα ασφαλιστικά ταµεία µε ποσό άνω του 1,8 δις ρχ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Η Εταιρία κατά το έτος 2001 έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάρτιση και την εξειδίκευση του Προσωπικού και των Συνεργατών της και επεδίωξε τη συνεχή βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της, για άριστη ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, αύξηση της παραγωγικότητας και συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων και ικανοτήτων ενός αξιόλογου εργασιακού δυναµικού, πάνω στο οποίο θα µπορεί να στηρίξει τα µελλοντικά της αναπτυξιακά σχέδια για τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Τα σεµινάρια που υλοποιήθηκαν το 2001, τόσο για το Προσωπικό όσο και για τα ίκτυα, κάλυψαν θέµατα σχετικά µε τους τοµείς : Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Underwriting και έλεγχος Κλάδου Φωτιάς Συνάντηση για γενικές αρχές I.S.O. Συνάντηση προϊσταµένων Περιφερειακών Μονάδων

14 Μεταχρονολογηµένες επιταγές Ηµερίδες εσωτερικού ελέγχου Μετάβαση στο EURO ιαχείριση ζηµιών κλάδου Αυτοκινήτων Επαγγελµατική εξυπηρέτηση πελατών Β. ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΤΥΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εκπαιδευτικό σεµινάριο Γραφείων ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Εκπαιδευτικά ασφαλιστικά προγράµµατα Α Πακέτο / ίκτυο ΤΑΣ ΣΥΣ. Σεµινάριο για Γενική Αστική Ευθύνη Τεχνικά έργα Ασφαλίσεις Μεταφορών / Σκαφών Εκπαιδευτικά ασφαλιστικά προγράµµατα Α Πακέτο / ίκτυο Ιδιωτών Πρακτόρων, Α.Σ.Ο., ιευθυντών Γραφείων Ζωής Σεµινάριο Γραφείων Ζωής Η µετάβαση στο EURO Σεµινάριο ασφαλίσεων Κλάδου Φωτιάς Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 973 άτοµα, από τα οποία, 265 Υπάλληλοι (εκ των οποίων 185 άτοµα θα επιδοτηθούν από τον ΟΑΕ ) και 708 Συνεργάτες. Παράλληλα εκπαιδεύτηκαν και 61 άτοµα (Υπάλληλοι Συνεργάτες) σε εξειδικευµένα θέµατα εξωτερικών φορέων, καθώς και µαθήµατα ξένων γλωσσών. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι εργαζόµενοι της Εταιρίας κατά το έτος 2001, ανέπτυξαν και πάλι έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Εκφράζοντας την κοινωνική τους αλληλεγγύη, συνέχισαν µε αυξανόµενο ρυθµό την ανά εξάµηνο προσφορά αίµατος, προσπάθεια που έχει επανειληµµένα βραβευθεί από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας. Επίσης έντονη ήταν η συµµετοχή τους στο πρόγραµµα της ΠΕΠΡΟΖΩ για δωρητές σώµατος. Πραγµατοποιήθηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές στην Καλαµάτα, για τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, µε µεγάλη επιτυχία. Προγραµµατίσθηκαν και υπήρχε µεγάλη συµµετοχή συναδέλφων, σε συναυλίες και παραστάσεις. Πραγµατοποιήθηκαν δύο τριήµερα σε Καρπενήσι και Αράχοβα καθώς και ένα επταήµερο στη Ζάκυνθο, σε συνεργασία µε την Εργατική Εστία. Έγινε µε µεγάλη επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών. Πραγµατοποιήθηκαν οι Αποκριάτικοι χοροί. Επιχορηγήθηκε η επανέκδοση του περιοδικού «ΑΝΤΑΙΟΣ» Ο Σύλλογος στάθηκε αλληλέγγυος σε οποιονδήποτε αντιµετώπισε σοβαρά οικογενειακά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας. Επίσης: Εκπρόσωπος του Συλλόγου συµµετείχε στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας του Συνδικαλιστικού Κινήµατος ενάντια στην Παγκοσµιοποίηση. Ο Σύλλογος στήριξε ενεργά και συµµετείχε στις κινητοποιήσεις του συνόλου του Συνδικαλιστικού Κινήµατος. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το 2001 η Εταιρία συνέβαλε στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς έχοντας συνολικά επενδύσει 1. Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου µε υψηλή απόδοση, δις ρχ. 2. Προθεσµιακές καταθέσεις και REPOS σε ρχ. και Ξένο Νόµισµα, δις ρχ. 3. Μερίδια Α/Κ δις ρχ. 4. Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δις ρχ.

15 5. Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δις ρχ. 6. Ακίνητα Παραθέτουµε τους πίνακες των επενδύσεων κατ είδος. Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (ποσά σε ρχ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ο.Ε.. 30/06/95-30/06/ Ο.Ε.. 02/10/95-02/10/ Ο.Ε.. 27/12/95-27/12/ Ο.Ε.. 17/06/96-17/06/ Ο.Ε.. 29/12/95-29/12/ Ο.Ε.. 29/12/95-29/12/ Ο.Ε..30/06/97-30/06/ Ο.Ε.. 26/11/96-26/11/ Ο.Ε.. 21/03/97-21/03/ Ο.Ε.. 08/04/98-08/04/ Ο.Ε.. 31/07/97-31/07/ Ο.Ε.. 29/01/99-29/01/ ΑΓΡΟΜΕΤΟΧΑ ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (ποσά σε ρχ) Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ % ΜΕΤΟΧΩN Α.Τ.Ε ΑΕ ΑΚ 23, Α.Τ.Ε ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 10, Α.Τ.Ε ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 21, Α.Τ.Ε FINANCE A.E. 57, AUDATEX 10, Α.Τ.Ε LEASING A.E. 0, ΣΥΝΕ ΙΑ Α.Ε. 4, ALTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε. 2, NEW MILLENIUM INVESTMENTS A.E. 1, TOTAL CARE NETWORK A.E. 3, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ASSET MANAGEMENT 5, ΣΥΝΟΛΟ Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ποσά σε ρχ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ , Α/Κ ΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ , Α/Κ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ , Α/Κ ΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ , Α/Κ ΚΕΦ. & ΥΠΕΡ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ , Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΣΥΝΟΛΟ , Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ποσά σε ρχ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑ - Τ.Κ.Ε ΕΛΛ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

16 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΗΜ. ΟΡΓΑΝ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROBANK ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΓΕΚΑ ACTIVE ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ Η ΑΤΤΙΚΑΤ Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Κ.Α.Ε HELLAS CAN A.E ALFA ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΑΥΑΤΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΤΕ Α.Ε.Τ ΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε (ποσά σε ρχ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ Η SPIDER MICROLAND A.E.B.E ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε UNISYSTEM A.E NEXT NET A.E ΕΤΒΑ Α.Ε ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΕΥ ΑΠ BUTE COMPUTER ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε LOGIC DIS A.E ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ ΕΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

17 59 Ο.Τ.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ ΣΥΝΟΛΟ Ακίνητα Εταιρίας την 31/12/01 Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩN Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 33 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3ος όροφος) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 72 & ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ - ΛΑΡΙΣΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8 & ΑΓΚΛΗ - ΚΑΒΑΛΑ ΠΛ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 25 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 24 - ΚΙΑΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 - ΠΑΤΡΑ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25 - ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΟΘΩΝΟΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 4 - ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΣ & ΕΡΜΟΥ 2 - ΑΘΗΝΑ Ν. ΖΕΡΒΑ 24 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 21 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 10 - ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 2001 ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΟΙΚ. & ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩN ΑΞΙΑ ΕΩΣ (ΚΤΙΡΙΑ-ΟΙΚΟΠΕ Α) OIKONOMIKOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ Γενικά

18 Το Περιθώριο Φερεγγυότητας στη χρήση 2001 καλύφθηκε από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά 5 φορές περίπου περισσότερο από ό,τι προβλέπεται από το Νόµο. n Τα Ίδια Κεφάλαια από εκατ. ρχ. το 2000 µειώθηκαν σε εκατ. ρχ. το 2001, κυρίως λόγω εµφάνισης των ιδίων µετοχών. Η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων το 2001 έφθασε το 8,45% έναντι 15,2% το 2000, κυρίως λόγω της µεγάλης πτώσης των επιτοκίων των οµολόγων και της δυσµενούς πορείας του Χρηµατιστηρίου. Τα Καθαρά Ασφάλιστρα από εκατ. ρχ. το 2000 αυξήθηκαν σε εκατ. ρχ. το 2001, ήτοι 8,6%. n Τα Καθαρά Κέρδη από εκατ. ρχ. το 2000 µειώθηκαν σε εκατ. ρχ. το Το Τεχνικό Αποτέλεσµα αυξήθηκε κατά εκατ. ρχ. και έφθασε το 2001 τα εκατ. ρχ. Ο είκτης των Γενικών Εξόδων προς τα Καθαρά Ασφάλιστρα διαµορφώθηκε στο 32,6% το 2001, έναντι 33% το 2000, σύµφωνα µε τη µέθοδο υπολογισµού που συνήθως ακολουθεί η αγορά. Τα Έσοδα Επενδύσεων από εκατ. ρχ. το 2000, έφθασαν τα εκατ. ρχ. το 2001, δηλαδή µειώθηκαν κατά εκατ. ρχ., ήτοι 24,84%. n Η Παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή τα ασφάλιστρα ανά υπάλληλο, έφθασε τα 79,3 εκατ. ρχ. το 2001, έναντι 71,7 εκατ. ρχ. το 2000, ήτοι αυξήθηκε κατά 10,6%. Οι ιαχειριστικές απάνες ( Οργανικές και Ανόργανες ) από εκατ. ρχ. το 2000 έφθασαν σε εκατ. ρχ. το 2001, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 4,4%. Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων 1. Πάγια Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2443/96 έγινε στη χρήση 2001 αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας. Η υπεραξία που προέκυψε έχει καταχωρηθεί στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων". 2. Συµµετοχές και χρεόγραφα Τα χρεόγραφα και οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιµής. Ως τρέχουσα τιµή λήφθηκε: για τους εισηγµένους τίτλους στο Χρηµατιστήριο, ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής του εκεµβρίου n για τα µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ο µέσος όρος της καθαρής τιµής τους του εκεµβρίου για τις µετοχές Ανωνύµων Εταιριών που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών, όπως προκύπτει από τον τελευταίο ισολογισµό, ελεγµένο από ορκωτό ελεγκτή. Αποθέµατα Εκκρεµών Ζηµιών Τα αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών που σχηµατίσθηκαν την υπολογίστηκαν σύµφωνα µε κωδ. Υπουργική απόφαση Κ3-3975/ Ο υπολογισµός των προβλέψεων έγινε µε τη µέθοδο "φακέλου προς φάκελο" για όλους τους κλάδους. Το σύνολο των εκκρεµών ζηµιών έφθασε τα δις ρχ. έναντι δις ρχ. το 2000, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10,45%. Αποθέµατα µη δεδουλευµένων Ασφαλίστρων Σύµφωνα µε την ίδια Υπουργική απόφαση, υπολογίσθηκε και το "απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων", στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και απόθεµα των

19 δικαιωµάτων Συµβολαίων, το ύψος του οποίου έφτασε τα εκατ. ρχ. και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Ειδικά για τις αναλήψεις σχηµατίστηκε απόθεµα τόσο για τις προαιρετικές όσο και για τις συµβατικές µε ποσοστό 40%. Στον κλάδο Χαλαζιού κατά πάγια τακτική δεν σχηµατίστηκε απόθεµα, επειδή οι κίνδυνοι έχουν λήξει µε Τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα το 2001 είναι 12,174 δις ρχ., έναντι 10,667 δις ρχ. το 2000, σηµειώνοντας αύξηση 14,13% Σε εφαρµογή της ίδιας κωδικοποιηµένης υπουργικής απόφασης Κ3-3975/ από τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα της χρήσης 2001 δεν έχουν αφαιρεθεί οι προµήθειες παραγωγής και το εισπρακτικό δικαίωµα που ανέρχονται στο ποσό των 1,405 δις ρχ. έναντι 1,314 δις ρχ. του Τεχνικό Απόθεµα Κινδύνων σε Ισχύ Σε εφαρµογή του άρθρου 6 της Υπ. Απόφασης Κ3-3975/1999 έγινε ο υπολογισµός του τεχνικού αποθέµατος κινδύνων σε ισχύ, τόσο για τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, όσο και για τους λοιπούς κλάδους ζηµιών και σύµφωνα µε το αποτέλεσµα δεν χρειάστηκε να σχηµατισθεί επί πλέον απόθεµα. Σχηµατισµός άλλων Προβλέψεων Με σχηµατίστηκαν οι παρακάτω προβλέψεις : 1. Για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου για συνταξιοδότηση, ρχ έναντι στη χρήση Για επισφαλείς απαιτήσεις µε βάση το άρθρο 10 του Ν. 2065/92, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 2459/97, ρχ , έναντι ρχ. στη χρήση Για επισφαλείς απαιτήσεις ρχ , πέραν των προβλεποµένων από τον Ν. 2459/97, άρθρο 14, έναντι ρχ στη χρήση Για έξοδα χρήσης 2001, ρχ Run - off Το RUN-OFF του ασφαλιστικού έτους 2000 (υπολογίζεται στη χρήση 2001) για τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων είναι 8,65% και για τους λοιπούς κλάδους Ζηµιών είναι 1,66%. Αυτό σηµαίνει ότι η Εταιρία κινείται στα πλαίσια της σωστής αποθεµατοποίησης των εκκρεµών ζηµιών και δεν απαιτείται η κάλυψη του RUN-OFF σύµφωνα µε την κωδ. Υπουργική απόφαση Κ3-3975/ άρθρο IV. Να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δέχεται το ποσοστό του RUN-OFF να είναι µέχρι 10%.

20

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1-01-2012 ΈΩΣ 30-06-2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12/2011 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόµενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.06.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012/30.06.2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για τη Χρήση 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» Κύριοι Μέτοχοι, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (40 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2013 31/12/2013 προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύµφωνα µε την Ενότητα 4 του νέου Κανονισµού του Χ.Α. σχετικά µε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π).

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 36 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χ.Α. και την Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, ότι την 31 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα