ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Αντώνης Κανελλόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Αντώνης Κανελλόπουλος"

Transcript

1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Αντώνης Κανελλόπουλος

2 Τίτλος πρωτότυπου : Αντισεισµικός σχεδιασµός και ενίσχυση κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα Copyright 007 by cubus Hellas Ltd Ιδιοκτήτης : ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ Θεµιστοκλή Σοφούλη Ν. Ψυχικό Τηλ. (10) , FAX Εκδότης : Αντώνης Π. Κανελλόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Dr. sc. techn. ETH Zuerich Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος του βιβλίου µε οποιοδήποτε µέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, µικροφίλµ, ή άλλη µηχανική ή ηλεκτρονική µέθοδο) χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. ISBN

3

4 Στον Πέτρο και το Μιχάλη

5 ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Περιεχόµενα Μέρος 1 ο : Ελαστοπλαστική ανάλυση µε βάση τις µετακινήσεις - Η µέθοδος Push Over 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή Η µέθοδος του συντελεστή µετακίνησης (DCM) Η µέθοδος του φάσµατος ικανότητας (CSM) Η µέθοδος των µετακινήσεων σε µονοβάθµιο ταλαντωτή Ελαστοπλαστική ανάλυση πολυβάθµιων συστηµάτων µε τη µέθοδο Push Over Εφαρµογή της µεθόδου Push Over για τον έλεγχο συµπεριφοράς κτιρίων σε σεισµό Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας κτιρίων Το στατικό σύστηµα Μέθοδοι προσοµοίωσης Στρατηγικές σχεδιασµού ή ανασχεδιασµού (ενίσχυσης) Αύξηση της δυσκαµψίας Αύξηση της αντοχής Αύξηση της πλαστιµότητας Μείωση της δυσκαµψίας Σεισµική µόνωση Μέθοδοι υπολογισµού των αντισεισµικών τοιχωµάτων...81 Μέρος ο : Πλαστιµότητα και θραύση δοµικών µελών από οπλισµένο σκυρόδεµα.1 Πλαστιµότητα 89. Εφαρµογή της θεωρίας της πλαστικότητας στο οπλισµένο σκυρόδεµα Ο µηχανισµός ανελαστικής παραµόρφωσης και θραύσης του οπλισµένου σκυροδέµατος υπό θλίψη Τριαξονική καταπόνηση και παραµένουσα αντοχή Συγκέντρωση των παραµορφώσεων και θραύση 107

6 ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.6 Περίσφιγξη µέσω εγκάρσιου οπλισµού Πρισµατικά στοιχεία µε περίσφιγξη Κυλινδρικά στοιχεία µε περίσφιγξη Παραµόρφωση και θραύση της θλιβόµενης ζώνης Θεωρία της γωνίας θλάσης 1.7. Θεωρία της καµπυλότητας Κάµψη µε αξονική δύναµη Καµπτοδιάτµηση σε στοιχεία χωρίς οπλισµό διάτµησης Μηχανισµοί µεταφοράς τέµνουσας Οπλισµός διάτµησης ιατµητική αντοχή του σκυροδέµατος Άµεση στήριξη Εγκάρσιος οπλισµός (συνδετήρες) Θλιπτοδιάτµηση ιάτµηση / Θλίψη κορµού ισδιαγώνιος οπλισµός Εφαρµογές σύνθετης καταπόνησης σε κοντά υποστυλώµατα Υπολογισµός πλαστικής στροφής ιάτρηση πλακών Μηχανισµοί µεταφοράς τέµνουσας Αντοχή πλακών σε διάτρηση. Μέρος 3 ο : Εφαρµογές ανασχεδιασµού / ενίσχυσης κτιρίων 3.1 Κτίριο σχολείου Ενίσχυση θεµελίωσης τοιχωµάτων Κτίρια ανωτέρων σχολών Προσθήκη τοιχωµάτων Κτίριο γραφείων Προσθήκη πυρήνων Οκταόροφες πολυκατοικίες Προσθήκη πυρήνων και ενίσχυση στύλων pilotis Κτίρια Γραφείων Προσθήκη νέων πυρήνων και ενίσχυση υφισταµένων. 55 Επίλογος Βιβλιογραφία. 73 Συµβολισµοί.. 79

7 ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Πρόλογος Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να περιγράψει µε απλό και σύντοµο τρόπο τη σύγχρονη µεθοδολογία του αντισεισµικού σχεδιασµού και ενίσχυσης για κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα αυτό διεθνώς, κατά την τελευταία 0ετία, έχουν καταγραφεί σε πλήθος δηµοσιεύσεων και συγγραµµάτων. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τους νεώτερους κανονισµούς και βρίσκουν ολοένα και αυξανόµενη εφαρµογή στην πράξη. Προκειµένου όµως να εφαρµοστούν σωστά, απαιτείται µία συστηµατική και σε βάθος διερεύνησή τους. Οι σεισµοί αποδεικνύουν και στη χώρα µας, ότι τα υφιστάµενα κτίρια σε µεγάλο ποσοστό δεν είναι ασφαλή. Από την άλλη πλευρά η επιστήµη έχει πλέον φθάσει στο σηµείο να µπορεί να αξιολογήσει ένα υφιστάµενο κτίριο σε σεισµό, όσον αφορά τα στάδια ζηµιών και καταρρεύσεων. Τα νέα υλικά, οι νέες µέθοδοι υπολογισµού, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εµπειρία στη εφαρµογή νέων κατασκευαστικών τεχνικών, συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην επίλυση του προβλήµατος της αντισεισµικότητας των κτιρίων. Αντισεισµικός σχεδιασµός ή ενίσχυση, δεν σηµαίνει απλή εφαρµογή των κανονισµών. Είναι µια συνθετική διαδικασία που προϋποθέτει βαθύτερη γνώση, πείρα και φαντασία. Τα βασικά κριτήρια έχουν πλέον τεθεί σε νέες βάσεις. Σήµερα µιλάµε πρωτίστως για επιδίωξη πλάστιµης συµπεριφοράς και αποφυγή ψαθυρής αστοχίας, πράγµα που συνεπάγεται τη µη γραµµική απόκριση του κτιρίου υπό στατική και δυναµική καταπόνηση. Παλαιότερα η προσοµοίωση του σεισµού γινόταν µέσω µιας οριζόντιας φόρτισης σε ένα εξαιρετικά απλοποιηµένο ελαστικό προσοµοίωµα ορόφου και η διαστασιολόγηση βάσει επιτρεποµένων ελαστικών τάσεων. εν εξεταζόταν καθόλου η φύση του σεισµού και η πραγµατική συµπεριφορά του φορέα σε προχωρηµένο στάδιο καταπόνησης. Η σύνταξη αυτού του βιβλίου είναι προϊόν µιας συνθετικής διαδικασίας της τελευταίας δεκαετίας, στην οποία συνέβαλαν πολλοί συνάδελφοι, άλλοι άµεσα και άλλοι έµµεσα. Κατ αρχήν συνέβαλε ο Π. ηµητρακόπουλος µε τη συγγραφή προγραµµάτων σύγχρονου αντισεισµικού σχεδιασµού και οι Ν. Τσίκος, Φ. Ηρακλείδη και Μ. Σκαµαντζούρα µε την επεξεργασία του παρόντος στον Η/Υ. Τα κεφάλαια περί πλαστιµότητας και θραύσης του σκυροδέµατος βασίζονται στην ερευνητική εργασία που έγινε από τον γράφοντα στην περίοδο , στο ETH Ζυρίχης υπό τον B. Thuerlimann. Στη µελέτη και υλοποίηση των τεχνικών έργων που βασίσθηκαν στη µέθοδο των µετακινήσεων (Push Over), απεδείχθη πολύτιµη η συνεργασία µε τους Β. Αµπακούµκιν,. Ζιάκα, Ν. Κτενά, Χ. Κωστίκα, Ε. Μακρυκώστα, Ε. Μυστακίδη, Ε. Παπαγεωργίου και τον αείµνηστο Π. Παπακυριακόπουλο, καθώς και µε τους Ελβετούς συναδέλφους J. Theiler, H. Elmer, C. Graber, H. Maag και P. Stephen της εταιρείας cubus. Ακόµη θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συνεργάτες της cubus

8 ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Hellas, που από το 1990 συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή, Ι. Γεωργιάδη, Ν. Γλυνάτση, Μ. ουµένη, Κ. Ζησίµου, Ι. Τσούκαλη, Α. Νάτσια, Ν. Μέτση και Α. Συρράκου. Θερµότατες ευχαριστίες ανήκουν στους Ε. Παπαγεωργίου και. Πέντζα, που αφιέρωσαν κόπο και χρόνο για τη µελέτη του πρωτοτύπου και τη σύνταξη πολλών παρατηρήσεων και διευκρινήσεων, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο τελικό κείµενο. Τέλος πρέπει να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες συναδέλφους που χρησιµοποιούν τα προγράµµατά της cubus στη µελετητική πράξη και µας κατακλύζουν µε παρατηρήσεις και προτροπές. Ελπίζω το παρόν βιβλίο να τους φανεί χρήσιµο κατά την εκπόνηση των αντισεισµικών τους µελετών και γενικά να τους δώσει ιδέες για νέες λύσεις.

9 ΜΕΡΟΣ 1 ο Ελαστοπλαστική ανάλυση µε βάση τις µετακινήσεις - Η µέθοδος Push Over

10

11 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης 1 Ελαστοπλαστική ανάλυση µε βάση τις µετακινήσεις Η µέθοδος Push Over 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης Ο σεισµός είναι µία ταλάντωση του εδάφους που προέρχεται από την απελευθέρωση ενέργειας εξαιτίας µιας θραύσης που συµβαίνει στην εστία (focus). Τα κύµατα διαδίδονται διαµέσου του εδάφους, το οποίο µε τη σειρά του διεγείρει το δόµηµα, που είναι θεµελιωµένο σ αυτό. Προφανώς υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ δοµήµατος και γειτνιάζοντος εδάφους θεµελίωσης αλλά και επιρροή της ποιότητας του εδάφους στα χαρακτηριστικά των σεισµικών κυµάτων. Κατά το σεισµό το δόµηµα υφίσταται µια µετακίνηση δυναµικής υφής, δηλαδή µεταβαλλόµενη µε το χρόνο και µάλιστα µε εναλλασσόµενη φορά. Η καταπόνηση των µελών δεν είναι σταθερή, µεταβάλλεται χρονικά και µάλιστα επηρεάζεται από την ίδια τη συµπεριφορά του φορέα. Βασικά οι σεισµικές δυνάµεις προκύπτουν λόγω της αντίστασης του φορέα, στο να παρακολουθήσουν οι µάζες του την κίνηση που µεταδίδεται σ αυτόν, µέσω της σύνδεσής του (θεµελίωσης) µε το ταλαντούµενο έδαφος. Σε ένα ελαστικό φάσµα απόκρισης, για µια δεδοµένη εδαφική σεισµική κίνηση, αποτυπώνεται η εξάρτηση της µέγιστης επιτάχυνσης (ή ταχύτητας ή µετακίνησης) που αναπτύσσει η µάζα ενός ελαστικού µονοβάθµιου ταλαντωτή µε δεδοµένη απόσβεση (π.χ. 5%) από την ιδιοπεριοδό του, δηλ. µία ιδιότητα που εξαρτάται από τη µάζα και τη δυσκαµψία του. Το φάσµα απόκρισης εξαρτάται τόσο από το µέγεθος της εδαφικής κίνησης, όσο και από το περιεχόµενο περιόδων του επιταχυνσιογραφήµατος από το οποίο παράγεται, χαρακτηριστικά που σε γενικές γραµµές καθορίζονται από το µέγεθος του σεισµού, την απόσταση από το επίκεντρο και κυρίως από τη στρωµατογραφία και τις ιδιότητες των ανώτερων εδαφικών στρώσεων (π.χ. µέχρι βάθους 50 m). Τα ελαστικά φάσµατα που εφαρµόζονται κατά το σχεδιασµό των κατασκευών, βάσει κανονισµών, έχουν προκύψει ως περιβάλλουσες των µεγίστων τιµών των επιταχύνσεων (ή ταχυτήτων ή µετακινήσεων) µέσω χρονοολοκλήρωσης πραγµατικών καταγραφών από σεισµούς (επιταχυνσιογραφηµάτων) (Σχ.1.1). 3

12 1. Η Μέθοδος Push Over Σχ. 1.1 Κατασκευή φασµάτων για διαφορετικές τιµές της απόσβεσης βάσει των καταγραφών από το σεισµό της Καλαµάτας το

13 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης Ο νόµος της δυναµικής απόκρισης ενός µονοβάθµιου ελαστικού ταλαντωτή µε ιξώδη απόσβεση (Σχ.1.), στον οποίο επιβάλλεται µια δυναµική µετακίνηση u g (t) δίδεται από τον τύπο [,3,33] : M(ü+ü g ) + Ců + Ku = 0 (1.1) M(u+ug) Ku Cu ug Σχ. 1. Μονοβάθµιος ελαστικός ταλαντωτής Μ : µάζα του ταλαντωτή ü : επιτάχυνση της µάζας ως προς το έδαφος ü g : επιτάχυνση του εδάφους (διέγερση) C : συντελεστής ιξώδους απόσβεσης ů: ταχύτητα της µάζας ως προς το έδαφος Κ : δυσκαµψία του ταλαντωτή u : µετακίνηση της µάζας Μ ως προς το έδαφος Ο πρώτος όρος της παραπάνω εξίσωσης δυναµικής ισορροπίας εκφράζει τη δύναµη αδράνειας, λόγω της επιτάχυνσης (ü+ü g ) που δέχεται η µάζα Μ του ταλαντωτή, ως προς ένα ακίνητο σύστηµα αναφοράς (Νόµος του Newton). Ο δεύτερος όρος εκφράζει την αντίσταση που αναπτύσσεται στην κίνηση λόγω ιξώδους απόσβεσης C και είναι ανάλογη της σχετικής ταχύτητας κίνησης ů της µάζας Μ ως προς το έδαφος (ανάλογη της ταχύτητας παραµόρφωσης Νόµος του Rayleigh). Η απόσβεση θεωρείται ιξώδης για λόγους µαθηµατικής διαχείρισης του προβλήµατος. εν ανταποκρίνεται ακριβώς στο µηχανισµό απόσβεσης µιας πραγµατικής κατασκευής. Ο τρίτος όρος εκφράζει την ελαστική αντίσταση λόγω δυσκαµψίας Κ, που είναι ανάλογη της σχετικής µετακίνησης u της µάζας Μ ως προς το έδαφος (ανάλογη της παραµόρφωσης Νόµος του Hooke). Η ιδιοπερίοδος ενός ελαστικού ταλαντωτή δίδεται από τον τύπο της ελεύθερης αρµονικής ταλάντωσης (ü g =0), µέσω ισορροπίας δυνάµεων στη θέση της µέγιστης απόκλισης, όπου ισχύει ů=0. 5

14 1. Η Μέθοδος Push Over u = const sinωt -max u / max ü = 1 / ω = (Τ / π) (1.) (1.1) M max ü + K max u = 0 (1.3) (1.), (1.3) T = π Μ/ Κ (1.4) Ένα συµβατικό ελαστικό φάσµα επιταχύνσεων ή µετακινήσεων, κατά τους κανονισµούς, δεν αντιστοιχεί σε κάποιο πραγµατικό σεισµό, αλλά προκύπτει ως περιβάλλουσα πραγµατικών µετρήσεων, αφού αµεληθούν κάποιες τοπικές αιχµές. Ορίζεται συνήθως µέσω κάποιων απλών συναρτήσεων και παραµέτρων για τις διάφορες περιοχές ιδιοπεριόδων του ταλαντωτή. Στη συνέχεια εξετάζεται ένα συµβατικό φάσµα σχεδιασµού, όπου οι τιµές διαιρούνται δια της µέγιστης ανηγµένης (ως προς g=10 m/sec ) επιτάχυνσης του εδάφους α. Η φασµατική ενίσχυση λόγω φαινοµένου συντονισµού µεταξύ διεγέρτη και ταλαντωτή έχει θεωρηθεί ίση µε.5 (Σχ.1.3). Τα φάσµατα ταχυτήτων και µετακινήσεων προκύπτουν από το φάσµα επιταχύνσεων µέσω εφαρµογής των σχέσεων 1.5 και 1.6 επί των τεταγµένων του φάσµατος. Στη συνέχεια θα χρησιµοποιούνται οι συµβολισµοί S d για τη φασµατική µετακίνηση S ν για την ταχύτητα και S a για την επιτάχυνση, όπως συναντώνται στην πράξη. S Τ Sa = Sa (1.5) π ω ν = T Sa S d = Sa = (1.6) π ω Από παρατήρηση του σχήµατος 1.3 συµπεραίνουµε ότι οι δύο καθοριστικές παράµετροι του φάσµατος για το σχεδιασµό των κτιρίων είναι η ανηγµένη εδαφική επιτάχυνση α και η χαρακτηριστική περίοδος Τ C, που εξαρτάται από το είδος του εδάφους. Στις παραµέτρους αυτές εποµένως, θα πρέπει να δίδεται µεγάλη προσοχή κατά την επιλογή τους. Συχνά σφάλµατα γίνονται στην τιµή της χαρακτηριστικής περιόδου Τ C, λόγω µη ορθής αξιολόγησης του εδάφους θεµελίωσης. Οι βασικές παράµετροι από τις οποίες εξαρτάται ένα φάσµα απόκρισης σχεδιασµού είναι (Σχ. 1.3) : - Η µέγιστη επιτάχυνση του εδάφους (PGA : Peak Ground Acceleration = α g) που καθορίζει και τη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας (α=0.16 έως 0.36 κατά ΕΑΚ). 6

15 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης 1 3 Σταθερή :Μέγιστη επιτάχυνση :Μέγιστη ταχύτητα :Μέγιστη µετακίνηση 5Sa/α (m/sec ) α=0.16 έως 0.36 κατά ΕΑΚ g=10 m/sec² Ε ΑΦΟΣ Γ κατά ΕΑΚ : TB=0.0 sec TC=0.80 sec TD=.00 sec (παραδοχή) Φασµατική ενίσχυση =.5 5 TC/ ΤD 1.5 T (για ΤD = sec) 3 C T (sec) ΤB ΤC ΤD Sa/α = T/TB (m/sec ) 5 5 TC/T 5 TC TD/T² S ν /α (m/sec) 5 TC/ π = 4ΤC 3.0 S S a Τ α ν =..40 α π (m/sec) T/ π = 4Τ 4 TCTD/ T 0.80 S d /α (m) T (sec) TC (για ΤD= sec) S d α S a =. Τ = α π α ( π ) (m) S ν. Τ T ΤC T (sec) Σχ. 1.3 Ελαστικό φάσµα επιταχύνσεων, ταχυτήτων και µετακινήσεων σχεδιασµού 7

16 1. Η Μέθοδος Push Over - Οι χαρακτηριστικές περίοδοι Τ B, Τ C που εξαρτώνται από το είδος του εδάφους και έχουν την εξής φυσική σηµασία: Για ιδιοπερίοδο Τ=0 η φασµατική επιτάχυνση S a ισούται µε τη µέγιστη επιτάχυνση του εδάφους α g. Για ιδιοπερίοδο Τ=Τ B η φασµατική επιτάχυνση φθάνει.5 φορές µεγαλύτερη, λόγω φασµατικής ενίσχυσης και διατηρείται σταθερή (.5 α g) µέχρι την τιµή Τ C. Στον κανονισµό δίδονται τιµές των χαρακτηριστικών περιόδων Τ B, Τ C για διάφορες κατηγορίες εδαφών (Πίν.1.1, Σχ.1.4, 1.5). Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρηθεί ότι σε νεώτερους κανονισµούς (EC8 κ.ά) γίνεται διαφοροποίηση της µέγιστης επιτάχυνσης του εδάφους (PGA) µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εδάφους [6]. Οι τιµές πολλαπλασιάζονται µε τον αυξητικό συντελεστή S που εµφανίζεται στον πίνακα 1.1. Πίν. 1.1 Τιµές χαρακτηριστικών περιόδων Τ B, Τ C (sec) και του συντελεστή S κατά EC8(003) Κατηγορία εδάφους Α Β Γ Τ B Τ C S (EC8) Sa/αg A B Γ ΤB ΤC ΤD T (sec) Σχ. 1.4 Φάσµατα επιταχύνσεων σχεδιασµού για διάφορα εδάφη 8

17 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης Sd/α (m) Έδαφος Έδαφος Γ Έδαφος Β Έδαφος A 0.5 ΤB ΤC ΤD T (sec) Σχ. 1.5 Φάσµατα µετακινήσεων σχεδιασµού για διάφορα εδάφη Από την ιδιοπερίοδο Τ C αρχίζει να µειώνεται το φάσµα επιταχύνσεων (Σχ.1.3) µε αντιστρόφως ανάλογη σχέση (~1/Τ) µέχρι την ιδιοπερίοδο Τ D, η οποία τίθεται συµβατικά στους διάφορους κανονισµούς έως 3 sec. Στην παρούσα περίπτωση τίθεται Τ D = sec (κατά τον Ευρωκώδικα 8, στον ΕΑΚ δεν υπάρχει ακόµη καθορισµένη τιµή για την Τ D ). Στην περιοχή αυτή, µεταξύ Τ C και Τ D, είναι σταθερή η µέγιστη, σχετική ως προς το έδαφος, ταχύτητα του ταλαντωτή. Για τιµές υψηλότερες της Τ D η φασµατική επιτάχυνση µειώνεται µε ακόµη µεγαλύτερο ρυθµό (~1/Τ ). Στην περιοχή αυτή είναι σταθερή η µέγιστη σχετική µετακίνηση του ταλαντωτή. Τα φάσµατα σχεδιασµού δίδονται συνήθως µέχρι µια τιµή της τάξης των 4 sec. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι στην περιοχή µεταξύ Τ B και Τ C η µέγιστη επιτάχυνση του ταλαντωτή υφίσταται µια ενίσχυση (amplification) κατά.5 φορές ως προς τη µέγιστη επιτάχυνση του εδάφους, λόγω φαινοµένου συντονισµού µεταξύ διεγέρτη (εδάφους) και ταλαντωτού. Ο βαθµός της ενίσχυσης εξαρτάται από το ποσοστό της κρίσιµης ιξώδους απόσβεσης ζ, το οποίο υπεισέρχεται στον τύπο του διορθωτικού συντελεστή: 7 η = 0.7 (1.7) + ζ για ζ = 5% ο τύπος δίδει την τιµή η = 1. 9

18 1. Η Μέθοδος Push Over Στον κανονισµό EAK 003 [9] δίδονται τιµές της απόσβεσης ζ ως ποσοστά της κρίσιµης απόσβεσης για διάφορους τύπους κατασκευών (Πίν.1., Σχ.1.6). Πίν. 1. Tιµές ποσοστού κρίσιµης απόσβεσης Είδος κατασκευής ζ% Μεταλλική : µε συγκολλήσεις µε κοχλιώσεις 4 άοπλο 3 Σκυρόδεµα : οπλισµένο 5 προεντεταµένο 4 Τοιχοποιϊα : οπλισµένη 6 διαζωµατική 5 κολλητή 4 Ξύλινη : κοχλιωτή 4 ηλωτή 5 Η µέγιστη σχετική µετακίνηση κατά το ελαστικό φάσµα του ΕΑΚ 003 για ζ = 5%, και Τ D = sec προκύπτει µεταξύ 0.08 m (έδαφος Α, α=0.16) και 0.54 m (έδαφος, α=0.36). Ο υπολογισµός γίνεται βάσει του φάσµατος µετακινήσεων (Σχ. 1.3), σύµφωνα µε τη σχέση max S d =1.5 T C α (m). Η µέγιστη σχετική ταχύτητα κατά τα ανωτέρω, προκύπτει µεταξύ 0.5 και 1.70 m/sec, σύµφωνα µε τη σχέση max S ν = 4 Τ C α (m/sec). Η µέγιστη επιτάχυνση προκύπτει µεταξύ των ορίων 4.0 και 9.0 m/sec, σύµφωνα µε τη σχέση max S a =5 α (m/sec ). Τα ανωτέρω φάσµατα ισχύουν για οριζόντια διέγερση. Η κατακόρυφη διέγερση του σεισµού µπορεί, κατά τον ΕΑΚ 003, να ληφθεί υπόψη εάν πολλαπλασιάσουµε τις τεταγµένες των ανωτέρω φασµάτων επί Κατά την ελαστοπλαστική ανάλυση µε βάση τις µετακινήσεις (push over) δεν εξετάζεται η κατακόρυφη διέγερση. 10

19 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης Sa/(α g) Ε ΑΦΟΣ Γ Ποσοστό κρίσιµης απόσβεσης ζ (%) ζ = % ζ = 5% ζ = 10% T (sec) ΤB ΤC ΤD Sd /α (m) 1.75 Ποσοστό κρίσιµης απόσβεσης ζ (%) ζ = % ζ = 5% ζ = 10% T (sec) ΤB ΤC ΤD Σχ. 1.6 Επιρροή του ποσοστού κρίσιµης απόσβεσης στο φάσµα απόκρισης σχεδιασµού 11

20 1. Η Μέθοδος Push Over Η δυσκαµψία K είναι µία ελαστική ιδιότητα και αναφέρεται στο λόγο µεταξύ δύναµης και της αντίστοιχης, σχετικής ως προς το έδαφος, µετακίνησης δ. Σε ένα ιδανικά ελαστικό σύστηµα δεν αλλοιώνεται κατά την παραµόρφωση η δοµή του υλικού και η δυσκαµψία παραµένει σταθερή. Η δυσκαµψία ενός φορέα από οπλισµένο σκυρόδεµα δεν παραµένει σταθερή κατά την πρόοδο των διαδοχικών σεισµικών κύκλων. Συνήθως υφίσταται µείωση λόγω σταδιακής κατάλυσης (αστοχίας) ενός συνόλου εσωτερικών δεσµών του συστήµατος (ρηγµάτωση κατάλυση συνάφειας κ.λ.π.). Εποµένως ο φορέας γίνεται µαλακότερος και οι ιδιοπερίοδοι ταλάντωσης αυξάνονται, προϊούσης της σεισµικής δράσης. Αύξηση της ιδιοπεριόδου οδηγεί σε µείωση των επιταχύνσεων (δυνάµεων), αλλά ταυτόχρονα σε αύξηση των µετακινήσεων (τύπος 1.4, Σχ.1.3). Μέσω της πτώσης της ενεργού δυσκαµψίας σε περίπτωση σεισµού, ο φορέας δραπετεύει από µεγάλες επιταχύνσεις σε πολύ µικρότερες και συχνά σώζεται από κατάρρευση. Βεβαίως το πληρώνει αυτό µε αύξηση των παραµορφώσεων. Στις περιπτώσεις ενίσχυσης των κτιρίων επιδιώκεται αύξηση της δυσκαµψίας και της αντοχής, που οδηγεί µεν σε αύξηση των επιταχύνσεων (αδρανειακών δυνάµεων) αλλά, το σηµαντικότερο, σε δραστική µείωση των µετακινήσεων (παραµορφώσεων). Αύξηση της µάζας οδηγεί σε αύξηση της ιδιοπεριόδου του ταλαντωτή (τύπος 1.4). Η χρησιµοποίηση συµβατικών σχηµάτων δράσεων (φασµάτων απόκρισης) για το σχεδιασµό έναντι σεισµού, δεν διαφέρει σαν ιδέα από τη χρήση συµβατικών φορτίσεων για τα ωφέλιµα φορτία. Είναι ένας τρόπος για εξασφάλιση οµοιοµορφίας κατά το σχεδιασµό σε ένα επίπεδο, που θεωρείται επαρκώς ασφαλές (µε τη στατιστική σηµασία) και ταυτόχρονα οικονοµικό. Ούτως ή άλλως από τη φύση της η σεισµική δράση περιέχει µεγάλες αβεβαιότητες και δεν µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά µε ακρίβεια. Στη συνέχεια παρουσιάζονται φάσµατα απόκρισης επιταχύνσεων και µετακινήσεων ελαστικών ταλαντωτών µε απόσβεση 5%, που προέκυψαν από χρονοολοκλήρωση καταγραφών ελληνικών σεισµών της τελευταίας 0ετίας [11], σε σύγκριση µε το φάσµα σχεδιασµού που ορίζει ο κανονισµός στην ίδια περιοχή (Σχ. 1.7). Παρατηρούµε ότι µόνο η καταγραφή του σεισµού της Καλαµάτας και του Πύργου (Σχ.1.7γ) αντιστοιχούν σε σεισµό σχεδιασµού. Οι υπόλοιπες καταγραφές αντιστοιχούν σε συχνούς ή περιστασιακούς σεισµούς. Το ποσοστό κρίσιµης απόσβεσης ζ θεωρήθηκε ίσο µε 5%. Βασικό ρόλο παίζει η θέση (απόσταση) της καταγραφής ως προς το επίκεντρο του σεισµού. Γι αυτό έχει µεγάλη σηµασία ο προσδιορισµός της θέσης και του σεισµικού δυναµικού των ενεργών ρηγµάτων, ώστε να λαµβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια κατά το σχεδιασµό δοµηµάτων κοντά σε αυτά. 1

21 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης Sa/g Αργοστόλι (3/01/199) Αργοστόλι (17/01/1983) Αργοστόλι (4/03/1983) Αργοστόλι (3/03/1983) Ζώνη ΙΙΙ - α=0.36 Έδαφος Α PGA/g T (sec) δ (cm) Έδαφος Α T (sec) Σχ. 1.7α Φάσµατα επιταχύνσεων και µετακινήσεων από το Αργοστόλι σε σύγκριση µε τα φάσµατα σχεδιασµού 13

22 1. Η Μέθοδος Push Over Sa/g PGA/g Ζάκυνθος (16/10/1988) Λευκάδα (4/04/1988) 0.40 Λευκάδα (5/0/1993) Ζώνη ΙΙΙ - α=0.36 Έδαφος Α T (sec) δ (cm) Έδαφος Α T (sec) Σχ. 1.7β Φάσµατα επιταχύνσεων και µετακινήσεων από τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα σε σύγκριση µε τα φάσµατα σχεδιασµού 14

23 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης Sa/g Πύργος (6/03/1993) Καλαµάτα (13/09/1986) Καλαµάτα (15/09/1986) Ζώνη ΙI - α=0.4 Έδαφος B Έδαφος Α PGA/g T (sec) δ (cm) 1 Έδαφος B Έδαφος Α T (sec) Σχ. 1.7γ Φάσµατα επιταχύνσεων και µετακινήσεων από τον Πύργο και την Καλαµάτα σε σύγκριση µε τα φάσµατα σχεδιασµού 15

24 1. Η Μέθοδος Push Over Sa/g Πάτρα (14/07/1993) Κυπαρισσία (10/06/1987) Ιερισσός (6/08/1983) Ζώνη ΙI - α=0.4 Έδαφος B Έδαφος Α PGA/g T (sec) δ (cm) 1 Έδαφος B Έδαφος Α T (sec) Σχ. 1.7δ Φάσµατα επιταχύνσεων και µετακινήσεων από την Πάτρα, την Κυπαρισσία και την Ιερισσό σε σύγκριση µε τα φάσµατα σχεδιασµού 16

25 1.1 Συµπεριφορά του µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό σεισµική δράση Ελαστικά φάσµατα απόκρισης Sa/g Χαλάνδρι (07/09/1999) Αθήνα -ΚΕ Ε- (07/09/1999) Αθήνα -ΓΥΣ- (07/09/1999) PGA/g Ζώνη Ι - α=0.16 Έδαφος B Έδαφος Α T (sec) δ (cm) 8 7 Έδαφος B 6 Έδαφος Α T (sec) Σχ. 1.7ε Φάσµατα επιταχύνσεων και µετακινήσεων από την Αθήνα σε σύγκριση µε τα φάσµατα σχεδιασµού 17

26 1. Η Μέθοδος Push Over 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στον ελαστικό µονοβάθµιο ταλαντωτή, µε εξαίρεση την περίπτωση του οπλισµένου σκυροδέµατος που συνήθως µειώνεται η δυσκαµψία του (stiffness degradation) κατά το σεισµό και αυξάνεται η ιδιοπερίοδός του. εν αναφέρθηκε καθόλου το θέµα του ορίου της ελαστικής συµπεριφοράς (όριο διαρροής) του ταλαντωτή, ότι µπορεί δηλαδή από ένα σηµείο καταπόνησης και πέρα να µην ισχύει ο νόµος του Hooke, αλλά να παραµορφώνεται το σύστηµα πλαστικά υπό σταθερή δύναµη, χωρίς να αστοχεί. Ο λόγος της συνολικής ελαστοπλαστικής, παραµόρφωσης (ή µετακίνησης) που µπορεί να φθάσει ο ταλαντωτής χωρίς να αστοχήσει, προς την παραµόρφωση (ή µετακίνηση) διαρροής, καλείται πλαστιµότητα. Τι ακριβώς συµβαίνει στην περίπτωση του σεισµού; Όταν σε ένα πλάστιµο σύστηµα επιβάλλουµε µετακίνηση της στήριξης του, αυτό λόγω της µάζας του αντιστέκεται (αντιδρά µε την αδράνεια του) στη µεταβολή της κινητικής του κατάστασης. Η δύναµη F=m γ που αναπτύσσεται, παραµορφώνει ελαστοπλαστικά το σύστηµα αλλά στη συνέχεια, λόγω αλλαγής της φοράς της επιβαλλόµενης µετακίνησης, αυτό επανέρχεται και κάνει κύκλους παραµόρφωσης χωρίς να αστοχεί (Σχ.1.8). Ελαστοπλαστικό Συστηµα δpl + δel = δ δpl δel δel δpl F Πλαστ. Στροφή F = M γ F = M γ Πλαστ. Στροφή Πλαστ. Άρθρωση Πλαστ. Άρθρωση δ δg δg t t Σχ. 1.8 Μονοβάθµιος ελαστοπλαστικός ταλαντωτής υπό σεισµό Η συµπεριφορά του ελαστοπλαστικού ταλαντωτή εξαρτάται πλέον όχι µόνο από τη δυσκαµψία και τη µάζα του, αλλά και από το όριο διαρροής και την πλαστιµότητα που διαθέτει. Η πλαστιµότητα ενός πραγµατικού συστήµατος δεν είναι απεριόριστη, αλλά στη συνέχεια θα θεωρήσουµε ότι η πλαστιµότητά του είναι επαρκής και εποµένως δεν αστοχεί κατά την αναπτυσσόµενη πλαστική παραµόρφωση. Τα όρια της πλαστιµότητας για φορείς από οπλισµένο σκυρόδεµα θα εξετασθούν στο δεύτερο µέρος του βιβλίου. Το βασικό ερώτηµα που τίθεται για την πράξη είναι, ποιά είναι η επιρροή του ορίου διαρροής στις µέγιστες µετακινήσεις, που θα εµφανισθούν σ ένα σεισµό µε δεδοµένο φάσµα απόκρισης; 18

27 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή Για την εξέταση αυτού του ερωτήµατος εισάγεται η έννοια του λόγου R, που ισούται µε το κλάσµα της µέγιστης καταπόνησης που υφίσταται το απεριόριστα ελαστικό σύστηµα, σύµφωνα µε το φάσµα, δια του ορίου διαρροής του : V S W 1 S M R = V g V V el a a = = (1.8) y όπου : V el : η µέγιστη δύναµη που δέχεται ο ελαστικός ταλαντωτής S a : η φασµατική επιτάχυνση σύµφωνα µε το ελαστικό φάσµα g : η επιτάχυνση της βαρύτητας 10 m/sec V y : το όριο διαρροής του ταλαντωτή σε οριζόντια φόρτιση W : το βάρος του ταλαντωτή y y Μέσω χρονοολοκλήρωσης καταγραφών πραγµατικών σεισµών (επιταχυνσιογραφηµάτων) για ελαστοπλαστικούς ταλαντωτές µε διαφορετικές ιδιοπεριόδους και δεδοµένο λόγο R, προκύπτουν συµπεράσµατα για τη µέγιστη µετακίνηση, ως προς την αντίστοιχη του ελαστικού ταλαντωτή (R=1). Σχετική µελέτη έχει γίνει στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος για τον ΟΑΣΠ [5], µε εφαρµογή καταγραφών από 17 σεισµούς, που συνέβησαν στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται ως εξής: - Για ιδιοπεριόδους µεγαλύτερες της χαρακτηριστικής περιόδου του εδάφους Τ C, οι µέγιστες µετακινήσεις του ελαστικού και του ελαστοπλαστικού ταλαντωτή είναι περίπου ίσες, δηλ. ανεξάρτητες του λόγου αντοχών R (αρχή των ίσων µετακινήσεων, Σχ.1.9). - Για ιδιοπεριόδους µικρότερες της χαρακτηριστικής περιόδου του εδάφους Τ C, οι µέγιστες µετακινήσεις του ελαστοπλαστικού ταλαντωτή είναι µεγαλύτερες από του αντίστοιχου ελαστικού και µάλιστα ο λόγος τους εξαρτάται από την τιµή του R και το λόγο της χαρακτηριστικής περιόδου του εδάφους Τ C προς την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή Τ (Τ C /Τ). Συγκεκριµένα όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος αντοχών R και ο λόγος περιόδων Τ C /Τ, τόσο µεγαλύτερη είναι η µέγιστη µετακίνηση του ελαστοπλαστικού προς αυτή του ελαστικού ταλαντωτή (αρχή των ίσων ενεργειών, Σχ.1.9) : δ C 1 = (1.9) δ el 19

28 1. Η Μέθοδος Push Over Vel=RV y Γραµµικά - ελαστική Vel=RV y Γραµµικά - ελαστική περίπου ίσες επιφάνειες Ελαστική - πλαστική Ελαστική - πλαστική Vy Vy 0 δy δel=δ 0 δy δel δ=c1δ el Σχ. 1.9 Αρχή των ίσων µετακινήσεων και των ίσων ενεργειών 1..1 Η µέθοδος του συντελεστή µετακίνησης (DCM) Tα αποτελέσµατα των χρονοολοκληρώσεων (Σχ.1.10 και 1.11) εµφανίζουν αρκετά µεγάλη διασπορά, ιδίως στην περιοχή των ίσων ενεργειών και επόµενο είναι να προτείνονται προσεγγιστικοί τύποι για το λόγο C 1 (Μέθοδος του συντελεστή µετακίνησης DCM Displacement Coefficient Method). Στις αµερικανικές οδηγίες FEMA 356 [7] προτείνεται ο τύπος : 1 1 T δ C < DCM FEMA C 1 = + 1 =, 0.10 < T TC R R T δel (1.10) Στην ερευνητική εργασία για τον ΟΑΣΠ [5] προέκυψαν αρκετά µεγαλύτερες τιµές για το λόγο C 1, στις περιπτώσεις όπου οι λόγοι R περιόδων Τ C /Τ και αντοχών R λαµβάνουν σχετικά υψηλές τιµές, δηλαδή για φορείς δύσκαµπτους µε χαµηλό σχετικά όριο διαρροής σε µαλακό έδαφος [9]. F F δ δ a) b) Σχ Μοντέλα συµπεριφοράς που χρησιµοποιήθηκαν στις αναλύσεις του Σχ

29 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή R= d n /d e DCM, T=0.4 MODEL-A MODEL-B PROPOSITION Frequency ν 8 R= DCM, T=0.4 MODEL-A MODEL-B PROPOSIT ION d n /d e Frequency ν R= DCM, T=0.4 MODEL-A MODEL-B PROPOSIT ION d n /d e Frequency ν Σχ Tιµές του συντελεστή C 1 =δ/δ el που έχουν προκύψει από χρονοολοκληρώσεις πραγµατικών επιταχυνσιογραφηµάτων (µέσες τιµές, T C = 0.4 sec) 1

30 1. Η Μέθοδος Push Over Στην ερευνητική εργασία για τον ΟΑΣΠ [5] προτείνεται ο τύπος 1.11, ο οποίος απεικονίζεται προς σύγκριση στα διαγράµµατα του Σχ.1.11: ΜΚ R 1 TC δ C 1 = 1+ 1 =, 0.10 < T < TC (1.11) T δel Η επιρροή των δύο διαφορετικών τύπων 1.10 και 1.11 στο φάσµα µετακινήσεων του ελαστοπλαστικού ταλαντωτή φαίνεται στα επόµενα σχήµατα (Σχ.1.1). δ/α (m) FEMA 356 (Μέθοδος DCM) Ε ΑΦΟΣ Γ R=6 R=4 R= R=1 Αρχή ίσων ενεργειών Αρχή ίσων µετακινήσεων T (sec) ΤC 1.00 T (sec) δ/α (m) Πρόταση εργασίας ΟΑΣΠ Ε ΑΦΟΣ Γ δ/α (m) R= R= τύπος R= R= T (sec) T (sec) ΤC Σχ. 1.1 Φάσµατα µετακινήσεων ελαστοπλαστικού ταλαντωτή Εάν ορίσουµε ως µ=δ/δ y την απαιτούµενη πλαστιµότητα του ταλαντωτή τότε: δ C1 δel = = = C R (1.1) δ δ µ 1 y y

31 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή Όσο µεγαλύτερος ο λόγος R, δηλ. όσο χαµηλότερο το όριο διαρροής, τόσο µεγαλύτερες ανελαστικές παραµορφώσεις αναµένονται σε σχέση µε τις ελαστικές, δηλ. τόσο µεγαλύτερη πλαστιµότητα µ απαιτείται. Εποµένως, αντισεισµικός σχεδιασµός για χαµηλά επίπεδα αντοχής συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις πλαστιµότητας. Στους σύγχρονους κανονισµούς [9,6] χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό των νέων κατασκευών αντί του λόγου R, ο συντελεστής συµπεριφοράς q, ο οποίος λαµβάνει τιµές από 1.5 έως 4.0, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής (Πίν.1.3, Σχ.1.13). Μέσω αυτής της επιθυµητής και επιδιωκόµενης ιδιότητας του φορέα, µπορούµε να σχεδιάζουµε για χαµηλότερα επίπεδα αντοχής V y (σε σχέση µε την ελαστική απόκριση V el ), ώστε : V y = V el / q (1.13) Πίν. 1.3 Μέγιστες τιµές συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς q κατά ΕΑΚ 003 [9] ΥΛΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ q α. Πλαίσια ή µικτά συστήµατα ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ β. Συστήµατα τοιχωµάτων που λειτουργούν σαν πρόβολοι γ. Συστήµατα στα οποία τουλάχιστον το 50% της συνολικής µάζας βρίσκεται στο ανώτερο 1/3 του ύψους α. Πλαίσια 4.00 β. ικτυωτοί σύνδεσµοι µε εκκεντρότητα* 4.00 γ. ικτυωτοί σύνδεσµοι χωρίς εκκεντρότητα:. ΧΑΛΥΒΑΣ - διαγώνιοι σύνδεσµοι σύνδεσµοι τύπου V ή L σύνδεσµοι τύπου Κ (όπου επιτρέπεται*) 1.00 * Βλέπε Παράρτηµα Γ α. Με οριζόντια διαζώµατα ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ β. Με οριζόντια και κατακόρυφα διαζώµατα.00 γ. Οπλισµένη (κατακόρυφα και οριζόντια).50 α. Πρόβολοι ΞΥΛΟ β. οκοί Τόξα Κολλητά πετάσµατα 1.50 γ. Πλαίσια µε κοχλιώσεις.00 δ. Πετάσµατα µε ηλώσεις

32 1. Η Μέθοδος Push Over Sa/(α g) Ε ΑΦΟΣ Γ.5 Συντελεστής Συµπεριφοράς q q = q = 0.5 q = T (sec) Σχ Φάσµατα επιταχύνσεων συναρτήσει του q 1.. Η µέθοδος του φάσµατος ικανότητας (CSM) Μια εναλλακτική µέθοδος για τον υπολογισµό της συνολικής µέγιστης σχετικής µετακίνησης ενός ελαστοπλαστικού ταλαντωτή είναι µέσω µετατροπής της υστερητικής απόσβεσης σε ιξώδη. Η µέθοδος αυτή αναφέρεται στον ATC 40 [1] ως µέθοδος του φάσµατος ικανότητας (CSM Capacity Spectrum Method) αλλά και σε διάφορους κανονισµούς αντισεισµικού σχεδιασµού για περιπτώσεις σεισµικής µόνωσης υψηλής απόσβεσης. Συγκεκριµένα σε γέφυρες, που χρησιµοποιούνται ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε πυρήνα µολύβδου, η µέθοδος εφαρµόζεται στις αντίστοιχες ιδιοµορφές και οδηγεί εύκολα σε αποτέλεσµα, µέσω ελαστικής ανάλυσης ιδιοµορφών µε φάσµα απόκρισης. Η κεντρική ιδέα είναι ότι θεωρούµε έναν ελαστικό ταλαντωτή µε µέγιστη µετακίνηση ίση µε τη συνολική του ελαστοπλαστικού, ο οποίος θα έχει ενεργό δυσκαµψία και ενεργό ιδιοπερίοδο αντίστοιχα: Ke = Ki / µ (1.14) και T = µ Τ (1.15) e i 4

33 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή Το ισοδύναµο ποσοστό της ιξώδους απόσβεσης ζ D υπολογίζεται βάσει των τύπων (Σχ.1.14) : V V y Ki Ke EE δy δ ED -V y Σχ Βρόγχος υστέρησης ελαστοπλαστικού ταλαντωτή E D = 4 V (δ δ (1.16) y y) E E 1 = Vy δ (1.17) 100 Ε 100 4Vy (δ δ ) D y 00 µ 1 µ 1 (1.1) ζ D = = = = 64 % (1.18) 4π E π V δ π µ µ E y Στη διεθνή βιβλιογραφία και στους κανονισµούς [9,6] συναντώνται διάφοροι τύποι για το διορθωτικό συντελεστή η του φάσµατος απόκρισης επιταχύνσεων, λόγω ιξώδους απόσβεσης. n η EAK EC8 7 = (1.19) + ζ e 10 = (1.0) 5 + ζ e όπου : ζ e = ζ+ζ D % (1.1) Στον ATC 40 [1] υπάρχει µια πιο σύνθετη παράσταση η οποία οδηγεί στην καµπύλη του επόµενου διαγράµµατος. Στο ίδιο διάγραµµα (Σχ. 1.15) εµφανίζονται οι καµπύλες κατά EC8 και ΕΑΚ προς σύγκριση. Το ποσοστό ιξώδους απόσβεσης ζ έχει θεωρηθεί ίσο µε 5%. 5

34 1. Η Μέθοδος Push Over η 0.6 ζ=5% EAK EC8 ATC40 TB<Ti<Tc 0.4 ATC40 Tc<Ti<TD ζd(%) Σχ ιορθωτικός συντελεστής η συναρτήσει της ζ D Η παραπάνω ιδέα της µετατροπής της υστερητικής απόσβεσης σε ιξώδη, µπορεί να παρασταθεί σε ένα φάσµα επιταχύνσεων-µετακινήσεων (ADRS) ως εξής : Sa, V ΤC Ελαστικό φάσµα σε άξονες Sa-Sd Τi Αύξηση της ιδιοπεριόδου T = µ e Τ i Τe Συρρίκνωση του φάσµατος συντελεστής η=δ/δ' Vy ΤD µ=δ/δy Ke=Ki/µ Ανελαστικό φάσµα Ki Ke δy δ=δel δ' Sd, δ Σχ Μετατροπή της υστερητικής απόσβεσης σε ιξώδη σε φάσµα µετακινήσεων επιταχύνσεων στην περιοχή των ίσων µετακινήσεων 6

35 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή Στην περιοχή του φάσµατος T < T < T < T ισχύει: C i e D '.5.5 δ = δ η = g α T T η = g α Τ T µ η C e C i 4 π 4 π (1.9) δ = δ C = δ µ η (1.) el 1 el Από το Σχ συµπεραίνουµε, ότι η αύξηση της ιδιοπεριόδου του ταλαντωτή οδηγεί σε υψηλότερη τιµή της µετακίνησης δ, η οποία στη συνέχεια µειώνεται, λόγω της συρρίκνωσης του ελαστικού φάσµατος σε ανελαστικό. Η συρρίκνωση αυτή υπολογίζεται βάσει του διορθωτικού συντελεστή η (τύπος 1.0). Η συνολική µεταβολή του λόγου C 1 για την περιοχή του φάσµατος µεταξύ T C και T D κυµαίνεται µεταξύ 0.70 και 1.30 για τιµές της πλαστιµότητας µ από 1.0 έως Παρατηρούµε ότι στην περιοχή των µεγίστων σταθερών ταχυτήτων ο λόγος C 1 είναι µικρότερος της µονάδας για µ<6.5, δηλαδή η συνολική µετακίνηση υπολείπεται της αντίστοιχης του απεριόριστα ελαστικού ταλαντωτή. Στην περιοχή αυτή συνηθίζουµε να λέµε ότι ισχύει η αρχή των ίσων µετακινήσεων, δηλαδή θεωρούµε την τιµή του C 1 = 1.0 (όπως και κατά τη µέθοδο DCM κατά ATC40). Οι συντελεστές η κατά EC8 και C 1, συναρτήσει της πλαστιµότητας µ, εµφανίζονται στο επόµενο διάγραµµα : η, C η C1 C1= µ Σχ Συντελεστές η και C 1 συναρτήσει της πλαστιµότητας µ (ζ=5%) 7

36 1. Η Μέθοδος Push Over Από το παραπάνω διάγραµµα (Σχ. 1.17) συµπεραίνουµε, ότι για τιµή της απαιτούµενης πλαστιµότητας µ= έχουµε σηµαντική αποµείωση του φάσµατος επιταχύνσεων και των µετακινήσεων του ελαστοπλαστικού ταλαντωτή. Εποµένως η υστερητική απόσβεση έχει πολύ ευµενή επίδραση στη συµπεριφορά του ταλαντωτή, εφόσον µειώνει αισθητά τις δυνάµεις και τις µετακινήσεις που δέχεται. Επίσης αναιρεί το φαινόµενο συντονισµού µεταξύ διεγέρτη και ταλαντωτή. Η µετακίνηση ταλαντωτών µε ιδιοπερίοδο T i <T C, που υπολείπονται σε αντοχή, σε σχέση µε την ελαστική φασµατική απόκριση (R>1), προκύπτει σε ορισµένες περιπτώσεις πολύ µεγαλύτερη από αυτή του αντίστοιχου ελαστικού ταλαντωτή. Η απαιτούµενη πλαστιµότητα στις παραπάνω περιπτώσεις φθάνει πολύ υψηλές τιµές, που είναι πρακτικά αδύνατο να εξασφαλιστούν. Σε υφιστάµενες κατασκευές εµφανίζεται πολύ συχνά αυτή η περίπτωση και αντιµετωπίζεται µε αύξηση της αντοχής. Το ερώτηµα είναι πόση µετακίνηση µπορούµε να επιτρέψουµε και πόση είναι η αύξηση της αντοχής που απαιτείται προς τούτο; H µετακίνηση δ ελαστοπλαστικού ταλαντωτή µπορεί να εκτιµηθεί µε εφαρµογή της µεθόδου CSM για κάθε περιοχή ιδιοπεριόδων χωριστά. Συγκεκριµένα στην περιοχή ιδιοπεριόδων T i <T e <T C, µέσω επίλυσης ως προς µ προκύπτει : 3 µ = 37 5 R (1.3) = µ η (1.4) C 1 (1.9) δ = δel C1 = 0.65 α Ti C1 (1.5) Sa/α,V/α (m/sec ) Ti=0.33 Te=0.79 R=.5 5 Tc=0.80 C1=0.16/0.07= Tc/(Sd/α) 15 η= Sd/α,δ/α (m) Σχ Παράδειγµα υπολογισµού της µετακίνησης δ µε τη µέθοδο CSM για Τ i <T e <T C 8

37 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή Στην περιοχή ιδιοπεριόδων T i <T C <T e, µέσω επίλυσης ως προς µ προκύπτει : 5 R T C 3 µ = + 37 T (1.6) i 37 C TC = µ η (1.7) T 1 i (1.9) δ = δel C1 = 0.65 α Ti C1 (1.5) Sa/α,V/α (m/sec ) 5 Ti=0.40 Tc=0.80 R=6.0 C1=0.34/0.10= Tc/ (Sd/α) η= Te= Sd/α,δ/α (m) Σχ Παράδειγµα υπολογισµού της µετακίνησης δ µε τη µέθοδο CSM για Τ i <T C <T e Στην περιοχή ιδιοπεριόδων T C <T i <T e ισχύουν οι ίδιες βασικές σχέσεις και µετά από επίλυση ως προς µ προκύπτει : 5 3 µ = R + (1.8) C 1 = µ η (1.9) (1.9) δ = δel C1 = 0.65 α Ti TC C1 (1.) 9

38 1. Η Μέθοδος Push Over Sa/α,V/α (m/sec ) 5 Tc=0.80 R=4.0 Ti=1.00 C1=0.38/0.50= Tc/(Sd/α) η= Te= Sd/α,δ/α (m) Σχ. 1.0 Παράδειγµα υπολογισµού της µετακίνησης δ µε τη µέθοδο CSM για Τ C <T i <T e Στις περιπτώσεις χαµηλής αντοχής η ενέργεια απορροφάται κυρίως µέσω της πλαστικής παραµόρφωσης (µετατρέπεται σε θερµότητα) και σε πολύ µικρό βαθµό αποθηκεύεται ως ελαστική ενέργεια. Συνέπεια αυτού είναι ότι η µέγιστη µετακίνηση δεν εξαρτάται τόσο από τη δυσκαµψία (ιδιοπερίοδο) αλλά από την αντοχή (όριο διαρροής), καθώς επίσης και το γεγονός ότι αποφεύγονται φαινόµενα συντονισµού (φασµατική µεγέθυνση). Το πρόβληµα στις περιοχές αυτές είναι ότι προκύπτουν πολύ υψηλές τιµές της απαιτούµενης πλαστιµότητας µ, οι οποίες συχνά είναι ανέφικτες. Εποµένως δύσκαµπτοι φορείς µε χαµηλό όριο διαρροής σε σχέση µε τη σεισµική δράση, σε µαλακά εδάφη (µε υψηλή χαρακτηριστική περίοδο Τ C ), εµφανίζουν συχνά υψηλή απαίτηση σε πλαστιµότητα µ, γεγονός που οδηγεί σε προβληµατική συµπεριφορά. Η επισήµανση αυτή έγινε και προηγούµενα σε σχέση µε την εφαρµοσιµότητα της µεθόδου DCM σε αυτές τις περιπτώσεις [9]. Στα πλαίσια µιας ερευνητικής εργασίας για τον ΟΑΣΠ προτάθηκε δε και ένας εναλλακτικός τύπος υπολογισµού (1.11). Οι παραπάνω σχέσεις µπορούν να απεικονισθούν σε διάγραµµα συχνοτήτων ν i =1/T i και λόγου C 1 (Σχ.1.1). Στο ίδιο διάγραµµα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της µεθόδου DCM και της πρότασης ΜΚ. Επίσης εµφανίζεται το διάγραµµα της απαιτούµενης πλαστιµότητας µ/10 κατά τη µέθοδο CSM. Οι παράµετροι έχουν επιλεχθεί Τ C =0.80 sec (έδαφος Γ) και τιµές του λόγου R=.5, 4.0, 6.0 και

39 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή R=.5 Tc= C CSM DCM MK µ/ ν R=4.0 Tc= C CSM DCM MK µ/ ν Σχ. 1.1α ιάγραµµα συντελεστή C1 συναρτήσει της ιδιοσυχνότητας ν για Τ C =0.80 Στα ανωτέρω διαγράµµατα (Σχ.1.1) παρατηρούµε ότι για τιµές του λόγου αντοχών µεγαλύτερες του.5 υπάρχει σηµαντική υποεκτίµηση του συντελεστή C 1 εκ µέρους της DCM, καθώς και της απαιτούµενης πλαστιµότητας µ. Η προταθείσα καµπύλη κατά ΜΚ ευρίσκεται πλησιέστερα στη µέθοδο CSM. Αξίζει να τονισθεί ότι η καµπύλη αυτή επιλέχθηκε εµπειρικά, ώστε να συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα των χρονοολοκληρώσεων των επιταχυνσιογραφηµάτων. Εποµένως και για τη µέθοδο CSM αναµένεται καλύτερη προσέγγιση προς τα αποτελέσµατα των χρονοολοκληρώσεων, όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια µέσω κατάλληλων συγκρίσεων. 31

40 1. Η Μέθοδος Push Over R=6.0 Tc= CSM DCM C MK µ/ ν R=7.0 Tc= CSM DCM C MK µ/ ν Σχ. 1.1β ιαγράµµατα συντελεστή C1 συναρτήσει της ιδιοσυχνότητας ν για Τ C =0.80 Τα αποτελέσµατα των χρονοολοκληρώσεων σεισµών της τελευταίας εικοσαετίας στη χώρας µας, εµφανίζουν αρκετά µεγάλη διασπορά στην περιοχή συχνοτήτων ν=.5 έως 5 Hz (δηλαδή Τ=0.4 έως 0. sec), ιδίως στις περιπτώσεις υψηλού λόγου αντοχών R=4.0 και R=6.0 (Σχ.1.). Η διασπορά αυτή απεικονίζεται στα παρακάτω διαγράµµατα. Οι σεισµοί του Πύργου και της Καλαµάτας που εµφανίζουν τις µεγαλύτερες υπερβάσεις, είναι σκόπιµο να αξιολογηθούν µε διαφορετική χαρακτηριστική περίοδο εδάφους (Σχ.1.γ), όπως διαπιστώνεται και στο σχήµα 1.7γ των ελαστικών φασµάτων απόκρισης. 3

41 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή CSM DCM MK ARGO183-1 ATHENS- ATHENS-3 ATHENS-4 ARGO183-7 ZAK188-4 ARGO183-8 PAT393- LEF194-1 KYP187-1 ARGO19-1 LEF188- IER R=.0 Tc= C ν CSM DCM MK ARGO183-1 ATHENS- ATHENS-3 ATHENS-4 ARGO183-7 ZAK188-4 ARGO183-8 PAT393- LEF194-1 KYP187-1 ARGO19-1 LEF188- IER R=4.0 Tc= C ν Σχ. 1.α Σύγκριση χρονοολοκληρώσεων µε συντελεστές C 1 κατά CSM, DCM, MK για Τ C =0.40 sec 33

42 1. Η Μέθοδος Push Over CSM DCM MK ARGO183-1 ATHENS- ATHENS-3 ATHENS-4 ARGO183-7 ZAK188-4 ARGO183-8 PAT393- LEF194-1 KYP187-1 ARGO19-1 LEF188- IER R=6.0 Tc= C ν Σχ. 1.β Σύγκριση χρονοολοκληρώσεων µε συντελεστές C 1 κατά CSM, DCM, MK για Τ C =0.40 sec CSM DCM MK KAL186-1 PYR193-8 KAL R=4.0 Tc= C ν Σχ. 1.γ Σύγκριση χρονοολοκληρώσεων µε συντελεστές C 1 κατά CSM, DCM, MK για Τ C =0.60 sec 34

43 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή CSM DCM MK KAL186-1 PYR193-8 KAL R=6.0 Tc= C ν Σχ. 1.γ Σύγκριση χρονοολοκληρώσεων µε συντελεστές C 1 κατά CSM, DCM, MK για Τ C =0.60 sec Στη συνέχεια απεικονίζονται ανελαστικά φάσµατα µετακινήσεων κατά CSM, DCM και MK για Τ C =0.80 sec (Σχ.1.3). Στο ίδιο διάγραµµα απεικονίζονται και οι καµπύλες για το λόγο C 1 και την απαιτούµενη πλαστιµότητα µ. C1/10 δcsm δdcm δmk µ/ R=.5 Tc= δ/α (m) Ti Σχ. 1.3α Ανελαστικά φάσµατα µετακινήσεων για Τ C =

44 1. Η Μέθοδος Push Over C1/10 δcsm δdcm δmk µ/ R=4.0 Tc= Ti δ/α (m) C1/10 δcsm δdcm δmk µ/ R=6.0 Tc= δ/α (m) Ti Σχ. 1.3β Ανελαστικά φάσµατα µετακινήσεων για Τ C =0.80 Στα ανελαστικά φάσµατα µετακινήσεων παρατηρούµε ότι για ιδιοπερίοδο µικρότερη της Τ C, δηλαδή στην περιοχή των µεγίστων σταθερών επιταχύνσεων, η µέγιστη µετακίνηση του ταλαντωτή προκύπτει κατά τη µέθοδο CSM σηµαντικά µεγαλύτερη απ ότι κατά την εφαρµογή της DCM. Είναι το ίδιο θέµα που σχολιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο ως προς τις τιµές του λόγου C 1 στην ίδια περιοχή ιδιοπεριόδων (ή αντίστοιχων ιδιοσυχνοτήτων). Στην πράξη θα ήταν εποµένως σκόπιµο να θεωρούµε στην περιοχή αυτή τη µέγιστη µετακίνηση περίπου σταθερή για ελαστοπλαστικά συστήµατα µε λόγο αντοχής R>.5. 36

45 1. Ανελαστικά φάσµατα απόκρισης µονοβάθµιου ταλαντωτή Απλοποιητικά λαµβάνουµε ως σταθερή τιµή αυτή που προκύπτει για ιδιοπερίοδο Τ i =Τ C κατά τη µέθοδο CSM (προς την πλευρά της ασφαλείας µε µικρή απόκλιση από την ακριβή λύση). 5 R + 3 minδ = 0.65 α ΤC (1.30) 37 R T C 5 R + 3 1, όταν 0.0 < Τi TC T i 37 R C = < (1.31) C1/10 δcsm δdcm δmk µ/ R=7.0 Tc= δ/α (m) Ti C1/10 δcsm δdcm δmk µ/ R=9.0 Tc= δ/α (m) Ti Σχ. 1.3γ Ανελαστικά φάσµατα µετακινήσεων για Τ C =

46 1. Η Μέθοδος Push Over Την ελάχιστη αυτή επιτρεπτή τιµή της µετακίνησης πρέπει να την ελέγχουµε πάντα κατά την εφαρµογή της DCM για R>.5 και να επιλέγουµε τη µεγαλύτερη τιµή. Είναι ανεξάρτητη από την ιδοπερίοδο Τ i του ταλαντωτή και εξαρτάται από το λόγο αντοχών R και τη χαρακτηριστική περίοδο του εδάφους Τ C. Τον έλεγχο αυτό οφείλουµε να κάνουµε και κατά την εφαρµογή της απλοποιηµένης µεθόδου των µετακινήσεων σε µονοβάθµιο ταλαντωτή που θα αναπτυχθεί στο επόµενο κεφάλαιο. 1.3 Η µέθοδος των µετακινήσεων σε µονοβάθµιο ταλαντωτή Από την παρατήρηση των φασµάτων µετακινήσεων (Σχ. 1.3) του προηγούµενου κεφαλαίου προκύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον συµπέρασµα: Η κλίση του φάσµατος στην περιοχή των µέγιστων σταθερών ταχυτήτων είναι σταθερή και εξαρτάται από το σεισµικό συντελεστή α και από τη χαρακτηριστική περίοδο του φάσµατος Τ C (σηµείο µετάβασης από µέγιστες σταθερές επιταχύνσεις σε µέγιστες σταθερές ταχύτητες), η οποία εξαρτάται από την ποιότητα του εδάφους. Ακόµη και στην περιοχή µέγιστων σταθερών επιταχύνσεων, µεταξύ των περιόδων Τ B και Τ C, µπορούµε να δεχθούµε (επί το δυσµενέστερο) για ελαστοπλαστικούς ταλαντωτές µε λόγο R<.5 (Σχ.1.1), ότι η συνάρτηση του φάσµατος των µετακινήσεων µπορεί να αντικατασταθεί µε µια ευθεία που διέρχεται από το µηδέν και αποτελεί προέκταση αυτής που ισχύει στην περιοχή µεταξύ Τ C και Τ D (γραµµικοποίηση του φάσµατος των µετακινήσεων). Εάν πάρουµε τη συνάρτηση της ευθείας από τον ορισµό του φάσµατος µετακινήσεων (Σχ.1.3) ως: τότε η κλίση της θα είναι: α g max Sa δ =.5 ΤC Τ = ΤC T 0.65 α TC T (1.3) 4π 4π δ ks = 0.65 α T C (1.33) Τ Η τιµή k s προσδιορίζει προσεγγιστικά το φάσµα µετακινήσεων του σεισµού στην περιοχή που ενδιαφέρει τις πρακτικές εφαρµογές, περιέχοντας και τα χαρακτηριστικά του εδάφους (Τ C ). Κατά τον αντισεισµικό σχεδιασµό µιας νέας κατασκευής, την οποία θα θεωρήσουµε στο παρόν κεφάλαιο για λόγους απλοποίησης ως ένα µονοβάθµιο ταλαντωτή, επιλέγουµε αρχικά τη µέγιστη µετακίνηση που δεχόµαστε να εµφανίσει το κέντρο µάζας υπό δεδοµένο σεισµό και στη συνέχεια από το απλοποιηµένο φάσµα µετακινήσεων (ευθύγραµµο), προσδιορίζουµε την αντίστοιχη ιδιοπερίοδο: δ T = (1.34) k s 38

47 1.3 Η µέθοδος των µετακινήσεων σε µονοβάθµιο ταλαντωτή Εφόσον είναι γνωστή η µάζα Μ του ταλαντωτή, προκύπτει από τον Τύπο 1.4, ότι η απαιτούµενη δυσκαµψία Κ που πρέπει να προσδώσουµε στο σύστηµα κατά το σχεδιασµό του είναι: π Κ = Μ = ω M (1.35) Τ Μια ιδιοµορφική ανάλυση του συστήµατος στη συνέχεια (ιδίως όταν είναι πολυβάθµιο), µπορεί να µας εξασφαλίσει ότι η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος του συστήµατος είναι όντως ίση (ή µικρότερη) από την T. Αφού µορφώσουµε το σύστηµα από πλευράς δυσκαµψίας και εξασφαλίσουµε τις µέγιστες µετακινήσεις και παραµορφώσεις του εντός αποδεκτών ορίων, µένει να διαστασιολογήσουµε τα µέλη και από πλευράς αντοχής. Γνωρίζουµε από την αρχή των ίσων µετακινήσεων που ισχύει στην περιοχή του φάσµατος για Τ C <Τ<Τ D, ότι η µέγιστη µετακίνηση είναι ανεξάρτητη της αντοχής. Σύµφωνα µε την προηγούµενη παραδοχή για R<.5, το ίδιο ισχύει και στην περιοχή Τ Β <Τ<Τ C (Σχ. 1.1). Από τον ορισµό του λόγου R έχουµε: (1.8) V = V R = S Μ max S M (1.36) el y a a Η απαιτούµενη αντοχή του συστήµατος στην περιοχή Τ<Τ C καθορίζεται από την τιµή της µέγιστης φασµατικής επιτάχυνσης maxs a. Στην περιοχή Τ C <T ισχύει : TC Sa = 5 α (1.37) T Αντικαθιστώντας τους τύπους (1.33) και (1.34) στον (1.37) : ( π k ) s Sa = (1.38) δ Από τους τύπους (1.36) και (1.38) προκύπτει : όπου V y M M = ( π k s ) max Sa (1.39) R δ R π k s = maxs V =4 α Τ C Ο παραπάνω τύπος (1.39) συνδέει µεταξύ τους όλα τα φυσικά µεγέθη που ενδιαφέρουν κατά τον αντισεισµικό σχεδιασµό ενός φορέα: R=V el /V y : λόγος αντοχών V y δ k s Μ : αντοχή διαρροής : µέγιστη συνολική µετακίνηση : κλίση φάσµατος µετακινήσεων (σεισµική δράση) : µάζα του ταλαντωτή 39

48 1. Η Μέθοδος Push Over max S a =.5 α g, στο φάσµα επιταχύνσεων. Η απαιτούµενη πλαστιµότητα του συστήµατος δίνεται από τον τύπο 1.1 ως µ=c 1 R. Υπενθυµίζουµε ότι για ταλαντωτές µε ιδιοπερίοδο Τ>Τ C, ισχύει η αρχή των ίσων µετακινήσεων και ο λόγος C 1 ισούται µε 1.0. Για ταλαντωτές µε χαµηλή ιδιοπερίοδο Τ<Τ C, ο λόγος C 1 παίρνει τιµές υψηλότερες της µονάδας και υπολογίζεται βάσει των τύπων 1.10 (µέθοδος DCM) ή επί το ασφαλέστερο 1.11 (πρόταση ΜΚ). Ακόµη πιο ασφαλή αποτελέσµατα δίνει ο τύπος 1.31 (µέθοδος CSM). Η επιλογή της τιµής του λόγου αντοχών R (ή q) αποτελεί απόφαση του µελετητή και πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον τύπο του φορέα (ανάλογες συστάσεις υπάρχουν στον κανονισµό). Κυρίως όµως πρέπει µέσω κατάλληλου σχεδιασµού και κατασκευαστικών µέτρων, να µπορεί να εξασφαλισθεί η απαιτούµενη πλαστιµότητα και σε επίπεδο συµπεριφοράς µελών του εν γένει πολυβάθµιου συστήµατος. Η ποσοτική διερεύνηση των ανελαστικών παραµορφώσεων των µελών σε ένα πολυβάθµιο σύστηµα, µπορεί να γίνει µε τη µέθοδο Push Over, που αναπτύσσεται σε επόµενα κεφάλαια. Όσο µεγαλύτερη πλαστιµότητα διαθέτει το σύστηµα τόσο µικρότερη είναι η απαιτούµενη αντοχή του για την ανάληψη της σεισµικής καταπόνησης. Τούτο όµως συνεπάγεται αύξηση των ανελαστικών παραµορφώσεων. Όσο µεγαλύτερη αντοχή διαθέτει το σύστηµα τόσο µικρότερη είναι η απαιτούµενη πλαστιµότητα, δεδοµένου ότι µειώνονται οι ανελαστικές παραµορφώσεις. Η απαιτούµενη αντοχή είναι επίσης ανάλογη προς τη µάζα του ταλαντωτή. Για ιδιοπεριόδους Τ>Τ C η απαιτούµενη αντοχή είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη µέγιστη συνολική µετακίνηση, για την οποία σχεδιάζουµε το σύστηµα. Παράδειγµα σχεδιασµού νέου κτιρίου : Έστω ότι πρόκειται να σχεδιάσουµε ένα συµµετρικό πενταόροφο κτίριο µε κάτοψη περίπου 00 m, σε περιοχή µε σεισµικό συντελεστή α=0.16, σε έδαφος τύπου Γ (Τ C =0.80 sec). Η ενεργός µάζα του ανά m είναι περίπου 0.5 t, άρα η συνολική του µάζα είναι : Μ=1000 m 0.5 t=500 t. M =500 t δ m m Σχ. 1.4 Αν εξοµοιώσουµε το σύστηµα µε µονοβάθµιο ταλαντωτή, όπου το κέντρο µάζας είναι σε ύψος 10 m και δεχθούµε µέγιστη µετακίνηση σεισµού στην ιδεατή θέση της 40

49 1.3 Η µέθοδος των µετακινήσεων σε µονοβάθµιο ταλαντωτή ενεργού µάζας του µονοβάθµιου ταλαντωτή (όχι στην κορυφή του κτιρίου) δ=0.05 m, που αντιστοιχεί σε κλίση κτιρίου 0.05/10=5 τότε θα έχουµε: από τον τύπο 1.33 : ks = 0.65 α ΤC = = 0.08m / sec από τον τύπο 1.34 : Τ = δ k s = = 0.65 sec Εποµένως θα πρέπει να σχεδιάσουµε κατάλληλα το φορέα, ώστε οι θεµελιώδεις ιδιοπερίοδοι που αντιστοιχούν στην πρώτη ιδιοµορφή κατά x και στην πρώτη ιδιοµορφή κατά y, να είναι Τ=Τ x =T y = 0.65 sec. Ο σχεδιασµός του φορέα γίνεται πρωτίστως µε βάση τη σχέση µάζας και δυσκαµψίας του, που εκφράζεται µέσω της ιδιοπεριόδου Τ. Στη συνέχεια υπολογίζουµε την απαιτούµενη αντοχή του φορέα σε οριζόντια φόρτιση, ώστε να διαστασιολογήσουµε τους οπλισµούς, εφαρµόζοντας τον τύπο 1.39: V ( π k ) M ( π 0.08) s y = = = R δ = kn R 0.05 R R Η αντοχή αυτή αντιστοιχεί σε συντελεστή οριζόντιας σεισµικής φόρτισης: 000 ε = = R 500 g 0.40 R 000 kn R Ο λόγος αντοχών R, σύµφωνα µε την υπάρχουσα εµπειρία γι αυτό τον τύπο κατασκευών, µπορεί να ληφθεί ε = = ή 11.4% Για έδαφος Α (Τ C =0.40 sec) θα προέκυπτε k s =0.04 m/sec και θεµελιώδης ιδιοπερίοδος Τ=0.05/0.04=1.5 sec. Εάν υποθέσουµε ότι ο φορέας διαθέτει την αντίστοιχη ευκαµψία, τότε ο συντελεστής οριζόντιας σεισµικής φόρτισης θα είναι: ε = ( π k ) ( π 0.04) R δ g s = = ή 3.7% Η αντοχή αυτή είναι πολύ χαµηλή, γι αυτό οι κανονισµοί επιβάλλουν ένα ελάχιστο όριο αντοχής. Στον Ελληνικό κανονισµό είναι min ε=0.5 α= =0.04 ή 4%. Ένα άλλο σηµείο που παρατηρείται στον ελληνικό κανονισµό είναι, ότι το φάσµα σχεδιασµού στην περιοχή Τ>Τ C µειώνεται µε βραδύτερο ρυθµό ~(Τ C /T) /3 απ ότι το ελαστικό ~Τ C /T. Η υπολογιζόµενη επιτάχυνση του φάσµατος σχεδιασµού κατά ΕΑΚ για Τ=1.5 sec και Τ C =0.40 sec προκύπτει 5.4%. 41

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΤ for Windows»

«ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΤ for Windows» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΤ for Windows» Α. Ν. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 2003 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΞΩΔΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΞΩΔΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΞΩΔΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων Αθήνας Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επιµέλεια-Εκτέλεση-Παρουσίαση: Ευάγγελος Κουντούρης, Φυσικός, Υπεύθυνος του Εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα