Εξαμηνιαίο ελτίο. για την παρακολούθηση της Ταχυδρομικής αγοράς. για το έτος Έκδοση 1.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαμηνιαίο ελτίο. για την παρακολούθηση της Ταχυδρομικής αγοράς. για το έτος 2007. Έκδοση 1.0"

Transcript

1 Εξαμηνιαίο ελτίο για την παρακολούθηση της Ταχυδρομικής αγοράς για το έτος 2007 Έκδοση 1.0

2 Γρ. 1 Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ως ο μοναδικός παροχέας καθολικής υπηρεσίας έχει βελτιώσει τα εισοδήματα του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 σε σχέση με το αντίστοιχα εξάμηνα του 2005 & Η εν λόγω άνοδος υπολογίζεται στο 7% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του Περαιτέρω παρατηρείται κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους η εν λόγω αγορά να δημιουργεί περισσότερα εισοδήματα σε σύγκριση με το πρώτο προφανώς λόγω των εορτών των Χριστουγέννων καθώς επίσης του κλεισίματος του οικονομικού έτους για τις περισσότερες εταιρείες και οργανισμούς. Γρ. 2 Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας ανά κάτοικο Ο Κύπριος πολίτης είχε ξοδέψει κατά το δεύτερο εξάμηνο του ,46 ΛΚ για ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία. Το εν λόγω ποσό έχει αυξηθεί κατά 3.2% και 1.8% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2006 και 2005 αντιστοίχως, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 62 κανονικές επιστολές για ολόκληρο το εξάμηνο ή 10,3 επιστολές τον μήνα. Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι ελαφρώς ανοδική σε σύγκριση με τα δεύτερα εξάμηνα του 2005 και 2006 κατά τα οποία ο μέσος όρος επιστολών που είχαν αποσταλεί ήταν 10.2 και 10 αντιστοίχως. Γρ. 3 Ποσοστά (%) επίδοσης της αλληλογραφίας εσωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 1 ή 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν διαχρονικά μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις της αλληλογραφίας εσωτερικού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας στην πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα κατάθεσης έχουν επιδεινωθεί από το πρώτο εξάμηνο του 2005 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2007 από 67.3% στο 63.2%. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 υπήρξε μεν οριακή βελτίωση φτάνοντας στο 68.3% αλλά το εν λόγω ποσοστό είναι σαφές χαμηλότερο από τα ελάχιστα όρια του 90% που καθορίζονται στο σχετικό ιάταγμα του ΕΡΗΕΤ. Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα κατάθεσης ξεπέρασε για πρώτη φορά τα ελάχιστα όρια που θέτει ο ΕΡΗΕΤ και ανήλθε κατά το 2 εξάμηνο του 2007 στο 97.6%. εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2006.

3 Γρ. 4 Ποσοστά (%) επίδοσης της εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρουσιάζουν πρόβλημα και στα ποσοστά παράδοσης της εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού. Κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μεν βελτίωση στα ποσοστά επίδοσης στην τρίτη εργάσιμη ημέρα από 55.2% το 2005 στο 60.3% το 2007, αλλά είναι σαφώς χαμηλότερα από τα ελάχιστα όρια που θέτει το σχετικό ιάταγμα του ΕΡΗΕΤ. Τα ποσοστά παράδοση της αλληλογραφίας κατά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα παρουσίασαν το 2007 οριακή επιδείνωση σε σχέση με το 2006 και βρίσκονται 5.4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τα επιτρεπτά όρια του ιατάγματος. Γρ. 5 Ποσοστά (%) επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα στα ποσοστά επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού σε σχέση με την εισερχόμενη. Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι το τμήμα ταχυδρομείων διεκπεραιώνει μόνο την συλλογή και διαλογή της αλληλογραφίας ενώ η παράδοση γίνεται από άλλους παροχείς που είναι δραστηριοποιημένοι στο εξωτερικό. Κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε σταθερή βελτίωση στα ποσοστά επίδοσης στην τρίτη και Πέμπτη εργάσιμη ημέρα φτάνοντας πολύ κοντά στον στόχο που τίθεται από το διάταγμά. Γρ. 6 Υπηρεσία ιεθνών Ταχυμεταφορών Εξερχόμενα Ταχυδρομικά Αντικείμενα Η εταιρεία DHL Cyprus διατηρεί σταθερά το προβάδισμα της στον χώρο των διεθνών ταχυμεταφορών με μερίδιο αγοράς, το οποίο από 38.7% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 ανήλθε στο 45.3% στο τέλος εκεμβρίου Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρόλο την ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική που κατέχουν καθώς επίσης την εκτενέστερη διάθρωση του δικτύου καταστημάτων, είναι στην 2 θέση με μερίδιο αγοράς 17% για το δεύτερο εξάμηνο του 2007.

4 Γρ. 7 Υπηρεσία ιεθνών Ταχυμεταφορών Εισερχόμενα Ταχυδρομικά Αντικείμενα Η εταιρεία DHL Cyprus κατέχει και στην αγορά των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων σταθερά το προβάδισμα με μερίδιο αγοράς κατά τα το δεύτερο εξάμηνο του 2007 στο 42.1%. ιαφορετική εικόνα από αυτή των εξερχόμενων παρουσιάζει η εταιρεία Airtrans Express Services (UPS) που κατατάσσονται στην δεύτερη θέση με αυξητικό μερίδιο αγοράς από 15.1% το πρώτο εξάμηνο 2005 στο 22.2% στο δεύτερο εξάμηνο του Γρ. 8 Υπηρεσία ιεθνών Ταχυμεταφορών Εξερχόμενα & Εισερχόμενα Ταχυδρομικά Αντικείμενα Η αγορά των διεθνών ταχυμεταφορών παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με τους φόβους που διατυπωθήκαν κατά καιρούς για μείωση της ζήτησης για ταχυδρομικές υπηρεσίες λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας. Η αύξηση από τις αρχές του 2005 μέχρι σήμερα ήταν γύρω στο 19% εκ των οποίων η μεγαλύτερη παρουσιάστηκε στα εισερχόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα. Γρ. 9 Υπηρεσία ιεθνών Ταχυμεταφορών Εξερχόμενα & Εισερχόμενα Ταχυδρομικά Αντικείμενα ανά κάτοικο Κάθε Κύπριος πολίτης αποστέλλει στο εξωτερικό περίπου 1 ταχυδρομικό αντικείμενο ανά δύο έτη ενώ λαμβάνει από το εξωτερικό περίπου 1 ταχυδρομικό αντικείμενο ανά έτος μέσω του δικτύου των διεθνών ταχυμεταφορών. Η ψηλή τιμή των ταχυμεταφορών ίσως να είναι η δικαιολογία για τα χαμηλά ποσοστά που παρουσιάζονται. Γρ. 10 Υπηρεσία Τοπικών Ταχυμεταφορών Η εταιρεία GAP Akis Express διατηρεί σταθερά το προβάδισμα της στον χώρο των τοπικών ταχυμεταφορών με μερίδιο αγοράς, το οποίο διακυμαίνεται από 38-55%. Οι πιο σημαντικοί ανταγωνιστές είναι οι εταιρείες ACS Air Courier και η Παγκύπρια Εταιρεία Μεταφορών εμάτων με μερίδια αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 της τάξης του 26.6% και 14.6% αντιστοίχως. Η εν λόγω γραφική παράσταση παρουσιάζει μια γενικότερη αστάθεια στα μερίδια αγοράς των παροχέων πράγμα που καταδεικνύει τον οξύ ανταγωνισμό που κυριαρχεί μεταξύ τους.

5 Γρ. 11 Υπηρεσία Τοπικών Ταχυμεταφορών Κύκλος Εργασιών Η αγορά των τοπικών ταχυμεταφορών παρουσιάζει παρόμοια τάση όπως και αυτή της καθολικής υπηρεσίας, η οποία κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους υπάρχουν μεγαλύτερα εισοδήματα σε σύγκριση με το πρώτο, προφανώς λόγω των εορτών των Χριστουγέννων καθώς επίσης του κλεισίματος του οικονομικού έτους για τις περισσότερες εταιρείες και οργανισμούς. Η ετήσια αύξηση από το 2005 μέχρι το 2007 ήταν γύρω στο 13.2%. Γρ. 12 Υπηρεσία Τοπικών Ταχυμεταφορών Κύκλος Εργασιών ανά κάτοικο Κάθε Κύπριος πολίτης απόστειλε κατά το έτος 2007 περίπου 6 ταχυδρομικά αντικείμενα. Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι αυξητική ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους παρουσιάζεται αυξημένη αποστολή αντικειμένων λόγω των εορτών.

6 Γρ. 1 - Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας (ΛΚ) 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - Κύκλος Εργασιών 5,627,556 9,379,261 5,550,188 9,250,313 8,116,340 9,919,965

7 Γρ. 2 - Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας ανά κάτοικο (ΛΚ) Κύκλος Εργασιών

8 Γρ. 3 Ποσοστά (%) επίδοσης της αλληλογραφίας εσωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 1 ή 97% H+3 βάσει 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) διατάγματος ΕΡΗΕΤ 100.0% 90% H+1 βάσει διατάγματος ΕΡΗΕΤ 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Επίδοση αλληλογραφίας εσωτερικού (Η+1) 67.3% 64.3% 63.6% 63.2% 68.3% Επίδοση αλληλογραφίας εσωτερικού (Η+3) 95.1% 94.3% 93.6% 96.2% 97.6%

9 Γρ. 4 Ποσοστά (%) επίδοσης της εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη 97% H+5 βάσει μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) διατάγματος ΕΡΗΕΤ 100.0% 90.0% 85% H+3 βάσει διατάγματος ΕΡΗΕΤ 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Επίδοσης Εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+3) Επίδοσης Εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+5) 2S S S % 58.1% 60.3% 87.1% 91.7% 91.6%

10 Γρ. 5 Ποσοστά (%) επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη 97% H+5 βάσει μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) διατάγματος ΕΡΗΕΤ 100.0% 90.0% 85% H+3 βάσει διατάγματος ΕΡΗΕΤ 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Επίδοσης Εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+3) Επίδοσης Εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+5) 2S S S % 75.7% 80.6% 93.1% 94.1% 96.0%

11 Γρ. 6 % ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ (Βάσει αρ. Αντικειμένων) 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Κυπριακά Ταχυδρομεία 16.3% 14.6% 14.3% 15.7% 13.3% 17.7% Airtrans Express Services (UPS) 3.1% 3.3% 4.9% 4.5% 4.9% 5.0% DHL Cyprus 38.7% 36.6% 31.9% 37.6% 41.7% 45.3% ACS Air Courier 5.8% 6.0% 6.3% 6.4% 3.9% 1.7% GAP Vassilopoulos (FedEx) 16.8% 18.1% 15.2% 14.5% 14.6% 17.2% TNT Cyprus + ΟΚ Courier Services 17.4% 19.4% 18.1% 19.1% 20.4% 12.3% Άλλοι 1.8% 2.0% 9.2% 2.3% 1.2% 0.9%

12 Γρ. 7 % ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (Βάσει αρ. Αντικειμένων) 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Κυπριακά Ταχυδρομεία 6.8% 7.1% 6.9% 8.0% 6.6% 9.7% Airtrans Express Services (UPS) 15.1% 17.0% 16.3% 17.1% 20.3% 22.2% DHL Cyprus 46.2% 45.5% 44.2% 44.5% 43.7% 42.1% ACS Air Courier 5.8% 7.7% 6.8% 6.7% 7.7% 8.1% GAP Vassilopoulos (FedEx) 13.2% 13.0% 11.4% 10.2% 9.3% 9.7% TNT Cyprus + ΟΚ Courier Services 12.0% 8.5% 12.0% 12.6% 11.8% 7.7% Άλλοι 0.9% 1.2% 2.4% 1.0% 0.6% 0.5%

13 Γρ. 8 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ & ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (Αρ. Αντικ.) 450, , , , , , , ,000 50,000 - Εξερχόμενα 189, , , , , ,141 Εισερχόμενα 311, , , , , ,130

14 Γρ. 9 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. Εξερχόμενων / Εισερχόμενων Αντικ. ανά κάτοικο Εξερχόμενα Εισερχόμενα

15 Γρ. 10 % ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Βάσει Κύκλου Εργασιών) 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 10.0% GAP Akis Express 55.0% 42.7% 47.2% 38.7% 43.9% 40.0% Παγκύπρια Εταιρεία Μεταφορών Δεμάτων 27.3% 44.9% 23.9% 36.9% 14.9% 14.6% ACS Air Courier 15.0% 10.4% 24.1% 20.8% 25.0% 26.6% First Choice Courier 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3% 13.5% Άλλοι 2.6% 2.0% 4.8% 3.6% 3.9% 5.3%

16 Γρ.11 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -(Κύκλος Εργασιών) 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - Κύκλος Εργασιών 1,423,652 2,161,450 1,813,360 2,448,033 2,112,611 2,541,981

17 Γρ Κύκλος Εργασιών Υπηρεσίας Τοπικών Ταχυμεταφορών ανά κάτοικο Κύκλος Εργασιών

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Απολογισµός Έργου & Προοπτική Αγοράς Θεµατικές Ενότητες Αρµοδιότητες & Εθνικές/ ιεθνείς Σχέσεις Έργο περιόδου 2002-2005

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Καθηγητές: κ. Οικονομίδης Αναστάσιος. Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης / Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Q and A s. TNT Greece

Q and A s. TNT Greece Q and A s TNT Greece Αποστολή, όραµα & εταιρικές αξίες Aποστολή µας είναι να υπερβαίνουµε τις προσδοκίες των πελατών µας σε ότι αφορά τη διακίνηση των αγαθών και εγγράφων τους σε όλον τον κόσµο Το όραµά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

. / :. 8, 20 2011 82 100 -.. 170. : (22710) 44330, 44331 : (22710) 44332 e-mail : epimelit@otenet.gr

. / :. 8, 20 2011 82 100 -.. 170. : (22710) 44330, 44331 : (22710) 44332 e-mail : epimelit@otenet.gr . / :. 8, 20 2011 82 100 -.. 170. : (22710) 44330, 44331 : (22710) 44332 e-mail : epimelit@otenet.gr : «PROJECT COMPAT»., 2011 1 : «PROJECT COMPAT». (www. chioschamber.gr ) PROJECT COMPAT 12.000,00, 16%.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4. 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4. 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4 1.1. Σύνοψη βασικών διαπιστώσεων...4 1.2. Αγορά Καθολικής Υπηρεσίας...7 1.3. Αγορά Ταχυµεταφορών...8 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος μέχρι 01/06/2011 ΑΞΙΚ 2009 530,000 _. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2010 10,905,227 _

Περίοδος μέχρι 01/06/2011 ΑΞΙΚ 2009 530,000 _. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2010 10,905,227 _ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ" ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2007-2013 Περίοδος μέχρι 01/06/2011 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος µέχρι 01/10/2011. ηµόσια απάνη (Εθνική και Κοινοτική) Τίτλος Έργου. ικαιούχος

Περίοδος µέχρι 01/10/2011. ηµόσια απάνη (Εθνική και Κοινοτική) Τίτλος Έργου. ικαιούχος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ" ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2007-2013 Περίοδος µέχρι 01/10/2011 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Ελληνική Πρεσβεία τηλ. +218-21-3338563, 3336978 gremb.tri@mfa.gr Eμπορικό Τμήμα τηλ. +218-21-3336689 ecocom-tripoli@mfa.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Ελληνική Πρεσβεία τηλ. +218-21-3338563, 3336978 gremb.tri@mfa.gr Eμπορικό Τμήμα τηλ. +218-21-3336689 ecocom-tripoli@mfa. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ O κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι πλήρης. Η συμπερίληψη στον εν λόγω κατάλογο εταιρειών, παροχέων υπηρεσιών κλπ δεν συνεπάγεται επικύρωση της αξιοπιστίας τους από την Ελληνική Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

Software & Consulting Services

Software & Consulting Services Software & Consulting Services IT Infrastructure Software & Consulting Telecommunications Services www.cbs.gr Π. Μπακογιάννη 44, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής 44 P. Bakogianni Str., 144 52 Metamorfosi Attikis

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος µέχρι 01/10/2011. ηµόσια απάνη (Εθνική και Κοινοτική) Τίτλος Έργου. ικαιούχος

Περίοδος µέχρι 01/10/2011. ηµόσια απάνη (Εθνική και Κοινοτική) Τίτλος Έργου. ικαιούχος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ" ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2007-2013 Περίοδος µέχρι 01/10/2011 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου 2011 Ξενοδοχείο Hilton Λευκωσία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΤΗ ΙΑΝΟΜΗ

Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου 2011 Ξενοδοχείο Hilton Λευκωσία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΤΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΤΗ ΙΑΝΟΜΗ Χρήση και εκµετάλλευση φθηνών και καινοτόµων τεχνολογιών για µείωση κόστους στην αποθήκη Παραγωγικότερη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US ACROPOLIS Top-Hill CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST ABOUT THE PROJECT - Specifications GROUND FLOOR FIRST FLOOR 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US 2 4 8 10 12 14 16 ACROPOLIS Top-Hill 1 Lykavitos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ.

ΑΝΑΛΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0115/00010838/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CSE Attachment: 1. CSE Announce Non

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος μέχρι 1/6/2012 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΙΚ 2009 530,000

Περίοδος μέχρι 1/6/2012 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΙΚ 2009 530,000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ" ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2007-2013 Περίοδος μέχρι 1/6/2012 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

sizes: S / M / L / XL / X XL

sizes: S / M / L / XL / X XL sizes: S / M / L / XL / X XL a b Γιλέκο poly cotton 60%/40% polyester/βαµβάκι. ύο εξωτερικές τσέπες µε καπάκι που κλείνουν µε Velcro. Μία τσέπη τηλεφώνου. Όρθιος γιακάς. Κλείσιµο µε φερµουάρ. Αντανακλαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ACS S.A. Έδρα: Ασκληπιού 25,T.K. 14568, Κρυονέρι Αττικής Tηλ.: +30-210-8190000, Fax: +30-210-8190311 Email: info@acscourier.gr www.acscourier.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 5021516 ΕΞ2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Mόσχα: Οικονομικά στοιχεία- Χρήσιμες πληροφορίες

H Mόσχα: Οικονομικά στοιχεία- Χρήσιμες πληροφορίες H Mόσχα: Οικονομικά στοιχεία- Χρήσιμες πληροφορίες Γενική παρουσίαση Έτος ίδρυσης: 1147 Κλίμα: ηπειρωτικό Μέση θερμοκρασία: Ιανουάριος -10 C, Ιούλιος +17 C Κυριότερος ποταμός: Moskva Δήμαρχος ο Yuri Luzhkov.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΗΟ9. Since 1930 SOTIROPOULOSBROS. Since 1930. www.sotbros.gr. catalogue. α κ ι ν η τ α ε ι σ ο δ η μ α τ ο σ CONSULTANTS AGENTS VALUERS

ΕΠΕΝΔΥΣΗΟ9. Since 1930 SOTIROPOULOSBROS. Since 1930. www.sotbros.gr. catalogue. α κ ι ν η τ α ε ι σ ο δ η μ α τ ο σ CONSULTANTS AGENTS VALUERS ΕΠΕΝΔΥΣΗΟ9 catalogue α κ ι ν η τ α ε ι σ ο δ η μ α τ ο σ i n c o m e p r o d u c i n g p r o p e r t i e s www.sotbros.gr Since 1930 Since 1930 SOTIROPOULOSBROS CONSULTANTS AGENTS VALUERS 0 Ε Τ Η Σ Υ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 76ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 76ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2009 ΤΟΜΟΣ 76ος Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι Μ McDONALD ROBERT Η MIG ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 124-127 Α ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΝΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 414-415 ΟΙ 30 ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EMBASSY OF GREECE IN CYPRUS PRESS & COMMUNICATION OFFICE ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Customer Reference Book

Customer Reference Book Customer Reference Book Υπηρεσίες Service One (Fourlis Group) Service Ηλεκτρικών Συσκευών Soft1 Open Enterprise Edition Digimark Α.Ε. Ταχύτερες επιχειρησιακές λειτουργίες Αύξηση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα