Πρόγραµµα Συνεδρίου Conference Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα Συνεδρίου Conference Programme"

Transcript

1 1

2 Πρόγραµµα Συνεδρίου Conference Programme 8 ο Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας 8 th Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics Αθήνα, Μαϊου 2006 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Athens, May AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS Τετάρτη Wednesday 24/5/ :00-09:00 Εγγραφή-Registration Αέρια Ρύπανση Air Pollution 09:00-09:15 09:15-09:30 09:30-09:45 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΓΚΡΑΝΖΙΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ I. A. Τεγούλιας, Χ. Μπαλαφούτης, θ. Καρακώστας, T. Μακρογιάννης STUDY OF THE TRANSPORT OF GASEOUS AND PARTICULATE POLLUTANTS USING LAGRANGIAN MODELS I. A. Tegoulias, C. Balafoutis, T. Karacostas, T. Makrogiannis ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Π. Κασσωµένος, Α.. Αδαµόπουλος, Α. Χαλουλάκου CASE STUDIES OF TRANSBOUNDARY POLLUTION BY PARTICULATE MATTER IN THE GREEK TERITORY P. Kassomenos, Α. D. Adamopoulos, A. Chaloulakou ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣ 10 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μ. Λιάνου, Η. Κάβουρας, Α. Κοτρωνάρου, Μ. Λαζαρίδης και Σ. Λυκούδης FACTORS AFFECTING THE SPATIAL DISTRIBUTION OF PM 10 IN ATHENS Μ. Lianou, I. Kavouras, Α. Κotronarou, Μ. Lazaridis and S. Lykoudis 2

3 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-11:00 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ο 3, ΝΟ 2 ΚΑΙ SΟ 2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (DOAS) Μ. Κ. Πετράκης, Β. Ε. Ψυλόγλου, Ε. Α. Φλόκα, Ι. Ε. Γαροφαλάκης και Ε. ΣT. Πετράκη SUMMERTIME MEASUREMENTS OF O 3, NO 2 AND SO 2 IN ATHENS USING A DIFFERENTIAL OPTICAL ABSORPTION SPECTROSCOPY (DOAS) SYSTEM Μ. C. Petrakis, Β. Ε. Psiloglou, Ε. Α. Flocas, Ι. Ε. Garofalakis and Ε. ST. Petraki ΜΗ ΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ Α ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Π.. Καλαµπόκας RURAL SURFACE OZONE LEVELS IN GREECE AND EASTERN MEDITERRANEAN P.D. Kalabokas ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ Α ΡΥΠΑΝΣΗΣ.Κ. Παπαναστασίου και. Μελάς SEA BREEZE IN VOLOS AREA, GREECE: CHARACTERISTICS AND INFLUENCE ON POLLUTION LEVELS D.K. Papanastasiou and D. Melas ιάλειµµα-εγγραφή (συν.) Break-Registration (cont.) 11:00-13:00 Επίσηµη Τελετή Έναρξης-Opening Ceremony Χαιρετισµοί 13:00 14:00 Γεύµα-Εγγραφή (συν.) Lunch-Registration (cont.) Κλιµατολογία Climatology 14:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STARDEX ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (INVITED PAPER) Π. Μαχαίρας SEASONAL TEMPERATURE COVARIANCE AND FORECASTING, USING FACTOR ANALYSIS IN THE NORTHERN HEMISPHERE D. A. Metaxas, C. M. Philandras, P. T. Nastos and C. C. Repapis ΕΝ Ο-ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Χ. Ι. Λώλης,. Α. Μεταξάς και Α. Μπαρτζώκας INTRA-ANNUAL VARIABILITY OF ATMOSPHERIC CIRCULATION IN THE MEDITERRANEAN REGION C. J. Lolis, D. A. Metaxas and A. Bartzokas ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ GEV (Generalized Extreme Value distribution) KAI PARETO Χ. Αναγνωστοπούλου, Κ. Τολίκα, Χ. Μιχαηλίδου και Π. Μαχαίρας EXTREME RAINFALL EVENTS OVER THE GREEK AREA: THEORY AND APPLICATION OF THE GENERALIZED EXTREME VALUE (GEV) DISTRIBUTION AND PARETO DISTRIBUTION C. Anagnostopoulou, K. Tolika, C. Michailidou and P. Maheras 3

4 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Β. Αντάκης, Ν. Χατζηαναστασίου, Ι. Πνευµατικός, Μ. ρακάκης, Β. Κατσούλης A STUDY OF PRECIPITATION IN THE GREEK AREA BY USING CLIMATOLOGICAL SATELLITE AND GROUND BASED DATA V. Antakis, Ν. Hatzianastassiou, I. Pnevmatikos, E. Drakakis, B. Katsoulis ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. Γεωργίου και. Μ. Παπαµιχαήλ SYNTHETIC GENERATION OF DAILY PRECIPITATION P. Ε. Georgiou και D. Μ. Papanichail ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Ι.. Πνευµατικός, M. Θ. Τζανάκου, Γ. Α. Κορνάρος HOMOGENEITY AND QUALITY CONTROL OF RAINFALL TIME SERIES J. D. Pnevmatikos, M. Th. Tzanakou, G. A. Kornaros ιαλειµµα Καφές Εγγραφές (συν.) Coffee Break - Registration (cont.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Τ. Μακρογιάννης ANALYSIS OF THE ATMOSPERIC PRESSURE ANNUAL FLUCTUATION OVER THE GREEK AREA T. Makrogiannis ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΩΝ ΕΙΣΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ. Βάρφη, Θ. Καρακώστας, Τ. Μακρογιάννης και Α. Φλόκας STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF WARM AND COLD AIR INVASIONS OVER THE AREA OF THESSALONIKI M. Varfi, Th. Karacostas, T. Makrogiannis and A. Flocas ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ. Μιχαηλίδου, Σ. Χατζόπουλος, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα και Π. Μαχαίρας A STUDY OF CIRCULATION AND WEATHER TYPES AT THESSALONIKI C. Michailidou, S. Chatzopoulos, F. Kolyva-Mahera and P. Maheras ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μ. Τζανάκου και. εληγιώργη VARIABILITY OF DAILY MINIMUM AIR TEMPERATURES DURING WARM PERIOD OF THE YEAR IN ATHENS M. Tzanakou and D. Deligiorgi ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΤΗ Β.. ΕΛΛΑ Α Α. Β. Κοντογιάννη και Α. Μπαρτζώκας ANALYSIS OF EXTREME EVAPORATION EVENTS IN N.W. GREECE Α. V. Kontogianni and A. Bartzokas 4

5 17:45-18:00 18:00-18:15 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ν. ρής, Ε. Καρδάση, Ε. Μπαλτάς και Ε. ρή INVESTIGATION OF THE MAXIMUM WIND INTENSITIES IN THE CENTRAL AND SOUTHERN AEGEAN N. Dris, E. Kardasi, E. Baltas and E. Dri Μικρό ιάλειµµα Short Break Κλιµατολογία Climatology 18:15-18:30 18:30-18:45 18:45-19:00 19:00-19:15 19:15-19:30 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ HadAM3P ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΦΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Κ. Τολίκα, Χ. Αναγνωστοπούλου, Σ. Καρυπίδου, Ε. Φλόκα και Π. Μαχαίρας ASSESSMENT OF THE ATMOSPHERIC GENERAL CIRCULATION MODEL HadAM3P SKILL IN REPRODUCING SURFACE CYCLONES IN THE MEDITERRANEAN REGION FOR THE PERIOD K. Tolika, C. Anagnostopoulou, S. Karipidou, E. Flocas and P. Maheras ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ 2 o C ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Χ. Γιαννακόπουλος, M. Bindi, T. Tin, P. LeSager, M. Moriondo, E. Kωστοπούλου THE IMPACTS OF A 2 o C GLOBAL TEMPERATURE INCREASE IN THE MEDITERRANEAN BASIN C. Giannakopoulos, M. Bindi, T. Tin, P. LeSager, M. Moriondo, E. Kostopoulou ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ RegCM3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Π. Ζάνης, Χ. Ρεπαπής, Κ. Φιλάνδρας,. Μελάς και Μ. Κανακίδου REGIONAL CLIMATE MODEL SIMULATIONS FOR GREECE WITH RegCM3 P. Zanis, C. Repapis, K. Philandras, D. Melas and M. Kanakidou ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΛΟΥ: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Π. Χατζηνικολάου, Π. Ζάνης και Χ. Ζερεφός DYNAMICAL DOWNSCALING SIMULATIONS OF THE PRESENT CLIMATE IN THE REGION OF GREECE USING A REGIONAL CLIMATE MODEL: FIRST RESULTS AND VALIDATION P. Hadjinicolaou, P. Zanis and C. Zerefos ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ PRECIS Β. Κοτρώνη, K. Λαγουβάρδος, Σ. Λυκούδης και. Λάλας CLIMATIC PROJECTIONS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN USING THE REGIONAL CLIMATIC MODEL PRECIS V. Kotroni, K. Lagouvardos, S. Lykoudis and D. Lalas 5

6 Πέµπτη Thursday 25/5/2006 Μετεωρολογία Meteorology 08:15-08:45 Εγγραφή (συν.) Registration (cont.) 08:45-09:15 09:15-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΦΕΣΕΩΝ (INVITED PAPER) Β. Κατσούλης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΥΡΕΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Κ. Πικρός και Ν. Πρεζεράκος GATHERING INFORMATION ON THE SEA AND MOUNTAIN BREEZES CHARACTERISTICS OF BREEZES IN PELOPONNISSOS, GREECE C. Pikros and N. Prezerakos ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ DEUTSCHER WETTERDIENST ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ. Σαββίδου, Σ. Μιχαηλίδης, Α. Ορφανού, Π. Κωνσταντινίδης, J-P. Schulz, U. Voigt EVALUATION AND VERIFICATION OF THE DEUTSCHER WETTERDIENST LIMITED AREA MODEL OVER THE AREA OF CYPRUS K. Savvidou, S. Michaelides, A. Orphanou, P. Constantinides, J.-P. Schulz, U. Voigt ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ E. Oικονόµου, Β. Κοτρώνη, K. Λαγουβάρδος FORECASTING EXTREME EVENTS OVER THE EASTERN MEDITERRANEAN BY USE OF 3DVAR ASSIMILATION OF SYNOPTIC AND SATELLITE DATA E. Oikonomou, V. Kotroni, K. Lagouvardos ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ BOLAM ΜΕ TH ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Α. Α. Αργυρίου, Ν. Ιωάννου,. Σκουρέλλος, Κ. Λαγουβάρδος και Β. Κοτρώνη CORRECTION OF SURFACE TEMPERATURE AND WIND SPEED PREDICTIONS OF THE BOLAM WEATHR FORECASTING MODEL USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS A. A. Argiriou, N. Ioannou, D. Skourellos, V. Kotroni and K. Lagouvardos ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙΡΟΥ LM-COSMO ΚΑΙ ECMWF M. Αναδρανιστάκης, A. Μαµάρα, Π. Φραγκούλη και Θ. Ανδρεάδης VERIFICATION OF PROGNOSTIC FIELDS OF SURFACE WIND OF NUMERICAL WEATHER PREDICTION MODELS LM - COSMO &ECMWF Μ. Anadranistakis, Α. Mamara, P. Fragkouli and T. Andreadis 10:30-11:00 ιάλειµµα-εγγραφή (συν.) Coffee Break-Registration (cont.) 6

7 11:00-11:15 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-13:15 13:15-13:30 METEOROLOGY-AIR POLLUTION METEOROLOGY- CLIMATOLOGY (English language session) THE SYNOPTICS OF DUST TRANSPORTATION DAYS FROM AFRICA TOWARD ITALY AND CENTRAL EUROPE. J. Barkan, P. Alpert, H. Kutiel and P. Kishcha SEASONAL CYCLES IN AEROSOL OPTICAL THICKNESS IN TWO AUSTRALIAN CITIES Z. Bouya, G. P. Box and and M. A. Box RECENT OBSERVATIONS OF CLOUD INHOMOGENEITY FROM SPACE L. Oreopoulos and R. F. Cahalan PAFOG - A NEW EFFICIENT FORECAST MODEL OF RADIATION FOG EVENTS A. Bott and M. Masbou SNOW COVER OCCURRENCE UNDER NORTH ATLANTIC OSCILLATION (NAO) EXTREMES IN CENTRAL EUROPE E. Bednorz NEW EVIDENCES ABOUT THE ROLE OF THE NORTH SEA CASPIAN PATTERN ON THE TEMPERATURE AND PRECIPITATION REGIMES IN CONTINENTAL CENTRAL TURKEY H. Kutiel and M. Turkes ATMOSPHERE WATER VAPOUR AS MAIN SOURCE OF POTABLE WATER IN CENTRAL ASIAN ARID ZONES S. Nikolaeva, Y. Petrov, Ye. V. Petrova, A. Khayrutdinova TRANSLOCATION OF THE OROGRAPHIC RAINFALL ENHANCEMENT FROM THE RIDGE TOWARDS THE LEE SLOPES IN NORTHERN ISRAEL N. Halfon and H. Kutiel SPATIAL DISTRIBUTION OF THE MOST EXPECTABLE RAINFALL REGIME (MERR) ACROSS THE MEDITERRANEAN AND ITS TEMPORAL EVOLUTION H. Reiser and H. Kutiel RELATIONSHIP BETWEEN THE GROUPS OF THE PΙCZELY S LARGE-SCALE WEATHER TYPES AND AIR POLLUTION LEVELS IN SZEGED, HUNGARY L. Makra, J. Mika, A. Bartzokas, Z. Sümeghy, A. Gál and L. Bíró 13:30-14:30 Γεύµα-Εγγραφή (συν.) Lunch-Registration (cont.) Μετεωρολογία (cont.) Meteorology (συν.) 14:30-14:45 14:45-15:00 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ME ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΡΑΝΤΑΡ ΙΠΛΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ISREX I. Καλόγηρος, Μ. Αναγνώστου και Ε. Αναγνώστου POLARIMETRIC RADAR MEASUREMENTS OF RAIN MICROPHYSICAL PARAMETERS DURING ISREX CAMPAIGN J. Kalogiros, M. Anagnostou and E. Anagnostou ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Κατσάνος, K. Λαγουβάρδος, Β. Κοτρώνη, A. Αργυρίου CORRELATION OF LIGHTNING ACTIVITY WITH BRIGHTNESS TEMPERATURES AND RADAR REFLECTIVITY PROFILES IN THE MEDITERRANEAN D. Katsanos, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A. Argiriou 7

8 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Γ. Κατσούβας και Κ. Χέλµης ERRORS ON THE COMPUTED DRAG COEFFICIENT IN THE MARINE ATMOSPHERIC SURFACE LAYER G. Katsouvas and C. Helmis ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΟΥ 2005 Ν. Μαζαράκης, K. Λαγουβάρδος, Β. Κοτρώνη STORMS AND LIGHTING ACTIVITY IN GREECE DURING SUMMER 2005 N. Mazarakis, K. Lagouvardos, V. Kotroni ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Α. Μαυράκης, Ε. Φλόκα, Γ. Θεοχαράτος, Σ. ασακλής, Α. Χρηστίδης A CASE OF STRATOSPHERIC OZONE INTRUSION INTO THE LOWER TROPOSPHERE OVER GREECE Α. Mavrakis, Η. Flocas, G. Theoharatos, S. Dasaklis, A. Christides 15:45-16:15 ιάλειµµα-εγγραφή (συν.) Coffee Break-Registration (cont.) 16:15-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 BIOKLIMATOLOGY - BIOMETEOROLOGY AGRICULTURAL METEOROLOGY (English language session) METEOROLOGICAL EFFECTS ON INCIDENCES OF SUDDEN CARDIOVASCULAR DEATH IN BUDAPEST J. Bartholy, R. Pongrácz, Z. Kis, K. Törő, N. Szlávik and É. Keller REVISIT OF THE RAPID DISSEMINATION OF VIBRIO CHOLERAE SEROGROUP O139 IN INDIA ( ): WINDS DIRECTION AND AERIAL TRANSFER S. Paz and M. Broza STUDY ON VARIABILITY OF BIOCLIMATOLOGICAL CONDITIONS IN THE NATURAL PARK STRANDJA I. Koleva-Lizama, B. L. Rivas STATISTICAL MODELLING OF THE URBAN HEAT ISLAND USING 2 AND 3D SURFACE PARAMETERS IN SZEGED, HUNGARY J. Unger, Z. Sümeghy, T. Gál and B. Balázs COMPARISON OF URBAN HEAT ISLAND EFFECT IN CENTRAL EUROPEAN CITIES BASED ON SATELLITE MEASUREMENTS R. Pongrαcz, J. Bartholy and Z. Dezső HEAT WAVES IN ATHENS! A. Matzarakis, P. Nastos, N. Karatarakis, A. Sarantopoulos HOURLY REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION EVALUATION IN SOUTHERN ITALY USING ESTIMATED VALUES OF SOLAR AND NET RADIATION FROM PHOTOSYNTHETIC ACTIVE RADIATION (PAR) MEASUREMENTS M. Arcieri, S. Alexandris S. Lovelli and M. Perniola AN ASSESSMENT ON THE AGROMETEOROLOGICAL CONDITIONS FOR THE EVAPOTRANSPIRATION OF MAIZE IN BULGARIA V. Kazandjiev, M. Moteva 8

9 18:15-18:30 Α COMPARATIVE STUDY OF MODEL ALGORITHMS FOR PREDICTING SOIL THERMAL REGIME AND CLIMATIC WATER BUDGET OF AGRICULTURAL WATERSHEDS I. Tsiros, I. Dimopoulos, M. Zakikhani, D. Harrelson, F. Droulia 18:30-19:45 Συνάντηση ΕΜΤΕ (µόνο για µέλη) - EMTE Meeting (Members only) 20:00 Επισηµο είπνο - Official Dinner Παρασκευή Friday 26/5/2006 Φυσική της Ατµόσφαιρας Atmospheric Physics 09:00-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (INVITED PAPER) Κ. Χέλµης ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Μ. Ε. Κουκουλή,. Μπαλής, Β. Αµοιρίδης, Σ. Καζαντζής, Α. Μπάης και Α. Γεωργούλιας ANALYSIS OF THE PHYSICAL CHARACTERISTICS OF AEROSOLS OVER THESSALONIKI USING GROUND-BASED OBSERVATIONS AND SATELLITE MEASUREMENTS M. E. Koukouli, D. Balis, V. Amoiridis, S. Kazadzis, A. Bais and A. Georgoulias ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Ν. Χατζηαναστασίου, Χ.. Παπαδήµας, Α. Κ. Φωτιάδη και Α. Μπαρτζώκας A STUDY ON SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY OF SOLAR RADIATION ON GLOBAL SCALE N. Hatzianastassiou, C. D. Papadimas, A. K. Fotiadi and A. Bartzokas ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΥΡΒΩ ΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ. Φουντά, Μ. Τόµπρου, Μ. Πετράκης THE EFFECT OF TOPOGRAPHY ON TURBULENT PARAMETERS OF WIND FLOW- POWER SPECTRA D. Founda, M. Tombrou, M. Petrakis ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α. Μπάης, Χ. Μελέτη, Α. Καζαντζίδης, Χ. Σ. Ζερεφός, Ε. Κοσµίδης GREEK UV NETWORK: RESULTS AND PERSPECTIVES AFTER THREE YEARS A. F. Bais, C. Meleti, A. Kazantzidis, C. S. Zerefos, E. Kosmidis 9

10 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:15 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α. Καζαντζίδης, Α. Μπάης, Χ. Μελέτη COMPARISON OF GROUND-BASED MEASUREMENTS OF OZONE AND SOLAR UV IRRADIANCE WITH SATELLITE ESTIMATES AT SOUTHERN EAST MEDITERRANEAN SEA A. Kazantzidis, A. Bais, C. Meleti ΙΑΧΡΟΝΙΚH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Α. Γκίκας, Ν. Χατζηαναστασίου A MULTI-YEAR STUDY OF THE AEROSOL OPTICAL PROPERTIES OVER GREECE A. Gkikas, N. Hatzianastassiou ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ GOODWIN CREEK ΚΑΙ DESERT ROCK, ΗΠΑ. Β. Ψυλόγλου και Χ.. Καµπεζίδης MEASURED vs. MODEL ESTIMATED VALUES OF GROUND REFLECTED RADIATION AT GOODWIN CREEK AND DESERT ROCK SITES, USA B. Psiloglou and H. D. Kambezidis 11:15-11:45 ιάλειµµα Coffee Break Μετεωρολογία (συν.) Meteorology (cont.) 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΦΩΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ LM Ε. Αυγουστόγλου και Ι. Παπαγεωργίου INTEGRATION OF THE NESTING TECHNIQUE INTO THE LM MODEL E. Avgoustoglou and I. Papageorgiou ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ENSEMBLE ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ K. Λαγουβάρδος, Β. Κοτρώνη και N. Μαζαράκης REGIONAL ENSEMBLE FORECASTS OVER THE MEDITERRANEAN K. Lagouvardos, V. Kotroni and N. Mazarakis ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ HADLEY ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ REANALYSES Χ. Μ. Μήτας RECENT BEHAVIOR OF THE HADLEY CELL AND TROPICAL THERMODYNAMICS IN CLIMATE MODELS AND REANALYSES C. M. Mitas ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΦΩΝΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗN ΕΛΛΑ Α Μ. Σιούτας TORNADO AND WATERSPOUT CHARACTERISTICS IN GREECE M. Sioutas 10

11 12:45-13:00 13:00-13:15 13:15-13:30 13:30-13:45 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟ ΙΣΜΟΥ ΩΜΕΓΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Θ. Καρακώστας, Π. Κοντογιάννη, Ε. Λυσίτσα, Π. Ρούπα,. Μπρίκας και Χ. Μήτας STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF OMEGA BLOCKING EPISODES OVER THE MAJOR AREA OF SOUTH-EAST EUROPE Th. Karacostas, P. Kontogianni, E. Lysitsa, P. Roupa, D. Brikas and C. Mitas ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΑΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΦΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ. Νικολαΐδης, Σ. Μιχαηλίδης, Θ. Καρακώστας CHARACTERISTICS OF THE TROPOSPHERE, THE TROPOPAUSE AND THE LOWER STRATOSPHERE IN THE CASES OF SELECTED BAROCLINIC DEPRESSIONS AFFECTED THE AREA OF CYPRUS K. Nicolaides, S. Michaelides, T. Karacostas ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Μ. Χατζάκη, Ε. Α. Φλόκα,. Ν. Ασηµακόπουλος και Π. Μαχαίρας INVESTIGATION OF A TELECONNECTION PATTERN AFFECTING EASTERN MEDITERRANEAN M. Hatzaki, H. A Flocas, D. N. Asimakopoulos and P. Maheras ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟY Γ. Α. Τσιρίγκα, Ι.. Πνευµατικός και Β.. Κατσούλης ESTIMATING DAILY SOLAR RADIATION: THE CASE OF THE GREEK REGION G. A. Tsiriga, J. D. Pnevmatikos and B. D. Katsoulis 13:45-14:45 Γεύµα Lunch Μετεωρολογία (συν.) Meteorology (cont.) 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Χ. Φείδας, Γ. Κοκολάτος, Α. Negri, Μ. Manyin, Ν. Χρυσουλάκης APPLICATION OF A CALIBRATED INFRARED SATELLITE TECHNIQUE FOR RAINFALL ESTIMATION OVER THE MEDITERRANEAN BASIN H. Feidas, G. Kokolatos, A. Negri, M. Manyin, N. Chrysoulakis ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΧΑΛΑΖΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΑΛΑΖΟΚΑΤΑΙΓΙ ΩΝ ΣΤΟ ΡΑΝΤΑΡ. Φόρης DEPENDENCE OF THE MONTHLY PROBABILITY OF HAIL OCCURRENCE ON RADAR CHARACTERISTICS OF HAILSTORMS D. Foris ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙ ΩΝ Ε. Χατζή, Σ. Τζουµάκη και Ε. Τσαγκαλίδης THERMODYNAMIC INSTABILITY AND STORM INTENSITY AND STRUCTURE E. Chatzi, S. Tzoumaki and E. Tsagalidis 11

12 15:30-15:45 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 Σ. Μπαρσάκης, Α. Θεοδώρου, Θ. Καρδαράς 15:45-16:15 ιάλειµµα-break QUANTITATIVE ESTIMATION OF HEAT EXCHANGES PROCESSES IN THE AEGEAN SEA DURING THE PASS OF AN ORGANIZED LOW PRESSURE SYSTEMON JANUARY 2004 S. Barsakis, A. Theodorou, Th. Kardaras Γεωργική και ασική Μετεωρολογία - Βιοκλιµατολογία - Βιοµετεωρολογία Agricultural and Forest Meteorology - Bioclimatology - Biometeorology 16:15-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο Α. Φωτιάδη, A. Drulhet, P. Bouchou, D. Serça, A. Lopez, A. Mariscal ENERGY BUDGET DYNAMIC AND TURBULENT CONDITIONS DURING THE SUMMER- TIME PERIOD OVER THREE TYPICAL MEDITTERANENAN ECOSYSTEMS A. Fotiadi, A. Drulhet, P. Bouchou, D. Serça, A. Lopez, A. Mariscal ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΛΩΡΙ ΙΚΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ. Τσαγκάρη, Π. Τρίγκας, Ε. ασκαλάκου και Γ. Καρέτσος BIOCLIMATIC CORRELATION TO FLORISTIC AND VEGETATIVE ELEMENTS IN N. EUBOEA C. Tsagari, P. Trigas, E. Daskalakou and G. Karetsos ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ν. Προύτσος, Κ. Τσαγκάρη, Γ. Καρέτσος, Σ. Αλεξανδρής και Α. Λιακατάς USING INDICES TO STUDY CLIMATE EFFECT ON VEGETATION DEVELOPMENT IN GREECE N. Proutsos, K. Tsagari, G. Karetsos, S. Alexandris and A. Liakatas ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΞΗΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ A. Παπαδόπουλος και Π. Κασσωµένος EXAMINATION OF THE 2000 s UNSUAL DROUGHTY CONDITIONS IN RELATION WITH FOREST FIRES FREQUENCY OF OCCURANCE A. Papadopoulos and P. Kassomenos ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚH ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Κ. Κίττας, Ν. Κατσούλας, Θ. Μπαρτζάνας DISPERSION OF A TRACER GAS IN A NATURALLY VENTILATED GREENHOUSE C. Kittas, N. Katsoulas, Th. Bartzanas ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΥΣΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Φ. Σ. Τύµβιος, Σ. Χ. Μιχαηλίδης FORECASTING THE DAILY MAXIMUM DISCOMFORT INDEX USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHODOLOGY F. S. Tymvios, S. C. Michaelides 12

13 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 18:30-18:45 18:45:19:00 ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΣΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Κ. Μουστρής, Ι. Ζιώµας USE OF NEURAL NETWORKS FOR THE FORECASTING OF DISCOMFORT INDEXES DUE TO HIGH TEMPERATURES IN THE GREATER ATHENS AREA K. Moustris, I. Ziomas ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. Πακαλίδου, Θ. Καρακώστας, Τ. Μακρογιάννης και Θ. Μαυροµµάτης TIME PROJECTION OF HEATWAVE EVENTS IN THESSALONIKI N. Pakalidou, Th. Karacostas, T. Makrogiannis and Th. Maurommatis Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ Ι. Καραγιάννης, Π. Νάστος,. Παναγιωτάκος, Ο. αφνή THE IMPACT OF METEOROLOGICAL AND BIOMETEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE INCIDENCE OF RESPIRATORY INFECTIONS WITH FEVER I. Karagiannis, P. Nastos, D. Panagiotakos, U. Dafni Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ PMV (PREDICTED MEAN VOTE) Ι. Χαραλαµπόπουλος και Αικ. Χρονοπούλου Σερέλη THE INFLUENCE OF TERRAIN CONFIGURATION ON THE BIOMETEOROLOGICAL INDEX PREDICTED MEAN VOTE (PMV) I. Charalampopoulos and Aik. Chronopoulou - Sereli ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Χ. Τσουµαράκης, Ι. Τσίρος και Α. Χρονοπούλου Σερέλη AN ASSESSMENT OF THE IMPROVEMENT OF BUILDING THERMAL ENVIRONMENT BY EMPLOYING VEGETATED VERTICAL SURFACES C. Tsoumarakis, I. Tsiros and A. Chronopoulou - Sereli Λήξη Εργασιών Συνεδρίου Conference Closing 13

14 POSTER SESSIONS Τετάρτη Wednesday 24/5/2006 9:00-14:00 Poster Session No. 1 ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ι. Γαροφαλάκης, Α. Γ. Παλιατσός, Ι. Τσίρος, Α. Καµούτσης, Α.Ματσούκης TEMPORAL VARIATION OF AIR QUALITY IN SUBURBAN AREA IN THE ATHENS BASIN I. Garofalakis, A. G. Paliatsos, Ι. Tsiros, A. Kamoutsis, A.Matsoukis ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΘΕΤΗ ΤΟΥ ÅΝGSTROM ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Γ. Κασκαούτης, Χ.. Καµπεζίδης INVESTIGATION ON THE WAVELENGTH DEPENDENCE OF THE AEROSOLS IN THE GREATER ATHENS AREA D. G. Kaskaoutis, H. D. Kambezidis ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΑΧΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΘΟΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ. Γ. Κασκαούτης, Χ.. Καµπεζίδης MODIFICATION OF THE DIFFUSE-TO-DIRECT-BEAM IRRADIANCE RATIO AS A FUNCTION OF THE TURBIDITY CONDITIONS AND SOLAR ZENITH ANGLE D. G. Kaskaoutis, H. D. Kambezidis ΕΠΙΠΕ Α PM 10 ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Α. Μαυράκης, Α. Χρηστίδης, Σ. Λυκούδης, Γ. Θεοχαράτος, Α. Τασόπουλος, Ε. Βερούτη PM 10 LEVELS IN THE THRIASSION PLAIN DURING 17th APRIL 2005 DUST EPISODE Α. Mavrakis, Α. Christides, S. Lykoudis, G. Theoharatos, A. Tasopoulos, E. Verouti ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ MODIS ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PM10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Παρώνης και Α. Ρετάλης COMPARISON BETWEEN MODIS SATELLITE DATA AND PM10 MEASUREMENTS IN ATHENS D. Paronis and A. Retalis ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ Ε. Σγούρενα, Γ. Σταµάτης, Η. Κάβουρας και Ι. Τσίρος WET DEPOSITION COMPOSITION IN ATHENS BASIN IN RELATION TO THE ATMOSPHERIC POLLUTION. E. Zgourena, G. Stamatis, Ι. Kavouras & I. Tsiros 14

15 7 8 9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ PM10 ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Α. Γ. Τριανταφύλλου, Α. Γ. Παλιατσός, Α. Αντωνίου, Λ. Γ. Βύρας και Ε. Ευαγγελόπουλος PM10 CONCENTRATION LEVELS IN DIFFERENT AREAS OF GREECE A. G. Triantafyllou, A. G. Paliatsos, A. Antoniou, L. G. Viras and V. Evagelopoulos ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) Α. Φωτιάδη, Ν. Χατζηαναστασίου, Μ. ρακάκης, Χ. Ματσούκας, Κ. Παυλάκης,. Χατζηδηµητρίου, Ν. Μιχαλόπουλος και Η. Βαρδαβάς AEROSOL OPTICAL PROPERTIES IN CRETE (EAST MEDITERRANEAN) A. Fotiadi, N. Hatzianastassiou, E. Drakakis, C. Matsoukas, K.G. Pavlakis, D. Hatzidimitriou, N. Michalopoulos and I. Vardavas ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Ν. Χατζηαναστασίου, Α. Φωτιάδη, Β. Αντάκης, Χ. Ματσούκας, Μ. ρακάκης,. Χατζηδηµητρίου, Η. Βαρδαβάς THE AEROSOL EFFECT ON SOLAR RADIATION IN THE EASTERN MEDITERRANEAN Ν. Hatzianastassiou, Α. Fotiadi, V. Antakis, Ch. Matsoukas, E. Drakakis, D. Hatzidimitriou, I. Vardavas ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α. Α. Αργυρίου, Μ. Χρ. Κόττη ASSESSMENT OF SHADOWBAND CORRECTION MODELS FOR THE ATHENS AREA A. A. Argiriou, M Chr. Kotti ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β. Ασχονίτης, Ε. Μπαλτάς, Β. Αντωνόπουλος INFLUENCE OF THE LIGNITE CENTER OF WESTERN MACEDONIA IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF THE REGION V. Aschonitis, E. Baltas, V. Antonopoulos ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ-ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ (ΚΡΗΤΗ) Κ. Βουδούρης, Θ. Μαυροµµάτης, Α. Αντωνάκος, Κ. Βουβαλίδης STUDY OF RIVER DISCHARGE-PRECIPITATION RELATION AND EVALUATION OF HYDROLOGIC BALANCE IN THE BASIN OF RIVER APOSELEMIS (CRETE) K. Voudouris, T. Mavrommatis, A. Antonakos, K. Vouvalidis ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΟΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β. Γκούµα και Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AIR TEMPERATURE MICROCLIMATIC MAPS V. Gouma and Aik. Chronopoulou-Sereli Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. Γκουτσίδου Σουρουµάνη, Φ. Αστάρα, Ν. Ζιώγα THE DISTRIBUTION OF PRECIPITATION AND WATER BALANCE AT THE DEPARTMENT OF THESSALONIKI G. Goutsidou Souroumani, F. Astara, N. Zioga 15

16 15 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ. εληγιώργη, Τ. Παπακώστας, Αικ. Μάντου και. Κολοκοτσά PRELIMINARY RESULTS ON THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE WIND FIELD AT THE BROADER AREA OF CHANIA, CRETE D. Deligiorgi, T. Papakostas, E. Mantou και D. Kolokotsa 16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΠΕΙΡΟ Α. Φ. Καραγιαννίδης, Α. Α. Μπλούτσος, Χ. Σαχσαµάνογλου CHARACTERISTICS OF RAINFALL IN EUROPE A. F. Karagiannidis, A. A. Bloutsos, H. Sachsamanoglou Τετάρτη Wednesday 24/5/ :30-19:30 Poster Session No. 2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ SPI Κ. Κατσιαµπάνη, Α. Μαυράκης, Κ. Καρτάλης και Γ. Θεοχαράτος ESTIMATION OF THE TEMPORAL EVOLUTION OF DROUGHT EPISODES IN GREECE WITH THE USE OF THE SPI METEOROLOGICAL DROUGHT INDEX K. Katsiabani, A. Mavrakis, C. Cartalis and G. Theocharatos ΟΙ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ ΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Λ. Κιωκάκης, Ι. Χαραλαµπόπουλος, Α. Κανναβού, Κ. Σερράος, Αικ. Χρονοπούλου Σερέλη THERMO HYDROMETRICAL CONDITIONS OF COASTAL REGION OF GLYFADA, ATTICA AS THEY ARE DEVELOPED BY THE LOCAL LAND USES L. Kiokakis, I. Charalampopoulos, A. Kannavou, K. Serraos, Aik. Chronopoulou Sereli ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ. Μακρογιάννης, Χ. Φείδας SPATIAL DISTRIBUTION AND TREND ANALYSIS OF SEA LEVEL PRESSURE IN GREECE T. Makrogiannis, H. Feidas ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Ε ΟΜΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Θ. Μαυροµµάτης EFFECTS OF DETERMINATION OF CENTRAL TENDENCY ON THE STUDY OF TRENDS APPLICATION TO MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE SERIES IN GREECE T. Mavrommatis 16

17 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑ ΕΣ (CLUSTER ANALYSIS) ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ C ΚΑΙ Csw ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Χρ. Μιχαηλίδου, Σ. Χατζόπουλος, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα και Π. Μαχαίρας CLUSTER ANALYSIS OF THE DAILY FIELDS OF CIRCULATION TYPES C AND Csw OVER GREECE Chr. Michailidou, S. Chatzopoulos, F. Kolyva-Mahera and P. Maheras ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Π. Θ. Νάστος και K. Μ. Φιλάνδρας VARIABILITY AND TRENDS OF MEAN MAXIMUM AND MEAN MINIMUM AIR TEMPERATURE IN GREECE P. T. Nastos and C. M. Philandras Η ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ Χ. Ρεπαπής, Κ. Φιλάνδρας, Π. Καλαµπόκας, Π. Ζάνης και Π. Νάστος THE OBSERVED IN THE LAST DECADE ABRUPT WARMING IN THE NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS C. Repapis, C. Philandras, P. Kalabokas, P. Zanis and P. Nastos ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Ι. Μ. Σαλβάνου, Θ. Μαυροµµάτης και Π. Πέννας CLIMATE CHANGE AND PROBABILITY OF EXTREME DAILY SUMMER TEMPERATURES IN ATHENS I. M. Salvanou, T. Mavrommatis and P. Pennas ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α. Σκουρκέας, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Χ. Αναγνωστοπούλου, Κ. Τολίκα, Π. Μαχαίρας MODEL ESTIMATION OF MEAN MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES IN GREECE A. Skourkeas, F. Kolyva-Machera, Chr. Anagnostopoulou, K. Tolika, P. Maheras ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗ 500-hPa ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Σ. Σπανός CLIMATIC CHARACTERISTICS OF 500-hPa CYCLONES AFFECTING THE GREEK TERRITORY DURING WARM PERIOD OF THE YEAR S. Spanos ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΠΙΝ ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ. Στάθης και Χρ. Μπαλαφούτης PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS OF THE PRECIPITATION OVER THE GREATER PINDOS RANGE D. Stathis and Chr. Balafoutis ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η. Τσαπανίδης, Τ. Μακρογιάννης, Θ. Καρακώστας, Π. Πέννας CREDIBILITY OF INSTABILITY INDEXES OF THE ATMOSPHERE OVER THE CENTRAL MACEDONIA-GREECE H. Tsapanidis, T. Makrogiannis, Th. Karakostas, P. Pennas 17

18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 10 ΒΑΘΥΤΕΡΩΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Π. Φραγκούλη, K. Λαγουβάρδος, και Β. Κοτρώνη DYNAMICAL CHARACTERISTICS OF THE 10 DEEPEST CYCLONES IN THE MEDITERRANEAN SEA P. Fragouli, K. Lagouvardos and V. Kotroni ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Π. Χατζηνικολάου, Σ. Μιχαηλίδης και Κ. Παπασταύρος REGIONAL CLIMATE MODELLING SIMULATIONS OVER THE CYPRUS REGION P. Hadjinicolaou, S. Michaelides and C. Papastavros ΒΑΡ ΑΡΗΣ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Λ. Ψαρρή, Α. Αρσένη-Παπαδηµητρίου VARDARIS THE LOCAL WIND IN THE AREA OF THESSALONIKI- STATISTICAL RESEARCH L. Psarri, A. Arseni-Papadimitriou ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΒΑΡ ΑΡΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Λ. Ψαρρή, Θ. Παπαδηµητρίου, Κ.I. ιαµαντάρας CONTRIBUTION IN THE PREDICTION OF THE LOCAL WIND VARDARIS USING NEURAL NETWORKS L. Psarri, Th. Papadimitriou, K.I. Diamantaras Πέµπτη Thursday 25/5/2006 9:00-14:00 Poster Session No. 3 METEOROLOGY-CLIMATOLOGY- BIOCLIMATOLOGY-AGRICULTURAL METEOROLOGY TENDENCY ANALYSIS OF EXTREME PRECIPITATION AND TEMPERATURE INDICES FOR THE CARPATHIAN BASIN J. Bartholy and R. Pongrαcz REGIONS OF SNOW COVER CHANGES IN POLAND M. Falarz PROMOTING ON LINE CLIMATOLOGICAL RESEARCH IN CYPRUS USING FREELY AVAILABLE SOFTWARE AND DATA E. Katsiambirtas DROUGHT IDENTIFICATION AND MONITORING IN CYPRUS USING FREELY AVAILABLE SOFTWARE AND DATA E. Katsiambirtas and S. Michaelides WOFOST MODEL CALIBRATION FOR SOME CEREAL CROPS IN BULGARIA V. Kazandjiev, V. Georgieva AGROMETEOROLOGICAL OBSERVATIONS AND DATA BASE MANAGEMENT FOR FARMERS SUPPORT IN BULGARIA V. Kazandjiev, N. Shopova POLAR ORBITING SATELLITE RECEIVING STATION AT THE EΦTVΦS LORΑND UNIVERSITY, HUNGARY A. Kern, J. Bartholy, R. Pongrácz, Z. Dezső, Z. Barcza, G. Gelybó, H. Juhász 18

19 INFLUENCE OF ATMOSPHERIC CIRCULATION, AIR TEMPERATURE AND HUMIDITY ON THUNDERSTORM ACTIVITY IN POLAND L. Kolendowicz A REGIONAL INVESTIGATION OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON BULGARIAN STREAMFLOWS B. Lizama-Rivas, I. Koleva-Lizama EFFECT OF TERRESTRIAL RADIATION ON NOCTURNAL COOLING OF SURFACE LAYER AND PREDICTION OF MINIMUM TEMPERATURE IN SOUTH OF KHORASAN PROVINCE F. Malekifard RESULTS FROM THE TOURISM-CLIMATE-POTENTIAL ANALYSIS OF CRETE A. Matzarakis, N. Karatarakis, A. Sarantopoulos RAYMAN: A TOOL FOR RESEARCH AND EDUCATION IN APPLIED CLIMATOLOGY A. Matzarakis and F. Rutz Πέµπτη Thursday 25/5/ :30-19:30 Poster Session No. 4 METEOROLOGY-CLIMATOLOGY- BIOCLIMATOLOGY-AGRICULTURAL METEOROLOGY APPLICATION OF DEM IN AGROCLIMATOLOGY: DELIMITATION OF POTENTIAL FROST- RISK TERRITORIES IN SOUTHERN BALATON WINERY, HUNGARY Α. Nιmeth ON DEFINING TYPES OF SYNOPTIC PROCESSES OVER SOUTH WEST ASIA S. Nikolaeva CONNECTION BETWEEN SULPHUREOUS COMPOUNDS CONCENTRATION WITH SYNOPTIC AND METEOROLOGIC CONDITIONS IN TASHKENT CITY S. Nikolaeva A STATISTICAL STUDY OF PRECIPITATION IN THESSALIA, CENTRAL GREECE D.J. Nikolakis DETERMINING BROADBAND CLOUD ALBEDO SUSCEPTIBILITY FROM MODIS L. Oreopoulos and S.E. Platnick PRECIPITATION VARIABILITY AND CHANGE ON ISKAR AND MESTA RIVER BASINS N.P. Petkova, E.M. Koleva NEW METEOROLOGICAL PARAMETER BASED DESERTIFICATION PROCESS MONITORING Y.V. Petrov, A.A. Azizov, L.Ye. Skripnikova, S.I.Nikolaeva COMPARISON OF REGIONAL CLIMATE CHANGE SCENARIOS FOR THE CARPATHIAN BASIN R. Pongrácz, J. Bartholy, C. Torma and A. Hunyady SYNOPTIC SYSTEM MOTION ANALYSIS IN THE MEDITERRANEAN BASIN FROM METEOSAT-7 M. Sabag, H. Kutiel and A. Peled INSTRUMENTAL MONITORING AND PHYTODETECTION OF TROPOSPERIC OZONE IN THE GREATER REGION OF TRIPOLI GREECE C. Saitanis, G. Panagopoulos, V. Dasopoulou and G. Arapis OZONE: A NEW PHYTOTOXIC MENACE IN GREECE C. Saitanis 19

20 24 AIR-SURFACE EXCHANGE, TRANSPORT AND LANDSCAPE ACCUMULATION OF AIRBORNE POLLUTANTS DEPOSITED ONTO RURAL CATCHMENTS: THE CASE OF MERCURY I. Tsiros and R. Ambrose Παρασκευή Friday 26/5/2006 9:00-14:00 Poster Session No. 5 Φυσική της Ατµόσφαιρας- Μετεωρολογία Γεωργική Μετεωρολογία Βιοκλιµατολογία ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΙΑΧΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Μ. Ανδρέου, Κ. Ιακωβίδης Α STUDY OF THE AMOUNT OF THE DIFFUSE RADIATION IN THE EASTERN MEDITERRANΕAN M. Andreou, K. Jacovides H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΦΑ ΚΑΙ ΕΜΥ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OZONE MONITORING SATELLITE APPLICATION FACILITY ΤΗΣ EUMETSAT Α. Ανθης,. Μπαλής, Χ. Ζερεφός, B. Αµοιρίδης, Β. Μαλιάτσος και Γ. Γουστέρης HELLENIC CONTRIBUTION (LAP AND HNMS) IN THE PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OZONE MONITORING SATELLITE APPLICATION FACILITY OF EUMETSAT A. Anthis, D. Balis, Ch. Zerefos, B. Amoiridis, B. Maliatsos and G. Gousteris ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ nm ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΦΑΣΜΑΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ SMARTS Γ. Γιαβής, Χ. Καµπεζίδης και Σ. Λυκούδης ESTIMATION OF THE SOLAR IRRADIANCE SPECTRA IN THE RANGE NM FROM SMARTS2 SPECTRAL CODE G. Giavis, H. Kambezidis and S. Lykoudis ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ 133 Cs ΑΠΟ ΤΡΙΑ Ε ΑΦΗ Φ. Γιαννακοπούλου, Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη, Κ. Χαϊντούτη THE EFFECT OF TEMPERATURE ON 133 Cs SORPTION IN THREE DIFFERENT SOILS F. Giannakopoulou, Aik. Chronopoulou-Sereli, C. Haidouti ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΥΨΗ ΥΕΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ. Γκουβάς, Ν. Σακελλαρίου DAILY RAINFALL AMOUNTS AND SURFACE SYNOPTIC WEATHER SITUATION DURING THE WINTER PERIOD OVER GREECE M. Gouvas, N. Sakellariou ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΣΚΕΠΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ. Γκουβάς, Ν. Σακελλαρίου ON THE ESTIMATION OF THE MONTHLY AND ANNUAL AVERAGE NUMBER OF DAYS WITH SNOW AND SNOW COVER IN GREECE M. Gouvas, N. Sakellariou 20

21 Ο ΑΕΡΟΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΑΥΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) Σ. ηµούτση THE JET STREAM AND THE TROPOPAUSE OVER THE AREA OF THESSALONIKI DURING THE WARM PART OF THE YEAR (APRIL TO SEPTEMBER) S. Dimoutsi ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ν. ρής, Ε. ρή, Ε. Μπαλτάς και Ε. Καρδάση INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN SOLAR FLUX AND BAROMETRIC PRESSURE, TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY DURING THE WINTER PERIOD IN GREECE N. Dris, E. Dri, E. Baltas and E. Kardasi ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΥΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ-PAR ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Κ. Ιακωβίδης, Φ. Τύµβιος,. Ασηµακόπουλος DIRECT AND DIFFUSE COMPONENTS OF PHOTOSYNTHETICALLY ACTIVE RADIATION PAR IN ATHENS C. Jacovides, F. Tymvios, D. Asimakopoulos ΥΠΕΡΙΩ ΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ. Ιακωβίδης, Φ. Τύµβιος, Κ. Θεοφίλου,. Ασηµακόπουλος ULTRAVIOLET SOLAR RADIATION IN CYPRUS: PRELIMINARY RESULTS C. Jacovides, F. Tymvios, K. Theophilou, D. Asimakopoulos ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ (VITIS VINIFERA L. CV. ITALIA) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α. Καµούτσης, Α. Ματσούκης, Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη, Ζ. Αδαµίδου και Κ. Λίλης PHENOLOGY BEHAVIOR OF GRAPEVINE (VITIS VINIFERA L. CV. ITALIA) IN RELATION TO AIR TEMPERATURE IN EAST MACEDONIA, GREECE A. Kamoutsis, A. Matsoukis, Aik. Chronopoulou-Sereli, Z. Adamidou and C. Lilis ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΑ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Α. Κανναβού, Ι. Χαραλαµπόπουλος, Αικ. Χρονοπούλου Σερέλη, Γ. Σαρλής THERMOMETRIC CONDITIONS AND FLOWERING PHENOLOGY OF NATIVE PLANT SPECIES IN METALLIFEROUS SOILS OF THE LAVREOTIKI PENINSULA A. Kannavou, I. Charalampopoulos, Aik. Chronopoulou Sereli, G. Sarlis ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Καραγιαννίδης, Ι. Τεγούλιας, Μ. Βάρφη, Α. Τουρναβίτη, Χ. Μιχαηλίδου, Θ. Καρακώστας STYDY OF SEA BREEZE IN THE AREA OF THESSALONIKI A. Karagiannidis, I. Tegoulias, M. Varfi, Α. Tournaviti, Ch. Michailidou, Th. Karacostas ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας A SIMPLIFIED MODEL FOR IRRIGATION OF GREENHOUSE SOILLESS ROSES N. Katsoulas, C. Kittas ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΠΩΣ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑ Α. Σ. Κοντόβα, Ι. Χαραλαµπόπουλος και Αικ. Χρονοπούλου Σερέλη ESTIMATION OF BIOMETEOROLOGICAL CONDITIONS IN AN URBAN GREEN AREA. CASE STUDY: NATIONAL GARDEN, GREECE, ATHENS S. Kontova, I. Charalampopoulos and Aik. Chronopoulou Sereli 21

22 16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (TCI) Α. Κουκλάκη, Π. Κασσωµένος, Ε. Ακύλας, Μ. Πετράκης AREA COVERAGE TECHNIQUES WITH METEOROLOGICAL INFORMATION. THE TRANSPORT COEFFICIENT OF INFORMATION (TCI) A. Kouklaki, P. Kassomenos, E. Akylas, M. Petrakis Παρασκευή Friday 26/5/ :30-19:30 Poster Session No. 6 Φυσική της Ατµόσφαιρας- Μετεωρολογία Γεωργική Μετεωρολογία Βιοκλιµατολογία ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ε. Κωνσταντινίδη, Ι. Χαραλαµπόπουλος και Αικ. Χρονοπούλου - Σερέλη URBAN PARK MICROMETEOROLOGICAL SURVEY AS A TOOL FOR AN EFFECTIVE BIOCLIMATIC REDESIGN E. Konstantinidi, I. Charalampopoulos and Aik. Chronopoulou - Sereli ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ FORTH ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ LibRadTran Χ. Ματσούκας, Σ. Καζαντζής Σ., Α. Καζαντζίδης, Ν. Χατζηαναστασίου, Η. Βαρδαβάς, Α. Μπάης COMPARISON OF CALCULATED UV SOLAR IRRADIANCE VALUES FROM FORTH MODEL WITH SPECTRAL MEASUREMENTS AND RESULTS FROM LibRadtran MODEL C. Matsoukas, S. Kazadzis, A. Kazantzidis, N. Hatzianastasiou, I. Vardabas, A.F. Bais ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ETHEPHON ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ (NARCISSUS CV. ICE FOLLIES) Α. Ματσούκης, Α. Καµούτσης, Μ. Kουτσουροπούλου, Α. Κανάκης STUDY OF METEOROLOGICAL PARAMETERS AND GROWTH REGULATOR ETHEPHON IN COMBINATION WITH GROWTH OF NARCISSUS (NARCISSUS CV. ICE FOLLIES) Α. Μatsoukis, Α. Kamoutsis, Μ. Koutsouropoulou, Α. Κanakis ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΝΤΑΝΑΣ (LANTANA CAMARA L.) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ONIUM Α. Ματσούκης, Α. Καµούτσης και Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη METEOROLOGICAL CONDITIONS AND GROWTH OF LANTANA (LANTANA CAMARA L.) AFTER TREATMENTS WITH ONIUM-TYPE GROWTH REGULATORS A. Matsoukis, A. Kamoutsis and Aik. Chronopoulou-Sereli ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1,88 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ 1,9 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ Α. Πάτρα INVESTIGATION OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES AT THE GREEK REGION BY USAGE OF GRID POINT DATA OF ANALYSIS 1,88 LONGITUDE AND 1,9 LATITUDE A. Patra 22

23 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝ ΥΛΩΝ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ν. Προύτσος, Α. Κοτρώζου, Σ. Αλεξανδρής και Α. Λιακατάς MICROCLIMATE EFFECT ON LEAF AREA DEVELOPMENT AND TUBER PRODUCTION OF A POTATO CROP N. Proutsos, A. Kotrozou, S. Alexandris and A. Liakatas ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Β. Σπιθουράκη, I. Χαραλαµπόπουλος και Αικ. Χρονοπούλου Σερέλη THERMOHYGROMETRIC BEHAVIOR OF A BUILDING SITE. THE CASE STUDY OF CONCERT HALL OF ATHENS, GREECE. V. Spithouraki, I. Charalampopoulos and Aik. Chronopoulou Sereli Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ Γ. Στρατάκος, Χ. Μπαλάσκας,. Καλογιάννης, Κ. εληγιάννης, Θ. Λαΐνας, Ι. Μενεγάτος και Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη THE EFFECT OF MICROMETEOROLOGICAL CONDITIONS ON THE REPRODUCTION OF THE KARAGOUNIKO SHEEP BREED G. Stratakos, C. Balaskas, D. Kalogiannis, C. Deligannis, Th. Lainas, J. Menegatos and C. Chronopoulou-Sereli ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙ ΩΝ Ε. Τσαγκαλίδης, Σ. Τζουµάκη και Ε. Χατζή CORRELATION OF THE WIND PROFILE TO STORM DEVELOPMENT AND MOTION E. Tsagalidis, S. Tzoumaki and E. ChatziI H ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ. Τσουµαράκης, Αικ. Χρονοπούλου Σερέλη και Ι. Τσίρος THE EFFECTS OF VEGETATED VERTICAL SURFACES OF BUILDINGS ON AIR TEMPERATURE ATTENUATION C. Tsoumarakis, Aik. Chronopoulou Sereli and I. Tsiros ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ (ΤΝ ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ GIS Φ. Σ. Τύµβιος, Κ. Π. Ιακωβίδης, Σ. Χ. Μιχαηλίδης και Χ. Σκουτέλη SPATIAL DISTRIBUTION OF THE SUNSHINE DURATION IN CYPRUS: ΑΝ APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN) AND GIS TECHNIQUES F. S. Tymvios, C. P. Jacovides, S. C. Michaelides and C. Skouteli ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΥΦΟΡΟΥ ENVISAT ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MERIS ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛA Α Αγ. Φιλίντας, Λ. Tούλιος και Ι. Χατζόπουλος EVALUATION OF MULTITEMPORAL AND METEOROLOGICAL SATELLITE DATA FOR ENVISAT SATELLITE AND MERIS INSTRUMENT FOR USE IN AGRICULTURE METEOROLOGY, IN EXTRACTION OF VEGETATION INDEXES AND IN AGRICULTURAL ENVIRONMENT MANAGEMENT IN GREECE Ag. Filintas, L. Toulios and J. Xatzopoulos 23

24 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ WEIBULL Κ. Φιλιππόπουλος και. εληγιώργη STATISTICAL ANALYSIS OF THE WIND FIELD AT ATTICA GREECE BASED ON THE WEIBULL DISTRIBUTION K. Philippopoulos and D. Deligiorgi ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ ΥΕΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ LM- COSMO Π. Φραγκούλη, Μ. Αναδρανιστάκης, A. Μαµάρα και Θ. Ανδρεάδης VERIFICATION OF PRECIPITATION FORECASTS OF THE NUMERICAL METEOROLOGICAL MODEL LM-COSMO P. Fragkouli, M. Anadranistakis, A. Mamara and T. Andreadis ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΕΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ Ε ΑΦΟΥΣ/ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π. Χασάπης, Ι. Τσίρος και Αικ. Χρονοπούλου NOCTURNAL AIR TEMPERATURE VARIATIONS WITHIN THE URBAN CANOPY LAYER IN RELATION TO GROUND COVER/LAND USE IN THE CITY OF TRIPOLIS, GREECE P. Hasapis, I. Tsiros and Aik. Chronopoulou - Sereli ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΣΒΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΚΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κ. Ι. Χρονόπουλος, Ι. Φ. ηµόπουλος, Ι. Τσίρος και Ν. Αλβέρτος ESTIMATION OF MICROMETEOROLOGICAL PARAMETERS AT GNARLED REGIONS USING STATISTICAL METHODS AND NEURAL NETWORKS: ESTIMATION OF FOREST FIRE RISK INDEX K. I. Chronopoulos, I. F. Dimopoulos, I. Tsiros and N. Alvertos 24

25 GDI STUDIO/

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Τελετών- Πανεπιστήµιο Κύπρου (Λεωφ. Καλλιπόλεως 75 Λευκωσία) Ceremony Hall- University of Cyprus (Kallipoleos Avenue 75 - Lefkosia)

Αίθουσα Τελετών- Πανεπιστήµιο Κύπρου (Λεωφ. Καλλιπόλεως 75 Λευκωσία) Ceremony Hall- University of Cyprus (Kallipoleos Avenue 75 - Lefkosia) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME 7ο Πανελληνίο ( ιεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας 7th Panhellenic (International) Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές οδηγίες και Υπόδειγµα για τη συγγραφή της εργασίας που θα δηµοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου

Γενικές οδηγίες και Υπόδειγµα για τη συγγραφή της εργασίας που θα δηµοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου Γενικές οδηγίες και Υπόδειγµα για τη συγγραφή της εργασίας που θα δηµοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου Οι εργασίες θα υποβάλλονται στον Γραµµατέα της Επιστηµονικής Επιτροπής, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. matsoukas@aegean.gr

Βιογραφικό Σημείωμα. matsoukas@aegean.gr Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Ματσούκας Έτος Γέννησης : 1971 Τόπος Γέννησης : Βόλος Διεύθυνση : Τμήμα Περιβάλλοντος, Κτήριο Ξενία Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 81100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΟΙ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Λ. Κιωκάκης 1, Ι. Χαραλαμπόπουλος 2, Α. Κανναβού 2, Κ. Σερράος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ANALYSIS OF AIR QUALITY MEASUREMENTS IN VOLOS, GREECE

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ANALYSIS OF AIR QUALITY MEASUREMENTS IN VOLOS, GREECE ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Καλαµπόκας Π.. 1, Σιδερής Γ. 2, Χριστόλης Μ.Ν. 2, Μαρκάτος Ν.Χ. 2 1 Ακαδηµία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας 2

Διαβάστε περισσότερα

Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre

Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre The Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region (acronym:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Ερευνητικοί Τοµείς Οι ερευνητικές µου δραστηριότητες ανήκουν στον χώρο της Φυσικής Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται στους ακόλουθους τέσσερις τοµείς : 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Γραμματείας. Πληροφορίες Μαθήματος. Τίτλος Ελληνικά: Μετεωρολογία - Κλιματολογία. Κωδικός: Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών

Στοιχεία Γραμματείας. Πληροφορίες Μαθήματος. Τίτλος Ελληνικά: Μετεωρολογία - Κλιματολογία. Κωδικός: Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Μαθήματος: Μετεωρολογία - Κλιματολογία Στοιχεία Γραμματείας Πληροφορίες Μαθήματος Τίτλος Ελληνικά: Μετεωρολογία - Κλιματολογία Αγγλικά: Meteorology - Climatology Κωδικός: N039E Σχολή: Γεωπονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.275-282 ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης.

Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 727 Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης. Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία

Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία 2015-2016 Θεματικοί άξονες: 1. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 2. Ενέργεια Περιβάλλον Ομάδα Ατμοσφαιρικής Έρευνας Εμπλεκόμενο προσωπικό: 1. Δρ Χάρης Καμπεζίδης 2. Δρ Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Food production and climate change

Food production and climate change Food production and climate change Charalampos Theopemptou Commissioner for the Environment http://perivallon.eu Ακάμας Χαράλαμπος Θεοπέμπτου - Επίτροπος Περιβάλλοντος 2 The Med area Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 8 th Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics Athens, Greece, 24-25 May 2006 Εθνικό δίκτυο μετρήσεων της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας: αποτελέσματα από τα τρία χρόνια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων»

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» «Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» Συνέδριο TEE με θέμα: «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές», Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL 8, 9 και 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΕΤΙΣΙΜΟΥ Υ ΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΕΤΙΣΙΜΟΥ Υ ΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΕΤΙΣΙΜΟΥ Υ ΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ν. Χρυσουλάκης, Μ. Προέδρου, Κ. Καρτάλης Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιπποκράτους 33, 106 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Βιοκλιματολογίας και Τουριστικής Κλιματολογίας για τον Τουρισμό της Ελλάδος

Εφαρμογή της Βιοκλιματολογίας και Τουριστικής Κλιματολογίας για τον Τουρισμό της Ελλάδος Εφαρμογή της Βιοκλιματολογίας και Τουριστικής Κλιματολογίας για τον Τουρισμό της Ελλάδος Ανδρέας Ματζαράκης και Παναγιώτης Νάστος Chair of Meteorology and Climatology Faculty of Environment and Natural

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 9 O COMECAP 2008, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 2008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Π. Θ. ΝΑΣΤΟΣ 1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευθυμία Κωστοπούλου Κλιματολόγος, Ph.D

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευθυμία Κωστοπούλου Κλιματολόγος, Ph.D ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευθυμία Κωστοπούλου Κλιματολόγος, Ph.D ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: Κωστοπούλου Ευθυμία Αντώνιος Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. matsoukas@aegean.gr

Βιογραφικό Σημείωμα. matsoukas@aegean.gr Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Ματσούκας Έτος Γέννησης : 1971 Τόπος Γέννησης : Βόλος Διεύθυνση : Τμήμα Περιβάλλοντος, Κτήριο Ξενία Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 81100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 9 O COMECAP 2008, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 2008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Φ. ΤΥΜΒΙΟΣ ΚΑΙ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ GR-UVNET

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ GR-UVNET ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ GR-UVNET Αλκιβιάδης Μπάης 1, Χρήστος Ζερεφός 2, Ανδρέας Καζαντζίδης 1, Ευάγγελος Κοσµίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αναστάσιος Παπαδόπουλος Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Πρόγνωση Καιρού Οι πρώτες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: 'Ετος και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση Ιδιότητα: Διεύθυνση εργασίας: Διεύθυνση κατοικίας: ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ 1966, Καλαμπάκα Τρικάλων 'Εγγαμη με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ PMV (PREDICTED MEAN VOTE)

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ PMV (PREDICTED MEAN VOTE) O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ PMV (PREDICTED MEAN VOTE) Ι. Χαραλαμπόπουλος και Αικ. Χρονοπούλου Σερέλη Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Β. Σπιθουράκη, I. Χαραλαμπόπουλος και Αικ. Χρονοπούλου Σερέλη Εργαστήριο Γενικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ A. ΜΑΥΡΑΚΗΣ 1, Γ. ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ 2, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ 3, Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 4, Ε. ΒΕΡΟΥΤΗ 5, Ν. ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ 6, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ II: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αλκιβιάδης Μπάης 1, Χρήστος Ζερεφός 2, Ανδρέας Καζαντζίδης 1, Ευάγγελος Κοσµίδης 1, Στυλιανός Καζαντζής 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Κατσάνος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Κατσάνος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Κατσάνος ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 04/06/1974 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 210 8109136 / 697 4598389 Ε-MAIL :

Διαβάστε περισσότερα

Πυθαρούλης Ι.

Πυθαρούλης Ι. Εφαρμογή του Αριθμητικού Μοντέλου Πρόγνωσης Καιρού WRF στο πρόγραμμα DAPHNE Πυθαρούλης Ι. pyth@geo.auth.gr www.daphne-meteo.gr Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ Weather Research

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ Μαυράκης Αναστάσιος 1, Θεοχαράτος Γεώργιος 2, Πιτσιτάκης Νικόλαος 3, Χρηστίδης Αναστάσιος 4, Μακρυγιάννης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Κλίμα Καιρός Αγρομετεωρολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ Επίλυση των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση δεδομένων του όζοντος από σύγχρονες επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Σύγκριση δεδομένων του όζοντος από σύγχρονες επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου Σύγκριση δεδομένων του όζοντος από σύγχρονες επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου Α. Καζαντζίδης, Α. Μπάης, Δ. Μπαλής, Χ. Μελέτη Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον Dimitris Poursanidis a, Giorgos Kochilakis a, Nektarios Chrysoulakis a, Vassiliki Varella

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΚΛΙΜΑ" Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΚΛΙΜΑ Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΚΛΙΜΑ" Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος «ΟΥΚ ΑΙΕΙ Δ ΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΝΥΓΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΞΗΡΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΚΑΤΑ ΜΕΝΤΟΙ ΤΙΝΑ ΤΑΞΙΝ ΝΟΜΙΖΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ SO 2, NO 2 KAI O 3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ SO 2, NO 2 KAI O 3 9 O COMECAP 28, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 28, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ SO 2, NO 2 KAI O 3 ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TA5440 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τέταρτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wind and Wave Correlation in the Greek Seas. N.Aspiotis, S.Sofianos, N.Skliris and A.Lascaratos University of Athens, Department of Applied Physics

Wind and Wave Correlation in the Greek Seas. N.Aspiotis, S.Sofianos, N.Skliris and A.Lascaratos University of Athens, Department of Applied Physics 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 219 Wind and Wave Correlation in the Greek Seas N.Aspiotis, S.Sofianos, N.Skliris and A.Lascaratos University of Athens, Department of Applied Physics Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ και ηλεκτρικού φορτίου με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Climate change in Greece in the 20th century

Climate change in Greece in the 20th century Climate change in Greece in the 20th century Στάθης, Δημήτριος 1, Στάθη, Ευθυμία 2 ; Μυρωνίδης Δημήτριος 1, Σαπουντζής Μάριος 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμα και κλιματική αλλαγή στην ευρύτερη περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Πηνειού ποταμού με έμφαση στη δελταϊκή περιοχή.

Κλίμα και κλιματική αλλαγή στην ευρύτερη περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Πηνειού ποταμού με έμφαση στη δελταϊκή περιοχή. Κλίμα και κλιματική αλλαγή στην ευρύτερη περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Πηνειού ποταμού με έμφαση στη δελταϊκή περιοχή Παναγιώτης Νάστος Εργαστήριο Κλιματολογίας καιατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ Κωδικός Έργου:09-ΣΥΝ31-667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή Ανάγκη για κατανόηση τόσο της φυσικής μεταβλητότητας όσο και του βαθμού επίδρασης των ανθρώπινων ενεργειών στις μεταβολές του φυσικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index)

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-uv) ηλιακή ακτινοβολία Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάδοσή της στη γήινη ατµόσφαιρα απορροφάται κυρίως από το στρατοσφαιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

(041) SEASONAL VARIATION OF METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE REGION OF MANGALORE, SOUTH WEST COAST OF INDIA

(041) SEASONAL VARIATION OF METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE REGION OF MANGALORE, SOUTH WEST COAST OF INDIA (041) SEASONAL VARIATION OF METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE REGION OF MANGALORE, SOUTH WEST COAST OF INDIA A. KUMARI, K. M. BALAKRISHNA Department of Physics, Mangalore University, Mangalagangotri, Karnataka,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

(161) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ METEOSAT SECOND GENERATION (MSG)

(161) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ METEOSAT SECOND GENERATION (MSG) (161) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ METEOSAT SECOND GENERATION (MSG) Α. ΑΝΘΗΣ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο ΑΤΑ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΑ ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 9 O COMECAP 2008, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 2008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΕΝΑ ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BeWater. Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου;

BeWater. Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου; BeWater Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου; Adriana Bruggeman, Corrado Camera, Elias Giannakis, Christos Zoumides & Katerina Charalambous Λεκάνη απορροής Πεδιαίου Κατάντη Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 9 O COMECAP 2008, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 2008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜODIS

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Dimitrios Katsanos

CURRICULUM VITAE. Dimitrios Katsanos CURRICULUM VITAE Dimitrios Katsanos PERSONAL INFORMATION NAME: DIMITRIOS SURNAME: KATSANOS DATE OF BIRTH: 04/06/1974 CONTACT TEL. NUMBER(S): : 210 8109136 / 697 4598389 Ε-MAIL : katsanos@noa.gr, katsanosdim@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

INVESTIGATION OF THE ROLE OF DIFFERENT CONVECTIVE PARAMETERIZATION SCHEMES ON THE PREDICTION OF SUMMER PRECIPITATION EVENTS OVER GREECE

INVESTIGATION OF THE ROLE OF DIFFERENT CONVECTIVE PARAMETERIZATION SCHEMES ON THE PREDICTION OF SUMMER PRECIPITATION EVENTS OVER GREECE ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΝΟ ΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙ ΩΝ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ,2, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ 2, Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡ ΟΣ 2 ΚΑΙ Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΥΜΒΙΟΣ 1, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, ΣΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1, ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΡΕΤΑΛΗΣ 2, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΩΝΗΣ 3 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet

Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

2. ιδακτορικό (Ph. D), Bradford University, Electrical and Electronic Engineering Department (1978) (1980-1982).

2. ιδακτορικό (Ph. D), Bradford University, Electrical and Electronic Engineering Department (1978) (1980-1982). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργία Παπαϊωάνου - Κερκίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2010 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Παπαϊωάννου-Κερκίδου Γεωργία Ετος γέννησης : 1950 Ιδιότητα : Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCES IN WATER SCIENCE

ADVANCES IN WATER SCIENCE 18 3 2007 5 ADVANCES IN WATER SCIENCE Vol118,No13 May, 2007 1, 2, 3, 4 (11,,, 730020 ; 21, 730000 ; 31, 730020 ; 41, 730020) : 3 102 5 9,,, 40 (1961-2000 ) 6,,,, 20 %, 414 %, 0105 ; 1 400 m,,, 3 600 m,,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπολογισμός ωριαίων τιμών του βιοκλιματικού δείκτη PET για την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών με τη χρήση του μοντέλου RayMan

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΠΙΘΟΧΩΡΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΗ ΑΝΟΔΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΣΑΘΜΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ»

«ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΠΙΘΟΧΩΡΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΗ ΑΝΟΔΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΣΑΘΜΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΠΙΘΟΧΩΡΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΗ ΑΝΟΔΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΣΑΘΜΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ» ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΙΝΣΙΚΙΔΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Επιβλζπων Καθηγητήσ: Βελεγράκησ Α.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μερκουριάδη Ι., Τράγου Ε., Ζερβάκης Β. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, tragou@marine.aegean.gr Περίληψη Σκοπός αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα

Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα Πανεπιστήµιο Αθηνών Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα Χρήστος Σ. Ζερεφός Η Πλανητική Αλλαγή στην αρχή του 21 ου Αιώνα Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: HYDROSENSE. Τηλεπισκόπηση και δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης στη γεωργία ακριβείας

Έργο: HYDROSENSE. Τηλεπισκόπηση και δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης στη γεωργία ακριβείας LIFE+ Environment Policy and Governance Programme Έργο: HYDROSENSE Τηλεπισκόπηση και δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης στη γεωργία ακριβείας ΜΦΙ, 5 Δεκεμβρίου 2012 Νικόλαος Δαλέζιος Εργαστήριο Αγρομετεωρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 1 ο Μάθηµα (Θεωρία) 1.1 Γενικά ορισµοί Ο πλανήτης Γη περιβάλλεται από ένα αεριώδες περίβληµα που συµµετέχει σε όλες τις κινήσεις του και ονοµάζεται Ατµόσφαιρα. Ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 721 Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου Γ. Γκιώνης 1, Π. Δρακόπουλος 2, Σ. Πούλος 1 και Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Δ Α Φ Ν Η»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Δ Α Φ Ν Η» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Δ Α Φ Ν Η» 24 Απριλίου 2015 ΜΕΡΟΣ Ι: Περιγραφική αναφορά του «ΔΑΦΝΗ» από τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων. Παρουσίαση του «αδελφού» προγράμματος Ε.Π.Χ.Π των καλλιεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας Τα μέλη της ομάδας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εργάστηκαν για την ανάπτυξη του κλιματικού άτλαντα της Ελλάδας είναι: Συντονιστής έργου: Μ. Αναδρανιστάκης Ομογενοποίηση κλιματικών δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα