Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα"

Transcript

1 Λειτουργία, Εξαρτήματα Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα D EL Μόνο για επαγγελματική χρήση. Μη εγκεκριμένο για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή επικίνδυνες τοποθεσίες. Για φορητές εφαρμογές ψεκασμού χρωμάτων και επιστρώσεων αρχιτεκτονικών δομών. Μοντέλα PC Classic 90/290/390: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο, βλ. σελίδα 3. Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και τα σχετικά εγχειρίδια. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Σχετικά εγχειρίδια Πιστόλι 386 (Contractor/FTx) (SG3) Αντλία ti2526a Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της Graco. Η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων της Graco ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση.

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Μοντέλα Προειδοποιήσεις Αναγνώριση εξαρτημάτων Μοντέλα Stand Μοντέλα Lo-Boy Μοντέλα Hi-Boy Γείωση Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος Καλώδια επέκτασης Δοχεία Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης Ασφάλεια σκανδάλης Ρύθμιση Εκκίνηση Λειτουργία Εγκατάσταση μπεκ ψεκασμού Ψεκασμός Καθαρισμός απόφραξης μπεκ Καθαρισμός Συντήρηση Αντιμετώπιση προβλημάτων Μηχανολογικά θέματα/ροή υγρού Ηλεκτρολογικά θέματα Εξαρτήματα ψεκαστήρων Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Stand 90, 290, Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Lo-Boy Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, Αξεσουάρ και ετικέτες Θάλαμος ελέγχου και φίλτρο Κατάλογος εξαρτημάτων θαλάμου ελέγχου και φίλτρου Κατάλογος εξαρτημάτων θαλάμου ελέγχου και φίλτρου Διαγράμματα καλωδίωσης /20 V V Τεχνικές προδιαγραφές Βασική εγγύηση Graco Πληροφορίες Graco D

3 Μοντέλα Μοντέλα Μοντέλα Hi-Boy Μοντέλα Stand Μοντέλα Lo-Boy Τάση λειτ. VAC Μοντέλο 390 PC 7C30 7C33 NOVA 390 PC Πιστοποιημένο κατά CAN/CSA C22.2 Αρ. 68 Σύμφωνα με το UL ΗΠΑ 20 Μεξικό/Κεντρική Αμερική 230 Νότια Αμερική 230 CEE 7/7 230 Ευρώπη Multi 0 Ην. Βασίλειο 00 Ιαπωνία/Ταϊβάν 230 Ασία/Ωκεανία 230 Κίνα 90 Express 7D Express 7D Express 7D90 90 PC Classic 7C438 7C PC Classic 7C344 7C PC Classic 7C348 7C PC Classic 7C346 7C35 90 PC Classic 7C PC Classic 7C347 7C PC 7C Express 7C PC 7C386 7C387 7C PC Classic 7C D 3

4 Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις αφορούν τη ρύθμιση, χρήση, γείωση, συντήρηση και επισκευή του παρόντος εξοπλισμού. Το σύμβολο με θαυμαστικό αφορά μια γενική προειδοποίηση και τα σύμβολα κινδύνου αναφέρονται στους κινδύνους που αφορούν τις διαδικασίες. Όταν αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο του παρόντος εγχειριδίου ή σε ετικέτες προειδοποίησης, ανατρέξτε ξανά σε αυτές τις προειδοποιήσεις. Στο κείμενο αυτού του εγχειριδίου, εάν απαιτείται, ενδέχεται να εμφανίζονται σύμβολα κινδύνου και προειδοποιήσεις για τα εκάστοτε προϊόντα, που δεν καλύπτονται στην παρούσα ενότητα. ΓΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, παρέχοντας δίοδο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Το προϊόν διαθέτει καλώδιο με σύρμα γείωσης και κατάλληλο βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα, σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και τις διατάξεις. Η ακατάλληλη τοποθέτηση του βύσματος γείωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος, μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε οποιονδήποτε επίπεδο ακροδέκτη. Το μονωμένο καλώδιο που έχει πράσινη εξωτερική επιφάνεια, με ή χωρίς κίτρινες γραμμές, είναι το σύρμα γείωσης. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι απόλυτα κατανοητές ή εάν έχετε αμφιβολίες για την κατάλληλη γείωση του προϊόντος. Μην τροποποιείτε το παρεχόμενο βύσμα εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα και αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε κύκλωμα ονομαστικής τάσης 0 V, 20 V ή 230 V και διαθέτει βύσμα γείωσης παρόμοιο με αυτό που απεικονίζεται παρακάτω. 20 V ΗΠΑ 230 V 230 V Ωκεανία ti24583a Συνδέστε το προϊόν μόνο σε πρίζα που διαθέτει την ίδια συνδεσμολογία με το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με αυτό το προϊόν. Καλώδια επέκτασης: Χρησιμοποιείτε μόνο τρίκλωνο καλώδιο επέκτασης με βύσμα γείωσης και υποδοχή γείωσης που ταιριάζει με το βύσμα του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επέκτασης δεν είναι κατεστραμμένο. Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 2 AWG (2,5 mm 2 ) ώστε να αντέχει την ένταση της ροής ρεύματος που απαιτεί το προϊόν. Μικρότερη διατομή καλωδίου προκαλεί πτώση τάσης, απώλεια τροφοδοσίας και υπερθέρμανση D

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ Προειδοποιήσεις Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις, όπως οι αναθυμιάσεις διαλυτών και χρωμάτων, στο χώρο εργασίας μπορεί να αναφλεγούν ή να προκαλέσουν έκρηξη. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς ή έκρηξης: Μην ψεκάζετε εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά κοντά σε φλόγα ή σε πηγές ανάφλεξης, όπως τσιγάρα, κινητήρες και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Το χρώμα ή ο διαλύτης που ρέει εντός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει στατικό ηλεκτρισμό. Ο στατικός ηλεκτρισμός δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης παρουσία αναθυμιάσεων χρωμάτων ή διαλύτη. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού, όπως η αντλία, οι εύκαμπτοι σωλήνες, το πιστόλι ψεκασμού, καθώς και τα αντικείμενα στην περιοχή ψεκασμού και γύρω από αυτή, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη γείωση ώστε να προστατεύονται από ηλεκτροστατική εκκένωση και σπινθηρισμούς. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά αγώγιμους ή γειωμένους εύκαμπτους σωλήνες για συστήματα ψεκασμού υψηλής πίεσης χωρίς αέρα της Graco. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία και τα συστήματα συλλογής είναι γειωμένα έτσι ώστε να αποτρέπεται η ηλεκτροστατική εκκένωση. Μη χρησιμοποιείτε σακούλες δοχείων που δεν είναι αντιστατικές ή αγώγιμες. Συνδέετε σε γειωμένη πρίζα και χρησιμοποιείτε γειωμένα καλώδια επέκτασης. Μην χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα 3 ακίδων σε 2. Μην χρησιμοποιείτε χρώματα ή διαλύτες που περιέχουν αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. Μην ψεκάζετε εύφλεκτα ή αναφλέξιμα υγρά σε κλειστούς χώρους. Διατηρείτε την περιοχή ψεκασμού καλά αερισμένη. Διατηρείτε επαρκή παροχή και κυκλοφορία καθαρού αέρα στην περιοχή. Ο ψεκαστήρας δημιουργεί σπινθήρες. Κατά τον ψεκασμό, την έκπλυση, τον καθαρισμό ή την επισκευή το συγκρότημα αντλίας πρέπει να παραμένει σε καλά αεριζόμενο χώρο με απόσταση τουλάχιστον 6, m (20 ft) από την περιοχή ψεκασμού. Μην ψεκάζετε το συγκρότημα αντλίας. Μην καπνίζετε στην περιοχή ψεκασμού και μην ψεκάζετε εάν υπάρχουν σπινθήρες ή φλόγες. Μην χρησιμοποιείτε στην περιοχή ψεκασμού διακόπτες φωτισμού, κινητήρες ή παρόμοια προϊόντα, τα οποία παράγουν σπινθήρες. Διατηρείτε τον χώρο ελεύθερο από δοχεία χρωμάτων ή διαλυτών, υφάσματα και άλλα εύφλεκτα υλικά. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη σύσταση των χρωμάτων και των διαλυτών που χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό. Διαβάστε όλα τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών (MSDS) και τις ετικέτες των δοχείων που παρέχονται με τα χρώματα και τους διαλύτες. Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή για τα χρώματα και τους διαλύτες. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός πυρόσβεσης, σε καλή κατάσταση λειτουργίας D 5

6 Προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ Ο ψεκασμός υψηλής πίεσης μπορεί να εγχύσει τοξίνες στο σώμα και να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί έγχυση, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην στοχεύετε/ψεκάζετε με το πιστόλι προς ανθρώπους ή ζώα. Κρατήστε τα χέρια και τα άλλα μέρη του σώματος μακριά από τη δέσμη ψεκασμού. Για παράδειγμα, μην προσπαθήσετε να σταματήσετε τυχόν διαρροή με κάποιο μέρος του σώματος. Χρησιμοποιείτε πάντα τον προφυλακτήρα του μπεκ. Μην ψεκάζετε χωρίς να είναι στη θέση του ο προφυλακτήρας του μπεκ. Χρησιμοποιείτε μπεκ της Graco. Δείξτε προσοχή κατά τον καθαρισμό και την αλλαγή μπεκ. Σε περίπτωση απόφραξης του μπεκ κατά τον ψεκασμό, προτού αφαιρέσετε το μπεκ για να το καθαρίσετε, ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης για την απενεργοποίηση της συσκευής και την εκτόνωση της πίεσης. Ο εξοπλισμός παραμένει υπό πίεση ακόμα και μετά την απενεργοποίησή του. Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη ή υπό πίεση εάν δεν επιτηρείται. Ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει εκτός επιτήρησης ή χρήσης, καθώς και πριν την επισκευή, τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων. Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα για σημάδια φθοράς. Αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένους εύκαμπτους σωλήνες ή εξαρτήματα. Το σύστημα έχει δυνατότητα απόδοσης 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή παρελκόμενα της Graco που έχουν ονομαστική ικανότητα τουλάχιστον 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Ασφαλίζετε πάντα τη σκανδάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα ψεκασμού. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια σκανδάλης λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μάθετε να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να εκτονώνετε την πίεση γρήγορα. Εξοικειωθείτε πλήρως με τα χειριστήρια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Να φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια, γυαλιά προστασίας, καθώς και αναπνευστήρα ή μάσκα, όταν βάφετε. Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό και μην ψεκάζετε κοντά σε παιδιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή. Μην τεντώνεστε υπερβολικά και μην στηρίζεστε σε ασταθές υποστήριγμα. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία, ανά πάσα στιγμή. Να είστε σε εγρήγορση και να ενεργείτε με προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ. Μην τσακίζετε και μην κάμπτετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα. Μην εκθέτετε τον εύκαμπτο σωλήνα σε θερμοκρασίες ή πιέσεις υψηλότερες από αυτές που καθορίζει η Graco. Μην χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα για να τραβήξετε ή να σηκώσετε τον εξοπλισμό. Μην ψεκάζετε με εύκαμπτο σωλήνα μήκους μικρότερου από 7,5 m (25 ft). Μην επιφέρετε μετατροπές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Τυχόν τροποποιήσεις ή μετατροπές στον εξοπλισμό μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση της αντιπροσωπείας και να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος και εγκεκριμένος για το περιβάλλον στο οποίο τον χρησιμοποιείτε D

7 Προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος. Η ακατάλληλη γείωση, ρύθμιση ή χρήση του συστήματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Πριν προβείτε σε συντήρηση του εξοπλισμού, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες. Χρησιμοποιείτε μόνο 3-κλωνα καλώδια επέκτασης. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες γείωσης στα καλώδια τροφοδοσίας και επέκτασης είναι άθικτες. Μην εκθέτετε το σύστημα στη βροχή. Αποθηκεύστε σε εσωτερικό χώρο. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Η χρήση υγρών που δεν είναι συμβατά με αλουμίνιο σε εξοπλισμό υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή χημική αντίδραση και διάρρηξη του εξοπλισμού. Εάν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η προειδοποίηση, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος, σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε,,-τριχλωροαιθάνιο, χλωριούχο μεθυλένιο, άλλους διαλύτες αλογονωμένου υδρογονάνθρακα ή υγρά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Πολλά άλλα υγρά μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που αντιδρούν με το αλουμίνιο. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των υλικών σας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος μπορεί να πιαστούν ή να ακρωτηριαστούν από κινούμενα εξαρτήματα. Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα. Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό όταν έχουν αφαιρεθεί οι προφυλακτήρες ή τα προστατευτικά καλύμματα. Ο εξοπλισμός που βρίσκεται υπό πίεση ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία χωρίς προειδοποίηση. Πριν από τον έλεγχο, τη μετακίνηση ή τη συντήρηση του εξοπλισμού, ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης και αποσυνδέστε όλες τις πηγές τροφοδοσίας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ Ή ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση επαφής των τοξικών υγρών ή των αναθυμιάσεων με τα μάτια ή το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσής τους. Διαβάστε τα Δελτία MSDS (Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών) για να ενημερωθείτε σχετικά με τους συγκεκριμένους κινδύνους από τα υγρά που χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύετε το επικίνδυνο υγρό σε εγκεκριμένα δοχεία και φροντίζετε για την απόρριψή του σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όταν βρίσκεστε στο χώρο εργασίας, προκειμένου να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς, για παράδειγμα βλάβες όρασης, απώλεια ακοής, εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαύματα. Στον προστατευτικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: Προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακοής. Αναπνευστήρες, προστατευτικές στολές και γάντια σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή των υγρών και των διαλυτών. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ 65 Αυτό το προϊόν περιέχει μία ή περισσότερες χημικές ουσίες που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος. Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση D 7

8 Αναγνώριση εξαρτημάτων Αναγνώριση εξαρτημάτων Μοντέλα Stand A U M B V R D K S P N J F F G L H A B D F G H J K L M ti2409a Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) Ρυθμιστικό πίεσης Βαλβίδα προέγχυσης Προφυλακτήρας μπεκ Μπεκ ψεκασμού Πιστόλι Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς αέρα Καλώδιο τροφοδοσίας Ασφάλεια σκανδάλης Σωλήνας αποστράγγισης D N P R S U V Είσοδος υγρού Αντλία Έξοδος υγρού Βάση τύλιξης καλωδίου τροφοδοσίας Φίλτρο Προφυλακτήρας δακτύλων/ Σημείο πλήρωσης TSL Μοντέλο/Ετικέτα αριθμού σειράς (Δεν φαίνεται, βρίσκεται στη βάση της μονάδας.)

9 Αναγνώριση εξαρτημάτων Μοντέλα Lo-Boy A S U K B M V N D R P J G F L H ti24093a A B D F G H J K L Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) Ρυθμιστικό πίεσης Βαλβίδα προέγχυσης Προφυλακτήρας μπεκ Μπεκ ψεκασμού Πιστόλι Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς αέρα Καλώδιο τροφοδοσίας Ασφάλεια σκανδάλης M N P R U V Σωλήνας αποστράγγισης Είσοδος υγρού Αντλία Έξοδος υγρού Φίλτρο Προφυλακτήρας δακτύλων/ Σημείο πλήρωσης TSL Μοντέλο/Ετικέτα αριθμού σειράς (Δεν φαίνεται, βρίσκεται στη βάση της μονάδας.) D 9

10 Αναγνώριση εξαρτημάτων Μοντέλα Hi-Boy S T R A B D U V P K M N J F F G L H ti24092a A B D F G H J K L M N Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) Ρυθμιστικό πίεσης Βαλβίδα προέγχυσης Προφυλακτήρας μπεκ Μπεκ ψεκασμού Πιστόλι Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς αέρα Καλώδιο τροφοδοσίας Ασφάλεια σκανδάλης Σωλήνας αποστράγγισης Είσοδος υγρού P R S T U V Αντλία Έξοδος υγρού Άγκιστρο Φίλτρο Προφυλακτήρας δακτύλων/ Σημείο πλήρωσης TSL Άγκιστρο δοχείου Μοντέλο/Ετικέτα αριθμού σειράς (Δεν φαίνεται, βρίσκεται στη βάση της μονάδας.) D

11 Γείωση Γείωση Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ηλεκτροστατικού σπινθηρισμού και ηλεκτροπληξίας. Ο ηλεκτρικός ή ηλεκτροστατικός σπινθηρισμός μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη των αναθυμιάσεων. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Η σωστή γείωση παρέχει δίοδο διαφυγής στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το καλώδιο του ψεκαστήρα περιλαμβάνει ένα σύρμα γείωσης με κατάλληλη επαφή γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα, σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και τις διατάξεις. Μην τροποποιείτε το παρεχόμενο βύσμα εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα και αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας. Γειώνετε πάντα τα μεταλλικά δοχεία: συνδέστε ένα καλώδιο γείωσης στο δοχείο. Στερεώστε το ένα άκρο στο δοχείο και το άλλο άκρο σε φυσική γείωση, π.χ. σωλήνα νερού. Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος Για τις μονάδες 0-20 V απαιτείται VAC, 50/60 Hz, 3A, μονοφασικό. Για τις μονάδες 230 V απαιτείται 230 VAC, 50/60 HZ, 8A, μονοφασικό. Καλώδια επέκτασης Χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με άθικτη επαφή γείωσης. Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε 3-κλωνο καλώδιο ελάχιστης διατομής 2 AWG (2,5 mm2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα καλώδια επέκτασης μικρότερης διατομής ή μεγαλύτερου μήκους μπορεί να μειώσουν την απόδοση του ψεκαστήρα. ti24584a Για να διατηρήσετε τη συνέχεια της γείωσης κατά την έκπλυση του ψεκαστήρα ή την εκτόνωση της πίεσης: ακουμπήστε το μεταλλικό τμήμα του πιστολιού ψεκασμού σταθερά στην πλευρά ενός γειωμένου μεταλλικού δοχείου και, στη συνέχεια, πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού. Δοχεία Διαλύτες και υγρά με βάση το νερό: ακολουθήστε τον τοπικό κώδικα. Χρησιμοποιείτε μόνο αγώγιμα μεταλλικά δοχεία, τοποθετημένα σε γειωμένη επιφάνεια, για παράδειγμα τσιμέντο. Μην τοποθετείτε το δοχείο σε μη αγώγιμη επιφάνεια, για παράδειγμα χαρτί ή χαρτόνι, η οποία διακόπτει τη συνέχεια της γείωσης D ti25497a

12 Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης Κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πρέπει να εκτελείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης. Ο εξοπλισμός παραμένει υπό πίεση μέχρι να εκτονώσετε την πίεση χειροκίνητα. Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό από το υγρό που βρίσκεται υπό πίεση, όπως έγχυση στο δέρμα, διασκορπισμός υγρού και τραυματισμός από κινούμενα εξαρτήματα, ακολουθείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης όταν διακόπτετε τον ψεκασμό και πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.. 2. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 3. Στρέψτε το χειριστήριο πίεσης στη χαμηλότερη τιμή. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. ti2493a Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF. Περιμένετε 7 δευτερόλεπτα ώστε να ολοκληρωθεί η εκφόρτιση του συσσωρευμένου φορτίου. ti25230a 4. ti2530a Κρατήστε σταθερά ένα μεταλλικό μέρος του πιστολιού στο πλάι ενός γειωμένου μεταλλικού δοχείου. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού για να εκτονώσετε την πίεση. ti25497a D

13 Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης 5. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 6. Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο δοχείο. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης προς τα κάτω. Αφήστε τη βαλβίδα προέγχυσης στη θέση αποστράγγισης (κάτω) μέχρι τον επόμενο ψεκασμό. α. Ξεσφίξτε ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ το περικόχλιο συγκράτησης του προφυλακτήρα του μπεκ ή το σύνδεσμο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, για να εκτονώσετε την πίεση σταδιακά. β. Ξεσφίξτε εντελώς το περικόχλιο ή το σύνδεσμο. γ. Αποκαταστήστε την απόφραξη του εύκαμπτου σωλήνα ή του μπεκ. Ασφάλεια σκανδάλης Πρέπει να ασφαλίζετε πάντα τη σκανδάλη όταν σταματάτε τον ψεκαστήρα προκειμένου να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα της σκανδάλης με το χέρι ή λόγω πτώσης ή κρούσης. ti24607a 7. Εάν υποψιάζεστε ότι έχει φράξει το μπεκ ψεκασμού ή ο εύκαμπτος σωλήνας ή ότι δεν έχει εκτονωθεί πλήρως η πίεση: ti2462a D 3

14 Ρύθμιση Ρύθμιση 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στο πιστόλι. Εκτελείτε τη διαδικασία ρύθμισης κατά την αρχική αποσυσκευασία του ψεκαστήρα καθώς και μετά από μεγάλο διάστημα αποθήκευσης. Κατά την πρώτη ρύθμιση αφαιρέστε το πώμα μεταφοράς από την έξοδο του υγρού.. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς αέρα της Graco στην έξοδο του υγρού. Σφίξτε σωστά, χρησιμοποιώντας κλειδιά. ti24633a 3. Σφίξτε σωστά, χρησιμοποιώντας κλειδιά. 4. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. ti2493a ti2466a D

15 Ρύθμιση 5. Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα μπεκ. β. Πιέστε τη φιάλη ώστε να γεμίσετε με αρκετό TSL το διάκενο μεταξύ του άξονα της αντλίας και της τσιμούχας του περικοχλίου στεγανοποίησης. ti24592a 6. Κατά την αρχική αποσυσκευασία του ψεκαστήρα αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το φίλτρο εισόδου. Μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, ελέγχετε το φίλτρο εισόδου για απόφραξη και συσσώρευση υπολειμμάτων. ti24639a 8. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) βρίσκεται στη θέση OFF. 9. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. ti2530a ti24638a 7. Γεμίστε το περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου με TSL για να αποφευχθεί η πρόωρη φθορά της στεγανοποίησης. Επαναλαμβάνετε καθημερινά ή κάθε φορά που ψεκάζετε. ti2465a 0. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης προς τα κάτω. α. Τοποθετήστε το στόμιο της φιάλης με το TSL στο επάνω, κεντρικό άνοιγμα της γρίλιας που υπάρχει στην μπροστινή πλευρά του ψεκαστήρα D 5

16 Ρύθμιση 5. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. ti24608a. Τοποθετήστε την είσοδο υγρού και τον σωλήνα αποστράγγισης σε γειωμένο μεταλλικό δοχείο που περιέχει ποσότητα υγρού έκπλυσης. Βλ. Γείωση, σελ.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καινούργιοι ψεκαστήρες παραδίδονται με υγρό αποθήκευσης, το οποίο πρέπει να εκπλυθεί με πετρελαϊκούς διαλύτες, πριν από τη χρήση του ψεκαστήρα. Ελέγξτε τη συμβατότητα του υγρού έκπλυσης με τα ψεκαζόμενα υλικά. Ενδέχεται να απαιτείται και συμπληρωματική έκπλυση με συμβατό υγρό. Για χρώματα με βάση το νερό χρησιμοποιήστε νερό και για χρώματα με βάση το λάδι χρησιμοποιήστε διαλύτες πετρελαίου. ti24640a 2. Στρέψτε το χειριστήριο πίεσης στη χαμηλότερη τιμή. 3. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση ON. 4. Αυξήστε την πίεση κατά /2 της στροφής ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας. Αφήστε το υγρό να περάσει μέσα από τον ψεκαστήρα επί ένα λεπτό. ti24646a 6. Κρατήστε σταθερά ένα μεταλλικό μέρος του πιστολιού στο πλάι ενός γειωμένου μεταλλικού δοχείου. Πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού και ξεπλύνετε μέχρι να βγει καθαρό υγρό. 7. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF. 8. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 9. Αφού εκπλύνετε το υγρό αποθήκευσης από τον ψεκαστήρα, αδειάστε το δοχείο. Τοποθετήστε ξανά την είσοδο υγρού και τον σωλήνα αποστράγγισης σε γειωμένο μεταλλικό δοχείο που περιέχει ποσότητα υγρού έκπλυσης. Χρησιμοποιήστε νερό για να ξεπλύνετε χρώματα με βάση το νερό ή πετρελαϊκό διαλύτη για να ξεπλύνετε χρώματα με βάση το λάδι. 20. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση ON. 2. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. 22. Κρατήστε σταθερά ένα μεταλλικό μέρος του πιστολιού στο πλάι ενός γειωμένου μεταλλικού δοχείου. Πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού και ξεπλύνετε για ένα λεπτό. 23. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF. 24. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 25. Ο ψεκαστήρας είναι έτοιμος για εκκίνηση και ψεκασμό D

17 Εκκίνηση Εκκίνηση 5.. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ Ρυθμίστε το χειριστήριο πίεσης στη χαμηλότερη τιμή. Αυξήστε την πίεση κατά /2 της στροφής ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας. Αφήστε το χρώμα να κυκλοφορήσει μέσα στον ψεκαστήρα μέχρι να βγει μέσω του σωλήνα αποστράγγισης. ti2523a 6. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. ti25230a 3. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση ON. ti2529a 4. Τοποθετήστε την είσοδο υγρού στο δοχείο με το χρώμα. Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο δοχείο αποβλήτων. ti24646a D 7

18 Εκκίνηση 7. Ακουμπήστε το πιστόλι στο πλάι του γειωμένου μεταλλικού δοχείου αποβλήτων. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού μέχρι να εμφανιστεί το χρώμα. 20 s m ti24647a 8. Μετακινήστε το πιστόλι στο δοχείο βαφής και κρατήστε τη σκανδάλη πατημένη για 20 δευτερόλεπτα. Απελευθερώστε τη σκανδάλη και αφήστε να αναπτυχθεί πίεση στον ψεκαστήρα Ασφαλίστε τη σκανδάλη. ti24649a 0. Βιδώστε το συγκρότημα του μπεκ στο πιστόλι και σφίξτε. Βλ. Εγκατάσταση μπεκ ψεκασμού, σελ. 9. Για τις οδηγίες συναρμολόγησης του πιστολιού, ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του πιστολιού. Ο ψεκασμός υψηλής πίεσης μπορεί να εγχύσει τοξίνες στο σώμα και να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη. Μην επιχειρήσετε να σταματήσετε τυχόν διαρροές με το χέρι ή με κάποιο ύφασμα. 9. Ελέγξτε για διαρροές. Εάν υπάρχει διαρροή, εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ. 2, σφίξτε όλα τα προσαρτήματα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία Εκκίνησης. Εάν δεν υπάρχουν διαρροές, συνεχίστε με το επόμενο βήμα. ti24652a D

19 Λειτουργία Εγκατάσταση μπεκ ψεκασμού Λειτουργία 4. Βιδώστε τη διάταξη πάνω στο πιστόλι. Σφίξτε.. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ Χρησιμοποιήστε το μπεκ ψεκασμού (A) για να εισαγάγετε OneSeall (B) στο εσωτερικό του προφυλακτήρα (C). C B A ti24652a Ψεκασμός. Ψεκάστε δοκιμαστικά μια δέσμη ψεκασμού. Ρυθμίστε την πίεση έτσι, ώστε να μην δημιουργούνται «σκαλοπάτια» στα όρια της βαφής. ti24653a 3. Τοποθετήστε το μπεκ ψεκασμού. ti24669a ti24664a D 9

20 Λειτουργία 2. Εάν τα «σκαλοπάτια» εμφανίζονται παρά τη ρύθμιση της πίεσης, τότε χρησιμοποιήστε μπεκ μικρότερου μεγέθους. 3. Κρατήστε το πιστόλι κάθετα στην επιφάνεια βαφής, σε απόσταση cm (0-2 in.). Ψεκάστε με κινήσεις δεξιά αριστερά, φροντίζοντας η κάθε στρώση να επικαλύπτεται κατά 50 % από την επόμενη. ti24674a 2. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. Επαναφέρετε το μπεκ ψεκασμού στην αρχική του θέση. Ελευθερώστε την ασφάλεια της σκανδάλης και συνεχίστε τη βαφή. 4. Πιέστε τη σκανδάλη αφού αρχίσετε να κινείτε το πιστόλι. Απελευθερώστε τη σκανδάλη προτού ακινητοποιήσετε το πιστόλι. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον ψεκασμό, ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του πιστολιού. Καθαρισμός απόφραξης μπεκ ti24673a. Απελευθερώστε τη σκανδάλη. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. Περιστρέψτε το μπεκ ψεκασμού. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. Για να καθαρίσετε την έμφραξη, πατήστε τη σκανδάλη με το πιστόλι στραμμένο προς ένα κατάλληλο σημείο απορριμμάτων. ti24676a D

21 Λειτουργία Καθαρισμός. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα και το μπεκ ψεκασμού. Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του πιστολιού. ti24709a 4. Τοποθετήστε την είσοδο υγρού στο υγρό έκπλυσης. Για χρώματα με βάση το νερό χρησιμοποιήστε νερό και για χρώματα με βάση το λάδι χρησιμοποιήστε διαλύτες πετρελαίου. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης στο δοχείο αποβλήτων. ti24592a 3. Αφαιρέστε το χρώμα από την είσοδο υγρού και το σωλήνα αποστράγγισης και σκουπίστε τα υπολείμματα χρώματος από το εξωτερικό τους. ti2470a 5. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση D 2

22 Λειτουργία 6. Αυξήστε την πίεση κατά /2 της στροφής ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας. Ακουμπήστε το πιστόλι στο δοχείο χρώματος. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. Πιέστε την σκανδάλη του πιστολιού και αυξήστε την πίεση έως ότου η αντλία αρχίσει να λειτουργεί σταθερά και εμφανιστεί το υγρό έκπλυσης. ti2473a 9. Σηκώστε την είσοδο υγρού πάνω από την επιφάνεια του υγρού έκπλυσης. ti2472a ti25232a 7. Απελευθερώστε τη σκανδάλη του πιστολιού. Στρέψτε το πιστόλι μέσα στο δοχείο υπολειμμάτων, ακουμπήστε το στο πλάι του δοχείου και πατήστε τη σκανδάλη για να ξεπλύνετε καλά το σύστημα. 8. Ενώ συνεχίζετε να πιέζετε τη σκανδάλη του πιστολιού, στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης προς τα κάτω. Στη συνέχεια, απελευθερώστε τη σκανδάλη. Αφήστε το υγρό έκπλυσης να κυκλοφορήσει έως ότου αρχίσει να εξέρχεται καθαρό από το σωλήνα αποστράγγισης. ti2474a D

23 Λειτουργία 0.. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού μέσα στο δοχείο έκπλυσης για να καθαριστεί ο εύκαμπτος σωλήνας από το υγρό. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. ti2478a s Εάν καθαρίζετε με νερό, ξεπλύνετε ξανά με πετρελαϊκούς διαλύτες ή Pump Armor ώστε να μείνει μια προστατευτική επίστρωση που θα αποτρέψει ενδεχόμενο πάγωμα ή διάβρωση. ti24649a 2. Μετακινήστε το χειριστήριο πίεσης στη χαμηλότερη ρύθμιση και τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF. Αποσυνδέστε τον ψεκαστήρα από την πρίζα. ti2479a 5. Σκουπίστε το σύστημα ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα και το πιστόλι με ένα πανί εμποτισμένο με νερό ή διαλύτη πετρελαίου. ti2534a 3. Αφαιρέστε, εάν είναι εγκατεστημένο, το φίλτρο από το πιστόλι και τον ψεκαστήρα. Καθαρίστε και ελέγξτε. Τοποθετήστε το φίλτρο. Ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του πιστολιού D ti24720a 23

24 Συντήρηση Συντήρηση Η τακτική συντήρηση είναι πολύ σημαντική για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ψεκαστήρα. Η συντήρηση περιλαμβάνει τακτικές ενέργειες που διατηρούν τη λειτουργικότητα του ψεκαστήρα και αποτρέπουν την εμφάνιση βλαβών στο μέλλον. Ενέργεια Έλεγχος/καθαρισμός φίλτρου ψεκαστήρα, φίλτρου εισόδου υγρού και φίλτρου πιστολιού. Έλεγχος ανοιγμάτων εξαερισμού του κινητήρα για εμφράξεις. Πλήρωση με TSL μέσω του ανοίγματος πλήρωσης TSL. Έλεγχος ψηκτρών κινητήρα για φθορές. Το ελάχιστο μήκος των ψηκτρών πρέπει να είναι 3 mm (/2 in.). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ψήκτρες δεν φθείρονται με τον ίδιο ρυθμό και στις δύο πλευρές του κινητήρα. Ελέγξτε και τις δύο ψήκτρες. Διάστημα εκτέλεσης Καθημερινά ή κάθε φορά που ψεκάζετε Καθημερινά ή κάθε φορά που ψεκάζετε Καθημερινά ή κάθε φορά που ψεκάζετε Κάθε 3785 λίτρα (000 γαλόνια) Ελέγξτε τη διακοπή του ψεκαστήρα. Κάθε 3785 λίτρα (000 γαλόνια) Όταν ΔΕΝ πατάτε τη σκανδάλη, η λειτουργία του κινητήρα του ψεκαστήρα πρέπει να διακόπτεται και να ξεκινά μόλις πατήσετε ξανά τη σκανδάλη. Εάν ο ψεκαστήρας ξεκινά ΧΩΡΙΣ να πατηθεί η σκανδάλη, τότε ελέγξτε την αντλία για εσωτερικές/εξωτερικές διαρροές και ελέγξτε τη βαλβίδα προέγχυσης για τυχόν διαρροή. Ρύθμιση στεγανοποίησης στομίου Εάν η στεγανοποίηση της αντλίας παρουσιάζει διαρροές μετά από παρατεταμένη χρήση, σφίξτε το περικόχλιο στεγανοποίησης έως ότου σταματήσει ή περιοριστεί η διαρροή. Με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η λειτουργία για 379 λίτρα (00 γαλόνια) επιπλέον, προτού απαιτηθεί ανακατασκευή. Μπορείτε να σφίξετε το περικόχλιο στεγανοποίησης χωρίς να αφαιρέσετε το δακτύλιο σχήματος Ο. Όποτε απαιτείται, ανάλογα με τη χρήση D

25 Αντιμετώπιση προβλημάτων Μηχανολογικά θέματα/ Ροή υγρού Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πριν τον έλεγχο ή την επισκευή, εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ Ελέγξτε όλα τα πιθανά προβλήματα και τις αιτίες, προτού αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα. Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Εάν δεν εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα, προχωρήστε στον επόμενο έλεγχο. Τι να κάνετε Εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην παρούσα στήλη. Η απόδοση της αντλίας είναι χαμηλή. Φθαρμένο μπεκ ψεκασμού. Ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ. 2 και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το μπεκ. Ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο για το πιστόλι ή το μπεκ. Φραγμένο μπεκ ψεκασμού. Εκτονώστε την πίεση. Ελέγξτε και καθαρίστε το μπεκ ψεκασμού. Παροχή χρώματος. Εκτελέστε αναπλήρωση και προέγχυση της αντλίας. Φραγμένο φίλτρο εισόδου. Αφαιρέστε, καθαρίστε το και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το. Η μπίλια της βαλβίδας εισόδου και η μπίλια του εμβόλου δεν εφαρμόζουν σωστά. Φραγμένο ή ακάθαρτο φίλτρο υγρού ή φίλτρο μπεκ. Διαρροή βαλβίδας προέγχυσης. Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο της αντλίας ακινητοποιείται όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη του πιστολιού. (Δεν υπάρχει διαρροή στη βαλβίδα προέγχυσης.) Διαρροή γύρω από το περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου μπορεί να υποδεικνύει φθορά ή ζημιά των στεγανοποιητικών. Αφαιρέστε τη βαλβίδα εισροής και καθαρίστε. Ελέγξτε τις μπίλιες και τις έδρες για εγκοπές, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Φιλτράρετε το χρώμα πριν τη χρήση για την απομάκρυνση των σωματιδίων που θα μπορούσαν να φράξουν την αντλία. Καθαρίστε το φίλτρο. Ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ. 2 και, στη συνέχεια, επισκευάστε την βαλβίδα προέγχυσης. Προβείτε σε συντήρηση της αντλίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Ελέγξτε επίσης το έδρανο βαλβίδας εμβόλου για κατάλοιπα από σκλήρυνση βαφών ή εγκοπές και αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο. Σφίξτε το περικόχλιο στεγανοποίησης/ διαβρεχόμενο πώμα D 25

26 Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Εάν δεν εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα, προχωρήστε στον επόμενο έλεγχο. Τι να κάνετε Εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην παρούσα στήλη. Η απόδοση της αντλίας είναι χαμηλή. Ο άξονας της αντλίας έχει φθαρεί. Επισκευάστε την αντλία. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Χαμηλή πίεση αποδέσμευσης. Στρέψτε πλήρως δεξιόστροφα το κουμπί ελέγχου πίεσης. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του ρυθμιστικού πίεσης έχει τοποθετηθεί σωστά και επιτρέπει την πλήρη περιστροφή προς τα δεξιά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε το ρυθμιστικό πίεσης. Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά η αντλία δεν παλινδρομεί. Υπερβολική διαρροή χρώματος στο περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου. Φθαρμένα ή κατεστραμμένα στεγανοποιητικά εμβόλου. Φθαρμένος ή κατεστραμμένος δακτύλιος σχήματος Ο στην αντλία. Η μπίλια της βαλβίδας εισροής είναι καλυμμένη με υλικό. Σημαντική πτώση της πίεσης στον εύκαμπτο σωλήνα με βαρέα υλικά. Ελέγξτε τις διαστάσεις του καλωδίου επέκτασης. Χαλαρωμένες ψήκτρες και ακροδέκτες κινητήρα. Φθαρμένες ψήκτρες κινητήρα. (Το ελάχιστο μήκος των ψηκτρών πρέπει να είναι 3 mm [/2 in.]). Φθαρμένα και απευθυγραμμισμένα ελατήρια στις ψήκτρες του κινητήρα. Το κυκλικό τμήμα του ελατηρίου πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα στο επάνω μέρος της ψήκτρας. Οι ψήκτρες του κινητήρα «κολλάνε» στις υποδοχές τους. Φθαρμένο συγκρότημα μπιέλας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Φθαρμένα γρανάζια ή περίβλημα συστήματος κίνησης. Το περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου είναι χαλαρό. Φθαρμένα ή κατεστραμμένα στεγανοποιητικά στομίου. Φθαρμένος ή κατεστραμμένος άξονας αντλίας. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Αντικαταστήστε το δακτύλιο σχήματος Ο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Καθαρίστε τη βαλβίδα εισροής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Μειώστε το συνολικό μήκος του. Βλ. Καλώδια επέκτασης, σελ.. Σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών. Αντικαταστήστε τις ψήκτρες εάν τα καλώδια είναι φθαρμένα. Αντικαταστήσετε τις ψήκτρες. Αντικαταστήστε το ελατήριο εάν είναι φθαρμένο. Ευθυγραμμίστε το ελατήριο με την ψήκτρα. Καθαρίστε τις υποδοχές των ψηκτρών, αφαιρέστε τα κατάλοιπα άνθρακα με μια μικρή βούρτσα. Ευθυγραμμίστε το καλώδιο της ψήκτρας με την εγκοπή στην υποδοχή για να εξασφαλίσετε την ελεύθερη, κατακόρυφη κίνηση της ψήκτρας. Αντικαταστήστε το συγκρότημα της μπιέλας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Ελέγξτε το συγκρότημα του περιβλήματος του συστήματος κίνησης και τα γρανάζια για φθορές και αντικαταστήστε αν χρειάζεται. Αφαιρέστε τον διαχωριστή του περικοχλίου στεγανοποίησης του στομίου. Σφίξτε το περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου όσο χρειάζεται για να σταματήσει η διαρροή. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας Αντικαταστήστε τον άξονα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας D

27 Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Παρατηρείται ανομοιόμορφη εκτόξευση υγρού από το πιστόλι. Δυσκολία στην προέγχυση της αντλίας. Ο ψεκαστήρας λειτουργεί επί 5 έως 0 λεπτά και μετά σταματά. Τι να ελέγξετε Εάν δεν εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα, προχωρήστε στον επόμενο έλεγχο. Αέρας στην αντλία ή τον εύκαμπτο σωλήνα. Το μπεκ έχει φράξει μερικώς. Η παροχή υγρού είναι χαμηλή ή το υγρό έχει εξαντληθεί. Αέρας στην αντλία ή τον εύκαμπτο σωλήνα. Διαρροή στη βαλβίδα εισροής. Τα στεγανοποιητικά της αντλίας έχουν φθαρεί. Το χρώμα είναι πολύ πηκτό. Πολύ σφιχτό περικοχλίο στεγανοποίησης της αντλίας. Εάν σφίξετε υπερβολικά το περικόχλιο στεγανοποίησης της αντλίας, τα στεγανοποιητικά του άξονα της αντλίας εμποδίζουν την κίνηση της αντλίας και υπερφορτώνουν τον κινητήρα. Τι να κάνετε Εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην παρούσα στήλη. Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής υγρού. Λειτουργήστε την αντλία όσο πιο αργά γίνεται κατά τη διαδικασία προέγχυσης. Καθαρίστε το μπεκ. Βλ. Καθαρισμός απόφραξης μπεκ, σελ. 20. Ξαναγεμίστε το σύστημα τροφοδοσίας υγρού. Εκτελέστε προέγχυση της αντλίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Ελέγχετε τακτικά την παροχή υγρού ώστε η αντλία να μην λειτουργεί χωρίς υγρό. Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής υγρού. Λειτουργήστε την αντλία όσο πιο αργά γίνεται κατά τη διαδικασία προέγχυσης. Καθαρίστε τη βαλβίδα εισροής. Βεβαιωθείτε ότι το έδρανο της μπίλιας δεν φέρει αμυχές ή φθορές και ότι η μπίλια είναι σωστά τοποθετημένη. Επανασυναρμολογήστε τη βαλβίδα. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά της αντλίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Αραιώστε το χρώμα ακολουθώντας τις συστάσεις του προμηθευτή. Ξεσφίξτε το περικοχλίο στεγανοποίησης της αντλίας. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές γύρω από το στόμιο. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά της αντλίας, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας D 27

28 Αντιμετώπιση προβλημάτων Ηλεκτρολογικά θέματα Σύμπτωμα: Ο ψεκαστήρας δεν λειτουργεί, σταματά να λειτουργεί ή δεν απενεργοποιείται. 2. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν μετακινήστε τον πάλι στη θέση ON (έτσι εξασφαλίζεται ότι ο ψεκαστήρας μεταβαίνει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας). 3. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου πίεσης δεξιά κατά /2 στροφή. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ. 2.. Συνδέστε τον ψεκαστήρα στη σωστή τάση, σε γειωμένη πρίζα. Αποφύγετε την επαφή με ηλεκτρικά και κινητά εξαρτήματα στη διάρκεια των διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν αφαιρούνται τα καλύμματα της συσκευής για την αντιμετώπιση προβλημάτων, περιμένετε 7 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να ολοκληρωθεί η εκφόρτιση του συσσωρευμένου φορτίου. Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Τρόπος ελέγχου Ο ψεκαστήρας δεν λειτουργεί καθόλου. Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος. Ελέγξτε τους συνδέσμους του ρυθμιστικού πίεσης. Ελέγξτε το ρυθμιστικό πίεσης. Ελέγξτε την ασφάλεια που μπορεί να αντικατασταθεί. Ελέγξτε τα καλώδια του κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση AC V για μοντέλα 0-20 VAC ή V για μοντέλα 230 VAC. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι καθαρός και σταθερά συνδεδεμένος. Συνδέστε ένα ρυθμιστικό πίεσης που ξέρετε ότι λειτουργεί σωστά. Εάν λειτουργεί ο κινητήρας, αντικαταστήστε το ρυθμιστικό πίεσης. Ενώ ο ψεκαστήρας είναι απενεργοποιημένος (δεν τροφοδοτείται με ρεύμα), βεβαιωθείτε ότι δεν διακόπτεται η συνέχεια μέσα στην ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι καθαροί και σταθερά συνδεδεμένοι D

29 + Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Τρόπος ελέγχου Ελέγξτε την περιστροφή του κινητήρα. Εκτελέστε δοκιμή περιστροφής, συνδέοντας μια μπαταρία 9 2 Volt στα καλώδια του κινητήρα. Τα καλώδια του κινητήρα ενδέχεται να διαφέρουν σε εμφάνιση και διαστάσεις. Εντοπίστε τα δύο καλώδια που κατευθύνονται προς τις ψήκτρες, συνήθως έχουν κόκκινο και μαύρο χρώμα. Ο κινητήρας πρέπει να περιστρέφεται όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη στα καλώδιά του. BLACK (-) RED (+) YELLOW ti2522a 9-VOLT BATTERY Ελέγξτε τον θερμικό διακόπτη του κινητήρα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Συνδέστε τα κίτρινα καλώδια από τον κινητήρα σε ένα ωμόμετρο. Το ωμόμετρο πρέπει να δείχνει ότι υπάρχει συνέχεια. BLACK (-) RED (+) YELLOW BEEP - - ti2523a D 29

30 - Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Τρόπος ελέγχου Ελέγξτε την αντίσταση του οπλισμού του κινητήρα. Συνδέστε το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο από τον κινητήρα σε ένα ωμόμετρο. Περιστρέψτε τον κινητήρα, ελέγχοντας για ανοικτό κύκλωμα. Εάν εντοπιστεί ανοικτό κύκλωμα, αντικαταστήστε τον κινητήρα. BLACK (-) - RED (+) -3 ohms YELLOW - ti2524a Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα στον κινητήρα. Χρησιμοποιήστε ένα ωμόμετρο για να ελέγξετε τον κινητήρα για βραχυκύκλωμα. Συνδέστε το καλώδιο ( ) του μετρητή στο περίβλημα του κινητήρα. Μετακινήστε το καλώδιο (+) του μετρητή σε κάθε ένα από τα καλώδια του κινητήρα. Ο μετρητής πρέπει να δείχνει ανοικτό κύκλωμα σε όλα τα καλώδια. GROUND BLACK (-) RED (+) OL YELLOW - ti2525a D

31 Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Τρόπος ελέγχου Ο ψεκαστήρας δεν απενεργοποιείται όταν φθάνει στη μέγιστη πίεση ή την υπερβαίνει. Συνήθη ηλεκτρικά προβλήματα. Ελέγξτε το ρυθμιστικό πίεσης. Τα καλώδια του κινητήρα είναι καλά στερεωμένα και σωστά συνδεδεμένα. Χαλαρή σύνδεση καλωδίων ή ακροδεκτών στις ψήκτρες του κινητήρα. Το ελάχιστο μήκος των ψηκτρών πρέπει να είναι 3 mm [/2 in.]. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ψήκτρες δεν φθείρονται με τον ίδιο ρυθμό και στις δύο πλευρές του κινητήρα. Ελέγξτε και τις δύο ψήκτρες. Φθαρμένα ή απευθυγραμμισμένα ελατήρια στις ψήκτρες του κινητήρα. Το κυκλικό τμήμα του ελατηρίου πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα στο επάνω μέρος της ψήκτρας. Οι ψήκτρες του κινητήρα ενδέχεται να «κολλάνε» στις υποδοχές τους. Τον μεταγωγέα του οπλισμού (ρότορα) του κινητήρα για καψίματα, βαθουλώματα και υπερβολική τραχύτητα. Αποσυνδέστε το ρυθμιστικό πίεσης, εάν ο ψεκαστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί, αντικαταστήστε την πλακέτα ελέγχου. Εάν ο ψεκαστήρας σταματήσει να λειτουργεί, αντικαταστήστε το ρυθμιστικό πίεσης. Αντικαταστήστε τους χαλαρούς ακροδέκτες ή σφίξτε τους στα καλώδια. Βεβαιωθείτε για την σφιχτή εφαρμογή των ακροδεκτών. Καθαρίστε τους ακροδέκτες της πλακέτας. Επανασυνδέστε και ασφαλίστε τα καλώδια. Σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών. Αντικαταστήστε τις ψήκτρες εάν τα καλώδια είναι φθαρμένα. Αντικαταστήσετε τις ψήκτρες. Αντικαταστήστε το ελατήριο εάν είναι φθαρμένο. Ευθυγραμμίστε το ελατήριο με την ψήκτρα. Καθαρίστε τις υποδοχές για τις ψήκτρες. Αφαιρέστε τη σκόνη άνθρακα με μια μικρή βούρτσα. Ευθυγραμμίστε τα καλώδια της ψήκτρας με την εγκοπή στην υποδοχή για να εξασφαλίσετε την ελεύθερη, κατακόρυφη κίνηση της ψήκτρας. Αφαιρέστε τον κινητήρα και, εάν είναι δυνατόν, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο συνεργείο για μηχανική κατεργασία της επιφάνειας του μεταγωγέα D 3

32 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Εξαρτήματα ψεκαστήρων Αρ. αναφ. 2 4 Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) in-lb (3,4-4,0 N m) in-lb (2,6-3, N m) a 54b 54c 54d Βλ. σελ ti24099a D

33 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Αρ. αναφ. 3 4 Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) Σύσφιξη με σφυρί in-lb (2,6-3, N m) ti24098a D 33

34 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Stand 90, 290, 390 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής/εξάγ., κεφαλή με ροδέλα ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής 4 εξάγ. κεφαλή με ροδέλα ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2 ΣΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΙΤ, σωλήνας, αποστράγγιση περιλαμβάνει 39,55, 62, ΚΑΛΥΜΜΑ, εμπρόσθιο 7C540 Μοντέλα Stand 7C34, 7C438, 7C344, 7C384, 7D899, 7D90, 7D900 7C539 Μοντέλα Stand 7C30, 7C346, 7C347, 7C348, 7C385, 7C386, 7C389, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, κινητήρα 5E34 Μοντέλα Stand 7C34, 7C438, 7C344, 7C384, 7D899, 7D90, 7D900 5J37 Μοντέλα Stand 7C30, 7C346, 7C347, 7C348, 7C385, 7C386, 7C389, ΕΔΡΑΝΟ, ωστικό 27 Βλ. σελ. 4 ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, με σύνδεσμο, /4 in. x 25 ή 50 ft 28 Βλ. σελ. 4 ΠΙΣΤΟΛΙ, ψεκασμός 34 Βλ. σελ. 4 ΚΑΡΤΑ, ιατρικός κίνδυνος (δεν απεικονίζεται) ΕΤΙΚΕΤΑ, προσοχή ΦΙΛΤΡΟ, 7/8-4 unf ΓΩΝΙΑ, οδοντωτή ΓΡΑΝΑΖΙ, μειωτήρα 4 ΑΝΤΛΙΑ, εκτόπιση 7C487 Βόρεια Αμερική 7C488 Ασία/Ωκεανία/Ιαπωνία 7C489 Ευρώπη 42 24W87 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, σύστημα κίνησης περιλαμβάνει 47 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ W640 ΡΑΒΔΟΣ, σύνδεση 44 24X020 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, κίνηση περιλαμβάνει W830 ΚΙΤ, εύκ. σωλήνας, με σύνδ. περιλαμβάνει ΒΙΔΑ, κατεργ., εξάγ. 9 κεφαλή με ροδέλα 52 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, εμπρός 53 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, πλάι 54 * ΚΙΤ, κινητήρας, ηλεκτρικός περιλαμβάνει 54a 7C794 0/20 V 7C V 54a 7C795 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, κινητήρας, ρολό, συμπλέκτης περιλαμβάνει 54b, 54c, 54d 54b ΠΑΞΙΜΑΔΙ, προώθηση 54c ΡΟΔΕΛΑ, σφήνα, στρογγυλή 54d ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ, άξονας 56 Βλ. σελ. 42 ΚΑΛΩΔΙΟ, τροφοδοσία 59 5E823 ΠΛΑΙΣΙΟ, βάση ανάρτησης ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, σετ αναρρόφησης περιλαμβάνει 4, 37, 9 63 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης 65 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, διεθνή εικονίδια προειδοποίησης ΕΠΕΝΔΥΣΗ, χειρολαβής 67 5G857 ΠΩΜΑ, ποδιού ΔΟΧΕΙΟ, αναρρόφησης/αποστράγγισης ΛΑΒΗ περιλαμβάνει 47, C483 ΚΑΛΥΜΜΑ, άξονα αντλίας ΒΙΔΑ, διάτρησης, εξάγ. κεφαλή με ροδέλα ΡΟΔΕΛΑ 32 6H37 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο ΥΓΡΟ, TSL, 8 oz. (δεν απεικονίζεται) 45 M70809 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, με ακίδες, εύκαμπτος σωλήνας * Για κιτ ψηκτρών κινητήρα, κωδικός Διατίθενται δωρεάν ανταλλακτικές ετικέτες, πινακίδες και κάρτες κινδύνου και προειδοποίησης D

35 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy 390 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy Αρ. αναφ. Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) in-lb (3,4-4,0 N m) in-lb (2,6-3, N m) a 54b 54c 54d Βλ. σελ ti240a D 35

36 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy 390 Αρ. αναφ. 3 4 Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) Σύσφιξη με σφυρί in-lb (2,6-3, N m) ti2400a D

37 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy 390 Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Lo-Boy 390 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής/εξάγ., κεφαλή με ροδέλα ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής 4 εξάγ. κεφαλή με ροδέλα ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2 ΣΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΙΤ, σωλήνας, αποστράγγιση περιλαμβάνει 39,55, 62, C539 ΚΑΛΥΜΜΑ, εμπρόσθιο 23 5J37 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, κινητήρα ΕΔΡΑΝΟ, ωστικό ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, με σύνδεσμο, /4 in. x 50 ft ΠΙΣΤΟΛΙ, ψεκασμός 34 7A34 ΚΑΡΤΑ, ιατρικός κίνδυνος (δεν απεικονίζεται) ΦΙΛΤΡΟ, 7/8-4 unf ΓΩΝΙΑ, οδοντωτή ΓΡΑΝΑΖΙ, μειωτήρα 4 7C489 ΑΝΤΛΙΑ, εκτόπιση 42 24W87 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, σύστημα κίνησης περιλαμβάνει W640 ΡΑΒΔΟΣ, σύνδεση 44 24X020 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, κίνηση περιλαμβάνει W830 ΚΙΤ, εύκ. σωλήνας, με σύνδ. περιλαμβάνει ΠΩΜΑ, σωλήνα ΒΙΔΑ, κατεργ., εξάγ. 8 κεφαλή με ροδέλα 52 7C89 ΕΤΙΚΕΤΑ, εμπρός 53 7C820 ΕΤΙΚΕΤΑ, πλάι 54 * 7C799 ΚΙΤ, κινητήρας, ηλεκτρικός, 230 V περιλαμβάνει 54a 54a 7C795 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, κινητήρας, ρολό, συμπλέκτης περιλαμβάνε ι 54b, 54c, 54d Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ. 54b ΠΑΞΙΜΑΔΙ, προώθηση 54c ΡΟΔΕΛΑ, σφήνα, στρογγυλή 54d ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ, άξονας 56 Βλ. σελ. 42 ΚΑΛΩΔΙΟ, τροφοδοσία ΠΛΑΙΣΙΟ, καροτσιού, lo-boy ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, σετ αναρρόφησης περιλαμβάνει 4, 37, H087 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης ΕΤΙΚΕΤΑ, διεθνή εικονίδια προειδοποίησης 66 5B999 ΚΛΙΠ, συγκράτησης ΠΩΜΑ, πλήμνη ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 70 7C483 ΚΑΛΥΜΜΑ, άξονα αντλίας ΡΟΔΑ, ημι-πνευματική ΒΙΔΑ, κατεργ., εξάγ. 2 κεφαλή με ροδέλα 83 5B870 ΔΟΧΕΙΟ, αναρρόφησης/αποστράγγισης ΡΟΔΕΛΑ 7 5G447 ΠΩΜΑ, προστ. καλύμ., βαμμένο 32 6H37 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο 45 M70809 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, με ακίδες, εύκαμπτος σωλήνας ΒΙΔΑ, κατεργ., πομπέ ΥΓΡΟ, TSL, 8 oz. (δεν απεικονίζεται) * Για κιτ ψηκτρών κινητήρα, κωδικός Διατίθενται δωρεάν ανταλλακτικές ετικέτες, πινακίδες και κάρτες κινδύνου και προειδοποίησης D 37

38 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Αρ. αναφ. Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) in-lb (3,4-4,0 N m) in-lb (2,6-3, N m) a 54b 54c 54d Βλ. σελ ti2403a D

39 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Αρ. αναφ. Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) Σύσφιξη με σφυρί in-lb (2,6-3, N m) ti2402a D 39

40 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής/εξάγ., κεφαλή με ροδέλα ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής 4 εξάγ. κεφαλή με ροδέλα ΡΟΔΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο 22 ΚΑΛΥΜΜΑ, εμπρόσθιο 7C540 Μοντέλα Hi-Boy 7C342, 7C343 7C539 Μοντέλα Hi-Boy 7C33, 7C349, 7C350, 7C35, 7C ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 5E34 ΚΑΛΥΜΜΑ, κινητήρα Μοντέλα Hi-Boy 7C342, 7C343 5J37 Μοντέλα Hi-Boy 7C33, 7C349, 7C350, 7C35, 7C ΕΔΡΑΝΟ, ωστικό 27 Βλ. σελ. 4 ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, με σύνδεσμο, /4 in. x 25 ή 50 ft 28 Βλ. σελ. 4 ΠΙΣΤΟΛΙ, ψεκασμός 34 Βλ. σελ. 4 ΚΑΡΤΑ, ιατρικός κίνδυνος (δεν απεικονίζεται) ΕΤΙΚΕΤΑ, προσοχή ΦΙΛΤΡΟ, 7/8-4 unf ΓΩΝΙΑ, οδοντωτή ΓΡΑΝΑΖΙ, μειωτήρα 4 ΑΝΤΛΙΑ, εκτόπιση 7C487 Βόρεια Αμερική 7C488 Ασία/Ωκεανία/Ιαπωνία 7C489 Ευρώπη 42 24W87 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, σύστημα κίνησης περιλαμβάνει W640 ΡΑΒΔΟΣ, σύνδεση 44 24X020 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, κίνηση περιλαμβάνει W830 ΚΙΤ, εύκ. σωλήνας, με σύνδ. περιλαμβάνει ΠΩΜΑ, σωλήνα 2 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ ΒΙΔΑ, κατεργ., εξάγ. 8 κεφαλή με ροδέλα 52 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, εμπρός 53 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, πλάι 54 * ΚΙΤ, κινητήρας, ηλεκτρικός περιλαμβάνει 54a 7C794 0/20 V 7C V 54a 7C795 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, κινητήρας, ρολό, συμπλέκτης περιλαμβάνει 54b, 54c, 54d 54b ΠΑΞΙΜΑΔΙ, προώθηση 54c ΡΟΔΕΛΑ, σφήνα, στρογγυλή 54d ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ, άξονας 55 5K092 ΣΩΛΗΝΑΣ, αποστράγγισης 56 Βλ. σελ. 42 ΚΑΛΩΔΙΟ, τροφοδοσία 59 7C485 ΠΛΑΙΣΙΟ, καρότσι για κάθε χρήση 60 7C949 ΣΩΛΗΝΑΣ, αναρρόφησης, εισροής ΚΛΙΠ, ελατηριωτό 63 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποιήσεων 65 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης ΒΙΔΑ, κατεργ., πομπέ ΠΩΜΑ, πλήμνη ΛΑΒΗ, διάταξη, καρότσι hi 70 7C483 ΚΑΛΥΜΜΑ, άξονα αντλίας ΡΟΔΑ, ημι-πνευματική B652 ΡΟΔΕΛΑ, αναρρόφησης 95 5E83 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ, αντιπερικόχλιο 32 6H37 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο 36 7C990 ΑΓΚΙΣΤΡΟ, δοχείου ΠΑΞΙΜΑΔΙ, ασφάλεια, 2 στέλεχος 45 M70809 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, με ακίδες, εύκαμπτος σωλήνας ΥΓΡΟ, TSL, 8 oz. (δεν απεικονίζεται) * Για κιτ ψηκτρών κινητήρα, κωδικός Διατίθενται δωρεάν ανταλλακτικές ετικέτες, πινακίδες και κάρτες κινδύνου και προειδοποίησης D

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V. Greek

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V. Greek ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V el Greek Προειδοποίηση Πρότασης Κανονισµού 65 της Καλιφόρνια Το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ και κάποια από τα συστατικά του είναι γνωστό, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας Σειρά KMH Εγχειρίδιο λειτουργίας KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 ΡΕΒΕΡΣΑ Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 AFS110-3GKWWH00.book Page 1 Friday, December 23, 2011 7:05 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 13 MSX125-32K26B000.book Page 1 Tuesday, February 12, 2013 12:29 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30. Greek

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30. Greek ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30 el Greek Προειδοποίηση Πρότασης Κανονισµού 65 της Καλιφόρνια Το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ και κάποια από τα συστατικά του είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Sail-Drive SAIL-DRIVE SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Sail-Drive SAIL-DRIVE SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Sail-Drive ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 SAIL-DIVE Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014 S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P SLO C352-NL-P--SLO 05/2014 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και συμμορφωθείτε με τις σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα