Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα"

Transcript

1 Λειτουργία, Εξαρτήματα Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα D EL Μόνο για επαγγελματική χρήση. Μη εγκεκριμένο για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή επικίνδυνες τοποθεσίες. Για φορητές εφαρμογές ψεκασμού χρωμάτων και επιστρώσεων αρχιτεκτονικών δομών. Μοντέλα PC Classic 90/290/390: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο, βλ. σελίδα 3. Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και τα σχετικά εγχειρίδια. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Σχετικά εγχειρίδια Πιστόλι 386 (Contractor/FTx) (SG3) Αντλία ti2526a Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της Graco. Η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων της Graco ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση.

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Μοντέλα Προειδοποιήσεις Αναγνώριση εξαρτημάτων Μοντέλα Stand Μοντέλα Lo-Boy Μοντέλα Hi-Boy Γείωση Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος Καλώδια επέκτασης Δοχεία Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης Ασφάλεια σκανδάλης Ρύθμιση Εκκίνηση Λειτουργία Εγκατάσταση μπεκ ψεκασμού Ψεκασμός Καθαρισμός απόφραξης μπεκ Καθαρισμός Συντήρηση Αντιμετώπιση προβλημάτων Μηχανολογικά θέματα/ροή υγρού Ηλεκτρολογικά θέματα Εξαρτήματα ψεκαστήρων Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Stand 90, 290, Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Lo-Boy Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, Αξεσουάρ και ετικέτες Θάλαμος ελέγχου και φίλτρο Κατάλογος εξαρτημάτων θαλάμου ελέγχου και φίλτρου Κατάλογος εξαρτημάτων θαλάμου ελέγχου και φίλτρου Διαγράμματα καλωδίωσης /20 V V Τεχνικές προδιαγραφές Βασική εγγύηση Graco Πληροφορίες Graco D

3 Μοντέλα Μοντέλα Μοντέλα Hi-Boy Μοντέλα Stand Μοντέλα Lo-Boy Τάση λειτ. VAC Μοντέλο 390 PC 7C30 7C33 NOVA 390 PC Πιστοποιημένο κατά CAN/CSA C22.2 Αρ. 68 Σύμφωνα με το UL ΗΠΑ 20 Μεξικό/Κεντρική Αμερική 230 Νότια Αμερική 230 CEE 7/7 230 Ευρώπη Multi 0 Ην. Βασίλειο 00 Ιαπωνία/Ταϊβάν 230 Ασία/Ωκεανία 230 Κίνα 90 Express 7D Express 7D Express 7D90 90 PC Classic 7C438 7C PC Classic 7C344 7C PC Classic 7C348 7C PC Classic 7C346 7C35 90 PC Classic 7C PC Classic 7C347 7C PC 7C Express 7C PC 7C386 7C387 7C PC Classic 7C D 3

4 Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις αφορούν τη ρύθμιση, χρήση, γείωση, συντήρηση και επισκευή του παρόντος εξοπλισμού. Το σύμβολο με θαυμαστικό αφορά μια γενική προειδοποίηση και τα σύμβολα κινδύνου αναφέρονται στους κινδύνους που αφορούν τις διαδικασίες. Όταν αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο του παρόντος εγχειριδίου ή σε ετικέτες προειδοποίησης, ανατρέξτε ξανά σε αυτές τις προειδοποιήσεις. Στο κείμενο αυτού του εγχειριδίου, εάν απαιτείται, ενδέχεται να εμφανίζονται σύμβολα κινδύνου και προειδοποιήσεις για τα εκάστοτε προϊόντα, που δεν καλύπτονται στην παρούσα ενότητα. ΓΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, παρέχοντας δίοδο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Το προϊόν διαθέτει καλώδιο με σύρμα γείωσης και κατάλληλο βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα, σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και τις διατάξεις. Η ακατάλληλη τοποθέτηση του βύσματος γείωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος, μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε οποιονδήποτε επίπεδο ακροδέκτη. Το μονωμένο καλώδιο που έχει πράσινη εξωτερική επιφάνεια, με ή χωρίς κίτρινες γραμμές, είναι το σύρμα γείωσης. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι απόλυτα κατανοητές ή εάν έχετε αμφιβολίες για την κατάλληλη γείωση του προϊόντος. Μην τροποποιείτε το παρεχόμενο βύσμα εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα και αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε κύκλωμα ονομαστικής τάσης 0 V, 20 V ή 230 V και διαθέτει βύσμα γείωσης παρόμοιο με αυτό που απεικονίζεται παρακάτω. 20 V ΗΠΑ 230 V 230 V Ωκεανία ti24583a Συνδέστε το προϊόν μόνο σε πρίζα που διαθέτει την ίδια συνδεσμολογία με το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με αυτό το προϊόν. Καλώδια επέκτασης: Χρησιμοποιείτε μόνο τρίκλωνο καλώδιο επέκτασης με βύσμα γείωσης και υποδοχή γείωσης που ταιριάζει με το βύσμα του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επέκτασης δεν είναι κατεστραμμένο. Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 2 AWG (2,5 mm 2 ) ώστε να αντέχει την ένταση της ροής ρεύματος που απαιτεί το προϊόν. Μικρότερη διατομή καλωδίου προκαλεί πτώση τάσης, απώλεια τροφοδοσίας και υπερθέρμανση D

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ Προειδοποιήσεις Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις, όπως οι αναθυμιάσεις διαλυτών και χρωμάτων, στο χώρο εργασίας μπορεί να αναφλεγούν ή να προκαλέσουν έκρηξη. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς ή έκρηξης: Μην ψεκάζετε εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά κοντά σε φλόγα ή σε πηγές ανάφλεξης, όπως τσιγάρα, κινητήρες και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Το χρώμα ή ο διαλύτης που ρέει εντός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει στατικό ηλεκτρισμό. Ο στατικός ηλεκτρισμός δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης παρουσία αναθυμιάσεων χρωμάτων ή διαλύτη. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού, όπως η αντλία, οι εύκαμπτοι σωλήνες, το πιστόλι ψεκασμού, καθώς και τα αντικείμενα στην περιοχή ψεκασμού και γύρω από αυτή, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη γείωση ώστε να προστατεύονται από ηλεκτροστατική εκκένωση και σπινθηρισμούς. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά αγώγιμους ή γειωμένους εύκαμπτους σωλήνες για συστήματα ψεκασμού υψηλής πίεσης χωρίς αέρα της Graco. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία και τα συστήματα συλλογής είναι γειωμένα έτσι ώστε να αποτρέπεται η ηλεκτροστατική εκκένωση. Μη χρησιμοποιείτε σακούλες δοχείων που δεν είναι αντιστατικές ή αγώγιμες. Συνδέετε σε γειωμένη πρίζα και χρησιμοποιείτε γειωμένα καλώδια επέκτασης. Μην χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα 3 ακίδων σε 2. Μην χρησιμοποιείτε χρώματα ή διαλύτες που περιέχουν αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. Μην ψεκάζετε εύφλεκτα ή αναφλέξιμα υγρά σε κλειστούς χώρους. Διατηρείτε την περιοχή ψεκασμού καλά αερισμένη. Διατηρείτε επαρκή παροχή και κυκλοφορία καθαρού αέρα στην περιοχή. Ο ψεκαστήρας δημιουργεί σπινθήρες. Κατά τον ψεκασμό, την έκπλυση, τον καθαρισμό ή την επισκευή το συγκρότημα αντλίας πρέπει να παραμένει σε καλά αεριζόμενο χώρο με απόσταση τουλάχιστον 6, m (20 ft) από την περιοχή ψεκασμού. Μην ψεκάζετε το συγκρότημα αντλίας. Μην καπνίζετε στην περιοχή ψεκασμού και μην ψεκάζετε εάν υπάρχουν σπινθήρες ή φλόγες. Μην χρησιμοποιείτε στην περιοχή ψεκασμού διακόπτες φωτισμού, κινητήρες ή παρόμοια προϊόντα, τα οποία παράγουν σπινθήρες. Διατηρείτε τον χώρο ελεύθερο από δοχεία χρωμάτων ή διαλυτών, υφάσματα και άλλα εύφλεκτα υλικά. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη σύσταση των χρωμάτων και των διαλυτών που χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό. Διαβάστε όλα τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών (MSDS) και τις ετικέτες των δοχείων που παρέχονται με τα χρώματα και τους διαλύτες. Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή για τα χρώματα και τους διαλύτες. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός πυρόσβεσης, σε καλή κατάσταση λειτουργίας D 5

6 Προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ Ο ψεκασμός υψηλής πίεσης μπορεί να εγχύσει τοξίνες στο σώμα και να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί έγχυση, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην στοχεύετε/ψεκάζετε με το πιστόλι προς ανθρώπους ή ζώα. Κρατήστε τα χέρια και τα άλλα μέρη του σώματος μακριά από τη δέσμη ψεκασμού. Για παράδειγμα, μην προσπαθήσετε να σταματήσετε τυχόν διαρροή με κάποιο μέρος του σώματος. Χρησιμοποιείτε πάντα τον προφυλακτήρα του μπεκ. Μην ψεκάζετε χωρίς να είναι στη θέση του ο προφυλακτήρας του μπεκ. Χρησιμοποιείτε μπεκ της Graco. Δείξτε προσοχή κατά τον καθαρισμό και την αλλαγή μπεκ. Σε περίπτωση απόφραξης του μπεκ κατά τον ψεκασμό, προτού αφαιρέσετε το μπεκ για να το καθαρίσετε, ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης για την απενεργοποίηση της συσκευής και την εκτόνωση της πίεσης. Ο εξοπλισμός παραμένει υπό πίεση ακόμα και μετά την απενεργοποίησή του. Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη ή υπό πίεση εάν δεν επιτηρείται. Ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει εκτός επιτήρησης ή χρήσης, καθώς και πριν την επισκευή, τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων. Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα για σημάδια φθοράς. Αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένους εύκαμπτους σωλήνες ή εξαρτήματα. Το σύστημα έχει δυνατότητα απόδοσης 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή παρελκόμενα της Graco που έχουν ονομαστική ικανότητα τουλάχιστον 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Ασφαλίζετε πάντα τη σκανδάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα ψεκασμού. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια σκανδάλης λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μάθετε να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να εκτονώνετε την πίεση γρήγορα. Εξοικειωθείτε πλήρως με τα χειριστήρια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Να φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια, γυαλιά προστασίας, καθώς και αναπνευστήρα ή μάσκα, όταν βάφετε. Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό και μην ψεκάζετε κοντά σε παιδιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή. Μην τεντώνεστε υπερβολικά και μην στηρίζεστε σε ασταθές υποστήριγμα. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία, ανά πάσα στιγμή. Να είστε σε εγρήγορση και να ενεργείτε με προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ. Μην τσακίζετε και μην κάμπτετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα. Μην εκθέτετε τον εύκαμπτο σωλήνα σε θερμοκρασίες ή πιέσεις υψηλότερες από αυτές που καθορίζει η Graco. Μην χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα για να τραβήξετε ή να σηκώσετε τον εξοπλισμό. Μην ψεκάζετε με εύκαμπτο σωλήνα μήκους μικρότερου από 7,5 m (25 ft). Μην επιφέρετε μετατροπές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Τυχόν τροποποιήσεις ή μετατροπές στον εξοπλισμό μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση της αντιπροσωπείας και να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος και εγκεκριμένος για το περιβάλλον στο οποίο τον χρησιμοποιείτε D

7 Προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος. Η ακατάλληλη γείωση, ρύθμιση ή χρήση του συστήματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Πριν προβείτε σε συντήρηση του εξοπλισμού, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες. Χρησιμοποιείτε μόνο 3-κλωνα καλώδια επέκτασης. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες γείωσης στα καλώδια τροφοδοσίας και επέκτασης είναι άθικτες. Μην εκθέτετε το σύστημα στη βροχή. Αποθηκεύστε σε εσωτερικό χώρο. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Η χρήση υγρών που δεν είναι συμβατά με αλουμίνιο σε εξοπλισμό υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή χημική αντίδραση και διάρρηξη του εξοπλισμού. Εάν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η προειδοποίηση, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος, σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε,,-τριχλωροαιθάνιο, χλωριούχο μεθυλένιο, άλλους διαλύτες αλογονωμένου υδρογονάνθρακα ή υγρά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Πολλά άλλα υγρά μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που αντιδρούν με το αλουμίνιο. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των υλικών σας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος μπορεί να πιαστούν ή να ακρωτηριαστούν από κινούμενα εξαρτήματα. Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα. Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό όταν έχουν αφαιρεθεί οι προφυλακτήρες ή τα προστατευτικά καλύμματα. Ο εξοπλισμός που βρίσκεται υπό πίεση ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία χωρίς προειδοποίηση. Πριν από τον έλεγχο, τη μετακίνηση ή τη συντήρηση του εξοπλισμού, ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης και αποσυνδέστε όλες τις πηγές τροφοδοσίας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ Ή ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση επαφής των τοξικών υγρών ή των αναθυμιάσεων με τα μάτια ή το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσής τους. Διαβάστε τα Δελτία MSDS (Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών) για να ενημερωθείτε σχετικά με τους συγκεκριμένους κινδύνους από τα υγρά που χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύετε το επικίνδυνο υγρό σε εγκεκριμένα δοχεία και φροντίζετε για την απόρριψή του σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όταν βρίσκεστε στο χώρο εργασίας, προκειμένου να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς, για παράδειγμα βλάβες όρασης, απώλεια ακοής, εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαύματα. Στον προστατευτικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: Προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακοής. Αναπνευστήρες, προστατευτικές στολές και γάντια σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή των υγρών και των διαλυτών. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ 65 Αυτό το προϊόν περιέχει μία ή περισσότερες χημικές ουσίες που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος. Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση D 7

8 Αναγνώριση εξαρτημάτων Αναγνώριση εξαρτημάτων Μοντέλα Stand A U M B V R D K S P N J F F G L H A B D F G H J K L M ti2409a Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) Ρυθμιστικό πίεσης Βαλβίδα προέγχυσης Προφυλακτήρας μπεκ Μπεκ ψεκασμού Πιστόλι Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς αέρα Καλώδιο τροφοδοσίας Ασφάλεια σκανδάλης Σωλήνας αποστράγγισης D N P R S U V Είσοδος υγρού Αντλία Έξοδος υγρού Βάση τύλιξης καλωδίου τροφοδοσίας Φίλτρο Προφυλακτήρας δακτύλων/ Σημείο πλήρωσης TSL Μοντέλο/Ετικέτα αριθμού σειράς (Δεν φαίνεται, βρίσκεται στη βάση της μονάδας.)

9 Αναγνώριση εξαρτημάτων Μοντέλα Lo-Boy A S U K B M V N D R P J G F L H ti24093a A B D F G H J K L Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) Ρυθμιστικό πίεσης Βαλβίδα προέγχυσης Προφυλακτήρας μπεκ Μπεκ ψεκασμού Πιστόλι Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς αέρα Καλώδιο τροφοδοσίας Ασφάλεια σκανδάλης M N P R U V Σωλήνας αποστράγγισης Είσοδος υγρού Αντλία Έξοδος υγρού Φίλτρο Προφυλακτήρας δακτύλων/ Σημείο πλήρωσης TSL Μοντέλο/Ετικέτα αριθμού σειράς (Δεν φαίνεται, βρίσκεται στη βάση της μονάδας.) D 9

10 Αναγνώριση εξαρτημάτων Μοντέλα Hi-Boy S T R A B D U V P K M N J F F G L H ti24092a A B D F G H J K L M N Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) Ρυθμιστικό πίεσης Βαλβίδα προέγχυσης Προφυλακτήρας μπεκ Μπεκ ψεκασμού Πιστόλι Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς αέρα Καλώδιο τροφοδοσίας Ασφάλεια σκανδάλης Σωλήνας αποστράγγισης Είσοδος υγρού P R S T U V Αντλία Έξοδος υγρού Άγκιστρο Φίλτρο Προφυλακτήρας δακτύλων/ Σημείο πλήρωσης TSL Άγκιστρο δοχείου Μοντέλο/Ετικέτα αριθμού σειράς (Δεν φαίνεται, βρίσκεται στη βάση της μονάδας.) D

11 Γείωση Γείωση Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ηλεκτροστατικού σπινθηρισμού και ηλεκτροπληξίας. Ο ηλεκτρικός ή ηλεκτροστατικός σπινθηρισμός μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη των αναθυμιάσεων. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Η σωστή γείωση παρέχει δίοδο διαφυγής στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το καλώδιο του ψεκαστήρα περιλαμβάνει ένα σύρμα γείωσης με κατάλληλη επαφή γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα, σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και τις διατάξεις. Μην τροποποιείτε το παρεχόμενο βύσμα εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα και αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας. Γειώνετε πάντα τα μεταλλικά δοχεία: συνδέστε ένα καλώδιο γείωσης στο δοχείο. Στερεώστε το ένα άκρο στο δοχείο και το άλλο άκρο σε φυσική γείωση, π.χ. σωλήνα νερού. Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος Για τις μονάδες 0-20 V απαιτείται VAC, 50/60 Hz, 3A, μονοφασικό. Για τις μονάδες 230 V απαιτείται 230 VAC, 50/60 HZ, 8A, μονοφασικό. Καλώδια επέκτασης Χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με άθικτη επαφή γείωσης. Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε 3-κλωνο καλώδιο ελάχιστης διατομής 2 AWG (2,5 mm2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα καλώδια επέκτασης μικρότερης διατομής ή μεγαλύτερου μήκους μπορεί να μειώσουν την απόδοση του ψεκαστήρα. ti24584a Για να διατηρήσετε τη συνέχεια της γείωσης κατά την έκπλυση του ψεκαστήρα ή την εκτόνωση της πίεσης: ακουμπήστε το μεταλλικό τμήμα του πιστολιού ψεκασμού σταθερά στην πλευρά ενός γειωμένου μεταλλικού δοχείου και, στη συνέχεια, πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού. Δοχεία Διαλύτες και υγρά με βάση το νερό: ακολουθήστε τον τοπικό κώδικα. Χρησιμοποιείτε μόνο αγώγιμα μεταλλικά δοχεία, τοποθετημένα σε γειωμένη επιφάνεια, για παράδειγμα τσιμέντο. Μην τοποθετείτε το δοχείο σε μη αγώγιμη επιφάνεια, για παράδειγμα χαρτί ή χαρτόνι, η οποία διακόπτει τη συνέχεια της γείωσης D ti25497a

12 Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης Κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πρέπει να εκτελείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης. Ο εξοπλισμός παραμένει υπό πίεση μέχρι να εκτονώσετε την πίεση χειροκίνητα. Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό από το υγρό που βρίσκεται υπό πίεση, όπως έγχυση στο δέρμα, διασκορπισμός υγρού και τραυματισμός από κινούμενα εξαρτήματα, ακολουθείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης όταν διακόπτετε τον ψεκασμό και πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.. 2. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 3. Στρέψτε το χειριστήριο πίεσης στη χαμηλότερη τιμή. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. ti2493a Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF. Περιμένετε 7 δευτερόλεπτα ώστε να ολοκληρωθεί η εκφόρτιση του συσσωρευμένου φορτίου. ti25230a 4. ti2530a Κρατήστε σταθερά ένα μεταλλικό μέρος του πιστολιού στο πλάι ενός γειωμένου μεταλλικού δοχείου. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού για να εκτονώσετε την πίεση. ti25497a D

13 Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης 5. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 6. Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο δοχείο. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης προς τα κάτω. Αφήστε τη βαλβίδα προέγχυσης στη θέση αποστράγγισης (κάτω) μέχρι τον επόμενο ψεκασμό. α. Ξεσφίξτε ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ το περικόχλιο συγκράτησης του προφυλακτήρα του μπεκ ή το σύνδεσμο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, για να εκτονώσετε την πίεση σταδιακά. β. Ξεσφίξτε εντελώς το περικόχλιο ή το σύνδεσμο. γ. Αποκαταστήστε την απόφραξη του εύκαμπτου σωλήνα ή του μπεκ. Ασφάλεια σκανδάλης Πρέπει να ασφαλίζετε πάντα τη σκανδάλη όταν σταματάτε τον ψεκαστήρα προκειμένου να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα της σκανδάλης με το χέρι ή λόγω πτώσης ή κρούσης. ti24607a 7. Εάν υποψιάζεστε ότι έχει φράξει το μπεκ ψεκασμού ή ο εύκαμπτος σωλήνας ή ότι δεν έχει εκτονωθεί πλήρως η πίεση: ti2462a D 3

14 Ρύθμιση Ρύθμιση 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στο πιστόλι. Εκτελείτε τη διαδικασία ρύθμισης κατά την αρχική αποσυσκευασία του ψεκαστήρα καθώς και μετά από μεγάλο διάστημα αποθήκευσης. Κατά την πρώτη ρύθμιση αφαιρέστε το πώμα μεταφοράς από την έξοδο του υγρού.. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς αέρα της Graco στην έξοδο του υγρού. Σφίξτε σωστά, χρησιμοποιώντας κλειδιά. ti24633a 3. Σφίξτε σωστά, χρησιμοποιώντας κλειδιά. 4. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. ti2493a ti2466a D

15 Ρύθμιση 5. Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα μπεκ. β. Πιέστε τη φιάλη ώστε να γεμίσετε με αρκετό TSL το διάκενο μεταξύ του άξονα της αντλίας και της τσιμούχας του περικοχλίου στεγανοποίησης. ti24592a 6. Κατά την αρχική αποσυσκευασία του ψεκαστήρα αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το φίλτρο εισόδου. Μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, ελέγχετε το φίλτρο εισόδου για απόφραξη και συσσώρευση υπολειμμάτων. ti24639a 8. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) βρίσκεται στη θέση OFF. 9. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. ti2530a ti24638a 7. Γεμίστε το περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου με TSL για να αποφευχθεί η πρόωρη φθορά της στεγανοποίησης. Επαναλαμβάνετε καθημερινά ή κάθε φορά που ψεκάζετε. ti2465a 0. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης προς τα κάτω. α. Τοποθετήστε το στόμιο της φιάλης με το TSL στο επάνω, κεντρικό άνοιγμα της γρίλιας που υπάρχει στην μπροστινή πλευρά του ψεκαστήρα D 5

16 Ρύθμιση 5. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. ti24608a. Τοποθετήστε την είσοδο υγρού και τον σωλήνα αποστράγγισης σε γειωμένο μεταλλικό δοχείο που περιέχει ποσότητα υγρού έκπλυσης. Βλ. Γείωση, σελ.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καινούργιοι ψεκαστήρες παραδίδονται με υγρό αποθήκευσης, το οποίο πρέπει να εκπλυθεί με πετρελαϊκούς διαλύτες, πριν από τη χρήση του ψεκαστήρα. Ελέγξτε τη συμβατότητα του υγρού έκπλυσης με τα ψεκαζόμενα υλικά. Ενδέχεται να απαιτείται και συμπληρωματική έκπλυση με συμβατό υγρό. Για χρώματα με βάση το νερό χρησιμοποιήστε νερό και για χρώματα με βάση το λάδι χρησιμοποιήστε διαλύτες πετρελαίου. ti24640a 2. Στρέψτε το χειριστήριο πίεσης στη χαμηλότερη τιμή. 3. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση ON. 4. Αυξήστε την πίεση κατά /2 της στροφής ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας. Αφήστε το υγρό να περάσει μέσα από τον ψεκαστήρα επί ένα λεπτό. ti24646a 6. Κρατήστε σταθερά ένα μεταλλικό μέρος του πιστολιού στο πλάι ενός γειωμένου μεταλλικού δοχείου. Πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού και ξεπλύνετε μέχρι να βγει καθαρό υγρό. 7. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF. 8. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 9. Αφού εκπλύνετε το υγρό αποθήκευσης από τον ψεκαστήρα, αδειάστε το δοχείο. Τοποθετήστε ξανά την είσοδο υγρού και τον σωλήνα αποστράγγισης σε γειωμένο μεταλλικό δοχείο που περιέχει ποσότητα υγρού έκπλυσης. Χρησιμοποιήστε νερό για να ξεπλύνετε χρώματα με βάση το νερό ή πετρελαϊκό διαλύτη για να ξεπλύνετε χρώματα με βάση το λάδι. 20. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση ON. 2. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. 22. Κρατήστε σταθερά ένα μεταλλικό μέρος του πιστολιού στο πλάι ενός γειωμένου μεταλλικού δοχείου. Πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού και ξεπλύνετε για ένα λεπτό. 23. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF. 24. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 25. Ο ψεκαστήρας είναι έτοιμος για εκκίνηση και ψεκασμό D

17 Εκκίνηση Εκκίνηση 5.. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ Ρυθμίστε το χειριστήριο πίεσης στη χαμηλότερη τιμή. Αυξήστε την πίεση κατά /2 της στροφής ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας. Αφήστε το χρώμα να κυκλοφορήσει μέσα στον ψεκαστήρα μέχρι να βγει μέσω του σωλήνα αποστράγγισης. ti2523a 6. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. ti25230a 3. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση ON. ti2529a 4. Τοποθετήστε την είσοδο υγρού στο δοχείο με το χρώμα. Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο δοχείο αποβλήτων. ti24646a D 7

18 Εκκίνηση 7. Ακουμπήστε το πιστόλι στο πλάι του γειωμένου μεταλλικού δοχείου αποβλήτων. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού μέχρι να εμφανιστεί το χρώμα. 20 s m ti24647a 8. Μετακινήστε το πιστόλι στο δοχείο βαφής και κρατήστε τη σκανδάλη πατημένη για 20 δευτερόλεπτα. Απελευθερώστε τη σκανδάλη και αφήστε να αναπτυχθεί πίεση στον ψεκαστήρα Ασφαλίστε τη σκανδάλη. ti24649a 0. Βιδώστε το συγκρότημα του μπεκ στο πιστόλι και σφίξτε. Βλ. Εγκατάσταση μπεκ ψεκασμού, σελ. 9. Για τις οδηγίες συναρμολόγησης του πιστολιού, ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του πιστολιού. Ο ψεκασμός υψηλής πίεσης μπορεί να εγχύσει τοξίνες στο σώμα και να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη. Μην επιχειρήσετε να σταματήσετε τυχόν διαρροές με το χέρι ή με κάποιο ύφασμα. 9. Ελέγξτε για διαρροές. Εάν υπάρχει διαρροή, εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ. 2, σφίξτε όλα τα προσαρτήματα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία Εκκίνησης. Εάν δεν υπάρχουν διαρροές, συνεχίστε με το επόμενο βήμα. ti24652a D

19 Λειτουργία Εγκατάσταση μπεκ ψεκασμού Λειτουργία 4. Βιδώστε τη διάταξη πάνω στο πιστόλι. Σφίξτε.. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ Χρησιμοποιήστε το μπεκ ψεκασμού (A) για να εισαγάγετε OneSeall (B) στο εσωτερικό του προφυλακτήρα (C). C B A ti24652a Ψεκασμός. Ψεκάστε δοκιμαστικά μια δέσμη ψεκασμού. Ρυθμίστε την πίεση έτσι, ώστε να μην δημιουργούνται «σκαλοπάτια» στα όρια της βαφής. ti24653a 3. Τοποθετήστε το μπεκ ψεκασμού. ti24669a ti24664a D 9

20 Λειτουργία 2. Εάν τα «σκαλοπάτια» εμφανίζονται παρά τη ρύθμιση της πίεσης, τότε χρησιμοποιήστε μπεκ μικρότερου μεγέθους. 3. Κρατήστε το πιστόλι κάθετα στην επιφάνεια βαφής, σε απόσταση cm (0-2 in.). Ψεκάστε με κινήσεις δεξιά αριστερά, φροντίζοντας η κάθε στρώση να επικαλύπτεται κατά 50 % από την επόμενη. ti24674a 2. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. Επαναφέρετε το μπεκ ψεκασμού στην αρχική του θέση. Ελευθερώστε την ασφάλεια της σκανδάλης και συνεχίστε τη βαφή. 4. Πιέστε τη σκανδάλη αφού αρχίσετε να κινείτε το πιστόλι. Απελευθερώστε τη σκανδάλη προτού ακινητοποιήσετε το πιστόλι. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον ψεκασμό, ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του πιστολιού. Καθαρισμός απόφραξης μπεκ ti24673a. Απελευθερώστε τη σκανδάλη. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. Περιστρέψτε το μπεκ ψεκασμού. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. Για να καθαρίσετε την έμφραξη, πατήστε τη σκανδάλη με το πιστόλι στραμμένο προς ένα κατάλληλο σημείο απορριμμάτων. ti24676a D

21 Λειτουργία Καθαρισμός. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα και το μπεκ ψεκασμού. Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του πιστολιού. ti24709a 4. Τοποθετήστε την είσοδο υγρού στο υγρό έκπλυσης. Για χρώματα με βάση το νερό χρησιμοποιήστε νερό και για χρώματα με βάση το λάδι χρησιμοποιήστε διαλύτες πετρελαίου. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης στο δοχείο αποβλήτων. ti24592a 3. Αφαιρέστε το χρώμα από την είσοδο υγρού και το σωλήνα αποστράγγισης και σκουπίστε τα υπολείμματα χρώματος από το εξωτερικό τους. ti2470a 5. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση D 2

22 Λειτουργία 6. Αυξήστε την πίεση κατά /2 της στροφής ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας. Ακουμπήστε το πιστόλι στο δοχείο χρώματος. Απασφαλίστε τη σκανδάλη. Πιέστε την σκανδάλη του πιστολιού και αυξήστε την πίεση έως ότου η αντλία αρχίσει να λειτουργεί σταθερά και εμφανιστεί το υγρό έκπλυσης. ti2473a 9. Σηκώστε την είσοδο υγρού πάνω από την επιφάνεια του υγρού έκπλυσης. ti2472a ti25232a 7. Απελευθερώστε τη σκανδάλη του πιστολιού. Στρέψτε το πιστόλι μέσα στο δοχείο υπολειμμάτων, ακουμπήστε το στο πλάι του δοχείου και πατήστε τη σκανδάλη για να ξεπλύνετε καλά το σύστημα. 8. Ενώ συνεχίζετε να πιέζετε τη σκανδάλη του πιστολιού, στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης προς τα κάτω. Στη συνέχεια, απελευθερώστε τη σκανδάλη. Αφήστε το υγρό έκπλυσης να κυκλοφορήσει έως ότου αρχίσει να εξέρχεται καθαρό από το σωλήνα αποστράγγισης. ti2474a D

23 Λειτουργία 0.. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης σε οριζόντια θέση. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού μέσα στο δοχείο έκπλυσης για να καθαριστεί ο εύκαμπτος σωλήνας από το υγρό. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. ti2478a s Εάν καθαρίζετε με νερό, ξεπλύνετε ξανά με πετρελαϊκούς διαλύτες ή Pump Armor ώστε να μείνει μια προστατευτική επίστρωση που θα αποτρέψει ενδεχόμενο πάγωμα ή διάβρωση. ti24649a 2. Μετακινήστε το χειριστήριο πίεσης στη χαμηλότερη ρύθμιση και τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF. Αποσυνδέστε τον ψεκαστήρα από την πρίζα. ti2479a 5. Σκουπίστε το σύστημα ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα και το πιστόλι με ένα πανί εμποτισμένο με νερό ή διαλύτη πετρελαίου. ti2534a 3. Αφαιρέστε, εάν είναι εγκατεστημένο, το φίλτρο από το πιστόλι και τον ψεκαστήρα. Καθαρίστε και ελέγξτε. Τοποθετήστε το φίλτρο. Ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του πιστολιού D ti24720a 23

24 Συντήρηση Συντήρηση Η τακτική συντήρηση είναι πολύ σημαντική για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ψεκαστήρα. Η συντήρηση περιλαμβάνει τακτικές ενέργειες που διατηρούν τη λειτουργικότητα του ψεκαστήρα και αποτρέπουν την εμφάνιση βλαβών στο μέλλον. Ενέργεια Έλεγχος/καθαρισμός φίλτρου ψεκαστήρα, φίλτρου εισόδου υγρού και φίλτρου πιστολιού. Έλεγχος ανοιγμάτων εξαερισμού του κινητήρα για εμφράξεις. Πλήρωση με TSL μέσω του ανοίγματος πλήρωσης TSL. Έλεγχος ψηκτρών κινητήρα για φθορές. Το ελάχιστο μήκος των ψηκτρών πρέπει να είναι 3 mm (/2 in.). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ψήκτρες δεν φθείρονται με τον ίδιο ρυθμό και στις δύο πλευρές του κινητήρα. Ελέγξτε και τις δύο ψήκτρες. Διάστημα εκτέλεσης Καθημερινά ή κάθε φορά που ψεκάζετε Καθημερινά ή κάθε φορά που ψεκάζετε Καθημερινά ή κάθε φορά που ψεκάζετε Κάθε 3785 λίτρα (000 γαλόνια) Ελέγξτε τη διακοπή του ψεκαστήρα. Κάθε 3785 λίτρα (000 γαλόνια) Όταν ΔΕΝ πατάτε τη σκανδάλη, η λειτουργία του κινητήρα του ψεκαστήρα πρέπει να διακόπτεται και να ξεκινά μόλις πατήσετε ξανά τη σκανδάλη. Εάν ο ψεκαστήρας ξεκινά ΧΩΡΙΣ να πατηθεί η σκανδάλη, τότε ελέγξτε την αντλία για εσωτερικές/εξωτερικές διαρροές και ελέγξτε τη βαλβίδα προέγχυσης για τυχόν διαρροή. Ρύθμιση στεγανοποίησης στομίου Εάν η στεγανοποίηση της αντλίας παρουσιάζει διαρροές μετά από παρατεταμένη χρήση, σφίξτε το περικόχλιο στεγανοποίησης έως ότου σταματήσει ή περιοριστεί η διαρροή. Με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η λειτουργία για 379 λίτρα (00 γαλόνια) επιπλέον, προτού απαιτηθεί ανακατασκευή. Μπορείτε να σφίξετε το περικόχλιο στεγανοποίησης χωρίς να αφαιρέσετε το δακτύλιο σχήματος Ο. Όποτε απαιτείται, ανάλογα με τη χρήση D

25 Αντιμετώπιση προβλημάτων Μηχανολογικά θέματα/ Ροή υγρού Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πριν τον έλεγχο ή την επισκευή, εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ Ελέγξτε όλα τα πιθανά προβλήματα και τις αιτίες, προτού αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα. Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Εάν δεν εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα, προχωρήστε στον επόμενο έλεγχο. Τι να κάνετε Εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην παρούσα στήλη. Η απόδοση της αντλίας είναι χαμηλή. Φθαρμένο μπεκ ψεκασμού. Ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ. 2 και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το μπεκ. Ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο για το πιστόλι ή το μπεκ. Φραγμένο μπεκ ψεκασμού. Εκτονώστε την πίεση. Ελέγξτε και καθαρίστε το μπεκ ψεκασμού. Παροχή χρώματος. Εκτελέστε αναπλήρωση και προέγχυση της αντλίας. Φραγμένο φίλτρο εισόδου. Αφαιρέστε, καθαρίστε το και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το. Η μπίλια της βαλβίδας εισόδου και η μπίλια του εμβόλου δεν εφαρμόζουν σωστά. Φραγμένο ή ακάθαρτο φίλτρο υγρού ή φίλτρο μπεκ. Διαρροή βαλβίδας προέγχυσης. Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο της αντλίας ακινητοποιείται όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη του πιστολιού. (Δεν υπάρχει διαρροή στη βαλβίδα προέγχυσης.) Διαρροή γύρω από το περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου μπορεί να υποδεικνύει φθορά ή ζημιά των στεγανοποιητικών. Αφαιρέστε τη βαλβίδα εισροής και καθαρίστε. Ελέγξτε τις μπίλιες και τις έδρες για εγκοπές, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Φιλτράρετε το χρώμα πριν τη χρήση για την απομάκρυνση των σωματιδίων που θα μπορούσαν να φράξουν την αντλία. Καθαρίστε το φίλτρο. Ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ. 2 και, στη συνέχεια, επισκευάστε την βαλβίδα προέγχυσης. Προβείτε σε συντήρηση της αντλίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Ελέγξτε επίσης το έδρανο βαλβίδας εμβόλου για κατάλοιπα από σκλήρυνση βαφών ή εγκοπές και αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο. Σφίξτε το περικόχλιο στεγανοποίησης/ διαβρεχόμενο πώμα D 25

26 Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Εάν δεν εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα, προχωρήστε στον επόμενο έλεγχο. Τι να κάνετε Εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην παρούσα στήλη. Η απόδοση της αντλίας είναι χαμηλή. Ο άξονας της αντλίας έχει φθαρεί. Επισκευάστε την αντλία. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Χαμηλή πίεση αποδέσμευσης. Στρέψτε πλήρως δεξιόστροφα το κουμπί ελέγχου πίεσης. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του ρυθμιστικού πίεσης έχει τοποθετηθεί σωστά και επιτρέπει την πλήρη περιστροφή προς τα δεξιά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε το ρυθμιστικό πίεσης. Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά η αντλία δεν παλινδρομεί. Υπερβολική διαρροή χρώματος στο περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου. Φθαρμένα ή κατεστραμμένα στεγανοποιητικά εμβόλου. Φθαρμένος ή κατεστραμμένος δακτύλιος σχήματος Ο στην αντλία. Η μπίλια της βαλβίδας εισροής είναι καλυμμένη με υλικό. Σημαντική πτώση της πίεσης στον εύκαμπτο σωλήνα με βαρέα υλικά. Ελέγξτε τις διαστάσεις του καλωδίου επέκτασης. Χαλαρωμένες ψήκτρες και ακροδέκτες κινητήρα. Φθαρμένες ψήκτρες κινητήρα. (Το ελάχιστο μήκος των ψηκτρών πρέπει να είναι 3 mm [/2 in.]). Φθαρμένα και απευθυγραμμισμένα ελατήρια στις ψήκτρες του κινητήρα. Το κυκλικό τμήμα του ελατηρίου πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα στο επάνω μέρος της ψήκτρας. Οι ψήκτρες του κινητήρα «κολλάνε» στις υποδοχές τους. Φθαρμένο συγκρότημα μπιέλας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Φθαρμένα γρανάζια ή περίβλημα συστήματος κίνησης. Το περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου είναι χαλαρό. Φθαρμένα ή κατεστραμμένα στεγανοποιητικά στομίου. Φθαρμένος ή κατεστραμμένος άξονας αντλίας. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Αντικαταστήστε το δακτύλιο σχήματος Ο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Καθαρίστε τη βαλβίδα εισροής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Μειώστε το συνολικό μήκος του. Βλ. Καλώδια επέκτασης, σελ.. Σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών. Αντικαταστήστε τις ψήκτρες εάν τα καλώδια είναι φθαρμένα. Αντικαταστήσετε τις ψήκτρες. Αντικαταστήστε το ελατήριο εάν είναι φθαρμένο. Ευθυγραμμίστε το ελατήριο με την ψήκτρα. Καθαρίστε τις υποδοχές των ψηκτρών, αφαιρέστε τα κατάλοιπα άνθρακα με μια μικρή βούρτσα. Ευθυγραμμίστε το καλώδιο της ψήκτρας με την εγκοπή στην υποδοχή για να εξασφαλίσετε την ελεύθερη, κατακόρυφη κίνηση της ψήκτρας. Αντικαταστήστε το συγκρότημα της μπιέλας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Ελέγξτε το συγκρότημα του περιβλήματος του συστήματος κίνησης και τα γρανάζια για φθορές και αντικαταστήστε αν χρειάζεται. Αφαιρέστε τον διαχωριστή του περικοχλίου στεγανοποίησης του στομίου. Σφίξτε το περικόχλιο στεγανοποίησης του στομίου όσο χρειάζεται για να σταματήσει η διαρροή. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας Αντικαταστήστε τον άξονα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας D

27 Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Παρατηρείται ανομοιόμορφη εκτόξευση υγρού από το πιστόλι. Δυσκολία στην προέγχυση της αντλίας. Ο ψεκαστήρας λειτουργεί επί 5 έως 0 λεπτά και μετά σταματά. Τι να ελέγξετε Εάν δεν εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα, προχωρήστε στον επόμενο έλεγχο. Αέρας στην αντλία ή τον εύκαμπτο σωλήνα. Το μπεκ έχει φράξει μερικώς. Η παροχή υγρού είναι χαμηλή ή το υγρό έχει εξαντληθεί. Αέρας στην αντλία ή τον εύκαμπτο σωλήνα. Διαρροή στη βαλβίδα εισροής. Τα στεγανοποιητικά της αντλίας έχουν φθαρεί. Το χρώμα είναι πολύ πηκτό. Πολύ σφιχτό περικοχλίο στεγανοποίησης της αντλίας. Εάν σφίξετε υπερβολικά το περικόχλιο στεγανοποίησης της αντλίας, τα στεγανοποιητικά του άξονα της αντλίας εμποδίζουν την κίνηση της αντλίας και υπερφορτώνουν τον κινητήρα. Τι να κάνετε Εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην παρούσα στήλη. Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής υγρού. Λειτουργήστε την αντλία όσο πιο αργά γίνεται κατά τη διαδικασία προέγχυσης. Καθαρίστε το μπεκ. Βλ. Καθαρισμός απόφραξης μπεκ, σελ. 20. Ξαναγεμίστε το σύστημα τροφοδοσίας υγρού. Εκτελέστε προέγχυση της αντλίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Ελέγχετε τακτικά την παροχή υγρού ώστε η αντλία να μην λειτουργεί χωρίς υγρό. Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής υγρού. Λειτουργήστε την αντλία όσο πιο αργά γίνεται κατά τη διαδικασία προέγχυσης. Καθαρίστε τη βαλβίδα εισροής. Βεβαιωθείτε ότι το έδρανο της μπίλιας δεν φέρει αμυχές ή φθορές και ότι η μπίλια είναι σωστά τοποθετημένη. Επανασυναρμολογήστε τη βαλβίδα. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά της αντλίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας. Αραιώστε το χρώμα ακολουθώντας τις συστάσεις του προμηθευτή. Ξεσφίξτε το περικοχλίο στεγανοποίησης της αντλίας. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές γύρω από το στόμιο. Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά της αντλίας, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας D 27

28 Αντιμετώπιση προβλημάτων Ηλεκτρολογικά θέματα Σύμπτωμα: Ο ψεκαστήρας δεν λειτουργεί, σταματά να λειτουργεί ή δεν απενεργοποιείται. 2. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση OFF, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν μετακινήστε τον πάλι στη θέση ON (έτσι εξασφαλίζεται ότι ο ψεκαστήρας μεταβαίνει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας). 3. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου πίεσης δεξιά κατά /2 στροφή. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελ. 2.. Συνδέστε τον ψεκαστήρα στη σωστή τάση, σε γειωμένη πρίζα. Αποφύγετε την επαφή με ηλεκτρικά και κινητά εξαρτήματα στη διάρκεια των διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν αφαιρούνται τα καλύμματα της συσκευής για την αντιμετώπιση προβλημάτων, περιμένετε 7 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να ολοκληρωθεί η εκφόρτιση του συσσωρευμένου φορτίου. Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Τρόπος ελέγχου Ο ψεκαστήρας δεν λειτουργεί καθόλου. Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος. Ελέγξτε τους συνδέσμους του ρυθμιστικού πίεσης. Ελέγξτε το ρυθμιστικό πίεσης. Ελέγξτε την ασφάλεια που μπορεί να αντικατασταθεί. Ελέγξτε τα καλώδια του κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση AC V για μοντέλα 0-20 VAC ή V για μοντέλα 230 VAC. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι καθαρός και σταθερά συνδεδεμένος. Συνδέστε ένα ρυθμιστικό πίεσης που ξέρετε ότι λειτουργεί σωστά. Εάν λειτουργεί ο κινητήρας, αντικαταστήστε το ρυθμιστικό πίεσης. Ενώ ο ψεκαστήρας είναι απενεργοποιημένος (δεν τροφοδοτείται με ρεύμα), βεβαιωθείτε ότι δεν διακόπτεται η συνέχεια μέσα στην ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι καθαροί και σταθερά συνδεδεμένοι D

29 + Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Τρόπος ελέγχου Ελέγξτε την περιστροφή του κινητήρα. Εκτελέστε δοκιμή περιστροφής, συνδέοντας μια μπαταρία 9 2 Volt στα καλώδια του κινητήρα. Τα καλώδια του κινητήρα ενδέχεται να διαφέρουν σε εμφάνιση και διαστάσεις. Εντοπίστε τα δύο καλώδια που κατευθύνονται προς τις ψήκτρες, συνήθως έχουν κόκκινο και μαύρο χρώμα. Ο κινητήρας πρέπει να περιστρέφεται όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη στα καλώδιά του. BLACK (-) RED (+) YELLOW ti2522a 9-VOLT BATTERY Ελέγξτε τον θερμικό διακόπτη του κινητήρα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Συνδέστε τα κίτρινα καλώδια από τον κινητήρα σε ένα ωμόμετρο. Το ωμόμετρο πρέπει να δείχνει ότι υπάρχει συνέχεια. BLACK (-) RED (+) YELLOW BEEP - - ti2523a D 29

30 - Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Τρόπος ελέγχου Ελέγξτε την αντίσταση του οπλισμού του κινητήρα. Συνδέστε το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο από τον κινητήρα σε ένα ωμόμετρο. Περιστρέψτε τον κινητήρα, ελέγχοντας για ανοικτό κύκλωμα. Εάν εντοπιστεί ανοικτό κύκλωμα, αντικαταστήστε τον κινητήρα. BLACK (-) - RED (+) -3 ohms YELLOW - ti2524a Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα στον κινητήρα. Χρησιμοποιήστε ένα ωμόμετρο για να ελέγξετε τον κινητήρα για βραχυκύκλωμα. Συνδέστε το καλώδιο ( ) του μετρητή στο περίβλημα του κινητήρα. Μετακινήστε το καλώδιο (+) του μετρητή σε κάθε ένα από τα καλώδια του κινητήρα. Ο μετρητής πρέπει να δείχνει ανοικτό κύκλωμα σε όλα τα καλώδια. GROUND BLACK (-) RED (+) OL YELLOW - ti2525a D

31 Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Τι να ελέγξετε Τρόπος ελέγχου Ο ψεκαστήρας δεν απενεργοποιείται όταν φθάνει στη μέγιστη πίεση ή την υπερβαίνει. Συνήθη ηλεκτρικά προβλήματα. Ελέγξτε το ρυθμιστικό πίεσης. Τα καλώδια του κινητήρα είναι καλά στερεωμένα και σωστά συνδεδεμένα. Χαλαρή σύνδεση καλωδίων ή ακροδεκτών στις ψήκτρες του κινητήρα. Το ελάχιστο μήκος των ψηκτρών πρέπει να είναι 3 mm [/2 in.]. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ψήκτρες δεν φθείρονται με τον ίδιο ρυθμό και στις δύο πλευρές του κινητήρα. Ελέγξτε και τις δύο ψήκτρες. Φθαρμένα ή απευθυγραμμισμένα ελατήρια στις ψήκτρες του κινητήρα. Το κυκλικό τμήμα του ελατηρίου πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα στο επάνω μέρος της ψήκτρας. Οι ψήκτρες του κινητήρα ενδέχεται να «κολλάνε» στις υποδοχές τους. Τον μεταγωγέα του οπλισμού (ρότορα) του κινητήρα για καψίματα, βαθουλώματα και υπερβολική τραχύτητα. Αποσυνδέστε το ρυθμιστικό πίεσης, εάν ο ψεκαστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί, αντικαταστήστε την πλακέτα ελέγχου. Εάν ο ψεκαστήρας σταματήσει να λειτουργεί, αντικαταστήστε το ρυθμιστικό πίεσης. Αντικαταστήστε τους χαλαρούς ακροδέκτες ή σφίξτε τους στα καλώδια. Βεβαιωθείτε για την σφιχτή εφαρμογή των ακροδεκτών. Καθαρίστε τους ακροδέκτες της πλακέτας. Επανασυνδέστε και ασφαλίστε τα καλώδια. Σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών. Αντικαταστήστε τις ψήκτρες εάν τα καλώδια είναι φθαρμένα. Αντικαταστήσετε τις ψήκτρες. Αντικαταστήστε το ελατήριο εάν είναι φθαρμένο. Ευθυγραμμίστε το ελατήριο με την ψήκτρα. Καθαρίστε τις υποδοχές για τις ψήκτρες. Αφαιρέστε τη σκόνη άνθρακα με μια μικρή βούρτσα. Ευθυγραμμίστε τα καλώδια της ψήκτρας με την εγκοπή στην υποδοχή για να εξασφαλίσετε την ελεύθερη, κατακόρυφη κίνηση της ψήκτρας. Αφαιρέστε τον κινητήρα και, εάν είναι δυνατόν, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο συνεργείο για μηχανική κατεργασία της επιφάνειας του μεταγωγέα D 3

32 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Εξαρτήματα ψεκαστήρων Αρ. αναφ. 2 4 Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) in-lb (3,4-4,0 N m) in-lb (2,6-3, N m) a 54b 54c 54d Βλ. σελ ti24099a D

33 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Αρ. αναφ. 3 4 Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) Σύσφιξη με σφυρί in-lb (2,6-3, N m) ti24098a D 33

34 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Stand 90, 290, 390 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής/εξάγ., κεφαλή με ροδέλα ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής 4 εξάγ. κεφαλή με ροδέλα ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2 ΣΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΙΤ, σωλήνας, αποστράγγιση περιλαμβάνει 39,55, 62, ΚΑΛΥΜΜΑ, εμπρόσθιο 7C540 Μοντέλα Stand 7C34, 7C438, 7C344, 7C384, 7D899, 7D90, 7D900 7C539 Μοντέλα Stand 7C30, 7C346, 7C347, 7C348, 7C385, 7C386, 7C389, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, κινητήρα 5E34 Μοντέλα Stand 7C34, 7C438, 7C344, 7C384, 7D899, 7D90, 7D900 5J37 Μοντέλα Stand 7C30, 7C346, 7C347, 7C348, 7C385, 7C386, 7C389, ΕΔΡΑΝΟ, ωστικό 27 Βλ. σελ. 4 ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, με σύνδεσμο, /4 in. x 25 ή 50 ft 28 Βλ. σελ. 4 ΠΙΣΤΟΛΙ, ψεκασμός 34 Βλ. σελ. 4 ΚΑΡΤΑ, ιατρικός κίνδυνος (δεν απεικονίζεται) ΕΤΙΚΕΤΑ, προσοχή ΦΙΛΤΡΟ, 7/8-4 unf ΓΩΝΙΑ, οδοντωτή ΓΡΑΝΑΖΙ, μειωτήρα 4 ΑΝΤΛΙΑ, εκτόπιση 7C487 Βόρεια Αμερική 7C488 Ασία/Ωκεανία/Ιαπωνία 7C489 Ευρώπη 42 24W87 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, σύστημα κίνησης περιλαμβάνει 47 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ W640 ΡΑΒΔΟΣ, σύνδεση 44 24X020 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, κίνηση περιλαμβάνει W830 ΚΙΤ, εύκ. σωλήνας, με σύνδ. περιλαμβάνει ΒΙΔΑ, κατεργ., εξάγ. 9 κεφαλή με ροδέλα 52 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, εμπρός 53 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, πλάι 54 * ΚΙΤ, κινητήρας, ηλεκτρικός περιλαμβάνει 54a 7C794 0/20 V 7C V 54a 7C795 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, κινητήρας, ρολό, συμπλέκτης περιλαμβάνει 54b, 54c, 54d 54b ΠΑΞΙΜΑΔΙ, προώθηση 54c ΡΟΔΕΛΑ, σφήνα, στρογγυλή 54d ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ, άξονας 56 Βλ. σελ. 42 ΚΑΛΩΔΙΟ, τροφοδοσία 59 5E823 ΠΛΑΙΣΙΟ, βάση ανάρτησης ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, σετ αναρρόφησης περιλαμβάνει 4, 37, 9 63 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης 65 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, διεθνή εικονίδια προειδοποίησης ΕΠΕΝΔΥΣΗ, χειρολαβής 67 5G857 ΠΩΜΑ, ποδιού ΔΟΧΕΙΟ, αναρρόφησης/αποστράγγισης ΛΑΒΗ περιλαμβάνει 47, C483 ΚΑΛΥΜΜΑ, άξονα αντλίας ΒΙΔΑ, διάτρησης, εξάγ. κεφαλή με ροδέλα ΡΟΔΕΛΑ 32 6H37 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο ΥΓΡΟ, TSL, 8 oz. (δεν απεικονίζεται) 45 M70809 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, με ακίδες, εύκαμπτος σωλήνας * Για κιτ ψηκτρών κινητήρα, κωδικός Διατίθενται δωρεάν ανταλλακτικές ετικέτες, πινακίδες και κάρτες κινδύνου και προειδοποίησης D

35 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy 390 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy Αρ. αναφ. Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) in-lb (3,4-4,0 N m) in-lb (2,6-3, N m) a 54b 54c 54d Βλ. σελ ti240a D 35

36 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy 390 Αρ. αναφ. 3 4 Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) Σύσφιξη με σφυρί in-lb (2,6-3, N m) ti2400a D

37 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Lo-Boy 390 Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Lo-Boy 390 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής/εξάγ., κεφαλή με ροδέλα ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής 4 εξάγ. κεφαλή με ροδέλα ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2 ΣΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΙΤ, σωλήνας, αποστράγγιση περιλαμβάνει 39,55, 62, C539 ΚΑΛΥΜΜΑ, εμπρόσθιο 23 5J37 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, κινητήρα ΕΔΡΑΝΟ, ωστικό ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, με σύνδεσμο, /4 in. x 50 ft ΠΙΣΤΟΛΙ, ψεκασμός 34 7A34 ΚΑΡΤΑ, ιατρικός κίνδυνος (δεν απεικονίζεται) ΦΙΛΤΡΟ, 7/8-4 unf ΓΩΝΙΑ, οδοντωτή ΓΡΑΝΑΖΙ, μειωτήρα 4 7C489 ΑΝΤΛΙΑ, εκτόπιση 42 24W87 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, σύστημα κίνησης περιλαμβάνει W640 ΡΑΒΔΟΣ, σύνδεση 44 24X020 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, κίνηση περιλαμβάνει W830 ΚΙΤ, εύκ. σωλήνας, με σύνδ. περιλαμβάνει ΠΩΜΑ, σωλήνα ΒΙΔΑ, κατεργ., εξάγ. 8 κεφαλή με ροδέλα 52 7C89 ΕΤΙΚΕΤΑ, εμπρός 53 7C820 ΕΤΙΚΕΤΑ, πλάι 54 * 7C799 ΚΙΤ, κινητήρας, ηλεκτρικός, 230 V περιλαμβάνει 54a 54a 7C795 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, κινητήρας, ρολό, συμπλέκτης περιλαμβάνε ι 54b, 54c, 54d Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ. 54b ΠΑΞΙΜΑΔΙ, προώθηση 54c ΡΟΔΕΛΑ, σφήνα, στρογγυλή 54d ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ, άξονας 56 Βλ. σελ. 42 ΚΑΛΩΔΙΟ, τροφοδοσία ΠΛΑΙΣΙΟ, καροτσιού, lo-boy ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, σετ αναρρόφησης περιλαμβάνει 4, 37, H087 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης ΕΤΙΚΕΤΑ, διεθνή εικονίδια προειδοποίησης 66 5B999 ΚΛΙΠ, συγκράτησης ΠΩΜΑ, πλήμνη ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 70 7C483 ΚΑΛΥΜΜΑ, άξονα αντλίας ΡΟΔΑ, ημι-πνευματική ΒΙΔΑ, κατεργ., εξάγ. 2 κεφαλή με ροδέλα 83 5B870 ΔΟΧΕΙΟ, αναρρόφησης/αποστράγγισης ΡΟΔΕΛΑ 7 5G447 ΠΩΜΑ, προστ. καλύμ., βαμμένο 32 6H37 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο 45 M70809 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, με ακίδες, εύκαμπτος σωλήνας ΒΙΔΑ, κατεργ., πομπέ ΥΓΡΟ, TSL, 8 oz. (δεν απεικονίζεται) * Για κιτ ψηκτρών κινητήρα, κωδικός Διατίθενται δωρεάν ανταλλακτικές ετικέτες, πινακίδες και κάρτες κινδύνου και προειδοποίησης D 37

38 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Αρ. αναφ. Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) in-lb (3,4-4,0 N m) in-lb (2,6-3, N m) a 54b 54c 54d Βλ. σελ ti2403a D

39 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Αρ. αναφ. Ροπή στρέψης in-lb (5,8-8, N m) Σύσφιξη με σφυρί in-lb (2,6-3, N m) ti2402a D 39

40 Εξαρτήματα ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Κατάλογος εξαρτημάτων ψεκαστήρων Hi-Boy 90, 290, 390 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής/εξάγ., κεφαλή με ροδέλα ΒΙΔΑ, κατεργ., εγκοπής 4 εξάγ. κεφαλή με ροδέλα ΡΟΔΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο 22 ΚΑΛΥΜΜΑ, εμπρόσθιο 7C540 Μοντέλα Hi-Boy 7C342, 7C343 7C539 Μοντέλα Hi-Boy 7C33, 7C349, 7C350, 7C35, 7C ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 5E34 ΚΑΛΥΜΜΑ, κινητήρα Μοντέλα Hi-Boy 7C342, 7C343 5J37 Μοντέλα Hi-Boy 7C33, 7C349, 7C350, 7C35, 7C ΕΔΡΑΝΟ, ωστικό 27 Βλ. σελ. 4 ΕΥΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ, με σύνδεσμο, /4 in. x 25 ή 50 ft 28 Βλ. σελ. 4 ΠΙΣΤΟΛΙ, ψεκασμός 34 Βλ. σελ. 4 ΚΑΡΤΑ, ιατρικός κίνδυνος (δεν απεικονίζεται) ΕΤΙΚΕΤΑ, προσοχή ΦΙΛΤΡΟ, 7/8-4 unf ΓΩΝΙΑ, οδοντωτή ΓΡΑΝΑΖΙ, μειωτήρα 4 ΑΝΤΛΙΑ, εκτόπιση 7C487 Βόρεια Αμερική 7C488 Ασία/Ωκεανία/Ιαπωνία 7C489 Ευρώπη 42 24W87 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, σύστημα κίνησης περιλαμβάνει W640 ΡΑΒΔΟΣ, σύνδεση 44 24X020 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, κίνηση περιλαμβάνει W830 ΚΙΤ, εύκ. σωλήνας, με σύνδ. περιλαμβάνει ΠΩΜΑ, σωλήνα 2 Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσότ ΒΙΔΑ, κατεργ., εξάγ. 8 κεφαλή με ροδέλα 52 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, εμπρός 53 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, πλάι 54 * ΚΙΤ, κινητήρας, ηλεκτρικός περιλαμβάνει 54a 7C794 0/20 V 7C V 54a 7C795 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, κινητήρας, ρολό, συμπλέκτης περιλαμβάνει 54b, 54c, 54d 54b ΠΑΞΙΜΑΔΙ, προώθηση 54c ΡΟΔΕΛΑ, σφήνα, στρογγυλή 54d ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ, άξονας 55 5K092 ΣΩΛΗΝΑΣ, αποστράγγισης 56 Βλ. σελ. 42 ΚΑΛΩΔΙΟ, τροφοδοσία 59 7C485 ΠΛΑΙΣΙΟ, καρότσι για κάθε χρήση 60 7C949 ΣΩΛΗΝΑΣ, αναρρόφησης, εισροής ΚΛΙΠ, ελατηριωτό 63 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποιήσεων 65 Βλ. σελ. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης ΒΙΔΑ, κατεργ., πομπέ ΠΩΜΑ, πλήμνη ΛΑΒΗ, διάταξη, καρότσι hi 70 7C483 ΚΑΛΥΜΜΑ, άξονα αντλίας ΡΟΔΑ, ημι-πνευματική B652 ΡΟΔΕΛΑ, αναρρόφησης 95 5E83 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ, αντιπερικόχλιο 32 6H37 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο 36 7C990 ΑΓΚΙΣΤΡΟ, δοχείου ΠΑΞΙΜΑΔΙ, ασφάλεια, 2 στέλεχος 45 M70809 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, με ακίδες, εύκαμπτος σωλήνας ΥΓΡΟ, TSL, 8 oz. (δεν απεικονίζεται) * Για κιτ ψηκτρών κινητήρα, κωδικός Διατίθενται δωρεάν ανταλλακτικές ετικέτες, πινακίδες και κάρτες κινδύνου και προειδοποίησης D

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM περόνη προφυλακτήρας πάνω πώμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μελετήστε καλά τις οδηγίες πριν τη χρήση. Επιμένετε όλοι οι παίκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα