ΑΘΗΝΑ 6 / 3 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ 6 / 3 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 6 / 3 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Γ.Δημητράκου Μ.Κωτσάκη Δ.Σολδάτος Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. α) Των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). β) Τα Π.Δ. 85 και 86(Φ.Ε.Κ. 141 / τ.α / ). γ)του Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α') «Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου. δ)του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ.». ε)του άρθρου 54, του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α' ) στ)του άρθρου 20, του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') και του Ν.2194/94 (ΦΕΚ 34 Α'). ζ) Του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') η)του N. 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226 Α/ ). θ) Του άρθρου 22 και 23 του Ν / (Φ.Ε.Κ. 262 / τ. Α' / 2008 ) «Προστασία από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». ι) Της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3868/

2 ια) Του Ν.4025/ (ΦΕΚ 228 Α / ). ιβ)την υπ αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ / απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 95 / 2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α' ). 3. Τις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας, που αφορούν τη συγχώνευση των Αγροτικών Ιατρείων στα Κ.Υ. και την αριθμ. πρωτ. Υ4α/ 5961 / απόφαση (ΦΕΚ 470 τ. Β' ). 4. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06),όπως αυτή παρατάθηκε με την 40/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 255/Α /2012) 5. Το αριθμ. πρωτ / / έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 6. H αριθμ.πρωτ. Γ. Π. οικ / (ΦΕΚ 311/ , τ.β ) Κανονιστική Aπόφαση. 7.Το αριθμ. Α7042 / έγγραφο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 8. Την προκήρυξη θέσεων από έως Τις αιτήσεις με λοιπά δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών. 10. Τον πίνακα αποτελεσμάτων. 11. Το αρ. πρ. 2 / 2400 / έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού. 12.Την ύπαρξη αντίστοιχων κενών θέσεων αγροτικών ιατρών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω ιατρούς στο έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενο Κ. Υ. ή Π. Ι., με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται με την απόφαση αυτή, για την έναρξη ή την συμπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου, ως κατωτέρω: 1.ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ* (*) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 2, τα νοσοκομεία θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τοποθέτησή τους, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. 2

3 Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥ ΤΗΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΟΥ 2 ΑΖΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΙ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 3 ΑΡΩΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΠΙ ΔΑΦΝΩΝ Α ΑΧΑΪΑΣ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΑΙΓΙΟΥ 4 ΑΧΜΕΤ ΚΟΡΑΪ ΠΙ ΟΡΓΑΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Σ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΒΑΘΕΩΣ Ε ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΜΟΥ 7 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤ ΠΓΝ ΓΝ -- ΓΙΑ 8 ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 9 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΙ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΜΟΛΟΧΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11 ΚΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΠΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 12 ΚΑΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α ΠΓΝ ΓΝ -- ΓΙΑ 13 ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ ΓΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14 ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΟΙΚ. ΒΕΛΙΚΑΣ Ζ 15 ΚΟΠΑΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΓΝ ΓΝ -- ΓΙΑ ΠΙ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 17 ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΓΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 18 ΜΑΪΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 19 ΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΣΕΛΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 20 ΜΠΑΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ Β ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 21 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Σ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3

4 22 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ 23 ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΠΕΤΡΙΚΑΤΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 24 ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΔΡΥΜΑΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 25 ΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 26 ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 28 ΟΦΛΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Β ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ 29 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΡ/ΚΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 31 ΠΑΠΑΔΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 32 ΠΕΤΡΟΥΝΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Β ΑΧΑΪΑΣ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΙ ΟΡΦΑΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΙ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Β ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 33 ΠΟΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Α ΗΛΕΙΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 34 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΙ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 35 ΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α ΠΓΝ ΓΝ -- ΓΙΑ 36 ΤΑΧΗΡ ΣΙΔΙΚΑ ΠΙ ΚΕΧΡΟΥ Α ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 37 ΤΖΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΤΟΙΧΙΟΥ Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 38 ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 39 ΤΣΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 40 ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΠΥΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 41 ΤΣΙΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΙ ΠΡΟΒΑΤΑ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 42 ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΓΑΡΑΖΟΥ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 43 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ Ν ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ 4

5 ΓΙΑ ΣΥΡΟΥ 44 ΧΕΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 2. ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ** (**) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι δεν υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 1, τα νοσοκομεία με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θα πρέπει να προσμετρήσουν το χρόνο, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΦΙΑ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 2 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΙ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ Α ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΣΑΜΟΥ 3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 4 ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ ΠΓΝ ΓΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ 5 ΒΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΙ ΣΥΚΙΑΣ Α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8 ΒΡΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Α ΠΙ ΛΥΡΚΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ -ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 9 ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΥ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΠΓΝ ΓΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ 5

6 11 ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α 12 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΙ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ ΠΓΝ ΓΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ 13 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΡΟΔΟΥ 14 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 15 ΖΙΩΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 17 ΚΑΖΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙ ΘΕΡΜΩΝ Α ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ 18 ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19 ΚΑΝΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 21 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 22 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ Ν ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ» ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 23 ΚΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΙ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 24 ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ Α ΠΓΝ ΓΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ 25 ΚΑΨΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΠΙ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 26 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΠΓΝ ΓΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ 27 ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 28 ΚΟΥΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»-- ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 29 ΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠI ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ-ΚΥ 6

7 ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ -ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 31 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 32 ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 33 ΛΥΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΠΡΑΣΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 34 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 35 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡ/ΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ " 36 ΛΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 37 ΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 38 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ- ΠΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 39 ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΙ ΠΕΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 40 ΜΠΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 41 ΜΠΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΣΥΚΙΑΣ Β ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 42 ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΙ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 43 ΜΠΡΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 44 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΙ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 45 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΛΑΚΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 46 ΝΙΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Α ΛΕΣΒΟΥ Γ Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 47 ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ-ΣΙΡΙΝΑ ΙΟΥΛΙΑ ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 48 ΝΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΊΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49 ΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΠΙ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΙ ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ Ν ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ» ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 51 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΙ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7

8 52 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ ΠΙ ΑΓΙΟΥ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 53 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 54 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 55 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 56 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΙ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΙ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 57 ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 58 ΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 59 ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΡΕΝΟΣ ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 60 ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 61 ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΚΙΣΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 62 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 63 ΣΑΜΟΥΡΓΚΑΝΙΔΗΣ ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ 64 ΣΙΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 65 ΣΙΡΜΠΙΛΑΝΤΖΕ ΤΑΜΤΑ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 66 ΣΟΥΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 67 ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 68 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 69 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥ ΙΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ Ν ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 70 ΣΤΕΛΙΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΑ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ Ν ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 71 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΙ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Α ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ 72 ΤΖΗΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 73 ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΣΚΑΛΑΣ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8

9 74 ΤΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Β ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 75 ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Β ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 76 ΤΡΙΓΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 77 ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 78 ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 79 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΛΑΥΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 80 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 81 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΝ - ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Β ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ - ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 82 ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Γ Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ -ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 83 ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Β. Οι ανωτέρω ιατροί έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας, να παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ. Υ. ή το Π. Ι. που τοποθετούνται εφόσον η θέση είναι κενή. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να επικοινωνήσουν με το γραφείο προσωπικού του εποπτεύοντος Νοσοκομείου προκειμένου να τους προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία προσέλευσής τους. Για την ανάληψη υπηρεσίας τους, απαραίτητο είναι να προσκομίσουν στο νοσοκομείο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητκά που προβλέπονται. Προϋπόθεση για να αναλάβουν υπηρεσία είναι η κένωση της θέσης που τοποθετήθηκαν. Γ. Το Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ.Υ. ή το Π.Ι., όπου τοποθετείται κάθε ιατρός, υποχρεούται να υπογράψει πρωτόκολλο παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας του, αντίγραφο του οποίου απαραίτητα θα κοινοποιείται και στην Υπηρεσία μας. Δ. Οι διορισμοί των αναγραφομένων στην απόφαση αυτή αγροτικών ιατρών είναι εντός του αριθμού των θέσεων, σύμφωνα με την αρ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06), όπως αυτή παρατάθηκε με την 40/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 255/Α /2012) Ε. Στους παραπάνω ιατρούς χορηγούνται οι αποδοχές του Ν. 4024/2011. ΣΤ. Οι ιατροί που τοποθετούνται στα αντίστοιχα αναφερόμενα ανωτέρω Κ.Υ. και 9

10 Π.Ι., καλύπτουν ανάγκες των Κ.Υ. και των Π.Ι. καθώς και την περιοχή ευθύνης τους. Ζ. Οι ιατροί που τοποθετούνται, υποχρεούνται εντός μηνός από την τοποθέτηση τους, να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου της Νομαρχίας που διορίζονται. Η. Οι ιατροί θα πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής, μπορεί να χορηγείται από την προϊσταμένη αρχή του ιατρού, άδεια διαμονής εκτός έδρας του Κ.Υ. ή του Π. Ι. Αρ. βεβαίωσης Υ. Δ. Ε. του Υπουργείου Υγείας: 1141/ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ Θεωρήθηκε για την ακρίβεια Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. κ. Υφυπουργού 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 4. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 5. Δ/νση Προσωπικού Ν. Π. Τμ. Γ ( 10 ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Με Απόδειξη ) 1. Ολες τις Υ. Π. Ε. 2. Νοσοκομεία ( Ως παρακάτω) ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΓΝ ΓΝ - ΓΙΑ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ ΓΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

11 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ -ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ -ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΓΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡ/ΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ -ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ -ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

12 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ( Με Απόδειξη ) ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 35 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΖΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 104 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΩΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΤΥΔΕΩΣ 2 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΜΕΤ ΚΟΡΑΪ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 48 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΗΡΑΜΕΝΟΥΣ 4 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 15 ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΟΛΩΜΟΥ 1 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 19 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 7 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ 1 12 ΑΜΠΟΛΗΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 40 ΘΕΣΣ\ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 9 ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ 27Β ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ 23 ης ΟΚΤΩΒΡΗ 51 ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΠΑΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ 8 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΤΕΡΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 32 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΪΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΜ.ΠΕΤΡΑΚΗ 17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 14 (ΓΟΥΔΗ)ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΑΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Π.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΗΣΟΣ ΚΩ 8 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 24 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 19 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 6 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

13 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΦΛΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 110 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΠΑΔΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓ.ΒΑΛΕΤΑ 4-6 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕΤΡΟΥΝΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΟΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΑ 4 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4 ο χλμ. Ε.Ο. ΛΑΡ.-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΑΧΗΡ ΣΙΔΙΚΑ ΣΩΖΟΥΠΟΛΕΩΣ 15 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΖΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ 22 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 01 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 19 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 20 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΤΣΙΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ 12 Κ.ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ.ΠΕΤΡΑΚΗ 17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 11 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΧΕΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ 33 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΛΙΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ 10 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 07 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠ.ΜΑΜΕΛΗ 22 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΒΑΚΗ 28 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΛΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΡΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ 14 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2 η ΠΑΡΟΔΟΣ Θ.ΔΕΣΥΛΛΑ 7 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΑΣ 8 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 64 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ 13

14 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 32 ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΖΙΩΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 10 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Τ.ΛΙΑΚΑΤΑ (ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΒΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 Τ.Θ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΠΠΑ 11 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΝΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΩΦ.ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ Τ.Θ.479 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 6 ΑΘΗΝΑ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 11 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 7 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 7 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 3 ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΨΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΡ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 8 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 35 ΝΙΚΑΙΑ-ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 5 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 Α ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΡΙΣΟΥ 16 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 3 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 ης ΜΑΪΟΥ 2 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΥΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 29 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 61 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΛ.ΕΙΡΗΝΗΣ&ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 1 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 28 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 31 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 18 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 33 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΠΡΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 129 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 45 ΙΛΙΟΝ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΝΑΞΟΥ 22 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ-ΣΙΡΙΝΑ ΙΟΥΛΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 29 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 25 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΑΘΗΝΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΤΑΤΖΗ 16 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛ.ΔΑΒΑΚΗ 5 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΑΓΚΑΚΗ 6 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 32 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 41 ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ 14

15 ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 59 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 21 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΡΕΝΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 33 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ.ΑΓΓΕΛΟΥ 4-6 ΛΑΡΙΣΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΑΜΟΥΡΓΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 15 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ ΣΙΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ 77 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΡΜΠΙΛΑΝΤΖΕ ΤΑΜΤΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7 ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΟΥΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΥΔΟΥ 73 ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 48 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΙΑΝΩΝ 7-9 ΑΘΗΝΑ (Ν.ΚΥΨΕΛΗ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΜΦΙΛΙΑΣ 24 ΑΘΗΝΑ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΖΗΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ 18 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 29 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3 ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 1 ΚΡΟΚΟΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΡΙΓΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 58 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΕΙΑΣ 3 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 122 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 22 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 27 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΩΝΗ 4 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 15

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 70808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ. Οίκ.111334 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΣΧΕΤ. : ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1.Τις διατάξεις: α. της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ» ( ΦΕΚ 217 Α)

1.Τις διατάξεις: α. της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ» ( ΦΕΚ 217 Α) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Πληροφορίες : Δημητράκου Γ. : Κωτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10-09- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/οικ.82684 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 04-03- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ,. Πρωτ. Y10γ/Γ.Π οικ.19809 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-Ο2Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-Ο2Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 26 / 10 / 2011 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 116496 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 15 / 2 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 16807 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2105232952 Αθήνα 18/02/2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2132161013 2132161026 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων.

Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 10-06-2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ 55457 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ7Θ-ΑΩΨ. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΧ7Θ-ΑΩΨ. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-5 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 51098 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων.

Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 04/09/2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ 82805 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 18 / 5 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 51294 Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 19 /07 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 69195 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα