COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF /5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF 40-2501/5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO"

Transcript

1 COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF /5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 Τοποθέτηση και ασφάλεια 4 Σύνδεση και προετοιµασία 4 Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου παροχής 4 Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 5-6 Με µια µατιά 5-6 Το τηλεχειριστήριο 6 Η µπροστινή πλευρά της τηλεόρασης 7-9 Ρυθµίσεις 7 Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών αυτόµατα 8-9 Αλλαγή αντιστοιχίας σταθµών 9 Ρυθµίσεις εικόνας Λειτουργία τηλεόρασης 10 Βασικές λειτουργίες 11 Αλλαγή του σχήµατος εικόνας 11 Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ) Λειτουργία τελετέξτ 12 Λειτουργία κειµένου FLOF και κανονικού Άλλες λειτουργίες Λειτουργίες διευκόλυνσης 14 Καταχώριση του χρόνου απενεργοποίησης 14 Αυτόµατη ένταση ήχου 14 Αλλαγή της γλώσσας χειρισµών 15 Προστασία ανηλίκων 16 Λειτουργία µε εξωτερικές συσκευές 16 Αποκωδικοποιητής ή δορυφορικός δέκτης 16 Συσκευή κάµερας 16 Σύνδεση ακουστικών Ειδικές ρυθµίσεις Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών Πληροφορίες 19 Tεχνικά χαρακτηριστικά 19 Υποδείξεις σέρβις για τα ειδικά καταστήµατα 20 Αποκατάσταση βλαβών 2

3 AV AV VOL/PR VOL/PR VOL/PR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20 cm 10 cm 20 cm! SERVICE! 10 cm Krieg am Golf Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης παρακαλείσθε να προσέξετε τις παρακάτω υποδείξεις: Αυτή η τηλεόραση προορίζεται για τη λήψη και την απόδοση σηµάτων εικόνας και ήχου. Κάθε άλλου είδους χρήση απαγορεύεται ρητά. Η ιδανική απόσταση τηλεθέασης ισούται µε το πενταπλάσιο της διαγωνίου της οθόνης. Το ξένο φως πάνω στην οθόνη µειώνει την ποιότητα της εικόνας. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος στο έπιπλο τοίχου. Η τηλεόραση προορίζεται για λειτουργία σε ξηρούς χώρους. Αν εντούτοις την χρησιµοποιήσετε σε ανοικτό χώρο, φροντίστε οπωσδήποτε να την προστατεύσετε από υγρασία (βροχή, ποτιστικά, κλπ.). Μην την εκθέτετε ποτέ σε υγρασία. Μην τοποθετείτε ποτέ πάνω στην τηλεόραση δοχεία γεµάτα µε υγρά (βάζα και παρόµοια). Μπορεί να πέσει το δοχείο και το υγρό να δηµιουργήσει κίνδυνο σχετικά µε την ηλεκτρική ασφάλεια. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε µια επίπεδη και σκληρή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε επάνω της αντικείµενα (π.χ. εφηµερίδες) και µην βάζετε από κάτω καλύµµατα ή κάτι άλλο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά στη θέρµανση ή κατ'ευθείαν στον ήλιο διότι έτσι ελαττώνεται η ψύξη της. Η συγκέντρωση θερµότητας αποτελεί πηγή κινδύνων και µειώνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας από καιρό σε καιρό να δίνετε τη συσκευή για καθαρισµό σε έναν ειδικό. Η συσκευή θα πρέπει να είναι µακριά από µαγνητικά πεδία (για παράδειγ- µα ηχεία). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη συσκευή. Για βλάβες που προκύπτουν από ερασιτεχνικές επεµβάσεις, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καµία εγγύηση. εν επιτρέπεται να φθείρεται το καλώδιο παροχής. Οι κεραυνοί αποτελούν κίνδυνο για κάθε ηλεκτρική συσκευή. Ακόµη και όταν η τηλεόραση είναι κλειστή, µπορεί να υποστεί ζηµιά από πτώση κεραυνού στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στην κεραία. Όταν υπάρχει καταιγίδα θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τα καλώδια παροχής και κεραίας. Να καθαρίζετε την οθόνη µόνο µε ένα υγρό, µαλακό πανί. Να χρησιµοποιείτε µόνο καθαρό νερό. ΕΛΛΗΝΙΚΆ 3

4 ΣΥΝ ΕΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου παροχής 1 TV R AV Βάλτε την τηλεσκοπική κεραία στην εγκοπή στην πίσω πλευρά. 2 Βάλτε το βύσµα του καλωδίου της κεραίας (κτιριακή ή τηλεσκοπική) στην κατάλληλη υποδοχή»ä«της τηλεόρασης. 3 Βάλτε το φις του καλωδίου παροχής στην πρίζα. Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 1 Ανοίγετε τη θήκη για τις µπαταρίες βγάζοντας το καπάκι. 2 Τοποθετείτε τις µπαταρίες (τύπου Mignon, π.χ. UM-3 ή AA, 2x1,5 V). Ταυτόχρονα πρέπει να προσέξετε την πολικότητα (σηµειώνεται στη θήκη για τις µπαταρίες). 3 Κλείστε τη θήκη µε τις µπαταρίες. Αν η συσκευή δεν αντιδρά σωστά στις εντολές τηλεχειρισµού, τότε µπορεί να έχουν αδειάσει οι µπαταρίες. Να αφαιρείτε οπωσδήποτε τις άδειες µπαταρίες. εν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από άδειες µπαταρίες. Υπόδειξη σχετικά µε το περιβάλλον Οι µπαταρίες ακόµη και εκείνες που δεν περιέχουν βαριά µέταλλα δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια. Παρακαλείσθε, σεβόµενοι το περιβάλλον, να παραδίνετε τις άδειες µπαταρίες στα κατάλληλα σηµεία συλλογής. Ενηµερωθείτε για τους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς. 4

5 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Το τηλεχειριστήριο Απενεργοποιεί την τηλεόραση (Standby). PIP PIP E Πλήκτρο νεκρό. Αλλαγή του µεγέθους εικόνας. z -/-- Αλλαγή ανάµεσα σε µονοψήφια και διψήφια κανάλια. Αλλαγή σε διπλό µέγεθος γραµµάτων κατά τη λειτουργία τελετέξτ. 1 0 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την ετοιµότητα. Άµεση επιλογή καναλιού. TXT AV d Ήχος ON/OFF (βουβό). SCAN PAP SIZE POS d i Κλήση και απενεργοποίηση του µενού πληροφοριών. Απενεργοποίηση όλων των µενού. VCR SAT DVD Z Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ). Tele Pilot 160 C P+, P- Ενεργοποίηση της τελεόρασης από την αναµονή. ιαδοχική επιλογή των καναλιών. Μετακίνηση του δείκτη προς τα πάνω/κάτω. Αλλαγή της έντασης ήχου. Μετακίνηση του δείκτη αριστερά/δεξιά. OK Κλήση της αντιστοιχίας σταθµών. Ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. TXT Αλλαγή ανάµεσα σε λειτουργία τελετέξτ και τηλεόρασης. AV Επιλογή των καναλιών AV και του τελευταίου καλανιού που παρακολουθούσατε. SCAN Σε λειτουργία τελετέξτ ενεργοποίηση της απάντησης. PAP Σε λειτουργία τελετέξτ σταµάτηµα σελίδας. SIZE Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή υποσελίδων. POS Σε λειτουργία τελετέξτ ενηµέρωση µιας σελίδας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

6 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ PIP z F Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Ενεργοποίηση ώρας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. z VCR, SAT Αλλαγή σε χειρισµό µιας συσκευής βίντεο GRUNDIG, DVD ενός δορυφορικού δέκτη GRUNDIG ή µιας συσκευής DVD GRUNDIG. Κρατάτε πιεσµένο ένα από τα πλήκτρα (»VCR«,»SAT«,»DVD«). Κατόπιν πιέζετε το πλήκτρο που θέλετε. TXT SCAN PAP SIZE AV POS d Οι λειτουργίες που µπορείτε να εκτελέσετε, εξαρτώνται από τον εξοπλισµό της συσκευής. Μπορείτε απλά να δοκιµάσετε. VCR SAT DVD Tele Pilot 160 C Η µπροστινή πλευρά της τηλεόρασης Απενεργοποίηση της τηλεόρασης στην αναµονή (Standby) και εντελώς. P Ενεργοποίηση της συσκευής από την ετοι- µότητα. Πλήκτρο προεπιλογής για ένταση ή επιλογή καναλιού. Επιλογή καναλιού καθοδικά. Ελάττωση της έντασης ήχου. + Επιλογή καναλιού ανοδικά. Αύξηση της έντασης ήχου. /P Υποδοχές στη δεξιά πλευρά Σύνδεση ακουστικών (βύσµα ø 3,5 mm). o (κίτρινο) o (λευκό) Είσοδος σήµατος εικόνας από βιντεοκάµερα. Είσοδος σήµατος ήχου (µονοφωνικό)για συσκευή κάµερας. 6

7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών αυτόµατα Language English Svenska Romaneste Deutsch Dansk Hirvatski Francais Norsk âe tina Italiano Suomi Slovenãina Español Slovensko G. Shqipe Portuguesa Polski apck Eλλhnika Magyar Мaкедонски Türkçe Pycck Srpski Dutch ¹1 OK Επιλογη Xwρασ Arabic Iran Russia Belgium Ireland Schweiz Bulgaria Italia Slovenija âeska Rep. Magyar Slovensko Danmark Netherl. Suomi Deutschl. Norge Sverige Eλλaδa Österreich Türkiye España Polska U. K. Franca Portugal Yugoslavia Hrvatska Romania..... OK Επιλογη Πισω i Εξοδοσ Puβµισεισ Auτοπροyρaµ 02% OK Select Back i Exit i Εξοδοσ Η συσκευή της τηλεόρασης είναι εξοπλισµένη µε µια αυτόµατη αναζήτηση σταθµών. Κάνετε πρώτα την αυτόµατη αναζήτηση και κατόπιν µπορείτε να ταξινοµήσετε τους τηλεοπτικούς σταθµούς µε τη σειρά που θέλετε. Είναι διαθέσιµες 100 θέσεις καναλιών που µπορούν να καλυφθούν ελεύθερα µε τηλεοπτικούς σταθµούς από λήψη µέσω κεραίας ή από καλωδιακή σύνδεση. 1 Με το πλήκτρο»«(στην τηλεόραση) ενεργοποιείτε τη συσκευή, κατόπιν πιέζετε το πλήκτρο»p+«στο τηλεχειριστήριο. Με την πρώτη έναρξη της λειτουργίας εµφανίζεται το µενού»language«(γλωσσα). Βοήθεια: Αν στην οθόνη δεν εµφανιστεί το µενού»language«(γλωσσα), εκτελέστε τη ρύθµιση σύµφωνα µε τις οδηγίες στο κεφάλαιο Νέα ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών, στη σελίδα Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη γλώσσα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. Εµφανίζεται το µενού»επιλογη Xwρασ«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη χώρα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. Αν η χώρα σας δεν υπάρχει, επιλέξτε την γραµµή» «. 4 Με το πλήκτρο»ok«ενεργοποιείτε την αναζήτηση σταθµών. Εµφανίζεται το µενού»puβµισεισ«και αρχίζει η αναζήτηση. Μπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά ανάλογα µε τον αριθµό των τηλεοπτικών σταθµών που γίνεται λήψη. Μετά από τη διαδικασία αναζήτησης, µε το πλήκτρο»txt«µπορείτε να τερµατίσετε τη ρύθµιση. Οι σταθµοί αποθηκεύονται µε µια λογική σειρά; ή µε το πλήκτρο»i«αλλάζετε στον»προyρaµµaτa«. Εκεί µπορείτε να ταξινοµήσετε τους σταθµούς όπως θέλετε. Στην επόµενη σελίδα θα βρείτε τις δυνατότητες για επεξεργασία του»προyρaµµaτa«. ΕΛΛΗΝΙΚΆ 7

8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αλλαγή αντιστοιχίας σταθµών Αν κατά τη ρύθµιση των τηλεοπτικών σταθµών µε την αυτόµατη αναζήτηση κάποιοι σταθµοί αποθηκεύτηκαν πολλές φορές, µπορείτε να τους διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να µεταφέρετε κάποιο σταθµό σε ένα άλλο κανάλι, να αλλάξετε το όνοµα ενός σταθµού ή να του δώσετε ένα καινούργιο όπως µπορείτε και να υπερπηδάτε κάποια κανάλια. Κλήση πίνακα σταθµών Κuριο Μεvοu Εικοva Προyρaµµaτa Ρußµισεισ Xaρaκτηριστικa OK Επιλογη i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με το πλήκτρο»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»προyρaµµaτa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»προyρaµµaτa«. Τις παραπέρα ενέργειες θα τις βρείτε στα παρακάτω κεφάλαια. Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Προyρaµµaτa Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση ιαγραφή σταθµών 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε να διαγράψετε. 2 Με το πλήκτρο»«(κίτρινο) διαγράφετε το σταθµό. Για τη διαγραφή και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2. Ταξινόµηση τηλεοπτικών σταθµών 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε να µετακινήσετε. 2 Με το πλήκτρο» «(πράσινο) σηµειώνετε το σταθµό. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη νέα θέση και επιβεβαιώνετε µε το» «(πράσινο). Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί που ακολουθούν µετατίθενται κατά µία θέση. Για την ταξινόµηση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4. 8

9 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Επιλογη Εξοδοσ Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση Καταχώριση ονόµατος σταθµού (µέχρι 5 χαρακτήρες) 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε. 2 Με το πλήκτρο»f«(µπλε) σηµειώνετε το σταθµό. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε γράµµατα ή αριθµούς, µε τα πλήκτρα»«ή»«πηγαίνετε στην επόµενη θέση και επαναλαµβάνετε την καταχώριση. 4 Με το πλήκτρο»f«(µπλε) αποθηκεύετε το όνοµα. Για την ταξινόµηση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4. Υπερπήδηση τηλεοπτικών σταθµών Μπορείτε να σηµειώσετε κάποιους σταθµούς, οι οποίοι κατά την επιλογή καναλιών µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«θα υπερπηδούνται. Θα µπορείτε όµως να τα επιλέγετε κανονικά µε τα αριθµητικά πλήκτρα. 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε και µε το»ok«επιβεβαιώνετε. 2 Με το πλήκτρο»z «(κόκκινο) σηµειώνετε το σταθµό. Ο σταθµός εµφανίζεται µε κόκκινο φόντο. Πιέζοντας πάλι το κόκκινο πλήκτρο µπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή. Τερµατισµός των ρυθµίσεων 1 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Ρυθµίσεις εικόνας 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με το»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»εικόνα«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»εικονα«. Εικοva Φωτειvοτητa Avτιßεση Xρωµ Σaφηvειa Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»φωτειvοτητa«,»avτιßεση«,»xρωµ«ή»σaφηvειa«και µε τα πλήκτρα»«ή»«ρυθ- µίζετε την επιθυµητή τιµή. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και µε το»ok«επιβεβαιώνετε τη ρύθµιση. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκευση«. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Βασικές λειτουργίες Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 1 Με το πλήκτρο»«(στη συσκευή) ενεργοποιείτε την τηλεόραση. PIP 2 Με το πλήκτρο»«απενεργοποιείτε τη συσκευή στην αναµονή (Stand-by). Με το πλήκτρο»1 0«ή»P+«ή»P-«ενεργοποιείτε τη συσκευή από την αναµονή. TXT SCAN PAP SIZE z AV POS 3 Με το πλήκτρο»«(στη συσκευή) απενεργοποιείτε την τηλεόραση εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείτε ενέργεια. Κλήση καναλιών 1 Με τα πλήκτρα»1 0«επιλέγετε άµεσα τα κανάλια. Για διψήφια κανάλια πιέστε πρώτα το πλήκτρο» / «. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τα κανάλια διαδοχικά. d Κλήση των καναλιών AV VCR SAT DVD 1 Με τα πλήκτρα»av«επιλέγετε τα κανάλια AV απευθείας. Αλλαγή έντασης ήχου 1 Με τα πλήκτρα»«ή»«αλλάζετε την ένταση του ήχου. Tele Pilot 160 C Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου 1 Με το πλήκτρο»p«απενεργοποιείτε (βουβό) και ενεργοποιείτε πάλι τον ήχο. Εµφάνιση ώρας 1 Με το πλήκτρο» «εµφανίζεται η ώρα (µόνο σε τηλεοπτικούς σταθµούς µε τελετέξτ). 10

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αλλαγή του σχήµατος εικόνας Όταν στις υποδοχές Euro-AV της τηλεόρασης αναγνωρισθεί σήµα εικόνας µε το σχήµα 16:9, η συσκευή αλλάζει αυτόµατα σε αυτό. 1 Με το πλήκτρο»e«επιλέγετε το σχήµα εικόνας. Στην οθόνη εµφανίζεται το επιλεγµένο σχήµα π.χ.»16:9«. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα στα παρακάτω σχήµατα εικόνας: Σχήµα»Auto«(αυτόµατα) Σε εκποµπές 16:9 γίνεται αυτόµατη αλλαγή της τηλεόρασης στο σχήµα»16:9«. Σε εκποµπές 4:3 γίνεται αυτόµατη αλλαγή της τηλεόρασης στο σχήµα»4:3«. Σχήµα»4:3«Για εκποµπές 4:3 επιλέξτε το σχήµα εικόνας»4:3«. Σχήµα»16:9«Για εκποµπές 16:9 επιλέξτε το σχήµα εικόνας»16:9«. Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ) Mε αυτή τη λειτουργία µπορείτε να αποθηκεύσετε στη µνήµη το κανάλι που παρακολουθείτε και να αλλάξετε σε ένα άλλο κανάλι (ζάπινγκ). 1 Mε τα πλήκτρα»1 0«ή»P+P-«επιλέγετε το κανάλι, που θέλετε να αποθηκεύσετε στη µνήµη (π.χ. το κανάλι 7, ΑΝΤ1) και µε το πλήκτρο»z«το αποθηκεύετε. Στην οθόνη εµφανίζεται π.χ. η ένδειξη»z > P7 ΑΝΤ1«. 2 Mε τα πλήκτρα»1 0«ή»P+P-«επιλέγετε ένα δεύτερο κανάλι. 3 Mε το πλήκτρο»z«µπορείτε κάθε φορά να αλλάζετε στο αποθηκευµένο κανάλι (στο παράδειγµα ΑΝΤ1) και να επανέρχεστε πάλι στο κανάλι που βλέπατε τελευταία (ζάπινγκ). 4 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε το ζάπινγκ. Η ένδειξη σβήνει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ Λειτουργία κειµένου FLOF και κανονικού Ενεργοποίηση του τελετέξτ και κλήση σελίδων τελετέξτ 1 Με το πλήκτρο»txt«ενεργοποιείτε το τελετέξτ. PIP 2 Με το πλήκτρο»1 0«(άµεσα) ή µε τα»p+«και»p-«(διαδοχικά) καλείτε τις σελίδες τελετέξτ (επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης 100 µε το»i«). z Στο κάτω περιθόριο της οθόνης εµφανίζεται µια γραµµή µε πληροφορίες, αποτελούµενη από ένα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και µπλε πεδίο. Αντίστοιχα, το τηλεχειριστήριο διαθέτει πλήκτρα µε χρωµατική κωδικοποίηση. TXT AV 3 Με το πλήκτρο»z «(κόκκινο),» «(πράσινο),»ii«(κίτρινο) ή το» F«(µπλε) επιλέγετε µια σελίδα τελετέξτ. Αυτή εξαρτάται από τα στοιχεία στη γραµµή πληροφοριών. SCAN PAP SIZE POS d 4 Με το πλήκτρο»txt«απενεργοποιείτε το τελετέξτ. VCR SAT DVD Άλλες λειτουργίες Κάλυψη του χρόνου αναµονής Tele Pilot 160 C Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης µιας σελίδας, µπορείτε να βλέπετε το τηλεοπτικό πρόγραµµα. 1 Με τα πλήκτρα»1 0«πληκτρολογήστε τον αριθµό της σελίδας τελετέξτ και κατόπιν πιέστε το»pos«. Μόλις η σελίδα βρεθεί, το νούµερο της σελίδας εµφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. 2 Με το πλήκτρο»pos«αλλάζετε στη σελίδα του τελετέξτ. Μεγέθυνση των χαρακτήρων Αν δεν µπορείτε να διαβάσετε το κείµενο στην οθόνη, µπορείτε να διπλασιάσετε το µέγεθος των γραµµάτων. 1 Για να µεγενθύνετε τους χαρακτήρες µιας σελίδας τελετέξτ πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο» / «. Σταµάτηµα σελίδας Σε µια πολλαπλή σελίδα µπορεί να έχουν συγκεντρωθεί πολλές υποσελίδες που παρουσιάζονται διαδοχικά αυτόµατα από το σταθµό εκποµπής. 1 Με το πλήκτρο»pap«σταµατάτε την υποσελίδα. 2 Με το πλήκτρο»pap«τερµατίζετε τη λειτουργία. 12

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ Άµεση κλήση υποσελίδας Αν η επιλεγµένη σελίδα τελετέξτ περιλαµβάνει και άλλες σελίδες, εµφανίζεται ο αριθµός της τρέχουσας υποσελίδας καθώς και ο συνολικός αριθµός σελίδων. 1 Mε το πλήκτρο»size«καλείτε τις υποσελίδες. 2 Mε το πλήκτρο»1 0«επιλέγετε τη σελίδα που θέλετε (τετραψήφια). Μετά από λίγο εµφανίζεται η υποσελίδα που επιλέξατε. Ενεργοποίηση της απάντησης Ορισµένες σελίδες τελετέξτ µπορεί να περιέχουν κρυµµένες απαντήσεις ή πληροφορίες. Αυτές µπορείτε να τις καλέσετε. 1 Με το πλήκτρο»scan«εµφανίζετε τις πληροφορίες. 2 Με το»scan«οι πληροφορίες εξαφανίζονται. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Καταχώριση του χρόνου απενεργοποίησης Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το χρονικό διάστηµα απενεργοποίησης. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου η τηλεόραση απενεργοποιείται στην αναµονή (Stand-by). Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρuθµιση Yπvοu«. 4 Με τα πλήκτρα»«ή»«ρυθµίζετε το χρόνο απενεργοποίησης (από 15 έως 120 λεπτά µε βήµατα των 15 λεπτών). 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Για να διαγράψετε το χρόνο απενεργοποίησης καλέστε πάλι τη γραµµή»ρuθµιση Yπvοu«και µε το»«ή»«ρυθµίστε σε»εκτσσ«. Αυτόµατη ένταση ήχου Οι τηλεοπτικοί σταθµοί εκπέµπουν µε διαφορετικές εντάσεις ήχου. Η λειτουργία AVL (Automatic Volume Limiting) σας εξασφαλίζει µια ενιαία ένταση ήχου, όταν αλλάζετε από το ένα κανάλι στο άλλο. Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το»p+«ή το»p-«επιλέγετε την γραµµή»auτοµaτη«και µε το»«ή»«επιλέγετε»εκτοσ«. 4 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Αλλαγή της γλώσσας χειρισµών Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Επιλογη Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»γλωσσa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»γλωσσa«. 4 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη γλώσσα που θέλετε και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. 14

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Προστασία ανηλίκων Μπορείτε να κλειδώσετε όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς. Η οθόνη σκοτεινιάζει. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»κλειδωµa«. 4 Με το πλήκτρο»«ή»«ενεργοποιείτε (εντός) ή απενεργοποιείτε (Εκτσσ) την προστασία ανηλίκων. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Αποκωδικοποιητής ή δορυφορικός δέκτης Σύνδεση αποκωδικοποιητή ή δορυφορικού δέκτη Αποκωδικοποιητής AV PAY-TV 1 Με ένα καλώδιο EURO-AV συνδέστε την υποδοχή»av1«της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή του αποκωδικοποιητή. Υποδείξεις: Σε αυτήν την υποδοχή µπορείτε επίσης να συνδέσετε αντίστοιχα ένα δορυφορικό δέκτη. Αν θέλετε να συνδέσετε και δορυφορικό δέκτη και αποκωδικοποιητή, θα συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στο δορυφορικό δέκτη. Λειτουργία µε κωδικοποιητή ή µε δορυφορικό δέκτη 1 Ενεργοποιείτε τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόραση. 2 Με το πλήκτρο»av«επιλέγετε το κανάλι»av1«. Λειτουργία µε µια συσκευή βίντεο S Αν έχετε µια συσκευή που έχει έξοδο οπτικού σήµατος S (πχ. συσκευή DVD), µπορείτε να την συνδέσετε µέσω ενός καλωδίου EURO/AV στην υποδοχή»av1«. Το κανάλι»av1-s«µπορείτε να το επιλέξετε µε το πλήκτρο»av«. Συσκευή κάµερας Σύνδεση συσκευής κάµερας 1 Με ένα καλώδιο (Cinch) συνδέστε την κίτρινη υποδοχή (VIDEO σήµα εικόνας) της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής κάµερας. 2 Με ένα καλώδιο (Cinch) συνδέστε τη λευκή υποδοχή (AUDIO µονοφωνικό σήµα ήχου) της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής κάµερας. Λειτουργία µε µια συσκευή κάµερας 1 Ενεργοποιήστε την κάµερα, βάλτε µέσα µια κασέτα και άρχίστε την αναπαραγωγή. 2 Με το πλήκτρο»av«επιλέγετε το κανάλι»av2«. 16 Σύνδεση ακουστικών 1 Συνδέστε το βύσµα των ακουστικών (αρσενικό ø 3,5 mm) στην αντίστοιχη υποδοχή στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

17 ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών Αυτή η ρύθµιση χρειάζεται µόνον όταν προσθέσετε έναν καινούργιο τηλεοπτικό σταθµό και θέλετε να διατηρήσετε τη σειρά των καναλιών. Ο τηλεοπτικός σταθµός µπορεί να ρυθµιστεί κατευθείαν ή µέσω µιας αναζήτησης σταθµών. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών µε την αναζήτηση 1 Με το πλήκτρο»i «καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«ρυθµίζετε το κανάλι που θέλετε. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aναξήτηση«και µε το»«ή το»«αρχίζετε την αναζήτηση. Αν γίνει λήψη ενός αρκετά δυνατού σήµατος, η αναζήτηση διακόπτεται και στην οθόνη εµφανίζεται η εικόνα του αντίστοιχου σταθµού. Επαναλάβετε την αναζήτηση τόσες φορές µέχρι που να εµφανισθεί ο σταθµός που θέλετε. Το τρέχον σύστηµα εµφανίζεται στη γραµµή»σύστηµα«. Αν το χρώµα ή ο ήχος δεν είναι εντάξει, επιλέξτε την γραµµή»σuστηµa«µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«. Mε τα πλήκτρα»«ή»«επιλέγετε την σωστή ρύθµιση. 5 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκεuοη«. Για τη ρύθµιση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 5. 6 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Συντονισµός τηλεοπτικών σταθµών Η τηλεόραση συντονίζεται αυτόµατα στην καλύτερη δυνατή λήψη. Σε περιοχές µε κακή λήψη µπορεί να χρειάζεται να γίνει ένας επιπλέον συντονισµός. 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το πλήκτρο»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»σuvτοvισµοσ«και ρυθµίζετε µε το»«ή το»«. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκεuοη«. 5 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17

18 ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Κuριο Μεvοu Εικοva Προyρaµµaτa Ρußµισεισ Xaρaκτηριστικa OK Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Επιλογη Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK 0 9 C/S Πισω Aποθηκευση Πισω i Εξοδοσ i Εξοδοσ i Εξοδοσ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών πληκτρολογώντας τους αριθµούς καναλιών 1 Με το πλήκτρο»i «καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«ρυθµίζετε το κανάλι που θέλετε. 4 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»κavaλιa«. 5 Mε το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε µεταξύ»s«(ειδικό κανάλι) και»c«(κανάλι). 6 Με τα πλήκτρα»«ή»«καταχωρίζετε σταδιακά τον αριθµό καναλιού ή κατευθείαν µε το πλήκτρο»1 0«. Το τρέχον σύστηµα εµφανίζεται στη γραµµή»σύστηµα«. Αν το χρώµα ή ο ήχος δεν είναι εντάξει, επιλέξτε την γραµµή»σuστηµa«µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«. Mε τα πλήκτρα»«ή»«επιλέγετε την σωστή ρύθµιση. 7 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκευση«. Για τη ρύθµιση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 7. 8 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. 18 Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK 0 9 Πισω i Εξοδοσ Νέα ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών Μπορείτε να κάνετε καινούργια ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών (π.χ. µετά από µια µετακόµιση). 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«καταχωρίστε τον αριθµό Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»auτοπροyρaµ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»επιλογn Xwρασ«. 5 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη χώρα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. 6 Με το πλήκτρο»ok«ενεργοποιείτε την αναζήτηση σταθµών. Η αναζήτηση αρχίζει. Μπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά ανάλογα µε τον αριθµό των τηλεοπτικών σταθµών που γίνεται λήψη. Mε το πλήκτρο»i «µπορείτε να διακοψετε την αναζήτηση.

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tεχνικά χαρακτηριστικά Τάση δικτύου: 230 V, 50/60 Hz Κατανάλωση ισχύος: σε λειτουργία 45 W σε αναµονή 4 W Τελική βαθµίδα ήχου: 5 Watt µουσική Περιοχές λήψης: C01 Ö C99, ειδικά κανάλια S01 S41, περιοχή συχνοτήτων Θέσεις καναλιών: 100 και 2 AV Υποδείξεις σέρβις για τα ειδικά καταστήµατα: Το προϊόν εκπληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών ΕΕ: Οδηγία 73/23/EOK σχετικά µε τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα για χρήση µέσα σε συγκεκριµένα όρια ηλεκτρικής τάσης. Οδηγία 89/336/EOK σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Η συσκευή ανταποκρίνεται στα πρότυπα: EN 60065, EN 55013, EN ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποκατάσταση βλαβών Αν τα παρακάτω µέτρα δεν φέρουν κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα, τότε απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα GRUNDIG. Παρακαλείσθε να λάβετε ακόµη υπόψη σας πως διαταραχές µπορούν να προκληθούν και από εξωτερικές συσκευές όπως η συσκευή βίντεο και ο δορυφορικός δέκτης. Βλάβη Φωτεινή εικόνα (παράσιτα), αλλά δεν εµφανίζεται κανένας σταθµός Χαµηλή αντίθεση εικόνας ιακοπές εικόνας και ήχου Παρασιτική εικόνα, αντανάκλαση Καθόλου χρώµα Λάθος χρώµατα, λεκέδες Υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει ήχος Τελετέξτ ανύπαρκτο ή µε διακοπές Το τηλεχειριστήριο νεκρό Μετά την ενεργοποίηση η εικόνα δεν είναι σαφής Πιθανή αιτία Καλώδιο κεραίας εν έχει προγραµµατιστεί κάποιος τηλεοπτικός σταθµός Έχουν αλλαχθεί οι ρυθµίσεις εικόνας Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Παρεµβολές από άλλες συσκευές Ρύθµιση σταθµού Κεραία Ένταση χρώµατος στο ελάχιστο Ρύθµιση τηλεοπτικού προτύπου (αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα) Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Ισχυρό µαγνητικό πεδίο λόγω ηχείων κλπ. Απροσδιόριστη κατάσταση λειτουργίας Ενεργοποιηµένη η προστασία ανηλίκων Πιθανή λύση Συνδέσατε το καλώδιο κεραίας; Ξεκινήστε την αναζήτηση σταθµών. Αλλάξτε τη ρύθµιση φωτεινότητας, αντίθεσης ή χρώµατος. Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Αλλάξτε τη θέση των συσκευών. Αυτόµατη ή µη αυτόµατη ρύθ- µιση σταθµών/συντονισµός. Ελέγξτε το καλώδιο ή την εγκατάσταση της κεραίας. Αυξήστε το χρώµα. Επιλέξτε το σωστό πρότυπο χρώµατος. Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Μεγαλώστε την απόσταση της τηλεόρασης από τα ηχεία. Αν οι λεκέδες παραµένουν, κλείστε την τηλεόραση από το διακόπτη και ξανανοίξτε την µετά από 10 λεπτά. Ελάχιστη ένταση ήχου υναµώστε/ανοίξτε την ένταση. Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Ο τηλεοπτικός σταθµός δεν Ελέγξτε µε άλλον τηλεοπτικό έχει τελετέξτ ή εγκατάσταση σταθµό, µικρορύθµιση. κεραίας Ασθενές σήµα σταθµού Εξετάστε την εγκατάσταση της κεραίας. εν υπάρχει οπτική σύνδεση Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση. Μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Κλείστε την τηλεόραση από το διακόπτη για 2 λεπτά. Απενεργοποίηση της προστασίας ανηλίκων 20

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322

Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322 Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322 Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : (1) Ασύρματος πομπός 2,4GHz (2) Ασύρματος δέκτης 2,4GHz (3) 2 Καλωδιώσεις A/V (εικόνας-ήχου) (4) 2 Τροφοδοτικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE Οδηγός Χρήσης Προετοιμάστε την κινητή συσκευή: 1.Κατεβάστε το i.pets app από το κατάστημα του διαδικτύου ή από την ιστοσελίδα της Samsung 2.Εγκαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV 32 VLE 6142 C

LCD TV 32 VLE 6142 C LCD TV 32 VLE 6142 C EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα