COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF /5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF 40-2501/5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO"

Transcript

1 COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF /5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 Τοποθέτηση και ασφάλεια 4 Σύνδεση και προετοιµασία 4 Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου παροχής 4 Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 5-6 Με µια µατιά 5-6 Το τηλεχειριστήριο 6 Η µπροστινή πλευρά της τηλεόρασης 7-9 Ρυθµίσεις 7 Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών αυτόµατα 8-9 Αλλαγή αντιστοιχίας σταθµών 9 Ρυθµίσεις εικόνας Λειτουργία τηλεόρασης 10 Βασικές λειτουργίες 11 Αλλαγή του σχήµατος εικόνας 11 Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ) Λειτουργία τελετέξτ 12 Λειτουργία κειµένου FLOF και κανονικού Άλλες λειτουργίες Λειτουργίες διευκόλυνσης 14 Καταχώριση του χρόνου απενεργοποίησης 14 Αυτόµατη ένταση ήχου 14 Αλλαγή της γλώσσας χειρισµών 15 Προστασία ανηλίκων 16 Λειτουργία µε εξωτερικές συσκευές 16 Αποκωδικοποιητής ή δορυφορικός δέκτης 16 Συσκευή κάµερας 16 Σύνδεση ακουστικών Ειδικές ρυθµίσεις Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών Πληροφορίες 19 Tεχνικά χαρακτηριστικά 19 Υποδείξεις σέρβις για τα ειδικά καταστήµατα 20 Αποκατάσταση βλαβών 2

3 AV AV VOL/PR VOL/PR VOL/PR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20 cm 10 cm 20 cm! SERVICE! 10 cm Krieg am Golf Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης παρακαλείσθε να προσέξετε τις παρακάτω υποδείξεις: Αυτή η τηλεόραση προορίζεται για τη λήψη και την απόδοση σηµάτων εικόνας και ήχου. Κάθε άλλου είδους χρήση απαγορεύεται ρητά. Η ιδανική απόσταση τηλεθέασης ισούται µε το πενταπλάσιο της διαγωνίου της οθόνης. Το ξένο φως πάνω στην οθόνη µειώνει την ποιότητα της εικόνας. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος στο έπιπλο τοίχου. Η τηλεόραση προορίζεται για λειτουργία σε ξηρούς χώρους. Αν εντούτοις την χρησιµοποιήσετε σε ανοικτό χώρο, φροντίστε οπωσδήποτε να την προστατεύσετε από υγρασία (βροχή, ποτιστικά, κλπ.). Μην την εκθέτετε ποτέ σε υγρασία. Μην τοποθετείτε ποτέ πάνω στην τηλεόραση δοχεία γεµάτα µε υγρά (βάζα και παρόµοια). Μπορεί να πέσει το δοχείο και το υγρό να δηµιουργήσει κίνδυνο σχετικά µε την ηλεκτρική ασφάλεια. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε µια επίπεδη και σκληρή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε επάνω της αντικείµενα (π.χ. εφηµερίδες) και µην βάζετε από κάτω καλύµµατα ή κάτι άλλο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά στη θέρµανση ή κατ'ευθείαν στον ήλιο διότι έτσι ελαττώνεται η ψύξη της. Η συγκέντρωση θερµότητας αποτελεί πηγή κινδύνων και µειώνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας από καιρό σε καιρό να δίνετε τη συσκευή για καθαρισµό σε έναν ειδικό. Η συσκευή θα πρέπει να είναι µακριά από µαγνητικά πεδία (για παράδειγ- µα ηχεία). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη συσκευή. Για βλάβες που προκύπτουν από ερασιτεχνικές επεµβάσεις, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καµία εγγύηση. εν επιτρέπεται να φθείρεται το καλώδιο παροχής. Οι κεραυνοί αποτελούν κίνδυνο για κάθε ηλεκτρική συσκευή. Ακόµη και όταν η τηλεόραση είναι κλειστή, µπορεί να υποστεί ζηµιά από πτώση κεραυνού στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στην κεραία. Όταν υπάρχει καταιγίδα θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τα καλώδια παροχής και κεραίας. Να καθαρίζετε την οθόνη µόνο µε ένα υγρό, µαλακό πανί. Να χρησιµοποιείτε µόνο καθαρό νερό. ΕΛΛΗΝΙΚΆ 3

4 ΣΥΝ ΕΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου παροχής 1 TV R AV Βάλτε την τηλεσκοπική κεραία στην εγκοπή στην πίσω πλευρά. 2 Βάλτε το βύσµα του καλωδίου της κεραίας (κτιριακή ή τηλεσκοπική) στην κατάλληλη υποδοχή»ä«της τηλεόρασης. 3 Βάλτε το φις του καλωδίου παροχής στην πρίζα. Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 1 Ανοίγετε τη θήκη για τις µπαταρίες βγάζοντας το καπάκι. 2 Τοποθετείτε τις µπαταρίες (τύπου Mignon, π.χ. UM-3 ή AA, 2x1,5 V). Ταυτόχρονα πρέπει να προσέξετε την πολικότητα (σηµειώνεται στη θήκη για τις µπαταρίες). 3 Κλείστε τη θήκη µε τις µπαταρίες. Αν η συσκευή δεν αντιδρά σωστά στις εντολές τηλεχειρισµού, τότε µπορεί να έχουν αδειάσει οι µπαταρίες. Να αφαιρείτε οπωσδήποτε τις άδειες µπαταρίες. εν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από άδειες µπαταρίες. Υπόδειξη σχετικά µε το περιβάλλον Οι µπαταρίες ακόµη και εκείνες που δεν περιέχουν βαριά µέταλλα δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια. Παρακαλείσθε, σεβόµενοι το περιβάλλον, να παραδίνετε τις άδειες µπαταρίες στα κατάλληλα σηµεία συλλογής. Ενηµερωθείτε για τους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς. 4

5 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Το τηλεχειριστήριο Απενεργοποιεί την τηλεόραση (Standby). PIP PIP E Πλήκτρο νεκρό. Αλλαγή του µεγέθους εικόνας. z -/-- Αλλαγή ανάµεσα σε µονοψήφια και διψήφια κανάλια. Αλλαγή σε διπλό µέγεθος γραµµάτων κατά τη λειτουργία τελετέξτ. 1 0 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την ετοιµότητα. Άµεση επιλογή καναλιού. TXT AV d Ήχος ON/OFF (βουβό). SCAN PAP SIZE POS d i Κλήση και απενεργοποίηση του µενού πληροφοριών. Απενεργοποίηση όλων των µενού. VCR SAT DVD Z Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ). Tele Pilot 160 C P+, P- Ενεργοποίηση της τελεόρασης από την αναµονή. ιαδοχική επιλογή των καναλιών. Μετακίνηση του δείκτη προς τα πάνω/κάτω. Αλλαγή της έντασης ήχου. Μετακίνηση του δείκτη αριστερά/δεξιά. OK Κλήση της αντιστοιχίας σταθµών. Ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. TXT Αλλαγή ανάµεσα σε λειτουργία τελετέξτ και τηλεόρασης. AV Επιλογή των καναλιών AV και του τελευταίου καλανιού που παρακολουθούσατε. SCAN Σε λειτουργία τελετέξτ ενεργοποίηση της απάντησης. PAP Σε λειτουργία τελετέξτ σταµάτηµα σελίδας. SIZE Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή υποσελίδων. POS Σε λειτουργία τελετέξτ ενηµέρωση µιας σελίδας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

6 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ PIP z F Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Ενεργοποίηση ώρας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. z VCR, SAT Αλλαγή σε χειρισµό µιας συσκευής βίντεο GRUNDIG, DVD ενός δορυφορικού δέκτη GRUNDIG ή µιας συσκευής DVD GRUNDIG. Κρατάτε πιεσµένο ένα από τα πλήκτρα (»VCR«,»SAT«,»DVD«). Κατόπιν πιέζετε το πλήκτρο που θέλετε. TXT SCAN PAP SIZE AV POS d Οι λειτουργίες που µπορείτε να εκτελέσετε, εξαρτώνται από τον εξοπλισµό της συσκευής. Μπορείτε απλά να δοκιµάσετε. VCR SAT DVD Tele Pilot 160 C Η µπροστινή πλευρά της τηλεόρασης Απενεργοποίηση της τηλεόρασης στην αναµονή (Standby) και εντελώς. P Ενεργοποίηση της συσκευής από την ετοι- µότητα. Πλήκτρο προεπιλογής για ένταση ή επιλογή καναλιού. Επιλογή καναλιού καθοδικά. Ελάττωση της έντασης ήχου. + Επιλογή καναλιού ανοδικά. Αύξηση της έντασης ήχου. /P Υποδοχές στη δεξιά πλευρά Σύνδεση ακουστικών (βύσµα ø 3,5 mm). o (κίτρινο) o (λευκό) Είσοδος σήµατος εικόνας από βιντεοκάµερα. Είσοδος σήµατος ήχου (µονοφωνικό)για συσκευή κάµερας. 6

7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών αυτόµατα Language English Svenska Romaneste Deutsch Dansk Hirvatski Francais Norsk âe tina Italiano Suomi Slovenãina Español Slovensko G. Shqipe Portuguesa Polski apck Eλλhnika Magyar Мaкедонски Türkçe Pycck Srpski Dutch ¹1 OK Επιλογη Xwρασ Arabic Iran Russia Belgium Ireland Schweiz Bulgaria Italia Slovenija âeska Rep. Magyar Slovensko Danmark Netherl. Suomi Deutschl. Norge Sverige Eλλaδa Österreich Türkiye España Polska U. K. Franca Portugal Yugoslavia Hrvatska Romania..... OK Επιλογη Πισω i Εξοδοσ Puβµισεισ Auτοπροyρaµ 02% OK Select Back i Exit i Εξοδοσ Η συσκευή της τηλεόρασης είναι εξοπλισµένη µε µια αυτόµατη αναζήτηση σταθµών. Κάνετε πρώτα την αυτόµατη αναζήτηση και κατόπιν µπορείτε να ταξινοµήσετε τους τηλεοπτικούς σταθµούς µε τη σειρά που θέλετε. Είναι διαθέσιµες 100 θέσεις καναλιών που µπορούν να καλυφθούν ελεύθερα µε τηλεοπτικούς σταθµούς από λήψη µέσω κεραίας ή από καλωδιακή σύνδεση. 1 Με το πλήκτρο»«(στην τηλεόραση) ενεργοποιείτε τη συσκευή, κατόπιν πιέζετε το πλήκτρο»p+«στο τηλεχειριστήριο. Με την πρώτη έναρξη της λειτουργίας εµφανίζεται το µενού»language«(γλωσσα). Βοήθεια: Αν στην οθόνη δεν εµφανιστεί το µενού»language«(γλωσσα), εκτελέστε τη ρύθµιση σύµφωνα µε τις οδηγίες στο κεφάλαιο Νέα ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών, στη σελίδα Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη γλώσσα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. Εµφανίζεται το µενού»επιλογη Xwρασ«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη χώρα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. Αν η χώρα σας δεν υπάρχει, επιλέξτε την γραµµή» «. 4 Με το πλήκτρο»ok«ενεργοποιείτε την αναζήτηση σταθµών. Εµφανίζεται το µενού»puβµισεισ«και αρχίζει η αναζήτηση. Μπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά ανάλογα µε τον αριθµό των τηλεοπτικών σταθµών που γίνεται λήψη. Μετά από τη διαδικασία αναζήτησης, µε το πλήκτρο»txt«µπορείτε να τερµατίσετε τη ρύθµιση. Οι σταθµοί αποθηκεύονται µε µια λογική σειρά; ή µε το πλήκτρο»i«αλλάζετε στον»προyρaµµaτa«. Εκεί µπορείτε να ταξινοµήσετε τους σταθµούς όπως θέλετε. Στην επόµενη σελίδα θα βρείτε τις δυνατότητες για επεξεργασία του»προyρaµµaτa«. ΕΛΛΗΝΙΚΆ 7

8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αλλαγή αντιστοιχίας σταθµών Αν κατά τη ρύθµιση των τηλεοπτικών σταθµών µε την αυτόµατη αναζήτηση κάποιοι σταθµοί αποθηκεύτηκαν πολλές φορές, µπορείτε να τους διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να µεταφέρετε κάποιο σταθµό σε ένα άλλο κανάλι, να αλλάξετε το όνοµα ενός σταθµού ή να του δώσετε ένα καινούργιο όπως µπορείτε και να υπερπηδάτε κάποια κανάλια. Κλήση πίνακα σταθµών Κuριο Μεvοu Εικοva Προyρaµµaτa Ρußµισεισ Xaρaκτηριστικa OK Επιλογη i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με το πλήκτρο»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»προyρaµµaτa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»προyρaµµaτa«. Τις παραπέρα ενέργειες θα τις βρείτε στα παρακάτω κεφάλαια. Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Προyρaµµaτa Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση ιαγραφή σταθµών 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε να διαγράψετε. 2 Με το πλήκτρο»«(κίτρινο) διαγράφετε το σταθµό. Για τη διαγραφή και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2. Ταξινόµηση τηλεοπτικών σταθµών 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε να µετακινήσετε. 2 Με το πλήκτρο» «(πράσινο) σηµειώνετε το σταθµό. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη νέα θέση και επιβεβαιώνετε µε το» «(πράσινο). Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί που ακολουθούν µετατίθενται κατά µία θέση. Για την ταξινόµηση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4. 8

9 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Επιλογη Εξοδοσ Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση Καταχώριση ονόµατος σταθµού (µέχρι 5 χαρακτήρες) 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε. 2 Με το πλήκτρο»f«(µπλε) σηµειώνετε το σταθµό. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε γράµµατα ή αριθµούς, µε τα πλήκτρα»«ή»«πηγαίνετε στην επόµενη θέση και επαναλαµβάνετε την καταχώριση. 4 Με το πλήκτρο»f«(µπλε) αποθηκεύετε το όνοµα. Για την ταξινόµηση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4. Υπερπήδηση τηλεοπτικών σταθµών Μπορείτε να σηµειώσετε κάποιους σταθµούς, οι οποίοι κατά την επιλογή καναλιών µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«θα υπερπηδούνται. Θα µπορείτε όµως να τα επιλέγετε κανονικά µε τα αριθµητικά πλήκτρα. 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε και µε το»ok«επιβεβαιώνετε. 2 Με το πλήκτρο»z «(κόκκινο) σηµειώνετε το σταθµό. Ο σταθµός εµφανίζεται µε κόκκινο φόντο. Πιέζοντας πάλι το κόκκινο πλήκτρο µπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή. Τερµατισµός των ρυθµίσεων 1 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Ρυθµίσεις εικόνας 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με το»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»εικόνα«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»εικονα«. Εικοva Φωτειvοτητa Avτιßεση Xρωµ Σaφηvειa Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»φωτειvοτητa«,»avτιßεση«,»xρωµ«ή»σaφηvειa«και µε τα πλήκτρα»«ή»«ρυθ- µίζετε την επιθυµητή τιµή. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και µε το»ok«επιβεβαιώνετε τη ρύθµιση. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκευση«. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Βασικές λειτουργίες Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 1 Με το πλήκτρο»«(στη συσκευή) ενεργοποιείτε την τηλεόραση. PIP 2 Με το πλήκτρο»«απενεργοποιείτε τη συσκευή στην αναµονή (Stand-by). Με το πλήκτρο»1 0«ή»P+«ή»P-«ενεργοποιείτε τη συσκευή από την αναµονή. TXT SCAN PAP SIZE z AV POS 3 Με το πλήκτρο»«(στη συσκευή) απενεργοποιείτε την τηλεόραση εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείτε ενέργεια. Κλήση καναλιών 1 Με τα πλήκτρα»1 0«επιλέγετε άµεσα τα κανάλια. Για διψήφια κανάλια πιέστε πρώτα το πλήκτρο» / «. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τα κανάλια διαδοχικά. d Κλήση των καναλιών AV VCR SAT DVD 1 Με τα πλήκτρα»av«επιλέγετε τα κανάλια AV απευθείας. Αλλαγή έντασης ήχου 1 Με τα πλήκτρα»«ή»«αλλάζετε την ένταση του ήχου. Tele Pilot 160 C Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου 1 Με το πλήκτρο»p«απενεργοποιείτε (βουβό) και ενεργοποιείτε πάλι τον ήχο. Εµφάνιση ώρας 1 Με το πλήκτρο» «εµφανίζεται η ώρα (µόνο σε τηλεοπτικούς σταθµούς µε τελετέξτ). 10

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αλλαγή του σχήµατος εικόνας Όταν στις υποδοχές Euro-AV της τηλεόρασης αναγνωρισθεί σήµα εικόνας µε το σχήµα 16:9, η συσκευή αλλάζει αυτόµατα σε αυτό. 1 Με το πλήκτρο»e«επιλέγετε το σχήµα εικόνας. Στην οθόνη εµφανίζεται το επιλεγµένο σχήµα π.χ.»16:9«. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα στα παρακάτω σχήµατα εικόνας: Σχήµα»Auto«(αυτόµατα) Σε εκποµπές 16:9 γίνεται αυτόµατη αλλαγή της τηλεόρασης στο σχήµα»16:9«. Σε εκποµπές 4:3 γίνεται αυτόµατη αλλαγή της τηλεόρασης στο σχήµα»4:3«. Σχήµα»4:3«Για εκποµπές 4:3 επιλέξτε το σχήµα εικόνας»4:3«. Σχήµα»16:9«Για εκποµπές 16:9 επιλέξτε το σχήµα εικόνας»16:9«. Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ) Mε αυτή τη λειτουργία µπορείτε να αποθηκεύσετε στη µνήµη το κανάλι που παρακολουθείτε και να αλλάξετε σε ένα άλλο κανάλι (ζάπινγκ). 1 Mε τα πλήκτρα»1 0«ή»P+P-«επιλέγετε το κανάλι, που θέλετε να αποθηκεύσετε στη µνήµη (π.χ. το κανάλι 7, ΑΝΤ1) και µε το πλήκτρο»z«το αποθηκεύετε. Στην οθόνη εµφανίζεται π.χ. η ένδειξη»z > P7 ΑΝΤ1«. 2 Mε τα πλήκτρα»1 0«ή»P+P-«επιλέγετε ένα δεύτερο κανάλι. 3 Mε το πλήκτρο»z«µπορείτε κάθε φορά να αλλάζετε στο αποθηκευµένο κανάλι (στο παράδειγµα ΑΝΤ1) και να επανέρχεστε πάλι στο κανάλι που βλέπατε τελευταία (ζάπινγκ). 4 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε το ζάπινγκ. Η ένδειξη σβήνει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ Λειτουργία κειµένου FLOF και κανονικού Ενεργοποίηση του τελετέξτ και κλήση σελίδων τελετέξτ 1 Με το πλήκτρο»txt«ενεργοποιείτε το τελετέξτ. PIP 2 Με το πλήκτρο»1 0«(άµεσα) ή µε τα»p+«και»p-«(διαδοχικά) καλείτε τις σελίδες τελετέξτ (επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης 100 µε το»i«). z Στο κάτω περιθόριο της οθόνης εµφανίζεται µια γραµµή µε πληροφορίες, αποτελούµενη από ένα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και µπλε πεδίο. Αντίστοιχα, το τηλεχειριστήριο διαθέτει πλήκτρα µε χρωµατική κωδικοποίηση. TXT AV 3 Με το πλήκτρο»z «(κόκκινο),» «(πράσινο),»ii«(κίτρινο) ή το» F«(µπλε) επιλέγετε µια σελίδα τελετέξτ. Αυτή εξαρτάται από τα στοιχεία στη γραµµή πληροφοριών. SCAN PAP SIZE POS d 4 Με το πλήκτρο»txt«απενεργοποιείτε το τελετέξτ. VCR SAT DVD Άλλες λειτουργίες Κάλυψη του χρόνου αναµονής Tele Pilot 160 C Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης µιας σελίδας, µπορείτε να βλέπετε το τηλεοπτικό πρόγραµµα. 1 Με τα πλήκτρα»1 0«πληκτρολογήστε τον αριθµό της σελίδας τελετέξτ και κατόπιν πιέστε το»pos«. Μόλις η σελίδα βρεθεί, το νούµερο της σελίδας εµφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. 2 Με το πλήκτρο»pos«αλλάζετε στη σελίδα του τελετέξτ. Μεγέθυνση των χαρακτήρων Αν δεν µπορείτε να διαβάσετε το κείµενο στην οθόνη, µπορείτε να διπλασιάσετε το µέγεθος των γραµµάτων. 1 Για να µεγενθύνετε τους χαρακτήρες µιας σελίδας τελετέξτ πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο» / «. Σταµάτηµα σελίδας Σε µια πολλαπλή σελίδα µπορεί να έχουν συγκεντρωθεί πολλές υποσελίδες που παρουσιάζονται διαδοχικά αυτόµατα από το σταθµό εκποµπής. 1 Με το πλήκτρο»pap«σταµατάτε την υποσελίδα. 2 Με το πλήκτρο»pap«τερµατίζετε τη λειτουργία. 12

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ Άµεση κλήση υποσελίδας Αν η επιλεγµένη σελίδα τελετέξτ περιλαµβάνει και άλλες σελίδες, εµφανίζεται ο αριθµός της τρέχουσας υποσελίδας καθώς και ο συνολικός αριθµός σελίδων. 1 Mε το πλήκτρο»size«καλείτε τις υποσελίδες. 2 Mε το πλήκτρο»1 0«επιλέγετε τη σελίδα που θέλετε (τετραψήφια). Μετά από λίγο εµφανίζεται η υποσελίδα που επιλέξατε. Ενεργοποίηση της απάντησης Ορισµένες σελίδες τελετέξτ µπορεί να περιέχουν κρυµµένες απαντήσεις ή πληροφορίες. Αυτές µπορείτε να τις καλέσετε. 1 Με το πλήκτρο»scan«εµφανίζετε τις πληροφορίες. 2 Με το»scan«οι πληροφορίες εξαφανίζονται. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Καταχώριση του χρόνου απενεργοποίησης Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το χρονικό διάστηµα απενεργοποίησης. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου η τηλεόραση απενεργοποιείται στην αναµονή (Stand-by). Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρuθµιση Yπvοu«. 4 Με τα πλήκτρα»«ή»«ρυθµίζετε το χρόνο απενεργοποίησης (από 15 έως 120 λεπτά µε βήµατα των 15 λεπτών). 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Για να διαγράψετε το χρόνο απενεργοποίησης καλέστε πάλι τη γραµµή»ρuθµιση Yπvοu«και µε το»«ή»«ρυθµίστε σε»εκτσσ«. Αυτόµατη ένταση ήχου Οι τηλεοπτικοί σταθµοί εκπέµπουν µε διαφορετικές εντάσεις ήχου. Η λειτουργία AVL (Automatic Volume Limiting) σας εξασφαλίζει µια ενιαία ένταση ήχου, όταν αλλάζετε από το ένα κανάλι στο άλλο. Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το»p+«ή το»p-«επιλέγετε την γραµµή»auτοµaτη«και µε το»«ή»«επιλέγετε»εκτοσ«. 4 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Αλλαγή της γλώσσας χειρισµών Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Επιλογη Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»γλωσσa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»γλωσσa«. 4 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη γλώσσα που θέλετε και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. 14

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Προστασία ανηλίκων Μπορείτε να κλειδώσετε όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς. Η οθόνη σκοτεινιάζει. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»κλειδωµa«. 4 Με το πλήκτρο»«ή»«ενεργοποιείτε (εντός) ή απενεργοποιείτε (Εκτσσ) την προστασία ανηλίκων. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Αποκωδικοποιητής ή δορυφορικός δέκτης Σύνδεση αποκωδικοποιητή ή δορυφορικού δέκτη Αποκωδικοποιητής AV PAY-TV 1 Με ένα καλώδιο EURO-AV συνδέστε την υποδοχή»av1«της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή του αποκωδικοποιητή. Υποδείξεις: Σε αυτήν την υποδοχή µπορείτε επίσης να συνδέσετε αντίστοιχα ένα δορυφορικό δέκτη. Αν θέλετε να συνδέσετε και δορυφορικό δέκτη και αποκωδικοποιητή, θα συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στο δορυφορικό δέκτη. Λειτουργία µε κωδικοποιητή ή µε δορυφορικό δέκτη 1 Ενεργοποιείτε τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόραση. 2 Με το πλήκτρο»av«επιλέγετε το κανάλι»av1«. Λειτουργία µε µια συσκευή βίντεο S Αν έχετε µια συσκευή που έχει έξοδο οπτικού σήµατος S (πχ. συσκευή DVD), µπορείτε να την συνδέσετε µέσω ενός καλωδίου EURO/AV στην υποδοχή»av1«. Το κανάλι»av1-s«µπορείτε να το επιλέξετε µε το πλήκτρο»av«. Συσκευή κάµερας Σύνδεση συσκευής κάµερας 1 Με ένα καλώδιο (Cinch) συνδέστε την κίτρινη υποδοχή (VIDEO σήµα εικόνας) της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής κάµερας. 2 Με ένα καλώδιο (Cinch) συνδέστε τη λευκή υποδοχή (AUDIO µονοφωνικό σήµα ήχου) της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής κάµερας. Λειτουργία µε µια συσκευή κάµερας 1 Ενεργοποιήστε την κάµερα, βάλτε µέσα µια κασέτα και άρχίστε την αναπαραγωγή. 2 Με το πλήκτρο»av«επιλέγετε το κανάλι»av2«. 16 Σύνδεση ακουστικών 1 Συνδέστε το βύσµα των ακουστικών (αρσενικό ø 3,5 mm) στην αντίστοιχη υποδοχή στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

17 ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών Αυτή η ρύθµιση χρειάζεται µόνον όταν προσθέσετε έναν καινούργιο τηλεοπτικό σταθµό και θέλετε να διατηρήσετε τη σειρά των καναλιών. Ο τηλεοπτικός σταθµός µπορεί να ρυθµιστεί κατευθείαν ή µέσω µιας αναζήτησης σταθµών. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών µε την αναζήτηση 1 Με το πλήκτρο»i «καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«ρυθµίζετε το κανάλι που θέλετε. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aναξήτηση«και µε το»«ή το»«αρχίζετε την αναζήτηση. Αν γίνει λήψη ενός αρκετά δυνατού σήµατος, η αναζήτηση διακόπτεται και στην οθόνη εµφανίζεται η εικόνα του αντίστοιχου σταθµού. Επαναλάβετε την αναζήτηση τόσες φορές µέχρι που να εµφανισθεί ο σταθµός που θέλετε. Το τρέχον σύστηµα εµφανίζεται στη γραµµή»σύστηµα«. Αν το χρώµα ή ο ήχος δεν είναι εντάξει, επιλέξτε την γραµµή»σuστηµa«µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«. Mε τα πλήκτρα»«ή»«επιλέγετε την σωστή ρύθµιση. 5 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκεuοη«. Για τη ρύθµιση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 5. 6 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Συντονισµός τηλεοπτικών σταθµών Η τηλεόραση συντονίζεται αυτόµατα στην καλύτερη δυνατή λήψη. Σε περιοχές µε κακή λήψη µπορεί να χρειάζεται να γίνει ένας επιπλέον συντονισµός. 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το πλήκτρο»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»σuvτοvισµοσ«και ρυθµίζετε µε το»«ή το»«. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκεuοη«. 5 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17

18 ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Κuριο Μεvοu Εικοva Προyρaµµaτa Ρußµισεισ Xaρaκτηριστικa OK Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Επιλογη Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK 0 9 C/S Πισω Aποθηκευση Πισω i Εξοδοσ i Εξοδοσ i Εξοδοσ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών πληκτρολογώντας τους αριθµούς καναλιών 1 Με το πλήκτρο»i «καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«ρυθµίζετε το κανάλι που θέλετε. 4 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»κavaλιa«. 5 Mε το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε µεταξύ»s«(ειδικό κανάλι) και»c«(κανάλι). 6 Με τα πλήκτρα»«ή»«καταχωρίζετε σταδιακά τον αριθµό καναλιού ή κατευθείαν µε το πλήκτρο»1 0«. Το τρέχον σύστηµα εµφανίζεται στη γραµµή»σύστηµα«. Αν το χρώµα ή ο ήχος δεν είναι εντάξει, επιλέξτε την γραµµή»σuστηµa«µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«. Mε τα πλήκτρα»«ή»«επιλέγετε την σωστή ρύθµιση. 7 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκευση«. Για τη ρύθµιση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 7. 8 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. 18 Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK 0 9 Πισω i Εξοδοσ Νέα ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών Μπορείτε να κάνετε καινούργια ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών (π.χ. µετά από µια µετακόµιση). 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«καταχωρίστε τον αριθµό Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»auτοπροyρaµ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»επιλογn Xwρασ«. 5 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη χώρα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. 6 Με το πλήκτρο»ok«ενεργοποιείτε την αναζήτηση σταθµών. Η αναζήτηση αρχίζει. Μπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά ανάλογα µε τον αριθµό των τηλεοπτικών σταθµών που γίνεται λήψη. Mε το πλήκτρο»i «µπορείτε να διακοψετε την αναζήτηση.

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tεχνικά χαρακτηριστικά Τάση δικτύου: 230 V, 50/60 Hz Κατανάλωση ισχύος: σε λειτουργία 45 W σε αναµονή 4 W Τελική βαθµίδα ήχου: 5 Watt µουσική Περιοχές λήψης: C01 Ö C99, ειδικά κανάλια S01 S41, περιοχή συχνοτήτων Θέσεις καναλιών: 100 και 2 AV Υποδείξεις σέρβις για τα ειδικά καταστήµατα: Το προϊόν εκπληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών ΕΕ: Οδηγία 73/23/EOK σχετικά µε τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα για χρήση µέσα σε συγκεκριµένα όρια ηλεκτρικής τάσης. Οδηγία 89/336/EOK σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Η συσκευή ανταποκρίνεται στα πρότυπα: EN 60065, EN 55013, EN ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποκατάσταση βλαβών Αν τα παρακάτω µέτρα δεν φέρουν κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα, τότε απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα GRUNDIG. Παρακαλείσθε να λάβετε ακόµη υπόψη σας πως διαταραχές µπορούν να προκληθούν και από εξωτερικές συσκευές όπως η συσκευή βίντεο και ο δορυφορικός δέκτης. Βλάβη Φωτεινή εικόνα (παράσιτα), αλλά δεν εµφανίζεται κανένας σταθµός Χαµηλή αντίθεση εικόνας ιακοπές εικόνας και ήχου Παρασιτική εικόνα, αντανάκλαση Καθόλου χρώµα Λάθος χρώµατα, λεκέδες Υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει ήχος Τελετέξτ ανύπαρκτο ή µε διακοπές Το τηλεχειριστήριο νεκρό Μετά την ενεργοποίηση η εικόνα δεν είναι σαφής Πιθανή αιτία Καλώδιο κεραίας εν έχει προγραµµατιστεί κάποιος τηλεοπτικός σταθµός Έχουν αλλαχθεί οι ρυθµίσεις εικόνας Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Παρεµβολές από άλλες συσκευές Ρύθµιση σταθµού Κεραία Ένταση χρώµατος στο ελάχιστο Ρύθµιση τηλεοπτικού προτύπου (αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα) Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Ισχυρό µαγνητικό πεδίο λόγω ηχείων κλπ. Απροσδιόριστη κατάσταση λειτουργίας Ενεργοποιηµένη η προστασία ανηλίκων Πιθανή λύση Συνδέσατε το καλώδιο κεραίας; Ξεκινήστε την αναζήτηση σταθµών. Αλλάξτε τη ρύθµιση φωτεινότητας, αντίθεσης ή χρώµατος. Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Αλλάξτε τη θέση των συσκευών. Αυτόµατη ή µη αυτόµατη ρύθ- µιση σταθµών/συντονισµός. Ελέγξτε το καλώδιο ή την εγκατάσταση της κεραίας. Αυξήστε το χρώµα. Επιλέξτε το σωστό πρότυπο χρώµατος. Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Μεγαλώστε την απόσταση της τηλεόρασης από τα ηχεία. Αν οι λεκέδες παραµένουν, κλείστε την τηλεόραση από το διακόπτη και ξανανοίξτε την µετά από 10 λεπτά. Ελάχιστη ένταση ήχου υναµώστε/ανοίξτε την ένταση. Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Ο τηλεοπτικός σταθµός δεν Ελέγξτε µε άλλον τηλεοπτικό έχει τελετέξτ ή εγκατάσταση σταθµό, µικρορύθµιση. κεραίας Ασθενές σήµα σταθµού Εξετάστε την εγκατάσταση της κεραίας. εν υπάρχει οπτική σύνδεση Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση. Μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Κλείστε την τηλεόραση από το διακόπτη για 2 λεπτά. Απενεργοποίηση της προστασίας ανηλίκων 20

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/7 TOP ΕΛΛHNIKA РУССКИЙ ČESKY

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/7 TOP ΕΛΛHNIKA РУССКИЙ ČESKY COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/7 TOP ΕΛΛHNIKA РУССКИЙ ČESKY ROMÂNĂ HRVATSKI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 Τοποθέτηση και ασφάλεια 4 Σύνδεση και προετοιµασία 4 Σύνδεση κεραίας και καλωδίου παροχής 4 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μια κινητή αίθουσα συναυλιών

Μια κινητή αίθουσα συναυλιών BeoSound 1 Οδηγός Μια κινητή αίθουσα συναυλιών 3 Τοποθετήστε το BeoSound 1 όπου θέλετε. Ο συμπαγής σχεδιασμός του σας επιτρέπει να το μεταφέρετε παντού. Το BeoSound 1 σας προσφέρει μια εξαιρετική ηχητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CRL 3TV27 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CRL-3TV27 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ υνατότητα ρύθµισης της έντασης οµιλίας Εξωτερική µονάδα µε φινίρισµα αλουµινίου, ανθεκτική στις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

VDP 112 VDP 113 VDP 123

VDP 112 VDP 113 VDP 123 VDP 112 VDP 113 VDP 123 Οδηγίες Χρήσης και εγκατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά συστήµατος ιαγώνιος οθόνης : 7 (16:9) Ανάλυση: 480 x 234 RGB ιαστάσεις : 154.08mm x 86.58mm Τροφοδοτικό: Είσοδος 230VAC / Έξοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Πληροφορίες προϊόντος ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ 1. Κεραία 2. ΕΞΟ ΟΣ VGA 3. ΕΙΣΟ ΟΣ VGA 4. Είσοδος ήχου 5. VIDEO-S 6. Τροφοδοτικό 7. Κουµπιά ελέγχου 8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S

TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προορίζεται για τους χρήστες του «TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S». Η συσκευή TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S χρησιµοποιείται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να µην εκτίθεται το Sweex Black Onyx MP4 Player σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην τοποθετείται την συσκευή εκτεθειµένη σε έντονο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υψηλής θερµοκρασίας(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ελληνικά Το νέο Genius TVGo A31 αποτελεί έναν έξοχο συνδυασμό ΗΥ και συστήματος Τηλεόρασης, χωρίς να χρειάζεται κάποιο κατσαβίδι ή εγκατάσταση κάποιου οδηγού λογισμικού. Απλά συνδέετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα