COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF /5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF 40-2501/5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO"

Transcript

1 COLOR TELEVISION ELEGANCE 15 FLAT MF /5 TEXT ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ POLSKI MAGYAR HRVATSKI SLOVENSKO

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 Τοποθέτηση και ασφάλεια 4 Σύνδεση και προετοιµασία 4 Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου παροχής 4 Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 5-6 Με µια µατιά 5-6 Το τηλεχειριστήριο 6 Η µπροστινή πλευρά της τηλεόρασης 7-9 Ρυθµίσεις 7 Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών αυτόµατα 8-9 Αλλαγή αντιστοιχίας σταθµών 9 Ρυθµίσεις εικόνας Λειτουργία τηλεόρασης 10 Βασικές λειτουργίες 11 Αλλαγή του σχήµατος εικόνας 11 Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ) Λειτουργία τελετέξτ 12 Λειτουργία κειµένου FLOF και κανονικού Άλλες λειτουργίες Λειτουργίες διευκόλυνσης 14 Καταχώριση του χρόνου απενεργοποίησης 14 Αυτόµατη ένταση ήχου 14 Αλλαγή της γλώσσας χειρισµών 15 Προστασία ανηλίκων 16 Λειτουργία µε εξωτερικές συσκευές 16 Αποκωδικοποιητής ή δορυφορικός δέκτης 16 Συσκευή κάµερας 16 Σύνδεση ακουστικών Ειδικές ρυθµίσεις Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών Πληροφορίες 19 Tεχνικά χαρακτηριστικά 19 Υποδείξεις σέρβις για τα ειδικά καταστήµατα 20 Αποκατάσταση βλαβών 2

3 AV AV VOL/PR VOL/PR VOL/PR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20 cm 10 cm 20 cm! SERVICE! 10 cm Krieg am Golf Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης παρακαλείσθε να προσέξετε τις παρακάτω υποδείξεις: Αυτή η τηλεόραση προορίζεται για τη λήψη και την απόδοση σηµάτων εικόνας και ήχου. Κάθε άλλου είδους χρήση απαγορεύεται ρητά. Η ιδανική απόσταση τηλεθέασης ισούται µε το πενταπλάσιο της διαγωνίου της οθόνης. Το ξένο φως πάνω στην οθόνη µειώνει την ποιότητα της εικόνας. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος στο έπιπλο τοίχου. Η τηλεόραση προορίζεται για λειτουργία σε ξηρούς χώρους. Αν εντούτοις την χρησιµοποιήσετε σε ανοικτό χώρο, φροντίστε οπωσδήποτε να την προστατεύσετε από υγρασία (βροχή, ποτιστικά, κλπ.). Μην την εκθέτετε ποτέ σε υγρασία. Μην τοποθετείτε ποτέ πάνω στην τηλεόραση δοχεία γεµάτα µε υγρά (βάζα και παρόµοια). Μπορεί να πέσει το δοχείο και το υγρό να δηµιουργήσει κίνδυνο σχετικά µε την ηλεκτρική ασφάλεια. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε µια επίπεδη και σκληρή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε επάνω της αντικείµενα (π.χ. εφηµερίδες) και µην βάζετε από κάτω καλύµµατα ή κάτι άλλο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά στη θέρµανση ή κατ'ευθείαν στον ήλιο διότι έτσι ελαττώνεται η ψύξη της. Η συγκέντρωση θερµότητας αποτελεί πηγή κινδύνων και µειώνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας από καιρό σε καιρό να δίνετε τη συσκευή για καθαρισµό σε έναν ειδικό. Η συσκευή θα πρέπει να είναι µακριά από µαγνητικά πεδία (για παράδειγ- µα ηχεία). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη συσκευή. Για βλάβες που προκύπτουν από ερασιτεχνικές επεµβάσεις, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καµία εγγύηση. εν επιτρέπεται να φθείρεται το καλώδιο παροχής. Οι κεραυνοί αποτελούν κίνδυνο για κάθε ηλεκτρική συσκευή. Ακόµη και όταν η τηλεόραση είναι κλειστή, µπορεί να υποστεί ζηµιά από πτώση κεραυνού στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στην κεραία. Όταν υπάρχει καταιγίδα θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τα καλώδια παροχής και κεραίας. Να καθαρίζετε την οθόνη µόνο µε ένα υγρό, µαλακό πανί. Να χρησιµοποιείτε µόνο καθαρό νερό. ΕΛΛΗΝΙΚΆ 3

4 ΣΥΝ ΕΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου παροχής 1 TV R AV Βάλτε την τηλεσκοπική κεραία στην εγκοπή στην πίσω πλευρά. 2 Βάλτε το βύσµα του καλωδίου της κεραίας (κτιριακή ή τηλεσκοπική) στην κατάλληλη υποδοχή»ä«της τηλεόρασης. 3 Βάλτε το φις του καλωδίου παροχής στην πρίζα. Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 1 Ανοίγετε τη θήκη για τις µπαταρίες βγάζοντας το καπάκι. 2 Τοποθετείτε τις µπαταρίες (τύπου Mignon, π.χ. UM-3 ή AA, 2x1,5 V). Ταυτόχρονα πρέπει να προσέξετε την πολικότητα (σηµειώνεται στη θήκη για τις µπαταρίες). 3 Κλείστε τη θήκη µε τις µπαταρίες. Αν η συσκευή δεν αντιδρά σωστά στις εντολές τηλεχειρισµού, τότε µπορεί να έχουν αδειάσει οι µπαταρίες. Να αφαιρείτε οπωσδήποτε τις άδειες µπαταρίες. εν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από άδειες µπαταρίες. Υπόδειξη σχετικά µε το περιβάλλον Οι µπαταρίες ακόµη και εκείνες που δεν περιέχουν βαριά µέταλλα δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια. Παρακαλείσθε, σεβόµενοι το περιβάλλον, να παραδίνετε τις άδειες µπαταρίες στα κατάλληλα σηµεία συλλογής. Ενηµερωθείτε για τους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς. 4

5 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Το τηλεχειριστήριο Απενεργοποιεί την τηλεόραση (Standby). PIP PIP E Πλήκτρο νεκρό. Αλλαγή του µεγέθους εικόνας. z -/-- Αλλαγή ανάµεσα σε µονοψήφια και διψήφια κανάλια. Αλλαγή σε διπλό µέγεθος γραµµάτων κατά τη λειτουργία τελετέξτ. 1 0 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την ετοιµότητα. Άµεση επιλογή καναλιού. TXT AV d Ήχος ON/OFF (βουβό). SCAN PAP SIZE POS d i Κλήση και απενεργοποίηση του µενού πληροφοριών. Απενεργοποίηση όλων των µενού. VCR SAT DVD Z Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ). Tele Pilot 160 C P+, P- Ενεργοποίηση της τελεόρασης από την αναµονή. ιαδοχική επιλογή των καναλιών. Μετακίνηση του δείκτη προς τα πάνω/κάτω. Αλλαγή της έντασης ήχου. Μετακίνηση του δείκτη αριστερά/δεξιά. OK Κλήση της αντιστοιχίας σταθµών. Ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. TXT Αλλαγή ανάµεσα σε λειτουργία τελετέξτ και τηλεόρασης. AV Επιλογή των καναλιών AV και του τελευταίου καλανιού που παρακολουθούσατε. SCAN Σε λειτουργία τελετέξτ ενεργοποίηση της απάντησης. PAP Σε λειτουργία τελετέξτ σταµάτηµα σελίδας. SIZE Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή υποσελίδων. POS Σε λειτουργία τελετέξτ ενηµέρωση µιας σελίδας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

6 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ PIP z F Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Ενεργοποίηση ώρας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. Σε λειτουργία τελετέξτ επιλογή µιας σελίδας. z VCR, SAT Αλλαγή σε χειρισµό µιας συσκευής βίντεο GRUNDIG, DVD ενός δορυφορικού δέκτη GRUNDIG ή µιας συσκευής DVD GRUNDIG. Κρατάτε πιεσµένο ένα από τα πλήκτρα (»VCR«,»SAT«,»DVD«). Κατόπιν πιέζετε το πλήκτρο που θέλετε. TXT SCAN PAP SIZE AV POS d Οι λειτουργίες που µπορείτε να εκτελέσετε, εξαρτώνται από τον εξοπλισµό της συσκευής. Μπορείτε απλά να δοκιµάσετε. VCR SAT DVD Tele Pilot 160 C Η µπροστινή πλευρά της τηλεόρασης Απενεργοποίηση της τηλεόρασης στην αναµονή (Standby) και εντελώς. P Ενεργοποίηση της συσκευής από την ετοι- µότητα. Πλήκτρο προεπιλογής για ένταση ή επιλογή καναλιού. Επιλογή καναλιού καθοδικά. Ελάττωση της έντασης ήχου. + Επιλογή καναλιού ανοδικά. Αύξηση της έντασης ήχου. /P Υποδοχές στη δεξιά πλευρά Σύνδεση ακουστικών (βύσµα ø 3,5 mm). o (κίτρινο) o (λευκό) Είσοδος σήµατος εικόνας από βιντεοκάµερα. Είσοδος σήµατος ήχου (µονοφωνικό)για συσκευή κάµερας. 6

7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών αυτόµατα Language English Svenska Romaneste Deutsch Dansk Hirvatski Francais Norsk âe tina Italiano Suomi Slovenãina Español Slovensko G. Shqipe Portuguesa Polski apck Eλλhnika Magyar Мaкедонски Türkçe Pycck Srpski Dutch ¹1 OK Επιλογη Xwρασ Arabic Iran Russia Belgium Ireland Schweiz Bulgaria Italia Slovenija âeska Rep. Magyar Slovensko Danmark Netherl. Suomi Deutschl. Norge Sverige Eλλaδa Österreich Türkiye España Polska U. K. Franca Portugal Yugoslavia Hrvatska Romania..... OK Επιλογη Πισω i Εξοδοσ Puβµισεισ Auτοπροyρaµ 02% OK Select Back i Exit i Εξοδοσ Η συσκευή της τηλεόρασης είναι εξοπλισµένη µε µια αυτόµατη αναζήτηση σταθµών. Κάνετε πρώτα την αυτόµατη αναζήτηση και κατόπιν µπορείτε να ταξινοµήσετε τους τηλεοπτικούς σταθµούς µε τη σειρά που θέλετε. Είναι διαθέσιµες 100 θέσεις καναλιών που µπορούν να καλυφθούν ελεύθερα µε τηλεοπτικούς σταθµούς από λήψη µέσω κεραίας ή από καλωδιακή σύνδεση. 1 Με το πλήκτρο»«(στην τηλεόραση) ενεργοποιείτε τη συσκευή, κατόπιν πιέζετε το πλήκτρο»p+«στο τηλεχειριστήριο. Με την πρώτη έναρξη της λειτουργίας εµφανίζεται το µενού»language«(γλωσσα). Βοήθεια: Αν στην οθόνη δεν εµφανιστεί το µενού»language«(γλωσσα), εκτελέστε τη ρύθµιση σύµφωνα µε τις οδηγίες στο κεφάλαιο Νέα ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών, στη σελίδα Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη γλώσσα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. Εµφανίζεται το µενού»επιλογη Xwρασ«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη χώρα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. Αν η χώρα σας δεν υπάρχει, επιλέξτε την γραµµή» «. 4 Με το πλήκτρο»ok«ενεργοποιείτε την αναζήτηση σταθµών. Εµφανίζεται το µενού»puβµισεισ«και αρχίζει η αναζήτηση. Μπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά ανάλογα µε τον αριθµό των τηλεοπτικών σταθµών που γίνεται λήψη. Μετά από τη διαδικασία αναζήτησης, µε το πλήκτρο»txt«µπορείτε να τερµατίσετε τη ρύθµιση. Οι σταθµοί αποθηκεύονται µε µια λογική σειρά; ή µε το πλήκτρο»i«αλλάζετε στον»προyρaµµaτa«. Εκεί µπορείτε να ταξινοµήσετε τους σταθµούς όπως θέλετε. Στην επόµενη σελίδα θα βρείτε τις δυνατότητες για επεξεργασία του»προyρaµµaτa«. ΕΛΛΗΝΙΚΆ 7

8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αλλαγή αντιστοιχίας σταθµών Αν κατά τη ρύθµιση των τηλεοπτικών σταθµών µε την αυτόµατη αναζήτηση κάποιοι σταθµοί αποθηκεύτηκαν πολλές φορές, µπορείτε να τους διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να µεταφέρετε κάποιο σταθµό σε ένα άλλο κανάλι, να αλλάξετε το όνοµα ενός σταθµού ή να του δώσετε ένα καινούργιο όπως µπορείτε και να υπερπηδάτε κάποια κανάλια. Κλήση πίνακα σταθµών Κuριο Μεvοu Εικοva Προyρaµµaτa Ρußµισεισ Xaρaκτηριστικa OK Επιλογη i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με το πλήκτρο»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»προyρaµµaτa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»προyρaµµaτa«. Τις παραπέρα ενέργειες θα τις βρείτε στα παρακάτω κεφάλαια. Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Προyρaµµaτa Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση ιαγραφή σταθµών 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε να διαγράψετε. 2 Με το πλήκτρο»«(κίτρινο) διαγράφετε το σταθµό. Για τη διαγραφή και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2. Ταξινόµηση τηλεοπτικών σταθµών 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε να µετακινήσετε. 2 Με το πλήκτρο» «(πράσινο) σηµειώνετε το σταθµό. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη νέα θέση και επιβεβαιώνετε µε το» «(πράσινο). Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί που ακολουθούν µετατίθενται κατά µία θέση. Για την ταξινόµηση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4. 8

9 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Προyρaµµaτa 01 ARD 06 BR ZDF 07 VOX RTL 08 KABEL SAT1 09 S RTL PRO 7 10 WDR 15 OK i Επιλογη Εξοδοσ Επιλογη Εξοδοσ Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση Πaρaßλεψη Οvοµaσιa ιayρaφη Μετaκιvηση Καταχώριση ονόµατος σταθµού (µέχρι 5 χαρακτήρες) 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε. 2 Με το πλήκτρο»f«(µπλε) σηµειώνετε το σταθµό. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε γράµµατα ή αριθµούς, µε τα πλήκτρα»«ή»«πηγαίνετε στην επόµενη θέση και επαναλαµβάνετε την καταχώριση. 4 Με το πλήκτρο»f«(µπλε) αποθηκεύετε το όνοµα. Για την ταξινόµηση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4. Υπερπήδηση τηλεοπτικών σταθµών Μπορείτε να σηµειώσετε κάποιους σταθµούς, οι οποίοι κατά την επιλογή καναλιών µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«θα υπερπηδούνται. Θα µπορείτε όµως να τα επιλέγετε κανονικά µε τα αριθµητικά πλήκτρα. 1 Στο µενού»προyρaµµaτa«, µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«,»«ή»«επιλέγετε το σταθµό που θέλετε και µε το»ok«επιβεβαιώνετε. 2 Με το πλήκτρο»z «(κόκκινο) σηµειώνετε το σταθµό. Ο σταθµός εµφανίζεται µε κόκκινο φόντο. Πιέζοντας πάλι το κόκκινο πλήκτρο µπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή. Τερµατισµός των ρυθµίσεων 1 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Ρυθµίσεις εικόνας 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με το»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»εικόνα«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»εικονα«. Εικοva Φωτειvοτητa Avτιßεση Xρωµ Σaφηvειa Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»φωτειvοτητa«,»avτιßεση«,»xρωµ«ή»σaφηvειa«και µε τα πλήκτρα»«ή»«ρυθ- µίζετε την επιθυµητή τιµή. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και µε το»ok«επιβεβαιώνετε τη ρύθµιση. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκευση«. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Βασικές λειτουργίες Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 1 Με το πλήκτρο»«(στη συσκευή) ενεργοποιείτε την τηλεόραση. PIP 2 Με το πλήκτρο»«απενεργοποιείτε τη συσκευή στην αναµονή (Stand-by). Με το πλήκτρο»1 0«ή»P+«ή»P-«ενεργοποιείτε τη συσκευή από την αναµονή. TXT SCAN PAP SIZE z AV POS 3 Με το πλήκτρο»«(στη συσκευή) απενεργοποιείτε την τηλεόραση εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείτε ενέργεια. Κλήση καναλιών 1 Με τα πλήκτρα»1 0«επιλέγετε άµεσα τα κανάλια. Για διψήφια κανάλια πιέστε πρώτα το πλήκτρο» / «. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τα κανάλια διαδοχικά. d Κλήση των καναλιών AV VCR SAT DVD 1 Με τα πλήκτρα»av«επιλέγετε τα κανάλια AV απευθείας. Αλλαγή έντασης ήχου 1 Με τα πλήκτρα»«ή»«αλλάζετε την ένταση του ήχου. Tele Pilot 160 C Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου 1 Με το πλήκτρο»p«απενεργοποιείτε (βουβό) και ενεργοποιείτε πάλι τον ήχο. Εµφάνιση ώρας 1 Με το πλήκτρο» «εµφανίζεται η ώρα (µόνο σε τηλεοπτικούς σταθµούς µε τελετέξτ). 10

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αλλαγή του σχήµατος εικόνας Όταν στις υποδοχές Euro-AV της τηλεόρασης αναγνωρισθεί σήµα εικόνας µε το σχήµα 16:9, η συσκευή αλλάζει αυτόµατα σε αυτό. 1 Με το πλήκτρο»e«επιλέγετε το σχήµα εικόνας. Στην οθόνη εµφανίζεται το επιλεγµένο σχήµα π.χ.»16:9«. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα στα παρακάτω σχήµατα εικόνας: Σχήµα»Auto«(αυτόµατα) Σε εκποµπές 16:9 γίνεται αυτόµατη αλλαγή της τηλεόρασης στο σχήµα»16:9«. Σε εκποµπές 4:3 γίνεται αυτόµατη αλλαγή της τηλεόρασης στο σχήµα»4:3«. Σχήµα»4:3«Για εκποµπές 4:3 επιλέξτε το σχήµα εικόνας»4:3«. Σχήµα»16:9«Για εκποµπές 16:9 επιλέξτε το σχήµα εικόνας»16:9«. Αλλαγή καναλιών (ζάπινγκ) Mε αυτή τη λειτουργία µπορείτε να αποθηκεύσετε στη µνήµη το κανάλι που παρακολουθείτε και να αλλάξετε σε ένα άλλο κανάλι (ζάπινγκ). 1 Mε τα πλήκτρα»1 0«ή»P+P-«επιλέγετε το κανάλι, που θέλετε να αποθηκεύσετε στη µνήµη (π.χ. το κανάλι 7, ΑΝΤ1) και µε το πλήκτρο»z«το αποθηκεύετε. Στην οθόνη εµφανίζεται π.χ. η ένδειξη»z > P7 ΑΝΤ1«. 2 Mε τα πλήκτρα»1 0«ή»P+P-«επιλέγετε ένα δεύτερο κανάλι. 3 Mε το πλήκτρο»z«µπορείτε κάθε φορά να αλλάζετε στο αποθηκευµένο κανάλι (στο παράδειγµα ΑΝΤ1) και να επανέρχεστε πάλι στο κανάλι που βλέπατε τελευταία (ζάπινγκ). 4 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε το ζάπινγκ. Η ένδειξη σβήνει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ Λειτουργία κειµένου FLOF και κανονικού Ενεργοποίηση του τελετέξτ και κλήση σελίδων τελετέξτ 1 Με το πλήκτρο»txt«ενεργοποιείτε το τελετέξτ. PIP 2 Με το πλήκτρο»1 0«(άµεσα) ή µε τα»p+«και»p-«(διαδοχικά) καλείτε τις σελίδες τελετέξτ (επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης 100 µε το»i«). z Στο κάτω περιθόριο της οθόνης εµφανίζεται µια γραµµή µε πληροφορίες, αποτελούµενη από ένα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και µπλε πεδίο. Αντίστοιχα, το τηλεχειριστήριο διαθέτει πλήκτρα µε χρωµατική κωδικοποίηση. TXT AV 3 Με το πλήκτρο»z «(κόκκινο),» «(πράσινο),»ii«(κίτρινο) ή το» F«(µπλε) επιλέγετε µια σελίδα τελετέξτ. Αυτή εξαρτάται από τα στοιχεία στη γραµµή πληροφοριών. SCAN PAP SIZE POS d 4 Με το πλήκτρο»txt«απενεργοποιείτε το τελετέξτ. VCR SAT DVD Άλλες λειτουργίες Κάλυψη του χρόνου αναµονής Tele Pilot 160 C Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης µιας σελίδας, µπορείτε να βλέπετε το τηλεοπτικό πρόγραµµα. 1 Με τα πλήκτρα»1 0«πληκτρολογήστε τον αριθµό της σελίδας τελετέξτ και κατόπιν πιέστε το»pos«. Μόλις η σελίδα βρεθεί, το νούµερο της σελίδας εµφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. 2 Με το πλήκτρο»pos«αλλάζετε στη σελίδα του τελετέξτ. Μεγέθυνση των χαρακτήρων Αν δεν µπορείτε να διαβάσετε το κείµενο στην οθόνη, µπορείτε να διπλασιάσετε το µέγεθος των γραµµάτων. 1 Για να µεγενθύνετε τους χαρακτήρες µιας σελίδας τελετέξτ πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο» / «. Σταµάτηµα σελίδας Σε µια πολλαπλή σελίδα µπορεί να έχουν συγκεντρωθεί πολλές υποσελίδες που παρουσιάζονται διαδοχικά αυτόµατα από το σταθµό εκποµπής. 1 Με το πλήκτρο»pap«σταµατάτε την υποσελίδα. 2 Με το πλήκτρο»pap«τερµατίζετε τη λειτουργία. 12

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ Άµεση κλήση υποσελίδας Αν η επιλεγµένη σελίδα τελετέξτ περιλαµβάνει και άλλες σελίδες, εµφανίζεται ο αριθµός της τρέχουσας υποσελίδας καθώς και ο συνολικός αριθµός σελίδων. 1 Mε το πλήκτρο»size«καλείτε τις υποσελίδες. 2 Mε το πλήκτρο»1 0«επιλέγετε τη σελίδα που θέλετε (τετραψήφια). Μετά από λίγο εµφανίζεται η υποσελίδα που επιλέξατε. Ενεργοποίηση της απάντησης Ορισµένες σελίδες τελετέξτ µπορεί να περιέχουν κρυµµένες απαντήσεις ή πληροφορίες. Αυτές µπορείτε να τις καλέσετε. 1 Με το πλήκτρο»scan«εµφανίζετε τις πληροφορίες. 2 Με το»scan«οι πληροφορίες εξαφανίζονται. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Καταχώριση του χρόνου απενεργοποίησης Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το χρονικό διάστηµα απενεργοποίησης. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου η τηλεόραση απενεργοποιείται στην αναµονή (Stand-by). Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρuθµιση Yπvοu«. 4 Με τα πλήκτρα»«ή»«ρυθµίζετε το χρόνο απενεργοποίησης (από 15 έως 120 λεπτά µε βήµατα των 15 λεπτών). 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Για να διαγράψετε το χρόνο απενεργοποίησης καλέστε πάλι τη γραµµή»ρuθµιση Yπvοu«και µε το»«ή»«ρυθµίστε σε»εκτσσ«. Αυτόµατη ένταση ήχου Οι τηλεοπτικοί σταθµοί εκπέµπουν µε διαφορετικές εντάσεις ήχου. Η λειτουργία AVL (Automatic Volume Limiting) σας εξασφαλίζει µια ενιαία ένταση ήχου, όταν αλλάζετε από το ένα κανάλι στο άλλο. Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το»p+«ή το»p-«επιλέγετε την γραµµή»auτοµaτη«και µε το»«ή»«επιλέγετε»εκτοσ«. 4 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. Αλλαγή της γλώσσας χειρισµών Xaρaκτηριστικa Ρuθµιση Yπvοu 00:12 Auτοµaτη Εκτσσ Γλωσσa OK Επιλογη Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»xaρaκτηριστικa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»γλωσσa«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»γλωσσa«. 4 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη γλώσσα που θέλετε και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. 14

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Προστασία ανηλίκων Μπορείτε να κλειδώσετε όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς. Η οθόνη σκοτεινιάζει. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. Εµφανίζεται το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«. 3 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»κλειδωµa«. 4 Με το πλήκτρο»«ή»«ενεργοποιείτε (εντός) ή απενεργοποιείτε (Εκτσσ) την προστασία ανηλίκων. 5 Με το πλήκτρο»i«τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Αποκωδικοποιητής ή δορυφορικός δέκτης Σύνδεση αποκωδικοποιητή ή δορυφορικού δέκτη Αποκωδικοποιητής AV PAY-TV 1 Με ένα καλώδιο EURO-AV συνδέστε την υποδοχή»av1«της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή του αποκωδικοποιητή. Υποδείξεις: Σε αυτήν την υποδοχή µπορείτε επίσης να συνδέσετε αντίστοιχα ένα δορυφορικό δέκτη. Αν θέλετε να συνδέσετε και δορυφορικό δέκτη και αποκωδικοποιητή, θα συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στο δορυφορικό δέκτη. Λειτουργία µε κωδικοποιητή ή µε δορυφορικό δέκτη 1 Ενεργοποιείτε τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόραση. 2 Με το πλήκτρο»av«επιλέγετε το κανάλι»av1«. Λειτουργία µε µια συσκευή βίντεο S Αν έχετε µια συσκευή που έχει έξοδο οπτικού σήµατος S (πχ. συσκευή DVD), µπορείτε να την συνδέσετε µέσω ενός καλωδίου EURO/AV στην υποδοχή»av1«. Το κανάλι»av1-s«µπορείτε να το επιλέξετε µε το πλήκτρο»av«. Συσκευή κάµερας Σύνδεση συσκευής κάµερας 1 Με ένα καλώδιο (Cinch) συνδέστε την κίτρινη υποδοχή (VIDEO σήµα εικόνας) της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής κάµερας. 2 Με ένα καλώδιο (Cinch) συνδέστε τη λευκή υποδοχή (AUDIO µονοφωνικό σήµα ήχου) της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής κάµερας. Λειτουργία µε µια συσκευή κάµερας 1 Ενεργοποιήστε την κάµερα, βάλτε µέσα µια κασέτα και άρχίστε την αναπαραγωγή. 2 Με το πλήκτρο»av«επιλέγετε το κανάλι»av2«. 16 Σύνδεση ακουστικών 1 Συνδέστε το βύσµα των ακουστικών (αρσενικό ø 3,5 mm) στην αντίστοιχη υποδοχή στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

17 ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών Αυτή η ρύθµιση χρειάζεται µόνον όταν προσθέσετε έναν καινούργιο τηλεοπτικό σταθµό και θέλετε να διατηρήσετε τη σειρά των καναλιών. Ο τηλεοπτικός σταθµός µπορεί να ρυθµιστεί κατευθείαν ή µέσω µιας αναζήτησης σταθµών. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών µε την αναζήτηση 1 Με το πλήκτρο»i «καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«ρυθµίζετε το κανάλι που θέλετε. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aναξήτηση«και µε το»«ή το»«αρχίζετε την αναζήτηση. Αν γίνει λήψη ενός αρκετά δυνατού σήµατος, η αναζήτηση διακόπτεται και στην οθόνη εµφανίζεται η εικόνα του αντίστοιχου σταθµού. Επαναλάβετε την αναζήτηση τόσες φορές µέχρι που να εµφανισθεί ο σταθµός που θέλετε. Το τρέχον σύστηµα εµφανίζεται στη γραµµή»σύστηµα«. Αν το χρώµα ή ο ήχος δεν είναι εντάξει, επιλέξτε την γραµµή»σuστηµa«µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«. Mε τα πλήκτρα»«ή»«επιλέγετε την σωστή ρύθµιση. 5 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκεuοη«. Για τη ρύθµιση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 5. 6 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Πισω i Εξοδοσ Συντονισµός τηλεοπτικών σταθµών Η τηλεόραση συντονίζεται αυτόµατα στην καλύτερη δυνατή λήψη. Σε περιοχές µε κακή λήψη µπορεί να χρειάζεται να γίνει ένας επιπλέον συντονισµός. 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Με το πλήκτρο»p+«ή το»p-«επιλέγετε τη γραµµή»σuvτοvισµοσ«και ρυθµίζετε µε το»«ή το»«. 4 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκεuοη«. 5 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17

18 ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Κuριο Μεvοu Εικοva Προyρaµµaτa Ρußµισεισ Xaρaκτηριστικa OK Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK Επιλογη Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK 0 9 C/S Πισω Aποθηκευση Πισω i Εξοδοσ i Εξοδοσ i Εξοδοσ Ρύθµιση τηλεοπτικών σταθµών πληκτρολογώντας τους αριθµούς καναλιών 1 Με το πλήκτρο»i «καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«ρυθµίζετε το κανάλι που θέλετε. 4 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»κavaλιa«. 5 Mε το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε µεταξύ»s«(ειδικό κανάλι) και»c«(κανάλι). 6 Με τα πλήκτρα»«ή»«καταχωρίζετε σταδιακά τον αριθµό καναλιού ή κατευθείαν µε το πλήκτρο»1 0«. Το τρέχον σύστηµα εµφανίζεται στη γραµµή»σύστηµα«. Αν το χρώµα ή ο ήχος δεν είναι εντάξει, επιλέξτε την γραµµή»σuστηµa«µε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«. Mε τα πλήκτρα»«ή»«επιλέγετε την σωστή ρύθµιση. 7 Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»aποθηκευση«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µήνυµα»aποθηκευση«. Για τη ρύθµιση και άλλων σταθµών επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 7. 8 Με το πλήκτρο»i «τερµατίζετε τη ρύθµιση. 18 Ρußµισεισ Σuστηµa BG Κavaλιa C 34 Σuvτοvισµοσ 0 Avaξητηση Auτοπροyρaµ Κλειξωµa Εκτσσ Nο. Προyρaµ P1 Aποθηκευση OK 0 9 Πισω i Εξοδοσ Νέα ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών Μπορείτε να κάνετε καινούργια ρύθµιση όλων των τηλεοπτικών σταθµών (π.χ. µετά από µια µετακόµιση). 1 Με το πλήκτρο»i«καλείτε το»κuριο Μεvοu«. 2 Με τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»ρußµισεισ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. 3 Mε τα πλήκτρα»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»nο. Προyρaµ«και µε το»«ή»«καταχωρίστε τον αριθµό Με το πλήκτρο»p+«ή»p-«επιλέγετε τη γραµµή»auτοπροyρaµ«και επιβεβαιώνετε µε το»ok«. Εµφανίζεται το µενού»επιλογn Xwρασ«. 5 Με τα πλήκτρα»p+«,»p-«,»«ή»«επιλέγετε τη χώρα και επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο»ok«. 6 Με το πλήκτρο»ok«ενεργοποιείτε την αναζήτηση σταθµών. Η αναζήτηση αρχίζει. Μπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά ανάλογα µε τον αριθµό των τηλεοπτικών σταθµών που γίνεται λήψη. Mε το πλήκτρο»i «µπορείτε να διακοψετε την αναζήτηση.

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tεχνικά χαρακτηριστικά Τάση δικτύου: 230 V, 50/60 Hz Κατανάλωση ισχύος: σε λειτουργία 45 W σε αναµονή 4 W Τελική βαθµίδα ήχου: 5 Watt µουσική Περιοχές λήψης: C01 Ö C99, ειδικά κανάλια S01 S41, περιοχή συχνοτήτων Θέσεις καναλιών: 100 και 2 AV Υποδείξεις σέρβις για τα ειδικά καταστήµατα: Το προϊόν εκπληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών ΕΕ: Οδηγία 73/23/EOK σχετικά µε τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα για χρήση µέσα σε συγκεκριµένα όρια ηλεκτρικής τάσης. Οδηγία 89/336/EOK σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Η συσκευή ανταποκρίνεται στα πρότυπα: EN 60065, EN 55013, EN ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποκατάσταση βλαβών Αν τα παρακάτω µέτρα δεν φέρουν κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα, τότε απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα GRUNDIG. Παρακαλείσθε να λάβετε ακόµη υπόψη σας πως διαταραχές µπορούν να προκληθούν και από εξωτερικές συσκευές όπως η συσκευή βίντεο και ο δορυφορικός δέκτης. Βλάβη Φωτεινή εικόνα (παράσιτα), αλλά δεν εµφανίζεται κανένας σταθµός Χαµηλή αντίθεση εικόνας ιακοπές εικόνας και ήχου Παρασιτική εικόνα, αντανάκλαση Καθόλου χρώµα Λάθος χρώµατα, λεκέδες Υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει ήχος Τελετέξτ ανύπαρκτο ή µε διακοπές Το τηλεχειριστήριο νεκρό Μετά την ενεργοποίηση η εικόνα δεν είναι σαφής Πιθανή αιτία Καλώδιο κεραίας εν έχει προγραµµατιστεί κάποιος τηλεοπτικός σταθµός Έχουν αλλαχθεί οι ρυθµίσεις εικόνας Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Παρεµβολές από άλλες συσκευές Ρύθµιση σταθµού Κεραία Ένταση χρώµατος στο ελάχιστο Ρύθµιση τηλεοπτικού προτύπου (αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα) Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Ισχυρό µαγνητικό πεδίο λόγω ηχείων κλπ. Απροσδιόριστη κατάσταση λειτουργίας Ενεργοποιηµένη η προστασία ανηλίκων Πιθανή λύση Συνδέσατε το καλώδιο κεραίας; Ξεκινήστε την αναζήτηση σταθµών. Αλλάξτε τη ρύθµιση φωτεινότητας, αντίθεσης ή χρώµατος. Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Αλλάξτε τη θέση των συσκευών. Αυτόµατη ή µη αυτόµατη ρύθ- µιση σταθµών/συντονισµός. Ελέγξτε το καλώδιο ή την εγκατάσταση της κεραίας. Αυξήστε το χρώµα. Επιλέξτε το σωστό πρότυπο χρώµατος. Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Μεγαλώστε την απόσταση της τηλεόρασης από τα ηχεία. Αν οι λεκέδες παραµένουν, κλείστε την τηλεόραση από το διακόπτη και ξανανοίξτε την µετά από 10 λεπτά. Ελάχιστη ένταση ήχου υναµώστε/ανοίξτε την ένταση. Υπάρχει πρόβληµα στο σταθµό Ελέγξτε µε άλλο σταθµό. Ο τηλεοπτικός σταθµός δεν Ελέγξτε µε άλλον τηλεοπτικό έχει τελετέξτ ή εγκατάσταση σταθµό, µικρορύθµιση. κεραίας Ασθενές σήµα σταθµού Εξετάστε την εγκατάσταση της κεραίας. εν υπάρχει οπτική σύνδεση Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση. Μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Κλείστε την τηλεόραση από το διακόπτη για 2 λεπτά. Απενεργοποίηση της προστασίας ανηλίκων 20

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV 32 VLE 6142 C

LCD TV 32 VLE 6142 C LCD TV 32 VLE 6142 C EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD TV EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD LCD-A1506 LCD-B1506 LCD-C1506 LCD-D1506 LCD-A2006 LCD-B2006 LCD-C2006 LCD-D2006 LCD-A2007 LCD-C2007 LCD-D2007

Εγχειρίδιο Οδηγιών ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD LCD-A1506 LCD-B1506 LCD-C1506 LCD-D1506 LCD-A2006 LCD-B2006 LCD-C2006 LCD-D2006 LCD-A2007 LCD-C2007 LCD-D2007 L4520EA_L4620EA(EL)_kaihan.fm Page 1 Friday, November 10, 2006 12:47 PM ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD LCD-A1506 LCD-B1506 LCD-C1506 LCD-D1506 LCD-A2006 LCD-B2006 LCD-C2006 LCD-D2006 LCD-A2007 LCD-C2007 LCD-D2007

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD Επισκόπηση συσκευής LCD-TV Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά IT SI CODES / KOD 1. Οθόνη TFT 2. Ένδειξη λειτουργίας: Μπλε φωτεινή ένδειξη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Σβήνει όταν η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5 Συνδέσεις...6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Εισαγωγή... 3 Προετοιμασία... 3 Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 4 Μέτρα ασφαλείας... 5 Σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος (καλωδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 20-Zoll LCD - TV ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ Αυτό το έγγραφο περιέχει νοµικά προστατευµένες πληροφορίες. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Αντιγραφή σε µηχανική, ηλεκτρονική και κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG. Μοντέλο: Αριθµός Σειράς:

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG. Μοντέλο: Αριθµός Σειράς: T6624_6724EE(GR).fm Page 1 Monday, January 26, 2004 6:49 PM Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Πληροφορίες ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42ST50E TX-P50ST50E TX-P55ST50E TX-P65ST50E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Αρ. μοντέλου TX-L32E3E TX-L37E3E TX-L42E3E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Περιεχόμενα Διακόπτης χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης.1 Γενικοί χειρισμοί... 1 Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης... 7 Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ASA Δήλωση CE: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ SHARP Electronics (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ο προσαρμογέας USB ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

KE-32TS2E KE-42TS2E. Flat Panel Colour TV GR SE DK FI NO. Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 4-094-602-31 (1)

KE-32TS2E KE-42TS2E. Flat Panel Colour TV GR SE DK FI NO. Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 4-094-602-31 (1) 4-094-602-31 (1) Flat Panel Colour TV KE-32TS2E KE-42TS2E 2003 Sony Corporation Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning GR SE DK FI NO OK Εισαγωγή Ευχαριστούµε που

Διαβάστε περισσότερα