C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930"

Transcript

1 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1

2 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4

3 5. Suction control 6. Start / stop 7. Motor speed 8. Plugin for carpet nozzle 9. Warning 5

4 10. Filter a b b c e d 6

5 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των οδηγιών ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος που οδηγεί άμεσα σε σοβαρές ή μη αναστρέψιμες βλάβες, ή ακόμα και στο θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και ζημιά. Προτού θέσετε την ηλεκτρική σας σκούπα για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αποθηκεύστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 1.2 Οδηγίες χρήσης Εκτός από τις οδηγίες λειτουργίας και τους δεσμευτικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα χρήσης, τηρείτε τους αποδεκτούς κανονισμούς ασφαλείας και ορθής χρήσης. 1.3 Σκοπός και προτιθέμενη χρήση Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι σχεδιασμένη για εμπορική ή οικιακή χρήση. Τυχόν ατυχήματα που οφείλονται σε κακή χρήση μπορεί να αποτραπούν μόνο από εκείνους που χρησιμοποιούν το μηχάνημα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η συσκευή είναι κατάλληλη για αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης και υγρών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται τη νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τέτοια χρήση. Η ευθύνη για τους κινδύνους μίας τέτοιας χρήσης βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Η κατάλληλη χρήση περιλαμβάνει επίσης τον κατάλληλο χειρισμό, την κατάλληλη συντήρηση και τις κατάλληλες επισκευές, όπως προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή. 1.4 Σημαντικές προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και σημάνσεις προσοχής πριν από τη χρήση. Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για ασφαλή χρήση στις λειτουργίες καθαρισμού που ορίζονται. Σε περίπτωση ζημιάς σε ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη, η ηλεκτρική σκούπα ή/και τα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται από την αρμόδια υπηρεσία σέρβις ή τον κατασκευαστή πριν από τη χρήση προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμός του χρήστη. Αυτό το μηχάνημα ενδείκνυται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην αφήνετε το μηχάνημα όταν είναι στην πρίζα. Να το βγάζετε από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν τη συντήρηση. 56 Αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών

6 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Για να βγάλετε το μηχάνημα από την πρίζα, τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο. Μην πιάνετε την πρίζα ή το μηχάνημα καθαριστικό με βρεγμένα χέρια. Να απενεργοποιείτε όλα τα χειριστήρια πριν βγάλετε το μηχάνημα από την πρίζα. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το μηχάνημα από το καλώδιο, μην πιάνετε το καλώδιο σε πόρτα και να μην περνάτε το καλώδιο από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Μην περνάτε την ηλεκτρική σκούπα επάνω από το καλώδιο. Μην πλησιάζετε το καλώδιο σε θερμαινόμενες επιφάνειες. Να κρατάτε μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη τα μαλλιά, τα ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματός σας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν το άνοιγμα είναι φραγμένο. Να διατηρείτε τα ανοίγματα χωρίς σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα. Αυτό το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για τη συλλογή επικίνδυνης για την υγεία σκόνης. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη συλλογή εύφλεκτων υγρών όπως βενζίνη ή σε χώρους όπου μπορούν να υπάρχουν εύφλεκτα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη συλλογή τσιγάρων, σπίρτων ή ζεστής στάχτης. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητήρια ή νοητική ικανότητα ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, μόνο εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εάν δεν επιβλέπονται. Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν δεν είναι τοποθετημένα τα φίλτρα. Εάν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί ζημιές ή έχει πέσει στο νερό, να το επιστρέψετε σε κέντρο εξυπηρέτησης ή σε αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που εντοπίσετε διαρροή αφρού ή υγρών από το μηχάνημα, να το απενεργοποιείτε αμέσως. 1.5 Συσκευές με διπλή μόνωση ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο και μόνο με τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ελέγξτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής σκούπας για να βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση συμφωνεί με το 10% της διαθέσιμης τάσης. Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Για τη συντήρηση συσκευών με διπλή μόνωση, ανατρέξτε στις οδηγίες. Αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών 57

7 Στις συσκευές με διπλή μόνωση, αντί για σύστημα γείωσης παρέχονται δύο συστήματα μόνωσης. Δεν παρέχονται μέσα γείωσης σε μία συσκευή με διπλή μόνωση ούτε πρέπει να προστίθεται κανένα μέσο γείωσης στη συσκευή. Οι εργασίες επισκευής σε μία συσκευή με διπλή μόνωση απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και γνώση του συστήματος, και πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε μία συσκευή με διπλή μόνωση πρέπει να είναι πανομοιότυπα με τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται. Η συσκευή με διπλή μόνωση φέρει τη σήμανση "ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ" ή ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ. Για το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το σύμβολο (τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο). Το μηχάνημα διαθέτει ένα ειδικά σχεδιασμένο καλώδιο, το οποίο εάν υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καλώδιο ίδιου τύπου. Τα καλώδια αυτά διατίθενται προς πώληση σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης και αντιπροσώπους και πρέπει να τοποθετούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αναρρόφηση υγρών πρέπει πάντοτε να είναι τοποθετημένα στη συσκευή το κυψελοειδές φίλτρο, το υγρό φίλτρο και το φλοτέρ στην ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΗ λειτουργία. Έχετε υπόψη ότι ο συντελεστής πλήρωσης στο δοχείο ενδέχεται να ποικίλλει όταν χρησιμοποιείται φίλτρο σακούλας κατά τη συλλογή υγρών. Καθαρίζετε το σύστημα περιορισμού της στάθμης του νερού και ελέγχετέ το τακτικά για ενδείξεις ζημιάς. Αυτό το μηχάνημα πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 1.6 Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το καλώδιο ρεύματος ή ο ρευματολήπτης παρουσιάζουν οποιεσδήποτε ενδείξεις ζημίας. Να ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το ρευματολήπτη για ζημίες. Σε περίπτωση που αυτό υποστεί ζημία, θα πρέπει να επισκευαστεί από τη Nilfisk-Advance ή κάποιο εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Σέρβις της Nilfisk-Advance. Μη χειρίζεστε το καλώδιο ή το ρευματολήπτη με βρεγμένα χέρια. Μην αποσυνδέετε από το ρευματοδότη τραβώντας το καλώδιο. Για να τον αποσυνδέσετε, τραβήξτε το ρευματολήπτη και όχι το καλώδιο. Πρέπει πάντα να αποσυνδέετε το ρευματολήπτη από το ρευματοδότη πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών σέρβις ή επισκευής του μηχανήματος ή του καλωδίου. 1.7 Επικίνδυνα υλικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η αναρρόφηση επικίνδυνων υλικών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς. Απαγορεύεται η αναρρόφηση των παρακάτω υλικών: σκόνες επικίνδυνες για την υγεία καυτά αντικείμενα (αναμμένα τσιγάρα, καύτρες, κ.τ.λ.) εύφλεκτα, εκρηκτικά, επιθετικά υγρά (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά, οξέα, αλκάλια, κ.τ.λ.) εύφλεκτες, εκρηκτικές σκόνες (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή αλουμινίου, κ.τ.λ.) 58 Αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών

8 1.8 Συντήρηση Να φυλάσσετε την ηλεκτρική σκούπα πάντα σε στεγνό μέρος. Η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία βαριάς χρήσης. Ανάλογα με τον αριθμό των ωρών λειτουργίας, θα πρέπει να αντικαθίστανται τα φίλτρα σκόνης. Να διατηρείτε το δοχείο καθαρό χρησιμοποιώντας στεγνό πανί και μικρή ποσότητα στιλβωτικού σπρέι. Για λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετά από την πώληση, να απευθύνεστε απευθείας στη Nilfisk-Advance. 1.9 Εγγύηση Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών της εταιρίας µας. Αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση εσφαλμένων Ανταλλακτικά και εξαρτήματα καθώς και η αντικανονική λειτουργία της συσκευής αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για βλάβες που οφείλονται στα ανωτέρω αναφερόμενα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να αποσύρονται για οικολογική επανακύκλωση. Αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών 59

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά GD V GD V GD 930 S V GD 930 S2 100 V Ονομαστική ισχύς W Βαθμός προστασίας (υγρασία, V IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 σκόνη) Κατηγορία προστασίας W II II II II (ηλεκτρισμός) Ροή αέρα με τον εύκαμπτο litres/sec σωλήνα και τον αγωγό Ισχύς αναρρόφησης με τον εύκαμπτο W σωλήνα και τον αγωγό Ηχητική πίεση σύμφωνα με IEC db(a) 71 ± 2 71 ± 2 71 / 63 ± 2 71 / 63 ± Κύριο φίλτρο, εμβαδόν cm επιφάνειας Χωρητικότητα σακούλας σκόνης λίτρα Βάρος kg 7,5 7,5 7,5 7,5 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Προϊόν: Τύπος: GD 930 Ο σχεδιασμός της μονάδας συμμορφώνεται με τους κάτωθι σχετικούς κανονισμούς: Δήλωση Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης Ηλεκτρική σκούπα Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Μηχανημάτων 2006/42/EC Ευρωπαϊκή Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/EC Ευρωπαϊκή Οδηγία περί περιορισμού στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) 2011/65/EC Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: EN :2009 EN :2006, EN :2001, EN :2006, EN :2008, EN 62233:2008 Εφαρμοσμένα εθνικά πρότυπα και τεχνικές DIN EN :2010 προδιαγραφές: Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου ατόμου για τη συγγραφή του τεχνικού αρχείου: Anton Sørensen Γενικός Διευθυντής, Τεχνικές Διαδικασίες, EAPC Ιδιότητα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατόμου για τη σύνταξη της δήλωσης εκ μέρους του κατασκευαστή: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen Γενικός Διευθυντής, Τεχνικές Διαδικασίες, EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Τοποθεσία και ημερομηνία της δήλωσης: Hadsund, Αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών

10 HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk Advance S.R.L. Herrera º piso Of. A-604 CP 1293 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.ar AUSTRALIA Nilfisk-Advance Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Australia.au AUSTRIA Nilfisk-Advance Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim/Salzburg BELGIUM Nilfisk-Advance NV/SA. Riverside Business Park Boulevard Internationale 55 Bruxelles CHILE Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Ltd. No Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. VGP Park Horní Pocernice Budova H2, Do Certous 1 Praha DENMARK Nilfisk Danmark Sognevej 25 DK-2605 Brøndby FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Koskelontie 23E Espoo FRANCE Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette BP Courtaboeuf Cedex GERMANY Nilfisk Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG Siemensstrasse Rellingen GREECE Nilfisk-Advance A.E. 8, Thoukididou Str. Argiroupoli,Athens, GR HOLLAND Nilfisk-Advance BV Versterkerstraat AN Almere HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills, Industrial Building Wo Tong Tsui Street Hong Kong, Kvai Chung, N.T. HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmilós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10 INDIA Nilfisk-Advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th floor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East), Mumbai IRELAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2, Ireland ITALY Nilfisk-Advance S.p.A. Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama Kouhoku-ku Yokohama, KOREA NIlfisk-Advance Korea 471-4, Kumwon B/D 2F Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd SD 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia MEXICO Nilfisk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. Agustin M. Chavez 1, PB-004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P México, D.F. NEW ZEALAND Nilfisk-Advance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose Auckland NZ 1135.au NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien 24 N-1266 Oslo POLAND Nilfisk-Advance Sp. z.o.o ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 Pruszków, PL PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra RUSSIA Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st floor Moscow, SOUTH AFRICA WAP South Africa (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park SPAIN Nilfisk-Advance, S.A. Torre D Ara Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª Mataró, E SWEDEN Nilfisk Sjöbjörnsvägen Stockholm SWITZERLAND Nilfisk-Advance AG Ringstrasse 19 Kirchberg/Industrie Stelz Wil, CH TAIWAN Nilfisk-Advance Ltd. Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak Bangkok TURKEY Nilfisk-Advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No: 7 Ümraniye, Istanbul tr UNITED KINGDOM Nilfisk (A Division of Nilfisk-Advance Ltd) Nilfisk House 24 Hillside Road Bury St Edmunds, Suffolk IP32 7EA UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone, P. O. Box Sharjah VIETNAM Northern Nilfisk-Advance Co.Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward Ba Dinh Dist. Hanoi Southern Pan Trading JSC 236/43/2 Dien Bien Phu Str. Ward 17 Binh Thanh Dist. HCMC

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 488 εκ. & 549 εκ. Ελληνικη

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 488 εκ. & 549 εκ. Ελληνικη Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Ultra Frame 488 εκ. & 549 εκ. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φροντιστε να ιαβασετε, να Κατανοησετε και να Τηρησετε ολες τις Οδηγιες πολυ Προσεκτικα Πριν Εγκαταστησετε και Χρησιµοποιησετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ES DE EN FR PT IT TR GR HU CZ SL PL RU BG KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PREDPIS UČBENIK

ES DE EN FR PT IT TR GR HU CZ SL PL RU BG KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PREDPIS UČBENIK MANUAL DE INSTRUCCIONES BEDIENINGSANLEITUNG INSTRUCTIONN MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUÇÕES LIBRETTO ISTRUZIONI KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PREDPIS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A EL EL Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A 7023123 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Προσοχή Η χρήση χειριστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόµενος Θερµοθάλαµος Πιατικών Περιεχόµενα GR 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

Μ-844 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ Μ-844 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ. Οδηγίες Λειτουργίας. Πριν λειτουργήσετε την πολυθρόνα, παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο

Μ-844 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ Μ-844 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ. Οδηγίες Λειτουργίας. Πριν λειτουργήσετε την πολυθρόνα, παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο Μ-844 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ Μ-844 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ Οδηγίες Λειτουργίας Πριν λειτουργήσετε την πολυθρόνα, παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βασικές προφυλάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης GARDENA Art. 1820 D F I Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic C 14 e Mode d emploi Programmateur electronic C 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico C 14 e NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα