ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Μετρήσεις στην εργασιακή ατµόσφαιρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Μετρήσεις στην εργασιακή ατµόσφαιρα"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Μετρήσεις στην εργασιακή ατµόσφαιρα ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : ΜΠΣ 0607 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ Αθήνα 2009 i

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ H παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Αναγνώριση και εκτίµηση κινδύνων στον κλάδο της κοπής και επεξεργασίας µαρµάρου µετρήσεις στην εργασιακή ατµόσφαιρα» εκπονήθηκε κατά το διάστηµα Ιανουαρίου Ιουνίου 2009 στα πλαίσια του διατµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Συστήµατα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος». Στόχος της εργασίας ήταν ο προσδιορισµός των κινδύνων του κλάδου της κοπής και επεξεργασίας µαρµάρου και η επικέντρωση σε έναν παράγοντα που χαρακτηρίζει την ποιότητα της εργασιακής ατµόσφαιρας: τα αιωρούµενα σωµατίδια ΡΜ 10. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο κλάδο στον οποίο η χώρα µας έχει διαγράψει δυναµική πορεία λόγω του πλούτου της ελληνικής γης σε φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα και ιδιαίτερα σε εξαιρετικής ποιότητας µάρµαρα. υστυχώς οι δραστηριότητες του κλάδου σχετίζονται µε πλήθος επαγγελµατικών ασθενειών όπως η απώλεια ακοής, µε ασθένειες του αναπνευστικού όπως η πνευµονοκονίωση και ο καρκίνος του πνεύµονα, και µε άλλες παθολογικές καταστάσεις. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναγνωριστούν και να προσδιοριστούν τα αίτια ώστε να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά µέτρα ελαχιστοποίησης και προστασίας των εργαζοµένων. Ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: Μελέτη και στατιστική επεξεργασία ελτίων Εργατικών Ατυχηµάτων του ΙΚΑ κατά το διάστηµα ιατύπωση, διανοµή ειδικού ερωτηµατολογίου υποκειµενικής εκτίµησης και επεξεργασία των απαντήσεων µε στόχο την ανάδειξη των επικίνδυνων θέσεων εργασίας Οργάνωση ενός προγράµµατος συνεχούς καταγραφής επιπέδων αιωρούµενης σκόνης σε 4 εργασιακούς χώρους (γραφεία, 3 θέσεις παραγωγής) Προσδιορισµός συµβολής/ συµµετοχής της έκθεσης κατά την εργασία στην ολική 24άωρη έκθεση των εργαζοµένων διαφόρων κατηγοριών. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν πως ο κλάδος της κοπής και επεξεργασίας του µαρµάρου παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα όσο αφορά τις εκποµπές σε αιωρούµενα σωµατίδια, και χρήζει άµεσης, αποτελεσµατικής αντιµετώπισης, και συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς της νοµοθεσίας. ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ 1 ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 8 2. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» 2.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ 18 ΧΩΡΟ 3.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑ ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΛΩΡΙ ΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΜΠΛΟΚ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΙΣ 66 ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 6.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 68 9 iii

4 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗΣ 78 ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 8.1 ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΌΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ 84 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 9.1 ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PM 10 ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 89 (ΓΡΑΦΕΙΑ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PM 10 ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 92 (ΓΡΑΦΕΙΑ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PM 10 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 123 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 11.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝ Ε ΕΙΓΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 130 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 132 iv

5 1 Εισαγωγή Στην χώρα µας, µέχρι την ψήφιση του N. 1568/85, η εργατική νοµοθεσία σχετικά µε την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων χαρακτηριζόταν από την έλλειψη υποδοµής για την εφαρµογή αποτελεσµατικών ενεργειών για την Υγεία και την Ασφάλεια, καθώς και από ασάφεια διατάξεων προγραµµάτων και θέσεων που προσδιορίζουν το αντικείµενο που αφορά την υγεία των εργαζοµένων, την ασφάλεια των εργαζοµένων και τον επαγγελµατικό κίνδυνο. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η διαµόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαµηλών προδιαγραφών οι οποίες µε τη σειρά τους προκαλούν επιδείνωση της υγείας του εργατικού πληθυσµού, µείωση της παραγωγικότητας, πτώση της παραγωγής, και αύξηση των εστιών του επαγγελµατικού κινδύνου µε αποτέλεσµα ένα τεράστιο ηθικό, οικονοµικό και κοινωνικό κόστος για το κράτος και την εθνική οικονοµία. Η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας περιλαµβάνει µια σειρά ενεργειών από την πρόληψη µέχρι την θεραπεία. Η πρόληψη από συγκεκριµένους συντελεστές κινδύνου θα επιφέρει βελτίωση των πνευµατικών και δεξιοτεχνικών ικανοτήτων των εργαζοµένων, και συνεπώς όφελος στην ίδια την επιχείρηση. Ο προσδιορισµός πιθανών παθήσεων, που σχετίζονται µε την εργασία και είναι δυνατό να προσβάλουν την υγεία των εργαζοµένων, αποτελεί τη βάση για την εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου. 1.1 Στατιστικά στοιχεία ατυχηµάτων σε επαγγελµατικούς χώρους στην Ελλάδα H αύξηση του παγκόσµιου ενδιαφέροντος για την ρύπανση των εργασιακών χώρων και των οφειλόµενων σε αυτήν επαγγελµατικών ασθενειών και εργατικών ατυχηµάτων ξεκίνησε µέσα από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, και οδήγησε στην κατανόηση της ζοφερής αλήθειας που έχει να κάνει µε τα θέµατα ασφάλειας και υγείας: 1

6 Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε τρεισήµισι λεπτά πεθαίνει κάποιος από αιτίες σχετικές µε την εργασία, άτοµα πεθαίνουν κάθε χρόνο από επαγγελµατικές ασθένειες και άλλοι από εργατικά ατυχήµατα. (Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2009). Στην Ελλάδα Βάσει των επίσηµων στοιχείων, κάθε 14 λεπτά σηµειώνεται ένα εργατικό ατύχηµα κάθε τρεις µέρες ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή σε ένα από αυτά. ( «Καθηµερινή» 8/2008) Ο µεγαλύτερος αριθµός καταγεγραµµένων θανάτων από εργατικά ατυχήµατα σηµειώθηκε το έτος 2001 (µε 116 καταγεγραµµένα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα) εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος σηµειώθηκε στον κλάδο των κατασκευών όπως ήταν αναµενόµενο λόγω του ότι συνέπεσε µε την έναρξη έργων του Γ κοινοτικού πλαισίου στήριξης και των έργων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η εναρµόνιση των στατιστικών στοιχείων όλων των χωρών µελών της Ε.Ε. έχει µεγάλη σηµασία για το µέλλον και την χάραξη πολιτικής για τις επαγγελµατικές ασθένειες την Ε.Ε Εργατικά ατυχήµατα Εργατικό ατύχηµα ορίζεται ως «ένα ασυνεχές συµβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί σωµατική ή διανοητική βλάβη». Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης και ηθεληµένων ενεργειών άλλων προσώπων, καθώς και ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά την εργασία αλλά εκτός εγκαταστάσεων της εταιρίας ακόµη και αυτά που προκαλούνται από τρίτους. (Σχέδιο εναρµόνισης των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα ESAW) Τα νούµερα των εργατικών ατυχηµάτων όπως προκύπτουν από τη συγκέντρωση και επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (ΑΠ ) παρουσιάζουν πτωτική τάση µε το πέρασµα των χρόνων. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί αφορούν το σύνολο των ασφαλισµένων εργαζοµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανεξάρτητα από το επάγγελµα τους. Τα στοιχεία καταγράφουν την κατανοµή εργατικών ατυχηµάτων ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, ηλικία και φύλο. Επίσης υποδεικνύουν πως οι τραυµατισθέντες εργαζόµενοι είναι κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 80% ελληνικής υπηκοότητας, γεγονός που προβληµατίζει ως προς το αν και κατά πόσο ασφαλίζονται - και κατά συνέπεια δηλώνονται- οι τραυµατισθέντες αλλοδαποί. 2

7 Πίνακας 1.1: Εξέλιξη εργατικών ατυχηµάτων σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το χρονικό διάστηµα (Δελτία εργατικών ατυχημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Αριθµός Εργατικών Έτος ατυχηµάτων ιάγραµµα 1.1: Εξέλιξη εργατικών ατυχηµάτων σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το χρονικό διάστηµα ( ελτία εργατικών ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Χρονολιγική εξέλιξη εργατικών ατυχηµάτων Αριθµός ατυχηµάτων Έτος 3

8 Εξετάζοντας την διακύµανση των εργατικών ατυχηµάτων ανά οικονοµική δραστηριότητα κατά την χρονική περίοδο , διακρίνονται οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε τη µεγαλύτερη επικινδυνότητα. Οικονοµική ραστηριότητα Σύνολο ατυχηµάτων Σύνολο % Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών ,5 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικές & πλαστικές ύλες ,9 Κατασκευή προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ,3 Παραγωγή βασικών µετάλλων ,8 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων ,7 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού ,9 Κατασκευές επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες ,1 Κατασκευές ,7 Εµπόριο & επισκευή οχηµάτων, πώληση καυσίµων ,1 Χονδρικό εµπόριο (εκτός οχηµάτων) ,4 Λιανικό εµπόριο, επισκευές συσκευών ,2 Ξενοδοχεία, εστιατόρια ,7 Λοιπές δραστηριότητες ,7 Σύνολο ατυχηµάτων την περίοδο ,0 Πίνακας 1.2: Σύνολο εργατικών ατυχηµάτων ανά οικονοµική δραστηριότητα σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το χρονικό διάστηµα ( ελτία εργατικών ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Ξενοδοχεία, εστιατόρια Λιανικό εµπόριο, επισκευές συσκευών Λοιπές δραστηριότητες Χονδρικό εµπόριο (εκτός οχηµάτων) Εµπόριο & επισκευη οχηµάτων,πώληση καυσίµων Κατασκευές Κατασκευές επίπλων,λοιπές βιοµηχανίες Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού Παραγωγη βασικών µετάλλων Κατασκευή µεταλλικών προιόντων Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών Κατασκευή προιόντων από ελαστικές & πλαστικές ύλες Κατασκευή προιόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ιάγραµµα 1.2: Εξέλιξη εργατικών ατυχηµάτων ανά οικονοµική δραστηριότητα σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το χρονικό διάστηµα ( ελτία εργατικών ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 4

9 1.1.2 Θανατηφόρα ατυχήµατα Ως θανατηφόρο ατύχηµα ορίζεται ένα ατύχηµα που οδηγεί στο θάνατο του θύµατος µέσα σε ένα έτος από το ατύχηµα. (Σχέδιο εναρµόνισης των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα ESAW) Πίνακας 1.3: Εξέλιξη θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το χρονικό διάστηµα (Δελτία εργατικών ατυχημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Αριθµός θανατηφόρων Έτος ατυχηµάτων ιάγραµµα 1.3: Εξέλιξη θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το χρονικό διάστηµα ( ελτία εργατικών ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα δηλωθέντα στο ΙΚΑ 140 Αριθµός ατυχηµάτων Έτη 5

10 Τα νούµερα των θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων στην χώρα µας όπως προκύπτουν από τη συγκέντρωση και επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (ΑΠ ) παραµένουν σε υψηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν πτωτική τάση µε το πέρασµα των χρόνων. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί αφορούν το σύνολο των ασφαλισµένων εργαζόµενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανεξάρτητα από το επάγγελµα τους. Ακολουθεί µια ανάλυση της ασκούµενης ενέργειας που προκάλεσε τον θάνατο, καθώς και του υλικού παράγοντα για τα έτη 2003 έως Οι πίνακες αυτοί αποσκοπούν στο να δώσουν µια εικόνα για το αρχικό και το τελικό αίτιο που οδήγησε στον θάνατο των εργαζοµένων. Πίνακας 1.4: Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα ανά ασκούµενη ενέργεια το χρονικό διάστηµα ( ελτία εργατικών ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Έτη Πτώσεις ατόµων από ύψος Πτώσεις ατόµων στο ίδιο επίπεδο Ολισθήσεις, καταρρεύσεις & χτυπήµατα από, πίπτοντα αντικείµενα Πρόσκρουση σε σταθερά αντικείµενα και χτυπήµατα σε ή από κινούµενα αντικείµενα Συµπίεση µέσα ή ανάµεσα σε αντικείµενα Υπερπροσπάθεια ή κοπώδεις κινήσεις Έκθεση σε επαφή µε ακραίες θερµοκρασίες Έκθεση σε επαφή µε ηλεκτρικό ρεύµα Έκθεση σε επαφή µε επιβλαβείς ουσίες ή ακτινοβολία Άλλες κατηγορίες ατυχηµάτων ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1.5: Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα ανά υλικό παράγοντα το χρονικό διάστηµα ( ελτία εργατικών ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Έτη Μηχανήµατα Μέσα µεταφοράς & ανυψωτικός εξοπλισµός Λοιπός εξοπλισµός Υλικά, ουσίες και ακτινοβολίες Εργασιακό περιβάλλον Άλλοι παράγοντες Παράγοντες µη ταξινοµηθέντες ΣΥΝΟΛΟ

11 Εξίσου σηµαντικό είναι να εξεταστεί η διακύµανση των θανατηφόρων ατυχηµάτων ανά οικονοµική δραστηριότητα κατά την χρονική περίοδο Οικονοµική ραστηριότητα Σύνολο ατυχηµάτων Σύνολο % Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 18 4,8 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικές & πλαστικές ύλες 5 1,3 Κατασκευή προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 15 4,0 Παραγωγή βασικών µετάλλων 8 2,1 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων 12 3,2 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 4 1,1 Κατασκευές επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες 6 1,6 Κατασκευές ,8 Εµπόριο & επισκευή οχηµάτων, πώληση καυσίµων 10 2,6 Χονδρικό εµπόριο (εκτός οχηµάτων) 23 6,1 Λιανικό εµπόριο, επισκευές συσκευών 13 3,4 Ξενοδοχεία, εστιατόρια 16 4,2 Λοιπές δραστηριότητες ,8 Σύνολο ατυχηµάτων την περίοδο ,0 Πίνακας 1.6: Σύνολο εργατικών ατυχηµάτων ανά οικονοµική δραστηριότητα σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το χρονικό διάστηµα ( ελτία εργατικών ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Εµπόριο & επισκευη οχηµάτων,πώληση καυσίµων Χονδρικό εµπόριο (εκτός οχηµάτων) Λιανικό εµπόριο, επισκευές συσκευών Ξενοδοχεία, εστιατόρια Κατασκευές Κατασκευές επίπλων,λοιπές βιοµηχανίες Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού Κατασκευή µεταλλικών προιόντων Παραγωγη βασικών µετάλλων Κατασκευή προιόντων από µη µεταλλικά ορυκτά Κατασκευή προιόντων από ελαστικές & πλαστικές ύλες Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών Λοιπές δραστηριότητες ιάγραµµα 1.4: Σύνολο εργατικών ατυχηµάτων ανά οικονοµική δραστηριότητα σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το χρονικό διάστηµα ( ελτία εργατικών ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 7

12 1.2 Συµπεράσµατα Οι πληροφορίες που απορρέουν από τη συγκέντρωση και επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (ΑΠ ) για το χρονικό διάστηµα καταδεικνύουν: Πως τα νούµερα των εργατικών ατυχηµάτων και των θανατηφόρων ατυχηµάτων στην Ελλάδα παραµένουν σε υψηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν πτωτική τάση µε το πέρασµα των χρόνων. Τον κλάδο των κατασκευών ως τον πιο επικίνδυνο µε ποσοστό 25,7% σε εργατικά ατυχήµατα. Ακολουθούν ο κλάδος του λιανικού εµπορείου και των επισκευών συσκευών, και η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Τον κλάδο των κατασκευών ως τον πιο επικίνδυνο µε ποσοστό 37,8% σε θανατηφόρα ατυχήµατα. Ακολουθούν ο κλάδος του χονδρικού εµπορείου, και η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Την πρόσκρουση σε σταθερά αντικείµενα ως τη νούµερο ένα ασκούµενη ενέργεια από την οποία επήλθε θάνατος εργαζόµενου µε ποσοστό 45,5%, και ακολουθεί η πτώση από ύψος µε ποσοστό 24,34%. Τα µέσα µεταφοράς και τον ανυψωτικό µηχανισµό ως τους κυριότερους παράγοντες θανατηφόρου ατυχήµατος µε ποσοστό 48,9%. Τα δεδοµένα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγκαταλέγουν τον κλάδο της «Κατασκευής προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά» ως έναν επικίνδυνο κλάδο εργασίας, µε ποσοστό 3,3 % σε εργατικά ατυχήµατα και 4,0 % σε θανατηφόρα ατυχήµατα κατά την χρονική περίοδο (Δελτία Εργατικών Ατυχημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 8

13 2 Εργατικά ατυχήµατα στον κλάδο της «κατασκευής προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά» Η Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ ) παρέχει το πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, για τη συλλογή, πινακοποίηση, εµφάνιση και ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και η χρήση τα συµβάλει στην κατά οµοιόµορφο τρόπο παρουσίαση και σύγκριση των συλλεγόµενων στοιχείων από διάφορες ηµόσιες Υπηρεσίες ή από ιδιωτικούς φορείς, ως ο πλέον πρόσφορος τρόπος ταξινόµησης των στατιστικών µονάδων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) Η ΣΤΑΚΟ εφαρµόζεται για την κατάταξη των στατιστικών µονάδων σύµφωνα µε τη δραστηριότητά τους. Η δραστηριότητα µιας µονάδας χαρακτηρίζεται από την εισροή προϊόντων (αγαθά, υπηρεσίες) την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγή προϊόντων. Στην πράξη, η πλειονότητα των παραγωγικών µονάδων ασκεί δραστηριότητες µικτού τύπου. Ο προσδιορισµός της κύριας δραστηριότητας είναι απαραίτητος για την κατάταξη της µονάδας σε µια συγκεκριµένη υποδιαίρεση της ΣΤΑΚΟ. 2.1 Στατιστικά στοιχεία Ο κλάδος της κοπής και επεξεργασίας µαρµάρου ανήκει στην κατηγορία «Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά» µε τον κωδικό 26. Οι εκδόσεις για την ανάλυση των εργατικών ατυχηµάτων από το συγκεκριµένο ασφαλιστικό φορέα περιλαµβάνουν τα έτη Το διάστηµα αυτών των ετών αποτελεί και τον άξονα επεξεργασίας των δηλωθέντων εργατικών ατυχηµάτων όπως προκύπτει από τη συγκέντρωση των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες καλύπτουν όσους εργάζονται στην υπό εξέταση κατηγορία της κατασκευής προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκούν. 9

14 Πίνακας 2.1: Κατανοµή συνόλου εργατικών ατυχηµάτων για την κατηγορία των προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ανά διοικητική περιφέρεια τα έτη (Δελτία Εργατικών Ατυχημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ιοικητική Περιφέρεια Αριθµός ατυχηµάτων Αριθµός % Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 121 7,9 Κεντρική Μακεδονία ,5 υτική Μακεδονία 12 0,8 Θεσσαλία 72 4,7 Ήπειρος 34 2,2 Ιόνια Νησιά 16 1,0 υτική Ελλάδα 89 5,8 Στερεά Ελλάδα 150 9,8 Πελοπόννησος 80 5,2 Αττική ,9 Βόρειο Αιγαίο 22 1,4 Νότιο Αιγαίο 26 1,7 Κρήτη 109 7,1 Σύνολο ,0 Γράφηµα 2.1: Κατανοµή συνόλου εργατικών ατυχηµάτων για την κατηγορία των προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ανά διοικητική περιφέρεια τα έτη ( ελτία Εργατικών Ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Κατανοµή ατυχηµάτων ανα διοικητική περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο Αττική Νότιο Αιγαίο Κρήτη Ανατολικη Μακεδονία- Θράκη Κεντρική Μακεδονία Πελοπ όνησος Στερεά Ελλάδα υτική Ελλάδα υτική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπ ειρος Ιόνια Νησιά 10

15 Πίνακας 2.2: Κατανοµή δείγµατος εργατικών ατυχηµάτων για την κατηγορία των προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ανά ηλικία τα έτη ( ελτία Εργατικών Ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Ηλικία Αριθµός Ατυχηµάτων Άγνωστη 14 <= >=65 0 Γράφηµα 2.2: Κατανοµή δείγµατος εργατικών ατυχηµάτων για την κατηγορία των προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ανά ηλικία τα έτη ( ελτία Εργατικών Ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Κατανοµή ατυχηµατων ανά ηλικία Αγνωστη <=

16 Πίνακας 2.3: Κατανοµή δείγµατος εργατικών ατυχηµάτων για την κατηγορία των προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ανά είδος τραυµατισµού τα έτη , και συσχετισµός µε τα αίτια θανάτου του ( ελτία Εργατικών Ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Είδος τραυµατισµού Αριθµός Ατυχηµάτων Αριθµός % Αίτια θανάτου ατυχηµάτων 2006 % Θλάση ,4 40 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 48 3,1 20 Θλαστικό τραύµα ,3 Ακρωτηριασµός 52 3,4 10 Επιλεγµένο Κάταγµα 28 1,8 Κάταγµα ,5 10 Εξάνθηµα 32 2,1 ιάστρεµµα, ρήξη συνδέσµων 107 7,0 Εγκαύµατα 38 2,5 Ηλεκτροπληξία 9 0,6 20 Άλλη περίπτωση 6 0,4 Σύνολο Γράφηµα 2.3: Κατανοµή δείγµατος εργατικών ατυχηµάτων για την κατηγορία των προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά ανά είδος τραυµατισµού τα έτη ( ελτία Εργατικών Ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Κατανοµή δείγµατος ατυχηµάτων ανά είδος τραυµατισµού διάστρεµµα, ρήξη συνδέσµων εγκαύµατα ηλεκτροπληξία άλλη περίπτωση θλάση εξάθρηµα κρανιο-εκγεφαλική κάκωση κάταγµα επιλεγµένο κάταγµα θλαστικο τραυµα ακρωτηριασµός 12

17 Όσο αφορά τα θανατηφόρα ατυχήµατα του κλάδου, δυστυχώς τα δεδοµένα που δηµοσιεύονται από το ΙΚΑ είναι ελλιπή, µε αποτέλεσµα να µην έχουµε στοιχεία για το πλήθος και τα αίτια θανατηφόρων ατυχηµάτων όσο αφορά τον κλάδο της «Κατασκευής προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά» των ετών 2003 και Η πιο πρόσφατη ανάλυση των αιτιών θανατηφόρων ατυχηµάτων στον κλάδο αυτό αφορά το έτος Γράφηµα 2.4: Αίτια θανάτου στον κλάδο της κατασκευής προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά για το έτος ( ελτία Εργατικών Ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) κάταγµα Αίτια θανάτου στον κλάδο της "κατασκευής προιόντων από µη µεταλλικά ορυκτά" έτος 2006 ηλεκτροπληξία θλάση ακρωτηριασµός κρανιοεγκεφαλική κάκωση 13

18 2.2 Συµπεράσµατα Οι πληροφορίες που απορρέουν από τη συγκέντρωση και επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (ΑΠ ) για την κατηγορία «Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά» καταδεικνύουν: Πως τα νούµερα των εργατικών ατυχηµάτων παρουσιάζουν πτωτική τάση µε το πέρασµα των χρόνων. Το 28,9 % των ατυχηµάτων του κλάδου διεξήχθη στη διοικητική περιφέρεια Αττικής και το 23,5 % στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη µε ποσοστά 9,8% και 7,9% αντίστοιχα. Οι ηλικίες στις οποίες παρατηρήθηκαν τα περισσότερα ατυχήµατα ήταν από ετών κατά 29,3% και από κατά 28,08%. Στα πιο συνήθη είδη τραυµατισµού του κλάδου συγκαταλέγονται τα κατάγµατα µε ποσοστό 31,4 % και τα θλαστικά τραύµατα µε 31,3%. Τα δεδοµένα που αναφέρονται στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα του υπό µελέτη κλάδου περιορίζονται σε δεδοµένα που αφορούν το έτος Συνεπώς δεν µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα όσο αφορά τα συνήθη αίτια και τα είδη τραυµατισµού από τα οποία προέρχονται. Παρ όλα αυτά διαφαίνεται ένας µικρός συσχετισµός µεταξύ των αιτιών τραυµατισµού και αιτιών θανάτου. Το θλαστικό τραύµα που είναι η νούµερο ένα αιτία εργατικού ατυχήµατος κατά την περίοδο δεν αποτελεί αιτία θανάτου το 2006, Αντίθετα, η θλάση που είναι η τρίτη σε σειρά αιτία εργατικού ατυχήµατος προκάλεσε το 40% των θανατηφόρων ατυχηµάτων το

19 3 Ο κλάδος της κοπής & επεξεργασίας µαρµάρου Η Ελλάδα είναι γνωστή σε όλο τον κόσµο για τα µαρµάρινα µνηµεία της ενώ στην παγκόσµια αγορά των διακοσµητικών πετρωµάτων πολλά από τα ελληνικά µάρµαρα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίµησης λόγω της ταύτισης αυτών µε αριστουργήµατα της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής της αρχαίας Ελλάδας. Η εξόρυξη και χρήση του µαρµάρου στην Αρχαία Ελλάδα ξεκινά από τα βάθη των αιώνων. Μετά την εξόρυξη, ακολουθούσε η αρχική λάξευση ώστε να φύγει το περιττό βάρος, κ ακολουθούσε η µεταφορά. Οι Κυκλάδες, η Θάσος και η Αττική υπήρξαν τα σηµαντικότερα κέντρα µαρµάρου. Στην Αττική εξορυσσόταν το λευκό µάρµαρο της Πεντέλης, το υποκύανο του Υµηττού καθώς και ένα εύθρυπτο µάρµαρο στην Αγριλέζα, κοντά στο Σούνιο. Αναφέρεται ότι στα αρχαία λατοµεία του πεντελικού µαρµάρου στην Ν πλαγιά του Πεντελικού Όρους υπήρχαν 25 λατοµεία απ όπου εξορύχτηκαν περισσότερα από κυβ. µέτρα όγκων. Τα περισσότερα ίχνη από τις αρχαίες εργασίες έχουν εξαλειφθεί µε την νεότερη εξόρυξη και µόνο ένα αρχαίο διατηρείται σήµερα σχετικά καλά, στην κοιλάδα της Σπηλιάς, σε υψόµετρο 700 µ. περίπου. 3.1 Μάρµαρο Τα µάρµαρα ανήκουν στην κατηγορία των µεταµορφωµένων πετρωµάτων, δηλαδή των πετρωµάτων που προήλθαν από την καθολική ή την µερική µεταµόρφωση προϋπαρχόντων πετρωµάτων. Τα µάρµαρα, συγκεκριµένα προήλθαν από τη µεταµόρφωση των ασβεστόλιθων. Η αρχική σύσταση των ασβεστόλιθων από τους οποίους προήλθαν καθώς και ο βαθµός της µεταµόρφωσής τους είναι οι κυριότεροι παράγοντες µε βάση τους οποίους τα µάρµαρα διακρίνονται σε ποιότητες. Το µάρµαρο διαθέτει τη χηµική σύνθεση του ανθρακικού ασβεστίου ή ασβεστίτη (CaCO 3 ) ή του δολοµίτη ή και συνδυασµό των δύο ορυκτών. Ο καθαρός ασβεστίτης είναι λευκός, αλλά οι ορυκτές προσµίξεις προσθέτουν χρώµα σε αυτόν. Για παράδειγµα ο αιµατίτης προσθέτει το κόκκινο χρώµα. 15

20 Στην τέχνη του µαρµάρου, ως διακοσµητικά πετρώµατα θεωρούνται εκείνα που επιδέχονται κοπή σε πλάκες µικρού πάχους, λείανση ή/ και στίλβωση. Στη βιοµηχανία διακοσµητικών πετρωµάτων και στο εµπόριο, ως «µάρµαρα» χαρακτηρίζονται τα ασβεστολιθικά και δολοµιτικά πετρώµατα τα οποία αποτελούνται από ορυκτά µε σκληρότητα που κυµαίνεται από 3 έως 4 της κλίµακας Mohs, ενώ ως «γρανίτες» χαρακτηρίζονται τα εκρηξιγενή πετρώµατα, κυρίως οι πλουτωνίτες, τα οποία αποτελούνται από ορυκτά µε σκληρότητα που κυµαίνεται από 5 έως 7 της κλίµακας Mohs. Πίνακας 3.1: Φυσικοχηµικές ιδιότητες µαρµάρων Ιδιότητα Ορισµός Μονάδα µέτρησης Τιµή για το µάρµαρο Ειδικό βάρος Σκληρότητα Το βάρος σε γραµµάρια της µονάδας του όγκου (1 cm 3 ) κάποιου σώµατος, ή ο λόγος του βάρους ενός σώµατος προς τον όγκο αυτού. Η αντίσταση που παρουσιάζει µία λεία επιφάνεια ενός ορυκτού στη χάραξη. Για τον προσδιορισµό της σκληρότητας χρησιµοποιούµε την εµπειρική κλίµακα Mohs. Κλίµακα 1,8-2,85 Mohs 3-4 Αντοχή στη θλίψη Υδαταπορόφηση Φαινόµενη πυκνότητα Ανοικτό πορώδες Είναι το φορτίο ανά µονάδα επιφάνειας που µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση ή θραύση του πετρώµατος υπό διατµητική τάση. Mpa ή N/mm Mpa ή N/mm 2 Ο λόγος επί τοις % της µάζας νερού που υπάρχει σε κορεσµένο µε νερό δοκίµιο πετρώµατος, προς τη µαζα του ξηρού δοκιµίου. % κ.β. 0,01-0,05 % κ.β. Ο λόγος της µάζας πετρώµατος προς τον φαινόµενο όγκο (δηλ. τον όγκο που περιλαµβάνει και τα κενά που υπάρχουν στη µάζα του πόροι, kgr/m κοιλότητες κλπ. kgr/m 3 Ο λόγος επί τοις % του όγκου των κενών ή των πόρων του πετρώµατος προς τον φαινόµενο όγκο του. Όσο πιο πορώδες είναι ένα υλικό τόσο % κ.ο % περισσότερο εµποτίζεται από το νερό και µπορεί σε περίπτωση θερµοκρασιακών µεταβολών να προκαλέσει σειρά προβληµάτων. 16

21 3.2 οµή του κλάδου Ο πλούτος της ελληνικής γης σε φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα και ιδιαίτερα σε εξαιρετικής ποιότητας λευκά µάρµαρα, σε συνδυασµό µε την πείρα αιώνων στην τέχνη της εξόρυξης και της µαρµαρογλυπτικής αποτέλεσαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η δυναµική πορεία που διέγραψε στη συνέχεια ο κλάδος της κοπής, µορφοποίησης & κατεργασίας λίθων. Η ετήσια παραγωγή εξορυσσόµενου ογκοµαρµάρου τα τελευταία χρόνια κυµαίνεται µεταξύ 1,5-2 εκατ. τόνων µε τις πωλήσεις ογκοµαρµάρων να αποφέρουν περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως (στοιχεία Υπουργείου Ανάπτυξης). Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% της συνολικής παραγωγής, αντιπροσωπεύοντας το 0,3% του εθνικού ακαθαρίστου προϊόντος και το 1,3% των συνολικών εξαγωγών, δίνοντας στην Ελλάδα τη 4 η θέση στον χώρο των εξαγωγών µετά την Ιταλία, την Τουρκία και την Ισπανία. Ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της βιοµηχανίας εξόρυξης και κατεργασίας µαρµάρου είναι ότι γίνονται συνεχώς µεγάλες και ουσιαστικές επενδύσεις τόσο σε εξοπλισµό, όσο σε έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο η πτώση της οικοδοµής και των διαθέσιµων εισοδηµάτων στην εγχώρια αγορά, η ένταση του ανταγωνισµού από την πλευρά των Ιταλών και των Τούρκων εξαγωγέων όπως επίσης και οι περιορισµοί που έχουν επιβληθεί στη εξορυκτική δραστηριότητα για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους έχουν µειώσει τον αριθµό των ενεργών λατοµείων και έχουν περιορίσει την ανοδική πορεία του κλάδου. Πιο συγκεκριµένα ο αριθµός των λατοµείων διακοσµητικών πετρωµάτων από 261 το 2001 µειώθηκε σε 241 το 2002 και σε 222 το 2003 (Στοιχεία Υπουργείου Ανάπτυξης). Ο είκτης Παραγωγής 1 Μεταποιητικών Βιοµηχανιών του Ιανουαρίου 2009 παρουσίασε µείωση σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2009 κατά 12,6%, η οποία οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη µείωση της παραγωγής µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων Ο είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, στην Ελλάδα, καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), από το έτος 1959 και εξής. Σκοπός του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής είναι η σύγκριση του µεγέθους (όγκου) της εκάστοτε τρέχουσας µηνιαίας παραγωγής στους κλάδους ορυχείων λατοµείων, µεταποιητικών βιοµηχανιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος νερού, προς την αντίστοιχη παραγωγή µιας δεδοµένης σταθερής περιόδου, η οποία λαµβάνεται ως βάση. Ο είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής δείχνει την εξέλιξη της προστιθέµενης αξίας κόστους συντελεστών παραγωγής, σε σταθερές τιµές. Η παρούσα αναθεώρηση του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε έτος βάσης 2005=100,0. 17

22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 94,0 88,7 74,5 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 92,4 91,1 79,6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 102,0 105,6 101,4 Ε. ΝΕΡΟ 94,2 93,6 94,5 Πίνακας 3.2: Εξέλιξη είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά κατηγορία, µηνός Ιανουαρίου των ετών (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Β. ΟΡΥΧΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ε. ΝΕΡΟ ιάγραµµα 3.1: Εξέλιξη είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά κατηγορία, µηνός Ιανουαρίου των ετών (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) 3.3 Γεωγραφική κατανοµή των επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο Το µάρµαρο, ένα από τα πιο σηµαντικά υλικά του ορυκτού µας πλούτου βρίσκεται διασκορπισµένο σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οι επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζουν έντονη γεωγραφική συγκέντρωση στην Κεντροανατολική Μακεδονία και στην Αττική. Βασική αιτία της υψηλής αυτής συγκέντρωσης είναι το ότι οι περισσότεροι χώροι λατόµευσης βρίσκονται στη Β. Ελλάδα ( ράµα, Θάσο, Κοζάνη και Βέροια) και κατά συνέπεια τα κόστη µεταφοράς είναι µειωµένα. Η συνολική ετήσια παραγωγή όγκων µαρµάρου στη Ζώνη αυτή εκτιµάται σε m 3 και πλέον. Το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής κατεργάζεται σε σύγχρονα εργοστάσια της περιοχής. 18

23 ράµα Καβάλα Το σηµαντικότερο κέντρο εξόρυξης και κατεργασίας του µαρµάρου στην Ελλάδα αποτελεί σήµερα η ευρύτερη περιοχή της ράµας Καβάλας. Η περιοχή συγκεντρώνει το 38% των ενεργών λατοµείων της χώρας, από τα οποία προέρχεται πάνω από το 50% της συνολικής παραγωγής πρώτης ύλης. Το 2003 λειτούργησαν σε αυτή 84 λατοµεία και παρήγαγαν τόνους µαρµάρου. Στα βουνά της περιοχής υπάρχουν τεράστια αποθέµατα λευκών και ηµίλευκων µαρµάρων όπως τα Λευκά της Θάσου, η Κρυσταλλίνα της Θάσου, του Βώλακα, του Άριστον, του Νέστου, των Πηγών, το ηµίλευκο της Καβάλας κ.α. τα οποία λόγω της εξαιρετικής τους ποιότητας είναι ιδιαίτερα γνωστά στη διεθνή αγορά και κυρίως στην Ευρώπη, στις Αραβικές Χώρες και στις Ηνωµ. Πολιτείες Αµερικής. Πελοπόννησος Στην Πελοπόννησο βρίσκονται περιοχές πλούσιες σε κοιτάσµατα µαρµάρου, µε κυρίαρχο το νοµό Αργολίδας όπου εξορύσσονται κυρίως µάρµαρα απαλών χρωµατισµών. Η συνολική ετήσια πρωτογενής παραγωγή µαρµάρου στην Πελοπόννησο το 2003 ανήλθε σε τόνους το 2003 προερχόµενους από 26 λατοµεία. Κοζάνη Ηµαθία Στην περιοχή της Κοζάνης, της Ηµαθίας και της Βέροιας εντοπίζονται αξιόλογα κοιτάσµατα λευκού κα ηµίλευκου µαρµάρου µε πολύ καλές φυσικοχηµικές ιδιότητες. Το 2003 στην Κοζάνη και στην Ηµαθία η συνολική παραγωγή µαρµάρου ανήλθε στους τόνους από 21 λατοµεία. Μαγνησία Στην περιοχή του Βόλου-Πηλίου εξορύσσονται µάρµαρα σε ιδιαίτερους χρωµατισµούς. Ειδικότερα στην περιοχή της Λάρισας παράγεται το πράσινο µάρµαρο το γνωστό µε την ονοµασία «Πράσινος Θεσσαλικός». Η παραγωγή µαρµάρου το 2003 έφτασε τους τόνους και προήλθε από 8 λατοµεία. Ιωάννινα Η περιοχή των Ιωαννίνων όπως και η περιοχή της Αργολίδας είναι γνωστή κυρίως για τα µπεζ µάρµαρα τα οποία αξιοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Ο αριθµός των λατοµείων ήταν 22 από τα οποία παρήχθηκαν τόνοι. 19

24 Αττική Η ευρύτερη περιοχή της Αττικής αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα κέντρα εξόρυξης και επεξεργασίας του µαρµάρου στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς σηµαντικό µέρος της παραγωγής εξάγεται σε όλο τον κόσµο. Στην περιοχή της Αττικής εξορύσσεται το φηµισµένο λευκό µάρµαρο ιονύσου-πεντέλης. Μέχρι το 1976, όταν απαγορεύτηκε για περιβαλλοντικούς λόγους η εκµετάλλευση του πεντελικού µαρµάρου, η παραγωγή όγκων µαρµάρου στην περιοχή έφτανε τα m 3. Τα Πεντελικά µάρµαρα παρουσιάζουν σχιστότητα, η οποία είναι ιδιότητα που διευκολύνει την όρυξη ογκόλιθων και γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή κατά τη µηχανική επεξεργασία του πετρώµατος. Τα µάρµαρα της Πεντέλης έχουν χρώµα λευκό, λεπτό ιστό µεγάλης καθαρότητας χωρίς διάστιξη και διεσπαρµένες φλέβες. Η πρωτογενής παραγωγή προέρχεται από 6 λατοµεία και αγγίζει τους τόνους. Κυκλάδες Σηµαντική εξορυκτική δραστηριότητα παρουσιάζεται στις Κυκλάδες µε γνωστότερα τα µάρµαρα της Νάξου, της Τήνου και της Πάρου. Η πρωτογενής παραγωγή σε µάρµαρα το 2003 ήταν m 3 και προήλθε από 17 ενεργά λατοµεία. Μικρότερα κέντρα παραγωγής υπάρχουν στους νοµούς Ευβοίας, Μαγνησίας, Βοιωτίας Αρκαδίας και Ηµαθίας. Παραγωγή Νοµός Αριθµός Λατοµείων Ογκοµάρµαρα Κυβ. µέτρα «Ξοφάρια» τόνοι Λατύπη τόνοι Ν. Καβάλας Ν. ράµας Ν. Ιωαννίνων Ν. Κυκλάδων Ν. Κοζάνης Ν. Αργολίδας Ν. Ευβοίας Ν. Μαγνησίας Ν. Αττικής N. Βοιωτίας Ν. Αρκαδίας Ν. Ηµαθίας Ν. Πέλλας Ν. Λακωνίας

25 Ν. Σερρών Ν. Θεσπρωτίας Ν. Κορινθίας Ν. Ξάνθης Ν. Ηρακλείου Ν. Καστοριάς Ν. Κιλκίς Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ν. Μεσσηνίας Ν. Λέσβου Ν.Ρεθύµνου Ν. Χίου Ν. Ζακύνθου ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.3: Ενεργά λατοµεία διακοσµητικών πετρωµάτων το 2003 Σχήµα 3.1: Γεωγραφική κατανοµή λατοµείων µαρµάρου στον ελλαδικό χώρο 21

26 3.4 Χαρακτηριστικά του κλάδου µαρµάρων Ισχυρά σηµεία : Η υψηλή ποιότητα των ελληνικών µαρµάρων, ειδικά σε ότι αφορά στους χρωµατισµούς (το λευκό ελληνικό µάρµαρο θεωρείται από τα καλύτερα σε παγκόµσιο επίπεδο). Οι υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου και ο µεγάλος αριθµός αγορών προορισµού στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικές µαρµαροβιοµηχανίες. Η γειτνίαση και οι κοινωνικοοικονοµικές διασυνδέσεις της Ελλάδας µε τις χώρες της πρώην Α. Ευρώπης και τις αραβικές χώρες για την προώθηση εµπορικών σχέσεων. Η τάση δηµιουργίας κέντρων κοινής επιχειρηµατικής δράσης, µε έµφαση σε προωθητικές ενέργειες. Ο δυναµισµός που επιδεικνύουν στις προσωπικές πωλήσεις οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Αδυναµίες: Η έλλειψη διαφοροποίησης των προϊόντων µαρµάρου και της έγκαιρης προσαρµογής στις αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων. Αδυναµία ανταπόκρισης σε µεγάλες παραγγελίες. Τα σοβαρά θεσµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος (ανανέωση των αδειών εξόρυξης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λατόµευσης). Η έλλειψη επάρκειας σε πρώτες ύλες, ειδικά σε ότι αφορά στους όγκους µαρµάρων. Έχει αυξηθεί η ζήτηση και οι τιµές τους, ενώ αλµατώδης είναι και η αύξηση των εισαγωγών. Η έλλειψη Συστηµάτων Πιστοποίησης Ποιότητας των προϊόντων µαρµάρου στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Οι οργανωτικές αδυναµίες των περισσοτέρων επιχειρήσεων µαρµάρου, µε εξαίρεση ένα γκρουπ µεγάλων επιχειρήσεων. Απειλές : Η όξυνση του ανταγωνισµού στον κλάδο, από την αυξηµένη διείσδυση στην παγκόσµια αγορά νέων µαρµαροπαραγωγικών χωρών (Ν. Κορέα, Τουρκία κλπ) Η αυξανόµενη αντίδραση της πολιτείας και της Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος από την εξόρυξη µαρµάρων στα λατοµεία. Ο αυξανόµενος βαθµός δυσκολίας εύρεσης πρώτων υλικών για την κάλυψη µεγάλων παραγγελιών και το άνοιγµα των επιχειρήσεων σε εισαγωγές. Ο οξύτατος ανταγωνισµός των παραγωγικών µονάδων στις τιµές και ειδικότερα σε ότι αφορά τις εξαγωγές. 22

27 4 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα της εξόρυξης ογκοµαρµάρων λόγω του πλούσιου γεωλογικού υπεδάφους της, και κατ επέκταση την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επεξεργασία της πολύτιµης πρώτης ύλης. Η σταθερά υψηλή ζήτηση οδηγεί τον κλάδο σε µια διαρκή αναζήτηση όσο αφορά τη βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισµού, την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων. Το στάδιο της επεξεργασίας των ογκοµαρµάρων αποτελείται από πολλές επιµέρους διαδικασίες ξεκινώντας από την αποθήκευση των µπλόκ και καταλήγοντας στη συσκευασία των τελικών προϊόντων. 4.1 Ποιότητα διακοσµητικών λίθων Η ποιότητα των µπλοκ είναι ένα θέµα που επηρεάζει την επιλογή της διαδικασίας επεξεργασίας: - Οι ασυνέχειες (ρωγµές) µπορούν να είναι ορατές ή κρυµµένες µέσα στον όγκο του µπλοκ. Όταν το υλικό είναι βαριά ρωγµατωµένο, είναι δύσκολο να παραχθούν εµπορεύσιµα τελικά προϊόντα σε ικανοποιητικές ποσότητες. Η γραµµή επεξεργασίας µπορεί βέβαια να διαθέτει µέσα που να επιδιορθώνουν τις ρωγµές, όπως ο εξοπλισµός για την συγκόλληση και ενίσχυση των πλακών. - Κοιλότητες, µικρό ή µεγάλο πορώδες είναι επίσης δυνατό να υπάρχουν στο πέτρωµα. Τέτοιου είδους προβλήµατα µπορούν επίσης να διορθωθούν µε στοκάρισµα και ενίσχυση των πλακών. - Οι χηµικές αλλοιώσεις, όπως η οξείδωση των εγκλεισµάτων, µπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή προϊόντων χαµηλής αξίας. - Η γεωµετρία (οµαλότητα επιφανειών, τραχύτητα, ανώµαλο σχήµα). Η διαδικασία επεξεργασίας διαθέτει τα τεχνικά µέσα για την διόρθωση της γεωµετρίας (ορθογωνισµό) των µπλοκ, όπως η συρµατοκοπή ή τα πριόνια λεπίδων ή δίσκων 23

28 4.2 Προϊόντα Τα προϊόντα που µπορούν να ληφθούν (τελικά ή ενδιάµεσα) κατά την διάρκεια ή στο τέλος των διαδικασιών επεξεργασίας ταξινοµούνται σύµφωνα µε το µέγεθός τους στον ακόλουθο πίνακα : Προϊόν Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Πάχος (mm) Πλάκα (slab) Λεπτή πλάκα Λωρίδα (Stripe) Πλακάκι (Tile) Σοβατεπί Μικρό µπλοκ» πάχος =πάχος =πλάτος» πλάτος οµικός λίθος οποιοδήποτε οποιοδήποτε >80 Πίνακας 4.1: Τυπικά προϊόντα της επεξεργασίας. Οι πλάκες (για το δάπεδο ή την επένδυση τοίχων) είναι τελικά προϊόντα, στιλβωµένα ή µη, ορθογωνισµένα. Μπορούν να είναι και ενδιάµεσα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν από τα εργαστήρια (π.χ. µαρµαρογλυφεία) για την κατασκευή άλλων προϊόντων. Οι πλάκες παράγονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και προέρχονται από το σχίσιµο των µπλοκ σε τελάρα, συρµατοκοπές, πριόνια γιγαντιαίων δίσκων κ.λ.π. Τα πλακάκια είναι τελικά προϊόντα για την επένδυση δαπέδων και τοίχων και βγαίνουν σε τυποποιηµένα µεγέθη. Συνήθως κατασκευάζονται σε γραµµές επεξεργασίας µαζικής παραγωγής από πλάκες ή λωρίδες. Το µικρό µπλοκ είναι συνήθως ενδιάµεσο προϊόν που προορίζεται για µετέπειτα επεξεργασία σε εργαστήρια (π.χ. µαρµαρογλυφεία). Κατασκευάζεται από µεγαλύτερα µπλοκ σε τελάρα, συρµατοκοπές, πριόνια γιγαντιαίων δίσκων, ή ακόµα και σε πριόνια πολλαπλών δίσκων, ανάλογα µε το µέγεθός του. Οι δοµικοί λίθοι είναι τελικά προϊόντα, που κατασκευάζονται συνήθως από πλάκες ή µικρά µπλοκ, σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο σχέδιο, σε ένα εργαστήριο, ή στο εργαστηριακό τµήµα µεγαλύτερων εγκαταστάσεων παραγωγής. Χρησιµοποιούνται για την κατασκευή πάγκων κουζινών, πάγκων λουτρών, στοιχεία επίπλων, αρχιτεκτονικών στοιχείων, κλπ. 24

29 Η τεχνολογία σήµερα προσφέρει πλήθος επιλογών όσο αφορά τα µηχανήµατα επεξεργασίας ώστε να δίνεται οποιαδήποτε επιθυµητή µορφή στο προϊόν. Τέτοια µηχανήµατα είναι: γεφυροπρίονα δίσκου ελεγχόµενα µε υπολογιστή (CNC), µηχανές για το τελείωµα των πλευρών του περιγράµµατος, µηχανές στίλβωσης, στιλβωτές άκρων, τόρνοι, τζετ νερού, µηχανές χάραξης και µηχανές για περιγράµµατα. 4.3 Στάδια επεξεργασίας Ο κλάδος της επεξεργασίας µαρµάρου περιλαµβάνει ένα πλήθος µηχανών και εργαλείων που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία της πρώτης ύλης. Τα στάδια της επεξεργασίας των µπλοκ µαρµάρου είναι τα εξής: Γράφηµα 4.1: Ροή παραγωγικής διαδικασίας στις βιοµηχανίες επεξεργασίας µαρµάρου. - Ορθογωνισµός των όγκων και σχίσιµο των µπλοκ σε µικρότερα τεµάχια µε χρήση µονόλαµου (κοπή µε µονή λεπίδα), και συρµατοκοπής. Κατά τη διαδικασία κοπής µε κάθε µία από αυτές τις παραπάνω µεθόδους, είναι απαραίτητη η ψύξη των κοπτικών µέσων και των επιφανειών κοπής, γεγονός που επιτυγχάνεται µε καταιονισµό νερού. - Κοπή των πλακών, των λωρίδων και των µικρών µπλοκ µε α) λάµες σε µονόλαµο ή πολλαπλών λεπίδων τελάρο, β) µε περιστρεφόµενο αδαµαντοφόρο δίσκο (πριόνι) και γ) µε συρµατοκοπή. Τα τελάρα είναι µηχανήµατα που διαθέτουν παράλληλες αδαµαντοφόρες λάµες (κοπτικά σώµατα) στις κατάλληλες αποστάσεις ώστε κατά την κοπή να προκύπτουν πλάκες 2 ή 3 cm. Η κίνηση των κοπτικών σωµάτων είναι παλινδροµική προσοµοιάζοντας την κίνηση ενός πριονιού. Η ψύξη των κοπτικών στοιχείων και η απαγωγή της σκόνης γίνεται µε χρήση νερού. - Επεξεργασία επιφανειών αποτελεί προαιρετική τελική διαδικασία µέσω της οποίας τροποποιείται η υφή της επιφάνειας, η µορφή και το χρώµα αυτής. Περιλαµβάνει διαδικασίες όπως η στίλβωση επιφανειών, η εξοµάλυνση των ακµών, η αµµοβολή και η χάραξη. Στο στάδιο της τελικής λείανσης και στίλβωσης, τονίζεται η απόχρωση και 25

30 το χρώµα του πετρώµατος για να προσλάβει η επιφάνεια του τη δέουσα στιλπνότητα και διαφάνεια Ορθογωνισµός 1. Πλαίσιο κοπής, µονής λεπίδας διαµαντιών Περιγραφή Η µηχανή αποτελείται από ένα µεταλλικό πλαίσιο µε µια λεπίδα, η οποία κινείται παλινδροµικά και µετατοπίζεται κατακόρυφα σε σχέση µε το µπλοκ. Η λεπίδα διαθέτει κοπτικά άκρα διαµαντιών µε τα οποία κόβει το µπλοκ κατεβαίνοντας προς τα κάτω µε σταθερό ρυθµό. Η τάνυση στην λεπίδα εφαρµόζεται µε την βοήθεια ενός υδραυλικού, µηχανικού, ή πνευµατικού συστήµατος (το τελευταίο είναι η τρέχουσα πρακτική γιατί είναι γρηγορότερο, καθαρότερο και πιο αξιόπιστο). Ο κίτρινος σωλήνας που φαίνεται στο Σχήµα είναι ο σωλήνας πεπιεσµένου αέρα που συνδέει τις δύο άκρες του συστήµατος τανύσεως της κινητής λεπίδας. Η κατακόρυφη κίνηση της λεπίδας γίνεται είτε από την κάθετη µετατόπιση των φορέων της, είτε από την κάθετη µετατόπιση του φορέα του µπλοκ, και είναι µεγάλης ακρίβειας. Σχήµα 4.1: Πλαίσιο κοπής µονής λεπίδας. Προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα κοπής, πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν οι ακόλουθες παράµετροι: - Σωστή επιλογή και ποσότητα ροής ψυκτικού νερού ώστε να µειώνονται κατά το δυνατόν οι φθορές των λεπίδων - Η ταχύτητα της κατακόρυφης κίνησης και τροφοδοσίας να εξασφαλίζει καλή ποιότητα κοπής και ικανοποιητική ωριαία παραγωγή. 26

31 - Η ποιότητα των υλικών να παραµένει κατά το δυνατόν σταθερή ώστε η ταχύτητα κοπής να παραµένει ίδια και να µην φθείρονται οι λεπίδες. Σε περίπτωση εναλλαγής των υλικών το ιδανικό θα ήταν να ακολουθεί η αντίστοιχη εναλλαγή των λεπίδων. Εφαρµογές Η χρήση του πλαισίου κοπής µονής λεπίδας είναι µια αποδοτική µέθοδος κοπής µεγάλου αριθµού πλακών κυρίως µαλακών υλικών όπως το µάρµαρο και ο ασβεστόλιθος. Μειονεκτήµατα των πλαισίων είναι οι κοπές µεγάλου πλάτους και η δηµιουργία µεγάλων ποσών θρυµµένου υλικού. Οι εκποµπές θορύβου είναι χαµηλότερες από άλλες µηχανές επεξεργασίας. Θεωρείται ως παλαιού τύπου τεχνολογία και θα µπορούσε να αντικατασταθεί από τις συρµατοκοπές µε σύρµατα διαµαντιών. Χαρακτηριστικά Τα χαρακτηριστικά που δίνονται στον Πίνακα είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων αυτού του είδους µηχανήµατος. Μήκος κοπής (mm) Ύψος κοπής (mm) Μήκος λεπίδας (mm) Μήκος παλινδροµικής κίνησης (mm) Ταχύτητα περιστροφής (rpm) Ταχύτητα καθόδου λεπίδας (ρυθµιζόµενη, m/h) 0,4-1,4 Κατανάλωση νερού (l/min) Ισχύς κυρίου µοτέρ (kw) Ισχύς µοτέρ καθόδου (kw) 2,2 Εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς (kw) 30 Μήκος µηχανής (mm) Πλάτος µηχανής (mm) Ύψος µηχανής (mm) 5820 Βάρος µηχανής (t) 4-7 Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά πλαισίου κοπής, µονής λεπίδας διαµαντιών 27

32 2. Σταθερή συρµατοκοπή Περιγραφή Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται για τον ορθογωνισµό µαρµάρων και γρανιτών. Αποτελείται από ένα πλαίσιο χάλυβα και δύο περιστρεφόµενα τύµπανα µεγάλης διαµέτρου που προκαλούν την τάνυση του σύρµατος διαµαντιών Σχήµα. Το σύρµα διαµαντιών, το οποίο χρησιµοποιείται για την αρχική κοπή τόσο σε εκµεταλλεύσεις µαρµάρου όσο και γρανίτη και στον ορθογωνισµό των µπλοκ, αντικατέστησε το ελικοειδές σύρµα χάλυβα που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα µαζί µε λεπτόκοκκο λειαντικό υλικό (άµµος σµυρίδας ή χαλαζία) για την αρχική κοπή των µπλοκ στα λατοµεία, καθιστώντας την µέθοδο της συρµατοκοπής περισσότερο ευέλικτη και ταχύτερη. Τα σύρµατα διαµαντιών παρουσιάζουν πολυάριθµα και ουσιαστικά πλεονεκτήµατα: υψηλή ταχύτητα κοπής, κοπές µεγάλων διαστάσεων (πάνω από 200 m²), γρήγορη έναρξη της κοπής, χαµηλές δαπάνες επένδυσης, υψηλή ποιότητα κοπής και χαµηλό επίπεδο θορύβου. Σχήµα 4.2: Εγκατάσταση συρµατοκοπής. Χαρακτηριστικά Τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά του µηχανήµατος παρατίθενται στον πίνακα. Μήκος κοπής (mm) Ύψος κοπής (mm) Μήκος λεπίδας (mm) Μήκος παλινδροµικής κίνησης (mm) Ταχύτητα περιστροφής (rpm) Ταχύτητα καθόδου λεπίδας (ρυθµιζόµενη, m/h) 0,4-1,4 28

33 (ρυθµιζόµενη, m/h) 0,4-1,4 Κατανάλωση νερού (l/min) Ισχύς κυρίου µοτέρ (kw) Ισχύς µοτέρ καθόδου (kw) 2,2 Εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς (kw) 30 Μήκος µηχανής (mm) Πλάτος µηχανής (mm) Ύψος µηχανής (mm) 5820 Βάρος µηχανής (t) 4-7 Πίνακας 4.3: Χαρακτηριστικά σταθερής συρµατοκοπής Κοπή πλακών 1. Σταθερή συρµατοκοπή πολλαπλών συρµάτων Περιγραφή Χρησιµοποιείται για την κοπή πλακών από µπλοκ µαρµάρου ή γρανίτη. Η δοµή της είναι παρεµφερής µε αυτήν της συρµατοκοπής µε ένα σύρµα, µε τη διαφορά ότι διαθέτει πολλά σύρµατα που οδηγούνται από χωριστά και ανεξάρτητα περιστρεφόµενα τύµπανα. Είναι µηχάνηµα χαµηλής παραγωγικότητας αλλά µεγάλης ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σχήµα 4.3: Σταθερή συρµατοκοπή 60 συρµάτων. 29

34 Χαρακτηριστικά Τα χαρακτηριστικά που δίνονται στον Πίνακα είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων αυτού του είδους µηχανήµατος (αριθµός συρµάτων: 60). Μέγιστος αριθµός συρµάτων 60 Ελάχιστο-µέγιστο πάχος πλάκας (mm) Πλάτος µπλοκ(mm) 3500 Ύψος µπλοκ (mm) 2100 Ταχύτητα σύρµατος (m/s) 0-40 Μήκος σύρµατος (m) 24,4-25,4 ιάµετρος σύρµατος (mm) 8 ιάµετρος τυµπάνου (mm) 2350 Εγκατεστηµένη ισχύς (kw) Μήκος µηχανής (mm) Πλάτος µηχανής (mm) 2650 Ύψος µηχανής (mm) 5300 Βάρος µηχανής (t) 30 Πίνακας 4.4: Χαρακτηριστικά συρµατοκοπής πολλαπλών συρµάτων. 2. Πλαίσιο πολλαπλών λεπίδων διαµαντιών Περιγραφή Το πλαίσιο πολλαπλών λεπίδων διαµαντιών είναι η συνηθέστερη τεχνολογία για το σχίσιµο των µπλοκ µαρµάρου. Αποτελείται από ένα µεγάλων διαστάσεων, βαρύ πλαίσιο που φέρει ένα σύνολο λεπίδων. Η περιστροφή ενός µεγάλου τροχού µεταφέρει µέσω δύο ράβδων την παλινδροµική κίνηση στον φορέα των λεπίδων ο οποίος κατέρχεται µε σταθερή και ρυθµιζόµενη ταχύτητα. 30

35 Σχήµα 4.4: Πλαίσιο πολλαπλών λεπίδων διαµαντιών. Εφαρµογές Χρησιµοποιείται για την κοπή πλακών από µπλοκ µαρµάρου και λοιπών µαλακών πετρωµάτων. Η κοπή επιτυγχάνεται λόγω τριβής των διαµαντιών των λεπίδων µε το υλικό, και την παλινδροµική κίνηση των λεπίδων. Χαρακτηριστικά Αριθµός λεπίδων πάχους 2cm Μήκος λεπίδων (mm) Μήκος κοπής (mm) Ύψος κοπής (mm) Πλάτος κοπής (mm) Μοτέρ τροχού (kw) Μοτέρ καθοδικής κίνησης (kw) ιάµετρος τροχού (mm) Κατανάλωση νερού (l/min ανά λεπίδα) Μήκος µηχανής (mm) Πλάτος µηχανής (mm) Ύψος µηχανής (mm) Βάρος µηχανής (t) Τάνυση λεπίδων υδραυλική υδραυλική υδραυλική υδραυλική Πίνακας 4.5: Χαρακτηριστικά πλαισίου πολλαπλών λεπίδων διαµαντιών. 31

36 3. Τελάρο Περιγραφή Το τελάρο είναι η πιο συνηθισµένη τεχνολογία για το σχίσιµο των µπλοκ γρανίτη. Αποτελείται από ένα πλαίσιο µεγάλου όγκου και βάρους, τον φορέα των λεπίδων και τις ατσάλινες λεπίδες αυτού. Η περιστροφή ενός µεγάλου τροχού µεταφέρει µέσω δύο ράβδων την παλινδροµική κίνηση στον φορέα των λεπίδων ο οποίος κατέρχεται µε σταθερή και ρυθµιζόµενη ταχύτητα. Η κοπή επιτυγχάνεται µέσω της τριβής που δηµιουργείται από την συνδυασµένη δράση των λεπίδων χάλυβα και ενός λειαντικού µίγµατος που αποτελείται από νερό, ασβέστιο και κόκκους. Σχήµα 4.5: Τελάρο κοπής µπλοκ γρανίτη. Χαρακτηριστικά Αριθµός λεπίδων πάχους 2cm Μήκος κοπής (mm) Ύψος κοπής (mm) Πλάτος κοπής (mm) Μοτέρ τροχού (kw) Μοτέρ καθοδικής κίνησης (kw) 4 4 5,5 7,5 Μήκος παλινδροµικής κίνησης Ταχύτητα παλινδροµικής Ταχύτητα καθοδικής κίνησης Κατανάλωση νερού (l/day)

37 Μήκος µηχανής (m) ,5-18,5 17 Πλάτος µηχανής (mm) Ύψος µηχανής (mm) Βάρος µηχανής (t) Πίνακας 4.6: Χαρακτηριστικά τελάρου κοπής µπλοκ γρανίτη. 4. Πριόνι γιγαντιαίου δίσκου Περιγραφή Το µηχάνηµα αυτό αποτελείται από ένα ισχυρό πλαίσιο και έναν οριζόντιο άξονα, στον οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένος ένας δίσκος διαµαντιών διαµέτρου πάνω από 2 µέτρα. Ο δίσκος κόβει το µπλοκ που είναι τοποθετηµένο κάτω από αυτόν σε πλάκες, διαδοχικά. Ο δίσκος του πριονιού µπορεί να κινείται κατακόρυφα επάνω στο πλαίσιο και οριζόντια κατά µήκος του άξονα προκειµένου να πραγµατοποιήσει την κοπή ενώ ταυτόχρονα ψύχεται µε νερό. Σχήµα 4.6: Γιγαντιαίος ίσκος Κοπής. Εφαρµογές Χρησιµοποιείται για την κοπή γρανίτη και µαρµάρου για την παραγωγή πλακών, από ελαττωµατικά, ανώµαλου σχήµατος ή µικρών διαστάσεων µπλοκ. 33

38 Χαρακτηριστικά Μέγιστη διάµετρος δίσκου (mm) Μέγιστο βάθος κοπής (mm) Αριθµός δίσκων 1 Μήκος κοπής (mm) 3500 Ισχύς µοτέρ δίσκου (kw) Ταχύτητα προχώρησης κοπής 0-15 (mm/min) Κατανάλωση νερού (l/min) 120 Μήκος µηχανής (mm) 9400 Πλάτος µηχανής (mm) 6000 Ύψος µηχανής (mm) 5400 Βάρος µηχανής (t) 18 Πίνακας 4.7: Χαρακτηριστικά πριονιού γιγαντιαίου δίσκου. ίσκοι διαµαντιών Περιγραφή Ο κοπτικός δίσκος διαµαντιών είναι το µέρος του δίσκου που εκτελεί την κοπή. Αποτελείται από το συνδετικό µέταλλο, τη µήτρα, και τους κόκκους διαµαντιών που εµφυτεύονται µε θερµική κατεργασία υπό πίεση. Το κοπτικό τεµάχιο περιέχει ένα ορισµένο ποσοστό βιοµηχανικών διαµαντιών που µπορεί να είναι φυσικά ή συνθετικά. Ανάλογα µε τα ποσοστά διαµαντιών και συνδετικού µετάλλου το κοπτικό τεµάχιο έχει διαφορετική απόδοση. Επίσης οι πιο λεπτοί δίσκοι έχουν υψηλότερη ταχύτητα κοπής αλλά χειρότερη απόδοση σε σχέση µε τους παχύτερους δίσκους Σχήµα. Σχήµα 4.7: ίσκοι διαµαντιών διαφορετικών διαµέτρων 34

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΑΤΕ = Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΑΤΕ = Ασφάλεια Τεχνικών Έργων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (Πηγή ΙΚΑ, 2000) ΑΘΗΝΑ 2003 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑ ΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Βασικές έννοιες «Εργατικό ατύχηµα»: βίαιο συµβάν που λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή την εργασία, µε συνέπεια τραυµατισµού του σώµατος, βλάβη της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE Πειραιάς, 12/03/2015 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

K.και. έλεγχος της ποιότητας. Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr

K.και. έλεγχος της ποιότητας. Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr ΕΛ.Ο.ΓA.K. K.και έλεγχος της ποιότητας του νωπού γάλακτος στη χώρα µας Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%w) Ασβεστίτης 98 Δολομίτης - Quartz 0.5

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%w) Ασβεστίτης 98 Δολομίτης - Quartz 0.5 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) Ασβεστίτης 98 Quartz 0.5 CaO 54.80 K 2 O 0.09 MgO 1.55 Na 2 O 0.04 SiO 2 1.10 MnO 0.02 Fe 2 O 3 0.14 LOl 43.05 Al 2 O 3 0.20 Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Κατηγοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα