ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» ΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 3,00, ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΚΟΙΝΗ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ «ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3461/2006 ΠΕΡΙ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ».

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η παρούσα ηµόσια Πρόταση (ως ακολούθως ο όρος ορίζεται) απευθύνεται στους δυναµένους νοµίµως να την αποδεχθούν µετόχους της Ελληνικής ανώνυµης εταιρίας «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.», οι µετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις ηµόσιες Προτάσεις» και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα (οι «Αποδέκτες»). Ειδικότερα, το παρόν Πληροφοριακό ελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά Μετοχών άµεσα ή έµµεσα από πρόσωπα νοµικά ή φυσικά σε καµία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγµατοποίηση µιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόµηση/διανοµή του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή, καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου και παντός σχετικού µε την παρούσα ηµόσια Πρόταση εγγράφου ή ετέρου υλικού από οιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες (ως ακολούθως ο όρος ορίζεται). Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν Πληροφοριακό ελτίο ή έγγραφο σχετικό µε αυτό ή και µε τη ηµόσια Πρόταση θα πρέπει να ενηµερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισµούς. Ο Προτείνων (ως ακολούθως ο όρος ορίζεται) δε φέρει καµία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαµένοντες σε οιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεµατοφύλακες ή εµπιστευµατοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα 2.25 του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου. Καµία ήλωση Αποδοχής (ως ακολούθως ο όρος ορίζεται) της ηµόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούµενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαµένων σε Εξαιρούµενη Χώρα, ούτε το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα (ως ακολούθως ο όρος ορίζεται) θα καταβληθεί σε λογαριασµό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούµενης Χώρας. Μέτοχος (ως ακολούθως ο όρος ορίζεται), που δεν έχει συµπληρώσει, εµπροθέσµως και προσηκόντως, κατά τους όρους του παρόντος, τη ήλωση Αποδοχής ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα ηµόσια Πρόταση. Για την περίοδο µε έναρξη την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της ηµόσιας Πρότασης ( ) και λήξη την τελευταία ηµέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωµα να αποκτήσει Μετοχές, χρηµατιστηριακώς ή εξωχρηµατιστηριακώς. Το παρόν Πληροφοριακό ελτίο περιλαµβάνει αναφορές και εκτιµήσεις σχετικά µε τα επιχειρηµατικά σχέδια του Προτείνοντος (ως ακολούθως ο όρος ορίζεται) ως προς την υπό εξαγορά Εταιρία. Οι πληροφορίες, που περιλαµβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό ελτίο και αφορούν την Εταιρία (ως ακολούθως ο όρος ορίζεται), έχουν ληφθεί από: (i) το δηµοσιευµένο Ετήσιο ελτίο της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005, (ii) τις δηµοσιευµένες Eτήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005, (iii) τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) για την περίοδο και (iv) άλλες πηγές προσβάσιµες από το κοινό. Ο Προτείνων και ο Σύµβουλος του Προτείνοντος (ως ακολούθως ορίζεται) δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών και δεν φέρουν καµία ευθύνη αναφορικά µε αυτές. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 2

3 Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται όπως ο νόµιµος αποδέκτης της παρούσας ηµόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου συµβουλευθεί χρηµατιστή, τραπεζίτη, νοµικό σύµβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο αρµόδιο σύµβουλο της επιλογής του σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 3

4 ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν Πληροφοριακό ελτίο, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες: Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δηµόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας ηµόσιας Πρότασης, την οποία η Ε.Κ. θα έχει εγκρίνει σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Νόµου. Αποδεχόµενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που, εµπροθέσµως και προσηκόντως, κατά τους όρους του παρόντος, θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη ηµόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους. Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός χειριστής των Μετοχών των Αποδεχοµένων Μετόχων. ήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι τυχόν υποβάλλουν στη ιαχειρίστρια, ανακαλώντας τη ήλωση Αποδοχής τους, προκειµένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση. ήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυµεί να αποδεχθεί τη ηµόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόµου. ηµόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δηµόσια πρόταση, προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας, την οποία ο Προτείνων απευθύνει, σύµφωνα µε το Νόµο. ιαχειρίστρια νοείται η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των ηλώσεων Αποδοχής. Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εξαιρούµενη Χώρα νοείται οιαδήποτε χώρα στην οποία, σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η δηµοσίευση ή διενέργεια της παρούσας ηµόσια Πρότασης ή η ταχυδρόµηση/διανοµή του Πληροφοριακού ελτίου είναι παράνοµη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Εταιρία νοείται η Ελληνική ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ- ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.». Κ.Α.Α. νοείται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Κανονισµός Εκκαθάρισης νοούνται οι υπό στοιχεία 2/304/ και 3/304/ αποφάσεις της Ε.Κ., όπως ισχύουν σήµερα. Μεταβιβαζόµενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόµενες Μετοχές, που περιέρχονται στον Προτείνοντα, δια εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης, συνεπεία της ηµόσιας Πρότασης. Μετοχές νοούνται οι κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές της Εταιρίας, ονοµαστικής αξίας 1,21 εκάστη, µεθ όλων των υφιστάµενων και µελλοντικών δικαιωµάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας και το νόµο, ενσωµατώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη µετοχές, άπαντα ελεύθερα βαρών, δεσµεύσεων, κατασχέσεων, περιορισµών, επισχέσεων, απαγορεύσεων, προνοµίων, ελαττωµάτων, δικαιωµάτων (π.χ. επικαρπίας) και αξιώσεων τρίτων. Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαµφισβήτητοι κύριοι Μετοχών. Μέτοχοι εκτός Ελλάδος νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαµένοντες σε χώρα εκτός Ελλάδος. ΜΣΧΤ νοείται η µέση χρηµατιστηριακή τιµή της Μετοχής, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόµου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 4

5 Νόµος νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106/2006) «Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις ηµόσιες Προτάσεις». Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή της ηµόσιας Πρότασης. Προσφερόµενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχοµένων Μετόχων, που αναφέρονται στη ήλωση Αποδοχής τους και τις οποίες, εµπροθέσµως και προσηκόντως, κατά τους όρους του παρόντος, εγκύρως θα προσφέρουν στη ιαχειρίστρια. Προσφερόµενο Αντάλλαγµα νοείται το ποσό των 3,00 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις µετρητοίς για κάθε Προσφερόµενη Μετοχή. Προτείνων νοείται η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.». Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Κ.Α.Α. Σύµβουλος νοείται η «ARTION Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», που ενεργεί ως σύµβουλος του Προτείνοντος για τη ηµόσια Πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου. Χ.Α. νοείται το Χρηµατιστήριο Αθηνών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 5

6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόµου, o κ. Πρόδροµος Εµφιετζόγλου, υπό την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος του Προτείνοντα και ως υπεύθυνος σύνταξης του Πληροφοριακού ελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό ελτίο είναι πλήρες και ακριβές, και τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του και την ουσία της ηµόσιας Πρότασης. Για τον Προτείνοντα Υπογραφή: Εµφιετζόγλου Πρόδροµος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου, η «ARTION Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», που είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δικαιούµενη να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ του Ν. 2396/1996 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό ελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούµενη επιµέλεια, ότι το περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου είναι ακριβές. Για την ARTION Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Υπογραφή: Υπογραφή:.. Καλογεράκης Ιωάννης ιευθύνων Σύµβουλος Κοκκινάκη Μαρία ιευθύντρια Corporate Finance ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ...4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ηµόσια Πρόταση Η Εταιρία Ο Προτείνων Επιχειρηµατική Στρατηγική του Προτείνοντος Αναφορικά µε την Εταιρία Οι Μετοχές που Αποτελούν Αντικείµενο της ηµόσιας Πρότασης Προσφερόµενο Αντάλλαγµα Αναθεώρηση της ηµόσιας Πρότασης ιαδικασία της ηµόσιας Πρότασης εσµευτικότητα της ηµόσιας Πρότασης Ο Σύµβουλος του Προτείνοντος ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εισαγωγή Η Εταιρία Ο Προτείνων Ο Σύµβουλος του Προτείνοντoς Εξουσιοδοτηµένο Πιστωτικό Ίδρυµα για την Kατάθεση των ηλώσεων Αποδοχής Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού ελτίου Βεβαίωση Χορηγούµενη από την Alpha Τράπεζa A.E Οι Μετοχές που Αποτελούν Αντικείµενο της ηµόσιας Πρότασης Μετοχές του Προτείνοντα Ανώτατος Αριθµός Μετοχών που εσµεύεται να Αποκτήσει ο Προτείνων Ελάχιστος Αριθµός Μετοχών που Πρόκειται να Αποκτήσει ο Προτείνων Αναθεώρηση της ηµόσιας Πρότασης Το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα Πληροφορίες για τη Χρηµατοδότηση της ηµόσιας Πρότασης ικαίωµα Εξόδου (Sell-out) Αιρέσεις Περίοδος Αποδοχής Ειδικές Συµφωνίες του Προτείνοντος µε Άλλα Πρόσωπα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισµένα µε τον Προτείνοντα ηλώσεις Αποδοχής - ιαδικασία Παραλαβής των ηλώσεων Αποδοχής - Μη Ανακλητό των ηλώσεων Αποδοχής ηµοσίευση των Αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης ιαδικασία Καταβολής του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος - ιαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόµενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δε Μεταβιβάζονται Επιχειρηµατικά Σχέδια του Προτείνοντος Σχετικά µε την Εταιρία Πληροφορίες Σχετικά µε Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Μέτοχοι εκτός Ελλάδας Εφαρµοστέο ίκαιο και ωσιδικία ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ...36 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 7

8 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Τµήµα 1 δεν υποκαθιστούν το πλήρες κείµενο του Πληροφοριακού ελτίου. Ως εκ τούτου, κάθε απόφαση για την αποδοχή ή µη της ηµόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και µελέτη του Πληροφοριακού ελτίου ως συνόλου και όχι µόνο στην παρούσα περίληψη. 1.1 ηµόσια Πρόταση Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου) 8440/06/Β86/16 και έδρα το Μαρούσι (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αριθµός 91) απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση προς όλους τους δυναµένους εγκύρως να την αποδεχθούν Μετόχους της Εταιρίας, η οποία είναι ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης ( ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών και Ε.Π.Ε.) µε αριθµό 8196/06/Β/86/03. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες και τελούν υπό διαπραγµάτευση στην κατηγορία της Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ηµόσια Πρόταση διενεργείται σύµφωνα µε το Ν. 3461/2006 ««Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις ηµόσιες Προτάσεις» και υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν Πληροφοριακό ελτίο. Στις ο Προτείνων ενηµέρωσε την Ε.Κ. και το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ότι απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση στους Μετόχους της Εταιρίας για την αγορά των Μετοχών τους, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει άµεσα ή έµµεσα. Στις ο Προτείνων ενηµέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι θα προβεί σε αναθεωρηµένη ηµόσια Πρόταση προσφέροντας υψηλότερο Προσφερόµενο Αντάλλαγµα από το αρχικά ανακοινωθέν την 17 η Ιανουαρίου στους Μετόχους. Ειδικότερα, ο Προτείνων από την 5 η Ιουνίου 2006 (ηµεροµηνία κατά την οποία κατείχε 46,94% των Μετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας) µέχρι και την 29 η εκεµβρίου 2006 απέκτησε Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του 3,00% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 ή από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Νόµου, υποχρεούται να προβεί σε υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση. Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική του Προτείνοντος, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία της Εταιρίας και αποφάσισε να προχωρήσει στη ηµόσια Πρόταση, αποσκοπώντας και στον έλεγχο της καταστατικής πλειοψηφίας της Εταιρίας, δηλαδή των 2/3 του µετοχικού κεφαλαίου µέσω της αύξησης της µετοχικής συµµετοχής του σε αυτή. Σε εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης, ο Προτείνων προβαίνει στην παρούσα ηµόσια Πρόταση. Η ηµόσια Πρόταση αφορά το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων, άµεσα ή έµµεσα, δεν κατέχει, ούτε διαρκούσης της ηµόσιας Πρότασης θα αποκτήσει, ήτοι αφορά τις Μετοχές της ηµόσιας Πρότασης. Η ηµόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Νόµου και, εποµένως, δεν υπόκειται σε αιρέσεις. Η ηµόσια Πρόταση ανακοινώθηκε µε δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 17 η Ιανουαρίου 2007 και στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 17 ης Ιανουαρίου 2007, το οποίο δηµοσιεύτηκε την 18 η Ιανουαρίου 2007, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόµου, την 17 η Ιανουαρίου Ο Προτείνων προέβη σε αναθεώρηση του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος την 23 η Ιανουαρίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 8

9 2007 µέσω ανακοίνωσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και δηµοσίευσης της στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών της 23 ης Ιανουαρίου 2007, το οποίο δηµοσιεύτηκε την 24 η Ιανουαρίου Η ανακοίνωση αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόµου, την 23 η Ιανουαρίου Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό ελτίο, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόµου, την 8 η Φεβρουαρίου Με την παρούσα ηµόσια Πρόταση, ο Προτείνων απευθύνει πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, ήτοι Μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,55% που ο Προτείνων δεν κατέχει άµεσα ή έµµεσα την 16 η Ιανουαρίου 2007 ούτε πρόκειται να αποκτήσει διαρκούσης της ηµόσιας Πρότασης. Κατά την ηµέρα αυτή, ο Προτείνων κατείχε άµεσα συνολικά µετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε 50,45% του συνολικώς καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 50,45% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου. Για την περίοδο µε έναρξη την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της ηµόσιας Πρότασης ( ) και λήξη την τελευταία ηµέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωµα να αποκτήσει Μετοχές, χρηµατιστηριακώς ή εξωχρηµατιστηριακώς. Σηµειώνεται ότι ο Προτείνων πραγµατοποίησε, κατά τη συνεδρίαση της 24 ης Ιανουαρίου 2007, αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,10, µε µέση τιµή κτήσης 2,9747 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,99 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,96 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,4480% σε 50,6617%. Κατά τη συνεδρίαση της 25 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,00, µε µέση τιµή κτήσης 2,9388 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,95 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,6617% σε 50,7362%. Κατά τη συνεδρίαση της 26 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,00, µε µέση τιµή κτήσης 2,9393 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,95 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,91 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,7362% σε 50,8107%. Κατά τη συνεδρίαση της 29 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,00, µε µέση τιµή κτήσης 2,9350 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,94 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,8107% σε 50,8605%. Κατά τη συνεδρίαση της 30 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,97, µε µέση τιµή κτήσης 2,9329 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,94 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,8605% σε 50,9101%. Κατά τη συνεδρίαση της 31 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,64, µε µέση τιµή κτήσης 2,9331 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,94 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,9101% σε 51,0021%. Κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,25, µε µέση τιµή κτήσης 2,9369 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,94 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 51,0021% σε 51,0642%. Επίσης, κατά τη συνεδρίαση της 2 ας Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,69, µε µέση τιµή κτήσης 2,9521 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,96 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,95 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 51,0642% σε 51,1084%. Ύστερα από την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης ο Προτείνων, δεν προτίθεται να αιτηθεί τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 9

10 1.2 Η Εταιρία Η ηµόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία. Η πλήρης επωνυµία της Εταιρίας είναι «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.». Η Εταιρία συστάθηκε το 1963 µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ µε την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εµπορίου δόθηκε στην Εταιρία άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, (ΦΕΚ 671/ ). Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε 50 έτη και λήγει το έτος Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στο ήµο Αγίου Αθανασίου ( ηµοτικό ιαµέρισµα Νέας Αγχιάλου) Θεσσαλονίκης και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο 15ο χλµ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βέροιας. Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 8196/06/Β/86/03. Η βασική δραστηριότητα της Eταιρίας είναι η παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση προϊόντων ξυλείας. Τα κυριότερα προϊόντα που παράγει η Εταιρία είναι µοριοσανίδες επενδεδυµένες µε καπλαµά ή µελαµίνη και MDF επενδεδυµένο µε καπλαµά ή µελαµίνη. Επίσης, η Eταιρία εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά κόντρα πλακέ τροπικών και Ευρωπαϊκών ξυλοφύλλων, MDF, OSB (ισοσανίδες), ξυλόπλακες, και πριστή ξυλεία Ευρώπης και Αφρικής. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, απαρτίζεται από τους κάτωθι: ΟΝΟΜΑ Πρόδροµος Eµφιετζόγλου του Συµεών Μελποµένη Εµφιετζόγλου του Προδρόµου ηµήτριος Κατσάνος του Γεωργίου Βύρων Καψάλης του Αντωνίου Ηλίας Πόππης του Αθανασίου Νικόλαος όλλας του ηµητρίου Ι ΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος, Γενικός ιευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος του.σ., Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Βοηθός Γενικού ιευθυντή, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Η θητεία του ως άνω ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την Οι µέτοχοι της Εταιρίας µε ποσοστό άνω του 5,00% είναι οι ακόλουθοι: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε ,02% Σηµείωση: Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την επίσηµη ενηµέρωση που παρέχει η Ε.Κ. για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων µετόχων, βάσει των διατάξεων του Π.. 51/1992. Η Εταιρία την απασχολεί 57 άτοµα, ενώ σε επίπεδο Οµίλου απασχολούνται 58 άτοµα. 1.3 Ο Προτείνων Ο Προτείνων είναι Ελληνική ανώνυµη εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 2160/ ), η έδρα της είναι από την 1 η Ιανουαρίου 1997 ο ήµος Αµαρουσίου (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αριθµός 91) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου) µε αριθµό 8440/06/Β86/16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 10

11 Ο Α.Φ.Μ. της εταιρίας είναι και λειτουργεί σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Ο Όµιλος του Προτείνοντος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς: (i) στον τοµέα των κατασκευών, (ii) στον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων-εκµεταλλεύσεις, (iii) στον τοµέα παραγωγής ενέργειας και (iv) στον τοµέα παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, προϊόντων ξύλου και επεξεργασίας µαρµάρου. Σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2005, ο Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών του Προτείνοντα ανήλθε στο ποσό των 116,935 εκατ., τα Ενοποιηµένα Μικτά Αποτελέσµατα ανήλθαν στο ποσό 26,472 εκατ., ενώ τα Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσεως µετά Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας ανήλθαν στο ποσό των 19,631 εκατ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των ως άνω Οικονοµικών Καταστάσεων, το Ενεργητικό του Προτείνοντα σε επίπεδο Οµίλου ανέρχεται σε 383,480 εκατ., ενώ η Ενοποιηµένη Καθαρή του Θέση είναι 222,529 εκατ. Το µετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 137,502 εκατ. Οι µέτοχοι µε ποσοστό άνω του 5,00% είναι οι ακόλουθοι: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πρόδροµος Εµφιετζόγλου ,89% SMALLCAP WORLD FUND INC ,03% Σηµείωση: Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την επίσηµη ενηµέρωση που παρέχει η Ε.Κ. για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων µετόχων, βάσει των διατάξεων του Π.. 51/1992. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Προτείνοντος, σύµφωνα µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΟΝΟΜΑ Πρόδροµος Eµφιετζόγλου του Συµεών Μελποµένη Εµφιετζόγλου του Προδρόµου Νικόλαος Καµπάς του Ιωάννου Γεώργιος ηµάκης του Ιωάννου Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνος Απόστολος Αθανασόπουλος του Νικολάου Ελένη Βοζάνη του Αλεξάνδρου Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου Γεώργιος Καλίνογλου του Νικολάου Ι ΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος του.σ., Γενικός ιευθυντής και Τεχνικός ιευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος ιευθύνουσα Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Η θητεία του.σ. είναι πενταετής (5) και λήγει την Ο Προτείνων την απασχολεί 437 άτοµα, ενώ σε επίπεδο Οµίλου απασχολούνται 788 άτοµα. 1.4 Επιχειρηµατική Στρατηγική του Προτείνοντος Αναφορικά µε την Εταιρία Η παρούσα ηµόσια Πρόταση απευθύνεται από τον Προτείνοντα µε σκοπό την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας. Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική του Προτείνοντος, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία της Εταιρίας και αποφάσισε να προχωρήσει στη ηµόσια Πρόταση, αποσκοπώντας και στον έλεγχο της καταστατικής πλειοψηφίας της Εταιρίας, δηλαδή των 2/3 του µετοχικού κεφαλαίου µέσω της αύξησης της µετοχικής συµµετοχής του σε αυτή. H ακολουθούµενη µέχρι σήµερα επιχειρηµατική στρατηγική της Εταιρίας θα επηρεαστεί από την σκοπούµενη αύξηση της συµµετοχής του Προτείνοντος στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, καθώς ο Προτείνων έχει αποφασίσει να ενισχύσει την Εταιρία µε δραστηριότητες αγοραπωλησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 11

12 ακινήτων, κατασκευή και ανάπτυξη αστικών οικοδοµών και οικισµών (Real Estate) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έως και σήµερα, η δραστηριότητα της Εταιρίας βασίζεται στην παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση προϊόντων ξυλείας. Συγκεκριµένα, βασική στρατηγική του Προτείνοντος στο µέλλον θα αποτελέσει η σταδιακή µείωση που θα οδηγήσει σε τερµατισµό της βιοµηχανικής δραστηριότητας της Εταιρίας στον τοµέα της ξυλείας και η εδραίωση της Εταιρίας, ως βραχίονα του Οµίλου του Προτείνοντος, στους τοµείς της εµπορικής και οικιστικής αξιοποίησης ακινήτων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη µε αιχµή τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία. Η προσαρµογή του αντικειµένου και της κύριας δραστηριότητας της Εταιρίας, ως κύριος στόχος του Προτείνοντος, είναι αναµενόµενη, δεδοµένων των αλλαγών των συνθηκών στον κλάδο ξυλείας και της αµείλικτης εισαγωγικής διείσδυσης. Η συστηµατική επέκταση της Εταιρίας στις αγορές ακινήτων της Νέας Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία, Βουλγαρία) είναι το µεγάλο πλεονέκτηµα του Προτείνοντος, ο οποίος έχει αποφασίσει να ενισχύσει την Εταιρία µε δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. O Προτείνων, προκειµένου να αναπτύξει τη δραστηριότητα της Εταιρίας, προτίθεται να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες: (Α) Επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και µη ακινήτων και κατασκευή µεγάλων οικιστικών µονάδων. (Β) Αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση αστικών και µη ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους. (Γ) Οικοδοµικές επιχειρήσεις και ειδικότερα ανάληψη οικοδοµικών εργασιών, ανέγερση και εκµετάλλευση κτιριακών συγκροτηµάτων και εγκαταστάσεων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. ( ) Έρευνα αγοράς τιµών πωλήσεων και µισθώσεων ακινήτων, και άσκηση κτηµατικών εργασιών µε αντικείµενο την διαµεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκµίσθωση ακινήτων. (Ε) Συµµετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα. Προς όλες τις ως άνω κατευθύνσεις η Εταιρία έχει ήδη κάνει ουσιαστικές κινήσεις. Η πρώτη είναι η δραστηριοποίηση της Εταιρίας στην ανάπτυξη ακινήτων στη Μόσχα, συµµετέχοντας αρχικά σε ποσοστό 25,00% στο µετοχικό κεφάλαιο της «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ Ε.Π.Ε.». Πρόσφατα φρόντισε και διατήρησε το ποσοστό της αυτό, αφού συµµετείχε στην αύξηση - διπλασιασµό του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρίας. Σηµειώνεται ότι η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ Ε.Π.Ε.» είναι σήµερα µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες 100,00% ξένες εταιρίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (Real Estate) στην πολλά υποσχόµενη αγορά ακινήτων της Μόσχας. Η εταιρία αυτή κατέχει ήδη συνολικά έξι οικόπεδα σε στρατηγικά σηµεία της πόλης και στην περιφέρεια αυτής και πρόκειται µέσα στο τρέχον έτος να ξεκινήσει τις κατασκευές εµβαδού τετραγωνικών µέτρων σε δύο από αυτά. Ένα επιπλέον σηµαντικό βήµα της Εταιρίας, το οποίο κινείται στην ίδια πορεία µε τους στόχους του Προτείνοντος για την Εταιρία, αποτελεί η απόφαση για την ίδρυση της 100,00% θυγατρικής της «ΒΑΛΚΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε.» µε µετοχικό κεφάλαιο Μέσω αυτής της θυγατρικής της, η Εταιρία θα ξεκινήσει την έρευνα µε σκοπό την αγορά και αξιοποίηση γης σε περιοχές µε προοπτικές δυναµικής ανάπτυξης στους τοµείς των οικιστικών και εµπορικών αναπτύξεων, καθώς και εκείνων σχετιζόµενων µε «Logistics Centers & Services», κλάδους ιδιαίτερα υποσχόµενους έπειτα από την ένταξη της γείτονα χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελληνική αγορά, η Εταιρία εξετάζει αυτόν τον καιρό προτάσεις από ξένους οίκους για την αξιοποίηση της ιδιόκτητης έκτασής της συνολικού εµβαδού τετραγωνικών µέτρων στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης µε σκοπό την δηµιουργία «Logistics Center» ή συνδυασµό χρήσεων. Η Εταιρία έπειτα από την αξιολόγηση των υφιστάµενων ή τυχόν µελλοντικών προτάσεων, θα αποφασίσει την αξιοποίηση της έκτασης αυτής, είτε σε συνεργασία µε ξένη ειδικευόµενη στο χώρο εταιρία, είτε από µόνη της, µε γνώµονα πάντα το βέλτιστο οικονοµικό αποτέλεσµα. Επιπλέον, στα σχέδια για το άµεσο µέλλον είναι η εξέταση της αγοράς ακινήτων των Αραβικών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 12

13 κρατών αλλά και κάποιων επιπλέον αγορών της ανατολικής Ευρώπης, ενώ δεν προβλέπεται παραχώρηση περιουσιακών στοιχειών από τον Προτείνοντα στην Εταιρία. Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας λήγει την και ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε αντικατάσταση της ιοίκησης της Εταιρίας. Τέλος, µετά την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, όπου αποφασίστηκε η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate), είναι εµφανές ότι η διοίκηση του Οµίλου του Προτείνοντος προωθεί ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση εντός και εκτός συνόρων. Όσον αφορά τη στρατηγική του Προτείνοντος για το Προσωπικό, ο Προτείνων σκοπεύει για ένα µικρό ποσοστό εργαζοµένων της Εταιρίας που απασχολείται στον τοµέα της ξυλείας να προχωρήσει σε περιορισµό των θέσεων εργασίας τους, ενώ µεγάλο ποσοστό των εργαζοµένων της Εταιρίας είτε θα µεταφερθεί στον Όµιλο του Προτείνοντος είτε θα µετατεθεί στον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate). Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης. 1.5 Οι Μετοχές που Αποτελούν Αντικείµενο της ηµόσιας Πρότασης Με την παρούσα ηµόσια Πρόταση, ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρίας, τις οποίες, άµεσα ή έµµεσα, δεν κατέχει την 16 η Ιανουαρίου 2007, ούτε θα αποκτήσει διαρκούσης της ηµόσιας Πρότασης. Ως ήδη προαναφέρθηκε, κατά την 16 η Ιανουαρίου 2007, προηγούµενη της ηµεροµηνίας υποβολής της ηµόσιας Πρότασης, το σύνολο των Μετοχών τις οποίες ο Προτείνων κατείχε αντιστοιχούσε σε κοινές, ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχές της Εταιρίας ή ποσοστό 50,45% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Εταιρίας είναι κοινές, ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχές. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές. Ο Προτείνων δεσµεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της ηµόσιας Πρότασης, µεθ όλων των δικαιωµάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας και το νόµο, ενσωµατώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη µετοχές, ελεύθερα βαρών, δεσµεύσεων, κατασχέσεων, περιορισµών, επισχέσεων, απαγορεύσεων, προνοµίων, ελαττωµάτων, δικαιωµάτων (π.χ. επικαρπίας) και αξιώσεων τρίτων. 1.6 Προσφερόµενο Αντάλλαγµα Σύµφωνα µε τους όρους της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μεταβιβαζόµενη Μετοχή για την οποία, εµπροθέσµως και προσηκόντως (κατά τους όρους του παρόντος), θα λαµβάνει έγκυρη ήλωση Αποδοχής, το ποσό των 3,00 ανά Μετοχή της ηµόσιας Πρότασης σε µετρητά. Από το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα, που οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Εκκαθάρισης δικαιώµατα, υπέρ του Κ.Α.Α. που βαρύνουν αυτούς κατά το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ αριθ. 1/συν.153/ Απόφασης της εταιρίας «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών, Εκκαθάρισης, ιακανονισµού και Καταχώρησης», σήµερα ανερχόµενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως τοιαύτης νοούµενης το γινόµενο του αριθµού των Μεταβιβαζοµένων Μετοχών της ηµόσιας Πρότασης επί το µεγαλύτερο µεταξύ του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος και της τιµής κλεισίµατος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούµενη της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α. ηµέρα. Το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόµου δεν µπορεί να είναι κατώτερο από: (α) τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη ηµόσια Πρόταση, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 13

14 και (β) την υψηλότερη τιµή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη ηµόσια Πρόταση, Μετοχές. Η τιµή του (β) ανέρχεται σε 2,45 ανά µετοχή. Το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα είναι ανώτερο κατά ποσοστό 77,51%, ήτοι κατά 1,31 ανά Μετοχή της ΜΣΧΤ κατά την περίοδο µεταξύ και , δηλαδή κατά το διάστηµα των έξι (6) µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποχρέωσης υποβολής της ηµόσιας Πρότασης. Η ΜΣΧΤ ανήρχετο κατά την αυτή ως άνω περίοδο σε 1,69. Επίσης, το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα είναι κατά 22,45% ανώτερο από την τιµή του (β) ανωτέρω ( 2,45). Σηµειώνεται ότι συναλλαγές «πακέτου» κατά την ως άνω περίοδο δεν υφίστανται. 1.7 Αναθεώρηση της ηµόσιας Πρότασης Ο Προτείνων ενηµέρωσε εγγράφως την 23 η Ιανουαρίου 2007, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για την υποβολή αναθεωρηµένης ηµόσιας Πρότασης, αυξάνοντας το προσφερόµενο τίµηµα για κάθε Μετοχή, ως προς την οποία η ηµόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως αποδεκτή, από αρχικά 2,45 τοις µετρητοίς, στο ποσό 3,00 τοις µετρητοίς. Ταυτόχρονα υπέβαλλε σχέδιο Πληροφοριακού ελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 10 Ν. 3461/2006. Το αναθεωρηµένο Προσφερόµενο Αντάλλαγµα ( 3,00) είναι κατά 22,45% ανώτερο από την υψηλότερη τιµή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη ηµόσια Πρόταση, Μετοχές, ήτοι την τιµή 2,45. Επίσης, το αναθεωρηµένο Προσφερόµενο Αντάλλαγµα είναι ανώτερο κατά ποσοστό 77,51%, ήτοι κατά 1,31 ανά Μετοχή της ΜΣΧΤ κατά την περίοδο µεταξύ και , δηλαδή κατά το διάστηµα των έξι (6) µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποχρέωσης υποβολής της ηµόσιας Πρότασης. Η ΜΣΧΤ ανήρχετο κατά την αυτή ως άνω περίοδο σε 1,69. Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της ηµόσιας Πρότασης παραµένουν ίδιοι. Ο Προτείνων προχώρησε σε αναθεώρηση της τιµής της ηµόσιας Πρότασης, λόγω της ανόδου της τιµής της Μετοχής άνω του αρχικού Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος ( 2,45) και αποφάσισε την αύξηση αυτού σε 3,00 ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής έκβασή της. 1.8 ιαδικασία της ηµόσιας Πρότασης Την , ο Προτείνων ξεκίνησε την διαδικασία της ηµόσιας Πρότασης, ενηµερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας προς αυτήν σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενηµέρωσε το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, στο οποίο και παρέδωσε αντίγραφο του Πληροφοριακού ελτίου, και ανακοίνωσε τη ηµόσια Πρόταση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 17 η Ιανουαρίου 2007 και στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 17 ης Ιανουαρίου 2007, το οποίο δηµοσιεύτηκε την 18 η Ιανουαρίου Η ανακοίνωση αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόµου, την 17 η Ιανουαρίου Ο Προτείνων προέβη σε αναθεώρηση του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος την 23η Ιανουαρίου 2007, µέσω ανακοίνωσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και δηµοσίευσης της στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών της 23ης Ιανουαρίου 2007, το οποίο δηµοσιεύτηκε την 24η Ιανουαρίου Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόµου, από την 23 η Ιανουαρίου Στις 8 Φεβρουάριου 2007 η E.K. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό ελτίο σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόµου. Η περίοδος για την αποδοχή της ηµόσιας Πρότασης άρχεται την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2007 ώρα π.µ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την ευτέρα 12 Μαρτίου 2007 µε το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «Περίοδος Αποδοχής»). Ο Προτείνων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 14

15 προσέλαβε και έχει εξουσιοδοτήσει την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», ηµεδαπή ανώνυµη τραπεζική εταιρία, που εδρεύει στην Αθήνα, και είναι καταχωρηµένη στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 6068/06/B/86/07 για την, επ ονόµατι και για λογαριασµό του Προτείνοντος, παραλαβή των δηλώσεων αποδοχής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του Νόµου. Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να αποδεχθούν τη ηµόσια Πρόταση θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης που περιγράφεται λεπτοµερώς στην ενότητα 2.20 του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου. Τα αποτελέσµατα της ηµόσιας Πρότασης θα δηµοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Νόµου. Η µεταβίβαση των Μετοχών των Μετόχων, οι οποίοι θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως και σύµφωνα µε τους όρους της, τη ηµόσια Πρόταση, θα πραγµατοποιηθεί µε εξωχρηµατιστηριακή συναλλαγή σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 4 και 11 περίπτωση γ του Ν. 3632/1928 και θα καταχωρηθεί από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α. Το αργότερο την έκτη (6η) εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» θα καταβάλει το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα στους Αποδεχόµενους Μετόχους, ανάλογα µε τον τρόπο που κάθε Αποδεχόµενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη ήλωση Αποδοχής, ήτοι: (i) µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του Αποδεχόµενου Μετόχου στην «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», ή (ii) µε την καταβολή µετρητών στον Αποδεχόµενο Μέτοχο έναντι προσκοµιδής νοµίµου αντιγράφου της ήλωσης Αποδοχής, της ταυτότητας ή του διαβατήριό του, ή, αναλόγως, των σχετικών εταιρικών εγγράφων, σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στην Ελλάδα. Για την περίοδο µε έναρξη την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της ηµόσιας Πρότασης ( ) και λήξη την τελευταία ηµέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωµα να αποκτήσει Μετοχές, χρηµατιστηριακώς ή εξωχρηµατιστηριακώς. Οι υπόψη αγορές θα ανακοινωθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόµου. 1.9 εσµευτικότητα της ηµόσιας Πρότασης Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου και τις διατάξεις του Νόµου, η ηµόσια Πρόταση είναι δεσµευτική για τον Προτείνοντα και κάθε ήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως, είναι δεσµευτική για τον Αποδεχόµενο Μέτοχο που την υπέβαλλε, µε εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, εγκεκριµένης από την Ε.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Νόµου, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις της ενότητας 2.20 του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου Ο Σύµβουλος του Προτείνοντος Η «ARTION Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ενεργεί, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου, ως σύµβουλος του Προτείνοντος για τη ηµόσια Πρόταση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 15

16 2 ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1 Εισαγωγή Στις 17 Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων ενηµέρωσε την Ε.Κ. και το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την αγορά Μετοχών τους, τις οποίες ο Προτείνων, άµεσα ή έµµεσα, δεν κατέχει ή θα αποκτήσει διαρκούσης της ηµόσιας Πρότασης. Την 23 η Ιανουαρίου ο Προτείνων προέβη σε αναθεώρηση του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος µέσω ανακοίνωσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο επενδυτικό κοινό. Στις 17 Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων κατείχε συνολικά άµεσα κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές της Εταιρίας ή ποσοστό 50,45% του συνολικώς καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. Ειδικότερα, ο Προτείνων από την (ηµεροµηνία κατά την οποία κατείχε 46,943% των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας) έως και την (ηµεροµηνία κατά την οποία κατείχε 50,023% των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας) µέσω των συναλλαγών επί Μετοχών της Εταιρίας που αναφέρονται κατωτέρω στην ενότητα 2.24, απέκτησε Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του 3,00% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 ή από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Νόµου, υποχρεούνται να προβούν σε υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση. Η παρούσα ηµόσια Πρόταση διενεργείται υπό τους όρους του παρόντος και το Νόµο, ανακοινώθηκε δε µε δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. τη 17 η Ιανουαρίου, στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α. της 17 ης Ιανουαρίου 2007, το οποίο δηµοσιεύτηκε την 18 η Ιανουαρίου 2007, και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόµου, την 17 η Ιανουαρίου Ο Προτείνων προέβη σε αναθεώρηση του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος την 23 η Ιανουαρίου 2007, µέσω ανακοίνωσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και δηµοσίευσης της στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών της 23 ης Ιανουαρίου 2007, το οποίο δηµοσιεύτηκε την 24 η Ιανουαρίου Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόµου, την 23 η Ιανουαρίου Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό ελτίο, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόµου την 8 η Φεβρουαρίου Με την παρούσα ηµόσια Πρόταση, ο Προτείνων απευθύνει πρόταση προς τους Μετόχους για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών της Εταιρίας, τις οποίες ο Προτείνων, δεν κατέχει άµεσα ή έµµεσα την 17 η Ιανουαρίου 2007, ούτε θα αποκτήσει διαρκούσης της ηµόσιας Πρότασης. Με ηµεροµηνία αναφοράς την 17 η Ιανουαρίου 2007, οι υπόλοιπες κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε ή ποσοστό 49,55% του συνολικώς καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας, κατέχοντο από Μετόχους. Για την περίοδο µε έναρξη την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της ηµόσιας Πρότασης ( ) και λήξη την τελευταία ηµέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωµα να αποκτήσει Μετοχές, χρηµατιστηριακώς ή εξωχρηµατιστηριακώς. Σηµειώνεται ότι ο Προτείνων πραγµατοποίησε, κατά τη συνεδρίαση της 24 ης Ιανουαρίου 2007, αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,10, µε µέση τιµή κτήσης 2,9747 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,99 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,96 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,4480% σε 50,6617%. Κατά τη συνεδρίαση της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 16

17 25 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,00, µε µέση τιµή κτήσης 2,9388 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,95 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,6617% σε 50,7362%. Κατά τη συνεδρίαση της 26 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,00, µε µέση τιµή κτήσης 2,9393 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,95 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,91 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,7362% σε 50,8107%. Κατά τη συνεδρίαση της 29 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,00, µε µέση τιµή κτήσης 2,9350 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,94 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,8107% σε 50,8605%. Κατά τη συνεδρίαση της 30 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,97, µε µέση τιµή κτήσης 2,9329 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,94 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,8605% σε 50,9101%. Κατά τη συνεδρίαση της 31 ης Ιανουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,64, µε µέση τιµή κτήσης 2,9331 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,94 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 50,9101% σε 51,0021%. Κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,25, µε µέση τιµή κτήσης 2,9369 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,94 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,93 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 51,0021% σε 51,0642%. Επίσης, κατά τη συνεδρίαση της 2 ας Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων πραγµατοποίησε αγορά ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών της Εταιρίας αντί συνολικού ποσού ,69, µε µέση τιµή κτήσης 2,9521 ανά µετοχή (ανώτερη τιµή κτήσης 2,96 ανά µετοχή και κατώτερη τιµή κτήσης 2,95 ανά µετοχή) και αύξησε το ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω Εταιρίας από 51,0642% σε 51,1084%. Με την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. 2.2 Η Εταιρία Η ηµόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία. Η πλήρης επωνυµία της Εταιρίας είναι «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές µε το εξωτερικό η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας έχουν αντίστοιχα ως εξής: «BALKAN EXPORT COMMERCE MINES INDUSTRIES S.A.» και «BALKAN EXPORT S.A.». Η Εταιρία συστάθηκε µε την υπ αριθµ. 3674/1963 πράξη του Συµβολαιογράφου Καβάλας Παύλου Κωνσταντίνου Αγγελίδου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 1/1963 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου ηµητρίου Κατσίβα, µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Με την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εµπορίου δόθηκε στην Εταιρία άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, (ΦΕΚ 671/ ). Ο Α.Φ.Μ. της Εταιρίας είναι Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στο ήµο Αγίου Αθανασίου ( ηµοτικό ιαµέρισµα Νέας Αγχιάλου) Θεσσαλονίκης και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο 15ο χλµ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βέροιας. Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 8196/06/Β/86/03. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 17

18 Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε 50 έτη και λήγει το Σύµφωνα µε την από απόφαση της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης (Αριθµ. Πρωτ. 15/φ ) ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Εταιρίας επ αορίστου χρόνου. Η άδεια αυτή αφορά στις παραγωγικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου της Εταιρίας στη Νέα Αγχίαλο. Ο σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι: Η άσκηση εµπορίου κάθε είδους προϊόντων βιοµηχανίας, γεωργίας, λατοµείων και µεταλλείων, στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η ίδρυση βιοµηχανιών για την επεξεργασία ή και αξιοποίηση πρώτων υλών εγχώριου ή και αλλοδαπής παραγωγής ή ολοκληρώσεως ηµιτεχνηµάτων ηµεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως. Η εν γένει εκµετάλλευση λατοµείων και µεταλλείων. Η αντιπροσώπευση ηµεδαπών ή αλλοδαπών εµπορικών οίκων. Τουριστικές εργασίες κάθε είδους και εκτάσεως. Οικοδοµικές επιχειρήσεις. Εκµετάλλευση ορυζάµυλων. Επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και µη ακινήτων και κατασκευή µεγάλων οικιστικών µονάδων. Αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση αστικών και µη ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους. Οικοδοµικές επιχειρήσεις και ειδικότερα ανάληψη οικοδοµικών εργασιών, ανέγερση και εκµετάλλευση κτιριακών συγκροτηµάτων και εγκαταστάσεων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έρευνα αγοράς τιµών πωλήσεων και µισθώσεων ακινήτων, και άσκηση κτηµατικών εργασιών µε αντικείµενο την διαµεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκµίσθωση ακινήτων. Συµµετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα. Η βασική δραστηριότητα της Eταιρίας είναι η παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση προϊόντων ξυλείας. Τα κυριότερα προϊόντα που παράγει η Εταιρία είναι µοριοσανίδες επενδεδυµένες µε καπλαµά ή µελαµίνη και MDF επενδεδυµένο µε καπλαµά ή µελαµίνη. Επίσης η Eταιρία εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά κόντρα πλακέ τροπικών και Ευρωπαϊκών ξυλοφύλλων, MDF, OSB (ισοσανίδες), ξυλόπλακες, και πριστή ξυλεία Ευρώπης και Αφρικής. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι βρίσκονται σε λειτουργία οι µονάδες παραγωγής µελαµίνης και επένδυσης φύλλων MDF ή νοβοπάν µε ξυλόφυλλο καπλαµά. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, απαρτίζεται από τους κάτωθι: ΟΝΟΜΑ Πρόδροµος Eµφιετζόγλου του Συµεών Μελποµένη Εµφιετζόγλου του Προδρόµου ηµήτριος Κατσάνος του Γεωργίου Βύρων Καψάλης του Αντωνίου Ηλίας Πόππης του Αθανασίου Νικόλαος όλλας του ηµητρίου Ι ΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος, Γενικός ιευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος του.σ., Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Βοηθός Γενικού ιευθυντή, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Η θητεία του ως άνω ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την Σηµειώνεται ότι κατά την τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας είχαν καταστεί µικρότερα του ηµίσεως (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου της, και ως εκ τούτου συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλετο στην Εταιρία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 18

19 Στην συνέχεια η Εταιρία, µε την συγκληθείσα Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, της 16 ης Μαΐου 2006, αποφάσισε τον συµψηφισµό συσσωρευµένων ζηµιών ύψους από ,90 που εµφανίζονταν στις εγκριθείσες, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28 ης Απριλίου 2006, Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2005, µε ισόποση µείωση του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της, καθώς και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της. Σε εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16 ης Μαΐου 2006, η Εταιρία προέβη σε συµψηφισµό ζηµιών ύψους ,90 µειώνοντας ισόποσα το Μετοχικό Κεφάλαιό της (µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 4,90 σε 1,21) (Φ.Ε.Κ. 3289/ ). Μετά τα ανωτέρω, η Καθαρή Θέση και το Μετοχικό Κεφάλαιό της Εταιρίας ανήλθαν σε ,34 και ,10 αντίστοιχα ( µετοχές ονοµαστικής αξίας έκαστης µετοχής 1,21). Οι µέτοχοι της Εταιρίας µε ποσοστό άνω του 5,00% είναι οι ακόλουθοι: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε ,02% Σηµείωση: Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την επίσηµη ενηµέρωση που παρέχει η Ε.Κ. για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων µετόχων, βάσει των διατάξεων του Π.. 51/1992. Εκτός από την Εταιρία, στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2005 και της περιόδου , περιλαµβάνεται µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης και η κάτωθι συγγενής επιχείρηση, η οποία αποκτήθηκε κατά το δ τρίµηνο του ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ Ε.Π.Ε. Ρωσία 25,00% Καθαρή Θέση Σηµείωση: Η σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση είναι το ποσοστό συµµετοχής της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. (25,00%) στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ Ε.Π.Ε., το οποίο την καθιστά συγγενή επιχείρηση. Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας και του Οµίλου της Εταιρίας για την περίοδο περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά Φόρων Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Επίσης, τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας και του Οµίλου της Εταιρίας για τις χρήσεις έχουν ως ακολούθως: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ Φόρων 65 (6.075) 207 (6.071) Κέρδη µετά Φόρων 65 (6.075) 207 (6.071) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 19

20 Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Η Εταιρία κατά τη χρήση 2005 επέτυχε την αντιστροφή των αρνητικών αποτελεσµάτων της προηγούµενης διετίας και επανήλθε στην κερδοφορία. Τα Καθαρά (µετά Φόρων, Αµοιβών.Σ., Φορολογικού Ελέγχου και ικαιωµάτων Μειοψηφίας) Κέρδη της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. ανήλθαν σε 207 χιλ., έναντι Ζηµιών ύψους 6,071 εκατ. το Τα Ενοποιηµένα Καθαρά (µετά Φόρων, Αµοιβών.Σ., Φορολογικού Ελέγχου και ικαιωµάτων Μειοψηφίας) Κέρδη ανήλθαν σε 65 χιλ., έναντι Ζηµιών ύψους 6,075 εκατ. το Η Εταιρία την απασχολεί 57 άτοµα προσωπικό, ενώ ο Όµιλος 58 άτοµα. Η ιοίκηση της Εταιρίας αποφάσισε τη σύσταση θυγατρικής εταιρίας στη Βουλγαρία µε την επωνυµία «ΒΑΛΚΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε.». Σκοπός της θυγατρικής εταιρίας θα είναι οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η κατασκευή και η ανάπτυξη αστικών οικοδοµών και οικισµών. To αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καθορίστηκε στα 5 εκατ. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύστασης και οργάνωσης της νέας εταιρίας, η οποία θα έχει έδρα τη Σόφια. 2.3 Ο Προτείνων Ο Προτείνων είναι Ελληνική εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 2160/ ), η έδρα της είναι από την 1 η Ιανουαρίου 1997 ο ήµος Αµαρουσίου (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αριθµός 91) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου) µε αριθµό 8440/06/Β86/16. Ο Α.Φ.Μ. της Εταιρίας είναι Λειτουργεί σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , ο σκοπός του Προτείνοντος είναι: Η ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων, δηµοσίων ή ιδιωτικών, µε οποιαδήποτε µέθοδο, συµπεριλαµβανοµένης της αναλήψεως έργων µε το σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή- Αυτοχρηµατοδότηση-Εκµετάλλευση». Η εκπόνηση µελετών κατασκευής τεχνικών έργων δηµοσίων ή ιδιωτικών. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και µη ακινήτων (ενδεικτικώς: κτιρίων διαµερισµάτων, γραφείων, εµπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή µεγάλων οικιστικών µονάδων. Η οργάνωση, εκµετάλλευση και διαχείριση εµπορικών, βιοµηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων. Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση αστικών και µη ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους. Η ανάληψη οικοδοµικών εργασιών, η ανέγερση και εκµετάλλευση κτιριακών συγκροτηµάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής και µε σκοπό την µεταπώλησή τους µε κέρδος. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συµβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, µε την εκπόνηση µελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την διενέργεια διαγωνισµών προς ανάθεση τεχνικών έργων. Η εκµετάλλευση ξενοδοχειακών µονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτηµάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς: ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, περιλαµβανοµένης της µισθώσεως, αγοράς, πωλήσεως, ανεγέρσεως του εξοπλισµού και της εκµεταλλεύσεως ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων κάθε είδους και µορφής και της τουριστικής αξιοποιήσεως εκτάσεων ή κτισµάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, ως και της εκµεταλλεύσεως αυτών). Η συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο είτε µε εισφορές είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 20

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003. 1. Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003. 1. Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 25/28.5.2002) Στην Αθήνα, σήµερα την 23 η Μαΐου 2002, στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-Τ5Α ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Π.Κ.: 143/27.12.2006

- 1 - Π.Κ.: 143/27.12.2006 - 1 - Π.Κ.: 143/27.12.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΟΤΟΕ για τα έτη 2006-2007. Στην Αθήνα σήµερα την 22 εκεµβρίου 2006, στα γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. επί της οδού Αιόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09.06.2006 Η COSMOTE ανακοινώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α., ότι πραγµατοποιήθηκε σήµερα 09.06.2006, η 9 η Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 213 Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Την Τετάρτη 20 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΠ/Φ. 2.9/27 /οικ. 8179 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Τύπου 210-52.05.290-1 Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναλάβαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισµική πολυµορφία και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά στα νησιά Ρόδος - Κως:

Πολιτισµική πολυµορφία και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά στα νησιά Ρόδος - Κως: ΣΑΒΒΑΤΩ Σ. ΣΑΒΒΙ ΟΥ Πολιτισµική πολυµορφία και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά στα νησιά Ρόδος - Κως: Μορφές σύγκλισης και αναπαραγωγής πολιτισµικών διαφορών στην Α/θµια Εκπαίδευση -Θεωρητική και Εµπειρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επιβλέπων: Καθηγητής Αρσένος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα