ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των εκ παιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλά δων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4 και ΠΕ9 20 που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 6 του ν. 287/2000 (ΦΕΚ 78 τ.α ) σε συνδυασμό με το άρθρο μόνο παρ. 2 του αριθμ. 03/2004 Π.Δ. «Περιορισμός της συναρμοδιότη τας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2009 (ΦΕΚ 23, τ.α ) «Ανα σύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ». 4. Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 205/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα ϊκούρα». 5. Την αριθμ. 7605/ (ΦΕΚ 209/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 6. Την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστα ση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσω πικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.». 7. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δι εύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Διαβίβαση των επικαιροποιημένων προτάσεων κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 20)» 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ05 και ΠΕ07 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, θα μεταφερθούν κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕ05 ΠΕ07 ΑΧΑΪΑΣ 6 3 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 4 2 ΗΛΕΙΑΣ 2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4 3 ΔΡΑΜΑΣ 2 ΕΒΡΟΥ 4 ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ΞΑΝΘΗΣ 2 ΡΟΔΟΠΗΣ

2 22624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 3 ΧΑΝΙΩΝ 4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 2 ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 6 Β ΘΕΣ/ΚΗΣ 0 5 ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ΣΕΡΡΩΝ 2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ΛΕΣΒΟΥ Α 2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ Α ΣΑΜΟΥ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 3 ΛΑΡΙΣΑΣ 4 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 ΑΘΗΝΑΣ Α 5 8 ΑΘΗΝΑΣ Β 4 5 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α 6 3 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β 6 3 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β) Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 και ΠΕ20 της Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, θα μεταφερθούν σε σχολικές μονάδες κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕ08 ΠΕ32 ΠΕ 8.4 ΠΕ9 20 ΑΧΑΪΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2o Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 29o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 32o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 33o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 34o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 35o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 44o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 53o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 55o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6o Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2o Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΡΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ

4 22626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3ο Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Σ. ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ο Δ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 5o Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5o Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6o Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

6 22628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3ο Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Σ. Ν. ΚΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ο Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ.Σ. ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ο Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο Δ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚ/ΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2ο Δ.Σ. ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 9ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 3ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 5ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 6ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ο Δ.Σ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ o Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ

8 22630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Σ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ο Δ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2263 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

10 22632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 4ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 05ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 55ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 72ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 23ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 25ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 27ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 28ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 30ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 4ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 50ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 87ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 88ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 92ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 07ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 0ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α Δ.Σ. Ν.ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ (Η ΒΑΛΜΑΔΑ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 8ο Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 3ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 6ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 3ο Δ.Σ. ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 6ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 8ο Δ.Σ. ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 4ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

12 22634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α 3ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α 6ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α Δ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Β 2ο Δ.Σ. ΜΥΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ Α ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α 2ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α 5ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 0ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 39o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

14 22636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 3o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 6o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 7ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 27ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 36o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 48o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 59o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 67o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 70o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 76ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 79o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 09o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 30o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 33o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 37o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 45o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 8o Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 6ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 7o Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 4o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 7o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 0o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2o Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 5o Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 96ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 42ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ Α ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 4o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 24ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 50ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 72ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 89ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 8ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 5ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 9ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 5ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 7ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 9ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

16 22638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 5ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 9ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 5ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 20ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 0ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 8ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 22ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 9ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 0ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ Νεστόρειο ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 40ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 45ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ Δ 8ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 9o Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 20o Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 8o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0o Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 3o Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ ο Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2ο Δ.Σ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7ο Δ.Σ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

18 22640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α Δ.Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β Δ.Σ. ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 3ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 4ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 7ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 8ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 9ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 0ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 3ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 4ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 2ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 20ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2264 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Δ.Σ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 7ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 8ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 9ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 8ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 26ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 22ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 27ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 28ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 32ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 6ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 9ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 26ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

20 22642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Ιουνίου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ που έχουν καταχωρίσει Πρόγραμμα Εξετάσεων Α Τάξης Λυκείου (και Β Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) μέχρι 23 /5/ 2014 και ώρα 16.00 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2015 10:00 44 2 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/5/2015 9:00 27 3 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 21/5/2015 10:00 29 4 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/4/2013 9:00 38 2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 10:00 38 3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 11:00 28 4 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 5-0-204 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 23 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101213 ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14/2014/000000055597 201201 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 201201101892 301205 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14//000000007666 101205 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101205102790 502201

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα