ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των εκ παιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλά δων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4 και ΠΕ9 20 που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 6 του ν. 287/2000 (ΦΕΚ 78 τ.α ) σε συνδυασμό με το άρθρο μόνο παρ. 2 του αριθμ. 03/2004 Π.Δ. «Περιορισμός της συναρμοδιότη τας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2009 (ΦΕΚ 23, τ.α ) «Ανα σύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ». 4. Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 205/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα ϊκούρα». 5. Την αριθμ. 7605/ (ΦΕΚ 209/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 6. Την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστα ση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσω πικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.». 7. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δι εύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Διαβίβαση των επικαιροποιημένων προτάσεων κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 20)» 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ05 και ΠΕ07 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, θα μεταφερθούν κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕ05 ΠΕ07 ΑΧΑΪΑΣ 6 3 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 4 2 ΗΛΕΙΑΣ 2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4 3 ΔΡΑΜΑΣ 2 ΕΒΡΟΥ 4 ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ΞΑΝΘΗΣ 2 ΡΟΔΟΠΗΣ

2 22624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 3 ΧΑΝΙΩΝ 4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 2 ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 6 Β ΘΕΣ/ΚΗΣ 0 5 ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ΣΕΡΡΩΝ 2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ΛΕΣΒΟΥ Α 2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ Α ΣΑΜΟΥ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 3 ΛΑΡΙΣΑΣ 4 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 ΑΘΗΝΑΣ Α 5 8 ΑΘΗΝΑΣ Β 4 5 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α 6 3 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β 6 3 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β) Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 και ΠΕ20 της Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, θα μεταφερθούν σε σχολικές μονάδες κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕ08 ΠΕ32 ΠΕ 8.4 ΠΕ9 20 ΑΧΑΪΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2o Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 29o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 32o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 33o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 34o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 35o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 44o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 53o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 55o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6o Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2o Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΡΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ

4 22626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3ο Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Σ. ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ο Δ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 5o Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5o Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6o Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

6 22628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3ο Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Σ. Ν. ΚΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ο Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ.Σ. ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ο Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο Δ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚ/ΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2ο Δ.Σ. ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 9ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 3ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 5ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 6ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ο Δ.Σ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ o Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ

8 22630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Σ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ο Δ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2263 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

10 22632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 4ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 05ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 55ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 72ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 23ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 25ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 27ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 28ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 30ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 4ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 50ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 87ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 88ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 92ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 07ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 0ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α Δ.Σ. Ν.ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ (Η ΒΑΛΜΑΔΑ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 8ο Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 3ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 6ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 3ο Δ.Σ. ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 6ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 8ο Δ.Σ. ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 4ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

12 22634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α 3ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α 6ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α Δ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Β 2ο Δ.Σ. ΜΥΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ Α ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α 2ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α 5ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 0ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 39o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

14 22636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 3o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 6o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 7ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 27ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 36o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 48o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 59o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 67o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 70o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 76ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 79o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 09o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 30o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 33o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 37o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 45o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 8o Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 6ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 7o Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 4o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 7o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 0o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2o Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 5o Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 96ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 42ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ Α ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 4o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 24ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 50ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 72ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 89ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 8ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 5ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 9ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 5ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 7ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 9ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

16 22638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 5ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 9ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 5ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 20ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 0ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 8ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 22ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 9ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 0ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ Νεστόρειο ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 40ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 45ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ Δ 8ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 9o Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 20o Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 8o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0o Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 3o Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ ο Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2ο Δ.Σ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7ο Δ.Σ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

18 22640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α Δ.Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β Δ.Σ. ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 3ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 4ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 7ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 8ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 9ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 0ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 3ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 4ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 2ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 20ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2264 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Δ.Σ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 7ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 8ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 9ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 8ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 26ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 22ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 27ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 28ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 32ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 6ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 9ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 26ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

20 22642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Ιουνίου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας 1. 52 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2. 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3. 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) 1 Η ΥΠΕ 1 ΝΜΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 Ιατρεία Λένορμαν 3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5 Τοπικό Ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχολεία αυτά έχουν επιλεγεί µε τυχαία δειγµατοληψία. Η συµµετοχή των σχολικών µονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική.

Τα σχολεία αυτά έχουν επιλεγεί µε τυχαία δειγµατοληψία. Η συµµετοχή των σχολικών µονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.36698 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 25334 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/4/2013 9:00 38 2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 10:00 38 3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 11:00 28 4 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΣ από Πανεπιστημίου 43 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πανεπιστημίου 14 10671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Νοέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 Εκλογείς κατά Καλλικράτειο Δήμο και φύλο (Δ Αναθεώρηση 2010) 2 Εκλογείς κατά Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011).

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22666 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. Δ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ. : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.04.2013 Ο ΠΑΡΩΝ ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 994 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 87392 οικ. Κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 001o ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 63ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 12 0 2 1 0 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Γ/ΣΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 6 4 4 2 1 1 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 31 32 26 8 3 8 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 11 16 9 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα