ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των εκ παιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλά δων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4 και ΠΕ9 20 που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 6 του ν. 287/2000 (ΦΕΚ 78 τ.α ) σε συνδυασμό με το άρθρο μόνο παρ. 2 του αριθμ. 03/2004 Π.Δ. «Περιορισμός της συναρμοδιότη τας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2009 (ΦΕΚ 23, τ.α ) «Ανα σύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ». 4. Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 205/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα ϊκούρα». 5. Την αριθμ. 7605/ (ΦΕΚ 209/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 6. Την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστα ση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσω πικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.». 7. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δι εύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Διαβίβαση των επικαιροποιημένων προτάσεων κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 20)» 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ05 και ΠΕ07 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, θα μεταφερθούν κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕ05 ΠΕ07 ΑΧΑΪΑΣ 6 3 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 4 2 ΗΛΕΙΑΣ 2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4 3 ΔΡΑΜΑΣ 2 ΕΒΡΟΥ 4 ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ΞΑΝΘΗΣ 2 ΡΟΔΟΠΗΣ

2 22624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 3 ΧΑΝΙΩΝ 4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 2 ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 6 Β ΘΕΣ/ΚΗΣ 0 5 ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ΣΕΡΡΩΝ 2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ΛΕΣΒΟΥ Α 2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ Α ΣΑΜΟΥ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 3 ΛΑΡΙΣΑΣ 4 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 ΑΘΗΝΑΣ Α 5 8 ΑΘΗΝΑΣ Β 4 5 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α 6 3 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β 6 3 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β) Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ8.4, ΠΕ9 και ΠΕ20 της Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ /Δ/ (ΦΕΚ 493/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, θα μεταφερθούν σε σχολικές μονάδες κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕ08 ΠΕ32 ΠΕ 8.4 ΠΕ9 20 ΑΧΑΪΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2o Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 29o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 32o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 33o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 34o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 35o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 44o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 53o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 55o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6o Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2o Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΡΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ

4 22626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3ο Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Σ. ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ο Δ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 5o Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5o Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6o Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

6 22628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3ο Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Σ. Ν. ΚΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ο Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ.Σ. ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ο Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο Δ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚ/ΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο Δ.Σ. ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2ο Δ.Σ. ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 9ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 3ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 5ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 6ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ο Δ.Σ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ o Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ

8 22630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Σ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο Δ.Σ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ο Δ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2263 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

10 22632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 4ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 05ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 55ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 72ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 23ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 25ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 27ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 28ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 30ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 4ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 50ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 87ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 88ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 92ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 07ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 0ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α Δ.Σ. Ν.ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ (Η ΒΑΛΜΑΔΑ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 8ο Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 3ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 4ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 6ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 3ο Δ.Σ. ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β Δ.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 6ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 8ο Δ.Σ. ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β 7ο Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 4ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

12 22634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. Σ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α 3ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α 6ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α Δ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Β 2ο Δ.Σ. ΜΥΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ Α ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α 2ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α 5ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α 0ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 39o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

14 22636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 3o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 6o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 7ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 27ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 36o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 48o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 59o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 67o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 70o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 76ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 79o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 09o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 30o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 33o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 37o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 45o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 8o Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 6ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 7o Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 4o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 7o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 0o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2o Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 2o Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 5o Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 96ο Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 42ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ Α ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 4o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 24ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 50ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 72ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 89ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 8ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 5ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 9ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 5ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 7ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 9ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ο Δ.Σ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

16 22638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 5ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 9ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 5ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 20ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 3ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 0ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 8ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 22ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 9ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ 0ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 7ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ Νεστόρειο ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 40ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 2ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 6ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 45ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ 4ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ Δ 8ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 9o Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 20o Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7o Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 8o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0o Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2o Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 3o Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 6o Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ ο Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ 0ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 2ο Δ.Σ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7ο Δ.Σ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

18 22640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α Δ.Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ο Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β Δ.Σ. ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ο Δ.Σ. ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 3ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 4ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 7ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 8ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 9ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 0ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 3ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 4ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 2ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β 20ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2264 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Δ.Σ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 7ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 8ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 9ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 8ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 0ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 3ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 26ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 22ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 27ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 28ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 32ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 5ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 4ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 6ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 9ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α 26ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

20 22642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Ιουνίου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΧ9-42Ι Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΧ9-42Ι Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΜ4465ΦΘΕ-8ΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:33658 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14587 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 14107 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 27473 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 09:00 30 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 10:00 31 3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2013 09:00 38 4 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 40828 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 110ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2014 13:00 50 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 24/10/2014 9:00 22 3 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2014 9:00 37 4 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Mε την απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρα, οι θέσεις των υπαλλήλων ανά Εφορία θα πρέπει να διαµορφωθούν ως εξής:

Mε την απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρα, οι θέσεις των υπαλλήλων ανά Εφορία θα πρέπει να διαµορφωθούν ως εξής: Mε την απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρα, οι θέσεις των υπαλλήλων ανά Εφορία θα πρέπει να διαµορφωθούν ως εξής:.ο.υ. ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α (Α,Β,Γ ) Αθηνών - ΙΕ - ΚΒ 00 2 (,Η ) Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:6261 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ.ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 Τεύχος Β 2336/28.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 «α. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ /Δ3 (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ /Δ3 (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ 128728/Δ3 (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΨΡ8Χ465ΧΘ7-715 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Aπριλίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:13977 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 77 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα