ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Καβάλα, σήµερα 14/3/2008, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω αναφερόµενοι συµβαλλόµενοι αυτοπροσώπως ή δια των νοµίµων εκπροσώπων ή αναπληρωτών τους: α/α ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΙΛΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε. Ε ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 17 ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ , , , , ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Γ.Α. ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ & Σ.Ι.Α Ο.Ε , ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΗΛ-FAX : E- MAIL : TEIKAV.EDU.GR ΚΙΝ : ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Σ 9. ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΦΝΗ ΚΙΟΤΣΟΥΚΗ MARKOC ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ Ύ ΡΑΣ - 18 ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ Η 98 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Σ ΓΑΛΗΝΟΥ 12 ΡΑΜΑ Τ.Κ ΆΝΩ Τ.Κ ΆΝΩ Τ.Κ ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ ΗΜΟΣ : _ , , ΣΑΜΙΏΤΗΣ :

2 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΑΛΑΚΟΥΡΑ Ο.Ε. ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΗΝΙ ΕΣ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ Τ.Κ ΚΡΥΟΝΕΡΙ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ Τ.Κ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τ.Κ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τ.Κ ΖΥΓΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ Τ.Κ ΕΛΗΚΑΡΗ - 24 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ , , _ , ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΛΑΪ ΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΝΤΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΡΙΚΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΨΑΛΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΡΖΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙ Η Α.Ε. ΜΑΡΙΓΟΥ Η ΜΑ ΕΜΛΗ Ο.Ε. ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 52 ΛΑΜΙΑΣ 13 Τ.Κ , ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΚΡΑ - 14 ΛΕΩΝΑΤΟΥ - 8Α ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 ΠΟΤΟΣ , 72155, ΦΟΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , , , FAX : ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,

3 αναγνωρίζοντας ότι: είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα παρακάτω: Η δηµιουργία περιβάλλοντος άµεσων σχέσεων µε την πελατεία για την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών σε επιλεγµένες αγορές και πελάτες. Η βελτίωση της ικανότητας για καινοτοµία στην παραγωγή και διάδοση προϊόντων υπηρεσιών και η καλύτερη πρόσβαση στην αγορά µέσω συνεργασίας µε άλλες επιχειρήσεις. Η διεύρυνση της τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων, η συµπληρωµατικότητα και η κοινή ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων διανοµής. Η καθιέρωση προτύπου ώστε να προκύψουν νέα ποιοτικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Η προώθηση στην αγορά νέου ISO ποιότητας, ταυτοποιηµένου µε την περιοχή µας, που θα συνοδεύει τις επωνυµίες των προϊόντων και θα ενηµερώνει τον καταναλωτή για τις ποιοτικές ιδιότητες των προϊόντων των επιχειρήσεων. συµφωνούµε και συναποφασίζουµε µε το παρόν να συνεργαστούµε σε «εθελοντική» βάση προκειµένου να προωθήσουµε ένα κοινό όραµα. Προς την κατεύθυνση αυτή αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα τα παρακάτω ως όρους ενός Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων στο Νοµό Καβάλας. Επίσης, συµφωνούµε και συνοµολογούµε τη σύσταση Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας η οποία θα διέπεται, τόσο κατά τη λειτουργία όσο και µετά την διάλυσή της, από τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Αστικού Κώδικα και από τους όρους του παρόντος Καταστατικού το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 1 - Επωνυµία 3

4 Η συνεργασία µας θα προσδιορίζεται ως «ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ συνεργασία για την διαχείριση του τοπικού συµφώνου ποιότητας για τις υπηρεσίες του προγράµµατος LEADER+ στο ΝΟΜΟ Σ» και χάριν συντοµίας ως «ΕΣΜΟΙ LEADER+ Ν. Σ». Άρθρο 2 - Έδρα Έδρα του Τ.Σ.Π. ορίζεται η Καβάλα και, ειδικότερα, χώρος συνολικής επιφάνειας τριάντα πέντε (35) τ.µ. εντός των γραφείων της Αναπτυξιακής Καβάλας (ΑΝ.ΚΑ) Α.Ε., που βρίσκονται επί της οδού Ύδρας 10 στην Καβάλα, προκειµένου να διευκολυνθεί η υλικοτεχνική και στελεχιακή υποστήριξη µας, ειδικά κατά το πρώτο χρονικό διάστηµα της συνεργασίας µας. Ή έδρα του Τ.Σ.Π. µπορεί να µεταφερθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων χωρίς να απαιτηθεί τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο 3 ο Σκοποί Πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας είναι να δηµιουργήσει κοινές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των Εταίρων της για την διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και την βελτίωση των όρων πρόσβασης τους στην αγορά. Ενδεικτικά, οι κοινές αυτές υπηρεσίες είναι: 1. Η δηµιουργία προϋποθέσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών αναβαθµισµένης ποιότητας. 2. Η συµµετοχή σε προγράµµατα ιατοπικής και ιακρατικής εναρµονιζόµενοι σε όλες τις προϋποθέσεις και παράγοντες που δηµιουργούνται µε στόχους όπως η προώθηση και η ενθάρρυνση των τουριστών να επισκέπτονται όλους τους τουριστικούς προορισµούς που συµµετέχουν στο ιακρατικό δίκτυο, η ανάπτυξη εµπιστοσύνης και σεβασµού στους επισκέπτες και τέλος, η ενθάρρυνση της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών που είναι πιστοποιηµένα και συµµετέχουν τόσο στην εν λόγω διεπαγγελµατική συνεργασία όσο και σε αντίστοιχες διαφορετικών περιοχών των εν λόγω προγραµµάτων. 3. Η από κοινού προσπάθεια διαχείριση των προϊόντων (τοποθέτηση - διεύρυνση των αγορών). 4. Η κοινή προµήθεια πρώτων υλών. 5. Η διαφύλαξη των παραδοσιακών αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής. 6. Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 4

5 7. Η προστασία του περιβάλλοντος από τις τουριστικές δραστηριότητες. 8. Η προστασία των καταναλωτών επισκεπτών από κερδοσκοπικές πρακτικές. 9. Η εξυπηρέτηση και η ενηµέρωση τόσο των εταίρων του Τ.Σ.Π. όσο και των επισκεπτών. 10. Η προστασία των εταίρων του Τ.Σ.Π. από τον αθέµιτο ανταγωνισµό. 11. Η διασφάλιση της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής. 12. Η εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εταίρων του Τ.Σ.Π, και του προσωπικού που απασχολούν. 13. Ο σχεδιασµός και η προώθηση ειδικού σήµατος για τις παρεχόµενες από τους Εταίρους µέλη υπηρεσίες αναβαθµισµένης ποιότητας. 14. Η συνεργασία µε ειδικούς σε θέµατα τουρισµού για τη µεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή. 15. Η από κοινού προβολή (έντυπη και ηλεκτρονική) των επιχειρήσεων του κλάδου, της περιοχής και των δυνατοτήτων που προσφέρει στον επισκέπτη. 16. Η οµοιόµορφη, ποιοτική και οργανωµένη παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες. 17. Η οργάνωση δραστηριοτήτων για τον ελεύθερο χρόνο των επισκεπτών µε σκοπό την παραµονή τους για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην περιοχή (µετακίνηση, ξενάγηση, δραστηριότητες κτλ.). 18. Η συνεργασία µε στόχο την καλύτερη διαχείριση των πελατών επισκεπτών. 19. Η συνεργασία µε επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής για κάλυψη των αναγκών διατροφής των επισκεπτών στην περιοχή. 20. Η συνεργασία µε επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών χειροτεχνηµάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, τόσο για την διακόσµηση των καταλυµάτων όσο και για την προώθηση τους στους επισκέπτες ως ενθύµια της περιοχής. 21. Η από κοινού συνεργασία µε τουριστικά γραφεία και πράκτορες και η κατευθυνόµενη κίνηση των επισκεπτών. 22. Ο καθορισµός προγράµµατος διαδροµών και προορισµού για τους επισκέπτες. 23. Η διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. γευσιγνωσίας) και η συµµετοχή σε εκθέσεις. 24. Η προώθηση εφαρµογής ποιοτικών σηµάτων ΗΑCCΡ και ΙSΟ καθώς και η τήρηση κοινών προδιαγραφών Ποιότητας. Άρθρο 4 - Μέσα Οι σκοποί αυτοί οι οποίοι θα έχουν, µεταξύ των άλλων, ως δυνητική συνέπεια και την οικονοµική αναβάθµιση των υπό των εταίρων διατηρούµενων επιχειρήσεων θα 5

6 υλοποιούνται µε την διοργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, σεµιναρίων, την παραγωγή ενηµερωτικών φυλλαδίων, ανακοινώσεων, βιντεοκασετών, περιοδικών, κτλ., µε τη συµµετοχή σε ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα και µε τη συνεργασία µε Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς, κρατικούς ή µη κτλ. Για την επίτευξη των σκοπών του το Τ.Σ.Π.: α) Θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που λειτουργούν µε βάση το θεσµικό πλαίσιο της Πολιτείας. Κάθε όρος που αντιβαίνει σ' αυτό είναι άκυρος. Οι όροι καθορίζονται στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας, στο οποίο εξειδικεύονται οι ειδικότερες προδιαγραφές που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή. Τροποποιούνται, επεκτείνονται και εµπλουτίζονται µετά από απόφαση των εταίρων µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. β) Φροντίζει για την προσαρµογή σε πρότυπα, προδιαγραφές και µεθοδολογίες που εκπονούνται και υιοθετούνται στο πλαίσιο του Τ.Σ.Π. σε συνδυασµό µε συντονισµό, κοινή δράση, προβολή και προώθηση αυτών. γ) Προβαίνει στην δηµιουργία όλων εκείνων των υποδοµών που στηρίζουν την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων των εταίρων µελών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία µπορεί ενδεικτικά: Να χρηµατοδοτεί και να υποστηρίζει κάθε φύσης επιστηµονικές, οικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες προς την κατεύθυνση της επίτευξης του σκοπού της. Να υλοποιεί ή να συµµετέχει σε χρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα, καθώς και σε κάθε είδους προγράµµατα, µελέτες και έρευνες, διεκπεραιώνοντας τις αντίστοιχες διαδικασίες. Να οργανώνει ή να συµµετέχει στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, ηµερίδων, εκδηλώσεων επιµόρφωσης, ανταλλαγών και µεταφοράς τεχνογνωσίας για την ενηµέρωση και εκπαίδευση των Εταίρων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Να συνεργάζεται µε άλλους φορείς ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεµφερείς προς τους δικούς της σκοπούς και να υλοποιεί µαζί τους κοινά προγράµµατα ή έργα. Να αναθέτει σε κατάλληλους φορείς ειδικές εργασίες ή έργα, ιδίως σε ότι αφορά την τεχνική της υποστήριξη, την προώθηση και διαφήµιση, την δηµιουργία κοινών ενηµερωτικών και διαφηµιστικών εντύπων, ιστοσελίδας στο διαδίκτυο κτλ. Άρθρο 5 - ιάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη, θα διαρκέσει δε όσο χρόνο χρειασθεί ώστε να υλοποιηθεί πλήρως ο σκοπός της, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 3 ή να 6

7 διαπιστωθεί ότι ο σκοπός αυτός είναι ανέφικτος. Το γεγονός αυτό διαπιστώνει και αποφασίζει µόνον η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των εταιρικών µεριδίων. Άρθρο 6 - Εγγραφή Μελών Μέλη του Τ.Σ.Π. µπορούν να γίνουν όλοι όσοι ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόµενα δωµάτια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία), οι επιχειρήσεις µεταποίησης καθώς και λοιπές επιχειρήσεις στις περιοχές του νοµού Καβάλας και, συγκεκριµένα, αυτών που επικαλύπτονται από τα Προγράµµατα Leader και ΟΠΠΑΧ, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και εφόσον αποδεχθούν και πληρούν τους όρους του παρόντος. Επίσης, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόµενα στο 8 άρθρο του παρόντος, µπορούν να γίνουν µέλη φυσικά ή νοµικά πρόσωπα όµορων ή άλλων περιοχών της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) και εφόσον η ιαχειριστική Επιτροπή κρίνει ότι θα συµβάλλουν ουσιωδώς στην επίτευξη των στόχων του Τ.Σ.Π. Άρθρο 7 - Κεφάλαιο Το κεφάλαιο του Τ.Σ.Π. ανέρχεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ( ) ευρώ και προέρχεται από την ισόποση εισφορά, ανερχόµενη στο ποσό των χιλίων εξήντα (1.060,00 ) ευρώ, για δικαίωµα εγγραφής εκάστου των τριάντα δύο (32) ιδρυτικών εταίρων. Περαιτέρω, το κεφάλαιο του Τ.Σ.Π. θα προέρχεται από οποιαδήποτε νόµιµη πηγή και δραστηριότητα, όπως εισφορές εταίρων, δωρεές αυτών ή τρίτων, επιχορηγήσεις του ηµοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, νοµικού ή φυσικού, δηµοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, και, γενικά, από κάθε εισόδηµα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νόµιµες διατάξεις. Η εισφορά τρίτων, οι οποίοι θα θελήσουν να συµµετάσχουν ως µέλη της Εταιρείας, προσδιορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00 ) ευρώ. Με την καταβολή τους αποκτούν και αυτοί από ένα (1) εταιρικό µερίδιο. εν επιτρέπεται η συµµετοχή οποιουδήποτε Εταίρου µε περισσότερα από ένα (1) εταιρικό µερίδιο ή µε κλάσµα µεριδίου. Η ετήσια εισφορά για τα µέλη του Τ.Σ.Π. ορίζεται σε πεντακόσια (500,00 ) ευρώ, 7

8 τυχόν δε αναπροσαρµογή του θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η, δε, καταβολή έκτακτων εισφορών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση και µόνο σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Άρθρο 8 Γενική Συνέλευση των εταίρων ιοίκηση Κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Η Συνέλευση καθορίζει κάθε θέµα που προάγει τους σκοπούς του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) και κατευθύνει τον προγραµµατισµό, την οργάνωση και την οικονοµική πορεία της Εταιρείας, ασκεί εποπτεία επί των οργάνων διοίκησης, εκλέγει τους εκπροσώπους της, εγκρίνει τον ισολογισµό και τον απολογισµό της, εγκρίνει τον Κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας ή οποιονδήποτε Κανονισµό θα ήθελε να θεσπίσει η Εταιρεία, παύει οποιοδήποτε µέλος της ιαχειριστικής Επιτροπής, αποφασίζει για την είσοδο ή έξοδο ή διαγραφή Εταίρων και τροποποιεί το Καταστατικό της. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον, µία φορά το χρόνο εντός δύο µηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα οποτεδήποτε ζητηθεί η σύγκληση της από την ιαχειριστική Επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των µελών της Εταιρείας µε έγγραφη και αιτιολογηµένη αίτησή τους. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση κοινοποιείται στα µέλη, τουλάχιστον, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη σύγκληση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ηµεροµηνία, η ώρα και η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτή το 49%, τουλάχιστον, των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών και εφόσον πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση το ένα τρίτο (1/3) αυτών. Η τελευταία συνέρχεται την αντίστοιχη ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας στον ίδιο τόπο. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, εκτός των αµέσως παρακάτω σηµαντικών θεµάτων για τα οποία οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών: Λύση της Εταιρείας, Παύση Εταίρου και Τροποποίηση του Καταστατικού. οικείο βιβλίο. Για τις λαµβανόµενες αποφάσεις τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο ικαίωµα συµµετοχής στη Συνέλευση έχουν µόνον τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη, ήτοι εκείνα που έχουν καταβάλει και τη συνδροµή του τρέχοντος έτους. 8

9 Κάθε Εταίρος εκπροσωπείται στη Συνέλευση από τον ίδιο ή από το πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως εκπρόσωπος του. Σε κάθε περίπτωση ο εκπρόσωπος πρέπει να προσκοµίζει νόµιµο πληρεξούσιο, το οποίο φέρει θεώρηση της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Κάθε παριστάµενο µέλος µπορεί να εκπροσωπήσει µόνον ένα άλλο µέλος µε έγγραφη εξουσιοδότηση επικυρωµένη νοµίµως από δηµόσια αρχή. Άρθρο 9 - ιαχείριση και Εκπροσώπηση Η διαχείριση και η εκπροσώπηση του Τ.Σ.Π. θα γίνεται από Πενταµελή ιαχειριστική Επιτροπή (.Ε.) η οποία θα διαδραµατίζει το ρόλο ιοικητικού Συµβουλίου. Η.Ε. θα εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια και θα αποτελείται από εκπροσώπους των εταίρων. Αυτοί θα δρουν συλλογικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Τ.Σ.Π. λαµβάνοντας αποφάσεις µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5). Η ιαχειριστική Επιτροπή διοικεί την Εταιρεία. Οι απορρέουσες εκ του νόµου αρµοδιότητες της είναι, ενδεικτικά, οι κάτωθι: Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, εκτελεί όλες τις διαχειριστικές και οικονοµικές πράξεις, προσλαµβάνει ή απολύει προσωπικό, αντισυµβάλλεται µε συνεργάτες ή προµηθευτές, τηρεί τα Βιβλία της Εταιρείας και εισηγείται την ηµερησία διάταξη στη Συνέλευση των Εταίρων. Εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, συµµετέχει για λογαριασµό της Εταιρείας σε Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών, στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία, συνάπτει δάνεια και κάθε είδους πιστώσεις, µεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή επιβαρύνει µε οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, επενδύει την περιουσία της, έχει την ταµειακή διαχείριση της Εταιρείας, διενεργεί εισπράξεις, πληρωµές, αναλήψεις ή καταθέσεις χρηµάτων σε οποιαδήποτε τράπεζα, εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται επιταγές ή άλλα αξιόγραφα και τίτλους και δεσµεύει την Εταιρεία µε κάθε απόφαση, την οποία λαµβάνει. Η ιαχειριστική Επιτροπή έχει δικαίωµα να αρνηθεί την αποδοχή δωρεάς ή περιουσιακού στοιχείου ή πόρου αν µε αιτιολογηµένη απόφαση κρίνει ότι τυχόν αποδοχή της περιορίζει ή δεσµεύει την ανεξαρτησία της. Η ιαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και ένα Μέλος. Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου, τα καθήκοντά του αναλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος. Ο καταµερισµός των ανωτέρω αξιωµάτων γίνεται µεταξύ των µελών της ιαχειριστικής Επιτροπής, εντός µίας εβδοµάδας µετά τον διορισµό της από τη Συνέλευση των Εταίρων. 9

10 Η ιαχειριστική Επιτροπή συνεδριάζει όποτε χρειάζεται µε πρόσκληση του Προέδρου ή αν ζητήσουν τη σύγκλησή του τρία, τουλάχιστον, µέλη του δι υποβολής έγγραφης αίτησης στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέµατα οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να ορίσει συνεδρίαση εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη της αίτησης. Η ιαχειριστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία µέλη της. Οι αποφάσεις της ιαχειριστικής Επιτροπής λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. Με απόφαση της ιαχειριστικής Επιτροπής µπορούν όλες οι διαχειριστικές πράξεις, η εκπροσώπηση και τα καθήκοντα της καθηµερινής διοίκησης της Εταιρείας να ανατίθενται στον Πρόεδρο της και να ασκούνται απ' αυτόν. Οι παραπάνω πράξεις του Προέδρου τελούν υπό την έγκριση της ιαχειριστικής Επιτροπής. Ειδικότερα για την πρώτη διετία η εκπροσώπηση διαχείριση του Τ.Σ.Π. θα γίνεται από τους παρακάτω: ΣΑΡΑΝΤΙ ΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΕΡΖΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΣΑΡΙΚΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΓΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Είναι δυνατή η περαιτέρω εκπροσώπηση του Τ.Σ.Π., κατά περίπτωση, και από άλλο άτοµο στο οποίο θα παρέχεται από τους διαχειριστές εκπροσώπους εντολή για την διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων. Η ιδιότητα του µέλους της ιαχειριστικής Επιτροπής παύει: α) δια παραιτήσεως, β) αυτοδικαίως, εάν µέλος της παύει να είναι µέλος της εταιρείας και γ) για κάθε νόµιµο λόγο. Άρθρο 10 - Επιτροπές Ελέγχου Για την εφαρµογή των όρων που περιλαµβάνονται στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας ορίζονται Επιτροπές Ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, αποστολή των Επιτροπών είναι να ελέγχουν και να πιστοποιούν την τήρηση των Πρωτοκόλλων Προδιαγραφών Ποιότητας από κάθε µέλος του Τ.Σ.Π., σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής του σ αυτό. Κάθε Επιτροπή διενεργεί, τουλάχιστον, έναν τακτικό έλεγχο ετησίως σε όλες τις επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, 10

11 καθώς και έκτακτους ελέγχους, κατόπιν καταγγελίας. Τα πορίσµατα των ελέγχων συνοψίζονται σε αντίστοιχα Πρακτικά Ελέγχου, τα οποία συνοδεύονται αναλόγως είτε από την ανανέωση της Πιστοποίησης του ενδιαφερόµενου Εταίρου είτε από Συστάσεις Συµµόρφωσης, σε περιπτώσεις επουσιωδών ελλείψεων ή παραλείψεων, είτε από Πρόταση αποβολής από το Τ.Σ.Π. του ενδιαφερόµενου Εταίρου, σε περιπτώσεις ουσιωδών ελλείψεων ή παραλείψεων, σε σχέση µε τους όρους που θα πρέπει να τηρεί. Οι Επιτροπές θα αποτελούνται, από τουλάχιστον τρία (3) µέλη που θα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5). υνητικά µπορούν να συµµετέχουν στις Επιτροπές στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας (ΑΝ.ΚΑ.) Α.Ε., των αρµοδίων υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) και των ήµων, καθώς και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες. Απαγορεύεται η συµµετοχή ή η εκπροσώπηση ενός Εταίρου σε περισσότερες των δύο Επιτροπών. Άρθρο 11 - Σήµα Στους Εταίρους χορηγείται σήµα το οποίο αναρτάται υποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης τους και σε κάθε εκδήλωση, στην οποία µετέχουν ή της οποίας αναλαµβάνουν την διοργάνωση. Επίσης, οι Εταίροι οφείλουν να το αναρτούν στο διαδίκτυο εφόσον διαθέτουν ιστοσελίδα ή/και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Οι Εταίροι είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν τους πελάτες τους και να τοποθετούν το κείµενο του Τ.Σ.Π. σε σηµείο στο οποίο οι τελευταίοι θα έχουν πρόσβαση. Το σήµα και το λογότυπο θα σχεδιαστεί από ειδικούς και θα αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του Τ.Σ.Π. Το δικαίωµα της χρήσης του θα έχουν µόνο οι Εταίροι που πληρούν τις προϋποθέσεις του Τ.Σ.Π. επί δωδεκάµηνο από τη στιγµή που αναγνωρίσθηκαν ως δικαιούχοι. Το δικαίωµα αυτό ανανεώνεται κάθε δώδεκα µήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι, σύµφωνα µε τους οποίους έχει παραχωρηθεί. Η απώλεια του δικαιώµατος χρήσης του σήµατος αυτοδικαίως επάγεται την έκπτωση του µέλους από το Τ.Σ.Π. Άρθρο 12 - Εισδοχή και αποχώρηση Εταίρου Η είσοδος νέων Εταίρων γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µετά από αίτηση τους, στην οποία αναφέρουν τον εκπρόσωπο τους καθώς και ότι αποδέχονται τους όρους του Καταστατικού, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το ποσό που αντιστοιχεί στην 11

12 εταιρική µερίδα. Ο νεοεισελθών Εταίρος έχει τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους υπόλοιπους. Έκαστο µέλος του Τ.Σ.Π. δικαιούται να καταγγείλει, καθόσον αφορά αυτό και µόνο, το Συµφωνητικό Συνεργασίας και να αποχωρήσει, χωρίς καµία αξίωση, από το Τ.Σ.Π. Η µη τήρηση οιουδήποτε όρου του παρόντος συµφώνου και των Παραρτηµάτων του από Εταίρο καθώς και η παύση ενασχόλησης του άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό, είτε λόγω της κατάργησης της επιχείρησης του, είτε λόγω µεταβίβασης αυτής σε τρίτον, αποτελεί λόγο αφαίρεσης του σήµατος και αποκλεισµού του από το Τ.Σ.Π. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ιαχειριστικής Επιτροπής. Άρθρο 13 - Ευθύνη του Εταίρου Η Εταιρεία είναι µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο, κατά την έννοια του Άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, και η ευθύνη των Εταίρων για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της έναντι του ηµοσίου/ή και τρίτων περιορίζεται κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός (Α.Κ. 750). Οι Εταίροι παραιτούνται από το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς τους σε κάθε περίπτωση, είτε εάν αποχωρήσουν οικιοθελώς από την Εταιρεία είτε εάν διαγραφούν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 8, παράγραφο 4. Η εταιρική χρήση διαρκεί ένα (1) έτος, αρχόµενη από την 1 η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31 η εκεµβρίου εκάστου έτους, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση, η οποία λήγει στις Άρθρο 14 - Λύση της Εταιρείας Στο Τ.Σ.Π., ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, δε νοείται διανοµή κερδών ή καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία του ή µετά τη διάλυσή του στους Εταίρους του οι οποίοι, σε περίπτωση διαλύσεως, δικαιούνται µόνο την επιστροφή της εισφοράς τους ατόκως και εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί για τους σκοπούς του Τ.Σ.Π. Τυχόν, πέραν των εισφορών των εταίρων, εναποµείνασα περιουσία διατίθεται υπέρ νοµικών προσώπων, τα οποία επιδιώκουν οµοειδείς ή παρεµφερείς προς το Τ.Σ.Π. σκοπούς οριζόµενα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται από τους όρους κτήσης των ειδικών περιουσιακών στοιχείων. Άρθρο 15 - Εκκαθάριση 12

13 Το Τ.Σ.Π., εάν και όταν λήξει η διάρκεια του κατά το Άρθρο 5, τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση µε τρόπο που θα αποφασισθεί από τα τρία πέµπτα (3/5) των µελών του. Ως εκκαθαριστής, για την εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρείας, µετά τη λύση, ορίζεται η ιαχειριστική Επιτροπή. Ο θάνατος, η δικαστική απαγόρευση, η αποχώρηση ή διαγραφή φυσικού προσώπου Εταίρου καθώς και η λύση ή πτώχευση νοµικού προσώπου - Εταίρου δεν συνεπάγεται τη λύση της Εταιρείας, η δραστηριότητα της οποίας συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων µελών. Το παρόν, αποτελούµενο από 15 άρθρα, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, έγινε αποδεκτό και υπογράφεται από τους Εταίρους και έκαστος λαµβάνει από ένα όµοιο αντίγραφο, ακολουθούµενης της νόµιµης διαδικασίας δηµοσίευσής του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Καβάλας. α/α ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΙΛΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε. Ε ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 17 ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ , , , , ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Γ.Α. ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ & Σ.Ι.Α Ο.Ε , ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΗΛ-FAX : E- MAIL : TEIKAV.EDU.GR ΚΙΝ : ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Σ Ύ ΡΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ ΗΜΟΣ :

14 9. ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΦΝΗ ΚΙΟΤΣΟΥΚΗ MARKOC ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΑΛΑΚΟΥΡΑ Ο.Ε. ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ Η 98 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Σ ΓΑΛΗΝΟΥ 12 ΡΑΜΑ Τ.Κ ΆΝΩ Τ.Κ ΆΝΩ Τ.Κ ΚΡΗΝΙ ΕΣ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ Τ.Κ ΚΡΥΟΝΕΡΙ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ Τ.Κ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τ.Κ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τ.Κ ΖΥΓΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ Τ.Κ ΕΛΗΚΑΡΗ - 24 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ _ , , ΣΑΜΙΏΤΗΣ : , , _ , ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΛΑΪ ΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΝΤΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΡΙΚΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΨΑΛΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΡΖΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 52 ΛΑΜΙΑΣ 13 Τ.Κ , ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ , 72155, ΦΟΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,

15 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙ Η Α.Ε. ΜΑΡΙΓΟΥ Η ΜΑ ΕΜΛΗ Ο.Ε. ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΡΑ - 14 ΛΕΩΝΑΤΟΥ - 8Α ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 ΠΟΤΟΣ , , FAX : ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αγίου Αλεξίου & Ουρ. Τσαπάρα 1 Τ.Κ. 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Τηλ. : 26920 24442, 24443 Fax : 26920 24333 e-mail: achaiasa@otenet.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ.» Στην Αθήνα σήμερα, την 11 η Ιουλίου 2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση Νομική Φύση - Διάρκεια 1. Ιδρύεται Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1 ΠΑΡΡΑΡΡΤΗΜΑ ΓΓ ΤΟΠΙΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο πλαίσιο του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2010, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1.- Ευστράτιος Παπάνης του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Στη Μυτιλήνη σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2010, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1.- Ευστράτιος Παπάνης του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου Στη Μυτιλήνη σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2010, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1.- Ευστράτιος Παπάνης του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου 2.- Παναγιώτης Γιαβρίμης του Ευστρατίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου 3.- Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 122/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000) Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια 1. Συνιστάται Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρθρο 1ο 1. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ =========================================

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= Στην Αθήνα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου 2007, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Χρήστος ΓΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) Στο Ηράκλειο, σήμερα την 10 Δεκεμβρίου 2012, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1) Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» υνάµει της 10ης από 18 Ιουνίου 2010 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Με το από 12 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στο Ρέθυμνο σήμερα την. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: (α) Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) που εδρεύει στο Ρέθυμνο Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Ρουθ - Λωρέλ Ντέϊτον, του Γεωργίου - Άρθουρ και της Βαϊολετ-

2) Ρουθ - Λωρέλ Ντέϊτον, του Γεωργίου - Άρθουρ και της Βαϊολετ- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» του Ν. 4019/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Στην Ερμούπολη, σήμερα 6 Μαρτίου του έτους 2014 οι: 1) Ελένη Χερχελετζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα