Computer Forensics Dr. Δημήτριος Μπαλτατζής Νικόλαος Σερκετζής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Computer Forensics Dr. Δημήτριος Μπαλτατζής Νικόλαος Σερκετζής"

Transcript

1 Computer Forensics Dr. Δημήτριος Μπαλτατζής Νικόλαος Σερκετζής M.Sc. Forensic Computing & Cybercrime Investigation EnCE, CEH,CHFI, CCNA, CCNA Sec, MTCNA

2 Ο όρος Digital Forensics O όρος Digital Forensics, o οποίος στην Ελληνική γλώσσα ερμηνεύεται ως Ψηφιακή Ανάλυση, περιλαμβάνει το κομμάτι της επιστήμης της πληροφορικής που ασχολείται με τη διερεύνηση και την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων. Η χρήση επιστημονικά αποδεδειγμένων μεθόδων προστασίας, συλλογής, αναγνώρισης, ανάλυσης, ερμηνείας, τεκμηρίωσης και παρουσίασης των παραγόμενων από ψηφιακές πηγές, αποδεικτικών στοιχείων, που αποσκοπούν στη διευκόλυνση κατανόησης και αναπαράστασης των πραγματικών περιστατικών που προηγήθηκαν ενός συμβάντος ή στην πρόληψη ενεργειών που στρέφονται κατά πληροφοριακών συστημάτων.

3 Ψηφιακές Αποδείξεις και Πειστήρια Ως Ψηφιακή Απόδειξη (Digital Evidence) νοείται οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας μπορεί να αποθηκευθεί ή να μεταφερθεί σε ψηφιακή μορφή. Στην επιστήμη της ψηφιακής ανάλυσης μας ενδιαφέρουν τα μέσα τα οποία δύνανται να παράγουν, να διαχειριστούν και κυρίως να αποθηκεύσουν την ψηφιακή πληροφορία. Ορισμένα από τα μέσα αυτά, ενδεικτικά αποτελούν τα Σκληροί Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης (CD, DVD, Φορητές Συσκευές Αποθήκευσης Κινητά Συσκευές Εντοπισμού Στίγματος Αποκωδικοποιητές Τηλεοπτικού Σήματος

4 Σκληροί Δίσκοι Αποτελούν την πιο συχνά απαντώμενη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων, ως εκ τούτου θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας συσκευή στην επιστήμη της εγκληματολογικής πληροφορικής. Τα βασικά συστατικά ενός σκληρού δίσκου είναι τα Μεταλλικό Πλακέτα (Logic Μοτέρ κίνησης των Κεφαλές και Μοτέρ κίνησης Δίσκοι (Platters)

5 Σύστημα Διευθυνσιοδότησης Οι σκληροί δίσκοι διαθέτουν ένα σύστημα διευθυνσιοδότησης ώστε να είναι εφικτός ο καθορισμός του σημείου, όπου θα προσπελαστούν ή θα γραφούν τα δεδομένα. Η κατανόηση λειτουργίας του συστήματος αυτού προϋποθέτει τη γνώση των ακόλουθων όρων. Sector: Αποτελεί τη μικρότερη μονάδα χώρου επί της οποίας μπορούν να αποθηκευθούν δεδομένα. Το μέγεθος ενός Sector είναι 512 bytes. Track: Αποτελεί έναν από τους ομόκεντρους κύκλους που βρίσκονται σε μία από τις επιφάνειες ενός Platter. Σε κάθε Track αποθηκεύεται ίδιος αριθμός Sectors. Cylinder: Αποτελεί λογική δομή και αναφέρεται στο σύνολο των Track που βρίσκονται κάθετα σε κάθε ομόκεντρο κύκλο. Head: Αποτελεί την επιφάνεια κάθε Platter. Κάθε Platter έχει δύο Heads.

6 Οπτική Απεικόνιση Συστήματος Διευθυνσιοδότησης

7 Υπολογισμός Χωρητικότητας Σκληρού Δίσκου Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας ενός σκληρού δίσκου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος. Capacity = Cylinders * Heads * Sectors per Track * 512 Bytes per Sector Συνεπώς διαθέτοντας έναν δίσκο Heads / 63 Sectors / 512 Bytes / Sector Η χωρητικότητα του συνίσταται σε Cylinders * 80 Heads/Cylinder * 63 Sectors/Track * 512 Bytes/Sector = bytes

8 Υπολογισμός Χωρητικότητας Σκληρού Δίσκου Σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα η χωρητικότητα του δίσκου είναι: bytes Όμως 1 KB = 1000 bytes, 1 MB = 1000 KB και 1 GΒ = 1000 ΜΒ, άρα ο δίσκος έχει χωρητικότητα 42,2 GB. Σωστό ή Λάθος? 1 ΚΒ = 2 10 = 1024 Bytes 1 ΜΒ = 2 10 = 1024 ΚΒ 1 GΒ = 2 10 = 1024 MΒ Άρα, bytes 1024 ΜΒ 1024 ΚΒ 1024 Bytes = GB

9 Άσκηση 1 Υπολογίστε τη χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά Cylinders 16 Heads / Cylinder 63 Sectors / Track 512 Bytes / Sector Απάντηση: Η χωρητικότητα είναι Cylinders * 16 Heads * 63 Sectors * 512 Bytes = Bytes ή = 7,87 GB

10 Logical Block Addressing Η διευθυνσιοδότηση με βάση τον υπολογισμό των Sector, Head, Cylinder, προκαλούσε περιορισμούς ως προς τη μέγιστη χωρητικότητα των δίσκων, καθώς ο αριθμός των Sector σε κάθε Track έπρεπε να είναι ο ίδιος, ενώ οι εξωτερικές στοιβάδες είχαν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν μεγαλύτερο πλήθος Sectors. H διευθυνσιοδότηση LBA (Logical Block Addressing) αποτέλεσε λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς κάθε Sector αναγνωρίζεται πλέον από έναν αύξοντα αριθμό (Το πρώτο Sector έχει αύξοντα αριθμό 0), ενώ τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του δίσκου αναλαμβάνουν να μετατρέψουν τον αριθμό αυτό σε CHS προκειμένου να εντοπιστεί το Sector αυτό στον δίσκο. Ο προσδιορισμός της χωρητικότητας γίνεται από τον μαθηματικό τύπο Capacity = LBA * 512 bytes / Sector

11 Παράδειγμα LBA Να προσδιοριστεί η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου του οποίου η αναγραφόμενη τιμή LBA είναι Sectors Σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που προαναφέρθηκε η χωρητικότητα του δίσκου είναι Capacity = Sectors * 512 Bytes / Sector = bytes Δηλαδή = 232,8 GB

12 Άσκηση 2 Να προσδιοριστεί η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου του οποίου η αναγραφόμενη τιμή LBA είναι Sectors. Λύση: Capacity = Sectors * 512 Bytes / Sector = bytes Δηλαδή = 55,89 GB

13 Disk Partitions Για να λειτουργήσει σωστά ένας σκληρός δίσκος, θα πρέπει να αρχικοποιηθεί, διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται μία η περισσότερες κατατμήσεις (partitions). Κατά τη διαδικασία αρχικοποίησης στο πρώτο sector του σκληρού δίσκου δημιουργείται μία εγγραφή που περιγράφει το σύνολο των πρωτευόντων κατατμήσεων (primary partitions). Η προαναφερόμενη εγγραφή ονομάζεται MBR (Master Boot Record) και βρίσκεται στο Byte 446 του σκληρού δίσκου. Σε κάθε δίσκο μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι 4 primary partition. Για κάθε Partition, υπάρχει μία εγγραφή που τα περιγράφει, μεγέθους 16 1 o Partition Byte 2 o Partition Byte 3 o Partition Byte 4 o Partition Byte

14 Είδη Partition Το είδος του partition πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η δημιουργία ενός συστήματος αρχείων, προσδιορίζεται στο 5o Byte καθεμιάς από τις 4 εγγραφές που προαναφέρθηκαν. Τα πιο γνωστά είδη partition και συστήματα αρχείων FAT12 Κωδικός FAT16 Κωδικός FAT32 Κωδικός NTFS Κωδικός EXT2 Κωδικός EXT3 Κωδικός ReiserFS Κωδικός HFS, HFS+ Κωδικός AF

15 Παράδειγμα

16 Παράδειγμα 07 NTFS 0F LBA Ext

17 Άσκηση 3 Το αρχείο με την ονομασία exercise3_1.dd περιέχει το MBR ενός σκληρού δίσκου. Παρακαλείστε να εντοπίσετε πληροφορίες για πόσα partitions υπάρχουν στο αρχείο αυτό, παραθέτοντας παράλληλα τον τύπο του κάθε partition που εντοπίσατε. Για την άσκηση αυτή χρησιμοποιείστε ως εργαλείο έναν Hex Editor. Πράξτε ομοίως για το αρχείο με την ονομασία exercise3_2.dd Πράξτε ομοίως για το αρχείο με την ονομασία exercise3_3.dd Πράξτε ομοίως για το αρχείο με την ονομασία exercise3_4.dd

18 Χρήση του λογισμικού Encase για έλεγχο MBR Το λογισμικό Encase περιέχει στη βάση δεδομένων του πληροφορίες για το είδος του κάθε partition, διευκολύνοντας τη διαδικασία που προηγήθηκε. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα Δημιουργούμε μία νέα υπόθεση (File Εισάγουμε μία νέα συσκευή (Add Ως νέα συσκευή επιλέγουμε τη φυσική Από την αριστερή οθόνη επιλέγουμε τον Στη δεξιά οθόνη επιλέγουμε την ένδειξη Disk (μας δείχνει κάθε sector του Στην κάτω αριστερή οθόνη επιλέγουμε την καρτέλα Στην δεξιά οθόνη επιλέγουμε το πρώτο sector (κόκκινο Στον hex viewer βρίσκουμε το 446 byte και μαρκάρουμε τα επόμενα 64 Ενόσω είναι επιλεγμένα τα 64 byte με δεξί κλικ επιλέγουμε Bookmark Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε (Windows Partition Ακριβώς από κάτω θα εμφανιστεί ένας πίνακας 4 γραμμών, κάθε μία από τις οποίες παρέχει πληροφορίες για καθένα από τα 4 πρωτεύοντα partition.

19 Στιγμιότυπο χρήσης λογισμικού Encase

20 Συστήματα Αρχείων Ένα σύστημα αρχείων αποτελεί μία μέθοδο αποθήκευσης και αναπαράστασης των δεδομένων κατά τρόπο ώστε δημιουργείται μία λογική, ιεραρχική δομή που περιλαμβάνει, αρχεία, καταλόγους και υποκαταλόγους αρχείων. Τα πιο γνωστά συστήματα αρχείων που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικά συστήματα Windows είναι το FAT32 (File Allocation Table) και το NTFS (New Technology File System). Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα Windows χρησιμοποιούν το NTFS

21 Βασικές Αρχές Digital Forensics Ακεραιότητα των προς εξέταση Θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέσα ώστε να εξασφαλιστεί η μη μεταβολή των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο πρωτότυπο Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρης εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτά να μεταβληθούν το λιγότερο δυνατό. Πλήρης γνώση των επιτελούμενων Ο εξεταστής των ψηφιακών πειστηρίων θα πρέπει να γνωρίζει τι ενέργειες θα επιτελέσει και τι συνέπειες ενδέχεται να έχουν επί των Σε περίπτωση που κρίνει αναγκαία τη μεταβολή των δεδομένων, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει ποια δεδομένα μεταβλήθηκαν, ποια είναι η νέα τους κατάσταση και για ποιο λόγο κρίθηκε αναγκαία η μεταβολή αυτή. Πλήρης καταγραφή των Κάθε στάδιο της διαδικασίας θα πρέπει να καταγράφεται ώστε να μην δημιουργούνται ασάφειες ως προς την ορθή Εάν η εξέταση των πειστηρίων γίνει από τρίτο άτομο, θα πρέπει να εξαχθούν τα ίδια αποτελέσματα.

22 Disk Imaging Ως Disk Imaging αναφέρεται η διαδικασία λήψης ακριβούς 1-1 αντιγράφου της συσκευής, τα δεδομένα της οποίας πρόκειται να εξεταστούν. Στην επιστήμη των Digital Forensics θεωρείται επιβεβλημένη η λήψη ακριβούς αντιγράφου πριν από τη διαδικασία εξέτασης των πειστηρίων. Η εξέταση πραγματοποιείται επί του αντιγράφου και όχι επί του πρωτότυπου πειστηρίου. Οι πιο συνήθεις τεχνικές Disk Imaging είναι οι Disk to Image (Αντιγράφεται ο δίσκος σε ένα Disk to Disk (Αντιγράφεται ο δίσκος σε άλλο δίσκο. Χρειάζεται προσοχή). Το παραγόμενο αρχείο μπορεί να Είτε ακατέργαστο (Raw Είτε ιδιοκτησιακό (Proprietary). Ειδικής μορφής που περιέχει μεταδεδομένα από το λογισμικό που το παρήγαγε. Μπορεί επίσης να είναι συμπιεσμένο, κρυπτογραφημένο, κ.τ.λ. Η επεξεργασία του γίνεται από συγκεκριμένο κάθε φορά λογισμικό.

23 Μονοσήμανση - Hashing Όπως προαναφέρθηκε η ακεραιότητα αποτελεί βασικό συστατικό των Digital Forensics. Η ακεραιότητα ενός αντιγράφου πραγματοποιείται με τη χρήση αλγόριθμων μονοσήμανσης (Hashing Algorithms) Θα πρέπει να υπολογίζεται η τιμή του αλγόριθμου μονοσήμανσης τόσο επί του πρωτοτύπου πειστηρίου, όσο και επί των αντιγράφων του. Η παραγόμενη από τους αλγόριθμους μονοσήμανσης τιμή θα πρέπει να ταυτίζεται Οι συνήθεις αλγόριθμοι μονοσήμανσης που χρησιμοποιούνται MD5 Παράγει αλφαριθμητική τιμή 32 χαρακτήρων (128 SHA1 -> Παράγει αλφαριθμητική τιμή 40 χαρακτήρων (160 bit)

24 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου Εκκινούμε το λογισμικό Encase. Δημιουργούμε μία νέα υπόθεση File New. Επιλέγουμε το κουμπί Add Device. Ορίζουμε την πηγή από την οποία θα λάβουμε αντίγραφο (Local Disk). Επιλέγουμε το δίσκο του οποίου το ακριβές αντίγραφο επιθυμούμε. Πατάμε το κουμπί Finish και αναμένουμε την πλήρη ανάγνωση του δίσκου. Στην αριστερή πλευρά του λογισμικού εμφανίζεται ο δίσκος. Πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Acquire. Στην καρτέλα που θα ανοίξει επιλέγουμε Do not Add και πατάμε επόμενο. Δίνουμε όνομα στο αρχείο που θα παραχθεί, περιγράφουμε το πειστήριο, ορίζουμε το μέγεθος των παραγόμενων αρχείων, τυχόν συμπίεση που θα χρησιμοποιηθεί, τους αλγόριθμους μονοσήμανσης και πατάμε Finish. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρόνος της οποίας ποικίλει ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του πρωτότυπου πειστηρίου

25 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

26 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

27 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

28 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

29 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

30 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

31 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

32 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

33 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

34 Άσκηση 4 Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Encase δημιουργήστε μία νέα υπόθεση, στα πλαίσια της οποίας να δημιουργήσετε ακριβές αντίγραφο φορητής συσκευής αποθήκευσης την οποία φέρετε μαζί σας.

35 Encase Διαδικασία Εισαγωγής Ακριβούς Αντιγράφου Εκκινούμε το λογισμικό Encase. Δημιουργούμε μία νέα υπόθεση File New. Επιλέγουμε το κουμπί Add Device. Στην καρτέλα που εμφανίζεται, επιλέγουμε Sessions και στη συνέχεια Add Evidence Files. Από το πλαίσιο διαλόγου αναζήτησης αρχείων επιλέγουμε το αρχείο που μας ενδιαφέρει. Στην καρτέλα που ακολουθεί εμφανίζεται το ιστορικό των αρχείων που έχει τεθεί προς εισαγωγή στην υπόθεση, από τη λίστα του οποίου επιλέγουμε τη «συσκευή» που μας ενδιαφέρει. Η επόμενη καρτέλα με την ονομασία «Preview Devices», παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές των προηγούμενων βημάτων μας. Ολοκληρώνουμε πατώντας το κουμπί Finish. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του αρχείου, εκκινεί η διαδικασία επιβεβαίωσης της ακεραιότητας των περιεχομένων του (Verifying), μέσω της οποίας διαπιστώνεται ότι το συγκεκριμένο αρχείο που εισήχθη, αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου.

36 Encase Διαδικασία Εισαγωγής Ακριβούς Αντιγράφου

37 Encase Διαδικασία Εισαγωγής Ακριβούς Αντιγράφου

38 Encase Διαδικασία Εισαγωγής Ακριβούς Αντιγράφου

39 Encase Διαδικασία Εισαγωγής Ακριβούς Αντιγράφου

40 Encase Διαδικασία Εισαγωγής Ακριβούς Αντιγράφου

41 Το γραφικό περιβάλλον του Encase Το Encase διαθέτει 4 κύριες καρτέλες εργασίας Tree Table View Filter Pane

42 Το γραφικό περιβάλλον του Encase Tree Pane Table Pane View Pane Filter Pane

43 Ο χρόνος και η σημασία του Στην επιστήμη των υπολογιστών και ιδιαίτερα στον τομέα των Digital Forensics, ο χρόνος είναι ιδιαίτερης σημασίας. Φανταστείτε το εξής απλό Έχετε προσκληθεί να εξερευνήσετε έναν σκληρό δίσκο μιας εταιρείας, η οποία ισχυρίζεται ότι της έχουν υποκλαπεί τα αρχεία που εμπίπτουν στο επαγγελματικό της απόρρητο, έχοντας ως αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικής οικονομικής Από τον έλεγχο που διενεργείτε, διαπιστώνετε ότι στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας εκτελούνταν το λογισμικό Διαπιστώνετε επίσης ότι το συγκεκριμένο αρχείο ήταν συνημμένο σε ένα που απεστάλη στην εταιρεία από το λογαριασμό ηλεκτρονικής Από την έρευνα σας βρίσκετε την IP διεύθυνση του αποστολέα και ετοιμάζεστε να ρωτήσετε τον παροχο υπηρεσιών διαδικτύου σχετικά με τα στοιχεία του συνδρομητή Μπορείτε να απευθύνετε τέτοιο ερώτημα χωρίς να διαθέτετε το χρόνο?

44 Βασικές Ρυθμίσεις του Encase Επειδή ο χρόνος είναι ιδιαίτερης σημασίας στον τομέα των Digital Forensics, θα πρέπει να μεριμνείτε για την ορθή ρύθμιση του λογισμικού σας, ώστε να εμφανίζει το χρόνο σωστά. Για το λόγο αυτό, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εξέτασης, θα πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος που έχει το λογισμικό σας, ως Από το μενού των επιλογών, εστιάζουμε στην καρτέλα Κατόπιν επιλέγουμε Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε την καρτέλα Global, και μεριμνούμε ώστε η ημερομηνία και η ώρα που αναγράφονται, να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Ένας από τους συνήθεις τρόπους προσδιορισμού της ώρας, στα λειτουργικά συστήματα, είναι η ταύτιση της με την ώρα του ρολογιού του BIOS, που ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταγράφεται η ώρα του BIOS από τους υπολογιστές, των οποίων τα ψηφιακά πειστήρια τίθενται προς εξέταση.

45 Ανάλυση ηλεκτρονικών ιχνών σε περιβάλλον Windows Πολλοί από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ενδεχομένως να κληθείτε να εξετάσετε διαθέτουν κάποια έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows. Κάποιες από τις ερωτήσεις που ενδέχεται να κληθείτε να απαντήσετε είναι οι Βρισκόταν ο Η/Υ σε περιβάλλον δικτύου και ποια η IP διεύθυνση Ποιες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων υπήρχαν συνδεδεμένες με τον Ποιοι χρήστες χρησιμοποίησαν τον Ποια αρχεία δημιουργήθηκαν, τροποποιήθηκαν ή Ποιες ιστοσελίδες επισκέφθηκε ο χρήστης του Η/Υ?

46 Κύρια σημεία εστίασης του ενδιαφέροντος Το σύνολο των λειτουργικών συστημάτων αποθηκεύει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία τους σε ένα σύνολο αρχείων. Στα λειτουργικά συστήματα Windows, τα βασικότερα σημεία ενδιαφέροντος από την πλευρά της επιστήμης των Digital Forensics Τα logfiles του λειτουργικού συστήματος ή της εκάστοτε Τα αρχεία της Registry (Πολύ σημαντική πηγή χρήσιμων Τα αρχεία του συστήματος επαναφοράς και τα αρχεία Τα αρχεία του κάδου ανακύκλωσης (Recycle Bin Τα παραγόμενα από λογισμικά διαχείρισης εφαρμογών διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Instant Messaging και Peer to Peer, αρχεία.

47 Σημαντικά αρχεία των λειτουργικών συστημάτων Windows Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα αρχεία τα οποία θα πρέπει να εξερευνήσετε προκειμένου να εξάγετε κρίσιμες πληροφορίες. Να θυμάστε ότι η πρόσβαση και η εξερεύνηση ορισμένων κρίσιμων αρχείων απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων ή την εφαρμογή των ορθών ρυθμίσεων. ΑΣΚΗΣΗ 5: Να διερευνήσετε το βασικό κατάλογο του partition όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το λειτουργικό σας σύστημα, προκειμένου να διαπιστώσετε τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα εκεί. Να εντοπιστεί το αρχείο boot.ini που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκκίνησης των λειτουργικών συστημάτων που υπάρχουν εγκατεστημένα στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. ΑΣΚΗΣΗ 6: Να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, αφού προηγουμένως μεριμνήσετε να εμφανίσετε τις πληροφορίες που αφορούν στα κρυφά αρχεία του λειτουργικού συστήματος.

48 Διαδικασία εμφάνισης αρχείων Λειτουργικού Συστήματος Από το μενού έναρξη επιλέξτε «Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)». Στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο με την ονομασία «Επιλογές Φακέλων (Folder Options». Επιλέξτε την καρτέλα με την ονομασία «Εμφάνιση (View). Από το σύνολο των διατιθέμενων Επιλέξτε την ένδειξη «Εμφάνιση Κρυφών Αρχείων και Φακέλων (Show hidden folders and Αποεπιλέξτε την ένδειξη «Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide extensions for known types of Αποεπιλέξτε την ένδειξη «Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων Λειτουργικού Συστήματος (Hide Protected Operating System Files)». Επιλέξτε το κουμπί με την ένδειξη «Εφαρμογή (Apply)». Ελέγξτε το περιεχόμενο του βασικού καταλόγου C:\.

49 Διαδικασία εμφάνισης αρχείων Λειτουργικού Συστήματος

50 Αρχεία Λειτουργικού Συστήματος

51 Αρχεία Λειτουργικού Συστήματος

52 Πηγές άντλησης κρίσιμων πληροφοριών Αρχεία Περιέχει ορισμένα από τα σημαντικότερα αρχεία που αποτελούν τη registry των windows π.χ. Software, SAM, κ.τ.λ. Event Αρχεία με κατάληψη.evt Printer Περιέχει αρχεία τα οποία έχουν σταλεί προς εκτύπωση Περιέχει αρχεία τα οποία σχετίζονται με τις ονομασίες των προγραμμάτων που εκτελέστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

53 Εγκατεστημένες Εφαρμογές Πολλές φορές κρίνεται αναγκαία η γνώση των εγκατεστημένων στον Η/Υ εφαρμογών. Η γνώση των εγκατεστημένων εφαρμογών μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων σχετικά με το υπολογιστικό σύστημα που τίθεται προς εξέταση. π.χ. ενδέχεται να διαπιστωθεί η ύπαρξη λογισμικού κρυπτογράφησης δεδομένων. Στα λειτουργικά συστήματα Windows ο προκαθορισμένος φάκελος εγκατάστασης λογισμικού είναι C:\Program Files ή C:\Program Files (x86) σε συστήματα 64bit για εφαρμογές 32bit.

54

55 Φάκελοι Χρηστών Τα λειτουργικά συστήματα Windows διαθέτουν ιεραρχική δομή φακέλων εντός των οποίων αποθηκεύονται πληροφορίες και ρυθμίσεις που σχετίζονται με τους χρήστες του λειτουργικού συστήματος. Οι φάκελοι αυτοί δημιουργούνται εντός του φακέλου «C:\Documents and Settings», η δε ονομασία τους σχετίζεται με το όνομα του κάθε χρήστη π.χ. «C:\Documents and Settings\Nikos». Οι προαναφερόμενοι φάκελοι δε δημιουργούνται αυτόματα με τη δημιουργία ενός νέου χρήστη, αλλά από τη στιγμή που αυτός ο νέος χρήστης θα εισέλθει στο λογαριασμό του (login).

56 Δομή ενός φακέλου χρήστη Χρησιμοποιείται από εφαρμογές για την αποθήκευση ρυθμίσεων και δεδομένων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο χρήστη

57 Δομή ενός φακέλου χρήστη HTTP Cookies τα οποία ορίστηκαν από τον Internet Explorer Συντομεύσεις για σελίδες Αγαπημένων του Internet Explorer Ιστορικό επισκεψιμότητας του Internet Explorer Προσωρινά αρχεία που δημιουργούνται από τον Internet Explorer και από το Microsoft Outlook

58 Άσκηση 7 Εντοπίστε τις πηγές άντλησης κρίσιμων πληροφοριών και καταγράψτε τα αρχεία που θα βρείτε μέσα στους φακέλους τους. Εντοπίστε τις εφαρμογές που εγκαταστάθηκαν στο λειτουργικό σύστημα τελευταίες. Εντοπίστε ποια προγράμματα φέρονται ότι εκτελέστηκαν σήμερα. Εντοπίστε τους ενεργούς χρήστες του ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο εργάζεσθε. Δημιουργήστε έναν νέο χρήστη. Τι αλλαγές παρατηρείτε στους φακέλους των χρηστών του λειτουργικού συστήματος. Έχει δημιουργηθεί φάκελος με το όνομα του χρήστη. Αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε με το λογαριασμό του χρήστη που δημιουργήσατε. Προέκυψαν διαφορές στο φάκελο C:\Documents and Settings? Πως εξηγείτε τις διαφορές.

59 Αρχεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος System Volume Περιέχει αρχεία που σχετίζονται με τη δημιουργία Restore Points, επί των οποίων αποθηκεύονται ρυθμίσεις κρίσιμων αρχείων όπως αυτές βρίσκονταν στο Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα ανακάλυψης σημαντικών πληροφοριών, ακόμα και αν έχουν τροποποιηθεί οι ρυθμίσεις του συστήματος. Το αρχείο αυτό περιέχει τα δεδομένα της εικονικής μνήμης. Hibernation File. Το αρχείο αυτό δημιουργείται όταν ένας υπολογιστής μεταπίπτει σε κατάσταση αδράνειας, ώστε να καταχωρήσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις λειτουργίας του. Μπορεί να περιέχει κρίσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. ποιες εφαρμογές εκτελούνταν. Το αρχείο αυτό δημιουργείται στις περιπτώσεις απρόσμενης διακοπής της λειτουργίας του υπολογιστή (crash), όπου αποθηκεύονται τα περιεχόμενα της Μέσω του αρχείου αυτού μπορούν να βρεθούν κωδικοί πρόσβασης.

60 Εισαγωγή στη Registry Η registry είναι μία κεντρική, ιεραρχικά δομημένη βάση δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται από τα νεότερα λειτουργικά συστήματα Windows για την αποθήκευση πληροφοριών και ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η registry αποτελείται από ένα λογικά οργανωμένο σύνολο φακέλων (keys), υποφακέλων (subkeys) και τιμών (values), κάθε εγγραφή της δηλαδή διαθέτει ένα διακριτό μονοπάτι (path). Η registry διαθέτει 5 βασικές κατηγορίες κλειδιών, από όπου πηγάζει η κάθε διακριτή εγγραφή. Οι κατηγορίες αυτές HKEY_CURRENT_CONFIG

61 Βασική οπτική απεικόνιση της Registry Για να εξερευνήσετε τη registry του υπολογιστή στον οποίο εργάζεστε, προβείτε στις ακόλουθες Πατήστε στη γραμμή εργασιών των Windows του κουμπί με την ένδειξη Επιλέξτε το εικονίδιο με την ένδειξη «Εκτέλεση Στο πλαίσιο διαλόγου που θα ανοίξει, εισάγετε την εντολή Πιέζοντας το πλήκτρο «Enter» θα ανοίξει η οθόνη διαχείρισης της Περιηγηθείτε στη Registry για να διαπιστώσετε τη δομή της, τα κλειδιά που περιέχει και τις τιμές που μπορούν να λάβουν αυτά.

62 Τα σχετιζόμενα με τη Registry αρχεία Στο πλήθος των περιπτώσεων η διαδικασία της εγκληματολογικής ανάλυσης πραγματοποιείται σε υπολογιστικά συστήματα που δε βρίσκονται σε λειτουργία (Dead Analysis). Για το σκοπό αυτό θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας η γνώση των σχετιζόμενων με τη registry αρχείων, των αρχείων δηλαδή όπου αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις της registry. Registry hive HKEY_CURRENT_CONFIG HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM HKEY_LOCAL_MACHINE\Security HKEY_LOCAL_MACHINE\Software HKEY_LOCAL_MACHINE\System HKEY_USERS\.DEFAULT Supporting files System, System.alt, System.log, System.sav Ntuser.dat, Ntuser.dat.log Sam, Sam.log, Sam.sav Security, Security.log, Security.sav Software, Software.log, Software.sav System, System.alt, System.log, System.sav Default, Default.log, Default.sav

63 Τοποθεσίες αρχείων της Registry H registry αποθηκεύει 2 κατηγορίες Αυτές που σχετίζονται με το υπολογιστικό σύστημα (System Αυτές που σχετίζονται με τους χρήστες του υπολογιστικού συστήματος (User Hives) Η διάκριση αυτή γίνεται, καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται αποθηκευμένα τα αρχεία που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες κατηγορίες ρυθμίσεων Τα αρχεία των ρυθμίσεων που σχετίζονται με το υπολογιστικό σύστημα αποθηκεύονται στο Συνήθως είναι ο φάκελος C:\Windows\System32\Config Τα αρχεία των ρυθμίσεων που σχετίζονται με τους χρήστες του υπολογιστικού συστήματος αποθηκεύονται στο Συνήθως είναι ο φάκελος C:\Documents and Settings\<Όνομα C:\Users\<Όνομα Χρήστη> (Για windows Vista, Windows 7)

64 Προσπέλαση αρχείων της Registry με το λογισμικό Encase Ανοίξτε το λογισμικό Encase και δημιουργήστε μία νέα υπόθεση ή ανοίξτε μία ήδη υπάρχουσα. Εισάγετε στην υπόθεση τον τοπικό δίσκο του υπολογιστή στον οποίο εργάζεστε. Περιηγηθείτε στο Tree Pane και εντοπίστε το φάκελο C:\Windows\System32\config Από το σύνολο των εμφανιζόμενων στο Table Pane, αρχείων, επιλέξτε αυτό με την ονομασία software. Πατώντας δεξί κλικ, επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού την ένδειξη «View File Structure». Στον φάκελο «config» του Tree Pane θα δημιουργηθεί ένας υποφάκελος με την ονομασία «Software», μέσα στον οποίο εμπεριέχεται ένας νέος κατάλογος με την ονομασία «NTRegistry», ο οποίος εμφανίζεται με το εικονίδιο ενός σκληρού δίσκου. Περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του προαναφερόμενου φακέλου, τα οποία αποτελούν στην ουσία, τα κλειδιά της Registry.

65 Προσπέλαση αρχείων της Registry με το λογισμικό Encase

66 Προσπέλαση αρχείων της Registry με το λογισμικό Encase

67 Προσπέλαση αρχείων της Registry με το λογισμικό Encase

68 Encase -Διαδικασία λήψης ακριβούς αντιγράφου

69 Προσπέλαση αρχείων της Registry με το λογισμικό Encase

70 Προσπέλαση αρχείων της Registry με το λογισμικό Encase

71 Προσπέλαση αρχείων της Registry με το λογισμικό Encase

72 Άσκηση 8 Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Encase να βρείτε την ημερομηνία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας, καθώς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό, όπως η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τα στοιχεία του εγγεγραμμένου χρήστη, το μοναδικό αναγνωριστικό του προϊόντος (Digital Product ID) και ο αριθμός της άδειας χρήσης (License Info). Προτεινόμενη Αντιμετώπιση του Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο το κλειδί της registry στο οποίο αποθηκεύεται η ημερομηνία εγκατάστασης των Να βρείτε ποιο από τα αρχεία της registry σχετίζεται με το συγκεκριμένο Να αναζητήσετε το συγκεκριμένο αρχείο με το λογισμικό Encase και να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία προβολής των περιεχομένων της registry που βρίσκονται αποθηκευμένα σε Να περιηγηθείτε στον κατάλληλο φάκελο της registry τον οποίο εντοπίσατε από το πρώτο βήμα και να βρείτε τα κλειδιά που σχετίζονται με τα ερωτήματα Να αποκωδικοποιήσετε την τιμή της Σημείωση: Η ημερομηνία εγκατάστασης είναι κωδικοποιημένη ως Unix Time και τα Windows αποθηκεύουν τις αριθμητικές τιμές ως Little Endian.

73 Επίλυση Άσκησης 8 Από την αναζήτηση που πραγματοποιήσαμε στο διαδίκτυο θέτοντας ως όρο αναζήτησης «Registry key Windows Install Date» βρήκαμε ότι το συγκεκριμένο κλειδί της Registry βρίσκεται στη HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\installdate Από τον πίνακα των σχετιζομένων με τη Registry αρχείων διαπιστώνουμε ότι το αρχείο, όπου υπάρχει αποθηκευμένο το συγκεκριμένο κλειδί είναι το αρχείο με την ονομασία «software» και βρίσκεται στο φάκελο Εντοπίζουμε το συγκεκριμένο αρχείο με το λογισμικό Encase, το ανοίγουμε επιλέγοντας «View File Structure» και από το Tree Pane αναζητούμε τη διαδρομή του 1 ου βήματος.

74 Επίλυση Άσκησης 8

75 Επίλυση Άσκησης 8

76 Επίλυση Άσκησης 8 Για να μετασχηματίσουμε την κωδικοποιημένη ώρα σε αναγνώσιμη μορφή (Human Readable) μπορούμε να ακολουθήσουμε τις εξής Είπαμε ότι τα Windows αποθηκεύουν τους πραγματικούς αριθμούς με μορφή Little Endian. Αυτό σημαίνει ότι η δεκαεξαδική τιμή που προσδιορίζει την ώρα εγκατάστασης (E0 AE 9B 4B) αποτελεί στην πραγματικότητα τον δεκαεξαδικό αριθμό Χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή των Windows μετατρέπουμε τον αριθμό αυτό σε δεκαδικό, γεγονός το οποίο παράγει την ακόλουθη αριθμητική τιμή Αναζητώντας στο διαδίκτυο λογισμικό μετατροπής της αριθμητικής τιμής σε ημερομηνία (Unix Time Converter), εντοπίζουμε μία από τις πολλές ιστοσελίδες που μας βοηθάν στη μετατροπή αυτή. Η τιμή αντιστοιχεί στην ημερομηνία «Sat, 13 Mar :27:28 GMT».

77 Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο Με το λογισμικό Encase μπορούμε άμεσα και εύκολα να μετατρέψουμε την κωδικοποιημένη μορφή της ημερομηνίας εγκατάστασης των Windows, σε αναγνώσιμη Εντοπίζουμε το κλειδί με την ημερομηνία εγκατάστασης και το επιλέγουμε στο Table Στο View Pane ενεργοποιούμε την καρτέλα «Hex» και μαρκάρουμε την τιμή. Πρόκειται για δεκαεξαδικό αριθμό μήκους 4 Ενόσω είναι μαρκαρισμένη η τιμή αυτή, πατάμε δεξί κλικ και από το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε «Bookmark Στο παράθυρο που ανοίγει, εντοπίζουμε το φάκελο με την ένδειξη «Dates», εντός του οποίου επιλέγουμε «Unix Time». Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της ζητούμενης ημερομηνίας στην κάτω πλευρά του παραθύρου.

78 Μετασχηματισμός ημερομηνίας με το Encase

79 Μετασχηματισμός ημερομηνίας με το Encase

80 Μονοσήμανση Αρχείων Όπως αναφέρθηκε, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των διαδικασιών digital forensics είναι η ακεραιότητα των δεδομένων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των ελεγχόμενων αρχείων με την εφαρμογή αλγορίθμων μονοσήμανσης. Ο έλεγχος των αρχείων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μεταβολής του περιεχομένου τους. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος των αρχείων δε διενεργείται ΠΟΤΕ επί του πρωτότυπου μέσου, αλλά επί ακριβούς του αντιγράφου. Υπάρχουν δύο είδη Αρχεία Δυαδικά Αρχεία

81 Άσκηση 9 Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου και ονομάστε το «1.txt». Ανοίξτε το αρχείο αυτό με το πρόγραμμα Notepad και ως κείμενο γράψτε τον αριθμό «1» και αποθηκεύστε το αρχείο. Διαγράψτε τον αριθμό «1», αναγράψτε τον αριθμό «2» και εφαρμόζοντας την επιλογή «Αποθήκευση ως», αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα «2.txt». Διαγράψτε τον αριθμό «2» αναγράψτε τον αριθμό «1» ακολουθούμενο από έναν χαρακτήρα κενού (space) και εφαρμόζοντας την επιλογή «Αποθήκευση ως», αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα «3.txt». Διαγράψτε τον αριθμό «3» αναγράψτε και πάλι τον αριθμό «1», χωρίς να ακολουθεί κανένας χαρακτήρας και εφαρμόζοντας την επιλογή «Αποθήκευση ως», αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα «4.txt». Εισάγετε καθένα από τα αρχεία που δημιουργήσατε στο λογισμικό Hash Calculator και σημειώστε τις τιμές του παραγόμενου αλγόριθμου μονοσήμανσης. Τι παρατηρείτε?

82 Άσκηση 9 Από την εφαρμογή του αλγόριθμου μονοσήμανσης MD5 σε καθένα από τα προαναφερόμενα αρχεία, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Όνομα Αρχείου 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt Τιμή Αλγόριθμου Μονοσήμανσης MD5 c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 9d9dff9320e27082b15b4ed7a086ba83 c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b

83 Άσκηση 10 Επαναλάβετε τις ενέργειες της Άσκησης 9, στην προκειμένη όμως περίπτωση, αντί για τη χρήση του προγράμματος Notepad, χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα Microsoft Word και αποθηκεύστε τα αρχεία με κατάληξη «.doc». Τι παρατηρείτε? Πως εξηγείτε τα αποτελέσματα των τιμών του αλγόριθμου μονοσήμανσης που εξήχθησαν?

84 Άσκηση 10 Από την εφαρμογή του αλγόριθμου μονοσήμανσης MD5 σε καθένα από τα προαναφερόμενα αρχεία, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Όνομα Αρχείου 1.doc 2.doc 3.doc 4.doc Τιμή Αλγόριθμου Μονοσήμανσης MD5 d7c9c4f5805fe b0ff7803e79d 0b2a38f751a086cc8997d08f2d7f2a90 8c5a38ab90938a8354e23b789dc0d d39189e6b4fc8ef797e42fe0c094

85 Άσκηση 10 Ελέγχοντας το μέγεθος των παραγόμενων αρχείων από το λογισμικό Notepad και Word, παρατηρούμε ότι το μέγεθος των αρχείων με την κατάληξη «.doc» που παράγει το λογισμικό Word είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα με την κατάληξη «.txt».

86 Άσκηση 10 Το λογισμικό Word, καθώς και άλλα αντίστοιχα ενσωματώνουν στα παραγόμενα αρχεία, δυαδικής κυρίως μορφής, πολλές επιπρόσθετες πληροφορίες πέραν του βασικού κειμένου, όπως π.χ. μεταδεδομένα, πληροφορίες μορφοποίησης κ.τ.λ. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που ακόμα και αν έχουμε το ίδιο ακριβώς κείμενο σε ένα έγγραφο word, αποθηκευμένο σε δύο διαφορετικές στιγμές, τα παραγόμενα αρχεία δεν είναι τα ίδια, κατά συνέπεια διαφέρει και ο αλγόριθμος μοναδικότητας. Θα μπορούσαμε να δούμε ποιες αλλαγές επήλθαν ανάμεσα στα αρχεία μας με τις ονομασίες «1.doc» και «4.doc» ακολουθώντας την εξής Ανοίγουμε καθένα από τα αρχεία μας με τη χρήση ενός Hex Editor (π.χ. Εξάγουμε το κείμενο του κάθε αρχείου μας σε μορφή Text (File->Export->Editor Εισάγουμε τα παραγόμενα αρχεία (txt files) στο λογισμικό TextDiff και ενεργοποιούμε τη διαδικασία εντοπισμού των Με πράσινο χρώμα έχουν επισημανθεί τα σημεία που υπάρχουν οι διαφορές ανάμεσα στα δύο αρχεία.

87 Άσκηση 10

88 Άσκηση 10 Η τιμή FCC01 αντιστοιχεί στην ημερομηνία «Tue, 10 May :49:56 UTC» Η τιμή FFCC01 αντιστοιχεί στην ημερομηνία «Sat, 10 March :54:35 UTC» Παρατηρούμε ότι τηρώντας σταθερούς τα τελευταία 20 bit (στην ουσία πρόκειται για τα 16 πρώτα bit γιατί στα Windows οι ακέραιοι αριθμοί αποθηκεύονται με τη μορφή Little Endian) λαμβάνουμε εύρος ημερομηνιών από Μάιο 2011 έως Μάρτιο Άρα αναζητώντας μέσα στο λογισμικό TextDiff με το pattern «CC 01» μπορούμε να εντοπίσουμε τα σημεία όπου τα έγγραφα «.doc» αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας, κατά συνέπεια μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η διαφορετικότητα των δύο αρχείων οφείλεται εν μέρει στη μεταβολή δεδομένων ημερομηνίας.

89 Ανάγνωση Αρχείων Υπάρχουν δύο είδη Αρχεία Δυαδικά Αρχεία Στα λειτουργικά συστήματα Windows η ανάγνωση των αρχείων σχετίζεται με την επέκταση τους (File Extension). Στα βασιζόμενα στο Unix λειτουργικά συστήματα η ανάγνωση των αρχείων σχετίζεται με την υπογραφή τους (File Signature) Στην παρούσα περίπτωση, ως υπογραφή νοείται η ορισμένου μήκους ακολουθία χαρακτήρων που βρίσκεται στα πρώτα byte ενός αρχείου. Για τις εικόνες η ακολουθία χαρακτήρων είναι 0xFF 0xD8. Εξαιτίας του τρόπου ανάγνωσης των αρχείων στα λειτουργικά συστήματα Windows, η μεταβολή της επέκτασης τους αποτελεί έναν εύκολο τρόπο απόκρυψης τους.

90 Ανάγνωση Αρχείων Το αρχείο με την ονομασία devil.png όπως εμφανίζεται κατά την επιλογή «Εμφάνιση ως εικονίδιο» των Windows. Το λειτουργικό σύστημα, αναγνωρίζοντας της επέκταση «png» προβάλει κανονικά την εικόνα.

91 Ανάγνωση Αρχείων Αλλάζοντας την επέκταση του προηγούμενου αρχείου από «png» σε «png» ή οποιαδήποτε άλλη επέκταση, τα windows δεν μπορούν αυτόματα να εμφανίσουν το περιεχόμενο του αρχείου, προβάλλοντας σχετικό μήνυμα.

92 Ανάγνωση Αρχείων Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία στο λειτουργικό σύστημα linux, χρησιμοποιώντας στην περίπτωση αυτή την εντολή file. Παρατηρούμε ότι ακόμα και μετά την αλλαγή της επέκτασης του αρχείου, το λειτουργικό σύστημα linux αναγνωρίζει το αρχείο με την πραγματική του μορφή.

93 Data Carving Μία από τις βασικές λειτουργίες των Digital Forensics είναι η αναζήτηση και η μετέπειτα άντληση πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες, είτε σε αρχεία, είτε στη μνήμη του υπολογιστή (Ως μνήμη στην παρούσα περίπτωση εννοείται και η εικονική μνήμη, δηλαδή το αρχείο pagefile.sys. Με αντίστοιχο τρόπο θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε, εικόνες, βίντεο κ.τ.λ. τα οποία υπήρχαν σε κάποια χρονική στιγμή στον υπολογιστή αλλά διαγράφηκαν. Η διαδικασία επανάκτησης τους είναι λίγο περισσότερο περίπλοκη. Στο παράδειγμα που ακολουθεί θα εντοπίσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγγραφή σε μία ιστοσελίδα (Registration)

94 Data Carving Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πραγματοποιήσαμε τη διαδικασία εγγραφής σε μία ιστοσελίδα. Ως όνομα χρήστη χρησιμοποιήθηκε το «teithes». Ως κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιήθηκε ο «passw0rd». Συνήθως δεν φαντάζεστε ότι ο κωδικός αυτός θα μπορούσε βρίσκεται αποθηκευμένος σε κάποιο σημείο του υπολογιστή σας. Τι γίνεται όμως με την εικονική μνήμη (pagefile.sys)?

95 Data Carving Το παράθυρο της δημιουργίας ενός νέου προφίλ στην παρακάτω ιστοσελίδα

96 Data Carving Με τη χρήση του λογισμικού Encase εισήχθη το ακριβές αντίγραφο του ΛΣ για εξέταση. Επιλέγαμε να ελέγξουμε το αρχείο το αρχείο pagefile.sys ως προς το περιεχόμενο του και συγκεκριμένα αναζητώντας την έκφραση «username» Βρέθηκαν 98 διακριτές εγγραφές που περιέχουν τη λέξη «username». Ελέγχοντας τις εγγραφές αυτές βρέθηκε αυτή που μας ενδιαφέρει.

97 Data Carving

98 Data Carving Όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη Το όνομα χρήστη είναι Η τιμή μονοσήμανσης του password είναι «9ea4044dd92002f7f9e8c8bb5961f737»

99 Data Carving Χαρακτηριστικό στοιχείων των αλγόριθμων μονοσήμανσης (Hash Algorithms) είναι η μονόδρομη κωδικοποίηση του πρωτότυπου κειμένου. Δεν είναι εφικτό από την παραγόμενη τιμή να προσδιοριστεί το αρχικό κείμενο. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές υπηρεσίες που προσφέρουν τη δυνατότητα εύρεσης του αρχικού κειμένου βάσει της παραγόμενης από τον αλγόριθμο μονοσήμανσης, τιμής. Μία τέτοια υπηρεσία παρέχεται από την ιστοσελίδα

100 Data Carving

101 Slack Space Τα Λειτουργικά Συστήματα αποθηκεύουν την πληροφορία στα μέσα αποθήκευσης, διαμοιράζοντάς την σε ένα η περισσότερα κομμάτια, ανάλογα με το μέγεθός της. Η μικρότερη δυνατή μονάδα αποθήκευσης ονομάζεται cluster μπορεί να απαρτίζεται από ένα η περισσότερα sectors. Συνεπώς, ακόμα και ένα 1 byte πληροφορίας να αποθηκευτεί στο δίσκο, θα δεσμευθεί χώρος 1 cluster. Αν από το σύνολο του χώρου που καταλαμβάνει ένα cluster, αφαιρέσουμε το χώρο που καταλαμβάνει η πληροφορία του αρχείου, προκύπτει ο «Αναξιοποίητος Χώρος» ή αλλιώς Slack Space.

102 Slack Space

103 Άσκηση 11 Εντοπίστε το αρχείο με την ονομασία 1.txt που βρίσκεται στο φάκελο της Άσκησης 9. Πιέζοντας δεξί κλικ ανοίξτε την καρτέλα των ιδιοτήτων και ελέγξτε το μέγεθος του αρχείου. Τι παρατηρείτε? Πως εξηγείτε τις παρατηρήσεις σας?

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Εργαστηριακή Άσκηση 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003 Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να δημιουργείς διαμερίσματα (partitions) στο σκληρό δίσκο. 2. Να διαμορφώνεις (format)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Επικοινωνία με χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Εισαγωγή στη Διαχείριση Αρχείων Οι Η/Υ θα ήταν άχρηστοι, αν δεν μπορούσαν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται για μελλοντική χρήση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Κεφάλαιο 1: Windows ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Τα Windows είναι ένα λειτουργικό περιβάλλον, τo οποίo κάνει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οδηγός λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ -  ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - www.kostasdelimaris.gr ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στους υπολογιστές... 3 Εκκίνηση του ΗΥ:... 3 Τερματισμός του ΗΥ:... 3 Διαχείριση Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 - 2 - Κεφάλαιο 2 ο Δευτερεύουσα μνήμη Οι εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι (floppy disks) ή δισκέτες Οι σκληροί μαγνητικοί δίσκοι (hard disks) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού Εγκατάσταση πιστοποιητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού ασφαλείας είναι απαραίτητη γιατί περιλαµβάνει πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για να προστατέψουν τα δεδοµένα και για ασφαλή σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 2 Using the Computer and Managing Files) Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών

Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.. (Η αρίθμηση του παρόντος Παραρτήματος να τροποποιηθεί ανάλογα) Γενικό Λογιστήριο Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών Ημερομηνία: Τετάρτη, 9 Αυγούστου 205 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να δημιουργείς κοινόχρηστους φακέλους και αρχεία. 2. Να πραγματοποιείς μόνιμη σύνδεση σε κοινόχρηστο

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στα Windows ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξεκινώντας με τα MS Windows Ασκήσεις Ερώτηση 1 Επιλέξτε από τις παρακάτω ενέργειες αυτή που θα τερματίσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Οδηγός εγκατάστασης του λογισμικού Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία του Chem-PA 2006 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Mozilla Firefox

Εγκατάσταση Mozilla Firefox Εγκατάσταση Mozilla Firefox 1. Ανοίγετε την ιστοσελίδα http://www.mozilla.org/el/firefox. 2. Στην σελίδα αυτή πατήστε το πράσινο κουμπί που λέει Firefox Δωρεάν λήψη 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft Project 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Επιλογής Συγγραμμάτων

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Επιλογής Συγγραμμάτων Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Επιλογής Συγγραμμάτων Η χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής επιλογής συγγραμμάτων ακολουθεί τα παρακάτω βήματα : Βήμα 1 ο : Είσοδος στο σύστημα. Επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3ο. Διαχείριση αρχείων

Μάθημα 3ο. Διαχείριση αρχείων Μάθημα 3ο Διαχείριση αρχείων Σελίδα 36 από 106 3.1 Εισαγωγή Συμπληρώνοντας την έννοια της χωρητικότητας, που είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, όσο πιο πολύ δουλεύουμε με τον υπολογιστή, τόσο πιο πολλά αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510

ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510 ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510 Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας ιαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΠΣ-Ε /26 18-07-2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP) Για την πρόσβαση στην υπηρεσία OTE TV GO για υπολογιστή, αρχικά ανοίξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.otetvgo.gr. Για τη χρήση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα