ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Vglass ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΙΤΣΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜ 15/11 Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη ιοίκηση Επιχειρήσεων Γενικό ΜΒΑ Φεβρουάριος

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου και τους φίλους µου οι οποίοι µου συµπαραστάθηκαν σε όλη µου τη προσπάθεια να ολοκληρώσω τις σπουδές µου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές µου από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και στο σύνολο το ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη ιοίκηση Επιχειρήσεων διότι µου έδωσαν την ευκαιρία να έχω πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου σπουδές που θα µου ήταν δύσκολο να έχω διαφορετικά, καθώς είµαι απόφοιτος φιλολογικής σχολής. 1

3 Περίληψη (Abstract) Η Vglass είναι µία από τις πολλές µικρές βιοτεχνίες στην Ελλάδα που ασχολείται µε την επεξεργασία υάλου, όµως είναι από τις λιγοστές στην Ελλάδα που ασχολείται παράλληλα και µε το καµπύλωµα υάλου απλού και ασφαλείας σε διάφορα σχήµατα και κλίσεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η δηµιουργία του κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασµού για την εταιρία Vglass. Ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι να αποκτήσει ένα µακροπρόθεσµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι όµως, συνήθως, αποτέλεσµα πλήρους κατανόησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.έτσι λοιπόν και σε αυτή την έρευνα γίνεται ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος για να αναγνωρίσει η επιχείρηση τις τάσεις της αγοράς, την οικονοµική-πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, που ως γνωστόν επηρεάζει άµεσα τις επιχειρήσεις, τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών, τις αδυναµίες τους, τις ξεχωριστές ικανότητές τους. Εσωτερικά πραγµατοποιείται ανάλυση για να γνωρίσει η επιχείρηση τις θεµελιώδεις µοναδικές της ικανότητες, τις λοιπές δυνάµεις της και τις αδυναµίες της. Bάση όλων των παραπάνω διαµορφώνεται η στρατηγική της επιχείρησης και θέτονται κάποιοι στόχοι. Τέλος, καταγράφονται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της συγκεκριµένης έρευνας. 2

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευχαριστίες 1 Περίληψη (Abstract)..2 Πίνακας Περιεχοµένων...3 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας..4, 5 Μεθοδολογία...6 Εισαγωγή. 7,8 Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού (µάκρο) περιβάλλοντος...8,9 Νοµικό Περιβάλλον.9 Φορολογία...9,10 Οικονοµικό Περιβάλλον Παγκόσµιο Περιβάλλον Πολιτικό Περιβάλλον.17,18 Κοινωνικό Περιβάλλον..18,19 Στρατηγική ανάλυση του ανταγωνιστικού (Μίκρο) περιβάλλοντος της επιχείρησης 19 Ανάλυση Ελλήνων Ανταγωνιστών 19,20 Ανάλυση Ξένων Ανταγωνιστών Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος.23,24 ιαµόρφωση Στρατηγικής 25 Αποστολή..25 Όραµα 25 Νέος στρατηγικός Σχεδιασµός Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Στόχοι..30 Ανάλυση εδοµένων και Ευρηµάτων..31,32 Συµπεράσµατα και Προτάσεις..33 Βιβλιογραφία

5 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας O Igor Ansoff είναι ένας από τους πρωτοπόρους που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας για στρατηγικό σχεδιασµό στις επιχειρήσεις. Στο βιβλίο του «Επιχειρηµατική Στρατηγική» δηµοσιευµένο το 1965 εστιάζει περισσότερο στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό περιβάλλον. Επίσης εισήγαγε τον «άξονα Ansoff», στρατηγικό εργαλείο που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα. Ο στρατηγικός σχεδιασµός ορίζεται επίσης από τον Peter Ducker(1993) ως µία συνεχή διαδικασία να ληφθούν συστηµατικές επιχειρηµατικές αποφάσεις µε την όσο το δυνατόν καλύτερη πρόβλεψη των αποτελεσµάτων τους, οργανώνοντας όλους τους διαθέσιµους πόρους ώστε να εκτελεστούν και αργότερα να µετρηθούν αργότερα. Οι Hofer και Schendel σηµειώνουν ότι "στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει ένας οργανισµός µεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και κινδύνων που δηµιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον". Ο Porter (1998) εισήγαγε µια σειρά συχνών αλληλένδετων γενικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις. Το προκύπτον µοντέλο είναι γνωστό ως αξιακή αλυσίδα, όπου ο Porter εντόπισε την πρωταρχική και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες. Κάποιοι λένε ότι οι ιδέες του Porter βασίζονται σε παλαιές οικονοµικές θεωρίες, αλλά κι ο ίδιος δεν έχει αρνηθεί ότι ισχύει κάτι τέτοιο και µάλιστα έχει πει ότι χρωστάει πολλά για τις ιδέες του στον διάσηµο οικονοµολόγο Joseph A. Schumpeter. Ο Porter ήταν από τους πρώτους που χρησιµοποίησε όρους της αγοράς για να περιγράψει την επιχειρησιακή στρατηγική (corporate strategy) αντί για δυσνόητα θεωρητικά και οικονοµικό - µαθηµατικά µοντέλα. Η έρευνά του σχετικά µε τις δυνάµεις που καθορίζουν την σχετική ελκυστικότητα και κερδοφορία µιας βιοµηχανίας (industry) είχε ως αποτέλεσµα να προκύψει το Μοντέλο των Πέντε υνάµεων. Οι πέντε αυτές δυνάµεις είναι: 1. Ο υφιστάµενος ανταγωνισµός (existing rivalry) 2. Η απειλή νέων ανταγωνιστών (threat of new entrants) 3. Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων (threat of substitutes) 4. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών (bargaining power of suppliers) 5. Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών (bargaining power of suppliers) 4

6 Ο Henry Mintzberg το 1987 κατέγραψε τη θεωρία των 5 P 5 p (Plan = Σχέδιο, Ploy = Τέχνασµα, Pattern = Υπόδειγµα, Position = Τοποθέτηση, Perspective = Προοπτική). Με την κατανόηση του κάθε ενός από τα P µπορεί κανείς να αναπτύξει τον ανάλογο στρατηγικό σχεδιασµό. Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα έλεγα ότι ο Στρατηγικός σχεδιασµός (Strategic planning) είναι µια διαδικασία ενός οργανισµού για να καθορίσει την στρατηγική του, ή την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή των πόρων, συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων, για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγµατοποίηση του οράµατος (Vision). Προσωπικά έχω επηρεαστεί από όλους τους παραπάνω συγγραφείς κατά την έρευνά µου. Επίσης κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι στρατηγικοί σχεδιασµοί σε επιχειρήσεις αντίστοιχου κλάδου (υαλουργίας) παγκοσµίως. Στην Ελλάδα µάλιστα διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καµία τέτοια έρευνα. Όσο αφορά στο εξωτερικό, τα ευρήµατα είναι λιγοστά. Για αυτό το λόγο έχουν αντληθεί πλήθος στοιχείων από εξειδικευµένα περιοδικά που αφορούν το γυαλί (Ο Κόσµος Του Γυαλιού κ.ά.)αλλά και από δηµοσιεύσεις από εφηµερίδες. Ακόµη έχουν αντληθεί πληροφορίες από ιστοσελίδες επιχειρήσεων υαλουργίας σε µια προσπάθεια να γίνουν ικασίες για τους στρατηγικούς τους σχεδιασµούς. Πιστεύω ότι η Υαλουργία είναι ένας κλάδος που ελάχιστοι ερευνητές στρατηγικής έχουν αναλύσει και ότι αξίζει να υπάρξουν περαιτέρω µελέτες. 5

7 Μεθοδολογία Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για τον στρατηγικό σχεδιασµό είναι τα ακόλουθα: στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (PEST ανάλυση), ανάλυση των πέντε δυνάµεων του Porter, extra polation,ανάλυση SWOT, στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος µέσω της θεωρίας πόρων-ικανοτήτων της επιχείρησης και ανάλυση ανταγωνιστών, ανάλυση του κύκλου ζωής του κλάδου της επιχείρησης και του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της. Επίσης τέθηκαν στόχοι τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί. 6

8 Εισαγωγή Η βιοµηχανία του γυαλιού είναι ένας κλάδος όχι πολύ διαδεδοµένος στην Ελλάδα. Όµως, παγκοσµίως τεράστιες πολυεθνικές εταιρίες έχουν δείξει µεγάλο ενδιαφέρον για το γυαλί σαν βασική πρώτη ύλη και εγκατέστησαν µεγάλες βιοµηχανίες παραγωγής υάλου ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής γυαλιού ως πρώτη ύλη. Υπήρχε παλαιότερα µέχρι τη δεκαετία του 1980 στην ραπετσώνα στον Πειραιά όµως τελικά έκλεισε και κατά πάσα πιθανότητα οι εγκαταστάσεις της πουλήθηκαν στην Κίνα. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις κυρίως ασχολούνται µε τις ποικίλες επεξεργασίες του εισαγόµενου γυαλιού από διάφορες χώρες. Η επιχείρηση Vglass ιδρύθηκε το 1980 και ξεκίνησε σαν χόµπι αλλά γρήγορα εξελίχθηκε γιατί βρήκε πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης. Μετά από µια πενταετία λειτουργίας της σε ενοικιαζόµενους χώρους γρήγορα τέθηκε θέµα ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της µε µηχανολογικές εγκαταστάσεις µε σκοπό να καλύψει την όλο και περισσότερο αυξανόµενη ζήτηση. Έτσι το 1985 έκτισε ένα βιοτεχνικό χώρο στη περιοχή ΤΙΤΑΝ όπου και εδρεύει µέχρι σήµερα. Πρόκειται για µια οικογενειακή µικροµεσαία επιχείρηση η οποία απασχολεί 8 άτοµα προσωπικό. ιαπιστώθηκε,έπειτα από συζήτηση µε τα ιδρυτικά στελέχη, ότι η εταιρία δεν ακολουθούσε συνειδητά κάποιο στρατηγικό σχεδιασµό. Όµως έπειτα από συζητήσεις µε τους ιδιοκτήτες διαπιστώθηκε ότι ακολουθούσε στρατηγική διαφοροποίησης. Παρήγαγαν προϊόντα πρωτοποριακά. Και έτσι ο µόνος στρατηγικός σχεδιασµός ήταν η παραγωγή νέων προϊόντων µε άριστη ποιότητα αλλά σε µικροκλίµατα καθώς επίσης και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τη κατασκευή µηχανηµάτων που τα χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά και µόνο για να παράγουν τα δικά τους προϊόντα. Έτσι η επιχείρηση απευθυνόταν σε πελάτες εντός Ελλάδος και µάλιστα επιλεκτικά. Η επιχείρηση συνέχισε να λειτουργεί µε αυτόν τον σχεδιασµό µε κερδοφόρα αποτελέσµατα µέχρι το έτος Με την εξωστρέφεια όµως που άρχισε να επικρατεί στη ΚΙΝΑ και τα φθηνά προϊόντα της που κατέκλεισαν τον κόσµο άρχισε η επιχείρηση να έχει κάµψη στις πωλήσεις της. Έτσι τέθηκε θέµα στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιούνται µεγάλες κοσµοϊστορικές αλλαγές σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο µε αποτέλεσµα 7

9 και ο ιδιωτικός τοµέας και ειδικότερα οι παραγωγικές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε δινή θέση. Λόγω των αλλαγών αυτών που έγιναν τώρα πλέον αισθητές στις περισσότερες επιχειρήσεις θα πρέπει να επανασχεδιαστεί η στρατηγική που ακολουθούσαν µέχρι τώρα σε όλους τους τοµείς. Για αυτό το λόγο και η συγκεκριµένη επιχείρηση στη προσπάθεια της να επιβιώσει πιστεύει ότι τώρα είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να σχεδιάσει το στρατηγικό της σχεδιασµό. Η στρατηγική είναι αυτή που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιτύχουν µια αρµονική σύνδεση ανάµεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και τις εσωτερικές τους δυνατότητες. Η στρατηγική αν και δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία, ωστόσο σίγουρα βοηθάει στην επίτευξή της. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους συµβαίνει αυτό, είναι ότι η στρατηγική: θέτει κατευθύνσεις υποστηρίζει τη λήψη οµοιόµορφων αποφάσεων συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισµό µειώνει την αβεβαιότητα µπορεί να προσδώσει ένα βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Θα ξεκινήσουµε µε την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού (µάκρο) περιβάλλοντος: Επειδή στις σηµερινές εποχές η οικονοµία των χωρών έχει άµεση σχέση µε τις πολιτικές που εφαρµόζονται στις χώρες αυτές, για αυτό το λόγο πριν σχεδιάσει κανείς τη στρατηγική µιας επιχείρησης, είναι απαραίτητο να γίνει µια πολιτική και κοινωνική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σήµερα παγκοσµίως. Το περιβάλλον περιλαµβάνει τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές. Σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων αντιµετωπίζουν καταιγιστικές αλλαγές προερχόµενες από το εξωτερικό τους περιβάλλον. 8

10 Όπως είναι σε όλους µας γνωστό, η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονοµική ύφεση τα τελευταία χρόνια. Αυτή η οικονοµική κρίση φαίνεται σταδιακά να εξαπλώνεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Εκτός του ότι µια επιχείρηση στην Ελλάδα έχει να αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση, βρίσκεται συνεχώς αντιµέτωπη και µε πλήθος άλλων εξωτερικών εµποδίων. Νοµικό Περιβάλλον Σε ότι αφορά την εργατική νοµοθεσία, υπάρχει ένα σύµπλεγµα πολυάριθµων νόµων µε πάρα πολλές διαχρονικές τροποποιήσεις, τις οποίες ούτε καν οι υπάλληλοι που είναι ενταλµένοι να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία αυτή τις γνωρίζουν. Οι νόµοι αυτοί πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοστούν στις επιχειρήσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα όταν οι επιχειρήσεις εµπλακούν στα γρανάζια αυτής της νοµοθεσίας δεινοπαθούν µέχρι να ξεµπερδέψουν. Φορολογία Σε ότι αφορά τη φορολογία µία επιχείρηση επιβαρύνεται σηµαντικά. Οι εισφορές στο ΙΚΑ και σε άλλους φόρους είναι πολλές σε σχέση µε άλλες χώρες. Αυτό κάνει τις ελληνικές επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές. Μάλιστα τη στιγµή που στην Ελλάδα το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων προκαταβάλει το ΦΠΑ για ποσά που ακόµα δεν έχουν εισπραχθεί λόγω του ότι οι πληρωµές είναι επί πιστώσει και µε επιταγές οι οποίες αρκετές φορές είναι και ακάλυπτες. Επίσης, µια επιχείρηση αναγκάζεται να προκαταβάλει ένα πλήθος άλλων φόρων που δεν την αφορούν όπως ο ΦΜΥ (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) και πρόσφατα τον «φόρο αλληλεγγύης». Σταδιακά ο τρόπος πληρωµής στην αγορά τείνει να γίνει τοις µετρητοίς όµως µέχρι να αλλάξει αυτή η νοοτροπία απαιτείται κάποιο χρονικό διάστηµα. Το χειρότερο µάλιστα είναι ότι υπάρχει περίπτωση να µη πάρει ποτέ η επιχείρηση τα χρήµατά που της οφείλουν, αφού υπάρχουν αναρίθµητες περιπτώσεις όπου οι επιχειρηµατίες κατέφυγαν σε δικαστήρια και τελικά δε µπόρεσαν να πάρουν τα χρήµατά τους γιατί οι οφειλέτες χρεοκόπησαν αφού προηγουµένως εξαφάνισαν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αξιοσηµείωτο είναι σε 9

11 αυτό το σηµείο να αναφέρουµε πλήθος επιχειρήσεων που µπήκαν τα τελευταία χρόνια στο «άρθρο 99» για να διασώσουν ότι απέµεινε, παρασύροντας όµως τους οφειλόµενους στο γκρεµό. Οικονοµικό Περιβάλλον Σε ότι αφορά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (δάνεια, προεξοφλήσεις επιταγών κλπ ),το περιβάλλον είναι προβληµατικό για τις επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι οι τράπεζες παλαιότερα έδιναν ανεξέλεγκτα δάνεια. Πολλές φορές µάλιστα επέµεναν επίµονα να δώσουν δάνεια, σχεδόν θα έλεγε κανείς ότι σχεδόν παρακαλούσαν. Το επιτόκιο µάλιστα ήταν σχετικά χαµηλό για την εποχή εκείνη (πχ 3%). Οι επιχειρήσεις συχνά έµπαιναν σε δανεισµό, άρχιζαν τις επεκτάσεις των εγκαταστάσεών τους καταρχήν µε ιδία κεφάλαια βασιζόµενοι στα λόγια των τραπεζικών. Όταν όµως πήγαιναν στις τράπεζες να πάρουν το δάνειο οι τελευταίοι συστηµατικά κωλυσιεργούσαν χρονικά µε αποτέλεσµα ο επιχειρηµατίας να αρχίσει να βρίσκεται σε δινή οικονοµική θέση. Όταν οι τράπεζες το αντιλαµβάνονταν αυτό του έδιναν το δάνειο µε πολύ µεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που του είχαν υποσχεθεί. Έτσι λοιπόν και στη συγκεκριµένη επιχείρηση για παράδειγµα, οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης είχαν διαπιστώσει ότι ενώ µια τράπεζα είχε υποσχεθεί επιτόκιο 7 %,στο τέλος το δάνειο δόθηκε εκβιαστικά µε επιτόκιο 19%. Επειδή η επιχείρηση όµως είχε µπει ήδη σε έξοδα βασιζόµενη στο ότι σύντοµα θα πάρει δάνειο, βρέθηκε σε δινή θέση και αναγκαστικά αποδέχθηκε αυτόν τον εκβιασµό της τράπεζας. Έτσι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες ήταν υγιής και κερδοφόρες πριν την επέκτασή τους και χωρίς κανέναν δανεισµό, µε τις επεκτάσεις που κάνανε βασιζόµενοι στις τράπεζες, όχι µόνο έχασαν τα εργοστάσια που είχαν κάνει αλλά και τα αρχικά περιουσιακά τους στοιχεία. εν είναι τυχαίο που πολλοί επιχειρηµατίες από εκεί που ήταν «βασιλιάδες» από τη µία στιγµή στην άλλη βρέθηκαν χρεωκοπηµένοι και καταχρεωµένοι γιατί απλούστατα βασίστηκαν στα λόγια των τραπεζικών και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι ήταν αφερέγγυες. Επίσης, οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτες. Επίσης διαπιστώθηκε ότι όσες επιχειρήσεις µπήκαν στο σύστηµα τω επιδοτήσεων και υλοποίησαν το πρόγραµµα της επιδότησης νοµότυπα όχι µόνο δεν βοηθήθηκαν οικονοµικά αλλά στο τέλος βγήκαν και ζηµιωµένοι. Γιατί αν προσθέσεις τα έξοδα του 10

12 προσωπικού που σε ανάγκαζαν επιπλέον να προσλάβεις, συν τα έξοδα του γραφείου που αναλάµβανε την έγκριση του προγράµµατος, αυτά σε πολλές περιπτώσεις ήταν περισσότερα από τα λεφτά της επιδότησης που έπαιρνες. Οι δεσµεύσεις που τους έθετε το πρόγραµµα επιδότησης ήταν πολλές. Σε ότι αφορά τις Αδειοδοτήσεις Λειτουργίας των επιχειρήσεων υπήρχε ένα παρόµοιο περιβάλλον µε αυτό που περιγράφηκε πιο πάνω, τόσο σε επίπεδο αδειών ανέγερσης των εργοστασίων από τη πολεοδοµία, όσο και στο επίπεδο της ΕΗ (παροχή ρεύµατος),όσο και σε επίπεδο αδειών πυροπροστασίας και εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τόσο το τραπεζικό σύστηµα όσο και το σύστηµα των επιδοτήσεων ευνοούσε µόνο τους απατεώνες επιχειρηµατίες οι οποίοι έκαναν υπερτιµολογήσεις και µαϊµού επενδύσεις ( µεταχειρισµένα µηχανήµατα κλπ).σε συνδυασµό µε τη βοήθεια επιόρκων υπαλλήλων τραπεζών και υπουργείων έπαιρναν την έγκριση για την εκταµίευση του ποσού της επιχείρησης χωρίς στη πραγµατικότητα να υλοποιηθεί πραγµατικά η επένδυση. ηλαδή το επιχειρηµατικό κλίµα που επικρατούσε την εποχή εκείνη ευνοούσε µόνο τους καιροσκόπους και τους απατεώνες επιχειρηµατίες. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα πάσχουν από ρευστότητα διότι οι περισσότερες είχαν µπει στο «λούκι» του δανεισµού και της προεξόφλησης των επιταγών από τις τράπεζες. Και οι τράπεζες αδυνατούν να στηρίξουν πλέον τη ρευστότητα για λόγους που όλοι γνωρίζουµε, γιατί και αυτές είναι υπερχρεωµένες. Τίποτα πλέον δεν είναι προβλέψιµο στην Ελλάδα, η κατάσταση στις επιχειρήσεις από οικονοµικής πλευράς είναι αφόρητη και µπορεί η µία να παρασύρει την άλλη στη καταστροφή µε τις ακάλυπτες επιταγές. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι µεγάλο ποσό χρηµάτων έχει βγει στο εξωτερικό και δύσκολα θα γυρίσει πίσω και η Ελλάδα δε µπορεί πια να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της. Το έλλειµµα που υπάρχει είναι τεράστιο, η παραγωγή των εξαγώγιµων προϊόντων που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να ενισχύσουν τη ρευστότητα στη χώρα είναι µικρή και εποµένως το µέλλον για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι αµφίβολο. Ήδη η επιχείρηση αισθάνεται µε τους πελάτες µε τους οποίους δούλευε ασφυκτική οικονοµική πίεση και διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν οι πελάτες αυτοί αφού δεν υπάρχει αγοραστική δύναµη πλέον να µπορούν να καταναλώσουν τα προϊόντα της επιχείρησης. Ακόµα οι επιχειρήσεις ελπίζουν ότι κάτι µπορεί να γίνει για να σωθούν, αλλά εάν δει κανείς τα οικονοµικά δεδοµένα της Ελλάδας θα διαπιστώσει ότι αυτό είναι 11

13 δύσκολο να γίνει. Η µια επιχείρηση θα παρασέρνει στο κατήφορο την άλλη και δεν ξέρουµε ο κατήφορος µέχρι που θα πάει. Για αυτό οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης πιστεύουν πως ο εξωστρεφής σχεδιασµός της επιχείρησής είναι απαραίτητος. Όσο αφορά τη µισθοδοσία στις ελληνικές επιχειρήσεις, το προσωπικό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα µέχρι τώρα έχει γαλουχηθεί από τους συνδικαλιστικούς φορείς µόνο να απαιτεί χωρίς να είναι αρκετές φορές συνεπείς ως προς τις εργασιακές υποχρεώσεις στην επιχείρηση. Πολλοί εργαζόµενοι και στη συγκεκριµένη επιχείρηση αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις δεν κατάλαβαν τον οικονοµικό κυκεώνα που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα και πολλοί από αυτούς τους εργαζόµενους επειδή καλοπαιρούνσαν στις επιχειρήσεις δεν αποδέχονται ούτε τη µείωση του µισθού τους ούτε φροντίζουν να είναι επιµελείς στις εργασιακές τους υποχρεώσεις. Οι εργασιακές σχέσεις είναι ένα πρόβληµα που είναι υπό διερεύνηση στην συγκεκριµένη επιχείρηση. Επειδή οι εκάστοτε κυβερνήσεις στην Ελλάδα χάιδευαν οικονοµικά πολλές συντεχνίες εργαζοµένων για τους γνωστούς λόγους, χωρίς βέβαια να υπάρχει η αντίστοιχη παραγωγή.στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια µία µεγάλη ρευστότητα στο λαό η οποία µεγάλωνε τη ζήτηση και έτσι φαινόταν ότι η Ελλάδα είχε ανάπτυξη. Η ρευστότητα αυτή ήταν από λεφτά που δανειζότανε η Ελλάδα και επειδή οι κυβερνήσεις εύκολα δίνανε αυξήσεις στις συντεχνίες αυτές εύκολα ξοδευόταν και τα χρήµατα αυτά. Έτσι δηµιουργήθηκε η εντύπωση στη κοινωνία ότι το χρήµα βγαίνει εύκολα. Τώρα όµως που άλλαξαν τα πράγµατα και µπήκε η Ελλάδα σε οικονοµικό στενωπό, οι εργαζόµενοι των συντεχνιών αυτών αρνούνται να καταλάβουν τα κελεύσµατα της εποχής, δηλαδή στην ουσία δεν κατάλαβαν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα άλλαξε προς το χειρότερο. Για αυτούς τους παραπάνω λόγους οι εργαζόµενοι εξακολουθούν να είναι µη παραγωγικοί, δηλαδή τα λεφτά που παίρνουν είναι δυσανάλογα µεγάλα µε το έργο που παράγουν σε συνδυασµό και µε το χρόνο απασχόλησής τους (δηµόσιοι υπάλληλοι, εργαζόµενοι σε ΕΚΟ, εργαζόµενοι στη τοπικοί αυτοδιοίκηση, εργαζόµενοι σε ΜΚΟ κλπ.) Επειδή το «πάρτι» του χρήµατος κράτησε τουλάχιστον τριάντα χρόνια, η γενιά αυτή των Ελλήνων πιστεύουµε ότι θα αρνηθούν να ενταχθούν στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και πολύ φοβόµαστε ότι θα δηµιουργηθούν αντιδράσεις τέτοιες µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα που θα αποσταθεροποιήσουν οικονοµικά την Ελλάδα. Τα κεκτηµένα τους αυτές οι συντεχνίες θα αρνηθούν πεισµατικά να τα χάσουν. Ο αριθµός των βολεµένων στην Ελλάδα είναι αρκετά µεγάλος (µερικές εκατοντάδες χιλιάδες). Υπήρχαν πλείστα παραδείγµατα επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να σταµατήσουν τη 12

14 λειτουργία τους και να καταστραφούν από τον άγριο αυτό συνδικαλισµό. Η πολιτεία πολλές φορές φαινόταν ότι ήταν αδύναµη να επέµβει γιατί αν και πολλές απεργίες των συνδικαλιστών κρίθηκαν από τα δικαστήρια παράνοµες οι αποφάσεις αυτές των δικαστηρίων δεν εκτελούνταν για λόγους που πραγµατικά είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς. Η όποια οικονοµική αποσταθεροποίηση γίνει θα επηρεάσει άµεσα και τους εργαζόµενους της συγκεκριµένης επιχείρησης. Η κατάσταση τελικά είναι ρευστή και µη προβλέψιµη. Το τελευταίο καιρό παρατηρείται µία τάση µετανάστευσης των Ελλήνων σε ξένες χώρες που φοβόµαστε ότι θα πάρει την έκταση του φαινοµένου της µετανάστευσης που παρατηρήθηκε το 1950 και Όµως στη σηµερινή συγκυρία πιστεύουµε ότι θα αρχίσει να γίνεται και µετανάστευση των επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες σε µεγάλο βαθµό. Οι επιχειρήσεις αυτές εκ των πραγµάτων θα αναγκαστούν να µεταφερθούν στο εξωτερικό όπου οι µισθοί είναι πολύ πιο χαµηλοί, όπως και η φορολογία. Σήµερα η οικονοµία της Ελλάδος είναι προσανατολισµένη στο εµπόριο και όχι στην παραγωγή. Η πολιτική που εφαρµόστηκε από τις κυβερνήσεις που πέρασαν από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ήταν εναντίον της παραγωγής, εναντίον των βιοτεχνιώνεργοστάσιων σε εγκληµατικό βαθµό. Για αυτό ο χρόνος ζωής των εργοστασίων αυτών ήταν σχετικά µικρός, περίπου 15 χρόνια. Επίσης οι τιµές των προϊόντων που παρήγαγαν τα εργοστάσια δεν ήταν ανεξέλεγκτες γιατί είχαν έντονο ανταγωνισµό από το εξωτερικό. Τα κέρδη των παραγωγικών επιχειρήσεων ήταν µικρά, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες για αυτό και µε τη πάροδο του χρόνου σε συνδυασµό και µε την αισχρή πολιτική που εφάρµοσαν οι κυβερνήσεις σβήσανε. Οι παλιές παραγωγικές επιχειρήσεις που είχαν δηµιουργηθεί τη δεκαετία δεν υπάρχουν πια. Τόσο οι πολιτικές συγκυρίες όσο και οι κοινωνικές συγκυρίες ήταν τέτοιες που στο τέλος οι επιχειρήσεις αυτές πνίγηκαν στη κυριολεξία και κλείσανε. Οι περισσότεροι από αυτούς που είχαν βιοτεχνίες και εργοστάσια περιέπεσαν στη κατάσταση της ένδειας και της φτώχιας. Επιβιώσαν και φτιαχτήκαν οικονοµικά µόνο οι απατεώνες και οι κλέφτες που όπως αναφέραµε προηγουµένως, είχαν βάλει στο χέρι τραπεζίτες και το κράτος µε υπέρµετρο δανεισµό και µε φόρους που ποτέ δεν πληρώθηκαν και ούτε πρόκειται να πληρωθούν. Έτσι εξηγείται γιατί κάποιοι ενώ πτωχεύσαν τις εταιρίες τους τώρα ζουν στο εξωτερικό σε περιοχές εξαιρετικά πανάκριβες που ούτε καν ως τουρίστας µπορείς να τις 13

15 επισκεφτεί ο απλός άνθρωπος λόγο της ακρίβειας τους. Η παραγωγή χτυπήθηκε πολύ, οι επιχειρηµατίες που είχαν εργοστάσια χτυπήθηκαν ανελέητα από το κοµµατικό συνδικαλισµό και πολλοί από αυτούς ούτε καν πρόλαβαν να κάνουν στρατηγικούς σχεδιασµούς επέκτασής. Ακόµα και αυτοί που πρόλαβαν να κάνουν επενδύσεις τους έθεταν τέτοια εµπόδια που τελικά λύγισαν (πχ ΚΗΜ) Έτσι λοιπόν πριν από 20 και 30 χρόνια υπήρχαν επιχειρήσεις πάρα πολύ µεγάλες κοµβικής σηµασίας για την οικονοµία της Ελλάδος που απασχολούσαν εκατοντάδες και χιλιάδες εργαζόµενους,οι οποίες κλείσανε γιατί είτε τους είχαν βάλει στο λούκι του δανεισµού τραπεζίτες είτε γιατί οι κυβερνώντες δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν ένα σταθερό επενδυτικό κλίµα είτε σε επίπεδο φορολογίας είτε σε επίπεδο εργατικής νοµοθεσίας, είτε σε επίπεδο συνδικαλισµού. ε πρέπει να ξεχνάµε τα 3-4 εργοστάσια συναρµολόγησης αυτοκινήτων που είχαν δηµιουργηθεί στην Ελλάδα στο Βόλο στη Θεσσαλονίκη και στη Πάτρα τα οποία τώρα δεν υπάρχουν ούτε και την αδιαφορία που έδειξαν κάποιες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις για όταν πολυεθνικές εταιρίες ήθελαν να επεκτείνουν και να µεγαλώσουν τις παραγωγικές δραστηριότητες που ασκούσαν στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια τα τελευταία τριάντα χρόνια θα έλεγε κανείς ότι είχε δηµιουργηθεί από τους κυβερνώντες συνειδητά ένα κλίµα αποδόµησης της παραγωγής στην Ελλάδα που πολύ φοβάµαι ότι ήταν συνειδητό. Μη ξεχνάµε επίσης το κλείσιµο των εργοστασίων ζαχάρεως στη Ελλάδα που έχει σαν αποτέλεσµα να ψάχνει τώρα η Ελλάδα να δανειστεί δολάρια για να κάνει εισαγωγή ζάχαρης, καθώς επίσης κάποια εργοστάσια που παρήγαν χηµικά προϊόντα και λιπάσµατα. Όλα αυτά τα εργοστάσια απασχολούσαν µερικές χιλιάδες εργαζόµενους και τονώνανε οικονοµικά τις τοπικές κοινωνίες. Η επιχείρηση όλα τα παραπάνω δεδοµένα τα λαµβάνει υπόψη στα πλαίσια του νέου στρατηγικού σχεδιασµού της η επιχείρηση και παρακολουθεί τις κινήσεις των Ευρωπαίων πολιτικών και προσπαθεί να αναλύσει τους χειρισµούς και τις επιλογές που κάνουνε για να λύσουν το οικονοµικό πρόβληµα της Ευρώπης που έχει προκύψει. Το γεγονός ότι χώρες της ΕΟΚ αγοράζουν οµόλογα της Ελλάδος σε χαµηλότερη τιµή και µετά τα δίνουν στην Ελλάδα µε τη κανονική τους τιµή αποκοµίζοντας σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα τερατώδη κέρδη, αλλά και το ότι πολλές χώρες δανείζονται µε πολύ χαµηλό επιτόκιο και στη συνέχεια τα χρήµατα αυτό τα δίνουν στην Ελλάδα µε αρκετά ψηλό επιτόκιο, αυτό µας προβληµατίζει διότι καταλαβαίνουµε ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης δε θέλουν να λυθούν οι οικονοµικές στρεβλώσεις που υπάρχουν στη χώρα µας. Αυτό µας δίνει το δικαίωµα να ισχυριστούµε ότι η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα 14

16 δεν θα τελειώσει ούτε εύκολα ούτε χρονικά σύντοµα. Αυτό είναι ένα επιπλέον γεγονός που µας κάνει να είµαστε απαισιόδοξοι ως προς το µέλλον της Ελλάδος και κατά συνέπεια το µέλλον της επιχείρησής µας. Τόσο οι πολιτικοί που κυβερνούν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όσο και οι πολιτικοί που διοικούν την Ευρώπη, πιστεύουµε ότι δεν έχουν τη βούληση να εξισορροπήσουν την οικονοµική κατάσταση στην Ευρώπη για λόγους που δεν γνωρίζουµε. Ένας άλλος παράγοντας που οδήγησε τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα στον οικονοµικό στενωπό είναι η αρχιτεκτονική δηµιουργίας του ευρώ. Από τη γέννησή του το ευρώ παρουσιάζει κατά τη γνώµη µας δοµικά µειονεκτήµατα τα οποία όλοι τα βλέπουν και τα γνωρίζουν εκτός από τους διοικούντες στις Βρυξέλλες. Το γεγονός ότι το ένα ευρώ και τα δύο ευρώ είναι κέρµατα, ενώ οι αµερικάνοι το 1 δολάρια το έχουν χάρτινο, δηµιούργησε τέτοια ψυχολογία που στην Ελλάδα το 1 ευρώ τελικά αντιµετωπίστηκε σχεδόν σαν µία δραχµή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα αυτόµατα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στην Ελλάδα να γίνουν πανάκριβα, χωρίς ο λαός και οι επιχειρήσεις να το συνειδητοποιήσουν. ηλαδή η οικονοµία της Ελλάδας κλονίστηκε, όχι µόνο από την οικονοµική θύελλα που ξέσπασε σε όλο τον κόσµο αλλά και εξαιτίας της δοµής του νοµίσµατος. Η αναλογία 1 ευρώ προς 340 δραχµές θεωρούµε ότι ήταν καταστροφική για την επιχείρησή µας και για πολλές άλλες. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από 10 χρόνια η επιχείρησή µας πλήρωνε για το ηλεκτρικό ρεύµα που κατανάλωνε δραχµές το µήνα, τώρα πληρώνει ευρώ µηνιαίως, δηλαδή 2,5 εκατοµµύρια δραχµές, ενώ η τιµή των παραγοµένων προϊόντων είναι ίδια µε τη παλιά και µερικές φορές και φθηνότερη λόγω του έντονου ανταγωνισµού. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων. Τα έξοδα των επιχειρήσεων µεγάλωσαν δυσανάλογα, αθόρυβα και χωρίς να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Αυτό ανάγκασε το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα να νοιώσουν στενότητα στη ρευστότητα και να καταφύγουν στις τράπεζες είτε µε τη λήψη δανείων είτε µε τη προεξόφληση των επιταγών. Παγκόσµιο περιβάλλον Παρόλο που το τοπίο πια στην Ελλάδα είναι απελπιστικά άσχηµο η επιχείρηση προσπαθεί µε πάρα πολύ κόπο, µε πολύ άγχος να υλοποιήσει το σχεδιασµό που έχει κάνει γιατί πλέον για αυτήν ο σχεδιασµός αυτός είναι µονόδροµος. Επειδή ο πληθυσµός 15

17 των βαλκανικών χώρων είναι πάνω από 100 εκατοµµύρια στο σύνολό του και επειδή αυτός ο λαός για µισό και πλέον αιώνα έµεινε σε οικονοµικό λήθαργο,λόγο πολιτικών καταστάσεων, ελπίζουµε ότι θα αρχίσει να καταναλώνει και να αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από εµάς. Εξάλλου οι λαοί αυτοί έχουν την ίδια κουλτούρα µε εµάς. Πιστεύουµε ότι µε το στρατηγικό σχεδιασµό που κάνουµε θα εκµεταλλευτούµε την µελλοντική ενδεχόµενη ανάπτυξη τους. Το επιχειρηµατικό µέλλον της επιχείρησης µας είναι εκτός Ελλάδος,κυρίως στα Βαλκάνια γιατί όπως φαίνεται η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα αργήσει πάρα πολλά χρόνια να έρθει. ε γνωρίζουµε αν η Ελλάδα τελικά βγει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστρέψει στη δραχµή. Εάν όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση σταθεί όρθια από αυτόν τον οικονοµικό Αρµαγεδδών, είναι σίγουρο ότι οι βαλκανικές χώρες αυτές θα µπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχει πρόβλεψη σε επίπεδο Βρυξελλών τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν 47. Αυτό σηµαίνει ότι για αρκετά χρόνια θα αρχίσουνε να επιδοτούνται οι οικονοµίες των χωρών αυτών, όπως έγινε και µε την Ελλάδα, οπότε πιστεύουµε ότι θα υπάρξουν σε όλες αυτές τις χώρες θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον την εµπειρία για τον έλεγχο της σωστής διαχείρισης του κοινοτικού χρήµατος στις υπό ένταξη χώρες. Γνωρίζει τις ενδεχόµενες πονηριές που µπορούν να γίνουν στη διαχείριση του χρήµατος αυτού, δεδοµένου ότι έχει αποκτήσει µεγάλη πείρα από τις πονηριές των Ελλήνων στη διαχείριση του κοινοτικού αυτού χρήµατος. Μη ξεχνάµε τις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδότησε στην Ελλάδα κέντρα επιµόρφωσης των εργαζοµένων τα οποία όταν ήρθε να τα ελέγξει άλλα ήταν ανύπαρκτα και άλλα ασκούσαν άλλη δραστηριότητα (καφενεία κλπ).για τους παραπάνω λόγους η επιχείρηση επικεντρώνει το στρατηγικό σχεδιασµό των πωλήσεών της στις χώρες των Βαλκανίων προκειµένου να είναι έτοιµη να εκµεταλλευτεί τη µελλοντική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Πιστεύουµε ότι στις χώρες αυτές θα αρχίσει να κυκλοφορεί χρήµα, θα αυξηθεί η κατανάλωση πολύ περισσότερο από αυτό που προβλέπουνε αρκετοί οικονοµολόγοι δεδοµένου ότι σε κάποια φάση η οικονοµία της Κίνας θα γίνει εσωστρεφής και πιθανόν να µην µπορεί να ασχοληθεί µε την ζήτηση που θα δηµιουργηθεί στα Βαλκάνια. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Κίνας και της Ινδίας ανέρχεται περίπου στα 3 δισεκατοµµύρια, δηλαδή περίπου ο µισός πληθυσµός της γης, είναι σε πολύ χαµηλό βιοτικό επίπεδο. Λόγο όµως της ανάπτυξης που υπάρχει ο πληθυσµός αυτός θα αρχίσει οικονοµικά να ανεβαίνει και όταν θα αρχίσει να καταναλώνει, η παραγωγή των εργοστασίων της Κίνας δε θα προλαβαίνει να καλύψει την εσωτερική ζήτηση που θα 16

18 υπάρχει σε αυτές τις χώρες. Ήδη αυτό διαφαίνεται από τώρα σε µερικά προϊόντα. Έτσι πιστεύουµε ότι σε λίγα χρόνια δε θα έχουµε µεγάλο ανταγωνισµό από τα κινέζικα προϊόντα. Επίσης, διαφαίνεται ότι οι τιµές των κινέζικων προϊόντων θα ανεβούν είτε λόγο της αύξησης του κόστους παραγωγής στη Κίνα εξαιτίας της ανόδου των µισθών, είτε λόγω της διαφοροποίησης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών γουαν -δολάριο-ευρώ, είτε λόγο της αυξηµένης εσωτερικής ζήτησης. ιαφαίνεται µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα ότι το δολάριο θα ενισχυθεί έναντι του ευρώ και επειδή το νόµισµα των Κινέζων το γουάν ακολουθεί το δολάριο, µοιραία οι τιµές των κινέζικων προϊόντων θα ανεβούν οπότε πιστεύουµε ότι εµείς σαν επιχείρηση θα είµαστε ανταγωνιστικοί τους. Πολιτικό Περιβάλλον Με το δεδοµένο ότι οι επιχειρήσεις µε το υφιστάµενο περιβάλλον καταρρέουν θα έπρεπε οι υπηρεσίες του κράτους να είναι αρωγοί στις επιχειρήσεις, όµως αυτές εξακολουθούν να είναι ακόµα περισσότερο δυνάστες, γιατί τόσο το κράτος όσο και οι τράπεζες προσπαθούν να στηριχθούν και να επιβιώσουν από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες µη αντέχοντας πλέον το βάρος αυτό µπορεί να βυθιστούν στη καταστροφή. Ήδη το πρώτο σοκ που έφαγε ο λαός και οι επιχειρήσεις ήταν η απάτη του χρηµατιστηρίου που έγινε µε την ευλογία των τότε κυβερνήσεων όπου εξανεµίστηκαν οι κόποι µιας γενιάς και τώρα εάν δε σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Ελλάδα θα χαθεί ότι απέµεινε. Τα λεφτά που µπήκαν στην Ελλάδα είτε µέσω των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί µια εικοσαετία( πακέτα delor) είτε µέσο του δανεισµού της χώρας,όλα αυτά τα λεφτά εξανεµίστηκαν σε χέρια λίγων ανθρώπων µέσω του χρηµατιστηρίου και µέσο της ασύδοτης κλοπής των διοικούντων και των περί αυτών. Γινόταν ανεξέλεγκτες δαπάνες στη τοπική αυτοδιοίκηση, σε ΕΚΟ, σε µη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύµατα, σε δηµόσια νοσοκοµεία, καθώς επίσης και σε εκατοντάδες υπηρεσίες που «απασχολούσαν προσωπικό» οι οποίες όµως στην ουσία όπως αποδείχτηκε ήταν ανύπαρκτες και η σύστασή τους ήταν µόνο στα χαρτιά. Αυτές όλες οι παραπάνω υπηρεσίες απορροφούσαν σηµαντικά κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισµό χωρίς στην ουσία κανέναν λογιστικό έλεγχο. Αυτά όλα τα λεφτά που έχουν χαθεί προσπαθούν οι πολιτικοί να τα καλύψουν και να τα µετατοπίσουν στις πλάτες του λαού και των επιχειρήσεων µέσο βαριάς φορολογίας και µειώσεις στις 17

19 συντάξεις, στα επιδόµατα και στους µισθούς. Αυτό όµως το χρηµατικό κενό που δηµιουργήθηκε θεωρώ ότι είναι αδύνατο να καλυφθεί από το λαό και τις επιχειρήσεις.αν δε ληφθεί µέριµνα περεταίρω βοήθειας της χώρας µας από τρίτους προβλέπω ότι πολύ σύντοµα όσες επιχειρήσεις είναι ακόµα υγιείς θα αναγκαστούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους στις γειτονικές χώρες εκτός Ελλάδας όπως ήδη έχουν κάνει κάποιες µεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδος. Κοινωνικό Περιβάλλον Η συγκεκριµένη επιχείρηση δεν έχει κανένα δανεισµό όµως πνίγεται από τους πελάτες της οι οποίοι µέχρι τώρα από ότι διαπιστώθηκε λειτουργούσαν ευκαιριακά,µε δανεικά λεφτά και χωρίς κανένα σχεδιασµό βασιζόµενοι στη ψεύτικη ευδαιµονία που είχε δηµιουργηθεί από τη µεγάλη κυκλοφορία του δανεικού χρήµατος. Επειδή στην Ελλάδα δεν υπήρχε επαγγελµατική κουλτούρα ο λαός δεν εκµεταλλεύτηκε την ανάπτυξη που είχε δηµιουργηθεί στη χώρα από 1960 έως το 2000 και τα όποια κέρδη βγήκανε επενδυθήκανε όχι στις επιχειρήσεις αλλά σε βίλες, κότερα, ακριβά αµάξια και εφήµερη πολυτελή ζωή, καζίνο, µπουζούκια κλπ. Έτσι το σύστηµα που είχε δηµιουργηθεί αν το έβλεπε ένας οικονοµικός αναλυτής από µακριά θα καταλάβαινε ότι το σύστηµα αυτό της διακυβέρνησης του λαού θα βούλιαζε αργά ή γρήγορα. Ήδη 15 χρόνια πριν είχαν αρχίσει να ακούγονται από το εξωτερικό ψίθυροι για τις στρεβλώσεις της ελληνικής οικονοµίας που αργά ή γρήγορα οδηγούσαν στο χάος που όµως ο απλός λαός και οι επιχειρηµατίες ούτε καν µπορούσαν να τους πιστέψουν γιατί υπήρχαν στην Ελλάδα µεγάλοι ρυθµοί ανάπτυξης. Όµως η ανάπτυξη αυτή οφειλόταν στην εσωτερική κατανάλωση του λαού ο οποίος είχε ρευστότητα από τα χρήµατα που εύκολα έδιναν οι κυβερνήσεις στις συντεχνιακές οργανώσεις. Η ψεύτικη ευδαιµονία που είχε δηµιουργηθεί και η ευκολία µε την οποία έβγαιναν τα λεφτά είχαν δώσει µια ψευδαίσθηση στο λαό που δεν είχε καµία σχέση µε τη πραγµατικότητα. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν και η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρθηκαν να ενηµερώσουν και να καθοδηγήσουν το λαό, όλα γινόντουσαν στη τύχη χωρίς κανένα σχεδιασµό, χωρίς κανένα στόχο, είχε αναπτυχθεί υπέρµετρα στο λαό το αίσθηµα του εγώ αντί του εµείς και όλο αυτό το πλέγµα πολιτικής και οικονοµικής διακυβέρνησης τώρα πλέον κατέρρευσε. Αυτό έχει µεγάλο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις 18

20 και ακόµα µεγαλύτερο στη συγκεκριµένη επιχείρηση η οποία προσπαθούσε από χρόνια να λειτουργήσει µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας και µε πελάτες εντός Ελλάδος. Το επιχειρηµατικό κλίµα που είχε δηµιουργηθεί όπως αναφέρθηκε ευνοούσε τους απατεώνες οι οποίοι µε αδιαφανείς τρόπους και έχοντας σαν σηµαία τη µίζα συσσώρευσαν χρήµα είτε από τις τράπεζες είτε από τις επιδοτήσεις είτε από κρατικές προµήθειες το οποίο και φυγάδεψαν στο εξωτερικό. Μη ξεχνάµε πολλοί από τους «επιχειρηµατίες» αυτούς τα λεφτά των δανείων που πήραν µε αδιαφανείς τρόπους ήταν αρκετά εκατοµµύρια ευρώ, πλήρωναν µόνο τους τόκους και το κεφάλαιο του δανείου έµενε αµετάβλητο για πολλά χρόνια και ενώ οι τράπεζες καταλάβαιναν ότι µε τον τρόπο αυτό δε θα έπαιρναν ποτέ πίσω τα λεφτά τους, αδρανούσαν και πολλές φορές έδιναν και επιπρόσθετα δάνεια. Στρατηγική ανάλυση του ανταγωνιστικού (Μίκρο) περιβάλλοντος της επιχείρησης Ανάλυση των Ελλήνων Ανταγωνιστών Παλαιότερα η επιχείρηση δεν είχε πολλούς ανταγωνιστές. Στην Ελλάδα θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι βασικοί ανταγωνιστές είναι 2. Θα τους ονοµάσουµε Α, και Β. Όσο αφορά τον Α, θα µπορούσαµε να πούµε ότι εφαρµόζει στρατηγική ηγεσίας κόστους. Θεωρείται ότι πουλάει υπερβολικά φθηνά και αφού για κάποιο διάστηµα ακολουθούσε στρατηγική συρρίκνωσης τώρα ακολουθεί στρατηγική σταθεροποίησης. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης θεωρούν τον Α σαν σοβαρό ανταγωνιστή, όµως θεωρούν ότι τα προϊόντα του δεν είναι το ίδιο ποιοτικά µε της Vglass όπως και ότι οι τιµές είναι πολύ οριακές και µπορεί ίσως να κυµαίνονται και στο όριο της ζηµίας- κερδοφορίας. Παρόλα αυτά η Vglass διαπίστωσε ότι έχει χάσει λίγους πελάτες λόγω του Α, όµως δε γνωρίζουµε µέχρι πότε θα επιβιώσει ο Α µε τα οριακά αυτά κέρδη. Όσο αφορά τον ανταγωνιστή Β, αυτός ακολουθεί στρατηγική καθετοποίησης προς τα πίσω καθώς και συσχετισµένη στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων. Η Vglass θεωρεί τον Β σαν επικίνδυνο ανταγωνιστή, όµως θεωρεί ότι διασπάει τις δυνάµεις του και διαφαίνεται αδυναµία τελειοποίησης, εξειδίκευσης και ευελιξία παραγωγής σε όλους τους τοµείς που ασχολείται. Όµως, έχει το προτέρηµα ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να αναβαθµίσει τον τεχνολογικό της εξοπλισµό, θα το επιτύχει πιο γρήγορα και µε 19

21 λιγότερα χρήµατα σε σχέση µε τη Vglass,αφού ο Β έχει γίνει ο επίσηµος αντιπρόσωπος κάποιων µηχανηµάτων υάλου στην Ελλάδα. Ανάλυση των ξένων ανταγωνιστών Ο ανταγωνισµός πλέον λόγω της παγκοσµιοποίησης είναι µεγάλος,έχουν µπει νέοι παίκτες στο κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και µε το δεδοµένο ότι οι ανταγωνιστές αυτοί έχουν πολύ φτηνό κοστολόγιο( λόγω των πολύ χαµηλών ηµεροµισθίων που δίνουν στους εργαζόµενους ) η επιχείρηση πρέπει να είναι σε εγρήγορση.οι αποφάσεις που λαµβάνονται τώρα είναι γρήγορες και η επιχείρηση παρακολουθεί τους ξένους ανταγωνιστές της, κυρίως Ιταλούς και Τούρκους ώστε να προσαρµόζει κάθε φορά τόσο τις τιµές των προϊόντων όσο και νέα παραπλήσια προϊόντα που βγάζουν οι Ιταλοί. Επειδή η επιχείρηση µέχρι τώρα απευθυνόταν στην εσωτερική αγορά και οι πελάτες ήταν έλληνες,υπάρχει δυσκολία στην είσπραξη των οφειλοµένων χρηµάτων από τους πελάτες της επιχείρησης. Υπάρχει ένας διαρκής εκνευρισµός, µια υπερένταση, όχι µόνο στη συγκεκριµένη επιχείρηση αλλά και στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά γιατί υπάρχει µεγάλος αριθµός ακάλυπτων επιταγών. Ένα µεγάλο µέρος των χρηµάτων των επιταγών αυτών δε πρόκειται ποτέ να πληρωθούν, µε αποτέλεσµα να µειώνεται σε επικίνδυνο βαθµό η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Σήµερα ένας µεγάλος ανταγωνιστής της Vglass είναι η Τουρκία, η οποία πουλάει προς το παρόν φτηνά λόγο της επιδοτήσεως από το τουρκικό κράτος των προϊόντων που εξάγονται, και λόγω του χαµηλού ηµεροµισθίου σε συνδυασµό µε τις πολλές ώρες απασχόλησης. Οπότε θα µπορούσαµε να πούµε ότι στις αντίστοιχες επιχειρήσεις στη Τουρκία εφαρµόζεται στρατηγική ηγεσίας κόστους. Το µόνο µειονέκτηµα της Τουρκίας στον κλάδο του γυαλιού είναι ότι δε µπορεί να πουλήσει φθηνά όταν ο αριθµός των προϊόντων που παραγγέλνονται είναι µικρός. ηλαδή εάν κάποιος θα πάει να παραγγείλει ένα δυο κοµµάτια από τα προϊόντα που παράγουµε εµείς θα τα πάρει σαφώς ακριβότερα από ότι πουλάει η συγκεκριµένη επιχείρηση. Έτσι στο στρατηγικό σχεδιασµό που κάνει η επιχείρησή µας περιλαµβάνεται και η ευελιξία της παραγωγής σε πολύ µικρό αριθµό κοµµατιών (1-2). Σήµερα στη Τουρκία υπάρχει µεγάλος ρυθµός ανάπτυξης γιατί έχουν πέσει πολλά ευρωπαϊκά κεφάλαια εκεί και εικάζεται ότι ο 20

22 µεγάλος ρυθµός ανάπτυξης αυτός πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσµα την άναρχη διόγκωση της οικονοµίας της και µεγάλο πληθωρισµό. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ότι οι τιµές των προϊόντων της Τουρκίας δεν είναι σταθεροποιηµένες µε πιθανό αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί αφερεγγυότητα στα τουρκικά προϊόντα. Σήµερα αν πάει κάποιος να αγοράσει ένα προϊόν από τη Τουρκία θα το πάρει σε τελείως διαφορετική τιµή (µεγαλύτερη) από ότι το είχε πάρει το ίδιο πριν 3-4 µήνες. Έτσι θεωρώ ότι εάν µπορέσει να οργανωθεί ακόµα περισσότερο η επιχείρηση και εάν δεν βάλει οικονοµικές τρικλοποδιές το κράτος θα µπορέσει να σταµατήσει τις εισαγωγές των προϊόντων που γίνονται από την Τουρκία όσο αφορά τα συγκεκριµένα προϊόντα. Σήµερα στην Τουρκία από την µελέτη που πραγµατοποίησα στην οικονοµία της Τουρκίας πιστεύω ότι µετά από 5-6 χρόνια θα φτάσει στο επίπεδο που είναι σήµερα η Ελλάδα. Γιατί και εκεί άρχισαν να δίνουν εύκολα τα δάνεια γιατί υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος οικονοµικός οργασµός, κυρίως στη Κωνσταντινούπολη. Εάν παρατηρήσει τώρα κάποιος την οικονοµία της Τουρκίας θα διαπιστώσει ότι επικρατούν ίδιες συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα πριν από χρόνια. Εάν συγκεράσει κανείς τις απόψεις που αναφέρθηκαν παραπάνω τόσο για την οικονοµία της Κίνας όσο και για την οικονοµία της Τουρκίας µακροπρόθεσµα οι ελληνικές επιχειρήσεις πιστεύω ότι µπορούν να αναπτυχθούν εάν γίνουν εξωστρεφής, εφόσον βέβαια παραµείνουν όρθιες από την οικονοµική θύελλα που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα. Άλλες ανταγωνίστριες χώρες της επιχείρησης εκτός από τη Τουρκία είναι η Ιταλία και η Ισπανία. Στην Ισπανία επειδή η οικονοµία της κλονίζεται συθέµελα, κάποια εργοστάσια που ήταν ανταγωνιστές της επιχείρησης κλείσανε µε αποτέλεσµα να µην ασκείται σοβαρή πίεση από αυτούς τους ανταγωνιστές. Εκεί όµως που διαφαίνεται κάποιο πρόβληµα είναι µε τον ανταγωνισµό µας που υπάρχει από την Ιταλία, όπου και εκεί τα εργοστάσια εφαρµόζουν στρατηγική ηγεσίας κόστους. Εικάζεται ότι στην Ιταλία το οικονοµικό πρόβληµα είναι κατά πάσα πιθανότητα πολύ µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το πρόβληµα της Ελλάδος αλλά οι Ιταλικές κυβερνήσεις φρόντισαν έγκαιρα και επιµελώς να το αποσιωπήσουν και κρατώντας χαµηλούς τόνους και ενδεχοµένως λαµβάνοντας έγκαιρα κάποια µέτρα απέφυγε το χάλι της Ελλάδος.Στην Ιταλία διαπιστώθηκε ότι πολλές µεγάλες επιχειρήσεις που ήταν ανταγωνιστές κλείσανε παρόλο που φαινόντουσαν υγείες και είχαν πολύ καλή οργάνωση τόσο στην παραγωγή όσο και στις πωλήσεις τους. Γιατί φαίνεται ότι η οργάνωση των επιχειρήσεων αυτών στηρίζονταν σε πάρα πολύ ψηλό δανεισµό. Έτσι δικαιολογείται γιατί µερικές ιταλικές 21

23 επιχειρήσεις που κυριαρχούσαν στο τοµέα µας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική κλείσανε. Οι εναποµείναντες µικρές επιχειρήσεις των Ιταλών βλέποντας το µεγάλο πρόβληµα που έχει η γενικότερη οικονοµία της Ευρώπης και της Ιταλίας µείωσαν υπέρµετρα χαµηλά τις τιµές των προϊόντων τους, πολλές φορές και 100% κάτω για να µπορέσουν να σταθούν. Αυτό είναι ένα πρόβληµα για την Vglass αλλά είναι ελεγχόµενο γιατί παρόλο που αναγκάστηκε και αυτή να πουλάει στις ίδιες τιµές µε τους Ιταλούς χαµηλά,παρουσίασε κέρδη. Υπάρχει έντονος προβληµατισµός στην επιχείρηση όσο αφορά τους προµηθευτές της. Λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού η επιχείρηση είναι σε συνεχή αναζήτηση όλο και πιο φθηνών πρώτων υλών. Οι προµηθευτές της επιχείρησης είναι κυρίως Έλληνες που όµως εµπορεύονται τη πρώτη ύλη από το εξωτερικό, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εργοστάσια παρασκευής υαλοπινάκων. Από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι µπορεί οι προµηθευτές να κάνανε πιστώσεις και ευκολίες πληρωµής, όµως πουλούσανε πολύ ακριβά. Έτσι λοιπόν πραγµατοποιείται έρευνα αγοράς πρώτων υλών (υαλοπινάκων και αναλώσιµων εργαλείων για τα µηχανήµατα) απευθείας από το εξωτερικό. Ένα άλλο πρόβληµα είναι η αύξηση των τιµολογίων της ΕΗ. υστυχώς η επιχείρηση καταβάλλει κάθε µήνα ένα τερατώδες ποσό στη ΕΗ λόγω του ότι τα κρύσταλλα καµπυλώνονται σε φούρνους οι οποίοι καταναλώνουν πολύ ενέργεια. Παγκοσµίως δεν υπάρχει άλλη µέθοδος καµπύλωσης υάλου. Έχουν εξεταστεί και εναλλακτικές πηγές ενέργειας,(φωτοβολταικά) όµως προς το παρόν δεν έχουν κριθεί εφαρµόσιµες στη συγκεκριµένης περίπτωση. υστυχώς η επιχείρηση δεν µπορεί να κάνει τίποτα προς το παρόν για να µειώσει τα έξοδα, τα οποία µάλιστα είναι υποχρεωµένη να τα καταβάλλει µετρητά τη στιγµή µάλιστα που το 80% των πελατών της συνεχίζει να πληρώνει επί πιστώσει µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό αποτελεί πρόβληµα διότι οι τιµές στις οποίες πουλάει η επιχείρηση τα προϊόντα της δεν είναι ανταγωνιστικές των ξένων. Όσο αφορά το πελατολόγιο της επιχείρησης, οι υπάρχοντες αγοραστές δεν ικανοποιούν πλέον την επιχείρηση. Ένα µεγάλο ποσοστό των πελατών έχει δηµιουργήσει ζηµιές στην επιχείρηση µέσω των ακάλυπτων επιταγών και των συνεχών πιστώσεων. Για αυτό το λόγο η επιχείρηση έχει προσανατολιστεί στην εξεύρεση νέων πελατών. 22

24 Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος: Η εταιρία διαθέτει πλήθος υλικών και άυλων πόρων οι οποίοι είναι ανεκτίµητης αξίας. Εκτός του ότι η επιχείρηση εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, διαθέτει µηχανολογικό εξοπλισµό τον οποίο τον έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Ο µηχανικός εξοπλισµός της είναι αυτοδηµιούργητος σε ποσοστό 80%. Αυτό της δίνει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να αναπροσαρµόζει τα µηχανήµατά της στη διάρκεια των ετών. Σε αντίθεση, άλλες εταιρίες οι οποίες έχουν αγοράσει τα µηχανήµατα δύσκολα µπορούν να ρισκάρουν και να επέµβουν σε ένα µηχάνηµα το οποίο δεν γνωρίζουν. Για παράδειγµα, η εταιρία το 1980 χρησιµοποιούσε ένα µηχάνηµα το οποίο κατασκεύαζε τζάµια καµπύλα για φωτιστικά. Το 1990 χρησιµοποίησε το ίδιο µηχάνηµα για να κατασκευάσει τζάµια καµπύλα για έπιπλα διότι η µόδα των φωτιστικών µε τα καµπύλα γυαλιά ήταν πλέον ξεπερασµένη. Έτσι άλλαξε της ρυθµίσεις και τα καλούπια για να µπορέσει να παράγει τα καµπύλα για τα έπιπλα που είχαν ζήτηση. Το 2000 οπότε άρχισε να παρατηρείται κάµψη στη κατασκευή των επίπλων στην Ελλάδα διότι τα εισήγαγαν οι επιπλοποιοί φθηνότερα από το εξωτερικό. Παράλληλα εµφανίστηκε η µόδα των γυάλινων χρωµατιστών χυτών σταχτοδοχείων και διακοσµητικών ( fusing). Έτσι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης αποφάσισαν για άλλη µια φορά να ανακατασκευάσουν το µηχάνηµα (φούρνο) µε επιτυχία για να εκµεταλλευτούν τη µόδα της εποχής. Οι ανθρώπινοι πόροι της επιχείρησης είναι επίσης πολύ σηµαντικοί. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι διαθέτουν θεµελιώδεις-µοναδικές ικανότητες, είναι χρόνια στην επιχείρηση και έχουν µεγάλη πείρα τόσο στο τοµέα στον οποίο εξειδικεύεται η επιχείρηση(τεχνική καµπύλωσης γυαλιού) όσο και στην επισκευή και επιδιόρθωση των µηχανηµάτων. Αυτό αυτόµατα µετατρέπει την επιχείρηση σε έναν ευέλικτο και αυτόνοµο οργανισµό. Σε περίπτωση που παθαίνει βλάβη κάποιο µηχάνηµα αυτό επισκευάζεται σχεδόν άµεσα λόγο της µεγάλης πείρας προσωπικού. Με αυτό τα τρόπο η επιχείρηση κερδίζει χρόνο και χρήµα διότι η παραγωγή δεν διακόπτεται προκειµένου να επισκευαστεί το µηχάνηµα ή διακόπτεται για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Η επιχείρηση λειτουργούσε και λειτουργεί ακόµα και θα λειτουργεί και στο µέλλον µε συστήµατα «just in time». Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η φύση της δουλειάς είναι τέτοια µας οδήγησε από µόνη της σε αυτή την επιλογή. Οι παραγγελίες που µας ζητάνε οι πελάτες είναι κατά 80 τοις εκατό ειδικές παραγγελίες. Επιπλέον, 23

25 πρέπει να αναφερθεί ότι τα κρύσταλλα είναι το τελευταίο υλικό που τοποθετείται πρώτου αυτό πουληθεί ή είναι έτοιµο να παραδοθεί. Για παράδειγµα, όσο αφορά τον επαγγελµατικό εξοπλισµό, οι κατασκευαστές ψυγείων πρώτα κατασκευάζουν το ψυγείο και στο τέλος παίρνουν τα µέτρα ακριβώς του τζαµιού που χρειάζονται και τότε το παραγγέλνουν. Αυτό σηµαίνει ότι το κρύσταλλο το απαιτεί από την επιχείρηση το γρηγορότερο δυνατό, προκειµένου να το τοποθετήσει και να το παραδώσει. Ένα άλλο παράδειγµα είναι τα κρύσταλλα που προµηθεύουµε στους επαγγελµατίες οι οποίοι επιδιορθώνουν τα παρµπρίζ αυτοκινήτων. Οι πελάτες τους όταν σπάει κάποιο κρύσταλλο τους πιέζουν να το επισκευάσουν γιατί πολλές φορές πρόκειται για τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία του ΟΑΣΘ ή των ΚΤΕΛ. Όµως οι κωδικοί των κρυστάλλων είναι πάρα πολλοί και δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή η οικονοµική ρευστότητα ώστε να αποθηκεύει η επιχείρηση έτοιµα προϊόντα. Όµως υπάρχουν σοβαρά µειονεκτήµατα στην εφαρµογή της µεθόδου αυτής. Η εταιρία δυσκολεύεται πολύ να έχει εσωτερική οργάνωση, αφού το πρόγραµµα παραγωγής της ηµέρας µπορεί να αλλάζει κάθε 15 λεπτά και αυτό απαιτεί συνεχή αγρύπνηση. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερες διοικητικές ικανότητες, καθώς η ιοίκηση συνεχώς θα πρέπει να διαπραγµατεύεται το χρόνο παράδοσης µε τους πελάτες της. Η επιχείρηση έχει πολύ καλή φήµη στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι µέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν η µοναδική επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία ασχολιόταν µε το καµπύλωµα υάλου. Οι πελάτες ερχόντουσαν µόνοι τους σε εµάς έπειτα από έρευνα που κάνανε και ρωτώντας «από στόµα σε στόµα» έφταναν στην επιχείρηση έχοντας ακούσει ότι µόνο η συγκεκριµένη επιχείρηση θα µπορούσε να του προσφέρει αυτό που ήθελε. Η φήµη της επιχείρησης αποτελεί πραγµατικά τιµητικό πλεονέκτηµα όµως αυτό δε θα µπορούσε να βοηθήσει στα σχέδια ανάπτυξής της προς το εξωτερικό. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί από την επαφή της επιχείρησης µε το εξωτερικό ότι αυτή την εποχή η Ελλάδα δεν έχει καλή φήµη στο εξωτερικό. υστυχώς λόγω της οικονοµικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα υπάρχει ένα αρνητικό κλίµα και αναξιοπιστία όσο αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες γενικότερα. Η εταιρία δεν µπορεί να κάνει κάτι για να αντιστρέψει τη παγκόσµια εικόνα της Ελλάδας παγκοσµίως, ας ελπίσουµε ότι αυτή θα βελτιωθεί σταδιακά. 24

26 ιαµόρφωση Στρατηγικής Ένας από τους σηµαντικότερους ρόλους της στρατηγικής είναι να θέτει γραµµές πλεύσης. Αποτελεί ένα είδος πυξίδας για κάθε είδος επιχείρησης. Στα πλαίσια της καταγραφής του στρατηγικού σχεδιασµού απαραίτητο είναι η σαφή καταγραφή της Αποστολής και του Οράµατος της επιχείρησης. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Αποστολή και το Όραµα απαντάει στο Πού θα ήθελε να βρεθεί η επιχείρηση, ο στρατηγική απαντάει στο Πώς η επιχείρηση θα πραγµατώσει την αποστολή ή το όραµά της. Η Αποστολή της Επιχείρησης είναι: Α) Η παραγωγή καµπύλων γυαλιών για µηχανήµατα µαζικής εστίασης, (βιτρίνες αλλαντικών, βιτρίνα ψυγείου ζαχαροπλαστείου,βιτρίνα παγωτού κλπ). Β )Η παραγωγή πυράντοχων γυαλιών για τζάκια, σόµπες, ψησταριές κ.ά. Γ)Η παραγωγή γυαλιών ασφαλείας για αρχιτεκτονικές κατασκευές (κτίρια, σκέπαστρα κ.ά.) ) Η παραγωγή γυαλιών για αυτοκινητοβιοµηχανία (παρµπρίζ). Ε) Η παραγωγή γυάλινων νιπτήρων ΣΤ) Ειδικές κατασκευές χυτών γυαλιών (σταχτοδοχεία κ.ά.) Όραµα Να παράγουµε υψηλής ποιότητας καµπύλα τζάµια ασφαλείας σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Βασιζόµενοι στην Αποστολή και στο Όραµα της Επιχείρησης τέθηκαν νέοι στόχοι και αποφάσισε η επιχείρηση να ακολουθήσει στρατηγική ανάπτυξης και διεθνοποίησης. Επίσης, επέλεξε να υιοθετήσει τη Στρατηγική ηµιουργίας Αξίας που εστιάζει στην 25

27 ηγεσία του προϊόντος. Έτσι δηµιουργήθηκε ένας νέος στρατηγικός σχεδιασµός που αναπτύχθηκε σε 4 άξονες. Νέος Στρατηγικός Σχεδιασµός Ο πρώτος άξονας αφορούσε τις νέες επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν σε ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και να µειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε την επέκταση σε καινοτόµα και πρωτοποριακά προϊόντα ώστε να διευρυνθεί το πελατολόγιο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο τρίτος άξονας αφορούσε την καλύτερη εσωτερική οργάνωση της παραγωγής Ο τέταρτος άξονας αφορούσε την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών από ξένους φορείς παγκοσµίου εµβέλειας ( ISΟ,CE,και ειδικευµένες πιστοποιήσεις για παραγόµενα προϊόντα.) Ο πέµπτος άξονας αφορούσε τη συµµετοχή της επιχείρησης σαν εκθέτες σε εκθέσεις παγκοσµίου εµβέλειας ( Ιταλία, Ντουµπάι, Γερµανία). Ο έκτος άξονας αφορούσε τη προστασία του περιβάλλοντος. Σε ότι αφορά το πρώτο και δεύτερο στόχο αγοράστηκαν κάποια καινούρια µηχανήµατα και ανακατασκευάστηκαν τα παλιά και προσελήφθη προσωπικό το οποίο εκπαιδεύτηκε στη λειτουργία των µηχανηµάτων αυτών και στη συντήρησή τους. Έτσι έπεσε σχεδόν στο 50% το κόστος των παραγοµένων προϊόντων µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να γίνει πιο ανταγωνιστική των ξένων εργοστασίων. Με την επένδυση αυτή πέτυχε η επιχείρηση να σταµατήσει τις εισαγωγές που έκαναν οι πελάτες της σε κάποια προϊόντα από εργοστάσια του εξωτερικού γιατί τα ίδια προϊόντα η συγκεκριµένη επιχείρηση τα προσέφερε σε χαµηλότερη τιµή και καλύτερο οικονοµικό διακανονισµό και χρόνο παράδοσης πάρα πολύ µικρότερο από αυτό των ξένων εργοστασίων. Επιπρόσθετα µε την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισµού έγινε η παραγωγή νέων προϊόντων και σε καινούριους κλάδους διαφορετικών από αυτά που παρήγαγε πριν. 26

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών)

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3318807 -FAX 33.10.285 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Περίληψη Στο σύγχρονο δυναµικό περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης η Ελληνική επιχείρηση πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» Επιχειρηματικό Όραμα / Καθορισμός Αποστολής / Καθορισμός αντικειμενικών στόχων / Καθορισμός προϊόντων & υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Η βιομηχανική επιχείρηση

2.3 Η βιομηχανική επιχείρηση 2.3 Η βιομηχανική επιχείρηση Η βιομηχανική επιχείρηση βρίσκεται ένα στάδιο πριν την εμπορική. Είναι αυτή που παράγει προϊόντα, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες και την ανθρώπινη εργασία, τα οποία προϊόντα πωλεί

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 απασχολούμενους).

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια

ΜΑΘΗΜΑ 1. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια ΜΑΘΗΜΑ 1 Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια Ι ΑΣΚΩΝ: Αλεξία Τζωρτζάκη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµ. Χρηµατοοικονοµικό & Ασφαλιστικό Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 DIVANI CARAVEL Κυρίες και Κύριοι, Ένα µάθηµα που πιστεύω έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζετε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Ανά κατηγορία -

Αντιμετωπίζετε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Ανά κατηγορία - Αντιμετωπίζετε το τελευταίο 6μηνο (2 ο εξάμηνο 2010) δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Βάση: Όσοι απασχολούσαν προσωπικό το τελευταίο εξάμηνο- ΔΑ 15,4% Ναι, σοβαρές 24,3% 44,2%

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Κοινωνία

Τεχνολογία και Κοινωνία 1 Τεχνολογία και Κοινωνία Μάθηµα 6 ο Δηµήτρης Τσέλιος 2 Περιεχόµενο του µαθήµατος Πληροφορική αφθονία Παραγωγικότητα και µέτρηση του ΑΕΠ 3 Πληροφορική αφθονία (1) Σύµφωνα µε τις στατιστικές το βιοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Χρήστο Μπασιούνη, DPF ECO CLEANING

Συνέντευξη με τον Χρήστο Μπασιούνη, DPF ECO CLEANING Συνέντευξη με τον Χρήστο Μπασιούνη, DPF ECO CLEANING "Σ": Πόσο πιστεύετε ότι προσφέρει ένα φίλτρο αιθάλης dpf, τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία; Τo φίλτρο dpf είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Επιχειρηματικότητα Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Τι είναι επιχειρηματικότητα; Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Mελέτη μάρκετινγκ για επιλογή πελατών της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων "ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα 1 Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα -ΣΕΒΕΣ- για την εκδήλωση της 13 ης Απριλίου 2011 του ΤΕΕ Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Δράσεις και Προοπτική τους. 1. Άμεση ισχύς του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 2013-14 Τμήμα Α 1. Ερευνητική Εργασία. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος

11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 2013-14 Τμήμα Α 1. Ερευνητική Εργασία. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Ερευνητική Εργασία 11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 013-1 Τμήμα Α 1 1. Κριτήρια επιλογής θέματος α. Εργασία πολλών συγγενικών προσώπων στη βεσο. β. Πληθώρα πληροφοριών για το συγκεκριμένο εργοστάσιο γ. Περιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Προς αναζήτηση ενός εκρηκτικού μίγματος δημιουργίας

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Προς αναζήτηση ενός εκρηκτικού μίγματος δημιουργίας Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Προς αναζήτηση ενός εκρηκτικού μίγματος δημιουργίας H Ελληνική οικονομία έχει χάσει από το 2009 περίπου το 30% του ΑΕΠ, έχει εκτοξεύσει την ανεργία πάνω από το 26% ενώ την

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ,97 72,00%.= ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,48

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ,97 72,00%.= ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,48 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016. Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις Έντυπη Έκδοση Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 Επιστρέψαμε στην εποχή του γραμματίου! Του ΜΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές είναι πολιτικές που τονώνουν ή «από-θερµαίνουν» την οικονοµία όταν αυτό είναι απαραίτητο χωρίς καµία µεταβολή πολιτικής.

Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές είναι πολιτικές που τονώνουν ή «από-θερµαίνουν» την οικονοµία όταν αυτό είναι απαραίτητο χωρίς καµία µεταβολή πολιτικής. Για πολλούς οικονοµολόγους είναι προφανές ότι η οικονοµική πολιτική θα πρέπει να ασκείται ενεργητικά. Για παράδειγµα, υποστηρίζουν ότι οι υφέσεις είναι περίοδοι υψηλής ανεργίας, χαµηλών εισοδηµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα