ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / UNDER THE AEGIS ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / WITH THE SUPPORT OF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / UNDER THE AEGIS ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / WITH THE SUPPORT OF"

Transcript

1

2

3 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / UNDER THE AEGIS ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / WITH THE SUPPORT OF

4

5 SPONSORS / ΧΟΡΗΓΟΙ

6 SUPPORTERS / YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7 MEDIA SPONSORS / ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

8

9 CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Greeting of the Festival s President 9 Χαιρετισμός του Προέδρου του Φεστιβάλ Festival s Profile 11 Προφίλ Φεστιβάλ Organizing Institution 13 Φορέας Διοργάνωσης Festival s Premises 15 Οι χώροι του Φεστιβάλ Screening Programme 17 Πρόγραμμα Προβολών DV SEE 156 Digital View South East Europe Youth and Student Films Νεανικές και Σπουδαστικές Ταινίες Movile 158 Mobile Phone Movies Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων Instituto Cervantes Athens 160 a journey through Spanish Animation Ένα ταξίδι στα Ισπανικά κινούμενα σχέδια Punto y Raya Festiva 162

10 8 7 O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

11 The great cinema celebration of spring takes place as an exception for this year at autumn. In the extremely critical financial situation of Greece that fact could have a very intense symbolic meaning related to the changes of the year s seasons. In spite the several difficulties the Naoussa International Film Festival is once again present. With the confidence, creativity and vividness that characterize its people. It is present aiming to pass the message that culture is a pre-requisite for rediscovering our lost identity. For marching to the future with self-confidence. For contributing to the cultural deposit of humanity. It is present to continue with more willingness and against the negative economic environment its path to development. For contributing in the establishment of a pioneering developmental perception in which culture will be at its core. Naoussa International Film Festival has a solid vision for tomorrow. It also has a plan. And it will make it reality. For the benefit of the people of our region. Nikos D. Koutsogiannis President of the Naoussa International Film Festival Η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της άνοιξης πραγματοποιείται εκτάκτως φέτος το φθινόπωρο. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την πατρίδα μας αυτό το γεγονός θα μπορούσε να συνεπάγεται έναν έντονο συμβολισμό σχετικό με τον κύκλο των εποχών. Παρά τις δυσκολίες το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας είναι εδώ. Με την αισιοδοξία, τη δημιουργικότητα και τη ζωντάνια της νεότητας που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους του. Είναι εδώ για να περάσει ένα μήνυμα πως ο πολιτισμός είναι προαπαιτούμενο για να ανακαλύψουμε εκ νέου τη χαμένη μας ταυτότητα. Για να πορευθούμε στο μέλλον με αυτοπεποίθηση. Για να συμβάλλουμε στο πολιτιστικό απόθεμα της ανθρωπότητας. Είναι εδώ για να συνεχίσει με μεγαλύτερη διάθεση και σε πείσμα των καιρών την αναπτυξιακή του πορεία. Για να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση μιας πρωτοπόρου αναπτυξιακής αντίληψης με επίκεντρο τον πολιτισμό. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας έχει όραμα για το αύριο. Έχει σχέδιο. Και θα το κάνει πράξη. Για το συμφέρον του τόπου και των ανθρώπων του. Νίκος Δ. Κουτσογιάννης Πρόεδρος Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 9

12 10 7 O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ AD

13 FESTIVAL S PROFILE The Naoussa International Film Festival constitutes a unique event. It s a very pioneering, innovative, youthful, active, vivid and qualitative experience. For the Naoussa International Film Festival the adoption of digital technology consists an evident strategic choice. A choice which brings it in the front row of progress on the new digital era of cinema and contributes to the formation of its distinguishable character. Thanks to the technological innovations and the willingness of its people the festival embraces all creators, provides a chance to express themselves, supports them, showing particular interest on the creator and his/her work. The quality, vividness, variety, innovation and professionalism that discriminate each individual part of the Festival have established it in the consciousness of creators and public as a real cultural celebration. A festival that people around the globe, distinguished people of the artistic field, high quality pictures, events of unique interest, activities for children, imaginary musical journeys, along with the spirit of volunteers compose an impressive mosaic of colors, images, sounds, culture, joy and creation. Moreover, the festival grows to be a pole of regional development via the concretization of a new developmental planning which includes actions of cultural, educational, touristic character. The Festival promotes development, contributes to local societies and plays a decisive part in the revival of the region. We, the organizers of the Naoussa International Film Festival, commit to keep working with enthusiasm, passion and to promote cultural activity, contribute to regional development as well as to make this event the greatest festival of Southeastern Europe. ΠΡΟΦΙΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας αποτελεί μια μοναδική εκδήλωση. Μια εκδήλωση πρωτοποριακή, καινοτόμο, νεανική, δυναμική, ζωντανή, ποιοτική. Για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή. Μια επιλογή που το φέρνει στην πρώτη σειρά των εξελίξεων στη νέα ψηφιακή εποχή του κινηματογράφου και συμβάλλει στη διαμόρφωση του διακριτού του χαρακτήρα. Μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών και της διάθεσης των ανθρώπων του το Φεστιβάλ αγκαλιάζει όλους τους δημιουργούς, τους παρέχει βήμα, τους ενισχύει, επιδεικνύοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον δημιουργό και το έργο του. Η ποιότητα, η ζωντάνια, η ποικιλία, η πρωτοτυπία και ο επαγγελματισμός που διακρίνουν κάθε επιμέρους κομμάτι του Φεστιβάλ το έχουν καθιερώσει στη συνείδηση δημιουργών και κοινού ως μια πραγματική γιορτή του πολιτισμού. Μια γιορτή όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο, υψηλής ποιότητας ταινίες, εκδηλώσεις μοναδικού ενδιαφέροντος, σημαίνοντα πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, δραστηριότητες για τα παιδιά, ονειρικά μουσικά ταξίδια, μαζί με το χαμόγελο των εθελοντών συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό χρωμάτων, εικόνων, ήχων, πολιτισμού, χαράς και δημιουργίας. Επιπρόσθετα, το Φεστιβάλ καθίσταται πόλος περιφερειακής ανάπτυξης με την υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού συνυφασμένου με δράσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και τουριστικού χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ προκαλεί ανάπτυξη, συνδράμει τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση της περιφέρειας. Οι άνθρωποι του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο και συστηματικότητα για την προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας, τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάδειξη της διοργάνωσης στο σπουδαιότερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 11

14 12 7 O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ AD

15 ORGANIZING INSTITUTION The civil, non profitable company named Naoussa International Film Festival constitutes the institution of organization for this festival. Goal of this company is on one side the high level organization and the continuous evolvement of the Naoussa International Film Festival, the promotion of cultural activity and the support of new creators, and on the other side the contribution to regional development, the establishment of a functional, widely accepted and ideal model of development based on culture and the improvement of civilians day life. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» αποτελεί τον φορέα διοργάνωσης του Φεστιβάλ. Σκοπός της εταιρείας είναι αφενός, η διοργάνωση σε υψηλό επίπεδο και η συνεχής εξέλιξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, η προαγωγή της πολιτιστικής δραστηριότητας και η στήριξη των νέων δημιουργών και αφετέρου, η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, η λειτουργία και διάχυση ενός πρότυπου αναπτυξιακού μοντέλου με βάση τον πολιτισμό και η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. STRUCTURE OF ORGANIZING INSTITUTION Organizing Institution Naoussa International Film Festival Postal address: 1, Katsoulaki str., Naoussa, 59200, Greece Telephone: Fax: Websites: ΔΟΜΗ ΦΟΡΕΑ Φορέας Διοργάνωσης Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κατσουλάκη 1, Νάουσα Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ιστοσελίδες: President Nikos D. Koutsogiannis General Director Nikos A. Koutsogiannis Marketing Aspasia Provou Public Relations Christina Mavridou Eva Tsentemidou Human Resources Anna Garneta Educational Activities Gianna Karti Parallel Events Katerina Doulgeridou Information Systems and Communication Dimitra Tsiogka Technical Department George Friderikos Themistoklis Asteris Michalis Baitsis Programme Gianna Karti Elpida Theodoropoulou Security and Hygiene Michalis Baitsis Eva Tsentemidou Finance Nikos A. Koutsogiannis Πρόεδρος Νίκος Δ. Κουτσογιάννης Γενικός Διευθυντής Νίκος Α. Κουτσογιάννης Μάρκετινγκ Ασπασία Πρόβου Δημόσιες Σχέσεις Χριστίνα Μαυρίδου Εύα Τσεντεμίδου Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού Άννα Γκαρνέτα Τομέας Εκπαιδευτικών Δραστηριότητων Γιάννα Κάρτη Τομέας Ψυχαγωγικών Εκδηλώσεων Κατερίνα Δουλγερίδου Τομέας Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δήμητρα Τσιώγκα Τεχνικός Τομέας Γιώργος Φρειδερίκος Θεμιστοκλής Αστέρης Μιχάλης Μπάϊτσης Τομέας Προγράμματος και Περιφερειακών Τμημάτων Γιάννα Κάρτη Ελπίδα Θεοδωροπούλου Τομέας Ασφάλειας και Υγιεινής Μιχάλης Μπάϊτσης Εύα Τσεντεμίδου Τομέας Οικονομικών Νίκος Α. Κουτσογιάννης Publications and Productions Athina Charalabidou Τομέας Παραγωγών και Εκδόσεων Αθηνά Χαραλαμπίδου 13

16 14 7 O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

17 FESTIVAL PREMISES The 7th Naoussa International Film Festival takes place in the Municipal Theatre of Naoussa where you can find: ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διεξάγεται στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας στο οποίο υπάρχουν οι εξής χώροι: At the main theatre s venue In the ground floor, you can find the info desk and a photo exhibition The main projection room (Screening Room 1) where the fiction films will be projected At the semi-floor of screening room 1 you can find the press room Στον κεντρικό χώρο του θεάτρου Στο ισόγειο βρίσκεται το φουαγιέ, όπου υπάρχει η γραμματεία και έκθεση εικαστικών τεχνών Η κεντρική αίθουσα προβολής (Αίθουσα 1) όπου θα προβληθούν οι ταινίες μυθοπλασίας Στον ημιώροφο της Αίθουσας 1 υπάρχει το κέντρο τύπου At the second floor The bar where live concerts will take place every night after the end of the projections The second screening room (Screening Room 2) where the films of Digital View South East Europe and the animations will be projected The shop with the festival s souvenirs Στο δεύτερο όροφο Το μπαρ όπου διεξάγονται και οι ζωντανές συναυλίες κάθε βράδυ μετά το πέρας των προβολών Η δεύτερη αίθουσα προβολής (Αίθουσα 2) όπου θα προβληθούν οι ταινίες του Digital View South East Europe και τα κινούμενα σχέδια Το κατάστημα με τα αναμνηστικά της διοργάνωσης At the place opposite to the Municipal Theatre The third screening room (Screening Room 3) where the experimental films will be projected and the seminars will take place Coffee and memorabilia shop Στο χώρο απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο Η τρίτη αίθουσα προβολής (Αίθουσα 3), όπου θα προβληθούν οι πειραματικές ταινίες και θα διεξαχθούν τα σεμινάρια Καφέ και κατάστημα με αναμνηστικά της διοργάνωσης Fest on Air The web radio station of the Festival will be on air daily through the festival s website. With interviews, news, music the radio station will be transmitting live from the event s venues the pulse of the Festival. Wireless Internet Zone Fest on Air Ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός του Φεστιβάλ θα είναι κοντά σας καθημερινά μέσα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Με συνεντεύξεις, νέα, μουσική ο ραδιοφωνικός σταθμός θα μεταφέρει τον παλμό του Φεστιβάλ εκπέμποντας ζωντανά από τους χώρους της εκδήλωσης. Ασύρματη πρόσβαση Internet 15

18 16 7 O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

19 PROJECTIONS PROGRAMME 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 7ο ΔΙΕΘΝEΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ DV SEE DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 17

20 THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 30.9 FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ 1.10 FICTION ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ FICTION ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ 21:00 TRUE THIS NIGHT Peter Besson USA CHAMPAGNE SUPERNOVA Fernando Jover Spain SILENT SEA Lena Liberta Germany LOVE IS A YOKE Andrea Rovetta Italy 16:15 9MM Magda M.Olchawska Poland STUDENT OCCUPATION Alexandros Hatzis Greece DUETT Ragna Nordhus Midtgard Norway MAID IN CHINA Xu Zheng China RON Amnon Haas Israel LIFESTYLE FOR MEN Boris Kozlov Spain 18:00 A FISHING STORY Benoit Desjardins Canada KILLING A DEAD MAN Steffen Cornelius Tralles Germany SOLITAIRE Γιώργος Αγγελόπουλος Greece INFLATABLE GRANMA Esnal Telmo Spain THE BROKEN HEART OF GNOCCHI BOLOGNESE Katherine Vondy USA TALKING PIRANHAS Gregory Vardarinos UK Scotland LOVE CHILD Daniel Wirtberg Sweden LANDSCAPE MEMORY #1 Arthur Tuoto Brazil HYPOXIA Vedran Blagojevic Serbia MADE IN FINLAND Antti Savela Sweden WITHOUT TITLE Antti Savela Sweden TWINS Peter Vadocz Italy Russia Hungary MATERA Peter Vadocz Italy FAST FOOD Mario Kastelovic Slovakia TERRITORY Wei Hou China Germany A SQUID LIKE ME Tatiana Moshkova Russia UK LITTLE GIRL Zafer Topaloglu Turkey IN BETWEEN Tamar Shippony Israel VEHICLES Tina Willgren Sweden IT IS TOO LATE FOR ME TO HOPE BEING AN ANGEL Halloubi Hamza Belgium KISSBOXING Corrine Bot Netherlands RAIN Simone Stoll German USA MY SURROUNDINGS Maarten Rots Netherlands MOTHER Anders Weberg Sweden SOMEBODY LIKE US Farzaneh Farshad Iran The movies of the movile department will be screened through televisions located at the Festival s venues. 19:30 CONCERTO Filippo Conz USA TWO-YEAR GUARANTEE Juan Parra Costa Spain THE CONVEYOR Dimitris Giamloglou Greece PASSENGER Sakaris Stora Norway WAKE UP CALL Senka Domanovic Serbia 21:15 TREE WITH NAILS Fabrice Couchard Belgium RUN GRANNY RUN! Nikolaus von Uthmann Germany THE COUSIN Kaja Tokuhisa Slovenia STELLA Gabriele Salvatores Italy ENCOUNTER Nick Igea Spain THINGS WE LEAVE BEHIND Andrew Brand UK Οι ταινίες κινητών τηλεφώνων θα προβάλλονται μέσω τηλεοράσεων στους χώρους της εκδήλωσης O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

21 EXPERIMENTAL ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA 17:00 FROM THE WOODS Roman Ljubimov Dacko Slovakia WHEN I STRETCH FORTH MINE HAND Omar Robert Hamilton Palestine Egypt UK DIGITAL INTERMEDIATED SWIMMING Hyung-suk Lee South Korea [at] Alberto Carlassare Italy AGAINST Vicent Gisbert Soler Spain GIQUE Stassen Frank Netherlands FORGET MALDOROR Simeon Karagavriilidis Greece EVERY WORD, IS A BULLET, IS A PEARL Jeejung Kim USA WASHING OFF A PAINT Galina Myznikova Russia 18:00 A COLD PLACE Muriel Montini France MOTHER Anders Weberg Sweden MY SURROUNDINGS Maarten Rots Netherlands RUN NANU RUN Wei Ming Ho Taiwan LITTLE GIRL Zafer Topaloglu Turkey SILENT CRY Agricola de Cologne Germany BONDS Denes Ruzsa Hungary ABSTRACT? Alexei Dimitriev Russia NOTES FROM MY HEART Arthur Tuoto Brazil ME AND MY ARROWS Marius Tanasescu Canada IN BETWEEN Tamar Shippony Israel MOVEMENT #1 Daniel Hopkins UK ANIMATION ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 19:15 THE MEANING OF LIFE Giannis & Irida Ziogka Greece SO LONG Andres Tenusaar Esthonia GONE, PLAY ON. Miguel Angel Oliete Garcia Spain SOLITUDE Mehrdad Sheikhan Iran JELLY FISHERS Steven Subotnick USA LAST MESSAGE FROM MR COGITO Anna Woch Canada Poland A SQUID LIKE ME Tatiana Moshkova Russia UK PERIPHERIA Marcel Barelli Switzerland MOLOTOV INDUSTRY Theofanis Nouskas Greece UNCLE Maciej Sznabel Poland DV SEE ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH 15:15 TWELVE FILTHY TEARS Vasilis Politis & Antonis Scabavirias Greece I & Me Tomas Weinreb Czech Republic VERSUS THE PLEBEIANS Constantinos Stragalinos Greece COURTYARD Anna Bajjou Poland NO SIGNAL Thanasis Aggelopoulos Greece JINX IN A JIFFY Gentian Koci Albania CANCER WARD Irene Dermitzaki Greece 16:35 THE CARCASS Jakub Poltorak Poland ANGELSTOP Botond Pusok Hungary Romania THE REMORSE Nail Pelivan & Turgut Baygin Turkey MR. FLY Enkel Gurakuqi Albania CHAIN ON THE WRIST Irene Vrettou Greece BORDERS Gyorgy Kristof Czech Republic 17:55 THE GAMBLER Reard Gjermani Albania EMOTIONSTILL George Kakalis Greece THE LETTER Yana Antonets Ukraine THE WALLEN CAP Constantinos Koukoulis Greece DAY IN VENICE Rok Bicek Slovenia 16:20 EXPERIMENTAL FEEL Thanasis Tsimpinis Greece VOX POP Mariglen Nezaj Albania DANCING IN EMPTY SPACE Yvoni Lada Greece COLORED UNIFORMITY Mario Kastelovic Slovakia FORALOVEDONE Efthimios Kosemund Sanidis Greece ONCE UPON SOMETIMES Alexandra Grigoriou Greece BLUE LIONS ON THE WALL / CONFRONTING... Ursula Eleni Casaveti Greece VERTIGO Eleni Theodoridou Greece 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 19

22 SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ 2.10 FICTION ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA 16:15 LAST CALL FOR WONDERLAND Men Hoi Wong China THE FORBIDDEN STORY Hiren Dave India LAST BEARSLAYER Janis Vingris Latvia THE STAFF ROOM Tareq Daoud Switzerland GUESS WHO? Irene Konstantinidou Greece POST SCRIPTUM Jef Vingerhoedt Belgium 18:00 A GENTLE PUSH Philippe Verkinderen Belgium VASILIS KARAGIORGOS Phoebus Kontogiannis Greece THE PERFECT MAN Ivano Fachin Italy NO SONG IN AUTUMN Karsten Pruhl Germany FLAT LOVE Andres Sanz Spain 19:30 LASTRAIN Tony Lopez, David Sanz Spain BUTTERFLIES NEVER DIE Ozgur Gorgun UK MEETING LAURA Felix Stienz Germany CATS KEEP FALLING ON MY HEAD Dimitra Nikolopoulou Greece GPS Diego Sanchidrian Spain ROSSO DI SARA Alessandro Marinelli Italy 21:15 DREAM MAN Alessandro Capitani Alberto Mascia Italy ACT MISTIC Ciprian Suhar Romania YUGO Ivan Stojiljkovic Serbia MARTINA AND THE MOON Javier Loarte Spain ISAAC Jesse Lawrence UK 17:00 LOOPLOOP Patrick Bergeron Canada VEHICLES Tina Willgren Sweden IT IS TOO LATE FOR ME TO HOPE BEING AN ANGEL Halloubi Hamza Belgium THE STREET OF ABSALON BEYER Merethe Offerdal Tveit Norway KISSBOXING Corrine Bot Netherlands STRIPES TOO STRIPES Mikio Saito Japan SOMETHING/THE/YOU Henry Gwiazda USA NOT AN IMAGINARY REFLECTION Theodor Tzantarmas Greece RED STAR Milica Rakic Serbia BEFORE WAR Jared Katsiane USA DISABLED Uli Bohnisch Germany 18:00 SOMEBODY LIKE US Farzaneh Farshad Iran PATTERN Jennifer Schwed USA TEMPORARY EXTENSION Helm Gerlinde Germany IT S SO EASY TO REMEMBER Antti Savela Sweden 4 SEASONS Fotini Velkopoulou Greece SPAM THE MUSICAL (THE LONELY GIRLS) Boris Eldagsen Nigeria Australia Germany THE SEALED WORLD Toby Tatum UK WINDSHIELD BABY GAMEBOY MOVIE Clint Enns Canada DEVICE, WHICH FADES ON THE FLY Yeon Jeong Kim South Korea CHASING WAVES Paul O Donoghue Ireland 20 7 O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

23 ANIMATION ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 19:15 DREAMS FROM THE WOODS Johannes Nyholm Sweden FAIR TRADE Leslie Supnet Canada SAPPHO Luis Santos Greece GREAT EXPECTATIONS Alexei Gubenco Romania LOBSTER CLUB Milo Waterfi eld UK MEI LING Stephanie Lansaque Francois Leroy France FOR A FISTFUL OF SNOW Julien Ezri Switzerland LIKE CRUDE OIL Daniel Pardo Spain FIELS OF VISION Rob Zywietz UK DV SEE ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH 15:15 THE COMIC SHOP MOVIE Adam Karypidis Greece IN BETWEEN Cagil Bocut Turkey ONE WAY Thanos Tsavlis Greece THE CHANCE WE ALL DESERVE Elisavet Manavi Greece REMNANT Thanos Kermitsis Greece ELYSIUM Nenad Arsenijevic Serbia COINCIDENCES Kiriakos Nochoutidis Greece 16:35 PAPRIKING Ivan Pecikoza Serbia LUCKY CHANCE Maria-Moscha Karatzoglou Greece THE LAST CIGARETTE Gledis Bica Albania ROUA SET BALL Constantina Giabourani Greece OWN GOAL Jozsef Laszlo Romania Hungary DRAMA Panagiotis Charamis Greece 17:55 DILEMMA Eray Dinc Turkey THE LONG WAY HOME Anamaria Chioveanu Romania LOVE STORY Alyona Alymova Ukraine THE REUNION Dinos Grigoriou Cyprus MY MOTHER S PROFESSION Kostas Ioakeimidis Greece 16:20 EXPERIMENTAL THE END Agnieszka Pokrywka Poland SALIGIA-1 Irida Ziogka Greece IOYLITA IS DREAMING Triantafyllia Dimopoulou PERIODS Beata Pantya Slovakia SHADOW Bilgi Diren Gunes Turkey ALL THE LONELY PEOPLE Zoanna Ifantidou Greece KLEPS_YDRA Christos Mitsianis Greece 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 21

24 SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ 3.10 FICTION ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA 16:15 ELLEN S SHOES Han Siu Canada THE TWO MARIES Erik Baeza Mexico JUST FOR TODAY Jan-Eje Ferling Sweden GRANDMA HAS GONE Tomasz Jurkiewicz Poland I CAN T COME BACK, IF I DON T GO AWAY Gigi Mete Heron Fereira Serbia Italy Belgium 18:00 ONCE Nayla Al Khaja United Arab Emirates NAKED PACT Orsi Nagypal Hungary UK THE DOG Nick Labot Greece THE POSTCARD Stefan Le Lay France ETERNALSOUL.ORG Jimmy Grassiant Germany ENEMY TERRITORY Rodrigo Plaza Spain 19:30 MAN TO BE Elif Refi g Turkey 08:00AM Pablo Ortega Spain ABOUT SOCCER Jose Ramon Chavez Mexico THE RIDE Maria Paraskevopoulou Greece YANINDARA Luis Quilez Spain BROTHERS Milica Djenic Serbia 17:00 DIMENSIONALIZATION Nhieu Do USA TO BLACK SEA Eduardo Elli Argentina DEEP BLACK INCANTATION #15: MAD TRANSITS OF ELECTRIC SUN Tim Pickerill USA MUSE Dave Lojek Germany VOICES_GAZES_TRACES Isidora Ilic & Bosko Prostran Serbia RAIN Simone Stoll Germany USA FLASH HAPPY SOCIETY Guto Parente Brazil HYPN Philippe Rouy France 18:00 PERCEPTION Nicolas Giarrusso Argentina FLUIDS Anthony Siarkiewicz USA SYNCHRONISATION Rimas Sakalauskas Lithuania BEWARE - HERE THERE BE TIGERS Astrid Elizabeth Bang Norway BAN(LIEU)E: THE PLACE AT THE BORDER: URBAN Queralt Lencinas Spain IMPOSSIBLE DUALITY Pouria Jahanshad Iran 22 7 O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

25 ANIMATION ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 19:15 BIRDS Ileana Andrea Gomez Gavinoser Argentina LOVE Christina Garcia Spain HOMELAND Jua de Dios Marfi l Spain Czech Republic O SOLE MIO! Olga & Tatiana Poliektova Russia POWER OFF Luis Antonio Pereira Portugal QUA Andres Vidal Spain TERRITORY Wei Hou China Germany THE CHIMNEY Joseph Mann UK THE FLOWER Haik Hoisington USA SILENT CITY Amir Mehran Iran WE AREN T ALL RIGHT Panagiotis Mitsis & 5th Elementary School of Holargos Greece DV SEE ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH 15:15 HOME S WARMTH Kiriakos Anastasiou Greece HOUSE OF ROSES Kuba Czekaj Poland NEMESIS Pavlos Valsamidis Greece FREE TIME Kreshnik Serjani Albania STEPPENWOLF Aggelos Aletras Greece 16:35 RED SAND Dimitrios Philippou Greece CROSSWORD Ieva Veiveryte Lithuania CINE-EYE Barbara Vekaric Croatia DR ACULA Valentina Kopti Greece FAITHFULNESS Elena Maksymenko Ukraine STREET FEELING Kristoffer Rus Poland 17:55 HITCHHIKING Kostas Karydas Greece THE SWITCHMAN Sergey Silyava Ukraine EPILOGUE Balazs Loth Hungary TABOO Nikolay Genchev Bulgaria NOT SCARED Kateryna Naumenko Ukraine HAPPY BIRTHDAY Dimitris Aggelidis & Odysseas Toulis Greece 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 23

26 24 7 O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

27 THURSDAY ΠΕΜΠΤΗ FRIDAY ΠΑΡΑΣΚΕYΗ FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ DV SEE DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 25

28 21:00 THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ TRUE BEAUTY THIS NIGHT Peter Besson REDCODE ONE USA / ΗΠΑ 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: STEPHEN P. SWEENEY Last night, Rhett Somers met the love of his life. Now all he has to do is convince her that she s the one. Not an easy feat considering how they met. Το προηγούμενο βράδυ ο Rhett Somers συνάντησε τον έρωτα της ζωής του. Τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να την πείσει ότι αυτή είναι η μοναδική. Όχι και τόσο εύκολο αν σκεφτεί κανείς πως γνωρίστηκαν. CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DUSTIN SEAVEY, MEEGAN MICHEL SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: PETER BESSON EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PETER BESSON CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: JAS SHELTON Peter Besson, born in Germany, realized at an early age what all entertaining films had in common: they re made in America. So he heeded the call and moved to Los Angeles. He s a writer, director, editor with too many slashes in his job description, making his living as a Film Trailer Editor for Universal Pictures. Ο Peter Besson, γεννημένος στη Γερμανία, συνειδητοποίησε από νεαρή ηλικία τι κοινό υπάρχει σε όλες τις ψυχαγωγικές ταινίες: είναι γυρισμένες στην Αμερική. Άκουσε, λοιπόν, το κάλεσμα και μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης, μοντέρ με πάρα πολλές εμπειρίες στο βιογραφικό του, που εργάζεται ως δημιουργός κινηματογραφικών τρέιλερ για τη Universal Pictures. CHAMPAGNE SUPERNOVA Fernando Jover HD 35MM SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ 2010 PRODUceR / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ARREBATO PRODUCCIONES S.L. A mature lady has a shocking relationship with a 24-year old boy. Μία ώριμη γυναίκα έχει μία σκανδαλώδη σχέση με έναν εικοσιτετράχρονο άντρα. CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ASSUMPTA SERNA ELENA, DAVID VILLARACO PITU SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: TOTI MAGDALENA CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: CARLOS SUAREZ ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: JAVIER CARPINTERO SOUND / ΗΧΟΣ: IGNACIO DEL PINO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARINO GARCIA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: RAUL GETINO & SERGIO MENEGHELLO Fernando Jover (Leon, Spain, 1956) He completed his studies in Information Science at the School of Science in the Complutense University of Madrid. Since 1982, Jover has remained busy working as a director of photography and cameraman. In addition to this, he is currently a Lecturer on the subjects of Direction of Photography. Ο Φερνάντο Χόβερ (Λεόν, Ισπανία, 1956). Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική στη Σχολή Θετικών Επιστημών του «Complutense University» της Μαδρίτης. Από το 1982, εργάζεται ως διευθυντής φωτογραφίας και κάμεραμαν. Επίσης, είναι Λέκτορας στα μαθήματα της Διεύθυνσης φωτογραφίας O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

29 SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1 21:00 SILENT SEA Lena Liberta MM GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HAMBURG MEDIA SCHOOL After the death of his wife a man has to take care of his autistic son, whom he doesn t really know as yet. Μετά το θάνατο της γυναίκας του ένας άντρας πρέπει να φροντίσει τον αυτιστικό γιο του, τον οποίο δε γνωρίζει ακόμα πραγματικά. CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: THOMAS SARBACHER, MARTIN WISSNER, TESSA MITTELSTAEDT SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: SUSANNA LEU CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: TIMO MORITZ CREATIVE PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KATHARINA RINDERLE SOUND / ΗΧΟΣ: ROLF MANZEI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ANNE BEUTEL MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ALBRECHT ZIEPERT, SAMIR EL BORNO Lena Liberta was born in 1981 in Erfurt (Thuringia). Since 1999 makes videoart and short movies. Did 2 years philosophy and art history studies, has worked as assistant director for theatre, tv journalist and presenter and did visual communication studies at the Bauhaus Univesrity Weimar (diploma 2008). Since 2008 makes movie direction studies at the Hamburg Media School. Η Lena Liberta γεννήθηκε το 1981, Erfurt (Thuringia). Από το 1999 γυρίζει βίντεο- αρτ και ταινίες μικρού μήκους. Σπούδασε για 2 χρόνια φιλοσοφία και ιστορία της τέχνης, έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη στο θέατρο, δημοσιογράφος στην τηλεόραση και παρουσιάστρια, και το 2008 ολοκλήρωσε σπουδές οπτικής επικοινωνίας στο Bauhaus University Weimar. Από το 2008 σπουδάζει σκηνοθεσία στο Hamburg Media School. LOVE IS A YOKE Andrea Rovetta HD ITALY / ΙΤΑΛΙΑ 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ETTORE MUSCO During a poker game, a man remembers his last, big, love story. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού πόκερ, ένας άντρας θυμάται την τελευταία μεγάλη ερωτική του ιστορία. CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MR. NERI MARCORÈ LEAD, MS CECILIA DAZZI, MR. MATTIA SBRAGIA, MR. VANNI BRAMATI, MR. STEFANO FRESI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ANDREA ROVETTA CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: RAOUL TORRESI ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: MR. GIAMPIETRO PREZIOSA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MS CRISTINA FLAMINI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MR. LINO SABBADINI EXECUTIVE PRODUCER / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ETTORE MUSCO Born in Brescia in 1971, Andrea Rovetta graduated from DAMS (Arts) of University of Bologna, Italy. He actually lives in Rome working as a filmmaker for independent productions and for the national tv channel LA7. Γεννημένος στη Brescia το 1971, ο Andrea Rovetta αποφοίτησε στο DAMS (Τέχνες) του Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία. Ζει στη Ρώμη και εργάζεται ως δημιουργός ταινιών σε ανεξάρτητες παραγωγές καθώς και για το εθνικό τηλεοπτικό κανάλι LA7. 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 27

30 S 16:15 FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ FICTION MYΘΟΠΛΑΣΙΑ E N E C R I N G R O O M 16:15 Α Ι Θ Ο Y Α Σ 9MM Magda M. Olchawska Poland STUDENT OCCUPATION Alexandros Hatzis Greece DUETT Ragna Nordhus Midtgard Norway MAID IN CHINA Xu Zheng China RON Amnon Haas Israel LIFESTYLE FOR MEN Boris Kozlov Spain 9 mm Magda M. Olchawska 8 30 POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MAREK OLCHAWSKI MAYAN FILMS LTD lm.com Katia and Mathew met when they were just a pair of kids. From the moment they first saw each other they knew they had found someone special. After five years of great friendship they were tragically separated. One day Katia finds a letter in an old bottle from Mathew. Can one letter bring back memories and change their lives? Η Κάτια και ο Μάθιου γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη παιδιά. Από τη στιγμή που είδαν ο ένας τον άλλον ήξεραν ότι είχαν βρει κάποιον σημαντικό. Μετά από μία δυνατή φιλία πέντε χρόνων, χωρίζονται τραγικά. Μία μέρα η Κάτια βρίσκει ένα γράμμα σε ένα παλιό μπουκάλι από τον Μάθιου. Μπορεί ένα γράμμα να ξυπνήσει αναμνήσεις και να αλλάξει τη ζωή τους; EXECUTIVE PRODUCER / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MAREK OLCHAWSKI CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: MARIUSZ KONOPKA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: MAGDA & MAREK OLCHAWSKI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARIUSZ KONOPKA ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: JOANNA STRONG MAKE UP, COSTUMES / ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: IWONA KAMINSKA SOUND / ΗΧΟΣ: KAROL IWAN Magda M. Olchawska runs a film production company called Mayan Films, which she set up in Apart from making films, she writes fantasy stories and feature scripts. On the top of all of this she runs networking website for filmmakers called on daily basis. Η Magda M. Olchawska διευθύνει την εταιρία παραγωγής ταινιών Mayan Films, την οποία έστησε το Εκτός από τη δημιουργία ταινιών, γράφει ιστορίες φαντασίας και σενάρια. Επίσης, έχει δημιουργήσει μία ιστοσελίδα ( HYPERLINK για κινηματογραφιστές, η οποία λειτουργεί σε καθημερινή βάση O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟY ΝΑΟYΣΑΣ

hilton 16 hilton athens

hilton 16 hilton athens hilton 16 hilton athens 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 6 hilton athens athens hilton 7 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens

Διαβάστε περισσότερα

international film festival of patmos 24-30 j uly

international film festival of patmos 24-30 j uly international film festival of patmos 24-30 j uly festival catalogue 2014 international film festival of patmos www. iffp.gr Dear friends, It is our great pleasure to welcome you all to the 4th International

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

VII. HERMOUPOLIS - SYROS July 12 th to 25 th 2011. international. Peter Tiboris

VII. HERMOUPOLIS - SYROS July 12 th to 25 th 2011. international. Peter Tiboris VII international presented by MidAmerica Productions of New York and the Municipality of Syros-Hermoupolis HERMOUPOLIS - SYROS July 12 th to 25 th 2011 1 Peter Tiboris General & Artistic Director ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2-4 June. 1st Aegean Airlines PRO AM. 76th MOTOR SHOW GENEVA DESTINATION TASTE EUROVISION FOOD TRAVELLER. Το σαλόνι των ονείρων

2-4 June. 1st Aegean Airlines PRO AM. 76th MOTOR SHOW GENEVA DESTINATION TASTE EUROVISION FOOD TRAVELLER. Το σαλόνι των ονείρων >> TO ΠPOΣΩΠIKO ΣAΣ TEYXOΣ - YOUR COMPLIMENTARY ISSUE ISSUE Νο 03 SPRING 2006 76th MOTOR SHOW GENEVA Το σαλόνι των ονείρων DESTINATION Κρήτη, Β. Εύβοια, Aράχοβα, Πήλιο, Κ. Πελοπόννησος 1st Aegean Airlines

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

performativity intermediality sound art visual arts

performativity intermediality sound art visual arts architecture cyborgs hybridity 21st century performativity intermediality sound art bio-art expanded field new technologies neuroscience second life visual arts ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο Performer στον

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou Νέα του ΕΣΙ, Νο. 43, Φεβρ. 2011 GSI News, Nr.43 Febr. 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου In honor of Professor Takis Papaioannou 2 Takis Papaioannou

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ - CONCERTS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ - CONCERTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ - CONCERTS ΗΜΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2011 Πρόγραµµα Συναυλιών Παρασκευή 2 Δεκεµβρίου Συναυλία Πρώτη Έναρξη 18:00 Aki Pasoulas, Seawater 1:00 Dimitris Bakas, Contra 5:30 Dimitris

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδικές ταινίες Δευτέρα και Tρίτη μεταγλωτισμένες στα ελληνικά

Παιδικές ταινίες Δευτέρα και Tρίτη μεταγλωτισμένες στα ελληνικά Παιδικές ταινίες Δευτέρα και Tρίτη μεταγλωτισμένες στα ελληνικά ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 S U M M E R ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ Kοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου τηλ.: 22890 27190, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εϊπίδης Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Δημήτρης Εϊπίδης Καλλιτεχνικός Διευθυντής Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου αιώνα αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο για το κοινό της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο με ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά ταυτόχρονα προβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς official publication of the pancretan association of america KPHTH PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς KPHTH

Διαβάστε περισσότερα

Athens. the city of art. Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME

Athens. the city of art. Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES No 39 THE AEGEAN AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE Athens the city of art Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 LET S GO GREEK Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Ματιά στην αρχειοθέτηση της Κοινότητας Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά Νέα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας-- --Ηχηρό μήνυμα για περισσότερη ισότητα Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα από το Γηροκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Με την στήριξη των: ΔΙΚ ΤΥΟ, L//t/o?/a7wv' ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΗΣ I ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ « A G R E C O F A R M ΟΙΚΟΓ. I.AAHMKil V ΑΓΑΟΩΛ.

Με την στήριξη των: ΔΙΚ ΤΥΟ, L//t/o?/a7wv' ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΗΣ I ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ « A G R E C O F A R M ΟΙΚΟΓ. I.AAHMKil V ΑΓΑΟΩΛ. Με την στήριξη των: Wines of Crete {ν sense of place ΔΙΚ ΤΥΟ, L//t/o?/a7wv' ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΕΟΥΜΝΟΥ I ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ «A/Ll LOUNGE APARTMENTS i WINE ROADS A G R E C O F A R M ΟΙΚΟΓ.

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα