ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / εισαγωγικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά"

Transcript

1 εισαγωγικά Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων σημείων των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες και καταστήματα > 45 min Συζήτηση > 15 min Παρασκευή Παπασωτηρίου, αρχιτέκτονας μηχανικός

2 Φιλοσοφία του Κανονισμού Πυροπροστασίας είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας

3 Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας επηρεάζει: τον αριθμό των κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων στο κτίριο, το πλάτος της σκάλας, το πλάτος και το μήκος των διαδρόμων, τις μέγιστες διαστάσεις των χώρων, τον διαχωρισμό του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα και τις διαστάσεις αυτών, τις διαστάσεις των ανοιγμάτων, τις αποστάσεις τους από τα όρια, τον φωτισμό, τη χρήση υλικών στα δομικά στοιχεία και τα εσωτερικά τελειώματα, τη χρήση ενεργητικών μέτρων πυροπροστασίας, όπως πυρανίχνευσης, συναγερμού, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης, κλπ

4 Γενικές διατάξεις ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: η ικανότητα μιας κατασκευής ήενόςδομικούστοιχείουν αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης (Δ.Π.), στα θερμικά αποτελέσματα της φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας

5 ΠΥΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ: το ποσό της εκλυόμενης θερμότητας από την καύση όλων των υλικών σ ένα χώρο κτιρίου ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ: κάθε κατασκευή από άκαυστα ή περιορισμένης καυστότητας υλικά, που διακόπτει οικοδομικό διάκενο ή γεμίζει αρμούς και χάσματα οικοδομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών μέσα από αυτά ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: κάθε χώρος ενός κτιρίου όπου, παράγονται ή και χρησιμοποιούνται ή και αποθηκεύονται ιδιαίτερα εύλεκτα και εκρηκτικά υλικά, υγρά, εμπορεύματα κλπ

6 ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 1. Επικίνδυνοι χώροι, ή τμήματα κτιρίου με υψηλό βαθμό κινδύνου από τα περιεχόμενα (Δ.Π. > ή = 60min, ανάλογα με το κτίριο) 2. Για κάθε κατηγορία κτιρίου καθορίζεται ένα μέγιστο εμβαδόν ορόφου ή ορόφων ή και όγκου κτιρίου, πέρα από το οποίο ο όροφος ή το κτίριο υποδιαιρείται σε πυροδιαμερίσματα

7 1. Τα μέγιστα όρια εμβαδών πυροδιαμερίσματος μπορούν να αυξηθούν - 25 % όταν το 50% της περιμέτρου του κτιρίου είναι ελεύθερο για προσπέλαση - 50% όταν το 100% της περιμέτρου του κτιρίου είναι ελεύθερο για προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων, με την προϋπόθεση ύπαρξης άρτια οργανωμένης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή. 2. Τα δομικά στοιχεία του πυροδιαμερίσματος (τοίχοι, δάπεδα,κουφώματα) έχουν Δ.Π. > ή =60 min ανάλογα με κατηγορία κτιρίου

8 3. Γενικά σε κτίρια με Ύψος > 15m > 1 Πυροδιαμέρισμα όχι > 2 ορόφους, πλην εξαιρέσεων μετά από έγκριση της Δημόσιας Αρχής Σε κτίρια κατοικιών

9 Σε κτίρια κατοικιών

10 ΑΔΙΕΞΟΔΟ: μια κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου, από κάθε σημείο της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει προς μία κατεύθυνση

11 ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: μια συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου προς ένα ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς ΑΒΓ ΑΒΓ Α Β Γ

12 ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: το ελεύθερο πλάτος στο στενότερο σημείο της και μέχρι ύψους 2,00 m πλάτος όδευσης > ή = 0,70 m και μονάδα πλάτους όδευσης διαφυγής = 0,60 m Πλάτος όδευσης: εξαρτάται από αριθμό ενοίκων και χρήση κτιρίου Όπου απαιτείται προστίθεται μισή μονάδα πλάτους (0,30m) Το ελεύθερο ύψος των χώρων που περνά η όδευση διαφυγής > ή = 2,20 m

13 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: κλιμακοστάσια ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ > περιοχές που παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές στο δάπεδο μέχρι 40cm, εξυπηρετούνται με σκαλοπάτια ή ράμπες και μπορούν να συμπεριληφθούν στις οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής

14 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτήν την όδευση καθορίζεται από την ειδική χρήση του κάθε κτιρίου υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα με τον θεωρητικό πληθυσμό του 1. η παροχή της κατακόρυφης όδευσης (κλιμακοστασίου) καθορίζεται από τον όροφο με τον μεγαλύτερο αριθμό ενοίκων 2. Εάν όροφοι κτιρίου > 6 τότε η παροχή της κατακόρυφης όδευσης = άθροισμα παροχών 2 διαδοχικών ορόφων

15 ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: το άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής ή κατευθείαν σε υπαίθριο ασφαλή χώρο Υποχρεωτικά 2 έξοδοι κινδύνου: 1. από χώρους με πληθυσμό > 10 ατόμων 2. από ορόφους με πληθυσμό > 50 ατόμων

16 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ : μια έξοδος δια της οποίας παρέχεται δυνατότητα διαφυγής από ένα πυροδιαμέρισμα προς άλλο πυροδιαμέρισμα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου που βρίσκεται περίπου στην ίδια στάθμη. Οριζόντιες έξοδοι επιτρέπεται να υποκαθιστούν μέχρι και τιςμισέςαπότιςαπαιτούμενεςεξόδουςκινδύνου

17 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ : η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από ένα κτίριο, που οδηγεί σε μια οδό ή σ ένα ανοιχτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή του καπνού Το πλάτος των τελικών εξόδων στον όροφο ή το επίπεδο εκκένωσης πρέπει να επαρκεί για το άθροισμα των παροχών α + β + γ όπου: α = παροχή κλιμακοστασίων + ραμπών από υπερκείμενους ορόφους ή επίπεδα β = παροχή κλιμακοστασίων + ραμπών από υποκείμενους ορόφους ή επίπεδα γ = παροχή από τον ίδιο όροφο ή το επίπεδο εκκένωσης

18 ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: το πρώτο τμήμα μιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και καταλήγει σ έναν χώρο σχετικά ή απόλυτα ασφαλή ΑΒΓ: απροστάτευτη όδευση διαφυγής

19 ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: το μήκος της ευθείας γραμμής από τυχόν σημείο ενός ορόφου, μετρούμενη μέσα στο περίγραμμα του κτιρίου, προς την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου, αγνοώντας τα ενδιάμεσα χωρίσματα και τους τοίχους, εκτός από αυτούς του πυροπροστατευμένου κλιμακοστασίου

20 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: το μήκος της πραγματικής πορείας μη συμπεριλαμβανομένων των κινητών επίπλων, που πρέπει να διασχίσει το άτομο από τυχόν σημείο της κάτοψης του κτιρίου, μέχρι να φτάσει στην πιο κοντινή έξοδο κινδύνου, δηλαδή στην αρχή μιας πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής ΑΒΓ, Α Β Γ : πραγματική απόσταση Α.Ο.Δ.

21 Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις (Ε.Δ.) ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου εάν ΒΓ > μερικά πυροπροστατευμένο (Δ.Π.=30min) τότε ΒΓ λαμβάνεται ίσο με ΒΓ/2, εκτός κι αν καθορίζεται διαφορετικά από Ε.Δ. Μήκος ΓΔ > εάν είναι απροστάτευτο προσαυξάνεται κατά 50% Μήκος ΕΖ > στάθμη εκκένωσης είναι πυροπροστατευμένη

22 Για 2 οδεύσεις διαφυγής: ΑΒΓ < ή = 25 m Α Β Γ, Α Β Γ < ή = 35 m ΒΓ, Β Γ, Β Γ < ή = 18 m

23 Εάν στον κοινόχρηστο διάδρομο: 1. τα δομικά στοιχεία του έχουν Δ.Π.>ή=30min ή 2. υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης ΑΒΓ < ή = 45 m Α Β Γ, Α Β Γ < ή = 45 m ΒΓ, Β Γ, Β Γ < ή = 30 m

24 Γενικά για να θεωρήσουμε ότι έχουμε δύο οδεύσεις διαφυγής, αυτές πρέπει να σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία > ή = 45 ο

25 Για 1 όδευση διαφυγής: ΑΒΓ, Α Β Γ < ή = 25 m ΒΓ, Β Γ < ή = 12 m

26 Εάν στον κοινόχρηστο διάδρομο: 1. τα δομικά στοιχεία του έχουν Δ.Π.>ή=30min ή 2. υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης ΑΒΓ, Α Β Γ < ή = 35 m ΒΓ, Β Γ < ή = 25 m

27 εάν πληθυσμός χώρου κτιρίου > 50 ατόμων ή χώρος κτιρίου = υψηλού κινδύνου τότε οι πόρτες εξόδου πρέπει να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής ΣΩΣΤΟ > ΛΑΘΟΣ >

28 Κάθε πόρτα που προβλέπεται να παραμένει κλειστή σε περίπτωση πυρκαγιάς (πχ πόρτα σε περίβλημα κλιμακοστασίου), πρέπει να είναι αυτοκλειόμενη και δεν επιτρέπεται να στερεώνεται σε θέση ανοιχτή. Τα παράθυρα των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής ΔΕΝ πρέπει να είναι ανοιγόμενα (πλην εξαιρέσεων μετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής) το πλαίσιό τους πρέπει να είναι χαλύβδινο οι υαλοπίνακές τους ενισχυμένοι με συρμάτινο πλέγμα και ο Δ.Π. > ή = 30 min

29 Απαγορεύεται η περιστρεφόμενη πόρτα γύρω από κεντρικό άξονα σε οδεύσεις διαφυγής Εξαίρεση γίνεται σε ειδικά κτίρια, με την προϋπόθεση ότι οι πόρτες αυτές καλύπτουν ποσοστό < ή = 50% από το σύνολο των απαιτούμενων μονάδων πλάτους όδευσης Για κάθε περιστρεφόμενη πόρτα υπολογίζεται ΜΟΝΟ ΜΙΣΗ μονάδα πλάτους,κατά τον υπολογισμό των μονάδων της όδευσης διαφυγής

30 Εάν έχουμε ισόγειο χώρο > τότε τα παράθυρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδεύσεις διαφυγής

31 η όδευση διαφυγής μπορεί να περνάει από εξωτερικούς εξώστες ή υπαίθρια τμήματα (δώματα, βεράντες) υπό τον όρο ότι το μέγιστο μήκος το υπαίθριου τμήματος είναι το ½ της συνολικής επιτρεπόμενης απόστασης, προκειμένου για απροστάτευτη όδευση και δεν δημιουργεί αδιέξοδα.

32 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: το τμήμα της όδευσης (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος, κλπ) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης ΓΔΕ ΕΖ

33 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Κατοικίες Β. Ξενοδοχεία Γ. Εκπαιδευτήρια Δ. Γραφεία Ε. Καταστήματα ΣΤ. Χώροι Συνάθροισης Κοινού Ζ. Βιομηχανίες Αποθήκες Η. Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - φυλακές Θ. Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων και Πρατήρια Υγρών Καυσίμων ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κτίρια με δημόσια ή ιδιωτικά γραφεία ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κτίρια διαμερισμάτων, ξεχωριστές κατοικίες, οικοτροφεία Ξενοδοχεία, ξενώνες Σχολικά κτίρια όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης Κτίρια για αποθήκευση, έκθεση και πώληση εμπορευμάτων Κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση ατόμων, για κοινωνικές, οικονομικές, πνευματικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες Κτίρια που στεγάζουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες ή και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων Νοσοκομειακά κτίρια, γηροκομεία, παιδοβρεφονηπιακοί σταθμοί (με ύπνο), κτίρια σωφρονισμού (φυλακές αναμορφωτήρια) Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

34 Σε περιπτώσεις αμφιβολίας για τον προσδιορισμό της χρήσης ενός κτιρίου, αρμόδια για την κατάταξή του στη συγγενέστερη κατηγορία είναι η ελέγχουσα Δημόσια Αρχή. Ο χαρακτηρισμός της κατηγορίας αναφέρεται : 1) σε ολόκληρο το κτίριο ή 2) σε ένα τμήμα του ή 3) σε ένα πυροδιαμέρισμα Τυχόν δευτερεύουσα άλλη χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο εξετάζεται χωριστά εάν : 1) πρόκειται για κατοικία 2) καταλαμβάνει επιφάνεια > 1/4 της συνολικής επιφανείας του κτιρίου

35 ανεξάρτητα από τη χρήση του, ένα κτίριο ή ένα τμήμα του, μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλού βαθμού κινδύνου, λόγω 1) των περιεχομένων του 2) της πυκνότητας του πυροθερμικού φορτίου - κτιρίου > 2,00MJ/M 2 Στην περίπτωση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου με υψηλό βαθμό κινδύνου, εκτός από τις απαιτήσεις της κύριας χρήσης ισχύουν και τα παρακάτω: 1) Max Επιτρ. Μήκος πραγμ. Απροστάτευτης Όδευσης Διαφυγής = 20 m 2) Παροχή / μονάδα πλάτους = 30 άτομα για σκάλες και = 50 άτομα για τα οριζόντια τμήματα της Ο.Δ. 3) Επιβάλλεται εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης

36 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο φέρων οργανισμός τωνκτιρίωνστοσύνολότου Και τα επί μέρους δομικά στοιχεία που τον απαρτίζουν } ικανό Δ.Π. που καθορίζεται στις Ε.Δ. κάθε κτιρίου Οικοδομικά διάκενα σε πλάκες και πατώματα που γεμίζουν με καυστά υλικά, εφόσον δεν καλύπτονται } πρέπει να διακόπτονται από σκυρόδεμα ή επίχρισμα πάχους τουλάχιστον 4cm από τοίχους πυροδιαμερίσματος ή πυροπρ/μένου φρεατίου στο σημείο συνάντησής τους

37 Έτσι το διάκενο διπλού τοίχου (ψαθωτήςτοιχοποιίας), ο οποίος αποτελεί τοιχίο πυροδιαμερίσματος ή πυροπροστατευμένου φρεατίου γεμάτο ή όχι με καυστό μονωτικό υλικό, πρέπει να σφραγίζεται με σκυρόδεμα, πλινθοδομή ή κονίαμα πάχους τουλάχιστον όσο το πλάτος του διάκενου, σε όλες τις θέσεις συνάντησής του με τους υπόλοιπους διπλούς τοίχους ή τα κουφώματα ελάχιστη απόσταση ανοιγμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες πυροδ/των

38 Τα εσωτερικά τελειώματα των κτιρίων κατατάσσονται από την άποψη της ταχύτητας εξάπλωσης της επιφανειακής φλόγας στις κατηγορίες 0,1,2,3,4 (παράρτημα Β, άρθρο 14) Η κατάταξη αναφέρεται σε στρώσεις εσωτερικών τελειωμάτων συνήθως πάνω σε άκαυστα υλικά για ένα πάχος μέχρι 5cm από την εσωτερική εκτεθειμένη στη φωτιά επιφάνεια του δομικού στοιχείου. Ενδεικτικά, μωσαϊκό, τσιμεντοκονία, κεραμικά πλακάκια > κατηγορία: 0 μαρμαρόπλακες, λίθινες, μωσαϊκές πλάκες > κατηγορία: 0 πλαστικά, ξύλινα δάπεδα, μοκέτες, χαλιά > κατηγορία: 4 Ως άκαυστα (κατηγ.: 0) θεωρούνται επίσης: τούβλα, αδρανή από πετρώματα, άργιλος, φυσικές ποζουλάνες (θηραϊκή γη), γύψος, περλίτης, λιθοβάμβακας, Υαλοβάμβακας, μέταλλα και κράματα που δεν είναι σε λεπτό καταμερισμό

39 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ημετάδοσημπορείναγίνει: - από ένα κτίριο σε ένα γειτονικό που βρίσκεται σε επαφή, μέσω του διαχωριστικού τοίχου - από ένα κτίριο σε ένα κοντινό, μέσω ακτινοβολίας από τον αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο ή και από τη στέγη προς τη στέγη γειτονικού κτιρίου επομένως πρέπει: 1) καθένας από τους 2 σε επαφή τοίχους ομόρων κτιρίων να έχει Δ.Π. = τον απαιτούμενο για το πυροδιαμέρισμα του κτιρίου στο οποίο ανήκει 2) οι εξωτερικοί τοίχοι από τη μια και την άλλη μεριά ενός διαχωριστικού τοίχου ομόρων κτισμάτων και σε μήκος 0,70 m (μαζί με πάχος τοίχου) να ΜΗΝ έχουν κανένα άνοιγμα

40 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

41 Κατοικίες (άρθρο 5) Θεωρητικός πληθυσμός: Εμικτό/ 18 = άτομα Ηπαροχή/ μονάδα πλάτους 60cm = 100 άτομα (οριζόντιες οδεύσεις) = 75 άτομα (κατακόρυφες οδεύσεις) Ελάχιστο πλάτος όδευσης διαφυγής = 80cm Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πόρτας όδευσης διαφυγής = 70cm Για κατοικίες μέχρι 3 ορόφους: Ελάχιστο πλάτος τελικής εξόδου = ½ x (άθροισμα παροχών υπέργειων + υπόγειων ορόφων) Για κατοικίες > 3 ορόφους: Ελάχιστο πλάτος τελικής εξόδου = ½ x (άθροισμα απαιτούμενων μονάδων πλάτους υπερκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης)

42 Καταστήματα (άρθρο 9) Θεωρητικός πληθυσμός: α) χώροι έκθεσης και πωλήσεων β) χώροι έκθεσης και πωλήσεων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων γ) κυλικεία, εστιατόρια κλπ του καταστήματος δ) χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων και στάθμευσης αυτοκινήτων του καταστήματος 1 άτομο / 6,0 τ.μ. Εμικτού ορόφ. 1 άτομο / 2,0 τ.μ. Εμικτού ορόφ. 1 άτομο / 1,0 τ.μ. Εμικτού ορόφ. 1 άτομο / 30,0 τ.μ. Εμικτού ορ.

43 Καταστήματα (άρθρο 9) Παροχή / :μονάδα πλάτους 60cm = 100 άτομα (οριζόντιες υπέργειες οδεύσεις) = 50 άτομα (οριζόντιες υπόγειες οδεύσεις) = 60 άτομα (κατακόρυφες υπέργειες οδεύσεις) = 30 άτομα (κατακόρυφες υπόγειες οδεύσεις) Ελάχιστο πλάτος όδευσης διαφυγής = 90cm (αν το απαιτούμενο πλάτος > 1,80m > και άλλες οδεύσεις διαφυγής Ελάχιστο πλάτος διαδρόμων κυκλοφορίας = 80cm και Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου προς έξοδο κινδύνου = 1,20 m

44 Καταστήματα (άρθρο 9) Επιβάλλονται 2 έξοδοι κινδύνου ΕΧΙΤ ΕΧΙΤ ΕΧΙΤ ΕΧΙΤ ΑΒΓΔ < ή = 45m ΑΔ < ή = 30 m ΒΓ < ή = 12m ΒΓΑ, ΒΓΔ < ή = 45m

45 Καταστήματα (άρθρο 9) Ελάχιστο πλάτος τελικής εξόδου = ½ x (άθροισμα απαιτούμενων μονάδων πλάτους υπερκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης) Εάν κτίριο > 1 μόνο εξωτερική όψη προς κοινόχρηστη οδό τότε: πρέπει : Τουλάχιστον 60% των απαιτούμενων μονάδων πλάτους τελικών εξόδων να βρίσκεται στην επιφάνεια αυτής της πρόσοψης Εναλλακτικές οδεύσεις σε πλάτος = 50% x (συνολικού απαιτούμενου πλάτους) που να μην διέρχονται από θέσεις ελέγχου (ταμεία) για να μην δυσχεραίνεται η Μαζική φυγή Κάθε πόρτα κλιμακοστασίου προς όροφο εκκένωσης για < ή = 50 άτομα

46 Καταστήματα (άρθρο 9) Ελάχιστοι επιτρεπόμενοι Δ.Π. δομικών στοιχείων: Αριθμός Ορόφων Ισόγειο & Όροφοι Υπόγειο Εγκατάσταση καταιονιστήρων (συντελ. Μείωσης επιτρ. Δ.Π.) Μονόροφα <500 τ.μ. 30min 60min - >500 τ.μ.* 90min 120min** 0,6 Πολυόροφα <500 τ.μ.* 60min 90min** 0,5 >500 τ.μ. 90min 120min** 0,6 * Σε κάθε όροφο ** Μειώνεται κατά 30min για υπόγεια < 250 τ.μ.

47 Καταστήματα (άρθρο 9) Όρια μέγιστου επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσματος: Μονόροφα Πολυόροφα Υπόγεια Με καταιονιστήρες 2000 τ.μ. 500 τ.μ. 500 τ.μ τ.μ. (μονόροφα) 2000 τ.μ. (πολυόροφα)

48 Ειδικές Διατάξεις για Ο.Δ. σε Μικρά Καταστήματα (άρθρο 9) Αφορούν καταστήματα : ισόγεια με μόνο 1 όροφο και 1 υπόγειο με Ε ορόφου < 250 τ.μ. και εφόσον ΔΕΝ περιλαμβάνουν επικίνδυνους χώρους Ισόγειο ΥπόγειοήΌροφος α < ή = 12m

49 Υπόγειο ή 1ος Όροφος Ισόγειο Max Εορ. = 100 τ.μ. α < ή = 12m } 1 EΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΣΩ β < ή = 3 m ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

50 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά εισαγωγικά Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων σημείων των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες, καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία > 50 min Συζήτηση > 10 min Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988)

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 71 της 15-17 Φεβρ.1988 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 81813/5428/93 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Ξενοδοχεία 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88. Σελίδα 1 από 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αθήνα, 12 /10/1998 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2 Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας. Tµήµα 1ο Πυρ/κών κανονισµών κ /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα Αρ.Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 529 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14980 Φ.700.5 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ984 (ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ) ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ & ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΓΩΝΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : [ ] Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ Που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Υπέρτλος: Τίτλος: Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χαμεζόπουλος Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης.

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 210/Α'/1985). 2. Την αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριοδομικός Κανονισμός

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. 3046/304 της 30 Ιαν./3 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Δ`59) Κτιριοδομικός Κανονισμός ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 1 Το Πρόγραµµα winπυρο που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς - περιορισμό της έντασης και των δυνατοτήτων μετάδοσής της - ύπαρξη δρόμων διαφυγής - περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα