Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή"

Transcript

1 Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας

2 Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Σελίδα 2 Οι εκτιµήσεις για την πορεία της οικονοµίας και του τραπεζικού τοµέα στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα θετικές Η Τουρκική οικονοµία παρουσιάζει µεγάλες δυνατότητες, µε γερά µακροοικονοµικά µεγέθη και αποδεδειγµένη ανθεκτικότητα Ο Τουρκικός τραπεζικός τοµέας παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες, µε χαµηλή διείσδυση των δανείων στο ΑΕΠ και υψηλά επιτοκιακά περιθώρια Τα επιτεύγµατα της Finansbank, της πλέον παραγωγικής και κερδοφόρας τράπεζας στην Τουρκία, έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες Η Finansbank έχει ένα ιστορικό δυναµικής ανάπτυξης ακόµα και σε αντίξοες συνθήκες αγοράς Η Finansbank έχει επιτύχει επανειληµµένα εντυπωσιακά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Finansbank αναµένεται να συνεχιστούν, µε στόχο την επίτευξη διψήφιου µεριδίου αγοράς στη Λιανική Τραπεζική και τον υπερδιπλασιασµό της κερδοφορίας µέχρι το τέλος του 2009 Επιθετική στρατηγική πωλήσεων και σηµαντικές συνέργιες εσόδων µε τον Όµιλο, για επίτευξη ανάπτυξης εργασιών σε όλα τα τµήµατα πελατείας Φιλόδοξη επέκταση του δικτύου καταστηµάτων, για βελτιστοποίηση της φυσικής παρουσίας στην Τουρκία Εξασφαλισµένες πηγές χρηµατοδότησης, για υποστήριξη της ανάπτυξης του δανειακού χαρτοφυλακίου Συνετή διαχείριση κινδύνων, για εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και του ελέγχου του κίνδυνου αγοράς Βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, για προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ικανού προσωπικού Συνεχής επικέντρωση σε ανάπτυξη και κερδοφορία

3 Σελίδα 3 Περιβάλλον Παρούσα Θέση και Πρόσφατα Επιτεύγµατα Όραµα, Επιδιώξεις και Στόχοι

4 Η Τουρκική οικονοµία αποτελεί τη µεγαλύτερη ευκαιρία στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και Α. Μεσογείου Σελίδα 4 Το υψηλότερο ΑΕΠ... ΑΕΠ ( δισ.) 311 Πραγµατικός ρυθµός ανάπτυξης ΑΕΠ (%) Τουρκία Ελλάδα NAE-5* Ρουµανία Σερβία Βουλγαρία Αλβανία ΠΓ Μ 5.2% 4.2% 6.9% 7.7% 5.5% 6.1% 5.4% 3.8%...και ο µεγαλύτερος πληθυσµός στην περιοχή Πληθυσµός (εκατ.) ΑΕΠ κατά κεφαλήν ( χιλ.) Τουρκία NAE-5* Ρουµανία Ελλάδα Βουλγαρία Σέρβια Αλβανία ΠΓ Μ * Η ΝΑΕ-5 (Ν.Α. Ευρώπη 5) περιλαµβάνει τις Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓ Μ, Ρουµανία και Σερβία

5 Η Τουρκική οικονοµία έχει γερά µακροοικονοµικά µεγέθη, και έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της µέσα στο Σελίδα 5 Ο ρυθµός ανάπτυξης ανακάµπτει οµαλά Ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης ΑΕΠ (%) 10% 8% 6% 4% M.O : 7.3% Η νοµισµατική πολιτική διατηρεί την αξιοπιστία της Παρεµβατικό επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας Τουρκίας (%) 20% 18% 16% 14% 2% Q4 Η ισοτιµία επιστρέφει σε επίπεδα αρχών Q4 12% Q4 Q4 Ο πληθωρισµός περιορίζεται σε µονοψήφια νούµερα Ισοτιµία (TRY/ USD) Πληθωρισµός (%) % % εκ : 9.7% % % Μαρ- 06 Ιουν- 06 Σεπ- 06 εκ- 06 4% Μαρ- 06 Ιουν- 06 Σεπ- 06 εκ- 06

6 Πολύ θετικές εκτιµήσεις για την Τουρκική οικονοµία Σελίδα 6 Η πραγµατική οικονοµία είναι εύρωστη... Το φιλόδοξο πρόγραµµα διαρθρωτικών αλλαγών και η εντυπωσιακή δηµοσιονοµική προσαρµογή έχουν οδηγήσει σε: Εκτόξευση των εξαγωγών (13% CAGR 05-06) Ισχυρή αύξηση παραγωγικότητας (6% CAGR 05-06) Υψηλές άµεσες ξένες επενδύσεις (USD 20 δισ. το ) Ηοικονοµία έχει ξεπεράσει την αναταραχή του : Ηισοτιµία έχει επιστρέψει σε επίπεδα αρχών Οπληθωρισµός έχει περιοριστεί εκ νέου σε µονοψήφια νούµερα Ορυθµός ανάπτυξης έχει σηµειώσει οµαλή µείωση (ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης ΑΕΠ 5.2% το σε σύγκριση µε 7.4% το ) Το ισοζύγιο πληρωµών αναµένεται βελτιωθεί καθώς: Οι εισαγωγές πάγιων εξοπλισµών µειώνονται Οι τιµές του πετρελαίου σταθεροποιούνται Τα έσοδα από τουρισµό αυξάνονται...και δηµιουργεί εµπιστοσύνη για το µέλλον Ονοµαστικό ΑΕΠ (TRY δισ.) Συναλλαγµατική ισοτιµία (TRY/ USD) 1.4 Μέσος πραγµατικός ρυθµός ανάπτυξης ΑΕΠ 07-09: 5.3% Παρεµβατικό επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας Τουρκίας (%) 17.5 <

7 Ο τραπεζικός τοµέας αναπτύσσεται και επιδεικνύει βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων, παρά την αστάθεια του Σελίδα 7 Τα δάνεια στην Τουρκία έχουν υπερδιπλασιαστεί... (TRY δισ.) 97 52% % Τα περιθώρια µειώθηκαν αλλά παραµένουν υψηλά και... Ετησιοποιηµένο επιτοκιακό περιθώριο (%)* 8% 6% 4% άνεια σε επιχειρήσεις άνεια σε νοικοκυριά και ο ρυθµός ανάπτυξής τους έχει ανακάµψει Τριµηνιαίος ρυθµός ανάπτυξης (%) 30% 20% 10% 0% η ποιότητα δανείων βελτιώθηκε παρά την αστάθεια είκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων (%) 8% 6% 4% Q4 άνεια σε επιχειρήσεις άνεια σε νοικοκυριά Q4 2% Q4 Q4** 2% Q4 Q4** * Υπολογισµένο ως το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα διά του µέσου ενεργητικού, για το σύνολο της τραπεζικής αγοράς της Τουρκίας ** Στοιχεία τραπεζικής αγοράς της Τουρκίας Noε

8 Πολύ θετικές εκτιµήσεις για τον Τουρκικό τραπεζικό τοµέα (1/2) Η χαµηλή διείσδυση της Λιανικής Τραπεζικής... Σελίδα 8...δηµιουργεί υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές και οδηγεί σε βελτιωµένη σύνθεση χαρτοφυλακίου άνεια σε νοικοκυριά/ ΑΕΠ (%) Συγκριτικά στοιχεία άνεια σε νοικοκυριά (TRY δισ.) CAGR ~30% Ελλάδα Ευροζώνη Η Εταιρική Τραπεζική είναι πιο ανεπτυγµένη αλλά έχει ακόµα περιθώρια αύξησης κυρίως σε ΜΜΕ άνεια σε επιχειρήσεις/ ΑΕΠ (%) Συγκριτικά στοιχεία άνεια σε επιχειρήσεις (TRY δισ.) CAGR ~27% 2009 Ελλάδα Ευροζώνη 2009

9 Πολύ θετικές εκτιµήσεις για τον Τουρκικό τραπεζικό τοµέα (2/2)* Σελίδα 9 Τα περιθώρια Λιανικής Τραπεζικής µειώνονται... Σύγκλιση περιθωρίων σε όλα τα προϊόντα, µε το συνολικό περιθώριο να παραµένει υψηλό Μεταβολή της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων Λιανικής Τραπεζικής από πιστωτικές κάρτες προς στεγαστικά δάνεια µε χαµηλότερα περιθώρια Ωστόσο, δυνατότητα αύξησης περιθωρίων στα στεγαστικά µε την εισαγωγή στεγαστικών µε κυµαινόµενο επιτόκιο Οι εξελίξεις στην Εταιρική Τραπεζική είναι θετικές......ωστόσο συγκριτικά παραµένουν υψηλά Περιθώρια δανείων σε νοικοκυριά (bps) 1605 >850 Συγκριτικά στοιχεία Ελλάδα Ευροζώνη...και τα περιθώρια αναµένεται να παραµείνουν υψηλά Η µεταβολή της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων Εταιρικής Τραπεζικής διατηρεί τα περιθώρια σε ελκυστικά επίπεδα Περιθώρια δανείων σε επιχειρήσεις (bps) Συγκριτικά στοιχεία Μεταβολή σύνθεσης χαρτοφυλακίων προς δάνεια σε ΜΜΕ µε υψηλότερα περιθώρια Μεταβολή σύνθεσης χαρτοφυλακίων προς δάνεια σε τοπικό νόµισµα µε υψηλότερα περιθώρια 458 > Ελλάδα Ευροζώνη * Τα περιθώρια είναι ζυγισµένα για δάνεια σε τοπικό και ξένο νόµισµα. Τα περιθώρια σε τοπικό νόµισµα είναι υπολογισµένα σε σύγκριση µε το επιτόκιο 1m-TRIBOR και τα περιθώρια σε ξένο νόµισµα είναιυπολογισµένα σε σύγκριση µε τοεπιτόκιοfed

10 Σελίδα 10 Περιβάλλον Παρούσα Θέση και Πρόσφατα Επιτεύγµατα Όραµα, Επιδιώξεις και Στόχοι

11 Η Finansbank έχει ένα ιστορικό δυναµικής ανάπτυξης και αύξησης µεριδίων αγοράς ακόµα και σε αντίξοες συνθήκες* Σελίδα 11 Τα δάνεια Λιανικής έχουν τριπλασιαστεί σε 2 χρόνια (TRY δισ.) Στεγαστική πίστη Λοιπά δάνεια Λιανικής Τραπεζικής ενώ τα δάνεια σε Επιχειρήσεις αυξάνονται συνεχώς (TRY δισ.) άνεια σε ΜΜΕ άνεια σε Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις % % % % Η ανάπτυξη στη Λιανική ήταν υψηλότερη της αγοράς Τριµηνιαίος ρυθµός ανάπτυξης δανείων σε νοικοκυριά (%) 20% 10% Αγορά Finansbank 2004 και το χαρτοφυλάκιο παρέµεινε ένα από τα καλύτερα είκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων (%) 6% 4% Αγορά Finansbank 0% Q4 Q4 * Τα στοιχεία δανείων δεν περιλαµβάνουν τις προβλεπόµενες από τα IFRS ανακατανοµές οµολόγων µε ρήτρα συναλλάγµατος στο χαρτοφυλάκιο δανείων που επηρεάζει κυρίως τα έτη 2004 και ** Στοιχεία τραπεζικής αγοράς της Τουρκίας Noε 2% Q4 Q4**

12 Η Finansbank έχει επιτύχει εντυπωσιακά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα το *, για ακόµα µια φορά Σελίδα 12 Το δίκτυο επεκτάθηκε σηµαντικά για να επιτύχει......αύξηση εσόδων παρά τη µείωση των περιθωρίων Καταστήµατα ATM Σύνολο εσόδων (TRY δισ.) Λοιπά έσοδα Προµήθειες Καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα % % Η αποδοτικότητα διατηρήθηκε παρά την επέκταση......και τα κέρδη συνέχισαν να αυξάνονται είκτης αποτελεσµατικότητας (%) Κέρδη προ φόρων (TRY εκατ.) 75% % * Ενοποιηµένα στοιχεία IFRS για Finansbank και θυγατρικές της που εξαγοράστηκαν από την ΕΤΕ. Τα στοιχεία εσόδων και κερδών προ φόρων δεν περιλαµβάνουν έκτακτα κέρδη από την πώληση των διεθνών θυγατρικών ούτε και έκτακτες προβλέψεις

13 Σελίδα 13 Περιβάλλον Παρούσα Θέση και Πρόσφατα Επιτεύγµατα Όραµα, Επιδιώξεις και Στόχοι

14 Finansbank : Η ανάπτυξη και η κερδοφορία συνεχίζονται Σελίδα 14 Συνεχής βελτίωση διαδικασιών & εφευρετικότητα Ικανοποίηση πελατών Ανάπτυξη & κερδοφορία Απόκτηση νέων πελατών Επιδίωξή µας η επίτευξη διψήφιου µεριδίου αγοράς στη Λιανική Τραπεζική και ο υπερδιπλασιασµός της κερδοφορίας µέχρι το τέλος του 2009

15 Finansbank : Κύριοι στρατηγικοί άξονες Σελίδα 15 Εξασφαλισµένες πηγές χρηµατοδότησης Φιλόδοξη επέκταση δικτύου Επιθετικές πωλήσεις και συνέργιες εσόδων Συνέχεια και ενίσχυση των κύριων στρατηγικών Επικέντρωση στην ανάπτυξη και την κερδοφορία Συνετή διαχείριση κινδύνων Βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού

16 Οι επιθετικές στρατηγικές πωλήσεων µε στόχο όλα τα τµήµατα πελατείας θα αποφέρουν περαιτέρω ανάπτυξη Σελίδα 16 Σαφής τµηµατοποίηση πελατείας... Ιδιωτική πελατεία Εύπορη πελατεία Μαζική πελατεία Πελάτες Πιστωτικών καρτών Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ...και πολλαπλά κανάλια διανοµής, µαζί µε... Κινητές οµάδες πωλητών για στεγαστικά ίκτυο συνεργαζόµενων εµπόρων για κάρτες Εξειδικευµένα καταστήµατα, π.χ. Καταστή- µατα Easy Credit για καταναλωτικά Βραβευµένο Τηλεφωνικό Κέντρο µε µεγάλη δυνατότητα εξερχόµενων κλήσεων ιανοµή προϊόντωνµέσω διαδικτύου Εστίαση νέου προσωπικού σε πωλήσεις, µε το 65% τωννέωνπροσλήψεωννατοποθετούνται σε καταστήµατα και άλλα κανάλια...καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες εξασφαλίζουν σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Επαγγελµατίες Νέα υπο-τµήµατα πελατείας για την επιχειρηµατική µονάδα Λιανικής Τραπεζικής και Πιστωτικών Καρτών ιακριτές επιχειρηµατικές µονάδες για κάθε τµήµα πελατείας εταιρικής τραπεζικής Πρόγραµµα επιβράβευσης και ανταµοιβής καρτών µε δίκτυοσυνεργαζόµενων εµπόρων Εξειδικευµένα πακέτα για ΜΜΕ και Επαγγελµατίες Ενισχυµένη συµβουλευτική και πληροφοριακή υποστήριξη πελατών ΜΜΕ (Kobi Finans) Υπηρεσίες διαχείρισης χρηµατικού για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις

17 ...και ο συνδυασµός των δυνατών σηµείων της ΕΤΕ και της Finansbank θα εξασφαλίσει συνέργιες εσόδων Εταιρική & Επενδυτική Τραπεζική και Χρηµατιστηριακές Εργασίες Ανάπτυξη υπηρεσιών Trade Finance σε επίπεδο Οµίλου µε βάση το Λονδίνο Χρηµατοδότηση Μεγάλων Επιχειρήσεων και ανάληψη έργων Project Finance στην Τουρκία αξιοποιώντας την εµπειρία και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της ΕΤΕ Εξυπηρέτηση της διασυνοριακής επιχειρηµατικής δραστηριότητας αξιοποιώντας την πρόσβαση της Finansbank και την εµπειρία και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της ΕΤΕ Λανσάρισµα τηςχρηµατοδότησης πλοιοκτητών και ανάπτυξη της χρηµατοδότησης ναυπηγείων στην Τουρκία µε βάση την εµπειρία της ΕΤΕ ηµιουργία διασυνοριακών εργασιών ΕπενδυτικήςΤραπεζικήςσυνδυάζονταςτις δυνατότητες της Finansbank και της ΕΤΕ Προώθηση Τουρκικών µετοχών σε θεσµικούς πελάτες αξιοποιώντας το ερευνητικό τµήµα της Finans Invest και τις πελατειακές σχέσεις της ΕΤΕ Λιανική Τραπεζική Σελίδα 17 Επιτάχυνση της αύξησης µεριδίου στα στεγαστική πίστη µε την υποστήριξη των δυνατοτήτων της ΕΤΕ Λανσάρισµα νέων προϊόντων καταναλωτικής πίστης στην Τουρκία, αξιοποιώντας τα εµπορικά σήµατα και την εµπειρία της ΕΤΕ, π.χ. καταναλωτικά δανεία άµεσης έγκρισης στην Τουρκία και προπληρωµένες κάρτες ιαχείριση Περιουσίας & Ιδιωτική Τραπεζική Εισαγωγή προϊόντων ασφαλειών ζωής και σύνταξης αξιοποιώντας την εµπειρία της Εθνικής Ασφαλιστικής και των Τραπεζοασφαλειών της ΕΤΕ Προσφορά προϊόντων Ιδιωτικής Τραπεζικής της ΕΤΕ σε Τούρκους πελάτες και Τουρκικών αµοιβαίων κεφαλαίων και διαχειριστικών καταθέσεων σε Έλληνες πελάτες Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αµοιβαία κεφάλαια για αύξηση πωλήσεων στην περιοχή

18 Η εξάπλωση του δικτύου των καταστηµάτων θα επιταχυνθεί για να επιτευχθεί η βέλτιστη φυσική παρουσία στην Τουρκία Σελίδα 18 Το δίκτυο ήδη καλύπτει το 80% του ΑΕΠ αλλά... Το δίκτυο σταδιακά θα ωριµάσει >10 καταστήµατα <10 καταστήµατα Καµία παρουσία άνεια ανά κατάστηµα (TRY εκατ.) Καταθέσεις ανά κατάστηµα (TRY εκατ.) 39 ~60 32 > η εξάπλωση του θα επιταχυνθεί (Αριθµός καταστηµάτων) Η εξάπλωση του δικτύου είναι εφικτή και ωφέλιµη Μέση επένδυση ανά νέο κατάστηµα: ~TRY 300, Έναρξη κερδοφορίας νέων καταστηµάτων εντός 5-7 µηνών µέσα σε ένα χρόνο το κέρδος έχει καλύψει ήδη την αρχική επένδυση Οι κεντροποιηµένες διαδικασίες και τα εξαιρετικά συστήµατα πληροφορικής Finansbank επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση του δικτύου

19 Η Finansbank διαθέτει εξασφαλισµένες πηγές χρηµατοδότησης µε διευρυµένη καταθετική βάση και χρηµατοδότηση µέσω του Οµίλου Σελίδα 19 Οι καταθέσεις πελατών θα αυξηθούν ιδίως σε τοπικό νόµισµα για να καλύψουν τις ανάγκες µαζί µε χρηµατοδότηση µέσω του Οµίλου Μερίδιο συνολικών καταθέσεων (%) CAGR υναµική προσέλκυση καταθέσεων, ιδίως σε τοπικό νόµισµα >33% Εντυπωσιακή αύξηση καταθετικής βάσης το (ετήσιος ρυθµός αύξησης 61%) Η ταχεία ανάπτυξη αναµένεται να συνεχιστεί καθώς η αγορά ωριµάζει και το δίκτυο καταστηµάτων εξαπλώνεται TRY TRY 9.9 δισ. 43% 73% Η στροφή των καταθέσεων προς TRY αναµένεται να συντελεστεί καθώς η έµφαση στην προσέλκυση καταθέσεων θα δοθεί σε πελάτες Λιανικής Τραπεζικής και ΜΜΕ, και καθώς η εµπιστοσύνη των καταθετών στο τοπικό νόµισµα θα ενισχυθεί FCY 57% 27% 2009 Οι υπόλοιπες ανάγκες χρηµατοδότησης θα καλυφθούν σε συνεργασία µε τον Όµιλο Ευκολότερη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση σε ξένο νόµισµα Χαµηλότερο κόστος χρηυµατοδότησης * εν περιλαµβάνει διαχειριστικές καταθέσεις

20 Η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνου θα συνεχιστεί καθώς η Finansbank και ο Όµιλος ετοιµάζονται για τη Βασιλεία II Σελίδα 20 Η ενδελεχής διαχείριση κινδύνου θα συνεχιστεί Συντηρητική προσέγγιση στον πιστωτικό κίνδυνο Τα συστήµατα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υπάρχουν ήδη στη Λιανική και θα αυτοµατοποιηθούν περαιτέρω Τα επιχειρηµατικά δάνεια σε ξένο νόµισµα χορηγούνται σχεδόν αποκλειστικά σε εξαγωγικές εταιρίες Η παρακολούθηση κινδύνου και διαχείριση επανεισπράξεων θα ενισχυθεί περαιτέρω, π.χ. µε την εισαγωγή συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης Πολύ περιορισµένος συναλλαγµατικός κίνδυνος στον ισολογισµό, καθώς καλύπτεται µε swaps USD και TRY Το ελάχιστο επίπεδο ρευστότητας ισούται µε 20% των καταθέσεων και τηρείται σε διαθέσιµα και αξιόγραφα Ελεγχόµενος λειτουργικός κίνδυνος Οι κεντροποιηµένες διαδικασίες µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό στα καταστήµατα Το κέντρο Disaster Recovery της Άγκυρας µπορεί να επαναφέρει όλα τα συστήµατα πληροφορικής Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου θα διατηρηθεί παρά τη στροφή προς τη Λιανική Τραπεζική... είκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων (%) 2.1% <3% 2009 και η πολιτική πλήρους κάλυψης θα συνεχιστεί Προβλέψεις/ Μη εξυπηρετούµενα δάνεια (%) 100% 100% 2009

21 Προσελκύουµε, αναπτύσσουµε και διατηρούµε προσωπικό µε υψηλά προσόντα για να στηρίξουµε την υλοποίηση της στρατηγικής µας Σελίδα 21 Αύξηση προσωπικού µε υψηλές ικανότητες Υπάλληλοι Τράπεζας (χιλιάδες) 7.8 >11.0 Προτεραιότητα της ιοίκησης 2009 Ανθρώπινο δυναµικό µε εξαιρετικό προφίλ* Μέση ηλικία: ~30 Ποσοστό γυναικών: 54 Ποσοστό αποφοίτων πανεπιστηµίου: 74 Μέσος αριθµός ηµερών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο: 7.7 Ποσοστό διευθυντών νέων καταστηµάτων που διορίστηκαν µέσα από την Τράπεζα: 93 Συγκέντρωση της τραπεζικής εµπειρίας στη Μονάδα Κεντροποιηµένων Λειτουργιών, µε το δίκτυο να εστιάζεται στις πωλήσεις Ανάπτυξη του προσωπικού µέσω ξεκάθαρων προγραµµάτων εξέλιξης, π.χ. από τηλεφωνικό κέντρο σε κατάστηµα, από κατάστηµα σε περιφερειακή διεύθυνση και κεντρικές υπηρεσίες Εργαζόµενοι υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και αφοσίωσης Ισχυρή κουλτούρα πωλήσεων Αµοιβή βάσει απόδοσης Επιθετική στοχοθεσία και διαχείριση προσωπικού πωλήσεων * Στοιχεία

22 Finansbank : Κύριες υποθέσεις Σελίδα 22 Επίδοση ( 07-09)* Υπόλοιπα άνεια Λιανικής Τραπεζικής άνεια Εταιρικής Τραπεζικής Καταθέσεις CAGR >50% CAGR >30% CAGR >33% Έσοδα Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο Μείωση ~ µ.β. Λειτουργικά έξοδα Αριθµός προσωπικού ΑΤΑ** Γενικά & διοικητικά έξοδα Καταστήµατα CAGR >12% <10% CAGR >20% CAGR >20% Προβλέψεις Μη εξυπηρετούµενα δάνεια είκτης κάλυψης <3% σε όλη την περίοδο 100% σε όλη την περίοδο Εξαιρούµενα στοιχεία Στεγαστικά µε κυµαινόµενο επιτόκιο Συνέργιες χρηµατοδότησης αντανακλούνται µερικώς στον Όµιλο * Όλα τα στοιχεία είναι υπολογισµένα σε τοπικό νόµισµα ** Αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή

23 Finansbank : Κύριοι στόχοι Σελίδα 23 Σύνολο εσόδων (TRY δισ.) 1.6 ~2x 2009 είκτης αποτελεσµατικότητας (%) 45 < Κέρδη προ φόρων (TRY δισ.) 0.7 >2x 2009

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2011 2010 2009 Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους 3.843 4.148 3.966 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 494 610 660 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Της ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2008 2007 2006 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.580 3.051 2.137 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 772 773 537 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Αθήναι, 27 Mαρτίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Πράσινο φως για τους πυροπαθείς 3 4-5 6-7 Editorial Τα Νέα µας 8-11 Συνέντευξη 12-13 14-16 Εξελίξεις 17-18 Εξελίξεις 19 Ο Όµιλός µας Ο Όµιλός µας ιακρίσεις Τίτλος αγγλόφωνης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2009 2008 2007 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.940 3.580 3.051 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 686 772 773 Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα