Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008"

Transcript

1 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2008 Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 12% 1 σε Ευρώ 1,03, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 25%. - Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε σε Ευρώ 897,8 εκατ., ενώ το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 20 πόντους σε 3,2%. - Οι καθαρές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 27,8% σε Ευρώ 46,8 δισ. καθώς τα νέα υπόλοιπα χορηγήσεων του δευτέρου τριμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 2,4 δισ., εκ των οποίων Eυρώ 1 δισ. προήλθε από την Ελλάδα και Ευρώ 1,2 δισ. από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Τα κεφάλαια πελατείας ανήλθαν σε Ευρώ 47,9 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 1,5 δισ. αφορούν σε προσέλκυση νέων καταθέσεων το δεύτερο τρίμηνο. Ενισχυμένα Λειτουργικά Αποτελέσματα - Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται υψηλή με τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως στο 8,9% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,4%. - Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 45,3%, παρά την επιταχυνόμενη επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με τον δείκτη καθυστερήσεων βελτιούμενο στο 3,5%. Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα - Τα κέρδη προ φόρων που προήλθαν από την οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 85,7 εκατ., ενισχυμένα κατά 72%, αντιπροσωπεύοντας το 16,4% των συνολικών κερδών προ φόρων. - Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις μας ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 74% και 38% αντιστοίχως, συμμετέχοντας με 20,4% και 15,8% στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Το Δίκτυο στο τέλος του εξαμήνου αριθμούσε 865 Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Η ισχυρή λειτουργική μας απόδοση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζουμε επιτυχώς την παρατεινόμενη αρνητική συγκυρία. Οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες μάς εξασφαλίζουν συνθήκες θετικής ρευστότητος και ισχυρής κεφαλαιακής διαρθρώσεως, στηρίζοντας την κερδοφόρο και ισορροπημένη από απόψεως κινδύνων ανάπτυξή μας. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 1 Προσαρμοσμένα ως προς τα έκτακτα έσοδα Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Αlpha Aσφαλιστικής στην ΑΧΑ το α τρίμηνο του

2 Στις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, διατηρήσαμε την υψηλή μας κερδοφορία. Συνεχίζουμε την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής μας παράλληλα με την προσέλκυση προσοδοφόρων εργασιών στην Ελλάδα και τη δυναμική ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού μας, εξασφαλίζοντας σημαντική ευελιξία στην άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξή μας. Εφαρμόζουμε με συνέπεια το επιχειρησιακό μας σχέδιο και συνεκτιμούμε διαρκώς τη διεθνή οικονομική συγκυρία. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Η Alpha Bank ολοκληρώνει την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Τον Ιούλιο, πρώτοι μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, εκδώσαμε καλυμμένες ομολογίες ύψους Ευρώ 2 δισ., στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος προγράμματός μας εκδόσεως καλυμμένων ομολογιών με εξασφάλιση στεγαστικά δάνεια ύψους Ευρώ 8 δισ. Η έκδοση αξιολογήθηκε από τους μεγαλύτερος οίκους πιστοληπτικής διαβαθμίσεως με την ανώτερη πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ. Με την συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού αντλήσεως κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές Ευρώ 4 δισ. Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ήδη ενισχυμένης ρευστότητός της, η Τράπεζα διευρύνει το πεδίο των εναλλακτικών πηγών αντλήσεως κεφαλαίων προετοιμάζοντας την τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Η έμφαση στην ισορροπημένη ανάπτυξη αντανακλάται στον δείκτη αποδοτικότητος των ιδίων κεφαλαίων 25% Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 420 πόντους σε ετήσια βάση λόγω της επιταχύνσεως του καθαρού εσόδου τόκων (+19,3%) και της σημαντικής βελτιώσεως της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητος, όπως καταδεικνύεται από τη μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα κατά 60 πόντους στο 45,3%. Η κερδοφορία μας είναι αξιοσημείωτη, εάν ληφθεί υπ όψιν η συγκριτικά περιορισμένη συγκέντρωση κινδύνων του χαρτοφυλακίου μας (περίπου 12% στην καταναλωτική πίστη και στα Βαλκάνια αντίστοιχα), αλλά και η συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε. Στο δεύτερο τρίμηνο αυξήσαμε τα υπόλοιπα των καταθέσεών μας στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,2 δισ. υπερκαλύπτοντας τις αντίστοιχες νέες χορηγήσεις που ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ. ενώ εξίσου σημαντική υπήρξε η αύξηση των καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά Ευρώ 567 εκατ. στο ίδιο χρονικό διάστημα. - Σε εξέλιξη τιμολογιακές αναπροσαρμογές των στοιχείων του ισολογισμού Λαμβάνοντας υπ όψιν την παρατεινόμενη αστάθεια στις πιστωτικές αγορές, ξεκινήσαμε στα τέλη Ιουλίου τη δεύτερη φάση τιμολογιακών αναπροσαρμογών στις χορηγήσεις ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων εντός του έτους. Αντίστοιχες κινήσεις πραγματοποιούνται και στο χαρτοφυλάκιο δανείων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο η πλήρης επίδραση των αναπροσαρμογών αυτών αναμένεται να καταγραφεί στα αποτελέσματά μας το Στο παθητικό, το περιθώριο των καταθέσεων μειώθηκε κατά 10 πόντους το δεύτερο τρίμηνο, υπό την επήρεια της εντάσεως του ανταγωνισμού μέσω των συνεχιζόμενων προσφορών. - Η δυναμική επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υποστηρίζεται από την επιταχυνόμενη ωρίμανση του Δικτύου Στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, η γεωγραφική παρουσία μας διευρύνθηκε κατά 142 Καταστήματα, τα οποία συνολικά ανήλθαν σε 447. Οι χορηγήσεις στα Βαλκάνια και στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 83% και 61% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να ανέλθει σε 8%. Στο δεύτερο τρίμηνο, οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,2 δισ., υπερβαίνοντας για πρώτη φορά την αντίστοιχη επίδοση στην Ελλάδα (Ευρώ 1 δισ., σε νέες χορηγήσεις). Στην Ουκρανία, προσφάτως, ολοκληρώσαμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Astra Bank κατά Ευρώ 126 εκατ., σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. - Έμφαση στην επέκταση στην Ελλάδα Η ανάπτυξη των εργασιών λιανικής τραπεζικής συνεχίσθηκε σταθερά, καθώς τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 25,7%, τα στεγαστικά δάνεια κατά 16,5% και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 20,9%. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού της οργανωτικής μας δομής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των μεσαίων επιχειρήσεων εδραιώνει τη θέση στην αγορά της τραπεζικής των επιχειρήσεων και δημιουργεί προϋποθέσεις επαναξιολογήσεως των σχέσεων με την πελατεία και αποτελεσματικότερης τιμολογήσεως των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 2

3 - Διάθεση ιδίων μετοχών 4% του μετοχικού κεφαλαίου σε επενδυτές του Κατάρ Η Alpha Bank διέθεσε μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως το 4% του μετοχικού της κεφαλαίου στην Paramount, επενδυτικό φορέα που εκπροσωπεί τα επενδυτικά συμφέροντα της πλέον επιφανούς οικογενείας του Κατάρ. Σε συνέχεια της συναλλαγής αυτής, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως ανήλθε σε 8,9% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,4%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. Ευρώ ) Α Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Έσοδα 1.215, ,6 15,0% Ελλάδα 974,3 896,5 8,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη 230,0 151,2 52,1% Έξοδα 550,3 485,2 13,4% Ελλάδα 414,5 390,0 6,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη 129,8 89,1 45,7% Ζημίες απομειώσεως 142,0 102,6 38,4% Κέρδη προ φόρων 522,9 468,7 11,6% Ελλάδα 432,4 416,3 3,9% Νοτιοανατολική Ευρώπη 85,7 49,8 72,1% Καθαρά Κέρδη* 414,1 373,6 10,9% * Κέρδη εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ το α τρίμηνο του 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ % μεταβολή Ενεργητικό ,4% Ίδια Κεφάλαια ,2% Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) ,1% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,1% 73,6% Κεφάλαια Πελατείας ,8% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,2% 38,3% Private Banking (20,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Πληροφορίες: Μαρίνος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O. Τηλ.: Μιχαήλ Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Ομίλου Τηλ.: Βασίλειος Ψάλτης, Διευθυντής Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Εταιρικής Αναπτύξεως Ομίλου Τηλ.: Αθήναι, 26 Αυγούστου

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 414,1 εκατ., αυξημένα κατά 10,9% εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ τον Μάρτιο του H επίδοση αυτή είναι σημαντική και καταδεικνύει τη θέση μας στην ελληνική αγορά και την επιταχυνόμενη πορεία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το καθαρό έσοδο τόκων σημείωσε αύξηση 19,3% και ανήλθε σε Ευρώ 897,8 εκατ. Το καθαρό περιθώριο τόκων διευρύνθηκε από 3% το α εξάμηνο του 2007 σε 3,2% τo αντίστοιχο διάστημα του 2008, ως αποτέλεσμα της δυναμικής πιστωτικής επεκτάσεώς μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και της στοχευμένης στροφής του χαρτοφυλακίου προς πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες εντός των ορίων της συντηρητικής πολιτικής αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 5,5%, υπό την επίδραση της ισχυρής αυξήσεως των εσόδων πιστωτικών καρτών κατά 26,3% και των εσόδων εμπορικής τραπεζικής κατά 7,2%, που αντισταθμίσθηκαν από τη συνυφασμένη με τις εξελίξεις στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον πτωτική πορεία των εσόδων διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου κατά 13,5%. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 40,3 εκατ. και τα λοιπά έσοδα σε Ευρώ 43,2 εκατ. Επίσης, σημαντική βελτίωση επιτεύχθηκε στον δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος ανήλθε σε 45,3%. Το λειτουργικό κόστος, λόγω της οργανικής αναπτύξεως που υλοποιούμε, αυξήθηκε κατά 13,4% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 550,3 εκατ., επηρεαζόμενο κυρίως από την κατά 10,3% αύξηση των δαπανών Προσωπικού και την κατά 16,4% αύξηση των γενικών εξόδων. Η επιτάχυνση στην επέκταση του Δικτύου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οδήγησε σε αύξηση του κόστους κατά 46%, συνεπεία του ανοίγματος 142 νέων Καταστημάτων και της αυξήσεως της δυνάμεως του Προσωπικού με περισσότερα από άτομα από τον Ιούνιο του Αντίστοιχα, στην Ελλάδα το λειτουργικό κόστος επεκτάθηκε κατά 6%, κυρίως λόγω των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων επεκτάθηκαν δυναμικά κατά 27,1%, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,6 δισ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται αφ ενός στην αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 16,1% και αφ ετέρου στην ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 73,6%. Απόρροια της διαφοροποιημένης γεωγραφικά παραγωγικής μας βάσεως αποτελούν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων εντός του δευτέρου τριμήνου Ευρώ 1,2 δισ. από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υπερέβησαν για πρώτη φορά τις εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα (Ευρώ 1 δισ.). Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 64 πόντους, επιβεβαιώνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο των 60 πόντων, στη βάση της βελτιώσεως των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και στην Κύπρο και των κατ αρχάς αποτελεσμάτων του ανασχεδιασμού των πιστωτικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, ο δείκτης καθυστερήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, ανήλθε σε 3,5%, σημαντικά βελτιωμένος έναντι του 4,4% τον Ιούνιο του Οι απομειώσεις δανείων, Ευρώ 875 εκατ., διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 2% του χαρτοφυλακίου των δανείων, μετά τη διενέργεια διαγραφών Ευρώ 82 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο και την κάλυψη των καθυστερήσεων σε ποσοστό 52,7%. Σημειώνεται ότι η κάλυψη των καθυστερήσεων συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων υπερβαίνει το 130%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ανήλθαν σε Ευρώ 47,9 δισ. Στο τέλος Ιουνίου, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 37,5 δισ. (+18%) αυξημένα κατά Ευρώ 1,5 δισ. εντός του τριμήνου. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων εκδόσεως Alpha Bank που διατίθενται στην πελατεία, επεκτάθηκαν κατά 15,2% σε Ευρώ 31 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω του Δικτύου μας, επιτύχαμε αύξηση καταθέσεων κατά 38,3%, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 5,9 δισ. Η εθνική εμβέλεια του Δικτύου μας σε όλες τις χώρες που αναπτύσσουμε την παρουσία μας συμβάλλει σημαντικά στην αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά, γεγονός που αιτιολογεί την κατακόρυφη αύξηση των μεγεθών μας. Tέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ., ενώ σε Ευρώ 4,9 δισ. ανήλθαν και τα αμοιβαία κεφάλαια, κυρίως λόγω της αποτιμήσεως σε τρέχουσες αξίες των αντίστοιχων κεφαλαίων υπό διαχείριση. 4

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις A Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 643,5 561,1 14,7% Λειτουργικά Έξοδα 286,5 269,2 6,4% Ζημίες Απομειώσεως 96,6 48,9 97,5% Κέρδη προ Φόρων 260,4 243,0 7,2% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 51,6% 57,3%. Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,2% Έξοδα / Έσοδα 44,5% 48,0%. Χρηματοδοτήσεις ,6% Το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα κέρδη προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 260,4 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 243 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 7,2%. Στη στεγαστική πίστη, όπου τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 10,6 δισ. στο τέλος του τριμήνου (+16,5%), διατηρήσαμε τη θέση μας στην αγορά, αξιοποιώντας δυναμικά την ολοκληρωμένη πλατφόρμα των προϊόντων μας. Η θέση μας στην καταναλωτική πίστη βελτιώθηκε περαιτέρω κυρίως λόγω της σημαντικά διαφοροποιημένης στρατηγικής που ακολουθούμε ως προς τη χρήση εναλλακτικών δικτύων διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων κατέγραψαν αύξηση 25,7% και ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ. Τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 20,2% ανερχόμενα σε Ευρώ 1,3 δισ., ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του πρωτοποριακού Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus, που επιτρέπει τη συλλογή πόντων και την εξαργύρωσή τους στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, στις κάρτες εκδόσεως Αlpha Bank. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των Ευρώ 2,5 εκατ. ή πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ., επεκτάθηκαν κατά 14,5%, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 90 χιλ.) κατέγραψαν αύξηση 20,9%. Η δυναμική των εργασιών στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων τροφοδοτείται από την προώθηση προϊόντων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την κάλυψη των αναγκών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων, την κεντρική διαχείριση των πιστωτικών και υποστηρικτικών διαδικασιών και τη διευρυμένη γεωγραφική κάλυψη. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη A Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 230,0 151,2 52,1% Λειτουργικά Έξοδα 129,8 89,1 45,7% Ζημίες Απομειώσεως 14,6 12,4 18,1% Κέρδη προ Φόρων 85,7 49,8 72,1% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 27,7% 24,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,3% Έξοδα / Έσοδα 56,4% 58,9%. Χρηματοδοτήσεις ,6% Καταθέσεις πελατών ,3% Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 72,1% σε Ευρώ 85,7 εκατ., λόγω της βελτιώσεως της αποδοτικότητος των Καταστημάτων μας, η οποία επιταχύνεται περαιτέρω μέσω και της αυξανόμενης πυκνότητος του Δικτύου στην περιοχή. Στην Κύπρο, οι εργασίες μας απέφεραν κέρδη προ φόρων Ευρώ 52,9 εκατ., αυξημένα κατά 38,5% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Η σημαντική αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει την τρίτη θέση στις χορηγήσεις με μερίδιο 12,9% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου (αυξημένο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούνιο του 2007) και τη βελτίωση της θέσεώς μας στις διεθνείς δραστηριότητες. Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,9 δισ. στο τέλος Ιουνίου, εκ των οποίων η νέα παραγωγή του δευτέρου τριμήνου ανέρχεται σε Ευρώ 311 εκατ., ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ. 5

6 Στη Ρουμανία, το μερίδιό μας στην αγορά των δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 7% στο τέλος του εξαμήνου. Τα κέρδη προ φόρων για το α εξάμηνο του 2008 ανήλθαν σε Ευρώ 33,2 εκατ. αυξημένα κατά 165,6%. Από τον Ιούλιο του 2007, στο πλαίσιο της ισορροπημένης αναπτυξιακής πολιτικής μας, καλύπτουμε την κεφαλαιακή μας θέση με πράξεις αντισταθμίσεως συναλλαγματικού κινδύνου. Στη διάρκεια του έτους αυξήσαμε το χαρτοφυλάκιο των δανείων μας κατά 81% σε Ευρώ 3,5 δισ., προσθέτοντας Ευρώ 516 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ διατηρούμε τη θέση μας στην πρώτη πεντάδα των τοπικών τραπεζών. Στη Βουλγαρία, η δύναμη του Δικτύου μας ανήλθε σε 84 Καταστήματα στο τέλος Ιουνίου 2008, ενώ 40 επιπλέον Καταστήματα βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής. Η εντονότερη δραστηριοποίησή μας στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ανταμείφθηκε με τον διπλασιασμό του μεριδίου μας στην αγορά των δανείων, το οποίο ανήλθε σε 4% στο τέλος Ιουνίου, κατατάσσοντάς μας στην πρώτη δεκάδα του κλάδου. Με την πρόσφατη ενίσχυση της διοικήσεως, διευρύναμε τη λειτουργική μας υποδομή για την ουσιαστικότερη υποστήριξη της αναπτύξεως του όγκου των εργασιών. Παράλληλα, η αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά έχει ήδη επιφέρει σημαντικά οφέλη, όπως προκύπτει τόσο από την αξιοσημείωτη αύξηση κατά 175% του πλήθους των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, όσο και από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση κατά 240% του αριθμού των λογαριασμών καταθέσεων που ανοίχθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στη Σερβία, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank Srbija a.d. σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών από την απόκτησή της, είμαστε στην πλέον κατάλληλη θέση να αξιοποιήσουμε το δίκτυο των 141 Καταστημάτων και την ανώτερη τραπεζική τεχνογνωσία μας, όπως προκύπτει από την εντυπωσιακή αύξηση των επιχειρηματικών μας δανείων κατά 53,8% Στην Αλβανία, το δίκτυο των 25 Καταστημάτων μας απέδωσε κέρδη Ευρώ 9 εκατ. κυρίως λόγω της επικεντρώσεώς μας στις εργασίες λιανικής τραπεζικής. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων κατέγραψε αύξηση 84,3% και ανήλθε σε Ευρώ 370 εκατ., εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά χορηγήσεις λιανικής, ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 375 εκατ. Στην Π.Γ.Δ.Μ., η παρουσία μας στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2 Καταστήματα σε σύνολο Δικτύου 19 μονάδων στο τέλος Ιουνίου, διπλασιάζοντας τη δύναμη του Δικτύου από τον Ιούνιο του Η επιταχυνόμενη ανάπτυξή μας αντανακλάται στην κατά 113,9% αύξηση των δανείων με το χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται σε Ευρώ 141 εκατ., κυρίως λόγω της ταχείας επεκτάσεως των χορηγήσεων προς ιδιώτες (+130%). ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις A Εξάμ. Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 214,6 193,1 11,1% Λειτουργικά Έξοδα 59,1 55,6 6,3% Ζημίες Απομειώσεως 30,7 41,2 (25,5%) Κέρδη προ Φόρων 124,8 96,3 29,6% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 18,9% 17,7% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,7% Έξοδα / Έσοδα 27,5% 28,8% Χρηματοδοτήσεις ,3% Tα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29,6% και ανήλθαν σε Ευρώ 124,8 εκατ. καθώς τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα 10 Επιχειρηματικά Κέντρα, τα οποία έχουν πλέον αναλάβει τη διαχείριση των σχέσεων με τις μεσαίες επιχειρήσεις. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1%, ωφελημένα από την επιτάχυνση στην αύξηση των χορηγήσεων του τομέα κατά 14,3%, ενώ η διαδικασία αναδιαπραγματεύσεως των όρων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση. 6

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου A Εξάμ. Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 47,2 57,2 (17,5%) Λειτουργικά Έξοδα 26,8 28,4 (5,4%) Κέρδη προ Φόρων 20,4 28,8 (29,4%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 62% 122,5% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,5% Έξοδα / Έσοδα 56,9% 49,6%. Κεφάλαια Πελατείας (16,4%) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 20,4 εκατ., λόγω της διατηρήσεως του δυσμενούς κλίματος στις αγορές. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε Ευρώ 9,6 δισ., παρά την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος. Το 2008 αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας στην προσέλκυση κεφαλαίων πελατείας αξιοποιώντας την πρωτοποριακή δέσμη των προϊόντων μας αμοιβαίων κεφαλαίων και τραπεζοασφαλειών. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την αναθεωρημένη προσέγγιση του εισοδηματικά υψηλότερου τμήματος της αγοράς μέσω του θεσμού Alpha Prime και της Alpha Private Bank. Ειδικότερα, το συνολικό μερίδιό μας στα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθε σε 27%, με κεφάλαια υπό διαχείριση Ευρώ 4,9 δισ. στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία. Προσφάτως, επενδύσαμε στην προώθηση νέων προϊόντων, όπως είναι δύο νέα επενδυτικά κεφάλαια στη ναυτιλία και στην αγορά των ακινήτων, καθώς και το πρώτο ελληνικό ETF στον δείκτη FTSE 20 Athens Index. Επιπλέον, τα υπόλοιπα του Private Βanking ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ. κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου αρνητικού κλίματος στις αγορές. Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Alpha Private Bank και Pictet Funds σχετικά με τη διάθεση των ειδικών θεματικών προϊόντων της τελευταίας που επενδύουν σε δραστηριότητες με θετική επίδραση στο περιβάλλον (εναλλακτικές μορφές ενέργειας, διαχειρίσεως υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογίας κ.ά.), εμπλουτίζει τις επενδυτικές επιλογές των πελατών του private banking καλύπτοντας και τις πλέον εξειδικευμένες επενδυτικές προτιμήσεις. Τέλος, σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα του Bancassurance. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία της ΑΧΑ στην προώθηση νέων προϊόντων και τις δυνατότητες διανομής του Δικτύου μας, προχωρούμε στον εμπλουτισμό της δέσμης προϊόντων μας, τα οποία απευθύνονται στο εισοδηματικά υψηλότερο τμήμα της αγοράς των ιδιωτών και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ των πλέον αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών μας στο πλαίσιο αυτό, συγκαταλέγονται το πρωτοποριακό επενδυτικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Alpha Απόδοση, το οποίο εισήχθη στην αγορά το 2007 και έχει ήδη υπερβεί του στόχους του πρώτου εξαμήνου, το νέο πρόγραμμα ασφαλίσεως δανειοληπτών επιχειρηματικών δανείων και το νέο πρόγραμμα απευθείας ασφαλίσεως περιουσίας ενυπόθηκων στοιχείων μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανασχεδιάζεται ο τρόπος διαθέσεως εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός προϊόντος που συνδέεται με τις πιστωτικές κάρτες. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων A Eξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 56,4 55,6 1,4% Λειτουργικά Έξοδα 19,9 17,7 12,1% Κέρδη προ Φόρων 36,4 37,8 (3,8%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 20,2% 19,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (5,8%) Έξοδα / Έσοδα 35,2% 31,9% Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 36,4 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 14,2 εκατ. αφορούν τον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής και κυρίως τις χρηματιστηριακές εργασίες, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες εξαιτίας της συνεχιζόμενης αρνητικής συγκυρίας στις αγορές. 7

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ Ιουν Μαρ Δεκ Σεπ Ιουν % Ιουν / Ιουν Ενεργητικό ,4% Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) ,8% Χρεόγραφα (42,3%) Καταθέσεις ,0% Private Banking (20,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (7,9%) Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως (1,8%) Υβριδικά Κεφάλαια (0,0%) Ίδια Κεφάλαια ,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ Α' Εξαμ Α' Εξαμ % μεταβολή Β' Τριμ.2008 Α' Τριμ.2008 Λειτουργικά Έσοδα 1.215, ,6 15,0% 624,2 591,0 Καθαρό Έσοδο Τόκων 897,8 752,5 19,3% 455,9 442,0 Ζημίες Απομειώσεως (142,0) (102,6) 38,4% (74,4) (67,6) Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) 755,9 649,9 16,3% 381,5 374,4 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 233,8 221,7 5,5% 118,5 115,3 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 40,3 40,6-0,7% 23,2 17,1 Λοιπά Έσοδα 43,2 41,8 3,4% 26,5 16,7 Λειτουργικά Έξοδα (550,3) (485,2) 13,4% (286,7) (263,5) Δαπάνες Προσωπικού (285,3) (258,7) 10,3% (146,0) (139,3) Γενικά Έξοδα (222,8) (191,4) 16,4% (118,9) (104,0) Αποσβέσεις (42,2) (35,1) 20,1% (21,9) (20,3) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 522,9 468,7 11,6% 263,1 259,9 Φόροι (108,1) (94,6) 14,2% (53,3) (54,7) Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 414,9 374,1 10,9% 209,7 205,1 Κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες 0,0 80,4 0,0 0,0 Καθαρά Κέρδη 414,1 454,0-8,8% 209,1 205,0 Τακτικά Καθαρά Κέρδη (*) 414,1 373,6 10,9% 209,1 205,0 ΔΕΙΚΤΕΣ Α' Εξαμ Α' Εξαμ Β' Τριμ.2008 Α' Τριμ.2008 Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 3,2% 3,0% 3,2% 3,2% Έξοδα / Έσοδα 45,3% 45,9% 45,9% 44,6% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 24,9% 20,7% 25,4% 24,5% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) (**) 11,4% 12,8% 11,4% 11,3% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) (**) 8,9% 9,8% 8,9% 8,8% (*) Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην AXA το 2007 (κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες) (**) Για λόγους συγκρισιμότητας, οι δείκτες για το 2007 είναι εκτίμηση σύμφωνα με τη Βασιλεία II. ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ.ευρώ Ιουν Ιουν % μεταβολή Δεκ Χρηματοδοτήσεις Πελατών ,1% Ελλάδα ,1% Στεγαστικά ,5% Καταναλωτικά ,7% Πιστωτικές Κάρτες ,2% Μικρές Επιχειρήσεις ,5% < πιστωτικό όριο ,9% Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,6% Στεγαστικά ,1% Καταναλωτική Πϊστη ,4% 789 Επιχειρηματικά Δάνεια ,5% Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών ,8% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα ,2% Όψεως και Ταμιευτηρίου (6,2%) Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank ,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,3% Πωλήσεις Ομολόγων ,3% Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Διαχείριση Κεφαλαίων (21,2%) Private Banking (20,9%)

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. H Αlpha Bank και η Eurbank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα o Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας o Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα