Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008"

Transcript

1 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2008 Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 12% 1 σε Ευρώ 1,03, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 25%. - Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε σε Ευρώ 897,8 εκατ., ενώ το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 20 πόντους σε 3,2%. - Οι καθαρές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 27,8% σε Ευρώ 46,8 δισ. καθώς τα νέα υπόλοιπα χορηγήσεων του δευτέρου τριμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 2,4 δισ., εκ των οποίων Eυρώ 1 δισ. προήλθε από την Ελλάδα και Ευρώ 1,2 δισ. από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Τα κεφάλαια πελατείας ανήλθαν σε Ευρώ 47,9 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 1,5 δισ. αφορούν σε προσέλκυση νέων καταθέσεων το δεύτερο τρίμηνο. Ενισχυμένα Λειτουργικά Αποτελέσματα - Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται υψηλή με τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως στο 8,9% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,4%. - Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 45,3%, παρά την επιταχυνόμενη επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με τον δείκτη καθυστερήσεων βελτιούμενο στο 3,5%. Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα - Τα κέρδη προ φόρων που προήλθαν από την οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 85,7 εκατ., ενισχυμένα κατά 72%, αντιπροσωπεύοντας το 16,4% των συνολικών κερδών προ φόρων. - Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις μας ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 74% και 38% αντιστοίχως, συμμετέχοντας με 20,4% και 15,8% στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Το Δίκτυο στο τέλος του εξαμήνου αριθμούσε 865 Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Η ισχυρή λειτουργική μας απόδοση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζουμε επιτυχώς την παρατεινόμενη αρνητική συγκυρία. Οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες μάς εξασφαλίζουν συνθήκες θετικής ρευστότητος και ισχυρής κεφαλαιακής διαρθρώσεως, στηρίζοντας την κερδοφόρο και ισορροπημένη από απόψεως κινδύνων ανάπτυξή μας. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 1 Προσαρμοσμένα ως προς τα έκτακτα έσοδα Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Αlpha Aσφαλιστικής στην ΑΧΑ το α τρίμηνο του

2 Στις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, διατηρήσαμε την υψηλή μας κερδοφορία. Συνεχίζουμε την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής μας παράλληλα με την προσέλκυση προσοδοφόρων εργασιών στην Ελλάδα και τη δυναμική ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού μας, εξασφαλίζοντας σημαντική ευελιξία στην άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξή μας. Εφαρμόζουμε με συνέπεια το επιχειρησιακό μας σχέδιο και συνεκτιμούμε διαρκώς τη διεθνή οικονομική συγκυρία. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Η Alpha Bank ολοκληρώνει την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Τον Ιούλιο, πρώτοι μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, εκδώσαμε καλυμμένες ομολογίες ύψους Ευρώ 2 δισ., στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος προγράμματός μας εκδόσεως καλυμμένων ομολογιών με εξασφάλιση στεγαστικά δάνεια ύψους Ευρώ 8 δισ. Η έκδοση αξιολογήθηκε από τους μεγαλύτερος οίκους πιστοληπτικής διαβαθμίσεως με την ανώτερη πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ. Με την συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού αντλήσεως κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές Ευρώ 4 δισ. Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ήδη ενισχυμένης ρευστότητός της, η Τράπεζα διευρύνει το πεδίο των εναλλακτικών πηγών αντλήσεως κεφαλαίων προετοιμάζοντας την τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Η έμφαση στην ισορροπημένη ανάπτυξη αντανακλάται στον δείκτη αποδοτικότητος των ιδίων κεφαλαίων 25% Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 420 πόντους σε ετήσια βάση λόγω της επιταχύνσεως του καθαρού εσόδου τόκων (+19,3%) και της σημαντικής βελτιώσεως της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητος, όπως καταδεικνύεται από τη μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα κατά 60 πόντους στο 45,3%. Η κερδοφορία μας είναι αξιοσημείωτη, εάν ληφθεί υπ όψιν η συγκριτικά περιορισμένη συγκέντρωση κινδύνων του χαρτοφυλακίου μας (περίπου 12% στην καταναλωτική πίστη και στα Βαλκάνια αντίστοιχα), αλλά και η συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε. Στο δεύτερο τρίμηνο αυξήσαμε τα υπόλοιπα των καταθέσεών μας στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,2 δισ. υπερκαλύπτοντας τις αντίστοιχες νέες χορηγήσεις που ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ. ενώ εξίσου σημαντική υπήρξε η αύξηση των καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά Ευρώ 567 εκατ. στο ίδιο χρονικό διάστημα. - Σε εξέλιξη τιμολογιακές αναπροσαρμογές των στοιχείων του ισολογισμού Λαμβάνοντας υπ όψιν την παρατεινόμενη αστάθεια στις πιστωτικές αγορές, ξεκινήσαμε στα τέλη Ιουλίου τη δεύτερη φάση τιμολογιακών αναπροσαρμογών στις χορηγήσεις ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων εντός του έτους. Αντίστοιχες κινήσεις πραγματοποιούνται και στο χαρτοφυλάκιο δανείων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο η πλήρης επίδραση των αναπροσαρμογών αυτών αναμένεται να καταγραφεί στα αποτελέσματά μας το Στο παθητικό, το περιθώριο των καταθέσεων μειώθηκε κατά 10 πόντους το δεύτερο τρίμηνο, υπό την επήρεια της εντάσεως του ανταγωνισμού μέσω των συνεχιζόμενων προσφορών. - Η δυναμική επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υποστηρίζεται από την επιταχυνόμενη ωρίμανση του Δικτύου Στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, η γεωγραφική παρουσία μας διευρύνθηκε κατά 142 Καταστήματα, τα οποία συνολικά ανήλθαν σε 447. Οι χορηγήσεις στα Βαλκάνια και στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 83% και 61% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να ανέλθει σε 8%. Στο δεύτερο τρίμηνο, οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,2 δισ., υπερβαίνοντας για πρώτη φορά την αντίστοιχη επίδοση στην Ελλάδα (Ευρώ 1 δισ., σε νέες χορηγήσεις). Στην Ουκρανία, προσφάτως, ολοκληρώσαμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Astra Bank κατά Ευρώ 126 εκατ., σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. - Έμφαση στην επέκταση στην Ελλάδα Η ανάπτυξη των εργασιών λιανικής τραπεζικής συνεχίσθηκε σταθερά, καθώς τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 25,7%, τα στεγαστικά δάνεια κατά 16,5% και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 20,9%. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού της οργανωτικής μας δομής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των μεσαίων επιχειρήσεων εδραιώνει τη θέση στην αγορά της τραπεζικής των επιχειρήσεων και δημιουργεί προϋποθέσεις επαναξιολογήσεως των σχέσεων με την πελατεία και αποτελεσματικότερης τιμολογήσεως των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 2

3 - Διάθεση ιδίων μετοχών 4% του μετοχικού κεφαλαίου σε επενδυτές του Κατάρ Η Alpha Bank διέθεσε μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως το 4% του μετοχικού της κεφαλαίου στην Paramount, επενδυτικό φορέα που εκπροσωπεί τα επενδυτικά συμφέροντα της πλέον επιφανούς οικογενείας του Κατάρ. Σε συνέχεια της συναλλαγής αυτής, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως ανήλθε σε 8,9% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,4%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. Ευρώ ) Α Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Έσοδα 1.215, ,6 15,0% Ελλάδα 974,3 896,5 8,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη 230,0 151,2 52,1% Έξοδα 550,3 485,2 13,4% Ελλάδα 414,5 390,0 6,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη 129,8 89,1 45,7% Ζημίες απομειώσεως 142,0 102,6 38,4% Κέρδη προ φόρων 522,9 468,7 11,6% Ελλάδα 432,4 416,3 3,9% Νοτιοανατολική Ευρώπη 85,7 49,8 72,1% Καθαρά Κέρδη* 414,1 373,6 10,9% * Κέρδη εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ το α τρίμηνο του 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ % μεταβολή Ενεργητικό ,4% Ίδια Κεφάλαια ,2% Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) ,1% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,1% 73,6% Κεφάλαια Πελατείας ,8% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,2% 38,3% Private Banking (20,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Πληροφορίες: Μαρίνος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O. Τηλ.: Μιχαήλ Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Ομίλου Τηλ.: Βασίλειος Ψάλτης, Διευθυντής Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Εταιρικής Αναπτύξεως Ομίλου Τηλ.: Αθήναι, 26 Αυγούστου

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 414,1 εκατ., αυξημένα κατά 10,9% εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ τον Μάρτιο του H επίδοση αυτή είναι σημαντική και καταδεικνύει τη θέση μας στην ελληνική αγορά και την επιταχυνόμενη πορεία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το καθαρό έσοδο τόκων σημείωσε αύξηση 19,3% και ανήλθε σε Ευρώ 897,8 εκατ. Το καθαρό περιθώριο τόκων διευρύνθηκε από 3% το α εξάμηνο του 2007 σε 3,2% τo αντίστοιχο διάστημα του 2008, ως αποτέλεσμα της δυναμικής πιστωτικής επεκτάσεώς μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και της στοχευμένης στροφής του χαρτοφυλακίου προς πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες εντός των ορίων της συντηρητικής πολιτικής αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 5,5%, υπό την επίδραση της ισχυρής αυξήσεως των εσόδων πιστωτικών καρτών κατά 26,3% και των εσόδων εμπορικής τραπεζικής κατά 7,2%, που αντισταθμίσθηκαν από τη συνυφασμένη με τις εξελίξεις στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον πτωτική πορεία των εσόδων διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου κατά 13,5%. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 40,3 εκατ. και τα λοιπά έσοδα σε Ευρώ 43,2 εκατ. Επίσης, σημαντική βελτίωση επιτεύχθηκε στον δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος ανήλθε σε 45,3%. Το λειτουργικό κόστος, λόγω της οργανικής αναπτύξεως που υλοποιούμε, αυξήθηκε κατά 13,4% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 550,3 εκατ., επηρεαζόμενο κυρίως από την κατά 10,3% αύξηση των δαπανών Προσωπικού και την κατά 16,4% αύξηση των γενικών εξόδων. Η επιτάχυνση στην επέκταση του Δικτύου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οδήγησε σε αύξηση του κόστους κατά 46%, συνεπεία του ανοίγματος 142 νέων Καταστημάτων και της αυξήσεως της δυνάμεως του Προσωπικού με περισσότερα από άτομα από τον Ιούνιο του Αντίστοιχα, στην Ελλάδα το λειτουργικό κόστος επεκτάθηκε κατά 6%, κυρίως λόγω των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων επεκτάθηκαν δυναμικά κατά 27,1%, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,6 δισ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται αφ ενός στην αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 16,1% και αφ ετέρου στην ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 73,6%. Απόρροια της διαφοροποιημένης γεωγραφικά παραγωγικής μας βάσεως αποτελούν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων εντός του δευτέρου τριμήνου Ευρώ 1,2 δισ. από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υπερέβησαν για πρώτη φορά τις εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα (Ευρώ 1 δισ.). Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 64 πόντους, επιβεβαιώνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο των 60 πόντων, στη βάση της βελτιώσεως των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και στην Κύπρο και των κατ αρχάς αποτελεσμάτων του ανασχεδιασμού των πιστωτικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, ο δείκτης καθυστερήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, ανήλθε σε 3,5%, σημαντικά βελτιωμένος έναντι του 4,4% τον Ιούνιο του Οι απομειώσεις δανείων, Ευρώ 875 εκατ., διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 2% του χαρτοφυλακίου των δανείων, μετά τη διενέργεια διαγραφών Ευρώ 82 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο και την κάλυψη των καθυστερήσεων σε ποσοστό 52,7%. Σημειώνεται ότι η κάλυψη των καθυστερήσεων συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων υπερβαίνει το 130%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ανήλθαν σε Ευρώ 47,9 δισ. Στο τέλος Ιουνίου, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 37,5 δισ. (+18%) αυξημένα κατά Ευρώ 1,5 δισ. εντός του τριμήνου. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων εκδόσεως Alpha Bank που διατίθενται στην πελατεία, επεκτάθηκαν κατά 15,2% σε Ευρώ 31 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω του Δικτύου μας, επιτύχαμε αύξηση καταθέσεων κατά 38,3%, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 5,9 δισ. Η εθνική εμβέλεια του Δικτύου μας σε όλες τις χώρες που αναπτύσσουμε την παρουσία μας συμβάλλει σημαντικά στην αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά, γεγονός που αιτιολογεί την κατακόρυφη αύξηση των μεγεθών μας. Tέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ., ενώ σε Ευρώ 4,9 δισ. ανήλθαν και τα αμοιβαία κεφάλαια, κυρίως λόγω της αποτιμήσεως σε τρέχουσες αξίες των αντίστοιχων κεφαλαίων υπό διαχείριση. 4

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις A Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 643,5 561,1 14,7% Λειτουργικά Έξοδα 286,5 269,2 6,4% Ζημίες Απομειώσεως 96,6 48,9 97,5% Κέρδη προ Φόρων 260,4 243,0 7,2% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 51,6% 57,3%. Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,2% Έξοδα / Έσοδα 44,5% 48,0%. Χρηματοδοτήσεις ,6% Το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα κέρδη προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 260,4 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 243 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 7,2%. Στη στεγαστική πίστη, όπου τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 10,6 δισ. στο τέλος του τριμήνου (+16,5%), διατηρήσαμε τη θέση μας στην αγορά, αξιοποιώντας δυναμικά την ολοκληρωμένη πλατφόρμα των προϊόντων μας. Η θέση μας στην καταναλωτική πίστη βελτιώθηκε περαιτέρω κυρίως λόγω της σημαντικά διαφοροποιημένης στρατηγικής που ακολουθούμε ως προς τη χρήση εναλλακτικών δικτύων διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων κατέγραψαν αύξηση 25,7% και ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ. Τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 20,2% ανερχόμενα σε Ευρώ 1,3 δισ., ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του πρωτοποριακού Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus, που επιτρέπει τη συλλογή πόντων και την εξαργύρωσή τους στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, στις κάρτες εκδόσεως Αlpha Bank. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των Ευρώ 2,5 εκατ. ή πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ., επεκτάθηκαν κατά 14,5%, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 90 χιλ.) κατέγραψαν αύξηση 20,9%. Η δυναμική των εργασιών στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων τροφοδοτείται από την προώθηση προϊόντων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την κάλυψη των αναγκών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων, την κεντρική διαχείριση των πιστωτικών και υποστηρικτικών διαδικασιών και τη διευρυμένη γεωγραφική κάλυψη. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη A Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 230,0 151,2 52,1% Λειτουργικά Έξοδα 129,8 89,1 45,7% Ζημίες Απομειώσεως 14,6 12,4 18,1% Κέρδη προ Φόρων 85,7 49,8 72,1% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 27,7% 24,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,3% Έξοδα / Έσοδα 56,4% 58,9%. Χρηματοδοτήσεις ,6% Καταθέσεις πελατών ,3% Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 72,1% σε Ευρώ 85,7 εκατ., λόγω της βελτιώσεως της αποδοτικότητος των Καταστημάτων μας, η οποία επιταχύνεται περαιτέρω μέσω και της αυξανόμενης πυκνότητος του Δικτύου στην περιοχή. Στην Κύπρο, οι εργασίες μας απέφεραν κέρδη προ φόρων Ευρώ 52,9 εκατ., αυξημένα κατά 38,5% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Η σημαντική αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει την τρίτη θέση στις χορηγήσεις με μερίδιο 12,9% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου (αυξημένο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούνιο του 2007) και τη βελτίωση της θέσεώς μας στις διεθνείς δραστηριότητες. Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,9 δισ. στο τέλος Ιουνίου, εκ των οποίων η νέα παραγωγή του δευτέρου τριμήνου ανέρχεται σε Ευρώ 311 εκατ., ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ. 5

6 Στη Ρουμανία, το μερίδιό μας στην αγορά των δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 7% στο τέλος του εξαμήνου. Τα κέρδη προ φόρων για το α εξάμηνο του 2008 ανήλθαν σε Ευρώ 33,2 εκατ. αυξημένα κατά 165,6%. Από τον Ιούλιο του 2007, στο πλαίσιο της ισορροπημένης αναπτυξιακής πολιτικής μας, καλύπτουμε την κεφαλαιακή μας θέση με πράξεις αντισταθμίσεως συναλλαγματικού κινδύνου. Στη διάρκεια του έτους αυξήσαμε το χαρτοφυλάκιο των δανείων μας κατά 81% σε Ευρώ 3,5 δισ., προσθέτοντας Ευρώ 516 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ διατηρούμε τη θέση μας στην πρώτη πεντάδα των τοπικών τραπεζών. Στη Βουλγαρία, η δύναμη του Δικτύου μας ανήλθε σε 84 Καταστήματα στο τέλος Ιουνίου 2008, ενώ 40 επιπλέον Καταστήματα βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής. Η εντονότερη δραστηριοποίησή μας στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ανταμείφθηκε με τον διπλασιασμό του μεριδίου μας στην αγορά των δανείων, το οποίο ανήλθε σε 4% στο τέλος Ιουνίου, κατατάσσοντάς μας στην πρώτη δεκάδα του κλάδου. Με την πρόσφατη ενίσχυση της διοικήσεως, διευρύναμε τη λειτουργική μας υποδομή για την ουσιαστικότερη υποστήριξη της αναπτύξεως του όγκου των εργασιών. Παράλληλα, η αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά έχει ήδη επιφέρει σημαντικά οφέλη, όπως προκύπτει τόσο από την αξιοσημείωτη αύξηση κατά 175% του πλήθους των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, όσο και από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση κατά 240% του αριθμού των λογαριασμών καταθέσεων που ανοίχθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στη Σερβία, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank Srbija a.d. σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών από την απόκτησή της, είμαστε στην πλέον κατάλληλη θέση να αξιοποιήσουμε το δίκτυο των 141 Καταστημάτων και την ανώτερη τραπεζική τεχνογνωσία μας, όπως προκύπτει από την εντυπωσιακή αύξηση των επιχειρηματικών μας δανείων κατά 53,8% Στην Αλβανία, το δίκτυο των 25 Καταστημάτων μας απέδωσε κέρδη Ευρώ 9 εκατ. κυρίως λόγω της επικεντρώσεώς μας στις εργασίες λιανικής τραπεζικής. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων κατέγραψε αύξηση 84,3% και ανήλθε σε Ευρώ 370 εκατ., εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά χορηγήσεις λιανικής, ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 375 εκατ. Στην Π.Γ.Δ.Μ., η παρουσία μας στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2 Καταστήματα σε σύνολο Δικτύου 19 μονάδων στο τέλος Ιουνίου, διπλασιάζοντας τη δύναμη του Δικτύου από τον Ιούνιο του Η επιταχυνόμενη ανάπτυξή μας αντανακλάται στην κατά 113,9% αύξηση των δανείων με το χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται σε Ευρώ 141 εκατ., κυρίως λόγω της ταχείας επεκτάσεως των χορηγήσεων προς ιδιώτες (+130%). ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις A Εξάμ. Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 214,6 193,1 11,1% Λειτουργικά Έξοδα 59,1 55,6 6,3% Ζημίες Απομειώσεως 30,7 41,2 (25,5%) Κέρδη προ Φόρων 124,8 96,3 29,6% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 18,9% 17,7% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,7% Έξοδα / Έσοδα 27,5% 28,8% Χρηματοδοτήσεις ,3% Tα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29,6% και ανήλθαν σε Ευρώ 124,8 εκατ. καθώς τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα 10 Επιχειρηματικά Κέντρα, τα οποία έχουν πλέον αναλάβει τη διαχείριση των σχέσεων με τις μεσαίες επιχειρήσεις. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1%, ωφελημένα από την επιτάχυνση στην αύξηση των χορηγήσεων του τομέα κατά 14,3%, ενώ η διαδικασία αναδιαπραγματεύσεως των όρων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση. 6

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου A Εξάμ. Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 47,2 57,2 (17,5%) Λειτουργικά Έξοδα 26,8 28,4 (5,4%) Κέρδη προ Φόρων 20,4 28,8 (29,4%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 62% 122,5% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,5% Έξοδα / Έσοδα 56,9% 49,6%. Κεφάλαια Πελατείας (16,4%) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 20,4 εκατ., λόγω της διατηρήσεως του δυσμενούς κλίματος στις αγορές. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε Ευρώ 9,6 δισ., παρά την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος. Το 2008 αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας στην προσέλκυση κεφαλαίων πελατείας αξιοποιώντας την πρωτοποριακή δέσμη των προϊόντων μας αμοιβαίων κεφαλαίων και τραπεζοασφαλειών. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την αναθεωρημένη προσέγγιση του εισοδηματικά υψηλότερου τμήματος της αγοράς μέσω του θεσμού Alpha Prime και της Alpha Private Bank. Ειδικότερα, το συνολικό μερίδιό μας στα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθε σε 27%, με κεφάλαια υπό διαχείριση Ευρώ 4,9 δισ. στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία. Προσφάτως, επενδύσαμε στην προώθηση νέων προϊόντων, όπως είναι δύο νέα επενδυτικά κεφάλαια στη ναυτιλία και στην αγορά των ακινήτων, καθώς και το πρώτο ελληνικό ETF στον δείκτη FTSE 20 Athens Index. Επιπλέον, τα υπόλοιπα του Private Βanking ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ. κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου αρνητικού κλίματος στις αγορές. Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Alpha Private Bank και Pictet Funds σχετικά με τη διάθεση των ειδικών θεματικών προϊόντων της τελευταίας που επενδύουν σε δραστηριότητες με θετική επίδραση στο περιβάλλον (εναλλακτικές μορφές ενέργειας, διαχειρίσεως υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογίας κ.ά.), εμπλουτίζει τις επενδυτικές επιλογές των πελατών του private banking καλύπτοντας και τις πλέον εξειδικευμένες επενδυτικές προτιμήσεις. Τέλος, σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα του Bancassurance. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία της ΑΧΑ στην προώθηση νέων προϊόντων και τις δυνατότητες διανομής του Δικτύου μας, προχωρούμε στον εμπλουτισμό της δέσμης προϊόντων μας, τα οποία απευθύνονται στο εισοδηματικά υψηλότερο τμήμα της αγοράς των ιδιωτών και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ των πλέον αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών μας στο πλαίσιο αυτό, συγκαταλέγονται το πρωτοποριακό επενδυτικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Alpha Απόδοση, το οποίο εισήχθη στην αγορά το 2007 και έχει ήδη υπερβεί του στόχους του πρώτου εξαμήνου, το νέο πρόγραμμα ασφαλίσεως δανειοληπτών επιχειρηματικών δανείων και το νέο πρόγραμμα απευθείας ασφαλίσεως περιουσίας ενυπόθηκων στοιχείων μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανασχεδιάζεται ο τρόπος διαθέσεως εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός προϊόντος που συνδέεται με τις πιστωτικές κάρτες. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων A Eξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 56,4 55,6 1,4% Λειτουργικά Έξοδα 19,9 17,7 12,1% Κέρδη προ Φόρων 36,4 37,8 (3,8%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 20,2% 19,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (5,8%) Έξοδα / Έσοδα 35,2% 31,9% Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 36,4 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 14,2 εκατ. αφορούν τον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής και κυρίως τις χρηματιστηριακές εργασίες, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες εξαιτίας της συνεχιζόμενης αρνητικής συγκυρίας στις αγορές. 7

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ Ιουν Μαρ Δεκ Σεπ Ιουν % Ιουν / Ιουν Ενεργητικό ,4% Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) ,8% Χρεόγραφα (42,3%) Καταθέσεις ,0% Private Banking (20,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (7,9%) Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως (1,8%) Υβριδικά Κεφάλαια (0,0%) Ίδια Κεφάλαια ,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ Α' Εξαμ Α' Εξαμ % μεταβολή Β' Τριμ.2008 Α' Τριμ.2008 Λειτουργικά Έσοδα 1.215, ,6 15,0% 624,2 591,0 Καθαρό Έσοδο Τόκων 897,8 752,5 19,3% 455,9 442,0 Ζημίες Απομειώσεως (142,0) (102,6) 38,4% (74,4) (67,6) Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) 755,9 649,9 16,3% 381,5 374,4 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 233,8 221,7 5,5% 118,5 115,3 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 40,3 40,6-0,7% 23,2 17,1 Λοιπά Έσοδα 43,2 41,8 3,4% 26,5 16,7 Λειτουργικά Έξοδα (550,3) (485,2) 13,4% (286,7) (263,5) Δαπάνες Προσωπικού (285,3) (258,7) 10,3% (146,0) (139,3) Γενικά Έξοδα (222,8) (191,4) 16,4% (118,9) (104,0) Αποσβέσεις (42,2) (35,1) 20,1% (21,9) (20,3) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 522,9 468,7 11,6% 263,1 259,9 Φόροι (108,1) (94,6) 14,2% (53,3) (54,7) Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 414,9 374,1 10,9% 209,7 205,1 Κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες 0,0 80,4 0,0 0,0 Καθαρά Κέρδη 414,1 454,0-8,8% 209,1 205,0 Τακτικά Καθαρά Κέρδη (*) 414,1 373,6 10,9% 209,1 205,0 ΔΕΙΚΤΕΣ Α' Εξαμ Α' Εξαμ Β' Τριμ.2008 Α' Τριμ.2008 Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 3,2% 3,0% 3,2% 3,2% Έξοδα / Έσοδα 45,3% 45,9% 45,9% 44,6% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 24,9% 20,7% 25,4% 24,5% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) (**) 11,4% 12,8% 11,4% 11,3% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) (**) 8,9% 9,8% 8,9% 8,8% (*) Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην AXA το 2007 (κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες) (**) Για λόγους συγκρισιμότητας, οι δείκτες για το 2007 είναι εκτίμηση σύμφωνα με τη Βασιλεία II. ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ.ευρώ Ιουν Ιουν % μεταβολή Δεκ Χρηματοδοτήσεις Πελατών ,1% Ελλάδα ,1% Στεγαστικά ,5% Καταναλωτικά ,7% Πιστωτικές Κάρτες ,2% Μικρές Επιχειρήσεις ,5% < πιστωτικό όριο ,9% Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,6% Στεγαστικά ,1% Καταναλωτική Πϊστη ,4% 789 Επιχειρηματικά Δάνεια ,5% Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών ,8% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα ,2% Όψεως και Ταμιευτηρίου (6,2%) Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank ,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,3% Πωλήσεις Ομολόγων ,3% Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Διαχείριση Κεφαλαίων (21,2%) Private Banking (20,9%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Αθήναι, 27 Mαρτίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2008 2007 2006 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.580 3.051 2.137 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 772 773 537 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2011 2010 2009 Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους 3.843 4.148 3.966 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 494 610 660 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα