Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008"

Transcript

1 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2008 Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 12% 1 σε Ευρώ 1,03, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 25%. - Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε σε Ευρώ 897,8 εκατ., ενώ το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 20 πόντους σε 3,2%. - Οι καθαρές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 27,8% σε Ευρώ 46,8 δισ. καθώς τα νέα υπόλοιπα χορηγήσεων του δευτέρου τριμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 2,4 δισ., εκ των οποίων Eυρώ 1 δισ. προήλθε από την Ελλάδα και Ευρώ 1,2 δισ. από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Τα κεφάλαια πελατείας ανήλθαν σε Ευρώ 47,9 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 1,5 δισ. αφορούν σε προσέλκυση νέων καταθέσεων το δεύτερο τρίμηνο. Ενισχυμένα Λειτουργικά Αποτελέσματα - Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται υψηλή με τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως στο 8,9% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,4%. - Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 45,3%, παρά την επιταχυνόμενη επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με τον δείκτη καθυστερήσεων βελτιούμενο στο 3,5%. Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα - Τα κέρδη προ φόρων που προήλθαν από την οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 85,7 εκατ., ενισχυμένα κατά 72%, αντιπροσωπεύοντας το 16,4% των συνολικών κερδών προ φόρων. - Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις μας ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 74% και 38% αντιστοίχως, συμμετέχοντας με 20,4% και 15,8% στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Το Δίκτυο στο τέλος του εξαμήνου αριθμούσε 865 Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Η ισχυρή λειτουργική μας απόδοση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζουμε επιτυχώς την παρατεινόμενη αρνητική συγκυρία. Οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες μάς εξασφαλίζουν συνθήκες θετικής ρευστότητος και ισχυρής κεφαλαιακής διαρθρώσεως, στηρίζοντας την κερδοφόρο και ισορροπημένη από απόψεως κινδύνων ανάπτυξή μας. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 1 Προσαρμοσμένα ως προς τα έκτακτα έσοδα Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Αlpha Aσφαλιστικής στην ΑΧΑ το α τρίμηνο του

2 Στις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, διατηρήσαμε την υψηλή μας κερδοφορία. Συνεχίζουμε την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής μας παράλληλα με την προσέλκυση προσοδοφόρων εργασιών στην Ελλάδα και τη δυναμική ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού μας, εξασφαλίζοντας σημαντική ευελιξία στην άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξή μας. Εφαρμόζουμε με συνέπεια το επιχειρησιακό μας σχέδιο και συνεκτιμούμε διαρκώς τη διεθνή οικονομική συγκυρία. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Η Alpha Bank ολοκληρώνει την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Τον Ιούλιο, πρώτοι μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, εκδώσαμε καλυμμένες ομολογίες ύψους Ευρώ 2 δισ., στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος προγράμματός μας εκδόσεως καλυμμένων ομολογιών με εξασφάλιση στεγαστικά δάνεια ύψους Ευρώ 8 δισ. Η έκδοση αξιολογήθηκε από τους μεγαλύτερος οίκους πιστοληπτικής διαβαθμίσεως με την ανώτερη πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ. Με την συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού αντλήσεως κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές Ευρώ 4 δισ. Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ήδη ενισχυμένης ρευστότητός της, η Τράπεζα διευρύνει το πεδίο των εναλλακτικών πηγών αντλήσεως κεφαλαίων προετοιμάζοντας την τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Η έμφαση στην ισορροπημένη ανάπτυξη αντανακλάται στον δείκτη αποδοτικότητος των ιδίων κεφαλαίων 25% Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 420 πόντους σε ετήσια βάση λόγω της επιταχύνσεως του καθαρού εσόδου τόκων (+19,3%) και της σημαντικής βελτιώσεως της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητος, όπως καταδεικνύεται από τη μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα κατά 60 πόντους στο 45,3%. Η κερδοφορία μας είναι αξιοσημείωτη, εάν ληφθεί υπ όψιν η συγκριτικά περιορισμένη συγκέντρωση κινδύνων του χαρτοφυλακίου μας (περίπου 12% στην καταναλωτική πίστη και στα Βαλκάνια αντίστοιχα), αλλά και η συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε. Στο δεύτερο τρίμηνο αυξήσαμε τα υπόλοιπα των καταθέσεών μας στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,2 δισ. υπερκαλύπτοντας τις αντίστοιχες νέες χορηγήσεις που ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ. ενώ εξίσου σημαντική υπήρξε η αύξηση των καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά Ευρώ 567 εκατ. στο ίδιο χρονικό διάστημα. - Σε εξέλιξη τιμολογιακές αναπροσαρμογές των στοιχείων του ισολογισμού Λαμβάνοντας υπ όψιν την παρατεινόμενη αστάθεια στις πιστωτικές αγορές, ξεκινήσαμε στα τέλη Ιουλίου τη δεύτερη φάση τιμολογιακών αναπροσαρμογών στις χορηγήσεις ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων εντός του έτους. Αντίστοιχες κινήσεις πραγματοποιούνται και στο χαρτοφυλάκιο δανείων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο η πλήρης επίδραση των αναπροσαρμογών αυτών αναμένεται να καταγραφεί στα αποτελέσματά μας το Στο παθητικό, το περιθώριο των καταθέσεων μειώθηκε κατά 10 πόντους το δεύτερο τρίμηνο, υπό την επήρεια της εντάσεως του ανταγωνισμού μέσω των συνεχιζόμενων προσφορών. - Η δυναμική επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υποστηρίζεται από την επιταχυνόμενη ωρίμανση του Δικτύου Στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, η γεωγραφική παρουσία μας διευρύνθηκε κατά 142 Καταστήματα, τα οποία συνολικά ανήλθαν σε 447. Οι χορηγήσεις στα Βαλκάνια και στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 83% και 61% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να ανέλθει σε 8%. Στο δεύτερο τρίμηνο, οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,2 δισ., υπερβαίνοντας για πρώτη φορά την αντίστοιχη επίδοση στην Ελλάδα (Ευρώ 1 δισ., σε νέες χορηγήσεις). Στην Ουκρανία, προσφάτως, ολοκληρώσαμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Astra Bank κατά Ευρώ 126 εκατ., σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. - Έμφαση στην επέκταση στην Ελλάδα Η ανάπτυξη των εργασιών λιανικής τραπεζικής συνεχίσθηκε σταθερά, καθώς τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 25,7%, τα στεγαστικά δάνεια κατά 16,5% και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 20,9%. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού της οργανωτικής μας δομής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των μεσαίων επιχειρήσεων εδραιώνει τη θέση στην αγορά της τραπεζικής των επιχειρήσεων και δημιουργεί προϋποθέσεις επαναξιολογήσεως των σχέσεων με την πελατεία και αποτελεσματικότερης τιμολογήσεως των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 2

3 - Διάθεση ιδίων μετοχών 4% του μετοχικού κεφαλαίου σε επενδυτές του Κατάρ Η Alpha Bank διέθεσε μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως το 4% του μετοχικού της κεφαλαίου στην Paramount, επενδυτικό φορέα που εκπροσωπεί τα επενδυτικά συμφέροντα της πλέον επιφανούς οικογενείας του Κατάρ. Σε συνέχεια της συναλλαγής αυτής, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως ανήλθε σε 8,9% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,4%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. Ευρώ ) Α Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Έσοδα 1.215, ,6 15,0% Ελλάδα 974,3 896,5 8,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη 230,0 151,2 52,1% Έξοδα 550,3 485,2 13,4% Ελλάδα 414,5 390,0 6,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη 129,8 89,1 45,7% Ζημίες απομειώσεως 142,0 102,6 38,4% Κέρδη προ φόρων 522,9 468,7 11,6% Ελλάδα 432,4 416,3 3,9% Νοτιοανατολική Ευρώπη 85,7 49,8 72,1% Καθαρά Κέρδη* 414,1 373,6 10,9% * Κέρδη εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ το α τρίμηνο του 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ % μεταβολή Ενεργητικό ,4% Ίδια Κεφάλαια ,2% Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) ,1% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,1% 73,6% Κεφάλαια Πελατείας ,8% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,2% 38,3% Private Banking (20,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Πληροφορίες: Μαρίνος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O. Τηλ.: Μιχαήλ Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Ομίλου Τηλ.: Βασίλειος Ψάλτης, Διευθυντής Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Εταιρικής Αναπτύξεως Ομίλου Τηλ.: Αθήναι, 26 Αυγούστου

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 414,1 εκατ., αυξημένα κατά 10,9% εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ τον Μάρτιο του H επίδοση αυτή είναι σημαντική και καταδεικνύει τη θέση μας στην ελληνική αγορά και την επιταχυνόμενη πορεία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το καθαρό έσοδο τόκων σημείωσε αύξηση 19,3% και ανήλθε σε Ευρώ 897,8 εκατ. Το καθαρό περιθώριο τόκων διευρύνθηκε από 3% το α εξάμηνο του 2007 σε 3,2% τo αντίστοιχο διάστημα του 2008, ως αποτέλεσμα της δυναμικής πιστωτικής επεκτάσεώς μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και της στοχευμένης στροφής του χαρτοφυλακίου προς πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες εντός των ορίων της συντηρητικής πολιτικής αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 5,5%, υπό την επίδραση της ισχυρής αυξήσεως των εσόδων πιστωτικών καρτών κατά 26,3% και των εσόδων εμπορικής τραπεζικής κατά 7,2%, που αντισταθμίσθηκαν από τη συνυφασμένη με τις εξελίξεις στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον πτωτική πορεία των εσόδων διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου κατά 13,5%. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 40,3 εκατ. και τα λοιπά έσοδα σε Ευρώ 43,2 εκατ. Επίσης, σημαντική βελτίωση επιτεύχθηκε στον δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος ανήλθε σε 45,3%. Το λειτουργικό κόστος, λόγω της οργανικής αναπτύξεως που υλοποιούμε, αυξήθηκε κατά 13,4% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 550,3 εκατ., επηρεαζόμενο κυρίως από την κατά 10,3% αύξηση των δαπανών Προσωπικού και την κατά 16,4% αύξηση των γενικών εξόδων. Η επιτάχυνση στην επέκταση του Δικτύου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οδήγησε σε αύξηση του κόστους κατά 46%, συνεπεία του ανοίγματος 142 νέων Καταστημάτων και της αυξήσεως της δυνάμεως του Προσωπικού με περισσότερα από άτομα από τον Ιούνιο του Αντίστοιχα, στην Ελλάδα το λειτουργικό κόστος επεκτάθηκε κατά 6%, κυρίως λόγω των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων επεκτάθηκαν δυναμικά κατά 27,1%, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,6 δισ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται αφ ενός στην αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 16,1% και αφ ετέρου στην ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 73,6%. Απόρροια της διαφοροποιημένης γεωγραφικά παραγωγικής μας βάσεως αποτελούν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων εντός του δευτέρου τριμήνου Ευρώ 1,2 δισ. από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υπερέβησαν για πρώτη φορά τις εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα (Ευρώ 1 δισ.). Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 64 πόντους, επιβεβαιώνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο των 60 πόντων, στη βάση της βελτιώσεως των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και στην Κύπρο και των κατ αρχάς αποτελεσμάτων του ανασχεδιασμού των πιστωτικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, ο δείκτης καθυστερήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, ανήλθε σε 3,5%, σημαντικά βελτιωμένος έναντι του 4,4% τον Ιούνιο του Οι απομειώσεις δανείων, Ευρώ 875 εκατ., διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 2% του χαρτοφυλακίου των δανείων, μετά τη διενέργεια διαγραφών Ευρώ 82 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο και την κάλυψη των καθυστερήσεων σε ποσοστό 52,7%. Σημειώνεται ότι η κάλυψη των καθυστερήσεων συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων υπερβαίνει το 130%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ανήλθαν σε Ευρώ 47,9 δισ. Στο τέλος Ιουνίου, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 37,5 δισ. (+18%) αυξημένα κατά Ευρώ 1,5 δισ. εντός του τριμήνου. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων εκδόσεως Alpha Bank που διατίθενται στην πελατεία, επεκτάθηκαν κατά 15,2% σε Ευρώ 31 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω του Δικτύου μας, επιτύχαμε αύξηση καταθέσεων κατά 38,3%, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 5,9 δισ. Η εθνική εμβέλεια του Δικτύου μας σε όλες τις χώρες που αναπτύσσουμε την παρουσία μας συμβάλλει σημαντικά στην αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά, γεγονός που αιτιολογεί την κατακόρυφη αύξηση των μεγεθών μας. Tέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ., ενώ σε Ευρώ 4,9 δισ. ανήλθαν και τα αμοιβαία κεφάλαια, κυρίως λόγω της αποτιμήσεως σε τρέχουσες αξίες των αντίστοιχων κεφαλαίων υπό διαχείριση. 4

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις A Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 643,5 561,1 14,7% Λειτουργικά Έξοδα 286,5 269,2 6,4% Ζημίες Απομειώσεως 96,6 48,9 97,5% Κέρδη προ Φόρων 260,4 243,0 7,2% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 51,6% 57,3%. Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,2% Έξοδα / Έσοδα 44,5% 48,0%. Χρηματοδοτήσεις ,6% Το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα κέρδη προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 260,4 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 243 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 7,2%. Στη στεγαστική πίστη, όπου τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 10,6 δισ. στο τέλος του τριμήνου (+16,5%), διατηρήσαμε τη θέση μας στην αγορά, αξιοποιώντας δυναμικά την ολοκληρωμένη πλατφόρμα των προϊόντων μας. Η θέση μας στην καταναλωτική πίστη βελτιώθηκε περαιτέρω κυρίως λόγω της σημαντικά διαφοροποιημένης στρατηγικής που ακολουθούμε ως προς τη χρήση εναλλακτικών δικτύων διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων κατέγραψαν αύξηση 25,7% και ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ. Τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 20,2% ανερχόμενα σε Ευρώ 1,3 δισ., ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του πρωτοποριακού Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus, που επιτρέπει τη συλλογή πόντων και την εξαργύρωσή τους στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, στις κάρτες εκδόσεως Αlpha Bank. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των Ευρώ 2,5 εκατ. ή πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ., επεκτάθηκαν κατά 14,5%, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 90 χιλ.) κατέγραψαν αύξηση 20,9%. Η δυναμική των εργασιών στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων τροφοδοτείται από την προώθηση προϊόντων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την κάλυψη των αναγκών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων, την κεντρική διαχείριση των πιστωτικών και υποστηρικτικών διαδικασιών και τη διευρυμένη γεωγραφική κάλυψη. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη A Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 230,0 151,2 52,1% Λειτουργικά Έξοδα 129,8 89,1 45,7% Ζημίες Απομειώσεως 14,6 12,4 18,1% Κέρδη προ Φόρων 85,7 49,8 72,1% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 27,7% 24,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,3% Έξοδα / Έσοδα 56,4% 58,9%. Χρηματοδοτήσεις ,6% Καταθέσεις πελατών ,3% Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 72,1% σε Ευρώ 85,7 εκατ., λόγω της βελτιώσεως της αποδοτικότητος των Καταστημάτων μας, η οποία επιταχύνεται περαιτέρω μέσω και της αυξανόμενης πυκνότητος του Δικτύου στην περιοχή. Στην Κύπρο, οι εργασίες μας απέφεραν κέρδη προ φόρων Ευρώ 52,9 εκατ., αυξημένα κατά 38,5% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Η σημαντική αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει την τρίτη θέση στις χορηγήσεις με μερίδιο 12,9% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου (αυξημένο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούνιο του 2007) και τη βελτίωση της θέσεώς μας στις διεθνείς δραστηριότητες. Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,9 δισ. στο τέλος Ιουνίου, εκ των οποίων η νέα παραγωγή του δευτέρου τριμήνου ανέρχεται σε Ευρώ 311 εκατ., ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ. 5

6 Στη Ρουμανία, το μερίδιό μας στην αγορά των δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 7% στο τέλος του εξαμήνου. Τα κέρδη προ φόρων για το α εξάμηνο του 2008 ανήλθαν σε Ευρώ 33,2 εκατ. αυξημένα κατά 165,6%. Από τον Ιούλιο του 2007, στο πλαίσιο της ισορροπημένης αναπτυξιακής πολιτικής μας, καλύπτουμε την κεφαλαιακή μας θέση με πράξεις αντισταθμίσεως συναλλαγματικού κινδύνου. Στη διάρκεια του έτους αυξήσαμε το χαρτοφυλάκιο των δανείων μας κατά 81% σε Ευρώ 3,5 δισ., προσθέτοντας Ευρώ 516 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ διατηρούμε τη θέση μας στην πρώτη πεντάδα των τοπικών τραπεζών. Στη Βουλγαρία, η δύναμη του Δικτύου μας ανήλθε σε 84 Καταστήματα στο τέλος Ιουνίου 2008, ενώ 40 επιπλέον Καταστήματα βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής. Η εντονότερη δραστηριοποίησή μας στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ανταμείφθηκε με τον διπλασιασμό του μεριδίου μας στην αγορά των δανείων, το οποίο ανήλθε σε 4% στο τέλος Ιουνίου, κατατάσσοντάς μας στην πρώτη δεκάδα του κλάδου. Με την πρόσφατη ενίσχυση της διοικήσεως, διευρύναμε τη λειτουργική μας υποδομή για την ουσιαστικότερη υποστήριξη της αναπτύξεως του όγκου των εργασιών. Παράλληλα, η αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά έχει ήδη επιφέρει σημαντικά οφέλη, όπως προκύπτει τόσο από την αξιοσημείωτη αύξηση κατά 175% του πλήθους των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, όσο και από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση κατά 240% του αριθμού των λογαριασμών καταθέσεων που ανοίχθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στη Σερβία, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank Srbija a.d. σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών από την απόκτησή της, είμαστε στην πλέον κατάλληλη θέση να αξιοποιήσουμε το δίκτυο των 141 Καταστημάτων και την ανώτερη τραπεζική τεχνογνωσία μας, όπως προκύπτει από την εντυπωσιακή αύξηση των επιχειρηματικών μας δανείων κατά 53,8% Στην Αλβανία, το δίκτυο των 25 Καταστημάτων μας απέδωσε κέρδη Ευρώ 9 εκατ. κυρίως λόγω της επικεντρώσεώς μας στις εργασίες λιανικής τραπεζικής. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων κατέγραψε αύξηση 84,3% και ανήλθε σε Ευρώ 370 εκατ., εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά χορηγήσεις λιανικής, ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 375 εκατ. Στην Π.Γ.Δ.Μ., η παρουσία μας στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2 Καταστήματα σε σύνολο Δικτύου 19 μονάδων στο τέλος Ιουνίου, διπλασιάζοντας τη δύναμη του Δικτύου από τον Ιούνιο του Η επιταχυνόμενη ανάπτυξή μας αντανακλάται στην κατά 113,9% αύξηση των δανείων με το χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται σε Ευρώ 141 εκατ., κυρίως λόγω της ταχείας επεκτάσεως των χορηγήσεων προς ιδιώτες (+130%). ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις A Εξάμ. Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 214,6 193,1 11,1% Λειτουργικά Έξοδα 59,1 55,6 6,3% Ζημίες Απομειώσεως 30,7 41,2 (25,5%) Κέρδη προ Φόρων 124,8 96,3 29,6% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 18,9% 17,7% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,7% Έξοδα / Έσοδα 27,5% 28,8% Χρηματοδοτήσεις ,3% Tα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29,6% και ανήλθαν σε Ευρώ 124,8 εκατ. καθώς τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα 10 Επιχειρηματικά Κέντρα, τα οποία έχουν πλέον αναλάβει τη διαχείριση των σχέσεων με τις μεσαίες επιχειρήσεις. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1%, ωφελημένα από την επιτάχυνση στην αύξηση των χορηγήσεων του τομέα κατά 14,3%, ενώ η διαδικασία αναδιαπραγματεύσεως των όρων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση. 6

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου A Εξάμ. Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 47,2 57,2 (17,5%) Λειτουργικά Έξοδα 26,8 28,4 (5,4%) Κέρδη προ Φόρων 20,4 28,8 (29,4%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 62% 122,5% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,5% Έξοδα / Έσοδα 56,9% 49,6%. Κεφάλαια Πελατείας (16,4%) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 20,4 εκατ., λόγω της διατηρήσεως του δυσμενούς κλίματος στις αγορές. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε Ευρώ 9,6 δισ., παρά την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος. Το 2008 αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας στην προσέλκυση κεφαλαίων πελατείας αξιοποιώντας την πρωτοποριακή δέσμη των προϊόντων μας αμοιβαίων κεφαλαίων και τραπεζοασφαλειών. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την αναθεωρημένη προσέγγιση του εισοδηματικά υψηλότερου τμήματος της αγοράς μέσω του θεσμού Alpha Prime και της Alpha Private Bank. Ειδικότερα, το συνολικό μερίδιό μας στα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθε σε 27%, με κεφάλαια υπό διαχείριση Ευρώ 4,9 δισ. στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία. Προσφάτως, επενδύσαμε στην προώθηση νέων προϊόντων, όπως είναι δύο νέα επενδυτικά κεφάλαια στη ναυτιλία και στην αγορά των ακινήτων, καθώς και το πρώτο ελληνικό ETF στον δείκτη FTSE 20 Athens Index. Επιπλέον, τα υπόλοιπα του Private Βanking ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ. κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου αρνητικού κλίματος στις αγορές. Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Alpha Private Bank και Pictet Funds σχετικά με τη διάθεση των ειδικών θεματικών προϊόντων της τελευταίας που επενδύουν σε δραστηριότητες με θετική επίδραση στο περιβάλλον (εναλλακτικές μορφές ενέργειας, διαχειρίσεως υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογίας κ.ά.), εμπλουτίζει τις επενδυτικές επιλογές των πελατών του private banking καλύπτοντας και τις πλέον εξειδικευμένες επενδυτικές προτιμήσεις. Τέλος, σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα του Bancassurance. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία της ΑΧΑ στην προώθηση νέων προϊόντων και τις δυνατότητες διανομής του Δικτύου μας, προχωρούμε στον εμπλουτισμό της δέσμης προϊόντων μας, τα οποία απευθύνονται στο εισοδηματικά υψηλότερο τμήμα της αγοράς των ιδιωτών και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ των πλέον αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών μας στο πλαίσιο αυτό, συγκαταλέγονται το πρωτοποριακό επενδυτικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Alpha Απόδοση, το οποίο εισήχθη στην αγορά το 2007 και έχει ήδη υπερβεί του στόχους του πρώτου εξαμήνου, το νέο πρόγραμμα ασφαλίσεως δανειοληπτών επιχειρηματικών δανείων και το νέο πρόγραμμα απευθείας ασφαλίσεως περιουσίας ενυπόθηκων στοιχείων μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανασχεδιάζεται ο τρόπος διαθέσεως εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός προϊόντος που συνδέεται με τις πιστωτικές κάρτες. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων A Eξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 56,4 55,6 1,4% Λειτουργικά Έξοδα 19,9 17,7 12,1% Κέρδη προ Φόρων 36,4 37,8 (3,8%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 20,2% 19,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (5,8%) Έξοδα / Έσοδα 35,2% 31,9% Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 36,4 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 14,2 εκατ. αφορούν τον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής και κυρίως τις χρηματιστηριακές εργασίες, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες εξαιτίας της συνεχιζόμενης αρνητικής συγκυρίας στις αγορές. 7

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ Ιουν Μαρ Δεκ Σεπ Ιουν % Ιουν / Ιουν Ενεργητικό ,4% Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) ,8% Χρεόγραφα (42,3%) Καταθέσεις ,0% Private Banking (20,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (7,9%) Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως (1,8%) Υβριδικά Κεφάλαια (0,0%) Ίδια Κεφάλαια ,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ Α' Εξαμ Α' Εξαμ % μεταβολή Β' Τριμ.2008 Α' Τριμ.2008 Λειτουργικά Έσοδα 1.215, ,6 15,0% 624,2 591,0 Καθαρό Έσοδο Τόκων 897,8 752,5 19,3% 455,9 442,0 Ζημίες Απομειώσεως (142,0) (102,6) 38,4% (74,4) (67,6) Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) 755,9 649,9 16,3% 381,5 374,4 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 233,8 221,7 5,5% 118,5 115,3 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 40,3 40,6-0,7% 23,2 17,1 Λοιπά Έσοδα 43,2 41,8 3,4% 26,5 16,7 Λειτουργικά Έξοδα (550,3) (485,2) 13,4% (286,7) (263,5) Δαπάνες Προσωπικού (285,3) (258,7) 10,3% (146,0) (139,3) Γενικά Έξοδα (222,8) (191,4) 16,4% (118,9) (104,0) Αποσβέσεις (42,2) (35,1) 20,1% (21,9) (20,3) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 522,9 468,7 11,6% 263,1 259,9 Φόροι (108,1) (94,6) 14,2% (53,3) (54,7) Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 414,9 374,1 10,9% 209,7 205,1 Κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες 0,0 80,4 0,0 0,0 Καθαρά Κέρδη 414,1 454,0-8,8% 209,1 205,0 Τακτικά Καθαρά Κέρδη (*) 414,1 373,6 10,9% 209,1 205,0 ΔΕΙΚΤΕΣ Α' Εξαμ Α' Εξαμ Β' Τριμ.2008 Α' Τριμ.2008 Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 3,2% 3,0% 3,2% 3,2% Έξοδα / Έσοδα 45,3% 45,9% 45,9% 44,6% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 24,9% 20,7% 25,4% 24,5% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) (**) 11,4% 12,8% 11,4% 11,3% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) (**) 8,9% 9,8% 8,9% 8,8% (*) Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην AXA το 2007 (κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες) (**) Για λόγους συγκρισιμότητας, οι δείκτες για το 2007 είναι εκτίμηση σύμφωνα με τη Βασιλεία II. ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ.ευρώ Ιουν Ιουν % μεταβολή Δεκ Χρηματοδοτήσεις Πελατών ,1% Ελλάδα ,1% Στεγαστικά ,5% Καταναλωτικά ,7% Πιστωτικές Κάρτες ,2% Μικρές Επιχειρήσεις ,5% < πιστωτικό όριο ,9% Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,6% Στεγαστικά ,1% Καταναλωτική Πϊστη ,4% 789 Επιχειρηματικά Δάνεια ,5% Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών ,8% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα ,2% Όψεως και Ταμιευτηρίου (6,2%) Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank ,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,3% Πωλήσεις Ομολόγων ,3% Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Διαχείριση Κεφαλαίων (21,2%) Private Banking (20,9%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση καθαρών κερδών 18% σε Ευρώ 205 εκατ. 1 Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25%, μεσούσης της πιστωτικής κρίσεως Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα Αποτελέσματα Έτους 2007 Aύξηση Καθαρών Κερδών 54% σε Ευρώ 850 εκατ. Αύξηση Μερίσματος 20% σε Ευρώ 0,90 ανά μετοχή Σε πορεία επιτεύξεως των νέων στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 11 9 7 5 3 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 614 625-1,8% Απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 1 ου εξαμήνου 2009 στα 708 εκατ. (-13%), σε προ-κρίσεως επίπεδα Αύξηση προ-προβλέψεων κερδών εξαμήνου σε 1.5 δισ., +21% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα