Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008"

Transcript

1 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2008 Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 12% 1 σε Ευρώ 1,03, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 25%. - Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε σε Ευρώ 897,8 εκατ., ενώ το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 20 πόντους σε 3,2%. - Οι καθαρές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 27,8% σε Ευρώ 46,8 δισ. καθώς τα νέα υπόλοιπα χορηγήσεων του δευτέρου τριμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 2,4 δισ., εκ των οποίων Eυρώ 1 δισ. προήλθε από την Ελλάδα και Ευρώ 1,2 δισ. από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Τα κεφάλαια πελατείας ανήλθαν σε Ευρώ 47,9 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 1,5 δισ. αφορούν σε προσέλκυση νέων καταθέσεων το δεύτερο τρίμηνο. Ενισχυμένα Λειτουργικά Αποτελέσματα - Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται υψηλή με τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως στο 8,9% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,4%. - Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 45,3%, παρά την επιταχυνόμενη επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με τον δείκτη καθυστερήσεων βελτιούμενο στο 3,5%. Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα - Τα κέρδη προ φόρων που προήλθαν από την οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 85,7 εκατ., ενισχυμένα κατά 72%, αντιπροσωπεύοντας το 16,4% των συνολικών κερδών προ φόρων. - Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις μας ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 74% και 38% αντιστοίχως, συμμετέχοντας με 20,4% και 15,8% στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Το Δίκτυο στο τέλος του εξαμήνου αριθμούσε 865 Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Η ισχυρή λειτουργική μας απόδοση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζουμε επιτυχώς την παρατεινόμενη αρνητική συγκυρία. Οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες μάς εξασφαλίζουν συνθήκες θετικής ρευστότητος και ισχυρής κεφαλαιακής διαρθρώσεως, στηρίζοντας την κερδοφόρο και ισορροπημένη από απόψεως κινδύνων ανάπτυξή μας. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 1 Προσαρμοσμένα ως προς τα έκτακτα έσοδα Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Αlpha Aσφαλιστικής στην ΑΧΑ το α τρίμηνο του

2 Στις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, διατηρήσαμε την υψηλή μας κερδοφορία. Συνεχίζουμε την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής μας παράλληλα με την προσέλκυση προσοδοφόρων εργασιών στην Ελλάδα και τη δυναμική ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού μας, εξασφαλίζοντας σημαντική ευελιξία στην άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξή μας. Εφαρμόζουμε με συνέπεια το επιχειρησιακό μας σχέδιο και συνεκτιμούμε διαρκώς τη διεθνή οικονομική συγκυρία. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Η Alpha Bank ολοκληρώνει την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Τον Ιούλιο, πρώτοι μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, εκδώσαμε καλυμμένες ομολογίες ύψους Ευρώ 2 δισ., στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος προγράμματός μας εκδόσεως καλυμμένων ομολογιών με εξασφάλιση στεγαστικά δάνεια ύψους Ευρώ 8 δισ. Η έκδοση αξιολογήθηκε από τους μεγαλύτερος οίκους πιστοληπτικής διαβαθμίσεως με την ανώτερη πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ. Με την συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού αντλήσεως κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές Ευρώ 4 δισ. Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ήδη ενισχυμένης ρευστότητός της, η Τράπεζα διευρύνει το πεδίο των εναλλακτικών πηγών αντλήσεως κεφαλαίων προετοιμάζοντας την τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Η έμφαση στην ισορροπημένη ανάπτυξη αντανακλάται στον δείκτη αποδοτικότητος των ιδίων κεφαλαίων 25% Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 420 πόντους σε ετήσια βάση λόγω της επιταχύνσεως του καθαρού εσόδου τόκων (+19,3%) και της σημαντικής βελτιώσεως της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητος, όπως καταδεικνύεται από τη μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα κατά 60 πόντους στο 45,3%. Η κερδοφορία μας είναι αξιοσημείωτη, εάν ληφθεί υπ όψιν η συγκριτικά περιορισμένη συγκέντρωση κινδύνων του χαρτοφυλακίου μας (περίπου 12% στην καταναλωτική πίστη και στα Βαλκάνια αντίστοιχα), αλλά και η συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε. Στο δεύτερο τρίμηνο αυξήσαμε τα υπόλοιπα των καταθέσεών μας στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,2 δισ. υπερκαλύπτοντας τις αντίστοιχες νέες χορηγήσεις που ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ. ενώ εξίσου σημαντική υπήρξε η αύξηση των καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά Ευρώ 567 εκατ. στο ίδιο χρονικό διάστημα. - Σε εξέλιξη τιμολογιακές αναπροσαρμογές των στοιχείων του ισολογισμού Λαμβάνοντας υπ όψιν την παρατεινόμενη αστάθεια στις πιστωτικές αγορές, ξεκινήσαμε στα τέλη Ιουλίου τη δεύτερη φάση τιμολογιακών αναπροσαρμογών στις χορηγήσεις ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων εντός του έτους. Αντίστοιχες κινήσεις πραγματοποιούνται και στο χαρτοφυλάκιο δανείων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο η πλήρης επίδραση των αναπροσαρμογών αυτών αναμένεται να καταγραφεί στα αποτελέσματά μας το Στο παθητικό, το περιθώριο των καταθέσεων μειώθηκε κατά 10 πόντους το δεύτερο τρίμηνο, υπό την επήρεια της εντάσεως του ανταγωνισμού μέσω των συνεχιζόμενων προσφορών. - Η δυναμική επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υποστηρίζεται από την επιταχυνόμενη ωρίμανση του Δικτύου Στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, η γεωγραφική παρουσία μας διευρύνθηκε κατά 142 Καταστήματα, τα οποία συνολικά ανήλθαν σε 447. Οι χορηγήσεις στα Βαλκάνια και στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 83% και 61% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να ανέλθει σε 8%. Στο δεύτερο τρίμηνο, οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,2 δισ., υπερβαίνοντας για πρώτη φορά την αντίστοιχη επίδοση στην Ελλάδα (Ευρώ 1 δισ., σε νέες χορηγήσεις). Στην Ουκρανία, προσφάτως, ολοκληρώσαμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Astra Bank κατά Ευρώ 126 εκατ., σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. - Έμφαση στην επέκταση στην Ελλάδα Η ανάπτυξη των εργασιών λιανικής τραπεζικής συνεχίσθηκε σταθερά, καθώς τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 25,7%, τα στεγαστικά δάνεια κατά 16,5% και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 20,9%. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού της οργανωτικής μας δομής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των μεσαίων επιχειρήσεων εδραιώνει τη θέση στην αγορά της τραπεζικής των επιχειρήσεων και δημιουργεί προϋποθέσεις επαναξιολογήσεως των σχέσεων με την πελατεία και αποτελεσματικότερης τιμολογήσεως των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 2

3 - Διάθεση ιδίων μετοχών 4% του μετοχικού κεφαλαίου σε επενδυτές του Κατάρ Η Alpha Bank διέθεσε μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως το 4% του μετοχικού της κεφαλαίου στην Paramount, επενδυτικό φορέα που εκπροσωπεί τα επενδυτικά συμφέροντα της πλέον επιφανούς οικογενείας του Κατάρ. Σε συνέχεια της συναλλαγής αυτής, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως ανήλθε σε 8,9% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,4%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. Ευρώ ) Α Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Έσοδα 1.215, ,6 15,0% Ελλάδα 974,3 896,5 8,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη 230,0 151,2 52,1% Έξοδα 550,3 485,2 13,4% Ελλάδα 414,5 390,0 6,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη 129,8 89,1 45,7% Ζημίες απομειώσεως 142,0 102,6 38,4% Κέρδη προ φόρων 522,9 468,7 11,6% Ελλάδα 432,4 416,3 3,9% Νοτιοανατολική Ευρώπη 85,7 49,8 72,1% Καθαρά Κέρδη* 414,1 373,6 10,9% * Κέρδη εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ το α τρίμηνο του 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ % μεταβολή Ενεργητικό ,4% Ίδια Κεφάλαια ,2% Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) ,1% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,1% 73,6% Κεφάλαια Πελατείας ,8% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,2% 38,3% Private Banking (20,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Πληροφορίες: Μαρίνος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O. Τηλ.: Μιχαήλ Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Ομίλου Τηλ.: Βασίλειος Ψάλτης, Διευθυντής Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Εταιρικής Αναπτύξεως Ομίλου Τηλ.: Αθήναι, 26 Αυγούστου

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 414,1 εκατ., αυξημένα κατά 10,9% εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ τον Μάρτιο του H επίδοση αυτή είναι σημαντική και καταδεικνύει τη θέση μας στην ελληνική αγορά και την επιταχυνόμενη πορεία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το καθαρό έσοδο τόκων σημείωσε αύξηση 19,3% και ανήλθε σε Ευρώ 897,8 εκατ. Το καθαρό περιθώριο τόκων διευρύνθηκε από 3% το α εξάμηνο του 2007 σε 3,2% τo αντίστοιχο διάστημα του 2008, ως αποτέλεσμα της δυναμικής πιστωτικής επεκτάσεώς μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και της στοχευμένης στροφής του χαρτοφυλακίου προς πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες εντός των ορίων της συντηρητικής πολιτικής αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 5,5%, υπό την επίδραση της ισχυρής αυξήσεως των εσόδων πιστωτικών καρτών κατά 26,3% και των εσόδων εμπορικής τραπεζικής κατά 7,2%, που αντισταθμίσθηκαν από τη συνυφασμένη με τις εξελίξεις στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον πτωτική πορεία των εσόδων διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου κατά 13,5%. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 40,3 εκατ. και τα λοιπά έσοδα σε Ευρώ 43,2 εκατ. Επίσης, σημαντική βελτίωση επιτεύχθηκε στον δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος ανήλθε σε 45,3%. Το λειτουργικό κόστος, λόγω της οργανικής αναπτύξεως που υλοποιούμε, αυξήθηκε κατά 13,4% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 550,3 εκατ., επηρεαζόμενο κυρίως από την κατά 10,3% αύξηση των δαπανών Προσωπικού και την κατά 16,4% αύξηση των γενικών εξόδων. Η επιτάχυνση στην επέκταση του Δικτύου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οδήγησε σε αύξηση του κόστους κατά 46%, συνεπεία του ανοίγματος 142 νέων Καταστημάτων και της αυξήσεως της δυνάμεως του Προσωπικού με περισσότερα από άτομα από τον Ιούνιο του Αντίστοιχα, στην Ελλάδα το λειτουργικό κόστος επεκτάθηκε κατά 6%, κυρίως λόγω των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων επεκτάθηκαν δυναμικά κατά 27,1%, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,6 δισ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται αφ ενός στην αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 16,1% και αφ ετέρου στην ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 73,6%. Απόρροια της διαφοροποιημένης γεωγραφικά παραγωγικής μας βάσεως αποτελούν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων εντός του δευτέρου τριμήνου Ευρώ 1,2 δισ. από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υπερέβησαν για πρώτη φορά τις εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα (Ευρώ 1 δισ.). Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 64 πόντους, επιβεβαιώνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο των 60 πόντων, στη βάση της βελτιώσεως των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και στην Κύπρο και των κατ αρχάς αποτελεσμάτων του ανασχεδιασμού των πιστωτικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, ο δείκτης καθυστερήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, ανήλθε σε 3,5%, σημαντικά βελτιωμένος έναντι του 4,4% τον Ιούνιο του Οι απομειώσεις δανείων, Ευρώ 875 εκατ., διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 2% του χαρτοφυλακίου των δανείων, μετά τη διενέργεια διαγραφών Ευρώ 82 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο και την κάλυψη των καθυστερήσεων σε ποσοστό 52,7%. Σημειώνεται ότι η κάλυψη των καθυστερήσεων συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων υπερβαίνει το 130%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ανήλθαν σε Ευρώ 47,9 δισ. Στο τέλος Ιουνίου, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 37,5 δισ. (+18%) αυξημένα κατά Ευρώ 1,5 δισ. εντός του τριμήνου. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων εκδόσεως Alpha Bank που διατίθενται στην πελατεία, επεκτάθηκαν κατά 15,2% σε Ευρώ 31 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω του Δικτύου μας, επιτύχαμε αύξηση καταθέσεων κατά 38,3%, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 5,9 δισ. Η εθνική εμβέλεια του Δικτύου μας σε όλες τις χώρες που αναπτύσσουμε την παρουσία μας συμβάλλει σημαντικά στην αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά, γεγονός που αιτιολογεί την κατακόρυφη αύξηση των μεγεθών μας. Tέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ., ενώ σε Ευρώ 4,9 δισ. ανήλθαν και τα αμοιβαία κεφάλαια, κυρίως λόγω της αποτιμήσεως σε τρέχουσες αξίες των αντίστοιχων κεφαλαίων υπό διαχείριση. 4

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις A Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 643,5 561,1 14,7% Λειτουργικά Έξοδα 286,5 269,2 6,4% Ζημίες Απομειώσεως 96,6 48,9 97,5% Κέρδη προ Φόρων 260,4 243,0 7,2% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 51,6% 57,3%. Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,2% Έξοδα / Έσοδα 44,5% 48,0%. Χρηματοδοτήσεις ,6% Το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα κέρδη προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 260,4 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 243 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 7,2%. Στη στεγαστική πίστη, όπου τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 10,6 δισ. στο τέλος του τριμήνου (+16,5%), διατηρήσαμε τη θέση μας στην αγορά, αξιοποιώντας δυναμικά την ολοκληρωμένη πλατφόρμα των προϊόντων μας. Η θέση μας στην καταναλωτική πίστη βελτιώθηκε περαιτέρω κυρίως λόγω της σημαντικά διαφοροποιημένης στρατηγικής που ακολουθούμε ως προς τη χρήση εναλλακτικών δικτύων διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων κατέγραψαν αύξηση 25,7% και ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ. Τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 20,2% ανερχόμενα σε Ευρώ 1,3 δισ., ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του πρωτοποριακού Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus, που επιτρέπει τη συλλογή πόντων και την εξαργύρωσή τους στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, στις κάρτες εκδόσεως Αlpha Bank. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των Ευρώ 2,5 εκατ. ή πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ., επεκτάθηκαν κατά 14,5%, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 90 χιλ.) κατέγραψαν αύξηση 20,9%. Η δυναμική των εργασιών στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων τροφοδοτείται από την προώθηση προϊόντων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την κάλυψη των αναγκών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων, την κεντρική διαχείριση των πιστωτικών και υποστηρικτικών διαδικασιών και τη διευρυμένη γεωγραφική κάλυψη. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη A Εξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 230,0 151,2 52,1% Λειτουργικά Έξοδα 129,8 89,1 45,7% Ζημίες Απομειώσεως 14,6 12,4 18,1% Κέρδη προ Φόρων 85,7 49,8 72,1% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 27,7% 24,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,3% Έξοδα / Έσοδα 56,4% 58,9%. Χρηματοδοτήσεις ,6% Καταθέσεις πελατών ,3% Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 72,1% σε Ευρώ 85,7 εκατ., λόγω της βελτιώσεως της αποδοτικότητος των Καταστημάτων μας, η οποία επιταχύνεται περαιτέρω μέσω και της αυξανόμενης πυκνότητος του Δικτύου στην περιοχή. Στην Κύπρο, οι εργασίες μας απέφεραν κέρδη προ φόρων Ευρώ 52,9 εκατ., αυξημένα κατά 38,5% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Η σημαντική αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει την τρίτη θέση στις χορηγήσεις με μερίδιο 12,9% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου (αυξημένο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούνιο του 2007) και τη βελτίωση της θέσεώς μας στις διεθνείς δραστηριότητες. Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,9 δισ. στο τέλος Ιουνίου, εκ των οποίων η νέα παραγωγή του δευτέρου τριμήνου ανέρχεται σε Ευρώ 311 εκατ., ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ. 5

6 Στη Ρουμανία, το μερίδιό μας στην αγορά των δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 7% στο τέλος του εξαμήνου. Τα κέρδη προ φόρων για το α εξάμηνο του 2008 ανήλθαν σε Ευρώ 33,2 εκατ. αυξημένα κατά 165,6%. Από τον Ιούλιο του 2007, στο πλαίσιο της ισορροπημένης αναπτυξιακής πολιτικής μας, καλύπτουμε την κεφαλαιακή μας θέση με πράξεις αντισταθμίσεως συναλλαγματικού κινδύνου. Στη διάρκεια του έτους αυξήσαμε το χαρτοφυλάκιο των δανείων μας κατά 81% σε Ευρώ 3,5 δισ., προσθέτοντας Ευρώ 516 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ διατηρούμε τη θέση μας στην πρώτη πεντάδα των τοπικών τραπεζών. Στη Βουλγαρία, η δύναμη του Δικτύου μας ανήλθε σε 84 Καταστήματα στο τέλος Ιουνίου 2008, ενώ 40 επιπλέον Καταστήματα βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής. Η εντονότερη δραστηριοποίησή μας στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ανταμείφθηκε με τον διπλασιασμό του μεριδίου μας στην αγορά των δανείων, το οποίο ανήλθε σε 4% στο τέλος Ιουνίου, κατατάσσοντάς μας στην πρώτη δεκάδα του κλάδου. Με την πρόσφατη ενίσχυση της διοικήσεως, διευρύναμε τη λειτουργική μας υποδομή για την ουσιαστικότερη υποστήριξη της αναπτύξεως του όγκου των εργασιών. Παράλληλα, η αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά έχει ήδη επιφέρει σημαντικά οφέλη, όπως προκύπτει τόσο από την αξιοσημείωτη αύξηση κατά 175% του πλήθους των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, όσο και από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση κατά 240% του αριθμού των λογαριασμών καταθέσεων που ανοίχθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στη Σερβία, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank Srbija a.d. σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών από την απόκτησή της, είμαστε στην πλέον κατάλληλη θέση να αξιοποιήσουμε το δίκτυο των 141 Καταστημάτων και την ανώτερη τραπεζική τεχνογνωσία μας, όπως προκύπτει από την εντυπωσιακή αύξηση των επιχειρηματικών μας δανείων κατά 53,8% Στην Αλβανία, το δίκτυο των 25 Καταστημάτων μας απέδωσε κέρδη Ευρώ 9 εκατ. κυρίως λόγω της επικεντρώσεώς μας στις εργασίες λιανικής τραπεζικής. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων κατέγραψε αύξηση 84,3% και ανήλθε σε Ευρώ 370 εκατ., εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά χορηγήσεις λιανικής, ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 375 εκατ. Στην Π.Γ.Δ.Μ., η παρουσία μας στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2 Καταστήματα σε σύνολο Δικτύου 19 μονάδων στο τέλος Ιουνίου, διπλασιάζοντας τη δύναμη του Δικτύου από τον Ιούνιο του Η επιταχυνόμενη ανάπτυξή μας αντανακλάται στην κατά 113,9% αύξηση των δανείων με το χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται σε Ευρώ 141 εκατ., κυρίως λόγω της ταχείας επεκτάσεως των χορηγήσεων προς ιδιώτες (+130%). ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις A Εξάμ. Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 214,6 193,1 11,1% Λειτουργικά Έξοδα 59,1 55,6 6,3% Ζημίες Απομειώσεως 30,7 41,2 (25,5%) Κέρδη προ Φόρων 124,8 96,3 29,6% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 18,9% 17,7% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,7% Έξοδα / Έσοδα 27,5% 28,8% Χρηματοδοτήσεις ,3% Tα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29,6% και ανήλθαν σε Ευρώ 124,8 εκατ. καθώς τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα 10 Επιχειρηματικά Κέντρα, τα οποία έχουν πλέον αναλάβει τη διαχείριση των σχέσεων με τις μεσαίες επιχειρήσεις. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1%, ωφελημένα από την επιτάχυνση στην αύξηση των χορηγήσεων του τομέα κατά 14,3%, ενώ η διαδικασία αναδιαπραγματεύσεως των όρων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση. 6

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου A Εξάμ. Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 47,2 57,2 (17,5%) Λειτουργικά Έξοδα 26,8 28,4 (5,4%) Κέρδη προ Φόρων 20,4 28,8 (29,4%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 62% 122,5% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,5% Έξοδα / Έσοδα 56,9% 49,6%. Κεφάλαια Πελατείας (16,4%) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 20,4 εκατ., λόγω της διατηρήσεως του δυσμενούς κλίματος στις αγορές. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε Ευρώ 9,6 δισ., παρά την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος. Το 2008 αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας στην προσέλκυση κεφαλαίων πελατείας αξιοποιώντας την πρωτοποριακή δέσμη των προϊόντων μας αμοιβαίων κεφαλαίων και τραπεζοασφαλειών. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την αναθεωρημένη προσέγγιση του εισοδηματικά υψηλότερου τμήματος της αγοράς μέσω του θεσμού Alpha Prime και της Alpha Private Bank. Ειδικότερα, το συνολικό μερίδιό μας στα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθε σε 27%, με κεφάλαια υπό διαχείριση Ευρώ 4,9 δισ. στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία. Προσφάτως, επενδύσαμε στην προώθηση νέων προϊόντων, όπως είναι δύο νέα επενδυτικά κεφάλαια στη ναυτιλία και στην αγορά των ακινήτων, καθώς και το πρώτο ελληνικό ETF στον δείκτη FTSE 20 Athens Index. Επιπλέον, τα υπόλοιπα του Private Βanking ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ. κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου αρνητικού κλίματος στις αγορές. Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Alpha Private Bank και Pictet Funds σχετικά με τη διάθεση των ειδικών θεματικών προϊόντων της τελευταίας που επενδύουν σε δραστηριότητες με θετική επίδραση στο περιβάλλον (εναλλακτικές μορφές ενέργειας, διαχειρίσεως υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογίας κ.ά.), εμπλουτίζει τις επενδυτικές επιλογές των πελατών του private banking καλύπτοντας και τις πλέον εξειδικευμένες επενδυτικές προτιμήσεις. Τέλος, σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα του Bancassurance. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία της ΑΧΑ στην προώθηση νέων προϊόντων και τις δυνατότητες διανομής του Δικτύου μας, προχωρούμε στον εμπλουτισμό της δέσμης προϊόντων μας, τα οποία απευθύνονται στο εισοδηματικά υψηλότερο τμήμα της αγοράς των ιδιωτών και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ των πλέον αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών μας στο πλαίσιο αυτό, συγκαταλέγονται το πρωτοποριακό επενδυτικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Alpha Απόδοση, το οποίο εισήχθη στην αγορά το 2007 και έχει ήδη υπερβεί του στόχους του πρώτου εξαμήνου, το νέο πρόγραμμα ασφαλίσεως δανειοληπτών επιχειρηματικών δανείων και το νέο πρόγραμμα απευθείας ασφαλίσεως περιουσίας ενυπόθηκων στοιχείων μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανασχεδιάζεται ο τρόπος διαθέσεως εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός προϊόντος που συνδέεται με τις πιστωτικές κάρτες. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων A Eξάμ Α Εξάμ % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 56,4 55,6 1,4% Λειτουργικά Έξοδα 19,9 17,7 12,1% Κέρδη προ Φόρων 36,4 37,8 (3,8%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 20,2% 19,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (5,8%) Έξοδα / Έσοδα 35,2% 31,9% Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 36,4 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 14,2 εκατ. αφορούν τον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής και κυρίως τις χρηματιστηριακές εργασίες, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες εξαιτίας της συνεχιζόμενης αρνητικής συγκυρίας στις αγορές. 7

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ Ιουν Μαρ Δεκ Σεπ Ιουν % Ιουν / Ιουν Ενεργητικό ,4% Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) ,8% Χρεόγραφα (42,3%) Καταθέσεις ,0% Private Banking (20,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (7,9%) Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως (1,8%) Υβριδικά Κεφάλαια (0,0%) Ίδια Κεφάλαια ,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ Α' Εξαμ Α' Εξαμ % μεταβολή Β' Τριμ.2008 Α' Τριμ.2008 Λειτουργικά Έσοδα 1.215, ,6 15,0% 624,2 591,0 Καθαρό Έσοδο Τόκων 897,8 752,5 19,3% 455,9 442,0 Ζημίες Απομειώσεως (142,0) (102,6) 38,4% (74,4) (67,6) Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) 755,9 649,9 16,3% 381,5 374,4 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 233,8 221,7 5,5% 118,5 115,3 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 40,3 40,6-0,7% 23,2 17,1 Λοιπά Έσοδα 43,2 41,8 3,4% 26,5 16,7 Λειτουργικά Έξοδα (550,3) (485,2) 13,4% (286,7) (263,5) Δαπάνες Προσωπικού (285,3) (258,7) 10,3% (146,0) (139,3) Γενικά Έξοδα (222,8) (191,4) 16,4% (118,9) (104,0) Αποσβέσεις (42,2) (35,1) 20,1% (21,9) (20,3) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 522,9 468,7 11,6% 263,1 259,9 Φόροι (108,1) (94,6) 14,2% (53,3) (54,7) Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 414,9 374,1 10,9% 209,7 205,1 Κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες 0,0 80,4 0,0 0,0 Καθαρά Κέρδη 414,1 454,0-8,8% 209,1 205,0 Τακτικά Καθαρά Κέρδη (*) 414,1 373,6 10,9% 209,1 205,0 ΔΕΙΚΤΕΣ Α' Εξαμ Α' Εξαμ Β' Τριμ.2008 Α' Τριμ.2008 Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 3,2% 3,0% 3,2% 3,2% Έξοδα / Έσοδα 45,3% 45,9% 45,9% 44,6% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 24,9% 20,7% 25,4% 24,5% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) (**) 11,4% 12,8% 11,4% 11,3% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) (**) 8,9% 9,8% 8,9% 8,8% (*) Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην AXA το 2007 (κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες) (**) Για λόγους συγκρισιμότητας, οι δείκτες για το 2007 είναι εκτίμηση σύμφωνα με τη Βασιλεία II. ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ.ευρώ Ιουν Ιουν % μεταβολή Δεκ Χρηματοδοτήσεις Πελατών ,1% Ελλάδα ,1% Στεγαστικά ,5% Καταναλωτικά ,7% Πιστωτικές Κάρτες ,2% Μικρές Επιχειρήσεις ,5% < πιστωτικό όριο ,9% Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,6% Στεγαστικά ,1% Καταναλωτική Πϊστη ,4% 789 Επιχειρηματικά Δάνεια ,5% Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών ,8% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα ,2% Όψεως και Ταμιευτηρίου (6,2%) Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank ,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,3% Πωλήσεις Ομολόγων ,3% Αμοιβαία Κεφάλαια (11,2%) Διαχείριση Κεφαλαίων (21,2%) Private Banking (20,9%)

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, μίλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010.

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010 Σελίδα 1 Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. H Αlpha Bank και η Eurbank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 May 2006 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Η ταχεία οργανική ανάπτυξη απαιτεί πιο ενεργή ιαχείριση Κεφαλαίων Χρησιµοποιήσαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2015 Κύρια Σημεία Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή 3Q-06 results Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Ελλάδα: ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ρυθµών ς ιατήρηση υψηλών ρυθµών ς στην

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ου 3ΜΗΝΟΥ 205 BΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 205 - Καθαρά κέρδη 3μήνου για την Τράπεζα 23 εκατ. Δηλώσεις Διοίκησης «Η επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 Η ΤΡΑΠΕΖΑ 1 1925 1964 1997 2001 2003 Έτος Ίδρυσης Ένταξη στον Όμιλο της Εμπορικής, Εισαγωγή στο Χ.Α. Μεταβολή Μετοχικής Σύνθεσης. Βασικότεροι Μέτοχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Νοέµβριος 2003

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Νοέµβριος 2003 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Friday, November 07, 2003 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΚΙΩΚΑΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα