ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε) Πρακτικό 15/2011 Σήμερα, την 1 η Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα, οδός Δραγατσανίου 8, 5 ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, που συγκροτήθηκε βάσει της υπ αριθμ. 2062/Δ1.631/ απόφασης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω: 1. Χάλαρης Μιχαήλ, Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε., ως Πρόεδρος 2. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 3. Δανούσης Αθανάσιος, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. 4. Μανωλάς Μανώλης, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. 5. Ρένα Μπαρδάνη, εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. 6. Χριστοδούλου Αντώνιος, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου. Απουσίασαν, αν και κλήθηκαν νομίμως, τα τακτικά μέλη κ. Γαλανοπούλου Χαραλαμπία, εκπρόσωπος του Σ.ΕΠ.Ε., ο κ. Κιούλος Ηλίας, εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η κ. Ιωαννίδου Ευθυμία, εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε., ο κ. Δήμας Νικόλαος, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η κ. Κούρεντα Ελευθερία, εκπρόσωπος 1

2 εργαζομένων στο Σ.ΕΠ.Ε. και ο κ. Μάγγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη επίσης, ως Γραμματέας του Συμβουλίου, η κ. Νικοπούλου Πηνελόπη, υπάλληλος στο Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ο οποίος ανέφερε το θέμα της ημερήσιας διάταξης που ήταν: Γνώμη Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. επί της αιτιολογικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Sprider Stores AE» Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος προέβη στην παρουσίαση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή της ειδικής αιτιολογικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Sprider Stores AE», που την υπέβαλε από κοινού με το Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Sprider Stores AE προς το Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη σύναψη ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για μείωση των συνολικών αποδοχών. Ο Πρόεδρος προέβη στην παρουσίαση των βασικών σημείων της αιτιολογικής έκθεσης που δικαιολογούν την επιθυμία των δύο πλευρών για σύναψη Ειδικής Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος ανέφερε πως στην εταιρεία Sprider Stores AE απασχολούνται ημερομίσθιοι και μισθωτοί με συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου, αμειβόμενοι σύμφωνα με την κλαδική Σ.Σ.Ε. Εμπορικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας. Οι αποδοχές τους κυμαίνονται, σύμφωνα με την επιχείρηση, αναλόγως των ετών εργασίας και των οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, από το ημερομίσθιο των 44,00 Ευρώ μέχρι τις ,00 Ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό δε εργασιακό κόστος ανήλθε τα τελευταία τρία χρόνια ( ), σε Ευρώ για το έτος 2008, σε Ευρώ για το έτος 2009 και σε Ευρώ για το έτος Αντίστοιχα οι γενικοί ετήσιοι τζίροι των ανωτέρω ετών που προήλθαν από πωλήσεις εμπορευμάτων ανήλθαν σε Ευρώ για το έτος 2008, σε Ευρώ για το έτος 2009 και σε Ευρώ για το έτος Αποτέλεσμα της εξέλιξης των ανωτέρω δεικτών είναι η αδυναμία της εταιρείας να εξοφλήσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλιστικούς φορείς, το Κράτος και τις τράπεζες. Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω και δεδομένης της πρόθεσης να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, αμφότερες οι πλευρές (επιχείρηση και σωματείο) έκριναν ως επιβεβλημένη τη σύναψη Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προκειμένου με τον τρόπο αυτό να αποφευχθούν απολύσεις εργαζομένων στην επιχείρηση, προχωρώντας σε μειώσεις 2

3 των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων: α) ποσοστού 17% όχι όμως κάτω του ορίου των αποδοχών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που κατάστασης, στους εργαζόμενους στα καταστήματα της εταιρείας και β) ποσοστού 20% όχι όμως κάτω του ορίου των αποδοχών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που δικαιούται κάθε μισθωτός βάσει της προϋπηρεσίας του και της οικογενειακής του κατάστασης, στους εργαζόμενους στην κεντρική υπηρεσία της εταιρείας. Ανακεφαλαιώνοντας ο Πρόεδρος ανέφερε και την μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά 20% και πως το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην κάλυψη των ασφαλιστικών της εισφορών και πως μέσω της Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας εκτιμάται ότι αυτή θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες της. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί της συγκεκριμένης αιτιολογικής της «Sprider Stores AE». Ο κ. Θεοδωρίδης αναρωτήθηκε για το πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση που πρόκειται να υποστούν την μείωση. Εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο κ. Δανούσης ο οποίος επεσήμανε πως πράγματι ο κύκλος εργασιών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αλλά θα ήθελε να γνωρίζει περαιτέρω το ύψος των κερδών των ετών 2010 και Ενδεικτικά αναφέρει για το έτος 2010 πραγματοποιήθηκαν 386 προσλήψεις και παράλληλα 592 αποχωρήσεις. Θεωρεί ότι αυτό είναι άξιο απορίας και προκαλεί την περιέργεια γιατί από την μία πλευρά η επιχείρηση προσλαμβάνει και από την άλλη πλευρά απολύει. Επίσης τόνισε πως το Συμβούλιο δεν είναι ενήμερο για το συνολικό ύψος του εργατικού κόστους και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Επίσης η επιχείρηση ζητάει υπερβολικά μεγάλο ποσό μείωσης (17% και 20%) και με αυτά τα δεδομένα η γνώμη του είναι αρνητική ως προς την σύναψη Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας. Ο Πρόεδρος αναρωτήθηκε αν μπορεί να ζητηθεί από την επιχείρηση να ελαττώσει το ποσοστό αυτό των μειώσεων. Τον λόγο πήρε η κα Μπαρδάνη η οποία γνωστοποίησε στο Συμβούλιο πως οι μισθοί που απορρέουν από την συλλογική τους σύμβαση είναι πολύ υψηλοί και δεδομένης της μείωσης ύψους 17% και 20% τα νέα επίπεδα τιμών παραμένουν πάνω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επιπλέον είναι χαρακτηριστικό του εμπορικού κλάδου να υπάρχει μετακίνηση του προσωπικού, συνεπώς ο μεγάλος αριθμός προσλήψεων και αποχωρήσεων δεν προκαλεί στην ίδια ιδιαίτερη εντύπωση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε πως στα προσκομισθέντα στοιχεία της επιχείρησης αναφέρεται και η επιπλέον παροχή bonus στους εργαζόμενους. 3

4 Ο κ. Δανούσης πήρε εκ νέου το λόγο και είπε πως παρ όλα αυτά το κείμενο που κατέθεσε η επιχείρηση παραμένει ελλιπές. Τον λόγο πήρε ο κ. Μανωλάς ο οποίος δήλωσε ότι σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση και πάντα με την επιφύλαξη της εγκυρότητας των οικονομικών και εργασιακών στοιχείων, η προσκομισθείσα Επιχειρησιακή Σύμβαση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα νομιμότητας καθώς είναι συμβατή με τις σχετικές διατάξεις των αντεργατικών νόμων που έχει προωθήσει η κυβέρνηση (ν. 3845/2010, 3846/2010, 3863/2010, 3839/2010). Η πορεία του καθαρού τζίρου της επιχείρησης, όπως παρουσιάζεται κατά έτος, είναι πτωτική. Το ύψος της όμως είναι ακόμη υψηλό και δημιουργεί ζήτημα ως προς τον πραγματικό σκοπό της εφαρμογής της συγκεκριμένης Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης αλλά και των όρων που προβλέπονται σε αυτήν (μειώσεις 17% και 20%) στους εργαζόμενους των καταστημάτων και στο προσωπικό των κεντρικών γραφείων αντίστοιχα). Στη περίπτωση της εφαρμογής της συγκεκριμένης Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης τότε πρέπει η εταιρεία να δεσμευθεί: - Για τη διατήρηση του προσωπικού (καθώς αυτό παρουσιάζεται ως ο βασικός λόγος σύναψης της σύμβασης) - Για τη διατήρηση ή μείωση (και όχι αύξηση) του ποσοστού / αριθμού των εργαζομένων μερικής απασχόλησης - Για την μη εφαρμογή καθεστώτων εκ περιτροπής εργασίας ή διαθεσιμότητας - Για τη μη σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης με δυσμενέστερους όρους τουλάχιστον για τα επόμενα 5 έτη. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των μελών, πήρε εκ νέου τον λόγο ο Πρόεδρος ο οποίος ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να γνωμοδοτήσουν, επί της σκοπιμότητας σύναψης της Ειδικής Επιχειρησιακής ΣΣΕ μεταξύ της επιχείρησης «Sprider Stores AE», και του Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Sprider Stores AE. Το ΣΚΕΕΕ κατά πλειοψηφία γνωμοδότησε θετικά για την κατάρτιση της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία προβλέπει μείωση των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων: α) ποσοστού 17% όχι όμως κάτω του ορίου των αποδοχών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που κατάστασης, στους εργαζόμενους στα καταστήματα της εταιρείας και β) ποσοστού 20% όχι όμως κάτω του ορίου των αποδοχών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που δικαιούται κάθε μισθωτός βάσει της προϋπηρεσίας του και της οικογενειακής του κατάστασης, στους εργαζόμενους στην κεντρική υπηρεσία της εταιρείας. Η Ειδική Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας θα έχει διάρκεια ισχύος από την 4

5 έως την και η επιχείρηση δεσμεύεται όπως απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολεί και σήμερα. Απόφαση 21/ Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατάρτιση Ειδικής Επιχειρησιακής ΣΣΕ μεταξύ της επιχείρησης «Sprider Stores AE», και του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία Sprider Stores AE με την οποία προβλέπεται μείωση των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων: α) ποσοστού 17% όχι όμως κάτω του ορίου των αποδοχών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που δικαιούται κάθε μισθωτός βάσει της προϋπηρεσίας του και της οικογενειακής του κατάστασης, στους εργαζόμενους στα καταστήματα της εταιρείας και β) ποσοστού 20% όχι όμως κάτω του ορίου των αποδοχών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που κατάστασης, στους εργαζόμενους στην κεντρική υπηρεσία της εταιρείας. Η Ειδική Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας θα έχει διάρκεια ισχύος από την έως την και η επιχείρηση δεσμεύεται όπως απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολεί και σήμερα. Κατόπιν τούτων, εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το Συμβούλιο επικυρώνει το παρόν πρακτικό και λύει τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Η Γραμματέας Δρ. Μιχαήλ Χάλαρης Νικοπούλου Πηνελόπη 5

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Συνεδρίαση 21 ης Ιανουαρίου 2010. Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. για τη διαμόρφωση Σχεδίου Νόμου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Συνεδρίαση 21 ης Ιανουαρίου 2010. Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. για τη διαμόρφωση Σχεδίου Νόμου ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση 21 ης Ιανουαρίου 2010 Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διαμόρφωση Σχεδίου Νόμου περί εργασιακών σχέσεων ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Νομοπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 3/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή Προκειµένου να απαλλαγεί η ελληνική αγορά εργασίας από τις αναχρονιστικές δοµές της, από τον Μάιο του 2010 έως τώρα ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 28-11-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Προς Βουλή των Ελλήνων Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και (Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν.2874/2000 που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στο παρόν υπόμνημα παρατίθενται σε συνοπτική μορφή τα πλέον κρίσιμα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ») Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Δ.Π.Θ., Δικηγόρος Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού

Διαβάστε περισσότερα