HR Metrics & Analytics: Εισαγωγή Δρ. Όλγα Επιτροπάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HR Metrics & Analytics: Εισαγωγή Δρ. Όλγα Επιτροπάκη"

Transcript

1 HR Metrics & Analytics: Εισαγωγή Δρ. Όλγα Επιτροπάκη Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Κάτοχος της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του MSc in Strategic HRM

2 Προσδοκίες Στόχοι;

3 Τι μας είπατε Σε ποιό βαθμό κάνει τώρα η εταιρεία σας χρήση Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού; 73% είπατε ότι η εταιρεία σας κάνει από «Λίγο» έως «Καθόλου» χρήση

4 Γιατί;;

5 Τι μας είπατε Ποιούς Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού μετράτε;

6 Τι μας είπατε Ποιούς Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού θα θέλατε να μετράτε;

7 Τι μας είπατε Μεθοδολογία και παρουσίαση διαφόρων δεικτών με το όφελος αυτών. Να μπορέσω να εκμεταλευτώ στο μέλλον όλες τις δυνατότητες των HR METRICS και να τις ενσωματώσω στην λειτουργία της εταιρίας. Η πλήρης κατανόηση των δεικτών με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση τους. Χρησιμοποιώντας δείκτες μπορούμε να διακρίνουμε τυχόν θέματα ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον στον οργανισμό (π.χ γήρανση πληθυσμού, αποχωρήσεις κ.τλ.) και να προβούμε στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Η μεγαλύτερη χρησιμότητα αυτής της αποτύπωσης θα είναι η μέτρηση των σημερινών δεδομένων και η πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών. Αναλυτική γνώση όλων των δεικτών ΔΑΔ, αξιολόγησή τους για τη σωστή χρήση τους στη λειτουργία της επιχείρησής μας (Επιλογή, χρήση και ερμηνεία και συσχετισμός των δεικτών με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας) Να μάθουμε να μετράμε τα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, Να αναλύουμε τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ, Να ερμηνεύουμε τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, Να παρουσιάζουμε ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία, για τη λήψη αποφάσεων.

8 Εισαγωγή

9 Η προστιθέμενη αξία της ΔΑΔ; 1996, Thomas Stewart, Editor Fortune: «Η ΔΑΔ πρέπει να καταργηθεί και οι διαδικασίες της να αποροφηθούν από άλλα τμήματα ή να γίνουν outsourced. Οι ηγέτες της δε μπορούν να περιγράψουν τη συνεισφορά τους στον οργανισμό και την αξία που προσθέτουν με μετρήσιμο και αντικειμενικό τρόπο. Άρα «σκοτώστε» το συγκεκριμένο τμήμα». Παρά τις ακραία θέση που πήρε, το άρθρο λειτούργησε ως καμπανάκι για τους επαγγελματίες ΔΑΔ και στην αναζήτηση τρόπων συστηματικής μέτρησης της προστιθέμενης αξίας της ΔΑΔ. Η πρόοδος όμως αργή...

10 Ριζική αλλαγή νοοτροπίας

11 HR Metrics Έντονο ενδιαφέρον από τη δεκαετία του 80. Βιβλίο Fitz-enz (1984) «How to measure human resources management» => είναι σημαντικό για το HR να δείξει την προστιθέμενη αξία του για την επιχείρηση με απτό, μετρήσιμο τρόπο. Η κρίση επιτείνει αυτή την ανάγκη => ανάληψη ευθύνης από το HR HR accountability. Άρρηκτη σύνδεση των δεικτών με το στρατηγικό ρόλο του HR => ικανότητα λήψης αποφάσεων και επηρεασμού των στρατηγικών αποφάσεων βασισμένοι σε δεδομένα (και όχι απλά σε γνώμη, αίσθηση, διαίσθηση, hunches ). Human Capital Management. Metrics = The Holy Grail of HR!

12 HR Analytics Συστηματική συλλογή δεδομένων και ανάλυση με στόχο την ανάπτυξη ταλέντου και βελτίωση της λήψης αποφάσεων που αφορούν στο business. Ραγδαία αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον. HBR άρθρο για Talent Analytics ΜΙΤ Sloan Management Review άρθρο για «Big data, analytics and the path from insights to value. Πολλά βιβλία: Making human capital analytics work, Predictive analytics for Human resources, Applying Advanced Analytics to HR Management Decisions.

13 Εξέλιξη λογοδοσίας της ΔΑΔ Λ ο γ ο δ ο σ ί α Δ Α Δ Auditing ΔΑΔ Μελέτες περίπτωσης Έρευνες προσωπικού ΜΒΟ (Στοχοθεσία προσωπικού) Παρακολούθηση κόστους ΔΑΔ Βασικοί δείκτες ΔΑΔ HR profit center Δείκτης αποτελεσματικότητας ΔΑΔ HR Benchmarking Έρευνες ικανοποίησης με ΔΑΔ Μεθοδολογία ROI Έρευνες συσχετίσεων ΔΑΔ Analytics πρόβλεψης

14 Εύρος προσεγγίσεων μέτρησης στη ΔΑΔ Benchmarks Συστήματα δεδομένων και Portals Scorecards Στρατηγική επίπτωση Οργανωσιακή αποτελεσματικότητα Αξιοπιστία και αυστηρότητα Συσχετίσεις αιτίου-αιτιατού Καθοριστικοί δείκτες Ad hoc HR Measures

15 Ωρίμανση των δεικτών Μετασχηματιστικό επίπεδο Βιωματικό επίπεδο ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ (τι πρέπει να συμβεί;) Υπαγόρευσης (Prescriptive) Διακηρυκτικό επίπεδο ΠΡΟΒΛΕΨΗ (τι θα μπορούσε να συμβεί;) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (τι θα μπορούσε να συμβεί;) Πρόβλεψης (Predictive) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (τι συνέβη/ τι συμβαίνει) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (τι συνέβη/ τι συμβαίνει) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (τι συνέβη/ τι συμβαίνει) Περιγραφικοί (Descriptive) Πηγή: LeValle et al., 2011

16 Επίπεδα ανάλυσης Υπαγόρευσης (Prescriptive) Επίπεδο 5: Αξιολόγηση Χρήση στατιστικής μεθοδολογίας και ανάλυσης για την επικύρωση του μοντέλου. Πρόβλεψης (Predictive) Επίπεδο 4: Μοντελοποίηση Σχεδιασμός κάποιας πειραματικής διαδικασίας που να συνδέει ανθρώπους, διαδικασίες και απόδοση και αποκαλύπτει σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Επίπεδο 3: Σύνδεση Σύνδεση των στοιχείων με σημαντικούς εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Περιγραφικοί (Descriptive) Επίπεδο 2: Παρουσίαση Παρουσίαση στοιχείων ανά κατηγορία και αποτύπωση κάποιων πρώτων συσχετίσεων και τάσεων. Επίπεδο 1: Οργάνωση Συλλογή στοιχείων σε βάση δεδομένων.

17 Τύποι και επίπεδα δεδομένων Επίπεδο Έμφαση της μέτρησης 0 (Εισροές) Όγκος, κόστη, χρόνος 1 (Αντίδραση) Συνάφεια, σημαντικότητα, χρησιμότητητα 2 (Μάθηση) Δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες 3 (Εφαρμογή) Βαθμός χρήσης, εκπλήρωση έργου, επιτυχία εφαρμογής, εμπόδια 4 (Επίπτωση) Παραγωγικότητα, κερδοφορία, ποιότητα, ικανοποίηση πελάτη, δέσμευση εργαζομένων 5 (ROI) Benefit-cost ratio ROI (%)

18 Εξέλιξη των δεικτών Metrics Ποσοστά και δείκτες Μεμονωμένοι δείκτες Νοοτροπία Reporting Analytics Αυξανόμενη επιστημονική αυστηρότητα Σύνδεση δεδομένων με πηγές και ένταξη σε χρονικό πλαίσιο Νοοτροπία «πρόβλεψης» Insights Μη αναμενόμενες αλήθειες Αλλαγή στάσεων και πεποιθήσεων Πρωτοποριακές δράσεις Στρατηγική νοοτροπία

19 Σε ποιό στάδιο είμαστε; Χαμηλή χρήση δεικτών HR (Έρευνα ALBA-Eurobank Services, 2012). Οι περισσότεροι δείκτες κάτω του 50% χρήσης. Έμφαση στην απλή ποσοτική παρακολούθηση των στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού(π.χ., προσλήψεις, εκπαίδευση, μισθός, κύκλος εργασιών, αποχωρήσεις, προφίλ εργαζομένων). Αντίθετα, περιορισμένη εμφανίζεται η χρήση των δεικτών σε πεδία που προϋποθέτουν την προηγούμενη εφαρμογή ολοκληρωμένων εταιρικών πολιτικών (π.χ., απόδοση νέο-προσληφθέντων, πλάνο ανάπτυξης/ καριέρας/ διαδοχής, απόκλιση μισθών και μισθολογική μεταβολή κτλ).

20 Η πυραμίδα των δεικτών

21 Η πυραμίδα των δεικτών ΔΑΔ

22 HR Metrics Τι μετράω; Αποδοτικότητα (Efficiency): Πόσο καλά παίζει το HR το διοικητικό του ρόλο; Αποτελεσματικότητα (Effectiveness): Τα προγράμματα και οι πρακτικές που εφαρμόζω φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (π.χ. ποιότητα εργατικού δυναμικού, διακράτηση κτλ); Επιπτώσεις (Impact): Πώς επηρεάζω τα τελικά αποτελέσματα του οργανισμού; Lawler et al. 2005

23 Three Levels of Metrics Αποδοτικότητα Ευρύτερη επίπτωση Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Ποιούς πόρους (οικονομικούς και μη) πρέπει να λάβω υπόψην μου ως ΔΑΔ; Ποιό είναι το σωστό επίπεδο επένδυσης; Πώς πρέπει να διανείμω τους πόρους για μέγιστα αποτελέσματα; Πηγή: Boudreau and Ramstead

24 Three Levels of Metrics Αποτελεσματικότητα Ευρύτερη επίπτωση Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Ποιός συνδυασμός πολιτικών και πρακτικών ΔΑΔ θα ήταν ο καλύτερος για να χτίσω το απαιτούμενο ανθρώπινο κεφάλαιο; Ποιοί παράγοντες συνδέουν πολιτικές και πρακτικές με την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου; Ποιά χαρακτηριστικά διακρίνουν τις αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές; Πηγή: Boudreau and Ramstead

25 Three Levels of Metrics Ευρύτερη επίπτωση Ευρύτερη επίπτωση Αποτελεσματικότητα Ποια είναι η σχέση μεταξύ βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης και ΔΑΔ; Ποιές δεξαμενές ταλέντου είναι κρίσιμες για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Πώς μπορεί το ανθρώπινο κεφάλαιο να προσθέσει αξία; Αποδοτικότητα Πηγή: Boudreau and Ramstead

26 Επιχειρηματικό περιβάλλον Εταιρεία Τμήμα ΔΑΔ Inputs Εσωτερικό Feedback: Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα Outputs Εξωτερικό Feedback: Ευρύτερη επίπτωση

27 Δείκτες Αποδοτικότητας (Efficiency) Έρευνα ALBA-Eurobank Services, 2012

28 Δείκτες ΔΑΔ

29 Δείκτες Αποτελεσματικότητας (Effectiveness) Έρευνα ALBA-Eurobank Services, 2012

30 Πρόσληψη/ Επιλογή

31 Εκπαίδευση/Ανάπτυξη

32 Απόδοση/Αμοιβές

33 Ικανοποίηση/Διατήρηση

34 Δημογραφικά στοιχεία

35 Δείκτες Ευρύτερης Επίπτωσης (Impact) Έρευνα ALBA-Eurobank Services, 2012

36 Επιχειρηματικά αποτελέσματα

37 Κάποια παραδείγματα δεικτών... Δείκτης Υπηρεσίες Εμπόριο Βιομηχανία/Κατασκευές Στελεχών ΔΑΔ 2,86% 2,17% 1,87% Προσλήψεων ανά αίτηση (yield ratio) Αποχωρήσεων νεοπροσληφθέντων Συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα 5,78% 2,08% 2,92% 23,47% 17,61% 13,73% 70,56% 55,84% 57,07% Ικανοποίησης 83,92% 75,97% 79,84% Εθελοντικών αποχωρήσεων 10,61% 12,29% 3,66%

38 Από τα HR Metrics στα HR Analytics

39 Η συνήθης προσέγγιση Από Μέσα προς τα Έξω Πρακτικές, διαδικασίες και συστήματα ΔΑΔ Διαμορφώνουμε επιχειρηματολογία για το πώς αυτό που κάνουμε προσθέτει αξία στο business Επικοινωνία στο business της καλής δουλειάς που κάνουμε Πηγή: Patrick Wright

40 Μια καλύτερη προσέγγιση Από Έξω προς τα Μέσα Εντοπισμός των περιοχών και σημείων του επιχειρηματικού μοντέλου όπου μπορούμε να προσθέσουμε αξία Ανάπτυξη στρατηγικής HR για την εφαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου και συγκέντρωση των σχετικών δεικτών Χρήση των δεικτών για να καταδείξουμε πώς συμβάλλουμε στο business Πηγή: Patrick Wright

41 Βασική διαδικασία για στρατηγική ΔΑΔ Ανίχνευση του εξωτερικού περιβάλλοντος Εντοπισμός στρατηγικών επιχειρηματικών θεμάτων Εντοπισμός θεμάτων ανθρώπινου κεφαλαίου Ανάπτυξη στρατηγικής ΔΑΔ Επικοινωνία της στρατηγικής ΔΑΔ

42 Εφαρμογή στρατηγικής Στρατηγική Ευθυγράμμιση = Επιτυχής εφαρμογή Άνθρωποι Διαδικασίες Για εφαρμογή της στρατηγικής χρειάζεσαι ευθυγράμμιση στρατηγικής, διαδικασιών και ανθρώπων!

43 Χρήσιμες ερωτήσεις Μπορούμε να εντοπίσουμε αποκλίσεις μεταξύ στρατηγικής και ανθρώπων; Στρατηγική Μπορούμε να εντοπίσουμε αποκλίσεις μεταξύ διαδικασιών και ανθρώπων; Μπορούμε να εντοπίσουμε εμπόδια; Ευθυγράμμιση = Επιτυχής εφαρμογή Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στις αποκλίσεις και τα εμπόδια; Πώς μπορούν οι δείκτες να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε περιοχές που δεν υπάρχει ευθυγράμμιση; Άνθρωποι Διαδικασίες

44 Χρήση των δεικτών Περιγραφή του προβλήματος (π.χ. Υψηλά ποσοστά αποχωρήσεων) Έρευνα και διατύπωση κάποιων υποθέσεων (Σχέση με αμοιβές και παροχές;) Εντοπισμός των περιοχών όπου υπάρχει πρόβλημα ευθυγράμμισης (σύστημα αξιολόγησης απόδοσης;) Προγραμματισμός του project Εντοπισμός των δεδομένων που χρειάζεστε Συλλογή των δεδομένων

45 Χρήση των δεικτών 5. Τροποποίηση, αναθεώρηση δεικτών ΔΑΔ 1. Συλλογή στοιχείων απαραιτήτων για τη χρήση δεικτών ΔΑΔ 4. Καθορισμός σημειών όπου το τμήμα ΔΑΔ μπορεί να έχει στρατηγικό ρόλο 2. Ερμηνεία και εξαγωγή συμπερασμάτων από τα στοιχεία 3. Επικοινωνία των δεικτών και ενημέρωση για σχετικές επακόλουθες ενέργειες

46 Παραδείγματα χρήσης

47 Ίδιο ποσοστό αποχωρήσεων, διαφορετική επίπτωση Δεδομένα από 5631 εργαζόμενους σε 75 μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες Συσχέτιση ποσοστού αποχωρήσεων με βαθμολόγηση ποιότητας εξυπηρέτησης πελάτη Συμπέρασμα: Οι αποχωρήσεις δεν είναι πάντα προβληματικές.

48 Κάποιες φορές η δέσμευση δε μετράει Δεδομένα από εργαζόμενους σε 115 τμήματα ενός μεγάλου οργανισμού μεταφορών Δεδομένα από έρευνα εργασιακού κλίματος, ποσοστά απουσιών, ποσοστά ανεργίας στις περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρείας. Συμπέρασμα: Γενικά οι πιο δεσμευμένοι κάνουν λιγότερες απουσίες. Όμως, τα ποσοστά δέσμευσης δεν προβλέπουν το ποσοστό απουσιών σε περίοδους αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας.

49 Η εμπειρία είναι χρήσιμη...δε χρειάζεσαι όμως και πάρα πολλή Δεδομένα από 350+ καταστήματα αμερικανικής αλυσίδας Κερδοφορία καταστήματος ανά τετραγωνικό μέτρο Επίπτωση σε αποχωρήσεις και διάρκεια παραμονής των διευθυντών καταστημάτων; Στατιστικός έλεγχος δομικών χαρακτηριστικών Μεγαλύτερη παραμονή θετική σχέση με τις πωλήσεις, όμως μέχρι κάποιο βαθμό. Από ένα σημείο και μετά η σχέση γίνεται αρνητική. Συμπέρασμα: Περισσότερη διευθυντική εμπειρία δε σημαίνει απαραίτητα καλύτερα αποτελέσματα.

50 Μελέτη περίπτωσης Η Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. έχει την ιδιοκτησία και το μάνατζμεντ κάποιων από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες στον κόσμο. Με 1000 μονάδες και περίπου εργαζόμενους η Starwood είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του hospitality. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η εταιρεία έχει παράδοση δεκαετίας στη μέτρηση service-profit chain δεικτών και ιδιαίτερα της σχέσης της ηγεσίας και της κουλτούρας με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Όμως καθώς οι τρόποι μέτρησης ηγετικών δεξιοτήτων και της εμπειρίας των πελατών άλλαξαν πρόσφατα πρέπει για άλλη μια φορά να διερευνήσουν τη συσχέτιση μεταξύ ηγεσίας και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Ως στόχους έχουν θέσει τα εξής: Να επικυρώσουν το μοντέλο ηγετικών δεξιοτήτων και των αποτελεσμάτων τους στο business, Να εντοπίσουν τις πιο σημαντικές ηγετικές συμπεριφορές για αφοσίωση του πελάτη, και Να ποσοτικοποιήσουν την επίπτωση αυτών των ηγετικών συμπεριφορών στην εμπειρία του πελάτη και στα οικονομικά αποτελέσματα.

51 Ερωτήσεις για εξάσκηση Ποια προγράμματα αμοιβών και παροχών οδηγούν σε μεγαλύτερα ποσοστά διατήρησης των εργαζομένων; Ποιοι ρόλοι είναι πιο σημαντικοί για την κερδοφορία του οργανισμού; Έχω τους κατάλληλους ανθρώπους σε αυτές τους ρόλους; Τους παρέχω τις σωστές αμοιβές και ευκαιρίες ανάπτυξης; Οδηγούν οι εσωτερικές οριζόντιες μετακινήσεις σε υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης εργαζομένων; Άλλο; Ποιά δεδομένα χρειάζομαι; Ποιούς δείκτες μπορώ να χρησιμοποιήσω; Ιδέες για τρόπους συσχέτισης αυτών των δεικτών;

52 Εμπόδια και δυσκολίες

53 Δυσκολίες και προκλήσεις Συνήθη εμπόδια (Tootell et al., 2009) Περιορισμένη γνώση και ικανότητα σχεδιασμού μετρήσεων και ερμηνείας αποτελεσμάτων; Έλλειψη υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση; Έλλειψη αναγνώρισης της σημασίας των δεικτών; Έλλειψη χρόνου και πόρων;

54 Άρα Σημαντικά βήματα Εντοπίστε τους δείκτες με τη μεγαλύτερη σημασία για τον οργανισμό σας (και εκείνους που ενδιαφέρουν το Γενικό Διευθυντή!). Ξεκινήστε από τη στρατηγική του οργανισμού και τα προβλήματα ευθυγράμμισης ΟΧΙ από τους δείκτες. Ξεκάθαροι στόχοι μέτρησης. Όχι αυτοσκοπός ξεκάθαρη σύνδεση με στρατηγικές HR. «Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ»! Οι δείκτες δεν είναι πανάκεια όμως «what gets measured, gets managed!

55

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου n 1 η µέρα ü Επιλογή δεικτών ü Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ IR ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Nick Demos

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ IR ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Nick Demos Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ IR ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Nick Demos Novus Finance IR Conference Αθήνα, Σεπτ. 2002 Περιεχόμενα της Παρουσίασης ΤιΤι είναι το IR (prescriptive and descriptive) Γνώμη (Perception) για το IR Οργανική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

International Hellenic University. Academic Excellence Practical Relevance International Outlook

International Hellenic University. Academic Excellence Practical Relevance International Outlook Academic Excellence Practical Relevance International Outlook The (IHU) IHU is a Public University established in Thessaloniki in 2005. All programmes are exclusively taught in English. Threefold strategic

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Βακόλα, Ph.D. 1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μαρία Βακόλα, Ph.D. 1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 104 34, Αθήνα τηλ.: +30-210-8203177 κιν: 6974850123 e-mail: mvakola@aueb.gr Μαρία Βακόλα, Ph.D. 1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οκτ. 1996 Οκτ. 1999 Σεπτ.1995 Οκτ. 1996 UNIVERSITY OF SALFORD,UK

Διαβάστε περισσότερα

Academic Year 2012-2013

Academic Year 2012-2013 Master in Business Administration MBA 50 European Business Academic Year 2012-2013 Written Assignment 4 Question 1. Research Topic: Debt Crisis and the Welfare State in Europe In the middle of a very severe

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS)

Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS) Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS) Contact Details Assistant Professor in Management with emphasis in Organisational

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Βακόλα, Ph.D. 1) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ

Μαρία Βακόλα, Ph.D. 1) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ιεύθυνση: εριγνύ 12, 104 34, Αθήνα Tηλ γραφείου: 210 82 03 417, 6974 850 123 Ε-mail: mvakola@aueb.gr Μαρία Βακόλα, Ph.D. 1) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οκτ. 1996 Οκτ. 1999 Σεπτ.1995 Οκτ. 1996 Σεπτ. 1991 Σεπτ. 1995 UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

QlikView s Value Proposition to SAP Accounts Stefanos Tsolakidis

QlikView s Value Proposition to SAP Accounts Stefanos Tsolakidis QlikView s Value Proposition to SAP Accounts Stefanos Tsolakidis Business Development Manager Athens, 2 nd June 2014 Qlik In Numbers 31,000 Customers 105 Countries 1,700 Partners 34% CAGR since 2006 Analyst

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp. 83-105.

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp. 83-105. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Στα Αγγλικά Abbott, M., Doucouliagos, C: (2003), The efficiency of Australian Universities: a data envelopment analysis», Economics of Education Review, Vol. 22, pp. 89-97. Acton,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Στέφανος Ασωνίτης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, asostef@gmail.com Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Privatization Plan. George Christodoulakis

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Privatization Plan. George Christodoulakis State Asset Management and Privatization Plan George Christodoulakis Special Secretary of the Ministry of Finance Policy Goals Effective use of public assets and resources so as to: Restructure the economy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ. ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας. therioungeorgios@gmail.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ. ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας. therioungeorgios@gmail. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας therioungeorgios@gmail.com 6938138771, 2510-462156 (εργασίας) Οικίας: Φαναρίου 45, 65404, Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η δηαρείξηζε θηλδύλωλ έξγωλ ωο βαζηθόο παξάγωλ επίηεπμεο θαινύ ηερληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο

Η δηαρείξηζε θηλδύλωλ έξγωλ ωο βαζηθόο παξάγωλ επίηεπμεο θαινύ ηερληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο πλέδξην: πληειεζηέο Επηηπρίαο ζηε Δηαρείξηζε Καηαζθεπήο Σερληθώλ Έξγωλ Αζήλα 21 Ιαλνπαξίνπ 2010 Η δηαρείξηζε θηλδύλωλ έξγωλ ωο βαζηθόο παξάγωλ επίηεπμεο θαινύ ηερληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο Γηώξγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Νίκος Ντέμος Πρόεδρος HIRI IRO HATZIOANNOU Μάιος 2004

ΜΕΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Νίκος Ντέμος Πρόεδρος HIRI IRO HATZIOANNOU Μάιος 2004 ΜΕΤΟΧΟΣ IR ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Νίκος Ντέμος Πρόεδρος HIRI IRO HATZIOANNOU Μάιος 2004 Ενότητες ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ IR IR και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ IR ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ IR ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ

ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνοµα πατέρα: Αξιώτης Όνοµα µητέρας: Ευγενία Ηµεροµηνία γέννησης: 10/9/1980 Αριθµός ελτίου Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

FROM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT TO COMPETENCE MANAGEMENT

FROM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT TO COMPETENCE MANAGEMENT Improving the Efficiency of Enterprises and Organizations: Continuous Operational Improvement - Competencybased HR Development (Technology & Methodologies) FROM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT TO COMPETENCE

Διαβάστε περισσότερα

1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).

1. ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0). Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Information Sheet Εκπαίδευση Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Η Εκπαίδευση της Hellas & Cyprus προσφέρει τις κάτωθι προγραμματισμένες Ανοιχτές Εκπαιδεύσεις που διεξάγονται στο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Παπαδέας Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Ανώτατες : Πανεπιστήμιο Πειραιώς. α) Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ράκος Προσωπικά Στοιχειά Εθνικότητα / Ιθαγένεια: Ελληνική Τόπος / Ηµερ. Γέννησης: Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1974 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος, πατέρας δύο παιδιών Email: kdrakos@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εκδήλωση του PMI-GREECE Αθήνα 17/12/2008 Highly Dispersed Supply Chain Business complexity

Διαβάστε περισσότερα