VEB620 / VEB625 ebook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VEB620 / VEB625 ebook"

Transcript

1 VEB620 / VEB625 ebook - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Guía del usuario - Gebruikshandleiding - Guia do usuário - Käyttöopas - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών - 使用手冊 ( 繁中 ) - 使用手冊 ( 簡中 ) Model No: VS13392 VS13394

2 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιώματων Πνευματικά Δικαιώματα ViewSonic Corporation, Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία ViewSonic, το λογότυπο με τα τρία πουλιά, οι ονομασίες OnView, ViewMatch, και ViewMeter αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της ViewSonic Corporation. Δήλωση αποποίησης: Η ViewSonic Corporation δε θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή εκδοτικά σφάλματα ή παραλείψεις στην παρούσα, ούτε για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από την παροχή αυτής της συσκευής, ή από την απόδοση ή χρήση αυτού του προϊόντος. Προς όφελος της συνεχιζόμενης βελτίωσης του προϊόντος, η ViewSonic Corporation επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τις προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς ειδοποίηση. Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο μπορεί να αλλάξουν δίχως προειδοποίηση.

3 Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάδοση οποιουδήποτε μέρους αυτού του εγγράφου υπό οποιαδήποτε μορφή, για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ViewSonic Corporation. Για το αρχείο σας Όνομα προϊόντος: Αρ. Μοντέλου: Αρ. Εγγράφου: Αρ. Σειράς: Ημερ. Αγοράς: VEB620 / VEB625 ViewSonic ebook VS13392 / VS13394 VEB620_VEB625_UG_GRK Rev. 1A Απόρριψη προϊόντος στο τέλος της ζωής του προϊόντος Η ViewSonic ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε όπως απορρίπτετε αυτό το προϊόν με κατάλληλο τρόπο στο τέλος της ζωής του. Η τοπική σας εταιρία απορριμμάτων μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη.

4 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Για τις ΗΠΑ Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια με τη μορφή ραδιοσυχνότητας, ενώ αν η εγκατάσταση και η λειτουργία του δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Όμως,

5 δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Προειδοποίηση: Εφιστάται η προσοχή σας στο γεγονός πως αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα για συμμόρφωση του εξοπλισμού, μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό.

6 Για τον Καναδά Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της ΕΚ 2004/108/EC και με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EΚ. Οι παρακάτω πληροφορίες είναι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ Το σημάδι που φαίνεται στα δεξιά είναι σύμφωνο με την Οδηγία Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 2002/96/EC (WEEE). Το σημάδι δηλώνει την υποχρέωση να ΜΗΝ απορριφθεί ο εξοπλισμός μαζί με τα γενικά δημοτικά απορρίμματα, αλλά να γίνει χρήση των συστημάτων επιστροφής και συλλογής σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.

7 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την Οδηγία 2002/95/EC της Ευρωπαϊκής Βουλής και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Οδηγία RoHS) και θεωρείται πως συμμορφώνεται με τις μέγιστες τιμές συγκέντρωσης που έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Προσαρμογής (TAC) όπως φαίνεται παρακάτω: Ουσία Προτεινόμενη μέγιστη συγκέντρωση Πραγματική συγκέντρωση Μόλυβδος (Pb) 0.1% < 0.1% Υδράργυρος (Hg) 0.1% < 0.1% Κάδμιο (Cd) 0.01% < 0.01%

8 Εξασθενές Χρώμιο (Cr 6+ ) Πολυβρομιωμένα διφαινύλια (PBB) Εθέρες πολυβρομιωμένων διφαινυλίων (PBDE) 0.1% < 0.1% 0.1% < 0.1% 0.1% < 0.1% Ορισμένα συστατικά των προϊόντων όπως αναφέρεται παραπάνω εξαιρούνται από το Παράρτημα της Οδηγίας RoHS όπως αναφέρεται παρακάτω: Παραδείγματα των εξαιρούμενων συστατικών είναι: 1. Μόλυβδος σε συμπαγείς λάμπες φθορισμού που δεν υπερβαίνουν τα 5 mg ανά λάμπα και σε άλλες λάμπες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στο Παράρτημα της Οδηγίας RoHS. 2. Μόλυβδος στο γυαλί των καθοδικών σωλήνων, σε ηλεκτρονικά συστατικά, σωλήνες φθορισμού και ηλεκτρονικά κεραμικά τμήματα (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές συσκευές).

9 3. Μόλυβδος σε καλάι τύπου υψηλής θερμοκρασίας (δηλαδή σε κράματα που βασίζονται σε μόλυβδο και περιέχουν 85% ή περισσότερο μόλυβδο κατά βάρος). 4. Μόλυβδος ως κατανέμων στοιχείο στο ατσάλι που περιέχει έως 0,35% μόλυβδο κατά βάρος, αλουμίνιο που περιέχει έως 0,4% μόλυβδο κατά βάρος και ως κράμα χαλκού που περιέχει έως 4% μόλυβδο κατά βάρος.

10 Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC) για έκθεση σε ακτινοβολία Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ του πομπού και του σώματός σας. FCCID: TX2-RTL8191SU Γνωστοποίηση βιομηχανίας στον Καναδά: Η ασύρματη αυτή συσκευή συμμορφώνεται με τον καναδικό κανονισμό RSS-210. Για αποτροπή ραδιο-παρεμβολών στην αδειοδοτημένη υπηρεσία, η συσκευή αυτή προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο και μακριά από παράθυρα για μέγιστη θωράκιση. Εξοπλισμός (ή η κεραία εκπομπής του) που βρίσκεται εγκατεστημένος σε εξωτερικό χώρο υπόκειται σε αδειοδότηση. Ο υπεύθυνος εγκατάστασης αυτής της συσκευής ραδιοκυμάτων πρέπει να διασφαλίσει ότι η κεραία είναι τοποθετημένη ή έχει τέτοια κατεύθυνση ώστε να μην εκπέμπει πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF) που υπερβαίνουν τα όρια του Υπουργείου Υγείας του Καναδά για το γενικό

11 πληθυσμό. Ανατρέξτε στον Κώδικα Ασφαλείας 6, που διατίθεται από τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας του Καναδά στη διεύθυνση Δήλωση συμβατότητας R&TTE Αυτή η ασύρματη συσκευή είναι συμβατή με τις κύριες απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999/5/EC). Η συσκευή αυτή ικανοποιεί τα ακόλουθα πρότυπα συμβατότητας: EN V1.7.1 EN V1.6.1 EN V1.2.1

12 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή στα Μοντέλα ebook VEB VEB Κεφάλαιο 1 Εκκίνηση με το ebook σας Φόρτιση της συσκευής Μεταφορά αρχείου Ενεργοποίηση της συσκευής Κεφάλαιο 2 Γνωριμία με τη συσκευή Ιδιότητες και λειτουργίες Πάνω όψη Κάτω όψη Πίσω όψη Reset (Επαναφορά) Χρήση των πλήκτρων Χρήση της Οθόνης Αφής... 31

13 Κεφάλαιο 3 Γνωριμία με τις Βασικές ιδιότητες Αρχική Οθόνη Βιβλιοθήκη Ανάγνωση με ebook Χρήση του Επιλογές Επιλογές Χρήση της Μετάβαση σε σελίδα Μετάβαση σε σελίδα Προβολή του Πίνακας περιεχομένων Προσθήκη Σελιδοδείκτες Προβολή του Οι Σελιδοδείκτες μου Χρήση της Αναζήτηση Προσαρμογή του Μέγεθος γραμματοσειράς Προβολή Σελιδοδείκτες και Σημειώσεις Προσθήκη Σημειώσεις Διαγραφή Σημειώσεις Αναπαραγωγή μουσικής Υπηρεσία Δικτύωσης Ρύθμιση WiFi Σύνδεση με Διαθέσιμα δίκτυα Χρήση ενός Γειτονικό δίκτυο... 59

14 Ρύθμιση Αναβάθμιση υλικολογισμικού Ασφάλεια και Υλικό Περιορισμός μορφής Επίλυση Προβλημάτων Υποστήριξη Πελατών Περιορισμοί Εγγύησης... 69

15 Εισαγωγή στα Μοντέλα ebook Υπάρχουν δύο μοντέλα συσκευών ebook ανάλογα με το ποιο μοντέλο αγοράσατε. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται μία περίληψη για κάθε μοντέλο. Μοντέλο Περιγραφή Αφή Δίκτυο VEB620 VEB625 Γενική έκδοση Συνδεσιμότητα None Touch & Network (Καμία αφή & Δίκτυο) Οθόνη ελέγχου WiFi / TouchWith touch και συνδεσιμότητα WiFi -- --

16 VEB620 Γενική Έκδοση Συνδεσιμότητα Καμία αφή & Δίκτυο

17 VEB625 WiFi με Έλεγχος Αφής Με οθόνη ελέγχου αφής και συνδεσιμότητα WiFi

18 Κεφάλαιο 1 Εκκίνηση με το ebook σας Φόρτιση της συσκευής Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή ρεύματος για να φορτιστεί πλήρως η συσκευή ebook σας όταν την χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά. Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη και δεν είναι δυνατή η αφαίρεσή της. Για να φορτίσετε τη συσκευή ebook σας μέσω μετασχηματιστή ρεύματος: 1. Εντοπίστε το μετασχηματιστή ρεύματος που συνοδεύει τη συσκευή σας. 2. Βρείτε τη θύρα USB στην κάτω πλευρά της συσκευής. 3. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος σε μία ηλεκτρική πρίζα, κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του μετασχηματιστή στο επάνω μέρος της συσκευής σας. 4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία φόρτισης έχει ανάψει για να υποδηλώσει τη φόρτιση.

19 Φόρτιση της συσκευής (συνέχεια) Διατηρείτε τη συσκευή σας συνδεδεμένη με τον μετασχηματιστή ρεύματος μέχρι δύο ώρες για ν φορτιστή πλήρως η μπαταρία την πρώτη φορά. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ebook σας παντού. Εάν δεν ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι το power άκρο του μετασχηματιστή ρεύματος έχει εισαχθεί πλήρως. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην φορτίζει, δοκιμάστε μία άλλη πρίζα.

20 Φόρτιση της συσκευής (συνέχεια) Η λυχνία κατάστασης φόρτισης θα γίνει κόκκινη υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται, ένα πράσινο φως υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

21 Μεταφορά αρχείου Για να μεταφέρετε κάποιο περιεχόμενο ανάμεσα στον υπολογιστή και τη συσκευή σας, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη συσκευή και τη θύρα USB του υπολογιστή σας. Εάν η θύρα USB του υπολογιστή σας ή το ενεργοποιημένο USB hub παρέχει ρεύμα, η συσκευή σας θα φορτιστεί μέσω του USB.

22 Ενεργοποίηση της συσκευής Σύρετε το διακόπτη Τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Σύρετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Σύρετε το διακόπτη για να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής ή σύρετε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη για 4 δευτ. για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το ebook σας θα μεταβεί επίσης σε αναμονή μόνο του μετά από λεπτά εάν δεν το χρησιμοποιείτε.

23 Κεφάλαιο 2 Γνωριμία με τη συσκευή Ιδιότητες και λειτουργίες Εντοπισμός των χειριστηρίων Πλοηγηθείτε στο ebook χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή 5-way (5 κατευθύνσεων), τα πλήκτρα Home (Αρχική), Menu (Μενού), Back (Πίσω) και Next / Previous Page (Επόμενη/Προηγούμενη Σελίδα) και το χειριστήριο οθόνης αφής: * Γραφίδα μόνο για το μοντέλο VEB625 * Οθόνη αφής μόνο για το μοντέλο VEB625

24 Ιδιότητες και λειτουργίες (συνέχεια) 1. Πλήκτρο Προηγούμενη Σελίδα 2. Πλήκτρο Πίσω 3. Πλήκτρο Μενού 4. Πλήκτρο Αρχική 5. Πλήκτρο Σελιδοδείκτης 6. Πλήκτρο Μέγεθος κειμένου 7. Χειριστήριο 5 κατευθύνσεων Αύξηση / Μείωση έντασης 8. Πλήκτρο Επόμενη Σελίδα 9. Γραφίδα

25 Ιδιότητες και λειτουργίες (συνέχεια) Πάνω όψη Το επάνω μέρος του ebook σας περιέχει την ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας και ένα πλήκτρο του διακόπτη power (τροφοδοσίας). Γάντζος δερμάτινης θήκης Ενδεικτική λυχνία φόρτισης Διακόπτης Τροφοδοσίας Γραφίδα * Γραφίδα μόνο για το μοντέλο VEB625

26 Ιδιότητες και λειτουργίες (συνέχεια) Κάτω όψη Οι θύρες για την κάρτα SD βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής ebook σας. Ανοίξτε την καρτέλα καλύμματος και διπλώστε την ξανά για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υποδοχές. Δέρμα Γάντζος θήκης WiFi (για VEB625) Υποδοχή ακουστικών Διακόπτης Δίκτυο (WiFi) (for VEB625) Θύρα USB/Τροφοδοσίας Συνδέστε το καλώδιο USB σας εδώ Υποδοχή κάρτας SD Συμπεριλαμβάνεται κουμπί Επαναφοράς * Διακόπτης Δίκτυο (WiFi) μόνο για το μοντέλο VEB625

27 Ιδιότητες και λειτουργίες (συνέχεια) Πίσω όψη Το πίσω μέρος του ebook σας περιέχει ένα ηχείο για περιεχόμενο ήχου.

28 Ιδιότητες και λειτουργίες (συνέχεια) Reset (Επαναφορά) Εάν το ebook σας δεν ενεργοποιηθεί ή δεν ανταποκρίνεται κατά τη χρήση, προσπαθήστε να επαναφέρετε τη συσκευή αποσυνδέοντας το ebook σας από κάποια πηγή ρεύματος και κατόπιν σύροντας και κρατώντας πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για 4 δευτερόλεπτα πριν τον αφήσετε, ή επαναφέρετε το σύστημα μέσω του πλήκτρου reset (Επαναφοράς).

29 Χρήση των πλήκτρων Τα πλήκτρα υλικού προσφέρουν βασικές λειτουργίες δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να κατανοήσει εύκολα και να λειτουργήσει αυτή τη συσκευή. Όνομα Λειτουργία Διακόπτης Τροφοδοσίας Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το σύστημα. Πλήκτρο Αρχική Επιστροφή στη αρχική σελίδα. Πλήκτρο Πίσω Ακολουθεί εκ νέου τα βήματά σας στο ebook. Πλήκτρο Σελίδα επάνω Σας πηγαίνει στην επόμενη σελίδα του υλικού που διαβάζετε. Πλήκτρο Σελίδα κάτω Σας πηγαίνει στην προηγούμενη σελίδα του υλικού που διαβάζετε.

30 Πλήκτρο ουμ Αλλάζει το μέγεθος του κειμένου ενώ το διαβάζετε. Πλήκτρο Σελιδοδείκτης Γρήγορη δημιουργίας σελιδοδείκτη. Πλήκτρο Μενού Εμφανίζει τις επιλογές εφαρμογής και πλοήγησης που συνδέονται με την οθόνη την οποία παρακολουθείτε. Πλήκτρο 5 κατευθύνσεων Επιλέγει ένα στοιχείο ή ενέργεια όταν είναι πατημένο. Μετακινεί το τόνισμα ή τον κέρσορα επί της οθόνης προς τα πάνω και προς τα κάτω όταν μετακινείται προς τα επάνω και προς τα κάτω. Μετακινεί το τόνισμα ή τον κέρσορα επί της οθόνης από τη μία μεριά στην άλλη όταν μετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Χειριστήριο Ένταση Η μετακίνηση του ελεγκτή 5-way (5 κατευθύνσεων) ελέγχει την ένταση των ακουστικών ή των ηχείων για βιβλία ήχου, μουσική και.

31 Μόνον για αυτό το μοντέλο Χρήση της Οθόνης Αφής a. Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη σελίδα, σύρετε το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη από αριστερά προς δεξιά. β. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, σύρετε το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη από δεξιά προς αριστερά.

32 Κεφάλαιο 3 Γνωριμία με τις Βασικές ιδιότητες Αρχική Οθόνη Η οθόνη δείγματος παρακάτω δείχνει την Home Screen (Αρχική οθόνη) και τις εφαρμογές. Η Home Screen (Αρχική οθόνη) προβάλλεται με διάφορες επιλογές τις οποίες μπορεί να προβάλλει ο χρήστης στο Book Library (Βιβλιοθήκη), Bookmark & Notes (Σελιδοδείκτης & Σημειώσεις), Network Service (Υπηρεσία δικτύου), Settings (Ρυθμίσεις) και More (Περισσότερα).

33

34 Αρχική Οθόνη (συνέχεια) Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται μία περίληψη για κάθε ιδιότητα ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ Περιγραφή Book Library (Βιβλιοθήκη) ο επιτρεπτός χρήστης μπορεί να ανοίξει περιεχόμενο ebook διαφορετικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων epub, PDF, RTF και TXT. Bookmark & Notes (Οι σημειώσεις προορίζονται μόνον για το VEB625) Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει σελιδοδείκτες ή να δημιουργήσει σημειώσεις στη συσκευή και επιτρέπει στον χρήστη να τα διαχειριστεί και να τα προβάλλει σε μία λίστα σελίδων. Music Library (Μουσική βιβλιοθήκη) επιτρέπεται στον χρήστη να αναπαράγει αρχεία ήχου αποθηκευμένα στη συσκευή

35 Υπηρεσία Network (Δίκτυο) (for VEB625) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία ή τη λειτουργία 3G για να λάβετε περιεχόμενο και να μοιραστείτε δεδομένα με τους φίλους σας. Setting (Ρύθμιση) Σας μεταφέρει στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις). User Manual (Εγχειρίδιο Χρήστη) Εγχειρίδιο χρήστη επί της οθόνης

36 Βιβλιοθήκη Πατήστε [Book Library (Βιβλιοθήκη)] στην Home Screen (Αρχική οθόνη) για να αναζητήσετε και να ανοίξετε ένα βιβλίο, όταν μεταβείτε στη Book Library (Βιβλιοθήκη), μπορείτε να δείτε τα τελευταία 5 βιβλία που διαβάσατε στην πρώτη σελίδα, πατήστε το μενού Total (Σύνολο) για να δείτε όλα τα άλλα βιβλία στη βιβλιοθήκη. Όνομα τίτλου Συνολική ποσότητα βιβλίων Υποδεικνύει διαφορετικό τύπο μορφής Όνομα βιβλίου Ποσοστά για την ανάγνωσή σας Όνομα συγγραφέα

37 Βιβλιοθήκη (συνέχεια) Ιδιότητες οθόνης Όνομα τίτλου Τίτλος Συγγραφέας ή Ημερομηνία Ένδειξη επιλογής Ένδειξη μορφής Αριθμός βιβλίου Το όνομα της θέσης σας Το όνομα του βιβλίου για βιβλία, αναγράφεται ο συγγραφέας του στοιχείου. Για περιοδικά και τροφοδοσίες, αναφέρεται η ημερομηνία Υποδεικνύει το αντικείμενο που επιλέξατε Η ετικέτα υποδεικνύει τη μορφή του βιβλίου Υποδεικνύει τον αριθμό των βιβλίων που υπάρχουν σε αυτή τη συσκευή

38 Σελιδοδείκτης Ανάγνωση με ebook Ακολουθεί ένα υπόδειγμα της οθόνης στο περιεχόμενο βιβλίου. Όνομα Βιβλίου Κατάσταση δικτύου (for VEB625) Πληροφορίες Σελίδας Κατάσταση Μπαταρίας

39 Χρήση του Επιλογές Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Menu (Μενού) για να ανοίξει το Options Menu (Μενού Επιλογές), θα αποκαλύψει τις επιπλέον λειτουργίες για να μπορέσει ο χρήστης να πραγματοποιήσει περαιτέρω εργασίες.

40 Επιλογές Πατήστε το για επιλογές πρόσβασης για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία ανάγνωσής σας: To the first page (Στην πρώτη σελίδα) Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος βιβλίου. Jumps to a selected page. (Μετάβαση σε επιλεγμένη σελίδα.) Επιτρέπει τη μετάβαση σε κάποια σελίδα του τρέχοντος βιβλίου. Table of contents (Πίνακας περιεχομένων) Μετάβαση στον Πίνακα περιεχομένων για το στοιχείο που διαβάζετε. Adds a bookmark (Προσθήκη ενός σελιδοδείκτη) Δημιουργία σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα

41 My Bookmarks (Οι Σελιδοδείκτες μου) Εμφανίζεται ένας σελιδοδείκτης για το βιβλίο. Search (Αναζήτηση) Προβάλλεται η γραμμή Αναζήτηση στο κάτω μέρος της οθόνης, αναζητά και καταγράφει μία λέξη κλειδί στο βιβλίο. Font Size (Μέγεθος γραμματοσειράς) Αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς για το περιεχόμενο που προβάλλεται.

42 Χρήση της Μετάβαση σε σελίδα Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, πατήστε το Options Menu (Μενού Επιλογές), πατήστε το To first page (Στην πρώτη σελίδα), θα μεταβείτε στην πρώτη σελίδα αυτού του βιβλίου.

43 Μετάβαση σε σελίδα Όταν επιλέξετε Jump to page (Μετάβαση σε σελίδα) το σύστημα θα εμφανίσει μαλακά αριθμητικά πλήκτρα που σας επιτρέπουν να καταγράψετε τον αριθμό σελίδας για να μεταβείτε σε μία συγκεκριμένη σελίδα που θέλετε να διαβάσετε στο βιβλίο.

44 Προβολή του Πίνακας περιεχομένων Ο Πίνακας περιεχομένων (TOC) για τη συσκευή ebook σας εμφανίζει όλα τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το βιβλίο. Μπορείτε να πάτε εκεί επιλέγοντας Table of Contents (Πίνακας περιεχομένων) από το Options Menu (Μενού Επιλογές) όταν διαβάζετε ένα βιβλίο. Αυτή η ιδιότητα διατίθεται μόνον όταν ένα βιβλίο περιέχει ένα TOC που δημιουργήθηκε με υπερσυνδέσμους.

45 Προσθήκη Σελιδοδείκτες Μπορείτε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα του βιβλίου. Η επάνω αριστερή γωνία της σελίδας που επισημαίνεται με υποδεικνύει ότι έχει δημιουργηθεί σελιδοδείκτης για αυτή. Πατήστε το πλήκτρο ή επιλέξτε Bookmark (Σελιδοδείκτης) στο Option menu (Μενού Επιλογές) όταν διαβάζετε ένα βιβλίο για να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα. Οι σελιδοδείκτες σας θα αποθηκευτούν στο My Bookmarks (Οι Σελιδοδείκτες μου) για μελλοντική αναφορά.

46 Σελιδοδείκτης * Μπορείτε να προσθέσετε συνολικά 8 Bookmarks (Σελιδοδείκτες) σε ένα βιβλίο. Ο νέος θα αντικαταστήσει τον παλιό

47 Προβολή του Οι Σελιδοδείκτες μου Μπορείτε να αναζητήσετε τους σελιδοδείκτες για το βιβλίο επιλέγοντας My Bookmarks (Οι Σελιδοδείκτες μου) από το Options Menu (Μενού Επιλογές). Θα εμφανιστεί στην οθόνη μία λίστα με σελίδες με σελιδοδείκτες, πατήστε στον σελιδοδείκτη που θέλετε να διαβάσετε για να συνεχίσετε με τη σελίδα. Όνομα Βιβλίου

48 Χρήση της Αναζήτηση Για να αναζητήσετε το περιεχόμενο του βιβλίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Search (Αναζήτηση) και εισάγετε τον όρο σας για να προβληθούν οι σελίδες με τα αποτελέσματα αναζήτησης όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα. Βήμα 1 Βήμα 2

49 * Μπορείτε να πατήσετε το Ru/ En στο μαλακό πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τον τύπο πληκτρολογίου για αναζήτηση Κυριλλικού κειμένου. Αποτέλεσμα Αναζήτησης

50 Προσαρμογή του Μέγεθος γραμματοσειράς Για να επιλέξετε το μέγεθος κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ενώ διαβάζετε. Έχετε μία επιλογή πέντε μεγεθών για να διαβάσετε περιεχόμενο στη συσκευή. Πατήστε ή μετακινήστε το πλήκτρο 5-way (5 κατευθύνσεων) για να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς της οθόνης. Βήμα 1 Βήμα 2

51 Προβολή Σελιδοδείκτες και Σημειώσεις Για να προβάλετε όλους τους σελιδοδείκτες ή τις σημειώσεις, ανοίξτε το Bookmarks and Notes (Σελιδοδείκτες και Σημειώσεις) στην Home Screen (Αρχική οθόνη). Όλοι οι σελιδοδείκτες και οι σημειώσεις που εμφανίζονται ως μία λίστα με σελίδες όπως στην παρακάτω οθόνη υποδείγματος. Επιλέξτε κάποια στοιχείο στη λίστα για σελίδες με λεπτομέρειες. Πληροφορίες Σελιδοδείκτη / σημείωσης (for VEB625) (for VEB625)

52 Μόνον για αυτό το μοντέλο Προσθήκη Σημειώσεις Μπορείτε να προσθέσετε μία σημείωση για μελλοντική αναφορά. Πατήστε το Menu (Μενού) για να προβληθεί το Options menu (Μενού επιλογές) για τη λίστα σελιδοδεικτών/σημειώσεων. Επιλέξτε [add New (Προσθήκη νέου)] σημείωσης κατόπιν εισάγετε λέξεις πατώντας τα πλήκτρα με γράμματα στο μαλακό πληκτρολόγιο. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο [Save (Αποθήκευση)] για να επιβεβαιώσετε τις καταχωρήσεις. * Μπορείτε να προσθέσετε έως και 20 σημειώσεις σε αυτή τη λειτουργία.

53 Μόνον για αυτό το μοντέλο Διαγραφή Σημειώσεις Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία bookmark/notes (σελιδοδείκτης/ σημειώσεις), πατήστε το Menu (Μενού) για να εμφανιστεί το Option Menu (Μενού Επιλογές), επιλέξτε το Delete (Διαγραφή) για να αφαιρέσετε τα μητρώα από τη σελίδα. * Δεν μπορούν να διαγραφούν οι σελιδοδείκτες.

54 Αναπαραγωγή μουσικής Για να μεταβείτε σε λειτουργία Music (Μουσική), ανοίξτε τη Music Library (Μουσική βιβλιοθήκη) στην Home Screen (Αρχική οθόνη). Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο 5 way (5 κατευθύνσεων) για να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής σας (MP3). Για να περιηγηθείτε στη λίστα ήχου με το πλήκτρο up/down (επάνω/κάτω), το Enter για αναπαραγωγή, Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) για τον έλεγχο της έντασης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του αρχείου, πατήστε ξανά το Enter. Κατά τη λειτουργία now playing (αναπαραγωγή τώρα), μπορείτε ακόμα να διαβάσετε ένα βιβλίο.

55 Εικονίδιο Αναπαραγωγή τώρα Για αναπαραχθούν αρχεία μουσικής στη συσκευή, πρέπει να μεταφορτώσετε μουσική στη συσκευή σας.

56 Μόνον για αυτό το μοντέλο Υπηρεσία Δικτύωσης Επιλέξτε Network Service (Υπηρεσία δικτύου) για να διαμορφώσετε ως σύνδεση δικτύου/ Network Neighbor (Γειτονικό δίκτυο) από την Home Screen (Αρχική οθόνη). Η Network service (Υπηρεσία δικτύου) όπως το WiFi υπόκειται στο μοντέλο που αγοράσατε.

57 Μόνον για αυτό το μοντέλο Ρύθμιση WiFi Για να δημιουργήσετε μία σύνδεση διαδικτύου,. πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Διακόπτης WiFi Γυρίστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το WiFi. Η συσκευή θα σαρώσει για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Το όνομα δικτύου που ανακαλύφθηκε (SSID) εμφανίζεται ως λίστα.

58 Μόνον για αυτό το μοντέλο Σύνδεση με Διαθέσιμα δίκτυα Επιλέξτε ένα όνομα δικτύου για να δημιουργήσετε σύνδεση. Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές δίκτυο, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το μαλακό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

59 Μόνον για αυτό το μοντέλο κοινόχρηστα αρχεία στο δίκτυο. Χρήση ενός Γειτονικό δίκτυο Επιλέξτε το Network Neighbor (Γειτονικό δίκτυο) για να συνδεθείτε με και να λάβετε 1. Επιλέξτε έναν από τους Η/Υ που αναγράφονται στην οθόνη για πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελό του. 2. Εισάγετε το USN & τον password (κωδικό πρόσβασης). 3. Τότε μπορείτε να λάβετε απευθείας τα αρχεία.

60 Διαθέσιμη λίστα Η/Υ USN & PSW

61 Ρύθμιση Τα Language (Γλώσσα), Power Management (Διαχείριση ενέργειας), Gesture Setting (Ρύθμιση χειρονομίας), System Info.(About) (Πληροφ. Συστήματος (Σχετικά με)) και Advanced Setting (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) είναι κατηγορίες του Setting (Ρύθμιση). Οι ρυθμίσεις Touch Screen Calibration (Βαθμονόμηση οθόνης αφής), G-Sensor Calibration (Βαθμονόμηση αισθητήρα G), Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού) και Restore Defaults (Επαναφορά προεπιλογών) είναι κατηγορίες των Advanced settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους). 1. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) από την Home Screen (Αρχική Οθόνη). 2. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο 5 way (5 κατευθύνσεων) για να πλοηγηθείτε και να διαμορφώσετε τα στοιχεία ρύθμισης. 3. Πιέστε το Back (Πίσω) πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο.

62

63 Αναβάθμιση υλικολογισμικού Η λήψη και η εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού του συστήματος θα αναβαθμίσει το υλικολογισμικό και το λογισμικό του ebook σας στην τελευταία έκδοση. Αυτό θα βελτιώσει την λειτουργική απόδοση του ebook σας, θα διορθώσει τα προβλήματα του λογισμικού, θα επιδιορθώσει τα σφάλματα λογισμικού και θα προσθέσει περισσότερες ιδιότητες και μεγαλύτερη αξία στο ebook σας! ελέγχετε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα μας (www. viewsonic.com) από καιρού εις καιρόν για την ενημέρωση του υλικολογισμικού του συστήματος:

64 Ασφάλεια και Υλικό Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή VS ebook σας, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού: 1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ebook κοντά σε νερό, για παράδειγμα: κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες ή σκάφες, σε υγρά υπόγεια ή κοντά σε πισίνες. 2. Αποφύγετε την χρήση της συσκευής ebook κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Ενδέχεται να υπάρχει μικρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό. 3. Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή ρεύματος που συνοδεύει τη συσκευή ebook σας. Μην απορρίπτετε τη συσκευή ebook σας στη φωτιά. Η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Ελέγξτε τους τοπικούς κώδικες για ενδεχόμενες ειδικές οδηγίες απόρριψης.

65 4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό DC 5V ή το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό της στοιχεία που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών. 6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία και να αποτραπεί η υπερθέρμανση, παρέχετε επαρκή εξαερισμό για τη συσκευή ebook σας και διατηρείτε τη μακριά από πηγές θερμότητας. Μην την τοποθετήσετε κοντά σε καλοριφέρ ή άλλο εξοπλισμό παραγωγής θερμότητας. Φροντίστε να υπάρχει ελεύθερη ροή του αέρα γύρω από τη συσκευή ebook και την τροφοδοσία ρεύματός της

66 Περιορισμός μορφής Μορφή περιορισμός Το μέγιστο μέγεθος αρχείου και η ανάλυση Γενικά περιορίζεται σε συγκεκριμένη μορφή και πόρο συστήματος. Μέχρι την Έκδοση 9. Δεν υποστηρίζεται PDF PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης. Υποστηρίζονται αρχεία μέχρι και της έκδοσης epub epub 2.0. Δεν υποστηρίζεται η ιδιότητα epub που δεν ορίζεται στο επίσημο πρότυπο FB2 Υποστηρίζεται μέχρι και η έκδοση 2.1. Δεν υποστηρίζεται μη τυποποιημένη ετικέτα. HTML Για παράδειγμα, JavaScript, AJAX, RSS, Adobe flash, αυτοκαθοριζόμενη ετικέτα, κ.λπ. TXT Υποστηρίζει μόνον το Unicode. RTF Υποστηρίζεται μέχρι και η έκδοση RTF 1.8. Υποστηρίζεται bitrate μέχρι 256kbits/ s, συχνότητες δειγματοληψίας 48 khz, MP3 στερεοφωνική λειτουργία. Επιτρέπονται το μέγιστο 500 τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής.

67 Επίλυση Προβλημάτων Πρόβλημα Απόκριση διακοπής συστήματος Ο χρήστης δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη συσκευή όταν δεν έχει χρησιμοποιήσει τη συσκευή για πολλές μέρες. Ο σελιδοδείκτης δεν ισχύει ή δεν μπορεί να αναλύει κάποια βιβλία. Η οθόνη προβάλλει αλλοιωμένο κωδικό ενώ ανοίγεται ένα e-book. Λύση Πατήστε για λίγο στην οπή επαναφοράς η οποία βρίσκεται κάτω από την υποδοχή της SD. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Είναι πιθανόν η κατάσταση της μπαταρίας να είναι χαμηλή. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό AC για να φορτίσετε τη συσκευή για περισσότερο από μία ώρες. Κατόπιν πατήστε για λίγο τον διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Επαναφέρετε τις προεπιλογές στο μενού ρύθμισης. Το περιεχόμενο θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον τοπικό κωδικό, και όχι τον Κωδικό Unicode που υποστηρίζεται από το σύστημα. Μεταφέρετε το αρχείο στο Κωδικός Unicode και δοκιμάστε ξανά.

68 Υποστήριξη Πελατών Για τεχνική υποστήριξη ή για επισκευές προϊόντων, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας. Σημείωση: Θα χρειαστείτε τον αριθμό σειράς του προϊόντος Χώρα / Περιοχή Ιστότοπος Ελλάδα com/gr/ Τηλέφωνο support/call-desk/ com

69 Περιορισμοί Εγγύησης VIEWSONIC ebook Τι καλύπτει η εγγύηση: Η ViewSonic εγγυάται πως τα προϊόντα της δεν είναι ελαττωματικά στα υλικά και στην κατασκευή, υπό φυσιολογική χρήση, κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης. Αν ένα προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό σε υλικά ή κατασκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η ViewSonic με δική της επιλογή, είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει το προϊόν με ένα αντίστοιχο. Το προϊόν αντικατάστασης ή τα ανταλλακτικά μπορεί να περιλαμβάνουν επανακατασκευασμένα ή επισκευασμένα μέρη ή συστατικά. Χρόνος διάρκειας της εγγύησης: ebook ViewSonic επιτρέπεται για 1 έτος για την εργασία από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς πελατών.

70 Ποιόν προστατεύει η εγγύηση: Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο καταναλωτή αγοραστή. Τι δεν καλύπτει η εγγύηση: 1. Οποιοδήποτε προϊόν του οποίου ο αριθμός σειράς έχει παραμορφωθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί. 2. Ζημιά, χειροτέρευση ή δυσλειτουργία που προκύπτει από: a. Ατύχημα, κακή χρήση, αμέλεια, φωτιά, νερό, κεραυνό, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του προϊόντος, ή αδυναμία να ακολουθηθούν οι οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. b. Επισκευή ή απόπειρα επισκευή από κάποιον που δεν έχει εξουσιοδότηση από τη ViewSonic. c. Αίτια εξωτερικά στο προϊόν, όπως διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος ή διακοπή του ρεύματος.

71 d. Χρήση αναλώσιμων ή ανταλλακτικών που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της ViewSonic. e. Φυσιολογική φθορά. f. Οποιοδήποτε άλλο αίτιο το οποίο δε σχετίζεται με ελάττωμα του προϊόντος. 3. Οποιοδήποτε προϊόν το οποίο παρουσιάζει μια κατάσταση που είναι γνωστή ως κάψιμο εικόνας η οποία προκύπτει όταν προβάλλεται μια στατική εικόνα στο προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Πώς να ζητήσετε επισκευή: 1. Για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη εντός της εγγύησης, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της ViewSonic (παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα Εξυπηρέτησης Πελατών). Θα χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας.

72 2. Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, θα πρέπει να δώσετε (α) την πρωτότυπη απόδειξη με ημερομηνία αγοράς, (β) το όνομά σας, (γ) τη διεύθυνσή σας, (δ) μια περιγραφή του προβλήματος και (ε) τον αριθμό σειράς του προϊόντος. 3. Παραδώστε ή αποστείλετε το προϊόν προπληρωμένο με την αρχική του συσκευασία σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της ViewSonic ή στη ViewSonic. 4. Για επιπλέον πληροφορίες ή για το όνομα του κοντινότερου κέντρου επισκευών της ViewSonic επικοινωνήστε με τη ViewSonic. Περιορισμός έμμεσων εγγυήσεων: Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες, οι οποίες να εκτείνονται πέραν από την περιγραφή που περιέχεται στην παρούσα περιλαμβανομένης της έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

73 Εξαίρεση ζημιών: Η ευθύνη της ViewSonic περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος. Η ViewSonic δε θα είναι υπεύθυνη για: 1. Ζημιές σε άλλη ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από ελαττώματα στο προϊόν, ζημιές σχετικά με την ενόχληση, την απώλεια χρήσης του προϊόντος, την απώλεια χρόνου, την απώλεια κερδών, την απώλεια επαγγελματικής ευκαιρίας, την απώλεια καλής θέλησης, την παρεμβολή με επαγγελματικές σχέσεις, ή άλλη εμπορική απώλεια, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών. 2. Άλλες ζημιές, είτε τυχαίες, παρεπόμενες, ή άλλες. 3. Οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους στον πελάτη. 4.3: ViewSonic ebook Warranty ebook_lw01 Rev. 1A

74

VEB620 / VEB625 ebook

VEB620 / VEB625 ebook VEB620 / VEB625 ebook - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Guía del usuario - Gebruikshandleiding - Guia do usuário - Käyttöopas - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame

VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών Model No.:

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών

VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών Model No. VS14894 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της ΕΚ 2004/108/EC και

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VFM1036W Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM1036W Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. ViewSoic Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedieugsaleitug - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullaιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών Model

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

VFM670W Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών

VFM670W Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών VFM670W Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών Model No. VS14713 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της ΕΚ 2004/108/EC και

Διαβάστε περισσότερα

VFD1078w Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών

VFD1078w Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών VFD1078w Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών Model No. VS14962 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Για τις ΗΠΑ Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 f2. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αυτό το MP3 player αυτοκινήτου έχει έναν πομπό

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών - 使 用

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης USB Οδηγίες χρήσης Ένας φορτιστής που παραμένει στην πρίζα μπορεί να καταναλώνει ρεύμα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή. Ο έξυπνος σταθμός φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0 Οδηγός χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Σύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 4 Αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων 4 Αποσύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 5 Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

VFD874 Ψηφιακό πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών

VFD874 Ψηφιακό πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών VFD874 Ψηφιακό πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών Model No. VS13787 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της ΕΚ 2004/108/EC και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ Πίνακας Περιεχομένων Ενεργοποίηση και Αρχικοποίηση Συσκευής... 4 1 Περιεχόμενα συσκευασίας ipad... 5 2 Εξοικείωση με την συσκευή... 6 3 Αρχικοποίηση και ρυθμίσεις ipad... 7 4

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Smart AV. Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση. Οδηγίες χρήσης

Conserve Smart AV. Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση. Οδηγίες χρήσης Conserve Smart AV Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση Οδηγίες χρήσης Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το ρεύμα σε ολόκληρο το σύστημα ψυχαγωγίας σας με το πάτημα ενός κουμπιού-του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Vibration Steering Wheel RS-100 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY CAR MP3 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 1100. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. MP3 Player & FM transmitter για το αυτοκίνητο με επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Συνεδριακό σύστημα el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System el User manual DICENTIS Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Insight. Συσκευή παρακολούθησης χρήσης ρεύματος. Οδηγός χρήσης

Conserve Insight. Συσκευή παρακολούθησης χρήσης ρεύματος. Οδηγός χρήσης Conserve Insight Συσκευή παρακολούθησης χρήσης ρεύματος Οδηγός χρήσης Ανακαλύψτε πόσο ρεύμα χρησιμοποιούν πραγματικά οι συσκευές σας, περιλαμβανομένων των watt, του κόστους λειτουργίας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή Findlapa.com Περιεχόμενα συσκευασίας: Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Τεχνικά χαρακτηριστικά: Bluetooth 4.0 υποστήριξη χαμηλής ενέργειας Εύρος μέχρι 60m με οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα