Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας"

Transcript

1

2 Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2.1. Ορισµός και είδη εναλλακτών 2.2. Ειδικές περιπτώσεις εναλλακτών θερµότητας 2.3. Θερµική ανάλυση των εναλλακτών θερµότητας Μέθοδος µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς (Log Mean Temperature Difference LMTD) Μέθοδος απόδοσης των µονάδων µεταφοράς της θερµότητας (effeciveness NTU) 2.4. Προβλήµατα κατά τη χρήση των εναλλακτών θερµότητας 2.5. Οικονοµική θεώρηση 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Βιοµηχανικές εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας Ανάκτηση θερµότητας σε µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Ανάκτηση θερµότητας σε ξηραντήριο ρυζιού και δηµητριακών Ανάκτηση θερµότητας σε µονάδα επεξεργασίας καλαµποκιού 3.3. Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού Εφαρµογή συµπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εταιρείας Εφαρµογή συµπαραγωγής σε ξενοδοχειακή µονάδα Εφαρµογές συµπαραγωγής στην Ελλάδα 3.4 Λέβητες συµπυκνώµατος Περίπτωση εφαρµογής λέβητα συµπυκνώµατος 3.5 Ανάκτηση θερµότητας από τον κλιµατισµό

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας Συστήµατα ανάκτησης θερµότητας ονοµάζουµε τα συστήµατα µέσω των οποίων µπορεί να γίνει εκµετάλλευση µέρους της θερµότητας που αποβάλλεται από κάποια επιµέρους µονάδα παραγωγής θερµότητας προς όφελος του κύριου συστήµατος παραγωγής. Στα συστήµατα αυτά, η διαδικασία επανάκτησης γίνεται µέσω θερµοεναλλαγής των ρευστών που αποβάλλονται (αερίων ή υγρών) είτε µε ρευστά του συστήµατος παραγωγής θερµότητας, είτε µε ρευστά δευτερευουσών διαδικασιών παραγωγής ή, τέλος, µε καθαρό αέρα που παρέχεται απευθείας στην τοποθεσία ζήτησης, όπως για παράδειγµα σε χώρους διαβίωσης, εργασίας κ.λπ. Τα συστήµατα παραγωγής θερµότητας παρουσιάζουν πάντοτε απώλειες. Η ενέργεια παράγεται από θερµικές διεργασίες και αναλώνεται µε άλλες θερµοδυναµικές µορφές, που µπορεί να είναι, για παράδειγµα, η συµβατική παραγωγή θερµότητας, η λειτουργία παλινδροµικών µηχανών εσωτερικής καύσης, στροβίλων, µονάδων ψύξης κ.λπ. Παρ όλο που οι απώλειες θερµότητας υφίστανται σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, είναι πολύ σηµαντικό να εκτιµηθεί σωστά το µέγεθός τους, προκειµένου να αποφασισθεί εάν είναι ορθολογική, από οικονοµική ή περιβαλλοντική άποψη, µια επένδυση για την ανάκτηση µέρους αυτών των απωλειών. Στόχος της εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήµατος ανάκτησης θερµότητας είναι η ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων µε παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους εγκατάστασης του συστήµατος, χωρίς να αγνοείται ο περιβαλλοντικός παράγοντας. Οι σύγχρονοι λέβητες και τα συστήµατα θέρµανσης σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να έχουν ελάχιστες θερµικές απώλειες, είναι δηλαδή υψηλής απόδοσης. Ένας σύγχρονος λέβητας υψηλής απόδοσης, για παράδειγµα, έχει απόδοση (80 έως 90%), που σηµαίνει ότι οι απώλειες, κυρίως από την καµινάδα, είναι της τάξεως των 10-20%. Ένας παλαιότερος λέβητας µπορεί να έχει απόδοση 0.6 έως 0.7, που σηµαίνει απώλειες 30-40%. Παρ όλα αυτά, οι απώλειες θερµότητας µπορεί να είναι µεγάλες ακόµη και στους σύγχρονους λέβητες, εάν υπολογιστεί το ποσόν της ενέργειας αυτό καθ εαυτό, αλλά και σαν ποσοστό του συνολικού δυναµικού της ενέργειας (ολική απόδοση του συστήµατος). Έτσι, για παράδειγµα, στα υπάρχοντα βιοµηχανικά συστήµατα, οι µονάδες παραγωγής θερµικής ενέργειας (που έστω ότι είναι υψηλής απόδοσης) έχουν καθορισθεί και προσαρµοσθεί στις ανάγκες που υπήρχαν κατά τον χρόνο εγκατάστασής τους. Μια επέκταση κάποιας παραγωγικής µονάδας µπορεί να απαιτεί µια άλλη, µεγαλύτερη ποσότητα θερµότητας ή/και ένα άλλο είδος θερµικής επεξεργασίας. Στις νέες γραµµές παραγωγής, που απαιτούν υψηλές θερµοκρασίες, η ανεπαρκής παροχή θερµικής ενέργειας ή η περίσσεια θερµότητας από τις διαδικασίες χαµηλών θερµοκρασιών µπορούν να οδηγήσουν σε ελαττωµένη χρήση του παλαιού λέβητα, αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας ή, πιθανόν, στην απόφαση για αντικατάσταση του παλαιού καυσίµου µε νέο (όπως, για παράδειγµα, φυσικό αέριο). Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπου δεν γίνεται βέλτιστη χρήση του παλαιού συστήµατος παραγωγής θερµότητας, µε αποτέλεσµα να ελαττώνεται σηµαντικά η συνολική απόδοση του συστήµατος. Αντίστοιχα, σε µεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, η 1

4 εκµετάλλευση της αποβαλλόµενης θερµότητας µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας, ανάλογα µε το µέγεθος του κεντρικού συστήµατος θέρµανσης Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας Οι απώλειες θερµότητας ενός λέβητα προέρχονται κυρίως από το σύστηµα απαγωγής των καυσαερίων, δηλαδή από το θερµό αέριο της καπνοδόχου, και είναι ανάλογες της ποσότητας των καυσαερίων και της θερµοκρασίας τους. Συχνά, ένα υπολογίσιµο ενεργειακό όφελος µπορεί να προέλθει από την ψύξη του αερίου της καπνοδόχου και την παράλληλη χρήση του ποσού ενέργειας που προκύπτει κατ αυτόν τον τρόπο, το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, θα αποβαλλόταν στο περιβάλλον σαν απώλεια θερµότητας. Στις βιοµηχανικές µονάδες, συχνά, καταναλώνονται µεγάλα ποσά ενέργειας για θερµικές διεργασίες που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Το µέσο µεταφοράς της θερµότητας µπορεί να είναι ατµός, κάποιο άλλο θερµικό ρευστό (π.χ. θερµό έλαιο κυκλοφορίας), µίγµα νερού-ατµού, αέρας ή κάποιο άλλο αέριο υπό πίεση, καθώς και ειδικά ρευστά µεταφοράς θερµότητας µε συγκεκριµένες ιδιότητες για ειδικούς σκοπούς. Γενικά ισχύει ότι, υψηλές θερµοκρασίες του θερµικού ρευστού συνεπάγονται και υψηλές θερµοκρασίες στην καπνοδόχο. Συνεπώς, οι µεγάλοι βιοµηχανικοί λέβητες εµφανίζουν σηµαντικές δυνατότητες για χρήση αποτελεσµατικών και οικονοµικά επωφελών λύσεων ανάκτησης θερµότητας. Τοποθετώντας έναν εναλλάκτη θερµότητας στο ρεύµα των καυσαερίων στην καπνοδόχο, µπορεί να ληφθεί θερµότητα χρήσιµη για τις ανάγκες µιας µονάδας, σχεδόν χωρίς κόστος. Η ανακτώµενη θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε, πιθανά υπάρχον, δευτερεύον σύστηµα θέρµανσης (που χρησιµοποιείται π.χ. για την παραγωγή ατµού χαµηλής πίεσης) ή σε εφαρµογές χαµηλής θερµοκρασίας. Μπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθεί για την προθέρµανση αερίων, υγρών ή ελαίων ή, απευθείας, για τον καθαρισµό µε χρήση ατµού δεξαµενών ή αντιδραστήρων. Πάντως, σε πολλές εγκαταστάσεις, η επανακτώµενη θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στο πρωτεύων σύστηµα παραγωγής θερµότητας, αυξάνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του συστήµατος. Αυτό γίνεται παρέχοντας είτε µεγαλύτερη ποσότητα θερµότητας µε την ίδια κατανάλωση καυσίµων, είτε το ίδιο ποσό θερµότητας µε µικρότερη κατανάλωση καυσίµων, εάν η ανακτώµενη θερµότητα χρησιµοποιηθεί για την προθέρµανση του θερµικού ρευστού ή του αέρα καύσης. Εξάλλου, στις κτιριακές εγκαταστάσεις, ένα µέρος των χώρων µπορεί να θερµαίνεται µε τη θερµότητα που ανακτάται από την καπνοδόχο, χωρίς να χρησιµοποιείται το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Όπως σε όλες τις οικονοµικές επενδύσεις, έτσι και στην περίπτωση µιας εφαρµογής ανάκτησης θερµότητας, το ζητούµενο είναι η επιδίωξη καθαρού κέρδους, όσο το δυνατόν µεγαλύτερου συγκρινόµενου µε το συνολικό κόστος της επένδυσης. Από τεχνική άποψη, ο σκοπός ενός συστήµατος ανάκτησης θερµότητας είναι η επαναχρησιµοποίηση της µεγαλύτερης δυνατής ποσότητας θερµότητας µε την απλούστερη τεχνικά λύση. Κάθε σύστηµα αξιολογείται µεµονωµένα και η όποια εφαρµογή ανάκτησης θερµότητας επιλεγεί θα πρέπει να συνεπάγεται τις κατά το δυνατόν µικρότερες επεµβάσεις στο υπάρχον σύστηµα. 2

5 Υπάρχει, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µία βέλτιστη λύση για κάθε σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε εγκατάσταση απαιτείται κατάλληλος και προσεκτικός υπολογισµός, µε στόχο τη µεγιστοποίηση του αναµενόµενου οφέλους. εν είναι, λοιπόν, λογικό να χρησιµοποιηθεί σε µια εγκατάσταση ένας πολύ µεγάλος εναλλάκτης θερµότητας για να ανακτηθεί σχεδόν όλο το ποσό θερµότητας που χάνεται, διότι αυτό θα έχει πολύ µεγάλο κόστος µε δυσανάλογα µικρό όφελος. Αυτό, πρακτικά, σηµαίνει ότι η ανακτώµενη θερµότητα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει συνήθως ένα µικρό µόνο µέρος των θερµικών απωλειών, ώστε να είναι οικονοµικά βιώσιµη η σχετική επένδυση. 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2.1. Ορισµός και είδη εναλλακτών Οι εναλλάκτες θερµότητας αποτελούν τις βασικότερες συνιστώσες των συστηµάτων ανάκτησης θερµότητας. Εναλλάκτης θερµότητας ονοµάζεται η συσκευή που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά της θερµικής ενέργειας µεταξύ δύο ρευστών διαφορετικής θερµοκρασίας. Οι εναλλάκτες, ανάλογα µε τη διαδικασία µεταφοράς της θερµότητας, µπορούν διαχωριστούν σε άµεσης και έµµεσης επαφής. Στους άµεσης επαφής εναλλάκτες δύο διαφορετικής φάσης ρευστά έρχονται σε άµεση επαφή, ανταλλάσσουν θερµότητα και διαχωρίζονται πάλι. Στους έµµεσης επαφής, τα δύο ρευστά παραµένουν χωρισµένα και η θερµότητα µεταφέρεται µέσω µιας διαχωριστικής επιφάνειας. Στην περίπτωση που η επιφάνεια θερµοεναλλαγής έχει αρκετά µεγάλη θερµοχωρητικότητα ώστε να παίζει σηµαντικό ρόλο στο φαινόµενο της µεταφοράς, οι έµµεσης επαφής εναλλάκτες ονοµάζονται, αλλιώς, αναγεννητές (regenerators). Ανάλογα µε το µηχανισµό µεταφοράς της θερµότητας οι εναλλάκτες χωρίζονται σε: α) συναγωγής µίας φάσης και από τις δύο πλευρές, β) συναγωγής µίας φάσης από τη µια πλευρά και συναγωγής δύο φάσεων από την άλλη, γ) συναγωγής δύο φάσεων και από τις δύο πλευρές και δ) συνδυασµένης συναγωγής και µεταφοράς θερµότητας µε ακτινοβολία. Εξάλλου, οι εναλλάκτες, ανάλογα µε την κατασκευή τους, διακρίνονται σε: α) Οµοκεντρικούς κυκλικής διατοµής. β) Εναλλάκτες κελύφους (Σχήµατα 1 έως 4). γ) Πλακοειδείς (Σχήµα 5). δ) Προεκτεταµένης επιφάνειας, µε πτερύγια (τα πτερύγια αυξάνουν την επιφάνεια συναλλαγής από την πλευρά του αέρα και, εποµένως, το συντελεστή συναγωγής. Βλ. Σχήµα 6). ε) Εναλλάκτες αναγέννησης (Αναγεννητές). 3

6 Σχήµα 1. Εναλλάκτης κελύφους µε σωληνώσεις, τύπου αντιρροής, όπου φαίνονται και οι διαδροµές των ρευστών Τέλος, ανάλογα µε το είδος της ροής µέσα στους εναλλάκτες, αυτοί διακρίνονται σε: α) Εναλλάκτες οµµοροής (Σχήµα 2). β) Εναλλάκτες αντιρροής (Σχήµατα 1 και 4). γ) Εναλλάκτες σταυρορροής. δ) Σύνθετους. Αυτή η τελευταία ταξινόµηση χρησιµοποιείται για τη θερµική ανάλυση των εναλλακτών. Σχήµα 2. Εναλλάκτης κελύφους µε σωληνώσεις, τύπου οµορροής, όπου παρουσιάζονται οι διαδροµές των ρευστών 4

7 Σχήµα 3. Εναλλάκτης κελύφους µε αναστρεφόµενους σωλήνες (σχήµατος U) Σχήµα 4. Ειδικός εναλλάκτης κελύφους µε τρεις διαδροµές σωληνώσεων, όπου παρουσιάζονται και οι διαδροµές των ρευστών Σχήµα 5. Σχηµατική παράσταση πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας, µε πλάκες πλαισίου, όπου παρουσιάζονται και οι διαδροµές των ρευστών 5

8 Σχήµα 6. Σωλήνες εναλλάκτη νερού - αέρα µε πτερύγια Ανάλογα µε την πυκνότητα των κατασκευαστικών στοιχείων οι εναλλάκτες διαχωρίζονται σε συµπαγείς και µη συµπαγείς. Οι συµπαγείς εναλλάκτες (Σχήµα 7) παρουσιάζουν υψηλές τιµές του λόγου της επιφάνειας θερµοεναλλαγής προς τον όγκο τους και, εξ ορισµού, ο λόγος αυτός (πυκνότητα επιφάνειας) λαµβάνει τιµές µεγαλύτερες από 700 m 2 /m 3. Ο λόγος αυτός όµως αναφέρεται στην πλευρά του αερίου µέρους ενός εναλλάκτη αερίου υγρού, οπότε ως συµπαγείς εναλλάκτες, γενικότερα, ορίζονται οι παρακάτω: Εναλλάκτες υγρού υγρού: Πυκνότητα Επιφάνειας > 300 m 2 /m 3 Εναλλάκτες αερίου υγρού: Πυκνότητα Επιφάνειας > 700 m 2 /m 3 Εναλλάκτες στρωτής ροής: Πυκνότητα Επιφάνειας > 3,000 m 2 /m 3 Μικροεναλλάκτες: Πυκνότητα Επιφάνειας >10,000 m 2 /m 3 Σχήµα 7. Συµπαγής εναλλάκτης ατµού αέρα, που χρησιµοποιείται για την ανάκτηση θερµότητας σε µονάδες παραγωγής ατµού 6

9 Οι συµβατικοί σωληνωτοί εναλλάκτες κελύφους µε σωλήνες διαµέτρου 19 mm, που έχουν πυκνότητα επιφάνειας µεγαλύτερη από 100 m 2 /m 3, χαρακτηρίζονται επίσης ως συµπαγείς. Οι συµπαγείς εναλλάκτες θερµότητας, λόγω της µεγάλης επιφάνειας θερµοεναλλαγής που παρουσιάζουν, χρησιµοποιούνται συνήθως για τη µεταφορά θερµότητας µεταξύ αερίων ή, γενικά, µεταξύ ρευστών µε µικρό συντελεστή συναγωγής Ειδικές περιπτώσεις εναλλακτών θερµότητας Ειδική µορφή των εναλλακτών θερµότητας, που χρησιµοποιείται για την ανάκτηση θερµότητας στη βιοµηχανία και τη θέρµανση χώρων, είναι ο θερµικός τροχός (heat wheel). Ο θερµικός τροχός, γνωστός και ως περιστροφικός εναλλάκτης, χρησιµοποιείται όταν τα θερµικά ρευστά είναι αέρια. Αποτελείται από ένα δίσκο, περατό στη ροή των αερίων, που κατασκευάζεται από υλικό µεγάλης θερµοχωρητικότητας. Ο δίσκος περιστρέφεται µεταξύ δύο γειτονικών αγωγών, από τους οποίους διέρχονται δύο ρεύµατα αερίων διαφορετικής θερµοκρασίας. Ο άξονας περιστροφής του δίσκου είναι παράλληλος µε τη ροή των ρευστών και βρίσκεται στην επιφάνεια επαφής των δύο αγωγών (Σχήµα 8). Σχήµα 8. Σχηµατική παράσταση του θερµικού τροχού και της ροής των αερίων Καθώς ο δίσκος περιστρέφεται, αισθητή και, πιθανόν, λανθάνουσα θερµότητα µεταφέρεται µέσω αυτού από το θερµό αέριο στο ψυχρό (το ένα µισό του δίσκου θερµαίνεται ενώ το άλλο µισό, που έχει αποθηκεύσει τη θερµότητα, ψύχεται). Η συνολική απόδοση µεταφοράς θερµότητας στους θερµικούς τροχούς µπορεί να ανέλθει στο 85%. Η διάµετρός τους κυµαίνεται από 1.5 µέχρι 22 µέτρα και οι παροχές των αερίων µπορούν να φθάσουν µέχρι και τα 68,000 m 3 /h. Το υλικό κατασκευής των θερµικών τροχών είναι συνήθως ατσάλι ή σύρµα αλουµινίου, ενώ για εφαρµογές υψηλών θερµοκρασιών (της τάξεως των 900 o C) αυτοί κατασκευάζονται από κεραµικά υλικά. Είναι δυνατόν το υλικό κατασκευής των τροχών να είναι υγροσκοπικό, ώστε να γίνεται παράλληλα και ανάκτηση υγρασίας. Ως µειονέκτηµα του θερµικού τροχού θεωρείται η πιθανότητα ανάµιξης των δύο αερίων (θερµού και ψυχρού), που σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να φθάσει σε µερικές ποσοστιαίες µονάδες. 7

10 Μια άλλη ειδική περίπτωση εναλλάκτη για βιοµηχανικές εφαρµογές είναι ο λέβητας ανάκτησης θερµότητας, ο οποίος χρησιµοποιείται για την παραγωγή ατµού ή νερού. Είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας αερίου-νερού µε σωλήνες. Τα καυσαέρια διέρχονται από παράλληλους σωλήνες οι οποίοι περιέχουν νερό (Σχήµα 9). Το νερό εξατµίζεται και ο ατµός που παράγεται συλλέγεται σε κατάλληλο δοχείο, από όπου διανέµεται στο δίκτυο ατµού. Η πίεση και η ποσότητα του ατµού που παράγεται στο λέβητα ανάκτησης θερµότητας εξαρτάται από τη θερµοκρασία και την παροχή των καυσαερίων, καθώς και από την απόδοση του λέβητα. Εάν η ανακτώµενη θερµότητα δεν επαρκεί για να παραχθεί η απαιτούµενη ποσότητα ατµού, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν βοηθητικοί καυστήρες σ αυτόν τον λέβητα. Οι λέβητες ανάκτησης θερµότητας έχουν το πλεονέκτηµα του χαµηλότερου κόστους από τους συµβατικούς λέβητες. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµά τους είναι ότι έχουν µεγάλο όγκο, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου για την εκ των υστέρων τοποθέτησή τους σε βιοµηχανικές µονάδες. Σχήµα 9. Λέβητας ανάκτησης θερµότητας 8

11 2.3. Θερµική ανάλυση των εναλλακτών θερµότητας Η σηµαντικότερη παράµετρος λειτουργίας ενός εναλλάκτη θερµότητας είναι ο συνολικός συντελεστής µεταφοράς της θερµότητας σ αύτόν. Ο συντελεστής αυτός καθορίζει τη συνολική θερµική αντίσταση µεταφοράς θερµότητας µεταξύ των δύο ρευστών, σύµφωνα µε την σχέση: q = U A T AB όπου q είναι το ποσό της θερµότητας που µεταφέρεται µεταξύ των δύο ρευστών (σε W), µε U συµβολίζεται ο συνολικός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας του εναλλάκτη (σε W/m 2 o C), Α είναι η συνολική επιφάνεια του εναλλάκτη (σε m 2 ) και Τ ΑΒ η συνολική µέση µεταβολή της θερµοκρασίας των δύο ρευστών (σε o C). Για έναν απλό εναλλάκτη θερµότητας µε δύο σωλήνες (Σχήµα 10), έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό, ο συντελεστής µεταφοράς υπολογίζεται από τις παρακάτω δύο σχέσεις, ανάλογα εάν η ανάλυση βασίζεται στη µεταβολή του ποσού θερµότητας του εσωτερικού [εξ. (2.α)] ή του εξωτερικού ρευστού [εξ. (2.β)]: (1) U i = 1 h i + A i ln( r o 2 π kl 1 / r i ) + A A i o 1 h o (2.α) U o = A A o i 1 h i + A o 1 ln( r o 2 π kl / r i ) + 1 h o (2.β) Στις παραπάνω σχέσεις συµβολίζονται µε: U i : ο συνολικός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας που βασίζεται στον εσωτερικό σωλήνα (σε W/m 2 o C) U ο : ο συνολικός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας που βασίζεται στον εξωτερικό σωλήνα (σε W/m 2 o C) h i : ο συντελεστής συναγωγής µεταξύ του εσωτερικού ρευστού και της εσωτερικής επιφάνειας του εσωτερικού σωλήνα (σε W/m 2 o C) h o : ο συντελεστής συναγωγής µεταξύ του εξωτερικού ρευστού και της εξωτερικής επιφάνειας του εσωτερικού σωλήνα (σε W/m 2 o C) A i : η επιφάνεια επαφής του εσωτερικού ρευστού µε τον εσωτερικό σωλήνα (σε m 2 ) A ο : η επιφάνεια επαφής του εξωτερικού ρευστού µε τον εσωτερικό σωλήνα (σε m 2 ) r i : η εσωτερική ακτίνα του εσωτερικού σωλήνα (σε m) r o : η εξωτερική ακτίνα του εσωτερικού σωλήνα (σε m) k: ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του υλικού του εσωτερικού σωλήνα (σε W/m o C) L: το µήκος του εσωτερικού σωλήνα που έχει επαφή και µε τα δύο ρευστά (σε m) 9

12 Σχήµα 10. Σχηµατική παράσταση απλού εναλλάκτη θερµότητας οµορροής, δύο σωλήνων, και οι θερµικές αντιστάσεις της µεταφοράς θερµότητας Στο Σχήµα 10 δίνονται παραστατικά και οι θερµικές αντιστάσεις στη ροή της θερµότητας µεταξύ των δύο ρευστών. Στον τελικό σχεδιασµό των εναλλακτών θερµότητας ο συνολικός συντελεστής θερµικής µεταφοράς µπορεί, µε βάσει τις ανωτέρω σχέσεις, να υπολογισθεί µε µεγάλη ακρίβεια. Παρ όλα αυτά, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι τιµές του συντελεστή αυτού για διάφορες περιπτώσεις που συναντώνται στην πράξη. Πίνακας 1. Προσεγγιστικές τιµές του συνολικού συντελεστή µεταφοράς θερµότητας σε πρακτικές εφαρµογές Φυσική κατάσταση Συντελεστής (W/m 2 o C) Εξωτερικός τοίχος µε τούβλα, σοβαντισµένος, χωρίς µόνωση 2.55 Γυάλινο παράθυρο 6.2 Εναλλάκτης θερµότητας νερού - νερού 850 1,700 Εναλλάκτης θερµότητας νερού - αέρα, µε πτερυγιωτούς σωλήνες Εναλλάκτης θερµότητας νερού - ελαίου Εναλλάκτης θερµότητας ατµού κηροζίνης 280 1,140 Εναλλάκτης θερµότητας ατµού - αέρα, µε πτερυγιωτούς σωλήνες Εναλλάκτης θερµότητας αερίου - αερίου Για τη διαστασιολόγηση των εναλλακτών θερµότητας, καθώς και για τον υπολογισµό των παραµέτρων της λειτουργίας τους δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται ευρέως: α) η µέθοδος της µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς ή LMTD (Log Mean Temperature Difference) και 10

13 β) η µέθοδος της απόδοσης των µονάδων µεταφοράς θερµότητας (effectiveness NTU method) Μέθοδος µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς (Log Mean Temperature Difference LMTD) Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω [εξ. (1)] το ποσό θερµότητας που µεταφέρεται στον εναλλάκτη δίνεται από την σχέση: q = U A Tm (1.α) όπου T m είναι µία κατάλληλη µέση θερµοκρασιακή διαφορά κατά µήκος του εναλλάκτη θερµότητας. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται από την σχέση : ( Th 2 Tc 2 ) ( [( T T )/( T T ) )] h1 c1 Tm = (3) ln h 2 c 2 Th1 Tc1 όπου είναι: T h1 : η θερµοκρασία εισόδου του θερµού ρευστού T h2 : η θερµοκρασία εξόδου του θερµού ρευστού T c1 : η θερµοκρασία εισόδου του ψυχρού ρευστού T c2 : η θερµοκρασία εξόδου του ψυχρού ρευστού Η θερµοκρασιακή διαφορά της εξ. (3) ονοµάζεται µέση λογαριθµική θερµοκρασιακή διαφορά και ισούται µε το λόγο της διαφοράς θερµοκρασίας στις εξόδους του εναλλάκτη µείον τη διαφορά θερµοκρασίας στις εισόδους του εναλλάκτη προς το φυσικό λογάριθµο του πηλίκου των δύο αυτών διαφορών. Αυτή η προσέγγιση έχει προκύψει κάνοντας δύο σηµαντικές παραδοχές, συγκεκριµένα ότι: α) η ειδική θερµότητα των ρευστών δεν µεταβάλλεται µε την θερµοκρασία και β) οι συντελεστές συναγωγής των ρευστών είναι σταθεροί καθ όλο το µήκος του εναλλάκτη. Η δεύτερη παραδοχή είναι η σηµαντικότερη, διότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν στον εναλλάκτη το ιξώδες, η θερµική αγωγιµότητα κ.λπ. των ρευστών µεταβάλλονται, µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται και ο συντελεστής συναγωγής τους. Για τη διόρθωση της µεθόδου προκειµένου να ληφθεί υπόψη η µεταβολή αυτή των συντελεστών συναγωγής των ρευστών χρησιµοποιούνται αριθµητικές µέθοδοι, ενώ η εξίσωση µεταφοράς της θερµότητας [εξ. (1.α)] παίρνει τη µορφή: q = U F A (1.β) T m όπου F είναι ο συντελεστής διόρθωσης. Ο συντελεστής αυτός µεταβάλεται ανάλογα µε το είδος του εναλλάκτη. Στο Παράρτηµα 1, στο τέλος του Οδηγού, παρατίθενται διαγράµµατα του συντελεστή διόρθωσης F για διάφορες περιπτώσεις εναλλακτών θερµότητας. Για τις περιπτώσεις των βραστήρων 11

14 (εξατµιστών) ή/και των συµπυκνωτών ο συντελεστής F λαµβάνει τη µεγαλύτερη τιµή του (F=1.0) Μέθοδος απόδοσης των µονάδων µεταφοράς της θερµότητας (effeciveness NTU) Η µέθοδος αυτή πλεονεκτεί έναντι της προηγούµενης στο ότι είναι ευκολότερη και δεν απαιτεί τη γνώση της µεταβολής των θερµοκρασιών και των δύο ρευστών, αλλά µόνον του ενός. Για να γίνει ο σχεδιασµός του εναλλάκτη ο συνολικός συντελεστής απωλειών θερµότητάς του συσχετίζεται µε τις θερµοκρασίες εισόδου εξόδου, τη συνολικώς µεταφερόµενη ποσότητα θερµότητας και τη συνολική επιφάνεια θερµοεναλλαγής. Η ανάλυση βασίζεται στην αποτελεσµατικότητα του εναλλάκτη όταν µεταφέρει µία ποσότητα θερµότητας, δηλαδή στην απόδοσή του. Η απόδοση του εναλλάκτη (ε) ορίζεται ως εξής: Πραγµατική µεταφορά θερµ ότητας ε = Μέγιστη δυνατή µεταφορά θερµ ότητας (4) Η πραγµατική µεταφορά θερµότητας υπολογίζεται είτε από την ενέργεια που χάνεται από το θερµό ρευστό, είτε από την ενέργεια που ανακτάται από το ψυχρό ρευστό. Για εναλλάκτη οµορροής, το πραγµατικό ποσό θερµότητας q που µεταφέρεται είναι:. q = m h ch ( Th1 Th2 ) = m c cc ( Tc2 Tc1 ) ενώ για εναλλάκτη αντιρροής είναι:. (5.α). q = m c h ( Th1 Th 2 ) = m c c c ( Tc1 Tc2 ) h. Στις παραπάνω σχέσεις (5.α) και (5.β) συµβολίζονται µε : q : το πραγµατικό ποσό θερµότητας που µεταφέρεται m h : η ροή µάζας του θερµού ρευστού (kg/s) c h : η ειδική θερµότητα του θερµού ρευστού (kj/kg o C) T h1 : η θερµοκρασία εισόδου του θερµού ρευστού T h2 : η θερµοκρασία εξόδου του θερµού ρευστού m c : η ροή µάζας του ψυχρού ρευστού (kg/s) c c : η ειδική θερµότητα του ψυχρού ρευστού (kj/kg o C) T c1 : η θερµοκρασία εισόδου του ψυχρού ρευστού T c2 : η θερµοκρασία εξόδου του ψυχρού ρευστού (5.β) Για τον καθορισµό της µέγιστης δυνατής ποσότητας θερµότητας που µπορεί να µεταφερθεί από τον εναλλάκτη πρέπει, κατ αρχήν, το ένα από τα ρευστά να υποστεί τη µέγιστη µεταβολή θερµοκρασίας που επικρατεί στον εναλλάκτη. Αυτή είναι η διαφορά των θερµοκρασιών εισόδου του θερµού και του ψυχρού ρευστού στον εναλλάκτη. Το ρευστό που θα υποστεί αυτή τη µεταβολή πρέπει να είναι αυτό που έχει το µικρότερο γινόµενο (m. c). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, βάσει της αρχής διατήρησης της ενέργειας, η ενέργεια που λαµβάνεται από το ένα ρευστό πρέπει να είναι ίση µε αυτή που παρέχεται από το άλλο. Εάν, λοιπόν, το ρευστό µε το µεγαλύτερο γινόµενο (m. c) 12

15 υποστεί τη µέγιστη µεταβολή θερµοκρασίας, το άλλο ρευστό θα έπρεπε να υποστεί µια ακόµα µεγαλύτερη µεταβολή θερµοκρασίας, πράγµα άτοπο. Το µεγαλύτερο ποσό θερµότητας που µπορεί να µεταφερθεί εποµένως στον εναλλάκτη είναι: q max. ( min = mc) ( T h T ) εισό δου cεισό δου (6) όπου τα σύµβολα αναπαριστούν: q max : το µεγαλύτερο ποσόν θερµότητας που µπορεί να µεταφερθεί στον εναλλάκτη (m. c) min : το µικρότερο γινόµενο παροχής µάζας επί τη θερµοχωρητικότητα του ρευστού T hεισόδου : τη θερµοκρασία εισόδου του θερµότερου ρευστού T cεισόδου : τη θερµοκρασία εισόδου του ψυχρότερου ρευστού Ανάλογα µε τον τύπο του εναλλάκτη και το είδος της ροής των ρευστών µέσα σ αυτόν, η απόδοσή του υπολογίζεται µε τη χρήση διαφορετικών σχέσεων, οι οποίες παρατίθενται στους Πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν. Ο λόγος UA/C min ονοµάζεται NTU (Number of Transfer Units), δηλαδή αριθµός µονάδων µεταφοράς, διότι αυτός υποδεικνύει το µέγεθος του εναλλάκτη θερµότητας. Στους παρακάτω Πίνακες, αλλά και στον ορισµό του NTU, µε C συµβολίζεται το γινόµενο (m. c). Για τον υπολογισµό των πλακοειδών εναλλακτών χρησιµοποιείται η σχέση των εναλλακτών αντιρροής, διότι η ροή των ρευστών σ αυτούς είναι αντιθέτου φοράς (Σχήµα 5). Οι σχέσεις υπολογισµού της απόδοσης των συµπαγών εναλλακτών θερµότητας είναι πολύ αναλυτικές και ξεφεύγουν από τα πλαίσια του παρόντος. Για περισσότερες λεπτοµέρειες γύρω από τη µέθοδο NTU ο αναγνώστης παραπέµπεται στο Handbook των Rohsenow et al [1985] (βλ. βιβλιογραφία). 13

16 Πίνακας 2. Σχέσεις της µεθόδου NTU για τους εναλλάκτες θερµότητας Γεωµετρία ροής Σχέση ισωλήνιοι εναλλάκτες Παράλληλης ροής N = ln[ 1 (1 + C) ε ] 1 + C Αντιρροής Αντιρροής, για C=1 1 ε 1 N = ln C 1 Cε 1 ε Ν = ε + 1 Σταυρορροής C max µικτή ροή, C min στρωτή ροή 1 Ν = ln 1+ ln( 1 Cε ) C C max στρωτή ροή, C min µικτή ροή 1 Ν = [1 + Cln(1 ε)] C Κελύφους µε σωλήνες Ένα κέλυφος µε 2, 4, 6 διαδροµές σωλήνων Ν = (1 + C 2 ) 1/ 2 2 / ε 1 C (1 + C ln 2 / ε 1 C + (1 + C ) 2 1/ 2 ) 2 1/ 2 Εναλλάκτες µε C=0 Βραστήρες, Συµπυκνωτές κ.λπ. Ν=-ln(1-ε) Όπου: C min =(m. c) min, C max =(m. c) max, N=NTU=UA/C min, C=C min /C max, ε=απόδοση του εναλλάκτη. 14

17 Πίνακας 3. Σχέσεις υπολογισµού της απόδοσης των εναλλακτών θερµότητας Γεωµετρία ροής ισωλήνιοι εναλλάκτες Οµορροής Αντιρροής Σχέση 1 exp[ N(1 + C)] ε = 1+ C 1 exp[ N(1 C)] ε = 1 Cexp[ N(1 C)] Σταυρορροής Αντιρροής για C=1 ε = Ν Ν + 1 Στρωτή ροή και των δύο ρευστών Μικτή ροή και των δύο ρευστών C max µικτή ροή, C min στρωτή ροή exp( NCn) 1 ε = 1 exp Cn όπου: n=n -0,22 1 C 1 ε = + 1 exp( ) 1 exp( ) N NC N ε = (1/ C){1 exp[ C(1 e N )]} 1 C max στρωτή ροή, C min µικτή ροή Κελύφους µε σωλήνες Ένα κέλυφος µε 2, 4, 6 διαδροµές σωλήνων ε = 1 exp{ (1/ C)[( 1 exp( NC)]} { ε = C + (1 + C 1 + exp 1 exp 2 ) 1/ [ N(1 + C ) ] 1/ 2 2 [ N(1 + C ) ] 1/ 1 Εναλλάκτες µε C=0 Βραστήρες, Συµπυκνωτές κ.λπ. ε= 1-e -N Όπου: C min =(m. c) min, C max =(m. c) max, N=NTU=UA/C min, C=C min /C max, ε=απόδοση του εναλλάκτη. 15

18 2.4. Προβλήµατα κατά τη χρήση των εναλλακτών θερµότητας Τα ρευστά που µεταδίδουν τη θερµότητα περιέχουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ποσά αιρούµενων ή διαλελυµένων ουσιών ή/και επιτρέπουν την ανάπτυξη µικροοργανισµών στις επιφάνειες του εναλλάκτη θερµότητας. Ετσι, οι επιφάνειες του εναλλάκτη, µετά από µια περίοδο λειτουργίας του, µπορεί να καλυφθούν από διάφορες επικαθίσεις ή/και να διαβρωθούν. Οι επικαθίσεις αυτές έχουν, συνήθως, πολύ µικρό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ότι, ένα λεπτό στρώµα επικαθίσεων µπορεί να προκαλεί µια πρόσθετη αντίσταση στη µετάδοση της θερµότητας, µειώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του εναλλάκτη. Η διαδικασία της εναπόθεσης των διάφορων υλικών στις επιφάνειες θερµοεναλλαγής ονοµάζεται ρύπανση αυτών, ενώ η αντίσταση στη µετάδοση της θερµότητας που προκαλείται από τις επικαθίσεις ονοµάζεται αντίσταση ρύπανσης. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι συνηθέστερες επικαθήσεις και ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητάς τους. Πίνακας 4. Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας συνηθισµένων εναποθέσεων Υλικό Συντελεστής (W/m o C) Βιολογικό φιλµ 0,7 Συστατικά γάλακτος 0,5 0,7 Ανθρακικό ασβέστιο 2,9 Θειϊκό ασβέστιο 2,3 Φωσφορικό ασβέστιο 2,6 Φωσφορικό µαγνήσιο 2,3 Μαγνητίτης 2,9 Αιµατίτης 0,6 Ασβεστίτης 0,9 Γύψος 1,3 Για την αντιµετώπιση των επικαθίσεων στους εναλλάκτες θερµότητας το σηµαντικότερο βήµα είναι ο σωστός σχεδιασµός τους, ο οποίος πρέπει να περιλαµβάνει: α) την επιλογή του κατάλληλου τύπου εναλλάκτη θερµότητας, β) την αναζήτηση των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας, όπως για παράδειγµα τη βέλτιστη ταχύτητα ροής των ρευστών και γ) την όσο το δυνατόν καλύτερη κατασκευή του εναλλάκτη. Η αποµάκρυνση της ρύπανσης µπορεί να γίνει µε µηχανικά µέσα, όπως µε πεπιεσµένο αέρα ή ατµό, βούρτσισµα ή ξύσιµο, αλλά και µε χηµικά µέσα, όπως µε το πλύσιµο των επιφανειών του εναλλάκτη µε κατάλληλα χηµικά που προσβάλλουν το υλικό των επικαθίσεων. Προληπτικά, η χρήση χηµικών ουσιών µπορεί να µειώσει σηµαντικά το φαινόµενο των επικαθίσεων από διαλυµένες ουσίες, αλλά και η επιλογή των κατάλληλων 16

19 υλικών για την κατασκευή των εναλλακτών µπορεί να ελαχιστοποιήσει τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης της ροής των ρευστών µε το υλικό των επιφανειών Οικονοµική θεώρηση Για να είναι ορθολογική µια επένδυση ανάκτησης θερµότητας πρέπει να είναι οικονοµικά βιώσιµη και να έχει κάποια, ελάχιστα έστω, οικονοµικά αποτελέσµατα. Η τεχνικά οφέλιµη περίοδος λειτουργίας των εναλλακτών θερµότητας, αλλά και γενικά των συστηµάτων ανάκτησης θερµότητας, είναι συνήθως από 10 έως 30 χρόνια, ανάλογα µε το σχεδιασµό και τις συνθήκες λειτουργίας τους. Μέσα σε αυτό το διάστηµα, το όφελος από τη χρήση τους πρέπει να αντισταθµίζει τουλάχιστον το κόστος της εγκατάστασης και της λειτουργίας τους. Οικονοµική περίοδος λειτουργίας µιας επένδυσης ονοµάζεται η χρονική περίοδος από την οποία µια επένδυση αρχίζει να λειτουργεί µέχρι τη στιγµή που σταµατούν τα οικονοµικά οφέλη που προέρχονται από αυτήν. Οι συνηθέστεροι οικονοµικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των επενδύσεων αυτού του είδους είναι η περίοδος αποπληρωµής: ΑΚΕ ΠΑ = ΕΚΟ η απόδοση της επένδυσης (επί τοις εκατό): ΕΚΟ ΑΕ = ΑΚΕ 100 % και το ετήσιο καθαρό όφελος από την επένδυση: ΕΚΟ = ΕΟ ΛΚ όπου µε ΑΚΕ συµβολίζεται το αρχικό κόστος επένδυσης, ΕΟ το µικτό ετήσιο όφελος και ΛΚ τα ετήσια λειτουργικά έξοδα της επένδυσης. Το πόσο γρήγορα θα αποσβεστεί µια επένδυση σε κάποια διάταξη ανάκτησης θερµότητας, λοιπόν, εξαρτάται από την επίδραση που θα έχει αυτή στην απόδοση της κύριας µονάδας παραγωγής θερµότητας του συστήµατος. Ενδεικτικά, και προκειµένου να δοθεί µια τάξη µεγέθους τους οφέλους που αναµένεται µε τη χρήση ενός εναλλάκτη θερµότητας σε µια µονάδα παραγωγής της, αναφέρεται ότι η κατά 1% αύξηση της απόδοσης ενός λέβητα µπορεί να επιτευχθεί µε την κατά 20 o C αύξηση της θερµοκρασίας (δηλ. µε την προθέρµανση) του αέρα καύσης ή τροφοδοσίας του λέβητα. Αύξηση της απόδοσης ενός συστήµατος παραγωγής θερµότητας, όµως, µπορεί να επιτευχθεί και µε την προθέρµανση του µέσου εναλλαγής της θερµότητας. Εάν αυτό είναι νερό, τότε, µε την κατά 4 o C µείωση της θερµοκρασίας εξόδου των καυσαερίων µπορεί να επιτευχθεί µια αύξηση κατά 1 o C της θερµοκρασίας του νερού επιστροφής και, έτσι, ελαττώνονται οι απώλειες ενέργειας του συστήµατος συνολικά. Και οι δύο προαναφερθείσες βελτιώσεις µπορούν να επιτευχθούν µε τη χρήση του κατάλληλου εναλλάκτη θερµότητας. 17

20 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3.1. Εισαγωγή εν υπάρχουν, πρακτικά, περιορισµοί για τη χρήση των τεχνολογιών ανάκτησης θερµότητας. Πράγµατι, οπουδήποτε αποβάλλονται ποσά θερµότητας δυναµικά µπορούν να αναπτυχθούν εφαρµογές για την ανάκτησή τους. Φυσικά, όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα, αυτού του είδους οι επεµβάσεις θα πρέπει να αποσκοπούν και σε κάποιο όφελος, οικονοµικό ή/και περιβαλλοντικό. Στα επόµενα θα γίνει αναφορά, ενδεικτικά, σε εφαρµογές που λειτουργούν στην πράξη, καθώς και σε παραδείγµατα εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν τεχνολογίες ανάκτησης θερµότητας, όπως π.χ. µονάδες συµπαραγωγης ή/και λέβητες συµπυκνώµατος Βιοµηχανικές εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας Η διαδικασία ανάκτησης θερµότητας από καυσαέρια (Σχήµατα 11 και 12), νερό ή άλλα βιοµηχανικά ρευστά εφαρµόζεται µέσω της θερµοεναλλαγής, δηλαδή µέσω της εγκατάστασης του κατάλληλου, κάθε φορά, εναλλάκτη θερµότητας. Εναλλάκτες θερµότητας υπάρχουν για κάθε δυνατό συνδυασµό θερµικής πηγής και χρήσης. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5) παρατίθενται ορισµένες συνηθισµένες χρήσεις της ανακτώµενης θερµότητας σε βιοµηχανικές εφαρµογές, η πηγή προέλευσής της, καθώς και το είδος του εναλλάκτη που κάθε φορά χρησιµοποιείται. Πίνακας 5. Τυπικές βιοµηχανικές εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας Έξοδος λέβητα υψηλής θερµοκρασίας ή κλίβανου αποτέφρωσης Πηγή Συσκευή ανάκτησης Τυπική χρήση Έξοδος φούρνου εµβάπτισης, σκλήρυνσης ή κλιβάνου αναθέρµανσης ή τήξης Έξοδος φούρνου τήξης γυαλιού ή χάλυβα Έξοδος λέβητα ξηραντηρίου Έξοδος φούρνου ξηραντηρίου, ψησίµατος Έξοδος µεγάλου λέβητα ή αποτεφρωτή Έξοδος λέβητα Συµπυκνώµατα ψύξης, συµπυκνώµατα απόσταξης, ψυκτικά ρευστά µηχανών Εναλλάκτης αέρα αέρα µε ακτινοβολία Εναλλάκτης αέρα αέρα µε συναγωγή Εναλλάκτης φούρνου (αναγεννητής) Μεταλλικός θερµικός τροχός Υγροσκοπικός θερµικός τροχός Κεραµικός θερµικός τροχός Εναλλάκτης σωλήνων µε πτερύγια Εναλλάκτης κελύφους µε σωλήνες Προθέρµανση αέρα καύσης Προθέρµανση αέρα καύσης Προθέρµανση αέρα καύσης Προθέρµανση αέρα καύσης, θέρµανση χώρων Προθέρµανση αέρα καύσης, θέρµανση χώρων Προθέρµανση αέρα καύσης Προθέρµανση νερού τροφοδοσίας λέβητα Προθέρµανση ρευστών που χρειάζονται θέρµανση 18

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 7

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 7: Ανάκτηση θερμότητας Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. Κύκλος Rankine ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ατμοστροβιλοεγκατάσταση λειτουργεί μεταξύ των πιέσεων 30 bar και 0,08 bar.η θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού είναι 400 C. Να υπολογιστεί ο θεωρητικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 3 η : Αγωγή Σύνθετα τοιχώματα Άθροιση αντιστάσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1: Κύκλος με εναλλάκτη θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ανεµιστήρες. Ανεµιστήρες κατάθλιψης. ίκτυο αέρα καύσης-καυσαερίων

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ανεµιστήρες. Ανεµιστήρες κατάθλιψης. ίκτυο αέρα καύσης-καυσαερίων ίκτυο αέρα καύσηςκαυσαερίων ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ανεµιστήρες κατάθλιψης (FDF, Forced Draught Fan) Ανεµιστήρες ελκυσµού (IDF, Induced Draught Fan) Προθερµαντής αέρα (air preheater) Ηλεκτροστατικά φίλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ε-ntu Σκοπός της άσκησης Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα 5: Εναλλάκτες θερμότητας. Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα 5: Εναλλάκτες θερμότητας. Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Εναλλάκτες θερμότητας Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 5: Συμπαραγωγή (Cogeneration CHP) Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω)

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω) Εναλλαγή θερμότητας Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω) Σχ. 4.1 (β) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καντ` αντιρροή (πάνω) και αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος Συστήµατος. Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί 3η Ενότητα: Συνδυασµένη Παραγωγή Θερµότητας & Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος Συστήµατος. Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί 3η Ενότητα: Συνδυασµένη Παραγωγή Θερµότητας & Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Επιστηµονικός Συνεργάτης Κ. Ντελκής Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος Συστήµατος Ατµοηλεκτρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 8 η : Εναλλάκτες θερμότητας Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reative mmns.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ Α ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί. Υπάρχει σε μια σταθερή ποσότητα. Μπορεί να αποθηκευτεί, και μπορεί να μεταφερθεί από ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό.... - v - Πρόλογος.....- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί..... - xii - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 Εισαγωγή - τύποι εναλλακτών Εναλλάκτες θερμότητας είναι οι συσκευές στις οποίες έχουμε μεταφορά ε- νέργειας, με τη μορφή θερμότητας, μεταξύ δύο ρευστών που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων

12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστής : ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Υπεύθυνος καθηγητής: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

Σπουδαστής : ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Υπεύθυνος καθηγητής: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. +Θέμα: ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σπουδαστής : ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπεύθυνος καθηγητής: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η εξοικονόµηση ενέργειας

η εξοικονόµηση ενέργειας η εξοικονόµηση ενέργειας ως παράµετρος σχεδιασµού και λειτουργίας συστηµάτων αντιρρύπανσης Γιάννης. Κάργας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σηµερινή Εικόνα - Σχεδιασµός - Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου ποσού θερμότητας σε εναλλάκτη ομόκεντρων σωλήνων, ο συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης, οι θερμοκρασιακές αποδόσεις των δύο ρευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης με Λέβητες και Αντλίες Θερμότητας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η, 2 Δεκεμβρίου 2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 7: Βοηθητικά ατμογεννητριών Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης

Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης Ψυγεία και Αντλίες Θερμότητας Ο στόχος του ψυγείου είναι η μεταφορά θερμότητας ( L ) από τον ψυχρό χώρο; Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης Ο στόχος της αντλίας θερμότητας είναι η μεταφορά θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής Δ. Ματαράς 9.Μεταφορά Θερμότητας, Αγωγή Αγωγή Αν σε συνεχές μέσο υπάρχει βάθμωση θερμοκρασίας τότε υπάρχει ροή θερμότητας χωρίς ορατή κίνηση της ύλης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΗΡΙΟ Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Γενική περιγραφή 6όροφοι 2 όροφοιγραφείων 4 όροφοιδιαµερισµάτων Ενεργειακές απαιτήσεις τυπικού κτηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής Δ. Ματαράς image url 0.Μεταφορά Θερμότητας σε Ρευστά Εναλλάκτης Κελύφους-Αυλών E 2 Β 2 Ατμός F C K Εξαέρωση Β Θερμό Υγρό J E D 2 Α D H Ψυχρό Υγρό Eικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα»

ΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα» ΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα» ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.5. Μελέτη Περίπτωσης: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr ρ. Αλέξανδρος Φλάμος

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Σημειώσεις Δ. Κουζούδη Εαρινό Εξάμηνο 2017 ΑΤΜΟ-ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (ΑΤΜΟ-ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ) Που χρησιμοποιούνται; Για παραγωγή ηλεκτρικής ς σε μεγάλη κλίμακα. Εκτός από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ενότητα 5: 2 ος Νόμος Θερμοδυναμικής. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 5: 2 ος Νόμος Θερμοδυναμικής. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Θερμοδυναμική Ενότητα 5: 2 ος Νόμος Θερμοδυναμικής Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός >>> Μέτρα νοικοκυρέµατος Ενεργειακός ιαχειριστής Ουσιαστικά είναι ένα εξειδικευµένο στέλεχος της διοίκησης του εργοστασίου / επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα