Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: α) την υπ αριθμ. 5018/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» με κωδικό MIS στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 45 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ). β) την αρ. 146/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω έργου. ζητούμε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασία δημοπράτησης του έργου (μετά την τελική τους έγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας) του θέματος προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 και την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου ««ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ : Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

2 ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας προκήρυξης δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΣΚΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας προκήρυξης δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΣΚΛΟΥ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: α) την υπ αριθμ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ , με κωδικό ΟΠΣ β) την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕΣΚΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» γ) τις υπ αριθμ. 11/2011 και 158/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω έργου. ζητούμε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου (μετά την τελική τους έγκριση από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του θέματος προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΔΕ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ : Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

3 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: α) την υπ αριθμ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ , με κωδικό ΟΠΣ β) την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» γ) τις υπ αριθμ. 10/2011 και 156/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω έργου. ζητούμε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου (μετά την τελική τους έγκριση από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του θέματος προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ : Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

4 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: α) την υπ αριθμ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ , με κωδικό ΟΠΣ β) την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» γ) τις υπ αριθμ. 9/2011 και 157/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω έργου. ζητούμε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου (μετά την τελική τους έγκριση από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του θέματος προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ : Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

5 ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν ο 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Βόλος, ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν ο 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι η κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης, είτε σε υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είτε με επέκταση του δικτύου (παροχές με μέτρα), σε διάφορα θέσεις στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ (όρια Δήμου Βόλου, όπως προκύπτουν από τον Ν.3852/2010) και κυρίως στις περιοχές της Μακρινίτσας και Πορταριάς. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην κάλυψη της υδροδότησης των πολιτών, σύμφωνα και με τον στόχο του ISO εντός 8 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημ. Έργων (Ν.3669/2005) με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και ειδικότερα με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (άρθρ. 5) στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες. Σύμφωνα με τα παραπάνω Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για: 1. την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. την χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους 4. κωδικός προϋπολογισμού 2012: Εισηγούμαι 1. Την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «: «Ν ο 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στον ΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

6 ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν o 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Βόλος, ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν o 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι όλες οι απαραίτητες εργασίες (χάραξη με ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση, απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, αφαίρεση του 3Α ή επίχωση με 3Α, συμπίεση της σκάφης, επάλειψη, διάστρωση της επιφάνειας με ασφαλτοσκυρόδεμα, συλλογή, απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών και τέλος, σκούπισμα του δρόμου) για την πλήρη αποκατάσταση σε τομές ασφαλτικών οδοστρωμάτων, που έχουν προκύψει από εργασίες για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε διάφορες θέσεις στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ (όρια Δήμου Βόλου, όπως προκύπτουν από τον Ν.3852/2010). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημ. Έργων (Ν.3669/2008) με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και ειδικότερα με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (άρθρ. 5) στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 6 μήνες. Σύμφωνα με τα παραπάνω Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για: 1. την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. την χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους 4. κωδικός προϋπολογισμού 2012: Εισηγούμαι 1. Την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στον ΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

7 ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν ο 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν ο 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι η επέκταση του δικτύου διανομής ύδρευσης στην περιοχή Κουγιάτικα της Νέας Ιωνίας Βόλου, όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο ύδρευσης. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημ. Έργων (Ν.3669/2005) με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και ειδικότερα με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (άρθρ. 5) στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 3 μήνες. Σύμφωνα με τα παραπάνω Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για: 1. την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. την χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους 4. κωδικός προϋπολογισμού 2012: Εισηγούμαι 1. Την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. Την ψήφισης σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στον ΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

8 ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : «Νέο σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης αφρών στη δεξαμενή τελικής καθίζησης Νο 2», προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Θέμα : «Νέο σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης αφρών στη δεξαμενή τελικής καθίζησης Νο 2», με τακτικό διαγωνισμό και προϋπολογισμό , πλέον ΦΠΑ. 1. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση ΕΕΛ», στη νέα δεξαμενή τελικής καθίζησης ΔΤΚ3 έχει εγκατασταθεί νέας τεχνολογίας σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης επιπλεόντων, με πλωτό κοχλιομεταφορέα. Στη συνέχεια, μετά από σοβαρή βλάβη της ΔΤΚ 1 και με βάση την εμπειρία μας από τη λειτουργία του παραπάνω συστήματος στη νέα δεξαμενή, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση πλωτού κοχλία και στη δεξαμενή ΔΤΚ Το νέο σύστημα στη ΔΤΚ 1 λειτουργεί αποδοτικά από τις αρχές Ιουλίου και τόσο από τη μακροσκοπική παρατήρηση, όσο και από τις χημικές αναλύσεις, αποδεικνύεται ότι έχει συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας της εκροής ως προς τα αιωρούμενα στερεά. Το γεγονός αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της τριτοβάθμιας επεξεργασίας (διήθηση και απολύμανση στο νέο έργο της επέκτασης), με στόχο την επαναχρησιμοποίηση της εκροής. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μεγάλη διαφορά στην απόδοση της επεξεργασίας μεταξύ των δύο δεξαμενών, με τα διαφορετικά συστήματα συλλογής. Ημερομηνία Αιωρούμενα στερεά SS (mg/l) στην έξοδο των δεξαμενών τελικής καθίζησης ΔΤΚ 1 πλωτός κοχλίας ΔΤΚ 2 γέφυρα σαρωτής 19 Ιουλίου Ιουλίου Αυγούστ Αυγούστ Σπτεμβρ Οκτωβρίου Εκτός από τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της εκροής, το σύστημα του πλωτού κοχλιομεταφορέα, που σήμερα αφορά στο 60% της συνολικής επιφάνειας των τριών ΔΤΚ, έχει εξυπηρετήσει το διάστημα αυτό, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και τη διαχείριση των προβλημάτων αφρισμού στη βιολογική επεξεργασία. Μέχρι σήμερα, στη ΔΤΚ με το παλιό σύστημα (γέφυρα σαρωτής) η μεν συλλογή των επιπλεόντων γίνεται με εργάτες και μηχανικά μέσα, η δε απομάκρυνσή τους με βυτία, που στη συνέχεια τα μεταφέρουν στο ΧΥΤΑ. Αντίθετα, η διαχείριση των επιπλεόντων με τον πλωτό κοχλία, πέραν της αυξημένης απόδοσης στην επεξεργασία, εξασφαλίζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα : α) απομακρύνει αδιάκοπα τους αφρούς και τους οδηγεί στη γραμμή επεξεργασίας λάσπης, όπου αναμιγνύονται με την παραγόμενη λάσπη και συνεπεξεργάζονται

9 β) προσφέρει σημαντική οικονομία στην εργασία, καθώς δε χρειάζεται προσωπικό για την υποβοήθηση της συγκέντρωσης και της αναρρόφησης τους από το βυτίο γ) μειώνει το λειτουργικό κόστος, διότι δε χρειάζονται πια βυτία για τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ και δ) αποφεύγονται όλα τα προβλήματα, που αντικειμενικά δημιουργούνται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ από τη διάθεση των αφρών. Φωτογραφία της ΔΤΚ2 με το παλαιό σύστημα συλλογής αφρών Φωτογραφία της ΔΤΚ1 με το νέο σύστημα συλλογής αφρών με κοχλία 4. Το παλιό σύστημα συλλογής, που λειτουργεί στη ΔΤΚ 2, έχει ήδη κλείσει 15 χρόνια 24ωρης λειτουργίας και όλο και πιο συχνά εμφανίζεται κάποια βλάβη. Ανταλλακτικά, όμως, δεν υπάρχουν στην ελεύθερη αγορά, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία έχει μεγάλο χρόνο παράδοσης και υψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος η δεξαμενή αυτή, που αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής επιφάνειας τελικής καθίζησης, να τεθεί εκτός λειτουργίας για αρκετό χρόνο.

10 5. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι, ανεξάρτητα από το σύστημα συλλογής των επιπλεόντων, η ΔΤΚ 2 θα πρέπει σύντομα να τεθεί εκτός λειτουργίας για ένα μήνα τουλάχιστον, προκειμένου να καθαιρεθεί το πάνω τμήμα του περιμετρικού τοιχίου της και να σκυροδετηθεί εκ νέου. Και αυτό διότι, οι φθορές στην επιφάνεια στέψης έχουν τόσο επιδεινωθεί, που εμποδίζουν πλέον την κίνηση της γέφυρας με το σαρωτή, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την απομάκρυνση των αφρών και την απόδοση επεξεργασίας της συγκεκριμένης δεξαμενής. 6. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, η ανάγκη εκσυγχρονισμού και της τρίτης δεξαμενής, με την εγκατάσταση πλωτού κοχλία για τη συλλογή και απομάκρυνση των αφρών, είναι μεγάλη. Η διαφοροποίηση της συλλογής και στις 3 δεξαμενές, για να αποδώσει τα μέγιστα, απαιτεί την ακριβέστερη λειτουργία του μερισμού του μεικτού υγρού στην είσοδο των καθιζήσεων. Για το λόγο αυτόν, παράλληλα με τον κοχλία θα χρειαστεί να εγκατασταθούν και 3 ανοξείδωτοι υπερχειλιστές στο μεριστή, έτσι ώστε ο μερισμός να ρυθμίζεται α) από τις μοίρες του τόξου μερισμού, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα και επιπλέον β) από το ύψος της φλέβας του μεικτού υγρού στην είσοδο των 3 δεξαμενών, μέσω των υπερχειλιστών. 7. Η εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού απαιτεί την προηγούμενη κατασκευή δομικών εργασιών, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα : Καθαίρεση του άνω τμήματος του περιμετρικού τοιχείου της δεξαμενής σε βάθος 30 εκατοστών, χωρίς την καθαίρεση του σιδηρού οπλισμού. Εκ νέου σκυροδέτηση του παραπάνω τμήματος με σκυρόδεμα C Κατασκευή εσωτερικού προβόλου, ανηγμένου μήκους 90 εκ., με τοποθέτηση βλήτρων Φ14/20 σε δύο σειρές. Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. για : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου :«Νέο σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης αφρών στη δεξαμενή τελικής καθίζησης Νο 2», με προϋπολογισμό ΦΠΑ. Την διενέργεια του διαγωνισμού, ως «προμήθεια και εγκατάσταση», στο πλαίσιο του ΠΔ 59/2007 Την ψήφιση πίστωσης ,00, για το έτος 2012 σε βάρος του ΚΑ: Εισηγούμαι 1. Την έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Νέου συστήματος συλλογής και απομάκρυνσης αφρών στη δεξαμενή τελικής καθίζησης Νο 2», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τακτικό διαγωνισμό ως «προμήθεια και εγκατάσταση», στο πλαίσιο του Π.Δ. 59/ Την ψήφιση πίστωσης ,00, για το έτος 2012 σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στον ΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

11 ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού περιορισμού διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Βόλου» Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού περιορισμού διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Βόλου» Με βάση την 194/2012 απόφαση του ΔΣ, η οποία εντέλει σε τροποποίηση του αντικειμένου της μελέτης του παραπάνω έργου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτομάτου ελέγχου των περιφερειακών υδραγωγείων, η ΤΥ προχώρησε στην ανασύνταξη της μελέτης ως ακολούθως : Α) ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο φυσικό αντικείμενο του έργου προστίθενται : 45 Σταθμοί Συλλογής Πληροφοριών, για τις δεξαμενές των περιφερειακών υδραγωγείων 12 Σταθμοί Συλλογής Πληροφοριών, για τις γεωτρήσεις περιφερειακών υδραγωγείων 6 σταθμοί ελέγχου και ρύθμισης πίεσης και παροχής, ανά τρεις στην Αγριά και την Αγχίαλο Η ενσωμάτωση και αναβάθμιση του SCADA Ν. Αγχιάλου Η προσομοίωση των δικτύων ύδρευσης της Αγριάς και Ν. Αγχιάλου Η προμήθεια συστήματος διακρίβωσης υδρομέτρων 1 σταθμός ποιοτικού ελέγχου 4 παραμέτρων Από το φυσικό αντικείμενο του έργου αφαιρούνται : 30 σταθμοί καταγραφής της πίεσης 7 συστήματα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία 2 σταθμοί ποιοτικού ελέγχου 10 παραμέτρων 1400 μετρητές ευθείας ανάγνωσης Η παραπάνω περιγραφόμενη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, πραγματοποιείται εντός του ήδη εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Αναλυτικότερα τα περιφερειακά υδραγωγεία περιγράφονται στη συνέχεια. 1. Υδραγωγείο Αγριάς Επειδή η λειτουργία του υδραγωγείου, εμφανίζει σημαντικά προβλήματα διαχείρισης, με ιδιαίτερο έργο θα αντιμετωπιστούν η λειτουργία των δεξαμενών Σπαστήρα και το πρώτο βήμα αυτόματης λειτουργίας και ελέγχου, των δεξαμενών αυτών κααι των τεσσάρων γεωτρήσεων που τις τροφοδοτούν. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού προσστίθενται : Η Δεξαμενή Σκοπελίτη που τροφοδοτεί το δίκτυο των κρουνών Η Δεξαμενή Γηπέδου που διαχειρίζεται μικρές ποσότητες πηγαίων, προς το υδραγωγείο. Στις δεξαμενές αυτές ελέγχονται οι παροχές εισόδου και εξόδου, η στάθμη και στην περίπτωση της Σκοπελίτη και η χλωρίωση. 3 σταθμοι ελέγχου του εσωτερικού δικτύου

12 2. Κάτω Λεχώνια Αφορά στον έλεγχο : Τριών γεωτρήσεων Ενός Α/Σ επιφανείας που τροφοδοτεί την δεξαμενή Κοκορίκου Τριών Δεξαμενών Δύο συστημάτων χλωρίωσης Ως ανωτέρω (είσοδοι, έξοδοι δεξαμενών και γεωτρήσεων, στάθμη δεξαμενών κλπ) 3. Α. Λεχώνια Μία δεξαμενή ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση) 4. Πλατανίδια Μία δεξαμενή και μία γεώτρηση ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση, ηλεκτροβάννες γεώτρησης επειδή εξυπηρετεί και την άρδευση) 5. Μαλάκι Ως ανωτέρω αλλά χωρίς ηλεκτροβάνες 6. Βροχιά Μία δεξαμενή και δύο γεωτρήσεις ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση ) 7. Αγ. Λαυρέντης Μία δεξαμενή ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση ) 8. Αγ. Βλάσης Κεντρική δεξαμενή ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση ) Δεξαμενή δικτύου (είσοδος, έξοδος, στάθμη, ηλεκτροβάνα εισόδου ) Απο τις πηγές που υδροδοτείται ο Αγ. Βλάσης με δεύτερο αγωγό υδροδοτούνται το Παλιόκαστρο και τα Α. Λεχώνια. Ο αγωγός θα ελεγχθεί με μέτρηση παροχής στην εκκίνηση. 9. Δράκεια Μία δεξαμενή ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση) Δύο δεξαμενές στα Χάνια ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση) 10. Αγχίαλος Αναβάθμιση του υφισταμένου συστήματος ελέγχου Ένταξη των δύο νέων γεωτρήσεων Συνολική ένταξη της άρδευσης Τοποθέτηση ρυθμιστικών βανών στις εισόδους των δεξαμενών ( Κεντρικής, Σφαγείων, Μαράθου, Κριθαριάς, Μ. Βελανιδιάς) 11. Μακρινίτσα Τρεις Δεξαμενές (2 πλατείας, Κουκουράβας) (Είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση ) 12. Πορταριά (Προϋπόθεση η μετατροπή της Μάγγου σε κεφαλής ) Δεξαμενή Μάγγου ( Α/Σ πηγής, Α/Σ Αγ. Ιωάννη, είσοδος, έξοδος, στάθμη δεξαμενής, χλωρίωση, παροχή προς Βόλο. Α/Σ Βίγλας, Δεξαμενές Βίγλας και Προφήτη Ηλία (είσοδοι, έξοδοι, στάθμες, υπολειμματικό χλώριο στον Προφήτη Ηλία) Λοιπές Δεξαμενές ( Γηπέδου, Οικονόμου, Αγ. Αννας, Οικισμού, Αγ. Αποστόλων Κατηχωρίου, Αγ. Τριάδας, Στέλλου, Αγ. Αποστόλων Αλ. Μεριάς) Είσοδος, έξοδος, ρυθμιστική εισόδου, στάθμη, υπολειμματικό στις δύο Αγ. Αποστόλων. Κατηχώρι, δεξαμενές Λυρίτσας, Πλαγιάς, Νεκροταφείου, Κουμπαράκη. Ως ανωτέρω με χλωρίωση στη Λυρίτσα και υπολειμματικό στην Νεκροταφείου Σταγιάτες, Μία δεξαμενή (είσοδος έξοδος στάθμη χλωρίωση) και έλεγχος Α/Σ. Ιωλκός, τέσσερις δεξαμενές και μία γεώτρηση. Είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση στα Δύο Ξύλα, υπολειμματικό στο Καραγάτς. 13. Ν. Αγχίαλος Ενσωμάτωση αναβάθμιση του SCADA Τρεις νέες γεωτρήσεις Τοποθέτηση δικείδων ρύθμισης της παροχής στην είσοδο των δεξαμενών του υδραγωγείου 3 σταθμοί ελέγχου του εσωτερικού δικτύου

13 Β) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στους όρους του διαγωνισμού διαφοροποιούνται : Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου, από 18 σε 12 μήνες Η διακήρυξη στο σημείο των προϋποθέσεων συμμετοχής. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την λήψη σχετικής απόφασης. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

14 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια ανταλλακτικών της δεκαετούς συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Ο χωνευτής Νο 3 των ΕΕΛ, όγκου m3 εξυπηρετείται στις ανάγκες ανάδευσης με εξοπλισμό του οίκου HALBERG. Αυτό το σύστημα ανάδευσης έχει συντελεστή ACMA h, είναι συνεχούς 24ώρου λειτουργίας και απαιτεί επομένως προληπτική τακτική συντήρηση κάθε 10 έτη. Η προηγούμενη συντήρηση πραγματοποιήθηκε το 2002 και τώρα είναι ο χρόνος πραγματοποίησης της νέας. Σήμερα μετρήσεις στο σύστημα ανάδευσης ( Α, Τ κλπ), ενισχύουν την ανάγκη συντήρησης. Για τις ανάγκες της συντήρησης είναι αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών : α/α Είδος Setial number Δαπάνη 1 ΣΕΤ ανταλλακτικών 1 σετ έδρανα 1 σετ o-rings/ φλάντζες/ ευκαμπτους σωλήνες 1 σετ λάστιχα κόπλερ 1 χιτώνιο προστασίας άξονα 1 σετ χιτώνια, ελαστομερή εξαρτήματα ,00 2 Παρελκόμενα ,00 3 Δίσκος εκτόξευσης ,00 4 Φτερωτή ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η προμήθεια γίνεται απ ευθείας από την SIHI HALBERG, στη βάση της από προσφοράς της. Οι όροι προμήθειας είναι : ΤΙΜΕΣ /τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασία για οδική μεταφορά ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ex works Halberg Γερμανία ΠΛΗΡΩΜΗ Προπληρωμή ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εως Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια ανταλλακτικών της δεκαετούς συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

15 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για τις εργασίες συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την εργασία της δεκαετούς συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Ο χωνευτής Νο 3 των ΕΕΛ, όγκου m3 εξυπηρετείται στις ανάγκες ανάδευσης με εξοπλισμό του οίκου HALBERG. Αυτό το σύστημα ανάδευσης έχει συντελεστή ACMA h, είναι συνεχούς 24ώρου λειτουργίας και απαιτεί επομένως προληπτική τακτική συντήρηση κάθε 10 έτη. Η προηγούμενη συντήρηση πραγματοποιήθηκε το 2002 και τώρα είναι ο χρόνος πραγματοποίησης της νέας. Σήμερα μετρήσεις στο σύστημα ανάδευσης ( Α, Τ κλπ), ενισχύουν την ανάγκη συντήρησης. Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την δεκαετή συντήρηση του συστήματος ανάδευσης του χωνευτή, ολοκληρώνει την 1 η φάση της συντήρησης και ακολουθεί η εργασία, η οποία περιλαμβάνει : Την θέση εκτός λειτουργία του χωνευτή και την παύση της διαδικασίας μεθανοποίησης (υποχρέωση ΔΕΥΑΜΒ) Την ψύξη του χωνευτή σε θερμοκρασία μικρότερη από 18 βαθμούς Κελσίου (υποχρέωση ΔΕΥΑΜΒ) Την κένωση του μισού όγκου του χωνευτή (υποχρέωση ΔΕΥΑΜΒ) Την αποσυναρμολόγηση του κινητήρα Την αποσυναρμολόγηση του αναδευτήρα και την μεταφορά στο μηχανουργείο των ΕΕΛ Την αποσυναρμολόγηση του κόπλερ από την πλευρά του αναδευτήρα Τον καθαρισμό λείανση των επιφανειών Την συναρμολόγηση του αναδευτήρα με τα ανταλλακτικά Τον έλεγχο και την πιθανή αντικατάσταση των οδηγών κίνησης στο εσωτερικό του χωνευτή Την μεταφορά του συντηρημένου αναδευτήρα στον χωνευτή Την συναρμολόγηση μίξερ και κινητήρα στην κεφαλή του χωνευτή Την δοκιμή Την αναφορά συντήρησης Δεδομένου ότι αφ ενός η HALBERG, παρέχει εγγύηση στα ανταλλακτικά μόνο υπό τον όρο ότι θα τα τοποθετήσει δικός της εφαρμοστής και αφ ετέρου ότι τα δικά μας συνεργεία δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία ούτε τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, για την πραγματοποίηση της συντήρησης, προτείνουμε να ανατεθούν οι παραπάνω εργασίες στην HALBERG, με το ακόλουθο τιμολόγιο κατά την προσφορά της. α/α ΧΡΕΩΣΗ ΤΙΜΗ ( ) 1 Ημέρα εργασίας 10 ωρών 1.007,00 2 Ωρα εργασίας μετά την 10 η 147,00 3 Εργασία Σαββάτου (8 ώρες) 1.407,00 4 Ωρα εργασίας Σαββάτου μετά την 8 η 147,00 5 Εργασία Κυριακής (8 ώρες) 1.558,00 6 Ωρα εργασίας Κυριακής μετά την 8 η 166,00

16 Πέραν των παραπάνω μας βαρύνουν : Τα έξοδα ταξιδιού (εισητήρια και ημερήσια αποζημίωση προς 1.383,00 /ημέρα) Η διαμονή (Ξενοδοχείο) Οι μεταφορές από και προς αεροδρόμιο, από και προς την εργασία. Εκτιμούμε ότι το κόστος θα ανέλθει περί τις ,00, η πληρωμή είναι προκαταβολικά και στο τέλος γίνεται απόδοση λογαριασμού. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την εργασία της δεκαετούς συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

17 ΘΕΜΑ : Έγκριση έκδοσης Χ Ε Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση έκδοσης Χ Ε Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου 1. Η Halberg, δηλαδή ο οίκος κατασκευής του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή 3 των ΕΕΛ θέτει ως όρο για την παραγγελία των ανταλλακτικών και της παροχής υπηρεσιών της εργασίας συντήρησης, την προπληρωμή. Επομένως πρέπει να εκδοθούν δύο (2) ΧΕΠ, ένα των ,00 για την προμήθεια των ανταλλακτικών και ένα ,00 για τις εργασίες συντήρησης και να οριστεί υπόλογος διαχείρισης των ΧΕΠ. Ως υπόλογος προτείνεται ο Δ.Καπουρνιώτης. 2. Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας VOLVO θέτει ως όρο για την παραγγελία ανάρτησης οχήματος μεταφοράς λάσπης Αφυδάτωσης, καθώς και ο αντιπρόσωπος της εταιρείας ΕΚΑΤΟ για την παραγγελία δύο (2) σετ επισκευής ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτώ,ν όγκου 1400m3, την προπληρωμή. Ως εκ τούτου πρέπει να εκδοθούν δύο (2) ΧΕΠ, ένα των 1.160,00 για την προμήθεια ανάρτησης οχήματος μεταφοράς λάσπης Αφυδάτωσης και ένα των 1.131,00 για την προμήθεια δύο (2) σετ επισκευής ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτών όγκου, 1400m3. Ως υπόλογος προτείνεται ο Δ.Καπουρνιώτης Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση έκδοσης δύο (2) ΧΕΠ, ένα των ,00 για την προμήθεια των ανταλλακτικών ένα των ,00 για τις εργασίες συντήρησης ένα των 1.160,00 για την προμήθεια ανάρτησης οχήματος μεταφοράς λάσπης Αφυδάτωσης ένα των 1.131,00 για την προμήθεια δύο (2) σετ επισκευής ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτών, όγκου 1400m3. καθώς και τον ορισμό του υπαλλήλου Δ.Καπουρνιώτη ως υπόλογο διαχείρισης των ΧΕΠ. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

18 ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου «Νο 1- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Θέτω υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου «Νο 1- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Για το παραπάνω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις Το αντικείμενο του έργου καλύπτει τις ανάγκες χωματουργικών εργασιών και εργασιών αποκαταστάσεων για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης. Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες. Με την 136/2012 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Νο 10- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Στις πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία Στις εγκρίθηκε με την απόφαση 189/2012 του ΔΣ, το πρακτικό της δημοπρασίας Στις η παραπάνω απόφαση έτυχε της έγκρισης της Περιφέρειας Στις ο φάκελος του έργου απεστάλη στον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου για προσυμβατικό έλεγχο Η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις Μετά τους ανελαστικούς χρόνους επικαιροποίησης των δικαιολογητικών και πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης, η νέα σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές Δεκεμβρίου Σήμερα το εκτελούμενο έργο «Νο 1- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», παρουσιάζει μια απορρόφηση 82,50 % και είναι βέβαιο πλέον, ότι οι ανάγκες αποκατάστασης των βλαβών, θα υπερβούν το ύψος της σύμβασης. Δεδομένου ότι η αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης είναι επείγουσα ανάγκη, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν απρόσκοπτα την πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό, δηλαδή στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ζητούμε την άδεια στο πλαίσιο του άρθρου 28, παρ.1γ,2β,3δ του Ν. 3669/08, να εξακολουθήσουμε την αποκατάσταση των βλαβών μέσω της υφιστάμενης εργολαβίας, μέχρι και την υπογραφή της νέας σύμβασης. Η υπέρβαση δαπάνης η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σήμερα, θα καλυφθεί κατά τις προβλέψεις του άρθρου28, παρ.στ. του Ν. 3669/08. Με την ευκαιρία αυτή σημειώνουμε επιπλέον : 1. Οι προβλέψεις της υπηρεσίας ξεπεράστηκαν από τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο βλαβών στα υδραγωγεία Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, ο οποίος από τα διαθέσιμα στοιχεία του 1 ου εξαμήνου του 2011, στα οποία στηρίχθηκε η πρόβλεψη για τον προϋπολογισμό του έργου, δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί. 2. Τόσο στην Αγριά, όσο και στην Ν. Αγχίαλο εμφανίζονται 18 βλάβες ανά χιλιόμετρο δικτύου και έτος, ενώ στο υδραγωγείο της ΔΕΥΑΜΒ 1 βλάβη ανά χιλιόμετρο και έτος.

19 3. Οι μέχρι σήμερα εμφανισθείσες βλάβες στα υδραγωγεία Αγριάς και Ν. Αγχιάλου αφορούν στο 30%, των συνολικών περιστατικών. Δηλαδή το 30% της δαπάνης της εργολαβίας αποκατάστασης βλαβών αφορούν μόλις στο 4-5% του δικτύου. 4. Η μέση δαπάνη αποκατάστασης βλάβης χωρίς την υδραυλική εργασία και τα υλικά ανέρχεται σε 164,95 /βλάβη, ενώ με την μίσθωση μηχανημάτων ανέρχονταν σε 213,80 / βλάβη. Με την εργολαβία δηλαδή πραγματοποιείται οικονομία της τάξης του 22,85% Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης.

20 ΘΕΜΑ : Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. για το έργο «Νο2 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ», προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «Ν ο 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοδεύει τον 1 Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η μελέτη του άνω έργου, προϋπολογισμού ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε με τις αποφάσεις 113/2011 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και δημοπρατήθηκε στις Μειοδότης αναδείχθηκε ο Χρήστος Αρέθας Ε.Δ.Ε με ποσοστό έκπτωσης εκατό επί τοις εκατό (100%) επί του εργολαβικού οφέλους, σύμφωνα το άρθρο 9 του Ν.3669/2008. Το σχετικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις για ποσό ,64 (χωρίς Φ.Π.Α.) με βάση τις υπ αριθμ. 127/2011 και 170/2011 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 03/02/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά τις εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων υδρομαστεύσεων πηγών, των στοών υδρομάστευσης, των δεξαμενών συγκέντρωσης, δηλαδή έλεγχος και καθαρισμός από τυχόν φερτά (φύλλα, κλαδιά, χώματα), καθώς και σε απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες υδρομαστεύσεις και στις εγκαταστάσεις τους. 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο παρών 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, ύψους ,73 πλέον ΦΠΑ δηλαδή είναι επί έλαττον κατά 48,91. Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης. Βόλος, 19 / 10 /2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΥΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. xxvi 1

21 Εισηγούμαι Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, ύψους ,73 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή είναι επί έλαττον κατά 48,91. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ xxvi 2

22 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Νο2-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ Ανάδοχος : ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΡΕΘΑΣ

23 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 A/A ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. A.T. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος) ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τιμή μονάδας Τιμή μονάδας Τιμή μονάδας Ποσότητα Ευρώ Ποσότητα Ευρώ Ποσότητα Ευρώ Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Επί πλέον Επί έλατον ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ Επί πλέον Επί έλατον ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ Αρχική σύμβαση Απολογιστικές εργασίες Labe ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ 1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΩΡ ,74 157, , , ,16 2 ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΩΡ ,31 173,10 17,31 173,10 3 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΩΡ ,42 204, , , ,40 Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση Σύνολο ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ Labe ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 534, , ,56 18,00 % 96,25 18,00 % 9.059, ,88 630,95 100,00 % 96,25 100,00 % , , , ,88 534,70 534, , , ,56 173,10 1 ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ tkm ,0748 0,75 0,0748 0,75 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ, ΗΜ , ,00 601, ,00 GRADER) 115 HP 3 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3/4 YD3 ΙΣΧΥΟΣ HP ΗΜ , , , , ,82 4 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 3/4 YD3 ΗΜ , ,80 27,5 669, , ,72 5 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 160 FT3/MIN (60 ΗΜ 8 37,6 579, , , , ,40 HP) ΜΕ ΔΥΟ ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ (ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ) ΤΩΝ 24 KG 6 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΗΜ , ,00 36,5 396, , ,85 ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 6 Τ 7 ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ 3'' ΗΜ ,75 159,75 37,5 159, , ,88 8 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΗΜ ,04 686,04 37,5 686, , ,46 ΦΟΡΤΙΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ 17 Τ 9 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΗΜ ,64 901,64 901,64 901,64 ΦΟΡΤΙΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ 35 Τ Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση Σύνολο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Labe ΥΛΙΚΑ , , ,19 18,00 % ,70 18,00 % , , ,48 100,00 % ,70 100,00 % , , , ,05 173,10 31,16 204,26 31, , , , , , , , , , ,33 1 ΥΔΩΡ Μ ,00 267,00 267,00 267,00 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ KG ,099 0, ,099 51,48 51,38 ΧΑΡΤΟΣΑΚΩΝ 3 ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΩΝ Μ ,40 15,40 126,8 15, , ,32 4 ΣΚΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,7 ΕΩΣ 3 CM Μ ,56 13,56 16,4 13,56 222,38 208,82 5 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΣ ΤΕΜ 17 78,96 0,57 45,01 0,57 45,01 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 39Χ19Χ19 CM 6 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΣ ΤΕΜ ,0867 0, , ,35 43,26 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 19 Χ 9 Χ 9 CM Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση Σύνολο ΥΛΙΚΑ 341, , ,78 18,00 % 61,41 18,00 % 408,59 403,34 402,57 100,00 % 61,41 100,00 % 2.678,52 408, ,12 403,34 341,16 341, , , ,78 312,01 Σύνολο: Απολογιστικές εργασίες , , , ,44 312,01 56,16 368,17 56,16 Προστίθεται ΦΠΑ Γενικό σύνολο σύμβασης 23,00 % , ,93 23,00 % , , , , , ,04

24 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 3 Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ] Εγκεκριμένη δαπάνη Προτεινόμενος ΑΠΕ Διαφορές Σύνολο , ,73 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -48,91 ή ποσοστό -,04% Απρόβλεπτη δαπάνη Αθροισμα , ,73 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -48,91 ή ποσοστό -,04% Πρόβλεψη αναθεώρησης Αθροισμα , ,73 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -48,91 ή ποσοστό -,04% ΦΠΑ , ,04 Γενικό σύνολο , ,77 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -60,16 ή ποσοστό -,04% Δηλαδή Ευρώ μείον εξήντα και δέκα έξι λεπτά

25 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης 9.020,00 πλέον ΦΠΑ για την βελτίωση των υδραγωγείων Ιωλκού και Αγριάς. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 9.020,00 πλέον ΦΠΑ για την βελτίωση των υδραγωγείων Ιωλκού και Αγριάς. Στον Ιωλκό για την θέση σε λειτουργία της δεξαμενής Αλλης Μεριάς (Καραγάτς), απαιτήθηκαν δομικές εργασίες, που συνίστανται στην κατασκευή φρεατίων τοποθέτησης των σχηματισμών, απομόνωσης των θαλάμων από το περιβάλλον και δημιουργία θυρίδας επίσκεψης του υγρού θαλάμου. Στην Αγριά απαιτήθηκε η επισκευή των κατεστραμένων αντλητικών (λόγω της καταιγίδας του Μαίου), εργασίες γερανού και ηλεκτρολόγου για τον εκσυγχρονισμό και ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών μερών των αντλιοστασίων ύδρευσης και προμήθεια αντλιών δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση. Η συνολική δαπάνη φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και είναι σε βάρος διαφόρων ΚΑ. α/α Είδος εργασίας Τρόπος ανάθεσης Ανάδοχος Δαπάνη Κ.Α 1 Δομικά δεξαμενής Ιωλκού Ανάρτηση στο διαδίκτυο Walter Guri 2.439, Επισκευές αντλητικών Αποκλειστικότητα Rotex 2.550, & Εργασία Απ ευθείας Oubber,Σκούρας 2.150, Δοσομετρικές χλωρίου Αποκλειστικότητα Allsion 1.770, ΣΥΝΟΛΟ 9.020, ,00 Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης 9.020,00 πλέον ΦΠΑ, για την βελτίωση των υδραγωγείων Ιωλκού και Αγριάς. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

26 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00, για τις αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση δαπάνης ,00, για τις αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης. Οι δαπάνες αποφράξεων του δικτύου αποχέτευσης και του καθαρισμού των σχαρών εισόδου των αντλιοστασίων ακαθάρτων, περιλαμβάνονται πλέον στο αντικείμενο των ετήσιων έργων συντήρησης και απόφραξης δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων. Η παραπάνω δαπάνη αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου στις 8/11/2011 και της ενεργοποίησης της εργολαβίας με την υπογραφή σύμβασης στις 8/3/2012. Το αντικείμενο απολογιστικά έχει ως ακολούθως, προσεγγίζεται με τιμές του 2009 και πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο του τελευταίου διαγωνισμού. Ε. Σαμιώτη. Σημειώνουμε, ότι, η έλλειψη προσωπικού καθιστά αδύνατη την αντιμετώπιση του συνόλου των περιπτώσεων βλαβών και αποφράξεων του δικτύου από τα δικά μας συνεργεία. α/α Είδος εργασίας Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 1 Βλάβη δικτύου , ,00 2 Βλάβη διακλαδωσης , ,00 3 Καθαρισμός σχαρών , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης ,00, για τις αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

27 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,30, για την προμήθεια υλικών αντιμετώπισης βλαβών δικτύου ύδρευσης στις νεοενταχθείσες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση δαπάνης ,30, για την προμήθεια υλικών αντιμετώπισης βλαβών δικτύου ύδρευσης στις νεοενταχθείσες περιοχές στο διάστημα Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2012 Κατά την περίοδο αυτή, απαιτήθηκαν υλικά για την αποκατάσταση βλαβών στα περιφερειακά υδραγωγεία τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις της υπηρεσίας, όπως άλλωστε τις ξεπέρασε και η πυκνότητα των βλαβών. Τα αναγκαία υλικά ήταν αδύνατο να προβλεφθούν καθώς δεν υπήρχε η γνώση τόσο των δικτύων και των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα, όσο και η αντίληψη της υψηλής πυκνότητας βλαβών, ιδιαίτερα στα υδραγωγεία Αγριάς και Ν. Αγχιάλου. Οι εμφανισθείσες βλάβες στα δύο παραπάνω υδραγωγεία αντιστοιχούν στο 30% των συνολικών βλαβών του δικτύου και αντιστοιχούν σε 12,5 βλάβες ανά χιλιόμετρο δικτύου, έναντι 1 βλάβης ανά χιλιόμετρο δικτύου στο κεντρικό υδραγωγείο. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται αναλυτικά η πρόοδος προμήθειας και το είδος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. /ΤΕΜ. ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" ΜΕΒ ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" χ 1/2" ΜΕΒ " ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" χ 1/2" ΘΗΛ- ΘΗΛ " ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2" ΜΕΒ " ΡΑΚΟΡ - ΠΙΠΑ ΥΔΡΟΜ.1¼ Χ1" " ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΜΑΚ Φ 22Χ " ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.3/4" ΜΕΒ " ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 3/4" " ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 3/4" " ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4" " ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 1" " ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" χ 1/2" ΜΕΒ " ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" ΜΕΒ " 1

28 ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 2" " ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32χ32 ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΓΞ.+ΑΚΓΥΡ.(ΓΙΑ ΡΕ ) " ΣΩΛΗΝ PVC ΡΝ10 Φ " ΣΩΛΗΝ PVC ΡΝ16 Φ " ΣΩΛΗΝ PVC ΡΝ16 Φ " ΣΥΝΟΛΟ 4, ΖΙΜΠΩ Φ90 ΠΛΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " ΤΑΥ ΧΥΤΟΣ.ΦΛΑΝΤΖ.Φ200/80 12 ΟΠΩΝ " REPAIR CLAMPS INOX Φ180/191 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ180/191 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ180/191 L= " ΧΥΤΟΣ.ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤ.246χ " ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧ.Φ 140χ2" ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΕΠΟΞΙΚΑ ΒΑΜΕΝΗ " REPAIR CLAMPS INOX Φ133/144 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ102/112 L= " ΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ 125 E/F " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ 200 (12 ΟΠΩΝ) " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" ΜΕΒ " ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΙΜΠΩ Φ " ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΙΜΠΩ Φ102/ " 2

29 ΖΙΜΠΩ Φ250 L=200 ΠΛΗΡΕΣ " REPAIR CLAMPS INOX Φ348/368 L= " ΚΛΑΠΕ ΓΛΩΣΣΑΣ RETO- STOP Φ100 (EPDM ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ) " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " ΖΙΜΠΩ Φ50 ΠΛΗΡΕΣ " ΖΙΜΠΩ Φ63 ΠΛΗΡΕΣ " ΖΙΜΠΩ Φ90 ΠΛΗΡΕΣ " ΖΙΜΠΩ Φ225 ΠΛΗΡΕΣ L= " ΖΙΜΠΩ Φ315 ΠΛΗΡΕΣ L= " ΖΙΜΠΩ Φ355 ΠΛΗΡΕΣ L= " ΧΥΤΟΣ,ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 300χ " ΖΙΜΠΩ Φ200 ΠΛΗΡΕΣ L= " ΧΥΤΟΣ.ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤ.246χ " REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. (REPAIR CLAMP) INOX Φ L 200 (RS1) " ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. (REPAIR CLAMP)INOX Φ L 200 (RS1) " ΣΥΝΟΛΟ 13, ΣΩΛΗΝ TUBOMAK Φ 018χ2, ΤΕΧΝΟΓΚΑΖ ΣΩΛΗΝ TUBOMAK Φ 022χ " ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ032 ΡΝ16 ΜΠΛΕ " ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ 1/2" ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΦA ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 1/2" " ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.+ ΑΓΚΥΡ. Φ22χ22 (ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΜΑΚ) " 3

30 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ.Φ032Χ1" ΑΡΣ. (ΓΙΑ PE ) " ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.+ ΑΓΚΥΡ. ΑΡΣ.Φ28Χ1" (ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΜΑΚ) " ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 3/4"Χ1/2" " ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 1"Χ1/2" " ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 1"Χ3/4" " ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ 1/2" " ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ Φ 1" " ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ.Φ063Χ2" ΑΡΣ. (ΓΙΑ PE ) " ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ 2" " ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Νο ΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Φ3" + ΣΙΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ " ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΥΠΑΝΙ SDS Φ22 L= ΣΥΡΒΑΝΙΔΗΣ ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ SCORPION ΑΝΤΑΠΤΟΡ SDS BOSCH ΚΑΛΕΜΙ SDS ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΚΕΤΑ ΗΛ/ΡΑ EBRO E ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19, Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης ,30, για την προμήθεια υλικών αντιμετώπισης βλαβών δικτύου ύδρευσης στις νεοενταχθείσες περιοχές στο διάστημα Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 4

31 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 79/2011 απόφασης του Δ.Σ. «περί Ορισμού Επιτροπής Αποζημιώσεων» Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 79/2011 απόφασης του Δ.Σ. «περί Ορισμού Επιτροπής Αποζημιώσεων» Με την υπ αρ. 79/2011 Απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ όρισε Επιτροπής Αποζημιώσεων, αποτελούμενη από τους : Τακτικά Μέλη Κούντρια Σταμάτη, Δ/κο Σύμβουλο Καρκούλη Χαράλαμπο, Υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ και Αθηναίο Κων/νο, Υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ Αναπληρωματικά Μέλη Αγκρή Κατσιούρα Χαρά, Δ/κη Σύμβουλο Τιλελή Δημήτρη, Υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ και Μπουντουργιάννη Ιωάννη, Υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ. Μετά την αντικατάσταση της κ. Αγκρή Κατσιούρα Χαράς στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και την αποχώρηση του Καρκούλη Χαράλαμπου λόγω συνταξιοδότησης ζητούμε τον ορισμό αντικαταστατών στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Τον ορισμό της Μπακλατσή Γραμματής ως Τακτικό Μέλος στην Επιτροπή Αποζημιώσεων και τον ορισμό του αναπληρωματικού Διοικητικού Συμβούλου. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Παρουσίαση των παραληφθεισών από 16.12.2011 εγκαταστάσεων ύδρευσης των νέων περιοχών που εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΜΒ, ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν και η πολιτική της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος IS0 9001:2008 που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη

ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης & Αποχέτευσης, έτους 2014 Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών :

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Δ.Ε.Υ.Α. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» [Βόλος../11/2012] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Βόλο, σήμερα την 2012, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 10864/ΤΥ734

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ φορέας υλοποίησης : ΔΕΥΑ Πάτρας Διευθύνουσα Υπηρεσία : Υπηρεσία Αποχέτευσης Πάτρα, Νοέμβριος 2014 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ ενόψει της κατάρτισης της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου». Με την υπ αριθμ. 66/ 2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ SCADA ΤΩΝ ΕΕΛ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/202 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων. Με την αριθμ. 75/202 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. έδωσε προθεσμία στους υπόχρεους της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ. Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ. Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης. Ο παρών Κανονισμός Αποχέτευσης καταργεί τον ισχύοντα που είχε κυρωθεί με το Π.Δ 77/09-06-987 καθώς και τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 354/07-0-988

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 24213 50221 Τηλ/πο : 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Β.Παυλιδου Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail : vaso.pavlidou@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς, ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θες/νίκη 12.5.2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1504 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ α) Με την αρ. 13/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/05/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΟΙ...5 Πίνακας 1.1: Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ ΔΕΥΑΜΒ...5 Πίνακας 1.2: Συνάφεια Γενικών Στόχων και Αξόνων-Μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. Έργο: 2 ο Νηπιαγωγείο Γαργαλίανων 2/θ Ολοήμερο στο Δήμο Τριφυλίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513 Αγρίνιο, 28 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προµηθειών ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013 Στον ενάμιση περίπου χρόνο που έχουμε την ευθύνη διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ, ήρθαμε αντιμέτωποι με νέα και, σε πολλές περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Εισήγηση προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Με την απόφαση 255/2005 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές,././. Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ΠΕΡΙΟΧΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Καθαρισµός των γεωτρήσεων Αγυιάς Νέα αποχετευτικά έργα Βελτιστοποίηση επεξεργασίας Λυµάτων Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.Ε.ΥΑ. ΧΑΝΙΩΝ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Θεµατικοί Τοµείς: Επιχειρησιακοί στοίχοι Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-3 του Π.Δ. 28/1980.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-3 του Π.Δ. 28/1980. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΠΙΘΑΡΙ 73100 ΧΑΝΙΑ Τηλ. 28210 36223 & Fax: 28210 36288 e-mail: zoumad@deyax.org.gr ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα