Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: α) την υπ αριθμ. 5018/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» με κωδικό MIS στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 45 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ). β) την αρ. 146/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω έργου. ζητούμε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασία δημοπράτησης του έργου (μετά την τελική τους έγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας) του θέματος προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 και την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου ««ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ : Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

2 ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας προκήρυξης δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΣΚΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας προκήρυξης δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΣΚΛΟΥ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: α) την υπ αριθμ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ , με κωδικό ΟΠΣ β) την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕΣΚΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» γ) τις υπ αριθμ. 11/2011 και 158/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω έργου. ζητούμε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου (μετά την τελική τους έγκριση από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του θέματος προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΔΕ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ : Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

3 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: α) την υπ αριθμ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ , με κωδικό ΟΠΣ β) την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» γ) τις υπ αριθμ. 10/2011 και 156/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω έργου. ζητούμε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου (μετά την τελική τους έγκριση από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του θέματος προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ : Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

4 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: α) την υπ αριθμ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ , με κωδικό ΟΠΣ β) την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» γ) τις υπ αριθμ. 9/2011 και 157/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω έργου. ζητούμε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου (μετά την τελική τους έγκριση από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του θέματος προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Την ψήφιση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ : Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

5 ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν ο 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Βόλος, ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν ο 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι η κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης, είτε σε υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είτε με επέκταση του δικτύου (παροχές με μέτρα), σε διάφορα θέσεις στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ (όρια Δήμου Βόλου, όπως προκύπτουν από τον Ν.3852/2010) και κυρίως στις περιοχές της Μακρινίτσας και Πορταριάς. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην κάλυψη της υδροδότησης των πολιτών, σύμφωνα και με τον στόχο του ISO εντός 8 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημ. Έργων (Ν.3669/2005) με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και ειδικότερα με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (άρθρ. 5) στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες. Σύμφωνα με τα παραπάνω Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για: 1. την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. την χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους 4. κωδικός προϋπολογισμού 2012: Εισηγούμαι 1. Την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «: «Ν ο 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στον ΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

6 ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν o 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Βόλος, ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν o 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι όλες οι απαραίτητες εργασίες (χάραξη με ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση, απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, αφαίρεση του 3Α ή επίχωση με 3Α, συμπίεση της σκάφης, επάλειψη, διάστρωση της επιφάνειας με ασφαλτοσκυρόδεμα, συλλογή, απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών και τέλος, σκούπισμα του δρόμου) για την πλήρη αποκατάσταση σε τομές ασφαλτικών οδοστρωμάτων, που έχουν προκύψει από εργασίες για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε διάφορες θέσεις στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ (όρια Δήμου Βόλου, όπως προκύπτουν από τον Ν.3852/2010). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημ. Έργων (Ν.3669/2008) με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και ειδικότερα με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (άρθρ. 5) στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 6 μήνες. Σύμφωνα με τα παραπάνω Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για: 1. την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. την χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους 4. κωδικός προϋπολογισμού 2012: Εισηγούμαι 1. Την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στον ΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

7 ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν ο 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ν ο 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι η επέκταση του δικτύου διανομής ύδρευσης στην περιοχή Κουγιάτικα της Νέας Ιωνίας Βόλου, όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο ύδρευσης. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημ. Έργων (Ν.3669/2005) με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και ειδικότερα με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (άρθρ. 5) στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 3 μήνες. Σύμφωνα με τα παραπάνω Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για: 1. την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. την χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους 4. κωδικός προϋπολογισμού 2012: Εισηγούμαι 1. Την έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ν ο 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008) και 3. Την ψήφισης σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στον ΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

8 ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : «Νέο σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης αφρών στη δεξαμενή τελικής καθίζησης Νο 2», προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Θέμα : «Νέο σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης αφρών στη δεξαμενή τελικής καθίζησης Νο 2», με τακτικό διαγωνισμό και προϋπολογισμό , πλέον ΦΠΑ. 1. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση ΕΕΛ», στη νέα δεξαμενή τελικής καθίζησης ΔΤΚ3 έχει εγκατασταθεί νέας τεχνολογίας σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης επιπλεόντων, με πλωτό κοχλιομεταφορέα. Στη συνέχεια, μετά από σοβαρή βλάβη της ΔΤΚ 1 και με βάση την εμπειρία μας από τη λειτουργία του παραπάνω συστήματος στη νέα δεξαμενή, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση πλωτού κοχλία και στη δεξαμενή ΔΤΚ Το νέο σύστημα στη ΔΤΚ 1 λειτουργεί αποδοτικά από τις αρχές Ιουλίου και τόσο από τη μακροσκοπική παρατήρηση, όσο και από τις χημικές αναλύσεις, αποδεικνύεται ότι έχει συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας της εκροής ως προς τα αιωρούμενα στερεά. Το γεγονός αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της τριτοβάθμιας επεξεργασίας (διήθηση και απολύμανση στο νέο έργο της επέκτασης), με στόχο την επαναχρησιμοποίηση της εκροής. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μεγάλη διαφορά στην απόδοση της επεξεργασίας μεταξύ των δύο δεξαμενών, με τα διαφορετικά συστήματα συλλογής. Ημερομηνία Αιωρούμενα στερεά SS (mg/l) στην έξοδο των δεξαμενών τελικής καθίζησης ΔΤΚ 1 πλωτός κοχλίας ΔΤΚ 2 γέφυρα σαρωτής 19 Ιουλίου Ιουλίου Αυγούστ Αυγούστ Σπτεμβρ Οκτωβρίου Εκτός από τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της εκροής, το σύστημα του πλωτού κοχλιομεταφορέα, που σήμερα αφορά στο 60% της συνολικής επιφάνειας των τριών ΔΤΚ, έχει εξυπηρετήσει το διάστημα αυτό, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και τη διαχείριση των προβλημάτων αφρισμού στη βιολογική επεξεργασία. Μέχρι σήμερα, στη ΔΤΚ με το παλιό σύστημα (γέφυρα σαρωτής) η μεν συλλογή των επιπλεόντων γίνεται με εργάτες και μηχανικά μέσα, η δε απομάκρυνσή τους με βυτία, που στη συνέχεια τα μεταφέρουν στο ΧΥΤΑ. Αντίθετα, η διαχείριση των επιπλεόντων με τον πλωτό κοχλία, πέραν της αυξημένης απόδοσης στην επεξεργασία, εξασφαλίζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα : α) απομακρύνει αδιάκοπα τους αφρούς και τους οδηγεί στη γραμμή επεξεργασίας λάσπης, όπου αναμιγνύονται με την παραγόμενη λάσπη και συνεπεξεργάζονται

9 β) προσφέρει σημαντική οικονομία στην εργασία, καθώς δε χρειάζεται προσωπικό για την υποβοήθηση της συγκέντρωσης και της αναρρόφησης τους από το βυτίο γ) μειώνει το λειτουργικό κόστος, διότι δε χρειάζονται πια βυτία για τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ και δ) αποφεύγονται όλα τα προβλήματα, που αντικειμενικά δημιουργούνται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ από τη διάθεση των αφρών. Φωτογραφία της ΔΤΚ2 με το παλαιό σύστημα συλλογής αφρών Φωτογραφία της ΔΤΚ1 με το νέο σύστημα συλλογής αφρών με κοχλία 4. Το παλιό σύστημα συλλογής, που λειτουργεί στη ΔΤΚ 2, έχει ήδη κλείσει 15 χρόνια 24ωρης λειτουργίας και όλο και πιο συχνά εμφανίζεται κάποια βλάβη. Ανταλλακτικά, όμως, δεν υπάρχουν στην ελεύθερη αγορά, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία έχει μεγάλο χρόνο παράδοσης και υψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος η δεξαμενή αυτή, που αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής επιφάνειας τελικής καθίζησης, να τεθεί εκτός λειτουργίας για αρκετό χρόνο.

10 5. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι, ανεξάρτητα από το σύστημα συλλογής των επιπλεόντων, η ΔΤΚ 2 θα πρέπει σύντομα να τεθεί εκτός λειτουργίας για ένα μήνα τουλάχιστον, προκειμένου να καθαιρεθεί το πάνω τμήμα του περιμετρικού τοιχίου της και να σκυροδετηθεί εκ νέου. Και αυτό διότι, οι φθορές στην επιφάνεια στέψης έχουν τόσο επιδεινωθεί, που εμποδίζουν πλέον την κίνηση της γέφυρας με το σαρωτή, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την απομάκρυνση των αφρών και την απόδοση επεξεργασίας της συγκεκριμένης δεξαμενής. 6. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, η ανάγκη εκσυγχρονισμού και της τρίτης δεξαμενής, με την εγκατάσταση πλωτού κοχλία για τη συλλογή και απομάκρυνση των αφρών, είναι μεγάλη. Η διαφοροποίηση της συλλογής και στις 3 δεξαμενές, για να αποδώσει τα μέγιστα, απαιτεί την ακριβέστερη λειτουργία του μερισμού του μεικτού υγρού στην είσοδο των καθιζήσεων. Για το λόγο αυτόν, παράλληλα με τον κοχλία θα χρειαστεί να εγκατασταθούν και 3 ανοξείδωτοι υπερχειλιστές στο μεριστή, έτσι ώστε ο μερισμός να ρυθμίζεται α) από τις μοίρες του τόξου μερισμού, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα και επιπλέον β) από το ύψος της φλέβας του μεικτού υγρού στην είσοδο των 3 δεξαμενών, μέσω των υπερχειλιστών. 7. Η εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού απαιτεί την προηγούμενη κατασκευή δομικών εργασιών, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα : Καθαίρεση του άνω τμήματος του περιμετρικού τοιχείου της δεξαμενής σε βάθος 30 εκατοστών, χωρίς την καθαίρεση του σιδηρού οπλισμού. Εκ νέου σκυροδέτηση του παραπάνω τμήματος με σκυρόδεμα C Κατασκευή εσωτερικού προβόλου, ανηγμένου μήκους 90 εκ., με τοποθέτηση βλήτρων Φ14/20 σε δύο σειρές. Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. για : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου :«Νέο σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης αφρών στη δεξαμενή τελικής καθίζησης Νο 2», με προϋπολογισμό ΦΠΑ. Την διενέργεια του διαγωνισμού, ως «προμήθεια και εγκατάσταση», στο πλαίσιο του ΠΔ 59/2007 Την ψήφιση πίστωσης ,00, για το έτος 2012 σε βάρος του ΚΑ: Εισηγούμαι 1. Την έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Νέου συστήματος συλλογής και απομάκρυνσης αφρών στη δεξαμενή τελικής καθίζησης Νο 2», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τακτικό διαγωνισμό ως «προμήθεια και εγκατάσταση», στο πλαίσιο του Π.Δ. 59/ Την ψήφιση πίστωσης ,00, για το έτος 2012 σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στον ΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

11 ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού περιορισμού διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Βόλου» Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού περιορισμού διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Βόλου» Με βάση την 194/2012 απόφαση του ΔΣ, η οποία εντέλει σε τροποποίηση του αντικειμένου της μελέτης του παραπάνω έργου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτομάτου ελέγχου των περιφερειακών υδραγωγείων, η ΤΥ προχώρησε στην ανασύνταξη της μελέτης ως ακολούθως : Α) ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο φυσικό αντικείμενο του έργου προστίθενται : 45 Σταθμοί Συλλογής Πληροφοριών, για τις δεξαμενές των περιφερειακών υδραγωγείων 12 Σταθμοί Συλλογής Πληροφοριών, για τις γεωτρήσεις περιφερειακών υδραγωγείων 6 σταθμοί ελέγχου και ρύθμισης πίεσης και παροχής, ανά τρεις στην Αγριά και την Αγχίαλο Η ενσωμάτωση και αναβάθμιση του SCADA Ν. Αγχιάλου Η προσομοίωση των δικτύων ύδρευσης της Αγριάς και Ν. Αγχιάλου Η προμήθεια συστήματος διακρίβωσης υδρομέτρων 1 σταθμός ποιοτικού ελέγχου 4 παραμέτρων Από το φυσικό αντικείμενο του έργου αφαιρούνται : 30 σταθμοί καταγραφής της πίεσης 7 συστήματα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία 2 σταθμοί ποιοτικού ελέγχου 10 παραμέτρων 1400 μετρητές ευθείας ανάγνωσης Η παραπάνω περιγραφόμενη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, πραγματοποιείται εντός του ήδη εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Αναλυτικότερα τα περιφερειακά υδραγωγεία περιγράφονται στη συνέχεια. 1. Υδραγωγείο Αγριάς Επειδή η λειτουργία του υδραγωγείου, εμφανίζει σημαντικά προβλήματα διαχείρισης, με ιδιαίτερο έργο θα αντιμετωπιστούν η λειτουργία των δεξαμενών Σπαστήρα και το πρώτο βήμα αυτόματης λειτουργίας και ελέγχου, των δεξαμενών αυτών κααι των τεσσάρων γεωτρήσεων που τις τροφοδοτούν. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού προσστίθενται : Η Δεξαμενή Σκοπελίτη που τροφοδοτεί το δίκτυο των κρουνών Η Δεξαμενή Γηπέδου που διαχειρίζεται μικρές ποσότητες πηγαίων, προς το υδραγωγείο. Στις δεξαμενές αυτές ελέγχονται οι παροχές εισόδου και εξόδου, η στάθμη και στην περίπτωση της Σκοπελίτη και η χλωρίωση. 3 σταθμοι ελέγχου του εσωτερικού δικτύου

12 2. Κάτω Λεχώνια Αφορά στον έλεγχο : Τριών γεωτρήσεων Ενός Α/Σ επιφανείας που τροφοδοτεί την δεξαμενή Κοκορίκου Τριών Δεξαμενών Δύο συστημάτων χλωρίωσης Ως ανωτέρω (είσοδοι, έξοδοι δεξαμενών και γεωτρήσεων, στάθμη δεξαμενών κλπ) 3. Α. Λεχώνια Μία δεξαμενή ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση) 4. Πλατανίδια Μία δεξαμενή και μία γεώτρηση ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση, ηλεκτροβάννες γεώτρησης επειδή εξυπηρετεί και την άρδευση) 5. Μαλάκι Ως ανωτέρω αλλά χωρίς ηλεκτροβάνες 6. Βροχιά Μία δεξαμενή και δύο γεωτρήσεις ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση ) 7. Αγ. Λαυρέντης Μία δεξαμενή ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση ) 8. Αγ. Βλάσης Κεντρική δεξαμενή ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση ) Δεξαμενή δικτύου (είσοδος, έξοδος, στάθμη, ηλεκτροβάνα εισόδου ) Απο τις πηγές που υδροδοτείται ο Αγ. Βλάσης με δεύτερο αγωγό υδροδοτούνται το Παλιόκαστρο και τα Α. Λεχώνια. Ο αγωγός θα ελεγχθεί με μέτρηση παροχής στην εκκίνηση. 9. Δράκεια Μία δεξαμενή ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση) Δύο δεξαμενές στα Χάνια ( είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση) 10. Αγχίαλος Αναβάθμιση του υφισταμένου συστήματος ελέγχου Ένταξη των δύο νέων γεωτρήσεων Συνολική ένταξη της άρδευσης Τοποθέτηση ρυθμιστικών βανών στις εισόδους των δεξαμενών ( Κεντρικής, Σφαγείων, Μαράθου, Κριθαριάς, Μ. Βελανιδιάς) 11. Μακρινίτσα Τρεις Δεξαμενές (2 πλατείας, Κουκουράβας) (Είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση ) 12. Πορταριά (Προϋπόθεση η μετατροπή της Μάγγου σε κεφαλής ) Δεξαμενή Μάγγου ( Α/Σ πηγής, Α/Σ Αγ. Ιωάννη, είσοδος, έξοδος, στάθμη δεξαμενής, χλωρίωση, παροχή προς Βόλο. Α/Σ Βίγλας, Δεξαμενές Βίγλας και Προφήτη Ηλία (είσοδοι, έξοδοι, στάθμες, υπολειμματικό χλώριο στον Προφήτη Ηλία) Λοιπές Δεξαμενές ( Γηπέδου, Οικονόμου, Αγ. Αννας, Οικισμού, Αγ. Αποστόλων Κατηχωρίου, Αγ. Τριάδας, Στέλλου, Αγ. Αποστόλων Αλ. Μεριάς) Είσοδος, έξοδος, ρυθμιστική εισόδου, στάθμη, υπολειμματικό στις δύο Αγ. Αποστόλων. Κατηχώρι, δεξαμενές Λυρίτσας, Πλαγιάς, Νεκροταφείου, Κουμπαράκη. Ως ανωτέρω με χλωρίωση στη Λυρίτσα και υπολειμματικό στην Νεκροταφείου Σταγιάτες, Μία δεξαμενή (είσοδος έξοδος στάθμη χλωρίωση) και έλεγχος Α/Σ. Ιωλκός, τέσσερις δεξαμενές και μία γεώτρηση. Είσοδος, έξοδος, στάθμη, χλωρίωση στα Δύο Ξύλα, υπολειμματικό στο Καραγάτς. 13. Ν. Αγχίαλος Ενσωμάτωση αναβάθμιση του SCADA Τρεις νέες γεωτρήσεις Τοποθέτηση δικείδων ρύθμισης της παροχής στην είσοδο των δεξαμενών του υδραγωγείου 3 σταθμοί ελέγχου του εσωτερικού δικτύου

13 Β) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στους όρους του διαγωνισμού διαφοροποιούνται : Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου, από 18 σε 12 μήνες Η διακήρυξη στο σημείο των προϋποθέσεων συμμετοχής. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την λήψη σχετικής απόφασης. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

14 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια ανταλλακτικών της δεκαετούς συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Ο χωνευτής Νο 3 των ΕΕΛ, όγκου m3 εξυπηρετείται στις ανάγκες ανάδευσης με εξοπλισμό του οίκου HALBERG. Αυτό το σύστημα ανάδευσης έχει συντελεστή ACMA h, είναι συνεχούς 24ώρου λειτουργίας και απαιτεί επομένως προληπτική τακτική συντήρηση κάθε 10 έτη. Η προηγούμενη συντήρηση πραγματοποιήθηκε το 2002 και τώρα είναι ο χρόνος πραγματοποίησης της νέας. Σήμερα μετρήσεις στο σύστημα ανάδευσης ( Α, Τ κλπ), ενισχύουν την ανάγκη συντήρησης. Για τις ανάγκες της συντήρησης είναι αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών : α/α Είδος Setial number Δαπάνη 1 ΣΕΤ ανταλλακτικών 1 σετ έδρανα 1 σετ o-rings/ φλάντζες/ ευκαμπτους σωλήνες 1 σετ λάστιχα κόπλερ 1 χιτώνιο προστασίας άξονα 1 σετ χιτώνια, ελαστομερή εξαρτήματα ,00 2 Παρελκόμενα ,00 3 Δίσκος εκτόξευσης ,00 4 Φτερωτή ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η προμήθεια γίνεται απ ευθείας από την SIHI HALBERG, στη βάση της από προσφοράς της. Οι όροι προμήθειας είναι : ΤΙΜΕΣ /τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασία για οδική μεταφορά ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ex works Halberg Γερμανία ΠΛΗΡΩΜΗ Προπληρωμή ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εως Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια ανταλλακτικών της δεκαετούς συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

15 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για τις εργασίες συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την εργασία της δεκαετούς συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Ο χωνευτής Νο 3 των ΕΕΛ, όγκου m3 εξυπηρετείται στις ανάγκες ανάδευσης με εξοπλισμό του οίκου HALBERG. Αυτό το σύστημα ανάδευσης έχει συντελεστή ACMA h, είναι συνεχούς 24ώρου λειτουργίας και απαιτεί επομένως προληπτική τακτική συντήρηση κάθε 10 έτη. Η προηγούμενη συντήρηση πραγματοποιήθηκε το 2002 και τώρα είναι ο χρόνος πραγματοποίησης της νέας. Σήμερα μετρήσεις στο σύστημα ανάδευσης ( Α, Τ κλπ), ενισχύουν την ανάγκη συντήρησης. Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την δεκαετή συντήρηση του συστήματος ανάδευσης του χωνευτή, ολοκληρώνει την 1 η φάση της συντήρησης και ακολουθεί η εργασία, η οποία περιλαμβάνει : Την θέση εκτός λειτουργία του χωνευτή και την παύση της διαδικασίας μεθανοποίησης (υποχρέωση ΔΕΥΑΜΒ) Την ψύξη του χωνευτή σε θερμοκρασία μικρότερη από 18 βαθμούς Κελσίου (υποχρέωση ΔΕΥΑΜΒ) Την κένωση του μισού όγκου του χωνευτή (υποχρέωση ΔΕΥΑΜΒ) Την αποσυναρμολόγηση του κινητήρα Την αποσυναρμολόγηση του αναδευτήρα και την μεταφορά στο μηχανουργείο των ΕΕΛ Την αποσυναρμολόγηση του κόπλερ από την πλευρά του αναδευτήρα Τον καθαρισμό λείανση των επιφανειών Την συναρμολόγηση του αναδευτήρα με τα ανταλλακτικά Τον έλεγχο και την πιθανή αντικατάσταση των οδηγών κίνησης στο εσωτερικό του χωνευτή Την μεταφορά του συντηρημένου αναδευτήρα στον χωνευτή Την συναρμολόγηση μίξερ και κινητήρα στην κεφαλή του χωνευτή Την δοκιμή Την αναφορά συντήρησης Δεδομένου ότι αφ ενός η HALBERG, παρέχει εγγύηση στα ανταλλακτικά μόνο υπό τον όρο ότι θα τα τοποθετήσει δικός της εφαρμοστής και αφ ετέρου ότι τα δικά μας συνεργεία δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία ούτε τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, για την πραγματοποίηση της συντήρησης, προτείνουμε να ανατεθούν οι παραπάνω εργασίες στην HALBERG, με το ακόλουθο τιμολόγιο κατά την προσφορά της. α/α ΧΡΕΩΣΗ ΤΙΜΗ ( ) 1 Ημέρα εργασίας 10 ωρών 1.007,00 2 Ωρα εργασίας μετά την 10 η 147,00 3 Εργασία Σαββάτου (8 ώρες) 1.407,00 4 Ωρα εργασίας Σαββάτου μετά την 8 η 147,00 5 Εργασία Κυριακής (8 ώρες) 1.558,00 6 Ωρα εργασίας Κυριακής μετά την 8 η 166,00

16 Πέραν των παραπάνω μας βαρύνουν : Τα έξοδα ταξιδιού (εισητήρια και ημερήσια αποζημίωση προς 1.383,00 /ημέρα) Η διαμονή (Ξενοδοχείο) Οι μεταφορές από και προς αεροδρόμιο, από και προς την εργασία. Εκτιμούμε ότι το κόστος θα ανέλθει περί τις ,00, η πληρωμή είναι προκαταβολικά και στο τέλος γίνεται απόδοση λογαριασμού. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ, για την εργασία της δεκαετούς συντήρησης του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή Νο 3 των ΕΕΛ. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

17 ΘΕΜΑ : Έγκριση έκδοσης Χ Ε Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση έκδοσης Χ Ε Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου 1. Η Halberg, δηλαδή ο οίκος κατασκευής του συστήματος ανάδευσης του Χωνευτή 3 των ΕΕΛ θέτει ως όρο για την παραγγελία των ανταλλακτικών και της παροχής υπηρεσιών της εργασίας συντήρησης, την προπληρωμή. Επομένως πρέπει να εκδοθούν δύο (2) ΧΕΠ, ένα των ,00 για την προμήθεια των ανταλλακτικών και ένα ,00 για τις εργασίες συντήρησης και να οριστεί υπόλογος διαχείρισης των ΧΕΠ. Ως υπόλογος προτείνεται ο Δ.Καπουρνιώτης. 2. Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας VOLVO θέτει ως όρο για την παραγγελία ανάρτησης οχήματος μεταφοράς λάσπης Αφυδάτωσης, καθώς και ο αντιπρόσωπος της εταιρείας ΕΚΑΤΟ για την παραγγελία δύο (2) σετ επισκευής ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτώ,ν όγκου 1400m3, την προπληρωμή. Ως εκ τούτου πρέπει να εκδοθούν δύο (2) ΧΕΠ, ένα των 1.160,00 για την προμήθεια ανάρτησης οχήματος μεταφοράς λάσπης Αφυδάτωσης και ένα των 1.131,00 για την προμήθεια δύο (2) σετ επισκευής ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτών όγκου, 1400m3. Ως υπόλογος προτείνεται ο Δ.Καπουρνιώτης Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση έκδοσης δύο (2) ΧΕΠ, ένα των ,00 για την προμήθεια των ανταλλακτικών ένα των ,00 για τις εργασίες συντήρησης ένα των 1.160,00 για την προμήθεια ανάρτησης οχήματος μεταφοράς λάσπης Αφυδάτωσης ένα των 1.131,00 για την προμήθεια δύο (2) σετ επισκευής ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτών, όγκου 1400m3. καθώς και τον ορισμό του υπαλλήλου Δ.Καπουρνιώτη ως υπόλογο διαχείρισης των ΧΕΠ. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

18 ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου «Νο 1- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Θέτω υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου «Νο 1- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Για το παραπάνω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις Το αντικείμενο του έργου καλύπτει τις ανάγκες χωματουργικών εργασιών και εργασιών αποκαταστάσεων για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης. Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες. Με την 136/2012 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Νο 10- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Στις πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία Στις εγκρίθηκε με την απόφαση 189/2012 του ΔΣ, το πρακτικό της δημοπρασίας Στις η παραπάνω απόφαση έτυχε της έγκρισης της Περιφέρειας Στις ο φάκελος του έργου απεστάλη στον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου για προσυμβατικό έλεγχο Η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις Μετά τους ανελαστικούς χρόνους επικαιροποίησης των δικαιολογητικών και πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης, η νέα σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές Δεκεμβρίου Σήμερα το εκτελούμενο έργο «Νο 1- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», παρουσιάζει μια απορρόφηση 82,50 % και είναι βέβαιο πλέον, ότι οι ανάγκες αποκατάστασης των βλαβών, θα υπερβούν το ύψος της σύμβασης. Δεδομένου ότι η αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης είναι επείγουσα ανάγκη, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν απρόσκοπτα την πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό, δηλαδή στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ζητούμε την άδεια στο πλαίσιο του άρθρου 28, παρ.1γ,2β,3δ του Ν. 3669/08, να εξακολουθήσουμε την αποκατάσταση των βλαβών μέσω της υφιστάμενης εργολαβίας, μέχρι και την υπογραφή της νέας σύμβασης. Η υπέρβαση δαπάνης η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σήμερα, θα καλυφθεί κατά τις προβλέψεις του άρθρου28, παρ.στ. του Ν. 3669/08. Με την ευκαιρία αυτή σημειώνουμε επιπλέον : 1. Οι προβλέψεις της υπηρεσίας ξεπεράστηκαν από τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο βλαβών στα υδραγωγεία Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, ο οποίος από τα διαθέσιμα στοιχεία του 1 ου εξαμήνου του 2011, στα οποία στηρίχθηκε η πρόβλεψη για τον προϋπολογισμό του έργου, δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί. 2. Τόσο στην Αγριά, όσο και στην Ν. Αγχίαλο εμφανίζονται 18 βλάβες ανά χιλιόμετρο δικτύου και έτος, ενώ στο υδραγωγείο της ΔΕΥΑΜΒ 1 βλάβη ανά χιλιόμετρο και έτος.

19 3. Οι μέχρι σήμερα εμφανισθείσες βλάβες στα υδραγωγεία Αγριάς και Ν. Αγχιάλου αφορούν στο 30%, των συνολικών περιστατικών. Δηλαδή το 30% της δαπάνης της εργολαβίας αποκατάστασης βλαβών αφορούν μόλις στο 4-5% του δικτύου. 4. Η μέση δαπάνη αποκατάστασης βλάβης χωρίς την υδραυλική εργασία και τα υλικά ανέρχεται σε 164,95 /βλάβη, ενώ με την μίσθωση μηχανημάτων ανέρχονταν σε 213,80 / βλάβη. Με την εργολαβία δηλαδή πραγματοποιείται οικονομία της τάξης του 22,85% Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης.

20 ΘΕΜΑ : Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. για το έργο «Νο2 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ», προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «Ν ο 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοδεύει τον 1 Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η μελέτη του άνω έργου, προϋπολογισμού ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε με τις αποφάσεις 113/2011 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και δημοπρατήθηκε στις Μειοδότης αναδείχθηκε ο Χρήστος Αρέθας Ε.Δ.Ε με ποσοστό έκπτωσης εκατό επί τοις εκατό (100%) επί του εργολαβικού οφέλους, σύμφωνα το άρθρο 9 του Ν.3669/2008. Το σχετικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις για ποσό ,64 (χωρίς Φ.Π.Α.) με βάση τις υπ αριθμ. 127/2011 και 170/2011 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 03/02/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά τις εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων υδρομαστεύσεων πηγών, των στοών υδρομάστευσης, των δεξαμενών συγκέντρωσης, δηλαδή έλεγχος και καθαρισμός από τυχόν φερτά (φύλλα, κλαδιά, χώματα), καθώς και σε απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες υδρομαστεύσεις και στις εγκαταστάσεις τους. 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο παρών 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, ύψους ,73 πλέον ΦΠΑ δηλαδή είναι επί έλαττον κατά 48,91. Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης. Βόλος, 19 / 10 /2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΥΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. xxvi 1

21 Εισηγούμαι Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, ύψους ,73 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή είναι επί έλαττον κατά 48,91. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ xxvi 2

22 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Νο2-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ Ανάδοχος : ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΡΕΘΑΣ

23 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 A/A ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. A.T. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος) ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τιμή μονάδας Τιμή μονάδας Τιμή μονάδας Ποσότητα Ευρώ Ποσότητα Ευρώ Ποσότητα Ευρώ Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Επί πλέον Επί έλατον ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ Επί πλέον Επί έλατον ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ Αρχική σύμβαση Απολογιστικές εργασίες Labe ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ 1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΩΡ ,74 157, , , ,16 2 ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΩΡ ,31 173,10 17,31 173,10 3 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΩΡ ,42 204, , , ,40 Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση Σύνολο ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ Labe ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 534, , ,56 18,00 % 96,25 18,00 % 9.059, ,88 630,95 100,00 % 96,25 100,00 % , , , ,88 534,70 534, , , ,56 173,10 1 ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ tkm ,0748 0,75 0,0748 0,75 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ, ΗΜ , ,00 601, ,00 GRADER) 115 HP 3 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3/4 YD3 ΙΣΧΥΟΣ HP ΗΜ , , , , ,82 4 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 3/4 YD3 ΗΜ , ,80 27,5 669, , ,72 5 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 160 FT3/MIN (60 ΗΜ 8 37,6 579, , , , ,40 HP) ΜΕ ΔΥΟ ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ (ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ) ΤΩΝ 24 KG 6 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΗΜ , ,00 36,5 396, , ,85 ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 6 Τ 7 ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ 3'' ΗΜ ,75 159,75 37,5 159, , ,88 8 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΗΜ ,04 686,04 37,5 686, , ,46 ΦΟΡΤΙΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ 17 Τ 9 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΗΜ ,64 901,64 901,64 901,64 ΦΟΡΤΙΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ 35 Τ Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση Σύνολο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Labe ΥΛΙΚΑ , , ,19 18,00 % ,70 18,00 % , , ,48 100,00 % ,70 100,00 % , , , ,05 173,10 31,16 204,26 31, , , , , , , , , , ,33 1 ΥΔΩΡ Μ ,00 267,00 267,00 267,00 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ KG ,099 0, ,099 51,48 51,38 ΧΑΡΤΟΣΑΚΩΝ 3 ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΩΝ Μ ,40 15,40 126,8 15, , ,32 4 ΣΚΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,7 ΕΩΣ 3 CM Μ ,56 13,56 16,4 13,56 222,38 208,82 5 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΣ ΤΕΜ 17 78,96 0,57 45,01 0,57 45,01 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 39Χ19Χ19 CM 6 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΣ ΤΕΜ ,0867 0, , ,35 43,26 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 19 Χ 9 Χ 9 CM Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση Σύνολο ΥΛΙΚΑ 341, , ,78 18,00 % 61,41 18,00 % 408,59 403,34 402,57 100,00 % 61,41 100,00 % 2.678,52 408, ,12 403,34 341,16 341, , , ,78 312,01 Σύνολο: Απολογιστικές εργασίες , , , ,44 312,01 56,16 368,17 56,16 Προστίθεται ΦΠΑ Γενικό σύνολο σύμβασης 23,00 % , ,93 23,00 % , , , , , ,04

24 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 3 Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ] Εγκεκριμένη δαπάνη Προτεινόμενος ΑΠΕ Διαφορές Σύνολο , ,73 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -48,91 ή ποσοστό -,04% Απρόβλεπτη δαπάνη Αθροισμα , ,73 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -48,91 ή ποσοστό -,04% Πρόβλεψη αναθεώρησης Αθροισμα , ,73 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -48,91 ή ποσοστό -,04% ΦΠΑ , ,04 Γενικό σύνολο , ,77 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -60,16 ή ποσοστό -,04% Δηλαδή Ευρώ μείον εξήντα και δέκα έξι λεπτά

25 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης 9.020,00 πλέον ΦΠΑ για την βελτίωση των υδραγωγείων Ιωλκού και Αγριάς. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 9.020,00 πλέον ΦΠΑ για την βελτίωση των υδραγωγείων Ιωλκού και Αγριάς. Στον Ιωλκό για την θέση σε λειτουργία της δεξαμενής Αλλης Μεριάς (Καραγάτς), απαιτήθηκαν δομικές εργασίες, που συνίστανται στην κατασκευή φρεατίων τοποθέτησης των σχηματισμών, απομόνωσης των θαλάμων από το περιβάλλον και δημιουργία θυρίδας επίσκεψης του υγρού θαλάμου. Στην Αγριά απαιτήθηκε η επισκευή των κατεστραμένων αντλητικών (λόγω της καταιγίδας του Μαίου), εργασίες γερανού και ηλεκτρολόγου για τον εκσυγχρονισμό και ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών μερών των αντλιοστασίων ύδρευσης και προμήθεια αντλιών δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση. Η συνολική δαπάνη φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και είναι σε βάρος διαφόρων ΚΑ. α/α Είδος εργασίας Τρόπος ανάθεσης Ανάδοχος Δαπάνη Κ.Α 1 Δομικά δεξαμενής Ιωλκού Ανάρτηση στο διαδίκτυο Walter Guri 2.439, Επισκευές αντλητικών Αποκλειστικότητα Rotex 2.550, & Εργασία Απ ευθείας Oubber,Σκούρας 2.150, Δοσομετρικές χλωρίου Αποκλειστικότητα Allsion 1.770, ΣΥΝΟΛΟ 9.020, ,00 Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης 9.020,00 πλέον ΦΠΑ, για την βελτίωση των υδραγωγείων Ιωλκού και Αγριάς. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

26 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,00, για τις αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση δαπάνης ,00, για τις αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης. Οι δαπάνες αποφράξεων του δικτύου αποχέτευσης και του καθαρισμού των σχαρών εισόδου των αντλιοστασίων ακαθάρτων, περιλαμβάνονται πλέον στο αντικείμενο των ετήσιων έργων συντήρησης και απόφραξης δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων. Η παραπάνω δαπάνη αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου στις 8/11/2011 και της ενεργοποίησης της εργολαβίας με την υπογραφή σύμβασης στις 8/3/2012. Το αντικείμενο απολογιστικά έχει ως ακολούθως, προσεγγίζεται με τιμές του 2009 και πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο του τελευταίου διαγωνισμού. Ε. Σαμιώτη. Σημειώνουμε, ότι, η έλλειψη προσωπικού καθιστά αδύνατη την αντιμετώπιση του συνόλου των περιπτώσεων βλαβών και αποφράξεων του δικτύου από τα δικά μας συνεργεία. α/α Είδος εργασίας Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 1 Βλάβη δικτύου , ,00 2 Βλάβη διακλαδωσης , ,00 3 Καθαρισμός σχαρών , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης ,00, για τις αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1

27 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ,30, για την προμήθεια υλικών αντιμετώπισης βλαβών δικτύου ύδρευσης στις νεοενταχθείσες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Έγκριση δαπάνης ,30, για την προμήθεια υλικών αντιμετώπισης βλαβών δικτύου ύδρευσης στις νεοενταχθείσες περιοχές στο διάστημα Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2012 Κατά την περίοδο αυτή, απαιτήθηκαν υλικά για την αποκατάσταση βλαβών στα περιφερειακά υδραγωγεία τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις της υπηρεσίας, όπως άλλωστε τις ξεπέρασε και η πυκνότητα των βλαβών. Τα αναγκαία υλικά ήταν αδύνατο να προβλεφθούν καθώς δεν υπήρχε η γνώση τόσο των δικτύων και των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα, όσο και η αντίληψη της υψηλής πυκνότητας βλαβών, ιδιαίτερα στα υδραγωγεία Αγριάς και Ν. Αγχιάλου. Οι εμφανισθείσες βλάβες στα δύο παραπάνω υδραγωγεία αντιστοιχούν στο 30% των συνολικών βλαβών του δικτύου και αντιστοιχούν σε 12,5 βλάβες ανά χιλιόμετρο δικτύου, έναντι 1 βλάβης ανά χιλιόμετρο δικτύου στο κεντρικό υδραγωγείο. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται αναλυτικά η πρόοδος προμήθειας και το είδος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. /ΤΕΜ. ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" ΜΕΒ ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" χ 1/2" ΜΕΒ " ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" χ 1/2" ΘΗΛ- ΘΗΛ " ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2" ΜΕΒ " ΡΑΚΟΡ - ΠΙΠΑ ΥΔΡΟΜ.1¼ Χ1" " ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΜΑΚ Φ 22Χ " ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.3/4" ΜΕΒ " ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 3/4" " ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 3/4" " ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4" " ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 1" " ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" χ 1/2" ΜΕΒ " ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" ΜΕΒ " 1

28 ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 2" " ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32χ32 ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΓΞ.+ΑΚΓΥΡ.(ΓΙΑ ΡΕ ) " ΣΩΛΗΝ PVC ΡΝ10 Φ " ΣΩΛΗΝ PVC ΡΝ16 Φ " ΣΩΛΗΝ PVC ΡΝ16 Φ " ΣΥΝΟΛΟ 4, ΖΙΜΠΩ Φ90 ΠΛΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " ΤΑΥ ΧΥΤΟΣ.ΦΛΑΝΤΖ.Φ200/80 12 ΟΠΩΝ " REPAIR CLAMPS INOX Φ180/191 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ180/191 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ180/191 L= " ΧΥΤΟΣ.ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤ.246χ " ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧ.Φ 140χ2" ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΕΠΟΞΙΚΑ ΒΑΜΕΝΗ " REPAIR CLAMPS INOX Φ133/144 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ102/112 L= " ΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ 125 E/F " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ 200 (12 ΟΠΩΝ) " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" ΜΕΒ " ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΙΜΠΩ Φ " ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΙΜΠΩ Φ102/ " 2

29 ΖΙΜΠΩ Φ250 L=200 ΠΛΗΡΕΣ " REPAIR CLAMPS INOX Φ348/368 L= " ΚΛΑΠΕ ΓΛΩΣΣΑΣ RETO- STOP Φ100 (EPDM ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ) " ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ " ΖΙΜΠΩ Φ50 ΠΛΗΡΕΣ " ΖΙΜΠΩ Φ63 ΠΛΗΡΕΣ " ΖΙΜΠΩ Φ90 ΠΛΗΡΕΣ " ΖΙΜΠΩ Φ225 ΠΛΗΡΕΣ L= " ΖΙΜΠΩ Φ315 ΠΛΗΡΕΣ L= " ΖΙΜΠΩ Φ355 ΠΛΗΡΕΣ L= " ΧΥΤΟΣ,ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 300χ " ΖΙΜΠΩ Φ200 ΠΛΗΡΕΣ L= " ΧΥΤΟΣ.ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤ.246χ " REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " REPAIR CLAMPS INOX Φ87/97 L= " ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. (REPAIR CLAMP) INOX Φ L 200 (RS1) " ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. (REPAIR CLAMP)INOX Φ L 200 (RS1) " ΣΥΝΟΛΟ 13, ΣΩΛΗΝ TUBOMAK Φ 018χ2, ΤΕΧΝΟΓΚΑΖ ΣΩΛΗΝ TUBOMAK Φ 022χ " ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ032 ΡΝ16 ΜΠΛΕ " ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ 1/2" ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΦA ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 1/2" " ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.+ ΑΓΚΥΡ. Φ22χ22 (ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΜΑΚ) " 3

30 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ.Φ032Χ1" ΑΡΣ. (ΓΙΑ PE ) " ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.+ ΑΓΚΥΡ. ΑΡΣ.Φ28Χ1" (ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΜΑΚ) " ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 3/4"Χ1/2" " ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 1"Χ1/2" " ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 1"Χ3/4" " ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ 1/2" " ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ Φ 1" " ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ.Φ063Χ2" ΑΡΣ. (ΓΙΑ PE ) " ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ 2" " ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Νο ΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Φ3" + ΣΙΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ " ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΥΠΑΝΙ SDS Φ22 L= ΣΥΡΒΑΝΙΔΗΣ ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ SCORPION ΑΝΤΑΠΤΟΡ SDS BOSCH ΚΑΛΕΜΙ SDS ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΚΕΤΑ ΗΛ/ΡΑ EBRO E ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19, Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι Την έγκριση δαπάνης ,30, για την προμήθεια υλικών αντιμετώπισης βλαβών δικτύου ύδρευσης στις νεοενταχθείσες περιοχές στο διάστημα Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 4

31 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 79/2011 απόφασης του Δ.Σ. «περί Ορισμού Επιτροπής Αποζημιώσεων» Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 79/2011 απόφασης του Δ.Σ. «περί Ορισμού Επιτροπής Αποζημιώσεων» Με την υπ αρ. 79/2011 Απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ όρισε Επιτροπής Αποζημιώσεων, αποτελούμενη από τους : Τακτικά Μέλη Κούντρια Σταμάτη, Δ/κο Σύμβουλο Καρκούλη Χαράλαμπο, Υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ και Αθηναίο Κων/νο, Υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ Αναπληρωματικά Μέλη Αγκρή Κατσιούρα Χαρά, Δ/κη Σύμβουλο Τιλελή Δημήτρη, Υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ και Μπουντουργιάννη Ιωάννη, Υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ. Μετά την αντικατάσταση της κ. Αγκρή Κατσιούρα Χαράς στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και την αποχώρηση του Καρκούλη Χαράλαμπου λόγω συνταξιοδότησης ζητούμε τον ορισμό αντικαταστατών στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Τον ορισμό της Μπακλατσή Γραμματής ως Τακτικό Μέλος στην Επιτροπή Αποζημιώσεων και τον ορισμό του αναπληρωματικού Διοικητικού Συμβούλου. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος IS0 9001:2008 που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ ενόψει της κατάρτισης της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου». Με την υπ αριθμ. 66/ 2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/202 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων. Με την αριθμ. 75/202 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. έδωσε προθεσμία στους υπόχρεους της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη

ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης & Αποχέτευσης, έτους 2014 Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Δ.Ε.Υ.Α. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» [Βόλος../11/2012] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Βόλο, σήμερα την 2012, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ α) Με την αρ. 13/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013 Στον ενάμιση περίπου χρόνο που έχουμε την ευθύνη διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ, ήρθαμε αντιμέτωποι με νέα και, σε πολλές περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης:

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς, ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού για την «Μελέτη Αποχέτευσης ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου Επέκταση ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.612.406,60 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Παρουσίαση των παραληφθεισών από 16.12.2011 εγκαταστάσεων ύδρευσης των νέων περιοχών που εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΜΒ, ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν και η πολιτική της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ν ο 88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: 90/20-05-2013 Ημερομηνία: ΜΑΪΟΣ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: 90/20-05-2013 Ημερομηνία: ΜΑΪΟΣ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ Τ.Κ.: 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ τηλ.: 27540 29099, 21333 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ fax.: 27540

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40527 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΟΙ...5 Πίνακας 1.1: Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ ΔΕΥΑΜΒ...5 Πίνακας 1.2: Συνάφεια Γενικών Στόχων και Αξόνων-Μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓ/ΝΙΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ & ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2012 A.T. : 38 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Καλύμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 19 / 15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.243,45

Διαβάστε περισσότερα