Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Η πάλη των τάξεων Ο πόλεμος των πόλεων Ο γάμος Κοινωνική ιστορία και εξέλιξη των ιδεών στην Κίνα και στην Ελλάδα από τον 6ο ως τον 2ο αιώνα π.χ Η κοινωνία των θεών Το αγνό και το μιαρό Ανάμεσα στα θηρία και στους θεούς. Από τους κήπους του Άδωνη στη μυθολογία των αρωμάτων Ο προμηθεϊκός μύθος στον Ησίοδο Λογικές του μύθου

3 3 Ο γάμος 74 Γιατί να διαλέξουμε το γάμο σε μια έρευνα που αφορά την αρχαϊκή εποχή; Δύο λόγοι μάς φάνηκε ότι συνηγορούν στην εξέταση αυτού του θέματος. Θεωρήσαμε αρχικά ότι στον τομέα των γαμήλιων πρακτικών θα μπορούσαμε ίσως να μετρήσουμε καλύτερα το εύρος των μετασχηματισμών που φέρνει η εμφάνιση της πόλης και πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα, η εγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής πολιτείας στο τέλος του 6ου αιώνα π.χ. Στη συνέχεια, ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το γάμο έτσι όπως λειτουργεί στην κλασική Αθήνα του 5ου και 4ου αιώνα π.χ. παρά μόνο αν λάβουμε υπόψη μας το ιστορικό του πλαίσιο, από το οποίο αποδεσμεύτηκε βεβαίως κληρονομώντας όμως πολλά χαρακτηριστικά. Μιλάμε βέβαια για τον ελληνικό γάμο της κλασικής εποχής σαν να επρόκειτο για έναν γαμήλιο θεσμό με μοναδική και σαφώς καθορισμένη νομική μορφή. Αρκεί να διαβάσουμε τα κείμενα των ρητόρων για να δούμε πως σε μια πόλη όπως η Αθήνα τα πράγματα πολύ απέχουν από το να είναι τόσο απλά. Το καθεστώς της νόμιμης συζύγου που την αναφέρουν με το παλαιό της όνομα Ì Ú ή χρησιμοποιούν γι αυτήν τις πιο τεχνικές εκφράσεις Á ÌÂÙc Á Ó ή Á Óc âáá ËÙ εμπλέκει μια πληθώρα παραγόντων, από τους οποίους κανένας δεν αποτελεί από μόνος του αποφασιστικό κριτήριο, αποκλειστικό και μονοσήμαντο. Το ουσιώδες στοιχείο του γάμου είναι αυτή την εποχή η âáá Ë. Mε αφορμή την ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας, η âáá Ë οδηγεί σε μια κοινωνική πράξη που ξεπερνά την προσωπική σχέση των δύο εμπλεκόμενων ατόμων για να δεσμεύσει μέσω αυτών δύο οικογενειακές εστίες, δύο οίκους. Η âáá Ë συνδέει τα δύο μέρη με αμοιβαία συμφωνία, δημόσια και επίσημη, επικυρωμένη με την 74. Δημοσιευμένο στο La parola del passato, Roma, 1973, σ

4 ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ παρουσία μαρτύρων που μπορούν να εγγυηθούν γι αυτήν. Ο Δημοσθένης παραθέτει ένα νόμο που ορίζει τους ÁÓËÛ Ô, δηλαδή τα νόμιμα τέκνα, ως αυτούς «που γεννήθηκαν από γυναίκα παραχωρημένη με âáá ËÓ από τον πατέρα της, τον ομοπάτριο αδερφό της ή τον εκ πατρός παππού της». 75 Κι όμως, η âáá Ë δεν έχει την αξία μιας επίσημης πράξης γάμου. Είναι μια αναγκαία, αλλά μη επαρκής συνθήκη. Αρκεί να υπενθυμίσουμε σ αυτό το σημείο το πολύ γνωστό παράδειγμα του πατέρα του Δημοσθένη: πριν πεθάνει, κανονίζει με âáá ËÓ να παντρευτεί ένας από τους ανιψιούς του τη γυναίκα του και ταυτόχρονα ένας άλλος την πεντάχρονη κόρη του. Κανένας από αυτούς τους δύο γάμους δεν συνήφθη η âáá Ë αυτή καθαυτήν δεν προβλέπει νομικές συνέπειες: σε καμία από αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν χρειάστηκε να διαγραφεί ή να διαλυθεί ο σύνδεσμος που είχε δημιουργηθεί. Αν η âáá Ë δεν συνοδεύεται από τη συνοίκηση της γυναίκας με το σύζυγό της, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στους εμπλεκομένους. Η ίδια αοριστία χαρακτηρίζει την πράξη της âî fiûâˆ, του «δοσίματος» της κόρης από τον Î ÚÈfiÓ της, το συγγενή που έχει τη δικαιοδοσία να την παντρέψει. Η öî ÔÛÈ συνίσταται στη μεταβίβαση της γυναίκας από έναν Î ÚÈÔÓ σε άλλο, από τον «καθορισμένο» συγγενή στο σύζυγο. Αυτή η μεταβίβαση δεν έχει απόλυτο χαρακτήρα δεν κόβει οριστικά τους δεσμούς του κοριτσιού με την οικογένεια από την οποία κατάγεται ισχύει για όσο διαρκεί η συνοίκηση και με συγκεκριμένους όρους, με σημαντικότερο από αυτούς την τεκνοποίηση. 76 Με την öî ÔÛÈÓ συνδέεται η απόδοση της appleúôèîfi, πρακτική μετασολώνεια, η οποία στην κλασική εποχή αποτελεί στοιχείο μιας κάποιας νομιμοποίησης αυτή πιστοποιεί ότι όντως η κόρη δόθηκε από τον ÔrÎÔÓ της στην οικογένεια του συζύγου. Όπως και η κόρη, η προίκα δεν εγκαταλείπεται στα χέρια του συζύγου. Αποτελούμενη από κινητά αγαθά, συχνά από μετρητά που το ύψος τους καθορίζεται ενώπιον μαρτύρων, αποδίδεται στο σύζυγο, αλλά παραμένει προσαρτημένη στην κόρη, ώστε κατά τη διάρκεια της συζυγικής της ζωής να αποτελεί ένα είδος συνδέσμου ανάμεσα σ αυτήν και την εστία καταγωγής της. Εάν ο γάμος διαλυθεί, η προίκα επιστρέφει ταυτόχρονα με την κόρη σ αυτόν που την έδωσε ή, αν αυτός δεν είναι παρών, στον 75. Ùa ÙÂÊ ÓÔ, ΙΙ, 18. Úe ˆ ÚË, Πρβλ. τις παρατηρήσεις του H.J. WOLFF για τις σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα στο âî È fió È ή το âî ÔÛı È από τη μια και το àappleô ÔÛı È από την άλλη. «Marriage Law and Family Organization in ancient Athens», Traditio, II, 1944, σ

5 O ΓAMOΣ αντιπρόσωπό του παραμένει κατά κάποιον τρόπο διαθέσιμη για την κόρη, για έναν καινούργιο γάμο. 77 Το σύστημα μπορεί να φαίνεται με μια πρώτη ματιά αρκετά αυστηρό νόμιμη σύζυγος είναι αυτή που δόθηκε μετά από âáá ËÓ από τον Î ÚÈfiÓ της στο σύζυγό της, ταυτόχρονα με την προίκα. Η appleúô Í είναι το απτό σημάδι της στενής σχέσης ανάμεσα στους δύο οίκους. Αντίστροφα, όταν η γυναίκα εγκαθίσταται μόνη της, χωρίς να επεμβαίνει ο ÔrÎÔ της, τότε θεωρείται παλλακίδα. Σ αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει γάμος με την κυριολεκτική σημασία του όρου. Ωστόσο, ένα κείμενο του Ισαίου δείχνει ότι μια κόρη μπορεί να δοθεί για συμβίωση σε έναν άντρα ως apple ÏÏ Î από αυτόν που ασκεί εξουσία επάνω της εκ μέρους της οικογένειας, ο οποίος καθορίζει εκ των προτέρων τα ποσά που πρέπει να του καταβληθούν σε αυτή την περίπτωση. 78 Η αντίθεση, λοιπόν, ανάμεσα στη νόμιμη σύζυγο και την παλλακίδα δεν είναι σ αυτό το σημείο τόσο ξεκάθαρη όσο φαινόταν. Εξάλλου, όπως και η âáá Ë, η öî ÔÛÈ και η appleúô Í δεν είναι επαρκείς συνθήκες για μια νόμιμη ένωση. Ο γάμος είναι πρώτα απ όλα μια κατάσταση εδραιωμένη στην πραγματικότητα, την πραγματικότητα του Û ÓÔÈÎÂÖÓ, της μακρόχρονης συγκατοίκησης με το σύζυγο. Στο λόγο του Ùa Â Ú ο ψευδο-δημοσθένης παραθέτει το νόμο του 451 π.χ. που απαγορεύει σε έναν ξένο το Û ÓÔÈ- ÎÂÖÓ και το apple È ÔappleÔÈÂÖÛı È με μια Αθηναία, που μπορούμε να το μεταφράσουμε «να παντρεύεται με μια Αθηναία και να κάνει παιδιά μαζί της». 79 Η παλλακίδα όμως διακρίνεται καθαρά από την ëù Ú Ó από το γεγονός ότι συγκατοικεί με έναν άντρα. Πώς να ξεχωρίσει κάποιος τη νόμιμη συγκατοίκηση από τη μη νόμιμη; Αυτό μάλλον δεν ήταν εύκολο: στην παράγραφο 51 ο ψευδο-δημοσθένης χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο, Û ÓÔÈÎÂÖÓ, για να ορίσει τη θέση της Νέαιρας, τη νομιμότητα του γάμου της οποίας αμφισβητεί, παρόλο που ζει με τον Στέφανο. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει εκφράσεις όπως Û ÓÔÈÎÂÖÓ Î Ùa ÙÔf 77. Για το καθεστώς της προίκας πρβλ. L. GERNET, «Observations sur le mariage en Grèce», Revue d histoire du Droit français, 1954, σ , και κυρίως το κείμενο της συζήτησης που ακολούθησε την ανακοίνωση του L. Gernet στο Ινστιτούτο Ρωμαϊκού Δικαίου, στις 17 Απριλίου Ένα δακτυλογραφημένο αντίτυπο αυτού του κειμένου βρίσκεται στα αρχεία του Ινστιτούτου, στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. 78. ΙΣΑΙΟΣ, ΙΙΙ, ÂÚd ÙÔÜ ÚÚÔ ÎÏ ÚÔ, Ùa  Ú,

6 ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ÓfiÌÔ ή Î Ùa ÙeÓ ıâûìfió για τη νόμιμη συγκατοίκηση, σε αντιδιαστολή με το Û ÓÔÈÎÂÖÓ apple Úa ÙeÓ ÓfiÌÔÓ, 80 αντίθετα από το νόμο. Αλλά αυτός ο ÓfiÌÔ περιορίζεται στη διαβεβαίωση ότι η Νέαιρα δεν είναι η Á Ó εκείνου με τον οποίο μοιράζεται το σπίτι, ότι την έχει πάρει σπίτι του ως παλλακίδα (apple ÏÏ ÎcÓ ö ÂÈÓ öó ÔÓ). 81 Αυτό ήταν κάτι για το οποίο θα έπρεπε να φέρει κάποιος αποδείξεις νομικού τύπου, όμως δεν μπορούμε παρά να καταλήξουμε σε συμπεράσματα με τη βοήθεια ενδείξεων. Τίποτε δεν δηλώνει καλύτερα από τη μια τη φιλοδοξία να τραβήξει κάποιος σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη νόμιμη σύζυγο και την παλλακίδα, που να αναδεικνύει μάλιστα την πλήρη αντίθεση, και από την άλλη την αδυναμία να το πετύχει από τις παρατηρήσεις του Δημοσθένη στην ίδια αγόρευση. Η ουσία του γάμου συνίσταται, μας διαβεβαιώνει, στην τεκνοποίηση: Ùe ÁaÚ Û ÓÔÈÎÂÖÓ ÙÔÜÙ öûùèó, n ió apple È ÔappleÔÈÉÙ ÈØ 82 και συνεχίζει: «Τις εταίρες τις έχουμε για την ευχαρίστηση τις παλλακίδες για να μας φροντίζουν καθημερινά (ÙÉ Î ı ìì Ú Ó ıâú appleâ ÙÔÜ ÛÒÌ ÙÔ ) τις συζύγους για να αποκτούμε νόμιμα τέκνα (apple È ÔappleÔÈÂÖÛı È ÁÓËÛ ˆ ) και για να είναι πιστοί φύλακες των πραγμάτων του σπιτιού». Διάκριση εντελώς ρητορική, που δεν σημαίνει τίποτε σε επίπεδο θεσμών. Πόρνη και ευχαρίστηση καταλαβαίνουμε αρκετά καλά αυτό που θέλει να πει ο Δημοσθένης. Νόμιμη σύζυγος και τεκνογονία ούτε κι εδώ υπάρχει δυσκολία. Αλλά η apple ÏÏ Î ; Πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτή τη ıâú appleâ Ó ÙÔÜ ÛÒÌ ÙÔ στην οποία ήταν αφιερωμένη; Στον Γοργία ο Πλάτων χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση για να περιγράψει τη γυμναστική και την ιατρική. 83 Η λέξη δεν πρέπει εκεί να έχει τη σημασία με την οποία τη χρησιμοποιεί ο Δημοσθένης και έχουμε την αίσθηση ότι, ελλείψει ενός έγκυρου ορισμού της παλλακίδας, διάλεξε αυτή την έκφραση ακριβώς γιατί δεν σήμαινε τίποτε το ακριβές. Κατά τα λοιπά, στον Ùa \AÚÈÛÙÔÎÚ ÙÔ λόγο ο ρήτορας παραθέτει ένα νόμο του Σόλωνα ή του Δράκοντα που ορίζει ότι έχει κάποιος το δικαίωμα να σκοτώσει έναν άντρα αν τον συλλάβει στο σπίτι του «επ αυτοφώρω με τη σύζυγό του ( Ì ÚÙ ), τη μητέρα του, την αδερφή του, την κόρη του ή την apple ÏÏ Î Ó που την έχει πάρει με σκοπό να κάνει ελεύθερα παιδιά (âapple âïâ ı Aυτ., 118 και 13. Úe ˆ ÚË, Ùa  Ú, Aυτ., ÔÚÁ, 464 b. 66

7 O ΓAMOΣ ÚÔÈ apple ÈÛ Ó)». 84 Το κείμενο αυτού του νόμου έχει γίνει αντικείμενο πολλών σχολίων. Θα κρατήσουμε τρία στοιχεία. Αρχικά η apple ÏÏ Î τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τη Ì ÚÙ και όλες τις γυναίκες του στενού συγγενικού κύκλου πάνω στις οποίες ο αρχηγός της οικογένειας, μέσα στον ÔrÎÔÓ του, ασκεί απόλυτη εξουσία. Στη συνέχεια έχει κάποιος την apple ÏÏ Î Ó στο σπίτι του με σκοπό να αποκτήσει παιδιά (apple È ÔappleÔÈÂÖÛı È), πράγμα που προηγουμένως είδαμε ότι αποτελούσε την ουσία του γάμου. Βεβαίως, αυτοί οι απόγονοι δεν είναι ÁÓ ÛÈÔÈ, δεν ορίζονται όμως και ως ÓfiıÔÈ: τους αποκαλούν âïâ ı ÚÔ. Έχουμε κάθε λόγο να σκεφτούμε πως με τους νόμους του Σόλωνα τα παιδιά που γεννιόνταν από ένα γάμο χωρίς âáá ËÓ, από μια ένωση που σήμερα θα τη λέγαμε άτυπη, είχαν μια κοινωνική θέση που, αντίθετα απ ό,τι συνέβαινε τον 5ο αιώνα π.χ., δεν τα απέκλειε ακόμη ριζικά από την àá ÈÛÙ ÓØ τους επιτρεπόταν, επομένως, η διαδοχή καθώς και η συμμετοχή στη θρησκευτική και πολιτική ζωή της πόλης. 85 Ακόμα, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, ανάμεσα στο 411 και το π.χ. (επί άρχοντος Ευκλείδου), υπήρξε χωρίς αμφιβολία επιστροφή στο παλαιό καθεστώς. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η παρατήρηση του Διογένη Λαέρτιου για τον διπλό γάμο του Σωκράτη. Ο φιλόσοφος είχε αποκτήσει δύο γυναίκες, τη δεύτερη, τη Μυρτώ, χωρίς προίκα (ôappleúôè- ÎÔÓ): «Κάποιοι λένε, σημειώνει ο Διογένης Λαέρτιος, ότι είχε και τις δύο ταυτόχρονα, διότι υπήρχε διάταγμα που επέτρεπε σε έναν πολίτη, λόγω λειψανδρίας, να είναι παντρεμένος με μια Αθηναία και να έχει παιδιά από μια άλλη (Á ÌÂÖÓ ÌbÓ àûùcó Ì Ó, apple È ÔappleÔÈÂÖÛı È b Î d âí ëù Ú )». 86 Η νομική υπόσταση των παιδιών που γεννιόνταν σε τέτοιες συνθήκες ήταν χωρίς αμφιβολία παρόμοια με αυτή των âïâ ı ÚˆÓ της προκλεισθένειας Αθήνας. Ο πατέρας τους μπορούσε, αν το επιθυμούσε, να ζητήσει την εγγραφή τους στη φρατρία, η οποία είχε το 84. Ùa \AÚÈÛÙÔÎÚ ÙÔ, 53. Πρβλ. επίσης ΛΥΣΙΑΣ, Ι, ^YapplebÚ ÙÔÜ \EÚ ÙÔÛı ÓÔ ÊfiÓÔ àappleôïôá, 30-1, και ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, μ Ô fiïˆóô, Για τον αποκλεισμό των ÓfiıˆÓ από την àá ÈÛÙÂ Ó πρβλ. ΙΣΑΙΟΣ, VI, ÂÚd ÙÔÜ ºÈÏÔÎÙ ÌÔÓÔ ÎÏ - ÚÔ, 47, ψευδο-δημοσθενησ, XLIII, Úe ª Î ÚÙ ÙÔÓ, 51 και LVII, Úe é Ô Ï ËÓ, 30, ΑΘΗ- ΝΑΙΟΣ, 577 b. Για την ερμηνεία των δεδομένων πρβλ. H.J. WOLFF, ό.π., σ. 75 κ.εξ. Επίσης W. ERDMANN, Die Ehe im alten Griechenland, München, 1934, σ. 363 κ.εξ., W. R. LACΕY, The Family in Classical Greece, London, 1968, σ. 280 κ.εξ., A.R. HARRISON, The Law of Athens, The Family and Property, Oxford, 1968, σ. 61 κ.εξ. 86. Βίοι φιλοσόφων, 2, 26. Πρβλ. J. PÉPIN, Aristote. De la noblesse (απόσπασμα 3), στον συλλογικό τόμο Aristote. Fragments et témoignages, Paris, 1968, σ

8 ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ δικαίωμα να κάνει δεκτό ή να απορρίψει το αίτημα. Τον 5ο αιώνα π.χ. η ίδια διάταξη εφαρμόστηκε κατ εξαίρεση στην περίπτωση του Περικλή, για το γιο που είχε αποκτήσει από την Ασπασία, ο οποίος ήταν διπλά ÓfiıÔ, αφού η μητέρα του δεν ήταν ούτε νόμιμη σύζυγος ούτε Αθηναία. Ο Περικλής είχε το δικαίωμα να τον παρουσιάσει στη φρατρία ως γιο του δίνοντάς του το όνομά του. 87 Δεν βρίσκουμε, λοιπόν, στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.χ. ένα θεσμό του γάμου ορισμένο με ακρίβεια αλλά διάφορους τύπους γαμήλιας ένωσης η δημοκρατική πόλη προσπαθούσε να ευνοήσει μία τους μορφή αποκλείοντας άλλες, χωρίς όμως να κατορθώνει να της δώσει ένα ξεκάθαρο νομικό πρόσωπο και επιτρέποντας παράλληλα να την υποκαθιστούν διαφορετικοί τρόποι ένωσης, οι συνέπειες των οποίων για τη γυναίκα και τα παιδιά ποίκιλλαν ανάλογα με τις ιστορικές περιστάσεις. Πρέπει, έτσι, να παρατηρήσουμε πόση αξία και κοινωνική ισχύ έχει η σημείωση του Αριστοτέλη ότι δεν υπήρχε λέξη στα ελληνικά που να περιγράφει την ένωση του άντρα και της γυναίκας: àóòó ÌÔ ì Á Ó ÈÎe Î d àó Úe Û - Â ÍÈ. 88 Σημείωση την οποία διαφωτίζει η γενική παρατήρηση του É. Benveniste ότι δεν υπάρχει ινδοευρωπαϊκή λέξη για το γάμο. 89 Καταλήγουμε λοιπόν, μπροστά σ αυτές τις διακυμάνσεις ή μάλλον τις αντιφάσεις, να αναφερθούμε στο παρελθόν, σ ένα παρελθόν όπου βρίσκουμε όχι τη μονογαμική ή την πολυγαμική ένωση αλλά ποικίλες γαμήλιες πρακτικές, που μπορούν να συνυπάρχουν γιατί ανταποκρίνονται σε πολλαπλούς σκοπούς και στόχους, καθώς το παιχνίδι των γαμήλιων ανταλλαγών διέπεται από πολύ εύκαμπτους και ελεύθερους κανόνες και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνόλου κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα σε μεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες, σχέσεων στους κόλπους των οποίων η ανταλλαγή των γυναικών εμφανίζεται ως ένα μέσο να δημιουργηθούν δεσμοί αλληλεγγύης ή εξάρτησης, να αποκτηθεί γόητρο, να επιβεβαιωθεί η υποτέλεια σχέσεις όπου οι γυναίκες παίζουν το ρόλο των πολύτιμων αγαθών, συγκρίσιμων με τα àá ÏÌ Ù, τη σημασία των οποίων για την κοινωνική πρα- 87. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, μ Ô ÂÚÈÎÏ Ô, 37, 5. Ο αθηναίος στρατηγός Τιμόθεος, γιος του Κόνωνα, έκανε πιθανόν χρήση του ίδιου δικαιώματος. Κατά τον Αθήναιο, 577 a-b, η μητέρα του ήταν παλλακίδα θρακικής καταγωγής. 88. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ÔÏÈÙÈÎ, Ι 3, É. BENVENISTE, Vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris, 1969, τόμ. Ι, κεφ. IV: L expression du mariage, σ

9 O ΓAMOΣ κτική και τη διαμόρφωση της νοοτροπίας των Ελλήνων της αρχαϊκής εποχής έδειξε ο Louis Gernet. 90 Απ αυτή τη σκοπιά, μπορούμε να μιλήσουμε για μια ρήξη ανάμεσα στον αρχαϊκό γάμο και σε αυτόν που συνάπτεται σε μια δημοκρατική πόλη όπως η Αθήνα στο τέλος του 6ου αιώνα π.χ. Στη μετακλεισθένεια Αθήνα οι γαμήλιες ενώσεις δεν έχουν πλέον ως στόχο να εγκαθιδρύσουν σχέσεις δύναμης ή αμοιβαίων εξυπηρετήσεων ανάμεσα σε ισχυρές οικογένειες αλλά να διαιωνίσουν τους οίκους, τις οικογενειακές εστίες που συγκροτούν την πόλη, δηλαδή να διασφαλίσουν, καθώς γίνονται πιο αυστηρές οι ρυθμίσεις του γάμου, τη μονιμότητα της ίδιας της πόλης, τη σταθερή της αναπαραγωγή. Κατά γενική παραδοχή, τα μέτρα που εξασφάλισαν την υπεροχή αυτού του τύπου «νόμιμου» γάμου, που τον επισημοποίησαν κατά κάποιον τρόπο προκειμένου να του δώσουν μια πιο αυστηρή νομική βάση, τοποθετούνται στη σολώνεια ή μετασολώνεια περίοδο. Η âáá Ë, ως αναγκαία συνθήκη του επίσημου γάμου, έχει πιθανόν σολώνεια καταγωγή. Στο παρελθόν, μας λέει ο Αριστοτέλης, ορισμένα αξιώματα και αναφέρει, εσφαλμένα χωρίς αμφιβολία, τους στρατηγούς και τους ιππάρχους καταλαμβάνονταν αποκλειστικά από αυτούς που είχαν νόμιμα τέκνα από γυναίκα την οποία την είχαν παντρευτεί, από Á ÌÂÙ Ó. 91 Εάν τα παιδιά που είχαν γεννηθεί από μη νόμιμη σύζυγο αποκλείονταν από την πολιτογράφηση, δεν θα ήταν αναγκαίο να γίνει αυτή η διευκρίνιση. Επιπλέον, όπως σημειώνει πάλι ο Αριστοτέλης, στην εποχή του Πεισίστρατου ανάμεσα στους Διάκριους, τους οπαδούς του, βρίσκονταν πολλοί των οποίων η γέννηση δεν ήταν «γνήσια» (ήταν δηλαδή ÓfiıÔÈ) 92 μετά την αποπομπή των τυράννων οι Αθηναίοι προχώρησαν σε αναθεώρηση των καταλόγων της πολιτογράφησης, γιατί ήταν πολλοί αυτοί που αδικαιολόγητα είχαν πολιτικά δικαιώματα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το γαμήλιο σύστημα της πόλης τέθηκε πραγματικά σε ισχύ μετά τον Κλεισθένη. Οι ÓfiıÔÈ βρέθηκαν τότε αποκλεισμένοι από την àá ÈÛÙÂ ÓØ καθώς βρίσκονταν έξω από τον ÔrÎÔÓ, ο πατέρας τους δεν μπορούσε πια να τους ενσωματώσει στην οικογένεια για τον ίδιο λόγο θεωρούνταν ότι δεν ανήκαν και στην 90. L. GERNET, «Aspects mythiques de la valeur en Grèce», Journal de Psychologie, 1948, σ , Anthropologie de la Grèce antique, Paris, 1968, σ \AıËÓ ˆÓ ÔÏÈÙÂ, IV, Αυτ., XIII, 5. Πρβλ. H.J. WOLFF, ό.π., σ

10 ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ πόλη, σε θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο 93 παρέμεναν ελεύθεροι δεν ήταν Í ÓÔÈ με τη στενή έννοια του όρου αλλά η κοινωνική τους θέση ήταν παρόμοια με εκείνη των μετοίκων. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι στο παρελθόν είχαν το δικαίωμα της διαδοχής, τουλάχιστον όταν δεν υπήρχαν νόμιμα τέκνα, όπως στην Τεγέα του 5ου αιώνα π.χ., όπου η σειρά της διαδοχής ήταν η ακόλουθη: πρώτα οι νόμιμοι γιοι, μετά οι νόμιμες κόρες, στη συνέχεια οι ÓfiıÔÈ και στο τέλος οι υπόλοιποι συγγενείς. 94 Αν οι ÓfiıÔÈ ήταν εντελώς αποκλεισμένοι από τον ÔrÎÔÓ στον καιρό του Σόλωνα, δεν βλέπουμε το λόγο να τους απαλλάξει ο τελευταίος από την υποχρέωση να συντηρούν τους ηλικιωμένους γονείς τους, 95 πράγμα που σημαίνει ότι ανήκαν στην πατρική οικογένεια. Μετά τον Κλεισθένη δηλώνεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση η απόσταση ανάμεσα στη Á Ó ÖÎ Á ÌÂÙ Ó και την απλή apple ÏÏ Î Ó, ανάμεσα στους ÁÓËÛ Ô και τους ÓfiıÔ. Αυτή η διπλή αντίθεση συστηματοποιείται, εφόσον για να είναι κάποιος γνήσιος πρέπει να έχει γεννηθεί από Á Ó ÖÎ Á ÌÂÙ Ó. Πολύ λογικά ο Hans Julius Wolff υποστηρίζει ότι το κομβικό σημείο αυτού του αττικού γαμήλιου συστήματος βρίσκεται στην ξεκάθαρη αντίθεση που θεσπίζει ανάμεσα στους ÓfiıÔ και τους ÁÓËÛ Ô, 96 καθώς ο γάμος θεωρούνταν στο πλαίσιο της πόλης το μέσο για να σιγουρευτεί μια οικογένεια ότι θα έχει νόμιμους απογόνους, το μέσο που επιτρέπει στον πατέρα να βλέπει τη συνέχειά του σε ένα γιο «παρόμοιο με αυτόν», που κατάγεται απ αυτόν, ÁfiÓˇˆ ÁÂÁÔÓfiÙ, 97 ώστε καμία από τις μικρές συζυγικές εστίες από τις οποίες αποτελείται η πόλη να μην σβήσει κάποια στιγμή. Παρέχοντας στο γάμο με âáá ËÓ το αποκλειστικό προνόμιο δημιουργίας γνήσιων απογόνων με νόμιμη πατρότητα, η πόλη επιδιώκει να διατηρήσει, μέσα από τη διαδοχή των γενεών, τη μονιμότητα των δομών και της μορφής της Πρβλ. ΙΣΑΙΟΣ, ÂÚd ÙÔÜ ºÈÏÔÎÙ ÌÔÓÔ ÎÏ ÚÔ, 47, με την έκφραση àá ÈÛÙ îâúáó Î d ïû ˆÓ. Πρβλ. επίσης ψευδο-δημοσθενησ, Úe Μακάρτατον, 51: Ófiıˇˆ b ÌË b ÓfiıFË Ìc ÂrÓ È àá ÈÛÙÂ Ó Ì ı îâúáó Ì ı ïû ˆÓ DITTENBERGER, Sylloge (3η έκδ.), 1213 Β. Πρβλ. H. J. WOLFF, ό.π., σ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, μ Ô fiïˆóô, 22, «Στη νομική υπόσταση των νόθων, στην αντίθεσή τους προς τους γνησίους, βρίσκεται το κομβικό σημείο όλου του συστήματος του αθηναϊκού γάμου» (ό.π., σ. 75). 97. Πρβλ. στον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, XLIV, Úe ˆ ÚË, 49, τον ορισμό του ÁÓËÛ Ô ως αυτού που, γεννημένος από γάμο με âáá ËÓ, είναι όμαιμος γιος, ÁfiÓˇˆ ÁÂÁÔÓÒ. 98. Έτσι, φαίνεται, πρέπει να εξηγήσουμε την «ιδεολογία» του γάμου στην κλασική εποχή, ιδιαίτερα την πολύ έντονη αντίθεση, όπως εμφανίζεται στις θρησκευτικές πρακτικές και αναπαραστάσεις, ανάμεσα στη σύζυγο και την παλλακίδα. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από την τεκνοποιητική λειτουργία της 70

11

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

MENELAOS CHRISTOPOULOS. Professor of Ancient Greek Literature menchris@upatras.gr

MENELAOS CHRISTOPOULOS. Professor of Ancient Greek Literature menchris@upatras.gr MENELAOS CHRISTOPOULOS Professor of Ancient Greek Literature menchris@upatras.gr Graduate Studies 1974-1978: University of Thessaloniki, Department of Classics Post-graduate studies 1978-1980: Maîtrise

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σ. Γιούνη Καθηγήτρια Ιστορίας Δικαίου Νομική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. mayouni@law.duth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μαρία Σ. Γιούνη Καθηγήτρια Ιστορίας Δικαίου Νομική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. mayouni@law.duth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μαρία Σ. Γιούνη Καθηγήτρια Ιστορίας Δικαίου Νομική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης mayouni@law.duth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εγκύκλιες σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Πτυχίο Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 1 Ονοματεπώνυμο: Κοντορίνη Βασιλεία. Πατρώνυμο: Νικόλαος. Τόπος γέννησης: Ρόδος. Οικογενειακή κατάσταση: ανύπανδρη. Θέση: καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Επιγραφική. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ελευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Les Inscriptions de. Thespies

Les Inscriptions de. Thespies Paul Roesch Les Inscriptions de Thespies (IThesp) * Fascicule VII IThesp 341-419 (Inscriptions honorifiques : première partie) Ėdition électronique mise en forme par Gilbert Argoud, Albert Schachter et

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ.

Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ. Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ. Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης Υπηκοότητα Στρατιωτικές υποχρεώσεις Ξένες γλώσσες Διεύθυνση Τηλ. E- mail: Σημερινή Θέση: 3 Απριλίου 1966 Ελληνική Θητεία στο Πολεμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Major ongoing projects Corcyra: History, Institutions, Prosopography and Society Cardia and the Chersonnesos of Thrace. History and Coinage

Major ongoing projects Corcyra: History, Institutions, Prosopography and Society Cardia and the Chersonnesos of Thrace. History and Coinage PD. Dr. Selene E. Psoma, University of Athens spsoma@arch.uoa.gr PD Dr. Selene E. Psoma graduated from the Archaeology and History Department of the University of Athens in 1989, followed the seminars

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΕΦ 148 Επιγραφική (EΕ 2012 13) Διδάσκων Γ. Ζ. Τζιφόπουλος (http://www.lit.auth.gr/node/30) ΝΚ214, Δευτέρα και Πέμπτη 13.00 15.00 ή μετά από συνεννόηση 25.x.2012 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνοπτικὸς Κατάλογος Ἀ. Μακρῆ -Μ. Διακουμάκου Ἀθήνα 2013 2 Εἰσαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Platon PETRIDIS Domaines de recherche Adresses Professionnelle Personnelle Courriel Activité professionnelle Titres universitaires

Platon PETRIDIS Domaines de recherche Adresses Professionnelle Personnelle Courriel Activité professionnelle Titres universitaires Platon PETRIDIS Professeur Associé d Archéologie Byzantine Domaines de recherche - Archéologie protobyzantine - Céramique - Architecture - Topographie Adresses Professionnelle Université d Athènes Département

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6097, 3810372 Fax : 210-3810372

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE?

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? A. The diamarturia 1. The historical development of diamartyria is obscure, but it is less obscure than it used to be, thanks to a classic study

Διαβάστε περισσότερα

Professor of Early Iron Age Archaeology (1100-600 BCE.)

Professor of Early Iron Age Archaeology (1100-600 BCE.) Nota KOUROU Professor of Early Iron Age Archaeology (1100-600 BCE.) Address: Department of Archaeology, School of Philosophy, 4th floor, University Campus, 157 84 Athens Telephone: 210-72 77 429 Fax: 210-72

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM Εισαγωγή Η Δικηγορική Εταιρεία «Φλογαϊτης - Σιούτη», µε έδρα την οδό Β. Σοφίας 27 στην περιοχή του Κολωνακίου, παρέχει από το 1990 ολοκληρωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής Ερευνών ΚΕΙΝΕ Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

Anastasia G. Yangaki. Education

Anastasia G. Yangaki. Education INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Anastasia G. Yangaki Senior Researcher Department of Byzantine Studies Institute of Historical Research Programmes: Historical Geography of the Helladic Region, Byzantium

Διαβάστε περισσότερα

P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671

P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671 - - - -. P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671 -WEBSITE: WWW.ALEPPORTHODOX.ORG E-MAIL: SECRETARY@ALEPPORTHODOX.ORG :.. :. :.... " ". :. :.. :. : 2 Παπαδοπούλου, Στυλιανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ὑπὸ Ἀ. Π. Ματθαίου) 3-6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 8-12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ (ΦΕΚ 552, τευχ. Γ /30.5.2013)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ (ΦΕΚ 552, τευχ. Γ /30.5.2013) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ (ΦΕΚ 552, τευχ. Γ /30.5.2013) Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Paper Gr. 7: The history and structure of Modern Greek 2015-16

Paper Gr. 7: The history and structure of Modern Greek 2015-16 Paper Gr. 7: The history and structure of Modern Greek 2015-16 This bibliographical guide concentrates on the most recent and useful publications, and particularly those in English or Greek. Further references

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Societas Iuris Publici Europaei (SIPE)

Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) 10o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10. TAGUNG 10th CONGRESS 10ème CONGRÈS 30.10-01.11.2014 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ AKROPOLIS MUSEUM ACROPOLIS MUSEUM MUSÉE DE L ACROPOLE Υπό την Αιγίδα του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων I. Pάγκος Αναπληρωτής Kαθηγητής Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας. Πανεπιστήμιο Πατρών Tμήμα Φιλολογίας rangos@upatras.

Σπυρίδων I. Pάγκος Αναπληρωτής Kαθηγητής Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας. Πανεπιστήμιο Πατρών Tμήμα Φιλολογίας rangos@upatras. Σπυρίδων I. Pάγκος Αναπληρωτής Kαθηγητής Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Πατρών Tμήμα Φιλολογίας rangos@upatras.gr EKΠAIΔEYΣH-ΣΠOYΔEΣ 1979-1985 Πρότυπος Σχολή Πατρών 1985-1989

Διαβάστε περισσότερα

. (2004 . (2004 , . (1999): . (1998 , . (1998 . (1997): , , , , ,,, , (2006): , . (2003): , . (2003): (1999-2012) 1999-2013 (1998): , .

. (2004 . (2004 , . (1999): . (1998 , . (1998 . (1997): , , , , ,,, , (2006): , . (2003): , . (2003):   (1999-2012)    1999-2013 (1998): , . ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ελληνόγλωσση Αγραπίδη-Γκόρτσου, Β. (2006): Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσµικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη Αλεξάκης, Π. (1994):

Διαβάστε περισσότερα

24. McCabe K. A, Rassenti S.J and Smith V.L. (1996), «Game Theory and reciprocity in some extensive form experimental games». 25. Varoufakis Y.

24. McCabe K. A, Rassenti S.J and Smith V.L. (1996), «Game Theory and reciprocity in some extensive form experimental games». 25. Varoufakis Y. 1 Βιβλιογραφία 1. Frigyes Riesz and Bela Sz Nagy. (1953), «Functional Analysis». 2. Edwards R. E (1995), «Functional Analysis Theory and Applications». 3. Grossman S. I. (1992), «Calculus». 4. Spiegel

Διαβάστε περισσότερα