ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Τ.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΛΟΗΣ ρ. Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Σχολής Χηµικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. «Προστασία Περιβ/ντος & Βιώσιµη Ανάπτυξη» Μ.Sc. «Παραγωγή & ιαχείριση Ενέργειας» /νση Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας Ασπροφος α.ε. ΛΑΡΙΣΑ 01/12/07

2 Εισαγωγή Τα βιοκαύσιµαστιςαπαρχέςτηςαυτοκίνησης Rudolf Diesel Henry Ford Φιστικέλαιο Βιοαιθανόλη Ford Model T... µέχρι τη δεκαετία του 30, που τα παράγωγα του πετρελαίου παγίωσαν την κυρίαρχη θέση τους στην αγορά καυσίµων

3 Ενεργειακή Εξάρτηση της Ευρώπης στον Τοµέα των Μεταφορών Το σύστηµα µεταφορών της Ευρώπης εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το πετρέλαιο, το οποίο ως επί το πλείστον είναι εισαγόµενο και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό από πολιτικά ασταθείς περιοχές του κόσµου. Το πετρέλαιο αποτελεί την µεγαλύτερη πρόκληση για την ασφάλεια του εφοδιασµού στην Ευρώπη.

4 Συνεισφορά του Τοµέα των Μεταφορών στις εκποµπέςαερίωντουθερµοκηπίου Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι µεταφορές συνεισφέρουν περίπου το 1/5 των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Οι ετήσιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από τις µεταφορές στην Ε.Κ. αναµένεται να αυξηθούν κατά 77 εκατοµµύρια τόνους µεταξύ 2005 και 2020

5 Κίνητρα για τη χρήση & ανάπτυξη βιοκαυσίµων οι αυξανόµενες τιµές του πετρελαίου η αστάθεια στη Μέση Ανατολή οι εκλυόµενες κατά την καύση ορυκτών καυσίµων εκποµπές αερίων θερµοκηπίου (GreenΗouse Gas Emissions)

6 Ο ΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ «σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές» Η οδηγία αυτή στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων προς αντικατάσταση του πετρελαίου κίνησης ή της βενζίνης στις µεταφορές σε κάθε Κράτος Μέλος, προκειµένου να συµβάλλει: στην ικανοποίηση των δεσµεύσεων του πρωτοκόλλου του Κυότο σχετικά µε τιςκλιµατικές αλλαγές, στηφιλικήπροςτοπεριβάλλονασφάλειατουεφοδιασµού και τη διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής Στα πλαίσια αυτής της αρχής τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι µία ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων διατίθενται στις αγορές τους και καθορίζουν εθνικούς ενδεικτικού στόχους.

7 Ποια είναι τα βιοκαύσιµα; 1. Βιοαιθανόλη αιθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα ή/και απότοβιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, για χρήση ως βιοκαύσιµο 2. Ντίζελ βιολογικής προέλευσης 3. Βιοαέριο 4. Βιοµεθανόλη 5. Βιοδιµεθυλαιθέρας µεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται από φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ, για χρήση ως βιοκαύσιµο καύσιµο αέριο το οποίο παράγεται από βιοµάζα ή/και από το βιοαποικοδοµήσιµοκλάσµα αποβλήτων, το οποίο µπορεί να καθαριστεί φτάνοντας ποιότητα φυσικού αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιµοήξυλαέριο µεθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα, για χρήση ως βιοκαύσιµο διµεθυλαιθέρας ο οποίος παράγεται από βιοµάζα, για χρήση ως βιοκαύσιµο

8 Ποια είναι τα βιοκαύσιµα; 6. Βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας) 7. Βιο-ΜΤΒΕ (µεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας) ΕΤΒΕ ο οποίος παράγεται από βιοαιθανόλη. Το κατ' οίκον ποσοστό βιο-ετβε το οποίο υπολογίζεται ως βιοκαύσιµοανέρχεταισε47 % καύσιµο το οποίο παράγεται από βιοµεθανόλη. Το κατ' οίκον ποσοστό βιο-μτβε που υπολογίζεται ως βιοκαύσιµοανέρχεταισε36 % 8. Συνθετικά βιοκαύσιµα συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή µείγµατα συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιοµάζα 9. Βιοϋδρογόνο υδρογόνο το οποίο παράγεται από βιοµάζα ή/και από βιοαποικοδοµήσιµοκλάσµα αποβλήτων για χρήση ως βιοκαύσιµο 10. Καθαρά φυτικά έλαια έλαια από ελαιούχα φυτά, παραγόµένα µε συµπίεση, έκθλιψη ή ανάλογες µεθόδους, φυσικά ή εξευγενισµένα αλλά µηχηµικώς τροποποιηµένα, όταν είναι συµβατά µε τον τύπο του οικείου κινητήρα και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις όσον αφορά τις εκποµπές

9 Στόχοι Οδηγίας 2003/30/ΕΚ 2005: 2% 2010: 5,75% βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατίθεται προς χρήση στις µεταφορές

10 Κατανάλωση Βιοκαυσίµων στην Ε.Κ. το ,38 εκ.τιπ βιοκαυσίµων, εκ των οποίων: 72% βιοντήζελ, 16% βιοαιθανόλη 125 άλλα βιοκαύσιµα (όπως φυτικά λάδια και βιοαέριο) 1,8% συνολικής κατανάλωσης καυσίµων στον τοµέα των µεταφορών (296 εκ.τιπ) 1 η Γερµανία 2 η Γαλλία 3 η Αυστρία... 9 η Ελλάδα

11 Αναθεώρηση Οδηγίας 2003/30/ΕΚ Εντός του 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αναµένεται να αναθεωρήσει την Οδηγία 2003/30/ΕΚ µε σκοπόνα: ηλώσει την αποφασιστικότητάς της για µείωση της εξάρτησής απότοπετρέλαιοστοντοµέα των Μεταφορών και να µεταβεί µε µία οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Ορίσει ελάχιστο όριο για το ποσοστό διείσδυσης των βιοκαυσίµων κατά το έτος-στόχο 2020 (10%) ιασφαλίσει ότι θα αποθαρρύνεται η χρήση βιοκαυσίµων χαµηλών επιδόσεων, ενώ αντίθετα θα ενθαρρύνεται η χρήση βιοκαυσίµων µε καλή περιβαλλοντική επίδοση και ασφάλεια εφοδιασµού.

12 ιεθνείς Προοπτικές για την εξάπλωση των Βιοκαυσίµων

13 Τα βιοκαύσιµαστηνελλάδα Μεταξύ των πιθανών βιοκαυσίµων που απαριθµούνται στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ, τα προσφορότερα για την Ελλάδα είναι το Βιοντίζελ και η Βιοαιθανόλη, ενώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και για τα φυτικά έλαια.

14 Βιοντίζελ Το βιοντίζελ παράγεται µέσω εστεροποίησης από πρώτες ύλες φυτικά έλαια (αλλά και ζωικά λίπη) και µεθανόλη. Από αυτή τη διαδικασία παράγεται και γλυκερίνη ως παραπροϊόν.

15 Βιοντίζελ: Πρώτες Ύλες Βαµβάκι Σόγια Ηλίανθος Ελαιοκράµβη Αγριαγκινάρα Μαγειρικά έλαια Τηγανέλαια Ζωικά Λίπη Βιοντίζελ Πρώτη ύλη Απόδοση σε προϊόν σε βιοκαύσιμο σε βιοκαύσιμο (κιλά/στρέμμα) (κιλά/στρέμμα) (λίτρα/στρέμμα) Ηλίανθος Ελαιοκράμβη Αγριαγκινάρα Βαμβάκι Σόγια

16 Βιοντίζελ: υνατότητες χρήσης Α) Ανάµιξη µε το πετρέλαιο σε ποσοστό µέχρι 5% κατ όγκο ιάθεσή του αυτούσιο στην λιανική αγορά Ανάµιξή του σε µεγαλύτερο ποσοστό µε το πετρέλαιο κίνησης (για στόλους αυτοκινήτων) Για ποσοστά βιοκαυσίµων αναµεµιγµένων µε παράγωγα πετρελαιοειδών που υπερβαίνουν την οριακή τιµήτου5%σε βιοντίζελ ή βιοαιθανόλη, θα επιβάλλεται ειδική σήµανση στα σηµεία πωλήσεων. Β) Ως καυσίµου θέρµανσης Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας

17 Βιοντίζελ: Φορολογικά Κίνητρα Για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων σε πρώτη φάση έγινε ολική «αποφορολόγησή» τους, δηλαδή η απαλλαγή τους από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά έναντι των ορυκτών καυσίµων. Στα πλαίσια αυτά, εντάχθηκε ειδική διάταξη στο άρθρο 34 του Ν. 3340/2005, η οποία προέβλεπε την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για καθορισµένες κατ έτος ποσότητες βιοντίζελ. Για το έτος 2007 η ποσότητα αυτή ανέρχεται σε χιλιόλιτρα.

18 Βιοντίζελ: Κατανοµή χιλιόλιτρα σε 10 ικαιούχους µε Μονάδες Παραγωγής Βιοντίζελ εντός της ελληνικής επικράτειας Συνολική Ετήσια Ποσότητα Αυτούσιου Βιοντίζελ (σε χιλιόλιτρα) ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε VERT OIL Α.Ε. AGROINVEST A.E.B.E.E. STAFF COLOUR ENERGY A.E.B.E ΕΛ.ΒΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε ΜΙL OIL HELLAS A.E. ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε χιλιόλιτρα σε 3 ικαιούχους που εισάγουν βιοντίζελ από Κράτη Μέλη

19 Βιοαιθανόλη Η Βιοαιθανόλη παράγεται µέσω ζύµωσης από πρώτες ύλες φυτά πλούσια σε υδατάνθρακες.

20 Βιοαιθανόλη: Πρώτες Ύλες Ζαχαρότευτλα, Καλαµπόκι, Σιτηρά Γλυκός σόργος Η παραγόµενη βιοαιθανόλη από διάφορα φυτά και οι αποδόσεις ανά στρέµµα σε σπόρο και καύσιµο Βιοκαύσιμο Πρώτη ύλη Απόδοση Απόδοση Απόδοση σε προϊόν σε βιοκαύσιμο σε βιοκαύσιμο (κιλά/στρέμμα) (κιλά/στρέμμα) (λίτρα/στρέμμα) Βιοαιθανόλη Σιτάρι Αραβόσιτος Τεύτλα Σόργο

21 Βιοαιθανόλη: Τεχνικές υσχέρειες Τεχνικές υσχέρειες Ανάµιξης Βιοαιθανόλης µε Βενζίνη: -διαχωρισµός παρουσία νερού υπό ψυχρές συνθήκες -υψηλήτάσηατµών (RPV) ειδικά στις βενζίνες θερινών προδιαγραφών Λύση: µετατροπή της βιοαιθανόλης σε ETBE σε αντικατάσταση του MTBE που χρησιµοποιείται τώρα. Συνεπώς, Το ποσοστό ανάµιξης ΕTBE (και MTBE) σε βενζίνη µπορεί να ανέλθει µέχρι 15% κατ όγκο, ενώ για τη βιοαιθανόλη το ποσοστό αυτό ανέρχεται µόνο σε 5% κατ όγκο. Μέχρι στιγµήςδενυπάρχειπαραγωγήήεισαγωγήβιοαιθανόλης για χρήση ως καυσίµου µεταφορών, παρά µόνο για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών.

22 Βιοαιθανόλη: Ε.Β.Ζ. Η περίπτωση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Μετατροπή των δύο ζαχαρουργείων της στη Λάρισα και στην Ξάνθη σε µονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης Πρώτη ύλη: τεύτλα, µελάσσα και σιτηρά υναµικότητα: 150 χιλ.m 3 (δηλαδή 120 χιλ. τόνοι) κατ έτος Έναρξη : τέλη 2008

23 Ερωτήµατα που ζητούν διευκρινήσεις Ωστόσο, προτού η Ευρωπαϊκή ένωση κάνει το επόµενο βήµαπρος την προώθηση των βιοκαυσίµων, τα Κράτη Μέλη, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά και της χώρας µας, πρέπει να είναι σίγουρά ότι αυτός είναι πράγµατι ο επιθυµητός στόχος. Τα ερωτήµατα που τίθενται είναι τα εξής: Οδηγεί πραγµατικά η χρήση βιοκαυσίµων σε µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου; Θα είναι ποτέ τα βιοκαύσιµα ανταγωνιστικά(commercially viable); Είναιηπροώθησητωνβιοκαυσίµων συµβατή µε την προστασία του περιβάλλοντος, λαµβάνοντας υπόψη τη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση του εδάφους (soil conservation), την ποιότητα του νερού και του αέρα;

24 Έκθεση ΟΟΣΑ: Αιρετικά Συµπεράσµατα Από τις διαθέσιµες τεχνολογίες, µόνο η παραγωγή αιθανόλης από ζαχαροκάλαµο στη Βραζιλία, η αιθανόλη που παράγεται από κυτταρινούχα παραπροιόντα και η παραγωγή βιοντίζελ από λίπη ζώων και χρησιµοποιηµένα τηγανόλαδα µειώνουν σηµαντικά τα αέρια του θερµοκηπίου σε σχέση µε τη βενζίνη και το ντίζελ.

25 Έκθεση ΟΟΣΑ: Αιρετικά Συµπεράσµατα Mόνο το 23% τηςαγοράςτωνκαυσίµων µπορεί να καλυφθεί µε βιοκαύσιµα το2050, εφαρµόζοντας όλες τις διαθέσιµες -παλαιές και νέες τεχνολογίες - αλλά εάν σ αυτό προστεθούν και τα οικονοµικά στοιχεία, ένας στόχος του 13% σε ενεργειακή βάση φαντάζει πιο πειστικός. Ηπαρέµβαση των κυβερνήσεων για την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων (αποφορολόγηση, υποχρεωτικότητα στη χρήση, κλπ.) µπορεί να καταλήξει να είναι υποστήριξη ενός καυσίµου το οποίο είναι ακριβότερο και έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση µε τασυµβατικά καύσιµα. Η αύξησητης τιµής του πετρελαίου, συµπαρασύρει προς τα πάνω και τις τιµές των βιοκαυσίµων. Τα βιοκαύσιµα 2 ης γενιάς βρίσκονται ακόµα σε επιδεικτική φάση και αναµένεται την επόµενη δεκαετία να αποδείξουν τα οικονοµικά της παραγωγής τους. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τις µικρές και περιορισµένες αγορές.

26 Προβλήµατα Ανάπτυξης Βιοκαυσίµων Οστόχοςτου10% αποτελεί µια στρατηγική τοποθέτηση για το µέλλον της ενέργειας στην Ευρώπη, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και άλλες δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε: την έκταση της καλλιεργήσιµης γης, την επιλογή της πρώτης ύλης, τη µετατροπή της σε τελικό προϊόν, την κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική και την τιµή των βιοκαυσίµων «καύσιµα εναντίοντροφίµων» Ήδη, τον τελευταίο χρόνο, ητιµή των λαδιών που χρησιµοποιούνται γιαπαραγωγήβιοντήζελαυξήθηκεσηµαντικά, γεγονός που θα οδηγήσει και σε υψηλότερες τιµές των βιοκαυσίµων. Η πληθωριστική αυτή τάση των τιµών, πιέζει στη συνέχεια και τις τιµές των τροφίµων πυροδοτώντας έτσι µια κούρσα ανατιµήσεων.

27 Απόκτηση γνώσης µέσω της σταδιακής χρήσης βιοκαυσίµων Τα παραπάνω ερωτηµατικά και ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, µπορούν να απαντηθούν µόνον µέσα από πρακτικές εµπειρίες που κάθε χώρα θα πρέπει να αποκτήσει µε τησταδιακή χρήση των βιοκαυσίµων. Έτσι, για κάθε πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται σήµερα για παραγωγή βιοντήζελ στην Ελλάδα, θα πρέπει να γίνει πλήρης ανάλυση του κύκλου ζωής, όπου θα λαµβάνονται υπ όψιν παράµετροι όπως: ηαύξησητηςοξύτηταςτουεδάφους, η χρήση λιπασµάτων, η απώλεια βιοποικιλότητας και η τοξικότητα των γεωργικών φαρµάκων, πριν παρουσιασθούν αποτελέσµατα για την επίδραση στο περιβάλλον.

28 Χρήση βιοκαυσίµων µεόφελοςγια τις τοπικές κοινωνίες Συγχρόνως, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η χρήση των βιοκαυσίµων µπορεί να γίνεται µε εµπιστοσύνη και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες, τόσο αυτών που µπορούν να παράγουν πρώτη ύλη για βιοκαύσιµα, όσο και αυτών που τα χρησιµοποιούν.

29 Τα βιοκαύσιµα στηνελλάδα Προτάσεις 1.Πιλοτική εφαρµογήσεστόλουςοχηµάτων Να χρησιµοποιηθούν βιοκαύσιµα σε συγκεκριµένους στόλους οχηµάτων - στα οποία θα γίνουν οι κατάλληλες µετατροπές εφόσον χρειασθεί - για να χρησιµοποιούν και καθαρά ακόµηβιοκαύσιµα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (άνω του 1 έτους), είτε πρόκειται για βιοντήζελ είτε για βιοαιθανόλη. Στα οχήµατα αυτά θα µετρηθούν παράµετροι όπως: H κατανάλωση καυσίµου Επιπτώσεις των βιοκαυσίµων στο σύστηµα τροφοδοσίας του καυσίµου, τα υλικά, κλπ. Μετρήσεις και ανάλυση των εκπεµπόµενων ρύπων. Επιπτώσεις στα λιπαντικά των κινητήρων που ίσως απαιτήσουν σχεδιασµό νέων λιπαντικών, τόσο για βενζινοκινητήρες όσο και για ντηζελοκινητήρες.

30 Τα βιοκαύσιµα στηνελλάδα Προτάσεις 2. Μακροχρόνια πολιτική αποφορολόγησης Η τριετής αποφορολόγηση του βιοντίζελ λήγει τέλος του 2007 και µέχρι στιγµής δεν έχουν ανακοινωθεί οι προθέσεις για τα έτη Αυτή η έλλειψη σταθερής πολιτικής δεν ωφελεί και απογοητεύει τους ανθρώπους που επένδυσαν στα βιοκαύσιµα, αλλά στερεί και στους εµπλεκόµενους φορείς τη δυνατότητα έγκαιρου σχεδιασµού (π.χ. εταιρίες παραγωγής βιοκαυσίµων, αγρότες παραγωγούς ενεργειακών φυτών, εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών, διυλιστήρια, κλπ.).

31 Τα βιοκαύσιµα στηνελλάδα Προτάσεις 3. Συµµετοχή των ελλήνων στο διεθνές εµπόριο πρώτης ύλης βιοκαυσίµων και βιοκαυσίµων Καθετοποίηση των δραστηριοτήτων και γεωγραφική επέκταση Έγκαιρη εµπλοκή σε όλες τις δραστηριότητες της αλυσίδας παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων της προµήθειας και µεταφοράς πρώτων υλών τηςδιάθεσηςτωνβιοκαυσίµων από και σε άλλες αγορές ή ακόµη και της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών και τοπικής µεταποίησής τους σε φυτικά έλαια ή βιοκαύσιµα σεπεριοχέςκλιµατικά ευνοηµένες για ανάπτυξη ενεργειακών φυτών «πρώτης γενιάς», όπως είναι η υποσαχάρια Αφρική.

32 Τα βιοκαύσιµα στηνελλάδα Προτάσεις 4. Χρήση Βιοαιθανόλης Η προτεινόµενηχρήσητηςβιοαιθανόληςήτουετβεήσυνδυασµός των δύο, σε επιδεικτική µορφή (Demonstration Project) είναι απαραίτητη να πείσει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για τη δυνατότητα και την χρησιµότητα του όλου εγχειρήµατος. ΗΕΕετοιµάζεται να θέσει το 2008 σε εφαρµογή τον Τεχνικό κανονισµό pren 15376:2006 για την ποιότητα της βιοαιθανόλης που θα χρησιµοποιείται στα οχήµατα, αλλά αφήνει ανοιχτό στην κάθε χώρα µέλος να αποφασίσει από µόνη της ποιον µετουσιωτή θα χρησιµοποιήσει (βενζίνη, ΕΤΒΕ, κλπ.). Το εγχείρηµα που προτείνεται, θαδώσειτηδυνατότηταναγίνουνοι απαραίτητες συζητήσεις τόσο µε τουπαν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βέβαια το Υπουργείο Οικονοµικών, γιαναδοθείη απαραίτητη δυναµική που απαιτείται στο όλο θέµα.

33 Χρήση Βιοαιθανόλης Lotus Exige 265E Slide2 - Shortcut.lnk rpm 0-60 (0-97 km/h): 3,88 seconds mph (0-161 km/h): 9,2 seconds Τελική Ταχύτητα: 158 mph (254 km/h)

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ)

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Εισηγητής: Καραμανή Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια Στάθη Ιωάννα Εξεταστική Επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος, Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/42 Ο ΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαΐου 2003 σχετικάµε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη Θέµα Εισήγησης : «Ενεργειακές Καλλιέργειες-Νοµοθεσία» ηµήτρης Μπαµπίλης Γεωπόνος-Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Η ςποβολή ηηρ πηςσιακήρ διαηπιβήρ αποηελεί μέπορ ηων απαιηήζεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Οκτώβριος 2008 Πρόλογος Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Μ. : 070004 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A.M. : 070134 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παναγιάρης Ν. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής : Οσσανλής Ιωάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Υπό των φοιτητών: ΑΠΑΖΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών

Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Πρώτος Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Πρώτος Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Πρώτος Οδηγός - 1 - - 2 - - 3-1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... - 3-2. ΠΡΟΙΜΙΟ... - 5-3. ΤΟ ΕΡΓΟ SWEETHANOL...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η περίπτωση της VERT OIL A.E. Πτυχιακή Εργασία των Νάκο Μαριλένα & Χόντα Μαρία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2o ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τμήμα Β 4 Τρίκαλα 2013 14 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βιομάζα...σελ. 3 2. Βιομάζα και ηλεκτρική ενέργεια..σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. o Παραγωγή βιοντίζελ με αντιδραστήρα υπερήχων (Ultrasonic Cavitation)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. o Παραγωγή βιοντίζελ με αντιδραστήρα υπερήχων (Ultrasonic Cavitation) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με τις δίδυμες κρίσεις της μείωσης των φυσικών καυσίμων και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η άνευ διακρίσεως εξαγωγή και η κατανάλωση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ Δήμητρα Δύσπυρου Λεμεσός Δεκέμβριος 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα