ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ (ΕΞΕΝΤΕΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΣΘΙΑ) ΠΓΕΣ-ΚΚ-358 ΕΚΔΟΣΗ 5η ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ: ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΓΕΣ-ΚΚ-358 ΕΚΔΟΣΗ: 5 η Α/ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ α. Καταχωρίστε στον Πίνακα κάθε διαταγή τροποποίησης αυτής της προδιαγραφής. β. Οι τροποποιήσεις να γίνονται με αντικατάσταση των παλαιών σελίδων με τις αποστελλόμενες νέες ταυτάριθμες. γ. Ο αριθμός της τροποποίησης, φαίνεται στην κορυφή της νέας σελίδας (π.χ. Τροποποίηση 1)

4

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΓΕΣ-ΚΚ-358 ΕΚΔΟΣΗ 5 η ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 1 Εισαγωγή Σκοπός Ορισμός Ταξινόμηση κατά κατηγορία Απαιτήσεις Στρατιωτικής Υπηρεσίας Γενικά Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Εφοδίου Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Εφοδίου Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Εφοδίου Ιστολογικά Χαρακτηριστικά Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Επισημάνσεις Διαφανής προσυσκευασία (κοτόπουλο) Χαρτοκιβώτια Δειγματοληψία Διενεργούμενοι Έλεγχοι Επιτροπή Παρακολούθησης Παραγωγικής 11 Διαδικασίας Επιτροπή Παραλαβής Χημείο Στρατού (ΧΗΣ) Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια Γενικό Χημείο Κράτους (ΓΧΚ) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κτηνιατρικά Εργαστήρια Αναφοράς Υποχρεώσεις Προμηθευτών Απαράβατοι Όροι Διάφορα Βοηθήματα Πληροφοριακά Στοιχεία 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α» Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Β» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6

7 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΚΑ ΕΙΔΟΥΣ: ΚΩΔ.: ΑΡ.ΠΡΟΔ.: ΠΓΕΣ-ΚΚ-358 ΕΚΔΟΣΗ: 5η Οκτώβριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ (ΕΞΕΝΤΕΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΣΘΙΑ) 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, για την προμήθεια, κατεψυγμένων ή βαθέως κατεψυγμένων κοτόπουλων (Gallus domesticus), κατηγορίας Α, εξεντερισμένων, χωρίς εντόσθια και χωρίς τράχηλο. 1.2 Ορισμός Με τον όρο «κατεψυγμένο κρέας πουλερικών» εννοείται, το κρέας πουλερικών το οποίο καταψύχεται το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών σφαγής και το οποίο διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 12 C, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV Με τον όρο «κρέας πουλερικών βαθείας καταψύξεως» εννοείται, το κρέας πουλερικών το οποίο διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 18 C, εντός των ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για την διατροφή του ανθρώπου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV Με τον όρο «κοτόπουλο» (για ψήσιμο) εννοείται, πουλερικό στο οποίο η άκρη του στέρνου είναι εύκαμπτη (δεν έχει αποστεωθεί), σύμφωνα με Κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1538/ Εγκαύματα λόγω κατάψυξης: (κατά την έννοια μείωσης της ποιότητας) είναι η τοπική ή γενικευμένη αμετάκλητη αποξήρανση του δέρματος ή/και του κρέατος η οποία ενδέχεται να παρουσιάζεται υπό μορφή αλλοιώσεων, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91): Του αρχικού χρώματος το οποίο συνήθως

8 - 2 - ξεθωριάζει η/και. γεύση) ή/και Της γεύσης και της οσμής (άοσμο ή με δυσάρεστη Της σύστασής του (ξερό, σπογγώδες). 1.3 Ταξινόμηση κατά κατηγορία διάπλασης Κατηγορία «Α», σύμφωνα με Κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1538/ Κατηγορία «Β», σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1538/91. Η παρούσα προδιαγραφή δεν αφορά σ αυτή την κατηγορία. 2. Απαιτήσεις Στρατιωτικής Υπηρεσίας 2.1 Γενικά Τα κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών, καλά αναπτυγμένα, ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών (BROILER) Τα κοτόπουλα να έχουν εκτραφεί με 100% φυτική διατροφή, το οποίο θα πιστοποιείται από κρατικό φορέα (AGROCERT) Να έχουν βάρος από 1300 έως και 1600 γραμμάρια Να είναι κατηγορίας Α, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1538/ Ο χρόνος παράδοσης των κοτόπουλων στη μονάδα παραλαβής, θα ορίζεται από τον εκάστοτε φορέα προμηθείας, σύμφωνα με την παράγραφο Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε ακτινοβολία ή επεξεργασία με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που δίδουν τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Επίσης να μην έχουν υποστεί επεξεργασία με χρωστικές φυσικές ή τεχνητές, με αντιβιοτικά ή με συντηρητικές ή τρυφεροποιητικές ουσίες. Για τον σκοπό αυτό προσκομίζει το έγγραφο της παραγράφου Να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία μετά την επιθεώρηση αυτή, κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλερικών Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά τη σφαγή και να μην έχουν κριθεί ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

9 Να προέρχονται από εγκεκριμένο σφαγείο, το οποίο υπόκειται σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή, το οποίο έχει αριθμό έγκρισης στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων Η φόρτωση και στοίβαξη του εφοδίου στους ψυκτικούς θαλάμους των μεταφορικών μέσων, να γίνεται κατά παρτίδα παραγωγής. Η στοίβαξη πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται οι διάφορες παρτίδες. Η φόρτωση-εκφόρτωση θα γίνεται επίσης κατά παρτίδα παραγωγής ούτως ώστε να αποκλείεται η παράδοση αναμεμιγμένων παρτίδων Σαν μεταφορικά μέσα, από τους ψυκτικούς θαλάμους των τόπων επεξεργασίας μέχρι τον τόπο παραδόσεως, να χρησιμοποιούνται, οχήματα ψυγεία που θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία, σύμφωνα με τις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ, 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η θερμοκρασία των μεταφορικών μέσων θα ελέγχεται από καταγραφικό θερμόμετρο που θα υπάρχει υποχρεωτικά, εξωτερικά ή εσωτερικά του θαλάμου καταψύξεως του οχήματος. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για μεταφορά με πλοία. Επιπλέον, για περιπτώσεις μεταφοράς με πλοία, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να συμβουλεύεται και το ημερολόγιο του πλοίου, όπου καταχωρείται η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης. 2.2 Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Εφοδίου Να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους που υπέστη κατάλληλη μεταποίηση, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91) Τα σφάγια να είναι ανέπαφα και αρτιμελή, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91) Να είναι καθαρά, χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91) Να είναι χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91) Να είναι χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91) Να είναι χωρίς σοβαρούς μώλωπες. επιτρέπεται να υπάρχουν ορισμένα ίχνη κτυπημάτων, μώλωπες και αλλοιώσεις του χρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλοιώσεις αυτές θα είναι περιορισμένες και διακριτικές και δεν θα βρίσκονται στο στήθος ή τα πόδια. Η άκρη της φτερούγας μπορεί να λείπει. Μια ελαφριά κοκκινάδα επιτρέπεται στις άκρες από τις φτερούγες και στα θυλάκια, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91) Να μην περιέχουν ξένα σώματα Να είναι εξεντερισμένα και χωρίς εντόσθια. Να είναι

10 - 4 - απαλλαγμένα από κεφάλια, τράχηλους, άκρα από τον ταρσό και κάτω (η τομή να γίνεται στο μέσο της άρθρωσης), την τραχεία, τον οισοφάγο, τα έντερα, τα γεννητικά όργανα, τους αδένες της αμάρας, τη χοληδόχο κύστη, τα πνευμόνια, την καρδιά, το στομάχι, τη σπλήνα το συκώτι και το δέρμα μαζί με το υποδόριο λίπος της αμάρας Να έχει αφαιρεθεί ο τράχηλος από το σώμα και να έχει απορριφτεί (να μην περιέχεται στο συσκευασμένο προϊόν) Να είναι καλά συντηρημένα και καθαρά Να μην έχουν αποψυχθεί μερικά ή ολικά και επανακαταψυχθεί Τα σφάγια να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, την πλάτη και τους μηρούς, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91) Να μην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα στελεχών (άκρες καλάμων) και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια, τους γλουτούς, τις κλειδώσεις των κάτω άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91) Να μην εμφανίζουν ίχνη «εγκαυμάτων λόγω κατάψυξης», σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.4, εκτός από όσα είναι δευτερεύουσας σημασίας, μικρού μεγέθους και διακριτικά και βρίσκονται σε άλλα μέρη εκτός από το στήθος ή τα πόδια, (Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1538/91). ταγγισμένα Να μην είναι αφυδατωμένα, σάπια, ευρωτιασμένα ή Να είναι σύμφωνα, γενικώς, με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και κοινοτική νομοθεσία και την παρούσα προδιαγραφή. 2.3 Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Εφοδίου Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τελικού προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του. απόψυξη Να μην αναδύει δυσάρεστες οσμές κατά την κατάψυξη ή

11 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Εφοδίου Η ποσότητα των οροαιματηρών υγρών (νερό εξωγενούς προέλευσης) ή αλλιώς, της τεχνικά αναπόφευκτης απορρόφησης ύδατος, να μην υπερβαίνει την τιμή που καθορίζεται από τον τρόπο κατάψυξης, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με Κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1538/91, παράρτημα V (μέθοδος εγχύσεως) ή με τη μέθοδο ανάλυσης που περιγράφεται στο παράρτημα VI (χημική μέθοδος) Απαγορεύεται η ύπαρξη βαρέων μετάλλων πέραν των ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά τον χρόνο παραλαβής του εφοδίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006) Απαγορεύεται η παρουσία διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, πέραν των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά τον χρόνο παραλαβής του εφοδίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006) Απαγορεύεται η παρουσία καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, αντιμικροβιακών παραγόντων, πέραν των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ). 2.5 Ιστολογικά Χαρακτηριστικά Το κρέας να μην εμφανίζει παρασιτική μόλυνση. 2.6 Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά Εφοδίου Salmonella, aπουσία σε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/ Λοιποί παθογόνοι οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 2.7 Συσκευασία Γενικά Κάθε κοτόπουλο θα συσκευάζεται σε διαφανή προσυσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το προστατεύει από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες καθώς και από την απώλεια υγρασίας (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ) Οι διαφανείς προσυσκευασίες (κοτόπουλα),

12 - 6 - θα συσκευάζονται στη συνέχεια, ανά τεμάχια, σε χαρτοκιβώτια Χαρακτηριστικά Χαρτοκιβωτίων Οι διαφανείς προσυσκευασίες, θα συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια απλά ή σε τηλεσκοπικά χαρτοκιβώτια (βάση και κάλυμμα), από κυματοειδές χαρτόνι, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στη Διάρρηξη κυματοειδούς χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa. Η αντοχή στη διάρρηξη μετρείται στη βάση και στο κάλυμμα ξεχωριστά, στην περίπτωση τηλεσκοπικών χαρτοκιβωτίων Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να προσδένονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Με πλαστική αυτοκόλλητη ταινία ή με συγκόλληση των αναδιπλώσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προεξέχοντα τμήματα του χαρτοκιβωτίου και με πλαστικά τσέρκια, που τοποθετούνται ένα κατά μήκος και δύο κατά πλάτος, είναι καλά τεντωμένα και το μεγαλύτερο απ' αυτά τοποθετείται πρώτο ή Με πλαστική αυτοκόλλητη ταινία ή με συγκόλληση των αναδιπλώσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προεξέχοντα τμήματα του χαρτοκιβωτίου και με συρρικνωμένο πλαστικό, ανθεκτικό στις φορτοεκφορτώσεις. 3. Επισημάνσεις 3.1 Διαφανής προσυσκευασία (κοτόπουλο) Επί της διαφανούς προσυσκευασίας, να αναγράφονται έκτυπα ή με αναρτημένη ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, κατ ελάχιστο, στην ελληνική γλώσσα, τα εξής: Η ονομασία και η κατηγορία των σφαγίων (κατηγορία Α) Ενδεικτικό σήμα φυτικής διατροφής Χώρα προέλευσης Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης Αριθμό έγκρισης του σφαγείου, σήμανση καταλληλότητας Η ημερομηνία σφαγής και καταψύξεως Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, σύμφωνα με παρ.

13 - 7 - απόψυξη». νομοθεσία Η φράση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την Λοιπές προαιρετικές ενδείξεις προβλεπόμενες από ισχύουσα 3.2 Χαρτοκιβώτια Πάνω στα χαρτοκιβώτια και στις δύο κατακόρυφες μεγαλύτερες πλευρές, αναγράφονται έκτυπα, με τις εξής ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα: Η ονομασία και η κατηγορία των σφαγίων (κατηγορία Α) Χώρα προέλευσης Τίτλος, έδρα και αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας της σφαγειοτεχνικής εγκαταστάσεως Η σήμανση καταλληλότητας, η οποία είτε είναι επικολλημένη ως ετικέτα είτε τίθεται με σφραγίδα πάνω στο χαρτοκιβώτιο, πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να καταστρέφεται με το άνοιγμα του χαρτοκιβωτίου Η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ» Η ημερομηνία σφαγής και κατάψυξης Αριθμός Σύμβασης Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, σύμφωνα με παράγραφο Το καθαρό βάρος του περιεχομένου και ο αριθμός των κοτόπουλων. απόψυξη». νομοθεσία Η φράση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την Λοιπές επισημάνσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Οι παραπάνω ετικέτες υπογράφονται από ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπή παρακολούθησης επιφορτισμένο για αυτό τον σκοπό από τον πρόεδρο της επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο Δειγματοληψία

14 Η δειγματοληψία γίνεται τυχαία και ομοιόμορφα, ώστε να είναι αντιπροσωπευτική της παρτίδας. 4.2 Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνει δείγμα τουλάχιστο στο 10% των χαρτοκιβωτίων, για έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, Η επιτροπή παραλαβής, διενεργεί δειγματοληψία για Εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τις παραγράφους 4.6 έως και 4.10 σε κάθε παραλαβή στην έδρα της μονάδος που παραλαμβάνει το εφόδιο και για κάθε παρτίδα του εφοδίου: Αριθμός Χαρτοκιβωτίων Παρτίδας Μέχρι και άνω Ποσότητα Χαρτοκιβώτιων που Δειγματίζονται (ελάχιστη) Εφόσον, μετά το μακροσκοπικό έλεγχο του περιεχομένου των χαρτοκιβωτίων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.8, διαπιστωθούν εκτροπές, τότε λαμβάνεται επιπλέον δείγμα και από το περιεχόμενο των χαρτοκιβώτιων που διαπιστώθηκαν οι εκτροπές, το οποίο αποστέλλεται για εργαστηριακή εξέταση με την επισήμανση ότι δεν πρόκειται περί τυχαίου δείγματος αλλά περί ευρήματος. 4.5 Όλα τα δείγματα και αντιδείγματα θα συσκευάζονται σε αδρανή συσκευασία, υπό συνθήκες κατάψυξης και θα αποστέλλονται στα εργαστήρια με τον πιο γρήγορο τρόπο με μέριμνα της επιτροπής παραλαβής και έξοδα του προμηθευτή (αποστολή, εξέταση δειγμάτων, υλικά συσκευασίας δειγμάτων κ.λ.π.). Τα υλικά δειγματοληψίας να χορηγούνται από τον προμηθευτή. 4.6 Από τα χαρτοκιβώτια που διαχωρίζονται για εργαστηριακό έλεγχο σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4.3, λαμβάνεται τυχαίο δείγμα 62 κοτόπουλων για τις εργαστηριακές εξετάσεις και για αντιδείγματα, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.7 έως και Δείγμα 25 κοτόπουλων σε διαφανείς προσυσκευασίες, αποστέλλεται προς τα Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια (ΚΒΙΕΣ, Γ'ΚΝΟ, ΚΕΝΟΚ) ανάλογα με τον τόπο παραλαβής ή με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας και για τον έλεγχο των Μικροβιολογικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2.6 και 4.5, των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.3 και 4.5, των οροαιματηρών υγρών, σύμφωνα με την παράγραφο και 4.5. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας σαν αντιδείγματα. 4.8 Δείγμα δύο κοτόπουλων σε διαφανείς προσυσκευασίες,, αποστέλλεται προς τα Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια (ΚΒΙΕΣ, Γ'ΚΝΟ) ανάλογα με τον τόπο παραλαβής ή με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας και για τον

15 - 9 - έλεγχο των Ιστολογικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.5 και 4.5. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας σαν αντιδείγματα. 4.9 Δείγμα δύο κοτόπουλων σε διαφανείς προσυσκευασίες, αποστέλλονται προς το ΚΒΙΕΣ, για την εκτέλεση των εξετάσεων που αφορούν βαρέα μέταλλα, σύμφωνα με τις παραγράφους και 4.5. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας, σαν αντιδείγματα Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει επιπλέον δείγματα για πραγματοποίηση συγκεκριμένων ελέγχων πλέον των αναφερομένων στην παρούσα προδιαγραφή, μετά από εντολή του φορέα προμηθείας και ενημέρωση του προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας προμηθείας καθορίζει την ποσότητα του δείγματος και την διαδικασία ελέγχου. Τα δείγματα αποστέλλονται προς εργαστήριο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή σε διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με ISO EN 17025, με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής παραλαβής και με έξοδα (αποστολή δειγμάτων, εξέταση, υλικά συσκευασίας δειγμάτων κ.λ.π) του προμηθευτή. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας, ως αντιδείγματα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καταθέσει πιστοποιητικό, όπου θα φαίνεται ότι έγινε ο συγκεκριμένος έλεγχος, σε διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO EN για τις συγκεκριμένες δοκιμές, η επιτροπή παραλαβής δεν ενεργεί αυτή την δειγματοληψία, αλλά κάνει δεκτά τα πιστοποιητικά. Η δειγματοληψία αυτή διενεργείται μόνο μετά από εντολή του φορέα προμηθείας Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνει δείγματα σε ποσοστό 5 με μέγιστο αριθμό 6 και ελάχιστο 2 από τα προς παράδοση χαρτοκιβώτια, άνευ περιεχομένου και αχρησιμοποίητα της ιδίας παρτίδας και των ιδίων επισημάνσεων με την παραδιδόμενη ποσότητα, και σύμφωνα με τις παραγράφους και 6.2.3, τα οποία αποστέλλει στο ΧΗΣ, για έλεγχο των υλικών κατασκευής των χαρτοκιβωτίων και των χαρακτηριστικών τους, όπως καθορίζεται στην παράγραφο Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνει δείγματα σε ποσοστό 5 με μέγιστο αριθμό 6 και ελάχιστο 2 από τις προς παράδοση, διαφανείς προσυσκευασίες, άνευ περιεχομένου και αχρησιμοποίητες της ιδίας παρτίδας και των ιδίων επισημάνσεων με την παραδιδόμενη ποσότητα, και σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2.2, 6.2.4, τις οποίες αποστέλλει στο ΓΧΚ, για έλεγχο της καταλληλότητας για χρήση για τρόφιμα, όπως καθορίζεται στην παράγραφο Η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραγωγικής Διαδικασίας λαμβάνει κατάλληλο δείγμα, από την γραμμή παραγωγής, για τον έλεγχο της παρουσίας διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και το αποστέλλει προς εργαστήριο του ευρύτερου δημόσιου τομέα της χώρας παραγωγής ή σε διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με ISO EN 17025, με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής και έξοδα (αποστολή και εξέταση δειγμάτων, υλικά συσκευασίας

16 δειγμάτων κ.λ.π.) του προμηθευτή, σύμφωνα με τις παραγράφους και 4.5 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006). Ο έλεγχος γίνεται ανά παρτίδα του εφοδίου και προηγείται επικοινωνία της επιτροπής παρακολούθησης παραγωγικής διαδικασίας με τα εργαστήρια, προκειμένου να καθοριστούν λεπτομέρειες της δειγματοληψίας (π.χ. ποσότητα δείγματος, συσκευασία δείγματος, διεύθυνση αποστολής) και του υγειονομικά υπεύθυνου της επιχείρησης παραγωγής. Σε περίπτωση παραγωγικής διαδικασίας εντός του Ελλαδικού χώρου τα δείγματα αποστέλλονται προς το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας, σαν αντιδείγματα Η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραγωγικής Διαδικασίας λαμβάνει κατάλληλα δείγματα από την γραμμή παραγωγής και αποστέλλει προς Εργαστήριο ή Εργαστήρια Αναφοράς της χώρας παραγωγής ή σε διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO EN 17025, για τον έλεγχο παρουσίας των κυριοτέρων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής και έξοδα (αποστολή και εξέταση δειγμάτων, υλικά συσκευασίας δειγμάτων κ.λ.π.) του προμηθευτή και σύμφωνα με τις παραγράφους και 4.5 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ). Ο έλεγχος γίνεται ανά παρτίδα του εφοδίου και προηγείται επικοινωνία της επιτροπής παρακολούθησης παραγωγικής διαδικασίας με τα εργαστήρια, προκειμένου να καθοριστούν λεπτομέρειες της δειγματοληψίας (π.χ. ποσότητα δείγματος, συσκευασία δείγματος, διεύθυνση αποστολής) και του υγειονομικά υπεύθυνου της επιχείρησης παραγωγής. Σε περίπτωση παραγωγικής διαδικασίας εντός του Ελλαδικού χώρου τα δείγματα αποστέλλονται προς τα παρακάτω εργαστήρια αναφοράς: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, για τον έλεγχο Στιλβενίων, ορμονών, ζερανόλη, κορτικοστεροειδών, οργανοχλωριωμένων παρασιτοκτόνων σύμφωνα με τις παραγράφους και 4.5. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας σαν αντιδείγματα ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για την αναζήτηση θυρεοστατικών, β-αγωνιστών, αντιβιοτικών, ηρεμιστικών, οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων, σύμφωνα με τις παραγράφους και 4.5. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας σαν αντιδείγματα ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για τον έλεγχο χλωραμφενικόλης, καρδαμιδικών, πυρεθροειδών σύμφωνα με τις παραγράφους και 4.5. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας σαν αντιδείγματα ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, για τον έλεγχο κοκκιδιοστατικών, σύμφωνα με τις παραγράφους και 4.5. Αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων αποστέλλεται στο φορέα προμηθείας σαν αντιδείγματα.

17 Σε όλα τα δείγματα και αντιδείγματα, τοποθετείται πινακίδα στην οποία αναφέρεται ότι είναι επίσημα δείγματα που αφορούν προμήθεια του ΥΠΑΝ ή τον εκάστοτε φορέα προμηθείας και αναγράφονται τα εξής: Ο αριθμός της σύμβασης Το είδος του εφοδίου και η κατηγορία του Η δειγματισθείσα ποσότητα Το ονοματεπώνυμο του προμηθευτή Η προδιαγραφή και ή έκδοσή της Η ημερομηνία δειγματοληψίας Η ένδειξη της παρτίδας παραγωγής Ο αριθμός του δείγματος Η υπηρεσία παραλαβής του εφοδίου Το εργαστήριο ελέγχου και το είδος ελέγχου. (σήμα) Τα αναγραφόμενα στοιχεία του κωδικού Καταλληλότητας Η λέξη «ΔΕΙΓΜΑ» ή «ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ» ανάλογα της περιπτώσεως Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση ή μείωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 5.1 Επιτροπή Παρακολούθησης Παραγωγικής Διαδικασίας. Η Στρκή Υπηρεσία παρακολουθεί την όλη επεξεργασία με επιτροπή από ειδικό προσωπικό στον τόπο παρασκευής, σύμφωνα με το στρατιωτικό κανονισμό ΣΚ τις Τεχνικές Οδηγίες ΓΕΣ/ΔΥΓ (Υγιεινή και συντήρηση τροφίμων ζωικής προελεύσεως) και την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία Η επιτροπή παρακολουθεί την όλη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας, επιβλέπει την εφαρμογή της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την επισήμανση κρέατος και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης

18 ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές του HACCP και την ισχύουσα νομοθεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τυχόν προτάσεις της επιτροπής προς βελτίωση της παραγωγής και του ελέγχου Ένα τουλάχιστο μέλος της επιτροπής, υπογράφει τις ετικέτες που τοποθετούνται στην συσκευασία των χαρτοκιβωτίων, σύμφωνα με την παράγραφο Η επιτροπή διενεργεί τους ελέγχους λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, την παρούσα προδιαγραφή και τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Β» Εκτός των άλλων, έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες: Επίσκεψη και υγειονομικό έλεγχο των εκτροφικών εγκαταστάσεων που έχει δηλώσει ο προμηθευτής, εφ όσον κριθεί απαραίτητο Διερεύνηση του διατροφικού σχήματος των προς σφαγή κοτόπουλων και της σύστασης και προέλευσης των ζωοτροφών, εφ όσον κριθεί απαραίτητο Λήψη και αποστολή δειγμάτων κρέατος, προς αναζήτηση διοξινών, φουρανίων και παρομοίων με τις διοξίνες PCB s σύμφωνα τις παραγράφους 4.13 και Η δειγματοληψία αυτή δεν αναστέλλει την παραγωγική διαδικασία, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος Λήψη και αποστολή δειγμάτων κρέατος, προς αναζήτηση κυριοτέρων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σύμφωνα τις παραγράφους 4.14 και Η δειγματοληψία αυτή δεν αναστέλλει την παραγωγική διαδικασία, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος Η επιτροπή παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, πριν από την έναρξη παράδοσης παραγγελιών, συντάσσει και υποβάλλει στο φορέα προμηθείας σχετική έκθεση που τίθεται υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Η επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει εκτροπές από την προδιαγραφή, κατά το στάδιο της παραγωγής, υποβάλλει σήμα στο φορέα προμηθείας και κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΕΜ/4 ο Γρ-2 ο Γρ και ΔΥΓ Ο προμηθευτής πρέπει να κάνει έγκαιρα γνωστό με επιστολή του στο φορέα προμηθείας, το χρόνο έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας, τη διάρκειά της και τον τόπο όπου αυτή θα λάβει χώρα Η παρακολούθηση αυτή δεν δεσμεύει την Υπηρεσία για παραπέρα κατά την κρίση της εξετάσεις, για να διαπιστώσει την καταλληλότητα και συμφωνία του προϊόντος προς τους όρους της προδιαγραφής αυτής και της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

19 Επιτροπή Παραλαβής σφαγίων Ελέγχει την παραδιδόμενη ποσότητα των κατεψυγμένων Εκτελεί την δειγματοληψία και την αποστολή των δειγμάτων της παραγράφου 4, σε ότι την αφορά Ελέγχει την καταγραφείσα θερμοκρασία του αέρα στα αυτόματα καταγραφικά θερμόμετρα των ψυκτικών θαλάμων των μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 92/1/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 1992 και σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δύνανται να προβαίνει στη διεξαγωγή καταστρεπτικής δοκιμασίας σύμφωνα με την Οδηγία 92/2/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 1992, από διάφορα σημεία του ψυκτικού θαλάμου Ελέγχει την υγιεινή του προϊόντος σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες ΓΕΣ/ΔΥΓ (Υγιεινή και συντήρηση τροφίμων ζωικής προελεύσεως). Ενδεικτικά αναφέρονται, οι εξής έλεγχοι: Επιφανειακή ρύπανση, «Εν τω βάθει» σήψη, Διαβροχή από ψυκτικό υγρό ή θαλασσινό νερό, Υπέρμετρη επιφανειακή αφυδάτωση (βάθους 1-2cm), Τάγγιση του λίπους, Συμπτώματα απόψυξης και επανακατάψυξης, Παρουσία οροαιματηρών, Ευρωτίαση γενικευμένη ή με μορφή κηλίδων, Μεταβολές οργανοληπτικών χαρακτηριστικών Ελέγχει την συσκευασία σύμφωνα με την παράγραφο 2.7, εκτός από την καταλληλότητα για τρόφιμα που ελέγχεται από το ΓΧΚ και την αντοχή στη Διάρρηξη που ελέγχεται από το ΧΗΣ Ελέγχει τις επισημάνσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και Ελέγχει τα έγγραφα της παραγράφου 6.2 και αποστέλλει τα πιστοποιητικά ποιότητας των παραγράφων στο ΧΗΣ και στο ΓΧΚ Ελέγχει τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και σύμφωνα με την Ελέγχει το καθαρό βάρος, με ζύγιση, σύμφωνα με τις παραγράφους , και 2.1.3, στο δείγμα της παραγράφου 4.2, τουλάχιστον. 5.3 Χημείο Στρατού (ΧΗΣ) Ελέγχει τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας (χαρτοκιβώτιο) σύμφωνα με τις παραγράφους και 8.1 και το πιστοποιητικό ποιότητας της παρτίδας των χαρτοκιβωτίων, της παραγράφου 6.2.1, με τις παρακάτω μεθόδους:

20 Ποιότητα, κυματοειδούς χαρτονιού, οπτικά Αντοχή στη Διάρρηξη Κυματοειδούς χαρτονιού, με τη μέθοδο, ISO 2759:2001 Board Determination of bursting strength ή SCAN P 25:81, ή TAPPI T Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια Χημικό Εργαστήριο ΚΒΙΕΣ. Εκτελεί την ενοποίηση και ομογενοποίηση των δειγμάτων, που αποστάλθηκαν από την επιτροπή παραλαβής. Ελέγχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά σε ομογενοποιημένη ποσότητα δείγματος, με τις μεθόδους που αναφέρονται στη συνέχεια: Βαρέα μέταλλα, με την μέθοδο Χ02.22 και Χ02.21 σύμφωνα με Τεχνικές εργαστηριακών εξετάσεων τροφίμων -ποτών-νερού εκδ. 3η ΓΕΣ/ΔΥΓ, την παράγραφο και την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία Μικροβιολογικό Εργαστήριο (ΚΒΙΕΣ, Γ ΚΝΟ, ΚΕΝΟΚ) Ελέγχει, τα Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Οσμή, γεύση, χροιά, συνεκτικότητα, τρυφερότητα, ευληπτότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3, σε βρασμένο δείγμα Ελέγχει, τα Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του εφοδίου σύμφωνα με την παράγραφο 2.6 και με μεθόδους που εμπεριέχονται στο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης του ΚΒΙΕΣ Ελέγχει τα οροαιματηρά υγρά σύμφωνα με τις παραγράφους και τον τρόπο κατάψυξης σύμφωνα με και Ιστολογικό Εργαστήριο (ΚΒΙΕΣ, Γ ΚΝΟ). παράγραφο Ελέγχει για παρασιτική μόλυνση σύμφωνα με την 5.5 Γενικό Χημείο Κράτους (ΓΧΚ) Ελέγχει το υλικό κατασκευής της διαφανούς προσυσκευασίας, ως προς την καταλληλότητα για χρήση για τρόφιμα, με την εκάστοτε ισχύουσα μέθοδο και το πιστοποιητικό ποιότητας του προμηθευτή της παραγράφου Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ή Εργαστήριο του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Ιδιωτικό Εργαστήριο Ελέγχει την παρουσία διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, σύμφωνα με την παράγραφο και με μέθοδο που ικανοποιεί

21 τους όρους των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1883/2006 και 1881/2006 της Επιτροπής. 5.7 Κτηνιατρικά Εργαστήρια Αναφοράς Εκτελούν τους ελέγχους που καθορίζονται στις παραγράφους έως και και με τις οικείες μεθόδους. 6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 6.1 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη την καλή κατάσταση του κρέατος, σε ψυκτικούς θαλάμους της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών τουλάχιστον, από την προσωρινή παραλαβή του. Να αναγράφει επίσης ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του εφοδίου κριθεί ως ακατάλληλη στο παραπάνω χρονικό διάστημα, με δικό του προσωπικό, μέσα και δαπάνες Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε ότι αφορά την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και να δηλώνεται ο τρόπος κατάψυξης του εφοδίου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1538/ Υπεύθυνη δήλωση ότι για την παραγωγή του εφοδίου δεν χρησιμοποιήθηκε διαδικασία που απαγορεύεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής επιθεώρησης των εγκαταστάσεών του από αρμόδια επιτροπή της στρατιωτικής υπηρεσίας Υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις, (σφαγειοτεχνικές, τυποποίησης, κατάψυξης, διακίνησης του εφοδίου) διαθέτουν άδεια λειτουργίας, αριθμό έγκρισης εγκαταστάσεως καθώς και ότι έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις αρχές του HACCP και την ισχύουσα νομοθεσία Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ), στο οποίο να απαντώνται μία προς μία όλες οι παράγραφοι, υποπαράγραφοι και χωρία της προδιαγραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Α», ή υπεύθυνη δήλωση που να αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. Η κατάθεση του ΦΣ δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές, από την υποχρέωση υποβολής των λοιπών δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή Βεβαίωση της επίσημης κτηνιατρικής Αρχής της χώρας καταγωγής από την οποία να προκύπτει ότι το προϊόν εναρμονίζεται με την οδηγία

22 /662 ΕΟΚ και ειδικότερα με τα άρθρα 3 και 4, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στις εκτροφές και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Το αντίστοιχο πιστοποιητικό της παραπάνω αρχής (σε επίσημη μετάφραση αν πρόκειται για άλλη χώρα) θα παραδίδεται στην επιτροπή παρακολουθήσεως παραγωγικής διαδικασίας. 6.2 Ο μειοδότης κατά την παράδοση του εφοδίου υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή παραλαβής και τα παρακάτω δικαιολογητικά και υλικά: Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου της παρτίδας των χαρτοκιβωτίων, εκδιδόμενο από το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία και οι προδιαγραφές των χαρτοκιβωτίων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αντίγραφο, αποστέλλεται στο ΧΗΣ από την επιτροπή παραλαβής Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου της παρτίδας των διαφανών προσυσκευασιών, εκδιδόμενο από το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία και οι προδιαγραφές αυτών. Αντίγραφο, αποστέλλεται στο ΓΧΚ από την επιτροπή παραλαβής Τα άνευ περιεχομένου, αχρησιμοποίητα, της ιδίας παρτίδας και των ιδίων επισημάνσεων με την παραδιδόμενη ποσότητα χαρτοκιβώτια της παραγράφου 4.11, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά είναι της ιδίας παρτίδας και των ιδίων χαρακτηριστικών με αυτά που περιέχουν το προς παράδοση εφόδιο Τις άνευ περιεχομένου, αχρησιμοποίητες, της ιδίας παρτίδας και των ιδίων επισημάνσεων με την παραδιδόμενη ποσότητα διαφανείς προσυσκευασίες της παραγράφου 4.12, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτές είναι της ιδίας παρτίδας και των ιδίων χαρακτηριστικών με αυτά που περιέχουν το προς παράδοση εφόδιο Κατάσταση με τις παρτίδες που παραδίδει και τον αριθμό χαρτοκιβωτίων κάθε παρτίδας. Οι παρτίδες, πρέπει να είναι διαχωρισμένες, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά την εναποθήκευση και τουλάχιστον μέχρι την οριστική τους παραλαβή από την Υπηρεσία, έτσι ώστε τυχόν απόρριψη να αφορά στη συγκεκριμένη παρτίδα και όχι στο σύνολο μιας παραλαβής Αντίγραφο πιστοποιητικού κρατικού κτηνιατρικού ελέγχου από την χώρα υποδοχής του εφοδίου, εάν το εφόδιο προέρχεται από χώρες εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας Πιστοποιητικό κτηνιατρικού ελέγχου, από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Κτηνιατρικές Διευθύνσεις ή από αντίστοιχους κρατικούς φορείς άλλων κρατών, εάν το εφόδιο προέρχεται από χώρες εντός ευρωπαϊκής κοινότητας Πρόσφατη βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η χώρα

23 που λειτουργεί η σφαγειοτεχνική εγκατάσταση και οι κωδικοί αριθμοί έγκρισης λειτουργίας της. Η βεβαίωση αυτή θα είναι υπογεγραμμένη από τον επίσημο κρατικό κτηνίατρο που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο του σφαγείου Πιστοποίηση από κρατικό φορέα σχετικά με την φυτική διατροφή των κοτόπουλων, σύμφωνα με την παράγραφο Υπεύθυνη δήλωση στη οποία να δηλώνεται ο τρόπος κατάψυξης των κοτόπουλων, και να ενημερώνονται τα Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια για αυτό, από την επιτροπή παραλαβής, για τον έλεγχο των οροαιματηρών υγρών Υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις, (σφαγειοτεχνικές, τυποποίησης, κατάψυξης, διακίνησης του εφοδίου) διαθέτουν άδεια λειτουργίας, αριθμό έγκρισης εγκαταστάσεως καθώς και ότι έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις αρχές του HACCP και την ισχύουσα νομοθεσία 7. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής, θεωρούνται απαράβατοι, καθόσον προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του εφοδίου. 8. Διάφορα 8.1 Σε περίπτωση που το ΧΗΣ ή τα Κτηνιατρικά Στρατιωτικά Εργαστήρια δεν έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια χαρακτηριστικά, τα δείγματα αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο εργαστήριο του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα διαπιστευμένο κατά ISO EN για τις συγκεκριμένες δοκιμές, μετά από συνεννόηση του Προέδρου της επιτροπής παραλαβής με τα αντίστοιχα εργαστήρια, και με έξοδα του προμηθευτή. 8.2 Η προδιαγραφή αυτή καταργεί ΠΓΕΣ-ΧΚ-358 Έκδοση 4η, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ. 8.3 Ισχύς της παρούσας από Με μέριμνα του φορέα προμηθείας, θα καθορίζεται ο χρόνος παραδόσεως σύμφωνα και με την παράγραφο Βοηθήματα 9.1 Ο Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως (Κ.Τ.Π). 9.2 Στοιχεία και πληροφορίες από Ελληνικές Βιομηχανίες τροφίμων και κυτίων κονσερβών.

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. 9.4 Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 9.5 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 9.6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 9.7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 9.8 Νόμος Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων, ΦΕΚ 68, ΤΑ, 11 Μαρτίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1883/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCBs σε ορισμένα τρόφιμα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 333/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2007 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και βενζοπυρενίου στα τρόφιμα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στην

25 προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία (76/211/ΕΟΚ) ΚΥΑ 15523, ΤΒ, ΦΕΚ 1187, 31 Αυγούστου Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΠΔ 79 του Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υγιεινή και συντήρηση τροφίμων ζωικής προελεύσεως (Τεχνικές Οδηγίες ΓΕΣ/ΔΥΓ) ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21 ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (89/108/ΕΟΚ) Οδηγία 92/2/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13 ης Ιανουαρίου 1992 για τον καθορισμό του τρόπου δειγματοληψίας και της κοινοτικής μεθόδου ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των θερμοκρασιών των τροφίμων βαθειάς καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου Οδηγία 92/1/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13 ης Ιανουαρίου 1992 σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθειάς καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1538/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 1991 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη

26 χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά Ο ΣΚ και το ΤΕ Πληροφοριακά Στοιχεία Οι διευθύνσεις των εμπλεκόμενων φορέων είναι: 10.1 Χημείο Στρατού (ΧΗΣ): Στρατόπεδο 'ΣΧΟΥ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ' Αναπαύσεως 50 Δραπετσώνα Τηλ.: , Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (ΚΒΙΕΣ): Στρατόπεδο Κουτσούκου, Ταξιάρχου Βέλλιου 6, Παλαιά Πεντέλη, Τηλ Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ): Α. Τσόχα 16, Αθήνα, Τηλ.: Διεύθυνση Τροφίμων Τμήμα Β τηλ , φαξ Υπ. Ανάπτυξης Γεν. Γραμ. Εμπορίου/ Γεν. Δνση Κρατικών Προμηθειών/ Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ ΓΕΣ/ΔΕΜ/2 Γραφείο, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Χολαργός, τηλ , , ΓΕΣ/ΔΥΓ/2/1ο Γραφείο, 401 ΓΣΝΑ, Π. Κανελλοπούλου 1, τηλ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ Τηλεφωνικό Κέντρο Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας κι Ανάλυσης Διοξινών Τηλέφωνο: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15310, τηλ , φαξ Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης 26 ης Οκτωβρίου 80 ΤΚ 54627, τηλ φαξ Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 60 χλμ Λάρισας-Τρικάλων ΤΚ41110, τηλ Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Τέρμα Ομονοίας Σέρρες, ΤΚ62110,τηλ

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Β» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ Οκτώβριος 2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π (ΝΑΙ)/ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π (ΟΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ)... Ο Προμηθευτής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α. Στη στήλη (α) αναγράφονται υποχρεωτικά μία προς μία όλες οι παράγραφοι, υποπαράγραφοι και χωρία της προδιαγραφής, κατ απόλυτη σειρά, όπως φαίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π). β. Στη στήλη (β) δηλώνεται αντίστοιχα απέναντι από κάθε παράγραφο ότι ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π. ή ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π. γ. Στη στήλη (γ) γίνεται αναφορά σε ενισχυτικά στοιχεία των αναγραφομένων στη στήλη (β), δηλ γιατί δεν συμφωνεί το εφόδιο με την προδιαγραφή ή τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του τα οποία το καθιστούν καλύτερο ποιοτικά από το προσδιοριζόμενο στην προδιαγραφή.

30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ Οκτώβριος 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α/Α Σημείο Ελέγχου Σχετικά Έγγραφα Παρατηρήσεις α β γ δ 1 Ασθένειες των ζώων από τα οποία ΠΔ 79/2007 προέρχεται το κρέας. 2 Υγειονομική επιθεώρηση των ΠΔ 79/2007 κοτόπουλων. 3 Υγειονομική επιθεώρηση των σφαγίων. ΠΔ 79/ Λειτουργία εγκαταστάσεων (Σφαγείο, ΠΔ 79/2007 εργαστήριο τεμαχισμού, αποθηκευτικοί χώροι) 5 Διαδικασίες τεμαχισμού και κατάψυξης ΠΔ 79/ Συνθήκες επεξεργασίας των σφαγίων ΠΔ 79/ Εφαρμογή συστήματος HACCP Άρθρο 8 ΠΔ 79/2007 Καν (ΕΚ) 853/2004 Καν (ΕΚ) 852/ Έναρξη και διάρκεια επεξεργασίας από ΒΔ 497/72 σφαγής. ΠΔ 678/82 9 Φόρτωση και στοίβαξη κρέατος Παρ

32

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα