Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"

Transcript

1 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4α ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/3,4δ,8 ΓΕΣ/ ΟΡ- ΟΙ/4 ΓΕΣ/ ΥΓ/Ε ΥΠ ΓΕΣ/ ΓΜΥ ΟΛΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/129/ Αριθµ. Σχ.4879 Αριθµ. Εγκυκλίου: 77 Αθήνα, 23 Μαΐου 2013 ΘΕΜΑ: Προσωπικό ιοικητικά ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 112/ , τ.α ). 1. Σας κοινοποιούµε το από Π «Αποστρατείες Υποστρατήγων και Ταξιαρχών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό 527/ ΦΕΚ (τγ ), αριθµός βεβαίωσης ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό ΥΕΘΑ/ΓΕΣ οικονοµικού έτους 2013, / /ΓΕΣ/ ΟΙ. 2. Οι αποστρατευόµενοι µε το παραπάνω Π αξιωµατικοί να διαγραφούν σύµφωνα µε το Ν 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωµατικών Ενόπλων υνάµεων» άρθρο 36 παρ. 1, µε ηµεροµηνία διαγραφής την Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4α και 4δ αποδεικτικά κοινοποιήσεως και δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαµονής τους (πόλη, οδός, αριθµός, αριθµός τηλεφώνου, Αστυνοµικό Τµήµα και ταχυδροµικός κώδικας του Αστυνοµικού Τµήµατος). Όµοιες δηλώσεις να υποβληθούν ως εξής: α. Στο ΓΕΣ/ ιεύθυνση Επιστρατεύσεως. β. Στην ΕΜΜ/ ιοίκηση Επιστρατεύσεως του τόπου καταγωγής../.

2 - 2 - γ. Στις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. 4. Στους αποστρατευόµενους να κοινοποιηθεί το Π αποστρατείας τους και να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαµονής τους, κατόπιν αναφοράς των ενδιαφεροµένων και µε έγκριση του 1 ου ΕΓ του αρµόδιου Σχηµατισµού. 5. Οι τηρούντες τα ατοµικά έγγραφα των αποστρατευόµενων αξιωµατικών [Ατοµικό φάκελο, Φύλλο ποιότητας (εφόσον υπάρχει) Βιβλιάριο Μητρώου, Ατοµικό ελτίο Υγείας, ελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα] να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: α. νση Όπλου - Σώµατος (1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατοµικού Φακέλου και καταχώρηση της τελευταίας µεταβολής της αποστρατείας του αξιωµατικού πλήρως αιτιολογηµένης. (2) Τήρηση του Ατοµικού Φακέλου επί εξάµηνο, για την χρησιµοποίησή του σε τυχόν εκκρεµότητες (προσφυγές, παράπονα κλπ) και µετά διαβίβαση αυτού µαζί µε το παλαιό Φύλλο Ποιότητας (αν υπάρχει) στη ΓΜΥ/ΓΕΣ. β. Σχηµατισµός, Συγκροτήµατα κλπ, Μονάδα από την οποία αποστρατεύονται (1) Ενηµέρωση και κλείσιµο του Βιβλιαρίου Μητρώου, ελτίου Υγείας και παραλαβή του ελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας και της Μεταλλικής τοιαύτης. (2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν συντοµότερο απ ευθείας στη ΓΜΥ/ΓΕΣ. (3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονοµικής Περιθάλψεως και διαβίβαση αυτών στη ΥΓ/ΓΕΣ. (4) Παραλαβή των ΒΙΜΑΥ και αποστολή τους στη ΥΠ/ΓΕΣ. 6. Σας υπενθυµίζουµε, ότι απαιτείται η άµεση υποβολή µε σήµα ή ΦΑΞ ( ) των στοιχείων οριστικής διαµονής (διεύθυνση - πόλη - ΤΚ και αριθµό τηλεφώνου) των αξιωµατικών οι οποίοι περιλαµβάνονται στην υπόψη εγκύκλιο για κοινοποίηση των αντίστοιχων πρακτικών κρίσεως τους προ της αποστρατείας τους. Ακριβές Αντίγραφο Ταξίαρχος ηµήτριος Μπουζέλος ΓΕΣ/ ιευθυντής ΙΜΣΠΡΟ Ανχης (ΠΖ ΕΥ) Νικόλαος Κολοκυθάς Τµηµατάρχης ΙΜΣΠΡΟ/4α

3 «Αποστρατείες Υποστρατήγων και Ταξιάρχων Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις: (1) Του Ν.1400/1973 «Περί Καταστάσεως των Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων» (ΦΕΚ Α 114). (2) Του Ν.2439/1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίµων Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων και άλλες ιατάξεις» (ΦΕΚ Α 219). (3) Των άρθρων 32 και 91 του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων υνάµεων Θέµατα ιοίκησης των Ενόπλων υνάµεων, Στρατολογίας και Συναφείς ιατάξεις» (ΦΕΚ Α 167). β. To από Π «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Συνταγµαταρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 301/ ). γ. Το από Π «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Ταξιαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 302/ ). δ. Το από Π «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και Προαγωγές Ταξιαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 307/ ). ε. Το από Π «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και Προαγωγές Συνταγµαταρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 316/ ). στ. Το από Π «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Συνταγµαταρχών Σωµάτων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 317/ ). ζ. Το από Π «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Ταξιαρχών Σωµάτων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 318/ ). η. Το από Π «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και Προαγωγές Συνταγµαταρχών Σωµάτων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 327/ ). θ. Την υπ' αριθµό 36/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού ι. Την υπ' αριθµό 37/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού ια. Την υπ' αριθµό 38/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού ιβ. Την υπ' αριθµό 39/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού ιγ. Την υπ' αριθµό 41/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας Αποφασίζουµε Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας: α. Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του Ν.2439/1996, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, µε το βαθµό που φέρουν:./.

4 - 2 - (1) Τους παρακάτω Υποστρατήγους Όπλων και Σωµάτων, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθµό του Ταξιάρχου ως ευδοκίµως τερµατίσαντες την σταδιοδροµία τους: (α) Πεζικού Στρατιδάκη Γεώργιο του Εµµανουήλ ΑΜ:43562, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Ρέθυµνο. (β) Πεζικού Πασχαλίδη ηµήτριο του Κωνσταντίνου ΑΜ:43587, που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Θεσσαλονίκη. (γ) Πεζικού Θαλασσινό Γεώργιο του Θεοφίλου ΑΜ:44008, που γεννήθηκε το έτος 1960 στη ράµα. (δ) Πεζικού ουρουκλή Θεοδόσιο του Άγγελου ΑΜ:44016, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Αγίασµα Καβάλας. (ε) ιαβιβάσεων Πανταζάτο Σπυρίδωνα του ηµητρίου ΑΜ:44037, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα Αττικής. (στ) Πεζικού Κουρουβασίλη Περικλή του Νικολάου ΑΜ:44076, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Κιλκίς. (ζ) Αεροπορίας Στρατού Μανιάτη Κωνσταντίνο του Βασιλείου ΑΜ:44110, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα Αττικής. (η) Πυροβολικού Μανωλούδη Βλάσιο του ηµητρίου ΑΜ:44121, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Κοµοτηνή Ροδόπης. (θ) Πεζικού Σεϊµένογλου Θεόδωρο του Γεωργίου ΑΜ:44028, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη. (ι) Πεζικού Κοµµατά Κωνσταντίνο του Νικολάου ΑΜ:44114, που γεννήθηκε το έτος 1960 στη ράµα. (ια) Πεζικού Γεωργίου Νάκο του Νικολάου ΑΜ:44078, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καλοσκοπή Φωκίδας. ι(β) Πυροβολικού ασκαλάκη Ιπποκράτη του Αθανασίου ΑΜ:44500, που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Θεσσαλονίκη. (ιγ) Πυροβολικού Λειβαδίτη Χρήστο του ηµητρίου ΑΜ:44522, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Σαλαµίνα Αττικής. (ιδ) Πεζικού Ζυµπερδίκα Φώτιο του Βασιλείου ΑΜ:44534, που γεννήθηκε το έτος 1959 στον Εµµανουήλ Παππά Σερρών. (ιε) Πεζικού Τσαγγαρά Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνα ΑΜ:44536, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα Αττικής. (ιστ) Πυροβολικού Τσεβά Νικόλαο του Χρήστου ΑΜ:44540, που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Κορωπί Αττικής. (ιζ) Πεζικού Χούπη Κωνσταντίνο του Χαρίτωνα ΑΜ:44559, που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Θεσσαλονίκη. (ιη) Ιππικού Τεθωρακισµένων Κούσαντα Κωνσταντίνο του Νικολάου ΑΜ:44562, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου. (ιθ) ιαβιβάσεων Γιαννόπουλο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:44566, που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Κάτω Νευροκόπι ράµας. (κ) Πεζικού Λεοντάρη ηµήτριο του Λάµπρου ΑΜ:44580, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο οµοκό Φθιώτιδας. (κα) Πεζικού Ευαγγελίδη ηµήτριο του Λαζάρου ΑΜ:44590, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αµµουδιά Σερρών. (κβ) Πεζικού Παπαχρήστου Κωνσταντίνο του Μιχαήλ ΑΜ:44597, που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Θεσσαλονίκη. (κγ) Πεζικού άλλα Γεώργιο του Θεοδώρου ΑΜ:44615, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Πτολεµαΐδα Κοζάνης. (κδ) Πεζικού Παπασάββα Χρήστο του Γεωργίου ΑΜ:44648, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Κοζάνη.

5 - 3 - (κε) Πυροβολικού Ηλιάδη ηµήτριο του Αριστείδη ΑΜ:44924, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη. (κστ) Πυροβολικού Σπιταδάκη Στυλιανό-Εµµανουήλ του Σταµατίου ΑΜ:44927, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Ρέθυµνο. (κζ) Πεζικού αβιώτη Λάµπρο του Γεωργίου ΑΜ:44936, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Ναύπλιο Αιτωλοακαρνανίας. (κη) Τεχνικού Μπερέτη Θεόδωρο του Παναγιώτη ΑΜ:44222, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Κάρυστο Ευβοίας. (κθ) Εφοδιασµού Μεταφορών Σαπουντζή Αθανάσιο του Ευαγγέλου ΑΜ:43653, που γεννήθηκε το έτος 1959 στις Σέρρες. (λ) Εφοδιασµού Μεταφορών Παντούλια Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:44728, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Καστριά Αχαΐας. (λα) Εφοδιασµού Μεταφορών Τάκο Βασίλειο του Χρήστου ΑΜ:44733, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Κατερίνη Πιερίας. (λβ) Υγειονοµικού Ιατρών Λειβαδιώτη Κάσσανδρο του Νικολάου ΑΜ:43691, που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Θεσσαλονίκη. (λγ) Υγειονοµικού Ιατρών Πανάγου Εµµανουήλ του Βασιλείου ΑΜ:44269, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα Αττικής. (λδ) Γεωγραφικού Μήττα Βασίλειο του Γεωργίου ΑΜ:44018, που γεννήθηκε το έτος 1959 στον Παράδεισο Καβάλας. (2) Τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων και Σωµάτων, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθµό του Συνταγµατάρχη ως ευδοκίµως τερµατίσαντες την σταδιοδροµία τους: (α) ιαβιβάσεων εσύπρη Αλέξανδρο του Ιωάννη ΑΜ:44599, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Ερµούπολη Σύρου. (β) Πεζικού Τσιούτρα Αλέξανδρο του Σωτηρίου ΑΜ:44613, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Πουρνάρι Λάρισας. (γ) ιαβιβάσεων Φλεβοτόµο Αντώνιο του Νικολάου ΑΜ:44617, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αµαλιάδα Ηλείας. (δ) ιαβιβάσεων Λαλά Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:44635, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα Αττικής. (ε) Πεζικού Παντελαίο Γεώργιο του Ανδρέα ΑΜ:44651, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής. (στ) Πυροβολικού Κέρογλου Στυλιανό του Ιωάννη ΑΜ:44662, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Κέα Κυκλάδων. (ζ) Πυροβολικού Παπαδόπουλο Αθανάσιο του Στεφάνου ΑΜ:44672, που γεννήθηκε το έτος 1961 στα Βρυσικά Έβρου. (η) Μηχανικού Κορκόντζελο Θεµιστοκλή του Κωνσταντίνου ΑΜ:44703, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα Αττικής. (θ) Πεζικού Καραµπατζάκη Σωτήριο του Γεωργίου ΑΜ:44959, που γεννήθηκε το έτος 1962 στα Μαράσια Έβρου. (ι) Πεζικού Ήτουνα Γεώργιο του Παντελή ΑΜ:44960, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Περιστέρι Αττικής. (ια) ιαβιβάσεων Μωραϊτάκη Χρήστο του Άγγελου ΑΜ:44963, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα Αττικής. (ιβ) Πεζικού Σαρδέλλη Ταξιάρχη του ηµητρίου ΑΜ:44965, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα Αττικής. (ιγ) ιαβιβάσεων Σκουρλέτο Αριστόδηµο του Ηλία ΑΜ:44981, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Άµφισσα Φωκίδας. (ιδ) Πυροβολικού Σαµαρά Χρήστο του Παντελή ΑΜ:44986, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Φλώρινα.

6 - 4 - (ιε) Ιππικού Τεθωρακισµένων Χύτα Χρήστο του Γεωργίου ΑΜ:44996, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Άρτα. (ιστ) Πεζικού Κουτσοµπίνα ηµήτριο του Κωνσταντίνου ΑΜ:45012, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. (ιζ) Πεζικού Παπατσίµπα Κωνσταντίνο του Μιχαήλ ΑΜ:45019, που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Γοργόµυλο Πρέβεζας. (ιη) Πεζικού Νάκο Παναγιώτη του Παυσανία ΑΜ:45020, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αγία Παρασκευή Ιωαννίνων. (ιθ) Πυροβολικού Τσολάκη Χρήστο του Βασιλείου ΑΜ:45024, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη. (κ) Πεζικού Μπαϊράµη Αθανάσιο του Γεωργίου ΑΜ:45029, που γεννήθηκε το έτος 1962 στον Κολινδρό Πιερίας. (κα) ιαβιβάσεων Μεσσήνη ηµοσθένη του Αλεξάνδρου ΑΜ:45041, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα Αττικής. (κβ) Πεζικού Καραπάνο Ιωάννη του ηµητρίου ΑΜ:45043, που γεννήθηκε το έτος 1960 στους Προµάχους Πέλλας. (κγ) Πυροβολικού Χαλιακόπουλο Ιωάννη του Χαραλάµπους ΑΜ:45109, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Χαλκίδα Ευβοίας. (κδ) ιαβιβάσεων Βελλή ηµήτριο του Αθανασίου ΑΜ:45122, που γεννήθηκε το έτος 1959 στα Ιωάννινα. (κε) Μηχανικού Κοσµά Ανδρέα του Κοσµά ΑΜ:45142, που γεννήθηκε το έτος 1961 στον Πειραιά Αττικής. (κστ) Πεζικού Νταραγιάννη Αθανάσιο του Πέτρου ΑΜ:45587, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Άρτα. (κζ) Πυροβολικού Σούµπαση Χρήστο του Βασιλείου ΑΜ:45590, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη. (κη) Πυροβολικού Παύλου Κωνσταντίνο του Γεωργίου ΑΜ:45629, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Πέραµα Ιωαννίνων. (κθ) Πυροβολικού Μαρδάνη Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:45667, που γεννήθηκε το έτος 1964 στα Τρίκαλα. (λ) Πυροβολικού Βασιλόπουλο Στέργιο του Θωµά ΑΜ:45668, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Κοζάνη. (λα) Πυροβολικού Μυλωνάκη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:45690, που γεννήθηκε το έτος 1962 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. (λβ) Πυροβολικού Χαλκίδη ηµήτριο του Σάββα ΑΜ:45706, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Εξοχή ράµας. (λγ) Μηχανικού Σίµο Αντώνιο του Παύλου ΑΜ:45707, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Βαθύ Σάµου. (λδ) Πεζικού Τούµπη Σεραφείµ του Κωνσταντίνου ΑΜ:45720, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα Αττικής. (λε) ιαβιβάσεων Βάσιο Παναγιώτη του Ανδρέα ΑΜ:45722, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Πρέβεζα. (λστ) Πεζικού Μαϊτό ηµήτριο του Γεωργίου ΑΜ:45751, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Γαλανάδο Κυκλάδων. (λζ) Πεζικού Ρόµπολα Βασίλειο του Νικολάου ΑΜ:46206, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Ρέθυµνο. (λη) Πυροβολικού Πατενιατζή Παύλο του Λεωνίδα ΑΜ:46221, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. (λθ) Πεζικού Γουρλή Μάρκο του Κωνσταντίνου ΑΜ:46230, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Χίο.

7 - 5 - (µ) Ιππικού Τεθωρακισµένων Ντάλα Γεώργιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:46244, που γεννήθηκε το έτος 1963 στον Πειραιά Αττικής. (µα) Ιππικού Τεθωρακισµένων Φιλιππόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα ΑΜ:46257, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Έδεσσα Πέλλας. (µβ) Πεζικού Μαυρίδη ηµήτριο του Κωνσταντίνου ΑΜ:46264, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Καβάλα. (µγ) Πυροβολικού Χαϊµαλά Νικόλαο του Σταύρου ΑΜ:46269, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Λάρισα. (µδ) Μηχανικού Γεωργίου Αλέξιο του Συµεών ΑΜ:46335, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. (µε) Πεζικού Ντάτο Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:46346, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Ανθόφυτο Κιλκίς. (µστ) Πεζικού Πολυζώη Ηλία του Νικολάου ΑΜ:46361, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Πάτρα Αχαΐας. (µζ) ιαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Θεοφανόπουλο Κωνσταντίνο του Ζήση ΑΜ:46369, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Λιβαδειά Βοιωτίας. (µη) Πεζικού Κουφάκη Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:46380, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Τυχερό Έβρου. (µθ) Πεζικού Σαββανίδη Χρήστο του Παναγιώτη ΑΜ:46381, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα Αττικής. (ν) Πεζικού Περιστεράκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:46383, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα Αττικής. (να) Πεζικού Κίτσο Θεόδωρο του Βασιλείου ΑΜ:46386, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα Αττικής. (νβ) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κλάδο Ανδρέα του Αντωνίου ΑΜ:46396, που γεννήθηκε το έτος 1963 στα Λιβάδια Ρεθύµνου. (νγ) Πεζικού Τσολακίδη Αθανάσιο του ηµητρίου ΑΜ:46400, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου. (νδ) Πεζικού Μιχαλόπουλο ηµήτριο του Ιωάννη ΑΜ:46402, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα Αττικής. (νε) Πυροβολικού Παπακωνσταντίνου Γεώργιο του Χαραλάµπους ΑΜ:46411, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Λιβαδειά Βοιωτίας. (νστ) Πεζικού Μουστακαλή Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:46426, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας. (νζ) Πεζικού Πανούση Γεώργιο του Ιωάννη ΑΜ:45033, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Πάτρα Αχαΐας. (νη) Πυροβολικού Μπακογιάννη Στυλιανό του Ιωάννη ΑΜ:46682, που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Νίκαια Αττικής. (νθ) Πεζικού Τσιάκο Βασίλειο του Παναγιώτη ΑΜ:46718, που γεννήθηκε το έτος 1965 στον Πειραιά Αττικής. (ξ) Πεζικού Παπαδόπουλο Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:46736, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Κοζάνη. (ξα) Πεζικού Βουτσή ηµήτριο του Νικολάου ΑΜ:46750, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Βόλο Μαγνησίας. (ξβ) Πεζικού Χούσο Ευάγγελο του Ευγένιου ΑΜ:46753, που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Ιωάννινα. (ξγ) Αεροπορίας Στρατού Αλήτσιο Αστέριο του Χρήστου ΑΜ:46785, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα Αττικής. (ξδ) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παστρικό Εµµανουήλ του Ζαχαρία ΑΜ:46804, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα Αττικής.

8 - 6 - (ξε) Αεροπορίας Στρατού αµουλάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:46810, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Κοζάνη. (ξστ) Πεζικού Κλεφτάκη Θεόδωρο του Μενέλαου ΑΜ:46815, που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Ιωάννινα. (ξζ) ιαβιβάσεων Καρύδα Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:46828, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα Αττικής. (ξη) Μηχανικού Καλαντζή Κωνσταντίνο του Ιωάννη ΑΜ:46830, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα Αττικής. (ξθ) Πεζικού Καρανικόλα Γεώργιο του Αλεξάνδρου ΑΜ:46838 που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Λέρο ωδεκανήσου. (ο) Πεζικού Αποστολάκη Φίλιππο του Εµµανουήλ ΑΜ:46843, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα Αττικής. (οα) ιαβιβάσεων Παγουλάτο Σάββα του Ιωάννη ΑΜ:46847, που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. (οβ) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ιωαννίδη Ιωακείµ του Κωνσταντίνου ΑΜ:46859, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Κοµοτηνή Ροδόπης. (ογ) Πυροβολικού Παχωπό Εµµανουήλ του Σπυρίδωνα ΑΜ:46867, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Κερατσίνι Αττικής. (οδ) Πυροβολικού Καραµπέρη ηµήτριο του Γεωργίου ΑΜ:45147, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα Αττικής. (οε) Τεχνικού Μπουρίκα Ηλία του Παναγιώτη ΑΜ:44248, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Καλαµάτα Μεσσηνίας. (οστ) Τεχνικού Τασµαλάκη Ευάγγελο του Πολυχρόνη ΑΜ:45160, που γεννήθηκε το έτος 1962 στους Γιατράδες Έβρου. (οζ) Τεχνικού ίγκα Θεόδωρο του ηµητρίου ΑΜ:46431, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Άγιο Πνεύµα Σερρών. (οη) Εφοδιασµού Μεταφορών Μανώλη Σταύρο του Αλεξάνδρου ΑΜ:44741, που γεννήθηκε το έτος 1959 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. (οθ) Εφοδιασµού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Παυλίδη Χρήστο του Παναγιώτη ΑΜ:45184, που γεννήθηκε το έτος 1960 στον Πολύσιτο Ξάνθης. (π) Εφοδιασµού Μεταφορών Παπασπύρου Κωνσταντίνο του Βασιλείου ΑΜ:45158, που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. (πα) Εφοδιασµού Μεταφορών ασκαλάκη Εµµανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:45163, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Χριστό Λασιθίου. (πβ) Εφοδιασµού Μεταφορών Βανίδη Ηλία του Βαΐτση ΑΜ:45811, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Θυρέα Έβρου. (πγ) Εφοδιασµού Μεταφορών Λυµπίκη ηµήτριο του Χρήστου ΑΜ:45813, που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι Λάρισας. (πδ) Εφοδιασµού Μεταφορών Φώκο Ανέστη του ήµου ΑΜ:46449, που γεννήθηκε το έτος 1964 στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. (πε) Υλικού Πολέµου Κωτσίδη Αριστοτέλη του Παναγιώτη ΑΜ:44228, που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Αναρράχη Κοζάνης. (πστ) Υλικού Πολέµου Κόφφα ηµήτριο του Στεφάνου ΑΜ:44746, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Καρδίτσα. (πζ) Υλικού Πολέµου Σανταµούρη Νικόλαο του Αγάπιου ΑΜ:45182, που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Ηράκλειο. (πη) Υλικού Πολέµου Ευθυµίου Γεώργιο του Παναγιώτη ΑΜ:45780, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Λαµία Φθιώτιδας. (πθ) Έρευνας Πληροφορικής Ταµπακόπουλο Παντελή του Νικολάου ΑΜ:46274, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα Αττικής.

9 - 7 - (ρ) Υγειονοµικού Ιατρών Κοσµατόπουλο Φώτιο του Αχιλλέα ΑΜ:47171, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κοζάνη. (ρα) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Χατζηγεωργίου Άννα του ηµητρίου ΑΜ:45293, που γεννήθηκε το έτος 1958 στον Κυπρίνο Έβρου. (ρβ) Οικονοµικού Μερέτη ηµήτριο του Αναστασίου ΑΜ:44843, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου. (ργ) Ελεγκτικού Μπέλτσιο Αντώνιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:45815, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Λάρισα. β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4γ(1) του άρθρου 21 του Ν.2439/1996 τους παρακάτω Υποστρατήγους οι οποίοι κρίθηκαν στο βαθµό του Ταξιάρχου ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξελίξεως και συµπληρώνουν 35ετία: (1) Υγειονοµικού Φαρµακοποιών εµερτζή ηµήτριο του Νικολάου ΑΜ:44398, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Στρυµονικό Σερρών. (2) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Παπαδοπούλου Παρασκευή του ηµητρίου ΑΜ:45284, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Έδεσσα Πέλλας. Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα