«ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»"

Transcript

1 «ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΟΜΙΛΙΑ του ηµήτρη ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ Η ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ 04 ΜΑΪΟΥ

2 Κυρίες, Κύριοι Κατ αρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την συµµετοχή σας στην Ηµερίδα διαβούλευσης για την «Μελέτη για την ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιηµένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης για ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος στη υτική Μακεδονία για µία ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη» µε την ένωση των εταιριών ΑΝΚΟ και EURICON E.Π.Ε. Οι µελέτες αφορούν την κατάδειξη νέων διεξόδων στους αγρότες, που τυχόν επιθυµούν να φύγουν από τις παρούσες καλλιέργειες και να κατευθυνθούν προς άλλες δραστηριότητες. Επιπροσθέτως θα ληφθούν υπόψη νέες µέθοδοι καλλιέργειας για τη µείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να σχηµατισθούν βιώσιµες εκµεταλλεύσεις, ενώ θα εκτιµηθούν οι τοπικές δυνατότητες µεταποίησης και τυποποίησης, ώστε να επιτευχθεί υψηλή προστιθέµενη αξία στα αγροτικά προϊόντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους παρευρισκοµένους που ταξίδεψαν για να είναι σήµερα εδώ, προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες της Ηµερίδας διαβούλευσης και να εκφράσω την βεβαιότητά µου ότι µε πνεύµα συναίνεσης και καλής συνεργασίας θα καταλήξουµε σε συµπεράσµατα, που θα αποβούν εποικοδοµητικά στην πορεία Αναδιάρθρωσης του Αγροτικού Τοµέα και θα µπορέσουµε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε µε µεγαλύτερη επιτυχία την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο που σήµερα είναι το µείζον θέµα της χώρας µας. H οµιλία µου έχει σαν στόχο την ανάπτυξη διάλογου γόνιµου και αποδοτικού για την Αναδιάρθρωση του Αγροτικού Τοµέα µε ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας µέσω των προγραµµάτων της Ε.Ε. και των προοπτικών της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου : Στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ ΚΠΣ, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ειδικότερα η Ειδική Γραµµατεία του Γ ΚΠΣ έχει σηµειωθεί σηµαντική επιτάχυνση των ρυθµών υλοποίησης, δεδοµένου ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι ενέργειες 2

3 αξιολόγησης των προτάσεων και έκδοσης εγκριτικών αποφάσεων προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων για το σύνολο σχεδόν των προκηρύξεων, που δηµοσιεύτηκαν στο προηγούµενο διάστηµα. Ο Κανόνας «ν+2» στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων επιτεύχθηκε. Συγκεκριµένα, µέχρι τέλους Φεβρουάριου 2004 η απορρόφηση στα 4 Επιχειρησιακά Προγράµµατα ήταν : 22,3% στο Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου µε.. 396,5 εκ, 22,3% στο Ε.Π. Αλιεία µε.. 71,8 εκ, 10,2% στην Κ.Π. Leader+ µε.. 25,1 εκ και 44,9% στο Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης µε εκ. Μέχρι οι τελικές απορροφήσεις (µε βάση την ηµόσια απάνη) στα 4 Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι : 59,5% στο Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου µε ,23 εκ., ή 68,12% µε βάση την αρχική. του Προγράµµατος 58% στο Ε.Π. Αλιεία µε.. 191,66εκ., 59,4% µε βάση την αρχική.. του Προγράµµατος 58,33% στην Κ.Π. Leader+ µε.. 149,258 εκ. ή 62,85% µε βάση την αρχική κατανοµή των διαθεσίµων πιστώσεων 95,95% στο Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης µε ,98 εκ. και 105,6% µε Κοινοτική Συµµετοχή 1028,75 εκ. Με την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ., και την έγκριση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Νοεµβρίου 2004 µε την απόφαση Ε(2004)4571/ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εξασφαλίστηκαν πρόσθετες πιστώσεις ύψους 360 εκατ. στην ηµόσια 3

4 απάνη του Προγράµµατος, σε επιβράβευση των καλών επιδόσεων που έχει µέχρι σήµερα το Πρόγραµµα, προερχόµενα από τα Αποθεµατικά Επίδοσης και Προγραµµατισµού του Γ ΚΠΣ. Έτσι η συνολική ηµόσια απάνη που διατίθεται για έργα στον Αγροτικό Τοµέα µέσω του ΕΠΑΑ-ΑΥ ανέρχεται πλέον σε εκατοµµύρια. Στο Ε.Π. Αλιεία, έως σήµερα έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των Μέτρων ενώ έχει προκηρυχθεί το 100% της ηµόσιας απάνης του προγράµµατος. Με την υπ αριθ. C(2004) 5344/ Aπόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα την εισροή πρόσθετων πόρων. Συγκεκριµένα προστέθηκαν πιστώσεις ύψους στην ηµόσια απάνη του Προγράµµατος προερχόµενες από το αποθεµατικό επίδοσης του Γ ΚΠΣ. Έτσι η συνολική ηµόσια απάνη του προγράµµατος ανέρχεται πλέον στα Σχετικά µε την Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader+ υπενθυµίζουµε ότι το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2003 και κατά συνέπεια ο χρόνος εφαρµογής του δεν υπερβαίνει τους 48 µήνες. Ήδη από τον Μάιο του 2004 στις Ο.Τ.. έχει κατανεµηθεί προσθετή πίστωση και έχουν εγκριθεί συνολικά από τις 40 Οµάδες Τοπικής ράσης 493 Έργα συνολικής ηµόσιας απάνης η οποία αντιστοιχεί στο 99% του προγράµµατος. Τέλος οι 40 Οµάδες Τοπικής ράσης (Ο.Τ..) στην πλειονότητα τους ανταποκρίθηκαν στη πρόκληση και µετά τον επανακαθορισµό των στόχων και τις νέες οδηγίες κάλυψαν το χαµένο χρόνο χωρίς την οποιαδήποτε απώλεια πόρων που ήταν βέβαια αν συνεχιζόταν ο ρυθµός του προηγουµένου έτους. Με την υπ αριθ. 2293/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων, έγινε κατανοµή πόρων ύψους στις Ο.Τ.. ανάλογα µε τις επιδόσεις που παρουσίασε κάθε Ο.Τ.. µέχρι

5 Όσον αφορά το Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη καλύφθηκε µε την λήξη του Προγράµµατος το 105% της Κοινοτικής Συµµετοχής του Προγράµµατος. Σήµερα µέσα από το πρόγραµµα Πρόωρης Συνταξιοδότησης (Άξονας 1) έχουν ενταχθεί δικαιούχοι αγρότες. Το Πρόγραµµα δέχεται αιτήσεις τρεις φορές το χρόνο και εντάσσει νέους δικαιούχους ανά έτος στον πρόγραµµα Εξισωτική Αποζηµίωση (Άξονας 2) σήµερα έχουν ενταχθεί δικαιούχοι. Για τη µείωση της νιτρορύπανσης στη Θεσσαλία, Κωπαϊδα, Φθιώτιδα και Ηλεία έγιναν δύο προκηρύξεις και εντάχθηκαν 736 δικαιούχοι για στρέµµατα. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση αιτήσεων για έκταση στρέµµατα. Έγιναν επίσης προκηρύξεις στο Μέτρο 3.1 Βιολογική Γεωργία και στο Μέτρο 3.2 Βιολογική Κτηνοτροφία. Όσον αφορά στην υλοποίηση των ηµοσίων Εγγειοβελτιωτικών Έργων: Η µεγάλη διαφορά µεταξύ των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν σε ότι αφορά την υλοποίηση µε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηµόσιων Έργων Αγροτικής Ανάπτυξης, φαίνεται συγκρίνοντας τα µεγέθη των δηµοπρατηθέντων και συµβασιοποιηθέντων έργων από την έναρξη του Γ ΚΠΣ έως σήµερα. Συγκεκριµένα από το 2000 έως τον Μάρτιο 2004 είχαν δηµοπρατηθεί 4 έργα συνολικού προϋπολογισµού 43,89 εκατ. : 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΥ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΠΕΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ προϋπολογισµού 2,63 εκατ.. 2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡ. ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΠΑΜΦΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ προϋπολογισµού 8,46 εκατ.. 5

6 3. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ προϋπολογισµού 14,32 εκατ.. 4. ΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΙΩΡΥΓΩΝ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΜΟΡΝΟΥ Ν. ΦΩΚΙ ΑΣ προϋπολογισµού 18,48 εκατ., των οποίων οι συµβάσεις υπογράφηκαν µετά τον Μάρτιο του 2004 και τα έργα υλοποιούνται σήµερα κανονικά από την Kυβέρνηση της Νέας ηµοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν τα έργα του Β ΚΠΣ ως έργα γέφυρες στο Γ ΚΠΣ : 1. ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ προϋπολογισµού 9,93 εκατ.. 2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προϋπολογισµού 7,20 εκατ.. 3. ΦΡΑΓΜΑ ΒΡΑΧΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ προϋπολογισµού 5,45 εκατ. (Β και Γ ΚΠΣ) (κατασκευάσθηκε το 92% του έργου ενώ το υπόλοιπο θα κατασκευαστεί παράλληλα µε το έργο της κατασκευής των αρδευτικών δικτύων αξιοποίησης του φράγµατος που ήδη έχει δηµοπρατηθεί στις ) Συνεπώς, από το 1997 επι κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ υπεγράφησαν 3 συµβάσεις που σηµατοδοτούν και την έναρξη των έργων, στα παραπάνω 3 µόνο έργα συνολικού προϋπολογισµού 22,58 εκατ.. Από τον Μάρτιο του 2004 µε δεδοµένη την αδυναµία ένταξης νέων έργων αποκλειστικά χρηµατοδοτούµενων από Εθνικές Πιστώσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΥΠΟΙΟ, η νέα πολιτική ηγεσία έδωσε νέες κατευθύνσεις µε έµφαση στον ορθολογικό σχεδιασµό, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στη διαχείριση των υδατικών πόρων και την άρτια αξιοποίηση των διατιθέµενων Κοινοτικών Πόρων. Στα πλαίσια του Μέτρου 6.2 του ΕΠΑΑ-ΑΥ υλοποιούµε µε γρηγορότερους ρυθµούς τα ήδη ενταγµένα έργα ήτοι 11 έργα συνολικού προϋπολογισµού 188,75 εκατ. τα οποία δηµοπρατήθηκαν από την Κυβέρνηση της Νέας ηµοκρατίας: 6

7 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΖΩΝΗΣ 2Ζ ΑΡΤΖΑΝ- ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ προϋπολογισµού 21,7 εκατ.. 2. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤ. ΙΚΤΥΩΝ ΖΩΝΩΝ Α ΚΑΙ Β ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προϋπολογισµού 56 εκατ.. 3. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΙΙου ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Ζώνης Αδελφικού προϋπολογισµού 15,35 εκατ.. 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ προϋπολογισµού 15,35 εκατ.. 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ προϋπολογισµού 8,47 εκατ.. 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΕΚΑΜΠΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ προϋπολογισµού 11,87 εκατ.. 7. ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝ ΗΛΑΣ Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ προϋπολογισµού 20,54 εκατ.. 8. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΦΑΝΩΝ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ προϋπολογισµού 3,73 εκατ.. 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προϋπολογισµού 2,60 εκατ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ ΧΙΟΥ προϋπολογισµού 18,54 εκατ. 11. ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π/Υ 14,6 εκατ.. Συγχρόνως, µετά το Μάρτιο του 2004 εντάξαµε στο Γ ΚΠΣ και υλοποιούµε ακόµη 31 νέα έργα συνολικού προϋπολογισµού 236,68 εκατ. που δεν υπήρχαν στο πρόγραµµα: 7

8 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Ν. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ. Π/Υ 17,88 εκατ.. 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2. Π/Υ 2,5 εκατ.. 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ & ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Π/Υ 10,46 εκατ.. 4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΩΠΑΪ ΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Π/Υ 10,7 εκατ.. 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ2 Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Π/Υ 4,68 εκατ.. 6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΟΥΝΤΑ Ν. ΛΕΣΒΟΥ. Π/Υ 1,37 εκατ.. 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ. Π/Υ 3,7 εκατ.. 8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΙΚΤΥΑ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Π/Υ 27,82 εκατ.. 9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι & ΙΙ & ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ1 ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΜΑΡΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Π/Υ 15,74 εκατ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. Π/Υ 2,27 εκατ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. Π/Υ 4,74 εκατ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΖΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ. Π/Υ 6,29 εκατ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΓΟΜΦΩΝ Ν. ΤΡΙΚάλων. Π/Υ 0,77 εκατ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΛΑΝΙ ΙΑΣ ΜΑΡΑΘΟΚΙΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ. Π/Υ 0,68 εκατ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟ ΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. Π/Υ 1,27 εκατ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΝΕΣΣΩΝΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. Π/Υ 0,97 εκατ.. 8

9 17. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΦΙΣΚΟΥ- ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ-ΜΕΛΙΣΣΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. Π/Υ 0,720 εκατ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Π/Υ 1,25 εκατ. 19. ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΓΡΙΑΣ-ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Π/Υ 1,04 εκατ ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Π/Υ 49,95 εκατ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΈΛΟΥΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ. Π/Υ 4,60 εκατ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝΟΥ-ΦΩΤΑ ΑΣ- ΒΑΛΟΜΑΝΤΡΙ-ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ- ΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΡΟΓΓΙΩΝ- ΕΝ ΡΟΧΩΡΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Π/Υ 3,00εκατ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΠΟΥΓΑΖΙ» ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ. Π/Υ 2,20εκατ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΩΡΥΓΑΣ ΑΠΟ ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Π/Υ 0,904 εκατ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΥΛΛΟΥ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Π/Υ 0,678 εκατ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ-ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Π/Υ 1,428 εκατ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΥ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΙΣΩΝΙΑΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π/Υ 0,75 εκατ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π/Υ 20,7 εκατ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ.ΑΡΧΑΝΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π/Υ 9,889 εκατ ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΣΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π/Υ 1,44 εκατ ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Π/Υ 26,24 εκατ.. 9

10 Συνεπώς, από την Κυβέρνηση της Νέας ηµοκρατίας υλοποιούνται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ συνολικά 46 ηµόσια Έργα συνολικού προϋπολογισµού 469,32 εκατ.. Παράλληλα σε 40 επιλεγµένες ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας, δηλαδή σε 223 Καποδιστριακούς ήµους και Κοινότητες υλοποιούµε 960 µικρά ηµόσια Έργα προϋπολογισµού µέχρι το καθένα και συνολικού προϋπολογισµού 263 εκατ. των οποίων όλες οι σχετικές συµβάσεις υπογράφηκαν µετά τις 8/3/2004. Ταυτόχρονα προετοιµαζόµαστε έγκαιρα µαζί µε τους συναρµόδιους φορείς για την Προγραµµατική Περίοδο , ώστε να προχωρήσουµε στη κατασκευή και άλλων έργων που θα αναβαθµίσουν την ύπαιθρό µας. Εκπονούµε σε οριστικό στάδιο µελέτες ωρίµανσης και προετοιµασίας εγγειοβελτιωτικών έργων συνολικής δαπάνης 10 εκατ. περίπου, των οποίων τα αντίστοιχα έργα θα ενταχθούν στο ΚΠΣ. Προγραµµατίζουµε σε ολόκληρη την Ελλάδα ηµόσια Εγγειοβελτιωτικά έργα Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισµού 800 εκατ. περίπου. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα στις τελευταίες προκηρύξεις του Γ ΚΠΣ, έχουν δοθεί εντολές στις αρµόδιες υπηρεσίες για την απλούστευση των διαδικασιών κυρίως όσον αφορά τα παρακάτω Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (Ε.Π.Α.Α-Α.Υ.): Σχετικά µε τα Μέτρα του ΕΠΑΑ-ΑΥ που έχουν τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα και σε σχέση µε την εξέλιξή τους στο χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη Επιτροπή Παρακολούθησης, σας γνωρίζω τα εξής : Για το Μέτρο 1.1 που αφορά στις Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις τα γνωστά σε όλους Σχέδια Βελτίωσης, ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης των περίπου επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στις 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 στα πλαίσια της 4 ης Προκήρυξης του Μέτρου, προϋπολογισµού 144 εκ. Ήδη θα δοθούν και πρόσθετες πιστώσεις 75 εκ. ώστε να καλυφθεί το 70-80% των επιλαχόντων. 10

11 Για το Μέτρο 2.1 που αφορά στις Επενδύσεις στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων στα τέλη του Α εξαµήνου του 2006, έχουν αποσταλεί οι προεγκρίσεις στους ενδιαφερόµενους και έχει ξεκινήσει η υπογραφή των οριστικών εγκρίσεων. Είναι η 3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις Επενδύσεις µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων µε διαθέσιµη ηµόσια απάνη 180 εκ ευρώ και είχε τεράστια επιτυχία αφού συγκέντρωσε 1006 επενδυτικά Σχέδια ηµόσιας απάνης 610 εκ ευρώ και προϋπολογισµού άνω του 1 δις 100 εκ ευρώ. Το περασµένο καλοκαίρι, πραγµατοποιήθηκε η 5 η και τελευταία προκήρυξη των Νέων Γεωργών, για την οποία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων και ήδη ολοκληρώθηκαν οι πληρωµές της Α δόσης. Στον Άξονα 7 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) από την τελευταία προκήρυξη των µικρών δηµοσίων έργων στις 12 εκεµβρίου 2005 αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν 340 έργα συνολικού προϋπολογισµού 110 εκατ.. Παράλληλα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών έργων της 2 ης προκήρυξης και αποστάλθηκαν 598 αποφάσεις προέγκρισης συνολικής ηµόσιας απάνης 60,8 εκ.. Στο περιορισµό των δικαιολογητικών στα απολύτως απαραίτητα, Για παράδειγµα εξαλείφεται η υποχρέωση της υποβολής πιστοποιητικών βαρών ως προαπαιτούµενο πιστοποιητικό Φακέλου Υποψηφιότητας, πιστοποιητικά µη πτώχευσης, χάρτες προσανατολισµού, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, Στο Μέτρο 1.1 απαλείφεται η υποχρέωση υποβολής οδηγιών χρήσεως των µηχανηµάτων, επίσηµης µετάφρασης τιµολογίων εξωτερικού και της εγγύησης καλής λειτουργίας. εν απαιτείται ο υποψήφιος του Μέτρου 1.1 να επισυνάψει δικαιολογητικά τα οποία εκδίδει η οικία υπηρεσία υποδοχής του 11

12 φακέλου. Απλά η υπηρεσία αυτή υποχρεούται να τοποθετήσει τα δικαιολογητικά αυτά στο φάκελο του Υποψηφίου. Στη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης των Προγραµµάτων, Για παράδειγµα συστάθηκε νέα Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων γεωργικού Ταµείου (ΕΓΤΠΕ-Π) Προσανατολισµός, προκειµένου να λειτουργήσει ως τελικός δικαιούχος των ΜΕΤΡΩΝ 1.1 ΚΑΙ 3.1 καθώς και των Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΑΞΟΝΑ 7 ΟΠΑΑΧ Στην επιτάχυνση των προθεσµιών για την έκδοση εγκριτικών πράξεων, µε την αλλαγή φορέων υποδοχής των προτάσεων αιτήσεων των ενδιαφεροµένων. Ειδικά θέλω να επισηµάνω ότι µέσα από επτά ράσεις των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δίνεται η ευκαιρία σε 272 ήµους και Κοινότητες της χώρας, να αξιοποιήσουν κονδύλια συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις εγκρίνονται θα χρηµατοδοτούνται κατά 30,68% από Εθνικούς πόρους και κατά 69,32% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Αναλυτικά στην επόµενη Προγραµµατική Περίοδο περιλαµβάνονται έργα στους εξής τοµείς: Πρώτη ράση: 1. Προστασία γεωργικών εκµεταλλεύσεων από φαινόµενο υπερχείλισης ποταµών και χειµάρρων. 2. Έργα διευθέτησης χειµάρρων. 3. Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι προτάσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να συµβάλλουν στην προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου και ιδίως των εδαφικών πόρων, την αντιµετώπιση των προβληµάτων που υφίστανται λόγω της 12

13 εποχιακής υπερχείλισης ποταµών και χειµάρρων που οδηγούν σε απαξίωση της γεωργικής γης. εύτερη ράση: 1. Προστασία διαχείριση δασών και οικοσυστηµάτων. 2. Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθµισµένων περιοχών µε οικολογικό ενδιαφέρον. Τρίτη ράση: 1. ηµιουργία υποδοµής για ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών γενικού ενδιαφέροντος. 2. ηµιουργία υποδοµής ενίσχυσης τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε την γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα. Τέταρτη ράση: 1. Ταµίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών. 2. Βελτίωση εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων για τη µείωση των απωλειών ύδατος. Πέµπτη ράση: 1. Προστασία διαχείριση δασών και οικοσυστηµάτων 2. Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθµισµένων περιοχών µε οικολογικό ενδιαφέρον Έκτη ράση: 1. Βελτίωση κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας. 2. Έργα ανάπλασης οικισµών εφόσον υπάρχει γενική µελέτη του Οικισµού (Master Plan) 3. Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου. Έβδοµη ράση: 13

14 1. Κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόµων Όλες οι προτάσεις που υποβάλλονται πρέπει να είναι µικρού προϋπολογισµού ( ευρώ περίπου) και να αφορούν µικρά και µεσαία δηµόσια έργα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται Η διαδικασία που τηρείται για την ένταξη των έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ-ΑΥ) είναι: Υποβολή της πρότασης στα περιφερειακά γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. Αξιολόγησης της πράξης. Βασικά στοιχεία της αξιολόγησης αυτής είναι: 1. η νοµιµότητα επιλεξιµότητα συµβατότητα της πρότασης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές. 2. η πληρότητα και τεχνική ωριµότητα της πρότασης 3. η σκοπιµότητα της πράξης 4. η τεκµηρίωση ότι από τα σχετικά έγγραφα επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων των µέτρων. 5. η τεκµηρίωση ότι οι προτάσεις του τελικού δικαιούχου αφορούν πράξεις µε λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, µε συγκεκριµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο και µε συγκεκριµένα- αυτοτελή αναµενόµενα αποτελέσµατα. 6. Η αναφορά ότι στις περιπτώσεις έργων / υποέργων µε άµεση συνεργεία ή λειτουργική ολοκλήρωση µε πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλα µέτρα του Ε.Π. θα γίνεται ειδική αναφορά στις προτάσεις και θα τεκµηριώνεται η συµπληρωµατικότητά τους. 7. στην περίπτωση που στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού προβλέπονται επιµέρους µελέτες αυτές πρέπει να αποτελούν ξεχωριστά υποέργα. 8. η βεβαίωση ότι ο τελικός δικαιούχος θα µεριµνήσει για την τήρηση ξεχωριστής λογιστικής µερίδας για τα έργα / υποέργα του µέτρου. 14

15 Για να επιλεγεί ένα έργο προς ένταξη στο Μέτρο θα πρέπει να λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα επιµέρους στάδια. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας η αξιολόγηση αποβεί αρνητική τότε δεν µπορεί να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ενηµερώνεται σχετικά ο τελικός δικαιούχος εγγράφως. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιµάται επίσης ο αριθµός και το είδος των έργων που ήδη έχουν εγκριθεί (από τις προηγούµενες προσκλήσεις των δηµοσίων έργων του ΟΠΑΑΧ) στον τελικό δικαιούχο ήµο, η σκοπιµότητα υλοποίησης των προτεινοµένων έργων, η µέχρι σήµερα ανταπόκριση του τελικού δικαιούχου στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την υλοποίηση παρακολούθηση των εγκεκριµένων έργων του και ο βαθµός ετοιµότητας που έχει παρουσιάσει για την έναρξη υλοποίησης των ήδη εγκεκριµένων έργων. Μετά την αξιολόγηση εκδίδεται Φύλλο Αξιολόγησης. Αν αξιολόγηση είναι αρνητική καλείται ο Τελικός ικαιούχος να υποβάλλει βελτιωµένη πρόταση, εφόσον δεν έχει λήξει η ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων. Γνωµοδότηση για την πράξη. Η ιαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. σε συνεργασία µε την Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. θα γνωµοδοτήσουν για την ένταξη των έργων / υποέργων. Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης του έργου από τον Ειδικό Γραµµατέα. Στην εν λόγω απόφαση θα αναφέρονται οι συγκεκριµένοι όροι υποχρεώσεις του Τελικού ικαιούχου για την υποβολή µηνιαίων δελτίων δήλωσης προόδου, την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ελέγχους. Με δεδοµένη την τεράστια συµβολή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην ανάπτυξη της χώρας όλα τα προηγούµενα χρόνια, µπορεί εύκολα κανείς να φανταστεί πόσο καθοριστικοί θα είναι οι επόµενοι µήνες για το µέλλον µας, καθώς στις Βρυξέλλες θα παρθούν οι αποφάσεις που θα αφορούν τα 15

16 προγράµµατα µε την ήδη αποφασισµένη κατανοµή των πόρων για τη Προγραµµατικής Περιόδου Πόρους που αντιστοιχούν σε 3,5 δις. ευρώ (ή 1,8% του ΑΕΠ) θα λαµβάνει ετησίως η Ελλάδα, από το διάστηµα Η υλοποίηση της Προγραµµατικής Περιόδου θα απαιτήσει η Ελλάδα να εκταµιεύσει εθνικούς πόρους 3,6 δις ευρώ που θα προστεθούν στα κοινοτικά κονδύλια των 20,1 δις. Επί προεδρίας Λουξεµβούργου η εθνική συνεισφορά, ανερχόταν στα 10 δις. ευρώ. Από τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν προκύπτει ότι η Ελλάδα αύξησε το µερίδιό της σε σχέση µε το σύνολο των παλαιών κρατών µελών συγκριτικά µε την περίοδο από το 11,7% στο 12,4% του συνολικού προϋπολογισµού για τη συνοχή. Στα «θετικά» για την Προγραµµατική Περίοδο αντικειµενικά πρέπει να τονισθούν και τα εξής: Η επέκταση κατά ένα ακόµη έτος της περιόδου δυνατότητας άντλησης πόρων, το γνωστό ν+2 γίνεται ν+3, αλλά µόνο για τα έτη από το 2007 µέχρι το Η εξασφάλιση αύξησης του ποσοστού χρηµατοδότησης των προγραµµάτων απ την Ε.Ε. Η χρηµατοδότηση του 75% πάει στο 85% για τις περιφέρειες του στόχου 1, που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ µικρότερο απ το 75% του µέσου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ένωσης Κοινότητας. Επίσης, το σηµερινό 50% που ισχύει για την κοινοτική χρηµατοδότηση στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου γίνεται 85%. Την επίτευξη συµφωνιών για ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα ΦΠΑ στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, µε τις οποίες ελαφρύνεται ο εθνικός προϋπολογισµός. Στη διαπραγµάτευση του Ιουνίου του 2005 (µε το Λουξεµβούργο ως προεδρεύουσα χώρα) οι ρυθµίσεις αυτές αφορούσαν µόνο τις νέες χώρες. Την ισχύ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την συνέχιση των επιδοτήσεων έως το

17 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ πρέπει να είναι η φιλοσοφία της νέας διαχείρισης. Τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα γίνονται αντιληπτά ως ολοκληρωµένα λειτουργικά σύνολα δράσεων και έργων που αποσκοπούν στην επίτευξη µετρήσιµων και ορατών αναπτυξιακών στόχων και όχι ως πηγές εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµης πολιτικής και επιδιώξεων τοπικών και υπερτοπικών αρχόντων. Το προηγούµενο υπόδειγµα, µε τον απαράδεκτο γραφειοκρατικό συγκεντρωτισµό του ν µε το µεγάλο πλήθος διαχειριστικών αρχών και των περίπου τελικών δικαιούχων που επέβαλε, αφενός δηµιούργησε µεγάλες διαχειριστικές ανελαστικότητες σε σχέση µε την κάλυψη του Κανόνα ν+2 και αφετέρου επιβάρυνε δυσανάλογα το εθνικό σκέλος του Π..Ε. µε πλήθος µη επιλέξιµων δαπανών, που αλλοίωσαν την προσπάθεια χάραξης συνεκτικής δηµοσιονοµικής πολιτικής και επιβάρυναν το δηµόσιο έλλειµµα. Πρέπει από τις αδυναµίες και τις ανεπάρκειες στην αξιοποίηση του Γ ΚΠΣ, η χώρα να διαµορφώσει τις νέες δοµές και πολιτικές ώστε να µην επαναληφθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο τα ίδια λάθη. Όσον αφορά τον κανονισµό λειτουργίας της Προγραµµατικής Περιόδου για την Αγροτική Ανάπτυξη και για να γίνουν περισσότερο αντιληπτά τα όσα θα πούµε είναι σκόπιµο να προσδιορίσουµε τις βασικές διαφορές µεταξύ της 3 ης και της 4 ης προγραµµατικής περιόδου. Πρώτο στοιχείο είναι ότι στην 4 η προγραµµατική περίοδο θα υπάρχουν χωριστοί προγραµµατισµοί, που πρέπει µεταξύ τους να συντονίζονται και που η µεταξύ τους σχέση πρέπει να είναι συµπληρωµατική. Αυτοί οι χωριστοί προγραµµατισµοί θα είναι: (1) ένας για τα ιαρθρωτικά Ταµεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής (2) ένας για την Αγροτική Ανάπτυξη (3) ένας για την Αλιεία 17

18 Αναλύοντας το νέο Πλαίσιο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την 4 η προγραµµατική περίοδο θα πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας στα κάτωθι σηµεία. Για την εφαρµογή του σηµείου 1.α)(2) ανωτέρω απαιτούνται: α) Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές, που θα καθοριστούν από το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας. β) Ένα Εθνικό Σχέδιο Στρατηγική, που θα ορίσει το Κ-Μ σε εφαρµογή στη χώρα µας των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών, που αναφέρονται ανωτέρω. γ) Ένα Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε επίπεδο χώρας. δ) Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του κάθε ΠΑΑ απαιτούνται: (1) ιαχειριστική Αρχή (2) Αρχή Πληρωµής για τη Χώρα µας ο ΟΠΕΚΕΠΕ (3) Πιστοποιητικός Φορέας (θα πιστοποιεί συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και τους λογαριασµούς δαπάνες της Αρχής Πληρωµής). (4) Ένα συνολικό σύστηµα πληροφορικής, που θα συνδέει όλους τους ανωτέρω φορείς και τις Υπηρεσίες της Γενικής /νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η τελευταία θα έχει πρόσβαση στο σύστηµα). Πέρα από τα ανωτέρω, είτε υπάρχει ένα είτε υπάρχουν πολλά ΠΑΑ σε κάθε χώρα, θα δηµιουργηθεί σε Κοινοτικό επίπεδο το Ευρωπαϊκό ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε επίπεδο χώρας θα δηµιουργηθεί το Εθνικό Αγροτικό ίκτυο (φορέας). ε) Για όλα όσα αναφέρονται στο προηγούµενο σηµείο, αποφασίσθηκε για τη Χώρα µας να εφαρµοσθεί µόνο ένα εθνικό ΠΑΑ. Αυτό θα περιλαµβάνει τουλάχιστον όλα όσα περιλαµβάνονται τώρα στο ΕΠΑΑ-ΑΥ, στο ΕΠΑΑ, στους Άξονες Αγροτικής Ανάπτυξης των 13 ΠΕΠ, καθώς και τα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+. Όλη αυτή η διοικητική επιβάρυνση κατά 18

19 ΠΑΑ επιβάλλει και γίνεται µια σε βάθος οργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου µας, αλλά και όχι µόνο. Το Σχέδιο Κανονισµού στήριξης της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θέτει για την αγροτική ανάπτυξη 3 στόχους: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας γεωργίας και δασοπονίας µέσω αναδιάρθρωσης, ανάπτυξης και καινοτοµίας. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της διαχείρισης γης. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας, αντικατάστασης στην εκµετάλλευση και συµβουλευτικών υπηρεσιών στην εκµετάλλευση, καθώς και δασοκοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτοί οι 3 στόχοι, στο πλαίσιο του ΠΑΑ, θα εφαρµοσθούν µε 4 Άξονες. Αναφορικά µε τον Άξονα 1 στόχος είναι η Βελτίωση της ανάγκης του γεωργικού και δασοκοµικού τοµέα και θεσπίζονται α) Μέτρα που στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού: β) Μέτρα, που στοχεύουν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη φυσικού δυναµικού και στην προώθηση καινοτοµίας. γ) Μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων. Στον ΑΞΟΝΑ 2 θεσπίζονται α) Μέτρα, που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης. β) Μέτρα, που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης 19

20 Αντίστοιχα στον ΑΞΟΝΑ 3 θεσπίζεται α) Μέτρο για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας β) Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής ζωής στις αγροτικές περιοχές γ) Μέτρο κατάρτισης και πληροφόρησης για οικονοµικούς παράγοντες, που λειτουργούν στους τοµείς, που καλύπτονται από τον Άξονα 3 δ) Μέτρο για την απόκτηση δεξιοτήτων και διαχείρισης µε σκοπό την προετοιµασία και εφαρµογή µιας τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης. Ο ΑΞΟΝΑΣ 4 αφορά την προσέγγιση LEADER Τα Μέτρα συµπεριλαµβάνουν α) Εφαρµογή τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης β) Εφαρµογή έργων συνεργασίας γ) Λειτουργία των Τοπικών Οµάδων ράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και διαχείριση της περιοχής (άρθρο 57) υνατότητες Με την προσέγγιση Leader είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν τα µέτρα ενός ή περισσοτέρων Αξόνων σε µια συνδυασµένη ή ολοκληρωµένη µορφή. Στον Καν.1698/2005 για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) προβλέπεται µια ισορροπία µεταξύ των Αξόνων και ορίζει για το σκοπό αυτό να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό κατά Άξονα του Συνολικού Ποσού ηµόσιας απάνης του ΠΑΑ. Θα είναι τουλάχιστον 10% για καθένα από τους Άξονες 1 και 3 και τουλάχιστον 25% για τον Άξονα 2. 20

21 Προβλέπεται επίσης ότι για την προσέγγιση Leader πρέπει να χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον 5% του συνόλου της ηµόσιας απάνης του ΠΑΑ. Το 5% δεν θα είναι πρόσθετο των Αξόνων, αλλά θα αποτελεί µέρος των επιµέρους ελάχιστων ποσοστών, που αναφέρονται ανωτέρω. Η θέση µας είναι ότι αυτά θα µπορούσαν να διασφαλίσουν µια ισορροπηµένη ανάπτυξη, εφόσον δοθεί η δυνατότητα µιας ευέλικτης κινητικότητας πόρων µεταξύ των αξόνων, ανάλογα µε τις υπάρχουσες ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες των Κρατών Μελών. Η επιχειρηµατικότητα στην ύπαιθρο στηρίζεται και από τα προγράµµατα και άλλων Υπουργείων (όπως του Υπουργείου Ανάπτυξης), τα οποία, στην προσπάθεια τους αυτή έχουν δηµιουργήσει αντίστοιχες οµές που δρουν παράλληλα στον ίδιο χώρο. Η συνεργασία όλων αυτών των Φορέων θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών τους. θεωρούµε, ότι µε «εργαλεία»: την αξιοποίηση των εµπειριών από τις προηγούµενες εφαρµογές των προγραµµάτων του αγροτικού τοµέα στην ύπαιθρο την επαρκή ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού για την καλλιέργεια επιχειρηµατικού πνεύµατος και την ανάπτυξη συνεργασίας όλων των Φορέων και οµών που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό θα επιτύχουµε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων, ώστε η Χώρα µας και ειδικότερα η ύπαιθρος να έχει βάλει τις βάσεις στο γενικότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 21

Π.Α.Α. 2007-2013 1698/05. (iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του

Π.Α.Α. 2007-2013 1698/05. (iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του 5. Πληροφορίες για τους άξονες και τα µέτρα που προτείνονται για τον κάθε ένα, και περιγραφή αυτών Όπως καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα, το πρόγραµµα θα συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΠΑΑ 2007-2013 είναι το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για την Δ Προγραμματική Περίοδο και μαζί με το ΕΠΑΛ είναι τα μόνα συγχρηματοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.5 ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 η ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π Ε 2011

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π Ε 2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΦ-Υ2 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.27/ Ε-542

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το Μέτρο 6.1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 2. ΤΟ Ε.Π.Α.Α 2000-2006: ΣΤΟΧΟΙ, ΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.5 ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Η: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας

Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας 1 Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας Η ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια της κυβερνητικής δράσης αποτελούν έννοιες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες άρρηκτα με τις αρχές

Διαβάστε περισσότερα