V = (D 2 x g /18η) ρ. ΤΗΛ.: , FAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "V = (D 2 x g /18η) ρ. ΤΗΛ.: 2310 383222, 2310-476 244 FAX : 2310-383223 E-mail: info@ampelooeniki.gr"

Transcript

1 Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ Άννα Γκουλιώτη, Χηµικός - Οινολόγος, ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΕΠΕ Εισαγωγή Η µηχανική κατεργασία των σταφυλιών οδηγεί στην απελευθέρωση του χυµού τους. Ο χυµός αυτός είναι πολύ φορτωµένος µε τµήµατα φλοιών, κουκούτσια, τµήµατα του κοτσανιού, στοιχεία που βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια του σταφυλιού όπως το χώµα αλλά και κατάλοιπα φυτοφαρµάκων. Επίσης είναι πλούσιος σε πηκτίνες που παρεµποδίζουν την φυσική απολάσπωση της οποίας στόχος είναι να αποµακρυνθούν όλα αυτά τα στοιχεία που είναι βλαβερά για την οργανοληπτική ποιότητα του παραγόµενου οίνου, και ενδεχοµένως και για την εξέλιξη της ζύµωσης. Η πλέον συνηθισµένη διαδικασία διαύγασης είναι η στατική απολάσπωση µετά την προσθήκη πηκτινολυτικών ενζύµων που διευκολύνουν την καθίζηση. Η διήθηση µε φίλτρα κενού και η φυγοκέντριση αποτελούν δύο εναλλακτικές τεχνικές που βρίσκουν εφαρµογή κυρίως σε ορισµένες µεγάλες µονάδες. Σχετικά πρόσφατα άρχισε να εφαρµόζεται στην οινοποιία µια παλαιά τεχνική διαχωρισµού γνωστή ως επίπλευση. Κατά τη διαδικασία αυτή µικρές φυσαλίδες αέρα ή συµπιεσµένου αζώτου εγχέονται στο γλεύκος από το κάτω µέρος της δεξαµενής Καθώς οι φυσαλίδες κινούνται ανοδικά τα στερεά υπολείµµατα των σταφυλιών έχουν µια φυσική τάση να προσκολλώνται σε αυτές δηµιουργώντας αφρό στο επάνω µέρος της δεξαµενής ο οποίος µπορεί εύκολα να αποµακρυνθεί. Αυτή η µέθοδος παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική και σε γλεύκη µε υψηλή θολερότητα. Η επίπλευση πρέπει να λάβει χώρα πριν από τη ζύµωση δεδοµένου ότι η βιολογική δραστηριότητα των κυττάρων των σακχαροµυκήτων χρησιµεύει ως αναστολέας της κροκίδωσης που απαιτείται για τον σχηµατισµό του αφρού. Πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι καταρχήν σε µικρό χρονικό διάστηµα επιτυγχάνεται διαχωρισµός των δύο φάσεων στερεάς και υγρής Επιπρόσθετα επιστηµονικές έρευνες έχουν δείξει ότι επειδή οι ευοξείδωτες φαινολικές ενώσεις αντιδρούν πολύ εύκολα µε τις φυσαλίδες αέρα, οι οίνοι που έχουν περάσει από τη διαδικασία επίπλευσης συχνά είναι πιο ανθεκτικοί στην οξείδωση. Αρχή της επίπλευσης και παράγοντες που επηρεάζουν την καλή εξέλιξη της Η επίπλευση ως φυσική διαδικασία διέπεται από το νόµο του Stoke ο οποίος καθορίζει ότι η ταχύτητα καθίζησης ενός σωµατιδίου δίνεται από τη µαθηµατική σχέση : V = (D 2 x g /18η) ρ όπου V = η ταχύτητα του σωµατιδίου, D = η διάµετρος του σωµατιδίου, g = η επιτάχυνση της βαρύτητας, η = το ιξώδες του υγρού, ρ = η διαφορά µεταξύ της πυκνότητας του υγρού και του στερεού. σελ. 1 από 5

2 Όπως προκύπτει από την παραπάνω µαθηµατική σχέση οι παράγοντες που επηρεάζουν την καλή εξέλιξη της επίπλευσης είναι : - το ιξώδες του γλεύκους, - η διάµετρος των σωµατιδίων, - η διαφορά των πυκνοτήτων µεταξύ υγρού και στερεών σωµατιδίων. Η βελτίωση της επίπλευσης επιτυγχάνεται µε την αύξηση της ταχύτητας ανόδου των σωµατιδίων και σε αυτό συµβάλλει η προσθήκη αερίου Ο 2 ή Ν 2 και µε τη µείωση του ιξώδους του γλεύκους και για τούτο η λύση είναι η χρήση των πηκτινολυτικών ενζύµων. Τέλος η χρήση των διαυγαστικών θα συµβάλει στην αύξηση του όγκου των σωµατιδίων, προσφέροντας την επιφάνεια που το αέριο χρειάζεται για να προσκολληθεί. Τα αέρια που χρησιµοποιούνται συνήθως για την επίπλευση είναι το άζωτο και το οξυγόνο ή ο αέρας. Το καθένα έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Το άζωτο αφενός προστατεύει απέναντι στις οξειδώσεις αλλά είναι αρκετά ακριβό. Το οξυγόνο ή ο αέρας, που είναι φθηνότερα, βοηθούν και στην υπεροξυγόνωση του γλεύκους κατεργασία που βοηθά στην εξάλειψη των «κακών» πολυφαινολών µε την προϋπόθεση όµως ότι η καθαρότητα των αερίων είναι η δέουσα. Τα πρόσθετα διαυγαστικά κολλαριστικά που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι η ζελατίνη ή πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, ο µπεντονίτης και η πυριτική γη. Η επιλογή τους, ο συνδυασµός τους και η δόση που χρησιµοποιούνται παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πηκτινολυτικά ένζυµα και δράση τους H καλή εξέλιξη της επίπλευσης εξαρτάται, σύµφωνα µε τον νόµο του Stokes, από το ιξώδες του γλεύκους. Τα πηκτινολυτικά ένζυµα αποικοδοµώντας τα µακροµόρια των πηκτινικών υλών - πολύπλοκα κολλοειδή παράγωγα των υδατανθράκων που περιέχουν σε µεγάλη αναλογία µονάδες γαλακτουρονικού οξέως- βοηθούν στην µείωση της θολερότητας του γλεύκους. Η ταχεία δράση τους (περίπου 3 4 ώρες µετά την προσθήκη) επιτυγχάνεται ακόµη και σε χαµηλές θερµοκρασίες γεγονός εξαιρετικά σηµαντικό, αφού συχνά το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην πίεση των σταφυλιών και την απολάσπωση είναι περιορισµένο. Το παρασκεύασµα που προτείνει η Martin Vialatte είναι το Dépeptil Clarification FCE το οποίο αποικοδοµώντας τις πηκτινικές ύλες µειώνει την θολερότητα και παράλληλα το ιξώδες του γλεύκους και συνίσταται κυρίως από : πηκτινoµεθυλεστεράση (PE) ένζυµο που απελευθερώνει τις όξινες οµάδες των γαλακτουρονικών οξεών από τη µεθανόλη, πολυγαλακτουρονάση, (PG) ένζυµο που υδρολύει τις πολυγαλακτουρονικές οµάδες και πηκτινολυάση (PL) που καταλύει τη διάσπαση του µακροµορίου της πηκτίνης σε µικρότερα τµήµατα σελ. 2 από 5

3 Θολερότητα 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 Χρόνος (h) Μάρτυρας Ένζυµο Depectil clarification 94 Σχήµα 1 : Η δράση των πτηκτινολυτικών ενζύµων σε γλεύκος ph=3,2, Fiche Technique Déceptil clarification-martin Vialatte. Η βέλτιστη δοσολογία του ενζύµου καθορίζεται από τον οινολόγο-οινοποιό λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του γλεύκους, της θερµοκρασίας και του διαθέσιµου χρόνου δράσης του ενζύµου. Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες διαύγασης (γλεύκος ιδιαίτερα φορτωµένο µε λάσπες, θερµοκρασίες χαµηλότερες από 15 ο C), τόσο πιο υψηλές δόσεις ενζύµου προτείνονται για µια ιδανική αποτελεσµατικότητα. Οι συνηθισµένες δόσεις κυµαίνονται από 1g/hl έως 4 g/hl. Κολλαριστικά, ένα παιχνίδι φορτίων Η κατεργασία του κολλαρίσµατος συνίσταται στην ενσωµάτωση σε ένα θολό κρασί, µίας ουσίας ικανής να κροκιδώνεται και να καθιζάνει, συµπαρασύροντας αιωρούµενα σωµατίδια και διαυγάζοντας έτσι το κρασί. Αυτή η ουσία είναι γενικά µία πρωτεΐνη, η οποία στην καθοµιλουµένη ονοµάζεται κόλλα, (ζελατίνη, αλβουµίνη, καζεΐνη ), και η οποία ενώνεται µε τις τανίνες και καταβυθίζεται. Το κολλάρισµα σχετίζεται µε κολλοειδή φαινόµενα, των οποίων οι µηχανισµοί δεν είναι ακόµα πλήρως γνωστοί. Οι πρώτες εργασίες, που προσέγγισαν το κολλάρισµα, ερµήνευσαν την κροκίδωση ως αποτέλεσµα της έλξης των αρνητικών και των θετικών φορτίων που φέρουν τα κολλοειδή σωµατίδια. Έκτοτε, καταδείχθηκε ότι ο µηχανισµός του κολλαρίσµατος ήταν πιο σύνθετος και απαιτούσε την ταυτόχρονη παρουσία πρωτεϊνών, τανινών και κατιόντων. Ο µπεντονίτης δε µπορεί να ταξινοµηθεί ούτε στις πρωτεϊνικές κόλλες, ούτε στα προϊόντα, που χρησιµοποιούνται συνδυαστικά µε αυτές. Η χρήση του όµως στη διαύγαση και στη σταθεροποίηση, οδηγεί στο να θεωρείται ως κόλλα. Μετά από την προσθήκη των διαυγαστικών (ζελατίνη, µπεντονίτης κ.α.) τα αρνητικά φορτισµένα σωµατίδια έλκονται από τις θετικά φορτισµένες πρωτεΐνες. Σχηµατίζονται έτσι µεγαλονιφάδες που περιέχουν πρωτεΐνες, µπεντονίτη, πυρίτιο και ακαθαρσίες. Ο µπεντονίτης φυλακίζει και στερεώνει τις νιφάδες στις φυσαλίδες του αερίου και ευνοεί την επίπλευση. Για την µεγαλύτερη επιτυχία της δέσµευσης των σωµατιδίων, η επιλογή της πρωτεΐνης που θα χρησιµοποιηθεί είναι θεµελιώδης και µάλιστα έχει αποδειχτεί ότι όσο µικρότερο φορτίο έχει µια πρωτεΐνη τόσο µικρότερη είναι η διαυγαστική της ικανότητα Κατά συνέπεια όσο υψηλότερο µοριακό βάρος διαθέτει µια πρωτεΐνη τόσο υψηλότερο είναι το ηλεκτρικό φορτίο της. Έτσι για να πετύχουµε µια καλή διαύγαση στις συνθήκες οινοποίησης, για να σχηµατίσουµε ένα µεγάλο αριθµό συνδέσεων µεταξύ της πρωτεΐνης και των σωµατιδίων είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουµε ζελατίνες που είναι ισχυρά φορτισµένες, δηλαδή µε υψηλό µοριακό βάρος και ελάχιστα υδρολυµένη, του τύπου Gélatine Extra ή Gélisol. σελ. 3 από 5

4 Το ph του γλεύκους παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη µεταβολή του ηλεκτρικού φορτίου των πρωτεϊνών. Αύξηση του ph οδηγεί σε µείωση του ηλεκτρικού φορτίου και κατά συνέπεια µείωση της διαυγαστικής ικανότητας. Οι πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης αρχίζουν επίσης να χρησιµοποιούνται ευρέως καθώς προσφέρονται για την διαύγαση χωρίς να προκαλούν αλλεργίες στα ευαίσθητα άτοµα (εξαιρείται το γλουτένιο, πρωτεΐνη του σταριού). Οι πρωτεΐνες από µπιζέλι δρουν µε τον ίδιο τρόπο που δρα και η ζελατίνη που κροκιδώνεται και δεσµεύει τα αιωρούµενα στο κρασί σωµατίδια, οι φυσικές τανίνες του κρασιού ή τα πρόσθετα κολλαριστικά υλικά όπως είναι ο µπεντονίτης και οι οινολογικές τανίνες. Τα σωµατίδια του πυριτίου, στο διάλυµα πυριτικής γης είναι φορτισµένα αρνητικά στο ph του οίνου και έχουν διαφορετικά µεγέθη. Η ενεργός επιφάνειά και το ηλεκτρικό φορτίο τους καθορίζεται από το µέγεθος των σωµατιδίων, παράγοντας που επηρεάζει τη δραστικότητά τους. Όσο µικρότερο είναι το µέγεθος, τόσο πιο µεγάλη είναι η ενεργός επιφάνεια, το ηλεκτρικό φορτίο και η δραστικότητα. Στην διάρκεια των τελευταίων ετών, η Martin Vialatte Œnologie ασχολήθηκε σε ερευνητικό επίπεδο µε την ερµηνεία των φαινοµένων γύρω από την επίπλευση των γλευκών. Πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες δοκιµές σε µικρούς και µεγάλους όγκους γλεύκους σε οινοποιεία της Ευρώπης. Οι πρώτες δοκιµές έγιναν σε µικροοινοποιήσεις σε εργαστηριακό επίπεδο και αποσκοπούσαν τόσο στην επαλήθευση της θεωρίας όσο και στον προσδιορισµό των ιδανικών συνθηκών (χρόνος επίπλευσης, ένζυµα, διαυγαστικά υλικά). Ένζυµα κολλαριστικά ο ρόλος τους κατά την επίπλευση Ο ρόλος των ενζύµων στη διαύγαση του γλεύκους είναι πρωταρχικός και µάλιστα η δράση τους είναι συνάρτηση του χρόνου επαφής µε αυτό. Κατά την οινοποιητική διαδικασία ο χρόνος απολάσπωσης πιέζει, αφού κάθε καθυστέρηση µετά την εκχύµωση ελλοχεύει τον κίνδυνο να ξεκινήσει η αλκοολική ζύµωση πριν αποµακρυνθούν οι οινολάσπες. Για τον προσδιορισµό του µικρότερου χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για τη δράση των ενζύµων πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές από την ερευνητική οµάδα της Martin Vialatte σε γλεύκος µε υψηλό φορτίο οινολασπών. Χρησιµοποιήθηκε το ένζυµο Depectil Clarification και πρόσθετα κολλαρίσµατος ζελατίνη (10gr/hL), µπεντονίτης (50 gr/hl) και διάλυµα πυριτικής γης (25gr/hL). Tα αποτελέσµατα έδειξαν ότι o ελάχιστος χρόνος δράσης του ενζύµου είναι τρεις (3) ώρες και η βέλτιστη δόση αυτού είναι 2gr/hL. Σε γλεύκη «επιβαρυµένα» µε υψηλή θολερότητα, όσο η θερµοκρασία απολάσπωσης µειώνεται σε σχέση µε τον χρόνο παραµονής, ο οινολόγος οδηγείται υποχρεωτικά σε µεγαλύτερη δόση ενζύµων. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η χρήση του ενζύµου οδήγησε στο σχηµατισµό πυκνών οινολασπών που µπορούσαν εύκολα να αποµακρυνθούν και να οδηγήσουν σε όσο το δυνατόν µικρότερη απώλεια γλεύκους. Το Depectil Clarification έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε δύο διαφορετικά εµπορικά ενζυµικά σκευάσµατα γεγονός που οφείλεται στην τεκµηριωµένα ισορροπηµένη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις τρεις δράσεις PG, PE και PL Αν και η χρήση των διαυγαστικών υλικών θεωρείται αυτονόητο ότι θα συµβάλλει στην καλή εξέλιξη της επίπλευσης, οι ερευνητές προχώρησαν σε δοκιµές για να επιβεβαιώσουν την θεωρητική αυτή άποψη εφαρµόζοντας το πρωτόκολλο της επίπλευσης µε προσθήκη και χωρίς προσθήκη πρωτεϊνικών και ανόργανων διαυγαστικών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο µπεντονίτης από µόνος του δεν επαρκεί για να δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται από µία πρωτεΐνη. Η πραγµατοποίηση των εργαστηριακών δοκιµών σε µεγάλη κλίµακα επιβεβαίωσε τα θετικά αποτελέσµατα της επίπλευσης. σελ. 4 από 5

5 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συγκριτική δοκιµή της επίδρασης µεταξύ πρωτεϊνών φυτικής και ζωικής προέλευσης. Για την πραγµατοποίηση του πειράµατος χρησιµοποιήθηκε γλεύκος υψηλής θολερότητας στο οποίο πραγµατοποιήθηκε διαύγαση µε επίπλευση µε χρήση δύο διαφορετικών πρωτεϊνών του Gelisol και της πρωτεΐνης σιταριού ProVgreen Extra, οινοποίηση και 18 µήνες αργότερα οι παραγόµενοι οίνοι υποβλήθηκαν σε οργανοληπτικό και χηµικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά τόσο σε επίπεδο καθαρότητας κατά την επίπλευση όσο και στα επόµενα στάδια. Οι πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης συµπεριφέρθηκαν το ίδιο καλά µε τις πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης, ενώ είχαν ένα µικρό προβάδισµα στις προτιµήσεις κατά τον οργανοληπτικό έλεγχο. Ο οίνος στον οποίο έγινε χρήση φυτικών πρωτεϊνών κρίθηκε ως πιο κοµψός. Η χρήση των πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης κατά την επίπλευση παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα αφού είναι εύκολες στην χρήση, ευδιάλυτες και δεν παρουσιάζουν τον κίνδυνο υπερκολλαρίσµατος. Συµπεράσµατα Οι επιστηµονικές έρευνες απέδειξαν ότι η επίπλευση είναι µια µέθοδος διαύγασης µε εξαιρετική αποτελεσµατικότητα ακόµα και σε γλεύκη µε υψηλό φορτίο οινολασπών (θολερότητα >1000NTU). Η προσθήκη ενζύµων απολάσπωσης είναι απαραίτητη για να περιορίσει τις πηκτίνες που δρουν παρεµποδιστικά, να τεµαχίσουν τα µεγάλα µόρια και να υποβοηθήσουν την επίπλευση. Οι κόλλες, οι πρωτεΐνες φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης έχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, αλλά µόνο σε συνδυασµό µε τα ανόργανα διαυγαστικά υλικά όπως είναι ο µπεντονίτης και το διάλυµα πυριτικής γης. Η διενέργεια πειραµατικών δοκιµών από τον οινολόγο-οινοποιό είναι απαραίτητη για τον καθορισµό της βέλτιστης δοσολογίας, το συνδυασµό ενζύµων/κολλαριστικών και του χρόνου δράσης αυτών που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση για την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας µε τη βοήθεια της επίπλευσης. Βιβλιογραφία Robinson J. - "The Oxford Companion to Wine" Third Edition, Oxford University Press 2006 Ribereau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., and Lonvaud, A. Handbook of Enology Volume 1 The Microbiology of Wine and Vinifications. Wiley 2000 Du Toit W. J., - Oxygen in winemaking part II Dep. of Viticulture and Oenology, Stellenbosch University Poinsaut P., Martin A., Sieczkowski N., - Intérêt de l utilisation des produits œnologiques en flottation Rev. Fr. des Œnologues No132, 2009 σελ. 5 από 5

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραγωγή Λευκού Κρασιού Λευκό κρασί µπορεί να παρασκευαστεί είτε από λευκά, είτε από κόκκινα σταφύλια. Για την παραγωγή λευκού κρασιού άριστης ποιότητας πρέπει: 1. Να χρησιµοποιηθούν σταφύλια χωρίς µούχλες

Διαβάστε περισσότερα

* Για τις αργές ζυμώσεις ή την αναζύμωση: * Ταινίνες Καζείνη Ζελατίνη Ιχθυοκόλλα

* Για τις αργές ζυμώσεις ή την αναζύμωση: * Ταινίνες Καζείνη Ζελατίνη Ιχθυοκόλλα Διότι δουλεύει μαζί με τις τελευταίες καινοτομίες και τεχνολογίες στο τομέα της οινολογίας, η ΝΕΟΧΗΜ/ΚΗ, η πιο έμπειρη εταιρία οινολογικών ουσιών στην Ελλάδα, σας προσφέρει την πλήρη γκάμα της. ΜΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

, υμομυκητων. , στην οινοποιηση. Η χρήση ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΟΙΝΟΛΟΓΟ YVES LEGUILLOU ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΙΖΥΜΕΣ ΛΕΣΑΦΡ ΙΙ -30 'ΌΙΝΟΛΟΓΟΣ"-

, υμομυκητων. , στην οινοποιηση. Η χρήση ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΟΙΝΟΛΟΓΟ YVES LEGUILLOU ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΙΖΥΜΕΣ ΛΕΣΑΦΡ ΙΙ -30 'ΌΙΝΟΛΟΓΟΣ- -30 'ΌΙΝΟΛΟΓΟΣ"- 111 ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΑ ιγμωσησ: ΑΙτια και παρόγοντες, φυσιολογικό δεδομένα. (βλέπε εργασίες Ρ. Strehaiano, Ensige, 1993) Η χρήση, υμομυκητων, στην οινοποιηση ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΙΟΙΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ...4 2.2 ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ...4 2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...12

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΕΡΝΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 Στην Οδύσσεια (9.5)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1.1 Εισαγωγή Οι µεµβράνες µπορούν να τοποθετηθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) είτε ως στάδιο τριτοβάθµιας επεξεργασίας µε σκοπό την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

. === 0000 == Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΑΙΙΟΚΑΛΥΠΤΕΙΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑΤΗΣ.4~ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΜΠΟΥΤΑΡΗ

. === 0000 == Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΑΙΙΟΚΑΛΥΠΤΕΙΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑΤΗΣ.4~ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΜΠΟΥΤΑΡΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟIΝΟΛΟΓΩΝ {:{ ΕΤΟΣ 110 1:l ΤΕΥΧΟΣ 29 {:{ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡιΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 Τα οινοποιείαμπουτάρη είναι ένα μεγάλο βήμα στην πορείατης εταιρίας Μπουτάρη,η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΟΡΙΣΜΟΙ (ΚΤΠ, Άρθρο 132-135) Μαρμελάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

siat ~~χανήματα κλειστικά χαρτοκιβωτίύν δλύν των τυπύν.

siat ~~χανήματα κλειστικά χαρτοκιβωτίύν δλύν των τυπύν. Ι ι il ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΑΛΙΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γεωργίου ΛούΒαρπ Διπλωματούχου υαλουργού (ΑΡ Παρισίων Λ:Μ: ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τ.Θ. 51026 14510 ΚΗΦΙΣΙΑ '11 ΛΜ f'.λλaσ Α.Ε έδώ καί 2S χρόνια είναι πρωτοπόρος είς τήν άvτιπρoσώπευσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ABTS, DPPH &FOLIN-CIOCALTEU «οίνος ευφραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα