ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν. «για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν. «για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 15 Δεκεμβρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Για τη Δίκαιη Δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» και την 1 η Φεβρουαρίου 2012 επικαιροποιημένο ν/σ επί του οποίου η Ο.Κ.Ε. γνωμοδότησε. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από την κα Σοφία Δροσοπούλουκαι τους κ.κ. ΝικόλαοΣκορίνη και Παναγιώτη Συριόπουλο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Σκορίνης, Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε.. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα Μαρία Σταυρίδου και ο κ. Δημήτρης Βερβεσός.Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε η κα Μαρία Ιωαννίδου, επιστημονική συνεργάτις της Ο.Κ.Ε., η οποία είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της γνωμοδότησης και επιστημονική στήριξη παρείχε και η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις 8 Φεβρουαρίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της.., διατύπωσε την υπ αριθ. 273 Γνώμη της. 1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΗΣ Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των άρθρων του Σχ/Ν. Στο δεύτερο κεφάλαιο αξιολογείται το νομοσχέδιο στο σύνολο του και παρουσιάζονται οι βασικές επισημάνσεις της Ο.Κ.Ε.. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο γίνονται αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης των επιμέρους άρθρων του. Στο παρόν Σχ/Ν επιχειρείται η επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης στην αστική, ποινική και διοικητική δίκη και η ορθολογικοποίηση σειράς θεσμικών αδυναμιών και προβλημάτων που εμφανίζονται στην καθημερινή απονομή δικαίου. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι με το σχέδιο νόμου εισάγονται σημαντικές καινοτομίες. Ωστόσο απαιτούνται και άλλες παρεμβάσεις για να υπάρξει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάποιες από τις προβλεπόμενες διατάξεις καθιστούν δυσκολότερη την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τονίζει ότι θα έπρεπε να είχαν τεθεί οι προϋποθέσεις προκειμένου κάποιες από τις προτεινόμενες διατάξεις να μην καταστούν ανεφάρμοστες. Όσον αφορά τους επιμέρους τομείς του Σχ/Ν, οι βασικότερες παρατηρήσεις της ΟΚΕ είναι οι ακόλουθες: α. Πολιτική Δίκη Ημεταφορά τμήματος της δικαστικής ύλης στα Ειρηνοδικεία αξιολογείταιθετικά,με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εξασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές, υλικές και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ημεταφορά ύλης από τα Πολυμελή Πρωτοδικεία στα Μονομελήαξιολογείται επίσηςθετικά,παρότι περιορισμένη. Ηθέσπιση προθεσμιών εκδίκασης υποθέσεων και έκδοσης αποφάσεωναξιολογείταιθετικά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες. Η εισαγωγή του θεσμού της δικαστικής 2

3 μεσολάβησηςαξιολογείταιθετικά,εφόσον βέβαια τεθούν οι προϋποθέσεις στο παρόν σχέδιο νόμου ώστε να είναι εφαρμόσιμος ο προβλεπόμενος θεσμός. Η θέσπιση υψηλών παραβόλων για την άσκηση ενδίκων μέσωναξιολογείταιαρνητικά,καθώς με τον τρόπο αυτό ισχυροποιείται ο οικονομικά ισχυρότερος διάδικος έναντι του ασθενέστερου. Η καθιέρωση του «τόκου επιδικίας»αξιολογείται αρνητικά. β. Ποινική Δίκη Η κατάργηση της προκαταρκτικής εξέτασηςαξιολογείται θετικά, πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι οι όποιες διαδικασίες επιτάχυνσης δεν θα θίγουν θεμελιώδεις δικονομικές αρχές και δικαιώματα των πολιτών. Ηεισαγωγή του θεσμού του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων αξιολογείται αρνητικά, όπως επίσης και η πρόβλεψη για επιβολή αυτόφωρης διαδικασίας στις πταισματικές παραβάσεις. Επίσης αρνητικά κρίνεται η υπερβολική αύξηση προστίμων και παραβόλων που διατρέχει το σύνολο των σχετικών διατάξεων του σχ/ν. γ. Διοικητική Δίκη Η επέκταση και βελτίωση του θεσμού της πρότυπης δίκηςαξιολογείται θετικά, με την προϋπόθεση ότι θα προβλέπεται κατ αρχήν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα περατώνεται η κατά παραπομπήν δίκη στο ΣτΕ και κυρίως κυρωτική λειτουργία σε βάρος της Διοίκησης σε περίπτωση που ηττάται στη δίκη. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί θετική τη θέσπιση διαδικασίας αποζημιώσεων για καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης καθώς και τη διάταξη που προβλέπει ότι η μη αποστολή εκ μέρους της Διοίκησης φακέλου με τις απόψεις της, τεκμαίρει ομολογία των απόψεων ισχυρισμών του διοικούμενου. Βάσει των προαναφερόμενων η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει αναλυτικότερα τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της στην κατ άρθρον αξιολόγηση του Σχ/Ν. 3

4 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το παρόν σχ/ν διακρίνεται σε έξι μέρη και περιλαμβάνει στο σύνολό του 111 άρθρα. Το Μέρος Α με τίτλο «Πολιτική Δίκη» περιλαμβάνει τα άρθρα Τα άρθρα 1-5 αφορούν στις τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα. Μεταξύ αυτών, προβλέπεται ότι ο ειρηνοδίκης καθίσταται αρμόδιος για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης και εκκαθαριστή νομικού προσώπου (άρθρο 1), διαφοροποιείται προς τα πάνω το επιτόκιο επιδικίας (άρθρο 2) και επίσης αναγνωρίζεται ως τρόπος επέλευσης του διαζυγίου και η κοινή συμφωνία των συζύγων ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών (άρθρο 3). Το άρθρα 6-20 τροποποιούν διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού του Νόμου. Ειδικότερα, επεκτείνεται ο θεσμός της δικαστικής διαμεσολάβησης και προβλέπεται ότι οι διάδικοι θα μπορούν να προσφεύγουν ενώπιον του δικαστή μεσολαβητή (άρθρο 7). Επιπλέον, τροποποιείται η διαδικασία στα πολυμελή πρωτοδικεία (άρθρο 9), εισάγεται παράβολο ένδικων μέσων (έφεσης, αναίρεσης και αναψηλάφησης) το οποίο προκαταβάλλεται από τον διάδικο (άρθρο 12) που καταθέτει κάποιο από τα ανωτέρω ένδικα μέσα. Με το άρθρο 14 τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικά με την άσκηση και τη συζήτηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, με το άρθρο 15 τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικά με την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και το άρθρο 16 προβλέπει ότι όλα τα ασφαλιστικά μέτρα εκδικάζονται από τα μονομελή πρωτοδικεία, ώστε να αποσυμφορηθούν τα πολυμελή πρωτοδικεία. Το Μέρος Β του σχ/ν με τίτλο «Ποινική Δίκη» περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρα αφορούν στις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και τα άρθρα περιέχουν τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 28 εισάγεται το παράβολο 100 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης. Με το άρθρο 29 συνιστώνται, για πρώτη φορά στην χώρα μας, 4

5 μονομελή εφετεία κακουργημάτων, ενώ με το άρθρο 34 εισάγεται ρύθμιση, με την οποία σε περίπτωση αυτόφωρου πταίσματος επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη και η άμεση προσαγωγή του στο πταισματοδικείο το οποίο μπορεί να συνεδριάζει οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, είτε στο ακροατήριο του ή σε άλλον τόπο. Τα άρθρα σχετίζονται με ειδικούς Ποινικούς Νόμους. Ειδικότερα, με το άρθρο 38 γίνεται η μετατροπή πλημμελημάτων διαφόρων ποινικών νόμων σε πταίσματα, ενώ με το άρθρο 39 ορίζεται ότι η διευκόλυνση, μεταφορά και προώθηση των λαθρομεταναστών τιμωρείται αδιακρίτως με πρόσκαιρη ή ισόβια κάθειρξη. Το Μέρος Γ του σχ/ν έχει τίτλο «Διοικητική Δίκη» και περιλαμβάνει τα άρθρα 40-67): Το άρθρο 40 αφορά στην τροποποίηση του Ν.3900/2010 σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες μετά την πρότυπη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα άρθρα αφορούν στην τροποποίηση του Π.Δ. 89/ 1989 και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο ηττηθείς διάδικος συνέβαλε με την δικονομική συμπεριφορά του στην καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης, το δικαστήριο μπορεί να του επιβάλει δικαστική δαπάνη έως τριπλάσια της εκάστοτε οριζόμενης (άρθρο 46). Τα άρθρα αναφέρονται στην τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Μεταξύ αυτών, με το άρθρο 47 επιχειρείται η αύξηση της καθ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων με μονομελή σύνθεση. Τα άρθρα ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στην υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης. Τα άρθρα τροποποιούν το Ν.3886/2010. Το Μέρος Δ του σχ/ν με τίτλο «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον του ελεγκτικού συνεδρίου», περιλαμβάνει τα άρθρα και μεταξύ άλλων, εισάγει το θεσμό της πρότυπης δίκης στη δικονομική διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 69) και προτείνει την καταβολή του παραβόλου ώστε να αποτρέπεται η άσκηση προδήλως αβάσιμων ένδικων βοηθημάτων (άρθρο 83). 5

6 Το Μέρος Ε έχει τίτλο «Τροποποίηση του Ν.1756/1988, Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών» και περιέχει τα άρθρα Στα άρθρα αυτά ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη, συμπλήρωση ή τροποποίηση των κανονισμών δικαστηρίου, θέματα αδειών, μεταθέσεων και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών και καθώς και πειθαρχικών παραπτωμάτων. Το Μέρος ΣΤ περιέχει τις «Λοιπές Διατάξεις» (άρθρο 108). Τέλος το Μέρος Ζ περιλαμβάνει τις «Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις» όπως αυτές παρουσιάζονται στα άρθρα

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου επιχειρείται η επιτάχυνση των θεσμών της απονομής δικαιοσύνης στην αστική, ποινική και διοικητική δίκη. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η ορθολογικοποίηση μίας σειράς από θεσμικές αδυναμίες και προβλήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή απονομή δικαίου. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί κατ αρχήν θετική την αναγνώριση από την Πολιτεία των παραπάνω θεμάτων καθώς και την προσπάθεια αντιμετώπισης τους. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχώς νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες όμως έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και δεν έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και συνολικά τα υπάρχοντα προβλήματα. Το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει σημαντικές καινοτομίες στην κατεύθυνση της απλούστευσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Ωστόσο απαιτούνται και άλλες παρεμβάσεις για να υπάρξει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάποιες από τις προβλεπόμενες διατάξεις καθιστούν δυσκολότερη την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες. Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαν τεθεί οι προϋποθέσεις προκειμένου κάποιες από τις προτεινόμενες διατάξεις να μην καταστούν ανεφάρμοστες. Με αφετηρία τις γενικές αυτές παρατηρήσεις, η Ο.Κ.Ε. προχωρά στο σχολιασμό των βασικότερων διατάξεων του σχεδίου νόμου για την πολιτική, την ποινική και τη διοικητική δίκη. α. Πολιτική Δίκη 1. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι είναι θετική η προσπάθεια αποσυμφόρησης των πρωτοδικείων με τη μεταφορά τμήματος της δικαστικής ύλης στα Ειρηνοδικεία. Θα πρέπει όμως παράλληλα να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες υποδομές, με την ενίσχυση αφενός του προσωπικού και αφετέρου των αναγκαίων υλικών υποδομών ώστε τα Ειρηνοδικεία, ιδιαίτερα τα 7

8 περιφερειακά, να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ενώ με το σχ/ν αυξάνεται το κόστος πρόσβασης του πολίτη στη δικαιοσύνη, με αυτή τη μεταφορά ύλης μειώνεται το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις τράπεζες, καθώς οι νόμιμες αμοιβές των εξωτερικών συνεργαζόμενων δικηγόρων είναι υποτριπλάσιες για τις προσημειώσεις και τις διαταγές πληρωμής. 2. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά τη μεταφορά ύλης από τα Πολυμελή Πρωτοδικεία στα Μονομελή είτε μέσω της αύξησης της ύλης του Μονομελούς είτε μέσω της κατάργησης ορισμένων πολυμελών συνθέσεων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι απαιτείται η γενναία αύξηση της ύλης του Μονομελούς, η κατάργηση περισσότερων πολυμελών συνθέσεων και η διατήρησή τους σε πολύ σύνθετες υποθέσεις ειδικού αντικειμένου π.χ. Εμπορικού, Χρηματιστηριακού και ειδικών μορφών Αστικού δικαίου. Τέλος η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι απαιτείται επανακαθορισμός της εξαιρετικής αρμοδιότητας των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων. 3. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά τη θέσπιση προθεσμιών εκδίκασης υποθέσεων και έκδοσης αποφάσεων, δεδομένου ότι αναγνωρίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, υπό την προϋπόθεση ότιοι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε σημειώνει ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια θα πρέπει να συνοδευτεί από σαφείς κυρώσεις μέσα από κυρωτικές λειτουργίες και πειθαρχικό έλεγχο από ανεξάρτητα δικαστικά όργανα, του εν γένει πειθαρχικού ελέγχου των δικαστών, ως προς όλες τις συμπεριφορές τους και ως προς την αυστηρή τήρηση των τασσόμενων προθεσμιών εκδίκασης των υποθέσεων και έκδοσης των αποφάσεων. Σε άμεση συνάφεια με τα παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. επιθυμεί επίσης να τονίσει την άποψη της ότι ο αριθμός των δικαζομένων υποθέσεων δεν πρέπει να αποτελεί θέμα δικαστικών συνθέσεων αλλά του νομοθέτη. 4. Ιδιαίτερα θετική κρίνει η Ο.Κ.Ε. την εισαγωγή του πρωτόλειου θεσμού της δικαστικής μεσολάβησης η οποία προσφέρει στους διαδίκους τη δυνατότητα να επιλύσουν ειρηνικά τη διαφορά τους, χωρίς να μπουν στη 8

9 διαδικασία μιας δαπανηρής αλλά και χρονοβόρας δικαστικής αντιδικίας. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η παρουσία ως μεσολαβητή ενός δικαστή μπορεί να δώσει κύρος μα κυρίως αποτελεσματικότητα στη διαδικασία αυτή, πείθοντας τους διαδίκους για την ανάγκη υποχωρήσεων στην κατεύθυνση αποφυγής άσκοπων, χρονοβόρων και κοστοβόρων - με αμφίβολο αποτέλεσμα πλήρους δικαίωσης - δικαστικών αντιδικιών. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το στο παρόν σχέδιο νόμου θα πρέπει να τεθούν οι προϋποθέσεις ώστε να είναι εφαρμόσιμος ο προβλεπόμενος θεσμός. Ειδικότερα, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ο θεσμός δεν πρέπει να είναι δυνητικός, αλλά υποχρεωτικός στην περίπτωση που ένας από τους αντιδίκους το επιθυμεί. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. προτείνει τη θέσπιση αντικινήτρων στο στρεψόδικο διάδικο, με τη μορφή αυξημένων δικαστικών δαπανών για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης του Δικαστή-Μεσολαβητή. Τέλος επισημαίνεται ότι ο αριθμός των οριζόμενων Μεσολαβητών-Διαιτητών κρίνεται πολύ μικρός, ιδιαίτερα για τα μεγάλα πρωτοδικεία της χώρας, καθώς όλο και περισσότεροι θα προσφεύγουν στις υπηρεσίες τους. 5. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει αρνητικά τη θέσπιση υψηλών παραβόλων για την άσκηση ενδίκων μέσωνκαθώς έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία κατά την οποία μεγάλη μερίδα των πολιτών δυσκολεύεται να ικανοποιήσει ακόμα και βασικές βιοτικές ανάγκες,να ισχυροποιείται περαιτέρω ο οικονομικά ισχυρότερος διάδικος έναντι του ασθενέστερου. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι στο σχέδιο νόμου θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις για την δικαστική δαπάνη του προσφεύγοντος και εντέλει νικήσαντος διαδίκου. Η άνω προβληματική αποκτά ιδιαίτερη αξία σε υποθέσεις όπου ο αντίδικος του υπόχρεου προς καταβολή των παραβόλων είναι το δημόσιο, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. κ.ο.κ. που έχει ατέλεια εκ του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη μειωμένων παραβόλων επί ενδίκων μέσων εργατικών υποθέσεων (που ασκούνται από εργαζόμενους), διατροφών και αμοιβών επαγγελματιών. 6. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί άστοχη την καθιέρωση του «τόκου επιδικίας» ο 9

10 οποίος αποτελεί προσαύξηση του τόκου υπερημερίας κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%) και καταβάλλεται ως ποινή στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν αναγνωρίσει την αξίωση ή ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ή ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η παροχή κινήτρου για την αναγνώριση της αξίωσης και τον τερματισμό της δίκης με την απειλή του υπέρμετρου τόκου επιδικίας μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή εκβιασμού με νόμιμα μέσα, ιδίως στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης ασκεί ένδικο μέσο προκειμένου να βρει το απαιτούμενο ποσό πριν την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του. Επιπλέον, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος με αυτήν στόχος που είναι η αποφόρτιση των δικαστηρίων από υποθέσεις με βέβαιη έκβαση, δεν πρέπει να λαμβάνεται με την οικονομική εξόντωση του οφειλέτη, όταν: α) θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος με ηπιότερα μέσα και β) δεν είναι σίγουρο ότι με τη ρύθμιση αυτή θα αποφευχθεί η άσκηση ενδίκων μέσων από στρεψόδικους διάδικους. β. Ποινική Δίκη 1. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά την κατάργηση τουθεσμού της προκαταρκτικής εξέτασης με την οποία απελευθερώνεται χρήσιμος χρόνος και επιταχύνεται ο προσδιορισμός δικασίμου στον α βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται θεμελιώδεις δικονομικές αρχές και δικαιώματα των πολιτών. 2. Η Ο.Κ.Ε. είναι αντίθετη στην εισαγωγή του θεσμού του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την εκδίκαση των ρητώς αναφερομένων στο σχετικό άρθρο του σχ/ν κακουργημάτων τα οποία απειλούνται με ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, διότι θεωρεί ότι θα είναι πολύ ριψοκίνδυνο να ανατεθεί σε έναν μόνο δικαστή η απονομή δικαιοσύνης σε τόσο σοβαρού επιπέδου αδικήματα. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η αιτιολογία που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχ/ν ότι τα Μονομελή Εφετεία Κακουργημάτων «υπηρετούν τον στόχο της ταχύτητας στην εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων 10

11 και την τόνωση της ευθύνης του δικαστή» δεν είναι πειστική, αλλά και είναι υποτιμητική για το λειτούργημα του δικαστή, καθώς υπονοείται ότι όταν συμμετέχουν σε πολυμελείς συνθέσεις είναι αδιάφοροι και ράθυμοι. 3. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί θετική την αύξηση των ποσών για το χαρακτηρισμό συγκεκριμένων εγκλημάτων ως κακουργήματα, όπως τελικά διαμορφώθηκαν στο υπό συζήτηση σχ/ν. 4. ΗΟ.Κ.Ε. κρίνει αρνητικά την πρόβλεψη για επιβολή αυτόφωρης διαδικασίας στις πταισματικές παραβάσεις. Προφανώς η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθώς με το παρόν νομοσχέδιο αλλά και με το ν.3904/2010 πολλά πλημμελήματα υποβαθμίστηκαν σε πταίσματα και κατά συνέπεια προβλέπεται ότι θα είναι συχνή η εμφάνιση τους στην πράξη. Η Ο.Κ.Ε. κατανοεί το σκεπτικό της συγκεκριμένης ρύθμισης, όμως θεωρεί ότι για τις πταισματικές παραβάσεις δεν θα πρέπει να προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι οι περί της προσβολής της προσωπικότητας παραβάσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν πλημμέλημα και όχι να μετατραπούν σε πταίσμα. 5. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει αρνητικά την υπερβολική αύξηση προστίμων και παραβόλων που διατρέχει το σύνολο των σχετικών διατάξεων του σχ/ν. γ. Διοικητική Δίκη 1. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά την επέκταση και βελτίωση του θεσμού της πρότυπης δίκης, καθώς πρόκειται για ρύθμιση που συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της διεξαγωγής της διοικητικής δίκης. Προκειμένου ο θεσμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα πρέπει επίσηςνα προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα περατώνεται η κατά παραπομπήν δίκη στο ΣτΕ και κυρίως να προβλέπεται κυρωτική λειτουργία σε βάρος της Διοίκησης σε περίπτωση που ηττάται στη δίκη, ώστε να συμμορφώνεται άμεσα προς την εκδοθείσα απόφαση και να μην εξαντλεί τα ένδικα βοηθήματά της στα κατώτερα Δικαστήρια, όπου εκκρεμούν παρεμφερείς υποθέσεις. 2. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί θετική τη θέσπιση διαδικασίας αποζημιώσεων για καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, καθώς, έστω και καθυστερημένα και υπό το βάρος της συνεχούς καταδίκης της χώρας από το Ευρωπαϊκό 11

12 Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ελληνική Πολιτεία αναγκάζεται να θεσπίσει εσωτερική διαδικασία αποζημίωσης. Οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις θα πρέπει να μην υπολείπονται από τις μέχρι σήμερα, κατά πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, επιδικαζόμενες. 3. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά τη διάταξη που προβλέπει ότι η μη αποστολή εκ μέρους της Διοίκησης φακέλου με τις απόψεις της, τεκμαίρει ομολογία των απόψεων ισχυρισμών του διοικούμενου. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση της παρατεταμένης εκκρεμοδικίας των υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και εξυπηρετεί τον στόχο της υποχρέωσης της Διοίκησης να μην κωλυσιεργεί στην απονομή δικαιοσύνης. 4. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι το παρόν σχ/ν δυστυχώς δεν επιλύει το θέμα των δικών κατά παραπομπή και θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής νομοθετική ρύθμιση ώστε να δικαστούν κατά προτεραιότητα από το δικαστήριο που παραπέμφθηκαν. 5. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει αρνητικά την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής έκθεσης του περιεχομένου του δικογράφου μέχρι 200 λέξεις επί ποινή απαραδέκτου του προσδιορισμού της υπόθεσης. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η υποβολή συνοπτικής έκθεσης του δικογράφου θα έπρεπε να είναι δυνητική καθώς δεν δύναται να αντικαταστήσει την ανάγκη λεπτομερούς μελέτης του δικογράφου από τους δικαστές εντός των προβλεπόμενων χρόνων. 6. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει τη διεύρυνση του αριθμού των εναγόντων στις υποθέσεις ουσίας από 50 σε Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικού τύπου αγωγές. 8. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει την επαναφορά του θεσμού της εισήγησης στις ακυρωτικές δίκες καθώς και την τήρηση πρακτικών σε αυτές. 9. Τέλος η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η τήρηση πρακτικών στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Με το άρθρο 1 αντικαθίστανται τα άρθρα 69, 73, 81,82 και 83 του Αστικού Κώδικα, με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των προβλεπόμενων διαδικασιών αλλά και τη μείωση των δικαστικών εξόδων. Οι σχετικές ρυθμίσεις κρίνονται θετικές και θα έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί προ πολλού. Άρθρο 2 Τόκος επιδικίας Διαφοροποιείται προς τα πάνω το επιτόκιο επιδικίας. Εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα του αυξημένου, σε σχέση προς τον νόμιμο, τόκου επιδικίας στην περίπτωση που ο οφειλέτης αναγνωρίσει την αξίωση ή δεν ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ή αν παραιτηθεί από την άσκηση ενδίκων μέσων. Βάσει όσων έχουν ειπωθεί στη Γενική Αξιολόγηση, προτείνεται η απαλοιφή της διάταξης αυτής. Άρθρο 4 Διαθήκη Η αρμοδιότητα για τη δημοσίευση των διαθηκών ανατίθεται πλέον στο ειρηνοδικείο, ενώ προβλέπεται παράλληλα και η ουσιαστική συμμετοχή του συμβολαιογράφου που την κατέχει. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά την προτεινόμενη ρύθμιση αφενός διότι οδηγεί σε αποφόρτιση των Πρωτοδικείων και αφετέρου διότι η φύση των υποθέσεων αυτών, που ανήκουν στο χώρο της εκούσιας δικαιοδοσίας, συμβιβάζεται περισσότερο με την ανάθεσή τους στο Ειρηνοδικείο παρά στο Μονομελές Πρωτοδικείο. 13

14 Άρθρο 5 Κληρονομητήριο Προβλέπεται η υπαγωγή της διαδικασίας έκδοσης κληρονομητηρίου στη δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου. Η ρύθμιση κινείται στην ίδια ορθή κατεύθυνση με αυτή του προηγούμενου άρθρου και ως εκ τούτου κρίνεται θετικά. Άρθρο 6 Καθ ύλην αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων Στις παρ. 4 και 5 αντικαθίστανται οι διατάξεις σχετικά με το ευεργέτημα πενίας. Η Ο.Κ.Ε θεωρεί ότι προκειμένου να απλοποιηθεί η σχετική διαδικασία, θα πρέπει οι διατάξεις για το ευεργέτημα πενίας να εναρμονισθούν με τις διατάξεις του Ν. 3226/04. Άρθρο 7 Δικαστική Μεσολάβηση Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη Γενική Αξιολόγηση, θα πρέπει να θεσπισθεί η υποχρεωτικότητα του θεσμού της Δικαστικής Μεσολάβησης, εφόσον ένας από τους αντίδικους το επιθυμεί. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. προτείνει τη θέσπιση αντικινήτρων στο στρεψόδικο διάδικο, με τη μορφή αυξημένων δικαστικών δαπανών για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης του Δικαστή-Μεσολαβητή. Άρθρο 8 Αναβολή συζήτησης λόγω απεργίας, αποχής κλπ. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων το δικαστήριο αναβάλλεται σε δικάσιμο μέσα σε 90 ημέρες υποχρεωτικά. 14

15 Αναβολή θα πρέπει επίσης να προβλέπεται και σε περίπτωση αποχής των δικαστικών λειτουργών ή απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Παράλληλα, επισημαίνεται η πρακτική δυσκολία να προσδιοριστεί δικάσιμος μέσα σε 90 ημέρες. Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ελλείψεις υποδομών, εγκαταστάσεων και προσωπικού, η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης διάταξης μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά αδύνατη. Ως εκ τούτου, προκρίνεται η επανεξέτασή της. Άρθρο 9 Διαδικασία στα Πολυμελή Πρωτοδικεία Προβλέπεται η άμεση συζήτηση των υποθέσεων για τις οποίες δεν θα διεξαχθεί εμμάρτυρη απόδειξη. Για τις υποθέσεις στις οποίες θα εξεταστούν μάρτυρες, παρέχεται η δυνατότητα να διακόπτεται για την αμέσως επομένη, όπου και θα εξετάζονται οι μάρτυρες ενώπιον του εισηγητή ο οποίος εξοπλίζεται με την εξουσία να κρίνει μόνος του για τα αποδεικτικά ζητήματα της υπόθεσης. Είναι αμφίβολο αν η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να επιτύχει την επιτάχυνση της διαδικασίας στα Πολυμελή Πρωτοδικεία της χώρας. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει την αύξηση των ορίων της καθ ύλη αρμοδιότητας των Μονομελών Πρωτοδικείων, έτσι ώστε να υπάγονται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο οι πραγματικά σοβαρές υποθέσεις. Άρθρο 14 Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής Επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με την άσκηση και τη συζήτηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η δίκη για την άσκηση της ανακοπής θα γίνεται εντός 60 ημερών. Η συζήτηση επί της ανακοπής είναι αμφίβολο αν μπορεί να προσδιοριστεί μέσα σε 60 ημέρες, βάσει των συνθηκών και των ρυθμών απονομής της δικαιοσύνης. Επομένως η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι σχετικές διατάξεις θα ήταν ορθό να επανεξεταστούν. 15

16 Άρθρο 15 Ειδικές διαδικασίες συζήτηση Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με την διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου. Ειδικότερα προβλέπεται ότι στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου μπορεί να σωρευτεί και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Η διάταξη κρίνεται θετικά. Στην παρ. 7 προβλέπεται ότι «αν ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αυτή κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της αγωγής και συζητείται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα δικάσιμο αυτής». Η διάταξη θα πρέπει να απαλειφθεί ή να επαναδιατυπωθεί στην κατεύθυνση της ταχείας εκδίκασης των εργατικών διαφορών, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης. Άρθρο 16 Ασφαλιστικά μέτρα Προσωρινή διαταγή Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί εξαιρετικά επικίνδυνη την έκδοση αποφάσεων για ασφαλιστικά μέτρα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά τη συζήτηση. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ματαίωσης δικασίμου, θα πρέπει να παρατείνεται η προσωρινή διαταγή. Άρθρο 17 Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Με σκοπό την αποσυμφόρηση των πρωτοδικείων επέρχονται αλλαγές με το παρόν άρθρο και στις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Έτσι προτείνεται η μεταφορά της αρμοδιότητας από το πρωτοδικείο στο ειρηνοδικείο πλην των υποθέσεων του πτωχευτικού κώδικα και του κτηματολογίου. Όπως έχει αναφερθεί και στη Γενική Αξιολόγηση, η συγκεκριμένη πρόταση κρίνεται θετικά. Σημειώνεται ωστόσο, ότι με το παρόν σχέδιο νόμου 16

17 ανατίθενται στα ειρηνοδικεία νέες κατηγορίες υποθέσεων, με τις οποίες έως σήμερα δεν είχαν οποιαδήποτε επαφή σε πρακτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των ειρηνοδικών έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες καθώς και την αναγκαιότητα πρόσληψης νέων ειρηνοδικών. Άρθρο 18 Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα Προβλέπεται αλλαγή ως προς τον τρόπο κήρυξης εκτελεστού ενός αλλοδαπού τίτλου που εφεξής θα γίνεται με την έκδοση διαταγής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ανακοπής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται θετικά. Άρθρο 24 Τροποποίηση των άρθρων 110, 111, 198, 308, 314, 331, 381, 407 ΠΚ έτη. Στην παρ. 2 προβλέπεται η παραγραφή των πταισμάτων μετά από 2 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφορετικός χρόνος παραγραφής για τα πλημμελήματα που υποβαθμίστηκαν σε πταίσματα απ ότι για αυτά που ήταν πταίσματα. Άρθρο 25 Αναπροσαρμογή ποσών Προβλέπεται ότι η αναπροσαρμογή ποσών δε θα καταλαμβάνει τις εκκρεμείς υποθέσεις, αλλά θα ισχύει για τις πράξεις που τελούνται από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του νόμου και μετά. Η εν λόγω πρόβλεψη είναι προφανώς αντίθετη με το Σύνταγμα και συγκεκριμένα με το άρθρο 4 παρ.1 που καθιερώνει την αρχή της ισότητας αφού για ουσιωδώς όμοιες περιπτώσεις προβλέπει διαφορετική έννομη 17

18 συνέπεια, δηλαδή ποινή, ενώ επέρχεται καταστρατήγηση της αρχής της αναδρομικής ισχύος του ηπιότερου νόμου σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΚ. Άρθρο 29 Ίδρυση Μονομελούς Εφετείου Σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί στη Γενική Αξιολόγηση, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η διάταξη αυτή χρήζει επανεξέτασης. Άρθρο 33 Τροποποιήσεις στα άρθρα 111, 273, 322, 340, 349, 408, 474 και 489 ΚΠΔ Στην παρ.5 προβλέπεται ότι η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο στην οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής που προήδρευε του δικαστηρίου που χορήγησε την αναβολή. Η διάταξη ως έχει κρίνεται ανεφάρμοστη. Εφόσον αναβάλλεται η δίκη, θα πρέπει οι δικαστές της νέας σύνθεσης να κληρώνονται κανονικά. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι για την εγκυρότητα της διαδικασίας στις κληρώσεις θα πρέπει να παρευρίσκεται εκπρόσωπος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Άρθρο 41 Συνοπτική Έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά την αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του δικηγόρου στο δικόγραφο. Όσον αφορά στη συνοπτική έκθεση δικογράφου, η υποβολή της θα πρέπει να είναι δυνητική. Άρθρο 43 Συνέπειες μη αποστολής φακέλου Η ρύθμιση κρίνεται θετικά. 18

19 Άρθρο 46 Δικαστική δαπάνη Εφόσον ο ηττώμενος διάδικος είναι το Δημόσιο, οι δικαστικές δαπάνες που επιβάλλονται θα πρέπει να καλύπτουν τα νόμιμα έξοδα του διαδίκου. Άρθρο 47 Αρμοδιότητα Για υποθέσεις οι οποίες εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό, θα πρέπει να προβλέπεται δικαίωμα κρίσης και σε δεύτερο βαθμό, αν όχι αναιρετικής, τουλάχιστον εφετειακής. 19

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας. Σαρωτικές αλλαγές στη δικαιοσύνη με στόχο την άρση της αρνησιδικίας εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Με 80 +1 σημεία παρέμβασης στην ποινική, πολιτική και ποινική δικαιοσύνη το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις)

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις) Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα Δικηγόρων (Α 235) αντικαθίσταται ως εξής:

1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα Δικηγόρων (Α 235) αντικαθίσταται ως εξής: Ολη η πρόταση της κυβέρνησης για τους δικηγόρους Αναλυτικά η κυβερνητική πρόταση για τους δικηγόρους έχει ως εξής: Αναλυτικά η κυβερνητική πρόταση για τους δικηγόρους έχει ως εξής: Αρθρο 5 1. Το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΠολ ΜΕ ΤΟΝ ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α/ )

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΠολ ΜΕ ΤΟΝ ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α/ ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΠολ ΜΕ ΤΟΝ ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α/22.12.2016) Ιωάννης Κατράς ικηγόρος Οι παραπεμπόμενες σελίδες αναφέρονται στο βιβλίο μου: «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Κατ άρθρο Νομολογία» που κυκλοφόρησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου - Ν 4055/12: Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής

Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου - Ν 4055/12: Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής Από τα επίσημα Πρακτικά της Θ', 6 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στη Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 10 6 2009 Αριθμ.πρωτ.520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τομέα Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Κατάθεση Παρέμβασης ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 3 Απρ 2015 για την άμεση καταβολή των αναδρομικών. ΣΧΕΤ.: α.

ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Κατάθεση Παρέμβασης ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 3 Απρ 2015 για την άμεση καταβολή των αναδρομικών. ΣΧΕΤ.: α. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Υπόθεση: Αναδρομικά Μνημονίου ΙΙΙ Σελίδα - 1 - από 6 Φύση: Διοικητικό Ακυρωτικό Δίκαιο Αριθμ. Δικ/φίας: 13839 Πληρ.: κ. Ρωμαίο Αριθμ. Πρωτ.: 4918/2015 Ημερομηνία: 9 Μαρ 2015 Συνημμένα:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2010 15:42 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγμα προβλέπει το δικαίωμα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Έκδοση 2η (Ειδικό αφιέρωμα ν. 4446/2016) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός απόφασης: 8 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 3869/2010.:

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 3869/2010.: Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α'130), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMBOΛAIOΓPAΦIKH EΠIΘEΩPHΣH

ΣYMBOΛAIOΓPAΦIKH EΠIΘEΩPHΣH ΣYMBOΛAIOΓPAΦIKH EΠIΘEΩPHΣH ΤΟΜΟΣ ΚH - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η λήξη του δικαστικού έτους Σεπτέµβριος 2008 - Ιούνιος 2009 βρίσκει την κατάσταση που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Διάκριση Δικαστηρίων Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Ε. Νίκα.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Ε. Νίκα. 601/2012 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 601/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Οκτωβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Κ. Μενουδάκος, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 19.11.2014 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με αίσθημα ευθύνης έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. ΚαθηγητήςΘεόδωροςΠ. Φορτσάκης Πρόεδρος της Νομικής Σχολής Αθηνών

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. ΚαθηγητήςΘεόδωροςΠ. Φορτσάκης Πρόεδρος της Νομικής Σχολής Αθηνών Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης ΚαθηγητήςΘεόδωροςΠ. Φορτσάκης Πρόεδρος της Νομικής Σχολής Αθηνών 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 3 Οκτωβρίου 2008, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, απέστειλε προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Ξυλιά Πρόεδροι Πρωτοδικών, Βασιλική Ψυχογιού, Χριστίνα Σωτηρία Δημοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα