Κωνσταντίνου Χαράλαμπος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνσταντίνου Χαράλαμπος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μάθημα: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Κωνσταντίνου Χαράλαμπος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - Ποιο είναι το αντικείμενό της; - Γιατί αμφισβητήθηκε και αμφισβητείται, ακόμη, ως επιστήμη και κυρίως από ποιους (Δηλαδή, ποια είναι τα προβλήματά της; - Ποια ήταν η εξέλιξή της ως επιστήμη; - Πώς οριοθετείται μια επιστήμη; - Γιατί έχει μετονομαστεί σε Επιστήμες της Αγωγής; - Ποιοι θεωρούνται κλάδοι της ; - Ποιες επιπτώσεις έχει η αμφισβήτησή της στους εκπαιδευτικούς και, γενικά,στους εκπροσώπους της;

3 Πηγή: Κωνσταντίνου, Χ. 2011:Εισαγωγή στη Σχολική Παιδαγωγική και Ματσαγγούρας, Η. 2007: Τέσσερις Τύποι Δασκάλου και Ένας Ακόμη, ο Δικός σου Διαφοροποίηση της Παιδαγωγικής από την Εκπαίδευση Αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης α) η Εκπαίδευση β) η Αγωγή (δηλ. η παιδαγωγική και εκπαιδευτική πραγματικότητα) Η Εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα: α) Εκπαιδευτικής Πολιτικής, β) Ιδεολογίας (Αναλυτικό Πρόγραμμα, Κράτος {τι πολίτη θέλει; τι πολίτη θέλει η κοινωνία;} Άρα η Παιδαγωγική Επιστήμη συνενώνει, ως επιστήμη του ανθρώπου, επιστημονικές γνώσεις με κοινωνικά ζητήματα και άλλες επιστήμες (π.χ. Κοινωνιολογία). Σκοποί Εκπαίδευσης: α) το άτομο β) η κοινωνική ένταξη Άρα ο δεύτερος σκοπός εμπλέκεται με αξίες και ιδεολογίες (κρατικές και κοινωνικές).

4 H εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης Η Παιδαγωγική Επιστήμη ήταν αρχικά εμπειρική τέχνη (όπως και η Ιατρική). Καθιερώθηκε διεθνώς τον 19ο αιώνα με τον Herbart (1880) και στις αρχές του 20 ου αιώνα αρχίζει να ανεξαρτητοποιείται από τη Φιλοσοφία. Ειδικότερα: 17 ος αιώνας: εμφανίζεται με θέμα τη διδασκαλία (παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων) με κύριους εκπροσώπους τον Comenius και τον Ratke. 18 ος αιώνας: επεκτείνεται και σε θέματα αγωγής (Διαφωτισμός Rouseou) 19 ος αιώνας: έναρξη αυτονόμησης καθιέρωσης (συστηματική και οργανωμένη διδασκαλία αυστηρή τήρηση σταδίων διδασκαλίας επίκεντρο ο εκπαιδευτικός «δασκαλοκεντρισμός») ( : βρίσκει στηρίγματα στην Ψυχολογία και στις μεθόδους της, καθώς και στις μεθόδους των θετικών επιστημών, καθώς, επίσης, και στη Φιλοσοφία και την ηθική της. Ακολούθως, αρχίζει η διένεξη για το αντικείμενό της και την ανεξαρτητοποίησή της). Στην Ελλάδα εμφανίζεται ως επιστημονικός κλάδος μαζί με τη Φιλοσοφία (με έδρα) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (διδασκαλικές σχολές) μετά το 1912 (Εξαρχόπουλος) και διαχωρίζεται από τη Φιλοσοφία το 1921 με έδρα πλέον Καθηγητή Παιδαγωγικής (Εξαρχόπουλος).

5 Αλλα προβλήματα στην πορεία εξέλιξής της: γ) η εξάρτησή της από τη Φιλοσοφία (ηθική) και την Ψυχολογία (μεθοδολογικά εργαλεία). Πώς ορίζεται η Σχολική Παιδαγωγική και κάθε επιστήμη; α) Να έχει σαφώς οριοθετημένο πεδίο μελέτης. β) Να έχει δικές της έννοιες για την ανάλυση των φαινομένων. γ) Να ακολουθεί επιστημολογικά αποδεκτές μεθόδους έρευνας. δ) Να διαθέτει συγκροτημένη γνώση (θεωρίες για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων). Εγγενή προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης (σε σχέση με τις θετικές επιστήμες) σε διεθνές επίπεδο: α) η «κοινή γνώμη» έχει άποψη για τα παιδαγωγικά θέματα, β) η σχέση αιτίου και αιτιατού δυσλειτουργεί (Δεν μπορεί να προσδιορίσει, σε όλες τις περιπτώσεις και με κανονιστικό τρόπο, τις αιτιώδεις σχέσεις στην κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου.)

6 Προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης στον ελληνικό χώρο: α) Η Φιλοσοφία την «επισκιάζει» (στη διάρκεια του 20ου αιώνα αρχίζει και αυτονομείται ως επιστημονικός κλάδος). Μετά το 1921 εκπροσωπείται, σε περιορισμένη μορφή, ως ξεχωριστό επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο. Αρχίζει και καθιερώνεται στην επιστημονική κοινότητα μετά τη μεταπολίτευση (1974) και κυρίως με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων και την κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών (ίδρυση: 1982 και λειτουργία 1984 / 85). β) Ήταν εξαρτημένη από τη θρησκευτική και κρατική ιδεολογία (εγκλωβισμένη στα δόγματα, στις αδιαμφισβήτητες αλήθειες, στον κλασικισμό, τον ιστορισμό, την τυπολατρία, την προγονοπληξία, τη λογοκοπία, τη θεωρητικολογία, τον εγκυκλοπαιδισμό, την αυστηρή τήρηση των θρησκευτικών κωδίκων, την ηθικολογία, το διδακτισμό και τον εμπειρισμό). γ) Την αυτούσια «μεταφύτευση» ξένων παιδαγωγικών απόψεων, ιδεών και εμπειριών κυρίως μέχρι τη δεκαετία του 1950 από Έλληνες σπουδαστές στο εξωτερικό (Εξαρχόπουλος, Παλαιολόγος, Παπαμάρκου, Λάμψας, Κοροτζής κ.ά., οι οποίοι επηρεάστηκαν από τους Herbart, Ziller, Rein, Spranger κ.ά). Οι εκπρόσωποι αυτοί επηρέασαν την οργάνωση της διδασκαλίας, το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση των δασκάλων και γενικά τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Εξαίρεση αποτελούν ελάχιστοι, όπως ο Δελμούζος και ο Γληνός, οι οποίοι άσκησαν κριτική στην κυρίαρχη παιδαγωγική ιδεολογία (επηρεάστηκαν από τους Γερμανούς παιδαγωγούς Kerschensteiner, Gaudig, Dilthey κ.ά.). Το αποτέλεσμα ήταν να απουσιάζει η παιδαγωγική έρευνα και η παραγωγή «εγχώριας» γνώσης με βάση την ελληνική σχολική και κοινωνική πραγματικότητα.

7 Ο ενιαίος χαρακτήρας του αντικειμένου της Παιδαγωγικής, η αποστολή της και η συνάφεια των κοινών θεμάτων της επηρεάζονται ή και απειλούνται: α) από την υπερ-εξειδίκευση (και ψευδο-εξειδίκευση), β) από τον κοσμοθεωρητικό πλουραλισμό (υλιστική, χριστιανική, φιλοσοφική, ανθρωπολογική, σοσιαλιστική, μαρξιστική κ.λπ. Παιδαγωγική) και το μεθοδολογικό πλουραλισμό (πειραματική, εμπειρική, φαινομενολογική κ.λπ. Παιδαγωγική) και γ) από τους πρακτικούς σκοπούς (εφαρμοσμένη, χειραφετική, κριτική κ.λπ. Παιδαγωγική). Από την Παραδοσιακή Παιδαγωγική οδηγούμαστε στις Επιστήμες της Αγωγής (στη δεκαετία του 1980). Οι λόγοι της μετονομασίας: αποδέσμευση από τις «αμαρτίες» του παρελθόντος, εμφάνιση πολλών επιμέρους κλάδων (Σχολική Παιδαγωγική, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κοινωνική Παιδαγωγική κ.λπ.). Τι σημαίνει Παιδαγωγική Επιστήμη και πώς ορίζεται η αποστολή της: Η Παιδαγωγική Επιστήμη περιγράφει, αναλύει και ερμηνεύει την παιδαγωγική και ειδικότερα την εκπαιδευτική πραγματικότητα με τη βοήθεια της παιδαγωγικής θεωρίας και μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών, με σκοπό την παραγωγή επιστημονικά έγκυρης γνώσης.

8 Περιεχόμενα της Σχολικής Παιδαγωγικής ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνικοποίηση: Αγωγή, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Σκοποί, Προσόντα: Διδασκαλία, Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθητής Αξιολόγηση, Συμβουλευτική Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία ΚΟΙΝΩΝΙΑ Manz, W. 1980: 7 από Kessler, E. / Krätzschmar, Ch. 1993: 8.

9 Α. Το Σχολείο

10 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ποιοι λόγοι συνέβαλαν ή επέβαλαν την ίδρυση και καθιέρωση του σχολείου ως κοινωνικού και παιδαγωγικού (εκπαιδευτικού) θεσμού; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολείου ως κοινωνικού και παιδαγωγικού θεσμού; Ποιο σχολείο θεωρείται «καλό» και «αποτελεσματικό», δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στην εκπαιδευτική πράξη; Ή, αλλιώς, Πώς οφείλει να λειτουργεί το σχολείο, για να θεωρήσουμε ότι εκπληρώνει την παιδαγωγική και κοινωνική του αποστολή; Ποια γνωρίσματα αναδεικνύουν την απόκλιση του σχολείου από την παιδαγωγική του;

11

12

13 1. Πληθώρα διδακτέας ύλης, πολυπλοκότητα αυτής και στρεβλή αντίληψη παροχής των γνώσεων (π.χ. μονόπλευρη διδακτική προσέγγιση της γνώσης, διαφοροποίηση και ιεράρχηση της γνώσης σε χρήσιμη και μη χρήσιμη, αξίωση για μνημονική ικανότητα, προώθηση ατομικιστικών και ανταγωνιστικών τάσεων κ.ά. 2. Στρεβλή αντίληψη και πρακτική της αξιολόγησης του μαθητή, καθώς και πίεση και καταπίεση στους μαθητές κυρίως για υψηλές επιδόσεις (βαθμοθηρία) 3. Μονόπλευρη εξώθηση των μαθητών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ & ΤΕΙ και υποβαθμισμένη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση 4. Διαμόρφωση συναισθημάτων φόβου, αποτυχίας και εγκλωβισμού στους μαθητές

14 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες μακριά από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και, συνολικά, υποβάθμιση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου, δηλαδή της αγωγής, που έχει ως σημείο αναφοράς την προσωπικότητα του μαθητή (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων για διαχείριση προσωπικών και κοινωνικών ζητημάτων κ.ά.) 2. Αποξένωση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους 3. Συρρίκνωση και μηδενισμός του ελεύθερου χρόνου των μαθητών 4. Μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σωστής παιδαγωγικής και κοινωνικής λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου 5. Συνεχιζόμενος αναχρονισμός του σχολείου σε σχέση με τα νέα πολιτιστικά, επιστημονικά, τεχνολογικά και κοινωνικά δεδομένα (π.χ. αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου κ.ά.) (Κωνσταντίνου, Χ. 2010: Χαρακτηριστικά συμπτώματα της παιδαγωγικής και θεσμικής παρακμής του ελληνικού σχολείου: αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση,στο :Περί Παιδείας Διάλογος)

15 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σημερινής εποχής που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου και τους σκοπούς της αγωγής (Προκλήσεις της εποχής ) Ραγδαία παραγωγή γνώσεων Εισαγωγή της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή Νέες σχέσεις μεταξύ των κρατών (π.χ. ανοιχτά σύνορα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε Το σχολείο δεν αποτελεί σήμερα μοναδική πηγή παροχής της γνώσης Απρόβλεπτη εξέλιξη της αγοράς εργασίας (Ο μαθητής της Α τάξης προετοιμάζεται για την αγορά εργασίας της προσεχούς εικοσαετίας ) Αλλαγές στο μαθητικό πληθυσμό Αυξημένοι κίνδυνοι για την ψυχική και πνευματική υγεία των ατόμων (αποξένωση από το περιβάλλον, υποβαθμισμένες διαπροσωπικές σχέσεις )

16

17 Ποσοστό % Το σχολείο ως θεσμός δεν προσφέρει πολλά πράγματα, είναι απαξιωμένο στη συνείδηση του μαθητή Τα σχολικά εγχειρίδια και το αναλυτικό πρόγραμμα δεσμεύουν την ελευθερία του μαθητή Η βαθμολογία διαταράσσει τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους 92,0 62,3 84,1 Οι συμμαθητές μου είναι ανταγωνιστές 74,2 Το σύστημα αναγκάζει το μαθητή να μαθαίνει μόνο ό,τι είναι χρήσιμο για την εισαγωγή του στα ΑΕΙ-ΤΕΙ 75,8 Έρευνα (1998) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από Δ.Τσέρτο σε 1042 μαθητές Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, η οποία επαληθεύτηκε από τον ίδιο το 2007

18 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ) 2. ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΤΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ)

19 Οι δύο θεμελιώδεις σκοποί του Σχολείου Α. Προσωπικότητα Μαθητή Με ισχυρή αυτοαντίληψη Με κριτική και δημιουργική σκέψη και στάση Με ικανότητα αντίστασης Αυτόνομη και χειραφετημένη Δημοκρατική Με δυναμικό και οικουμενικό αξιακό σύστημα Με ειρηνική διάθεση και προτεραιότητα Με πολιτισμική-θρησκευτική ανεκτικότητα Με πληρότητα στην επικοινωνία και πράξη Β. Ένταξη του μαθητή στο Κοινωνικό Σύστημα Εξοικείωση με αξίες, αντιλήψεις, πρακτικές...της κοινωνίας

20 Παιδαγωγική Κοινωνικοποιητική Ιδεολογική λειτουργία Το σχολείο ασκεί αγωγή και κοινωνικοποιεί το μαθητή, για να τον εξοικειώσει με τις κοινωνικοποιητικές αξίες, τις αντιλήψεις, τις πρακτικές και τους προσανατολισμούς του κοινωνικού συστήματος και, συνεπώς, να συμβάλει: α. στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή β. στην ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο Μαθησιακή Τεχνική λειτουργία Το σχολείο διδάσκει-μαθαίνει (παρέχει) γνώσεις με σκοπό να συμβάλει: α. στην ανάπτυξη των γνωστικών, νοητικών και συναισθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μαθητή β. στην ένταξή του στο σύστημα απασχόλησης Αξιολογική - Επιλεκτική λειτουργία Το σχολείο αξιολογεί το μαθητή μέσα από τις μαθησιακές και διαπαιδαγωγικές του διαδικασίες α. για να διαπιστώσει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες και τις δυνατότητές του και έτσι να πάρει ανατροφοδοτικά μέτρα βελτίωσής του β. μέσα από τους παρεχόμενους τίτλους σπουδών, να τον προσανατολίσει στην επιλογή των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων Εποπτική - Κουστωδιακή λειτουργία Το σχολείο εποπτεύει το μαθητή στη σχολική του παρουσία και δράση α. παρέχοντάς του ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση β. απελευθερώνοντας το γονέα και τον περίγυρο από τον παιδαγωγικό και κοινωνικό του ρόλο

21 ΤΟ ΚΑΛΟ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Διαθέτει κατάλληλη εκπαιδευτική και διοικητική ηγεσία (ο Διευθυντής προγραμματίζει, συνεργάζεται, ενημερώνεται, ενθαρρύνει και διαμορφώνει θετικό κλίμα ) Δίνει παιδαγωγική έμφαση στις λειτουργίες του σχολείου (αγωγή, διδασκαλία, μάθηση, κοινωνικοποίηση, αξιολόγηση), διαμορφώνοντας παιδαγωγικά κατάλληλο σχολικό κλίμα Διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες συνεργασίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τις οικογένειες των μαθητών και την ευρύτερη κοινότητα

22 (BacBeath, J. 2001:36, Παμουκτσόγλου, Α. 2007: 199) ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Διεύθυνση: σταθερή και με στόχους, σχεδιασμό, συνεργατικότητα, επαγγελματισμό παιδαγωγικό και διοικητικό 2. Κοινό όραμα: κοινοί στόχοι, συνέπεια στην εκπαιδευτική πρακτική, συλλογικότητα και συνεργασία 3. Περιβάλλον μάθησης και σχολείου: σωστή οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας-σχέσης, συστηματική διαδικασία μάθησης, ελκυστικό εργασιακό και γενικά σχολικό περιβάλλον, παιδαγωγικό κλίμα 4. Επικέντρωση στους εκπαιδευτικούς στόχους: στόχος η σχολική επιτυχία, έμφαση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή 5. Σκόπιμη διδασκαλία: αποδοτική οργάνωση, σαφήνεια στους στόχους, σχεδιασμός του σχολικού προγράμματος, σύνδεση με την πράξη 6. Υψηλές προσδοκίες: αυξημένες προσδοκίες σε όλα, επικοινωνιακές προσδοκίες, διανοητική διέγερση 7. Θετική ενίσχυση: σαφής και δίκαιη πειθαρχία, ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση και επιβράβευση 8. Παρακολούθηση της προόδου: έλεγχος της επίδοσης των μαθητών, αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης 9. Δικαιώματα και ευθύνες μαθητών: ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, θέσεις ευθύνης, έλεγχος της εργασίας, συναποφάσεις, συνευθύνη 10. Συνεργασία γονέων και σχολείου: εμπλοκή των γονέων 11. Μια κοινότητα μάθησης: ανάπτυξη συνεργασίας, δραστηριοποίηση του διδακτικού προσωπικού στο σχολικό χώρο

23 Β. Ο εκπαιδευτικός

24 ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Πώς περιγράφεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού από άποψη παιδαγωγική και κοινωνική; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού; Ποιος θεωρείται «καλός», «αποτελεσματικός», «κατάλληλος» ή «ιδανικός» εκπαιδευτικός από τη σκοπιά των μαθητών και της Παιδαγωγικής; Ποιες πρακτικές «συμβουλές»- από παιδαγωγική σκοπιά- χρειάζεται ένας (νέος) εκπαιδευτικός;

25 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι οικογενειακές, εκπαιδευτικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες έχουν πλέον διαμορφώσει ένα δυσμενές κλίμα, και, γενικά, δυσμενές περιβάλλον, για να ασκήσει ο εκπαιδευτικός με ευνοϊκούς όρους το ρόλο του. Οι προϋποθέσεις είναι πια πολύ δύσκολες, πολύπλοκες και ιδιόμορφες και για το λόγο αυτό χρειάζεται να καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να αντεπεξέρθει στο έργο του.

26

27 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕς ΕΠΙΡΡΟΗς ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Η επιτέλεση του ρόλου του εκπαιδευτικού επηρεάζεται κυρίως από τους ακόλουθους τρεις παράγοντες: 1. την επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική συγκρότηση και, γενικά, την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. 2. τις επικρατούσες συνθήκες του σχολείου ή αλλιώς τη σχολική πραγματικότητα (διευθυντής, οργάνωση σχολικής ζωής, κλίμα ανάμεσα σους εκπαιδευτικούς κ.ο.κ.) και 3. Το στενότερο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (τομείς της κοινωνικής ζωής-πολιτική, οικονομία κ.ο.κ.)

28 Κοινή γνώμη (μέσα μαζικής επικοινωνίας) ΜΑΚΡΟ-ΕΠΙΠΕΔΟ Κοινωνικές απαιτήσειςπροσδοκίες (οικονομία, εκκλησία, πολιτικά κόμματα...) ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΠΕΔΟ Σχολική Διοίκηση Συνάδελφοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Γονείς Μαθητές Επιστήμες της Αγωγής Ιστορικές και κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες

29 Α. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ποσοστό % Το σχολείο ως θεσμός δεν προσφέρει πολλά πράγματα, είναι απαξιωμένο στη συνείδηση του μαθητή Τα σχολικά εγχειρίδια και το αναλυτικό πρόγραμμα δεσμεύουν την ελευθερία του μαθητή 62,3 Η βαθμολογία διαταράσσει τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους 84,1 Οι συμμαθητές μου είναι ανταγωνιστές 74,2 Το σύστημα αναγκάζει το μαθητή να μαθαίνει μόνο ό,τι είναι χρήσιμο για την εισαγωγή του στα ΑΕΙ-ΤΕΙ 92,0 75,8 Η διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ στερεί πολλές προσωπικές μας ελευθερίες 84,9 Β. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Το εκπαιδευτικό σύστημα πιέζει τους διδάσκοντες να συμπεριφέρονται διαφορετικά απ ό,τι στην πραγματικότητα Υπάρχει έλλειψη κατανόησης και αδυναμία προσωπικής επικοινωνίας 75,8 Δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας 74,1 Το ύφος των καθηγητών είναι αυταρχικό 66,2 Οι καθηγητές ως προσωπικότητες, εμφανίζουν μειωμένο κύρος και ατέλειες 60,1 Είναι αδιάφοροι 62,5 Είναι αντίπαλοι (εχθροί) 55,4 Είναι εγωκεντρικοί 28,0 Είναι ψυχροί επαγγελματίες (γραφειοκράτες) 27,0 Έρευνα (1998) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από Δ.Τσέρτο σε 1042 μαθητές Λυκείου σε πανελλαδικό 81,6

30 .To επίπεδο εμφάνισης της αυτοκυριαρχίας και αυτοκριτικής του σε αντίθεση με τη συναισθηματική φόρτιση, που εκδηλώνεται με θυμό, οργή, προσβολή κ.λπ..το επίπεδο εμφάνισης της δικαιοσύνης και της ισότητας (ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα ) σε αντίθεση με τη μεροληψία και την αδικία εκ μέρους του..το επίπεδο εμφάνισης της αξιοπιστίας και της συνέπειάς του σε αντίθεση με την αναξιοπιστία, την ασυνέπεια, την ανευθυνότητα, την αστάθεια, την αντίφαση κ.λπ. εκ μέρους του..το επίπεδο εμφάνισης της σαφήνειας των θέσεών του και της ευθύτητας σε αντίθεση με την ασάφεια σύγχυση και την υπεκφυγή εκ μέρους του..το επίπεδο εμφάνισης της πραότητας και ηπιότητάς του σε αντίθεση με την επιθετικότητα και βιαιότητα εκ μέρους του..το επίπεδο εμφάνισης της καρτερικότητας και μετριοπάθειάς του σε αντίθεση με την ανυπομονησία και την αδιαλλαξία εκ μέρους του.

31 Ο Αποτελεσματικός Εκπαιδευτικός (με βάση τα πορίσματα πρόσφατων ερευνών) Δείχνει θερμός, με κατανόηση και όχι ψυχρός και απόμακρος. Δουλεύει οργανωμένα και επαγγελματικά και όχι πρόχειρα, χωρίς σχεδιασμό. Παρακινεί και είναι επινοητικός και όχι πληκτικός και μονότονος. Κάνει πολλές ερωτήσεις. Αποδέχεται τα συναισθήματα των μαθητών του. Επιδοκιμάζει τις ιδέες των μαθητών του. Επαινεί και ενθαρρύνει τους μαθητές του. Διδάσκει με ενθουσιασμό. Προσαρμόζει τη διδασκαλία του ανάλογα με την περίσταση. Είναι σαφής, όταν παρουσιάζει τη διδακτική ύλη. Χρησιμοποιεί ποικίλα διδακτικά υλικά και μεθόδους. Παρέχει πολλές ευκαιρίες στους μαθητές να κατακτήσουν την ύλη διδασκαλίας. Βλ. επίσης: Ματσαγγούρας, Η. 2006/7: 59

32 ΤΑ 5 ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η επικοινωνία είναι αναπόφευκτη Κάθε επικοινωνία προσδιορίζεται από δύο διαστάσεις: της σχέσης και του περιεχομένου Το είδος μιας επικοινωνίας προσδιορίζεται από την επιλεκτική ερμηνεία στη σειρά των γεγονότων που ακολουθούν Η ανθρώπινη επικοινωνία συντελείται με αναλογικούς και ψηφιακούς κώδικες Η επικοινωνία ανάμεσα σε δυο άτομα είναι συμμετρική ή συμπληρωματική (Watzlawick, 1969)

33 (Στρατηγικές του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία σχέση με το μαθητή) Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή Σεβασμός στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με το μαθητή Ενίσχυση της υπευθυνότητας αυτονομίας Συν διαμόρφωση κανόνων συνεργασίας (αμοιβαίες συμφωνίες, οριοθέτηση της συμπεριφοράς του μαθητή ) Αποφυγή στιγματισμού (χαρακτηρισμών) του μαθητή Ενεργητική ακρόαση του μαθητή Ανάπτυξη δεξιοτήτων (διαπραγματευτικές ικανότητες) για επίλυση μιας σύγκρουσης (έλεγχος θυμού, αναγνώριση προβλήματος, ορθολογική επιχειρηματολογία κ.λπ.).

34 Γ. Αγωγή (Διαπαιδαγώγηση), Κοινωνικοποίηση

35 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗςΗς) Τι σημαίνει αγωγή και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Πρέπει να ασκείται αγωγή στον άνθρωπο και γιατί; Ποιος είναι ο ρόλος των συναισθημάτων στην αγωγή; Ποιο είδος αγωγής θεωρείται ότι ωφελεί το μαθητή και ποιο τον βλάπτει. Δηλαδή, με ποιον τρόπο πρέπει να ασκείται η αγωγή από παιδαγωγική άποψη; Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην αγωγή και την κοινωνικοποίηση;

36 Η Σχολική Αγωγή και τα Επιμέρους Θέματά της Αγωγή υγείας Αγωγή περιβάλλοντος Αγωγή κατανάλωσης Αγωγή ειρήνης Αγωγή κοινωνικής αλληλεγγύης Αγωγή επικοινωνίας και συνεργασίας Αγωγή σεβασμού και αποδοχής του άλλου Αγωγή αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης Αγωγή ελεύθερου χρόνου

37 Ο ρόλος της αγωγής στον άνθρωπο ως κοινωνική οντότητα Ο άνθρωπος από τη γέννησή του, επιβάλλεται να ζει κοινωνικά, να συναναστρέφεται με συνανθρώπους του και να αναπτύσσει σχέσεις μαζί τους. Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει και να γίνει ο ίδιος άνθρωπος (με την έννοια της μόρφωσης και της παιδείας). Η ζωή του εξελίσσεται σε κοινωνικό επίπεδο σε ομάδες και θεσμούς (οικογένεια, σχολείο, επιχείρηση κ.λπ.)- και ρυθμίζεται μέσα από προδιαγραφές συμπεριφοράς. Μια παραβίαση κανόνα μπορεί να στοιχίσει στον ίδιο και στον περίγυρό του. Με βάση αυτά, οι συνέπειες για την αγωγή είναι οι ακόλουθες: Για να μπορέσει ο άνθρωπος να συμβιώσει με άλλους ανθρώπους, πρέπει, μέσα από την αγωγή, να μάθει τους απαραίτητους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς που ευνοούν αυτή τη συμβίωση. Μαζί με την εξοικείωση των κοινωνικών κανόνων και των κοινωνικών μορφών διαβίωσης, μέσα από την αγωγή επιδιώκεται η αλλαγή και ανανέωση των κοινωνικών συνθηκών ζωής.

38 Είδη Αγωγής α) Παιδοκεντρική ή δημοκρατική αγωγή (συνδυασμός θετικής συναισθηματικής στάσης και ορθολογικής αυτονομίας) β) Αδιάφορη ή φλεγματική αγωγή (συνδυασμός αρνητικής συναισθηματικής στάσης και ανεξέλεγκτης ελευθερίας -«αυθαιρεσίας») γ) Υπερπροστατευτική αγωγή (συνδυασμός θετικής συναισθηματικής στάσης και χειραγώγησης περιορισμένης δραστηριοποίησης) δ) Αυταρχική ή δασκαλοκεντρική αγωγή (συνδυασμός αρνητικής συναισθηματικής στάσης και περιοριστικής ελευθερίας)

39 Κοινωνικοποίηση Άτομο Κοινωνία Σχολική Κοινωνικοποίηση Μαθητής Σχολικό περιβάλλον

40 Αξίες Κανόνες Κοινωνική συμβίωση Κοινωνική συνοχή Το περιεχόμενο, η ιεράρχηση και η εφαρμογή κανόνων και αξιών προσδιορίζουν τα μέσα και τους στόχους της αγωγής και ευρύτερα το επίπεδο ανάπτυξης μιας κοινωνίας

41 1. Η ζωή 2. Η ελευθερία (αυτονομία, αυτοτέλεια, δημοκρατία) 3. Η ειρήνη (φιλία, έλλειψη βίας) 4. Η συναισθηματική ισορροπία (ηρεμία, καλοσύνη) 5. Η δικαιοσύνη 6. Η αλληλεγγύη (φιλαλληλία, συνεργασία) 7. Η αλήθεια 8. Η παιδεία (γνώση, σύνεση, σοφία) 9. Η αγάπη (να μπορείς να αγαπάς και να αγαπιέσαι) 10.Η σωματική ευεξία (υγεία, έλλειψη πόνου, δύναμη) 11.Η τιμή (υπόληψη, γόητρο) και 12.Η ομορφιά (καλαισθησία)

42 ατομικισμός ωφελιμισμός ανταγωνισμός καταναλωτισμός

43 Δ. Πειθαρχία, Κανόνες, Κυρώσεις

44 ΚΡΙςΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΤΟΥς ΚΑΝΟΝΕς, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ςυμπεριφορα, ΤΙς ΠΟΙΝΕς Ποιος είναι ο ρόλος των κανόνων στη σχολική αγωγή; Ποιος είναι ο ρόλος της πειθαρχίας στη σχολική αγωγή; Ποια είναι η σχέση των κανόνων με την πειθαρχία; Η πειθαρχία είναι σκοπός ή εργαλείο της αγωγής; (Πρέπει να γίνεται χρήση της πειθαρχίας στην αγωγή;) Ποιος είναι ο σκοπός της πειθαρχίας στην αγωγή; Πότε μια συμπεριφορά θεωρείται προβληματική (αποκλίνουσα); Ποια είναι η σχέση των κανόνων με τις ποινές; Πρέπει να υπάρχουν οι ποινές στη σχολική αγωγή;(δηλαδή, πρέπει να τιμωρείται ο μαθητής;) Ποια είναι τα αίτια της απειθαρχίας και, γενικά, της παραβατικής συμπεριφοράς και με ποια παιδαγωγικά μέσα μπορεί να γίνει η διαχείρισή της;

45 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Η διαταραχή της ισορροπίας της επικοινωνίας και συνακόλουθα των διαπροσωπικών σχέσεων με το μαθητή οδηγεί σε ποικίλα προβλήματα, που συνήθως τα ονομάζουμε προβλήματα πειθαρχίας. Ο όρος<< πειθαρχία>> βέβαια είναι πολύ ευρύς και γενικός και το γεγονός αυτό οδηγεί πολλές φορές σε παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Στην παιδαγωγική γλώσσα με τον όρο <<πειθαρχία>> δεν εννοούμε συνήθως την κατάχρηση της εξουσίας του εκπαιδευτικού κατά έναν τρόπο που να εξασφαλίζει την τυφλή υπακοή και την απόλυτη συμμόρφωση των μαθητών προς τις θελήσεις του. Η μορφή αυτή πειθαρχίας χαρακτηρίζει την στρατιωτική κυρίως οργάνωση, μέσω της οποίας επιδιώκεται η διαμόρφωση μιας συμπαγούς και ομοιογενούς ομάδας. Ενώ ο σκοπός της σχολικής πειθαρχίας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και λαμβάνονται υπόψη άλλες παιδαγωγικές παράμετροι, όπως είναι οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες του κάθε μαθητή με επίκεντρο την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας του.

46 Με τον όρο πειθαρχία εννοούμε, λοιπόν, τη διασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων, οι οποίες συμβάλλουν στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνακόλουθα στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων του σχολείου και στις οποίες ενσωματώνονται μόνο οι θεμιτές μορφές συμπεριφοράς. Οι πειθαρχικές δυσκολίες στην τάξη προκύπτουν, κατά κανόνα, από το μεγάλο αριθμό μαθητών και την ανομοιογένειά τους. Συνήθως, όσο ο αριθμός των μαθητών μιας τάξης είναι περιορισμένος, τόσο πιο εύκολα εξασφαλίζεται η πειθαρχία. Αν, π.χ., φωτογραφίσουμε την τάξη σε μια δεδομένη στιγμή, θα παρατηρήσουμε πως μερικοί μαθητές προσέχουν και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό, άλλοι μιλούν μεταξύ τους, άλλοι ρεμβάζουν κοιτώντας το παράθυρο, άλλοι ασχολούνται με τις εργασίες της επόμενης ώρας κ.λπ. Η εικόνα αυτή αλλάζει φυσικά από στιγμή σε στιγμή. Επίσης, η αποτελεσματικότητα με την οποία ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει τις πειθαρχικές δυσκολίες αποτελεί το κριτήριο της ικανότητας και της ποιότητάς του. Και ως προς το σημείο αυτό διαφέρουν σημαντικά οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Στην ίδια τάξη ένας εκπαιδευτικός τα καταφέρνει θαυμάσια, ένας άλλος όχι, ή ο ίδιος ο εκπαιδευτικός είναι μερικές φορές πιο επιτυχημένος σε μια τάξη από ό,τι σε μια άλλη. Η εξήγηση αυτού του γεγονότος είναι δύσκολη, γιατί είναι δύσκολο να ελέγξουμε όλους τους παράγοντες που επιδρούν, είτε αυτοί αναφέρονται στο μαθητή είτε στον εκπαιδευτικό είτε στο περιβάλλον της τάξης ή του σχολείου.

47 Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πρακτικών ζητημάτων, που αφορούν την οργάνωση της τάξης (πειθαρχίας) στη σχολική αίθουσα, δηλαδή την εξασφάλιση ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η αλληλεπίδραση την ώρα της διδασκαλίας (του μαθήματος), συνήθως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θεσπίζει (δημιουργεί, επιλέγει ή και επινοεί) συγκεκριμένους (ρητούς ή άδηλους) κανόνες, οι οποίοι αναφέρονται: 1. Στην προσέλευση του μαθητή στη σχολική τάξη και στην αποχώρησή του από αυτήν, 2. Στη διατήρηση της θέσης του στη τάξη, 3. Στην αποδοχή της χρονικής διάταξης των γεγονότων, 4. Στη διατήρηση μιας εστίας επικοινωνίας και στην αποφυγή παράλληλης επικοινωνίας, 5. Στην εξασφάλιση υπακοής σε διάφορες άλλες εντολές-υποδείξεις του εκπαιδευτικού, 6. Στην εξασφάλιση αυτονόητης συμπεριφοράς μέσα στην τάξη.

48 Η παιδαγωγική λογική των κυρώσεων σε σχέση με τους κανόνες Εφόσον υπάρχουν κανόνες στο σχολείο, θα υπάρχουν και κυρώσεις (ποινές). Συνεπώς, το πρόβλημα που το σχολείο οφείλει να λύσει είναι το ακόλουθο: οι κανόνες πρέπει να έχουν τέτοια προέλευση, ώστε η επιβολή κυρώσεων να μη σημαίνει κατάργηση της αυτονομίας και της κριτικής ικανότητας του μαθητή, αλλά αντιθέτως, στήριξή τους. Ο μαθητής οφείλει να διαπιστώσει στην τάξη ότι είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη των κανόνων, οι οποίοι του εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και ευρύτερα στην αλληλεπίδραση σ ένα πλαίσιο δημοκρατικό, αυτοπειθαρχίας και ασφαλώς παιδαγωγικό.

49 1. Θέτουν τα όρια δραστηριοποίησης και αλληλεπίδρασης των μελών της σχολικής ομάδας. 2. Ενισχύουν τη συνοχή της ομάδας, λόγω του ότι οι κανόνες αναφέρονται σε όλα τα μέλη της και έτσι δημιουργείται συλλογική ευθύνη για τη διαφύλαξη και την τήρησή τους. 3. Αναγνωρίζουν εξουσιαστικό ρόλο στον ή στους θεσμοθέτες των κανόνων. 4. Δημιουργούν δημοκρατικό κλίμα και την αίσθηση δικαίου, όταν καθορίζονται εξαρχής τα πλαίσια συμπεριφοράς. 5. Εκλογικεύεται η διαδικασία της άσκησης πειθαρχίας και το σύστημα επιβολής ποινών. 6. Κάνουν τα μέλη της ομάδας να αισθάνονται ισότιμα, παρά τις άλλες διαφορές τους, λόγω του ότι υπόκεινται ανεξαιρέτως στο ίδιο σύστημα κανόνων. 7. Διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και διαφυλάσσεται η αποτελεσματικότητά της.

50 Δ. Αποκλίνουσα Συμπεριφορά - Παραβατικότητα

51 Τι είναι συμπεριφορά Η συμπεριφορά, ως έννοια και πράξη, είναι περίπλοκη, πολυδιάστατη και γι αυτό δύσκολα μπορεί να οριστεί. Στην έννοια της συμπεριφοράς περιλαμβάνεται κάθε εξωτερική δραστηριότητα του οργανισμού, που μπορεί άμεσα να παρατηρείται (με τα αισθητήρια όργανα) ή εσωτερική, που μπορεί να παρατηρείται έμμεσα (π.χ. ομιλία, βάδισμα, αντίληψη, δημιουργική φαντασία, λύση προβλήματος κτλ.). Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο συμπεριφορά εννοούμε κάθε εκδήλωση, που μπορεί να παρατηρηθεί και να περιγραφεί. Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου είναι ένα σύνολο επιμέρους συμπεριφορών. Με την ευρύτερη έννοια, ως συμπεριφορά νοούνται ο τρόπος σκέψης, οι συναισθηματικές δράσεις και αντιδράσεις, οι επιλογές και αποφάσεις, καθώς και ο τρόπος δράσης του ατόμου ( νοητική, συναισθηματική και βουλητική συμπεριφορά). Συμπεριφορά είναι ό,τι κάνει ένα άτομο (ενεργητική συμπεριφορά) ή δεν κάνει (παθητική συμπεριφορά) σε μια δεδομένη στιγμή και ερμηνεύεται ως δράση ή αντίδραση σε ερεθίσματα που προέρχονται από τον εαυτό του (εσωτερικά ερεθίσματα) ή από το περιβάλλον του (εξωτερικά ερεθίσματα). Οι άνθρωποι ερμηνεύουν διαφορετικά την ίδια συμπεριφορά, ανάλογα με τις συνθήκες και τις εκδοχές που παίρνουν υπόψη τους, τις προσωπικές τους πεποιθήσεις και τις αξίες που ο καθένας δέχεται. Κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σκόπιμη και οδηγείται από διάφορα εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα, ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί.

52 Κανονική ή αποκλίνουσα συμπεριφορά Η ανθρώπινη συμπεριφορά, συσχετιζόμενη με τους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες, χαρακτηρίζεται είτε ως κανονική είτε ως αποκλίνουσα (αντικανονική, αντικοινωνική, διαταραγμένη ή προβληματική ). Για το χαρακτηρισμό μιας συμπεριφοράς ως κανονικής ή αποκλίνουσας είναι σκόπιμο να εξετάζονται το σύστημα των κοινωνικών κανόνων, οι συγκεκριμένες συνθήκες και το κριτήριο με το οποίο αυτή αξιολογείται.

53 Πότε μια συμπεριφορά θεωρείται προβληματική Τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη για να χαρακτηρίσουμε μια συμπεριφορά ως προβληματική είναι: οι στάσεις και οι κανόνες αναφοράς της κοινωνίας οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται η συμπεριφορά οι προκαταλήψεις και οι προσδοκίες των ατόμων του περιβάλλοντος του παιδιού οι αξίες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις του παρατηρητή οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη συμπεριφορά του παιδιού το προσωπικό συμφέρον του παρατηρητή οι επιπτώσεις που συνεπάγεται η συμπεριφορά στο μαθητή ή και στο περιβάλλον του η συχνότητα και η ένταση με την οποία εμφανίζεται η συμπεριφορά

54 Τα αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς Οι αιτίες που συνηγορούν στην εμφάνιση προβληματικής συμπεριφοράς στα παιδιά ποικίλουν και συνήθως περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός από τα παρακάτω στοιχεία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (κοινωνική-οικονομική-πολιτισμικήπολιτική πραγματικότητα, διακρίσεις λόγω καταγωγής, πολιτισμικών ή άλλων διαφορών) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ( οικογενειακό κλίμα, διαζύγιο, απώλεια αγαπημένου προσώπου, μετακόμιση, οικονομικά προβλήματα, γέννηση και άλλου παιδιού, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, κακοποίηση ) ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (οργάνωση της εκπαιδευτικής επικοινωνίας, αγωγή, κοινωνικοποίηση ) ΕΠΙΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (αυτοπροβολή, πρόκληση ενδιαφέροντος ) ΜΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΜΜΕ ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (οδηγούν στην απομόνωση, στην έλλειψη αυτοπεποίθησης, στην ανησυχία και στην εναντίωση) ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (η σχολική αποτυχία δημιουργεί συναισθήματα απόρριψης, χαμηλής αυτοεκτίμησης, εχθρότητας και υιοθέτηση αρνητικής στάσης απέναντι στο σχολείο) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (προσωπικότητα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χαμηλό αυτοσυναίσθημα) ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ (λανθασμένη αγωγή, αυστηρή πειθαρχία ή παντελής έλλειψή της)

55 -Ιατρικό μοντέλο: οργανικές παθήσεις (ακόμη και του νευρικού συστήματος) -Ψυχολογικό μοντέλο: μη ικανοποίηση βασικών αναγκών του ανθρώπου (αγάπη, στοργή, κατανόηση, ασφάλεια, αναγνώριση, επιτυχία), διαταραγμένη σχέση γονέων παιδιών, εκπαιδευτικού μαθητών κ.λπ. -Κοινωνιολογικό μοντέλο: δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (τόπος διαμονής και κατοίκησης, οικογενειακή δυσαρμονία ) -Παιδαγωγικό μοντέλο: αλλαγή προσώπου φροντίδας του παιδιού, αλλαγή πρακτικών διαπαιδαγώγησης, είδος και λάθη αγωγής, πίεση επίδοσης, ανταγωνισμός ).

56 Γενικευμένα αίτια - συμπτώματα δυσλειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Απουσία σταθερής και ενιαίας εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής (σχεδιασμός έπειτα από μελέτη και χαρτογράφηση της πραγματικότητας, εφαρμογή, αξιολόγηση) Λανθασμένη αντίληψη (λογική) για το ρόλο και τη λειτουργία του σχολείου Ελλιπής και ανεπαρκής χρηματοδότηση λειτουργίας της εκπαίδευσης (παιδείας) Μονόπλευρη εξώθηση των μαθητών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ & ΤΕΙ, υποβαθμισμένη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και υποβαθμισμένη εκπαιδευτική λειτουργία Λυκείου Ελλιπής και ανεπαρκής επαγγελματική συγκρότηση των εκπαιδευτικών (θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και επιμόρφωση) κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αμφισβήτηση και αναξιοκρατία διαδικασιών επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (διευθυντών, σχολικών συμβούλων κ.λπ.) αλλά και εφησυχασμός στελεχιακού δυναμικού (λανθάνουσα μορφή υλοποίησης ρόλου για σχολικούς συμβούλους)

57 Απουσία αξιολόγησης συντελεστών εκπαιδευτικού έργου Ετεροχρονισμός και αναχρονισμός του σχολείου σε σχέση με τα νέα πολιτισμικά, επιστημονικά, τεχνολογικά και κοινωνικά δεδομένα (π.χ. αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, ένταξη νέων μαθημάτων ή θεμάτων, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου κ.ά.) Μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σωστής παιδαγωγικής και κοινωνικής λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου Διαμορφωμένες (παγιωμένες) αντιλήψεις στην υλοποίηση ρόλων (διαμορφωμένη κουλτούρα)..., π.χ. από ένα μέρος των εκπαιδευτικών, (ισοπεδωτικές αντιλήψεις περί απόδοσης έργου ή αυξημένο αίσθημα αυτάρκειας μέρους των εκπαιδευτικών και εφησυχασμός τους)

58 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες μακριά από τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και, συνολικά, υποβάθμιση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου, δηλαδή της αγωγής, που έχει ως σημείο αναφοράς την προσωπικότητα του μαθητή (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων για διαχείριση προσωπικών και κοινωνικών ζητημάτων κ.ά.). Δηλαδή, το σχολείο δεν αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα ή αλλιώς τις ιδιαιτερότητες των μαθητών σε επίπεδο πολιτισμικό, κοινωνικό, νοητικό, γνωστικό, μαθησιακό, προσωπικό κ.ο.κ., δημιουργώντας, πέραν των άλλων, και συνθήκες εκπαιδευτικής και κοινωνικής ισότητας. 2. Υποβαθμισμένες διαδικασίες μάθησης με αμφιβόλου εκπαιδευτικής αξίας περιεχόμενο και στόχους (πληθώρα διδακτέας ύλης, στρεβλή αντίληψη παροχής των γνώσεων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μαθητή, μονόπλευρη διδακτική προσέγγιση της γνώσης, διαφοροποίηση και ιεράρχηση της γνώσης σε χρήσιμη και μη χρήσιμη, αξίωση για μνημονική ικανότητα, προώθηση ατομικιστικών και ανταγωνιστικών τάσεων κ.ά.)

59 3. Στρεβλή αντίληψη και πρακτική της αξιολόγησης του μαθητή, καθώς και πίεση και καταπίεση στους μαθητές κυρίως για υψηλές επιδόσεις (βαθμοθηρία επικράτηση υποκειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης, π.χ. διαγωγή κοινωνική συμπεριφορά ως κριτήρια αξιολόγησης) 4. Αποξένωση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους 5. Διαμόρφωση συναισθημάτων φόβου, αποτυχίας και εγκλωβισμού στους μαθητές 6. Συρρίκνωση και μηδενισμός του ελεύθερου χρόνου των μαθητών 7. Απουσία σχολικού κανονισμού με συμμετοχή και συναπόφαση των μαθητών

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η οικογένεια αποτελεί τεράστια μορφοποιό δύναμη για την ανάπτυξη του παιδιού, γιατί το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Η πειθαρχία στην τάξη

Η πειθαρχία στην τάξη Η πειθαρχία στην τάξη Κάθε «έκρυθµη» κατάσταση στην τάξη έχει στοιχεία µοναδικότητας και διαφέρει από κάποιες άλλες: ιαφορετικοί πρωταγωνιστές ιαφορετικό κλίµα ιαφορετική διάθεση του εκπαιδευτικού κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ. 53600/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Διαταραχές Συμπεριφοράς Ο όρος σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική. Θεμελιώδη προβλήματα. Δ. Χατζηχαριστός - Αντικείμενο της Παιδαγωγικής http://users.uoa.gr/~dhatziha Διαφάνεια: 1.

Παιδαγωγική. Θεμελιώδη προβλήματα. Δ. Χατζηχαριστός - Αντικείμενο της Παιδαγωγικής http://users.uoa.gr/~dhatziha Διαφάνεια: 1. Παιδαγωγική Θεμελιώδη προβλήματα http://users.uoa.gr/~dhatziha Διαφάνεια: 1 ο δάσκαλος είναι ποιητής του ανθρώπου ριζώνει τη ζωή και ξεριζώνει την ψευτιά Χτίζει Μαθαίνει το μάρμαρο τους της νέους γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια

Διαχείριση Προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Διαχείριση Προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Μάθησης. Επιμέλεια: Αποστολίδη Στεργιανή Νταρή Ελένη Περισανίδου Αναστασία ΠΤΔΕ

Κίνητρα Μάθησης. Επιμέλεια: Αποστολίδη Στεργιανή Νταρή Ελένη Περισανίδου Αναστασία ΠΤΔΕ ΠΤΔΕ Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά στοιχεία διδασκαλίας Διδάσκων: Αντώνιος Μπούρας Κίνητρα Μάθησης Επιμέλεια: Αποστολίδη Στεργιανή Νταρή Ελένη Περισανίδου Αναστασία Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1. Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως

Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1. Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1 Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως Οδηγία: Στο έντυπο δεν πρέπει να καταγράφονται προσωπικές γνώμες/ εκτιμήσεις σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ 6 η : Μηλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης

Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης Οργάνωση και Διοίκηση της τάξης - Θεόδωρος Ηλία 1 Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης 1. Η έννοια της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης 2. Σπουδαιότητα της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης 3. Τρία μοντέλα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η κάθε αναπηρία ή η κάθε ιδιαιτερότητα συνήθως έχει επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Έννοια και ορισμοί Έννοια Διαδικασία κρίσης ή μέτρησης μια αξίας Ορισμοί Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των θεωρητικών όσον αφορά την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «αξιολόγηση».

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΔΗΜ. ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. στο Ι.Π.Α ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΔΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΩΝ ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΠΑΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 Σύστ. Προσκόπων Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα