11 Νεοόροι Πληροφορικής και ο χειρισμός τους από Διαδικτυακά Μέσα Αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11 Νεοόροι Πληροφορικής και ο χειρισμός τους από Διαδικτυακά Μέσα Αναφοράς"

Transcript

1 11 Νεοόροι Πληροφορικής και ο χειρισμός τους από Διαδικτυακά Μέσα Αναφοράς Τιμολέων Θεοφανέλλης, Αγάπιος Οικονομίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιστήμη της πληροφορικής σημειώνει ραγδαία και απρόβλεπτη εξέλιξη. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τέσσερις νεολογισμοί της επιστήμης του διαδικτύου και θα καταβληθεί προσπάθεια αναζήτησης της ακριβούς σημασίας τους σε ελεύθερες σε πρόσβαση πηγές του διαδικτύου. Οι πηγές που θα εξεταστούν είναι τα διαδικτυακά λεξικά wordreference και onelook, οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες webopedia και Wikipedia και οι ιστοσελίδες διαμοιρασμού βίντεο youtube και teachertube. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων για τους συγκεκριμένους νεοόρους θα αξιολογηθούν με στόχο τη δημιουργία μιας πρότασης ως προς την αναζήτηση όρων στο διαδίκτυο. Information technology neoterms and their management by the web reference media ABSTRACT Timoleon Theofanellis, Agapios Oikonomidis Information Technology (IT) is evolving and changing rapidly. As it evolves it produces neologisms and new terms. In this paper we shall examine four Information Technology neologisms and we shall try to search for their exact meaning in several free sources on the Internet. More specifically, we shall use the online free dictionaries wordreference and onelook, the internet encyclopedias Webopedia and Wikipedia and, finally, the video-sharing websites youtube and teachertube will be used. The results of this research will be evaluated in order to create a proposal concerning the searching of terms in the internet. 0 Εισαγωγή Η επιστήμη της πληροφορικής και οι νέες τεχνολογίες παρουσιάζουν στη σημερινή εποχή ραγδαία εξέλιξη. Η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση της πληροφορικής σε νέους τομείς, καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενημέρωση λεξικών και εγκυκλοπαιδειών τα οποία απαιτείται να 157

2 είναι ευέλικτα, έτσι ώστε να μπορούν να αποδίδουν με ακρίβεια τους νεολογισμούς (νεοόρους) και τις νέες σημασίες που εμφανίζονται. Στη σημερινή εποχή τα διαδικτυακά ηλεκτρονικά λεξικά και οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες θεωρούνται σαφή και μερικώς αυτόνομα εργαλεία για τους κοινούς χρήστες, παραδείγματος χάριν τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές. Οι πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στις έντυπες εκδόσεις των λεξικών είναι πάρα πολλές και έχουν ενισχυθεί με τη λειτουργία αναζήτησης (query function) που παρέχουν τα ηλεκτρονικά λεξικά. Επιπλέον, τα διαδικτυακά λεξικά έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται συνεχώς και να προστίθενται σε αυτά όλο κι περισσότεροι νεοόροι και νεολογισμοί. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τέσσερις νεολογισμοί της επιστήμης του διαδικτύου. Θα καταβληθεί προσπάθεια αναζήτησης της ακριβούς σημασίας τους σε ελεύθερες σε πρόσβαση πηγές του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, θα ανιχνευθούν νεοόροι αξιοποιώντας τα μέσα αναφοράς που παρατίθενται παρακάτω: α) στα διαδικτυακά λεξικά wordreference και onelook, β) στις διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες webopedia και Wikipedia και γ) στις ιστοσελίδες διαμοιρασμού βίντεο youtube και teachertube. Σε αυτή τη λεξικογραφικά υποκινούμενη σημασιολογική περιήγηση των όρων cloud computing, semantic web, online community και social networking, θα μας απασχολήσουν τα εξής θέματα: 1. η δυνατότητα των ηλεκτρονικών λεξικών, των εγκυκλοπαιδειών και των ιστοσελίδων διαμοιρασμού βίντεο να επιστρέφουν με ακρίβεια τις νέες έννοιες και να αποσαφηνίζουν τις νέες σημασίες. 2. η δυνατότητα εύρεσης ισοδύναμων όρων στα ελληνικά, για τους συγκεκριμένους νεολογισμούς της πληροφορικής. 3. η απόκτηση της βέλτιστης πληροφόρησης ή ενημέρωσης για ένα νέο όρο. Επιλέχθηκαν σύγχρονοι όροι και μάλιστα φράσεις γιατί είναι θέματα τα οποία είναι υπό συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Οι όροι αυτοί είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Σε αρκετές περιπτώσεις όταν αναζητούμε ένα λήμμα, τα λεξικά μπορεί να επιστρέφουν πολλές σημασίες ανά λέξη. Σύμφωνα με τους Twilley et al. (1994) οι σπάνιες λέξεις είναι συνήθως λιγότερο ασαφείς σε σχέση με τις κοινές λέξεις. 1 Μεθοδολογία Στην παρούσα εργασία προτείνουμε μια μεθοδολογία που απλοποιεί την αναζήτηση και οδηγεί το χρήστη σε αποτελέσματα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει στην αναζήτηση του 158

3 κάθε όρου. Χρησιμοποιήθηκαν για κάθε νεοόρο διαδικτυακά λεξικά, ελεύθερες διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, αποθετήρια βίντεο, αλλά και η σύνθετη αναζήτηση της Google (Google advanced search). Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε πέρα από τις συνηθισμένες αναζητήσεις να αξιοποιηθούν και τα βίντεο ως πηγή γνώσης και εκμάθησης νεοόρων λόγω του ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους (Riding & Rayner, 1998). Επιπλέον, σύμφωνα με την Koh (2013), τα σύντομα βίντεο που είναι διαθέσιμα στα διαδικτυακά αποθετήρια καθώς και τα σχόλια άλλων χρηστών μπορεί να επιδρούν σημαντικά σε αυτούς που τα παρακολουθούν. 2 Περιγραφή των Διαδικτυακών Πηγών To λεξικό wordreference (www.wordreference.com) είναι ένα λεξικό ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του διαδικτυακού χώρου με δυνατότητες ερμηνείας αλλά και εύρεσης συνώνυμων λέξεων. Εκτός από το Αγγλοελληνικό και το Ελληνοαγγλικό λεξικό, αυτός ο ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε ισοδύναμα ερμηνείας λέξεων ή φράσεων και σε άλλες γλώσσες από και προς τα αγγλικά. Επιπλέον, είναι δωρεάν, είναι φιλικό στη χρήση και αποτελεί μια ευέλικτη λύση για τους χρήστες της ελληνικής γλώσσας. Ο ιστότοπος onelook (http://www.onelook.com/) εκτός από λεξικό είναι μια ισχυρή μεταφραστική μεταμηχανή (translation metasearch engine), αφού κατά την αναζήτηση ψάχνει σε περισσότερα από 900 διαδικτυακά λεξικά, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα λεξικά πληροφορικής netlingo.com και computeruser.com. Παρέχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης του τρόπου εμφάνισης των αποτελεσμάτων που θα επιστραφούν καθώς και των παραμέτρων αναζήτησης. Ωστόσο, παρά το μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων που προσφέρει, είναι απλό στη χρήση και επιστρέφει γρήγορα, σαφή και σχετικά αποτελέσματα (Boswell, 2013). Η webopedia (http://www.webopedia.com/) αποτελεί μια δωρεάν εγκυκλοπαίδεια (ή λεξικό σύμφωνα με την ιστοσελίδα) για λέξεις και φράσεις που έχουν σχέση με την Πληροφορική και το διαδίκτυο. Επιλέχθηκε γιατί υπάρχουν παρόμοιες ιστοσελίδες για διάφορες θεματικές περιοχές. Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του ιστότοπου είναι ότι εμφανίζει τη φράση που αναζητά ο χρήστης μέσα σε περιβάλλον πρότασης, οπότε μπορεί να επιλέξει αν η φράση ταιριάζει στη θεματική περιοχή που ενδιαφέρει (Webopedia, 2013). Η wikipedia (http://www.wikipedia.org/) είναι μία διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου 159

4 περιεχόμενου που διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Τα λήμματά της παρέχουν συνδέσμους που οδηγούν το χρήστη σε σχετικές σελίδες με επιπλέον πληροφορίες. Συντάσσεται από εθελοντές από όλο τον κόσμο οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να βελτιώνονται τα άρθρα που υπάρχουν σε αυτή. Οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει ή να επεξεργαστεί λήμματα, μέσα από μια συγκεκριμένη και πολύ απλή διαδικασία. Υπάρχουν πάνω από ενεργοί συνεισφέροντες που εργάζονται σε περισσότερα από λήμματα σε περισσότερες από 250 γλώσσες. Η ελληνική εκδοχή της ονομάζεται Βικιπαίδεια (Wikipedia, 2013). Το youtube (http://www.youtube.com/) αποτελεί ένα δημοφιλή διαδικτυακό τόπο, ο οποίος επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. H χρήση του βίντεο για εκπαιδευτικούς σκοπούς έχει επισημανθεί από πολλούς (Θεοφανέλλης, 2010, κ.α.). Με τη χρήση του βίντεο ενεργοποιούνται οι μαθητές και παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης της προβολής του όσες φορές χρειάζεται ο καθένας, στο δικό του χρόνο και χώρο. Αντίστοιχα, το teachertube (http://www.teachertube.com/) είναι ένα λιγότερο γνωστό αποθετήριο για βίντεο με τη διαφορά ότι είναι εστιασμένο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των βίντεο, ως δείκτης της ποιότητάς τους. Τέλος, η σύνθετη αναζήτηση της Google αποτελεί μια επιλογή που οι χρήστες συνήθως δεν χρησιμοποιούν, όμως οι δυνατότητες παραμετροποίησης που παρέχει δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες αυτού που πραγματοποιεί την αναζήτηση. 3 Αποτελέσματα Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσματα που επέστρεψε η κάθε αναζήτηση Νεοόροι/ Διαδικτυακές Πηγές cloud computing Πίνακας 1 semantic web online community social networking Wordreference Onelook Webopedia Βικιπαίδεια/ 0/1 0/1 0/1 0/0 Wikipedia Youtube Teachertube Σύνθετη αναζήτηση (Google)

5 Στον διαδικτυακό λεξικό wordreference οι φράσεις «cloud computing», «semantic web» και «online community» δεν απαντούν στο Αγγλοελληνικό αλλά ούτε στο Ελληνοαγγλικό λεξικό (English definition). Η φράση «social networking» έδωσε την απάντηση (use of internet to make contacts) διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο, απάντηση που δίνει μια πρώτη εικόνα για τη συγκεκριμένη έννοια. Τα αποτελέσματα που επέστρεψε το onelook ανά όρο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Νεοόρος Συνολικές απαντήσεις Απαντήσεις σε κατηγορία Πληροφορικής cloud computing Πίνακας 2 semantic web online community social networking Τα αποτελέσματα του onelook δίνουν μια σαφή πρώτη εικόνα της φράσης. Οι απαντήσεις δίνονται στην αγγλική γλώσσα. Στην απάντηση που επιστρέφεται από τη Webopedia υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) για σημασίες που είναι πιθανόν να χρειάζονται επιπλέον επεξήγηση, ενώ παρατίθενται ερμηνείες για το πώς λειτουργεί καθώς και διαφορετικά στάνταρ και συνήθεις φράσεις που μπορεί να συναντάται η προς αναζήτηση έννοια. Στην αγγλική έκδοση της Wikipedia (http://en.wikipedia.org/) βρέθηκαν όλοι οι όροι με υλικό πλούσιο, αξιόπιστο, καλά δομημένο και σωστά τεκμηριωμένο (Towne et al., 2013). Ο όρος social networking δεν εντοπίστηκε αυτούσιος, αλλά εντοπίστηκε ο όρος social network. Στην ελληνική έκδοση (http://el.wikipedia.org/) δεν έγινε δυνατό να εντοπιστούν λήμματα για τους τέσσερις όρους που επιλέχθηκαν είτε στα αγγλικά είτε σε διάφορες άλλες εκδοχές που μπορεί να υπάρχουν στην ελληνική. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1, εντοπίστηκε λήμμα μόνο για έναν από τους τέσσερις όρους. Οι φράσεις που αναζητήθηκαν βρέθηκαν μέσα σε λήμματα, απ όπου υπάρχει η δυνατότητα να βγει κάποιο συμπέρασμα. Στην ελληνική έκδοση ο μικρότερος αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνται με το εγχείρημα καθιστά μικρότερο τoν αριθμό των άρθρων και μειώνει την εγκυρότητά τους σε σχέση με την αγγλική έκδοση. Ωστόσο, για το μικρό αριθμό των ανθρώπων που μιλούν την ελληνική γλώσσα υπάρχει σημαντικός αριθμός αξιόπιστων και πολύ καλής ποιότητας άρθρων. Οι αναζητήσεις στο Youtube επιστρέφουν πολλά αποτελέσματα ιεραρχημένα ανάλογα με τον 161

6 αριθμό των επισκέψεων, που συχνά έχουν το ρόλο αξιολόγησης από τους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα βίντεο με τη φράση «in Plain English» τα οποία χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς με τη χρήση αγγλικών υποτίτλων και βασικές επεξηγήσεις των εκπαιδευτικών στα ελληνικά. Κατά την αναζήτηση των τεσσάρων υπό έρευνα όρων επιστράφηκαν ο πρώτος και τέταρτος όρος, ενώ και για τους υπόλοιπους όρους βρέθηκαν πολύ καλά βίντεο που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες. Tο αποθετήριο teachertube εμφανίζει λιγότερα αποτελέσματα αλλά ορισμένα από αυτά είναι πιο εξειδικευμένα. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων λημμάτων δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο youtube και το teachertube αλλά τα λιγότερα αποτελέσματα ίσως διευκολύνουν τους πιο άπειρους χρήστες στον εντοπισμό της βέλτιστης απάντησης σε σχέση με το youtube. Η έρευνα με τη χρήση της σύνθετης αναζήτησης της Google για τις συγκεκριμένες φράσεις και με την προσαρμογή της γλώσσας στην ελληνική, επέστρεψε τα βέλτιστα αποτελέσματα και μάλιστα σε ποικίλες μορφές (κείμενο, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο). Τα αποτελέσματα μπορεί ως σύνολο να φαίνονται πολλά, αλλά μέσα στις πρώτες σελίδες μπορεί να εντοπιστούν τα στοιχεία που επαρκούν για την κατανόηση του όρου. Ωστόσο, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην πηγή από την οποία προέρχεται το περιεχόμενο, έτσι ώστε να ελέγχεται η εγκυρότητά της. Στη βιβλιογραφία προτείνονται πολλοί τρόποι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιστρέφονται από αναζητήσεις στο διαδίκτυο ( Yamamoto & Tanaka, 2011). Στα ελληνικά οι απαντήσεις ήταν σχετικά περιορισμένες. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού οι ομιλούντες την ελληνική αποτελούν ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με τους ομιλούντες την αγγλική. Συνεπώς, για νέους όρους στο διαδίκτυο η αναζήτηση στην αγγλική γλώσσα είναι φυσιολογικό να έχει πολύ περισσότερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Σε σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, την επόμενη σχολική χρονιά προγραμματίζεται η δοκιμή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία από μαθητές, ώστε να καταγραφεί ο τρόπος που αυτοί αντιδρούν στα αποτελέσματα της κάθε αναζήτησης. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας φόρμα αξιολόγησης (ρούμπρίκα) για τον κάθε όρο που θα αναζητήσουν θα αξιολογήσουν την ποιότητα του κάθε αποτελέσματος. Η φόρμα αξιολόγησης θα περιέχει χαρακτηριστικά, όπως η ακρίβεια του περιεχομένου της απάντησης, η ευκολία στην εύρεση και την κατανόηση κ.ά. (Moskal, 2000). 4 Συζήτηση Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι καμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό 162

7 τρόπο ερμηνείας για όλους τους όρους, ιδιαίτερα όταν αυτοί ανήκουν σε ειδικούς επιστημονικούς κλάδους. Από την αναζήτηση των συγκεκριμένων όρων, προτείνουμε να ξεκινά η έρευνα από τα λεξικά που δίνουν ένα συνοπτικό ορισμό του όρου. Κατόπιν, και εφόσον χρειάζεται, προτείνεται η χρήση εγκυκλοπαίδειας στην οποία ο όρος αναπτύσσεται περισσότερο, ενώ μπορεί να υπάρχει και βοηθητικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, κ.ά.). Αν απαιτείται περαιτέρω εμβάθυνση, προτείνεται η αναζήτηση του όρου να γίνεται σε αποθετήρια βίντεο όπου συχνά μπορούν να εντοπισθούν λεπτομερείς επεξηγήσεις του όρου από άλλους χρήστες του διαδικτύου. Τέλος, επειδή ο όρος πιθανώς να είναι πολύ εξειδικευμένος, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μηχανή αναζήτησης της Google προκειμένου να εντοπίσει ιστότοπο που να παρέχει την κατάλληλη ερμηνεία. Προτείνεται μάλιστα η σύνθετη αναζήτηση, γιατί παρέχονται στο χρήστη περισσότερες επιλογές, όπως ο χρόνος ενημέρωσης του ιστότοπου, η χώρα ή η γλώσσα. Πέρα από αυτά και με δεδομένο ότι ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει διαφορετικά έχοντας υπόψη τη θεωρία του Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη (Multiple Intelligences Theory) (Gardner, 2006) αλλά και τα γνωστικά στυλ μάθησης (learning styles) (Kolb, 1984, Cassidy, 2004) μπορεί να ειπωθεί ότι για διαφορετικά άτομα η «βέλτιστη αναζήτηση» για μια συγκεκριμένη φράση μπορεί να υλοποιείται με διαφορετικούς διαδικτυακούς πόρους. 5 Συμπεράσματα Στην παρούσα εργασία έγινε μια πρώτη προσπάθεια αναζήτησης νεοόρων της πληροφορικής σε δωρεάν πόρους διαδικτύου καθώς και καταγραφή των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση των διαδικτυακών πηγών (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και άλλες διαδικτυακές πηγές). Το διαδίκτυο αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές αναζήτησης πληροφοριών. Η παρούσα εργασία καταδεικνύει ότι είναι πολλά τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην προσπάθειά του να αναζητήσει γρήγορα και με έγκυρο τρόπο νεοόρους πληροφορικής καθώς και νεοόρους άλλων επιστημονικών τομέων. Συχνά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πάρα πολλές και ο χρήστης μπορεί να χάσει πολύ χρόνο, αν δεν γνωρίζει τους κατάλληλους ιστότοπους και τη σωστή χρήση τους. Τα εργαλεία που είναι δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα απολύτως αξιόπιστα, δεν ενημερώνονται συνεχώς και δεν μπορούν να προσφέρουν στο χρήστη των λεξικών μια έγκυρη αντιστοιχία ή ισοδυναμία όρων. Οι διαδικτυακοί πόροι αποτελούν εργαλεία με απεριόριστες δυνατότητες. Ωστόσο, οι χρήστες αυτών των πολυεργαλείων μπορούν και πρέπει να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες αυτών των πηγών πληροφορίας εστιάζοντας στις ανάγκες τους και επιτρέποντας σε αυτές τις διαδικτυακές πηγές να ενσωματωθούν με την επεξεργασία της 163

8 φυσικής γλώσσας, με τις ερευνητικές ανάγκες και τέλος, σε δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης. 6 Βιβλιογραφικές αναφορές Α. Λεξικά [ 1] Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), [ 2] ΛΝΕΓ4 Μπαμπινιώτης Γ (2η έκδοση): Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας). Β. Ξενόγλωσσες Βιβλιογραφικές αναφορές [ 1] Atkins, B. T. S. (ed.) (1998). Using Dictionaries: Studies of Dictionary Use by Language Learners and Translators, Tübingen Max Niemeyer Verlag. [ 2] Beattie,S., Becker, H., Blaney, J. and Oikonomidis,. A. (1999). Ten Oxford Minidictionaries. International Journal of Lexicography. 13:3, pp [ 3] Boswell, W. (2013). OneLook - A Search Engine for Words and Phrases. Ανασύρθηκε από στις 20 Ιουνίου [ 4] Cassidy, S. (2004). Learning styles: an overview of theories, models and measures, Educational Psychology, 24(4), [ 5] Chiari, I. (2009). Performance evaluation of Italian electronic dictionaries: user s needs and requirements, in S. Priya (ed.), Lexicography. The Changing Landscape, Icfai Books, The ICfai University Press, pp (Reprint of n. 20). [ 6] De Schryver, G-M. (2003). Lexicographers' Dreams in the Electronic-Dictionary Age.International Journal of Lexicography 16/2: [ 7] De Schryver, G-M. and Joffe, D. (2004) On how electronic dictionaries are really used. Proceedings of the 11th EURALEX international congress held in Lorient, France, July Université de Bretagne. [ 8] Gardner, H. (2006). Schaler, Jeffrey A., ed. "A Blessing of Influences" in Howard Gardner Under Fire. Illinois: Open Court. ISBN [ 9] Koh, C. (2013). Exploring the use of Web 2.0 technology to promote moral and psychosocial development: Can YouTube work? British Journal of Educational Technology doi: /bjet [10] Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall. [11] Koren, S. (1997) Quality versus Convenience: Comparison of Modern Dictionaries from the Researcher's, Teacher'sand Learner's Points of View, TESL-EJ, 2 (3), A-2. [12] Moskal, B. M. (2000). Scoring rubrics: what, when and how?. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(3). Retrieved July 10, 2013 from [13] Muresan, S. & Klavans, J. L. (2002). A method for automatically building and evaluating dictionary resources. Proceedings of the Language Resources and Evaluation 164

9 Conference (LREC 2002),. [14] Oikonomidis, A., Dalpanagioti,T. and Vafiadou, S. (2005). Dictionary Review. ELT News, Vol. 200.p.15. [15] Riding, R. & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies: Understanding style differences in learning and behavior. London: David Fulton Publishers. [16] Towne, W. B., Kittur, A., Kinnaird, P. & Herbsleb, J. (2013). Your Process Is Showing: Controversy Management and Perceived Quality in Wikipedia. Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work. Pages [17] Twilley LC, Dixon P, Taylor D, Clark K. (1994). University of Alberta norms of relative meaning frequency for 566 homographs. Mem Cognit. 22(1): [18] Wiegand, H. E. (1998). Wörterbuchforschung: Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. 1. Teilband. Berlin, Walter de Gruyter. [ 1] Yamamoto, Y. & Tanaka, K. (2011). Enhancing Credibility Judgment of Web Search Results. In Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems (2011), pp , doi: / Γ. Ελληνόγλωσσες Βιβλιογραφικές αναφορές [19] Θεοφανέλλης, Τ., Ναλπάντη, Θ., Κολοκοτρώνης, Δ. & Καράκιζα Τ. (2010). Ενσωμάτωση του ψηφιακού βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδακτική δοκιμή σε μαθήματα Πληροφορικής. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο καθηγητών Πληροφορικής, Σέρρες. Δ. Ηλεκτρονικές πηγές [20] Wikipedia (2013). Wikipedia. Ανασύρθηκε από [21] Webopedia (2013). About Webopedia.com. Ανασύρθηκε από Τιμολέων Θεοφανέλλης Ηλ-ταχ.: Αγάπιος Οικονομίδης Ηλ-ταχ.: 165

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου στο πλαίσιο του μαθήματος: Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference

Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 th Conference «Hellenic Language and Terminology» Athens, 7-9 November 2013 Scientific Committee E E Λ L Ε Τ Ο Approved abstracts of the papers

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Μ. Σκιαδέλλη Καθηγήτρια Πληροφορικής Βθμιας Εκπαίδευσης skiadelli@gmail.com Περίληψη Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία δια δραστικών συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Περίληψη Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 7-9 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα Επιστημονική Επιτροπή E E Λ L Ε Τ Ο Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Προτάσεις για ένταξη της δράσης etwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυαστική αναζήτηση και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Η συνδυαστική αναζήτηση και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Η συνδυαστική αναζήτηση και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης, Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Χρηστών lenaki@lib.uoc.gr Πόπη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση Α. Σωτηριάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση σχολικών βιβλίων Πληροφορικής: Η περίπτωση των ηλεκτρονικών πηγών

Ανάλυση σχολικών βιβλίων Πληροφορικής: Η περίπτωση των ηλεκτρονικών πηγών Ανάλυση σχολικών βιβλίων Πληροφορικής: Η περίπτωση των ηλεκτρονικών πηγών Αθανάσιος Πλέσσας, Βασιλική Σπηλιωτοπούλου plessas@ceid.upatras.gr, spiliot@otenet.gr ΑΣΠΑΙΤΕ, Πάτρα Περίληψη Το αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ε. Χριστοπούλου, Δ. Ρίγγας Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο {hristope; riggas}@ionio.gr Περίληψη Η νεφο-πληροφορική (cloud computing) είναι μια νέα προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τον Παγκόσμιο στο Σημασιολογικό Ιστό

Η πορεία της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τον Παγκόσμιο στο Σημασιολογικό Ιστό 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η πορεία της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τον Παγκόσμιο στο Σημασιολογικό Ιστό Σ. Πιτσικάλης 1,3, Ι. Ε. Ουασίτσα 2,3 1 Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κομοτηνή 7-8 Μαΐου 2010 Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία. Σχεδιασμός Kαι Υλοποίηση Μιας Οντολογίας Για Αεροπορική Εταιρεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία. Σχεδιασμός Kαι Υλοποίηση Μιας Οντολογίας Για Αεροπορική Εταιρεία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Σχεδιασμός Kαι Υλοποίηση Μιας Οντολογίας Για Αεροπορική Εταιρεία Κουκουλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων

Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 51 62, 2014 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων Τιμολέων Θεοφανέλλης timtheo@sch.gr Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση

Αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση Αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση Κ. Γλέζου, Μ. Γρηγοριάδου, Ν. Κωνσταντίνου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, gregor,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίσμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Αναστασία Αβραμίδου/Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος,MSc Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κεφάλαιο 12 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 12.1 ΟΙ ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.

Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. Λαφτσίδου Μαρία, Σαρηγιαννίδου Βαρβάρα, Κώτσιος Παναγιώτης, Χατζηχρήστος Αντώνης, Ζιώγα Χριστίνα, Δέρβου Κλωντίνη Μονάδα Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Συνεργασία, Πληροφοριακός γραμματισμός, Εκπαίδευση χρηστών

Λέξεις κλειδιά: Θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Συνεργασία, Πληροφοριακός γραμματισμός, Εκπαίδευση χρηστών Πληροφοριακός γραμματισμός: συνεργασία βιβλιοθηκονόμου-ακαδημαϊκού και μελέτη περίπτωσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Χρυσάνθη Σταύρου chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation 5 Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κυριακή Δανακτσή,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες

Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες Ανδρέου Ιωάννα, Βιβλιοθηκονόμος, MsA Cultural Management Βιβλιοθήκη Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα