Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο"

Transcript

1 Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο

2 Έργου: Σελίδα 2 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς Spermophilus στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Θέματα Νομοθεσίας Αντικείμενο εργασίας Μελέτης Πεδίου 10 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μεθοδολογία δειγματοληψίας Τοποθεσίες μελέτης Περιορισμοί, αβεβαιότητες και συστηματικά σφάλματα (bias) 30 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποικίες Spermophilus citellus Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά 35 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βασικοί βιότοποι εντός της περιοχής μελέτης 36 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1-1 Παρουσία S.citellus στην Ελλάδα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 9 Πίνακας 2-1 Προσπάθεια δειγματοληψίας για Spermophillus citellus (Ιούλιος 2011 και Μάιος 2012) 13 Πίνακας 2-2 Τοποθεσίες δειγματοληψίας/σημεία παρατήρησης για Spermophillus citellus ή/και βιότοποι του Spermophilus κατά μήκος της όδευσης 14 Πίνακας 3-1 Επιβεβαιωμένη παρουσία Spermophilus citellus στην περιοχή μελέτης 32 Πίνακας 4-1 Αναφορές αποικιών Spermophilus citellus 36 Πίνακας 4-2 Σύγκριση παρουσίας αποικιών Spermophilus citellus εντός της ζώνης εργασίας ή κοντά σε αυτή, μεταξύ των δύο διαδοχικών περιόδων αναπαραγωγής (Ιούλιος 2011 και Μάιος 2012) 37 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1-1 Παγκόσμια Κατανομή Λαγόγυρου 5 Σχήμα 1-2 Κατανομή Λαγόγυρου στην Ελλάδα 8 Σχήμα 2-1 Παράδειγμα χάραξης των σημείων δειγματοληψίας (Χ.Θ ) 13

3 Έργου: Σελίδα 3 από 40 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς Spermophilus στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ο λαγόγυρος, Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766), είναι ένα είδος σκίουρου της οικογένειας Sciuridae, τάξη Rodentia, και διαχωρίζεται σε 4 υποείδη, S. c. citellus, S. c. gradojevici, S. c. istricus και S. c. martinoi (από Helgen et al., 2009). Το είδος είναι ενδημικό της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης και θεωρείται εξαρτημένο από τις ανοικτές εκτάσεις χαμηλής ς (Coroiu et al., 2008), όπου ακολουθεί μία παμφάγο διατροφή που συμπεριλαμβάνει σπόρους, τμήματα από πράσινα φυτά, λουλούδια, έντομα και ρίζες (Mc Donnald & Barrett, 1993). Ο λαγόγυρος, ή ευρωπαιϊκός σπερμόφιλος, αναπτύσσεται σε μήκος έως εκ. και το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 240 και 340 γρ. Τα δύο φύλα ζευγαρώνουν από το Μάρτιο έως τον Απρίλιο (Benhaiemm, 2006), ενώ το θηλυκό γεννάει 5-8 μικρά (Mc Donnald & Barrett, 1993). Ο λαγόγυρος είναι είδος που έχει χειμερία νάρκη, επομένως ο ετήσιος κύκλος του χαρακτηρίζεται από μία ενεργή και μία ανενεργή εποχή, όταν τα ζώα ξυπνούν και πέφτουν σε χειμερία νάρκη, αντιστοίχως. Η εποχή της χειμερίας νάρκης διαρκεί από το τέλος του καλοκαιριού έως το τέλος της άνοιξης, ενώ η διάρκειά της διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο: τα ενήλικα θηλυκά πέφτουν πρώτα σε χειμερία νάρκη, και τα ακολουθούν τα αρσενικά και τέλος τα ανήλικα άτομα. Από την άλλη, η ενεργή περίοδος ξεκινάει στις αρχές της άνοιξης και, όπως με τη χειμερία νάρκη, εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία: το ενήλικο αρσενικό ξυπνάει πρώτο, και το ακολουθούν τα ενήλικα θηλυκά και τέλος τα ανήλικα και των δύο φύλων (Γιουλάτος κ.α., 2007; Mateju, 2008). Κατά την ενεργή περίοδο, ο λαγόγυρος έχει μόνο ημερόβια δραστηριότητα (Hutt et al., Everts et al., 2004) και περνάει σχεδόν το μισό του χρόνου του επάνω από το έδαφος (Everts et al., 2004, Γιουλάτος κ.α., 2007). Τα πρότυπα δραστηριότητας του είδους επηρεάζονται από τη φωτοπερίοδο (Everts et al., 2004; Koshev & Kosheva, 2008), άλλους κλιματικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, (Γιουλάτος κ.α., Koshev & Kosheva, 2008) και η βροχόπτωση (Everts et al., 2204), το φύλο (Μπούτσης, Debit, 2003; Everts et al., 2004) και η κατάσταση αναπαραγωγής (Everts et al., 2004), ενώ οι βασικές συμπεριφορές του είδους είναι η εγρήγορση και η διατροφή (Everts et al., Γιουλάτος κ.α., 2007). Άλλες συμπεριφορές περιλαμβάνουν το ζευγάρωμα, την προετοιμασία για χειμερία νάρκη και από τα δύο φύλα, ενώ τα θηλυκά επίσης κυοφορούν, γεννούν τα μικρά και παράγουν γάλα (Debit, 2003).

4 Έργου: Σελίδα 4 από 40 Το είδος σχηματίζει χαλαρά δομημένους πληθυσμούς, γνωστούς ως αποικίες (Koshev, 2008), οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεντρώσεις ατόμων (ομάδων) εντός ενός χώρου, οι οποίες διαχωρίζονται χωροταξικά από άλλες παρόμοιες ομάδες που κατοικούν στην ίδια περιοχή (Stefanov & Markova, 2009). Ωστόσο, μέσα στις αποικίες οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ζώων είναι σχετικά περιορισμένες και κάθε ζώο κατασκευάζει και χρησιμοποιεί το δικό του λαγούμι (Benhaeim, 2006). Ένα σύστημα λαγουμιού αποτελείται από 1 έως 5 (Μπούτσης, Ozkurt et al., 2005), ή ακόμη και περισσότερα ανοίγματα στην επιφάνεια, τα οποία διασυνδέονται μέσω σηράγγων (από Μπούτσης, 2002). Τα λαγούμια χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους: Προσφέρουν καταφύγιο κατά την περίοδο χειμερίας νάρκης, ενώ κατά την ενεργή περίοδο χρησιμοποιούνται ως σημεία ξεκούρασης, ύπνου, ως καταφύγια από τα αρπακτικά και ως θέσεις αποθήκευσης τροφής και αναπαραγωγής (από Gedeon et al., 2010). Το είδος είναι ενδημικό της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ η εξάπλωσή του διαχωρίζεται σε δύο περιοχές από τα Καρπάθια ;Oρη. Η βορειοδυτική περιοχή περιλαμβάνει τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη βόρεια Σερβία και τη Λευκορωσία, την ΠΓΔΜ και την Ελλάδα έως τη Βουλγαρία και τη νότια Ρουμανία έως την Ανατολική Θράκη, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (από Coroiu et al., 2008) (Σχ. 1.1). Παρόλη την ευρεία κατανομή του στην Ευρώπη, οι πληθυσμοί του είδους είναι κατακερματισμένοι και η τρέχουσα εξάπλωσή τους αποτελεί απλώς ένα τμήμα της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης του είδους στο παρελθόν. Κατά τα μέσα του 20 ου αιώνα, ο λαγόγυρος βρισκόταν σε αφθονία στη Τσεχοσλοβακία (Mateju et al., 2010), τη Βουλγαρία (Stefanov και Markova, 2009), την Αυστρία (Turrini et al., 2008) και την Ουγγαρία (Váczi et al., 2008). Επίσης, στις περισσότερες από αυτές τις χώρες το είδος θεωρούνταν ως επιβλαβές και, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, εφαρμόσθηκαν μέτρα διαχείρισης για τον περιορισμό του πληθυσμού του (από Stefanov και Markova, 2009). Τις επόμενες δεκαετίες, οι φυσικοί βιότοποι του είδους υποβαθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, η αφθονία του είδους μειώθηκε και η κατανομή του κατακερματίστηκε, ενώ σε άλλες χώρες, όπως στην Κροατία, το είδος εξαφανίστηκε (από Coroiu et al., 2008).

5 Έργου: Σελίδα 5 από 40 Σχήμα 1-1 Παγκόσμια Κατανομή Λαγόγυρου Πηγή: IUCN (2008) Το είδος εξαρτάται από τις ανοικτές εκτάσεις χαμηλής ς (Coroiu et al., 2008), και οι βασικοί λόγοι για την ύφεση του πληθυσμού του σχετίζονται με την αλλαγή των γεωργικών πρακτικών και την αστικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικότεροι λόγοι για τη μείωση του πληθυσμού και του επακόλουθου κατακερματισμού του είδους, θεωρούνται ότι είναι η μετατροπή των λειμώνων και βοσκοτόπων σε χωράφια, η απουσία διαχείρισης της εδαφικής κάλυψης και διατήρησης της ς σε μικρό ύψος, καθώς και η αστικοποίηση (Turrini et al., Koshev, Mateju et al., 2008, Uhlíkováet al., 2008). Από την άλλη, ειρωνικά, σήμερα το είδος κατοικεί κυρίως ανθρωπογενή περιβάλλοντα, όπως αεροδρόμια, αθλητικούς χώρους, καλλιέργειες μηδικής, βοσκότοπους και λιγότερο φυσικούς βιότοπους, όπως στεπικές εκτάσεις (Hoffmann et al., Mateju et al., 2008). Η κατάσταση του πληθυσμού του είδους και τον βιοτόπων του σε κάθε χώρα, έχει όπως παρακάτω:

6 Έργου: Σελίδα 6 από 40 Βουλγαρία: Παρόλο που κατά την περίοδο των δεκαετιών 1950 και 1970 ο λαγόγυρος θεωρούνταν ως επιβλαβές ζώο για τη γεωργία (Stefanov και Markova, 2009), σήμερα η κατανομή και η πυκνότητα του είδους έχει μειωθεί σημαντικά (Koshev, 2008). Για αυτούς τους λόγους, το είδος αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Βουλγαρικής Πράξης Βιοποικιλότητας και περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Βουλγαρίας, ως τρωτό είδος (Stefanov και Markova, 2009). Αυστρία: Το είδος θεωρούνταν ως επιβλαβές κατά το πρώτο μισό του 20 ου αιώνα, με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντική μείωση ο πληθυσμός του. Από το 1984 αναφέρεται ως απειλούμενο είδος (Turrini et al., 2008). Τουρκία: Η κατανομή του είδους περιορίζεται στις στεπικές εκτάσεις της Ανατολικής Θράκης. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το είδος είναι πολύ περιορισμένα. Ωστόσο φαίνεται ότι ο πληθυσμός του βρίσκεται σε ύφεση (Ozkurt et al., 2005). Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία: Στην πρώην Τσεχοσλοβακία θεωρούνταν ως ιδιαίτερα επιβλαβές ζώο στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ενώ σήμερα το είδος είναι ένα από τα πιο απειλούμενα θηλαστικά της χώρας και αναφέρεται ως σημαντικά απειλούμενο είδος που προστατεύεται από το Νόμο 114/1992 Coll. Σχετικά με τη Διατήρηση της Φύσης και την Προστασία του Τοπίου (Mateju et al., 2008). Ουγγαρία: Από τα μέσα του 20 ου αιώνα, το είδος έχει υποφέρει από σημαντική μείωση του πληθυσμού του, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί τελείως από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές (Vaczi et al., 2008). Γερμανία: Το είδος εξαφανίστηκε το 1968 (Mateju et al., 2010). Το 2006 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επαναεισαγωγής (Coroiu et al., 2008). Πολωνία: Το είδος εξαφανίστηκε το Την περίοδο εφαρμόστηκε με επιτυχία ένα πρόγραμμα επαναεισαγωγής και το 2008 το μέγεθος του πληθυσμού υπολογίστηκε σε άτομα (Mateju et al., 2010). Κροατία: Το είδος έχει εξαφανιστεί (Coroiu et al., 2008).

7 Έργου: Σελίδα 7 από 40 Ρουμανία: Το μέγεθος του πληθυσμού υπολογίζεται σε περίπου άτομα (Coroiu et al., 2008). Τα στοιχεία που αφορούν στην κατάσταση του πληθυσμού για τις υπόλοιπες περιοχές του πεδίου του είδους, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία και Ουκρανία, δεν είναι διαθέσιμα. Ο Ελληνικός πληθυσμός του Λαγόγυρου θεωρείται επίσης ότι βρίσκεται σε ύφεση και είναι σημαντικά κατακερματισμένος (Γιουλάτος, 2008), επιπλέον υπάρχει έλλειψη από συστηματικές μελέτες αναφορικά με την παρουσία και την οικολογία του είδους. Τα στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα και ιστορική παρουσία του είδους είναι ανεπαρκή, ενώ τα στοιχεία που σχετίζονται με τη βιολογία και την οικολογία του είδους είναι διαθέσιμα μόνο για δύο πληθυσμούς στην περιοχή της Θέρμης, στο Nομό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Γιουλάτο (2008), ο λαγόγυρος συναντάται μόνο στο βορειότερο τμήμα της Ελλάδας και περιλαμβάνει 3 σαφέστατα καθορισμένους και πιθανότατα απομονωμένους υποπληθυσμούς, οι οποίοι βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη. Στη Δυτική Μακεδονία, το είδος κατοικεί στις περιοχές της Κοζάνης και των Γιαννιτσών, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία συναντάται στις περιοχές της κοιλάδας Αξιού, στο Γαλλικό, στον Χορτιάτη, στη Θέρμη, στην Πυλαία και στην περιοχή των Σερρών. Στη Θράκη, υπάρχουν πληθυσμοί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στο Δέλτα του Έβρου και σε απομονωμένες περιοχές βόρεια/βορειοανατολικά του Νομού Έβρου (Σχήμα 1-2) (από Γιουλάτος, 2008).

8 Έργου: Σελίδα 8 από 40 Σχήμα 1-2 Κατανομή Λαγόγυρου στην Ελλάδα Πηγή: Γιουλάτος (2008) Αυτοί οι πληθυσμοί θεωρούνται ως γενετικά και μορφολογικά διαφοροποιημένοι: στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία οι πληθυσμοί αποτελούν το υποείδος Spermophilus citellus gradojevici, ενώ οι πληθυσμοί της Θράκης αποτελούν το υποείδος Spermophilus citellus martinoi (από Γιουλάτος, Helgen et al., 2009). Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατανομή του S. citellus παρέχονται στα τυποποιημένα δελτία δεδομένων από τις τοποθεσίες NATURA 2000, σύμφωνα με τα οποία η παρουσία του είδους είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει επίσης περιοχές των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Ημαθίας και Πιερίας (Πίνακας 1-1). Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των περισσοτέρων αναφορών του Γιουλάτου, προέρχονται κυρίως από πηγές της βιβλιογραφίας, οι οποίες είναι παλιές και δεν έχουν επαληθευτεί από πρόσφατες έρευνες πεδίου, με εξαίρεση τα στοιχεία για τις τοποθεσίες Natura στον Αξιό, το Λουδία και τον Αλιάκμονα όπου η παρουσία του είδους έχει επαληθευτεί πρόσφατα (Γιουλάτος, προσωπική επικοινωνία). Από την άλλη πλευρά, οι μελέτες πεδίου δείχνουν ότι ο κίνδυνος εξαφάνισης μιας αποικίας μπορεί να είναι πολύ υψηλός

9 Έργου: Σελίδα 9 από 40 μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες (Mateju et al., 2008), επομένως είναι αρκετά πιθανό το είδος να έχει εξαφανιστεί σε κάποιες από τις αναφερόμενες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, παρόλο που η παρουσία του S. cittelus στο δάσος Δαδιάς αναφέρεται στα τυποποιημένα δελτία δεδομένων του δικτύου Natura, το είδος εξαφανίστηκε το 1992 κατά την κατασκευή του φράγματος στην περιοχή Λύρα και από τότε δεν έχει παρατηρηθεί καμία αποικία (Κατσαροδάκης και Μπούσμπουρας, Μπούσμπουρας, προσωπική επικοινωνία). Ο Πίνακας 1-1 περιλαμβάνει μία λίστα με τοποθεσίες όπου υπάρχουν αναφορές για παρουσία του είδους και δεν υπάρχουν αποδείξεις για εξαφάνιση του είδους. Πίνακας 1-1 Παρουσία S.citellus στην Ελλάδα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία Τοποθεσίες Νομός Αναφορά Αλεξανδρούπολη Έβρος (Θράκη) Όντριας 1965 Διδυμότειχο Έβρος (Θράκη) Niethammer 1974 Δέλτα Έβρου Έβρος (Θράκη) Φραγκιεδάκη-Τσόλη & Όντριας 1985 / Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Κουφόβουνο Έβρος (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Θούριο Έβρος (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Φυλάκιο Έβρος (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Χάιδου, Κούλα Ξάνθη (Θράκη) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Κύρνος Ξάνθη (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Όλβιο Ξάνθη (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Λίμνη Κερκίνης, όρη Κρουσία και Μπέλες Σέρρες (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου Σέρρες (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Μεταλλικό Κιλκίς (Μακεδονία) Vohralik & Σοφιανίδου 1987 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Vohralik & Σοφιανίδου 1987 Σίνδος Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Vohralik & Σοφιανίδου 1987 Μάλγαρα Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Chuworth-Masters Χατζηνικολάου 1935 Λαγγαδάς Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Peus 1954 Κολχικό Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Peus 1958 Κύμινα Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Όντριας 1966 Κορώνεια Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Niethammer 1974 Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Ruzic 1978 Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Πλατύ Ημαθία (Μακεδονία) Peus 1958 Νησέλι Ημαθία (Μακεδονία) Φραγκιεδάκη-Τσόλη 1977 Στενά Αλιάκμονα Ημαθία (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Σέλι Ημαθία (Μακεδονία) Kryštufek 2009 Όρος Βέρμιο Ημαθία (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura)

10 Έργου: Σελίδα 10 από 40 Τοποθεσίες Νομός Αναφορά Τρία Πηγάδια Κοζάνη (Μακεδονία) Χατζησαράντος κ.α Κοζάνη Κοζάνη (Μακεδονία) Όντριας 1966 Ποντοκώμη Κοζάνη (Μακεδονία) Φραγκιεδάκη-Τσόλη 1977 Όρος Βουρινός και κοιλάδα του Μεσιανό Νερό Κοζάνη (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Γιαννιτσά Πέλλα (Μακεδονία) Χατζησαράντος κ.α Αμύνταιο Φλώρινα (Μακεδονία) Krystufek 2009 Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη Φλώρινα (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών Φλώρινα (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Όρος Βίτσι Φλώρινα (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Λίμνη Καστοριάς Καστοριά (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Κολινδρός Πιερία (Μακεδονία) Όντριας 1965 Όρος Πιερία Πιερία (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Migli (2013) 1.2 Θέματα Νομοθεσίας Εξαιτίας της μείωσης της εξάπλωσης του είδους, ειδικότερα στις νοτιότερες, στις βορειότερες και στις βορειοδυτικές περιοχές της κατανομής τους, και λόγω του γεγονότος ότι οι μειώσεις του συνολικού πληθυσμού θεωρείται ότι ξεπερνούν το 30% τα τελευταία χρόνια, το είδος αξιολογείται ως Τρωτό από το IUCN. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται πως διατρέχει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης. Επιπλέον, το είδος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της συνθήκης της Βέρνης, η οποία περιλαμβάνει αυστηρώς προστατευόμενα είδη πανίδας. Επιπλέον, το S. citellus περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα II και IV της Οδηγίας οικοτόπων, η οποία περιλαμβάνει είδη που απαιτούν το χαρακτηρισμό των περιοχών αυτώ. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, το είδος προστατεύεται στην Ελλάδα από το Προεδρικό Διάταγμα του Τέλος, εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού και του κατακερματισμού του βιοτόπου του, το είδος χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων για την Ελλάδα (Γιουλάτος, 2008). 1.3 Αντικείμενο εργασίας Μελέτης Πεδίου Η μελέτη πεδίου επικεντρώθηκε στην καταγραφή της παρουσίας των αποικιών του Spermophilus citellus εντός της ζώνης μελέτης των 500 μέτρων γύρω από την προτεινόμενη όδευση του αγωγού (250 μέτρα σε κάθε πλευρά του αγωγού).

11 Έργου: Σελίδα 11 από 40 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2.1 Μεθοδολογία δειγματοληψίας Το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ περιορισμένες πρόσφατες πληροφορίες 1 σχετικά με την τρέχουσα κατανομή και την προτίμηση βιοτόπου των αποικιών λαγόγυρου στην Ελλάδα κάνει απαραίτητη την πραγματοποίηση ενδελεχούς έρευνας στο σύνολο της ζώνης των 500 μέτρων της περιοχής του Έργου. Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόσθηκε η παρακάτω διαδικασία: Το βορειότερο τμήμα της ζώνης των 500 μέτρων χωρίστηκε σε 182 σημεία αναφοράς (με σήμανση R1, R2...R182 από ανατολάς προς δυσμάς) 2, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 1 χλμ. από τα σημεία που βρίσκονται ακριβώς ανατολικά και δυτικά από αυτά. Με παρόμοιο τρόπο, το νότιο τμήμα της ζώνης των 500 μέτρων χωρίστηκε σε 182 σημεία (με σήμανση L1, L2...L181 από ανατολάς προς δυσμάς). Όλα τα σημεία θα βρίσκονται σε κάθετη απόσταση 175 μέτρων βόρεια ή νότια, αντιστοίχως, της διαδρομής. Σαν αποτέλεσμα, ο πυρήνας της περιοχής του Έργου χωρίστηκε σε 182 τμήματα δειγματοληψίας με τη μορφή «R x R x+1 - L x L x+1, x=1, ». Η αναζήτηση για αποικίες λαγόγυρου ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά σε κάθε τμήμα δειγματοληψίας, σε όλο το μήκος της διαδρομής από τη Νέα Μεσημβρία προς τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Η περιοχή μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων R (ή L-) και της όδευσης έχει έκταση 17.5 εκτάρια, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από τη συνήθη έκταση που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για μία μεμονωμένη αποικία Λαγόγυρων στη Βουλγαρία ( εκτάρια 3 ). Σαν αποτέλεσμα, οποιοδήποτε αναμφίβολο στοιχείο παρουσίας αποικιών λαγόγυρων οπουδήποτε εντός δύο διαδοχικών σημείων R ή L ή μεταξύ των σημείων R/L είναι επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία φιλοξενεί τουλάχιστον μία αποικία. Οι παρακάτω τύποι βιοτόπων θεωρούνται ότι είναι απίθανο να φιλοξενούν αποικίες Λαγόγυρου και, επομένως, τα τμήματα που βρίσκονται σε αυτούς τους βιότοπους έχουν αποκλειστεί από το πρωτόκολλο δειγματοληψίας: 1 Όλες οι αναφορές από την περιοχή της Μακεδονίας προέρχονται από εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν έως το 1983 (βλέπε Πίνακα 1.1), ενώ το έτος παρατήρησης/συλλογής των δειγμάτων που αναλύθηκαν προσφάτως στο Kryštufek & al 2009 είναι άγνωστο. 2 Τα σημεία R182 και L182 βρίσκονται εντός της Αλβανίας 3 Stefanov και Markova (2009)

12 Έργου: Σελίδα 12 από 40 Δασικές περιοχές, όπως δάση Quercus, Pinus και Fagus. Τοποθεσίες με παραποτάμια. Υπερβολικά αρδευόμενες καλλιέργειες, όπως καλαμπόκι και βαμβάκι. Οι υπερβολικά αρδευόμενες καλλιέργειες αποτελούν ένα ζήτημα, επειδή δεν είναι δυνατό να είναι εκ των προτέρων γνωστές, καθώς ο τύπος ς στη βόρεια Ελλάδα μπορεί να αλλάζει ετησίως. Σαν αποτέλεσμα, ο καθορισμός αυτών των τοποθεσιών ως «απίθανες» ή «πιθανές» για τη φιλοξενία αποικιών λαγόγυρου θα γίνει αναγκαστικά κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου. Κατά την επίσκεψη στο πεδίο, οι παρακάτω παράμετροι θεωρούνται ως επαρκή στοιχεία που υποδεικνύουν την παρουσία μιας αποικίας λαγόγυρου: Πολλές τρύπες στο έδαφος με διάμετρο μικρότερη από 6 εκ., προσφάτως σκαμμένες, οι οποίες οδηγούν σε μία υπόγεια σήραγγα και τουλάχιστον δύο μεγάλες τρύπες (διάμετρος > 10 εκ) στην ίδια τοποθεσία, προσφάτως σκαμμένες, οι οποίες οδηγούν σε μια μεγάλη υπόγεια σήραγγα. Παρατήρηση ενός ζωντανού ατόμου του είδους. Ένα σύνολο από τρύπες με διαμέτρους μικρότερες από 6 εκ. και καμία μεγάλη τρύπα, θεωρείται ως στοιχείο παρουσίας Microtus (ή σε κάποιες περιπτώσεις Rattus) στην περιοχή. Οι συμμετρικοί σωροί από λεπτόκοκκο έδαφος στην επιφάνεια, θεωρείται ως στοιχείο παρουσίας Talpa ή Microtus. Σωροί των Nannospalax (παρόμοιο αλλά μεγαλύτεροι με τους σωρούς των Talpa) δεν έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή του Έργου.

13 Έργου: Σελίδα 13 από 40 Σχήμα 2-1 Παράδειγμα χάραξης των σημείων δειγματοληψίας (Χ.Θ ) Χ.Θ. 420 Χ.Θ. 414 Πηγή: ERM (2011) Από τις 4 έως τις 8 Ιουλίου 2011, δύο ζεύγη επιστημόνων εργάστηκαν ταυτόχρονα σε διαφορετικά τμήματα της όδευσης, ώστε να καλύψουν τη συνολική απόσταση από την περιοχή του Έργου TAP για τις περιοχές από την Κεντρική Μακεδονία (Νέα Μεσημβρία) έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Τον Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε μία δεύτερη μελέτη πεδίου, προκειμένου να ενσωματωθούν τα δεδομένα από τμήματα της όδευσης που δεν είχαν ερευνηθεί και να επαναξιολογηθούν οι εμφανίσεις πληθυσμών. Η προσπάθεια δειγματοληψίας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2-1 Προσπάθεια δειγματοληψίας για Spermophillus citellus (Ιούλιος 2011 και Μάιος 2012) Αριθμός % συνολικός αριθμός των τμημάτων δειγματοληψίας εντός της περιοχής του Έργου αριθμός τμημάτων δειγματοληψίας που ερευνήθηκαν στο Ανατολικό και στο Δυτικό 67 36,8 τμήμα κατά μήκος της PPS αριθμός τμημάτων δειγματοληψίας που ερευνήθηκαν στο Ανατολικό ή στο Δυτικό (ή και 95 52,2 στα δύο) τμήμα κατά μήκος της PPS αριθμός τμημάτων δειγματοληψίας που προκαθορίστηκαν ως ακατάλληλοι βιότοποι 26 14,3 αριθμός τμημάτων δειγματοληψίας που δεν ερευνήθηκαν κατά τις εργασίες πεδίου 59 32,4 Πηγή: ERM (2011, 2012) Συνοψίζοντας τις πληροφορίες, το 14,3% της περιοχής του Έργου θεωρείται ως εντελώς ακατάλληλος βιότοπους για τις αποικίες Spermophilus citellus και, επομένως, δεν ερευνήθηκε. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό των «εντελώς ακατάλληλων» βιοτόπων είναι μεγαλύτερο,

14 Έργου: Σελίδα 14 από 40 καθώς ένα μέρος του 32,4% των τμημάτων δειγματοληψίας, τα οποία «δεν ερευνήθηκαν» περιλαμβάνουν τοποθεσίες όπως αρδευόμενες εκτάσεις που έχουν καθοριστεί κατά τις εργασίες πεδίου ότι είναι απίθανο να φιλοξενούν αποικίες λαγόγυρου και, επομένως, έχουν αγνοηθεί. Είκοσι τρία (23) τμήματα (31,5% των τμημάτων με σήμανση «δεν ερευνήθηκαν» ή το 12,6% του συνολικού αριθμού τμημάτων) βρίσκεται δυτικά της περιοχής Κλεισούρα και προς τα Ελληνοαλβανικά σύνορα, μία βιογεωγραφική μονάδα για την οποία υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία βιβλιογραφίας για παρουσία αποικιών Spermophilus citellus. 2.2 Τοποθεσίες μελέτης Η πλειονότητα των 182 χιλιομέτρων του Δυτικού Τμήματος του ΤΑΡ στην Ελλάδα κατά μήκος της ζώνης των 500 μέτρων αποτελείται από καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι καλλιέργειες σιτηρών, οι καλλιέργειες τριφυλλιού/μηδικής και ορχιδέων είναι αρκετά διαδεδομένες, και ακολουθούνται από τους λειμώνες και χέρσες εκτάσεις. Οι καλλιέργειες ρυζιού, βαμβακιού και καλαμποκιού ήταν επίσης συνηθισμένες, αλλά έχουν αποκλειστεί από τη δειγματοληψία, καθώς είναι υπερβολικά αρδευόμενες περιοχές ή περιοχές με πολύ πυκνή και ψηλή. Οι βιότοποι που έχουν προκαθοριστεί ως εντελώς ακατάλληλη εντοπίστηκαν μεταξύ των Χ.Θ και της όδευσης, όπου βρίσκεται η παραποτάμια κοιλάδα του ποταμού Αξιού, μεταξύ των Χ.Θ. 430 και 436,5 και των Χ.Θ και 448.8, όπου βρίσκονται οι δασικές περιοχές του Όρους Βέρμιο, και τέλος μεταξύ των Χ.Θ και 494.4, που περιλαμβάνουν το πυκνό δάσος βόρεια της Κλεισούρας. Πίνακας 2-2 Τοποθεσίες δειγματοληψίας/σημεία παρατήρησης για Spermophillus citellus ή/και βιότοποι του Spermophilus κατά μήκος της όδευσης Αρ. Σημείο KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση Λοιπές παρατηρήσεις GPS* από την κεντρική γραμμή του αγωγού 1 KP Νέα Μεσημβρία Αμπελώνας 1594 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 2 KP Νέα Μεσημβρία Θερισμένη 12 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 3 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου Θερισμένη 99 μέτρα Σημείο που υπέδειξε ένας ντόπιος γαιοκτήμονας 4 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου 5 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου Θερισμένη Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 226 μέτρα Σημείο που υπέδειξε ένας ντόπιος γαιοκτήμονας 119 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από

15 Έργου: Σελίδα 15 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού 6 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου 7 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 8 KP Άγιος Αθανάσιος Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 9 KP Ανατολικά της Γέφυρας Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 10 KP Γέφυρα Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 11 KP Γέφυρα Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 12 MM Γέφυρα Θερισμένη 13 MM Γέφυρα Καλλιέργεια ηλίανθου 14 MM Γέφυρα Θερισμένη 15 MM Δυτικά της Γέφυρας Θερισμένη 16 MM Δυτικά της Γέφυρας Θερισμένη 122 μέτρα μέτρα - Λοιπές παρατηρήσεις 1385 μέτρα Εκτός της ζώνης των 500 μέτρων του αγωγού. Φωλιές Merops apiaster. Μη αναγνωρισμένη ομάδα από τρύπες 196 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 6 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 45 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 432 μέτρα Περιοχή γύρω από θερισμένες καλλιέργειες σίτου και αμπελώνες. Σημείο που υπέδειξε ένας ντόπιος γαιοκτήμονας. 69 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες πατάτας, οργωμένες εκτάσεις και καλλιέργειες σίτου. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος. 343 μέτρα Περιοχή γύρω από αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες σίτου. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 167 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού, αμπελώνες και οργωμένες εκτάσεις. 527 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και θερισμένες καλλιέργειες σίτου. 17 MM Ποταμός Αξιός Χωματόδρομος 983 μέτρα Δρόμος που διασχίζει κυρίως χωράφια αραβοσίτου. 18 MM2 376 Παρθένιο Θερισμένη 19 MM4 376 Παρθένιο Χέρσα έκταση (παλιότερα ήταν βαμβακιού) 27 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 194 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού, με υπερβολικά οργωμένο έδαφος. Εντοπίστηκε Microtus spp.

16 Έργου: Σελίδα 16 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού Λοιπές παρατηρήσεις 20 MM Παρθένιο Χέρσα έκταση 153 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες ρυζιού. Εντοπίστηκε Microtus spp. 21 MM Παρθένιο Χέρσα έκταση (παλιότερα ήταν βαμβακιού) 22 MM Παρθένιο Καλλιέργεια μηδικής 23 MM Ανάμεσα στο Παρθένιο και στο Μικρό Μοναστήρι 24 MM Ανάμεσα στο Παρθένιο και στο Μικρό Μοναστήρι 25 MM Ανάμεσα στο Παρθένιο και στο Μικρό Μοναστήρι 26 MM Δυτικά του Μικρού Μοναστηρίου 27 MM16, Δυτικά του Μικρού Μοναστηρίου 28 MM Δυτικά του Μικρού Μοναστηρίου 29 MM Ανατολικά της Παραλίμνης 30 MM19, Ανατολικά της Παραλίμνης Καλλιέργεια βαμβακιού Χέρσα έκταση με κατά τόπους πυκνή καλαμιών. 325 μέτρα Εκτός της ζώνης 500 μέτρων του αγωγού. Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού. Δεν εντοπίστηκε κανένα από 112 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και ρυζιού. Εντοπίστηκε Microtus spp. 151 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτουδεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 220 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. Χέρσα έκταση 316 μέτρα Εκτός της ζώνης 500 μέτρων του αγωγού. Έκταση που χρησιμοποιούταν ως βοσκότοπος. Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp ή/και Talpa spp. Θερισμένη και οργωμένο χωράφι Θερισμένη Οργωμένη βαμβακιού (φαίνεται εγκαταλελειμμένη) Θερισμένη Καλλιέργεια μηδικής με αραιή 458 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες αραβόσιτου, ρυζιού και βαμβακιού. Εντοπίστηκε Microtus spp. 379 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 321 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. 114 μέτρα Περιοχή γύρω από οργωμένες καλλιέργειες βαμβακιού. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 24 μέτρα Περιοχή γύρω από οργωμένες καλλιέργειες βαμβακιού. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος

17 Έργου: Σελίδα 17 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού 31 MM Βόρεια του ποταμού Λουδία 32 KP ΝΔ της Παραλίμνης (Γιαννιτσά) 33 KP ΝΔ της Παραλίμνης (Γιαννιτσά) 34 KP ΝΔ της Παραλίμνης (Γιαννιτσά) 35 KP ΝΔ της Παραλίμνης (Γιαννιτσά) Θερισμένη τριφυλλιού Καλλιέργεια βαμβακιού Θερισμένα Λοιπές παρατηρήσεις 5 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες τριφυλλιού, σίτου και μηδικής, εντός της φάρμας NAGREF. Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. Οι πληροφορίες που παρείχαν οι ντόπιοι αποτελούν στοιχείο παρουσίας ενός ζώου που μοιάζει με Λαγόγυρο, ειδικότερα κατά μήκος των χωματόδρομων της φάρμας. 611 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 519 μέτρα Εκτός της ζώνης 500 μέτρων του αγωγού. Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και καλαμποκιού. Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. Φυτεία Populus sp. 372 μέτρα Εκτός της ζώνης 500 μέτρων του αγωγού, κοντά στο καφενείο «Βαγγέλης». Καλλιέργειες καλαμποκιού και βαμβακιού 36 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Καλλιέργειες καλαμποκιού και βαμβακιού 37 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Καλλιέργειες τριαντάφυλλου 903 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 1209 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 1335 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 38 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Καλλιέργεια μήλων 916 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 39 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Χέρσα έκταση 556 μέτρα Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. 40 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Χέρσα έκταση 412 μέτρα Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. 41 KP Νότια της Χέρσα έκταση 29 μέτρα Εντοπίστηκε Talpa sp. Καριώτισσας 42 KP Νότια της Καριώτισσας Χέρσα έκταση 133 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 44 KP Νότια της Καριώτισσας Λειμώνας 90 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 48 KP Άγιος Λουκάς Καλλιέργεια μηδικής 46 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 49 KP Άγιος Λουκάς Θερισμένη 21 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 51 KP Ανάμεσα στον Άγιο Λουκά και την Εσωβάλτα 52 KP Ανάμεσα στον Άγιο Λουκά και τα Εσώβαλτα Καλλιέργεια μηδικής Θερισμένη περιοχή καλυμμένη με άχυρα 239 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 67 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από

18 Έργου: Σελίδα 18 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού 53 KP Εσώβαλτα Καλλιέργεια μηδικής 54 KP Άσπρο Καλλιέργεια μηδικής 55 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 56 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 57 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 58 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 59 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 60 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 61 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 62 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 63 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 64 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 65 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 66 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 67 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 68 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων 69 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων 70 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων 71 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων 72 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων Λοιπές παρατηρήσεις 245 μέτρα Περιοχή απόθεσης σκουπιδιών. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 86 μέτρα Περιοχή απόθεσης σκουπιδιών. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 148 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 218 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 179 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 122 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 35 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 35 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 61 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 57 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 23 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 44 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 71 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 65 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 140 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 155 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 156 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 94 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 240 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 234 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Σελίδα 2 από 14 Περιεχόμενα 0 Μη-Τεχνική Περίληψη 3 0.1 Εισαγωγή 3 0.2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 0.3 Τροποποιήσεις του Έργου 4 0.3.1 Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΗ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΈΡΓΟY Συσσώρευση Λουκοβο Πολε, αγωγος Κοραμπσκι νερα και MΥE Μαυρη Πετρα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιούλιος,2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα των κουνουπιών στο Δήμο Νέστου

Το πρόβλημα των κουνουπιών στο Δήμο Νέστου Το πρόβλημα των κουνουπιών στο Δήμο Νέστου Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί υπάρχουν σχόλια, διευκρινήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες για τις διαφάνειες της παρουσίασης και σύντομες λεζάντες για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

οιωνός #49 Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες > αφιέρωμα: Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ρ ν ι θ ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α

οιωνός #49 Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες > αφιέρωμα: Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ρ ν ι θ ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α οιωνός #49 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ (ΕΟΕ) ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2012 LIFE10 NAT/GR/000638 > αφιέρωμα: Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες Ε λ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΝΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε.Ζ.Π &Υ. Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή του νομού Φωκίδας... σελ.:3 Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Κείμενο εργασίας ενόψει της συνάντησης 14 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»:

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ε.Γαληνού Ιούλιος 2012 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λευτέρης Κακαλής Δασολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Θάνος Καστρίτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα