Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο"

Transcript

1 Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο

2 Έργου: Σελίδα 2 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς Spermophilus στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Θέματα Νομοθεσίας Αντικείμενο εργασίας Μελέτης Πεδίου 10 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μεθοδολογία δειγματοληψίας Τοποθεσίες μελέτης Περιορισμοί, αβεβαιότητες και συστηματικά σφάλματα (bias) 30 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποικίες Spermophilus citellus Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά 35 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βασικοί βιότοποι εντός της περιοχής μελέτης 36 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1-1 Παρουσία S.citellus στην Ελλάδα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 9 Πίνακας 2-1 Προσπάθεια δειγματοληψίας για Spermophillus citellus (Ιούλιος 2011 και Μάιος 2012) 13 Πίνακας 2-2 Τοποθεσίες δειγματοληψίας/σημεία παρατήρησης για Spermophillus citellus ή/και βιότοποι του Spermophilus κατά μήκος της όδευσης 14 Πίνακας 3-1 Επιβεβαιωμένη παρουσία Spermophilus citellus στην περιοχή μελέτης 32 Πίνακας 4-1 Αναφορές αποικιών Spermophilus citellus 36 Πίνακας 4-2 Σύγκριση παρουσίας αποικιών Spermophilus citellus εντός της ζώνης εργασίας ή κοντά σε αυτή, μεταξύ των δύο διαδοχικών περιόδων αναπαραγωγής (Ιούλιος 2011 και Μάιος 2012) 37 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1-1 Παγκόσμια Κατανομή Λαγόγυρου 5 Σχήμα 1-2 Κατανομή Λαγόγυρου στην Ελλάδα 8 Σχήμα 2-1 Παράδειγμα χάραξης των σημείων δειγματοληψίας (Χ.Θ ) 13

3 Έργου: Σελίδα 3 από 40 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς Spermophilus στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ο λαγόγυρος, Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766), είναι ένα είδος σκίουρου της οικογένειας Sciuridae, τάξη Rodentia, και διαχωρίζεται σε 4 υποείδη, S. c. citellus, S. c. gradojevici, S. c. istricus και S. c. martinoi (από Helgen et al., 2009). Το είδος είναι ενδημικό της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης και θεωρείται εξαρτημένο από τις ανοικτές εκτάσεις χαμηλής ς (Coroiu et al., 2008), όπου ακολουθεί μία παμφάγο διατροφή που συμπεριλαμβάνει σπόρους, τμήματα από πράσινα φυτά, λουλούδια, έντομα και ρίζες (Mc Donnald & Barrett, 1993). Ο λαγόγυρος, ή ευρωπαιϊκός σπερμόφιλος, αναπτύσσεται σε μήκος έως εκ. και το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 240 και 340 γρ. Τα δύο φύλα ζευγαρώνουν από το Μάρτιο έως τον Απρίλιο (Benhaiemm, 2006), ενώ το θηλυκό γεννάει 5-8 μικρά (Mc Donnald & Barrett, 1993). Ο λαγόγυρος είναι είδος που έχει χειμερία νάρκη, επομένως ο ετήσιος κύκλος του χαρακτηρίζεται από μία ενεργή και μία ανενεργή εποχή, όταν τα ζώα ξυπνούν και πέφτουν σε χειμερία νάρκη, αντιστοίχως. Η εποχή της χειμερίας νάρκης διαρκεί από το τέλος του καλοκαιριού έως το τέλος της άνοιξης, ενώ η διάρκειά της διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο: τα ενήλικα θηλυκά πέφτουν πρώτα σε χειμερία νάρκη, και τα ακολουθούν τα αρσενικά και τέλος τα ανήλικα άτομα. Από την άλλη, η ενεργή περίοδος ξεκινάει στις αρχές της άνοιξης και, όπως με τη χειμερία νάρκη, εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία: το ενήλικο αρσενικό ξυπνάει πρώτο, και το ακολουθούν τα ενήλικα θηλυκά και τέλος τα ανήλικα και των δύο φύλων (Γιουλάτος κ.α., 2007; Mateju, 2008). Κατά την ενεργή περίοδο, ο λαγόγυρος έχει μόνο ημερόβια δραστηριότητα (Hutt et al., Everts et al., 2004) και περνάει σχεδόν το μισό του χρόνου του επάνω από το έδαφος (Everts et al., 2004, Γιουλάτος κ.α., 2007). Τα πρότυπα δραστηριότητας του είδους επηρεάζονται από τη φωτοπερίοδο (Everts et al., 2004; Koshev & Kosheva, 2008), άλλους κλιματικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, (Γιουλάτος κ.α., Koshev & Kosheva, 2008) και η βροχόπτωση (Everts et al., 2204), το φύλο (Μπούτσης, Debit, 2003; Everts et al., 2004) και η κατάσταση αναπαραγωγής (Everts et al., 2004), ενώ οι βασικές συμπεριφορές του είδους είναι η εγρήγορση και η διατροφή (Everts et al., Γιουλάτος κ.α., 2007). Άλλες συμπεριφορές περιλαμβάνουν το ζευγάρωμα, την προετοιμασία για χειμερία νάρκη και από τα δύο φύλα, ενώ τα θηλυκά επίσης κυοφορούν, γεννούν τα μικρά και παράγουν γάλα (Debit, 2003).

4 Έργου: Σελίδα 4 από 40 Το είδος σχηματίζει χαλαρά δομημένους πληθυσμούς, γνωστούς ως αποικίες (Koshev, 2008), οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεντρώσεις ατόμων (ομάδων) εντός ενός χώρου, οι οποίες διαχωρίζονται χωροταξικά από άλλες παρόμοιες ομάδες που κατοικούν στην ίδια περιοχή (Stefanov & Markova, 2009). Ωστόσο, μέσα στις αποικίες οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ζώων είναι σχετικά περιορισμένες και κάθε ζώο κατασκευάζει και χρησιμοποιεί το δικό του λαγούμι (Benhaeim, 2006). Ένα σύστημα λαγουμιού αποτελείται από 1 έως 5 (Μπούτσης, Ozkurt et al., 2005), ή ακόμη και περισσότερα ανοίγματα στην επιφάνεια, τα οποία διασυνδέονται μέσω σηράγγων (από Μπούτσης, 2002). Τα λαγούμια χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους: Προσφέρουν καταφύγιο κατά την περίοδο χειμερίας νάρκης, ενώ κατά την ενεργή περίοδο χρησιμοποιούνται ως σημεία ξεκούρασης, ύπνου, ως καταφύγια από τα αρπακτικά και ως θέσεις αποθήκευσης τροφής και αναπαραγωγής (από Gedeon et al., 2010). Το είδος είναι ενδημικό της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ η εξάπλωσή του διαχωρίζεται σε δύο περιοχές από τα Καρπάθια ;Oρη. Η βορειοδυτική περιοχή περιλαμβάνει τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη βόρεια Σερβία και τη Λευκορωσία, την ΠΓΔΜ και την Ελλάδα έως τη Βουλγαρία και τη νότια Ρουμανία έως την Ανατολική Θράκη, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (από Coroiu et al., 2008) (Σχ. 1.1). Παρόλη την ευρεία κατανομή του στην Ευρώπη, οι πληθυσμοί του είδους είναι κατακερματισμένοι και η τρέχουσα εξάπλωσή τους αποτελεί απλώς ένα τμήμα της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης του είδους στο παρελθόν. Κατά τα μέσα του 20 ου αιώνα, ο λαγόγυρος βρισκόταν σε αφθονία στη Τσεχοσλοβακία (Mateju et al., 2010), τη Βουλγαρία (Stefanov και Markova, 2009), την Αυστρία (Turrini et al., 2008) και την Ουγγαρία (Váczi et al., 2008). Επίσης, στις περισσότερες από αυτές τις χώρες το είδος θεωρούνταν ως επιβλαβές και, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, εφαρμόσθηκαν μέτρα διαχείρισης για τον περιορισμό του πληθυσμού του (από Stefanov και Markova, 2009). Τις επόμενες δεκαετίες, οι φυσικοί βιότοποι του είδους υποβαθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, η αφθονία του είδους μειώθηκε και η κατανομή του κατακερματίστηκε, ενώ σε άλλες χώρες, όπως στην Κροατία, το είδος εξαφανίστηκε (από Coroiu et al., 2008).

5 Έργου: Σελίδα 5 από 40 Σχήμα 1-1 Παγκόσμια Κατανομή Λαγόγυρου Πηγή: IUCN (2008) Το είδος εξαρτάται από τις ανοικτές εκτάσεις χαμηλής ς (Coroiu et al., 2008), και οι βασικοί λόγοι για την ύφεση του πληθυσμού του σχετίζονται με την αλλαγή των γεωργικών πρακτικών και την αστικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικότεροι λόγοι για τη μείωση του πληθυσμού και του επακόλουθου κατακερματισμού του είδους, θεωρούνται ότι είναι η μετατροπή των λειμώνων και βοσκοτόπων σε χωράφια, η απουσία διαχείρισης της εδαφικής κάλυψης και διατήρησης της ς σε μικρό ύψος, καθώς και η αστικοποίηση (Turrini et al., Koshev, Mateju et al., 2008, Uhlíkováet al., 2008). Από την άλλη, ειρωνικά, σήμερα το είδος κατοικεί κυρίως ανθρωπογενή περιβάλλοντα, όπως αεροδρόμια, αθλητικούς χώρους, καλλιέργειες μηδικής, βοσκότοπους και λιγότερο φυσικούς βιότοπους, όπως στεπικές εκτάσεις (Hoffmann et al., Mateju et al., 2008). Η κατάσταση του πληθυσμού του είδους και τον βιοτόπων του σε κάθε χώρα, έχει όπως παρακάτω:

6 Έργου: Σελίδα 6 από 40 Βουλγαρία: Παρόλο που κατά την περίοδο των δεκαετιών 1950 και 1970 ο λαγόγυρος θεωρούνταν ως επιβλαβές ζώο για τη γεωργία (Stefanov και Markova, 2009), σήμερα η κατανομή και η πυκνότητα του είδους έχει μειωθεί σημαντικά (Koshev, 2008). Για αυτούς τους λόγους, το είδος αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Βουλγαρικής Πράξης Βιοποικιλότητας και περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Βουλγαρίας, ως τρωτό είδος (Stefanov και Markova, 2009). Αυστρία: Το είδος θεωρούνταν ως επιβλαβές κατά το πρώτο μισό του 20 ου αιώνα, με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντική μείωση ο πληθυσμός του. Από το 1984 αναφέρεται ως απειλούμενο είδος (Turrini et al., 2008). Τουρκία: Η κατανομή του είδους περιορίζεται στις στεπικές εκτάσεις της Ανατολικής Θράκης. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το είδος είναι πολύ περιορισμένα. Ωστόσο φαίνεται ότι ο πληθυσμός του βρίσκεται σε ύφεση (Ozkurt et al., 2005). Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία: Στην πρώην Τσεχοσλοβακία θεωρούνταν ως ιδιαίτερα επιβλαβές ζώο στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ενώ σήμερα το είδος είναι ένα από τα πιο απειλούμενα θηλαστικά της χώρας και αναφέρεται ως σημαντικά απειλούμενο είδος που προστατεύεται από το Νόμο 114/1992 Coll. Σχετικά με τη Διατήρηση της Φύσης και την Προστασία του Τοπίου (Mateju et al., 2008). Ουγγαρία: Από τα μέσα του 20 ου αιώνα, το είδος έχει υποφέρει από σημαντική μείωση του πληθυσμού του, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί τελείως από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές (Vaczi et al., 2008). Γερμανία: Το είδος εξαφανίστηκε το 1968 (Mateju et al., 2010). Το 2006 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επαναεισαγωγής (Coroiu et al., 2008). Πολωνία: Το είδος εξαφανίστηκε το Την περίοδο εφαρμόστηκε με επιτυχία ένα πρόγραμμα επαναεισαγωγής και το 2008 το μέγεθος του πληθυσμού υπολογίστηκε σε άτομα (Mateju et al., 2010). Κροατία: Το είδος έχει εξαφανιστεί (Coroiu et al., 2008).

7 Έργου: Σελίδα 7 από 40 Ρουμανία: Το μέγεθος του πληθυσμού υπολογίζεται σε περίπου άτομα (Coroiu et al., 2008). Τα στοιχεία που αφορούν στην κατάσταση του πληθυσμού για τις υπόλοιπες περιοχές του πεδίου του είδους, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία και Ουκρανία, δεν είναι διαθέσιμα. Ο Ελληνικός πληθυσμός του Λαγόγυρου θεωρείται επίσης ότι βρίσκεται σε ύφεση και είναι σημαντικά κατακερματισμένος (Γιουλάτος, 2008), επιπλέον υπάρχει έλλειψη από συστηματικές μελέτες αναφορικά με την παρουσία και την οικολογία του είδους. Τα στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα και ιστορική παρουσία του είδους είναι ανεπαρκή, ενώ τα στοιχεία που σχετίζονται με τη βιολογία και την οικολογία του είδους είναι διαθέσιμα μόνο για δύο πληθυσμούς στην περιοχή της Θέρμης, στο Nομό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Γιουλάτο (2008), ο λαγόγυρος συναντάται μόνο στο βορειότερο τμήμα της Ελλάδας και περιλαμβάνει 3 σαφέστατα καθορισμένους και πιθανότατα απομονωμένους υποπληθυσμούς, οι οποίοι βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη. Στη Δυτική Μακεδονία, το είδος κατοικεί στις περιοχές της Κοζάνης και των Γιαννιτσών, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία συναντάται στις περιοχές της κοιλάδας Αξιού, στο Γαλλικό, στον Χορτιάτη, στη Θέρμη, στην Πυλαία και στην περιοχή των Σερρών. Στη Θράκη, υπάρχουν πληθυσμοί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στο Δέλτα του Έβρου και σε απομονωμένες περιοχές βόρεια/βορειοανατολικά του Νομού Έβρου (Σχήμα 1-2) (από Γιουλάτος, 2008).

8 Έργου: Σελίδα 8 από 40 Σχήμα 1-2 Κατανομή Λαγόγυρου στην Ελλάδα Πηγή: Γιουλάτος (2008) Αυτοί οι πληθυσμοί θεωρούνται ως γενετικά και μορφολογικά διαφοροποιημένοι: στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία οι πληθυσμοί αποτελούν το υποείδος Spermophilus citellus gradojevici, ενώ οι πληθυσμοί της Θράκης αποτελούν το υποείδος Spermophilus citellus martinoi (από Γιουλάτος, Helgen et al., 2009). Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατανομή του S. citellus παρέχονται στα τυποποιημένα δελτία δεδομένων από τις τοποθεσίες NATURA 2000, σύμφωνα με τα οποία η παρουσία του είδους είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει επίσης περιοχές των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Ημαθίας και Πιερίας (Πίνακας 1-1). Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των περισσοτέρων αναφορών του Γιουλάτου, προέρχονται κυρίως από πηγές της βιβλιογραφίας, οι οποίες είναι παλιές και δεν έχουν επαληθευτεί από πρόσφατες έρευνες πεδίου, με εξαίρεση τα στοιχεία για τις τοποθεσίες Natura στον Αξιό, το Λουδία και τον Αλιάκμονα όπου η παρουσία του είδους έχει επαληθευτεί πρόσφατα (Γιουλάτος, προσωπική επικοινωνία). Από την άλλη πλευρά, οι μελέτες πεδίου δείχνουν ότι ο κίνδυνος εξαφάνισης μιας αποικίας μπορεί να είναι πολύ υψηλός

9 Έργου: Σελίδα 9 από 40 μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες (Mateju et al., 2008), επομένως είναι αρκετά πιθανό το είδος να έχει εξαφανιστεί σε κάποιες από τις αναφερόμενες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, παρόλο που η παρουσία του S. cittelus στο δάσος Δαδιάς αναφέρεται στα τυποποιημένα δελτία δεδομένων του δικτύου Natura, το είδος εξαφανίστηκε το 1992 κατά την κατασκευή του φράγματος στην περιοχή Λύρα και από τότε δεν έχει παρατηρηθεί καμία αποικία (Κατσαροδάκης και Μπούσμπουρας, Μπούσμπουρας, προσωπική επικοινωνία). Ο Πίνακας 1-1 περιλαμβάνει μία λίστα με τοποθεσίες όπου υπάρχουν αναφορές για παρουσία του είδους και δεν υπάρχουν αποδείξεις για εξαφάνιση του είδους. Πίνακας 1-1 Παρουσία S.citellus στην Ελλάδα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία Τοποθεσίες Νομός Αναφορά Αλεξανδρούπολη Έβρος (Θράκη) Όντριας 1965 Διδυμότειχο Έβρος (Θράκη) Niethammer 1974 Δέλτα Έβρου Έβρος (Θράκη) Φραγκιεδάκη-Τσόλη & Όντριας 1985 / Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Κουφόβουνο Έβρος (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Θούριο Έβρος (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Φυλάκιο Έβρος (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Χάιδου, Κούλα Ξάνθη (Θράκη) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Κύρνος Ξάνθη (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Όλβιο Ξάνθη (Θράκη) Vohralik & Σοφιανίδου 1992 Λίμνη Κερκίνης, όρη Κρουσία και Μπέλες Σέρρες (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου Σέρρες (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Μεταλλικό Κιλκίς (Μακεδονία) Vohralik & Σοφιανίδου 1987 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Vohralik & Σοφιανίδου 1987 Σίνδος Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Vohralik & Σοφιανίδου 1987 Μάλγαρα Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Chuworth-Masters Χατζηνικολάου 1935 Λαγγαδάς Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Peus 1954 Κολχικό Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Peus 1958 Κύμινα Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Όντριας 1966 Κορώνεια Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Niethammer 1974 Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Ruzic 1978 Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Πλατύ Ημαθία (Μακεδονία) Peus 1958 Νησέλι Ημαθία (Μακεδονία) Φραγκιεδάκη-Τσόλη 1977 Στενά Αλιάκμονα Ημαθία (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Σέλι Ημαθία (Μακεδονία) Kryštufek 2009 Όρος Βέρμιο Ημαθία (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura)

10 Έργου: Σελίδα 10 από 40 Τοποθεσίες Νομός Αναφορά Τρία Πηγάδια Κοζάνη (Μακεδονία) Χατζησαράντος κ.α Κοζάνη Κοζάνη (Μακεδονία) Όντριας 1966 Ποντοκώμη Κοζάνη (Μακεδονία) Φραγκιεδάκη-Τσόλη 1977 Όρος Βουρινός και κοιλάδα του Μεσιανό Νερό Κοζάνη (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Γιαννιτσά Πέλλα (Μακεδονία) Χατζησαράντος κ.α Αμύνταιο Φλώρινα (Μακεδονία) Krystufek 2009 Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη Φλώρινα (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών Φλώρινα (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Όρος Βίτσι Φλώρινα (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Λίμνη Καστοριάς Καστοριά (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Κολινδρός Πιερία (Μακεδονία) Όντριας 1965 Όρος Πιερία Πιερία (Μακεδονία) Σφήκας, 2004 (Φύλλα δεδομένων Natura) Migli (2013) 1.2 Θέματα Νομοθεσίας Εξαιτίας της μείωσης της εξάπλωσης του είδους, ειδικότερα στις νοτιότερες, στις βορειότερες και στις βορειοδυτικές περιοχές της κατανομής τους, και λόγω του γεγονότος ότι οι μειώσεις του συνολικού πληθυσμού θεωρείται ότι ξεπερνούν το 30% τα τελευταία χρόνια, το είδος αξιολογείται ως Τρωτό από το IUCN. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται πως διατρέχει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης. Επιπλέον, το είδος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της συνθήκης της Βέρνης, η οποία περιλαμβάνει αυστηρώς προστατευόμενα είδη πανίδας. Επιπλέον, το S. citellus περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα II και IV της Οδηγίας οικοτόπων, η οποία περιλαμβάνει είδη που απαιτούν το χαρακτηρισμό των περιοχών αυτώ. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, το είδος προστατεύεται στην Ελλάδα από το Προεδρικό Διάταγμα του Τέλος, εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού και του κατακερματισμού του βιοτόπου του, το είδος χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων για την Ελλάδα (Γιουλάτος, 2008). 1.3 Αντικείμενο εργασίας Μελέτης Πεδίου Η μελέτη πεδίου επικεντρώθηκε στην καταγραφή της παρουσίας των αποικιών του Spermophilus citellus εντός της ζώνης μελέτης των 500 μέτρων γύρω από την προτεινόμενη όδευση του αγωγού (250 μέτρα σε κάθε πλευρά του αγωγού).

11 Έργου: Σελίδα 11 από 40 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2.1 Μεθοδολογία δειγματοληψίας Το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ περιορισμένες πρόσφατες πληροφορίες 1 σχετικά με την τρέχουσα κατανομή και την προτίμηση βιοτόπου των αποικιών λαγόγυρου στην Ελλάδα κάνει απαραίτητη την πραγματοποίηση ενδελεχούς έρευνας στο σύνολο της ζώνης των 500 μέτρων της περιοχής του Έργου. Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόσθηκε η παρακάτω διαδικασία: Το βορειότερο τμήμα της ζώνης των 500 μέτρων χωρίστηκε σε 182 σημεία αναφοράς (με σήμανση R1, R2...R182 από ανατολάς προς δυσμάς) 2, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 1 χλμ. από τα σημεία που βρίσκονται ακριβώς ανατολικά και δυτικά από αυτά. Με παρόμοιο τρόπο, το νότιο τμήμα της ζώνης των 500 μέτρων χωρίστηκε σε 182 σημεία (με σήμανση L1, L2...L181 από ανατολάς προς δυσμάς). Όλα τα σημεία θα βρίσκονται σε κάθετη απόσταση 175 μέτρων βόρεια ή νότια, αντιστοίχως, της διαδρομής. Σαν αποτέλεσμα, ο πυρήνας της περιοχής του Έργου χωρίστηκε σε 182 τμήματα δειγματοληψίας με τη μορφή «R x R x+1 - L x L x+1, x=1, ». Η αναζήτηση για αποικίες λαγόγυρου ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά σε κάθε τμήμα δειγματοληψίας, σε όλο το μήκος της διαδρομής από τη Νέα Μεσημβρία προς τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Η περιοχή μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων R (ή L-) και της όδευσης έχει έκταση 17.5 εκτάρια, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από τη συνήθη έκταση που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για μία μεμονωμένη αποικία Λαγόγυρων στη Βουλγαρία ( εκτάρια 3 ). Σαν αποτέλεσμα, οποιοδήποτε αναμφίβολο στοιχείο παρουσίας αποικιών λαγόγυρων οπουδήποτε εντός δύο διαδοχικών σημείων R ή L ή μεταξύ των σημείων R/L είναι επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία φιλοξενεί τουλάχιστον μία αποικία. Οι παρακάτω τύποι βιοτόπων θεωρούνται ότι είναι απίθανο να φιλοξενούν αποικίες Λαγόγυρου και, επομένως, τα τμήματα που βρίσκονται σε αυτούς τους βιότοπους έχουν αποκλειστεί από το πρωτόκολλο δειγματοληψίας: 1 Όλες οι αναφορές από την περιοχή της Μακεδονίας προέρχονται από εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν έως το 1983 (βλέπε Πίνακα 1.1), ενώ το έτος παρατήρησης/συλλογής των δειγμάτων που αναλύθηκαν προσφάτως στο Kryštufek & al 2009 είναι άγνωστο. 2 Τα σημεία R182 και L182 βρίσκονται εντός της Αλβανίας 3 Stefanov και Markova (2009)

12 Έργου: Σελίδα 12 από 40 Δασικές περιοχές, όπως δάση Quercus, Pinus και Fagus. Τοποθεσίες με παραποτάμια. Υπερβολικά αρδευόμενες καλλιέργειες, όπως καλαμπόκι και βαμβάκι. Οι υπερβολικά αρδευόμενες καλλιέργειες αποτελούν ένα ζήτημα, επειδή δεν είναι δυνατό να είναι εκ των προτέρων γνωστές, καθώς ο τύπος ς στη βόρεια Ελλάδα μπορεί να αλλάζει ετησίως. Σαν αποτέλεσμα, ο καθορισμός αυτών των τοποθεσιών ως «απίθανες» ή «πιθανές» για τη φιλοξενία αποικιών λαγόγυρου θα γίνει αναγκαστικά κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου. Κατά την επίσκεψη στο πεδίο, οι παρακάτω παράμετροι θεωρούνται ως επαρκή στοιχεία που υποδεικνύουν την παρουσία μιας αποικίας λαγόγυρου: Πολλές τρύπες στο έδαφος με διάμετρο μικρότερη από 6 εκ., προσφάτως σκαμμένες, οι οποίες οδηγούν σε μία υπόγεια σήραγγα και τουλάχιστον δύο μεγάλες τρύπες (διάμετρος > 10 εκ) στην ίδια τοποθεσία, προσφάτως σκαμμένες, οι οποίες οδηγούν σε μια μεγάλη υπόγεια σήραγγα. Παρατήρηση ενός ζωντανού ατόμου του είδους. Ένα σύνολο από τρύπες με διαμέτρους μικρότερες από 6 εκ. και καμία μεγάλη τρύπα, θεωρείται ως στοιχείο παρουσίας Microtus (ή σε κάποιες περιπτώσεις Rattus) στην περιοχή. Οι συμμετρικοί σωροί από λεπτόκοκκο έδαφος στην επιφάνεια, θεωρείται ως στοιχείο παρουσίας Talpa ή Microtus. Σωροί των Nannospalax (παρόμοιο αλλά μεγαλύτεροι με τους σωρούς των Talpa) δεν έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή του Έργου.

13 Έργου: Σελίδα 13 από 40 Σχήμα 2-1 Παράδειγμα χάραξης των σημείων δειγματοληψίας (Χ.Θ ) Χ.Θ. 420 Χ.Θ. 414 Πηγή: ERM (2011) Από τις 4 έως τις 8 Ιουλίου 2011, δύο ζεύγη επιστημόνων εργάστηκαν ταυτόχρονα σε διαφορετικά τμήματα της όδευσης, ώστε να καλύψουν τη συνολική απόσταση από την περιοχή του Έργου TAP για τις περιοχές από την Κεντρική Μακεδονία (Νέα Μεσημβρία) έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Τον Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε μία δεύτερη μελέτη πεδίου, προκειμένου να ενσωματωθούν τα δεδομένα από τμήματα της όδευσης που δεν είχαν ερευνηθεί και να επαναξιολογηθούν οι εμφανίσεις πληθυσμών. Η προσπάθεια δειγματοληψίας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2-1 Προσπάθεια δειγματοληψίας για Spermophillus citellus (Ιούλιος 2011 και Μάιος 2012) Αριθμός % συνολικός αριθμός των τμημάτων δειγματοληψίας εντός της περιοχής του Έργου αριθμός τμημάτων δειγματοληψίας που ερευνήθηκαν στο Ανατολικό και στο Δυτικό 67 36,8 τμήμα κατά μήκος της PPS αριθμός τμημάτων δειγματοληψίας που ερευνήθηκαν στο Ανατολικό ή στο Δυτικό (ή και 95 52,2 στα δύο) τμήμα κατά μήκος της PPS αριθμός τμημάτων δειγματοληψίας που προκαθορίστηκαν ως ακατάλληλοι βιότοποι 26 14,3 αριθμός τμημάτων δειγματοληψίας που δεν ερευνήθηκαν κατά τις εργασίες πεδίου 59 32,4 Πηγή: ERM (2011, 2012) Συνοψίζοντας τις πληροφορίες, το 14,3% της περιοχής του Έργου θεωρείται ως εντελώς ακατάλληλος βιότοπους για τις αποικίες Spermophilus citellus και, επομένως, δεν ερευνήθηκε. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό των «εντελώς ακατάλληλων» βιοτόπων είναι μεγαλύτερο,

14 Έργου: Σελίδα 14 από 40 καθώς ένα μέρος του 32,4% των τμημάτων δειγματοληψίας, τα οποία «δεν ερευνήθηκαν» περιλαμβάνουν τοποθεσίες όπως αρδευόμενες εκτάσεις που έχουν καθοριστεί κατά τις εργασίες πεδίου ότι είναι απίθανο να φιλοξενούν αποικίες λαγόγυρου και, επομένως, έχουν αγνοηθεί. Είκοσι τρία (23) τμήματα (31,5% των τμημάτων με σήμανση «δεν ερευνήθηκαν» ή το 12,6% του συνολικού αριθμού τμημάτων) βρίσκεται δυτικά της περιοχής Κλεισούρα και προς τα Ελληνοαλβανικά σύνορα, μία βιογεωγραφική μονάδα για την οποία υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία βιβλιογραφίας για παρουσία αποικιών Spermophilus citellus. 2.2 Τοποθεσίες μελέτης Η πλειονότητα των 182 χιλιομέτρων του Δυτικού Τμήματος του ΤΑΡ στην Ελλάδα κατά μήκος της ζώνης των 500 μέτρων αποτελείται από καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι καλλιέργειες σιτηρών, οι καλλιέργειες τριφυλλιού/μηδικής και ορχιδέων είναι αρκετά διαδεδομένες, και ακολουθούνται από τους λειμώνες και χέρσες εκτάσεις. Οι καλλιέργειες ρυζιού, βαμβακιού και καλαμποκιού ήταν επίσης συνηθισμένες, αλλά έχουν αποκλειστεί από τη δειγματοληψία, καθώς είναι υπερβολικά αρδευόμενες περιοχές ή περιοχές με πολύ πυκνή και ψηλή. Οι βιότοποι που έχουν προκαθοριστεί ως εντελώς ακατάλληλη εντοπίστηκαν μεταξύ των Χ.Θ και της όδευσης, όπου βρίσκεται η παραποτάμια κοιλάδα του ποταμού Αξιού, μεταξύ των Χ.Θ. 430 και 436,5 και των Χ.Θ και 448.8, όπου βρίσκονται οι δασικές περιοχές του Όρους Βέρμιο, και τέλος μεταξύ των Χ.Θ και 494.4, που περιλαμβάνουν το πυκνό δάσος βόρεια της Κλεισούρας. Πίνακας 2-2 Τοποθεσίες δειγματοληψίας/σημεία παρατήρησης για Spermophillus citellus ή/και βιότοποι του Spermophilus κατά μήκος της όδευσης Αρ. Σημείο KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση Λοιπές παρατηρήσεις GPS* από την κεντρική γραμμή του αγωγού 1 KP Νέα Μεσημβρία Αμπελώνας 1594 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 2 KP Νέα Μεσημβρία Θερισμένη 12 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 3 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου Θερισμένη 99 μέτρα Σημείο που υπέδειξε ένας ντόπιος γαιοκτήμονας 4 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου 5 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου Θερισμένη Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 226 μέτρα Σημείο που υπέδειξε ένας ντόπιος γαιοκτήμονας 119 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από

15 Έργου: Σελίδα 15 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού 6 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου 7 KP Μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Αγίου Αθανασίου Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 8 KP Άγιος Αθανάσιος Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 9 KP Ανατολικά της Γέφυρας Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 10 KP Γέφυρα Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 11 KP Γέφυρα Θερισμένα (πιθανότατα σίτος) 12 MM Γέφυρα Θερισμένη 13 MM Γέφυρα Καλλιέργεια ηλίανθου 14 MM Γέφυρα Θερισμένη 15 MM Δυτικά της Γέφυρας Θερισμένη 16 MM Δυτικά της Γέφυρας Θερισμένη 122 μέτρα μέτρα - Λοιπές παρατηρήσεις 1385 μέτρα Εκτός της ζώνης των 500 μέτρων του αγωγού. Φωλιές Merops apiaster. Μη αναγνωρισμένη ομάδα από τρύπες 196 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 6 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 45 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 432 μέτρα Περιοχή γύρω από θερισμένες καλλιέργειες σίτου και αμπελώνες. Σημείο που υπέδειξε ένας ντόπιος γαιοκτήμονας. 69 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες πατάτας, οργωμένες εκτάσεις και καλλιέργειες σίτου. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος. 343 μέτρα Περιοχή γύρω από αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες σίτου. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 167 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού, αμπελώνες και οργωμένες εκτάσεις. 527 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και θερισμένες καλλιέργειες σίτου. 17 MM Ποταμός Αξιός Χωματόδρομος 983 μέτρα Δρόμος που διασχίζει κυρίως χωράφια αραβοσίτου. 18 MM2 376 Παρθένιο Θερισμένη 19 MM4 376 Παρθένιο Χέρσα έκταση (παλιότερα ήταν βαμβακιού) 27 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 194 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού, με υπερβολικά οργωμένο έδαφος. Εντοπίστηκε Microtus spp.

16 Έργου: Σελίδα 16 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού Λοιπές παρατηρήσεις 20 MM Παρθένιο Χέρσα έκταση 153 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες ρυζιού. Εντοπίστηκε Microtus spp. 21 MM Παρθένιο Χέρσα έκταση (παλιότερα ήταν βαμβακιού) 22 MM Παρθένιο Καλλιέργεια μηδικής 23 MM Ανάμεσα στο Παρθένιο και στο Μικρό Μοναστήρι 24 MM Ανάμεσα στο Παρθένιο και στο Μικρό Μοναστήρι 25 MM Ανάμεσα στο Παρθένιο και στο Μικρό Μοναστήρι 26 MM Δυτικά του Μικρού Μοναστηρίου 27 MM16, Δυτικά του Μικρού Μοναστηρίου 28 MM Δυτικά του Μικρού Μοναστηρίου 29 MM Ανατολικά της Παραλίμνης 30 MM19, Ανατολικά της Παραλίμνης Καλλιέργεια βαμβακιού Χέρσα έκταση με κατά τόπους πυκνή καλαμιών. 325 μέτρα Εκτός της ζώνης 500 μέτρων του αγωγού. Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού. Δεν εντοπίστηκε κανένα από 112 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και ρυζιού. Εντοπίστηκε Microtus spp. 151 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτουδεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 220 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. Χέρσα έκταση 316 μέτρα Εκτός της ζώνης 500 μέτρων του αγωγού. Έκταση που χρησιμοποιούταν ως βοσκότοπος. Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp ή/και Talpa spp. Θερισμένη και οργωμένο χωράφι Θερισμένη Οργωμένη βαμβακιού (φαίνεται εγκαταλελειμμένη) Θερισμένη Καλλιέργεια μηδικής με αραιή 458 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες αραβόσιτου, ρυζιού και βαμβακιού. Εντοπίστηκε Microtus spp. 379 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 321 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. 114 μέτρα Περιοχή γύρω από οργωμένες καλλιέργειες βαμβακιού. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 24 μέτρα Περιοχή γύρω από οργωμένες καλλιέργειες βαμβακιού. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος

17 Έργου: Σελίδα 17 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού 31 MM Βόρεια του ποταμού Λουδία 32 KP ΝΔ της Παραλίμνης (Γιαννιτσά) 33 KP ΝΔ της Παραλίμνης (Γιαννιτσά) 34 KP ΝΔ της Παραλίμνης (Γιαννιτσά) 35 KP ΝΔ της Παραλίμνης (Γιαννιτσά) Θερισμένη τριφυλλιού Καλλιέργεια βαμβακιού Θερισμένα Λοιπές παρατηρήσεις 5 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες τριφυλλιού, σίτου και μηδικής, εντός της φάρμας NAGREF. Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. Οι πληροφορίες που παρείχαν οι ντόπιοι αποτελούν στοιχείο παρουσίας ενός ζώου που μοιάζει με Λαγόγυρο, ειδικότερα κατά μήκος των χωματόδρομων της φάρμας. 611 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 519 μέτρα Εκτός της ζώνης 500 μέτρων του αγωγού. Περιοχή γύρω από καλλιέργειες βαμβακιού και καλαμποκιού. Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. Φυτεία Populus sp. 372 μέτρα Εκτός της ζώνης 500 μέτρων του αγωγού, κοντά στο καφενείο «Βαγγέλης». Καλλιέργειες καλαμποκιού και βαμβακιού 36 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Καλλιέργειες καλαμποκιού και βαμβακιού 37 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Καλλιέργειες τριαντάφυλλου 903 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 1209 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 1335 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 38 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Καλλιέργεια μήλων 916 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 39 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Χέρσα έκταση 556 μέτρα Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. 40 KP ΝΔ των Γιαννιτσών Χέρσα έκταση 412 μέτρα Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. 41 KP Νότια της Χέρσα έκταση 29 μέτρα Εντοπίστηκε Talpa sp. Καριώτισσας 42 KP Νότια της Καριώτισσας Χέρσα έκταση 133 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 44 KP Νότια της Καριώτισσας Λειμώνας 90 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 48 KP Άγιος Λουκάς Καλλιέργεια μηδικής 46 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 49 KP Άγιος Λουκάς Θερισμένη 21 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 51 KP Ανάμεσα στον Άγιο Λουκά και την Εσωβάλτα 52 KP Ανάμεσα στον Άγιο Λουκά και τα Εσώβαλτα Καλλιέργεια μηδικής Θερισμένη περιοχή καλυμμένη με άχυρα 239 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 67 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από

18 Έργου: Σελίδα 18 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού 53 KP Εσώβαλτα Καλλιέργεια μηδικής 54 KP Άσπρο Καλλιέργεια μηδικής 55 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 56 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 57 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 58 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 59 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 60 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 61 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 62 KP Πλεύρωμα Θερισμένη 63 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 64 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 65 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 66 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 67 KP Λουτροχώρι Θερισμένη 68 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων 69 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων 70 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων 71 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων 72 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων Λοιπές παρατηρήσεις 245 μέτρα Περιοχή απόθεσης σκουπιδιών. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 86 μέτρα Περιοχή απόθεσης σκουπιδιών. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 148 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 218 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 179 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 122 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 35 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 35 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 61 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 57 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 23 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 44 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 71 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 65 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 140 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 155 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 156 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 94 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 240 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 234 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από

19 Έργου: Σελίδα 19 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού 73 KP Λουτροχώρι Θερισμένα και ροδάκινων Λοιπές παρατηρήσεις 167 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 74 KP Λουτροχώρι Χωματόδρομος 92 μέτρα Γύρω από ορχιδέες. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος. 75 KP Λουτροχώρι Χωματόδρομος 31 μέτρα Γύρω από ορχιδέες. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 79 KP ΒΑ του Άνω Γραμματικού (όρος Βέρμιο) 80 KP ΒΑ του Άνω Γραμματικού (όρος Βέρμιο) 81 KP Πύργοι Θερισμένα 82 KP Πύργοι Θερισμένα 83 KP Πύργοι Θερισμένα 84 KP Πύργοι Θερισμένα 85 KP Πύργοι Θερισμένα 86 KP Πύργοι Θερισμένα 87 KP Πύργοι Θερισμένα 88 KP Πύργοι Θερισμένα 89 KP Ανάμεσα σε Πύργους και Chernozem 90 KP Ανάμεσα σε Πύργους και Μανιάκι 91 KP Ανάμεσα σε Πύργους και Μανιάκi 92 KP Ανάμεσα σε Πύργους και Μανιάκι 93 KP Ανάμεσα σε Πύργους και Μανιάκι 94 KP Ανάμεσα σε Πύργους και Μανιάκι 95 KP Ανάμεσα σε Πύργους και Μανιάκι 96 KP Ανάμεσα σε Πύργους και Μανιάκι Λειμώνας 302 μέτρα Εντοπίστηκε Microtus spp ή/και Talpa spp. Χωράφι εντός δάσους Fagus (όρος Βέρμιο) Λειμώνας 351 μέτρα Εντοπίστηκε Microtus spp ή/και Talpa spp. Χωράφι εντός δάσους Fagus (όρος Βέρμιο) 24 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 24 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 150 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 22 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 39 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 73 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 213 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 410 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από Θερισμένα Θερισμένα Θερισμένα Θερισμένα Θερισμένα Θερισμένα Λειμώνας με αραιά μακί Λειμώνας με αραιά μακί 7 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 147 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 151 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 109 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 160 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 219 μέτρα Δεν εντοπίστηκε κανένα από 214 μέτρα Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. 195 μέτρα Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp.

20 Έργου: Σελίδα 20 από 40 Αρ. Σημείο GPS* KP Περιοχή Τύπος βιοτόπου Απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού 97 MM Νότια των Μανιακών Χέρσα έκταση με χαμηλή (παλιότερα ήταν δημητριακών) 98 MM Νότια των Μανιακών Λειμώνας με μέτρια κλίση και χαμηλή 99 MM Νότια των Μανιακών Λειμώνας με μέτρια κλίση και πολύ χαμηλή 100 MM Νότια των Μανιακών Χέρσα έκταση με πολύ χαμηλή και αραιή 101 MM Νότια των Μανιακών Λειμώνας με χαμηλή κλίση 102 MM Βόρεια του Αντίγονου 103 MM Βόρεια του Αντίγονου Θερισμένη δημητριακών Χέρσα έκταση με χαμηλή 104 MM Αντίγονος Θερισμένη Λοιπές παρατηρήσεις 100 μέτρα Έκταση που χρησιμοποιείται για βοσκότοπος, με όγκους Querqus sp. Εντοπίστηκε Microtus spp. και Lepus europaeus. 18 μέτρα Αραιοί όγκοι από Querqus sp., Juniperus oxycedrus και γκορτσιά. 22 μέτρα Κενά και αραιοί όγκοι από Querqus sp., Juniperus oxycedrus κλπ. Η πυκνώνει προς τους πρόποδες του λόγου, όπου εντοπίζονται καλλιέργειες αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. (πολλές τρύπες) 100 μέτρα Δίπλα στον κεντρικό δρόμο. 145 μέτρα Αραιοί όγκοι από Querqus sp., Juniperus oxycedrus και γκορτσιά. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα είδη ενδιαφέροντος 68 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. 239 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. ή Rattus sp. 16 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες αραβόσιτου. Δεν εντοπίστηκε κανένα είδος ζώου με ενδιαφέρον. 105 MM Αντίγονος Κήπος με μηλιές 122 μέτρα Περιοχή γύρω από άλλους οπωρώνες και καλλιέργειες αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. 106 MM Αντίγονος Πυκνός λειμώνας με άγρια φυτά 107 MM Αντίγονος Καλλιέργεια με βερικοκιές και πυκνή εδαφική κάλυψη. 108 MM Δυτικά του Πελαργού Καλλιέργεια αμυγδαλιών 36 μέτρα Περιοχή γύρω από οπωρώνες και καλλιέργειες αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp. 163 μέτρα Περιοχή γύρω από οπωρώνες και καλλιέργειες αραβόσιτου. Εντοπίστηκε Microtus spp ή/και Talpa spp. 11 μέτρα Περιοχή γύρω από καλλιέργειες αραβόσιτου και μηδικής. Εντοπίστηκε Microtus spp ή/και Talpa spp.

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο Παράρτημα 6.5.4 Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο Έργου: Σελίδα 2 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Γενικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς Spermophilus στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές Παράρτημα 4.1 Δυτικό Τμήμα - Οικότοποι και ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ* ΠΑΝΙΔΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ &( np ΔΡΟΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Έργου: Σελίδα 2 από 7 Contents 1 Overview 3 2 Government Stakeholders 5 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Table 1-1 Stakeholder Groups 3 Table 2-1 National Government

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι)

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) ΗΛΙΚΙΑ: 7-12 ΕΠΟΧΗ: Φ, Χ, Α, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα προετοιμασία στην τάξη, 1 ώρα έρευνα στο σπίτι, 3-4 εβδομάδες έρευνας. ΥΛΙΚΑ: Ερωτηματολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, Α.Π.Θ. Τι είναι δασογεωργικά συστήματα; Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων, τόπων φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra rupicapra balcanica) ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra rupicapra balcanica) ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra rupicapra balcanica) ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ Παπαϊωάννου Χαριτάκης (Βιολόγος Msc), 2013 1. Η ΟΙΤΗ Η Οίτη είναι βουνό της Στερεάς Ελλάδας και καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Θηλαστικά της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Σελίδα 2 από 14 Περιεχόμενα 0 Μη-Τεχνική Περίληψη 3 0.1 Εισαγωγή 3 0.2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 0.3 Τροποποιήσεις του Έργου 4 0.3.1 Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Οι περιοχές των τροπικών δασών όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται στη Νότια Αμερική(γύρω από τον ισημερινό), στη Βόρεια Αμερική(ανάμεσα από τον Τροπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Εργου: Σελίδα 2 από 86 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 6 2.1 Φιλοσοφία του Έργου 6 2.2 Κύρια Χαρακτηριστικά του Συστήματος του Αγωγού 8 2.3 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο

π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο LIFE - Nature Project LIFE12 NAT/GR/000688 3 η Ε τ ή σ ι α Α ν α φ ο ρ ά Τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο Π ε ρ ί λ η ψ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Λίμνες και ποτάμια της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε κοκτέιλ φυτοφαρμάκων. Τοξικές ουσίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δυστυχώς σε βαθμό που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστημιούπολη Καισαριανή Βύρωνας ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Τοποθεσία Έτος ίδρυσης Έκταση Γεωγρ. Μήκος Γεωγρ. Πλάτος Υψόμετρο Προσανατολισμός Πέτρωμα Κατώτερη θερμοκρασία Ανώτερη θερμοκρασία Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο Ξέρεις ότι: Πανίδα ονομάζουμε όλα τα ζώα μιας περιοχής. Αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 10: Μεγαδιαπλάσεις Χερσαία Οικοσυστήματα Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7296/164104 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου!

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Ψάξαμε και βρήκαμε. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια της ενότητας «Οι ακροβάτες της θάλασσας». Οι μαθητές έφτιαξαν δελτία ταυτότητας για κάθε προστατευόμενο ζώο. Έψαξαν και

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα Ζώα του δάσους υπό εξαφάνιση Τμήμα Α4 Σχ. Έτος 2012-20132013 Α τετράμηνο Είναι διεθνές σύμβολο της WWF. Τ α υ τ ό τ η τ α Όνομα : Γιγάντιο Πάντα Βάρος : 86-125 κιλά Ύψος : 1.20-1.90μ. Βιότοπος, εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Κατσαδωράκης, Γ., Fric, J., Δημαλέξης, Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.5 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.5 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας για το Τοπίο Σελίδα 2 από 64 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Μεθοδολογία μελέτης 5 Περιοχή μελέτης 5 Μεθοδολογία 5 3 Γενική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας

Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας Χριστίνα Λίγδα Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 7 - Στοιχεία Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 7 - Στοιχεία Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 7 - Στοιχεία Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Παράρτημα 7 Στοιχεία Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 Περιγραφή Οι λίμνες ορυχείων Χονδρού Βουνού βρίσκονται περίπου 7 χιλιόμετρα Ανατολικά του Αδάμα στην περιοχή Κόμια στη Μήλο. Πρόκειται για λίμνες που δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυσκολίες και Περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυσκολίες και Περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων Υφιστάμενης Κατάστασης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.2.0 - Δυσκολίες και Περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων έργου: Σελίδα 2 από 20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης ENV07 προσδιορίζει τις αλλαγές στις χρήσεις γης και ειδικότερα τις μεταβολές αγροτικής και φυσικής γης (καλλιεργούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη 10 Οκτωβρίου 2015 Βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Παναγιωτίδης Χρήστος Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το έτος 2012 Ιανουάριος 2013 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. Λεγάκις* & Π.Β. Πετράκης** * Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ** ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 11 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

CIGESMED για Δύτες, Πολίτες-Επιστήμονες για το πρόγραμμα παρακολούθησης των κοραλλιγενών οικοτόπων. Ήρθε η ώρα για κατάδυση, τι πρέπει να κάνω;

CIGESMED για Δύτες, Πολίτες-Επιστήμονες για το πρόγραμμα παρακολούθησης των κοραλλιγενών οικοτόπων. Ήρθε η ώρα για κατάδυση, τι πρέπει να κάνω; http://cs.cigesmed.eu www.cigesmed.eu CIGESMED για Δύτες, Πολίτες-Επιστήμονες για το πρόγραμμα παρακολούθησης των κοραλλιγενών οικοτόπων Ήρθε η ώρα για κατάδυση, τι πρέπει να κάνω; Μπορείτε να σημειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Έργου: Σελίδα 2 από 42 Rev.: 00 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 4 2.1 Υπόβαθρο έργου 4 2.2 Στόχοι και σημασία του έργου 5 2.3 Εναλλακτικές Οδεύσεις έργου 5 2.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα