Ι.β. Παράρτημα Ι. 6 Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς (ΕΛΓΑ) Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι.β. Παράρτημα Ι. 6 Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς (ΕΛΓΑ) Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων"

Transcript

1 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 6 Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς (ΕΛΓΑ) Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 7 Χορήγηση βεβαίωσης ενισχύσεων ΠΣΕΑ σε παραγωγούς (ΕΛΓΑ) (ΕΛΓΑ) Υπηρεσίες ΕΡΜΗ που μεσολαβεί ΚΕΠ για την ολοκλήρωση τους οι φυσικά ταυτοποιημένοι χρήστες παραλαμβάνουν το έγγραφο στη θυρίδα τους, διαφορετικά προσερχονται στο ΚΕΠ της επιλογής τους Ι.β Παράρτημα Ι # Τίτλος #ΕΡΜΙΣ και ΚΕΠ-ΒΟ 1 Αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης 17 3 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 24 4 Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 53 5 Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 55 6 Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 56 7 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 61 8 Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας) 65 9 Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ) Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας 184 Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της 23 αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ) Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ) Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ) Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ 310 Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη 29 εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83) 371 Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., 30 περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε. 478

2 Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία 31 του 487 Χορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων Αρχ/κων Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών 32 Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12) 608 Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν /1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1) 609 Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ /1979, άρθρα 41 και 43) Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/ Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/ Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950) Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α ) Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών - παραπληγικών και ακρωτηριασμένων Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών - παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας 783 Έγγραφή Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω 55 Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ - προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας 1254 Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης - διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη 57 συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ 1382 Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση 62 συνταξιοδότησης Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου) Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου) Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ - πρώην ΤΕΒΕ) Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ) Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ) Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ) Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ) Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 167

3 Παράρτημα ΙΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ SCANNER ΚΕΠ εξοπλισμένα με scanner Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΠ Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΕΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΟΘΩΝΟΣ & ΑΜΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ & ΚΑΖΑΝΤΖΗ 10 ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦ ΕΠΙΚΟΙΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (26413) ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΩΠΙ (210) ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 36 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΓΟΣ (27510) ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 37 ΑΡΤAΣ , ΑΧΑΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 37 ΑΧΑΪΑΣ (2610) ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑ (22613) ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΕΡΜΑ Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΑΜΑΣ, Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ- ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (24620) 76041, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (25210) 6 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 109 & ΠΕΡΣΕΦΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ, Ν.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ- ΕΒΡΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΟΥΠΟΛΗ (210) (4Ψ (22410) (25510) ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ & ΔΟΥΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (22210) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗ ΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟ Σ ΗΛΕΙΑΣ (22370) (26953) , ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 68 ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΦΩΝ 195 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟΝΤΟΥ 85 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2310) ,23 0 (26510) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 29 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ (2510) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ (24410) ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ 11 ΣΠΗΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (26610) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟ ΛΙ (26710)

4 ΚΙΛΚΙΣ 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 99 ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 53 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΚΟΡΙΝΘΟ Σ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (23410) (27410) , ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ 51 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ (27310) ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΕΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ (2413) 5 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 ΛΕΣΒΟΥ (22510) ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΑ 175 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ (26450) ΒΟΛΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (24213) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤ Α (27210) 240, ΞΑΝΘΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 ΞΑΝΘΗΣ (25410) 37 3 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (210) ΠΕΛΛΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 15 ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 ΠΙΕΡΙΑΣ (23810) 5166 (23513) 5 101, ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 1 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ν.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ (25310) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΗ-ΑΛΕΞΗ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 ΣΕΡΡΩΝ (23210) 83348, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (24310) ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 9 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ (22310) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΟΔΗ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Κ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (23850) 4451 (22650) , ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 ΧΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 88 ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 33 ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 44 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡ Ι (210) , , (210) (210) ,

5 56 311Π ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΡΑΠ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 2 ΚΑΙ ΠΗΝΕΙΟΥ 4 ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝ Ι (210) (25310) 81825, (210) ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 22 ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 61 8 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ - ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 98 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 182 & ΥΔΡΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (22210) ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛ ΛΟΣ (210) , ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ (26613) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΒΥΡΗ ΕΒΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ανατ. Θράκης & Αγ. Ελευθερίου ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθης (25410) ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ & ΒΟΤΣΗ 147 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑ (2610) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Διοικητήριο Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ (24670) ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.ΦΙΛΙΠΠΑ 14 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 12 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙ Α (24613) 5152 (26450) ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 2 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (2810) ΣΠΑΡΤΗΣ Λεωνίδου 40 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Πλατεία ΕλευΘερίας 13 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ( ,273 (22310) 57163, ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ (2710) 2

6 Παράρτημα III Α. Βήματα, προϋποθέσεις και τεχνική προετοιμασία για την διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ των αιτήσεων που παραλαμβάνονται μέσα από την πύλη του ΕΡΜΗ. Οι αιτήσεις για τα ογδόντα ένα (81) πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις (παράρτημα Ι) διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ το οποίο επιλέγει κατά την αίτηση του μέσα από τον ΕΡΜΗ ο χρήστης ΕΡΜΗ. Εφόσον η αίτηση αφορά τον ίδιο 1 τον αιτούντα, το έγγραφο που έχει παραλάβει το ΚΕΠ από τον φορέα, ο υπάλληλος ΚΕΠ το αποθηκεύει και παράλληλα το υπογράφει ψηφιακά στη θυρίδα του φυσικά ταυτοποιημένου χρήστη μέσα από το eκεπ 2 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής υπαλλήλου ΚΕΠ, είτε είναι χάρτινο έγγραφο αφού πρώτα το ψηφιοποιήσει 3 είτε είναι ηλεκτρονικό με ψηφιακή υπογραφή από τον αρμόδιο φορέα. Εάν η αίτηση δεν αφορά τον ίδιο τον χρήστη- ΕΡΜΗ ή ο χρήστης ΕΡΜΗ δεν είναι φυσικά ταυτοποιημένος τότε είναι δυνατή η παράδοση του πιστοποιητικού με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο ΚΕΠ: 1. εφόσον δεν είναι φυσικά ταυτοποιημένος, με την φυσική του παρουσία στο ΚΕΠ που επέλεξε και την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού έγγραφου. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπάλληλος ΚΕΠ προβαίνει και στη φυσική ταυτοποίηση του χρήστη ΕΡΜΗ και τον ενημερώνει ότι από τη στιγμή της φυσικής ταυτοποίησης μπορεί να επιλέγει να παραλάβει το διοικητικό προϊόν των αιτήσεων που υποβάλει μέσω ΕΡΜΗ στην ηλεκτρονική του θυρίδα. Εάν το πιστοποιητικό/ βεβαίωση που έχει παραλάβει το ΚΕΠ είναι ηλεκτρονικό έγγραφο τότε ο υπάλληλος ΚΕΠ μετά τη φυσική ταυτοποίηση αναρτά το έγγραφο στη θυρίδα του ενδιαφερομένου όπως περιγράφεται στο 2 παρακάτω. Επιπλέον σε αυτή την περίπτωση εάν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί μπορεί να στείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου το πρωτότυπο ηλεκτρονικό έγγραφο που παρέλαβε το ΚΕΠ από τον αρμόδιο φορέα. 2. εφόσον είναι φυσικά ταυτοποιημένος στον ΕΡΜΗ, μέσα από την ηλεκτρονική θυρίδα του εάν έχει επιλέξει για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του ένα από τα ΚΕΠ που έχουν εξοπλιστεί με scanner, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, και αυτόν τον τρόπο παραλαβής 4 κατά την υποβολή της αίτησης του. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία του χρήστη στο ΚΕΠ, οσοδήποτε χρονικό διάστημα και αν έχει περάσει από την ημερομηνία 1 Εφόσον αφορά άλλο πολίτη η παραλαβή γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο ΚΕΠ με το ταυτοποιητικό έγγραφο, όχι του αιτούντα 2 Η ανάρτηση στη θυρίδα μέσα από το λογαριασμό του χρήστη του ΕΡΜΗ δεν έχει ως αποτέλεσμα έγγραφα ψηφιακά επικυρωμένα από ΚΕΠ. 3 Ισχύει για τα 74 ΚΕΠ που διαθέτουν scanner του παραρτήματος Ι, 4 Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τα ΚΕΠ που έχουν εξοπλιστεί με scanner

7 της φυσικής ταυτοποίησης του. Εάν το πιστοποιητικό/ βεβαίωση που έχει παραλάβει το ΚΕΠ είναι ηλεκτρονικό έγγραφο ο υπάλληλος του ΚΕΠ το αναρτά στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερομένου ακόμα και αν το ΚΕΠ δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, μια και δεν υπάρχει ανάγκη ψηφιοποίησης. Τεχνική προετοιμασία ΚΕΠ Τεχνική προετοιμασία όλων των ΚΕΠ Οι προϊστάμενοι των ΚΕΠ, θα πρέπει να φροντίσουν τα παρακάτω ώστε να είναι δυνατή η ανάρτηση ηλεκτρονικών εγγράφων 5 και η επικύρωση έγγραφων στην ηλεκτρονική θυρίδα του χρήστη ΕΡΜΗ: 1. Υπάλληλοι του ΚΕΠ να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης και τον αντίστοιχο της μυστικό κωδικό (pin), 2. να έχουν εγκατασταθεί τα απαραίτητα εργαλεία για την δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής στον υπολογιστή από τον οποίο θα γίνει η επικύρωση του εγγράφου στην ηλεκτρονική θυρίδα του χρήστη ΕΡΜΗ: αν η Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) είναι κάρτα στον υπολογιστή αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνδεδεμένος καρταναγνώστης. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες παραλαβής και εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών γ) με τους «Οδηγούς (drivers) για τα ψηφιακά πιστοποιητικά υποδομής ΑΠΕΔ» «Εργαλεία για τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών». Επιπλέον τεχνική προετοιμασία των ΚΕΠ του παραρτήματος ΙΙ τα οποία είναι εξοπλισμένα με scanner Οι προϊστάμενοι των ΚΕΠ του παραρτήματος ΙΙ τα οποία είναι εξοπλισμένα με scanner, θα πρέπει να φροντίσουν επιπλέον τα παρακάτω ώστε να είναι δυνατή η ανάρτηση στην θυρίδα πολίτη που εγγράφων έχουν παραληφθεί σε χαρτί, και εγγράφων που ο χρήστης ΕΡΜΗ έχει προσκομίσει το πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο για ανάρτηση στη θυρίδα του: 1. scanner συνδεδεμένο 6 και σε λειτουργία, 2. υπάλληλοι του ΚΕΠ να γνωρίζουν την λειτουργιά της σάρωσης ώστε να παράγουν έγγραφα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΑ «Ρυθμίσεις για το 5 Περίπτωση που το ΚΕΠ έχει παραλάβει από τον αρμόδιος φορέας ηλεκτρονικό έγγραφο με ψηφιακή υπογραφή 6 Το scanner σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να είναι συνδεδεμένο δικτυακά με συνέπεια και να μην δυνατό να αποθηκευτεί το ψηφιοποιημένο έγγραφο στον υπολογιστή που εργάζεται ο υπάλληλος, το ψηφιοποιημένο έγγραφο μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ των υπολογιστών με ενδιάμεση αποθήκευση σε usb stick

8 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» ΦΕΚ 1317/Β'/ , άρθρο 4, 2 η παράγραφος 7. Ενέργειες ΚΕΠ Οι παρακάτω ενέργειες επιτρέπονται για φυσικά ταυτοποιημένους χρήστες ΕΡΜΗ I.Ενέργειες που αφορούν τα ΚΕΠ του παραρτήματος ΙΙ τα οποία είναι εξοπλισμένα με scanner για φυσικά ταυτοποιημένους χρήστες- ΕΡΜΗ. Ψηφιοποίηση και Παράδοση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη ΕΡΜΗ χάρτινου εγγράφου Ο υπάλληλος ΚΕΠ που διεκπεραιώνει αίτημα που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά από την πύλη ΕΡΜΗ και αφορά τον ίδιο το χρήστη- ΕΡΜΗ για τον οποίο ο αιτών έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να παραλάβει το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική θυρίδα του, θα πρέπει να ψηφιοποιήσει το έγγραφο με τη χρήση του scanner και στη συνέχεια αφού επιβεβαιώσει ότι ψηφιοποιημένο αρχείο είναι ευανάγνωστο να το αναρτήσει στην θυρίδα του αιτούντα χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή ψηφιακή υπογραφή του. Τα βήματα ανάρτησης στην ηλεκτρονική θυρίδα πολίτη περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής eκεπ- ΕΡΜΙΣ» σελίδα 31, κεφάλαιο «1.16 Ψηφιοποίηση εγγράφου κατά την παραλαβή του από το ΚΕΠ» και σελίδα 39 κεφάλαιο «1.21 Εισαγωγή εγγράφου στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη». Ο υπάλληλος ΚΕΠ θα πρέπει να αποεπιλέξει την εξουσιοδότησης χρήσης του εγγράφου στο ΚΕΠ. II.Ενέργειες για φυσικά ταυτοποιημένους πολίτες που αφορούν όλα τα ΚΕΠ. Παράδοση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη ΕΡΜΗ ηλεκτρονικού εγγράφου Τα βήματα ανάρτησης στην ηλεκτρονική θυρίδα πολίτη ηλεκτρονικού εγγράφου περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής eκεπ- ΕΡΜΙΣ» σελίδα 39 κεφάλαιο «1.21 Εισαγωγή εγγράφου στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη». Ο υπάλληλος ΚΕΠ θα πρέπει να αποεπιλέξει την εξουσιοδότηση χρήσης του εγγράφου στο ΚΕΠ. Β. Βήματα και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση ακριβούς ηλεκτρονικού αντιγράφου στη θυρίδα πολίτη 7 Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που προέρχονται από ψηφιοποίηση εντύπων νοούνται ως πιστά αντίγραφα των αρχικών εφόσον: i. Έχουν ελάχιστη ανάλυση της ψηφιακής εικόνας 200 εικονοστοιχεία ανά ίντσα, ii. Ακολουθούν την διαμόρφωση των πρωτότυπων, εντύπων σχετικά με τις διαστάσεις και τις αναλογίες, αυτών, iii. Δεν περιέχουν χαρακτήρες ή γραφικά που δεν περιλαμβάνονται στα αρχικά έντυπα.

9 Ο χρήστης ΕΡΜΗ θα πρέπει να είναι φυσικά ταυτοποιημένος, ή να ταυτοποιηθεί εκείνη τη στιγμή. Είναι απολύτως απαραίτητο, οι χρηστές ΕΡΜΗ που ζητούν την πιστοποίηση ακριβούς ηλεκτρονικού αντιγράφου το οποίο έχουν οι ίδιοι εισαγάγει στη θυρίδα: 1. να προσκομίζουν το πρωτότυπο έγγραφο για αντιπαραβολή του με το ψηφιοποιημένο, δεν επιτρέπεται η επικύρωση έγγραφου στην θυρίδα χρήστη ΕΡΜΗ χωρίς αντιπαραβολή, κατ αναλογία με την επικύρωση φωτοαντιγράφων και 2. παράλληλα να έχουν δώσει εξουσιοδότηση εκ των προτέρων στο ΚΕΠ που προσέρχονται, για πρόσβαση στο έγγραφο τους στην ηλεκτρονική θυρίδα, διαφορετικά ο υπάλληλος ΚΕΠ δεν έχει τρόπο να επιτελέσει αυτή την εργασία. Τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ο χρήστης για να δώσει εξουσιοδότηση σε έγγραφο της θυρίδας του σε συγκεκριμένο ΚΕΠ περιγράφεται στο παράρτημα ΙV «Παροχή εξουσιοδότησης σε φορείς για χρήση του εγγράφου». Προτείνουμε το παράρτημα ΙV «Παροχή εξουσιοδότησης σε φορείς για χρήση του εγγράφου» να εκτυπωθεί και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του ΚΕΠ ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες του ΕΡΜΗ αλλά και οι υπάλληλοι του ΚΕΠ στην πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τη λειτουργία της εξουσιοδότησης στη θυρίδα χρήστη. Είναι απαραίτητη από το ΚΕΠ η τεχνική προετοιμασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην παράγραφο «Α. Βήματα και προϋποθέσεις για την διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ των αιτήσεων που παραλαμβάνονται μέσα από την πύλη του ΕΡΜΗ». Την ψηφιοποίηση και αποθήκευση του εγγράφου παράλληλα με την επικύρωση είναι δυνατό να την κάνει ο υπάλληλος του ΚΕΠ 8. Τα βήματα σε αυτή την περίπτωση περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής eκεπ- ΕΡΜΙΣ» σελίδα 39 «1.21 Εισαγωγή εγγράφου στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη». Προτείνεται ο υπάλληλος ΚΕΠ να ζητήσει γραπτώς το όνομα χρήστη- ΕΡΜΗ ώστε να μην οδηγήσει κάποιο λάθος στην πληκτρολόγηση, στην ανάρτηση πιστοποιητικού σε θυρίδα άλλου χρήστη, ο υπάλληλος ΚΕΠ δεν μπορεί να διαγράψει έγγραφο από θυρίδα χρήστη. Ο υπάλληλος ΚΕΠ πιστοποιεί ως ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα στη θυρίδα του χρήστη ΕΡΜΗ ήδη ψηφιοποιημένα έγγραφα στα οποία έχει δώσει εξουσιοδότηση ο χρήστης στο συγκεκριμένο ΚΕΠ 9 και έχει προσκομίσει το πρωτότυπο για αντιπαραβολή. Τα βήματα σε αυτή την περίπτωση περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής eκεπ- ΕΡΜΙΣ» σελίδα 42 «1.22 Επικύρωση ηλεκτρονικού εγγράφου». 8 Ισχύει για τα 74 ΚΕΠ του παραρτήματος ΙΙ που διαθέτουν scanner, 9 Δεν χρειάζεται να έχει scanner το ΚΕΠ, η ψηφιοποίηση ήδη έχει γίνει από τον χρήστη-ερμη

10 Ο υπάλληλος ΚΕΠ θα πρέπει να ρωτήσει τον χρήστη εάν επιθυμεί να συνεχίσει να έχει το ΚΕΠ εξουσιοδότηση για χρήση αυτού του έγγραφου της θυρίδας, π.χ. αν ο πολίτης θα κάνει κάποια αίτηση στην οποία θέλει να το χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό και να θέσει ανάλογα την επιλογή. Γ. Βήματα και προϋποθέσεις για τη χρήση ακριβούς ηλεκτρονικού αντίγραφου από τη θυρίδα πολίτη ως δικαιολογητικών κατά την υποβολή αιτήματος από πολίτη σε ΚΕΠ Ο πολίτης κατά την αίτηση του σε ΚΕΠ μπορεί να χρησιμοποιήσει δικαιολογητικά από την θυρίδα του στον ΕΡΜΗ εφόσον έχει εξουσιοδοτήσει το συγκεκριμένο ΚΕΠ σε πρόσβαση στο συγκεκριμένο/ συγκεκριμένα έγγραφο. Στο ΚΕΠ κατά τη συμπλήρωση του αιτήματος πολίτη ο υπάλληλος ΚΕΠ εάν το ζητήσει ο πολίτης, εισάγει το ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο από τη θυρίδα του χρήστη απευθείας από τη φόρμα της αίτησης, εφόσον αυτή η επιλογή εμφανίζεται, διαφορετικά το λαμβάνει από την επιλογή της ηλεκτρονικής θυρίδας για δημιουργία φυσικού αντιγράφου, στο «Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής eκεπ- ΕΡΜΙΣ» σελίδα 44 «1.23 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου εγγράφου». Το έγγραφο που θα υποδείξει ο πολίτης χρήστης και εφόσον είναι αυτό που απαιτείται ως δικαιολογητικό, στη φόρμα της αίτησης ανάλογα συμπληρώνει την πληροφορία ότι το έγγραφο παραδόθηκε από τον πολίτη. Ανάλογα με το τρόπο που θα διαβιβαστεί η αίτηση προς τον αρμόδιο φορέα είτε το τυπώνει και του επικυρώνει παραδοσιακά, είτε το αποθηκεύει και το προωθεί ηλεκτρονικά. Ο υπάλληλος ΚΕΠ εφόσον έχει ξεκινήσει το αίτημα με τη χρήστη του ονόματος χρήστη- ΕΡΜΗ του ενδιαφερομένου μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δικαιολογητικό που βρίσκεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη χρήστη- ΕΡΜΗ με την χρήση της επιλογής «παραλαβή από τη θυρίδα» και στη συνέχεια επιλογή του συγκεκριμένου εγγράφου που θα του υποδείξει ο πολίτης χρήστης- ΕΡΜΗ, εφόσον η προβολή δείξει ότι είναι το δικαιολογητικό που απαιτείται. Δ. Ενέργειες πολίτη για τη χρήση της θυρίδας του στον ΕΡΜΗ ως αποθετήριο εγγράφων ταυτοποιηθεί. Ο χρήστης ΕΡΜΗ θα πρέπει να είναι φυσικά ταυτοποιημένος, ή να Είναι απολύτως απαραίτητο, οι πολίτες που ζητούν την πιστοποίηση ακριβούς ηλεκτρονικού αντιγράφου που έχουν οι ίδιοι εισαγάγει στη θυρίδα τους, να προσκομίζουν το πρωτότυπο έγγραφο για αντιπαραβολή του με το ψηφιοποιημένο και παράλληλα να έχουν δώσει εξουσιοδότηση εκ των προτέρων στο ΚΕΠ που προσέρχονται πρόσβαση στο έγγραφο τους στην ηλεκτρονική θυρίδα.

11 Είναι απολύτως απαραίτητο, οι πολίτες που ζητούν την χρήση ακριβούς ηλεκτρονικού αντίγραφου 10 από την ηλεκτρονική θυρίδα τους να έχουν δώσει εξουσιοδότηση εκ των προτέρων στο ΚΕΠ που προσέρχονται πρόσβαση στο έγγραφο τους στην ηλεκτρονική θυρίδα. Εάν δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ο χρήστης- ΕΡΜΗ ο υπάλληλος ΚΕΠ δεν έχει τρόπο να επιτελέσει εργασίες που σχετίζονται με πρόσβαση σε έγγραφα θυρίδας χρήστη ΕΡΜΗ. Τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ο χρήστης για να δώσει εξουσιοδότηση σε έγγραφο της θυρίδας του σε συγκεκριμένο ΚΕΠ περιγράφεται στο παράρτημα ΙV «Παροχή εξουσιοδότησης σε φορείς για χρήση του εγγράφου» το οποίο προτείνεται να εκτυπωθεί και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του ΚΕΠ ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες του ΕΡΜΗ αλλά και οι υπάλληλοι του ΚΕΠ στην πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τη λειτουργία της εξουσιοδότησης στη θυρίδα χρήστη. Παράρτημα ΙV Εξουσιοδότηση χρήστη ΕΡΜΗ σε ΚΕΠ για ενέργειες σε έγγραφο αποθηκευμένο στη θυρίδα χρήστη Νέα θυρίδα 10 Δεν είναι δυνατή η χρήση μη πιστοποιημένου ακριβούς ηλεκτρονικού αντιγράφου

12 Νέα θυρίδα Εισαγωγή Εγγράφου με ψηφιοποίηση από τον πολίτη

13 Εισαγωγή Εγγράφου με ψηφιοποίηση από τον πολίτη Εξουσιοδότηση σε ΚΕΠ

14 Εξουσιοδότηση σε ΚΕΠ Σε αυτή την περίπτωση στη συνέχεια στη θυρίδα του πολίτη υπάρχει η πληροφορία της επόμενης εικόνας, και είναι δυνατό ο υπάλληλος ΚΕΠ να αναζητήσει με το όνομα χρήστη ΕΡΜΗ ΚΕΠ να δει το έγγραφο και να κάνει τη χρήση που επιθυμεί ο χρήστης ΕΡΜΗ (επικύρωση στη θυρίδα ή επικύρωση αντιγράφου ή χρήση ως δικαιολογητικό σε αίτηση). Εικόνα της θυρίδας πολίτη με έγγραφο επικυρωμένο από υπάλληλο ΚΕΠ

15 Παράρτημα V Επιβεβαίωση εγκυρότητας και ψηφιακής υπογραφής εγγράφου από θυρίδα ΕΡΜΗ

16

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Bruce A. Black Philip S. DiPiazza Bruce A. Ferguson David R. Voltmer Frederick C. Berry Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G)

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) Κεραίες UHF LTE Οι κεραίες UHF LTE είναι ειδικές κεραίες που ενσωματώνουν στο δίπολο ένα φίλτρο SAW (επαγγελματικών προδιαγραφών), ειδικές για την αποφυγή των παρεμβολών που

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα