ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ Ελένη Κίρλαππου Λειτουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων ήμος Αραδίππου ΤΕΠΑΚ, 7 Οκτωβρίου 2014

2 1. Εισαγωγή 2. Ενεργειακή Πολιτική Δήμου Αραδίππου 3. Έργο IMAST

3 1. Εισαγωγή (1) Η μεγαλύτερες εκπομπές CO 2 παρατηρούνται εντός των πόλεων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Οι Τοπικές Αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που ενισχύεται όταν παρατηρείτε ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO 2 συνδέονται άμεσα με την αστική δραστηριότητα» Επικέντρωση της νέας προγραμματικής περιόδου μεταξύ άλλων στους παρακάτω τομείς: 1. Οικονομία χαμηλών εκπομπών CO 2 (ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ) 2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη/διαχείριση κινδύνων 3. Προστασία περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων

4 1. Εισαγωγή (2) Επιτακτική Ανάγκη ημιουργίας Ενεργειακά Έξυπνων Πόλεων Τα τελευταία χρόνια, ο ήμος Αραδίππου δίδει μεγάλη προσοχή στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του, με έμφαση στην μετατροπή της πόλης του σε μια Ενεργειακά Έξυπνη Πόλη ηοποία θα μπορεί να παρέχει ποιοτική ζωή στους ημότες του. Ο ήμος Αραδίππου, παρά την έντονη αστικοποίηση του, συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεωργοκτηνοτροφικά κέντρα της Κύπρου. Εντούτοις, η εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας, συνδέεται και με περιβαλλοντικά προβλήματα, ως αποτέλεσμα της μη ορθολογικής διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθιστώντας το πρόβλημα αυτό ως ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα της Επαρχίας Λάρνακας.

5 2. Ενεργειακή Πολιτική ήμου Αραδίππου (1) εσμεύσεις ήμου Αραδίππου «Σύμφωνο των Νησιών (ISLEPACT)»: (www.islepact.eu) εσμευτικό έγγραφο με το οποίο οι νησιωτικές αρχές αναλαμβάνουν μια πολιτική υποχρέωση που θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2020 Στόχος Μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 20% μέχρι το 2020 «Σύμφωνο των ημάρχων (Covenant of Mayors)»: (www.eumayors.eu) Kύρια ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται με την υπογραφή του Συμφώνου, να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. - Πόλεις: Πληθυσμός: ,954

6 2. Ενεργειακή Πολιτική ήμου Αραδίππου (2) Ένταξη στο δίκτυο «Energy Cities» (www.energycities.eu) Ευρωπαϊκός Οργανισμός πόλεων σε ενεργειακή μετάβαση, με στόχο τηνενδυνάμωσητουρόλουκαιτωνικανοτήτωντωντοπικώναρχών, αντιπροσώπευση των πόλεων και ανάπτυξη και προώθηση των πρωτοβουλιών των μελών τους. Αντιπροσώπευση πέραν των πόλεων από 31 διαφορετικές χώρες.

7 2. Ενεργειακή Πολιτική ήμου Αραδίππου (3) Ενεργειακές ράσεις ήμου Αραδίππου Συμμετοχή του ήμου μαζί με 15 Τοπικές Αρχές από την Κύπρο, σε συνεργασία με την ΑΗΚ και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, σε έναμεγάλοπιλοτικόέργογιατηναύξησηενεργειακήςαποδοτικότηταςτου οδικού φωτισμού. Η επιτυχία του εν λόγω έργου, ενδέχεται να επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και των ετήσιων δαπανών του ήμου για τον οδικό φωτισμό. Στην παρούσα φάση, θα προβούμε σε ανοικτό διαγωνισμό αγοράς υπηρεσιών μέσω ESco (Energy Service Company).

8 2. Ενεργειακή Πολιτική ήμου Αραδίππου (4) Συγχρηματοδότηση 2 ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών με χαμηλά εισοδήματα κάτω από το έργο ELIH MED «Energy Efficiency in Low income Housing in the Mediterranean». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και ενδεικτικά περιλάμβανε: - Τοποθέτηση Έξυπνου Μετρητή - Αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα - Προσθήκη Θερμομόνωσης οροφής κ.τ.λ.

9 2. Ενεργειακή Πολιτική ήμου Αραδίππου (5) Μείωση των απορριμμάτων ανά κάτοικο 663 kg απορρίμματα τον χρόνο ανά μέσο κύπριο (Eurostat 2012) 368 kg απορρίμματα ανά κάτοικο τον χρόνο στον ήμο Αραδίππου Τα σκυβαλλοφόρα δεν μαζεύουν πράσινα, κλαδέματα, γρασίδια και ξυλεία, λόγω δημιουργίας πράσινου σημείου. Έναρξη λειτουργίας ανακύκλωσης στον ήμο από την Green Dot Μερική χρήση οικιακής κομποστοποίησης. ημιουργία αναβαθμισμένου πράσινου σημείου με 20 κατηγορίες αποβλήτων Σχεδιασμός Ενεργειακής Αναβάθμισης ημοτικού Μεγάρου

10 3. Έργο IMAST (1) Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος

11 3. Έργο IMAST (2) Πρόγραμμα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος Έργο Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων (IMAST) ήμος Ανωγείων Επικεφαλής Εταίρος ήμος Αραδίππου Εταίρος 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Εταίρος 2 Προϋπολογισμός: Στόχος: Η Ανέγερση 2 Μονάδων κομποστοποίησης κτηνοτροφικών αποβλήτων, σε Αραδίππου και Ανώγεια Κρήτης, για επεξεργασία της μέγιστης δυνατής ποσότητας υπολειμμάτων και αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία τους και ταυτόχρονα να υποστηρίξει τη συνέχιση της παρουσίας τους στην περιοχή.

12 3. Έργο IMAST (3) Η λύση που δόθηκε κάτω από το υπό αναφορά έργο, είναι η δημιουργία μιας μονάδας περιβαλλοντικής διαχείρισης αγελαδινών αποβλήτων, η οποία με τη μέθοδο της κομποστοποίησης, οδηγεί στην παραγωγή ενός υγειονομοποιημένου εδαφοβελτιωτικού, με ιδιαίτερα ευεργετικές ιδιότητες για τα καλλιεργήσιμα εδάφη. Ο χώρος ανέγερσης της μονάδας, ήταν πρώην χώρος δεξαμενών κτηνοτροφικών λυμάτων ο οποίος προκαλούσε τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές στην περιοχή Σχέδιο Αποκατάστασης εξαμενών

13 3. Έργο IMAST (4) Η μονάδα διαθέτει τις παρακάτω υποδομές: Γενικά διαμορφωμένη έκταση επιφάνειας: m 2 Βιομηχανικό δάπεδο κομποστοποίησης επιφάνειας: m 2 Χώρο υποδοχής κοπριών επιφάνειας: 160 m 2 Χώρο ωρίμανσης υλικού επιφάνειας: 598 m 2 Μεταλλικό υπόστεγο φύλαξης εξοπλισμού: 100 m 2 Χώρο γραφείων ενδιαίτησης προσωπικού: 21 m 2 εξαμενή συγκέντρωσης στραγγισμάτων Περίφραξη Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού

14 3. Έργο IMAST (5)

15 Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας Μονάδας 3. Έργο IMAST (6) Καθορισμός οργανογράμματος για τη λειτουργία της Μονάδας Εκπαίδευση προσωπικού από το ΤΕΙΚ Έναρξη λειτουργίας υπό παρακολούθηση του ΤΕΙΚ την

16 3. Έργο IMAST (7) ιαδικασία Λειτουργίας Μονάδας (1): Μέγιστη δυνατότητα μονάδας σε κοπριά είναι tn το χρόνο Η κοπριά μεταφέρετε είτε από τους κτηνοτρόφους είτε από το διαχειριστή της μονάδας και αποτίθεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σταδιακά εισάγεται στην κομποστοποίηση και ανάλογα την υγρασία και την κατάσταση που βρίσκεται θα ανακατεύεται με άχυρο και θα διαμορφώνεται σε σειράδιο. Ακολουθεί ανάδευση με τον αναστροφέα η οποία επαναλαμβάνεται σε καθημερινή βάση για 5 με 8 εβδομάδες ανάλογα τις συνθήκες και τις θερμοκρασίες που θα καταγράφονται.

17 3. Έργο IMAST (8) ιαδικασία Λειτουργίας Μονάδας (2): Στη συνέχεια και καθώς θα έχει χάσει 50 % του όγκου του και 40 % του βάρους του μεταφέρεται στο χώρο ωρίμανσης για διάστημα 6 με 10 εβδομάδες. Έπειτα ακολουθεί είτε διάθεση ως έχει ή κοσκίνισμα στα 10 mm και παραγωγή υψηλής ποιότητας κόμποστ. Το υπόλειμμα (πάνω από 10 mm) θα χρησιμοποιείται ως διογκωτικό υλικό για τις επόμενες ποσότητες κοπριάς. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δίδουν τα απόβλητα τους στην Μονάδα, λαμβάνουν Πιστοποιητικό από τον ήμο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ημερομηνία παράδοσης.

18 3. Έργο IMAST (9) Το Μάρτιο 2014 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Μονάδας από τον Έντιμο Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Κουγιάλη. Σήμερα βρισκόμαστε σε διαδικασία αγοράς υπηρεσιών διαχείρισης της Μονάδας για περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας της.

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ελένη Κίρλαππου Λειτουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων ήμος Αραδίππου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Ημερομηνία 2014

Δήμος Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Ημερομηνία 2014 Δήμος Ανωγείων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Ημερομηνία 2014 25/02/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 6 1 Εισαγωγή... 11 1.1 Κλιματική αλλαγή και ενέργεια Ευρωπαϊκή πολιτική και το Σύμφωνο των Δημάρχων..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος AΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος AΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος AΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 17 Απριλίου 2011 Cyprus Energy Agency Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 1 Σύντομη περίληψη Το έργο ISLEPACT έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη Τοπικών Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ ενέργεια Κερδίζω ενέργεια

Εξοικονομώ ενέργεια Κερδίζω ενέργεια Εξοικονομώ ενέργεια Κερδίζω ενέργεια Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τους υπαλλήλους του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Η αναφορά εκπονήθηκε από την Stratagem Energy Ltd σε συνεργασία με το ήμο Λεμεσού. Σεπτέμβριος 2013 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED ΜΕ ΤΙΤΛΟ. ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Σεπτέμβριος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Σεπτέμβριος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, το

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μήτσου Μa Ιστορία Πολιτισμού Ευρώπης, Στέλεχος ΚΕΔΚΕ. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κατερίνα Μήτσου Μa Ιστορία Πολιτισμού Ευρώπης, Στέλεχος ΚΕΔΚΕ. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση Κατερίνα Μήτσου Μa Ιστορία Πολιτισμού Ευρώπης, Στέλεχος ΚΕΔΚΕ Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 2 Περιεχόμενα 4 Ξεκινώντας. 7 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διαχείριση Απορριμμάτων 20 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Αγιάς Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεκέμβριος 20122 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Αγιάς με την υποχρέωση, βάσει του Ν.2121/93, να διαφυλάσσει τα ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017 Municipality of Hersonisos, Greece Having been assessed accurately, Municipality of Hersonisos was awarded the European Energy Award on May 2013 in recognition of its communal energy policies of sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Λέρου με την υποχρέωση βάσει του Ν.2121/93 να διαφυλάσσει τα

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική ανάλυση και αξιολόγηση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου

Οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική ανάλυση και αξιολόγηση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ευρωπαικό Μεταπτυχιακο Προγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα Οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική ανάλυση και αξιολόγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. Κοινότητα Εργατών - ΚΥΠΡΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. Κοινότητα Εργατών - ΚΥΠΡΟΣ Κοινότητα Εργατών - ΚΥΠΡΟΣ 24 Απριλίου 2012 Σύντομη περίληψη Το έργο ISLE-PACT έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη Τοπικών Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης, στοχεύοντας στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων αειφορίας

Διαβάστε περισσότερα