ΜΕΛΕΤΗ KAI ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ KAI ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ KAI ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Νικόλαος Π. Πήττας Τµήµα Μηχανολόγων Αεροναυπηγών, Πολυτεχνική σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτόµατο βιοµηχανικό σύστηµα απορρόφησης ρυπογόνων αερίων βιολογικού σταθµού λυµάτων, που αποτελείται από ένα κυρτοειδή συλλεκτήρα αερίων στην κορυφή του οποίου ευρίσκεται ηλεκτρικός απορροφητήρας και στη βάση της εξωτερικής περιµέτρου του ευρίσκονται βεντιλατέρ ή βαλβίδες µονής κατευθύνσεως από τα έξω προς το εσωτερικό του συλλεκτήρα και µε σωληνώσεις που κατευθύνουν αυτά τα αέρια σε έναν ειδικά τροποποιηµένο καυστήρα όπου µε την παροχή ενός καυσίµου (συνήθως LPG) καίγονται τα δύσοσµα αέρια και έχουµε ταυτόχρονα µικρή παραγωγή θερµικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια από τις αρνητικές παρενέργειες µιας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων, ίσως η πιο σηµαντική, είναι η δηµιουργία δυσάρεστων οσµών και η ανάλογη όχληση τόσο των εργαζοµένων στην εγκατάσταση όσο και των περιοίκων ή των διερχοµένων κοντά σ αυτήν. "Όταν ο αέρας φυσάει προς την κατεύθυνσή µας η κατάσταση είναι ανυπόφορη" λέει η ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου που βρίσκεται κοντά στη µονάδα επεξεργασίας αστικών λυµάτων στο Pensacola των ΗΠΑ. Μετά από 15 χρόνια παραµονής στην περιοχή είναι αδύνατο να συνηθίσει τη µυρωδιά. Τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Τέτοιου είδους παράπονα ακούγονται συχνά από κατοίκους που διαµένουν κοντά σε µονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να αποφευχθούν διαµαρτυρίες, καταγγελίες και προσφυγές στα δικαστήρια η µονάδα επεξεργασίας λυµάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε ικανή απόσταση από κατοικηµένες περιοχές και να έχει όλους τους χώρους καλυµµένους µε κεντρικό σύστηµα απόσµησης. 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Κάθε µονάδα επεξεργασίας λυµάτων είναι πιθανή πηγή δύσοσµων παραπροϊόντων. Κάθε ανιχνεύσιµη οσµή στη µονάδα θεωρείται απαράδεκτη. Η παρουσία των οσµών είναι µια από τις πλέoν ενοχλητικές καταστάσεις για τους ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται κοντά. Πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι επιπτώσεις που έχει στις δηµόσιες σχέσεις η πιθανή παρουσία οσµών. Επίσης δεν πρέπει να υποτιµηθούν οι κίνδυνοι που εγκυµονεί για την δηµόσια υγεία η διάχυση των βακτηριδίων και ιών προερχοµένων από τα λύµατα που αναπτύσσονται εκεί λόγω της ιδιαιτερότητας της σύνθεσής των. Οι µονάδες επεξεργασίας λυµάτων ανεξάρτητα από το πόσο καλά σχεδιάζονται κάποια στιγµή µπορούν να δηµιουργήσουν οσµές ως παράγωγα της διαδικασίας επεξεργασίας. Το πρόβληµα των οσµών παρά τον εν µέρει υποκειµενικό χαρακτήρα του είναι για την περίπτωση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων σηµαντικότατο διότι επηρεάζει

2 άµεσα τη σχέση του κοινωνικού περίγυρου αλλά και των εργαζοµένων µε µια εγκατάσταση κοινής ωφέλειας. Οι βασικές παράµετροι του προβλήµατος είναι το είδος και η συγκέντρωση των οσµηρών ουσιών στο µέτρο που δεν είναι πάντοτε σταθερές και δεν µπορεί εκ των προτέρων να εκτιµηθούν καθ όσον κάθε µια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων διαφέρει απ όλες τις υπόλοιπες ακόµη και από εκείνες µε την ίδια δυναµικότητα και µέγεθος. Η διακύµανση των τιµών της συγκέντρωσης των οσµηρών ουσιών έχει ευρέα όρια από µερικά ppm έως 200 ppm και καµιά φορά περισσότερα. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ουσίες αυτές σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι και τοξικές για τον άνθρωπο. Μια δεύτερη παράµετρος είναι η απόσταση της εγκατάστασης από κατοικηµένες περιοχές και αυτό είναι προφανές. Απόσταση 1000 έως 1500 m θεωρείται το ελάχιστο όριο ανάλογα και µε τις επικρατούσες συνθήκες. Παρατηρείται όµως ότι ακόµα και εάν οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων τοποθετηθούν σε αποµακρυσµένες περιοχές επειδή γύρω τους δηµιουργείται τεχνική υποδοµή όπως π.χ. δρόµοι, δίκτυα ηλεκτρικά και ύδρευσης κλπ. αποτελούν πόλους οικιστικής δραστηριότητας. Κατά ταύτα η αντιµετώπιση των οσµών αργά ή γρήγορα θα είναι απαραίτητη και στη περίπτωση αυτή. Τρίτος παράγοντας είναι οι κλιµατολογικές συνθήκες. Υψηλές θερµοκρασίες επιταχύνουν τις διεργασίες σήψης και προκαλούν πιο έντονες οσµές. Η ένταση και η κατεύθυνση των ανέµων επίσης είναι σηµαντικός παράγοντας. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΣΜΗΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η όχληση που προκαλούν οι οσµές προκαλείται κυρίως από το υδρόθειο που εκπέµπεται ως προϊόν βιοαποικοδόµησης θειούχων συστατικών των αποβλήτων σε συνθήκες αναερόβιας χώνευσης. Η διαδικασία επιτελείται από ειδική κατηγορία αναερόβιων βακτηρίων, που ανάγουν τα θειούχα συστατικά των αποβλήτων σε υδρόθειο. Το υδρόθειο είναι αέριο τοξικό, άχρωµο, εύφλεκτο και βαρύτερο από τον αέρα. Έχει οσµή αυτή του κλούβιου αυγού και σε συγκέντρωση 2000 ppm προκαλεί ακαριαίο θάνατο. Επίσης, σε µικρότερη συγκέντρωση στα οσµαέρια υπάρχει αµµωνία (όριο ανίχνευσης 0,0027 ppm) ως προϊόν χώνευσης των αζωτούχων συστατικών καθώς επίσης σε πολύ µικρότερη συγκέντρωση άλλες ουσίες όπως µερκαπτάνες, αρωµατικές ενώσεις, αλδεϋδες, κετόνες κ.α. Τα τελευταία έχουν επικρατήσει να αναφέρονται ως VOC (volatile organic compounds). Μια τυπική σύσταση για την σύνθεση των οσµαερίων µιας µεγάλης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισµού Αστικών Λυµάτων δίνεται στον παρακάτω πίνακα : Target compound Volatile Organic Compounds Xλωροµεθάνιο < 3,5 Βρωµοµεθάνιο < 1,3 Βίνυλ-χλωρίδιο 12 Χλωροαιθάνιο < 1,9 Μεθυλοχλωρίδιο 12 Ακετόνη < 24 1,1- ιχλωροαιθένιο 3,1 1,1- ιχλωροαιθένιο 3,6 Τrans 1,2- ιχλωροαιθένιο < 1,2 1,2- ιχλωροαιθένιο < 1,2 Χλωροφόρµιο 25 Average Inlet Conc. (ppb)

3 Target compound Volatile Organic Compounds Average Inlet Conc. (ppb) 2-Βουτανόνη < 8,3 1,1,1-Τριχλωροαιθένιο 17 Καρβόξυ-τετραχλωρίδιο < 0,78 Βρωµοδιχλωροµεθάνιο < 2,2 Βινυλακετάλη 73 1,2- ιχλωροπροπανόνη < 1,1 Cis-1,3- ιχλωροπροπανόνη < 1,1 Τριχλωροαιθένιο 82 ιβρωµοχλωροµεθάνιο < 0,58 Βενζόλιο 21 Trans-1,3-διχλωροπρονένιο < 1 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο < 0,9 Βρωµοφόρµιο < 0,95 4-µεθύλ-2-πεντανόνη < 6 2-εξανόνη < 2,4 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο < 0,72 Τετραχλωροαιθένιο 66 Τολουόλιο 48 Χλωροβενζόλιο 2,5 Αιθυλοβενζόλιο 13 Στυρένιο < 1,2 Συνολικά ξελενια 50 Μεθυλοµερκαπτάνες 50 Ανθρακικό δισουλφίδιο < 33 ιµεθυλοσουλφίδιο < 27 ιµεθυλοσουλφίδιο < 22 Υδρόθειο 0,1-<200ppm (όριο ανιχν.:0,00047ppmv) H εκπεµπόµενη ποσότητα του υδρόθειου κυµαίνεται από 0,1 ppm τους χειµερινούς µήνες και αγγίζει τα 200 ppm τους καλοκαιρινούς µήνες. Σε µερικές περιπτώσεις φτάνει και τα 250 ppm. Η συγκέντρωση των NMHC (non methanic hydro carbons) παρουσιάζει διακυµάνσεις µε βάσει την εποχή και κυµαίνεται στο 9-25 ppm. 4. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ Η καταπολέµηση της δυσοσµίας στους βιολογικούς καθαρισµούς γίνεται µε την συλλογή των αερίων που αναδύονται από τα διάφορα τµήµατα της εγκατάστασης και η διοχέτευσή τους σε ειδικό τµήµα µε φίλτρα απόσµησης. Οι κυριότεροι τύποι των φίλτρων είναι : - Βιοφίλτρα - Πλυντηρίδες (scrubbers) - Ενεργός άνθρακας - Βιοπλυντηρίδες (bioscrubbers) - Βιοκλίνες (biotrickling-scrubber-filters)

4 Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των φίλτρων και εφαρµογές τους. ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βιοφίλτρα Χαµηλό κόστος λειτουργίας, απλή τεχνολογία, υλικά που Πλυντηρίδες Ενεργός άνθρακας Βιοπλυντρίδες (bioscrubbers) Βιοκλίνες (biotricklings) υπάρχουν στην εγχώρια αγορά, δεν αφήνει απόβλητα, µεγάλο χρόνο ζωής, δυνατότητες εξέλιξης, µεγάλη αντοχή σε διακύµανση συγκ. Ελαφριά κατασκευή, µικρό όγκο και βάρος, µικρή πτώση πίεσης στις πλυντηρίδες κάθετης ροής. Είναι πιο αποτελεσµατικές από τα βιοφίλτρα σε µεγάλες ποικιλίες σύστασης οσµαερίων, έχουν χαµηλότερο λειτουργικό κόστος από τις χηµικές πλυντηρίδες, µπορεί η κατασκευή της χηµικής πλυντηρίδας να χρησιµοποιηθεί για βιοπλυντηρίδα. Είναι νέα τεχνολογία Χρειάζεται χρόνο προσαρµογής(αν και για τα φίλτρα των περισσοτέρων κατασκευαστών δεν χρειάζεται χρόνος προσαρµογής, δουλεύουν πλήρως αµέσως µετά την εγκατάσταση), πιάνει µεγάλο χώρο, πτώση πίεσης, µικρή αποτελεσµατικότητα. Υψηλό κόστος λειτουργίας, πρόσθετα µέτρα για τον θόρυβο, αφήνει υπολείµµατα που πρέπει να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, πολύπλοκη κατασκευή µε πολλά αυτόµατα µέρη, ειδικό υλικό πλήρωσης και κατασκευής, στενά όρια λειτουργίας. Υψηλό κόστος λειτουργίας, εγκατάστασης και αντικατάστασης. Μικρή αποτελεσµατικότητα µε αρκετά υψηλό κόστος λειτουργίας. Μικρή αποτελεσµατικότητα. Όχι πολύ δοκιµασµένη Βιολογικούς καθαρισµούς λυµάτων πόλεων, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες τροφίµων και χαρτοποιίας, οινοποιίας και σφαγεία. Χηµικές βιοµηχανίες, βιολογικούς καθαρισµούς. Χρησιµοποιείται µετά από τις πλυντηρίδες ως συµπληρωµατική προστασία. Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις που τα προϊόντα βιοαποδόµησης είναι τοξικά για τα βιοφίλτρα. Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις που τα προϊόντα

5 ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ µέθοδος. βιοαποδόµησης είναι τοξικά για τα βιοφίλτρα. 4.1 Εναλλακτικές µέθοδοι Εκτός από την µέθοδο καταπολέµησης των οσµαερίων αφού δηµιουργηθούν, έχουν προταθεί από ερευνητές και εταιρείες µέθοδοι που βασίζονται στην καταπολέµηση του φαινοµένου εν τη γενέσει. Όπως : - προσθήκη χηµικών αναστολείς δράσεις των θειοβακτηρίων ή δέσµευσης των διαλυµένων ανιόντων θείου - οξυγόνωση λυµάτων - περιοδικός καθαρισµός της ύλης που έχει κολλήσει στο αποχετευτικό σύστηµα - χρήση καθαρού οξυγόνου αντί για αέρα Αλλά µε πενιχρά έως ανύπαρκτα µέχρι τώρα αποτελέσµατα 5. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ Θερµική οξείδωση ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Χηµικές Αποτελεσµατικότητα βιοµηχανίες, 100%. Βιολογικούς εν απαιτούνται φίλτρα καθαρισµούς κλπ. λυµάτων Λειτουργικό κόστος το πόλεων, 1/12 των ανωτέρω κτηνοτροφικές συστηµάτων. εγκαταστάσεις, Η απόδοσή του δεν είναι βιοµηχανίες συνάρτηση της τροφίµων και περιεκτικότητας του χαρτοποιίας, H 2 S. οινοποιίας και σφαγεία. Η βιοµηχανική διάταξη αυτή βασίζεται στην εφεύρεση του µηχανολόγου µηχανικού Ν.Πήττα κατοχυρωµένη µε αριθµό Ο.Β.Ι. και διεθνώς µε τον WO 01/61247 A1. Οι εκποµπές αερίων ή υδρατµών στην ατµόσφαιρα που περιέχουν COV ή CIV προερχόµενες από παραγωγικές διαδικασίες, πρέπει να ευρίσκονται σε ρυπαντικά επίπεδα κάτω από τα όρια των συγκεντρώσεων και ποσοτήτων καθορισµένα από τις οδηγίες C.E.E. Τα ρυπαντικά αέρια αποτελούνται κυρίως από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο δεµένα σε µόρια βλαπτικά δια το οικοσύστηµα. ια την αποσύνθεση αυτών των µορίων είναι αναγκαίο να σπάσουµε αυτούς τους ηλεκτροµαγνητικούς δεσµούς που συγκρατούν ενωµένα διάφορες οµάδες ατόµων και να τους ωθήσουµε να ενωθούν σε άλλα µόρια λιγότερο ή καθόλου βλαπτικά, όπως H 2 Ο, CO, CO 2, O 2, NO x. Μια µέθοδος δια να υλοποιηθεί η ανωτέρω ιδέα είναι η οξείδωση των δύσοσµων αερίων σε ένα θάλαµο καύσεως σε υψηλή θερµοκρασία. Ο θερµικός επεξεργαστής µε ανάκτηση αυτοτροφοδοτούµενου τύπου είναι µια µηχανή στην οποία η ανάκτηση της ενέργειας επιτυγχάνεται στο εσωτερικό της µε τη µέγιστη δυνατή

6 αποτελεσµατικότητα. Αυτή είναι ιδανική δια την θερµική οξείδωση οποιασδήποτε πτητικής οργανικής ουσίας σε αέρια φάση. Το σύστηµα αυτό δηµιουργήθηκε από την ανάγκη εξουδετέρωσης των οργανικών πτητικών ουσιών έστω και σε χαµηλές συγκεντρώσεις, και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. - Υψηλή αποτελεσµατικότητα στην εξουδετέρωση - Κόστος αρχικής επένδυσης το πιο µικρό δυνατόν - Κόστος λειτουργικό το πιο µικρό δυνατόν - Αξιοπιστία και απλότητα στην διαχείριση Όπως φαίνεται από το συνηµµένο σχέδιο που αφορά την διαδικασία επεξεργασίας, τα αέρια φτάνουν στον επεξεργαστή ο οποίος αποτελείται από έναν θάλαµο καύσης και από τρεις θαλάµους προθερµάνσεως-ανακτήσεως της θερµότητας κατασκευασµένες από ατσάλι σε άνθρακα και επενδεδυµένες εσωτερικά από κεραµικές ίνες αναγκαίου πάχους και πυκνότητας. Οι θάλαµοι προθερµάνσεως-ανακτήσεως θερµότητας είναι πλήρεις από αδρανές κεραµικό υλικό υψηλής ποιότητας και µεγάλης θερµοχωρητικότητας. Η λειτουργία της µονάδας είναι κυκλική και χρησιµοποιεί εναλλασσόµενα την θερµοχωρητικότητα των τριών κλινών δια να προθερµάνουµε τα αέρια στην είσοδο και να ανακτήσουµε θερµότητα από τα αέρια στην έξοδο. Τα αέρια κατά την εισαγωγή τους στην κλίνη του αδρανούς υλικού προθερµαίνονται από την συσσωρευµένη θερµότητα της ίδιας κλίνης καθώς και από την οξείδωση των πτητικών οργανικών ουσιών στον θάλαµο καύσεως. Ο καυστήρας παρέχει τις αναγκαίες θερµίδες δια την ολοκλήρωση της οξείδωσης (τέλεια καύση) και µας εγγυάται θερµοκρασία υψηλότερη των C. Εξερχόµενα τα αέρια από τον θάλαµο καύσεως, επεξεργασµένα πλέον, διασχίζουν µια δεύτερη κλίνη από αδρανές υλικό σχετικώς πιο κρύα και παραχωρούν σ αυτό το µεγαλύτερο µέρος του θερµικού τους φορτίου. Τα εξερχόµενα αέρια οδεύουν προς την καµινάδα. Σε κανονικά διαστήµατα sec η ροή των αερίων στον καυστήρα αντιστρέφεται ούτως ώστε οι τρεις κλίνες να µετατρέπονται από προθερµαντές σε ανακτητές θερµότητας και αντιστρόφως. Η ροή των αερίων διαπερνά πάντοτε τις δύο κλίνες από κεραµικό υλικό, ενώ η τρίτη είναι σε stand-by. Κατά τον κύκλο λειτουργίας ο θάλαµος σε stand-by τίθεται σε υποπίεση ούτως ώστε να απορροφήσει τα δύσοσµα αέρια τα οποία στον προηγούµενο κύκλο δεν διέσχισαν τον θάλαµο καύσεως. Αυτή η τεχνική µας επιτρέπει να επιτύχουµε µια συνεχή αποτελεσµατικότητα υψηλών προδιαγραφών εξουδετέρωσης των πτητικών οργανικών ουσιών και κατά την διάρκεια εναλλαγής βαλβίδων. Στο βεντιλατέρ απορρόφησης έχει τοποθετηθεί µια συστοιχία από αυτόµατες βαλβίδες δια την φάση έναρξης και by-pass στον επεξεργαστή. Στην περίπτωση µικρών στάσεων ο επεξεργαστής µπορεί να διατηρηθεί σε θερµοκρασία, αφήνοντας τον να λειτουργήσει µε µειωµένη παροχή δύσοσµων αερίων σε 1/3 της ονοµαστικής παροχής (κατάσταση stand-by). O επεξεργαστής διαχειρίζεται αυτόµατα δια µέσου ενός ελεγκτού προγραµµατισµένης λογικής (PLC) ο οποίος ενεργοποιεί τις διάφορες βαλβίδες αυτόµατα χειριζόµενες, και διαχειρίζεται όλα τα όργανα δια τον έλεγχο των κύριων µεταβλητών της διαδικασίας (process) είτε κατά την φάση λειτουργίας είτε κατά τις φάσεις έναρξη / λήξη της µονάδας. Η πρωτοποριακή αυτή µέθοδος έχει δοκιµασθεί στο Τορίνο, Μόντζα, Βαρέζε Ιταλίας και προσεχώς υλοποιείται στον βιολογικό σταθµό της βιοµηχανίας AMSTEL, του δήµου Κιάτου, του δήµου Θηναλίων Κέρκυρας.

7 6. ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ 1. Κάλυψη δια µέσου κυρτοειδών επιφανειών των χώρων απ όπου προέρχεται η δυσοσµία και δεν είναι καλυµµένες. εν είναι υπό πίεση. 2. Εισαγωγή αέρα δια µέσου πνευµατικών βαλβίδων µε αντεπίστροφα ούτως ώστε να ανανεώνεται ο αέρας στους συγκεκριµένους χώρους. 3. Απαγωγή των δύσοσµων αερίων δια µέσου αεραγωγών και ανεµιστήρων και οδήγηση αυτών σε επεξεργασία. 4. Εισαγωγή στον θάλαµο καύσεως και καύση αυτών. 5. Έξοδος των προϊόντων καύσεως. 6. Σύστηµα εγκατάστασης L.P.G. µε το οποίον τροφοδοτείται ο θάλαµος καύσης. 7. Σύστηµα ελέγχου και γενικής εποπτείας. 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. εδοµένα της µελέτης (εφ όσον υπάρχουν) 1.1 Επεξεργασία των δύσοσµων αερίων 1.2 ύσοσµα αέρια 1.3 Ενεργειακά 1.4 Εγκατάσταση 1.5 Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία του καυστήρα 1.6 Συνθήκες λειτουργίας. 2. Περιγραφή των τµηµάτων της εγκατάστασης απόσµησης 2.1 Συλλεκτήρας αέρα 2.2 Φυγοκεντρικό ηλεκτρικό βεντιλατέρ 2.3 Ηχοµόνωση 2.4 Συλλεκτήρας σύνδεσης 2.5 Θάλαµοι ηρεµίας 2.6 Θερµοσυσσωρευτές 2.7 Θάλαµος καύσης 2.8 Καυστήρες αερίου αυτόµατοι 2.9 Σύστηµα συνεχούς πλυσίµατος 2.10 Καµινάδα εξαγωγής προϊόντων καύσεως 2.11 Προστασία δια την εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο By-pass δύσοσµων αερίων Mετατροπέας συχνότητας INVERTER 2.14 Σύστηµα flameless «option»

8 Γ Ε Ν Ι ΚΟ Σ Χ Ε Ι Ο

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΗΑΝΑΚΤΗΣΗΥΛΙΚΩΝΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΗΤΑΦΗ. ΝίκοςΙ. Θέµελης

ΠΡΩΤΑΗΑΝΑΚΤΗΣΗΥΛΙΚΩΝΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΗΤΑΦΗ. ΝίκοςΙ. Θέµελης ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΠΡΩΤΑΗΑΝΑΚΤΗΣΗΥΛΙΚΩΝΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΗΤΑΦΗ ΝίκοςΙ. Θέµελης Παρουσίασηστο 2 ο ιεθνέςσυνέδριοτης ΕΕ ΣΑ, Αθηνα, ΙδρυµαΕυγενίδου, 3 Φεβρουαρίου 2006 Most of a WTE plant

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος

Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος 2011 Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος Εργαστήριο Μέτρησης Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STOPGAP F76 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STOPGAP F76 RESIN ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Εσωτερική ταυτοποίηση SGF76R/12 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYCCOBOND F58

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYCCOBOND F58 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος Εσωτερική ταυτοποίηση F3302 SBF58/12

Διαβάστε περισσότερα

Selection of Sustainable Product Improvement Alternatives

Selection of Sustainable Product Improvement Alternatives Selection of Sustainable Product Improvement Alternatives "#$%$&'()#()*+,'-'*+./,01+(2$'*+,+/(+, 34-54$,*+$6/$5,01'75,8/,,+(,01'75+( 93$:$+$:;4&:< =4(*+$>'-#&5?57@$ 6/$5,01'75,8/,,+(,01'75+( *+$A(/=+$,/5?5>$/*+$/0/'('B#C'$&,$#1+9DE

Διαβάστε περισσότερα

Gas-fired wall-mounted condensation boiler with rapid storage boiler Instructions manual for users and fitters

Gas-fired wall-mounted condensation boiler with rapid storage boiler Instructions manual for users and fitters GB RO HU RU EL Gas-fired wall-mounted condensation boiler with rapid storage boiler Instructions manual for users and fitters Centrală murală pe gaz cu condensare şi acumulare rapidă Manual de instrucţiuni

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 12/06/2013 Αρ. πρωτ. 5002 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG Μερκούριος Γώγος Εργαστηριακός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΠΕ Α ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ Καρύδα Α. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1745 Aριθµός CAS: 108-88-3 Αριθµός ΕC: 203-625-9 Αριθµός ευρετηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΚΟΙΑΦ/0608(ΒΕ)/02 Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προσδιορισμός του παρασκευάσματος Συνώνυμο (α) CN883 Series Spcl Polycarb Scitex Sltn Χρήση της ουσίας/του Εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ (PM2,5) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (VOC S) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ (PM2,5) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (VOC S) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ (PM2,5) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (VOC S) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Βασιλάκος Χρ., Γεωργίου Μ., Μάγγος Θ., Πατεράκη Στ., Σαραγά. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 54 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 001 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 002 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 003 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 004 (μαύρο) Λογότυπο όπως σχέδιο 005 ασημί Email. pr@trendybusiness

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 430 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών.

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GR 73100, ΧΑΝΙΑ Ιωάννης Β. Γεντεκάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Γενικού Tμήματος Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Τel.: (28210) - 37752 (Γραφείο) / 6977437999

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα