}-15 C +60 C. Működési leírás és szerelési utasítás. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "}-15 C +60 C. Működési leírás és szerelési utasítás. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация"

Transcript

1 Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucţiuni de montaj şi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Системи проверяващи вентили Тип S01, 02, S0, S04, S0 Sistem de control etanşeitate ntru ventile Tip S01, 02, S0, S04, S0 típusú szelepvizsgáló rendszer S01, 02, S0, S04, S0 Σύστηµα δοκιµής βαλβίδας Τύπος S01, 02, S0, S04, S0 Инсталационно положение Poziţia de montaj Beépítési helyzet Επιλογή τοποθέτησης Макс. работно налягане Presiunea max. de lucru Max. üzemi nyomás Μέγ. πίεση λειτουργίας p max. = 00 mbar (0 kpa) Околна температура Temratura ambiantă Környezeti hőmérséklet Θερµοκρασία περιβάλλοντος ~(C) 0 Hz 20 V -1 C 70 C ~(C) 0 Hz 110 V ~(C) 60 Hz 120V ~(C) 60 Hz 0 V }-1 C 60 C ~(C) 0 Hz 240 V ~(DC) 24 V S01 S02 S0 S04 S0 според норма /conf. normei / szerint / προδιαγραφών EN 164 Температура на съхраняване Temratura de depozitare Tárolási hőmérséklet Θερµοκρασία αποθήκευσης 1 C 80 C U n ~(C) 20 V-1 % V6 % 0 Hz или/sau/vagy/ή ~(C) 110 V 0 Hz, ~(C) 120 V 60 Hz, ~(C) 0 V 60 Hz, = (DC) 24 V Времетраене включено/timp de iniţiere/ Bekapcsolási idő/ / ιάρκεια λειτουργίας 100 % Степен на защита / Grad de protecţie / Védettségi fokozat / Βαθµός προστασίας IP 40: S01, S02, S0 IP 4: S04, S0 според норма /conf. normei / szerint / προδιαγραφών EN 6029 Семейство 1 2 Familia 1 2 Kategória 1 2 Οικογένεια 1 2 Виж стр. 2 vezi gina 2 Lásd a 2. oldalt Βλέπε σελίδα 2 Изводи за манометър Prize de presiune Nyomáselágazások Παροχές πίεσης Свързване p е, racord,, csatlakozások Βύσµα, 2 Свързване p a, racord p a, p a, csatlakozások Βύσµα p a,,4 Измерващ цокъл priză de presiune Βύσµα µέτρησης πίεσης

2 Сфери на приложение може да се използва също при всички вентили, при които херметичността в посоката обратна на пропускането конструктивно изключва нехерметичност в посоката на пропускане. VPS 04 е подходящ за всички DUNGS вентили съгласно EN 161 клас и B. Предупредителни указания - съблюдавайте непременно Приложение за семейство газове 1, 2, Препоръчваме годишно изпитване на, при повишено замърсяване изпитване на шест месеца. изпитване / на газовите връзки (VPS/арматура) изпитване на вътрешните VPS филтри / (резервен комплект ) изпитване на уплътнеността: повишаване на налягането на измервателния щуцер за, например чрез ръчна помпа Функционално изпитване съобразно указанията за експлоатация и монтаж Câmpuri de aplicatie Sistema se foloseµte şi ntru toate ventilele cãror etanşeitatea în direcţie opusă a curentului exclude, din cauza construcţii, neetanşeităea în direcţia curentului. Sistema este potrivit ntru toate ventile DUNGS conform EN 161 Clase şi B. vertizări - se vor rescta neapărat Utilizarea ntru familia gaz 1, 2, Recomandăm verificarea anuală a ; în cazul unui grad de murdărire mai ridicat se recomandă verificarea la fiecare jumătate de an. Verficarea racordurilor de gaz / (VPS/armătură) Verificarea filtrelor VPS / interne (set auxiliar nr ) Se va efectua controlul etanşeităţii: creşterea de presiune la ştuţul de măsurare de exemplu cu ajutorul unei pom manuale Se va efectua controlul funcţionării conform instrucţiunilor de funcţionare şi montare lkalmazási területek minden olyan szelepnél is használható, melyeknél az áramlási iránnyal szembeni tömörség szerkezetileg kizárja az áramlási irányban való tömörtelenséget. az EN 161 és B osztálya szerinti DUNGS-szelephez megfelelő. figyelmeztető tudnivalókat feltétlenül figyelembe kell venni! 1, 2, gázkategóriához való alkalmazáshoz Mi a készüléknek legalább évenként egyszeri ellenőrzését ajánljuk, fokozott szennyeződés esetén dig félévenkénti ellenőrzését. / -gázcsatlakozások ellenőrzése (VPS / szerelvény) / belső VPS-szűrő ellenőrzése (tartalékkészlet szám: ) Tömítettség ellenőrzési próba végrehajtása: nyomásnövelés a -mérőcsonkon, pl. kéziszivattyú segítségével Működésellenőrzés végrehajtása a működési leírás és szerelési utasítás alapján Τομείς εφαρμογής Το είναι και κατάλληλο για τη χρήση με όλες τις άλλες βαλβίδες, στις οποίες η στεγανότητα στην κατεύθυνση αντίθετη προς τη ροή αποκλείει διαρροές στην κατεύθυνση ροής. Το είναι κατάλληλo για όλες της βαλβίδες της DUNGS που ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή EN 161 Κατηγορίες Α και Β. Προειδοποιητικές υποδείξεις - Να τηρούνται οπωσδήποτε Οδηγίες για οικογένεια αερίων 1, 2, Συνιστάται ένας ετήσιος έλεγχος του, σε περίπτωση έντονης βρωµιάς συνιστάται ένας επανέλεγχος εντός έξι µηνών. Έλεγχος συνδέσεων αερίου / (VPS/συνδέσεις) Έλεγχος των εσωτερικών φίλτρων VPS / (Σετ ανταλλακτικών Αρ ) ιεξαγωγή ελέγχου στεγανότητας: αύξηση πίεσης στο βύσµα µέτρησης π. χ. µέσω χειροκίνητης αντλίας ιεξαγωγή ελέγχου λειτουργίας σύµφωνα µε τις οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Запушени VPS филтри или затворени газови връзки могат да създадат илюзията за несъществуваща уплътненост на вентилите Filtrele VPS înfundate sau racordurile de gaz închise pot simula o etanşeitate inexistentă a ventilelor. z eldugult VPS-szűrők vagy zárt gázcsatlakozások egy nem tényleges meglévő tömítettséget színlelhetnek Φραγµένα φίλτρα VPS ή κλειστές συνδέσεις αερίων είναι δυνατόν να προκαλέσουν εσφαλµένη εντύπωση για µη στεγανότητα των βαλβίδων При газове със съдържание на бутан > 60 % и газове с плътност > 1 kg/m трябва да се използва модел за втечнен газ. La gaze cu un conţinut de butan de ste 60 % precum şi la gaze cu o densitate de ste 1 kg/m se va utiliza în mod obligatoriu varianta constructivă ntru gaz lichid. > 60% butántartalmú gázoknál és a > 1 kg/m sűrűségű gázoknál a cseppfolyósított gáz kivitelt kell alkalmazni.. Σε αέρια με ποσοστό βουτανίου > 60 % και αέρια με πυκνότητα > 1 kg/m πρέπει να χρησιμοποιείται η έκδοση για υγραέριο. Приложение при изхвърлени, пречистени и биогазове със сероводород (H 2 S < 0,1 об.%) Utilizarea în cazul gazelor de deponie, a gazelor instalaţiilor de epurare şi a biogazului cu hidrogen sulfurat (H 2 S < 0,1 vol %) Kénhidrogén tartalmú (H 2 S < 0,1 térfogatszázalék) depónia-, csatorna- és biogázok alkalmazása Χρήση σε αέρια χωµατερών, βιολογικά αέρια και αέρια χώνευσης µε θειώδες οξύ (H 2 S < 0,1 vol.%) Изхвърлените, пречистените и биогазовете трябва да бъдат сухи. Gazele de deponie, ale instalaţiilor de epurare şi biogazele trebuie să fie uscate. depónia-, csatorna- és biogázoknak száraznak kell lenni. Τα αέρια χωµατερών, χώνευσης και τα βιολογικά αέρια πρέπει να είναι στεγνά. Кондензация на съдържащата се в газа влага не трябва да се получава и трябва да бъде предотвратена чрез съответните мерки. Nu are voie să aibă loc condensarea umidităţii existente în gaze iar acest lucru se va împiedica prin măsuri corespunzătoare. gázban tartalmazott nedvesség kondenzációjának nem szabad fellépni és ezt megfelelő intézkedések által meg kell akadályozni. εν πρέπει να σηµειωθεί συµπύκνωση της υγρασίας που περιέχεται στο αέριο και πρέπει να αποτραπεί µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων. Делът на сероводорода може да бъде максимално 0,1 об. %. Procentul de hidrogen sulfurat nu va depăşi max. 0,1 vol %. térfogatra vonatkoztatott kénhidrogén-hányadnak max. 0,1%-nak szabad lenni. Το ποσοστό του θειώδους οξέως επιτρέπεται να ανέρχεται σε µέγ. 0,1 vol.%. Препоръчваме контролно изпитване на през половин година. Recomandăm verificarea la fiecare jumătate de an a Mi ajánljuk a készüléknek legalább félévenkénti ellenőrzését. Συνιστάται εξαµηνιαίος επανέλεγχος του 2 16

3 Смяна на филтъра/ Schimbarea filtrului / Szűrőcsere/ Αντικατάσταση φίλτρου Заменя се филтъра Заменят се кръглите пръстени Se schimbă filtrul se schimbă garniturile inelare (O) Szűrőket kicserélni O gyűrűket kicserélni Αντικατάσταση φίλτρου Αντικατάσταση δακτυλίων Ο Резервен филтър комплект изд. : Set auxiliar ntru filtru, rticol nr.: Szűrőbetét-készlet, cikkszám: Σετ ανταλλακτικού φίλτρου Αρ. τεµαχίου: кръгъл пръстен 2 garnituri inelare 2 O gyűrű 2 δακτύλιοι Ο 2 фини филтърни решетки 2 pânze de filtru fine 2 finomszűrő-betét 2 εξαρτήµατα λεπτού φίλτρου 4 болта 4 µuruburi 4 csavar 4 κοχλίες Заменят се болтовете Виж стр. 7 - монтаж Se schimbă şuruburile vezi gina 7: Montarea Csavarokat kicserélni Lásd a 7. oldalt (szerelés) Αντικατάσταση κοχλιών Βλέπε σελίδα 7 Συναρµολόγηση Технически данни / Caracteristici tehnice / Műszaki adatok / Τεχνικά χαρακτηριστικά Изпитвателен обем Volum de control Tesztvolumen Υπό δοκιµή όγκος Увеличаване налягане с ел. помпи Creştere de presiune cu motopompă Nyomásnövelés motorszivattyúval Αύξηση πίεσης µέσω συµπιεστού. Предпазител (доставка на клиента) Siguranţă fuzibilă primară (livrată de client) Előbiztosíték (a vevő által) Ασφάλεια στην είσοδο Предпазител вграден в корпуса, заменяем Siguranţă înlocuibilă montată în carcasă Szekrénybe beszerelt biztosíték, cserélhető Αντικαθιστόµενη ασφάλεια ενσωµατωµένη εντός του θαλάµου 0,1 V изп/test/teszt/ δοκιµής 4,0 l 20 mbar 10 А бърз или 6, А бавен 10 F sau 6, T 10 F vagy 6, T 10 Α ταχυφλεγής ή 6, Α βραδυφλεγής T6, L 20 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662) Ток при контакт Curent de comandă Kapcsolóáram Ρεύµα εκκίνησης Граница за чувствителност Senzitivitate maximă Érzékenységi határ Όριο ευαισθησίας Работни изходи / ieşire normal / Üzemi kimenet/ χρησιµοποιούµενη έξοδος S01, S02, S0, S04, S0: max. 4 Проверете пусковия ток на двигателя./ tenţie la curentul de demarare al motorului!/ Ügyelni kell a motorindító-áramra!/ Ελέγξτε το αρχικό ρεύµα εκκίνησης του κινητήρα. Изход неизправност / ieşire defecţiune/ Zavarkimenet / Έξοδος σφάλµατος S02, S0 Клема/borna/Kapocs/ κλέµα T7: max. 1 Изход неизправност / ieşire defecţiune/ Zavarkimenet / Έξοδος σφάλµατος S04 Клема/borna/Kapocs/ κλέµα 1,2, max. 1 max. 0 l / h Време на разединяване Timp de declanşare Elengedési idő ιάρκεια κύκλου s Зависимо от изп. обем и вх. налягане dendent de volumul de control şi de presiunea de intrare Függ a tesztvolumentől és a bemeneti nyomástól. Eξαρτάται από τον υπό δοκιµή όγκο και την πίεση εισαγωγής Макс. брой изпитвателни цикли Nr. maxim cicluri de control vizsgálati ciklusok max. száma Μέγιστος αριθµός κύκλων δοκιµής 20 / h След извършване на повече от следващи непосредствено един след друг цикъла на изпитване трябва да се изчака в продължение на най-малко 2 мин. După cicluri consecutive de verificare a funcţionării trebuie resctată o uză de cel puţin 2 minute. Háromnál többszöri, közvetlen egymás után elvégzett ellenőrzési ciklus után be kell tartani egy legalább 2 rces várakozási időt. Μετά από τη διεξαγωγή τουλάχιστον τριών διαδοχικών κύκλων ελέγχου πρέπει να τηρείται µία χρονική περίοδος αναµονής τουλάχιστον 2 λεπτών. 16

4 19 Chrome Steel Made in Germany [Nm] 18 Макс. усукващ момент/сист. принадлежности Cupluri maxime/accesorii de sistem Max. forgató nyomatékok / rendszertartozék µέγ. Ροπή / Παρελκόµενα συστήµατος M 4 2, Nm M Nm M 6 7 Nm M 8 1 Nm G 1/8 Nm G 1/4 7 Nm G 1/2 10 Nm G /4 1 Nm Използвайте подходящи инструменти! Folosiţi numai unelte corespunzătoare! megfelelő szerszámot kell használni! Χρησιµοποιήστε κατάλληλα εργαλεία! Затягайте винтовете на кръст! Strângeţi şuruburile în cruce! csavarokat keresztben kell meghúzni! Σφίξτε τις βίδες σταυρωτά! Не използвайте възела като лост! Nu utilizaţi aratul ca pârghie de lucru! készüléket nem szabad emelőként használni! Μη χρησιµοποιείτε τη βαλβίδα σαν µοχλό DN 1 M max. 10 [Nm] t 10 s T max. 0 [Nm] t 10 s Уверете се че оборудването е инсталирано без вибрации! Montaţi automatul într-o zonă ferită de vibraţii mecanice! Ügyelni kell a vibrációmentes beszerelésre! Βεβαιωθείτε ότι δεν υπόκειται η συσκευή σε κραδασµούς! DMV -... MB -... DMV -... MB -... DMV -... MB -... DMV -... MB

5 Функция действа според принципа за нарастване на налягането. Изпитайте преди пуска на горелката. Програматорът е позволен когато се изисква нагряване. Mod de funcţionare funcţionează principiul creşterii presiunii. Programatorul intră în funcţiune la fiecare necesar de căldură semnalat în instalaţie. Működés - szelepvizsgáló a nyomásnövekedés elve alapján működik. programadó a hőigénykor lép működésbe. Λειτουργία Η λειτουργία του βασίζεται στην αρχή της διατήρησης πίεσης. Изпълнете изпитването в зависимост от последователността на функциониране на горелката Controalele de etanşeitate se efectuează în funcţie de ciclul funcţional al arzătorului: vizsgálat az égő működéslefolyásától függően történik: Ο χρόνος εκτέλεσης της δοκιµής εξαρτάται από την λειτουργική διαδικασία του καυστήρα: - Изпитване преди старта на горелката, или - изпитване през времето за предв. вентилиране, или - изпитване след изключване на горелката - control înainte de declanşarea arzătorului, sau - control durata funcţionării arzătorului, sau - control după oprirea arzătorului ellenőrzés az égő(fej)-beindítás előtt vagy ellenőrzés az előszellőztetési idő alatt vagy ellenőrzés az égő(fej)- kikapcsolás után - Ελέγξτε προτού ξεκινήσει ο καυστήρας ή - κατά τη διάρκεια προεξαέρωσης ή - µετά την παύση λειτουργίας του καυστήρα p = 00 mbar max. DMV-D(LE) Време за разединяване Време изисквано от за да изпълни пълен раб. цикъл. Времето за разединяване на е независимо от изп. обем и вх. налягане. Timpul de declanşare Perioada necesară automatului VPS 04 ntru a efectua un ciclu de lucru complet. Timpul de declanşare al depinde de volumul de control şi de presiunea de intrare. Elengedési idő z az idő, amelyre a -nak szüksége van egy teljes munkafolyamat elvégzéséhez. elengedési ideje függ a vizsgált volumentől és a bemeneti nyomástól: ιάρκεια κύκλου Ο χρόνος που απαιτείται για να εκτελέσει ο έναν ολόκληρο κύκλο λειτουργίας. Η διάρκεια κύκλου του δεν επηρεάζεται από τον υπό δοκιµή όγκο ή την πίεση εισαγωγής. V изп < 1, литра р е > mbar 10 сек V test 10 s < 1, l > mbar V teszt 10 s < 1, l > mbar V δοκιµής < 1, λίτρα > mbar 10 s V изп > 1, литра р е > 20 mbar > 10 сек V test > 10 s > 1, l > 20 mbar V teszt > 10 s < 1, l > 20 mbar V δοκιµής < 1, λίτρα > 20 mbar > 10 s max./ 26 сек max 26 s max./ 26 s max. / 26 s Изпитвателен период t изп Времето на помпене на ел. помпа. Perioada de testare t test Timpul de pomre al motopomi. Vizsgálati idő t teszt motorszivattyú szivattyúzási ideje. ιάρκεια δοκιµής t δοκιµής Ο χρόνος λειτουργίας του ηλεκτροκίνητου συµπιεστή. Изпитвателен обем V изп Обемът между (изход) и (вход) и межд. тръбни части. V min.изп/ = 0,1 литра V макс.изп/ = 4 литра Volumul de control V test Volumul existent între cotă ieşire şi cotă intrare şi în porţiunile de ţeavă aflate între aceste puncte. V min. test = 0,1 l V max. test = 4 l Tesztvolumen V teszt kimenetoldali és a bemenetoldali és a közöttük levő csődarabok közötti volumen. V teszt min./ = 0,1 l V teszt max./ = 4 l Υπό δοκιµή όγκος V δοκιµής Ο όγκος του αερίου από την πλευρά εισαγωγής έως την πλευρά εξαγωγής, συµπεριλαµβανοµένου και του µεταξύ των δύο σηµείων µήκους σωλήνος. V test min. / = 0,1 Ι V test max. / = 4 Ι [s] Приложение domeniu de aplicaøie lkalmazási terület Εφαρµογή 10 s Vизп/test/teszt/ οκιµής 1, l p e = 00 mbar p e = 00 mbar p e = 100 mbar p e= 20 mbar V изп/test/teszt/ οκιµής [l] 16

6 Програмна последователност Състояние бездействие: Вентили и са затворени. Повишаване на налягане: Вътрешната ел. помпа увеличава налягането на газа р е в секцията с приблизително 20 mbar в сравнение с вх. налягане при вентил. През времето на изпитване вграденият датчик за диф. налягане надзирава изпитваната секция за утечки. Когато се постигне налягането на изпитване, ел. помпата изключва (край на изп. период). Времето на разединяване (10-26 сек) е независимо от изп. обем (макс. 4,0 литра). Ако изпитваната секция няма утечки, контактът към кутията за управление се отпуска след около 26 сек и светва жълтия светодиод. Ако изпитваната секция пропуска, или ако нарастването на налягането с 20 mbar не се поддържа през време на изп. период (макс. 26 сек), генерира неизправност. Червеният светодиод свети дотогава, докато контакта се освободи от регулатора (изискване за загряване). Вентил/Вентили нехерметични = червена сигнална лампа/индикация 1. Изключете системата 2. Проверете вентил и/или за херметичност. При нехерметичност сменете вентил 1 и/или. Внимание! При потискане на смущения съблюдавайте винаги и специфичните за След кратко отпадане на напрежението по време на изпитване или работа на горелката, се изпълнява авт. рестартиране. Descrierea programului de funcţionare În stare neactivată: ventilele şi sunt închise În faza de creştere a presiunii: motopom internă măreşte presiunea gazelor de secţiunea de control cu circa 20 mbar faţă de presiunea existentă la ventilul cotă intrare. Presostatul diferenţial va înce controlul etanşeităţii de secţiunea de control deja din faza de creştere a presiunii. În momentul atingerii presiunii de control motopom se opreşte (finalul rioadei de control). Timpul de declanşare (10-26 s) depinde de volumul de control (max. 4,0 l) După max. 26 s şi dacă se constată că secţiunea de control este etanşă se comandă declanşarea automatului de ardere - se aprinde lam de semnalizare galbenă. Dacă secţiunea de control nu este etanşă, sau dacă în timpul de control (max. 26 s) nu se obţine o creştere a presiunii cu 20 mbar, automatul trece atunci regim de avarie. În acest moment se aprinde lam de semnalizare roşie, care rămâne aprinsă atâta timp cât contactul regulatorului este închis (regim de generare căldură). Supă/su neetanşă(e) = Lampă de semnal roşie/afişaj roşu 1. Deconectaţi instalaţia 2. Verificaţi etanşeitatea sulor şi/sau. În caz de neetanşeitate, schimbaţi sule 1 şi/sau. tenţie! La derazitare aveţi în vedere întotdeauna şi cerinţele scifice aplicaţiei şi ţării resctive. ratura va porni automat din nou după orice scurtă cădere de tensiune apărută în timpul controlului etanşeităţii sau a funcţionării arzătorului Programfutás Nyugalmi állapot: - és a - szelek zárva vannak. Nyomásnövekedés: belső motorszivattyú a szelepnél fennálló bemenetoldali nyomással szemben kb. 20 mbar -ral megnöveli a gáznyomást a vizsgálandó szakaszban. beszerelt nyomáskülönbség-ellenőrző műszer már a vizsgálati idő alatt ellenőrzi tömítettség miatt a vizsgálandó szakaszt. z ellenőrző nyomás elérésekor a motorszivatytyú kikapcsolódik (a vizsgálati idő vége). z elengedési idő (10-26 s) függ a vizsgált volumentől (max. 4 l). vizsgálandó szakasz tömítettségénél max. 26 s után megtörténik a kontaktus szabaddá tétele a tüzelőautomatához - a sárga jelzőlám felvillan. Ha a vizsgált szakasz tömítetlen vagy az ellenőrzési idő alatt (max. 26 s) a nyomás 20 mbar -ral nem nő, akkor a zavarjelzésre kapcsol. zután a piros jelzőlám addig világít, amíg a kontaktus szabaddá tétele a szabályozó által fennáll (hőigény). Tömítetlen szelep/szelek = piros jelzőlám/kijelző 1. berendezés kikapcsolása 2. és/vagy szelep tömítettségének ellenőrzése. Tömítetlenség esetén a és/ vagy szelep cseréje. Figyelem! Zavarelhárításnál mindig figyelembe kell venni az alkalmazás- és országscifikus köve- telményeket. vizsgálat vagy az égőüzem alatt fellépő rövid időtartamú feszültségkieséskor megtörténik egy önálló újraindítás. Αλληλουχία προγράµµατος Κατάσταση αναµονής: Οι βαλβίδες και είναι κλειστές. Ανάπτυξη πίεσης: Η πίεση αερίου αυξάνεται, µε τη βοήθεια εσωτερικού ηλεκτροκίνητου συµπιεστή, κατά περίπου 20 mbar σε σχέση µε την πίεση εισαγωγής στην βαλβίδα. Ταυτόχρονα ο ενσωµατωµένος διαφορικός αισθητήρας πίεσης ελέγχει το υπό δοκιµή τµήµα για διαρροές. Όταν επιτευχθεί η πίεση δοκιµασίας, ο συµπιεστής σταµατάει (τέλος της περιόδου δοκιµασίας). Η διάρκεια κύκλου (10-26 δευτ.) εξαρτάται από τον υπό δοκιµή όγκο αερίου (µέγ. 4 λίτρα). Εάν δεν υπάρχουν διαρροές στο υπό δοκιµή τµήµα η πίεση διατηρείται και περίπου 26 δευτερόλεπτα αργότερα στέλνει ένα σήµα και ανάβει το κίτρινο ενδεικτικό φωτάκι καλής λειτουργίας. Εάν υπάρχουν διαρροές στο υπό δοκιµή τµήµα ή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αύξηση πίεσης των 20 mbar κατά την διάρκεια της περιόδου δοκιµασίας (µέγ. 26 δευτερόλεπτα), το παράγει ένα σήµα σφάλµατος. Το κόκκινο ενδεικτικό φωτάκι παραµένει αναµµένο όσο κάνει επαφή ο θερµοστάτης (ζητάει αύξηση της θερµοκρασίας) Διαρροές στη βαλβίδα/στις βαλβίδες = κόκκινη ενδεικτική λυχνία/ένδειξη 1. Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση 2. Ελέγξτε τη βαλβίδα και/ή τη βαλβίδα για διαρροές. Σε περίπτωση διαρροών αντικαταστήστε τη βαλβίδα 1 και/ή τη βαλβίδα. p 20 mbar e Προσοχή! Σε μία αποκατάσταση της βλάβης να τηρήτε πάντοτε και τις ειδικές απαιτήσεις για την εφαρμογή και τη χώρα εγκατάστασης. Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιµής, ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καυστήρα συµβεί κάποια σύντοµη πτώση τάσης, η δοκιµή αυτοµάτως επαναλαµβάνεται. Програматор Programator Programadó Προγραµµατιστής p 20 mbar e Състояние бездействие Stare neactivată Nyugalmi helyzet Κατάσταση αναµονής Увеличаване на налягането Creştere presiune Nyomásnövelés Εν λειτουργία Работа În funcţiune Működés Αύξηση πίεσης p 20 mbar e Програмна блоксхема Schema de derulare a programului Folyamatábra Πίνακας ροής προγράµµατος Регулатор / regulator / Szabályozó / Ρυθµιστής Двигател на помпа / motopomp / Szivattyúmotor / Ηλεκτροκίνητος συµπιεστής Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Βαλβίδα συµπιεστή Датчик за диф. налягане / presostat diferenţial / Nyomáskülönbség-ellenőrző műszer / ιαφορικός αισθητήρας πίεσης Сигнал за разединяване / semnal de declanşare / Elengedési jel / Σήµα κύκλου p Датчик p за диф. налягане p/ presostat diferenţial / Nyomáskülönbség-ellenőrző műszer / ιαφορικός αισθητήρας πίεσης e e e Сигнал за разединяване / semnal de declanşare / Elengedési jel / Σήµα κύκλου Регулатор / regulator / Szabályozó / Ρυθµιστής Двигател на помпа / motopomp / Szivattyúmotor / Ηλεκτροκίνητος συµπιεστής Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Βαλβίδα συµπιεστή "ПЛЪТЕН" - "ETNS" - "tömített" - "Επιτυχές" "ПЛЪТЕН" - "ETNS" - "tömített" - "Eπιτυχές" V изп/test/teszt/ οκιµής = 0, l V изп/test/teszt/ οκιµής = 4,0 l "НЕПЛЪТЕН" - "NEETNS" - "tömítetlen" - "Μη επιτυχές" Регулатор / regulator / Szabályozó / Ρυθµιστής Двигател на помпа / motopomp / Szivattyúmotor / Ηλεκτροκίνητος συµπιεστής Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Βαλβίδα συµπιεστή Датчик за диф. налягане / presostat diferenţial / Nyomáskülönbség-ellenőrző műszer / ιαφορικός αισθητήρας πίεσης Сигнал за разединяване / semnal de declanşare / Elengedési jel / Σήµα κύκλου Сигнал за неизправност / Semnal avarie / Zavarjel / Σήµα σφάλµατος t изп/test/teszt/δοκιµής [s] 6 16

7 Монтиране на върху DMV-.../11 MB-...D(LE) MB-...ZRD(LE) MB-...VEF Montarea automatului : DMV-.../11 MB-...D(LE) MB-...ZRD (LE) MB-...VEF szerelése a DMV- /11 MB - D(LE) MB - ZRD(LE) MB- VEF Εγκατάσταση του στα: DMV - /11 MΒ - D(LE) MΒ - ZRD(LE) MΒ - VEF 1. Затворете подаването на газ. 2. Прекъснете захранването с напрежение.. Снемете винтови пробки 1, 2, фиг Поставете във упл. пръстени (10, х 2,2) (виж Фиг. 2).. Завийте винтове, 4,, 6 (М4 х 16) (виж Фиг. ). Използвайте само винтове с метр. резба при повторно сглобяване (модифициране, ремонт). 6. При завършване на работа изпълнете изпитвания за утечки и функционалност. 1. Întreruţi alimentarea cu gaz. 2. Întreruţi alimentarea cu curent.. Scoateţi dopurile filetate 1 şi 2, vezi fig Introduceţi inelele de etanşare (10, x 2,2) în aratul VPS 04, vezi fig. 2.. Strângeţi şuruburile, 4,, 6 (M4 x 16), vezi fig. În cazul unor frecvente lucrări de montare/demontare (reraţii, reechire) folosiţi numai şuruburi cu filet metric 6. Efectuaţi în final controlul de etanşeitate şi testul funcţional. 1. Meg kell szakítani a gázellátást. 2. Meg kell szakítani az áramellátást.. El kell távolítani a zárócsavarokat (1 és 2), 1. kép 4. Be kell helyezni a tömítőgyűrűket (10, x 2,2) a -be, 2. kép. Be kell csavarni a M4 x 16 -os csavarokat (, 4,, 6 ),. kép Újbóli szerelés esetén (átszerelés, javítás) csak metrikus menetű csavarokat kell használni! 6. munkák befejezése után el kell végezni a tömítettségi és működési próbát. 1. ιακόψτε την παροχή αερίου. 2. ιακόψτε την παροχή ηλεκτρισµού.. Αποσυνδέστε τα βιδωτά βύσµατα 1, 2, σχ Εισαγάγετε δακτυλίους φραγής (10, x 2,2) στο (σχ. 2).. Σφίξτε τις βίδες, 4,, 6 (Μ4 x 16) (σχ. ). Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ξανανοίξει (µετατροπή, επισκευή) χρησιµοποιήστε αποκλειστικά µετρικές βίδες. 6. Ελέγξτε για διαρροές και καλή λειτουργία µετά την εγκατάσταση. 1 2 MB- D(LE) MB- ZRD(LE) DMV- D(LE) 0/11-12/11 DMV- D(LE) 040/11-100/

8 Електрическо свързване S01 S01 е свързан в серия между темп. регулатор и кутията за управление през 7-щифтов щепселен щекер.присвояването на щифтовете на щекера между горелката и котела е специфицирано в DIN За присвояване на контактите се обърнете към кабелната схема. Ако генераторът на топлина е свързан според DIN 4791, за ел. свързване не се изисква никакво пресвързване на котела или горелката. Свържете щекера на горелката към подвижния щекер на S01. Свържете щекера на S01 към подвижния щекер на генератора на топлина. F1 Предпазител F2 Датчик или ограничител F Регулатор H1 Сигнал за неизправност H2 Работен сигнал P1 Уред за отработени часове стъпало 1 S1 Превключвател X1B Щекер, женски X1S Щекер, мъжки Racord electric S01 S01 se va conecta în serie între regulatorul de temratură şi automatul de ardere cu ajutorul unui conector cu 7 poli. Schema de alocare a pinilor fişei dintre arzător şi cazan corespunde DIN Pentru modul de alocare a contactelor vezi planul de cablaj. În cazul cablării generatorului de căldură conf. normei DIN 4791 nu este necesară modificarea cablajului ntru legarea la reţea a cazanului şi arzătorului. Conectaţi la priza arzătorului fişa mobilă a aratului S01. Conectaţi la priza aratului S01 fişa mobilă a cazanului de încălzit. F1 Siguranţă fuzibilă F2 Senzor sau limitator F Regulator H1 Semnal avarie H2 Semnal în funcţiune P1 Contor ore de funcţionare Treapta 1 S1 Comutator X1B Priză X1S Fişă Villamos csatlakozás S01 S01 sorozatban a hőfokszabályozó és a tüzelőautomata között egy 7 pólusú dugaszos csatlakozón keresztül kerül csatlakoztatásra. dugós csatlakozónak az égő(fej) és a kazán közötti lefoglalása a DIN 4791 szerint történik. kontaktuslefoglalást lásd a bekötési vázlaton. Ha a hőtermelő a DIN 4791 szerint van vezetékezve, akkor a villamos csatlakoztatásnál nincs szükség a kazán- ill. égőoldali átvezetékelésre. z égő hüvelyrész a S01-nek az úszó dugós csatlakozójára van csatlakoztatva. S01-nek a hüvelyrésze a hőtermelő úszó dugós csatlakozójára van csatlakoztatva. F1 Biztosíték F2 Ellenőrző műszer (őr) ill. behatároló F Szabályozó H1 Zavarjel H2 Működésjel P1 Üzemóra-számláló, 1. fokozat S1 Kapcsoló X1B Dugaszos csatlakozás / kapcsolóhüvely X1S Dugaszos csatlakozás / dugós csatlakozó S01 Ηλεκτρική συνδεσµολογία Το συνδέεται εν σειρά µεταξύ του θερµοστάτη και του κιβωτίου ελέγχου µέσω ενός βύσµατος 7 επαφών. Η αντιστοιχία επαφών του καυστήρα και του βραστήρα ακολουθεί τις προδιαγραφές DIN 4791, βλέπε σχεδιάγραµµα. Αν ο βραστήρας ακολουθεί τις προδιαγραφές DIN 4791 δεν χρειάζεται νέα καλωδίωση για τη σύνδεση του καυστήρα µε τον βραστήρα. Η θηλυκή υποδοχή βύσµατος του καυστήρα συνδέεται µε το αρσενικό βύσµα καλωδίου του S01. Η θηλυκή υποδοχή βύσµατος του VPS 04 S01 συνδέεται µε το αρσενικό βύσµα καλωδίου του βραστήρα. F1 Ασφάλεια F2 Πιεσοστάτης ή περιοριστής F Ρυθµιστής H1 Ενδεικτικό σφάλµατος H2 Ενδεικτικό λειτουργίας P1 Μετρητής ωρών λειτουργίας επίπεδο 1 S1 ιακόπτης X1B Θηλυκή υποδοχή βύσµατος X1S Αρσενικό βύσµα καλωδίου Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Hλεκτροµαγνητική βαλβίδα Работа на горелка / rzător în funcţiune / Égő, működés / Λειτουργία καυστήρος Неизправност /varie / Zavar / Σφάλµα Управляващ контур / Buclă de reglaj / Szabályozólánc / Βρόγχος ελέγχου N Pe L Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος Горелка, женски / rztor / Ég / Kαυστήρας (X 1B) Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου (подвижен / mobil / úszó / κινητό) (X 1S) Заменяеми предпазители Siguranţă fuzibilă înlocuibilă Cserélhető biztosíték Αντικαθιστώµενη ασφάλεια T 6, L 20 V (IEC 127-2/III) D X 20 Работа în funcţiune Működés Αύξηση πίεσης V P Линия за управление / Circuit de comand / Vezérlésvezeték / Γραµµή ελέγχου 7 x 1 S01 вътрешен / intern belső / εσωτερικά Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος (изпитва телен / fix / Fix / σταθερή) (X 1B) Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου Генератор на топлина / Generator de căldură / Hőtermelő / Θερµαντήρας (X 1S) h P1 H2 H1 S P F S P F2 S1 F1 Електрическо свързване S01 SSM Групова аларма за неизправност Ел. свързване на S01 SSM е изпълнено по същия начин както при S01. Racord electric S01 SSM Semnal colectiv de avarie Racordarea electrică a aratului S01 SSM se realizează ca la S01. Villamos csatlakozás S01 SSM Összegezett zavarjelzés 01. sorozatú SSM villamos csatlakoztatása ugyanúgy történik, mint a VPS 04 S01-nél. S01 SSM Ηλεκτρική συνδεσµολογία Οµαδική σηµατοδότηση σφαλµάτων Η ηλεκτρική συνδεσµολογία του S01 SSM γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως στο S01. Допълнителни характеристики на превключване на S01 SSM Ако изпитвания маршрут е неплътен, VPS превключва към неизправност. Едно доп. реле във VPS прекъсва линията за неизправност на горелката S между горелката и генератора на топлина. В същото време се подава напрежение от генератора на топлина към линията S и светодиода Н1 светва. Caracteristica suplimentară a racordului electric a S01 SSM Dacă secţiunea de control este neetanşă VPS trece regim de avarie. Un releu suplimentar aflat în VPS întreru circuitul de avarie al arzătorului S porţiunea dintre arzător şi cazanul de încălzit. Concomitent se alimentează cu curent circuitul S de la cazanul de încălzit, aprinzânduse lam H1. S01 SSM kiegészítő kapcsolási jellege Ha a vizsgálandó szakasz tömítetlen, akkor a VPS zavarjelre kapcsol. Egy pótlólagos relé a VPS-ben megszakítja az égő és a hőtermelő között a S égőzavar-vezetéket. Egyúttal feszültséget kap a S-vezeték a hőtermelőtől, s világít a H1 jelzőlám. Συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά συνδεσµολογίας του S01 SSM. Αν το υπό δοκιµή τµήµα βγάλει κατά τον έλεγχο την ένδειξη "µη επιτυχές", το VPS δίνει έξοδο σφάλµατος. Ένας πρόσθετος ηλεκτρονόµος στο VPS διακόπτει τη γραµµή σφάλµατος S µεταξύ του καυστήρος και της γεννήτριας θερµότητας. Ταυτόχρονα εφαρµόζεται στη γραµµή S µία τάση από την γεννήτρια θερµότητας και ανάβει το φωτάκι Η1 Работа în funcţiune Működés Αύξηση πίεσης Заменяеми предпазители Siguranţă fuzibilă înlocuibilă Cserélhető biztosíték Αντικαθιστώµενη ασφάλεια T 6, L 20 V (IEC 127-2/III) D X V P Линия за управление / Circuit de comand / Vezérlésvezeték / Γραµµή ελέγχουου 7 x 1 Неизправност varie Zavar Σφάλµα Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου (подвижен / mobil / úszó / κινητό) (X 1S) S01 SSM вътрешен, intern, belső, εσωτερικά Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος (изпитва телен / fix / Fix / σταθερή) (X 1B) 8 16

9 Електрическо свързване S02 S02 е свързан в серия между темп. регулатор и кутията за управление през 7-щифтов щепселен щекер. Свържете щекера на котела към щекерния цокъл на. За присвояването на контактите на щекера на и на щекера на генератора на топлина се обърнете към каб. схема. Възможност за превключване: Никаква изолация между веригата на опер. напрежение и управл. верига. Racord electric S02 se va conecta în serie între regulatorul de temratură şi automatul de ardere, cu ajutorul unui conector cu 7 poli. Fişa cazanului se introduce în priza aratului. Pentru modul de alocare a pinilor prizei şi a fişei cazanului de încălzit vezi schema de cablaj. Caracteristică de cablaj: circuitul de alimentare şi cel de comandă nu sunt serate. Villamos csatlakozás S02 S02 sorozatban a hőfokszabályozó és a tüzelőautomata között egy 7 pólusú dugaszos csatlakozón keresztül kerül csatlakoztatásra. kazán dugós csatlakozója a -nek a hüvelyrészébe dugódik be. hüvelyrészének és a hőtermelő dugós csatlakozójának a kontaktuslefoglalását lásd a bekötési vázlaton. Kapcsolási jelleg: nincs megszakítás az üzemifeszültségáramkör és vezérlőáramkör között. S02 Ηλεκτρική συνδεσµολογία Το συνδέεται εν σειρά µεταξύ του θερµοστάτη και του κιβωτίου ελέγχου µέσω ενός βύσµατος 7 επαφών. Συνδέστε το βύσµα του βραστήρα στην θηλυκή υποδοχή βύσµατος του. Για αντιστοιχία επαφών της υποδοχής του και βύσµατος της γεννήτριας θερµότητας, αναφερθείτε στο διάγραµµα συνδεσµολογίας. Χαρακτηριστικό συνδεσµολογίας: εν υπάρχει αποµόνωση µεταξύ της τάσης τροφοδοσίας και του κυκλώµατος ελέγχου. вътрешен intern belső εσωτερικά щифтова част на куплунга Stecherul Dugaszrész Τµήµα φις неуплътнен/ neetanş/ szivárgós/ µη στεγανό T7:авария/varie/Zavar/Βλάβη T6: експлоатация/funcţionare/ Üzem/Λειτουργία уплътнен/ etanş/ tömített/ στεγανό сменяем предпазител: Siguranţă schimbabilă: Cserélhető biztosíték: Ανταλλάξιµη ασφάλεια: T 6, L 20 V IEC 127-2/III (DIN 41662) D x 20 вътрешен intern belső εσωτερικά щифтова част на куплунга Stecherul Dugaszrész Τµήµα φις неуплътнен/ neetanş/ szivárgós/ µη στεγανό T7:авария/varie/Zavar/Βλάβη T6: експлоатация/funcţionare/ Üzem/Λειτουργία уплътнен/ etanş/ tömített/ στεγανό сменяем предпазител: Siguranţă schimbabilă: Cserélhető biztosíték: Ανταλλάξιµη ασφάλεια: T 6, L 20 V IEC 127-2/III (DIN 41662) D x 20 Електрическо свързване S0 Ел. свързване на S0 е изпълнено по същия начин както при S01 (виж вляво). Допълнителни възможности за превключване на S0 Ако при S е налице сигнал за неизправност (неизправност на горелка), веригата на регулатора е шунтирана през доп. реле във S0 откъм страната на горелката. В същото време опер. напрежение на S0 се прекъсва. След елиминиране повредата на горелката системата за изпитване на вентили може отново да се стартира, вижте прилежащата схема на свързване. Свържете само постъпващия сигнал за неизправност на възпламенителя от управлението на горелката към канал S. Ако това не се съблюдава, може да произтече щета или травма. Следователно, придържайте се към инструкциите. Racord electric S0 Racordarea electrică a aratului VPS 04 S0 se realizează ca la S01. (vezi gina din stânga) Caracteristica suplimentară a cablajului S0 În cazul în care în S are un semnal de avarie (avarie arzător) un releu suplimentar aflat în S0 şuntează bucla de reglaj din dreptul arzătorului, întrerupând în acelaşi timp alimentarea VPS S0. După ce a fost remediată defecţiunea apărută în arzător are loc o nouă declanşare a sistemului de control etanşeitate ventile - vezi schema de conexiuni alăturată. La borna S nu se va conecta decât semnalul de avarie venit de la automatul de ardere al arzătorului. Neresctarea acestei reguli poate provoca daune umane şi materiale. Resctaţi obligatoriu aceste instrucţiuni! Управляващ контур / Buclă de reglaj / Szabályozólánc / Βρόγχος ελέγχου N Pe L Villamos csatlakozás S0 S0 villamos csatlakozása ugyanúgy történik, mint a S01- nél (lásd a bal oldalon). S0 kiegészítő kapcsolási jellege Ha érkezett zavarjel az S-ra (égőzavar), akkor a S0-ben egy pótlólagos relé által a VPS S0 üzemi feszültségének az egyidejű megszakítása mellett az égőoldali szabályozólánc áthidalódik. z égőzavar elhárítása után a szelepvizsgáló rendszer egy újból történő elindítása következik - lásd az alábbi bekötési vázlatot. S csatlakozóra kizárólag csak az égő tüzelőautomatájától érkező zavarjelzést szabad csatlakoztatni. Figyelembe nem vétel esetén személyi vagy járulékos dologi-károk keletkezhetnek, ezért az utasítást feltétlenül be kell tartani. Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Hλεκτροµαγνητική βαλβίδα Работа на горелка / rzător în funcţiune / Égő, működés / Λειτουργία καυστήρος Неизправност /varie / Zavar / Σφάλµα S0 Ηλεκτρική συνδεσµολογία Η ηλεκτρική συνδεσµολογία του S0 γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως στο S01. (βλέπε αριστερά) Συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά συνδεσµολογίας του S0. Αν παρουσιαστεί σήµα σφάλµατος στο S (σφάλµα καυστήρος) ένας πρόσθετος ηλεκτρονόµος στο S0 γεφυρώνει την αλυσίδα ελέγχου από την πλευρά του καυστήρα. Ταυτόχρονα διακόπτεται η τάση λειτουργίας του S0. Μετά από την αποκατάσταση της βλάβης στον καυστήρα, µπορούµε να επανεκκινήσουµε το σύστηµα ελέγχου βαλβίδας. Αναφερθείτε στο κατωτέρω διάγραµµα. Στη σύνδεση S επιτρέπεται να συνδεθεί µόνο το σήµα σφάλµατος που προέρχεται από τον αυτόµατο ανάφλεξης του καυστήρα. Σε περίπτωση καταπάτησης µπορεί να προκληθούν ανθρώπινες βλάβες και υλικές ζηµίες. Eποµένως, πρέπει να τηρήσετε οπωσδήποτε τις οδηγίες Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος Горелка, женски / rztor / Ég / Kαυστήρας (X 1B) Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου (подвижен / mobil / úszó / κινητό) (X 1S) Линия за управление / Circuit de comand / Vezérlésvezeték / Γραµµή ελέγχου 7 x 1 Работа în funcţiune Működés Αύξηση πίεσης P S0 вътрешен / intern belső / εσωτερικά 9 16 Заменяеми предпазители Siguranţă fuzibilă înlocuibilă Cserélhető biztosíték Αντικαθιστώµενη ασφάλεια T 6, L 20 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662) D X h P1 H2 H1 S P F F1 S1 S P F2 Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος (изпитва телен / fix / Fix / σταθερή) (X 1B) Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου Генератор на топлина / Generator de căldură / Hőtermelő / Θερµαντήρας (X 1S)

10 Електрическо свързване S04 Кабелна втулка PG 1, и свързване към клемни винтове под капака в корпуса (виж Pазмери на, стр.1). Racord electric S04 Mufa de trecere PG 1, µi racordul la bornele cu şurub se află sub cacul carcasei, vezi cap. Dimensiuni S04, g. 1. Villamos csatlakozás S04 PG 1, kábelátvezetés és a csatlakozás a csavarkapcsokra a szekrény fedele alatt található, lásd a 1. oldalon a Méretek / S04 - fejezetet. S04 Ηλεκτρική συνδεσµολογία ιοχετεύστε το καλώδιο ΡG 1, µέσω του στυπιοθλίπτη και σφίξτε το. Συνδέστε το στην κλέµα που βρίσκεται κάτω από το καπάκι. Βλέπε " S04, ιαστάσεις σελ. 1. Безпотенциалният сигнал от панела за управление трябва да бъде използван само за сигнализиране, не за разединяване на горелката! вътрешен intern belső εσωτερικά Semnalul fără potenţial al punctului de control se va folosi numai ntru semnalizare şi nu şi ntru declanşarea arzătorului! potenciálmentes várakozás-vezérlőjelet csak a jelzéshez szabad használni, de nem az égő-elengedéshez! Το άνευ αναφοράς δυναµικού σήµα του πίνακα ελέγχου πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για σηµατοδότηση και όχι για απεµπλοκή καυστήρος! авариен сигнал без потенциал/ Semnal de avarie fără potenţial/potenciálmentes zavarójel/ Σήµα βλάβης ελεύθερο δυναµικού (сигнал на контролния пулт за управление / Semnal de aşteptare / Vezérlő várójel/σήµα αγωγού αναµονής) неуплътнен/ neetanş/ szivárgós/ µη στεγανό уплътнен/ etanş/ tömített/ στεγανό разрешаващ сигнал/ Semnal de declanşare/ Engedélyező jel/ Σήµα ενεργοποίησης 6 работно напрежение / Tensiune de funcţionare/ Üzemi feszültség / Τάση λειτουργίας 7 нулев проводник/ Conductor de nul/ Nullavezető/ Ουδέτερος αγωγός 8 заземяване/ Legătura la pământ/ Földelés/ Γη Електрическо свързване S0 Кабелна втулка PG 1, и свързване към клемни винтове под капака в корпуса (виж Pазмери на S04, стр.1). Racord electric S0 Mufa de trecere PG 1, µi racordul la bornele cu şurub se află sub cacul carcasei, vezi cap. Dimensiuni VPS 04 S04, g. 1. Villamos csatlakozás S0 PG 1, kábelátvezetés és a csatlakozás a csavarkapcsokra a szekrény fedele alatt található, lásd a 1. oldalon a Méretek / S04 - fejezetet. S0 Ηλεκτρική συνδεσµολογία ιοχετεύστε το καλώδιο ΡG 1, µέσω του στυπιοθλίπτη και σφίξτε το. Συνδέστε το στην κλέµα που βρίσκεται κάτω από το καπάκι. Βλέπε " S04, ιαστάσεις σελ. 1. Обхват на работното напрежение =(DС) 20 D - 0 D Проверете пусковия ток на двигателя. Gamă tensiuni de alimentare = (DC) 20 V - 0 V tenţie la curentul de demarare al motorului! Üzemifeszültség-tartomány =(DC) 20 V - 0 V Ügyelni kell a motorindító-áramra! Περιοχή τάσης λειτουργίας = (DC) 20 V - 0 V Ελέγξτε το αρχικό ρεύµα εκκίνησης του κινητήρα. вътрешен intern belső εσωτερικά неуплътнен/ neetanş/ szivárgós/ µη στεγανό уплътнен/ etanş/ tömített/ στεγανό S авариен сигнал/ Semnal de avarie/ Zavarójel/ Σήµα βλάβης B разрешаващ сигнал/ Semnal de declanşare/ Engedélyező jel/ Σήµα ενεργοποίησης 10 16

11 Регулировка Не е необходимо да се настройва на място. Reglaje Nu este necesară reglarea suplimentară a aratului. Beállítás Nincs szükséges a helyszínen történő beállítására. Ρύθµιση Το δε χρειάζεται επί τόπου ρύθµιση. Функционално изпитване Чрез отваряне на изп.винтова пробка в изп. цокъл р 2 (р а ) по време на времето за изпитване (време на помпене) може да се симулират утечки и може да бъде изпитано функционирането. Controlul funcţional Prin deschiderea dopului filetat de la priza de presiune (p a ) se poate simula ariţia unei neetanşeităţi în sistem şi deci verifica modul de funcţionare alaratului. Működésellenőrzés zárócsavarnak a mérőcsonkon (p a ) a vizsgálati idő (szivattyúzási idő) alatt való meglazítása által egy tömítetlenség szimulálható és ezáltal ellenőrizhető a működés. οκιµή λειτουργίας Προκαλέστε τεχνητή διαρροή ανοίγοντας το πώµα (p a ) στο βύσµα πίεσης κατά τη διάρκεια της δοκιµής (χρόνος συµπίεσης). Ако в котела е инсталиран изпуск. клапан, той трябва да бъде оставен отворен по време при стартирането на изпитването. Dacă în cazan a fost montată o clată de evacuare gaze arse aceasta trebuie deschisă înainte de încerea testului. Ha a kazánba be lett szerelve egy füstgáz-szelep, akkor ennek a vizsgálat megkezdésekor nyitva kell lenni. Αν υπάρχει βαλβίδα εκτόνωσης αερίου στον βραστήρα, πρέπει να αφεθεί ανοιχτή από την αρχή της δοκιµής. За да се избегнат проблеми с функционирането и с утечките, препоръчваме използването на електромагнитни вентили както е специфицирано в EN 161 клас А и клас В. Pentru a evita ariţia unor erori funcţionale sau a neetanşeităţilor vă recomandăm utilizarea unor ventile electromagnetice corespunzătoare normei EN 161 Clasa şi B. Működési és tömítettségi problémák elkerülése érdekében ajánljuk az EN 161. és B. osztály szerinti mágnesszelek alkalmazását. Για την αποφυγή προβληµάτων λειτουργίας και διαρροών, συνιστούµε τη χρήση ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων κατά τις προδιαγραφές ΕΝ 161 τάξη Α και τάξη Β. Честотни преобразуватели с недостатъчно екраниране могат да причинят неизправности във VPS като резултат от смущения в ел. мрежа. Уверете се че оборудването е осигурено с достатъчно екраниране на ел. мрежа. Convertizoarele de frecvenţă insuficient ecranate pot conduce la defectarea aratului VPS datorită raziţilor din reţea! Ecranaţi corespunzător echimentele din reţea! nem kielégítően leárnyékolt frekvenciaátalakítók hálózati tisztátlanságok miatt zavarokhoz vezethetnek a VPS-ben! Mindenképn gondoskodni kell a kielégítő hálózati árnyékolásról! Μεταλλάκτες συχνότητας (ινβέρτερς) χωρίς ικανή ηλεκτροµαγνητική θωράκιση δυνατόν να προκαλέσουν ανωµαλίες στο VPS εξ αιτίας παρεµβολών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Използване на при единични вентили DUNGS. Определяне на изп. обем. Utilizarea automatului ventilele simple marca DUNGS. Determinarea volumului de control alkalmazása a DUNGS egyedi szelekhez. tesztvolumen meghatározása. Εφαρµογή του σε βαλβίδες DUNGS ενός σταδίου. Καθορισµός του υπό δοκιµασία όγκου. Когато монтирате върху ед. вентили R/2 - Rp 2, необходим е адап. комплект, Поръчка Se recomandă folosirea setului de adaptoare sciale (cod articol 20 60) în vederea montării ventilele simple R/2 - R. -nek a R/2 - R egyedi szelekre szereléséhez a rendelési számú adapter-készletre van szükség. Για την εγκατάσταση του σε βαλβίδες R/2 - R ενός σταδίου, απαιτείται σετ προσαρµογής. Κωδικός αρ Когато монтирате върху ед. вентили ВТ 40 - ВТ 80, необходим е адап. комплект, Поръчка Se recomandă folosirea setului de adaptoare sciale (cod articol 2 740) în vederea montării ventilele simple DN 40 - DN 80. -nek a DN 40 - DN 80 egyedi szelekre szereléséhez a rendelési számú adapter-készlet szükséges. Για την εγκατάσταση του σε βαλβίδες DN 40 - DN 80 ενός σταδίου, απαιτείται σετ προσαρµογής. Κωδικός αρ Определяне на изп. обем М изп 1. Определете обема на изхода от. За R/2 - DN 80 се отнесете към таблицата. 2. Определете обема на входа на. За R/2 - DN 80 се отнесете към таблицата.. Определете обема на межд. тръбна част. За R/2 - DN 80 се отнесете към таблицата. 4. V изп = Обем вентил 1 Обем междинна тръбна част Обем вентил 2 Determinarea volumului de control V test 1. Determinaţi volumul cotă ieşire. Pentru R/2 - DN 80 vezi tabel. 2. Determinaţi volumul cotă ieşire Pentru R/2 - DN 80 vezi tabel.. Determinaţi volumul conductei de legătură. Pentru R/2 - DN 80 vezi tabel. 4. V test = Volum ventil 1 Volum conductă legătură Volum ventil 2 tesztvolumen V teszt meghatározása. 1. kimenetoldali volumenének a meghatározása. R/2 - DN 80 -hoz lásd a táblázatot. 2. bemenetoldali volumenének a meghatározása. R/2 - DN 80 -hoz lásd a táblázatot.. közbenső csődarab () volumenének a meghatározása. R/2 - DN 80 -hoz lásd a táblázatot. 4. V teszt = Volumen szele Volumen közb.csődarab Volumen szele Καθορισµός του υπό δοκιµασία όγκου V δοκιµή 1. Καθορίστε τον όγκο εξαγωγής. Για R/2 - DN 80, αναφερθείτε στον πίνακα. 2. Καθορίστε τον όγκο εισαγωγής. Για R/2 - DN 80, αναφερθείτε στον πίνακα.. Καθορίστε τον όγκο του ενδιάµεσου σωλήνα τµήµατος. Για Rp 1/2 - DN 80, αναφερθείτε στον πίνακα. 4. V δοκιµής = Όγκος βαλβίδα 1 Όγκος ενδιάµεσου τµήµατος σωλήνα Όγκος βαλβίδα Определяне изп. обем V изп Determinarea volumului de control V test tesztvolumen V teszt meghatározása. Καθορισµός του υπό δοκιµασία όγκου V δοκιµής L [m] 1 2 dapter Nr /2 740 Измерителна дюза / Priz de presiune Mércsonk / Bύ σµα µέτρησης Свързване / Racord Csatlakozás / Σύ νδεσµο ς 1 Обем изход / Volum cot ieire 2 volumen, kimenetoldali Όγκο / ς εξαγωγή 2 Обем вход / Volum cot intrare 1 volumen, bemenetoldali Όγκο / ς εισαγω γή Обем Межд. тръбна част Volum conductde legtur - Közbenscsdarab ( ) - volumen Όγκο ς ενδιάµεσο υ τµή µατο ς σω λή να -

12 Rp / DN Обем на вентил изход вход Volum ventil [I] cotă ieşire cotă intrare Szelep-volumen [l] kimenetoldali bemenetoldali Όγκος βαλβίδας [λίτρες] εξαγωγής εισαγωγής Изп. обем [литри] = Обем изход вход тръбопровод дължина на тръбата между отделните вентили L [m] Volum de control [I] = Volum Conductă cotă ieşire cotă intrare Lungime conductă între cele două ventile L [m] Tesztvolumen [l] = Volumen kimenetoldali bemenetoldali Csővezeték Csőhossz L [m] az egyedi szelek között Όγκος υπό δοκιµασία [λίτρες] = Όγκος εξαγωγής Γραµµή σωλήνος εισαγωγής Όγκος τµήµατος σωλήνα µεταξύ των δύο βαλβίδων L [m] 0, m 1,0 m 1, m 2,0 m Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp /8 0,01 l 0,06 l 0,11 l 0,16 l 0,21 l R/2 0,07 l 0,17 l 0,27 l 0,7 l 0,47 l Rp /4 (DN 20) 0,12 l 0,27 l 0,42 l 0,7 l 0,72 l R (DN 2) 0,20 l 0,4 l 0,70 l 0,9 l 1,20 l R 1/2 / DN 40 0,0 l 0,70 l 1,10 l 1, l 1,70 l 2,00 l 2,20 l 2,6 l 2,80 l,0 l R / DN 0 0,90 l 1,20 l 1,90 l 2,20 l 2,90 l,20 l,90 l 4,20 l 4,90 l,0 l DN 6 2,0 l,7 l,0 l 7,00 l 8,60 l DN 80,8 l 6, l 8,80 l 11,0 l 1,80 l DN 100 6, l 10, l 14,40 l 18,40 l, l DN 12 12,0 l 18,2 l 24, l 0,0 l 6,6 l DN 10 17, l 26, l,2 l 44,10 l 2,9 l DN ,0 l 61,7 l 77,4 l 9,10 l 108,9 l 0,1 l V prüf 4,0 l 1 l = 1 dm = 10 - m VPS 08 1, l V prüf 8,0 l VDK 0,4 l V prüf 20,0 l DSLC 1, l V prüf Изп. обем на ВГТПЫ съставни изп. механизми MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-... Volume de control ntru dispozitive de comandă multiple DUNGS: MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-... DUNGS többszörösen beállítható MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-... készülékek tesztvolumene Όγκος υπό δοκιµασία των πολλαπλών ρυθµιστών DUNGS ΜΒ-D, MB-ZR, MB-VEF, DMV-..., MBC-... Тип Tip Típus Τύπος Rp/DN Изп. обем Volum de control Tesztvolumen Όγκος υπό δοκιµασία [l] Тип Tip Típus Τύπος Rp/DN Изп. обем Volum de control Tesztvolumen Όγκος υπό δοκιµασία [l] DMV-D(LE) 0/11 DMV-D(LE) 07/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-D(LE) 20/11 DMV-D(LE) 2/11 DMV-D(LE) 040/11 DMV-D(LE) 00/11 DMV-D(LE) 06/11 DMV-D(LE) 080/11 DMV-D(LE) 100/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-100-D DMV-...D (LE) -06/12 DMV-...D (LE) -080/12 DMV-...D (LE) -100/12 DMV-...D (LE) -12/12 Не надвишавайте макс. изп. обем от 4,0 литра! Rp /8 Rp /4 R 1/4 R R DN 40 DN 0 DN 6 DN 80 DN 100 DN 12 R DN 6 DN 80 DN 100 DN 12 0,0 l 0,10 l 0,24 l 0,24 l 0,44 l 0,8 l 0,9 l 0,69 l 1,47 l 2,28 l,6 l 0,44 l 1,47 l 2,28 l, l 6,00 l Nu depăşiţi niciodată volumul maxim de control de 4,0 l! MB-D(LE) 40 MB-D(LE) 40 MB-D(LE) 407 MB-D(LE) 410 MB-D(LE) 412 MB-D(LE) 41 MB-D(LE) 420 MB-ZRD(LE) 40 MB-ZRD(LE) 407 MB-ZRD(LE) 410 MB-ZRD(LE) 412 MB-ZRD(LE) 41 MB-ZRD(LE) 420 MB-VEF 407 MB-VEF 412 MB-VEF 41 MB-VEF 420 MB-VEF 42 MBC 00 MBC 700 MBC1200 MBC 1900 MBC 100 MBC 000 MBC 7000 Nem szabad a max. 4, 0 l tesztvolument túllépni! Rp /8 R/2 Rp /4 R R 1/4 R 1/2 R R/2 Rp /4 R R 1/4 R 1/2 R Rp /4 R 1/4 R 1/2 R R Rp /4 R 1/4 R DN 6 DN 80 DN 100 DN 12 0,04 I 0,11 I 0,11 l 0, l 0, l 0,24 l 0,24 l 0,11 l 0,11 l 0, l 0, I 0,24 l 0,24 l 0,11 I 0, l 0,24 l 0,24 l 0,44 l 0,0 l 0,0 l 0,10 l 1,47 l 2,28 l, l 6,00 l Μην υπερβαίνετε το µέγιστο όριο υπό δοκιµασία όγκου των 4ων λίτρων! 12 16

13 S01/S0 Размери / Dimensiuni / Méretek / ιαστάσεις [mm] 100 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Typo T 6, L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! Предпазител Siguranţă fuzibilă Biztosíték Ασφάλεια 100 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Typo T 6, L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! , 10 Предпазител Siguranţă fuzibilă Biztosíték Ασφάλεια Х1В цокъл за DIN 4791 Priz X1B conf. DIN 4791 Hüvely X1B (DIN 4791) Θηλυκή υποδοχή βύσµατος X1B προδιαγραφών DIN 4791 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeabl e Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeabl e Typ/Ty/Ty/Tipo T 6, L 20 Fusibile Vintegré dans la couvercle du boîtier interchangeable Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Typ/Ty/Ty/Tipo T 6, L 20 V Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! 100 S02 Размери / Dimensiuni / Méretek / ιαστάσεις [mm] , Предпазител Siguranţă fuzibilăпредпазител Biztosíték Siguranţă fuzibilă Ασφάλεια 100 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeabl e Fusibile integré dans la couvercle Biztosíték du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo Ασφάλεια T 6, L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! 147,7 72, Измерителна дюза, p a Измерителна дюза , Предпазител Siguranţă fuzibilă Biztosíték Ασφάλεια,7 72, Измерителна дюза, p a Измерителна дюза Störung 126, Dérangement Blocco Lockout Typ: VPS 0 4 Serie Betrieb Fonctionamento Funziamento Run 126, Ø 9 Спомагателен предпазител Siguranţă fuzibilă de rezervă Tartalék biztosíték Εφεδρική ασφάλεια Входен отвор за газ Входен отвор за газ Racord de aspiraţie Щекер (intrare X1S gaz) за Racord de aspiraţie (intrare gaz) Szívócsatlakozás DIN (gázbemenet) 4791 Szívócsatlakozás (gázbemenet). Εισαγωγή αερίου FiKĆ X 1S conf Εισαγωγή αερίου DIN 4791 Съединяване на налягане Dugós (във csatlakozó Съединяване на налягане (във веригата на тестер) веригата на тестер) Racord de presiune X1S (spre (DIN secţiunea 4791) Racord de presiune (spre secţiunea de control) de control) Nyomáscsatlakozás Αρσενικό (a vizsgálandó βύσµα Nyomáscsatlakozás (a vizsgálandó szakaszhoz) szakaszhoz) Σύνδεσµος πίεσης X1S (του προδιαγραφών Σύνδεσµος πίεσης (του κυκλώµατος δοκιµασίας) κυκλώµατος δοκιµασίας) DIN ,,7 72,7 72,7 72 рителна дюза p, p de presiuneизмерителна дюза p, p csonk Измерителна дюза α µέτρησης рителна дюза, p a de presiuneизмерителна дюза, p a csonk Измерителна дюза α µέτρησης 4, 1 4, 1 S04, S0 Размери / Dimensiuni / Méretek / ιαστάσεις [mm] 1 Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: VPS 0 4 Serie 0 2 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: VPS 0 4 Serie 0 2 Ø 9 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Спомагателен предпазител Siguranţă fuzibilă Спомагателен de rezervă предпазител Tartalék biztosítéksiguranţă fuzibilă de rezervă Спомагателен предпазител Εφεδρική ασφάλεια Tartalék biztosíték Siguranţă fuzibilă de rezervă Εφεδρική ασφάλεια Tartalék biztosíték Εφεδρική ασφάλεια Ø 9 Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: VPS 0 4 Serie 0 2 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Ø 9 Входен отвор за газ Racord de aspiraţie Входен (intrare отвор gaz) за газ Szívócsatlakozás Racord (gázbemenet) de aspiraţie (intrare Входен gaz) отвор за газ Εισαγωγή αερίουszívócsatlakozás (gázbemenet) Racord de aspiraţie (intrare ga Εισαγωγή αερίου Szívócsatlakozás (gázbemene Съединяване на налягане (във веригата на тестер) Εισαγωγή αερίου Racord de presiune Съединяване (spre secţiunea на налягане de control) (във веригата на тестер) Nyomáscsatlakozás Racord (a vizsgálandó de presiune szakaszhoz) (spre Съединяване secţiunea de на control) налягане (във ве Σύνδεσµος πίεσης Nyomáscsatlakozás (του κυκλώµατος δοκιµασίας) (a vizsgálandó Racord de presiune szakaszhoz) (spre secţ Σύνδεσµος πίεσης (του Nyomáscsatlakozás κυκλώµατος δοκιµασίας) (a vizsgála Σύνδεσµος πίεσης (του κυκλώ µολογία 26, Капак, ел. свързване Cac, racord electric Fedél, villamos csatlakozás Καπάκι, ηλεκτρική συνδεσµολογία Възможен доп. кабелен салник PG 11 Mufă suplimentară de trecere PG 11 (posibil) Pótlólag PG 11 kábelátvezetés lehetséges Θέση για (µελλοντικό) στυπιοθλίπτηκαλωδίου PG Предпазител Siguranţă fuzibilă Biztosíték Ασφάλεια Възможен доп. кабелен салник PG 11 Mufă suplimentară de trecere PG 11 (posibil) Pótlólag PG 11 kábelátvezetés lehetséges Θέση για (µελλοντικό) στυπιοθλίπτηκαλωδίου PG , Капак, ел. свързване Предпазител Cac, racord electric Siguranţă fuzibilă Fedél, villamos csatlakozás Biztosíték Καπάκι, ηλεκτρική συνδεσµολογία Ασφάλεια Възможен доп. кабелен салник PG 11 Mufă suplimentară de trecere PG 11 (posibil) Pótlólag PG 11 kábelátvezetés lehetséges Θέση για (µελλοντικό) στυπιοθλίπτηκαλωδίου PG Ø 9 chtung, Warning, ttention, ttentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Prima di apire l'arecchio togliere la corrente 1 16 Спомагателен Стандартен предпазител Siguranţă кабелен fuzibilă салник de rezervă Tartalék PG biztosíték 1, Εφεδρική Mufă ασφάλεια standard de trecere PG 1, Normálkivitel: PG 1, kábelátvezetés,7 Στυπιοθλίπτηςκαλωδίου 72 PG 1,, Измерителна дюза, p a Измерителна дюза 4, Стандартен кабелен салник PG 1, Mufă standard de trecere PG 1, Normálkivitel: PG 1, kábelátvezetés Στυπιοθλίπτηςκαλωδίου 1 PG 1, 4, Ø 9 Спомагателен предпазител Siguranţă fuzibilă de rezervă Tartalék biztosíték Εφεδρική ασφάλεια, Входен отвор за газ Измерителна дюза Racord de aspiraţie (intrare gaz) Szívócsatlakozás (gázbemenet) Εισαγωγή αερίου, p a Съединяване на налягане (във веригата на тестер) Измерителна дюза Racord de presiune (spre secţiunea de control) Nyomáscsatlakozás (a vizsgálandó szakaszhoz) Σύνδεσµος πίεσης (του κυκλώµατος δοκιµασίας) Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: Serie 04 Betrieb,7 Fonctionamento Funziamento Run 72 chtung, Warning, ttention, ttentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Prima di apire l'arecchio togliere la corrente 1 Входен отвор за газ Racord de aspiraţie (intrare gaz) Szívócsatlakozás (gázbemenet) Εισαγωγή αερίου Стандартен кабелен салник PG 1, Mufă standard de trecere PG 1, Normálkivitel: PG 1, kábelátvezetés Στυπιοθλίπτηςκαλωδίου PG 1, Съединяване на налягане (във веригата на тестер) Racord de presiune (spre secţiunea de control) Nyomáscsatlakozás (a vizsgálandó szakaszhoz) Σύνδεσµος πίεσης (του κυκλώµατος δοκιµασίας) 4,,7, Измерителна дюза, p a Измерителна дюза 72

14 Рез. части/ Принадлежности Piese de schimb/accesorii Tartalék alkatrészek / tartozékok Ανταλλακτικά / συµπληρώµατα Поръчка Cod articol Rendelési szám Κωδικός εξαρτήµατος Рез. части/ Принадлежности Piese de schimb/accesorii Tartalék alkatrészek / tartozékok Ανταλλακτικά / συµπληρώµατα Поръчка Cod articol Rendelési szám Κωδικός εξαρτήµατος Монтажен комплект Set de montaj Szerelő-készlet Σετ προσαρµογής 4 x M4 x 16 самоформиращ се autoformant/önformáló αυτοσχηµατιζόµενο 2 x О-пръстен/inel de etauşare/ O-gyűrű/Eλαστικός δακτύλιος 10, x 2,2 2 x Филтър/filtru/Szűrő /Φίλτρο 1 0 Стопяема вложка за предпазител ( x) Set siguranţe fuzibile ( x) Készülék-biztosítékbetét ( x) Ασφάλειες ( x) T 6, L 20 V (IEC 127-2/III) D x щифтов щекер, 2 кабелни входа свалено напрягане (за S02) Fişă, 7 poli, 2 intrări cabluri, cu dispozitiv de destindere (ntru S02) 7-pólusú dugós csatlakozó, 2 kábelbemenet huzalhúzáscsökkentővel (S02 számára) Βύσµα επταπολικό 2 εισόδων καλωδίου, µε κολάρο συγκράτησης (για S02) щифтов щекер, 4 кабелни входа с PG 11 (за S02) Fişă, 7 poli, 4 intrări cabluri, cu PG 11 (ntru S02) 7-pólusú dugós csatlakozó, 4 kábelbemenet PG 11-el (S02 számára) Βύσµα επταπολικό 4 εισόδων καλωδίου PG11 (για S02) щифтов щекер, 4 кабелни входа свалено напрягане (за S02) Fişă, 7 poli, 4 intrări cabluri, cu dispozitiv de destindere (ntru S02) 7-pólusú dugós csatlakozó, 4 kábelbemenet huzalhúzás-csökkentővel (S02 számára) Βύσµα επταπολικό 4 εισόδων καλωδίου, µε κολάρο συγκράτησης (για S02) адаптерен комплект Set adaptor dapter-készlet Σετ προσαρµογέα MV /, / R/2 - R адаптерен комплект Set adaptor dapter-készlet Σετ προσαρµογέα MV /, / DN 40 - DN резервен комплект VPS филтри Set auxiliar ntru filtru VPS VPS szűrő tartalékkészlet Σετ ανταλλακτικών φίλτρων VPS VDK 200 S02 адаптерен комплект Set adaptor dapter-készlet Σετ προσαρµογέα /VDK DN 40 - DN

15 Работата върху VPS 04 може да бъде изпълнявана само от специализиран персонал. Lucrările la automatul se vor efectua numai de către scialişti. Munkákat a -en csak a szakszemélyzet végezhet. Οποιαδήποτε εργασία στο να γίνεται µόνο από ειδικευµένο προσωπικό При системи с втечнен газ VPS 04 да не се използва под 0 C. Подходящ само за втечнен газ в газообразно състояние, втечнените въглеводороди разрушават уплътнителните материали. La instalaţii cu gaz lichid, nu trebuie folosit la temraturi sub 0 C. Se pretează numai ntru gaz lichid gazos; hidrocarburile lichide distrug materialul garniturilor. Cseppfolyós PB gáz üzemű berendezésekben ne üzemeltesse a -t 0 C alatt. Csak gáz halmazállapotú cseppfolyós gáz alkalmas, a cseppfolyós szénhidrogének tönkre teszik a tömítés anyagát. Σε εγκαταστάσεις υγραερίου δεν επιτρέπεται η λειτουργία της VPS 04 σε θερμοκρασίες κάτω από 0 C. Κατάλληλη αποκλειστικά για υγραέριο σε αέρια κατάσταση, υγροί υδατάνθρακες καταστρέφουν τα υλικά στεγανοποίησης. Защитавайте фланц. повърхностите. Затягайте винтовете на кръст. Монтирайте без деформация. Protejaţi suprafeţele de contact ale flanşelor. Strângeţi şuruburile în cruce! Montaţi aratul într-un loc ferit de solicitări mecanice. Védeni kell a karimafelületet. csavarokat keresztben kell meghúzni. Ügyelni kell a mechanikus szempontból feszültségmentes beszerelésre! Προστατεύετε τις επιφάνειες των φλαντζών. Σφίγγετε τις βίδες σταυρωτά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν προκληθεί µηχανικές τάσεις κατά την εγκατάσταση Не позволявайте никакъв пряк контакт между и втвърдена зидария, бетонни стени или подове. Este interzis contactul direct dintre piesele automatului şi elemente de zidărie, reţi din beton sau rdoseli încă neîntărite. Nincs megengedve a közvetlen érintkezés a ill. a kikeményedő falazat, a betonfal vagy a dlózat között. Να µην έρχεται το VPS 04 σε άµεση επαφή µε χτιστούς ή τσιµεντένιους τοίχους και πατώµατα Винаги използвайте нови уплътнения след демонтаж и монтаж на части. La înlocuirea pieselor folosiţi numai garnituri noi. z alkatrész-kiszerelés / - átszerelés után alapvetően új tömítéseket kell használni. Κατά την αλλαγή οποιουδήποτε εξαρτήµατος χρησιµοποιείτε πάντα καινούργιους ελαστικούς δακτυλίους και φλάντζες. Изпитване за утечка на тръбопровода: затворете сферичен кран преди арматурата. Verificarea etanşeităţii conductelor: închideţi robinetul cu bilă dinaintea armăturilor Csővezeték-tömítettségi vizsgálat esetén: el kell zárni a golyós csapot a szerelvények előtt. οκιµασία διαρροών σωληνώσεων: κλείστε τη βάνα σφαίρας που προηγείται της βαλβίδας. Safety first O.K. При завършване на работа върху, изпълнете изпитване за утечки и функционалност. La finalul lucrărilor executate la automatul VPS 04 efectuaţi controlul de etanşeitate şi testul funcţional. -en végzett munkák befejezése után: el kell végezni a tömítettségi és működési próbát. Μετά από κάθε εργασία επί του να το υποβάλετε σε δοκιµασία λειτουργίας και διαρροών. Никога не изпълнявайте работа ако е подадено захранване или налягане на газа. Никакъв открит пламък. Съблюдавайте обществените наредби. Nu lucraţi niciodată sub tensiune sau presiune. Evitaţi focul deschis. Resctaţi normele în vigoare. Nem szabad sohasem gáznyomás vagy feszültség alatt dolgozni. Kerülni kell a nyílt láng használatát. Be kell tartani a hivatalos előírásokat. Ποτέ µην εργάζεστε υπό ηλεκτρική τάση ή πίεση αερίου. Αποµακρύνετε οιαδήποτε εκτεθειµένη φλόγα. Ακολουθείτε τους κανονισµούς δηµόσιας ασφάλειας. Проверете пусковия ток на двигателя. tenţie la curentul de demarare al motorului! Ügyelni kell a motorindító-áramra! Ελέγξτε το αρχικό ρεύµα εκκίνησης του κινητήρα. Ако тези инструкции не се следват, резултатът може да бъде лична травма или повреда на собственост. Neresctarea prezentelor instrucţiuni poate provoca daune umane sau materiale. tudnivalók figyelembe nem vétele esetén személyi vagy járulékos dologikárok keletkezhetnek. Αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες, το αποτέλεσµα δυνατόν να είναι τραυµατισµός ή υλική ζηµία 1 16 Всички настройки и стойности на настройките трябва да се извършват само в съответствие с инструкцията за експлоатация на производителя на котела/горелката. Toate reglajele şi valorile de reglare vor fi efectuate în strictă conformitate cu instrucţiunile de exploatare a producătorului cazanului/arzătorului. Minden beállítást és beállítási értéket csak a kazán-/égő gyártójának üzemeltetési útmutatójának megfelelően lehet végrehajtani. Όλες οι ρυθμίσεις και τιμές ρύθμισης πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή του λέβητα και του καυστήρα.

16 Директивата касаеща напорните устройства (PED) и директивата за енергоемкостта на сгради (EPBD) изискват редовна проверка на отоплителните инсталации с цел да се осигури дългосрочно дългият им ресурс и да се намали натоварването на околната среда. Релевантните от гледна точка на безопасността компоненти е необходимо да се заменят за да се постигне желаният срок на годност. Това препоръчение важи само за отоплителните инсталации, не за приложенията на термопроцеса. DUNGS препоръчва замяна съгласно следната таблица: Pentru asigurarea eficienţei maxime termen lung, cât şi ntru micşorarea efectelor asupra mediului, normele privind aratele sub presiune (PED), resctiv normele privitoare la eficienţa energetică totală a clădirilor (EPBD) impun controlul regulat al instalaţiilor de încălzire. Este considerată drept necesitate schimbarea acelor componente care au un rol determinant în privinţa siguranţei, resctiv care au depăşit durata de utilizare. ceastă recomandare priveşte doar instalaţiile de încălzire şi nu modul de utilizare a proceselor termice. DUNGS recomandă schimbarea componentelor după următoarea tabelă: nyomástartó edényekre kiadott EU-irányelv (PED) és az épületek teljes energiahatékonyságára vonatkozó EU-irányelv (EPBD) megkövetelik a fűtőberendezések rendszeres felülvizsgálatát, a jó hatásfok és ezáltal a csekély környezetterhelés hosszútávú biztosítása érdekében. biztonsági szempontból lényeges alkatrészeket a használati időtartamuk elérése után ki kell cserélni. Ez az ajánlás csak a fűtőberendezésekree érvényes, az iri hőkezelő berendezésekre nem. DUNGS az alábbi táblázat alapján javasolja a csere elvégzését: Η οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED) και η οδηγία για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια (EPBD) απαιτούν τον τακτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων θέρμανσης για τη μακροχρόνια διασφάλιση υψηλής αποδοτικότητας και ελάχιστης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Επιβάλλεται η αντικατάσταση των σχετιζόμενων με την ασφάλεια εξαρτημάτων μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας χρήσης τους. Η σύσταση αυτή ισχύει αποκλειστικά για εγκαταστάσεις θέρμανσης και όχι για εφαρμογές θερμικής επεξεργασίας. Η DUNGS συνιστά την αντικατάσταση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Релевантен за безопасността компонент Componente având un rol determinnat în privinţa siguranţei Biztonsági szempontból lényeges alkatrészek Σχετιζόμενα με την ασφάλεια εξαρτήματα Системи за изпитване на клапана / Sistemele de verificare a ventilului Szelellenőrző-rendszer / Συστήματα ελέγχου βαλβίδων Управление и завод Sediul central µi uzina Igazgatás és üzem Εργοστάσιο και κεντρικά γραφεία Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr D-7660 Urbach, Germany Telefon 49 (0) Telefax 49 (0) РЕСУРС DUNGS препоръчва замяна след: DURTĂ DE UTILIZRE DUNGS recomandă înlocuirea, luând în considerare: HSZNÁLTI IDŐTRTM DUNGS a cserét a következők esetében javasolja: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Η DUNGS συνιστά την αντικατάσταση μετά από: Пощенски адрес dresa poµtalå Levelezési cím Ταχυδροµική διεύθυνση Съединителни цикли Ciclul de orare Kapcsolás Υστερήσεις EN норма Norma Szabvány Πρότυπο EN 164 Уред следящ налягането / Dispozitivul de control al presiunii / Nyomásőr / Ελεγκτής πίεσης N/ EN 184 Управление на отоплението с датчик за пламъка / Dispozitivul 10 години/ani/év/έτη de dozare a focului cu dispozitivul de control al flăcărilor / Tüzelési automatika lángőrrel EN 184 Μονάδα ελέγχου πυροδότησης με ανιχνευτή φλόγας Ултравиолетов датчик за пламъка / Senzorul de flăcări-uv / UV-lángérzékelő / Αισθητήρας φλόγας UV Регулатори на налягането на газа / Dispozitivul de reglare a presiunii gazului / Gáznyomás-szabályozó berendezések / Συσκευή ρύθμισης πίεσης αερίου Газов клапан без система за изпитване на клапана* Ventilul de gaz fără sistem de verificare a ventilului* Gázszelep szelellenőrző rendszer nélkül * Βαλβίδα αερίου χωρίς σύστημα ελέγχου βαλβίδας* Уред следящ миним. налягане на газа / Min. dispozitivul de control al presiunii gazului / Min. gáznyomás-őr / Ελεγκτής ελάχ. πίεσης αερίου Предохранителен отдухващ клапан / Ventilul de evacuare ntru siguranţă / Biztonsági gázlefúvó szelep / Ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας Системи за сместа газообразно гориво и въздух / Sistemele de legătură gaz-aer / Gáz-levegő kombinált rendszerek / Διασύνδεση αερίου-αέρα h Експлоатационни часове / Ore de funcţionare Üzemóra / Ώρες λειτουργίας 1 години/ani/év/έτη N/ 10 години/ani/év/έτη * Групи газове I, II, III / Familiile de gaz I, II, III N/ не може да се ползва / nu poate fi folosit Gázcsalád I, II, III / Οικογένειες αερίων I, II, III N/ nem lehet felhasználni / μη χρησιμοποιήσιμο в зависимост от размера depinde de dimensiune nagyságtól függő εξαρτάται από το μέγεθος EN 88 EN EN 126 EN 161 N/ IEN 164 N/ EN 88 EN 1482 N/ EN Запазваме си правото да правим изменения по пътя на техническото подобряване./sub rezerva unor modificåri tehnice ulterioare aduse ntru îmbunåtåøirea rformanøelor produsului. / műszaki haladást szolgáló változtatások joga fenntartva! / ιαφυλάττοµε το δικαίωµα µελλοντικών αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach D-7602 Schorndorf Internet

}-15 C +60 C. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация. Működési leírás és szerelési utasítás

}-15 C +60 C. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация. Működési leírás és szerelési utasítás Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T 6, A Betriebsanleitung beachten! Please comply with

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας και συναρμολόγησης. Instrucţiuni de utilizare şi montaj. Üzemeltetési - és szerelési útmutató

Εγχειρίδιο λειτουργίας και συναρμολόγησης. Instrucţiuni de utilizare şi montaj. Üzemeltetési - és szerelési útmutató BG RO H GR Инструкция за монтаж и експлоатация Instrucţiuni de utilizare şi montaj Üzemeltetési - és szerelési útmutató Εγχειρίδιο λειτουργίας και συναρμολόγησης Система за проверка на вентили Typ S03,

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare. GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Instrucøiuni de montaj μi exploatare. GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1/2 - Rp 1 1/4 Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης GasMultiBloc с двустъпално действие Тип MB-ZR (DLE)

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare

Instrucøiuni de montaj μi exploatare Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης Изпускателен вентил Отворен без напрежение Ventil electromagnetic

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare

Instrucøiuni de montaj μi exploatare BG RO H GR Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης Електромагнитен вентил с едностъпално действие

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare

Instrucøiuni de montaj μi exploatare Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης Двоен електромагнитен вентил Тип DMV-D.../11 Тип DMV-DLE.../11

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. Sistem de control etanµeitate pentru ventile Tip VDK 200 A S02 H 2

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. Sistem de control etanµeitate pentru ventile Tip VDK 200 A S02 H 2 BG RO H GR Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Системи за проверяване на вентили Тип VDK

Διαβάστε περισσότερα

GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1/2 - Rp 1 1/4

GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1/2 - Rp 1 1/4 BG RO H GR Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης GasMultiBloc с двустъпално действие Тип

Διαβάστε περισσότερα

RoHS. Működési leírás és szerelési utasítás. Инструкции за монтаж и експлоатация. Instrucøiuni de montaj µi exploatare

RoHS. Működési leírás és szerelési utasítás. Инструкции за монтаж и експлоатация. Instrucøiuni de montaj µi exploatare BG RO H GR Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίς κι συνρµολόγησης Комплект Klima KS...С, KS 600 A RoHS Set echipamente

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare. GasMultiBloc regim de funcøionare cu o singurå treaptå Tip MB-D (LE) B01 Diametre nominale Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Instrucøiuni de montaj μi exploatare. GasMultiBloc regim de funcøionare cu o singurå treaptå Tip MB-D (LE) B01 Diametre nominale Rp 1/2 - Rp 1 1/4 Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης GasMultiBloc с едностъпално действие Тип MB-D (LE)

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1 - Rp 2

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1 - Rp 2 Инструкции за монтаж и експлоатация GasMultiBloc с двустъпално действие Тип MB-ZR (DLE) B0 Номинални диаметри Rp - Rp Instrucøiuni de montaj µi exploatare GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare

Instrucøiuni de montaj μi exploatare Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης Електромагнитен вентил с едностъпално действие Тип

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare

Instrucøiuni de montaj µi exploatare BG RO H GR Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Диференциален пресостат за въздух, димни

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. GasMultiBloc regim de funcøionare cu o singurå treaptå Tip MB-D (LE) 403/053B01 Diametre nominale Rp 3/8-Rp 1/2

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. GasMultiBloc regim de funcøionare cu o singurå treaptå Tip MB-D (LE) 403/053B01 Diametre nominale Rp 3/8-Rp 1/2 Инструкции за монтаж и експлоатация GasMultiBloc с едностъпално действие Тип MB-D (LE) 403/053B0 Номинални диаметри Rp 3/8 - Rp / Instrucøiuni de montaj µi exploatare GasMultiBloc regim de funcøionare

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare

Instrucøiuni de montaj μi exploatare BG RO H GR Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης Пресостат за газ и въздух GW... A4, GW...

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare

Instrucøiuni de montaj μi exploatare Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτοwυργίας και συναρμολόγησης Двоен лектромагнитен вентил Тип DMV-D.../11 Тип DMV-DLE.../11

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare

Instrucøiuni de montaj μi exploatare Инструкция за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης Регулатор за налягане на газ Тип FRS Номинални диаметри

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare

Instrucøiuni de montaj µi exploatare Инструкции за монтаж и експлоатация Двоен лектромагнитен вентил pегулиране сотношение газ-въздух Тип MBC-...-VEF Номинални диаметри DN 65 - DN 00 Instrucøiuni de montaj µi exploatare Ventil electromagnetic

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare Regulator de presiune gaze

Instrucøiuni de montaj μi exploatare Regulator de presiune gaze Инструкция за монтаж и експлоатация Регулатор за налягане на газ Регулатор за нулево налягане Регулиране съотношение въздух / газ Пневматичен регулатор Тип FRNG Номинални диаметри R 3/8 - R DN 40 - DN

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare

Instrucøiuni de montaj µi exploatare Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Реле за газ под високо налягане и за въздушно налягане

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare

Instrucøiuni de montaj µi exploatare BG RO H GR Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Реле за газ под високо налягане и за въздушно

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Producator: BIANCHI F.LLI srl - Italia Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Model : Articol 447 / B de la ½ la 2 Cod Romstal: 40180447, 40184471, 40184472, 40184473, 40184474,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА 4. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не позволявайте вода да проникне до електрическата част на уреда, докато го почиствате! 5. Не използвайте абразивни предмети или разтворители!

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Έλεγχος στεγανότητας TC 1, TC 2, TC 3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 12.

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Έλεγχος στεγανότητας TC 1, TC 2, TC 3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 12. 205 Elster GmbH Edition 09.5 Μετάφραση από τα Γερμανικά D GB F L I E DK S P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Έλεγχος στεγανότητας TC,, TC Περιεχόμενα Έλεγχος στεγανότητας TC,, TC... Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare

Instrucøiuni de montaj µi exploatare Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Диференциален пресостат за въздух, димни и отпадъчни,

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! BG RO H GR Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Двоен лектромагнитен вентил с двустъпално

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare [A] съответствие съгласно 2011/65/ЕО Conform 2011/65/CE Megfelel a 2011/65/EK irányelvnek Σύμφωνα με 2011/65/ΕΚ

Instrucøiuni de montaj µi exploatare [A] съответствие съгласно 2011/65/ЕО Conform 2011/65/CE Megfelel a 2011/65/EK irányelvnek Σύμφωνα με 2011/65/ΕΚ Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Комплект Klima EN 1854 RoHS II Set echipamente pentru

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Έλεγχος 2 σημείων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο ηλεκτροκίνητος ενεργοποιητής EMV 110 με

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХКАМЕРНЬІЙ КОТЕЛ серия BURNiT CombiBurn DC A ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275

Κεφάλαιο 14. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275 Flamco Logafix Θερμοστατικές κεφαλές Logafix Κεφάλαιο 14 Διάφορα Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 273 Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275 SYR - Afriso Μειωτές πιέσεως Σελ. 276

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Senzori de temperatură de imersie

Senzori de temperatură de imersie 1 781 1781P01 Symaro Senzori de temperatură de imersie QAE21... Senzori pasivi pentru determinarea temperaturii apei în conducte sau vase. Utilizare Senzorii de temperatură de imersie QAE21 sunt destinaţi

Διαβάστε περισσότερα

BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM,

BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM, BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM, model SE-2, cu serpentina, confectionat din otel ST37-2, dublu emailat, termoizolat cu anod de protectie la coroziune, Putere termica absorbita:

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Unitate de comandă pentru verificările de etanşeitate în sistem Tip VPM-VC (Valve Check )

Unitate de comandă pentru verificările de etanşeitate în sistem Tip VPM-VC (Valve Check ) Инструкции за монтаж и експлоатация Контролер за системни проверки за херметичност Тип VPM-VC (Valve Check ) Instrucøiuni de montaj şi exploatare Unitate de comandă pentru verificările de etanşeitate în

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

FAST FI. Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 14 FI. Sumar:

FAST FI. Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 14 FI. Sumar: FAST 11-1 FI Boiler pe gaz cu coş de evacuare gaze arse Manual de instalare şi de utilizare Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 1 FI Fig. 1 13 1 2 Sumar: Pagina 1. Caracteristici dimensiuni...2 2. Condiţii

Διαβάστε περισσότερα

Installationsplan / Installation plan PW 6321 EL

Installationsplan / Installation plan PW 6321 EL Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. Presostat diferenøial pentru aer, fum µi gaze arse reglat din fabricaøie. = 10 kpa CO N

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. Presostat diferenøial pentru aer, fum µi gaze arse reglat din fabricaøie. = 10 kpa CO N CO N Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj µi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Диференциален пресостат за въздух, димен и отпадъчен

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIFIT -SC

Διόρθωση MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση MOVIFIT -SC Έκδοση 01/2011 17069807 / EL 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση Επισκόπηση 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD 3 035 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD Για συστήµατα θέρµανσης RDE101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο θέρµανσης ON/OFF Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα