}-15 C +60 C. Működési leírás és szerelési utasítás. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "}-15 C +60 C. Működési leírás és szerelési utasítás. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация"

Transcript

1 Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucţiuni de montaj şi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Системи проверяващи вентили Тип S01, 02, S0, S04, S0 Sistem de control etanşeitate ntru ventile Tip S01, 02, S0, S04, S0 típusú szelepvizsgáló rendszer S01, 02, S0, S04, S0 Σύστηµα δοκιµής βαλβίδας Τύπος S01, 02, S0, S04, S0 Инсталационно положение Poziţia de montaj Beépítési helyzet Επιλογή τοποθέτησης Макс. работно налягане Presiunea max. de lucru Max. üzemi nyomás Μέγ. πίεση λειτουργίας p max. = 00 mbar (0 kpa) Околна температура Temratura ambiantă Környezeti hőmérséklet Θερµοκρασία περιβάλλοντος ~(C) 0 Hz 20 V -1 C 70 C ~(C) 0 Hz 110 V ~(C) 60 Hz 120V ~(C) 60 Hz 0 V }-1 C 60 C ~(C) 0 Hz 240 V ~(DC) 24 V S01 S02 S0 S04 S0 според норма /conf. normei / szerint / προδιαγραφών EN 164 Температура на съхраняване Temratura de depozitare Tárolási hőmérséklet Θερµοκρασία αποθήκευσης 1 C 80 C U n ~(C) 20 V-1 % V6 % 0 Hz или/sau/vagy/ή ~(C) 110 V 0 Hz, ~(C) 120 V 60 Hz, ~(C) 0 V 60 Hz, = (DC) 24 V Времетраене включено/timp de iniţiere/ Bekapcsolási idő/ / ιάρκεια λειτουργίας 100 % Степен на защита / Grad de protecţie / Védettségi fokozat / Βαθµός προστασίας IP 40: S01, S02, S0 IP 4: S04, S0 според норма /conf. normei / szerint / προδιαγραφών EN 6029 Семейство 1 2 Familia 1 2 Kategória 1 2 Οικογένεια 1 2 Виж стр. 2 vezi gina 2 Lásd a 2. oldalt Βλέπε σελίδα 2 Изводи за манометър Prize de presiune Nyomáselágazások Παροχές πίεσης Свързване p е, racord,, csatlakozások Βύσµα, 2 Свързване p a, racord p a, p a, csatlakozások Βύσµα p a,,4 Измерващ цокъл priză de presiune Βύσµα µέτρησης πίεσης

2 Сфери на приложение може да се използва също при всички вентили, при които херметичността в посоката обратна на пропускането конструктивно изключва нехерметичност в посоката на пропускане. VPS 04 е подходящ за всички DUNGS вентили съгласно EN 161 клас и B. Предупредителни указания - съблюдавайте непременно Приложение за семейство газове 1, 2, Препоръчваме годишно изпитване на, при повишено замърсяване изпитване на шест месеца. изпитване / на газовите връзки (VPS/арматура) изпитване на вътрешните VPS филтри / (резервен комплект ) изпитване на уплътнеността: повишаване на налягането на измервателния щуцер за, например чрез ръчна помпа Функционално изпитване съобразно указанията за експлоатация и монтаж Câmpuri de aplicatie Sistema se foloseµte şi ntru toate ventilele cãror etanşeitatea în direcţie opusă a curentului exclude, din cauza construcţii, neetanşeităea în direcţia curentului. Sistema este potrivit ntru toate ventile DUNGS conform EN 161 Clase şi B. vertizări - se vor rescta neapărat Utilizarea ntru familia gaz 1, 2, Recomandăm verificarea anuală a ; în cazul unui grad de murdărire mai ridicat se recomandă verificarea la fiecare jumătate de an. Verficarea racordurilor de gaz / (VPS/armătură) Verificarea filtrelor VPS / interne (set auxiliar nr ) Se va efectua controlul etanşeităţii: creşterea de presiune la ştuţul de măsurare de exemplu cu ajutorul unei pom manuale Se va efectua controlul funcţionării conform instrucţiunilor de funcţionare şi montare lkalmazási területek minden olyan szelepnél is használható, melyeknél az áramlási iránnyal szembeni tömörség szerkezetileg kizárja az áramlási irányban való tömörtelenséget. az EN 161 és B osztálya szerinti DUNGS-szelephez megfelelő. figyelmeztető tudnivalókat feltétlenül figyelembe kell venni! 1, 2, gázkategóriához való alkalmazáshoz Mi a készüléknek legalább évenként egyszeri ellenőrzését ajánljuk, fokozott szennyeződés esetén dig félévenkénti ellenőrzését. / -gázcsatlakozások ellenőrzése (VPS / szerelvény) / belső VPS-szűrő ellenőrzése (tartalékkészlet szám: ) Tömítettség ellenőrzési próba végrehajtása: nyomásnövelés a -mérőcsonkon, pl. kéziszivattyú segítségével Működésellenőrzés végrehajtása a működési leírás és szerelési utasítás alapján Τομείς εφαρμογής Το είναι και κατάλληλο για τη χρήση με όλες τις άλλες βαλβίδες, στις οποίες η στεγανότητα στην κατεύθυνση αντίθετη προς τη ροή αποκλείει διαρροές στην κατεύθυνση ροής. Το είναι κατάλληλo για όλες της βαλβίδες της DUNGS που ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή EN 161 Κατηγορίες Α και Β. Προειδοποιητικές υποδείξεις - Να τηρούνται οπωσδήποτε Οδηγίες για οικογένεια αερίων 1, 2, Συνιστάται ένας ετήσιος έλεγχος του, σε περίπτωση έντονης βρωµιάς συνιστάται ένας επανέλεγχος εντός έξι µηνών. Έλεγχος συνδέσεων αερίου / (VPS/συνδέσεις) Έλεγχος των εσωτερικών φίλτρων VPS / (Σετ ανταλλακτικών Αρ ) ιεξαγωγή ελέγχου στεγανότητας: αύξηση πίεσης στο βύσµα µέτρησης π. χ. µέσω χειροκίνητης αντλίας ιεξαγωγή ελέγχου λειτουργίας σύµφωνα µε τις οδηγίες λειτουργίας και συναρµολόγησης Запушени VPS филтри или затворени газови връзки могат да създадат илюзията за несъществуваща уплътненост на вентилите Filtrele VPS înfundate sau racordurile de gaz închise pot simula o etanşeitate inexistentă a ventilelor. z eldugult VPS-szűrők vagy zárt gázcsatlakozások egy nem tényleges meglévő tömítettséget színlelhetnek Φραγµένα φίλτρα VPS ή κλειστές συνδέσεις αερίων είναι δυνατόν να προκαλέσουν εσφαλµένη εντύπωση για µη στεγανότητα των βαλβίδων При газове със съдържание на бутан > 60 % и газове с плътност > 1 kg/m трябва да се използва модел за втечнен газ. La gaze cu un conţinut de butan de ste 60 % precum şi la gaze cu o densitate de ste 1 kg/m se va utiliza în mod obligatoriu varianta constructivă ntru gaz lichid. > 60% butántartalmú gázoknál és a > 1 kg/m sűrűségű gázoknál a cseppfolyósított gáz kivitelt kell alkalmazni.. Σε αέρια με ποσοστό βουτανίου > 60 % και αέρια με πυκνότητα > 1 kg/m πρέπει να χρησιμοποιείται η έκδοση για υγραέριο. Приложение при изхвърлени, пречистени и биогазове със сероводород (H 2 S < 0,1 об.%) Utilizarea în cazul gazelor de deponie, a gazelor instalaţiilor de epurare şi a biogazului cu hidrogen sulfurat (H 2 S < 0,1 vol %) Kénhidrogén tartalmú (H 2 S < 0,1 térfogatszázalék) depónia-, csatorna- és biogázok alkalmazása Χρήση σε αέρια χωµατερών, βιολογικά αέρια και αέρια χώνευσης µε θειώδες οξύ (H 2 S < 0,1 vol.%) Изхвърлените, пречистените и биогазовете трябва да бъдат сухи. Gazele de deponie, ale instalaţiilor de epurare şi biogazele trebuie să fie uscate. depónia-, csatorna- és biogázoknak száraznak kell lenni. Τα αέρια χωµατερών, χώνευσης και τα βιολογικά αέρια πρέπει να είναι στεγνά. Кондензация на съдържащата се в газа влага не трябва да се получава и трябва да бъде предотвратена чрез съответните мерки. Nu are voie să aibă loc condensarea umidităţii existente în gaze iar acest lucru se va împiedica prin măsuri corespunzătoare. gázban tartalmazott nedvesség kondenzációjának nem szabad fellépni és ezt megfelelő intézkedések által meg kell akadályozni. εν πρέπει να σηµειωθεί συµπύκνωση της υγρασίας που περιέχεται στο αέριο και πρέπει να αποτραπεί µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων. Делът на сероводорода може да бъде максимално 0,1 об. %. Procentul de hidrogen sulfurat nu va depăşi max. 0,1 vol %. térfogatra vonatkoztatott kénhidrogén-hányadnak max. 0,1%-nak szabad lenni. Το ποσοστό του θειώδους οξέως επιτρέπεται να ανέρχεται σε µέγ. 0,1 vol.%. Препоръчваме контролно изпитване на през половин година. Recomandăm verificarea la fiecare jumătate de an a Mi ajánljuk a készüléknek legalább félévenkénti ellenőrzését. Συνιστάται εξαµηνιαίος επανέλεγχος του 2 16

3 Смяна на филтъра/ Schimbarea filtrului / Szűrőcsere/ Αντικατάσταση φίλτρου Заменя се филтъра Заменят се кръглите пръстени Se schimbă filtrul se schimbă garniturile inelare (O) Szűrőket kicserélni O gyűrűket kicserélni Αντικατάσταση φίλτρου Αντικατάσταση δακτυλίων Ο Резервен филтър комплект изд. : Set auxiliar ntru filtru, rticol nr.: Szűrőbetét-készlet, cikkszám: Σετ ανταλλακτικού φίλτρου Αρ. τεµαχίου: кръгъл пръстен 2 garnituri inelare 2 O gyűrű 2 δακτύλιοι Ο 2 фини филтърни решетки 2 pânze de filtru fine 2 finomszűrő-betét 2 εξαρτήµατα λεπτού φίλτρου 4 болта 4 µuruburi 4 csavar 4 κοχλίες Заменят се болтовете Виж стр. 7 - монтаж Se schimbă şuruburile vezi gina 7: Montarea Csavarokat kicserélni Lásd a 7. oldalt (szerelés) Αντικατάσταση κοχλιών Βλέπε σελίδα 7 Συναρµολόγηση Технически данни / Caracteristici tehnice / Műszaki adatok / Τεχνικά χαρακτηριστικά Изпитвателен обем Volum de control Tesztvolumen Υπό δοκιµή όγκος Увеличаване налягане с ел. помпи Creştere de presiune cu motopompă Nyomásnövelés motorszivattyúval Αύξηση πίεσης µέσω συµπιεστού. Предпазител (доставка на клиента) Siguranţă fuzibilă primară (livrată de client) Előbiztosíték (a vevő által) Ασφάλεια στην είσοδο Предпазител вграден в корпуса, заменяем Siguranţă înlocuibilă montată în carcasă Szekrénybe beszerelt biztosíték, cserélhető Αντικαθιστόµενη ασφάλεια ενσωµατωµένη εντός του θαλάµου 0,1 V изп/test/teszt/ δοκιµής 4,0 l 20 mbar 10 А бърз или 6, А бавен 10 F sau 6, T 10 F vagy 6, T 10 Α ταχυφλεγής ή 6, Α βραδυφλεγής T6, L 20 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662) Ток при контакт Curent de comandă Kapcsolóáram Ρεύµα εκκίνησης Граница за чувствителност Senzitivitate maximă Érzékenységi határ Όριο ευαισθησίας Работни изходи / ieşire normal / Üzemi kimenet/ χρησιµοποιούµενη έξοδος S01, S02, S0, S04, S0: max. 4 Проверете пусковия ток на двигателя./ tenţie la curentul de demarare al motorului!/ Ügyelni kell a motorindító-áramra!/ Ελέγξτε το αρχικό ρεύµα εκκίνησης του κινητήρα. Изход неизправност / ieşire defecţiune/ Zavarkimenet / Έξοδος σφάλµατος S02, S0 Клема/borna/Kapocs/ κλέµα T7: max. 1 Изход неизправност / ieşire defecţiune/ Zavarkimenet / Έξοδος σφάλµατος S04 Клема/borna/Kapocs/ κλέµα 1,2, max. 1 max. 0 l / h Време на разединяване Timp de declanşare Elengedési idő ιάρκεια κύκλου s Зависимо от изп. обем и вх. налягане dendent de volumul de control şi de presiunea de intrare Függ a tesztvolumentől és a bemeneti nyomástól. Eξαρτάται από τον υπό δοκιµή όγκο και την πίεση εισαγωγής Макс. брой изпитвателни цикли Nr. maxim cicluri de control vizsgálati ciklusok max. száma Μέγιστος αριθµός κύκλων δοκιµής 20 / h След извършване на повече от следващи непосредствено един след друг цикъла на изпитване трябва да се изчака в продължение на най-малко 2 мин. După cicluri consecutive de verificare a funcţionării trebuie resctată o uză de cel puţin 2 minute. Háromnál többszöri, közvetlen egymás után elvégzett ellenőrzési ciklus után be kell tartani egy legalább 2 rces várakozási időt. Μετά από τη διεξαγωγή τουλάχιστον τριών διαδοχικών κύκλων ελέγχου πρέπει να τηρείται µία χρονική περίοδος αναµονής τουλάχιστον 2 λεπτών. 16

4 19 Chrome Steel Made in Germany [Nm] 18 Макс. усукващ момент/сист. принадлежности Cupluri maxime/accesorii de sistem Max. forgató nyomatékok / rendszertartozék µέγ. Ροπή / Παρελκόµενα συστήµατος M 4 2, Nm M Nm M 6 7 Nm M 8 1 Nm G 1/8 Nm G 1/4 7 Nm G 1/2 10 Nm G /4 1 Nm Използвайте подходящи инструменти! Folosiţi numai unelte corespunzătoare! megfelelő szerszámot kell használni! Χρησιµοποιήστε κατάλληλα εργαλεία! Затягайте винтовете на кръст! Strângeţi şuruburile în cruce! csavarokat keresztben kell meghúzni! Σφίξτε τις βίδες σταυρωτά! Не използвайте възела като лост! Nu utilizaţi aratul ca pârghie de lucru! készüléket nem szabad emelőként használni! Μη χρησιµοποιείτε τη βαλβίδα σαν µοχλό DN 1 M max. 10 [Nm] t 10 s T max. 0 [Nm] t 10 s Уверете се че оборудването е инсталирано без вибрации! Montaţi automatul într-o zonă ferită de vibraţii mecanice! Ügyelni kell a vibrációmentes beszerelésre! Βεβαιωθείτε ότι δεν υπόκειται η συσκευή σε κραδασµούς! DMV -... MB -... DMV -... MB -... DMV -... MB -... DMV -... MB

5 Функция действа според принципа за нарастване на налягането. Изпитайте преди пуска на горелката. Програматорът е позволен когато се изисква нагряване. Mod de funcţionare funcţionează principiul creşterii presiunii. Programatorul intră în funcţiune la fiecare necesar de căldură semnalat în instalaţie. Működés - szelepvizsgáló a nyomásnövekedés elve alapján működik. programadó a hőigénykor lép működésbe. Λειτουργία Η λειτουργία του βασίζεται στην αρχή της διατήρησης πίεσης. Изпълнете изпитването в зависимост от последователността на функциониране на горелката Controalele de etanşeitate se efectuează în funcţie de ciclul funcţional al arzătorului: vizsgálat az égő működéslefolyásától függően történik: Ο χρόνος εκτέλεσης της δοκιµής εξαρτάται από την λειτουργική διαδικασία του καυστήρα: - Изпитване преди старта на горелката, или - изпитване през времето за предв. вентилиране, или - изпитване след изключване на горелката - control înainte de declanşarea arzătorului, sau - control durata funcţionării arzătorului, sau - control după oprirea arzătorului ellenőrzés az égő(fej)-beindítás előtt vagy ellenőrzés az előszellőztetési idő alatt vagy ellenőrzés az égő(fej)- kikapcsolás után - Ελέγξτε προτού ξεκινήσει ο καυστήρας ή - κατά τη διάρκεια προεξαέρωσης ή - µετά την παύση λειτουργίας του καυστήρα p = 00 mbar max. DMV-D(LE) Време за разединяване Време изисквано от за да изпълни пълен раб. цикъл. Времето за разединяване на е независимо от изп. обем и вх. налягане. Timpul de declanşare Perioada necesară automatului VPS 04 ntru a efectua un ciclu de lucru complet. Timpul de declanşare al depinde de volumul de control şi de presiunea de intrare. Elengedési idő z az idő, amelyre a -nak szüksége van egy teljes munkafolyamat elvégzéséhez. elengedési ideje függ a vizsgált volumentől és a bemeneti nyomástól: ιάρκεια κύκλου Ο χρόνος που απαιτείται για να εκτελέσει ο έναν ολόκληρο κύκλο λειτουργίας. Η διάρκεια κύκλου του δεν επηρεάζεται από τον υπό δοκιµή όγκο ή την πίεση εισαγωγής. V изп < 1, литра р е > mbar 10 сек V test 10 s < 1, l > mbar V teszt 10 s < 1, l > mbar V δοκιµής < 1, λίτρα > mbar 10 s V изп > 1, литра р е > 20 mbar > 10 сек V test > 10 s > 1, l > 20 mbar V teszt > 10 s < 1, l > 20 mbar V δοκιµής < 1, λίτρα > 20 mbar > 10 s max./ 26 сек max 26 s max./ 26 s max. / 26 s Изпитвателен период t изп Времето на помпене на ел. помпа. Perioada de testare t test Timpul de pomre al motopomi. Vizsgálati idő t teszt motorszivattyú szivattyúzási ideje. ιάρκεια δοκιµής t δοκιµής Ο χρόνος λειτουργίας του ηλεκτροκίνητου συµπιεστή. Изпитвателен обем V изп Обемът между (изход) и (вход) и межд. тръбни части. V min.изп/ = 0,1 литра V макс.изп/ = 4 литра Volumul de control V test Volumul existent între cotă ieşire şi cotă intrare şi în porţiunile de ţeavă aflate între aceste puncte. V min. test = 0,1 l V max. test = 4 l Tesztvolumen V teszt kimenetoldali és a bemenetoldali és a közöttük levő csődarabok közötti volumen. V teszt min./ = 0,1 l V teszt max./ = 4 l Υπό δοκιµή όγκος V δοκιµής Ο όγκος του αερίου από την πλευρά εισαγωγής έως την πλευρά εξαγωγής, συµπεριλαµβανοµένου και του µεταξύ των δύο σηµείων µήκους σωλήνος. V test min. / = 0,1 Ι V test max. / = 4 Ι [s] Приложение domeniu de aplicaøie lkalmazási terület Εφαρµογή 10 s Vизп/test/teszt/ οκιµής 1, l p e = 00 mbar p e = 00 mbar p e = 100 mbar p e= 20 mbar V изп/test/teszt/ οκιµής [l] 16

6 Програмна последователност Състояние бездействие: Вентили и са затворени. Повишаване на налягане: Вътрешната ел. помпа увеличава налягането на газа р е в секцията с приблизително 20 mbar в сравнение с вх. налягане при вентил. През времето на изпитване вграденият датчик за диф. налягане надзирава изпитваната секция за утечки. Когато се постигне налягането на изпитване, ел. помпата изключва (край на изп. период). Времето на разединяване (10-26 сек) е независимо от изп. обем (макс. 4,0 литра). Ако изпитваната секция няма утечки, контактът към кутията за управление се отпуска след около 26 сек и светва жълтия светодиод. Ако изпитваната секция пропуска, или ако нарастването на налягането с 20 mbar не се поддържа през време на изп. период (макс. 26 сек), генерира неизправност. Червеният светодиод свети дотогава, докато контакта се освободи от регулатора (изискване за загряване). Вентил/Вентили нехерметични = червена сигнална лампа/индикация 1. Изключете системата 2. Проверете вентил и/или за херметичност. При нехерметичност сменете вентил 1 и/или. Внимание! При потискане на смущения съблюдавайте винаги и специфичните за След кратко отпадане на напрежението по време на изпитване или работа на горелката, се изпълнява авт. рестартиране. Descrierea programului de funcţionare În stare neactivată: ventilele şi sunt închise În faza de creştere a presiunii: motopom internă măreşte presiunea gazelor de secţiunea de control cu circa 20 mbar faţă de presiunea existentă la ventilul cotă intrare. Presostatul diferenţial va înce controlul etanşeităţii de secţiunea de control deja din faza de creştere a presiunii. În momentul atingerii presiunii de control motopom se opreşte (finalul rioadei de control). Timpul de declanşare (10-26 s) depinde de volumul de control (max. 4,0 l) După max. 26 s şi dacă se constată că secţiunea de control este etanşă se comandă declanşarea automatului de ardere - se aprinde lam de semnalizare galbenă. Dacă secţiunea de control nu este etanşă, sau dacă în timpul de control (max. 26 s) nu se obţine o creştere a presiunii cu 20 mbar, automatul trece atunci regim de avarie. În acest moment se aprinde lam de semnalizare roşie, care rămâne aprinsă atâta timp cât contactul regulatorului este închis (regim de generare căldură). Supă/su neetanşă(e) = Lampă de semnal roşie/afişaj roşu 1. Deconectaţi instalaţia 2. Verificaţi etanşeitatea sulor şi/sau. În caz de neetanşeitate, schimbaţi sule 1 şi/sau. tenţie! La derazitare aveţi în vedere întotdeauna şi cerinţele scifice aplicaţiei şi ţării resctive. ratura va porni automat din nou după orice scurtă cădere de tensiune apărută în timpul controlului etanşeităţii sau a funcţionării arzătorului Programfutás Nyugalmi állapot: - és a - szelek zárva vannak. Nyomásnövekedés: belső motorszivattyú a szelepnél fennálló bemenetoldali nyomással szemben kb. 20 mbar -ral megnöveli a gáznyomást a vizsgálandó szakaszban. beszerelt nyomáskülönbség-ellenőrző műszer már a vizsgálati idő alatt ellenőrzi tömítettség miatt a vizsgálandó szakaszt. z ellenőrző nyomás elérésekor a motorszivatytyú kikapcsolódik (a vizsgálati idő vége). z elengedési idő (10-26 s) függ a vizsgált volumentől (max. 4 l). vizsgálandó szakasz tömítettségénél max. 26 s után megtörténik a kontaktus szabaddá tétele a tüzelőautomatához - a sárga jelzőlám felvillan. Ha a vizsgált szakasz tömítetlen vagy az ellenőrzési idő alatt (max. 26 s) a nyomás 20 mbar -ral nem nő, akkor a zavarjelzésre kapcsol. zután a piros jelzőlám addig világít, amíg a kontaktus szabaddá tétele a szabályozó által fennáll (hőigény). Tömítetlen szelep/szelek = piros jelzőlám/kijelző 1. berendezés kikapcsolása 2. és/vagy szelep tömítettségének ellenőrzése. Tömítetlenség esetén a és/ vagy szelep cseréje. Figyelem! Zavarelhárításnál mindig figyelembe kell venni az alkalmazás- és országscifikus köve- telményeket. vizsgálat vagy az égőüzem alatt fellépő rövid időtartamú feszültségkieséskor megtörténik egy önálló újraindítás. Αλληλουχία προγράµµατος Κατάσταση αναµονής: Οι βαλβίδες και είναι κλειστές. Ανάπτυξη πίεσης: Η πίεση αερίου αυξάνεται, µε τη βοήθεια εσωτερικού ηλεκτροκίνητου συµπιεστή, κατά περίπου 20 mbar σε σχέση µε την πίεση εισαγωγής στην βαλβίδα. Ταυτόχρονα ο ενσωµατωµένος διαφορικός αισθητήρας πίεσης ελέγχει το υπό δοκιµή τµήµα για διαρροές. Όταν επιτευχθεί η πίεση δοκιµασίας, ο συµπιεστής σταµατάει (τέλος της περιόδου δοκιµασίας). Η διάρκεια κύκλου (10-26 δευτ.) εξαρτάται από τον υπό δοκιµή όγκο αερίου (µέγ. 4 λίτρα). Εάν δεν υπάρχουν διαρροές στο υπό δοκιµή τµήµα η πίεση διατηρείται και περίπου 26 δευτερόλεπτα αργότερα στέλνει ένα σήµα και ανάβει το κίτρινο ενδεικτικό φωτάκι καλής λειτουργίας. Εάν υπάρχουν διαρροές στο υπό δοκιµή τµήµα ή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αύξηση πίεσης των 20 mbar κατά την διάρκεια της περιόδου δοκιµασίας (µέγ. 26 δευτερόλεπτα), το παράγει ένα σήµα σφάλµατος. Το κόκκινο ενδεικτικό φωτάκι παραµένει αναµµένο όσο κάνει επαφή ο θερµοστάτης (ζητάει αύξηση της θερµοκρασίας) Διαρροές στη βαλβίδα/στις βαλβίδες = κόκκινη ενδεικτική λυχνία/ένδειξη 1. Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση 2. Ελέγξτε τη βαλβίδα και/ή τη βαλβίδα για διαρροές. Σε περίπτωση διαρροών αντικαταστήστε τη βαλβίδα 1 και/ή τη βαλβίδα. p 20 mbar e Προσοχή! Σε μία αποκατάσταση της βλάβης να τηρήτε πάντοτε και τις ειδικές απαιτήσεις για την εφαρμογή και τη χώρα εγκατάστασης. Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιµής, ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καυστήρα συµβεί κάποια σύντοµη πτώση τάσης, η δοκιµή αυτοµάτως επαναλαµβάνεται. Програматор Programator Programadó Προγραµµατιστής p 20 mbar e Състояние бездействие Stare neactivată Nyugalmi helyzet Κατάσταση αναµονής Увеличаване на налягането Creştere presiune Nyomásnövelés Εν λειτουργία Работа În funcţiune Működés Αύξηση πίεσης p 20 mbar e Програмна блоксхема Schema de derulare a programului Folyamatábra Πίνακας ροής προγράµµατος Регулатор / regulator / Szabályozó / Ρυθµιστής Двигател на помпа / motopomp / Szivattyúmotor / Ηλεκτροκίνητος συµπιεστής Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Βαλβίδα συµπιεστή Датчик за диф. налягане / presostat diferenţial / Nyomáskülönbség-ellenőrző műszer / ιαφορικός αισθητήρας πίεσης Сигнал за разединяване / semnal de declanşare / Elengedési jel / Σήµα κύκλου p Датчик p за диф. налягане p/ presostat diferenţial / Nyomáskülönbség-ellenőrző műszer / ιαφορικός αισθητήρας πίεσης e e e Сигнал за разединяване / semnal de declanşare / Elengedési jel / Σήµα κύκλου Регулатор / regulator / Szabályozó / Ρυθµιστής Двигател на помпа / motopomp / Szivattyúmotor / Ηλεκτροκίνητος συµπιεστής Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Βαλβίδα συµπιεστή "ПЛЪТЕН" - "ETNS" - "tömített" - "Επιτυχές" "ПЛЪТЕН" - "ETNS" - "tömített" - "Eπιτυχές" V изп/test/teszt/ οκιµής = 0, l V изп/test/teszt/ οκιµής = 4,0 l "НЕПЛЪТЕН" - "NEETNS" - "tömítetlen" - "Μη επιτυχές" Регулатор / regulator / Szabályozó / Ρυθµιστής Двигател на помпа / motopomp / Szivattyúmotor / Ηλεκτροκίνητος συµπιεστής Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Βαλβίδα συµπιεστή Датчик за диф. налягане / presostat diferenţial / Nyomáskülönbség-ellenőrző műszer / ιαφορικός αισθητήρας πίεσης Сигнал за разединяване / semnal de declanşare / Elengedési jel / Σήµα κύκλου Сигнал за неизправност / Semnal avarie / Zavarjel / Σήµα σφάλµατος t изп/test/teszt/δοκιµής [s] 6 16

7 Монтиране на върху DMV-.../11 MB-...D(LE) MB-...ZRD(LE) MB-...VEF Montarea automatului : DMV-.../11 MB-...D(LE) MB-...ZRD (LE) MB-...VEF szerelése a DMV- /11 MB - D(LE) MB - ZRD(LE) MB- VEF Εγκατάσταση του στα: DMV - /11 MΒ - D(LE) MΒ - ZRD(LE) MΒ - VEF 1. Затворете подаването на газ. 2. Прекъснете захранването с напрежение.. Снемете винтови пробки 1, 2, фиг Поставете във упл. пръстени (10, х 2,2) (виж Фиг. 2).. Завийте винтове, 4,, 6 (М4 х 16) (виж Фиг. ). Използвайте само винтове с метр. резба при повторно сглобяване (модифициране, ремонт). 6. При завършване на работа изпълнете изпитвания за утечки и функционалност. 1. Întreruţi alimentarea cu gaz. 2. Întreruţi alimentarea cu curent.. Scoateţi dopurile filetate 1 şi 2, vezi fig Introduceţi inelele de etanşare (10, x 2,2) în aratul VPS 04, vezi fig. 2.. Strângeţi şuruburile, 4,, 6 (M4 x 16), vezi fig. În cazul unor frecvente lucrări de montare/demontare (reraţii, reechire) folosiţi numai şuruburi cu filet metric 6. Efectuaţi în final controlul de etanşeitate şi testul funcţional. 1. Meg kell szakítani a gázellátást. 2. Meg kell szakítani az áramellátást.. El kell távolítani a zárócsavarokat (1 és 2), 1. kép 4. Be kell helyezni a tömítőgyűrűket (10, x 2,2) a -be, 2. kép. Be kell csavarni a M4 x 16 -os csavarokat (, 4,, 6 ),. kép Újbóli szerelés esetén (átszerelés, javítás) csak metrikus menetű csavarokat kell használni! 6. munkák befejezése után el kell végezni a tömítettségi és működési próbát. 1. ιακόψτε την παροχή αερίου. 2. ιακόψτε την παροχή ηλεκτρισµού.. Αποσυνδέστε τα βιδωτά βύσµατα 1, 2, σχ Εισαγάγετε δακτυλίους φραγής (10, x 2,2) στο (σχ. 2).. Σφίξτε τις βίδες, 4,, 6 (Μ4 x 16) (σχ. ). Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ξανανοίξει (µετατροπή, επισκευή) χρησιµοποιήστε αποκλειστικά µετρικές βίδες. 6. Ελέγξτε για διαρροές και καλή λειτουργία µετά την εγκατάσταση. 1 2 MB- D(LE) MB- ZRD(LE) DMV- D(LE) 0/11-12/11 DMV- D(LE) 040/11-100/

8 Електрическо свързване S01 S01 е свързан в серия между темп. регулатор и кутията за управление през 7-щифтов щепселен щекер.присвояването на щифтовете на щекера между горелката и котела е специфицирано в DIN За присвояване на контактите се обърнете към кабелната схема. Ако генераторът на топлина е свързан според DIN 4791, за ел. свързване не се изисква никакво пресвързване на котела или горелката. Свържете щекера на горелката към подвижния щекер на S01. Свържете щекера на S01 към подвижния щекер на генератора на топлина. F1 Предпазител F2 Датчик или ограничител F Регулатор H1 Сигнал за неизправност H2 Работен сигнал P1 Уред за отработени часове стъпало 1 S1 Превключвател X1B Щекер, женски X1S Щекер, мъжки Racord electric S01 S01 se va conecta în serie între regulatorul de temratură şi automatul de ardere cu ajutorul unui conector cu 7 poli. Schema de alocare a pinilor fişei dintre arzător şi cazan corespunde DIN Pentru modul de alocare a contactelor vezi planul de cablaj. În cazul cablării generatorului de căldură conf. normei DIN 4791 nu este necesară modificarea cablajului ntru legarea la reţea a cazanului şi arzătorului. Conectaţi la priza arzătorului fişa mobilă a aratului S01. Conectaţi la priza aratului S01 fişa mobilă a cazanului de încălzit. F1 Siguranţă fuzibilă F2 Senzor sau limitator F Regulator H1 Semnal avarie H2 Semnal în funcţiune P1 Contor ore de funcţionare Treapta 1 S1 Comutator X1B Priză X1S Fişă Villamos csatlakozás S01 S01 sorozatban a hőfokszabályozó és a tüzelőautomata között egy 7 pólusú dugaszos csatlakozón keresztül kerül csatlakoztatásra. dugós csatlakozónak az égő(fej) és a kazán közötti lefoglalása a DIN 4791 szerint történik. kontaktuslefoglalást lásd a bekötési vázlaton. Ha a hőtermelő a DIN 4791 szerint van vezetékezve, akkor a villamos csatlakoztatásnál nincs szükség a kazán- ill. égőoldali átvezetékelésre. z égő hüvelyrész a S01-nek az úszó dugós csatlakozójára van csatlakoztatva. S01-nek a hüvelyrésze a hőtermelő úszó dugós csatlakozójára van csatlakoztatva. F1 Biztosíték F2 Ellenőrző műszer (őr) ill. behatároló F Szabályozó H1 Zavarjel H2 Működésjel P1 Üzemóra-számláló, 1. fokozat S1 Kapcsoló X1B Dugaszos csatlakozás / kapcsolóhüvely X1S Dugaszos csatlakozás / dugós csatlakozó S01 Ηλεκτρική συνδεσµολογία Το συνδέεται εν σειρά µεταξύ του θερµοστάτη και του κιβωτίου ελέγχου µέσω ενός βύσµατος 7 επαφών. Η αντιστοιχία επαφών του καυστήρα και του βραστήρα ακολουθεί τις προδιαγραφές DIN 4791, βλέπε σχεδιάγραµµα. Αν ο βραστήρας ακολουθεί τις προδιαγραφές DIN 4791 δεν χρειάζεται νέα καλωδίωση για τη σύνδεση του καυστήρα µε τον βραστήρα. Η θηλυκή υποδοχή βύσµατος του καυστήρα συνδέεται µε το αρσενικό βύσµα καλωδίου του S01. Η θηλυκή υποδοχή βύσµατος του VPS 04 S01 συνδέεται µε το αρσενικό βύσµα καλωδίου του βραστήρα. F1 Ασφάλεια F2 Πιεσοστάτης ή περιοριστής F Ρυθµιστής H1 Ενδεικτικό σφάλµατος H2 Ενδεικτικό λειτουργίας P1 Μετρητής ωρών λειτουργίας επίπεδο 1 S1 ιακόπτης X1B Θηλυκή υποδοχή βύσµατος X1S Αρσενικό βύσµα καλωδίου Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Hλεκτροµαγνητική βαλβίδα Работа на горелка / rzător în funcţiune / Égő, működés / Λειτουργία καυστήρος Неизправност /varie / Zavar / Σφάλµα Управляващ контур / Buclă de reglaj / Szabályozólánc / Βρόγχος ελέγχου N Pe L Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος Горелка, женски / rztor / Ég / Kαυστήρας (X 1B) Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου (подвижен / mobil / úszó / κινητό) (X 1S) Заменяеми предпазители Siguranţă fuzibilă înlocuibilă Cserélhető biztosíték Αντικαθιστώµενη ασφάλεια T 6, L 20 V (IEC 127-2/III) D X 20 Работа în funcţiune Működés Αύξηση πίεσης V P Линия за управление / Circuit de comand / Vezérlésvezeték / Γραµµή ελέγχου 7 x 1 S01 вътрешен / intern belső / εσωτερικά Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος (изпитва телен / fix / Fix / σταθερή) (X 1B) Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου Генератор на топлина / Generator de căldură / Hőtermelő / Θερµαντήρας (X 1S) h P1 H2 H1 S P F S P F2 S1 F1 Електрическо свързване S01 SSM Групова аларма за неизправност Ел. свързване на S01 SSM е изпълнено по същия начин както при S01. Racord electric S01 SSM Semnal colectiv de avarie Racordarea electrică a aratului S01 SSM se realizează ca la S01. Villamos csatlakozás S01 SSM Összegezett zavarjelzés 01. sorozatú SSM villamos csatlakoztatása ugyanúgy történik, mint a VPS 04 S01-nél. S01 SSM Ηλεκτρική συνδεσµολογία Οµαδική σηµατοδότηση σφαλµάτων Η ηλεκτρική συνδεσµολογία του S01 SSM γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως στο S01. Допълнителни характеристики на превключване на S01 SSM Ако изпитвания маршрут е неплътен, VPS превключва към неизправност. Едно доп. реле във VPS прекъсва линията за неизправност на горелката S между горелката и генератора на топлина. В същото време се подава напрежение от генератора на топлина към линията S и светодиода Н1 светва. Caracteristica suplimentară a racordului electric a S01 SSM Dacă secţiunea de control este neetanşă VPS trece regim de avarie. Un releu suplimentar aflat în VPS întreru circuitul de avarie al arzătorului S porţiunea dintre arzător şi cazanul de încălzit. Concomitent se alimentează cu curent circuitul S de la cazanul de încălzit, aprinzânduse lam H1. S01 SSM kiegészítő kapcsolási jellege Ha a vizsgálandó szakasz tömítetlen, akkor a VPS zavarjelre kapcsol. Egy pótlólagos relé a VPS-ben megszakítja az égő és a hőtermelő között a S égőzavar-vezetéket. Egyúttal feszültséget kap a S-vezeték a hőtermelőtől, s világít a H1 jelzőlám. Συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά συνδεσµολογίας του S01 SSM. Αν το υπό δοκιµή τµήµα βγάλει κατά τον έλεγχο την ένδειξη "µη επιτυχές", το VPS δίνει έξοδο σφάλµατος. Ένας πρόσθετος ηλεκτρονόµος στο VPS διακόπτει τη γραµµή σφάλµατος S µεταξύ του καυστήρος και της γεννήτριας θερµότητας. Ταυτόχρονα εφαρµόζεται στη γραµµή S µία τάση από την γεννήτρια θερµότητας και ανάβει το φωτάκι Η1 Работа în funcţiune Működés Αύξηση πίεσης Заменяеми предпазители Siguranţă fuzibilă înlocuibilă Cserélhető biztosíték Αντικαθιστώµενη ασφάλεια T 6, L 20 V (IEC 127-2/III) D X V P Линия за управление / Circuit de comand / Vezérlésvezeték / Γραµµή ελέγχουου 7 x 1 Неизправност varie Zavar Σφάλµα Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου (подвижен / mobil / úszó / κινητό) (X 1S) S01 SSM вътрешен, intern, belső, εσωτερικά Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος (изпитва телен / fix / Fix / σταθερή) (X 1B) 8 16

9 Електрическо свързване S02 S02 е свързан в серия между темп. регулатор и кутията за управление през 7-щифтов щепселен щекер. Свържете щекера на котела към щекерния цокъл на. За присвояването на контактите на щекера на и на щекера на генератора на топлина се обърнете към каб. схема. Възможност за превключване: Никаква изолация между веригата на опер. напрежение и управл. верига. Racord electric S02 se va conecta în serie între regulatorul de temratură şi automatul de ardere, cu ajutorul unui conector cu 7 poli. Fişa cazanului se introduce în priza aratului. Pentru modul de alocare a pinilor prizei şi a fişei cazanului de încălzit vezi schema de cablaj. Caracteristică de cablaj: circuitul de alimentare şi cel de comandă nu sunt serate. Villamos csatlakozás S02 S02 sorozatban a hőfokszabályozó és a tüzelőautomata között egy 7 pólusú dugaszos csatlakozón keresztül kerül csatlakoztatásra. kazán dugós csatlakozója a -nek a hüvelyrészébe dugódik be. hüvelyrészének és a hőtermelő dugós csatlakozójának a kontaktuslefoglalását lásd a bekötési vázlaton. Kapcsolási jelleg: nincs megszakítás az üzemifeszültségáramkör és vezérlőáramkör között. S02 Ηλεκτρική συνδεσµολογία Το συνδέεται εν σειρά µεταξύ του θερµοστάτη και του κιβωτίου ελέγχου µέσω ενός βύσµατος 7 επαφών. Συνδέστε το βύσµα του βραστήρα στην θηλυκή υποδοχή βύσµατος του. Για αντιστοιχία επαφών της υποδοχής του και βύσµατος της γεννήτριας θερµότητας, αναφερθείτε στο διάγραµµα συνδεσµολογίας. Χαρακτηριστικό συνδεσµολογίας: εν υπάρχει αποµόνωση µεταξύ της τάσης τροφοδοσίας και του κυκλώµατος ελέγχου. вътрешен intern belső εσωτερικά щифтова част на куплунга Stecherul Dugaszrész Τµήµα φις неуплътнен/ neetanş/ szivárgós/ µη στεγανό T7:авария/varie/Zavar/Βλάβη T6: експлоатация/funcţionare/ Üzem/Λειτουργία уплътнен/ etanş/ tömített/ στεγανό сменяем предпазител: Siguranţă schimbabilă: Cserélhető biztosíték: Ανταλλάξιµη ασφάλεια: T 6, L 20 V IEC 127-2/III (DIN 41662) D x 20 вътрешен intern belső εσωτερικά щифтова част на куплунга Stecherul Dugaszrész Τµήµα φις неуплътнен/ neetanş/ szivárgós/ µη στεγανό T7:авария/varie/Zavar/Βλάβη T6: експлоатация/funcţionare/ Üzem/Λειτουργία уплътнен/ etanş/ tömített/ στεγανό сменяем предпазител: Siguranţă schimbabilă: Cserélhető biztosíték: Ανταλλάξιµη ασφάλεια: T 6, L 20 V IEC 127-2/III (DIN 41662) D x 20 Електрическо свързване S0 Ел. свързване на S0 е изпълнено по същия начин както при S01 (виж вляво). Допълнителни възможности за превключване на S0 Ако при S е налице сигнал за неизправност (неизправност на горелка), веригата на регулатора е шунтирана през доп. реле във S0 откъм страната на горелката. В същото време опер. напрежение на S0 се прекъсва. След елиминиране повредата на горелката системата за изпитване на вентили може отново да се стартира, вижте прилежащата схема на свързване. Свържете само постъпващия сигнал за неизправност на възпламенителя от управлението на горелката към канал S. Ако това не се съблюдава, може да произтече щета или травма. Следователно, придържайте се към инструкциите. Racord electric S0 Racordarea electrică a aratului VPS 04 S0 se realizează ca la S01. (vezi gina din stânga) Caracteristica suplimentară a cablajului S0 În cazul în care în S are un semnal de avarie (avarie arzător) un releu suplimentar aflat în S0 şuntează bucla de reglaj din dreptul arzătorului, întrerupând în acelaşi timp alimentarea VPS S0. După ce a fost remediată defecţiunea apărută în arzător are loc o nouă declanşare a sistemului de control etanşeitate ventile - vezi schema de conexiuni alăturată. La borna S nu se va conecta decât semnalul de avarie venit de la automatul de ardere al arzătorului. Neresctarea acestei reguli poate provoca daune umane şi materiale. Resctaţi obligatoriu aceste instrucţiuni! Управляващ контур / Buclă de reglaj / Szabályozólánc / Βρόγχος ελέγχου N Pe L Villamos csatlakozás S0 S0 villamos csatlakozása ugyanúgy történik, mint a S01- nél (lásd a bal oldalon). S0 kiegészítő kapcsolási jellege Ha érkezett zavarjel az S-ra (égőzavar), akkor a S0-ben egy pótlólagos relé által a VPS S0 üzemi feszültségének az egyidejű megszakítása mellett az égőoldali szabályozólánc áthidalódik. z égőzavar elhárítása után a szelepvizsgáló rendszer egy újból történő elindítása következik - lásd az alábbi bekötési vázlatot. S csatlakozóra kizárólag csak az égő tüzelőautomatájától érkező zavarjelzést szabad csatlakoztatni. Figyelembe nem vétel esetén személyi vagy járulékos dologi-károk keletkezhetnek, ezért az utasítást feltétlenül be kell tartani. Електромагнитен вентил / Ventil electromagnetic / Mágnesszelep / Hλεκτροµαγνητική βαλβίδα Работа на горелка / rzător în funcţiune / Égő, működés / Λειτουργία καυστήρος Неизправност /varie / Zavar / Σφάλµα S0 Ηλεκτρική συνδεσµολογία Η ηλεκτρική συνδεσµολογία του S0 γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως στο S01. (βλέπε αριστερά) Συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά συνδεσµολογίας του S0. Αν παρουσιαστεί σήµα σφάλµατος στο S (σφάλµα καυστήρος) ένας πρόσθετος ηλεκτρονόµος στο S0 γεφυρώνει την αλυσίδα ελέγχου από την πλευρά του καυστήρα. Ταυτόχρονα διακόπτεται η τάση λειτουργίας του S0. Μετά από την αποκατάσταση της βλάβης στον καυστήρα, µπορούµε να επανεκκινήσουµε το σύστηµα ελέγχου βαλβίδας. Αναφερθείτε στο κατωτέρω διάγραµµα. Στη σύνδεση S επιτρέπεται να συνδεθεί µόνο το σήµα σφάλµατος που προέρχεται από τον αυτόµατο ανάφλεξης του καυστήρα. Σε περίπτωση καταπάτησης µπορεί να προκληθούν ανθρώπινες βλάβες και υλικές ζηµίες. Eποµένως, πρέπει να τηρήσετε οπωσδήποτε τις οδηγίες Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος Горелка, женски / rztor / Ég / Kαυστήρας (X 1B) Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου (подвижен / mobil / úszó / κινητό) (X 1S) Линия за управление / Circuit de comand / Vezérlésvezeték / Γραµµή ελέγχου 7 x 1 Работа în funcţiune Működés Αύξηση πίεσης P S0 вътрешен / intern belső / εσωτερικά 9 16 Заменяеми предпазители Siguranţă fuzibilă înlocuibilă Cserélhető biztosíték Αντικαθιστώµενη ασφάλεια T 6, L 20 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662) D X h P1 H2 H1 S P F F1 S1 S P F2 Щекер / Priză / Hüvelyrész / Θηλυκή υποδοχή βύσµατος (изпитва телен / fix / Fix / σταθερή) (X 1B) Щепсел / Fişă mobilă / Dugós csatlakozó / Αρσενικό βύσµα καλωδίου Генератор на топлина / Generator de căldură / Hőtermelő / Θερµαντήρας (X 1S)

10 Електрическо свързване S04 Кабелна втулка PG 1, и свързване към клемни винтове под капака в корпуса (виж Pазмери на, стр.1). Racord electric S04 Mufa de trecere PG 1, µi racordul la bornele cu şurub se află sub cacul carcasei, vezi cap. Dimensiuni S04, g. 1. Villamos csatlakozás S04 PG 1, kábelátvezetés és a csatlakozás a csavarkapcsokra a szekrény fedele alatt található, lásd a 1. oldalon a Méretek / S04 - fejezetet. S04 Ηλεκτρική συνδεσµολογία ιοχετεύστε το καλώδιο ΡG 1, µέσω του στυπιοθλίπτη και σφίξτε το. Συνδέστε το στην κλέµα που βρίσκεται κάτω από το καπάκι. Βλέπε " S04, ιαστάσεις σελ. 1. Безпотенциалният сигнал от панела за управление трябва да бъде използван само за сигнализиране, не за разединяване на горелката! вътрешен intern belső εσωτερικά Semnalul fără potenţial al punctului de control se va folosi numai ntru semnalizare şi nu şi ntru declanşarea arzătorului! potenciálmentes várakozás-vezérlőjelet csak a jelzéshez szabad használni, de nem az égő-elengedéshez! Το άνευ αναφοράς δυναµικού σήµα του πίνακα ελέγχου πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για σηµατοδότηση και όχι για απεµπλοκή καυστήρος! авариен сигнал без потенциал/ Semnal de avarie fără potenţial/potenciálmentes zavarójel/ Σήµα βλάβης ελεύθερο δυναµικού (сигнал на контролния пулт за управление / Semnal de aşteptare / Vezérlő várójel/σήµα αγωγού αναµονής) неуплътнен/ neetanş/ szivárgós/ µη στεγανό уплътнен/ etanş/ tömített/ στεγανό разрешаващ сигнал/ Semnal de declanşare/ Engedélyező jel/ Σήµα ενεργοποίησης 6 работно напрежение / Tensiune de funcţionare/ Üzemi feszültség / Τάση λειτουργίας 7 нулев проводник/ Conductor de nul/ Nullavezető/ Ουδέτερος αγωγός 8 заземяване/ Legătura la pământ/ Földelés/ Γη Електрическо свързване S0 Кабелна втулка PG 1, и свързване към клемни винтове под капака в корпуса (виж Pазмери на S04, стр.1). Racord electric S0 Mufa de trecere PG 1, µi racordul la bornele cu şurub se află sub cacul carcasei, vezi cap. Dimensiuni VPS 04 S04, g. 1. Villamos csatlakozás S0 PG 1, kábelátvezetés és a csatlakozás a csavarkapcsokra a szekrény fedele alatt található, lásd a 1. oldalon a Méretek / S04 - fejezetet. S0 Ηλεκτρική συνδεσµολογία ιοχετεύστε το καλώδιο ΡG 1, µέσω του στυπιοθλίπτη και σφίξτε το. Συνδέστε το στην κλέµα που βρίσκεται κάτω από το καπάκι. Βλέπε " S04, ιαστάσεις σελ. 1. Обхват на работното напрежение =(DС) 20 D - 0 D Проверете пусковия ток на двигателя. Gamă tensiuni de alimentare = (DC) 20 V - 0 V tenţie la curentul de demarare al motorului! Üzemifeszültség-tartomány =(DC) 20 V - 0 V Ügyelni kell a motorindító-áramra! Περιοχή τάσης λειτουργίας = (DC) 20 V - 0 V Ελέγξτε το αρχικό ρεύµα εκκίνησης του κινητήρα. вътрешен intern belső εσωτερικά неуплътнен/ neetanş/ szivárgós/ µη στεγανό уплътнен/ etanş/ tömített/ στεγανό S авариен сигнал/ Semnal de avarie/ Zavarójel/ Σήµα βλάβης B разрешаващ сигнал/ Semnal de declanşare/ Engedélyező jel/ Σήµα ενεργοποίησης 10 16

11 Регулировка Не е необходимо да се настройва на място. Reglaje Nu este necesară reglarea suplimentară a aratului. Beállítás Nincs szükséges a helyszínen történő beállítására. Ρύθµιση Το δε χρειάζεται επί τόπου ρύθµιση. Функционално изпитване Чрез отваряне на изп.винтова пробка в изп. цокъл р 2 (р а ) по време на времето за изпитване (време на помпене) може да се симулират утечки и може да бъде изпитано функционирането. Controlul funcţional Prin deschiderea dopului filetat de la priza de presiune (p a ) se poate simula ariţia unei neetanşeităţi în sistem şi deci verifica modul de funcţionare alaratului. Működésellenőrzés zárócsavarnak a mérőcsonkon (p a ) a vizsgálati idő (szivattyúzási idő) alatt való meglazítása által egy tömítetlenség szimulálható és ezáltal ellenőrizhető a működés. οκιµή λειτουργίας Προκαλέστε τεχνητή διαρροή ανοίγοντας το πώµα (p a ) στο βύσµα πίεσης κατά τη διάρκεια της δοκιµής (χρόνος συµπίεσης). Ако в котела е инсталиран изпуск. клапан, той трябва да бъде оставен отворен по време при стартирането на изпитването. Dacă în cazan a fost montată o clată de evacuare gaze arse aceasta trebuie deschisă înainte de încerea testului. Ha a kazánba be lett szerelve egy füstgáz-szelep, akkor ennek a vizsgálat megkezdésekor nyitva kell lenni. Αν υπάρχει βαλβίδα εκτόνωσης αερίου στον βραστήρα, πρέπει να αφεθεί ανοιχτή από την αρχή της δοκιµής. За да се избегнат проблеми с функционирането и с утечките, препоръчваме използването на електромагнитни вентили както е специфицирано в EN 161 клас А и клас В. Pentru a evita ariţia unor erori funcţionale sau a neetanşeităţilor vă recomandăm utilizarea unor ventile electromagnetice corespunzătoare normei EN 161 Clasa şi B. Működési és tömítettségi problémák elkerülése érdekében ajánljuk az EN 161. és B. osztály szerinti mágnesszelek alkalmazását. Για την αποφυγή προβληµάτων λειτουργίας και διαρροών, συνιστούµε τη χρήση ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων κατά τις προδιαγραφές ΕΝ 161 τάξη Α και τάξη Β. Честотни преобразуватели с недостатъчно екраниране могат да причинят неизправности във VPS като резултат от смущения в ел. мрежа. Уверете се че оборудването е осигурено с достатъчно екраниране на ел. мрежа. Convertizoarele de frecvenţă insuficient ecranate pot conduce la defectarea aratului VPS datorită raziţilor din reţea! Ecranaţi corespunzător echimentele din reţea! nem kielégítően leárnyékolt frekvenciaátalakítók hálózati tisztátlanságok miatt zavarokhoz vezethetnek a VPS-ben! Mindenképn gondoskodni kell a kielégítő hálózati árnyékolásról! Μεταλλάκτες συχνότητας (ινβέρτερς) χωρίς ικανή ηλεκτροµαγνητική θωράκιση δυνατόν να προκαλέσουν ανωµαλίες στο VPS εξ αιτίας παρεµβολών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Използване на при единични вентили DUNGS. Определяне на изп. обем. Utilizarea automatului ventilele simple marca DUNGS. Determinarea volumului de control alkalmazása a DUNGS egyedi szelekhez. tesztvolumen meghatározása. Εφαρµογή του σε βαλβίδες DUNGS ενός σταδίου. Καθορισµός του υπό δοκιµασία όγκου. Когато монтирате върху ед. вентили R/2 - Rp 2, необходим е адап. комплект, Поръчка Se recomandă folosirea setului de adaptoare sciale (cod articol 20 60) în vederea montării ventilele simple R/2 - R. -nek a R/2 - R egyedi szelekre szereléséhez a rendelési számú adapter-készletre van szükség. Για την εγκατάσταση του σε βαλβίδες R/2 - R ενός σταδίου, απαιτείται σετ προσαρµογής. Κωδικός αρ Когато монтирате върху ед. вентили ВТ 40 - ВТ 80, необходим е адап. комплект, Поръчка Se recomandă folosirea setului de adaptoare sciale (cod articol 2 740) în vederea montării ventilele simple DN 40 - DN 80. -nek a DN 40 - DN 80 egyedi szelekre szereléséhez a rendelési számú adapter-készlet szükséges. Για την εγκατάσταση του σε βαλβίδες DN 40 - DN 80 ενός σταδίου, απαιτείται σετ προσαρµογής. Κωδικός αρ Определяне на изп. обем М изп 1. Определете обема на изхода от. За R/2 - DN 80 се отнесете към таблицата. 2. Определете обема на входа на. За R/2 - DN 80 се отнесете към таблицата.. Определете обема на межд. тръбна част. За R/2 - DN 80 се отнесете към таблицата. 4. V изп = Обем вентил 1 Обем междинна тръбна част Обем вентил 2 Determinarea volumului de control V test 1. Determinaţi volumul cotă ieşire. Pentru R/2 - DN 80 vezi tabel. 2. Determinaţi volumul cotă ieşire Pentru R/2 - DN 80 vezi tabel.. Determinaţi volumul conductei de legătură. Pentru R/2 - DN 80 vezi tabel. 4. V test = Volum ventil 1 Volum conductă legătură Volum ventil 2 tesztvolumen V teszt meghatározása. 1. kimenetoldali volumenének a meghatározása. R/2 - DN 80 -hoz lásd a táblázatot. 2. bemenetoldali volumenének a meghatározása. R/2 - DN 80 -hoz lásd a táblázatot.. közbenső csődarab () volumenének a meghatározása. R/2 - DN 80 -hoz lásd a táblázatot. 4. V teszt = Volumen szele Volumen közb.csődarab Volumen szele Καθορισµός του υπό δοκιµασία όγκου V δοκιµή 1. Καθορίστε τον όγκο εξαγωγής. Για R/2 - DN 80, αναφερθείτε στον πίνακα. 2. Καθορίστε τον όγκο εισαγωγής. Για R/2 - DN 80, αναφερθείτε στον πίνακα.. Καθορίστε τον όγκο του ενδιάµεσου σωλήνα τµήµατος. Για Rp 1/2 - DN 80, αναφερθείτε στον πίνακα. 4. V δοκιµής = Όγκος βαλβίδα 1 Όγκος ενδιάµεσου τµήµατος σωλήνα Όγκος βαλβίδα Определяне изп. обем V изп Determinarea volumului de control V test tesztvolumen V teszt meghatározása. Καθορισµός του υπό δοκιµασία όγκου V δοκιµής L [m] 1 2 dapter Nr /2 740 Измерителна дюза / Priz de presiune Mércsonk / Bύ σµα µέτρησης Свързване / Racord Csatlakozás / Σύ νδεσµο ς 1 Обем изход / Volum cot ieire 2 volumen, kimenetoldali Όγκο / ς εξαγωγή 2 Обем вход / Volum cot intrare 1 volumen, bemenetoldali Όγκο / ς εισαγω γή Обем Межд. тръбна част Volum conductde legtur - Közbenscsdarab ( ) - volumen Όγκο ς ενδιάµεσο υ τµή µατο ς σω λή να -

12 Rp / DN Обем на вентил изход вход Volum ventil [I] cotă ieşire cotă intrare Szelep-volumen [l] kimenetoldali bemenetoldali Όγκος βαλβίδας [λίτρες] εξαγωγής εισαγωγής Изп. обем [литри] = Обем изход вход тръбопровод дължина на тръбата между отделните вентили L [m] Volum de control [I] = Volum Conductă cotă ieşire cotă intrare Lungime conductă între cele două ventile L [m] Tesztvolumen [l] = Volumen kimenetoldali bemenetoldali Csővezeték Csőhossz L [m] az egyedi szelek között Όγκος υπό δοκιµασία [λίτρες] = Όγκος εξαγωγής Γραµµή σωλήνος εισαγωγής Όγκος τµήµατος σωλήνα µεταξύ των δύο βαλβίδων L [m] 0, m 1,0 m 1, m 2,0 m Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp /8 0,01 l 0,06 l 0,11 l 0,16 l 0,21 l R/2 0,07 l 0,17 l 0,27 l 0,7 l 0,47 l Rp /4 (DN 20) 0,12 l 0,27 l 0,42 l 0,7 l 0,72 l R (DN 2) 0,20 l 0,4 l 0,70 l 0,9 l 1,20 l R 1/2 / DN 40 0,0 l 0,70 l 1,10 l 1, l 1,70 l 2,00 l 2,20 l 2,6 l 2,80 l,0 l R / DN 0 0,90 l 1,20 l 1,90 l 2,20 l 2,90 l,20 l,90 l 4,20 l 4,90 l,0 l DN 6 2,0 l,7 l,0 l 7,00 l 8,60 l DN 80,8 l 6, l 8,80 l 11,0 l 1,80 l DN 100 6, l 10, l 14,40 l 18,40 l, l DN 12 12,0 l 18,2 l 24, l 0,0 l 6,6 l DN 10 17, l 26, l,2 l 44,10 l 2,9 l DN ,0 l 61,7 l 77,4 l 9,10 l 108,9 l 0,1 l V prüf 4,0 l 1 l = 1 dm = 10 - m VPS 08 1, l V prüf 8,0 l VDK 0,4 l V prüf 20,0 l DSLC 1, l V prüf Изп. обем на ВГТПЫ съставни изп. механизми MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-... Volume de control ntru dispozitive de comandă multiple DUNGS: MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-... DUNGS többszörösen beállítható MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-... készülékek tesztvolumene Όγκος υπό δοκιµασία των πολλαπλών ρυθµιστών DUNGS ΜΒ-D, MB-ZR, MB-VEF, DMV-..., MBC-... Тип Tip Típus Τύπος Rp/DN Изп. обем Volum de control Tesztvolumen Όγκος υπό δοκιµασία [l] Тип Tip Típus Τύπος Rp/DN Изп. обем Volum de control Tesztvolumen Όγκος υπό δοκιµασία [l] DMV-D(LE) 0/11 DMV-D(LE) 07/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-D(LE) 20/11 DMV-D(LE) 2/11 DMV-D(LE) 040/11 DMV-D(LE) 00/11 DMV-D(LE) 06/11 DMV-D(LE) 080/11 DMV-D(LE) 100/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-100-D DMV-...D (LE) -06/12 DMV-...D (LE) -080/12 DMV-...D (LE) -100/12 DMV-...D (LE) -12/12 Не надвишавайте макс. изп. обем от 4,0 литра! Rp /8 Rp /4 R 1/4 R R DN 40 DN 0 DN 6 DN 80 DN 100 DN 12 R DN 6 DN 80 DN 100 DN 12 0,0 l 0,10 l 0,24 l 0,24 l 0,44 l 0,8 l 0,9 l 0,69 l 1,47 l 2,28 l,6 l 0,44 l 1,47 l 2,28 l, l 6,00 l Nu depăşiţi niciodată volumul maxim de control de 4,0 l! MB-D(LE) 40 MB-D(LE) 40 MB-D(LE) 407 MB-D(LE) 410 MB-D(LE) 412 MB-D(LE) 41 MB-D(LE) 420 MB-ZRD(LE) 40 MB-ZRD(LE) 407 MB-ZRD(LE) 410 MB-ZRD(LE) 412 MB-ZRD(LE) 41 MB-ZRD(LE) 420 MB-VEF 407 MB-VEF 412 MB-VEF 41 MB-VEF 420 MB-VEF 42 MBC 00 MBC 700 MBC1200 MBC 1900 MBC 100 MBC 000 MBC 7000 Nem szabad a max. 4, 0 l tesztvolument túllépni! Rp /8 R/2 Rp /4 R R 1/4 R 1/2 R R/2 Rp /4 R R 1/4 R 1/2 R Rp /4 R 1/4 R 1/2 R R Rp /4 R 1/4 R DN 6 DN 80 DN 100 DN 12 0,04 I 0,11 I 0,11 l 0, l 0, l 0,24 l 0,24 l 0,11 l 0,11 l 0, l 0, I 0,24 l 0,24 l 0,11 I 0, l 0,24 l 0,24 l 0,44 l 0,0 l 0,0 l 0,10 l 1,47 l 2,28 l, l 6,00 l Μην υπερβαίνετε το µέγιστο όριο υπό δοκιµασία όγκου των 4ων λίτρων! 12 16

13 S01/S0 Размери / Dimensiuni / Méretek / ιαστάσεις [mm] 100 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Typo T 6, L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! Предпазител Siguranţă fuzibilă Biztosíték Ασφάλεια 100 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Typo T 6, L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! , 10 Предпазител Siguranţă fuzibilă Biztosíték Ασφάλεια Х1В цокъл за DIN 4791 Priz X1B conf. DIN 4791 Hüvely X1B (DIN 4791) Θηλυκή υποδοχή βύσµατος X1B προδιαγραφών DIN 4791 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeabl e Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeabl e Typ/Ty/Ty/Tipo T 6, L 20 Fusibile Vintegré dans la couvercle du boîtier interchangeable Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Typ/Ty/Ty/Tipo T 6, L 20 V Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! 100 S02 Размери / Dimensiuni / Méretek / ιαστάσεις [mm] , Предпазител Siguranţă fuzibilăпредпазител Biztosíték Siguranţă fuzibilă Ασφάλεια 100 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeabl e Fusibile integré dans la couvercle Biztosíték du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo Ασφάλεια T 6, L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! 147,7 72, Измерителна дюза, p a Измерителна дюза , Предпазител Siguranţă fuzibilă Biztosíték Ασφάλεια,7 72, Измерителна дюза, p a Измерителна дюза Störung 126, Dérangement Blocco Lockout Typ: VPS 0 4 Serie Betrieb Fonctionamento Funziamento Run 126, Ø 9 Спомагателен предпазител Siguranţă fuzibilă de rezervă Tartalék biztosíték Εφεδρική ασφάλεια Входен отвор за газ Входен отвор за газ Racord de aspiraţie Щекер (intrare X1S gaz) за Racord de aspiraţie (intrare gaz) Szívócsatlakozás DIN (gázbemenet) 4791 Szívócsatlakozás (gázbemenet). Εισαγωγή αερίου FiKĆ X 1S conf Εισαγωγή αερίου DIN 4791 Съединяване на налягане Dugós (във csatlakozó Съединяване на налягане (във веригата на тестер) веригата на тестер) Racord de presiune X1S (spre (DIN secţiunea 4791) Racord de presiune (spre secţiunea de control) de control) Nyomáscsatlakozás Αρσενικό (a vizsgálandó βύσµα Nyomáscsatlakozás (a vizsgálandó szakaszhoz) szakaszhoz) Σύνδεσµος πίεσης X1S (του προδιαγραφών Σύνδεσµος πίεσης (του κυκλώµατος δοκιµασίας) κυκλώµατος δοκιµασίας) DIN ,,7 72,7 72,7 72 рителна дюза p, p de presiuneизмерителна дюза p, p csonk Измерителна дюза α µέτρησης рителна дюза, p a de presiuneизмерителна дюза, p a csonk Измерителна дюза α µέτρησης 4, 1 4, 1 S04, S0 Размери / Dimensiuni / Méretek / ιαστάσεις [mm] 1 Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: VPS 0 4 Serie 0 2 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: VPS 0 4 Serie 0 2 Ø 9 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Спомагателен предпазител Siguranţă fuzibilă Спомагателен de rezervă предпазител Tartalék biztosítéksiguranţă fuzibilă de rezervă Спомагателен предпазител Εφεδρική ασφάλεια Tartalék biztosíték Siguranţă fuzibilă de rezervă Εφεδρική ασφάλεια Tartalék biztosíték Εφεδρική ασφάλεια Ø 9 Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: VPS 0 4 Serie 0 2 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Ø 9 Входен отвор за газ Racord de aspiraţie Входен (intrare отвор gaz) за газ Szívócsatlakozás Racord (gázbemenet) de aspiraţie (intrare Входен gaz) отвор за газ Εισαγωγή αερίουszívócsatlakozás (gázbemenet) Racord de aspiraţie (intrare ga Εισαγωγή αερίου Szívócsatlakozás (gázbemene Съединяване на налягане (във веригата на тестер) Εισαγωγή αερίου Racord de presiune Съединяване (spre secţiunea на налягане de control) (във веригата на тестер) Nyomáscsatlakozás Racord (a vizsgálandó de presiune szakaszhoz) (spre Съединяване secţiunea de на control) налягане (във ве Σύνδεσµος πίεσης Nyomáscsatlakozás (του κυκλώµατος δοκιµασίας) (a vizsgálandó Racord de presiune szakaszhoz) (spre secţ Σύνδεσµος πίεσης (του Nyomáscsatlakozás κυκλώµατος δοκιµασίας) (a vizsgála Σύνδεσµος πίεσης (του κυκλώ µολογία 26, Капак, ел. свързване Cac, racord electric Fedél, villamos csatlakozás Καπάκι, ηλεκτρική συνδεσµολογία Възможен доп. кабелен салник PG 11 Mufă suplimentară de trecere PG 11 (posibil) Pótlólag PG 11 kábelátvezetés lehetséges Θέση για (µελλοντικό) στυπιοθλίπτηκαλωδίου PG Предпазител Siguranţă fuzibilă Biztosíték Ασφάλεια Възможен доп. кабелен салник PG 11 Mufă suplimentară de trecere PG 11 (posibil) Pótlólag PG 11 kábelátvezetés lehetséges Θέση για (µελλοντικό) στυπιοθλίπτηκαλωδίου PG , Капак, ел. свързване Предпазител Cac, racord electric Siguranţă fuzibilă Fedél, villamos csatlakozás Biztosíték Καπάκι, ηλεκτρική συνδεσµολογία Ασφάλεια Възможен доп. кабелен салник PG 11 Mufă suplimentară de trecere PG 11 (posibil) Pótlólag PG 11 kábelátvezetés lehetséges Θέση για (µελλοντικό) στυπιοθλίπτηκαλωδίου PG Ø 9 chtung, Warning, ttention, ttentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Prima di apire l'arecchio togliere la corrente 1 16 Спомагателен Стандартен предпазител Siguranţă кабелен fuzibilă салник de rezervă Tartalék PG biztosíték 1, Εφεδρική Mufă ασφάλεια standard de trecere PG 1, Normálkivitel: PG 1, kábelátvezetés,7 Στυπιοθλίπτηςκαλωδίου 72 PG 1,, Измерителна дюза, p a Измерителна дюза 4, Стандартен кабелен салник PG 1, Mufă standard de trecere PG 1, Normálkivitel: PG 1, kábelátvezetés Στυπιοθλίπτηςκαλωδίου 1 PG 1, 4, Ø 9 Спомагателен предпазител Siguranţă fuzibilă de rezervă Tartalék biztosíték Εφεδρική ασφάλεια, Входен отвор за газ Измерителна дюза Racord de aspiraţie (intrare gaz) Szívócsatlakozás (gázbemenet) Εισαγωγή αερίου, p a Съединяване на налягане (във веригата на тестер) Измерителна дюза Racord de presiune (spre secţiunea de control) Nyomáscsatlakozás (a vizsgálandó szakaszhoz) Σύνδεσµος πίεσης (του κυκλώµατος δοκιµασίας) Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: Serie 04 Betrieb,7 Fonctionamento Funziamento Run 72 chtung, Warning, ttention, ttentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Prima di apire l'arecchio togliere la corrente 1 Входен отвор за газ Racord de aspiraţie (intrare gaz) Szívócsatlakozás (gázbemenet) Εισαγωγή αερίου Стандартен кабелен салник PG 1, Mufă standard de trecere PG 1, Normálkivitel: PG 1, kábelátvezetés Στυπιοθλίπτηςκαλωδίου PG 1, Съединяване на налягане (във веригата на тестер) Racord de presiune (spre secţiunea de control) Nyomáscsatlakozás (a vizsgálandó szakaszhoz) Σύνδεσµος πίεσης (του κυκλώµατος δοκιµασίας) 4,,7, Измерителна дюза, p a Измерителна дюза 72

}-15 C +60 C. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация. Működési leírás és szerelési utasítás

}-15 C +60 C. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация. Működési leírás és szerelési utasítás Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T 6, A Betriebsanleitung beachten! Please comply with

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1 - Rp 2

Instrucøiuni de montaj µi exploatare. GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1 - Rp 2 Инструкции за монтаж и експлоатация GasMultiBloc с двустъпално действие Тип MB-ZR (DLE) B0 Номинални диаметри Rp - Rp Instrucøiuni de montaj µi exploatare GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare

Instrucøiuni de montaj μi exploatare Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτοwυργίας και συναρμολόγησης Двоен лектромагнитен вентил Тип DMV-D.../11 Тип DMV-DLE.../11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE...

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... CUPRINS PENTRU INSTALATOR SOLO - DUETTO ROMANA 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 INSTALAREA... 49 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... 57 IMPORTANT Inainte de punerea in functiune

Διαβάστε περισσότερα

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ Fonte 11-14 AP RO H HR BiH GR ÎNCĂLZITOR INSTANT PE GAZ MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREŢINERE GÁZÜZEMŰ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ BESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО

Διαβάστε περισσότερα

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ Fonte 11-14 AE RO H HR BiH GR ÎNCĂLZITOR INSTANT PE GAZ MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREŢINERE GÁZÜZEMŰ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ BESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО

Διαβάστε περισσότερα

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR Table of contents Περιεχοµενο Cuprins Содержание - Đçindekiler. English P. 3 2. Ελληνικα P. 0 3. Български P. 7 4. Româneşte P. 24 5. Türkçe P. 3 EN EL BG RO TR The owner s

Διαβάστε περισσότερα

Instrucţiuni de folosire

Instrucţiuni de folosire Instrucţiuni de folosire MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE RO Română, 1 BG ÁÚËÃÀÐÑÊÈ, 13 GR Ελληνικά, 25 Sumar Instalare, 2-3 Despachetare şi punere la nivel Racorduri hidraulice şi electrice Primul ciclu de spălare

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual APARAT DE ASCUŢIT BURGHIE Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea

Διαβάστε περισσότερα

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις

Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις RefuSol GmbH RefuSol GmbH Specialistul în electronica de putere RefuSol GmbH produce de peste 45 de ani în Germania convertoare

Διαβάστε περισσότερα

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu bg Ръководство за употреба......... 2 21 el Οδηγίες χρήσης................. 22 41 hu Használati útmutató.............. 42 61 ro Instrucţiuni de utilizare............ 62 81 tr Kullanım kılavuzu.................

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

VC2450XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Прахосмукачка

VC2450XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Прахосмукачка VC2450XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Прахосмукачка GB GR FR RO BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

¼ VESZÉLY *V5628-711-00* ARGUS 220 Advanced. Az ARGUS használata riasztórendszerekkel. Az Ön biztonsága érdekében. A felszerelési hely kiválasztása

¼ VESZÉLY *V5628-711-00* ARGUS 220 Advanced. Az ARGUS használata riasztórendszerekkel. Az Ön biztonsága érdekében. A felszerelési hely kiválasztása Schneider-lectric V5-7-/ hu ro pl el RUS dvanced asználati utasítás ikkszám MT5-39 Tartozékok *V5-7-* vízszintesen, függőlegesen és tengelyirányban állítható érzékelőfejnek köszönhetően az érzékelési terület

Διαβάστε περισσότερα

Residence Condens 50 IS

Residence Condens 50 IS Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE ŞI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL 47RC. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118978-02

ROYAL 47RC. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118978-02 ROYAL 47RC HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual de instrucţiuni Inainte să folosiţi

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

VC2540 / VC2500XTR. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Електрическа прахосмукачка

VC2540 / VC2500XTR. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Електрическа прахосмукачка VC2540 / VC2500XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Електрическа прахосмукачка GB GR FR RO SRP BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХКАМЕРНЬІЙ КОТЕЛ серия BURNiT CombiBurn DC A ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL 53S ROYAL 53SE

ROYAL 53S ROYAL 53SE ROYAL 53SE ROYAL 53S ROYAL ROYAL 53S 53SE HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930 Ghid rapid Γρήγορη έναρξη Nokia Lumia 930 9263287 2.0 RO EL RM-1045 Află mai multe... Nokia Lumia 930 9263287 Ediția 2.0 RO Tastele și componentele Important: Pentru informații importante despre utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ SPRING User s Manual Air Purifier with Ionizer Εγχειρίδιο Χρήστη Ιονιστής/Καθαριστής αέρα Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα