ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΧYLON STEEL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΧYLON STEEL"

Transcript

1 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΧYLON STEEL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Εύκολη φόρτωση ξύλων με μεγάλο άνοιγμα πόρτας l Μεγάλος θάλαμος καύσης και θυρίδα τροφοδοσίας ξύλων l Τριών διαδρόμων καυσαερίων l Υψηλός βαθμός απόδοσης και χαμηλές εκπομπές ρύπων l Ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων με ασφάλεια και προειδοποίηση υπερθέρμανσης l Ελεγχόμενη καύση με αυτόματη διαμόρφωση της ταχύτητας του ανεμιστήρα l Οι ρυθμίσεις του πίνακα απομνημονεύονται σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος l Καλύμματα με ηλεκτροστατική εποξική βαφή l Μόνωση κορμού λέβητα με υαλοβάμβακα πάχους 80 mm l Μαντεμένια σχάρα έδρασης των ξύλων για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και φορτία 13 από το 1931

2 ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου εγκατάστασης και συντήρησης πρωτού θέσετε σε λειτουργία το λέβητα. Αν οποιοδήποτε μη εξειδικευμένο άτομο πραγματοποιήσει την εγκατάσταση, την προσαρμογή, την τροποποίηση, τη λειτουργία, ή τη συντήρηση αυτού του συστήματος θέρμανσης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή και σε υλικές ζημιές. Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Αν χρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης ή συμβεβλημένο αντιπρόσωπο. Οι οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης αποτελούν κομμάτι των τεχνικών εγγράφων και πρέπει να παραδίδονται στον χειριστή του συστήματος. Συζητήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου με τον ιδιοκτήτη ή το χειριστή του συστήματος θέρμανσης για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του. Τύπος λέβητα MM XYLON STΕEL-30 XYLON STΕEL-40 XYLON STΕEL-55 XYLON STΕEL-65 XYLON STΕEL-75 XYLON STΕEL-90 XYLON STΕEL-105 Ισχύς Ξύλο - Κάρβουνο ΚW Μέγιστη θερμοκρασία νερού ο C 90 Eλάχιστη θερμοκρασία νερού επιστροφών ο C 50 Όριο θερμοκρασίας βαλβίδας ασφαλείας ο C 95 Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 3 Eλάχιστη πίεση λειτουργίας bar 0,5 Περιεκτικότης νερού litr Διαστάσεις θαλάμου καύσης ΠxY mm 442x x x642 Mήκος θαλάμου καύστης mm Θερμοκρασία καυσαερίων ο C Βάρος λέβητα kg Πλάτος x Ύψος mm 570x x x1300 Μήκος mm Eισαγωγή-Επιστροφή 2ʹʹ 2 ½ʹʹ Διατομή καμινάδας mm Κέντρο σύνδεσης καμινάδας (Κ) mm

3 Εισαγωγή 1. Ο λέβητας και όλος ο συναφής εξοπλισμός, πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο της εγκατάστασης, όλους τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς τα τεχνικά πρότυπα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο λέβητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 2. Ο λέβητας μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σχεδιαστεί γι αυτό. Αν ο λέβητας παραδίδεται στον πελάτη από το ίδιο πρόσωπο που το εγκαθιστά, θα πρέπει να δώσει στο χρήστη, επίσης, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του λέβητα (Ιδίως Οδηγό χρήσης, Βιβλίο Service, κλπ.). Μέχρι ο λέβητας να τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε περίπτωση που ο λέβητας πρέπει να μεταφερθεί και πάλι. 3. Μετά την εγκατάσταση, ο λέβητας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία από έναν τεχνίτη εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. 7. Ελέγξτε την πληρότητα του παραδοτέου. 8. Ελέγξτε εάν το μοντέλο και τον τύπο που παρέχεται είναι κατάλληλος για την απαιτούμενη χρήση. 9. Εάν δεν είστε σίγουροι πώς να ελέγξετε το λέβητα, μελετήστε τις κατάλληλες οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο και στον οδηγό εγκατάστασης προσεκτικά και να ενεργήσετε αναλόγως. 10. Ποτέ μην αφαιρείτε ή καταστρέφετε οποιεσδήποτε σημάνσεις και πινακίδες που αφορούν τον λέβητα. 11. Όταν γίνονται επισκευές, μόνο γνήσια ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα. Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην εσωτερική εγκατάσταση του λέβητα, ή να παρέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο. 4. Ο λέβητας είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν χρησιμοποιείται υπό τις συνθήκες της σε χώρες εκτός της Ε.Ε, τυχόν παρεκκλίσεις από τους τοπικούς κανονισμούς, πρέπει να εντοπιστούν και να διορθωθούν. 5. Σε περίπτωση ελατώματος, καλέστε τον εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή τεχνίτη οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. 6. Ο τεχνικός που θα θέση τον λέβητα σε λειτουργία για πρώτη φορά πρέπει να δείξει στο χρήστη τα διάφορα μέρη του λέβητα και πώς να ελέγχει το λέβητα. Εάν ο λέβητας παραδίδεται στον πελάτη από το ίδιο πρόσωπο που το εγκαθιστά, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η αρχική συσκευασία είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που ο λέβητας πρέπει να μεταφερθεί και πάλι. 12. Στο τέλος του κύκλου ζωής του, ο λέβητας η συσκευασία του και τα μέρη του πρέπει να διατεθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί η ζημιά για το περιβάλλον. 13. Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από την αποτυχία συμμόρφωσης με: Τις προϋποθέσεις αυτού του εγχειριδίου. Ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Προϋποθέσεις Εγγύησης και Service. Προϋποθέσεις αυτού του εγχειριδίου Συνθήκες που ενδέχεται να ανακύψουν στην πράξη, όταν οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις δεν εφαρμόζοναι.

4 Κλείστε το λέβητα κάθε φορά που υπάρχουν (έστω και προσωρινά) εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια παρόντες στις εγκαταστάσεις από τις οποίες η καύση αέρα παρέχεται στο λέβητα (π.χ. από το χρώμα κατά το βάψιμο και για τον ψεκασμό τετηγμένων υλικών, από διαρροή φυσικού αερίου, κλπ.) Αν είναι απαραίτητο να αδειάσει το νερό από το λέβητα ή από το όλο σύστημα, το νερό δεν πρέπει να είναι επικίνδυνα ζεστό. Εάν υπάρχει η παραμικρή διαρροή από τον εναλλάκτη θερμότητας του λέβητα, ή όταν ο εναλλάκτης είναι φραγμένος με πάγο, μην προσπαθήσετε την εκκίνηση του λέβητα μέχρι οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας αποκατασταθούν. Διασφάλιση της ασφάλειας εξοπλισμού και των ανθρώπων Ο λέβητας (και όλα τα εξαρτήματα) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ303-5 ενημερώσεις του και όλα τα σχετικά για τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Για να λειτουργήσει ο λέβητας, σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, είναι αναγκαίο να τηρηθούν και από πρόσθετες απαιτήσεις αυτά, που βρίσκονται στα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Οδηγίες Λειτουργίας Η σειρά XYLON STEEL στερών καυσίμων είναι σχεδιασμένη για τη θέρμανση τόσο οικιακών όσο και βιομηχανικών κτιρίων. Εκτός από την επαγγελματική εγκατάσταση, προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του λέβητα είναι η απαιτούμενη καμινάδα. Η σειρά XYLON STEEL στερών καυσίμων είναι σχεδιασμένη μόνο για συστήματα θέρμανσης που είναι κατάλληλα για εξαναγκασμένη κυκλοφορία. Οι λέβητες βγαίνουν σε 5 κατηγορίες: 27 kw έως και 105 kw. Συνδεδεμένα με το λέβητα είναι τα καλύμματα από λαμαρίνα που τοποθετούνται στο εξωτερικό μέρος αυτού με θερμομόνωση. Για να εξασφαλιστεί ότι ο λέβητας λειτουργεί σωστά και οικονομικά, είναι σημαντικό η ονομαστική ισχύς να είναι ίση με τις θερμικές απώλειες του θερμαινόμενου χώρου. Η επιλογή ενός λέβητα ανεπαρκούς ισχύος θα οδηγήσει σε ανεπαρκή θέρμανση των χώρων. Η επιλογή ενός λέβητα που άσκοπα θα παρέχει υψηλή απόδοση, θα έχει ως αποτέλεσμα ο λέβητας να μην λειτουργεί σε πλήρη ισχύ, και ως συνέπεια θα έχουμε πισσάρισμα και δημιουργία στάχτης σ αυτόν. Εκτός από τα παραπάνω έγγραφα, είναι απαραίτητο κατά τη χρήση του λέβητα να ενεργήσει σύμφωνα με αυτόν τον οδηγό λειτουργίας και την εγκατάσταση και την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον κατασκευαστή του λέβητα. Οποιαδήποτε παρέμβαση από παιδιά, άτομα υπό την επήρεια ναρκωτικών, μη πιστοποιημένα πρόσωπα, κλπ., η χρήση του λέβητα, πρέπει να αποτραπεί. Προτεινόμενο καύσιμο Τα συνιστώμενα καύσιμα για λέβητες είναι το κάρβουνο, οι μπριγκέτες και τα καυσόξυλα. Η βέλτιστη αναλυτικότητα άνθρακα και οπτάνθρακα είναι mm. Το βέλτιστο μέγεθος για τα καυσόξυλα είναι κορμοί διαμέτρου mm. Το μήκος τους θα εξαρτηθεί από την ισχύ (kw) του λέβητα. Τα καύσιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος. Για να επιτευχθεί η ονομαστική ισχύς του λέβητα, η περιεκτικότητα νερού στα καυσόξυλα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%.

5 Θυρίδα Αέρα Η παροχή δευτερεύοντος αέρα καύσης ελέγχεται από μία θυρίδα αέρα στην πόρτα του λέβητα, η οποία έχει άμεση επίδραση στο επίπεδο των εκπομπών. Βάζοντας σε λειτουργία το λέβητα Προτού ανάψετε τον λέβητα, ο τεχνικός πρέπει να ελέγξει: Εάν η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με το σχεδιασμό. Αν ο λέβητας έχει γεμίσει και αν βρίσκεται υπό πίεση (βάσει υψομέτρου), και αν υπάρχουν διαρροές στο σύστημα θέρμανσης. Η σύνδεση με την καμινάδα πρέπει να έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό Η μη τήρηση αυτής της απαίτησης μπορεί να οδηγήσει σε φραγμό του εναλλάκτη θερμότητας και ρωγμές Πτερύγιο Καπνοδόχου Γέμισμα και αποστράγγιση λέβητα Το σύστημα μπορεί να γεμίσει ή να συμπληρωθεί με νερό που ανταποκρίνεται στα πρότυπα EN. Το νερό πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο, χωρίς αιωρούμενα σωματίδια, πετρέλαιο και χημικά διαβρωτικά, και δεν πρέπει να είναι όξινο (παράγοντας PH μεγαλύτερος από 7,2). Πρώτα απ όλα, το σύστημα θέρμανσης πρέπει να ξεπλένεται καλά. Σημείωση: Το νερό δεν πρέπει να μειωθεί εκτός αν ο λέβητας είναι υπό συντήρηση ή κίνδυνο κατάψυξης. Ο τεχνικός οφείλει να δείξει στο χρήστη πώς να χειρίζεται το λέβητα.

6 Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, πρέπει να διατηρείται μία σταθερή ποσότητα νερού εντός του συστήματος θέρμανσης. Όταν συμπληρώνετε νερό, πρέπει να προσέξετε ώστε να μην απορροφηθεί αέρας μέσα στο σύστημα. Το νερό δεν πρέπει να βγαίνει από το λέβητα ή το σύστημα θέρμανσης, εκτός κι αν είναι απολύτως απαραίτητο (πριν από συντήρηση, κ.λπ). Η αποστράγγιση και αναπλήρωση του συστήματος με νερό, αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης και συσσώρευσης κρούστας. Σημείωση: Το γέμισμα ή η συμπλήρωση νερού στο σύστημα πρέπει να γίνεται πάντα με το λέβητα κρύο. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος ρωγμών! Λειτουργία και Χειρισμοί Ξεκινώντας το άναμμα Ελέγξτε στο υψόμετρο ότι υπάρχει αρκετό νερό στο σύστημα. Ανοίξτε τη βαλβίδα κλεισίματος μεταξύ του λέβητα και του συστήματος θέρμανσης. Απλώστε χαρτί στην καθαρή σχάρα και στη συνέχεια απλώστε αρκετό ψιλοκομμένο ξύλο. Ανοίξτε το ντάμπερ στην καμινάδα και κλείστε την πόρτα. Ανάψτε το χαρτί μέσα από την ανοιχτή υποδοχή στάχτης και ανοίξτε πλήρως το ντάμπερ ρύθμισης. Η φωτιά έχει ανάψει αρκετά ώστε να πυροδοτήσει τα καυσόξυλα. Όταν η φωτιά είναι αρκετά δυνατή, βάλτε περισσότερα καύσιμα. Φροντίστε το επίπεδο καυσίμων να είναι ίδιο σε όλο το βάθος του λέβητα. Αν η φλόγα μετατραπεί ξαφνικά σε σκούρα κόκκινη, ανοίξτε λίγο τη θυρίδα δευτερεύοντος αέρα. Όταν η φλόγα ξαναγίνει κίτρινη, κλείστε ξανά τη θυρίδα. Όταν ο λέβητας έχει φτάσει την απαιτούμενη απόδοση, μπορείτε πάλι να κλείσετε εν μέρει το πτερύγιο καυσαερίων προς αποφυγή άσκοπης διαφυγής θερμότητας από την καμινάδα.! Μην ανάψετε το λέβητα χωρίς να τον έχετε συνδέσει με την καμινάδα. Πραγματοποιήστε έλεγχο των συνδέσεων καμινάδας πριν την εκκίνηση. Ρυθμίστε την καμινάδα στο απαιτούμενο επίπεδο ελκυσμού. Αν η καμινάδα είναι κάτω απ το απαιτούμενο επίπεδο, μην χρησιμοποιήσετε το λέβητα. Ρύθμιση της Θερμοκρασίας του Νερού Εξόδου Όταν η απαιτούμενη θερμοκρασία του νερού εξόδου είναι, για παράδειγμα, 60 ο C, θερμάνετε τον λέβητα 5 ο C πιο πάνω από την απαιτούμενη θερμοκρασία των 60 ο C (σύμφωνα με το θερμόμετρο του πίνακα). Στη συνέχει γυρίστε το κουμπί ελέγχου στους 65 ο C και ελέγξτε. Τροφοδοσία Λέβητα Πρώτα κλείστε τον ανεμιστήρα. Έτσι θα σταματήσει η τροφοδοσία αέρα καύσης στο λέβητα. Στη συνέχεια ανοίξτε τελείως το καπάκι της καμινάδας. Ανοίξτε εν μέρει την πόρτα και περιμένετε μέχρι να απορροφηθούν τα αέρια καύσης από τον θάλαμο καύσης στην καμινάδα. Μόνο τότε ανοίξτε την πόρτα εντελώς. Μετά το κλείσιμο της πόρτας, ανοίξτε ξανά το καπάκι της καμινάδας και αποκαταστήστε τη λειτουργία ρύθμισης.! Η πόρτα του λέβητα δεν πρέπει να μένει ανοιχτή ενώ λειτουργεί ο λέβητας. Αφήστε ένα κενό τουλάχιστον 5 cm μεταξύ του κορυφαίου σημείου των καυσίμων και του ταβανιού του θαλάμου καύσης όταν τροφοδοτείτε το λέβητα.

7 Λειτουργία Θέρμανσης Διανυκτέρευσης Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν επιθυμείτε να διατηρήσετε τη φωτιά στο λέβητα, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρώτα ξύστε όλη τη στάχτη από τον θάλαμο καύσης, με το καπάκι της καμινάδας τελείως ανοικτό. Στη συνέχεια γεμίστε το λέβητα με καύσιμα και κλείστε τον εντελώς. Μετά, κλείστε το καπάκι της καμινάδας και κλείστε τον ανεμιστήρα. Αυτό θα μειώσει την ώθηση της καμινάδας και θα περιορίσει την παροχή αέρα καύσης. Κλείστε επίσης τη θυρίδα δευτερογενούς αέρα στην πόρτα. Για να αποκατασταθεί η απαιτούμενη ισχύς του λέβητα, απλά ανοίξτε τον ανεμιστήρα στην θέση auto. Συσσώρευση υγρασίας και πισσάρισμα Όταν ανάβετε φωτιά σε έναν κρύο λέβητα, το νερό μαζεύει υδρατμούς στα τοιχώματα και γεμίζει έτσι η ειδική υποδοχή στάχτης, δίνοντας την εντύπωση ότι υπάρχει διαρροή. Αυτή η υγρασία θα εξαφανιστεί όταν η στάχτη «κάτσει» στα τοιχώματα του λέβητα. Όταν λειτουργείτε τον λέβητα με χαμηλές θερμοκρασίες νερού (συνήθως κάτω από 50 ο C), ή όταν χρησιμοποιείτε υγρά καύσιμα, μαζεύονται υδρατμοί από τα αέρια καύσης και η υγρασία τρέχει στα κρύα τοιχώματα του λέβητα. Η θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας μειώνει τον χρόνο ζωής του λέβητα. Συνεπώς συνίσταται να εξοπλίσετε το λέβητα με ένα κυκ/τή by-pass η μία βαλβίδα τριών κατευθύνσεων η οποία θα εξασφαλίζει ότι η θερμοκρασία του νερού επιστροφής δε θα πέφτει κάτω από 50 ο C. Το πισσάρισμα του λέβητα εμφανίζεται υπό παρόμοιες συνθήκες (έλλειψη αέρα καύσης, κλπ). Προς αποφυγή πισσαρίσματος και υγρασίας, συνιστούμε να λειτουργείτε τον λέβητα σε θερμοκρασίες άνω των 65 ο C και να επιλέξετε το λέβητα που ταιριάζει στην απόδοση του συστήματος θέρμανσης. Ένας υπερβολικά μεγάλος λέβητας υποφέρει χωρίς λόγο, διότι πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ενας κυκλοφορητής by-pass, η μία τρίοδη θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα σταθερής θερμοκρασίας επιστροφής, εμποδίζουν τη δημιουργία συμπυκνωμάτων στο λέβητα, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Ο κυκ/της by-pass είναι ίσος με το 1/4 της ισχύος του κυρίως κυκ/τή και λειτουργεί στο κάτω όριο επιλογής του θερμοστάτη κυκλοφορητή και ο κυρίως κυκ/ τής στο άνω όριο αυτού, τοποθετώντας επι πλέον θερμοστάτη επαφής, η δίνοντας συγχρόνως εντολή και στούς δύο κυκ/τές απο τον πίνακα οργάνων του λέβητα. ΛΕΒΗΤΑΣ XYLON ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΥΚ/ΤΗΣ BY-PASS ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΒΟΙLER ΘΕΡΜΑΝΣΗ Κλείσιμο Λέβητα Δε συνιστούμε να δοκιμάσετε να επιταχύνετε τη διαδικασία καύσης. Τα καύσιμα πρέπει να καούν πλήρως από μόνα τους.

8 Αφαίρεση στερεών υπολειμμάτων καύσης Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, αδειάστε το τασάκι που βρίσκεται στην ειδική υποδοχή κάτω από τον θάλαμο καύσης. Αυτό πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς αποφυγή συσσώρευσης στάχτης, και για να μην μπλοκάρεται ο αέρας που εισέρχεται στον θάλαμο απο τον ανεμιστήρα. Βραχυπρόθεσμο κλείσιμο του λέβητα Μετά το κλείσιμο του λέβητα, καθαρίστε τον, αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα, αδειάστε τη στάχτη, καθαρίστε τον θάλαμο καύσης και τις επιφάνειες, την υποδοχή στάχτης. Μακροπρόθεσμο Κλείσιμο του λέβητα Όταν ο λέβητας κλείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα (τέλος της περιόδου θέρμανσης), πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς από όλα τα υπολείμματα στάχτης και αιθάλης, από την υγρασία που συσσωρεύεται και προκαλεί την υπερβολική διάβρωση του λέβητα. Εγγύηση και προϋποθέσεις εγγύησης Οι λέβητες καλύπτονται από εγγύηση που καθορίζεται στο πιστοποιητικό και στον Οδηγό Service (Εισαγωγή, Εγκατάσταση). Σημαντικές πληροφορίες Ο λέβητας μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα, εξοικειωμένο με αυτές τις οδηγίες χρήσης. Να κλείνετε τον λέβητα κάθε φορά που υπάρχουν (έστω και προσωρινά) εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια στον περιβάλλοντα χώρο από όπου προέρχεται ο αέρας καύσης (π.χ. μπογιά, βαφές, ψεκασμούς υλικών, διαρροή αερίου, κλπ). Απαγορεύεται να ανάψετε τον λέβητα με εκρηκτικές ύλες. Απαγορεύεται η υπερθέρμανση του λέβητα. Στο τέλος της περιόδου θέρμανσης, η καμινάδα και ο προσαρμογέας της πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά. Λιπάνετε όλες τις ενώσεις, το μηχανισμό του καπακιού της καμινάδας και ότι άλλο κινείται. Συντήρηση/επισκευές λέβητα Η συντήρηση και οι επισκευές του λέβητα επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σημείωση Όταν επισκευάζετε το λέβητα, χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά. Παράδοση λέβητα Οι λέβητες παραδίδονται πάντα πλήρως συναρμολογημένοι και λειτουργικά δοκιμασμένοι. Περιλαμβάνονται: Λέβητας Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Πιστοποιητικό Εγγύησης Πίνακας οργάνων και ανεμιστήρας Βούρτσα Καθαρισμού

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Χαρακτηριστικά του Ψηφιακού Πίνακα Ελέγχου Έλεγχος θερμοκρασίας νερού Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία λειτουργίας Έξυπνη λειτουργία ελέγχου φυσητήρα Προειδοποίηση υπερθέρμανσης Αυτόματο κλείσιμο του λέβητα Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος Η αντλία ΚΛΕΙΝΕΙ (OFF) όταν η θερμοκρασια του λέβητα είναι κάτω από τους 40 ο C Προστασία ασφαλείας Συνιστώμενη τάση V, περίοδοι 50 Ηz, ένταση 4 Ampere. L: PHASE (Καφέ) Ν: NEUTRAL (Μπλε) Ε: EARTH (Κίτρινο-Πράσινο) Σημείωση: Mην αλλάζετε τις καλωδιακές συνδέσεις Phase και Neutral. Απο τον πίνακα φεύγουν τα εξής 4 καλώδια α) πρός ασφαλοδιακόπτη (παροχή ρεύματος) β) πρός ανεμιστήρα (FAN) (αυτό με το φίς) γ) πρός κυκλοφορητή (POMPA) δ) πρός το κυάθιο του λέβητα (αισθητήριο) 1 Κουμπί γενικού διακόπτη on-off 2 Μ Κουμπί Μενού 3 Κουμπί Ρύθμισης Φυσητήρα 4 Κουμπιά Αύξησης-Μείωσης 5 Ενδειξη θερμοκρασίας επιλογής του νερού του λέβητα. Στην θέση OFF η ένδειξη είναι 6 Φωτεινές ενδείξεις Η ταχύτητα του φυσητήρα μπορεί να αλλάξει με το άγγιγμα του κουμπιού 3. Όταν ανοίγετε τον πίνακα ελέγχου με το κουμπί 1, ο φυσητήρας λειτουργεί στην ένδειξη Auto. Πατώντας το κουμπί ρύθμισης φυσητήρα 3, η ένδειξη λειτουργίας θα αλλάξει ως ακολούθως : Au Au Au: Αυτόματη λειτουργία 0: Ο φυσητήρας είναι κλειστός 1: Ο φυσητήρας λειτουργεί στο επίπεδο 1 2: Ο φυσητήρας λειτουργεί στο επίπεδο 2 3: Ο φυσητήρας λειτουργεί στο επιπεδο 3 Τρόποι χειροκίνητης λειτουργίας του ανεμιστήρα 4: Ο φυσητήρας λετουργεί στο επίπεδο 4 5: Ο φυσητήρας λειτουργεί στο επίπεδο 5

10 Φωτεινές ενδείξεις : 1. Ένδειξη αναμονής 2. Αυτόματη λειτουργία φυσητήρα 3. Λειτουργία χειροκίνητης λειτουργίας φυσητήρα 4. Λειτουργία κυκλοφορητή Κατά την φυσιολογική λειτουργία, η φωτεινή ένδειξη δείχνει τη θερμοκρασία του λέβητα. Μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση του βαθμού θερμοκρασίας του λέβητα πατώντας του κουμπί Μ. Κατά τη διάρκεια ρύθμισης του βαθμού θερμοκρασίας υπάρχει ένδειξη που αναβοσβήνει. Για να αλλάξετε το βαθμό, χρησιμοποιείστε τα κουμπιά η Ο βαθμός θερμοκρασίας του λέβητα μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των ο C με βήμα του 1 ο C. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 60 ο C. Λειτουργία του Πίνακα Ελέγχου Ανοίγοντας/Κλείνοντας τον πίνακα ελέγχου Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει πατώντας το κουμπί 1 Ρυθμίζοντας την ταχύτητα του φυσητήρα. Ο φυσητήρας ξεκινά με την λειτουργία Αυτόματο όταν ο πίνακας ελέγχου ανοίγει με το κουμπί ΟΝ/OFF. Εάν θέλετε να αλλάξετε την ταχύτητα του φυσητήρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί 3 για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του φυσητήρα. Πατώντας το κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας του φυσητήρα αλλάζει αντίστοιχα: Au Au. Τρόπος Αυτόματης Λειτουργίας του Φυσητήρα Στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας, η ταχύτητα του φυσητήρα ελέγχεται ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ρύθμισης θερμοκρασίας και την υπάρχουσας ήδη θερμοκρασίας του λέβητα. Όταν η υπάρχουσα θερμοκρασία του λέβητα φτάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, η ταχύτητα του φυσητήρα μειώνεται σταδιακά. Εάν η διαφορά θερμοκρασίας είναι μικρότερη των 10 ο C, ο φυσητήρας θα γυρίσει στο ελάχιστο επίπεδο. Η αυτόματη λειτουργία διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του λέβητα και εμποδίζει την υπερθέρμανση. Ο ανεμιστήρας διαθέτει ντάμπερ το οποίο κλείνει με την βαρύτητα όταν αυτός δεν λειτουργεί, εμποδίζοντας τα καυσαέρια να εξέλθουν έξω από τον λέβητα. Αυτόματος Φυσητήρας. Λειτουργία κλεισίματος. Εάν η θερμοκρασία του λέβητα πέσει κάτω από τους 40 ο C μετά από την πρώτη λειτουργία της αντλίας, ο πίνακας ελέγχου περιμένει έως ότου αυξήσει τη θερμοκρασία του λέβητα σε συγκεκριμένο χρόνο. Εάν η θερμοκρασία του λέβητα δεν αυξηθεί μέσα σε 45 λεπτά, ο πίνακας ελέγχου κλείνει τον φυσητήρα. Για να επανεκκινήσετε τον λέβητα, επαναρυθμείστε τον πίνακα ελέγχου με το κουμπί On/Off.

11 Οδηγίες Εγκατάστασης Εγκατάσταση Γενικές Πληροφορίες Οι λέβητες, πρέπει να θέτονται σε λειτουργία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Υπάρχει δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, οι οποίοι πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, για κάθε είδους εγκατάσταση, συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευές εντός εγγύησης. Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος ώστε να τροφοδοτεί όλα τα συστήματα θέρμανσης με πίεση μέχρι και 4 bar, τα οποία χρησιμοποιούν νερό το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών προτύπων (σε καμία περίπτωση δε μπορεί το νερό να είναι όξινο, δηλ. πρέπει να έχει ph > 7, και πρέπει να έχει ελάχιστη σκληρότητα άνθρακα). Το σύστημα θέρμανσης πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε το ζεστό νερό να μπορεί να κυκλοφορεί όλη την ώρα μέσα από τουλάχιστον μερικά από τα σώματα-καλοριφέρ. Τα πηκτά αντιψυκτικά υγρά λόγω των ακατάλληλων ιδιοτήτων του, δεν συνίστανται. Έχουν μειωμένη ικανότητα να μεταφέρουν θερμότητα, έχουν μεγάλη ογκομετρική επέκταση, κύκλο ζωής και προκαλούν φθορά στα πλαστικά εξαρτήματα. Πριν την τελική εγκατάσταση, το σύστημα σωληνώσεων πρέπει να ξεπλυθεί πολλές φορές με νερό υπό πίεση. Σε παλιότερα, χρησιμοποιημένα συστήματα, το ξέπλυμα πρέπει να γίνεται με ροή αντίθετη προς την κατεύθυνση του ζεστού νερού. Σε καινούρια συστήματα, όλα τα καλοριφέρ πρέπει να καθαρίζονται από το υλικό συντήρησης και στη συνέχεια να πλένονται με ζεστό νερό υπό πίεση. Συνιστούμε την εγκατάσταση μίας παγίδας λάσπης για το λέβητα (δηλ. στο ζεστό σωλήνα επιστροφής του νερού). Η παγίδα της λάσπης και ο σχεδιασμός της πρέπει να επιτρέπουν την εκκένωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς την ανάγκη στράγγισης πολλού ζεστού νερού. Η παγίδα λάσπης μπορεί να συνδυαστεί με φίλτρο, ωστόσο ένα φίλτρο από μόνο του δεν θα παρέχει επαρκή προστασία. Το σύστημα πρέπει να συνδέεται με ανοιχτό δοχείο διαστολής για λόγους ασφαλείας. Καμία βαλβίδα δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην είσοδο και τις γραμμές εξόδου ασφαλείας. Για την αύξηση της ασφάλειας του συστήματος, μια γραμμή by pass πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη γραμμή μεταξύ εισόδου και εξόδου του κυκλοφορητή, Η βαλβίδα της γραμμής By-Pass πρέπει να μένει κλειστή όταν ο λέβητας λειτουργεί κανονικά. Η βαλβίδα της γραμμής By-Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει να ανοίγει αν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του συστήματος από διακοπή ρεύματος. Ο σωλήνας που χρησιμοποιείται στη γραμμή by-pass πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης διαμέτρου με το σωλήνα του υδραυλικού συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τροφοδοτικό UPS για την πρόληψη προβλημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Οποιαδήποτε προβλήματα, δυσλειτουργίες προκαλούνται από την απόφραξη του λέβητα από χώμα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Το φίλτρο καθώς και η παγίδα λάσπης πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται τακτικά. Απαιτήσεις Νερού Θέρμανσης Οι απαιτήσεις του νερού θέρμανσης καθορίζονται από τα Πρότυπα EN. Όταν το άθροισμα των συγκεντρώσεων ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό ξεπερνά το 1,8 mmol/l, πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον μη χημικές επεξεργασίες πρόληψης συσσώρευσης ασβεστίου (π.χ. Θεραπεία Μαγνητικού ή Ηλεκτροστατικού Πεδίου). Τοποθεσία Λέβητα Οι λέβητες XYLON STEEL μπορούν να τοποθετηθούν σε μη κατοικήσιμους χώρους (π.χ. λεβητοστάσιο, κελάρι, διάδρομος...). Το δωμάτιο στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο λέβητας πρέπει να διαθέτει μόνιμη παροχή αέρα, απαραίτητη για τη διαδικασία καύσης. Ο αέρας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από υδρογονάνθρακες και διαβρωτικές αναθυμιάσεις, και πρέπει να μην έχει υπερβολική υγρασία ή σκόνη. Το δωμάτιο πρέπει να είναι προστατευμένο από τον παγετό, με θερμοκρασία περιβάλλοντος εντός του εύρους +5 o C με +35 o C και σχετική υγρασία που να μην ξεπερνά το 80%. Για συμμόρφωση με τους κανόνες πυρασφάλειας, ο λέβητας πρέπει να είναι εγκατεστημένος: Σε δάπεδο κατασκευασμένο από μη εύφλεκτα υλικά. Να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε απόσταση 200mm από κάθε πλευρά του λέβητα, καλύπτοντας όλο το βάθος του. Αν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί σε κελάρι, προτείνουμε να τον βάλετε στο κέντρο μίας βάσης, τουλάχιστον 50 mm ψηλής.

12 Για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, πρέπει να αφήνετε χώρο τουλάχιστον 600mm μπροστά από το λέβητα. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους του λέβητα και του τοίχου πρέπει επίσης να είναι τουλάχιστον 600 mm, και άλλα 600 mm πρέπει να περισσεύουν στο πλάι του λέβητα μέχρι τον τοίχο, επιτρέποντας την πρόσβαση στο πίσω μέρος. Τα καύσιμα δεν πρέπει να στοιβάζονται ακριβώς πίσω από το λέβητα. Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 800 mm. Αν υπάρχουν δύο λέβητες στο λεβητοστάσιο, δεν επιτρέπεται να φυλάτε καύσιμα ανάμεσά τους. Συνιστούμε την ελάχιστη απόσταση 800 mm μεταξύ λέβητα και καυσίμων (δεξιά εικ.), ή τη διατήρηση των καυσίμων σε άλλο δωμάτιο. Διάταξη Δωματίου Λέβητα Απεικονίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις, οι οποίες πρέπει να κρατούνται για την ασφαλή λειτουργία του λεβητοστασίου και τις κινήσεις γύρω από το λέβητα, όπως τον καθαρισμό και τη φόρτωση. Η απόσταση από το μπροστινό μέρος του λέβητα μέχρι τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον το μήκος του λέβητα L συν 500 mm. Οι ελάχιστες αποστάσεις από το πλάι και την πίσω πλευρά του λέβητα πρέπει να είναι 800 mm, με την απόσταση από το πίσω μέρος να αποφασίζεται από τον τρόπο σύνδεσης με την καμινάδα. Αποφύγετε τις εκτροπές, ιδιαίτερα αυτές που σχηματίζουν γωνία 90. Βιδώστε και στηρίξτε καλά όλες τις συνδέσεις. Εφόσον ο σωλήνας καυσαερίων στηρίζεται μόνο στο σύστημα καυσαερίων και έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή του λέβητα, πρέπει να προσαρμοστεί πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να μην αποσυνδεθεί. Για το σύστημα καυσαερίων χρησιμοποιείτε μόνο μη εύφλεκτα υλικά.! Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά στο πάνω μέρος του λέβητα ή πιο κοντά από τη συνιστώμενη απόσταση.

13 Καμινάδες και Προειδοποιήσεις Σύνδεσης Καμινάδας Εγκατάσταση Σωλήνα Καυσαερίων Ένα επαρκές σχέδιο του συστήματος καυσαερίων είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του λέβητα. Επηρεάζει ριζικά την απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, ακολουθήστε τα παρακάτω: Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με το σύστημα καυσαερίων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τον κανονισμό του κτιρίου, τις οδηγίες του κατασκευαστή και συμβουλευτείτε εγκεκριμένο τεχνικό για την εγκατάσταση. Ο λέβητας μπορεί να συνδεθεί με αγωγό του συστήματος καυσαερίου με κατάλληλο σχέδιο (τεχν. προδιαγραφές, πίνακας). Οι υπολογισμοί διαστάσεων του σωλήνα πρέπει να είναι βασισμένοι στο ρυθμό ροής καυσίμων στη μέγιστη απόδοση. Το πραγματικό ύψος του σωλήνα της καμινάδας μετριέται από το σημείο εισόδου του σωλήνα στην καμινάδα. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογισμός της διαδρομής καυσαερίων και η σύνδεσή του γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Αν συνδεθεί λάθος η καμινάδα στο λέβητα, η εγγύηση δεν ισχύει. Η εικόνα δείχνει τη σωστή σύνδεση καυσαερίων με τον εξοπλισμό πρόσθετου αέρα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την εγκατάσταση σύνδεσης σωλήνων καυσαερίου: Εγκαταστήστε έναν σωλήνα σύνδεσης με άνοιγμα επιθεώρησης για καθάρισμα. Στερεώστε το κομμάτι που συνδέεται με το λέβητα. Περάστε το βύσμα μέσα από την καμινάδα του συστήματος σε μία σύντομη, αύξουσα πορεία. Αποφύγετε τις εκτροπές, ιδιαίτερα αυτές που σχηματίζουν γωνία 90. Στερεώστε και σφίξτε επαρκώς τις συνδέσεις. Εφόσον ο σωλήνας καυσίμου είναι απλά στερεωμένος στο σύστημα και τοποθετημένος στην υποδοχή του λέβητα, πρέπει να προσαρμόζεται πολύ προσεκτικά ώστε να μην ξεκολλήσει. Για το σύστημα καυσαερίων χρησιμοποιείτε μόνο μη εύφλεκτα υλικά.

14 Τα στοιχεία του Πίνακα είναι μόνο ενδεικτικά. Το σχέδιο εξαρτάται από τη διάμετρο, το ύψος, την τραχύτητα του τοιχώματος της καπνοδόχου, και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των προϊόντων καύσης και της εξωτερικής ατμόσφαιρας. Συνιστούμε τη χρήση γραμμής καμινάδας. Οι ακριβείς υπολογισμοί πρέπει να γίνουν από μηχανικό θέρμανσης ή άλλον ειδικό. Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη σωλήνων καμινάδας Οι ακριβείς υπολογισμοί πρέπει να γίνουν από μηχανικό θέρμανσης ή άλλον ειδικό. F= aq n H Συντελεστής = 0,041 (για ξύλο) Συντελεστής = 0,027 (για άνθρακα) F = Διατομή καπνοδόχου σε (cm2) a = Συντελεστής QN = Έξοδος Λέβητα ( kcal/h ) Η = Ύψος Καμινάδας (μέτρα) m Έξοδος Λέβητα 20 kw 30 kw 40 kw 50 kw 60 kw Μέγεθος Αγωγού Ελάχιστο Ύψος 150 mm 8 m 180 mm 7 m 200 mm 6 m 230 mm 5 m 150 mm 10 m 180 mm 8 m 200 mm 7 m 230 mm 6 m 150 mm 11 m 180 mm 9 m 200 mm 8 m 230 mm 7 m 180 mm 10 m 200 mm 9 m 230 mm 8 m 250 mm 7 m 180 mm 11 m 200 mm 10 m 230 mm 9 m 250 mm 8 m

15 Οι λέβητες που χρησιμοποιούν πολλά από τα επιτρεπόμενα καύσιμα πρέπει να έχουν μέγεθος δεξαμενής με βάση το καύσιμο που απαιτεί τη μεγαλύτερη δεξαμενή. Μεταφορά και Αποθήκευση Ο κατασκευαστής βιδώνει το λέβητα σε παλέτα, ασφαλισμένο με βίδες. Δεν πρέπει να μεταφέρεται με άλλο τρόπο πέρα απ τη χρήση της βάσης του. Πρέπει να ακολουθείτε τουλάχιστον τις βασικές προϋποθέσεις αποθήκευσης και μεταφοράς (υγρασία κάτω από 75%, θερμοκρασία από 5 o C μέχρι 55 o C, ελάχιστη σκόνη κ.λ.π). Να μην ασκείται πίεση στις επενδύσεις του λέβητα και στα πάνελ κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.

16 ! Προειδοποίηση! Κίνδυνος τραυματισμού από τη μεταφορά βαρέων φορτίων! Ο λέβητας δεν πρέπει να μεταφέρεται ή να κουβαλιέται χωρίς περονοφόρο, trans παλέτα ή άλλο τροχοφόρο όχημα. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (π.χ. κράνος, υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικά γάντια). Κίνδυνος βλάβης συστήματος από το σοκ της σύγκρουσης! Τα εύθραυστα εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν. Προστατέψτε τις συνδέσεις του λέβητα από τη σκόνη αν δεν εγκατασταθεί αμέσως. Αν έχει συσσωρευτεί μεγαλύτερη ποσότητα πίσσας στα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου καύσης, πρέπει να αφαιρεθεί με ξύστρα ή να καεί με σκληρό ξύλο (ή κοκ), με τον λέβητα να τρέχει στη μέγιστη θερμοκρασία. Καθαρισμός Λέβητα Όταν χρησιμοποιείται ο λέβητας, συσσωρεύεται αιθάλη και λεπτή στάχτη στα τοιχώματα του λέβητα, κυρίως στην πλευρά του εναλλάκτη θερμότητας και στον αγωγό καυσαερίου, μειώνοντας τη μεταφορά θερμότητας και την απόδοση του λέβητα. Η πραγματική ποσότητα αιθάλης και τέφρας θα εξαρτηθεί από την ποιότητα του καυσίμου που χρησιμοποιείται και τις συνθήκες λειτουργίας. Αν ο λέβητας είναι υπερβολικά μεγάλου μεγέθους ή για κάποιο λόγο λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, παράγονται ακόμα περισσότερα υπολείμματα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ελκυσμό της καμινάδας.! Ο ανεπαρκής καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον λέβητα και να ακυρώσει την εγγύηση. Κίνδυνος βλάβης εξαιτίας ανεπαρκούς συντήρησης και καθαρισμού!

17 Καθαρισμός αγωγού καυσαερίου Ο λέβητας πρέπει να καθαρίζεται συχνά, μία φορά την εβδομάδα με ατσάλινη βούρτσα. Ανοίξτε την πόρτα θαλάμου καύσης. Μετά ανοίξτε την πλάκα καθαρισμού. Καθαρίστε όλα τα τοιχώματα και περάσματα. Καθαρισμός υποδοχής στάχτης Οι στάχτες πρέπει να αφαιρούνται από το θάλαμο καύσης/υποδοχή στάχτης τουλάχιστον κάθε 1-3 φορές την εβδομάδα. Ανοίξτε την πόρτα υποδοχής στάχτης. Αφαιρέστε τα υπολείμματα στάχτης από την υποδοχή με το ειδικό φτυάρι. Μην τοποθετείτε καυτές στάχτες σε πλαστικές σακούλες σκουπιδιών.

18 ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν τοποθετηθεί στήν υδραυλική εγκατάσταση κλειστό δοχείο διαστολής,παρακαλούμε να μας συμβουλευτείται, για την τοποθέτηση της τρίο-δης θερμοστατικής βαλβίδας ψύξης, όπως αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. 3/4 1/2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εναλακτικά μπορούμε να συνδέσουμε την βαλβίδα ψύξης στήν πλαινή υποδοχή 3/4 του λέβητα και το κίτ ασφαλείας η την διπλή βαλβίδα ασφαλείας στήν έξοδο του λέβητα. Π Μ 2 Υ Κ µαντεµένια σχάρα 1 συρτάρι στάχτης 1 πρωτεύον αέρας 2 δευτερεύον αέρας διαδροµές καυσαερίων

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΛΕΒΗΤΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Θερμική παροχή: Ξύλο/Ανθρακας/Pellet (Kw) 19/22,5/22 Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνοι γαστρονομίας κυκλοθερμικοί

Φούρνοι γαστρονομίας κυκλοθερμικοί Φούρνοι γαστρονομίας κυκλοθερμικοί Φούρνοι μαγειρικής, κυκλοθερμικοί Σειρά READY (CONVECTION) Φούρνοι με κυκλοφορία αέρα Ανεμιστήρας μιας ταχύτητας Θερμοστάτης 70 C- 300 C Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

CompacTop. CompacTop 1 1

CompacTop. CompacTop 1 1 CompacTop CompacTop 1 : CompacTop 1-2- 3-4- CompacTop 1 1 1.- RAE ( ),,. 6 CompacTop (FormicaTop) ( ) ( / ) ( ) ( Corian) (T Silestone) CompacTop 2.- : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BLE-15 BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1500L ΜΕ 2 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ Υλικό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες

Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες / Τιμοκατάλογος 2013 Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

M.E.TE.CO. Επίτοιχη µονάδα αερίου 23.3 kw (20.000 kcal) Περιλαµβάνει και καµινάδα 60/100. Ζεστό νερό χρήσης IPX4D Ηλεκτρονική ανάφλεξη 1 Εναλλάκτης

M.E.TE.CO. Επίτοιχη µονάδα αερίου 23.3 kw (20.000 kcal) Περιλαµβάνει και καµινάδα 60/100. Ζεστό νερό χρήσης IPX4D Ηλεκτρονική ανάφλεξη 1 Εναλλάκτης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σελίδα 1 από 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CIPREA 20 JOANNES (ITALY) Επίτοιχη µονάδα αερίου 24 kw (20.000 kcal) Περιλαµβάνει και καµινάδα Ζεστό νερό χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες...

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... HANSA περιεχομενα EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... 3 EUROPA STEEL-EΚO χαλύβδινοι λέβητες / COSMO-STEEL ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00 Τιμς... Άνοιξη 2015 που βγάζουν μάτι! 49,90 Τροχός 860W ρυθμιζόμενος 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 59,00 Ηλεκτρική χλοοκοπτική 1200W 449,00 Σκαπτικό βενζίνης 2+1 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνοι γαστρονομίας ατμού

Φούρνοι γαστρονομίας ατμού Φούρνοι γαστρονομίας ατμού Σειρά Selfcooking center - White efficiency SelfCookingControl με 7 είδη λειτουργίας HiDensityControl - πατενταρισμένη κατανομή της ενέργειας στο χώρο ψησίματος Clima plus control

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00 Τιμς... Άνοιξη 2015 που βγάζουν μάτι! 49,90 Τροχός 860W ρυθμιζόμενος 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 59,00 Ηλεκτρική χλοοκοπτική 1200W 449,00 Σκαπτικό βενζίνης 2+1 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Ισχύει από 1 Απριλίου 2012 Χρωματολόγιο GEBERIT Xρώμα 11 10 CG DK white alpine DW bahama beige EP manhattan FB edelwhite FR jet black RAL 9005 KQ pergamon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Άvοιξη 2014 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! 601,47-40% 359 Σκαπτικό βενζίνης 6,5Hp με όπισθεν 269,37-40% 159,90 Θαμνοκοπτικό βενζίνης 52cc 1984-2014 Γιορτάζουμε 30 χρόνια με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ CARLIEUKLIMA Κεραμικά κάτοπτρα ακτινοβολίας RIALTO 7/4, Κεραμικά κάτοπτρα ακτινοβολίας RIALTO 10/6, Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Η-Inverter Specs

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Η-Inverter Specs ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Η-Inverter Specs Εσωτερική Μονάδα UB18H NG1 UB21H NG1 UB24H NG1 Εξωτερική Μονάδα UU18WH UE1 UU21WH U41 UU24WH U41 2.5 / 5.0 / 6.0 2.4 / 6.0 / 6.6 2.8 / 7.1 / 7.8 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ TUNEL, ΣΚΕΥΩΝ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ, ΤΡΟΛΕΙ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ,ΣΑΠΟΥΝΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ TUNEL, ΣΚΕΥΩΝ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ, ΤΡΟΛΕΙ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ,ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ TUNEL, ΣΚΕΥΩΝ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ, ΤΡΟΛΕΙ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ,ΣΑΠΟΥΝΙΑ COLGED ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ Κατασκευάζονται από το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα