ΞΥΛΟ, Ι ΙΟΤΗΤΕΣ KAI ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΥΛΟ, Ι ΙΟΤΗΤΕΣ KAI ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ"

Transcript

1 ΞΥΛΟ, Ι ΙΟΤΗΤΕΣ KAI ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1. OI Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 1.1 Φυσικές ιδότητες Πυκνότητα, Υγροσκοπικότητα, Ρίκνωση και διόγκωση λόγω µεταβολής υγρασίας 1.2 Μηχανικές ιδιότητες (ορθοτροπικό/ανισότροπο υλικό, δηλαδή διαφορετικές µηχ. ιδιότητες στις 3 διευθύνσεις) Εφελκυστική αντοχή, Θλιπτική αντοχή, Μέτρο ελαστικότητας, Αντοχή σε κάµψη, ιατµητική αντοχή, Ερπυσµός, κτλ 1.3 Θερµικές ιδιότητες Συστολή και διαστολή, Θερµοαγωγιµότητα, Ειδική θερµότητα, Συµπεριφορά του ξύλου σε πυρκαγιά. 1.4 Ακουστικές ιδιότητες 1.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τις µηχανικές ιδιότητες 1. Υγρασία 2. Θερµότητα 3. Ηλιακή Ακτινοβολία 4. Χηµικοί Παράγοντες 5. Βιολογικοί Παράγοντες 6. ιάρκεια και Είδος Φόρτισης Πηγή:https://docs.google.com/file/d/0B9Y9hf4FXbCsWU5vVjNWZ0JsNms/edit?usp=sharing,

2 2. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη µοριακή δοµή του ξύλου (εικόνα 1): Μερικοί χρήσιµοι ορισµοί: Ισοδύναµη Υγρασία (=Υγρασία Ισορροπίας): Η τελική υγρασία την οποία θα συγκρατήσει το ξύλο, ανάλογα µε την υγρασία του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο είναι εκτεθειµένο. (Πηγή: 013.pdf) Σηµείο ινοκόρου: Το ποσοστό υγρασίας του ξύλου που αντιστοιχεί σε πλήρη κορεσµό των κυτταρικών τοιχωµάτων και εντελώς κενές κυτταρικές κοιλότητες. ) (πηγή: Εικόνα 1: H µοριακή δοµή του ξύλου. Το ποσοστό περιεχοµένης υγρασίας του ξύλου εκφράζεται επί τοις εκατό (%) ως το βάρος του νερού που περιέχεται στο ξύλο ανηγµένο στο βάρος του ξηρού ξύλου (εξίσωση 1): Εξίσωση 1 : ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου. Από το ποσοστό υγρασίας εξαρτώνται όλες οι µηχανικές ιδιότητες του ξύλου, αλλά και οι ακουστικές ιδιότητες του ξύλου όπως η ταχύτητα διάδοσης του ήχου. Η υγρασία µειώνει την ταχύτητα και συντελεί στην ταχύτερη απόσβεση του ήχου. Το ποσοστό υγρασίας ενός ξύλου µεταβάλλεται ακολουθώντας τις συνθήκες του περιβάλλοντος (σχετική υγρασία και θερµοκρασία) έως ότου φτάσει το ποσοστό ισορροπίας του (Υγρασία Ισορροπίας του συγκεκριµένου ξύλου, όχι την σχετική υγρασία του περιβάλλοντος). Η διαδικασία πρόσληψης νερού από το περιβάλλον είναι η εξής: - το νερό µαζεύεται στα τοιχώµατα των κυττάρων («δεσµευµένο νερό») έως ένα ποσοστό υγρασίας («σηµείο κορεσµού των ινών» ή «σηµείο ινοκόρου»), της τάξεως 25-30% ανάλογα µε

3 το είδος του ξύλου. Σε αυτό το εύρος υγρασίας προκαλείται αύξηση του όγκου του ξύλου. Φυσικά, ισχύει και το αντίστροφο. Ο όγκος του ξύλου µειώνεται όταν µειώνεται η υγρασία του (για εύρος υγρασίας από 0 έως σηµείο ινοκόρου). - το νερό γεµίζει τις κοιλότητες των κυττάρων, έως το «ποσοστό ισορροπίας», ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος, χωρίς να σηµειώνεται αύξηση του όγκου του ξύλου. ηλαδή, κατά την πρόσληψη νερού, το ξύλο διογκώνεται έως το ποσοστό υγρασίας του να φτάσει το σηµείο κορεσµού. Οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσληψη νερού δεν θα µεταβάλλει τον όγκο του ξύλου. (Πηγές:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/KSILO/xil_1_5t.htm, 3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟ Πτώση της υγρασίας κάτω από τo σηµείο ινοκόρου (δηλαδή για εύρος υγρασίας 0-25/30%) προκαλεί µείωση στις διαστάσεις του ξύλου (ρίκνωση). Αντίστροφα, άνοδος της υγρασίας του ξύλου µέχρι το σηµείο ινοκόρου (δηλαδή για εύρος υγρασίας 0-25/30%), προκαλεί αύξηση των διαστάσεων (διόγκωση). Οι συστολοδιαστολές (οι οποίες προκαλούνται από πρόσληψη και αποβολή υγρασίας αλλά και από θερµοκρασιακές µεταβολές) προκαλούν ανάπτυξη (σηµαντικών κάποιες φορές) τάσεων. Η συµπεριφορά και οι αντοχές του ξύλου εξαρτώνται από τις µηχανικές του ιδιότητες. (Πηγή: Οι συστολοδιαστολές δεν είναι οµοιόµορφες. Οι διαστάσεις µεταβάλλονται ανάλογα µε την διεύθυνση των ινών του ξυλοτεµαχίου (περίπου 0.4% αξονικά, 4% ακτινικά, 8% εφαπτοµενικά, επί των διαστάσεων του ξηρού ξύλου), άρα ανάλογα µε την κοπή του συγκεκριµένου τεµαχίου ξύλου. (Πηγή: Για την οργανοποιία χρησιµοποιούνται ξύλα µε υγρασία από 2% µέχρι 12% (ας την ονοµάσουµε Υγρασία Ισορροπίας κατασκευής), αναλόγως τον κατασκευαστή (δηλαδή το εύρος της υγρασίας είναι από 0 έως σηµείο ινοκόρου). Άρα βλέπουµε ότι η αύξηση και η µείωση της περιεχόµενης στο όργανο µας υγρασίας (σε σχέση µε την Υγρασία Ισορροπίας κατασκευής του), επηρεάζει τη γεωµετρία, τις διαστάσεις και την συνολική συµπεριφορά του. Τα παραπάνω µπορούν να παίξουν ρόλο τόσο στον ήχο, όσο και στην υγεία του οργάνου. Παρακάτω, θα δούµε πως υπολογίζουµε την Υγρασία Ισορροπίας (δηλαδή έµµεσα την περιεχόµενη στο όργανο µας υγρασία) για διαφορετικές συνθήκες θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Όταν λέµε πόσο υγρασία έχασε ή πήρε το όργανο, εννοούµε Υγρασία Ισορροπίας κατασκεύης Υγρασία Ισορροπίας (τρέχουσα, διαφορετική ανάλογα µε τις συνθήκες θερµοκρασίας και σχ. Υγρασίας)

4 4. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 4.1 Εύρεση ισοδύναµης υγρασίας (ή υγρασίας ισορροπίας) (Πηγή: % Διάγραμμα 1: διάγραμμα εύρεσης της υγρασίας ισορροπίας του ξύλου. Λαµβάνοντας υπ όψιν το διάγραµµα 1, ας εξετάσουµε ορισµένες περιπτώσεις/υποθέσεις: Ας υποθέσουµε ότι το όργανο µας έχει κατασκευαστεί µε 9.00 % υγρασία (Υγρασία ισορροπίας κατασκευής).

5 1. Σε θερµοκρασία 15 βαθµών κελσίου (Β.Κ) και σχετική υγρασία (Σ.Υ) 70% έχουµε περίπου % υγρασία ισορροπίας (Υ.Ι) 2. Σε θερµοκρασία 25 Β.Κ και 30% Σ.Υ έχουµε περίπου 6.00 % Υ.Ι 3. Σε θερµοκρασία 5 Β.Κ και 80% Σ.Υ έχουµε περίπου % Υ.Ι 4. Σε θερµοκρασία 35 Β.Κ και 80% Σ.Υ έχουµε περίπου % Υ.Ι 5. Σε θερµοκρασία 35 Β.Κ και 50% Σ.Υ έχουµε περίπου 9.00 % Υ.Ι Όταν το όργανο µας βρεθεί σε περιβάλλον µε συνθήκες όµοιες µε την περίπτωση 1, τότε αυτό θα απορροφήσει υγρασία από το περιβάλλον (4.50%), µέχρι να φτάσει την Υ.Ι = % Όταν το όργανο βρεθεί σε περιβάλλον µε συνθήκες όµοιες µε την περίπτωση 2, τότε αυτό θα αποβάλλει υγρασία προς το περιβάλλον (3.00%), µέχρι να φτάσει την Υ.Ι = 6.00 % Όταν το όργανο βρεθεί σε περιβάλλον µε συνθήκες όµοιες µε την περίπτωση 3, τότε αυτό θα απορροφήσει υγρασία από το περιβάλλον (7.50%), µέχρι να φτάσει την Υ.Ι = % Όταν το όργανο βρεθεί σε περιβάλλον µε συνθήκες όµοιες µε την περίπτωση 4, τότε αυτό θα απορροφήσει υγρασία προς το περιβάλλον (6.50%), µέχρι να φτάσει την Υ.Ι = 15.5 % Όταν το όργανο βρεθεί σε περιβάλλον µε συνθήκες όµοιες µε την περίπτωση 5, τότε αυτό δεν θα αποβάλλει ούτε και θα προσλάβει υγρασία αφού η υγρασία του ταυτίζεται µε την Υ.Ι. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, εάν η σχετική υγρασία περιβάλλοντος είναι 100% (κορεσµένος αέρας), τότε το όργανο δεν µπορεί να αποβάλλει υγρασία προς το περιβάλλον, αφού ο αέρας δεν χωράει άλλη υγρασία. Επίσης, παρατηρούµε ότι για ποσοστά σχετικής υγρασίας µεταξύ περίπου %, έχουµε ποσοστά υγρασίας ισορροπίας µεταξύ περίπου 7-11% ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία (για άνω των 0 Β.Κ και µέχρι περίπου 40 Β.Κ).

6 4.2 Παραδείγµατα Αρχικά, πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές συµφωνούν στο ότι το "όργανο µας αντέχει ότι αντέχουµε και εµείς". Επειδή πολλοί ίσως να µην είναι εξοικειωµένοι µε τα ποσοστά υγρασίας και θερµοκρασίας και την σχέση τους µε την θερµική άνεση: ιάγραµµα 2: ιάγραµµα θερµικής άνεσης οδηγία 2002/91/EC για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ας δούµε τώρα κάποιες εφαρµογές όλων των παραπάνω. Χειµώνας, µέσα στο σπίτι: Θ=15 β.κ, συ=70%, υι=13.50% Ανάβουµε κλιµατιστικό ή πηγαίνουµε στο διπλά δωµάτιο, όπου είχαµε ανάψει κλιµατιστικό: Θ=25 β.κ, συ=30%, υι=6% Η υι του οργάνου (δηλ. η περιεχόµενη στο όργανο υγρασία) µεταβάλλεται από % σε 6 % (η υγρασία του οργάνου πήγε από 9%, σταδιακά, σε 13.50% και από 13.50% πήγε, απότοµα, στο 6%). Το όργανο απέβαλλε σχετικά απότοµα υγρασία. Χειµώνας, είµαστε έξω: Θ=5β.κ, συ=80.%, υι=16.50%. Μπαίνουµε σε χώρο µε θέρµανση: Θ=25 βκ, συ=30.%, υι=6% Η υι του οργάνου µεταβάλλεται από 16.50% σε 6%. Το όργανο απέβαλλε σχετικά απότοµα υγρασία.

7 Καλοκαίρι, είµαστε έξω: Θ=35 βκ, συ=80%, υι=15.50% Μπαίνουµε σε χώρο µε κλιµατισµό: Θ=25 βκ, συ=30, υι=6% Η υι του οργάνου µεταβάλλεται από 15.50% σε 6%. Το όργανο απέβαλλε σχετικά απότοµα υγρασία. Προφανώς, ισχύουν και τα αντίστροφα. ηλαδή, το όργανο θα απορροφήσει απότοµα υγρασία στην αντίστροφη διαδικασία των παραπάνω. 4.3 Προβληµατισµοί Κάπου εδώ τελειώνει, εν µέρει, η θεωρία. Μερικές από τις ερωτήσεις που έρχονται στο µυαλό µου είναι: Τα ποσοστά αυτά σίγουρα επηρεάζουν τον ήχο του οργάνου. Πότε? Πως? Πόσο? Μετριέται? Είναι επικίνδυνα για την υγεία του οργάνου? Υπάρχουν όρια, έστω και εµπειρικά? Πως πρέπει να αποθηκεύω το όργανο µου έτσι ώστε να µην είναι ευάλωτο? Πως µπορώ να κρατήσω τον ήχο του οργάνου µου καθαρό, χωρίς τριξίµατα? Η βέργα βοηθάει? Υπάρχουν µετρήσεις, πειράµατα που να καταλήγουν σε συµπεράσµατα? Ίσως κάποια ανάλυση µοντέλου σε υπολογιστή? Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Η συµπεριφορά του ξύλου εξαρτάται από τις ιδιότητες του (µηχανικές, φυσικές, θερµικές κτλ). Άρα κάθε ξύλο θα συµπεριφερθεί διαφορετικά. Το ξύλο είναι ζόρικο υλικό. Χώρος, χρόνος και χρήµα για πειράµατα µάλλον δεν υπάρχει. εν έχω ακούσει επίσης για ανάλυση µοντέλων (µουσικών οργάνων) σε υπολογιστή. Έχω ακούσει µόνο από τον κ. Φρονιµόπουλο κάποια πράγµατα, αλλά δεν γνωρίζω την κατεύθυνση και τα αποτελέσµατα. Από την µικρή εµπειρία µου στα προγράµµατα υπολογιστή µε πεπερασµένα στοιχεία, θα είναι απαραίτητος τόσο ο εξειδικευµένος οργανοποιός όσο και ο εξειδικευµένος χρήστης του προγράµµατος. Επίσης, απαραίτητα είναι τα πειράµατα που επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα του υπολογιστή. ιαφορετικά, το αποτέλεσµα είναι µάλλον αµφισβητήσιµο. Κάποια από τα παραπάνω έχουν συζητηθεί στο φόρουµ και πολλοί οργανοποιοί έχουν πάρει θέση (πχ βέργα). Αρµόδιος για τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ο οργανοποιός. Έτσι, απευθύνθηκα στον Ανδρέα Παπαδάµου. Ο Ανδρέας είχε τη καλοσύνη να γράψει την άποψη του για κάποιες από τις απορίες µου, την οποία και παραθέτω.

8 4.4 Επιπτώσεις στον ήχο και στην υγεία του οργάνου (Ανδρέας Παπαδάµου) Οι επιπτώσεις των µεταβολών υγρασίας του περιβάλλοντος χώρου στον ήχο του οργάνου είναι ένα σκοτεινό σηµείο. εν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις βελτίωσης ή απώλειας ήχου µε µετρήσεις που να αποδεικνύουν ξεκάθαρα µια τέτοια πραγµατικότητα. Είναι σίγουρα αποδεκτό ότι η µεταβολή του ποσοστού υγρασίας στα κυτταρικά τοιχώµατα µπορεί να επηρεάσει την απόδοση ήχου σε ένα µουσικό όργανο. Η ταχύτητα µετάδοσης του ήχου αλλά και το πλάτος ταλάντωσης του ξύλου ως υλικό κατασκευής ηχείου και αντηχείου έχουν άµεση σχέση µε τον ήχο που αποδίδεται στον παίχτη. Όµως το κατά πόσο αυτή η διαφορά είναι αντιληπτή είναι ιδιαίτερα αµφίβολο. Η διαφορά ενός οργάνου σε µια πολύ υγρή εποχή (75%-85%) µπορεί για τον κάτοχό του να είναι αντιληπτή εάν αυτός είναι ιδιαίτερα εξασκηµένος στο να εντοπίζει και την παραµικρή µεταβολή. Αντίθετα ένας τρίτος που πιθανόν να µην έχει παίξει το συγκεκριµένο όργανο αρκετά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα παρατηρήσει κάποια αντιληπτή διαφορά στην ηχητική απόδοση. Επειδή όµως η γεωµετρία του οργάνου επηρεάζεται πολύ εύκολα από τα ποσοστά υγρασίας και θερµοκρασίας του αέρα µπορεί πολλές φορές να δηµιουργήσει εντυπώσεις απώλειας «φωνής» στον παίχτη. Αν δηλαδή το µάνικο ενός µπουζουκιού που σε φυσιολογικές συνθήκες (23 Β.Κ, 45%-50% υγρασία) είναι απόλυτα ίσιο γεµίσει µε υγρασία λόγω των καιρικών συνθηκών τότε οι συνέπειες θα είναι οι εξής: Η ταστιέρα του µπουζουκιού γεµίζοντας υγρασία θα υπερνικήσει την τάση των χορδών και θα αποκτήσει µια κλίση προς τα πίσω (αντισκεύρωµα*). Αυτή η καµπύλωση της ταστιέρας θα δηµιουργήσει την αίσθηση απώλειας ήχου (ήχος µουντός και στοµωµένος) όχι όµως επειδή άλλαξαν οι συνθήκες µετάδοσης ήχου στο ηχείο και το αντηχείο αλλά επειδή οι χορδές ακουµπούν στα επόµενα τάστα. Στην περίπτωση που οι χορδές του οργάνου είναι αρκετά µακριά από τα τάστα και ακόµα και σε πολύ υγρές συνθήκες δεν εφάπτονται σε τάστα πέραν του επιλεγµένου τότε όντως εάν διαπιστώνεται αλλαγή στον ήχο οφείλεται στην αλλαγή ιδιοτήτων των ξύλων. Εκτός από τις επιπτώσεις στο λαιµό του οργάνου µπορούµε να εντοπίσουµε σπανιότερα και επιπτώσεις στο καπάκι και το σκάφος. Μια απότοµη µετάβαση από πολύ υγρό (85%) σε πολύ ξηρό περιβάλλον (25%) µπορεί να προκαλέσει την ρήξη του ελάτινου συνήθως καπακιού. Ακριβώς λόγω της µεγάλης επίδρασης των καιρικών συνθηκών του περιβάλλοντος στην υγεία ενός οργάνου οι βιοµηχανίες κατασκευής κιθάρας ξεκίνησαν την χρήση µεταλλικών ράβδων ρύθµισης ενώ αργότερα προστέθηκε και η επιλογή της ενίσχυσης µε ράβδους ανθρακονηµάτων. Η µεταλλική ράβδος προσθέτει αρκετό βάρος στο όργανο αλλά από την άλλη δίνει την δυνατότητα εύκολων επεµβάσεων στην ισορροπία του µάνικου. Οι ράβδοι ανθρακονηµάτων αυξάνουν κατά πολύ την ακαµψία του µάνικου και περιορίζουν την ευπάθειά του στις καιρικές καταπονήσεις αλλά δεν ρυθµίζονται. Ο κάθε κατασκευαστής επιλέγει τους τρόπους ενίσχυσης ενός µάνικου ανάλογα µε τις τεχνοτροπίες που προτιµά. Παραδοσιακά βέβαια ο οπλισµός του µάνικου γίνεται µε τη χρήση δυνατών ξύλων ως φυσικά νεύρα συνδυασµένα µε άλλα µαλακά και ελαφριά ξύλα. Επιπτώσεις στην υγεία ενός µουσικού οργάνου µπορούν να εντοπιστούν και λόγω της συµπεριφοράς άλλων υλικών κολληµένων µε τα ξύλα του. Ορισµένα ακρυλικά πλαστικά µεταβάλλονται πολύ πιο έντονα από ότι τα ξύλα. Η υπερβολική υγρασία ή ξηρασία µπορεί να προκαλέσει αποκόλλησή τους από τα ξύλα µε αρνητικές επιπτώσεις στην όλη κατασκευή.

9 Ποσοστά υγρασίας κάτω του 20% είναι επικίνδυνα για το όργανο. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται υγραντικά µέσα στο χώρο ή στη θήκη του οργάνου. Τέτοια ποσοστά συναντούµε άλλες χώρες (Ελβετία, Αµερική) όπου πολλά όργανα καταστρέφονται (σχίσιµο καπακιών και σκεύρωµα ταστιέρας). Τα αποδεκτά και ασφαλή όρια υγρασίας και θερµοκρασίας είναι : υγρασία 30%-75%, θερµοκρασία 5-35 Β.Κ *Σχόλιο sofopc : Στο άρθρο του κ. Σπουρδαλάκη [http://www.musicinstruments.gr/gr/arthra9.php] βρήκα την παρακάτω πολύ ωραία εικόνα (εικόνα 2) για το σκεύρωµα και το αντισκεύρωµα. Εικόνα 2: Σκεύρωµα - αντισκεύρωµα

10 Άλλες πηγές: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Βουγιούκας Ε., Μπαδογιάννης Ε., Χριστίδης Κ., Ξύλο: Δομή και ιδιότητες-δομική Ξυλεία, σελίδα παρουσίασης 22 Link: https://docs.google.com/file/d/0b9y9hf4fxbcswu5vvjnwz0jsnms/edit?usp=sharing Χρήστος Σπουρδαλάκης, Υγρασία και µουσικό όργανο,

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα