Oι γυναίκες του λαθροθήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oι γυναίκες του λαθροθήρα"

Transcript

1 CLAUDE PUJADE-RENAUD ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ MΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Oι γυναίκες του λαθροθήρα

2 τιτλοσ πρωτοτυπου: LES FEMMES DU BRACONNIER Από τις Εκδόσεις ACTES SUD, παρίσι 2010 τιτλοσ ΒιΒλιου: Οι γυναίκες του λαθροθήρα συγγραφεασ: Claude Pujade-Renaud ΜΕτΑΦρΑσΗ: Ασπασία σιγάλα ΕπιΜΕλΕιΑ ΔιορΘωσΗ ΚΕιΜΕΝου: Κατερίνα Δουρίδα συνθεση ΕξωΦυλλου: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗλΕΚτροΝιΚΗ σελιδοποιηση: Ελένη σταυροπούλου ΕΚτυπωσΗ: σταμάτιος Κοτσάτος & σια ο.ε. ΒιΒλιοΔΕσιΑ: Κωνσταντίνα παναγιώτου & σια ο.ε. ACTES SUD, 2010 Εικόνας εξωφύλλου: σίσσυ Χρυσοχόου ΕΚΔοσΕισ ΨυΧοΓιοσ Α.Ε., Αθήνα 2011 πρώτη έκδοση: οκτώβριος 2011 ISBN Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών, προερχόμενο αποκλειστικά και μόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. ΕΚΔοσΕισ ΨυΧοΓιοσ Α.Ε. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. Έδρα: τατοΐου 121 Head office: 121, Tatoiou Str Μεταμόρφωση Metamorfossi, Greece Βιβλιοπωλείο: Μαυρομιχάλη 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str Αθήνα Athens, Greece τηλ.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4

5 Στον Ντανιέλ Ζιμερμάν Στον Ζορζ, τον Ζιλιέν, τη Ματίλντ, αδελφικούς αίλουρους

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΖωολοΓιΚοσ ΚΗποσ ΚΑλπΑσΜοσ ΚοΚΚιΝο του ΑιΜΑτοσ ο ΜΕτΑΝΑστΗσ ΜΕ τισ ΜΕλισσΕσ Η ΦιλΕΝΑΔΑ τησ ΕποΧΗσ Η ΔΑΓΚωΜΑτιΑ ορελια πανθηρασ ο ΔΑΓΚωΜΕΝοσ ο περιστασιακοσ Φιλοσ ορελια Η ΓυΝΑιΚΑ-πουλι Η Θυρωροσ τησ οδου ΝτιΒιΒιΕ αρ ΓοΗσσΑ ΕρπΕτωΝ ορελια Η ΚιΒωτοσ τησ ΔιΑΘΗΚΗσ ορελια ο ΔοΚτωρ ΝτΕιΒι προσ τη ΔοΚτορΑ ρουθ ΜπΕσΕρ ΓΑΜΗλιΑ τελετη ΜΗΝΑσ του ΜΕλιτοσ σενιορα ΜΑΝΓΚΑΔΑ το σημαδι ΓουορΕΝ ΔιΑπλουσ ΑΝοιξΗ στο ΚΕΪΜπριτΖ... 99

7 ΑΜΕριΚΑΝιΚΗ πανιδα ορελια το πουλακι ΔοΚτωρ ρουθ ΜπΕσΕρ ΜιΑ ΓΑτΑ που τη λεγανε σαπφω ΑΜΕριΚΑΝιΚΗ πανιδα (συνέχεια) ο λατρησ του ΜΕλιου ΜΕλι ΚΑι ΑιΜΑ ΔιΑπλουσ ορελια ΔιΑπλουσ Αλ ΑλΒΑρΕΖ ΜοιρΑ ορελια ΓΚριΝΓουΝτ Κορτ ΓΚριΝ ΔιΑλοΓοι ΓουορΕΝ ΓουιΝιΦρΕΝτ ΝτΕΪΒισ το ΚΑρΔιοΧτυπι ΓουιΝιΦρΕΝτ ΝτΕΪΒισ ορελια ΚΑΝτΑτΑ ΜΕ τρεισ ΦωΝΕσ παγιδεσ ΔιΑλοΓοι Αλ ΑλΒΑρΕΖ ΜΕλισσΕσ περασμα ΓουιΝιΦρΕΝτ ΝτΕΪΒισ ΑποπΕιρΕσ σιλια

8 τζεραλντ ορελια ΓουιΝιΦρΕΝτ ΝτΕΪΒισ ΑριΕλ Αλ ΑλΒΑρΕΖ ΓουιΝιΦρΕΝτ ΝτΕΪΒισ ΖωολοΓιΚοσ ΚΗποσ ΚΕΦΑλιΑ ΓΑτΑσ ΚΑΚοΚΑιριΑ ΔοΚτωρ ΧορΝτΕρ τρεβορ τομασ ΦΑυΝοσ ορελια ΜοΝοξΕιΔιο του ΑΝΘρΑΚΑ Αλ ΑλΒΑρΕΖ ΝΑυτιΑ ΜΑρΓΚΑρΕτ ΔοΚτωρ ρουθ ΜπΕσΕρ τρεβορ τομασ ΑποξΕσΕισ ορελια υπογειοσ ΑΔΗσ σιλια ΓουιΝιΦρΕΝτ ΝτΕΪΒισ τρεβορ τομασ τζεραλντ ΔιΑλοΓοσ ΖωολοΓιΚοσ ΚΗποσ σιλια ορελια

9 ΔιΑλοΓοσ ΝΗσοι ΑρΑΝ ΓουιΝιΦρΕΝτ ΝτΕΪΒισ ΒιΒλοσ ρωγμη ΑριΕλ σιλια ΔιΑλοΓοσ ξελογιασμα ΓουιΝιΦρΕΝτ ΝτΕΪΒισ στουντιο ορελια ΖωολοΓιΚοσ ΚΗποσ σιλια ορελια Η ΓΕιτοΝισσΑ τησ οδου οουκοβερ ΜΑΝορ αρ ΔιΑλοΓοσ ΜιΚΑΕλ ΜΕΝτΕλσοΝ ΕλσΑ σιλια ορελια σιλια ΜιΚΑΕλ ΜΕΝτΕλσοΝ ΔιΑλοΓοσ Αλ ΑλΒΑρΕΖ Η ΜΑΪΜου τησ ΒιρΜΑΝιΑσ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

10 ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Λονδίνο, Οκτώβριος 955 οζωολογικός κήπος του ρίτζεντ παρκ βρίσκεται σε αναστάτωση. ο άντρας με το παράστημα ξυλοκόπου, πάντα ντυμένος στα μαύρα, παρατάει τη λάντζα στο κυλικείο. το ωράριό του τελείωσε. Επιταχύνει το βήμα, σαν θηρίο που βγαίνει επιτέλους από το κλουβί του. πριν από το κλείσιμο σε μισή ώρα κάνει τον καθιερωμένο του γύρο των κλουβιών. Και ο αναβρασμός μεγεθύνεται. το ζεμπού το λέει στο εμού, και το εμού στο γυπαετό, και ο γυπαετός στην καμηλοπάρδαλη, που το μεταφέρει στο βουβάλι, και αυτό με τη σειρά του στο βόα: προσοχή, είναι σαρκοβόρος! οι διαπεραστικές κραυγές, ενισχυμένες από τους παπαγάλους, τρυπώνουν ανάμεσα από τα κάγκελα, κάτω από τις φυλλωσιές, στη λίμνη με τις οταρίες, στην πνιγηρή οσμή του θηριοτροφείου. ο άντρας σταματάει μπροστά στον ιαγουάρο. που δεν τον φοβάται. Κοιτάζονται έντονα. Αναμετριούνται. Ένα συμπαγές ρεύμα. Μια επιβλητική κατακόρυφος. ο άντρας

11 ΚΛΟΝΤ ΠΙΖΑΝΤ- ΡΕΝΟ απομακρύνεται, κάθεται σ ένα παγκάκι, γυρνώντας την πλάτη στο ζώο με τις βούλες. Βγάζει ένα σημειωματάριο από την τσέπη του (η αριστερή έχει χάσει το σχήμα της από ένα κομμάτι τσένταρ και ένα φλασκί για μπράντι, η δεξιά από ένα παξιμάδι, ένα μαχαίρι και έναν τόμο του σαίξπηρ). ο ιαγουάρος χασμουριέται. πριν να φύγει, ο άντρας ξαναδιαβάζει αυτό που έγραψε: τα ποιήματα είναι αγρίμια που πρέπει να τα κυνηγήσεις και να τα αιχμαλωτίσεις.

12 ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ Κέιμπριτζ, 2 Δεκεμβρίου 955 οσαμ, παρόλο που ήταν καθαρόαιμο, δεν έκανε επίδειξη της ισχύος του. Όταν βγήκε βόλτα με αυτό το άγνωστο κορίτσι, σε έναν μικρό χωμάτινο δρόμο κοντά στο Κέιμπριτζ, φανταζόταν έναν χαλαρωτικό περίπατο για να πάρει οξυγόνο. πολύ σύντομα φάνηκε ότι το κορίτσι δεν είχε ιδέα από άλογα. Δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση, ο σαμ, ως συνήθως, είχε ελαφρώς μειώσει ταχύτητα, αλλά η αναβάτρια δεν έλεγε να ξεσφιχτεί. Αμέσως κατάλαβε ότι επρόκειτο για μια αδαή πρωτάρα. Άφηνε λάσκα τα χαλινάρια, και ύστερα ξαφνικά τα τραβούσε. Νευρικά, όχι όμως βίαια. Εντελώς ανίκανη να μεταδώσει το παραμικρό μήνυμα ο σαμ την άφηνε, διασκέδαζε με την όλη κατάσταση. Μετά από μια στροφή στη γωνία ενός δάσους, άρχισε τον τροχασμό, τίποτα αφύσικο, έναν μικρό τροχασμό έτσι για να ζεσταθεί. το κορίτσι ταρακουνιόταν αναπηδώντας, κάποιες στιγμές μαλθακά και άλλες γαντζωνόταν επάνω του. στο παραμικρό παρα- 5

13 ΚΛΟΝΤ ΠΙΖΑΝΤ- ΡΕΝΟ στράτημα, θα έπεφτε. Αλλά εκείνη την ημέρα ο σαμ είχε καλή διάθεση, δεν ήθελε περίεργα παιχνίδια. Δεν έκανε καμία τρέλα. παίρνοντας μαλακά μια στροφή μπήκε στην πίστα ιππασίας που διέσχιζε το δάσος. Μια ωραία, ευθύγραμμη αλέα, με μαλακό χώμα, ιδανική για καλπασμό. ο σαμ δεν τον στερήθηκε, δίχως ωστόσο ίχνος πονηράδας ή βίας. Αμέσως η σέλα, που τα λουριά της δεν είχαν σφιχτεί, γύρισε, και η αναβάτρια μαζί της. Χάρη σε ένα απίστευτο θαύμα, κατάφερε να γαντζωθεί. Με τα πόδια από το στέρνο, με τα χέρια από τον αυχένα. ο σαμ, ξαφνιασμένος από την απρόβλεπτη τροπή της κατάστασης, κατέβασε τ αυτιά κι επιτάχυνε τον καλπασμό του. Ένας βαρύς καλπασμός, προσκολλημένος στην κυκλική του επανάληψη. οι αναβατήρες ελεύθεροι ταλαντεύονταν ρυθμικά, το κορίτσι κρατιόταν γερά. Η αλέα κατέληγε σ ένα δρόμο στρωμένο με πίσσα και πολυσύχναστο. Η μεταλλική αντήχηση των οπλών επέτεινε τη ζέση του σαμ. το κορίτσι, τόσο κοντά στο έδαφος, πρέπει να είχε ξεκουφαθεί με αυτόν το σαματά μπαταμπούμ, μπαταμπούμ, σφυριές στο αμόνι, σπίθες που πετάγονταν, σαν σιδηρουργείο στο απόγειο της δουλειάς. Διασχίζοντας ένα σταυροδρόμι, ένας ποδηλάτης που έκανε τον κυριακάτικο περίπατό του, τρομοκρατημένος απ αυτή την ξαφνική εμφάνιση, απ αυτό το τερατώδες ζευγάρι που δεν μπορούσες καν να του προσδώσεις τον ορισμό του κενταύρου, προτίμησε να πέσει στο χαντάκι με το ποδήλατό του, αγνοώντας αναμφίβολα ότι ένα άλογο θα έκανε τα πάντα προκειμένου να αποφύγει έναν άνθρωπο. ο σαμ κρατούσε το ρυθμό μια βροχή από βαριές τρίφωνες συγχορδίες, μπαταμπούμ, μπαταμπούμ Με αυτό το περίεργο κολιέ κρεμασμένο

14 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ στο λαιμό του να αιωρείται, οσφραινόταν τη στυφή μυρωδιά από τον ιδρώτα του κοριτσιού, ιδρώτα από την προσπάθεια, την αγωνία, διόλου δυσάρεστη. συνέχισε να καλπάζει διατηρώντας στιβαρά το ρυθμό του. το κορίτσι συνέχιζε να παραμένει γαντζωμένο επάνω του, και ο σαμ να το διασκεδάζει. ξαφνικά, μια άλλη μυρωδιά, πέρα από τον ιδρώτα, ξέθωρη και βίαιη ταυτόχρονα, τον χτύπησε στα ρουθούνια. ο σαμ κατάλαβε αμέσως: αυτό το κορίτσι μύριζε θάνατο. Μια μυρωδιά που τα άλογα δεν αντέχουν. Ήταν τόσο ανυπόφορο σαν να μύριζε ψοφίμι. το δράμα ήταν ότι αυτό το ψοφίμι το κουβαλούσε μαζί του. Αφήνιασε για τα καλά. τέρμα τα παιχνίδια. Μια τρελή φυγή, δέντρα, πεζοί, αυτοκίνητα περνούσαν από μπροστά του ολοταχώς. Η δυσοσμία τον ακολουθούσε. το κορίτσι δε φώναζε, γραπωνόταν επάνω του, αντιλαμβανόταν την απέραντη ένταση του κορμιού, μια ένταση συγκεντρωμένη στους αστραγάλους και στα χέρια. Εκπληκτικές δονήσεις ενέργειας, ζωτικότητας διαπερνούσαν αυτό το πτώμα που κουβαλούσε, και μεταφέρονταν στα νεύρα του, στους μυς του, στη μάζα του των οκτακοσίων λιβρών. Κατά σύμπτωση, συνάντησε μία άλλη ιππική πίστα, αν την ακολουθούσε, το ήξερε, θα τον έβγαζε στους στάβλους. ο σαμ, ξαναβρίσκοντας την ηρεμία του δάσους κάτω από τις χλωμές ακτίνες του χειμερινού ήλιου, άρχισε σταδιακά να κόβει ταχύτητα. Ευχάριστες μυρωδιές χώμα, ίχνη ζώων, κοπριές, λιμνάζοντα νερά κάλυψαν τη σκοτεινή, αγωνιώδη οσμή. ο σαμ, καθησυχασμένος ανασήκωσε τ αυτιά και υιοθέτησε έναν ήρεμο τροχασμό με το καπίστρι των χεριών, των ποδιών, των μαλλιών και της ιδρωμένης σάρκας να συνεχίζουν να κρέμονται από πάνω του. τα τραβήγματα στη

15 ΚΛΟΝΤ ΠΙΖΑΝΤ- ΡΕΝΟ χαίτη του είχαν αρχίσει να τον εκνευρίζουν, αλλά αφού ήταν στο δρόμο της επιστροφής έκανε υπομονή μέχρι επιτέλους να μπορέσει να αφήσει στα άχυρα του στάβλου αυτή τη γυναικεία γιρλάντα που κολλούσε από τον ιδρώτα. Μόλις μεταμορφώθηκε σε δίποδο, ακούμπησε ξέπνοη στο πλευρό του, εναλλάσσοντας γέλια και λυγμούς. Μία από τις κοτσίδες της, ξέπλεκη, γαργαλούσε τον ώμο του σαμ. Ηρέμησαν και οι δυο τους, συμφιλιωμένοι αλλά μήπως ήταν απόλυτα ταιριαστοί κατά τη διάρκεια αυτής της τρελής κούρσας; το κορίτσι, έχοντας σχεδόν ηρεμήσει, έπιασε μια χούφτα σανό και ήθελε να τρίψει τον σαμ χωρίς καν να σκεφτεί να του βγάλει τη στομίδα, τα χαλινάρια και τη σέλα τελικά, τίποτα δεν ήξερε να κάνει Ακουμπισμένη πάνω στον λευκοφαιόστικτο όγκο συνέχιζε τον κλαυσίγελο με κοφτούς σπασμούς, και ο σαμ, συγκινημένος, αισθάνθηκε στο δεξί πλευρό του τη θέρμη των δακρύων της.

16 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Κέιμπριτζ, Φεβρουάριος 95 οκαλπασμός που μοιράστηκα με τον σαμ είχε ξεθωριάσει. τσαλαβουτούσα σ έναν απ αυτούς τους θλιβερούς χειμώνες που είναι η ειδικότητα της Αγγλίας, υγρή γκριζάδα, σκιές που περιπλανιούνται μέσα στην ομίχλη, ίδιος ο Άδης που ανέβηκε στη γη. στα μέρη μου, στη Μασαχουσέτη, ο χειμώνας απέπνεε ένα καθαρό, αναζωογονητικό κρύο. Αυτό τον καθαρό ουρανό νοσταλγούσα. Και το χιόνι. Και τη μητέρα μου Αλλά απεχθανόμουν να το παραδέχομαι: είχα τόσο πασχίσει γι αυτή την υποτροφία του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Είχα λοιπόν διασχίσει τον Ατλαντικό, ήμουν στο Κέιμπριτζ, και παρακολουθούσα μεταξύ άλλων κι ένα μάθημα για την τραγωδία, ήμασταν στον ρακίνα, η Φαίδρα μού άρεσε παθιασμένα. ωστόσο, στα είκοσι τρία μου, αισθανόμουν μαραμένη, άχρηστη. στα τέλη αυτού του Φεβρουαρίου, είχα περίοδο, και μία ρινίτιδα που φοβόμουν μήπως εξελιχθεί σε ιγμορίτιδα, το χρόνιο σύμπτωμα (αργότερα, η μητέρα μου μου 9

17 ΚΛΟΝΤ ΠΙΖΑΝΤ- ΡΕΝΟ εκμυστηρεύτηκε ότι και ο πατέρας μου είχε το ίδιο σύμπτωμα). Η συνεχής καταρροή, αυτή η μέγκενη στο μέτωπο και τα μάτια που έτρεχαν. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά και το βρομερό αίμα τους πόνους της περιόδου, σπασμωδικούς ή όχι, τους συνέδεα με το θάνατο, ή με έναν στείρο τοκετό, και αισθανόμουν να ελλοχεύει η σκοτεινή απειλή της κατάθλιψης, παλιά γνώριμη σύντροφος. το κρασί και το τσέρι κατάφερναν λίγο να την ξορκίσουν αντιλαμβανόμουν με πόση ευκολία μπορείς να κατρακυλήσεις στον αλκοολισμό. Αλλά φοβόμουν τόσο μην κολλήσω σε αυτό τον καταθλιπτικό βούρκο, σαν τη μέλισσα στο μέλι. ο φόβος μου: και αν ο κόσμος αποχρωματιζόταν; Όχι η πραγματικότητα, ο φανταστικός κόσμος. Αν με εγκατέλειπε, αν δεν μπορούσα πια να γράψω, θα κατέρρεα. συνήθως ντυνόμουν με σκούρα χρώματα. Αλλά πέραν αυτού, στο Κέιμπριτζ έπρεπε να φοράμε και αυτή τη μαύρη τήβεννο. Αρχικά, αυτή η μεταμφίεση με διασκέδαζε. πολύ σύντομα όμως άρχισε να μ εκνευρίζει. ξηλωνόταν κατά τόπους ή μήπως ήμουν εγώ που την έσκιζα με τη λύσσα που τη φορούσα ή την έβγαζα, εξοργισμένη, νευριασμένη, χωρίς να το συνειδητοποιώ; πάντως, βαριόμουν να τη μαντάρω. Μερικές φορές είχα την αίσθηση ότι ήμουν σφιχτοδεμένη μέσα σε ζουρλομανδύα μήπως τελικά αυτή ήταν η στολή που μου ταίριαζε; ωστόσο, κατά διαστήματα μηχανευόμουν τρόπους να ζωντανεύω αυτό το μαύρο με κόκκινα αξεσουάρ, μια εσάρπα, γάντια, μια κόκκινη κορδέλα για τα μαλλιά. στο πένθος, τυλιγόμουν μυστικά σε αυτό που ονόμαζα, με αφορμή τη Φαίδρα, «κόκκινο μανδύα του πεπρωμένου». Αλλά ποιος ο λόγος να κουνάς βλακωδώς την αυταπάτη ενός πορφυρού μανδύα μπρο- 2

18 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ στά στη μούρη του κρυμμένου τέρατος, του Μινώταυρου; το πρωί λοιπόν της 25ης Φεβρουαρίου, εξαντλημένη, φοβούμενη την επιστροφή της καταθλιπτικής κατάστασης, μην αντέχοντας πλέον τις αγωνίες που μου προκαλούσε η περίοδος, επισκέφτηκα έναν ψυχίατρο, τον ψυχίατρο του πανεπιστημίου, και κατέρρευσα στο ιατρείο του μυξοκλαίγοντας: Μου χρειαζόταν ένας άντρας που να με κανακεύει, να με παρηγορεί Ναι, φυσικά, είχα ένα φίλο, έμενε στο παρίσι και ήταν φοιτητής στη σορβόνη. Μικροκαμωμένος, πράγματι, με πολύ ωραίο πρόσωπο, Αμερικανοεβραίος, ευαίσθητος, καλλιεργημένος, τίποτα κατακριτέο σε όλ αυτά, αλλά δεν ήμουν πλέον πολύ σίγουρη ότι τον αγαπούσα, παρόλο που στηριζόμουν επάνω του. στην πραγματικότητα, ομολόγησα στον ψυχίατρο, ονειρευόμουν να συναντήσω κάποιον που το βάρος του, το παράστημά του θα με έλιωναν, θα με γέμιζαν. στο κρεβάτι, με αυτό τον λεπτεπίλεπτο και κάπως ασθενικό ρίτσαρντ, αισθανόμουν σχεδόν υπερμεγέθης υπερβολικά αθλητική, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω; ο ψυχίατρος φάνηκε αμήχανος, οι ευγενικές Αγγλίδες φοιτήτριες με την παρθενική επιδερμίδα δεν πρέπει να του έλεγαν συχνά τέτοια πράγματα. Βεβαίως και ήμουν δεμένη με τον ρίτσαρντ, αλλά μπορεί να μου χρειαζόταν ένας πιο ώριμος άντρας, ένας πατέρας ίσως ο πατρικός ψυχίατρος φάνηκε να ξαναβρίσκει τα σημεία αναφοράς του, εγώ πάλι όχι, και πρόσθεσα: Αν όχι ένας πατέρας, τουλάχιστον ένα άτομο μεγαλύτερο σε ηλικία, με κατανόηση, στην Αμερική οι καθηγητές ήταν πολύ πιο διαθέσιμοι, πιο περιποιητικοί απ ό,τι εδώ Χαμογέλασε ευγενικά, με ενθάρρυνε να τον ξαναεπισκεφτώ. το απόγευμα, ακόμη θολωμένη, ζαλισμένη (η πραγμα- 2

19 ΚΛΟΝΤ ΠΙΖΑΝΤ- ΡΕΝΟ τεία μου για τη Φαίδρα δεν προχωρούσε καθόλου), σκέφτηκα ότι, περιμένοντας τον άντρα, τον πατέρα, λίγο αλκοόλ θα ήταν καλοδεχούμενο για να αναχαιτιστεί κάπως το κρύωμα. Είχα κανονίσει να πάω σε μια μικρή γιορτή για την έκδοση ενός καινούργιου περιοδικού ποίησης. στο Κέιμπριτζ αυτά τα περιοδικά εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν σαν τα μανιτάρια. Ήπια ένα ποτήρι κρασί (έκρυβα ένα μπουκάλι σ αυτή την τρύπα που είχα για δωμάτιο αχ, αυτά τα φοιτητικά δωμάτια με την τόσο κακή θέρμανση). Μέσα σ αυτή την ελαφρώς πυρετώδη θολούρα ήρθε από μακριά η ανάμνηση, αβέβαιη στην αρχή, όλο και πιο έντονη στη συνέχεια, του τριαδικού ρυθμού του καλπασμού, βροχή από τρίφωνα, μπαταμπούμ, μπαταμπούμ. ο καλπασμός του σαμ, αυτό το εκπληκτικό κοκτέιλ τρόμου και ικανοποίησης Όταν ήμουν παιδί, κολλούσα το αυτί μου στο στέρνο του πατέρα μου, ήταν μεγάλος και δυνατός ο πατέρας μου, βούιζε, έβραζε, σφυροκοπούσε, σωστό σιδηρουργείο, και καμιά φορά ορδές άγριων αλόγων αφήνιαζαν εκεί μέσα. Μια παράξενη έφιππη παρέλαση ξεκινούσε, με ξεσήκωνε, θα ήθελα τόσο να την αναπαράγω στο ρυθμό των λέξεων, στο μέτρο ενός ποιήματος. τέλος πάντων, χρειαζόμουν ουίσκι ή τζιν, κι έναν ωραίο καλπασμό, ερωτικό, αλκοολικό, ποιητικό, και τι να κάνουμε αν κάποια μείγματα φημίζονται για την επικινδυνότητά τους! Όπως είχαμε κανονίσει, ένας φίλος φοιτητής πέρασε να με πάρει. Ένας Καναδός, ο Χάμις. Ευγενικός, ο ιδανικός τύπος του συνοδού, η τρελή κούρσα που ονειρευόμουν σίγουρα δε θα συνέβαινε μαζί του. Αυτός με είχε ενημερώσει γι αυτή τη γιορτή. Είχα προμηθευτεί το εν λόγω περιοδικό και είχα εντοπίσει τα κείμενα κάποιου τεντ Χιουζ. τα 22

20 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ πιο ενδιαφέροντα, κατά την άποψή μου ξέφευγαν από τον επιτηδευμένο σνομπισμό από τον οποίο έβριθαν αυτές οι μικρές εκδόσεις που θεωρούνταν και αβανγκάρντ. Αποστήθισα μερικά αποσπάσματα, ειδικά αυτά που αναφέρονταν στα ζώα. Ύστερα θυμήθηκα ότι είχα διαβάσει κι ένα άλλο ποίημα αυτού του τεντ Χιουζ, που είχε δημοσιευτεί μερικές βδομάδες νωρίτερα σε μια φοιτητική εφημερίδα. Έψαξα στη χαρτούρα μου και το βρήκα. ονομαζόταν «το δυστύχημα» όχι, κανένας κακός οιωνός σε αυτό τον τίτλο. Επρόκειτο για τη συντριβή ενός αεροπλάνου. Η πτώση ε ναι λοιπόν, η πτώση του Ίκαρου, είχα σκεφτεί. ο πιλότος είχε καεί, έπεσε τυλιγμένος στις φλόγες. Ένας φασιανός κι ένας λαγός παρακολουθούσαν το δράμα. Μου άρεσε πολύ αυτή η παρουσία. Και σκεφτόμουν τον πίνακα που είχα δει στην Εθνική πινακοθήκη, Ο θάνατος της Πρόκριδος: αυτός ο σκύλος που ξενυχτάει τη νεαρή πεθαμένη, αυτός ο σκύλος που πενθεί, τόσο ανθρώπινος. Όπως μόνο ένα ζώο μπορεί να ενσαρκώσει τη βουβή απόγνωση μπροστά στο ανεπανόρθωτο. Είχα βαφτεί επιμελώς, επιτυγχάνοντας να κρύψω τη νεκρική χλωμάδα μου και το σημάδι στο δεξί μου μάγουλο. το στόμα κόκκινο του αίματος. Από την εφηβεία, είχα επιλέξει τη σφοδρότητα αυτού του βαθυκόκκινου. στα χέρια ένα άλικο βερνίκι, ταιριαστό με τα χείλη. Μια ζώνη και γόβες κόκκινες. ο Χάμις μου έκανε φιλοφρόνηση για την εμφάνισή μου. στη διαδρομή, πρότεινε να σταματήσουμε σε μια παμπ. συζητώντας για πάνω από μια ώρα κατεβάζαμε το ένα ουίσκι πίσω από το άλλο αυτός περισσότερο από μένα. ο πυρετός, το βάρος χαμηλά στην κοιλιά και η μέγκενη πάνω από τα μάτια αμβλύνθηκαν. Φεύγοντας από 2

21 ΚΛΟΝΤ ΠΙΖΑΝΤ- ΡΕΝΟ την παμπ, αισθανόμουν ανεβασμένη. Άκουγα το αλέγρο σφύριγμα του ανέμου γνωρίζοντας ωστόσο, ειρωνικά διαυγής, ότι ήταν μια πολύ κρύα νύχτα αλλά πολύ ήρεμη. ούτε το παραμικρό αεράκι. Θύελλες και καλπασμοί άρχισαν να φουντώνουν μέσα μου, όπως άλλοτε στο πατρικό στέρνο, κι εκεί πάνω ήμουν διαυγής. σκεφτόμουν την Τρικυμία, το θεατρικό του σαίξπηρ. Αυτή τη λύσσα του αέρα και των κυμάτων που προκλήθηκε από έναν πανίσχυρο πατέρα και τη βοήθεια του Άριελ, αυτή την τρέλα των στοιχείων της φύσης που θα επιτρέψει στο κορίτσι να συναντήσει τον άντρα που αγαπά. Μου έρχονταν στο νου και τα αποσπάσματα με τα ζώα αυτού του τεντ Χιουζ, και ήθελα να αρχίσω να πηδάω σαν λαγός. Η γιορτή γινόταν στον δεύτερο όροφο ενός παλιού κτιρίου, στο Φάλκον Γιαρντ. ο Χάμις με κρατούσε από τον αγκώνα ανεβαίνοντας τα σκαλιά, εντάξει, τα καταφέρνεις; Μην ανησυχείς, το αντέχω πολύ καλά το αλκοόλ! στην πραγματικότητα ήταν σαν να ανέβαινα τα σκαλιά του Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, του πλοίου που με είχε φέρει από την Αμερική στην Αγγλία: το σκαμπανέβασμα ανέβαινε κατά μήκος των ποδιών μου, δονούσε το στομάχι μου, φουσκοθαλασσιά και ανεμοστρόβιλος με σήκωναν πολύ καλύτερα από το υποτιθέμενο βοηθητικό χέρι του Χάμις. Ύστερα, φτάσαμε σε μια μεγάλη αίθουσα, όπου οι αέρηδες εισχώρησαν παράλληλα με μένα. υδρατμοί αλκοόλ και βαριές ανάσες, δαχτυλίδια καπνού, βοή γέλιων και συζητήσεων, μια ορχήστρα που περνιόταν για τζαζ στη χώρα μου γινόταν πολύ περισσότερο κέφι! πήρα ένα παντς από το μπαρ, χόρεψα ούτε και γω ξέρω με ποιον, σίγουρα πάντως όχι με τον Χάμις. Αργότερα, βγαίνοντας από την ομίχλη 2

22 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ μήπως ήταν εντός μου η ομίχλη; ένας ψηλός, σκοτεινός τύπος με πλησίασε, λες και τον είχαν φέρει οι ριπές του ανέμου. περισσότερο από ψηλός, τεράστιος, και αμέσως σκέφτηκα: Ένας άντρας από τα ανατολικά, από την Κεντρική Ευρώπη. Γερμανός; πολωνός; 25

23 Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Σεπτέμβριος 9 στα δεκάξι του, ο Ότο πλατ ανακάλυψε την Αμερική. του φάνηκε μικροσκοπική κι επίπεδη. ονομαζόταν νησί Έλις. Κτίρια από τούβλα, περίπλοκα καμπαναριά, πόρτες και παράθυρα πλαισιωμένα με βαριές πέτρες. Αίθουσες στρωμένες με άσπρα πλακάκια, που βρομούσαν αντισηπτικό. Η Αμερική απολύμαινε τους υποψήφιους στη Γη της Επαγγελίας. υποπτεύονταν ότι κουβαλούσαν το κακό, τις μουνόψειρες, τη δυστυχία, τις ψείρες, την αρρώστια, τη σαπίλα; τον Ότο, τον ακροάστηκαν, τον μέτρησαν, τον ζύγισαν, τον ψηλάφησαν, τον φωτογράφισαν: ένα καρτελάκι καρφιτσωμένο στο στήθος του ανέγραφε το νούμερο του πλοίου του, Πραιτόρια. Διάφοροι γιατροί εξέτασαν με μανιακή επιμέλεια τα μάτια του, το λαιμό του, τη μύτη του, τ αυτιά του, τις μασχάλες του και τις τρίχες του εφηβαίου, τη βάλανο του πέους. Και γιατί όχι και την κωλοτρυπίδα, αναρωτήθηκε, μήπως εκεί είχε κρυφτεί όλη η μιζέρια της γηραιάς Ευρώπης, η λέρα, η πείνα 2

24 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ και τα παράσιτα; στην οικογένεια πλατ χόρταιναν την πείνα τους, παρόλο που οι γονείς είχαν κάνει επτά παιδιά, αλλά ο Ότο θέλησε ν αφήσει το Γκράμποου, αυτό το μεγάλο κεφαλοχώρι κοντά στο Ντάντσιχ. Αυτό τον τόπο, τον εγκλωβισμένο ανάμεσα σε δύο χώρες, που είχε δεινοπαθήσει, διαιρεθεί από τις διακυμάνσεις τις ιστορίας. Η οικογένεια πλατ περιφρονούσε αυτούς τους καθολικούς πολωνούς, παρόλο που από μία γιαγιά είχαν λίγο πολωνικό αίμα. Αισθάνονταν και ήθελαν να είναι Γερμανοί. πρώσοι και λουθηρανοί, με μια άκαμπτη περηφάνια. ο πατέρας του, του οποίου το σιδεράδικο παρήκμαζε, του έδωσε τα λεφτά για το ταξίδι. Ντάντσιχ, Βαλτική, Βόρεια θάλασσα, Ατλαντικός, ναυτία και συγχρωτισμός με την αθλιότητα. ο νεαρός Ότο είχε σφίξει τα δόντια και είχε ορκιστεί να αντέξει. στη Νέα υόρκη θα πήγαινε σ ένα θείο μπακάλη που θα τον βοηθούσε στο μαγαζί κατά τη διάρκεια της μέρας, το βράδυ θα παρακολουθούσε μαθήματα, και θα γύριζε οριστικά την πλάτη στην γκρίζα στασιμότητα του Γκράμποου. οι γιατροί της νήσου Έλις του βρήκαν μια φλεγμονή στο δεξί αυτί, ρινίτιδα και ιγμορίτιδα. ο Ότο ήταν έξαλλος είχε φύγει σε τέλεια φυσική κατάσταση από το Γκράμποου και σ αυτό το βρομερό σαπιοκάραβο, το Πραιτόρια, είχε κολλήσει αυτές τις βρομιές. τον έβαλαν σε καραντίνα για πέντε μέρες, για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της μόλυνσης. Κατάλαβε ότι παρά τρίχα γλίτωσε την απέλαση κάποιοι από τους συνταξιδιώτες του, άρρωστοι ή σακάτηδες, απελάθηκαν αμέσως και επέστρεψαν με το ίδιο το Πραιτόρια που τους είχε φέρει. τα νιάτα του, η ωραία του κορμοστασιά, συν η διεύθυνση του θείου στη Νέα υόρ- 2

25 ΚΛΟΝΤ ΠΙΖΑΝΤ- ΡΕΝΟ κη αναμφίβολα συνηγόρησαν υπέρ του. στο υγειονομικό του κελί είχε άπλετο χρόνο να μηρυκάσει τις αναμνήσεις του. Από τις μυρωδιές της κοπριάς και της καμένης οπλής στο πατρικό σιδεράδικο, προτιμούσε τη μυρωδιά του μελιού. Έφευγε μόνος του στην εξοχή, παρατηρούσε υπομονετικά τη διαδρομή των μελισσών, εντόπιζε πού φώλιαζαν. Καμιά φορά και σε τρύπα αλεπούς. Έρποντας προσεκτικά και με το πρόσωπο προστατευμένο, μπρούμυτα, μ ένα μακρύ καλάμι στα χείλη, κατάφερνε να ρουφήξει λίγο από το μέλι τους. Είχε μεγάλη ανάγκη για ζάχαρη, η μητέρα του δεν του έφτιαχνε συχνά γλυκά. ο Ότο τρελαινόταν γι αυτή την αρωματική, άγρια ζάχαρη. του άρεσαν και οι γλώσσες επίσης. πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι το να μιλάει «πλατ» ήταν μια χυδαία, λαϊκή διάλεκτος, τα γερμανικά της φτωχολογιάς. στο σχολείο, πολύ γρήγορα αφομοίωσε τη λογοτεχνική γλώσσα, τα γερμανικά της διανόησης. Η Ερνεστίν παρακαλούσε τον Κύριο να συνεχίσει τις σπουδές του ο πρωτότοκός της, που ήταν τόσο έξυπνος, και να γίνει πάστορας. Από αυτή τη μεμψίμοιρη μάνα, εξαντλημένη από τις επτά απανωτές εγκυμοσύνες και που έσερνε το ένα πόδι, χρόνια ελκώδες, είχε κληρονομήσει τα εκπληκτικά μπλε μάτια με τη μεταλλική λάμψη. Αλλά όχι και την αγάπη για τον Κύριο, στον οποίο επιθυμούσε τόσο να τον αφιερώσει. ο Ότο έφτυσε τους κιτρινοπράσινους θυμούς του, απέβαλε το Γκράμποου με την πλήξη του και τους ατέλειωτους χειμώνες του, το φορτίο του λουθηρανισμού, τη μητρική μελαγχολία. την πέμπτη μέρα θεώρησε ότι είχε ολοκληρώσει εντός του τη διαδικασία του αποχωρισμού _ μήπως αυτή ήταν η δοκιμασία που απαιτούσαν οι φρουροί της πύλης που οδηγούσε στη Γη της Επαγγελίας: να απαλλα- 2

26 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ γεί από τις μνήμες του όπως και από τα μικρόβιά του; Η μόλυνση είχε εξαφανιστεί, του δόθηκε η άδεια να εισχωρήσει στο αμερικανικό έδαφος. ο υπάλληλος που ήταν επιφορτισμένος να φτιάξει τα χαρτιά του αμελής ή βιαστικός μετέτρεψε το πλατ σε πλαθ. Ότο πλαθ, γεννημένος στις 13 Απριλίου του 1885 στο Γκράμποου της πρωσίας. ο νεαρός Ότο ανέπνευσε. λίγο έλειψε Δε θα μιλούσε ποτέ πια «πλατ», τα εκχυδαϊσμένα γερμανικά είχαν τελειώσει. το μόνο που του έλειπε: η γεύση του άγριου μελιού. Αλλά η Γη της Επαγγελίας είχε σίγουρα πληθώρα μελισσιών. 29

27 Η ΦΙΛΕΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Κέιμπριτζ, 2 Φεβρουαρίου 95 Αυτό το κορίτσι που τρέκλιζε πάνω στις κατακόκκινες γόβες της αυτές οι Αμερικανίδες περνιούνται για Μέριλιν Μονρόε, αυτό το κορίτσι είχε περίοδο. τη μυρίζομαι αλάνθαστα στις άλλες. Αιμορραγούσε, κι έκανε τον τεντ να ματώσει. τον δάγκωσε στο αριστερό μάγουλο. Άγρια. το πορφυρό τού κραγιόν της, το καφετί του πηγμένου αίματος. Απεχθής αυτός ο συνδυασμός Κάτω από το δεξί της μάτι, μια ουλή. παλιά αλλά ορατή. Δεξιά, αριστερά, ε λοιπόν αυτοί οι δύο ταιριάζουν πλέον, αυτή και ο τεντ αυτό επιζητούσε; συν τοις άλλοις, έσερνε και ένα κρύωμα, εν μέρει καλυμμένο από το αλκοόλ, ωστόσο δε μου ξέφυγε ότι η μύτη της έτρεχε και ήταν κόκκινη. σαν να μην έφτανε που είναι ήδη μεγάλη Και αυτή η κόκκινη κορδέλα στα καστανόξανθα μαλλιά της, όχι και τόσο πετυχημένος αυτός ο συνδυασμός χρωμάτων. τέλος πάντων, πολύ κόκκινο σε αυτό το χορευτικό μεθοκόπι αφιερωμένο στην ποίηση. παντς, τσέρι, ουίσκι, κα-

28 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ πνός από πίπες και τσιγάρα, αναθυμιάσεις ιδρώτα, τζιν, μπράντι, οχλοβοή και μεθυσμένα ξεφωνητά, μία ερασιτεχνική τζαζ ορχήστρα, τα ντραμς εξαφάνιζαν το σαξόφωνο Είχα έρθει για τον τεντ φυσικά. το μπουκωμένο κορίτσι έφυγε με τον ιπποτικό καβαλιέρο της, ο τεντ μαζί μου. Από την τσέπη του κρεμόταν η κόκκινη κορδέλα (οι τσέπες του τεντ είναι πάντα γεμάτες με τρόφιμα και διάφορα ευρήματα, συμβαίνει και να μη μυρίζει και πολύ ωραία, άλλωστε δε τρελαίνεται διόλου για το πλύσιμο το αγόρι μου, ο άντρας των σπηλαίων). τον ειρωνεύτηκα σχετικά με την κορδέλα, τι ήταν, δώρο ή κλοπιμαίο; Φυλαχτό, υπόσχεση αφοσίωσης; λάφυρο πολέμου; Δεν απάντησε, πίεζε ένα σιχαμένο μαντίλι πάνω στο πληγωμένο του μάγουλο. το κάθαρμα. Αν πάθαινε μόλυνση, κανείς δε θα του έφταιγε. τον φρόντισα ωστόσο σωστή πανούκλα αυτή η κοπέλα, και φέρνει την πανούκλα. ο τεντ είχε συμβουλευτεί τ άστρα για να μάθει αν η 25η Φεβρουαρίου ήταν ευνοϊκή για την έκδοση του περιοδικού τους (αυτές οι ιστορίες των συναστριών δε μ ενδιαφέρουν διόλου, αλλά αυτός τις πιστεύει ακράδαντα). Και παρόλο που η ημερομηνία, απ ό,τι φαίνεται, ήταν ολέθρια, αποφάσισαν να μην την αλλάξουν. Ε λοιπόν, καλά θα είχαν κάνει να την ακυρώσουν. ούτως ή άλλως μικρή παρηγοριά ο τεντ, που φυτοζωεί με μικροδουλειές στο λονδίνο, θα πρέπει σύντομα να φύγει για να συναντήσει τον μεγαλύτερο αδελφό του στην Αυστραλία λένε ότι η Αυστραλία είναι φανταστική για το κυνήγι και το ψάρεμα. υπήρχε μια περίπτωση να πάω μαζί του, το σχέδιό του ήταν να εκτρέφει βιζόν _ αισθάνομαι ότι είναι ξεγραμμένο. ο σκοτεινός τεντ Χιουζ δεν είναι ούτε για μένα ούτε για τη μεθυσμένη Αμερικάνα.

29 ΚΛΟΝΤ ΠΙΖΑΝΤ- ΡΕΝΟ ωστόσο, το περασμένο φθινόπωρο, με πήγε στους γονείς του στο Γιόρκσαϊρ. Ζεστός άνθρωπος η μητέρα του, ο πατέρας του σιωπηλός, κατεστραμμένος από τον πόλεμο του Είχα πιστέψει ότι ήταν σοβαρό, ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και το γάμο, παρόλο που αυτό δεν ενδιέφερε καθόλου τον τεντ, και παρόλο που είχα νιώσει στο πετσί μου ότι η αδελφή του η Όλγουιν δε μ εκτιμούσε διόλου. Αυτή μύησε τον τεντ στην αστρολογία, ένα από τα πάθη του μαζί με το ψάρεμα, την ποίηση και την ανθρωπολογία. Ε λοιπόν, ας του φτιάξει τη συναστρία του με την ψεύτικη ξανθιά. Κάτω από ποιους οιωνούς η συμπαιγνία τους αυτή τη νύχτα της 25ης ξημέρωμα 26ης Φεβρουαρίου; Μια συνάντηση κάτω από το πρίσμα του αίματος, έμμηνου ή όχι, βάζω στοίχημα ότι θα είναι πλήρως αποτυχημένη. ο τεντ ο κυνηγός, ο σαρκοβόρος, δέχτηκε επίθεση από ένα βρομερό δηλητηριώδες ζώο. Ας ξεκουμπιστεί λοιπόν, ας φύγει να πάει να κυνηγάει και να ψαρεύει στην αντίπερα γη παρέα με τον αγαπημένο του αδελφούλη. Μακριά από μένα, μακριά από εκείνη, τη μεθυσμένη ξεμυαλίστρα. τη γνωρίζω, παρακολουθούμε το ίδιο μάθημα για την τραγωδία, με εξοργίζει η άνεσή της να διαβάζει ρακίνα από το πρωτότυπο τη Φαίδρα με αυτή τη φρικτή βοστονέζικη προφορά, και το ύφος της, της καλοζωισμένης, αθλητικής και καλλιεργημένης Αμερικανίδας, τέλειο προϊόν του κολεγίου σμιθ, στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων πολιτειών, το καλύτερο του είδους του, υψηλό επίπεδο, τοπ μόντελ, λέγεται ότι πόζαρε για γυναικεία περιοδικά τύπου Mademoiselle. ωραία πόδια, οφείλω να το παραδεχτώ, έχει μακριά καλοσχηματισμένα πόδια. τι μ έχει πιάσει τελευταία και μιλάω τόσο συχνά γι αυτή στον τεντ, μου χει γίνει 2

30 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ εμμονή, μ έχει μαγέψει; Αυτή η κοπέλα είναι τρελή. Επικίνδυνα τρελή, αυτό βγάζει μάτι. Και φαντασμένη (τα ποιήματά της επίσης, μου εκμυστηρεύτηκε ένας συνεργάτης του καινούργιου περιοδικού, είναι υπερβολικά στημένα). πληθωρική, επιδειξιομανής, και αυτός ο τρελός τρόπος να αναστατώνει τους γκόμενους, κυριολεκτικά τους ρίχνεται! Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, θεωρεί και το αγγλικό φαγητό αηδία. Φυσικά οι Αμερικανοί την περίοδο 1940 με 1945 δεν υπέφεραν όπως εμείς. πλαθ; Βάζω στοίχημα ότι είναι γερμανικής καταγωγής το όνομα. Από την εποχή του πολέμου και τους βομβαρδισμούς στο λονδίνο, μισώ τους Γερμανούς.

31 CLAUDE PUJADE-RENAUD Οι γυναίκες του λαθροθήρα θήρα Το 1956 στο Κέιμπριτζ, η Σίλβια Πλαθ γνωρίζει τον πολλά υποσχόμενο ποιητή Τεντ Χιουζ, έναν άντρα με έντονη νη γοητεία και δύναμη. Οι δύο συγγραφείς ενώνονται με τα δεσμά του γάμου και σ αυτή την ένωση αναμειγνύονται η δημιουργία και το πάθος. Η φλογερή Σίλβια υποκύπτει σταδιακά στη σκοτεινή πλευρά του εαυτού της, ενώ ο «λαθροθήρας» ας» Τεντ ρουφάει τη ζωή. Σύντομα ο έρωτάς του με την ποιήτρια Άσια Γουέβιλ θα σημάνει το τέλος ενός από τα πιο γοητευτικά ζευγάρια της λογοτεχνίας και θα οδηγήσει στην αυτοκτονία της Σίλβια. Μέσα από τις πολλαπλές φωνές των μαρτύρων γονιών, φίλων, συγγενών, γειτόνων η Κλοντ Πιζάντ-Ρενό αντιμετωπίζει από μια εντελώς διαφορετική οπτική αυτό το ερωτικό τρίγωνο και μας καλεί ν αποκρυπτογραφήσουμε τη νοσηρή σαγήνη που περικλείει τη ζωή των δύο γυναικών, καθώς μοιράζονται την ταραχώδη ζωή του ποιητή στο Λονδίνο ή στο Κορτ Γκριν. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ MΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τζοάνα Μπάσφορντ. Μυστικός Κήπος. Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού

Τζοάνα Μπάσφορντ. Μυστικός Κήπος. Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Τζοάνα Μπάσφορντ Μυστικός Κήπος Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Τζοάνα Μπάσφορντ Μυστικός Κήπος Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Σχεδιασμός: Jason Ribeiro, Johanna Basford 203 Johanna Basford Johanna Basford

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η Ντανιέλα και τα Επτά Λυκάκια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βάσω Βύρρα ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-618-5093-18-1

ISBN: 978-618-5093-18-1 ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Millénium 3 & 4 Dupuis 2014, by Man, Homs and Runberg Millenium 2014 Stieg Larsson and Moggliden AB www.dupuis.com All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Η Λίμνη Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Κείμενο Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη Γραφιστική επιμέλεια Χριστιάνα Χαραλάμπους Επιμέλεια κειμένου και εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξιος Δανιάς. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 1 ο BΡΑΒΕΙΟ

Αλέξιος Δανιάς. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 1 ο BΡΑΒΕΙΟ Αλέξιος Δανιάς 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 1 ο BΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 2010-2011 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 2010-2011 Αλέξιος Δανιάς 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 1 ο BΡΑΒΕΙΟ 2 Γεια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την προστασία και ασφάλεια του μωρού σας απο την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής και τον Βρετανικό Οργανισμό Αιφνιδίου Θανάτου

Συμβουλές για την προστασία και ασφάλεια του μωρού σας απο την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής και τον Βρετανικό Οργανισμό Αιφνιδίου Θανάτου Συμβουλές για την προστασία και ασφάλεια του μωρού σας απο την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής και τον Βρετανικό Οργανισμό Αιφνιδίου Θανάτου Ασφάλεια Ποτέ μην ταρακουνάτε ένα βρέφος, ούτε καν για παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Hug4Dogs.com. Μωρά και Σκυλιά

Hug4Dogs.com. Μωρά και Σκυλιά Μωρά και Σκυλιά Ο ερχομός ενός μωρού στην οικογένεια είναι μία συναρπαστική αλλά συγχρόνως και πολυάσχολη εποχή. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές για τον καθένα και αυτό περιλαμβάνει και τα κατοικίδια ζώα μας

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να μη χορεύω στις μύτες;

Γιατί να μη χορεύω στις μύτες; Γιατί να μη χορεύω στις μύτες; Κείμενο της Celia Sparger, φυσιοθεραπεύτριας της Sadler s Wells School, συγγραφέως των βιβλίων Anatomy of Ballet και Beginning Ballet. Η συγγραφέας εκφράζει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό» (Μια διασκευή παραμυθιού από τους μαθητές) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Σεπτέμβριος- Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ 3 Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΟΙΗΣΗ Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Το ρολόι στο μπαλκόνι της κόλασης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα