Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Αριθ. Μελέτης: 03/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,59 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ KAI ,58 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Αριθ. Μελέτης: 03/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH Με την από (ΦΕΚ Α 240), Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18), µε το άρθρο 4 προβλέπεται µεταξύ άλλων η προµήθεια ειδών παντοπωλείου των ήµων και των νοµικών προσώπων αυτών να γίνεται µε ενιαίο διαγωνισµό που διενεργείτε από τους ήµους. Της παραπάνω διαδικασίας εξαιρέθηκαν µε τον ν. 4257/14 µεταξύ άλλων και οι ΕΥΑ.Με το από έγγραφο της η ΕΥΑ Θέρµης ζητεί να µην συµµετέχει στην διαδικασία της ενιαίας προµήθειας. Με την παρούσα µελέτη ο ήµος Θέρµης πρόκειται να προβεί µετά από διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου και γάλακτος προσωπικού για το χρονικό διάστηµα από 06/07/2015 έως 05/07/2016. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους τόσο των νοµικών προσώπων του ήµου(κεκοπρο) όσο και του ήµου. Ειδικότερα η µελέτη προβλέπει την προµήθεια γάλακτος για το εργατικό προσωπικό του ήµου, και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),την προµήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και παντοπωλείου για το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. και την προµήθεια ειδών διατροφής για το κοινωνικό πρατήριο του ήµου Θέρµης. Η προµήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και παντοπωλείου θα καλύψει τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π... Θέρµης. Η προµήθεια γάλακτος θα καλύψει τις αναγκαίες ποσότητες που πρέπει να διανέµονται κάθε εργάσιµη ηµέρα στους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου Θέρµης και των φορέων του, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την υπ αριθµ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονοµίας & Οικονοµικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. Η ποσότητα γάλακτος που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο, κάθε εργάσιµη ηµέρα του έτους είναι ένα λίτρο. Κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και το ελαιόλαδο ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) το οποίο θα εφαρµόζεται,στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 και µε κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή επί των τιµών του προϋπολογισµού για τα είδη παντοπωλείου πλην ελαιολάδου, αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος προσωπικού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη,13/01/2015 Θέρµη, 13/01/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Αριθ. Μελέτης: 03/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1. Γενικά στοιχεία Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π... Θέρµης. Τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 2. Τεχνική περιγραφή ανά οµάδα και είδος Α. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Το γάλα θα είναι πλήρες µε τουλάχιστον 3,5% λιπαρά, φρέσκο παστεριωµένο, σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία δύο λίτρων. Το τυρί φέτα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα 2α). Όµοια και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: «Φέτα» (FETA) Τυρί Επωνυµία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου Βάρος περιεχοµένου Ηµεροµηνία παραγωγής «Στοιχεία ελέγχου»: 1. Αύξοντα αριθµός του µέσου συσκευασίας 3. Ηµεροµηνία παραγωγής Να είναι συσκευασµένο σε δοχείο µεταλλικό 15 κιλών καθαρού στραγγισµένου βάρους µε ψηφιακή ένδειξη από την εταιρεία παραγωγής. Το τυρί ηµίσκληρο να έχει µέγιστη υγρασία 45% και το λίπος υπολογισµένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40% τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. Επίσης να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συµπυκνωµένο παστεριωµένο του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά προτίµηση εγχώριας παρασκευής σε µεταλλική συσκευασία των 410γρ. 3

4 Το γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος,, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασµένο κατάλληλα σε σφραγισµένο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους ενός (1) κιλού µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ηµεροµηνία λήξης. Β. ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα αυγά πρέπει να είναι Α ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελλ. Νοµοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι µεσαίου βάρους από γρ. Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα και µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής. Τα δύο είδη ρυζιού, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώµατος, µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις προβλεπόµενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. Ο τραχανάς θα είναι γλυκός από σιµιγδάλι, γάλα και αυγά σε συσκευασία 500 γρ Τα ζυµαρικά θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιµιγδάλι σκληρού σίτου, µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιοµηχανικώς απαλλαγµένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να µην είναι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο και να µην έχει καµιά µυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους γρ, από αγνές πρώτες ύλες, µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων και να είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής. Θα πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο µε τέλειο άρωµα και γεύση, µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 0,8%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων, στην οποία θα αναφέρονται η ονοµασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθµός παρτίδας, η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Η µαργαρίνη soft, θα πρέπει να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, κατάλληλο για άλειµµα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε συσκευασία γρ., εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων, µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Τα δηµητριακά σε συσκευασία έως 1 κιλού ανά τεµάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασµένα σε εγκεκριµένη για τρόφιµα συσκευασία µε ηµεροµηνία λήξης κατανάλωσης. 4

5 Το µέλι θα πρέπει να είναι αγνό, ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσµίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταµίνες, σε συσκευασία γρ, εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων µε ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής. Η µαρµελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) να είναι ελληνική, να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 40% σε φρούτο και να είναι σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία έως 6 κιλά. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγµένη από ξένες ύλες, ελληνικής παραγωγής κατά προτίµηση, σε χάρτινη συσκευασία γρ, µε ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήµατος ζάχαρης. Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, εγχώριο, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο µε περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να µην περιέχει ξένες ύλες, να µην εµφανίζει οποιαδήποτε οσµή και να µην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριµένης για τρόφιµα, καθ. Βάρους γρ, µε ηµεροµηνία λήξης κατανάλωσης. Ξύδι-Χυµός λεµονιού. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει αλκοόλη), βάρους 400 γρ. Για το χυµό λεµονιού, στη συσκευασία να αναγράφεται η φράση «Άρτυµα λεµονιού» και το βάρος να είναι 380γρ. Καρυκεύµατα: Η ρίγανη τριµµένη (καθαρή) συσκευασία έως 1 κιλού. Όλα τα καρυκεύµατα (ρίγανη, πιπέρι, δυόσµος) να είναι σε αεροστεγή συσκευασία, Α ποιότητας, κατά προτίµηση ελληνικής συσκευασίας. Τα ντοµατάκια κονκασέ θα πρέπει να είναι αποφλοιωµένα, συσκευασµένα σε κουτί εγκεκριµένο για τρόφιµα, καθ. Βάρους 400 γρ., µε ένδειξη ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Ο ντοµατοχυµός θα πρέπει να είναι σάλτσα που να προέρχεται από ελαφρά συµπύκνωση χυµού ντοµάτας ώστε τα στέρεα συστατικά εκ του χυµού προερχόµενα, να είναι τουλάχιστον 6%, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής, σε χάρτινη συσκευασία εγκεκριµένη για τρόφιµα, καθ. Βάρους 500 γρ., µε ένδειξη ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Οι φυσικοί χυµοί συσκευασίας 1 λίτρου,επιλογής µας, θα πρέπει να είναι σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα, χωρίς προσθήκης συντηρητικών, µε ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης. Η πραλίνα φουντουκιού θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας πραλίνα µε υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία 400 γρ., χωρίς συντηρητικά. Το ψωµί για τοστ θα πρέπει να είναι από σταρένιο ψωµί µε προζύµι, χωρίς συντηρητικά, διπλής συσκευασίας των 680 γρ. Το σιµιγδάλι θα διατίθενται στη συσκευασία 500gr και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Γ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα κατεψυγµένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τα φασολάκια να είναι πλατιά, χαρακτηριστικό προϊόν, χωρίς κοτσάνια, µε ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώµα, απαλλαγµένο από χώµα, κατεψυγµένο χωρίς ξένες οσµές, απαλλαγµένο από ξένα σώµατα ή υπολείµµατα εντόµων, µε απουσία φυτοφαρµάκων, κατηγορίας Α. Το µέγεθος να είναι µεγαλύτερο των τεσσάρων εκατοστών. 5

6 Ο αρακάς να είναι µέτριος, χαρακτηριστικό προϊόν, µε ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώµα, απαλλαγµένο από χώµα, κατεψυγµένο χωρίς ξένες οσµές, απαλλαγµένο από ξένα σώµατα ή υπολείµµατα εντόµων, µε σταθερή διάµετρο, µε ποσοστό άµορφων σπόρων χαµηλότερο του 15%, κατηγορίας Α. Το σπανάκι να είναι ολόκληρα φύλλα, χαρακτηριστικό φύλλο από σπανάκι, χωρίς κοτσάνια, µε σκούρο πράσινο χρώµα, απαλλαγµένο από χώµα, κατεψυγµένο χωρίς ξένες οσµές, απαλλαγµένο από ξένα σώµατα ή υπολείµµατα εντόµων, κατηγορίας Α. Το καλαµπόκι φρεσκοκατεψυγµένο αρίστης ποιότητας, µεσαίου µεγέθους, καθαρισµένο και απαλλαγµένο από ακαθαρσίες και ξένα σώµατα, κατηγορίας Α. Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι καθαρισµένα, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α ποιότητας, συσκευασµένα, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης και η ηµεροµηνία παραγωγής µε την παράδοση στο νοµικό πρόσωπο να µη υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες. Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη της ελληνικής προέλευσης, την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν µε την ανάλογη επισήµανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχοµένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόµο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθµός Αδείας Χηµείου και ο αριθµός του ΓΧΚ). Ενδεικτικές τιµές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εµπόριο. Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. Αναλυτικά, η προµήθεια αποτελείται από: Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΛΑΤΙ ΙΩ ΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 1kg ΤΕΜ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΕΜ ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ ΤΕΜ 300 6

7 4 ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg ΤΕΜ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 400 gr ΤΕΜ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg ΤΕΜ ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜ 60 8 ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΜ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ ΤΕΜ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ ΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΦΡΕΣΚΟ 2Λ. ΤΕΜ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΥΣΚ. 1 kg ΤΕΜ ΑΚΤΥΛΙ ΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 κιλό ΤΕΜ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ 0,8-1,0) 5lt ΤΕΜ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΡΟ ΕΛΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ ΤΕΜ ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg ΤΕΜ ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ΤΕΜ ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΑΚ.100γρ ΤΕΜ ΚΟΥΣΚΟΥΣΙ 500γρ ΤΕΜ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr ΤΕΜ ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 500gr ΤΕΜ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ΤΕΜ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2kg ΤΕΜ ΜΑΡΜΕΛΑ Α ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 6kg ΤΕΜ ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 1kg ΤΕΜ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ Ο ΤΡΙΜ. ΦΑΚ 100gr ΤΕΜ 8 29 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΤΕΡ ( 3 τεµ ) ΤΕΜ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ ΤΕΜ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr ΤΕΜ ΞΥ Ι ΚΡΑΣΙΟΥ 400gr ΤΕΜ ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500gr ΤΕΜ 7 35 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400gr ΤΕΜ ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ ΡΙΓΑΝΗ 1kg ΤΕΜ 7 38 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΜΠΟΝΕΤ 1 kg ΚΙΛΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1 kg ΚΙΛΑ ΣΟ Α ΦΑΓΗΤΟΥ 1kg ΤΕΜ 7 41 ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr ΤΕΜ ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ΚΙΛΑ ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr ΤΕΜ ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 1kg ΤΕΜ ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1kg ΤΕΜ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1kg ΚΙΛΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1kg ΚΙΛΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 680gr ΤΕΜ ΦΙ ΕΣ 500gr ΤΕΜ ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ & ΓΑΛΑ 500gr ΤΕΜ ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 380gr ΤΕΜ 200 7

8 54 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1lt ΤΕΜ 600 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 1. Γενικά στοιχεία Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Πρατηρίου του ήµου Θέρµης. Τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Ο ήµος έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 2. Τεχνική περιγραφή ανά οµάδα και είδος Α. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συµπυκνωµένο παστεριωµένο του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε µεταλλική συσκευασία των 410γρ. Β. ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα όσπρια θα παραδίδονται σε συσκευασία 500γραµ.,θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, και γεύσης, νέας σοδιάς, ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα και µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής. Το ρύζι, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, και γεύσης, νέας σοδιάς, φυσιολογικού χρώµατος, µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένο µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι 500 γρ και εκτός από τις προβλεπόµενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. Τα ζυµαρικά θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιµιγδάλι σκληρού σίτου, µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιοµηχανικώς καθαρισθέντος από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να µην είναι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο και να µην έχει καµιά µυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους γρ, από αγνές πρώτες ύλες, µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και 8

9 διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου και να είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής. Θα πρέπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο µε τέλειο άρωµα και γεύση, µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 0,8%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων, στην οποία θα αναφέρονται η ονοµασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθµός παρτίδας, η ηµεροµηνία ελάχιστης διατήρησης, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Τα δηµητριακά σε συσκευασία 375 γρ. ανά τεµάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασµένα σε εγκεκριµένη για τρόφιµα συσκευασία µε ηµεροµηνία λήξης κατανάλωσης. Η µαρµελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) να είναι ελληνική, να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 40% σε φρούτο και να είναι σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 500γρ. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, εγχώριο, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο µε περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να µην περιέχει ξένες ύλες, να µην εµφανίζει οποιαδήποτε οσµή και να µην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριµένης για τρόφιµα, καθ. Βάρους 400 γρ, µε ηµεροµηνία λήξης κατανάλωσης. Τα ντοµατάκια κονκασέ θα πρέπει να είναι αποφλοιωµένα, συσκευασµένα σε κουτί εγκεκριµένο για τρόφιµα, καθ. Βάρους 400 γρ., µε ένδειξη ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να τονίζουν την ελληνική προέλευση των προϊόντων, να ορίζουν την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία των ειδών που προσφέρουν και τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. Αναλυτικά, η προµήθεια αποτελείται από: Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΕΜ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr ΤΕΜ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt ΤΕΜ ΑΛΑΤΙ ΙΩ ΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr ΤΕΜ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr ΤΕΜ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ΤΕΜ ΜΑΡΜΕΛΑ Α 500gr ΤΕΜ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ

10 10 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜ ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr ΤΕΜ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr ΤΕΜ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr ΤΕΜ 9600 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π... Θέρµης. Ο άρτος θα είναι χωριάτικου τύπου, σε φρατζόλες 350 γρ., µε τα χαρακτηριστικά του κλασικού άρτου, παρασκευασµένος µε υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από µικροοργανισµούς, έντοµα ή ακάρεα, γαιώδεις προσµίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύµητες οσµές, χρωµατισµούς και άλλα ανεπιθύµητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες µε ρύπους, παρασκευή µε µειωµένα άλευρα, προσθήκη χρωστικών ή διογκωτικών υλών, ανωµαλίες φλόγωσης-χρωµατισµού και αυξηµένη υγρασία και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία φρέσκο. Για τον άρτο, σε σχέση µε την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, καθώς και για την επισήµανση αυτού, απαιτείται η εναρµόνιση στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τα κουλούρια θα είναι παρασκευασµένα µε υλικά αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται στην Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές και το βάρος του θα είναι 70 γρ. Τα σταφιδόψωµα θα είναι παρασκευασµένα µε υλικά αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται στην Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές και το βάρος τους θα είναι 70 γρ. Τα κασεροκούλουρα θα είναι παρασκευασµένα µε υλικά αρίστης ποιότητας, το τυρί θα είναι τύπου γκούντα Ολλανδίας και θα παραδίνονται στην Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές και το βάρος τους θα είναι 70 γρ. Τα τσουρέκια θα είναι παρασκευασµένα µε υλικά αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται στην Υπηρεσία φρέσκα, το βάρος τους θα είναι γρ. Αναλυτικά, η προµήθεια αποτελείται από: Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ 350gr TEM ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350gr ΤΕΜ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ 70gr ΤΕΜ ΤΣΟΥΡΕΚΙ 1kg ΤΕΜ ΚΑΣΕΡΟΚΟΥΛΟΥΡΟ ή ΣΤΑΦΙ ΟΨΩΜΟ 70 gr ΤΕΜ

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π... Θέρµης. Τα οπωρολαχανικά όσον αφορά την ποικιλία, την οµοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, τη σήµανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόµηση, τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων και τη διακίνηση αυτών θα είναι σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκοµµένα Α ποιότητας. Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής, οµοιογενές και οµοιόµορφο ως προς την ποικιλία, µέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθµού ωρίµανσης, µε έντονα τα χρώµατά τους και χωρίς χτυπήµατα στην στιλπνή επιφάνειά τους. Συγκεκριµένα: Να είναι κανονικού µεγέθους και εµφανίσεως, ανάλογα µε το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο παραγωγής. Η ωριµότητά τους να είναι τέτοιου βαθµού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσον αφορά το σχήµα, την υφή, τη γεύση και το άρωµα, σχετικά µε την ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες µεταφοράς και µεταχείρισης και να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Να µη φέρουν ελαττώµατα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήµατα, σχισµές, ξένες ύλες κ.λ.π. Να υπάρχει δυνατότητα προµήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών σύµφωνα µε την εποχή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των βρεφών και νηπίων των παιδικών και βρεφικών σταθµών. Ενδεικτικές τιµές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εµπόριο. Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων, να ορίζουν την επεξεργασία και τυποποίηση των ειδών που προσφέρουν. Αναλυτικά, η προµήθεια αποτελείται από: Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ ΑΧΛΑ ΙΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ή ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ ΚΙΛΑ ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΙΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙ Ι ΚΙΛΑ ΚΡΕΜΜΥ ΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜ ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ ΚΙΛΑ ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ ΜΑΪ ΑΝΟΣ ΤΕΜ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ή ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΑ ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ή ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛΑ

12 20 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝ ΡΟΚΑΡΠΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ή ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ΚΙΛΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ ή ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ ΚΙΛΑ ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΑ ΡΟ ΑΚΙΝΑ ή ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ ΣΓΟΥΡΗ ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΑ ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ ΣΚΟΡ Α ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΙΛΑ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 200 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π... Θέρµης. Το κρέας µοσχάρι έως 12 µηνών να είναι νωπό ελληνικής εκτροφής και επεξεργασίας και γέννησης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς οστά και να παραδίδεται σε συσκευασία κενού η οποία θα φέρει ετικέτα µε τις απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, θα φέρει σφραγίδα ελληνικής προέλευσης και θα συνοδεύεται από τιµολόγιο στο οποίο θα αναγράφει τον αριθµό του ζώου και την ηµεροµηνία σφαγής του. Από τη συνολική παραδοτέα ποσότητα θα είναι από σπάλα και συγκεκριµένα χτένι και ψαχνό της σπάλας και από µπούτι και συγκεκριµένα, στρογγυλό, κοιλότο, βόειων νεαρών ζώων έως 12µηνών. Το κρέας θα είναι απαλλαγµένο από περιτονίες και επιφανειακό λίπος. Τα κοτόπουλα να είναι νωπά, εντόπια, τύπου 65%, σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλια και πόδια κοµµένα στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια. Το καθαρό βάρος τους (Το οποίο καθορίζεται ως το βάρος που προκύπτει έπειτα από την προαναφερόµενη επεξεργασία και υπό αυτή την έννοια θα αναφέρεται ο όρος αυτός από εδώ και στο εξής για το συγκεκριµένο είδος) θα πρέπει να είναι από 1200gr έως 1500gr. Τα κοτόπουλα να είναι Α ποιότητας, να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες στη σύστασή τους, στο χρώµα τους, στην οσµή τους είτε ανωµαλίες λόγω κακών χειρισµών κατά τη σφαγή τους. Να είναι εύσαρκα, τρυφερά µε δέρµα µαλακό και λείο. Να έχουν περιθώριο τουλάχιστον τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης. Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει: α)να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε υγειονοµική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για σφαγή και εµπορία νωπού κρέατος, β)να έχει υποβληθεί σε υγειονοµική επιθεώρηση µετά την σφαγή και να µην έχει κριθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, γ)να φέρει σήµανση και πιστοποιητικό καταλληλότητας. Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήµανση, η επεξεργασία και η µεταφορά να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα και εγκεκριµένα εργοστάσια και εργαστήρια επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές. Ενδεικτικές τιµές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εµπόριο. Αναλυτικά, η προµήθεια αποτελείται από: 12

13 Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΛΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με την παρούσα µελέτη, ο ήµος Θέρµης πρόκειται να προβεί στην προµήθεια γάλακτος για το γάλα που διανέµεται κάθε εργάσιµη ηµέρα στους δικαιούχους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την υπ αριθµ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονοµίας & Οικονοµικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου Θέρµης και ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια φρέσκου γάλακτος αγελαδινού, παστεριωµένου και οµογενοποιηµένου, πλήρες (λιπαρά τουλάχιστον 3,5%) σε συσκευασία του ενός λίτρο µε βιδωτό καπάκι, Ελληνικής προελεύσεως. Η συσκευασία του θα πρέπει είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή από γυαλί ή από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιµα, η οποία θα πληροί τους όρους της προβλεπόµενης Εθνικής Νοµοθεσίας. Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν θα πρέπει να απέχει διάστηµα µεγαλύτερο των δυο (2) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσής του προϊόντος. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία παστερίωσης. Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.. 56/ «Συµµόρφωση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εµπορία γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/ τ. Α ). Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το προσφερόµενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο πιστοποιητικό και θα κατατεθεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη,13/01/2015 Θέρµη, 13/01/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Αριθ. Μελέτης: 03/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός διαιρείται σε επτά (7) τµήµατα αναλόγως του νοµικού προσώπου και του είδους. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε χωρίς ΦΠΑ µε ΦΠΑ και συνολική αξία αυτού ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΟΜΑ Α Α Α/Α ΕΙΔΗ Μ/Μ 14 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΑΛΑΤΙ ΙΩ ΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 1kg ΤΕΜ 0, ,40 2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΕΜ 0, ,50 3 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ ΤΕΜ 0, ,00 4 ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg ΤΕΜ 1, ,20 5 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 400 gr ΤΕΜ 1, ,80 6 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg ΤΕΜ 1, ,10 7 ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜ 0, ,20 8 ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΜ 0, ,00 9 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ ΤΕΜ 0, ,00 10 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ ΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΦΡΕΣΚΟ 2Λ.ίτρων ΤΕΜ 2, ,00 11 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜ 0, ,00 12 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΥΣΚ. 1 kg ΤΕΜ 1, ,00 13 ΑΚΤΥΛΙ ΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 2, ,00 14 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΡΟ ΕΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 4, ,00 15 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ ΤΕΜ 0, ,00 16 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg ΤΕΜ 0, ,50 17 ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜ 1, ,40 18 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ΤΕΜ 1, ,00 19 ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΑΚ.100γρ ΤΕΜ 0, ,60 20 ΚΟΥΣΚΟΥΣΙ 500γρ ΤΕΜ 0, ,50 21 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr ΤΕΜ 0, ,40 22 ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 500gr ΤΕΜ 0, ,60 23 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ΤΕΜ 0, ,00 24 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2kg ΤΕΜ 4, ,40 25 ΜΑΡΜΕΛΑ Α ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 6kg ΤΕΜ 4, ,00

15 26 ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 1kg ΤΕΜ 7, ,75 27 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ Ο ΤΡΙΜ. ΦΑΚ 100gr ΤΕΜ 0,83 8 6,64 28 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΤΕΡ ( 3 τεµ ) ΤΕΜ 0, ,20 29 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ ΤΕΜ 0, ,50 30 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ 0, ,80 31 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr ΤΕΜ 0, ,00 32 ΞΥ Ι ΚΡΑΣΙΟΥ 400gr ΤΕΜ 0, ,20 33 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500gr ΤΕΜ 4, ,12 34 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400gr ΤΕΜ 1, ,50 35 ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 1, ,75 36 ΡΙΓΑΝΗ 1kg ΤΕΜ 5, ,53 37 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΜΠΟΝΕΤ 1 kg ΚΙΛΟ 1, ,60 38 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1 kg ΚΙΛΟ 0, ,55 39 ΣΟ Α ΦΑΓΗΤΟΥ 1kg ΤΕΜ 2, ,01 40 ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr ΤΕΜ 0, ,95 41 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ΤΕΜ 1, ,00 42 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr ΤΕΜ 1, ,00 43 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 1kg ΤΕΜ 11, ,28 44 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1kg ΚΙΛΟ 6, ,30 45 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1kg ΚΙΛΟ 6, ,50 46 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 1, ,15 47 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1kg ΤΕΜ 1, ,95 48 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 1, ,50 49 ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 680gr ΤΕΜ 1, ,00 50 ΦΙ ΕΣ 500gr ΤΕΜ 0, ,20 51 ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ & ΓΑΛΑ 500gr ΤΕΜ 0, ,60 52 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 380gr ΤΕΜ 0, ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%(1) ,18 ΦΠΑ 13% (2) 4.879,70 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (3) ,88 1 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1lt ΤΕΜ 0, ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% (4) 420,00 ΦΠΑ 23% (5) 96,60 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% (6) 516,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1) & (4) ,18 ΦΠΑ (2) & (5) 4.976,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (3) & (6) ,48 ΟΜΑ Α Β ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ 0,8-1,0) 1 5lt ΤΕΜ 17, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% ,40 ΦΠΑ 13% 1.377,54 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% ,94 Ο προυπολογισµός συντάχθηκε για το χρονικό διάστηµα από 06/07/2015 έως 05/07/2016 και η σύµβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστηµα Το ποσό των ,00 θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Το υπόλοιπο ποσό των ,42 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2016 και θα υπάρξει σχετική δέσµευση του ιοικητικού Συµβουλίου, ότι στον προϋπολογισµό του έτους 2016, θα συµπεριλάβει 15

16 σχετική πίστωση κατά την ψήφισή του µε το παραπάνω ποσό σε αντίστοιχο Κ.Α. Το Νοµικό Πρόσωπο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε γι αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νοµικό Πρόσωπο να µην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή για την οµάδα Α και για την οµάδα Β ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη,13/01/2015 Θέρµη, 13/01/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Αριθ. Μελέτης: 03/2015 ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Α/Α ΕΙ Η ΟΜΑ Α Α Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ ΑΠΑΝΗ 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΕΜ 0, ,00 2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜ 0, ,00 3 ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr ΤΕΜ 1, ,00 4 ΑΛΑΤΙ ΙΩ ΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr ΤΕΜ 0, ,00 5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr ΤΕΜ 0, ,00 6 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ΤΕΜ 0, ,00 7 ΜΑΡΜΕΛΑ Α 500gr ΤΕΜ 1, ,00 8 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 500γρ ΤΕΜ 0, ,00 9 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜ 1, ,00 10 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr ΤΕΜ 0, ,00 11 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr ΤΕΜ 0, ,00 12 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr ΤΕΜ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 13% ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,20 1 ΟΜΑ Α Β ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt ΤΕΜ 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 13% 4.617,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,60 Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε για το χρονικό διάστηµα από 06/07/2015 έως 05/07/2016 και η σύµβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστηµα Το ποσό των ,40 θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2015 Το υπόλοιπο ποσό των ,40 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2016 και θα υπάρξει σχετική δέσµευση του ηµοτικού Συµβουλίου, ότι στον προϋπολογισµό του έτους 2016, θα συµπεριλάβει σχετική πίστωση κατά την ψήφισή του µε το παραπάνω ποσό σε αντίστοιχο Κ.Α. Ο ήµος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων ενώ 17

18 αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί από το ήµο τότε γι αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο ήµος να µην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή για την οµάδα Α και για την οµάδα Β ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη,13/01/2015 Θέρµη, 13/01/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Αριθ. Μελέτης: 03/2015 ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) Α/Α ΕΙ Η Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ 1 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ 350gr TEM 0, ,50 2 ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350gr ΤΕΜ 0, ,00 3 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ 70gr ΤΕΜ 0, ,00 4 ΤΣΟΥΡΕΚΙ 1kg ΤΕΜ 8, ,00 5 ΚΑΣΕΡΟΚΟΥΛΟΥΡΟ ή ΣΤΑΦΙ ΟΨΩΜΟ 70 gr ΤΕΜ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΦΠΑ 13% 1.954,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,99 Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε για το χρονικό διάστηµα από 06/07/2015 έως 05/07/2016 και η σύµβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστηµα Το ποσό των 7.700,00 θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2015.Το υπόλοιπο ποσό των 9.288,99 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2016 και θα υπάρξει σχετική δέσµευση του ιοικητικού Συµβουλίου, ότι στον προϋπολογισµό του έτους 2016, θα συµπεριλάβει σχετική πίστωση κατά την ψήφισή του µε το παραπάνω ποσό σε αντίστοιχο Κ.Α. Το Νοµικό Πρόσωπο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί από το ήµο τότε γι αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νοµικό Πρόσωπο να µην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη,13/01/2015 Θέρµη, 13/01/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Αριθ. Μελέτης: 03/2015 ΤΜΗΜΑ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΛΟ 3, ,00 2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟ 7, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 13% 5.171,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,40 Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε για το χρονικό διάστηµα από 06/07/2015 έως 05/07/2016 και η σύµβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστηµα Το ποσό των ,00 θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Το υπόλοιπο ποσό των ,40 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2016 και θα υπάρξει σχετική δέσµευση του ιοικητικού Συµβουλίου, ότι στον προϋπολογισµό του έτους 2016, θα συµπεριλάβει σχετική πίστωση κατά την ψήφισή του µε το παραπάνω ποσό σε αντίστοιχο Κ.Α. To ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε γι αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νοµικό Πρόσωπο να µην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 Το ποσοστό θα δίδεται ενιαία ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη,13/01/2015 Θέρµη, 13/01/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ΕΟΥ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα