Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΩΞΧ-Λ5Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ / πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κ. Παρθενίας Καζάκου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών κι επαναβεβαίωση αυτών» Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Καζάκου Παρθενία 12. Αντωνίου Μαρία 2. Παπαχρήστος Λάζαρος 13. Λαζάρου Χριστίνα 3. Κουτρούμπας Βασίλειος 14. Κατέρης Κωνσταντίνος 4. Αυδίκος Δημήτριος 15. Τσαγκάρης Γεώργιος 5. Μπαρτζώκας Παντελής 16. Σαραμπασίνας Παύλος 6. Νέσσερης Χρήστος 17. Τσούτσης Χρήστος 7. Ροπόκης Ευάγγελος 18. Νίτσας Γεώργιος 8. Φραγκούλης Γεώργιος 19. Σπυράκος Ιωσήφ 9. Αναγνώστου Νικόλαος 20. Τσοβίλης Ευάγγελος 10. Πιπιλίδης Λάζαρος 21. Ρέντζος Ιωάννης Χριστόφορος 11. Κατσιπανέλης Δημήτριος 22. Ζέκιος Δημήτριος ΝΤΕΣ: 1. Κακιούζης Χαράλαμπος, 2. Κορωναίος Κοσμάς, 3. Βαρτελάτου Στυλιανή, 4. Γιαννάκης Στέργιος, 5. Τάγγας Απόστολος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος προσήλθε ο κ. Κακιούζης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τσούτσης, Κατέρης, Ζέκιος, Παπαχρήστος, Μπαρτζώκας, Αυδίκος, Σαραμπασίνας και Νίτσας. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : 45ο Αριθ. Απόφασης : 250/2013 Σελίδα 1 από 9

2 Η πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση Του Τμήματος Εσόδων, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Κατσικοβόρδος), που έχει ως εξής: <<Στο Δήμο μας υποβλήθηκαν αιτήσεις φορολογουμένων, που αφορούν την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, με τις οποίες ζητούν την διαγραφή ποσού από τους κατάλογους επιβολής προστίμων ΚΟΚ. Με τον υπ αριθμ. 5/2013 βεβαιωτικό κατάλογο «ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΚ 1/1/ /12/2009» και 110/2013 «ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΚ 1/1/ /12/2010» βεβαιώθηκαν σε λάθος υπόχρεους τα ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση που ακολουθεί για παραβάσεις ΚΟΚ των αντίστοιχων οχημάτων. Στην κατάσταση αναφέρονται επίσης ο αριθμός κυκλοφορίας κάθε οχήματος, ο αριθμός κλήσης και η ημερομηνία παράβασης, ο πραγματικός υπόχρεος και ο λόγος ακυρότητας: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αα ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟ 1 ΖΗΜ ,00 20/07/ ΙΤΥ ,00 20/05/ ΙΤΥ ,00 16/ ΡΖΗ ,00 18/ ΡΖΕ6806 Ι ,00 10/04/ ΡΖΕ ,00 02/07/ ΡΖΕ6806 Ι ,00 31/07/ ΡΖΕ ,00 10/04/ ΖΜΝ6389 Ι ,00 09/12/ ΑΙΖ7619 Ι ,00 28/08/ ΚΒΝ9835 I ,00 18/03/ ΙΟΗ9859 Ι ,00 07/07/ ΡΖΑ ,00 20/12/2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝ ΛΟΓΟΣ ΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΚΥΡΩΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΧΟΝΤΟ 26/09/2001 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 16/08/2011 DHLO ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 16/08/2011 DHLO ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΘΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΥΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΥΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΥΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΥΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΟΥΡΑΣ 29/07/2009 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΛΑΘΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛ ΑΓΟΡΑ 02/02/2011 XENIOS ΑΕ 24/01/2008 ΣΝΕΝΤΕΡ 23/01/2012 ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ ΛΑΘΟΣ ΓΚΙΟΠΑΝΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΛΑΘΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΟΣ 14 ΜΗΝ /11/2010 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/04/ ΙΜΚ5405 Ι ,00 02/07/209 07/04/2012 ΚΟΛΛΙΝΣ ΝΤΟΚΟΥ ΣΑΝΤΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΕΦΑΣ 16 ΡΖΕ7216 Ι ,00 11/06/ /02/2010 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΥΜΜ8288 Ι ΠΩΛΗΣΗ 80,00 15/01/ /01/2010 ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΘΟΣ ΜΠΕΤΣΟΣ 18 ΡΖΑ ,00 27/07/2009 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΥΜΥ5618 Ι ,00 10/12/209 Σελίδα 2 από 9 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 16/01/2009 ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΩΞΧ-Λ5Σ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ

3 ΛΑΘΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 20 ΑΧΒ ,00 12/10/2010 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΣΑΚΑΝΙΑΣ 21 ΙΖ7846 Ι ,00 9/9/010 08/06/2010 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ PINKWOMAN 22 ΚΒΜ8521 Ι ,00 16/06/ /03/2010 ABEE 23 ZXH8729 I /11/ ,00 28/04/ /11/2011 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 13/011/ ΖΜΚ4433 Ι ,00 19/01/ /02/2010 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΙΚΜ1521 Ι /07/ ,00 21/01/ /07/2011 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙ Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ 22/04/2009 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ- 26 ΙΚΥ4645 Ι ,00 08/03/ /04/2012 ΠΑΙΠΟΥΤΛΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΕ 27 ΙΜΕ1093 Ι ΑΓΟΡΑ 80,00 06/05/ /02/2012 LEASEPLAN HELLAS AE Επίσης σύμφωνα με το Α.Π.65171/ έγγραφο του Φορολογικού Τμήματος, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπ. Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ.Διακυβέρνησης: «οι πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων και επιβολής διοικητικών προστίμων (κλήσεις) που προβλέπονται στον ΚΟΚ, πρέπει να συμφωνούν ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο τους με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2515/64/2007 (ΦΕΚ Β' 1306/ ) κοινής υπουργικής απόφασης (βλ. σχετική νομοθεσία). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της παράβασης λανθασμένα τα, εκ του νόμου προβλεπόμενα, στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, είδος, μάρκα, χρώμα), του παραβάτη-οδηγού. της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίμου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Ειδικά στην περίπτωση που το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο είναι άλλο από αυτό που προβλέπεται στο νόμο για την οικεία παράβαση (ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για επαχθέστερη ή ηπιότερη κύρωση), η πράξη επιβολής της κύρωσης αντίκειται ευθέως σε ουσιαστική διάταξη νόμου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η Οικονομική Υπηρεσία του ΟΤΑ οφείλει να προβεί σε διαγραφή της εγγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους ή αν η οφειλή έχει βεβαιωθεί ταμειακά να εισηγηθεί τη διαγραφή αυτής στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 174 του ΚΔΚ περί Διαγραφής Χρεών και ειδικότερα περί «λανθασμένης εγγραφής». Τέλος, σύμφωνα με τον Ν.3534/2007 «σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 4 του Ν.3463/2006 το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του μπορεί να διαγράψει ολόκληρο τον φόρο ή εν μέρει στις εξής περιπτώσεις : «Όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο πρόσωπο». Σελίδα 3 από 9

4 Ύστερα από τα ανωτέρω, να προβείτε στη λήψη σχετικής απόφασης του Δημ. Συμβουλίου για διαγραφή κι επαναβεβαίωση ως ακολούθως : του ονόματος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου με διεύθυνση Ν.Σαμψούντα ποσού 80,00 και επαναβεβαίωση στον Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Αθανασίου με διεύθυνση Καστρίτσα Παμβώτιδας. του ονόματος Ζιάκα Χριστόφορου ποσού 40,00 διότι από τις 08/06/2010 το υπ αρίθμ ΙΖ-7846 μεταβιβάστηκε στον Τσακανιά Αντώνιο του Βασιλείου που διαμένει στη Πρέβεζα και θα επαναβεβαιωθούν στον Τσακανιά Αντώνιο του Βασιλείου του υπόχρεου Κανάκης Κων/νος & Υιοι ΟΕ ποσού 80,00 διότι από τις 18/03/2010 το υπ αρίθμ ΚΒΜ-8521 μεταβιβάστηκε στην εταιρεία PINK WOMAN ABEE με έδρα Πολύστυλο Καβάλας και θα επαναβεβαιωθούν στην εταιρεία PINK WOMAN ABEE του υπόχρεου ΑΝΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ποσού 40,00 διότι από τις 28/04/2010 το υπ αρίθμ ΖΧΗ-8729 ήταν μισθωμένο από την εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ με έδρα στη Αθήνα και θα επαναβεβαιωθούν στην εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του υπόχρεου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘ.ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡ. ΑΕ ποσού 80,00 διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΖΜΚ-4433 ήταν μισθωμένο από τον κ. Τσαγκάρη Γεώργιο του Αλεξίου που διαμένει στο Κανάλι Πρέβεζας και θα επαναβεβαιωθούν στον Τσαγκάρη Γεώργιο του Αλεξίου του υπόχρεου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘ.ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡ. ΑΕ ποσού 80,00 διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΚΥ-4645 ήταν μισθωμένο από την εταιρεία ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ- ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Ε. με έδρα Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας και θα επαναβεβαιωθούν στην εταιρεία ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ-ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Ε. του υπόχρεου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘ.ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡ. ΑΕ ποσού 80,00 διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΚΜ-1521 ήταν μισθωμένο από την εταιρεία ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ με έδρα Μάνδρα Αττικής και θα επαναβεβαιωθούν στην ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ του υπόχρεου Αφοι Γεωργιάδη ΟΕ ποσού 80,00 διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΜΕ-1093 δεν ανήκε στην κατοχή της και θα επαναβεβαιωθούν στην εταιρεία LeasePlan Hellas AE του υπόχρεου I.AΥΔΗΣ ΑΕ ποσού 80,00 διότι από τις 13/01/2010 το υπ αρίθμ ΥΜΜ-8288 μεταβιβάστηκε στην κα Ζαφείρη Ευγενία του Αντωνίου που διαμένει στον Σκιαδά Πρέβεζα και θα επαναβεβαιωθούν στην κα Ζαφείρη Ευγενία του υπόχρεου ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ποσού 80,00 διότι από τις 16/01/2009 το υπ αρίθμ ΥΜΥ-5618 μεταβιβάστηκε στον κ.κατσιγιάννη Αναστάσιο του Θρασύβουλου που διαμένει στην Πάλαιρο και θα επαναβεβαιωθούν στον κ.κατσιγιάννη Αναστάσιο του υπόχρεου Κ.Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ ποσού 80,00 διότι από τις Σελίδα 4 από 9 ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΩΞΧ-Λ5Σ

5 09/02/2010 το υπ αρίθμ. ΡΖΕ-7216 ΙΧΕ μεταβιβάστηκε στον κ Τέφα Ευάγγελο που διαμένει στην Φιλιππιάδα και θα επαναβεβαιωθούν στον κ Τέφα Ευάγγελο. του υπόχρεου EXECUTIVE LEASE ΑΕ ποσού 80,00 διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΚΜ-5405 ήταν μισθωμένο ΚΟΛΛΙΝΣ ΝΤΟΚΟΥ ΣΑΝΤΡΑ με διεύθυνση Πάργα και θα επαναβεβαιωθούν στην ΚΟΛΛΙΝΣ ΝΤΟΚΟΥ ΣΑΝΤΡΑ του υπόχρεου Ντερμάρη Χριστοδουλου του Βασιλείου ποσού 90,00 διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι η κα Γκιοπάνου Ελένη του Κων/νου που διαμένει στην Πρέβεζα και θα επαναβεβαιωθούν στην κα Γκιοπάνου Ελένη του Κων/νου του υπόχρεου ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ποσού 80,00 διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΗΟ-9859 ήταν μισθωμένο από την εταιρεία ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ με έδρα Κηφισιά Αττικής και θα επαναβεβαιωθούν στην εταιρεία ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ του υπόχρεου Οικονομοπουλου Ξενοφώντα ποσού 80,00 διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΚΒΝ-9835 δεν ανήκε στην κατοχή του και θα επαναβεβαιωθούν στην εταιρεία XENIOS AE με έδρα Νέο Λιμένα Θάσου του υπόχρεου Προύντζου Δημήτριο του Ευαγγέλου ποσού 80,00 διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας Πρέβεζας ο αναγραφόμενος αριθμος κυκλοφορίας του ΙΧΕ είναι ΑΙΖ7611 κι όχι όπως καταχωρήθηκε ΑΙΖ7619 και ο πραγματικός υπόχρεος είναι ο κ Μπαλαούρας Νικόλαος του Δημ. που διαμένει στο Αγρίνιο και θα επαναβεβαιωθούν στον κ Μπαλαούρα Νικόλαο του υπόχρεου Παπαρίζο Θωμά ποσού 80,00 διότι κατά τον χρόνο παράβασης το υπ αρίθμ. ΖΜΝ-6389 ΙΧΕ ανήκε στον κ Καούρα Βησσαρίων που διαμένει στην Άρτα και θα επαναβεβαιωθούν στον κ Καούρα Βησσαρίων του υπόχρεου Αυδίκου Μαρία συζ Γεωργίου συνολικού ποσού 200,00 διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι η κα Αυδίκου Μαρία του Γεωργίου που διαμένει στην Πρέβεζα και θα επαναβεβαιωθούν στην κα Αυδίκου Μαρία του Γεωργίου του υπόχρεου Αργυρού Χρήστου του Σταύρου ποσού 710,00 διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι ο κ Θανόπουλος Βασίλειος του Νικολάου που διαμένει στην Αθήνα και θα επαναβεβαιωθούν στον κ Θανόπουλος Βασίλειος του Νικολάου του υπόχρεου Μπουρνάκα Κων/νο του Χρήστου ποσού 180,00 διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΤΥ-421 ΜΟΤ/ΤΑ δεν ανήκε στην κατοχή του και σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι ο κ DHLO Γιώργος του Αλεξάντερ και θα επαναβεβαιωθούν στον DHLO Γιώργος του Αλεξάντερ του υπόχρεου SANTAS ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΜΟΤ/ΤΑ ποσού 80,00 διότι κατά τον χρόνο παράβασης το υπ αρίθμ. ΖΗΜ-705 ΜΟΤ/ΤΑ Σελίδα 5 από 9 ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΩΞΧ-Λ5Σ

6 ανήκε στην κα ΧΟΝΤΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΑΑ που διαμένει στην Αθήνα και θα επαναβεβαιωθούν στην κα ΧΟΝΤΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του υπόχρεου Μπέτσου Νικόλαου ποσού 50,00 διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της της τροχαίας Πρέβεζας ο αναγραφόμενος αριθμός κυκλοφορίας του ΙΧΕ είναι ΡΖΑ9706 κι όχι όπως καταχωρήθηκε ΡΖΑ9705 και θα επαναβεβαιωθούν στον κ Μπέτσο Νικόλαο του υπόχρεου Λαυρέντζου Ανδρέα του Ιωάννη ποσού 710,00 διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι ο κ Λαυρέντζος Ιωάννης του Ανδρέα που διαμένει στην Πρέβεζα και θα επαναβεβαιωθούν στον κ Λαυρέντζος Ιωάννης του Ανδρέα>> Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ αυτή. ΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου,με διεύθυνση Ν. Σαμψούντα το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Αθανασίου με διεύθυνση Καστρίτσα Παμβώτιδας. 2. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 40,00, του υπόχρεου Ζιάκα Χριστόφορου,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΙΖ-7846 ΙΧΕ,διότι από τις 08/06/2010 το υπ αρίθμ ΙΖ-7846 ΙΧΕ μεταβιβάστηκε στον κ. Τσακανιά Αντώνιο του Βασιλείου που διαμένει στη Πρέβεζα, Δήμου Πρέβεζας. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 40,00, στον κ. Τσακανιά Αντώνιο του Βασιλείου, που διαμένει στη Πρέβεζα. 3. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου Κανάκης Κων/νος & Υιοι ΟΕ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΚΒΜ-8521 ΙΧΕ,διότι από τις 18/03/2010 το υπ αρίθμ ΚΒΜ-8521 ΙΧΕ μεταβιβάστηκε στην εταιρεία PINK WOMAN ABEE με έδρα Πολύστυλο Καβάλας. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην εταιρεία PINK WOMAN ABEE, με έδρα Πολύστυλο Καβάλας. 4. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 40,00, του υπόχρεου ΑΝΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΖΧΗ-8729 ΙΧΕ,διότι από τις 28/04/2010 το υπ αρίθμ ΖΧΗ-8729 ΙΧΕ ήταν μισθωμένο από την εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ,με έδρα στη Αθήνα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 40,00, στην εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, με έδρα στη Αθήνα. 5. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘ.ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡ. ΑΕ,το οποίο Σελίδα 6 από 9

7 είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΖΜΚ-4433 ΙΧΕ,διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ ΖΜΚ-4433 ΙΧΕ ήταν μισθωμένο από τον κ. Τσαγκάρη Γεώργιο του Αλεξίου που διαμένει στο Κανάλι Πρέβεζας. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στον κ. Τσαγκάρη Γεώργιο του Αλεξίου που διαμένει στο Κανάλι Πρέβεζας. 6. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘ.ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡ. ΑΕ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΙΚΥ-4645 ΙΧΕ,διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ ΙΚΥ-4645 ΙΧΕ ήταν μισθωμένο από την εταιρεία ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ- ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Ε. με έδρα Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην εταιρεία ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ-ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Ε με έδρα Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας. 7. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘ.ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡ. ΑΕ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΙΚΜ-1521 ΙΧΕ,διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ ΙΚΜ-1521 ΙΧΕ ήταν μισθωμένο από την εταιρεία ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ με έδρα Μάνδρα Αττικής. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην εταιρεία ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ,με έδρα Μάνδρα Αττικής. 8. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου Αφοι Γεωργιάδη ΟΕ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΙΜΕ-1093 ΙΧΕ,διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ ΙΜΕ-1093 ΙΧΕ δεν ανήκε στην κατοχή της. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην εταιρεία LeasePlan Hellas AE. 9. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου I.AΥΔΗΣ ΑΕ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΥΜΜ-8288 ΙΧΕ,διότι από τις 13/01/2010 το υπ αρίθμ ΥΜΜ-8288 ΙΧΕ μεταβιβάστηκε στην κα Ζαφείρη Ευγενία του Αντωνίου που διαμένει στον Σκιαδά Πρέβεζα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην Κα Ζαφείρη Ευγενία του Αντωνίου,που διαμένει στον Σκιαδά Πρέβεζα. 10. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΥΜΥ-5618 ΙΧΕ,διότι από τις 16/01/2009 το υπ αρίθμ ΥΜΥ-5618 ΙΧΕ μεταβιβάστηκε στον κ. Κατσιγιάννη Αναστάσιο του Θρασύβουλου που διαμένει στην Πάλαιρο. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στον κ. Κατσιγιάννη Αναστάσιο του Θρασύβουλου, που διαμένει στην Πάλαιρο. 11. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου Κ.Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΡΖΕ-7216 ΙΧΕ,διότι Σελίδα 7 από 9

8 από τις 09/02/2010 το υπ αρίθμ ΡΖΕ-7216 ΙΧΕ μεταβιβάστηκε στον κ. Τέφα Ευάγγελο που διαμένει στην Φιλιππιάδα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στον κ. Τέφα Ευάγγελο, που διαμένει στην Φιλιππιάδα. 12. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου EXECUTIVE LEASE ΑΕ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΙΚΜ-5405 ΙΧΕ,διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΚΜ-5405 ήταν μισθωμένο στην ΚΟΛΛΙΝΣ ΝΤΟΚΟΥ ΣΑΝΤΡΑ με διεύθυνση Πάργα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην ΚΟΛΛΙΝΣ ΝΤΟΚΟΥ ΣΑΝΤΡΑ, με διεύθυνση Πάργα. 13. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 90,00, του υπόχρεου Ντερμάρη Χριστόδουλου του Βασιλείου,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι η κα Γκιοπάνου Ελένη του Κων/νου που διαμένει στην Πρέβεζα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 90,00, στην κα Γκιοπάνου Ελένη του Κων/νου,που διαμένει στην Πρέβεζα. 14. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΙΗΟ-9859 ΙΧΕ,διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΗΟ-9859 ήταν μισθωμένο από την εταιρεία ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ με έδρα Κηφισιά Αττικής. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην εταιρεία ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ,με έδρα Κηφισιά Αττικής. 15. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου Οικονομοπουλου Ξενοφώντα,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009, καθώς του είχε επιδοθεί για κλήση παράβασης του Κ.Ο.Κ οχήματος με αρ. ΚΒΝ-9835 ΙΧΕ,διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΚΒΝ-9835 δεν ανήκε στην κατοχή του και θα επαναβεβαιωθούν στην εταιρεία XENIOS AE με έδρα Νέο Λιμένα Θάσου. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην εταιρεία XENIOS AE, με έδρα Νέο Λιμένα Θάσου. 16. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου Προύντζου Δημήτριο του Ευαγγέλου,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009,διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας Πρέβεζας ο αναγραφόμενος αριθμός κυκλοφορίας του ΙΧΕ είναι ΑΙΖ7611 κι όχι όπως καταχωρήθηκε ΑΙΖ7619 και ο πραγματικός υπόχρεος είναι ο κ Μπαλαούρας Νικόλαος του Δημ. που διαμένει στο Αγρίνιο β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στον κ. Μπαλαούρας Νικόλαος του Δημ.,που διαμένει στο Αγρίνιο. 17. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου Παπαρίζο Θωμά,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009,διότι κατά τον χρόνο παράβασης το υπ αρίθμ. ΖΜΝ-6389 ΙΧΕ ανήκε στον κ. Καούρα Βησσαρίων που διαμένει στην Άρτα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στον κ. Καούρα Βησσαρίων,που διαμένει στην Άρτα. Σελίδα 8 από 9

9 18. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 200,00, του υπόχρεου Αυδίκου Μαρία συζ. Γεωργίου,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009,διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι η κα Αυδίκου Μαρία του Γεωργίου που διαμένει στην Πρέβεζα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 200,00, στην κα. Αυδίκου Μαρία του Γεωργίου, που διαμένει στην Πρέβεζα. 19. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 710,00, του υπόχρεου Αργυρού Χρήστου του Σταύρου,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009,διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι ο κ. Θανόπουλος Βασίλειος του Νικολάου που διαμένει στην Αθήνα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 710,00, στον κ. Θανόπουλο Βασίλειο του Νικολάου,που διαμένει στην Αθήνα. 20. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 180,00, του υπόχρεου Μπουρνάκα Κων/νο του Χρήστου,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009,διότι κατά την ημερομηνία παράβασης το υπ αρίθμ. ΙΤΥ-421 ΜΟΤ/ΤΑ δεν ανήκε στην κατοχή του και σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι ο κ DHLO Γιώργος του Αλεξάντερ. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 180,00, στον κ. DHLO Γιώργο του Αλεξάντερ. 21. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 80,00, του υπόχρεου SANTAS ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΜΟΤ/ΤΑ,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009, διότι κατά τον χρόνο παράβασης το υπ αρίθμ. ΖΗΜ-705 ΜΟΤ/ΤΑ ανήκε στην κα ΧΟΝΤΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΑΑ που διαμένει στην Αθήνα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 80,00, στην κα ΧΟΝΤΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΑΑ, που διαμένει στην Αθήνα. 22. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 50,00, του υπόχρεου Μπέτσου Νικόλαου,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 5/2013 των κλήσεων 2009, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της της τροχαίας Πρέβεζας ο αναγραφόμενος αριθμός κυκλοφορίας του ΙΧΕ είναι ΡΖΑ9706 κι όχι όπως καταχωρήθηκε ΡΖΑ9705. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 50,00, στον κ. Μπέτσο Νικόλαο. 23. α) Εγκρίνει την διαγραφή ποσού ύψους 710,00, του υπόχρεου Λαυρέντζου Ανδρέα του Ιωάννη,το οποίο είναι γραμμένο στον βεβαιωτικό κατάλογο 110/2013 των κλήσεων 2010, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Πρέβεζας ο πραγματικός υπόχρεος είναι ο κ Λαυρέντζος Ιωάννης του Ανδρέα που διαμένει στην Πρέβεζα. β) Επαναβεβαιώνει το ποσό των 710,00, στον κ. Λαυρέντζο Ιωάννη του Ανδρέα, που διαμένει στην Πρέβεζα. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ Σελίδα 9 από 9

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 28-6-, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΞΧ-ΛΞΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 24/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουλίου 2013 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 278/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΧ-3Χ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩΞΧ-14Ψ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα