ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΑΙΟΣ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2005-2007 ΜΑΙΟΣ 2008"

Transcript

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΑΙΟΣ 2008 ICAP ΑΕ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιεύθυνση Yπηρεσιών ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Βας. Σοφίας Αθήνα

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ- ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Εισαγωγή 1.2.Υποδείγµατα ιαβάθµισης Πιστοληπτικής Ικανότητας 2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2.1.Εξέλιξη Συναλλακτικής Συµπεριφοράς των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων 2.2.Εξέλιξη της µετακίνησης των Επιχειρήσεων στις ιαβαθµίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.1.Επεξήγηση πινάκων 3.2.Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/ Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/ Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕ-ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων 4.2.Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Εµπορικών Επιχειρήσεων 4.3.Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 5. ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ 5.1.Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων 5.2.Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Εµπορικών Επιχειρήσεων 5.3.Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 2

3 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ-ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Εισαγωγή Η ICAP, για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της µέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα αναγκών τόσο των τραπεζικών οργανισµών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας και του οικονοµικού κεφαλαίου τους όσο και των επιχειρήσεων για περιορισµό των ζηµιών τους από αθέτηση των υποχρεώσεων των προµηθευτών-πελατών τους. Συγκεκριµένα, η ICAP προσφέρει στις Ελληνικές τράπεζες, υπηρεσίες ανάπτυξης και επικύρωσης υποδειγµάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης στα πλαίσια των νέων οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ όπως αποτυπώνονται στις πράξεις του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Υπολογισµό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Ταυτόχρονα η ICAP προσφέρει σε οργανισµούς και επιχειρήσεις λύσεις διαχείρισης και µέτρησης πιστωτικού κινδύνου και υπηρεσίες υποστήριξης λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων οι οποίες στηρίζονται στην πιστοληπτική αξιολόγηση των πελατών και προµηθευτών τους. Η παρούσα µελέτη έχει εκπονηθεί στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησης της εξέλιξης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων και αφορά τη χρονική περίοδο 01/01/ /12/2007. Στη µελέτη περιλαµβάνονται διαβαθµισµένες επιχειρήσεις όλων των τοµέων δραστηριότητας της Ελληνικής αγοράς, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τα υποδείγµατα της ICAP τα οποία ενσωµατώνουν τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου Basel II και της πράξης 2588/ του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο έγγραφο παραθέτονται στοιχεία για την εξέλιξη της των Ελληνικών ΑΕ και ΕΠΕ επιχειρήσεων και της µετακίνησής τους µεταξύ των ζωνών διαβάθµισης για την περίοδο 01/01/2005 έως 31/12/2007. Το δείγµα επιχειρήσεων της µελέτης αποτελεί µέρος του δείγµατος ιστορικών διαβαθµίσεων που διατηρεί και συντηρεί η ICAP και καλύπτει το σύνολο των τοµέων δραστηριότητας. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 3

4 1.2 Υποδείγµατα ιαβάθµισης Πιστοληπτικής Ικανότητας Ως πιστοληπτική ικανότητα ορίζεται η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Η ICAP ανέπτυξε και προσφέρει στα µέλη της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υποδείγµατα για τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας των εγχώριων επιχειρήσεων. Για την ανάπτυξη των υποδειγµάτων αυτών η ICAP συνεργάστηκε µε την εταιρεία COFACE-SCRL, η οποία αποτελεί το µεγαλύτερο Όµιλο Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης στην Ευρώπη. Η COFACE-SCRL συνέβαλε σηµαντικά στο έργο της ICAP, µε τη µεταφορά εξειδικευµένης τεχνογνωσίας για την ενσωµάτωση των νέων απαιτήσεων του κανονιστικού πλαισίου για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, βάσει του Νέου Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας και της αναθεωρηµένης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαβάθµιση των επιχειρήσεων σε ζώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας προκύπτει από την αξιολόγηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών τους και αποτυπώνεται σε δεκάβαθµη κλίµακα διαβάθµισης (AA, A, BB, B, C, D, E, F, G, H). Σε κάθε διαβάθµιση αντιστοιχεί συγκεκριµένη πιθανότητα εµφάνισης. Όσο υψηλότερη είναι η διαβάθµιση στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση, τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα εµφάνισης ή και πτώχευσης. Αντίθετα, όσο χαµηλότερη είναι η διαβάθµιση στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εµφάνισης ή και πτώχευσης. Έτσι στις διαβαθµίσεις ΑΑ έως και Β κατατάσσονται επιχειρήσεις χαµηλού πιστωτικού κινδύνου, ενώ στις διαβαθµίσεις F έως και H κατατάσσονται επιχειρήσεις υψηλού πιστωτικού κινδύνου. Στο µέσο της κλίµακας διαβάθµισης, δηλαδή στις κατηγορίες C, D και E, κατατάσσονται οι επιχειρήσεις µέσου πιστωτικού κινδύνου. Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος ΚΛΙΜΑΚΑ ICAP CREDIT RATING Μέσος Πιστωτικός Κίνδυνος Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος Μη ιαβαθµισµένες AA A BB B C D E F G H N.R. / N.T. Η πιστοληπτική διαβάθµιση (credit rating) των επιχειρήσεων επηρεάζεται θετικά όταν µια σειρά συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών ή και συνδυασµός των χαρακτηριστικών αυτών βελτιώνεται και αρνητικά όταν τα παραπάνω χαρακτηριστικά ή οι συνδυασµοί τους επιδεινώνονται. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι οικονοµικά στοιχεία όπως λογαριασµοί ισολογισµών ή αριθµοδείκτες, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως τα έτη παρουσίας στην αγορά, ο κλάδος δραστηριοποίησης, ο αριθµός των απασχολουµένων, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, κλπ. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 4

5 2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2.1 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συµπεριφοράς των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων Από τη µελέτη της εξέλιξης της συναλλακτικής συµπεριφοράς των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων, παρατηρείται ότι το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση τη 2ετία , ενώ µειώνεται το έτος Με βάση τα στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται στο πίνακα 2.1, παρατηρούµε ότι το συνολικό ποσοστό ήτοι πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωµών για το 2006 σε σχέση µε το 2005 αυξήθηκε κατά 0,51% ενώ το ίδιο ποσοστό για το 2007 σε σχέση µε το 2006 µειώθηκε κατά 15,35%. Αντίστοιχα οι πτωχεύσεις για το 2006 σε σχέση µε το 2005 µειώθηκαν κατά 30,23% ενώ για το 2007 σε σχέση µε το 2006 µειώθηκαν κατά 26,67%. Πίνακας 2.1: Εξέλιξη συναλλακτικής συµπεριφοράς την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Σύνολο Ποσοστό Πτωχεύσεις Καθυστερήσεις επιχειρήσεων Ασυνέπειας ,43% 3,46% 3,89% ,30% 3,61% 3,91% ,22% 3,09% 3,31% Αναλυτικότερα, από την εξέταση της εξέλιξης της συναλλακτικής συµπεριφοράς προκύπτουν τα κάτωθι: Έτος Από τις ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν το 2005, 849 ή 3,89% εµφάνισαν συνολική ασυνέπεια. Αναλυτικότερα, 93 επιχειρήσεις πτώχευσαν (0,43%) ενώ 756 εµφάνισαν καθυστερήσεις πληρωµών (3,46%). Έτος Από τις ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν το 2006, 887 ή 3,91% εµφάνισαν συνολική ασυνέπεια. Αναλυτικότερα, 69 επιχειρήσεις πτώχευσαν (0,30%) ενώ 818 εµφάνισαν καθυστερήσεις πληρωµών (3,61%). Έτος Από τις ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν το 2007, 673 ή 3,31% εµφάνισαν συνολική ασυνέπεια. Αναλυτικότερα, 44 επιχειρήσεις πτώχευσαν (0,22%) ενώ 629 εµφάνισαν καθυστερήσεις πληρωµών (3,09%). Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 5

6 2.2 Εξέλιξη της µετακίνησης των Επιχειρήσεων στις ιαβαθµίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας Στον πίνακα 2.2 αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε τις αναβαθµίσεις και τις υποβαθµίσεις ανά έτος για το σύνολο των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων. Πίνακας 2.2: Υποβαθµίσεις / Αναβαθµίσεις ΑΕ ΕΠΕ επιχειρήσεων την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Υποβαθµίσεις Αναβαθµίσεις Σταθερές Υποβαθµίσεις/ Αναβαθµίσεις Ασυνεπείς Μη διαβαθµισµένες 2005 Συχν ,00 % 24,68% 24,60% 31,68% 3,89% 15,15% 2006 Συχν ,46 % 28,17% 19,28% 37,17% 3,91% 11,47% 2007 Συχν ,06 % 25,67% 24,31% 35,07% 3,31% 11,64% Αναλυτικότερα, από την εξέταση της µετακίνησης των επιχειρήσεων προκύπτουν: Περίοδος 01/01/ /12/2005. Από τις επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν την 01/01/2005, οι (24,68%) υποβαθµίστηκαν ένα έτος µετά ενώ οι (24,60%) αναβαθµίστηκαν ήτοι οι υποβαθµίσεις παρουσίασαν µικρή αύξηση της τάξης του 0,34% έναντι των αναβαθµίσεων. Στην ίδια διαβάθµιση παρέµεινε το 31,68% του πληθυσµού κατά τη διάρκεια της περιόδου. Περίοδος 01/01/ /12/2006. Από τις επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν την 01/01/2006, οι (28,17%) υποβαθµίστηκαν ένα έτος µετά ενώ οι (19,28%) αναβαθµίστηκαν ήτοι οι υποβαθµίσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 46,08% έναντι των αναβαθµίσεων. Στην ίδια διαβάθµιση παρέµεινε το 37,17% του πληθυσµού κατά τη διάρκεια της περιόδου. Περίοδος 01/01/ /12/2007. Από τις επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν την 01/01/2007, οι (25,67%) υποβαθµίστηκαν ένα έτος µετά ενώ οι (24,31%) αναβαθµίστηκαν ήτοι οι υποβαθµίσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 5,61% έναντι των αναβαθµίσεων. Στην ίδια διαβάθµιση παρέµεινε το 35,07% του πληθυσµού κατά τη διάρκεια της περιόδου. Από τις µεταβολές της πιστοληπτικής ικανότητας των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων ανά έτος προκύπτει: Σηµαντική αύξηση του ποσοστού των υποβαθµίσεων στο έτος 2006 σε σχέση µε το Σηµαντική µείωση του ποσοστού των υποβαθµίσεων στο έτος 2007 σε σχέση µε το Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 6

7 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.1 Επεξήγηση πινάκων Αναλυτικά, οι πίνακες µετακίνησης 3.1, 3.2 και 3.3 που ακολουθούν αποτυπώνουν τη µετακίνηση των επιχειρήσεων στις διαβαθµίσεις πιστοληπτικής ικανότητας ένα έτος µετά από την αρχική τους αξιολόγηση. Οι πίνακες µετακίνησης έχουν την ακόλουθη µορφή: Η πρώτη στήλη και η πρώτη γραµµή των πινάκων αφορούν τις διαβαθµίσεις πιστοληπτικής ικανότητας στις οποίες οι επιχειρήσεις είχαν διαβαθµιστεί στο έτος εκκίνησης (π.χ. 01/01/2005) και στο έτος µετάβασης (π.χ. 31/12/2005), αντίστοιχα. Στη στήλη #Issuers αναγράφεται ο αριθµός των επιχειρήσεων σε κάθε διαβάθµιση κατά το έτος εκκίνησης. Το άθροισµα (total) των επιχειρήσεων σε όλες τις διαβαθµίσεις δίνει το σύνολο των επιχειρήσεων που διαβαθµίστηκαν το έτος εκκίνησης. Η στήλη N.R (Not Rated Μη διαβαθµισµένες) περιλαµβάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων που λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. αδράνεια, συγχώνευση, διάλυση, κτλ) δεν κατέστη δυνατή η αξιολόγηση τους και οπότε δεν έχει αποδοθεί διαβάθµιση σε αυτές το έτος µετάβασης. Η στήλη Defaults (συνολικός αριθµός ασυνεπών) περιλαµβάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ των δύο διαβαθµίσεων εµφάνισαν καθυστερήσεις πληρωµών ή πτώχευση. Η στήλη Bankrupts (συνολικός αριθµός πτωχεύσεων) καταγράφει το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ των δύο διαβαθµίσεων πτώχευσαν. Στην κύρια διαγώνιο του πίνακα αποτυπώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέµειναν στην ίδια διαβάθµιση ένα έτος µετά την αρχική τους αξιολόγηση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων κάτω της κύριας διαγωνίου αποτελεί το πλήθος των αναβαθµίσεων, ενώ αντίθετα το ποσοστό των επιχειρήσεων πάνω από την κύρια διαγώνιο αποτελεί το πλήθος των υποβαθµίσεων. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 7

8 3.2 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2005 Πίνακας 3.1: Εξέλιξη διαβαθµίσεων την περίοδο 01/01/ /12/2005 Από τον πίνακα µετακίνησης των πιστοληπτικών διαβαθµίσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2005 συµπεραίνουµε ότι: Από τις 300 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΑΑ καµία δεν εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Α καµία δεν εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΒΒ το 0,2% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Β το 0,4% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση C το 0,8% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση D το 2,0% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση E το 3,3% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση F το 6,5% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση G το 20,1% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις 424 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση H το 51,9% εµφάνισε ασυνέπεια. ιατρέχοντας την κύρια διαγώνιο του πίνακα µετακίνησης από τη διαβάθµιση ΑΑ έως και την Η παρατηρούµε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέµεινε στην ίδια διαβάθµιση ανέρχεται σε: 66,7% για τη διαβάθµιση ΑΑ, 54,7% για τη διαβάθµιση Α, 41,5% για τη διαβάθµιση ΒΒ, 28,8% για τη διαβάθµιση B, 31,5% για τη διαβάθµιση C, 27,4% για τη διαβάθµιση D, 26,9% για τη διαβάθµιση E, 29% για τη διαβάθµιση F, 27,4% για τη διαβάθµιση G και 14,6% για τη διαβάθµιση H. Κυρίως στις διαβαθµίσεις χαµηλού πιστωτικού κινδύνου ΑΑ, Α και ΒΒ παρατηρείται συγκέντρωση σηµαντικού ποσοστού επιχειρήσεων στην κύρια διαγώνιο. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 8

9 3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2006 Πίνακας 3.2: Εξέλιξη διαβαθµίσεων την περίοδο 01/01/ /12/2006 Από τον πίνακα µετακίνησης των πιστοληπτικών διαβαθµίσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2006 συµπεραίνουµε ότι: Από τις 297 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΑΑ καµία δεν εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Α το 0,1% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΒΒ το 0,2% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Β το 0,3% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση C το 1,1% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση D το 1,8% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση E το 2,6% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση F το 5,5% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση G το 20,2% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις 472 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση H το 53,6% εµφάνισε ασυνέπεια. ιατρέχοντας την κύρια διαγώνιο του πίνακα µετακίνησης από τη διαβάθµιση ΑΑ έως και την Η παρατηρούµε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέµεινε στην ίδια διαβάθµιση ανέρχεται σε: 62,3% για τη διαβάθµιση ΑΑ, 50,4% για τη διαβάθµιση Α, 43,5% για τη διαβάθµιση ΒΒ, 37,4% για τη διαβάθµιση B, 36,9% για τη διαβάθµιση C, 32,5% για τη διαβάθµιση D, 38,4% για τη διαβάθµιση E, 37,2% για τη διαβάθµιση F, 24,4% για τη διαβάθµιση G και 17,2% για τη διαβάθµιση H. Η συγκέντρωση σηµαντικού ποσοστού επιχειρήσεων στην κύρια διαγώνιο αποδεικνύει τη σταθερότητα των διαβαθµίσεων. Η συγκέντρωση αυτή µειώνεται καθώς µετακινούµαστε σε διαβαθµίσεις υψηλότερου κινδύνου, ιδιαίτερα στις διαβαθµίσεις G και Η. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 9

10 3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2007 Πίνακας 3.3 Εξέλιξη διαβαθµίσεων την περίοδο 01/01/ /12/2007 Από τον πίνακα µετακίνησης των πιστοληπτικών διαβαθµίσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2007συµπεραίνουµε ότι: Από τις 273 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΑΑ καµία δεν εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Α το 0,1% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΒΒ το 0,3% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Β το 0,5% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση C το 0,9% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση D το 1,8% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση E το 2,9% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση F το 4,6% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις 768 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση G το 10,9% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις 576 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση H το 45,7% εµφάνισε ασυνέπεια. ιατρέχοντας την κύρια διαγώνιο του πίνακα µετακίνησης από τη διαβάθµιση ΑΑ έως και την Η παρατηρούµε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέµεινε στην ίδια διαβάθµιση ανέρχεται σε: 74,0% για τη διαβάθµιση ΑΑ, 55,4% για τη διαβάθµιση Α, 43,9% για τη διαβάθµιση ΒΒ, 34,6% για τη διαβάθµιση B, 33,8% για τη διαβάθµιση C, 31,1% για τη διαβάθµιση D, 32,8% για τη διαβάθµιση E, 33,2% για τη διαβάθµιση F, 21,1% για τη διαβάθµιση G και 18,9% για τη διαβάθµιση H. Η συγκέντρωση σηµαντικού ποσοστού επιχειρήσεων στην κύρια διαγώνιο αποδεικνύει τη σταθερότητα των διαβαθµίσεων. Η συγκέντρωση αυτή µειώνεται καθώς µετακινούµαστε σε διαβαθµίσεις υψηλότερου κινδύνου, ιδιαίτερα στις διαβαθµίσεις G και Η. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 10

11 4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕ-ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας µελετάται και σε επίπεδο κλάδων (κατά κωδικοποίηση NACE 1 ) για τους τρεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας της Ελληνικής οικονοµίας: Βιοµηχανία, Εµπόριο και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών. Πίνακας 4.1: Ποσοστό ανά τοµέα δραστηριότητας Mεταβολή ποσοστού (%) Τοµέας Σύνολο Επιχ Βιοµηχανία Ποσοστό -0,21% -16,28% -16,46% 4,74% 4,73% 3,96% Σύνολο Επιχ Εµπόριο Ποσοστό -3,45% -10,71% -13,79% 3,48% 3,36% 3,00% Σύνολο Επιχ Υπηρεσίες Ποσοστό 10,12% -21,35% -13,39% 3,36% 3,70% 2,91% Βάσει των στοιχείων του πίνακα 4.1, συµπεραίνουµε τα ακόλουθα: Ο τοµέας της Βιοµηχανίας παρουσιάζει τον υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο. Τα ποσοστά της συνολικής που αφορούν την Βιοµηχανία είναι υψηλότερα (2005: 4,74%, 2006: 4,73%, 2007: 3,96%) από τα αντίστοιχα του Εµπορίου (2005: 3,48%, 2006: 3,36%. 2007: 3,00%) και των Υπηρεσιών (2005: 3,36%, 2006: 3,70%, 2007: 2,91%) σε κάθε έτος της εξεταζόµενης περιόδου (01/01/ /12/2007). Από τη µελέτη της ετήσιας µεταβολής των ποσοστών της συνολικής των τριών τοµέων, παρατηρούµε ότι το 2006 σε σχέση µε το 2005 η Βιοµηχανία και το Εµπόριο σηµείωσαν πτώση της συνολικής, ενώ αντιθέτως το αντίστοιχο ποσοστό των Υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 10,12%. Τέλος, το 2007 σε σχέση µε το 2006 παρατηρείται πτώση του ποσοστού της συνολικής και στους τρεις τοµείς που µελετώνται. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005 έως 2007, παρατηρείται µείωση του ποσοστού της συνολικής και στους τρεις τοµείς. Συγκεκριµένα, η πτώση του ποσοστού της συνολικής της Βιοµηχανίας έφτασε το 16,46%, ενώ τα ποσοστά του Εµπορίου και των Υπηρεσιών µειώθηκαν κατά 13,79% και 13,39% αντίστοιχα. 1 NACE: Nomenclature des Activités économiques dans la Communauté Européenne. Σύστηµα κωδικοποίησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT). Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 11

12 4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι κλάδοι της Βιοµηχανίας οι οποίοι εµφάνισαν τα χαµηλότερα και τα υψηλότερα ποσοστά συνολικής, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007) της περιόδου της µελέτης. Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούµε ότι: Ο κλάδος της Γεωργίας, Θήρας και Συναφών ραστηριοτήτων εµφάνισε το χαµηλότερο ποσοστό συνολικής (1,89%) Ακολούθησε ο κλάδος Κατασκευής Ειδών Ενδυµασίας (2,07%) και ο κλάδος Παραγωγής Χηµικών Ουσιών και Προϊόντων (2,58%) Αντίθετα τα υψηλότερα ποσοστά συνολικής εµφάνισαν: Ο κλάδος των Εκδόσεων, Εκτυπώσεων, Αναπαραγωγής Προεγγεγραµµένων Μέσων Εγγραφής Ήχου, Εικόνας, Μέσων Πληροφορικής (6,00%) Ακολούθησε ο κλάδος Κατασκευών (5,54%) και ο κλάδος Κατασκευή Επίπλων, Βιοµηχανίες Κατασκευών (4,86%). Πίνακας 4.2: Κλάδοι του τοµέα της Βιοµηχανίας µε τα υψηλότερα και χαµηλότερα ποσοστά συνολικής ΑΑ Κλάδοι µε χαµηλά ποσοστά ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ποσοστό 1,89% Κλάδοι µε υψηλά ποσοστά ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ποσοστό 6,00% 2,07% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5,54% 2,58% ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4,86% Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 12

13 Τα ποσοστά των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων στο Τοµέα της Βιοµηχανίας στην κλίµακα αξιολογήσεων της ICAP (βλ. πίνακα 4.3) εµφανίζονται να ακολουθούν την τάση την οποία ακολουθούν τα αντίστοιχα ποσοστά υποβαθµίσεων του συνόλου των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων (βλ. πίνακα 2.2). Πίνακας 4.3: Υποβαθµίσεις /Αναβαθµίσεις των επιχειρήσεων της Βιοµηχανίας την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Υποβαθµίσεις(%) Αναβαθµίσεις(%) Υποβαθµίσεις/ Αναβαθµίσεις ,94% 25,06% 1, ,41% 18,34% 1, ,66% 24,81% 1,03 Πιο συγκεκριµένα η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων της Βιοµηχανίας έχει ως εξής: Την περίοδο 01/01/ /12/2005 παρατηρείται ισορροπία µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων και ο λόγος των υποβαθµίσεων προς τις αναβαθµίσεις ανήλθε σε 1,04. Την περίοδο 01/01/ /12/2006, οι υποβαθµίσεις έφτασαν το 30,41% επί του συνόλου του Τοµέα, σηµαντικά αυξηµένες σε σύγκριση µε τις αναβαθµίσεις οι οποίες περιορίστηκαν στο 18,34%. Την περίοδο 01/01/ /12/2007 παρατηρείται ισορροπία µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων και ο λόγος των υποβαθµίσεων προς τις αναβαθµίσεις ανήλθε σε 1,03. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 13

14 4.2 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Εµπορικών Επιχειρήσεων Οι κλάδοι οι οποίοι εµφάνισαν τα χαµηλότερα και τα υψηλότερα ποσοστά συνολικής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007) της περιόδου της µελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4. Από τα στοιχεία του συγκεκριµένου πίνακα παρατηρούµε ότι: Ο κλάδος µε τα µικρότερα ποσοστά συνολικής αφορούσε το Χονδρικό Εµπόριο (όχι αυτοκινήτων) (2,79%) Ο κλάδος Λιανικό Εµπόριο (όχι αυτοκινήτων), Επισκευή Ειδών Ατοµικής και Οικιακής Χρήσης εµφάνισε το υψηλότερο ποσοστό (3,62%) Πίνακας 4.4: Κλάδοι του τοµέα του Εµπορίου µε το υψηλότερο και χαµηλότερο ποσοστό συνολικής ΑΑ Κλάδοι µε χαµηλά ποσοστά Ποσοστό Κλάδοι µε υψηλά ποσοστά Ποσοστό 1 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΟΧΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 2,79% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΟΧΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3,62% Τα ποσοστά των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων στο Τοµέα του Εµπορίου στην κλίµακα αξιολογήσεων της ICAP (βλ. πίνακα 4.5) εµφανίζονται να ακολουθούν την τάση την οποία ακολουθούν τα αντίστοιχα ποσοστά υποβαθµίσεων του συνόλου των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων (βλ. πίνακα 2.2). Πίνακας 4.5: Υποβαθµίσεις /Αναβαθµίσεις των επιχειρήσεων του Εµπορίου την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Υποβαθµίσεις(%) Αναβαθµίσεις(%) Υποβαθµίσεις/ Αναβαθµίσεις ,64% 25,04% 0, ,07% 18,70% 1, ,51% 23,61% 1,08 Πιο συγκεκριµένα η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων του Εµπορίου έχει ως εξής: Την περίοδο 01/01/ /12/2005 δεν εµφανίζεται σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων και ο λόγος υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις ανήλθε σε 0,98. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 14

15 Την περίοδο 01/01/ /12/2006 έχουµε σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό υποβαθµίσεων που φτάνει το 28,07% επί του συνόλου των επιχειρήσεων του Τοµέα ενώ οι αναβαθµίσεις περιορίζονται στο 18,70% των επιχειρήσεων του Τοµέα µε το δείκτη υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις να βρίσκεται στο 1,5. Την περίοδο 01/01/ /12/2007 δεν εµφανίζεται σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων και ο λόγος υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις ανήλθε σε 1,08. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 15

16 4.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Οι κλάδοι οι οποίοι εµφάνισαν τα χαµηλότερα και υψηλότερα ποσοστά συνολικής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007) της περιόδου της µελέτης αποτυπώνονται στον πίνακα 4.6. Από τα στοιχεία του συγκεκριµένου πίνακα παρατηρούµε ότι: Ο κλάδος της Πληροφορικής και Συναφών ραστηριοτήτων παρουσίασε το χαµηλότερο ποσοστό συνολικής (1,80%) Ακολούθησε ο κλάδος της Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας (1,90%) και ο κλάδος της Εκµίσθωσης Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού Χωρίς Χειριστή (2,01%) Αντίθετα οι κλάδοι µε τα υψηλότερα ποσοστά συνολικής αφορούν: Τον κλάδο των Ψυχαγωγικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών ραστηριοτήτων (4,98%) Τους κλάδους Ταχυδροµεία και Τηλεπικοινωνίες και Χερσαίες Μεταφορές Μέσω Αγωγών (3,70%). Πίνακας 4.6: Κλάδοι του τοµέα των Υπηρεσιών µε τα υψηλότερα και χαµηλότερα ποσοστά συνολικής ΑΑ Κλάδοι µε χαµηλά ποσοστά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Ποσοστό 1,80% 1,90% 2,01% Κλάδοι µε υψηλά ποσοστά ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Ποσοστό 4,98% 3,70% 3,70% Τα ποσοστά των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων στο Τοµέα των Υπηρεσιών στην κλίµακα αξιολογήσεων της ICAP (βλ. πίνακα 4.7) εµφανίζονται να ακολουθούν την τάση την οποία ακολουθούν τα αντίστοιχα ποσοστά υποβαθµίσεων του συνόλου των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων (βλ. πίνακα 2.2) σε µικρότερο όµως βαθµό σε σχέση µε τους άλλους δυο Τοµείς. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 16

17 Πίνακας 4.7: Υποβαθµίσεις /Αναβαθµίσεις των επιχειρήσεων των Υπηρεσιών την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Υποβαθµίσεις(%) Αναβαθµίσεις(%) Υποβαθµίσεις/ Αναβαθµίσεις ,93% 23,18% 0, ,19% 21,61% 1, ,97% 24,81% 1,05 Πιο συγκεκριµένα η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων των Υπηρεσιών έχει ως εξής: Την περίοδο 01/01/2005 έως 31/12/2005 παρουσιάζεται ισορροπία µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων. Η τάση αυτή διαφοροποιήθηκε ελαφρώς την περίοδο 01/01/2006 έως 31/12/2006. Ο λόγος των υποβαθµίσεων προς τις αναβαθµίσεις παρουσιάζει τη µέγιστη τιµή του για το συγκεκριµένο τοµέα: 1,17. Την περίοδο 01/01/2007 έως 31/12/2007 παρουσιάζεται ισορροπία µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων. Έτσι, ο λόγος των υποβαθµίσεων προς τις αναβαθµίσεις είναι ίσος µε 1,05. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 17

18 5 ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ Στα πλαίσια της µελέτης εξετάζονται τα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων και οι µεταβολές βασικών αριθµοδεικτών µε βάση τα στοιχεία ισολογισµών 2006 vs 2005 ενώ την περίοδο της δηµοσίευσης της παρούσης µελέτης τα στοιχεία ισολογισµών του 2007 δεν είναι ακόµη διαθέσιµα. Η ανάλυση έχει γίνει χωριστά για κάθε τοµέα: Βιοµηχανία, Εµπόριο, Υπηρεσίες και εξετάζονται οι διάµεσοι των αριθµοδεικτών χωριστά για τις επιχειρήσεις που αναβαθµίστηκαν ή υποβαθµίστηκαν. 5.1 Μικρό-οικονοµικά Μεγέθη Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στον πίνακα 5.1 αποτυπώνονται οι µεταβολές βασικών αριθµοδεικτών για τις επιχειρήσεις του τοµέα της Βιοµηχανίας. Πίνακας 5.1: Εξέλιξη οικονοµικών δεικτών των ΑΕ ΕΠΕ επιχειρήσεων της Βιοµηχανίας Οικονοµικά Στοιχεία Αριθµοδείκτης Αναβαθµίσεις Υποβαθµίσεις Καθαρό περιθώριο κέρδους 1 61,73% -26,09% Κερδοφορία Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 2 85,32% -22,31% Κάλυψη ΕΒΙΤ/Χρ/κά Έξοδα 45,68% -21,43% χρηµατοοικ. ΕΒΙΤDA/Χρ/κά έξοδα 19,47% -21,18% Χρηµατοοικ. Σύν. Υποχρεώσεων/Σύν. µόχλευση Παθητικού -2,32% 9,02% Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 3 4,64% -2,25% Αποδοτικότητα Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων 4-9,66% 14,72% 1 Καθαρό περιθώριο κέρδους=καθαρό Κέρδος/Πωλήσεις 2 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων=Καθαρό Κέρδος/Ίδια Κεφάλαια 3 Γενική Ρευστότητα=Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβολή Οικονοµικών δεικτών 4 Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων=365*γραµµάτια Εισπρακτέα Απαιτήσεις κατά πελατών/πωλήσεις Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία οι επιχειρήσεις που αναβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση αύξηση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 61,73% Μέση αύξηση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 85,32% Μείωση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 2,32% Μείωση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 9,66% Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση µείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 26,09% Μέση µείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 22,31% Αύξηση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 9,02% Αύξηση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 14,72% Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 18

19 5.2 Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Εµπορικών Επιχειρήσεων Στον πίνακα 5.2 αποτυπώνονται οι µεταβολές βασικών αριθµοδεικτών για τις επιχειρήσεις του τοµέα του Εµπορίου. Πίνακας 5.2: Εξέλιξη οικονοµικών δεικτών των ΑΕ ΕΠΕ επιχειρήσεων του Εµπορίου Οικονοµικά Στοιχεία Κερδοφορία Κάλυψη χρηµατοοικ. εξόδων Αριθµοδείκτης Αναβαθµίσεις Υποβαθµίσεις Καθαρό περιθώριο κέρδους 1 36,64% -16,16% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 2 22,41% -8,67% ΕΒΙΤ/Χρ/κά Έξοδα 23,35% -19,57% ΕΒΙΤDA/Χρ/κά έξοδα 6,91% -20,39% Χρηµατοοικ. Σύν. Υποχρεώσεων/Σύν. -2,47% 3,94% µόχλευση Παθητικού Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 3 3,93% -2,43% Αποδοτικότητα Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων 4-1,16% 12,17% 1 Καθαρό περιθώριο κέρδους=καθαρό Κέρδος/Πωλήσεις 2 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων=Καθαρό Κέρδος/Ίδια Κεφάλαια 3 Γενική Ρευστότητα=Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβολή Οικονοµικών δεικτών 4 Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων=365*γραµµάτια Εισπρακτέα Απαιτήσεις κατά πελατών/πωλήσεις Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία οι επιχειρήσεις που αναβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση αύξηση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 36,64% Μέση αύξηση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 22,41% Μείωση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 2,47% Μείωση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 1,16% Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση µείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 16,16% Μέση µείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 8,67% Αύξηση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 3,94% Αύξηση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 12,17% Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 19

20 5.3 Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Στον πίνακα 5.3 αποτυπώνονται οι µεταβολές βασικών αριθµοδεικτών για τις επιχειρήσεις του τοµέα των Υπηρεσιών. Πίνακας 5.3: Εξέλιξη οικονοµικών δεικτών των ΑΕ ΕΠΕ επιχειρήσεων των Υπηρεσιών Οικονοµικά Στοιχεία Αριθµοδείκτης Μεταβολή Οικονοµικών δεικτών Αναβαθµίσεις Υποβαθµίσεις Κερδοφορία Κάλυψη χρηµατοοικ. εξόδων Καθαρό περιθώριο κέρδους 1 87,11% -22,47% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 2 53,47% -18,31% ΕΒΙΤ/Χρ/κά Έξοδα 60,65% -31,63% ΕΒΙΤDA/Χρ/κά έξοδα 5,38% -16,16% Χρηµατοοικ. µόχλευση Σύν. Υποχρεώσεων/Σύν. Παθητικού -4,62% 7,30% Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 3 4,32% 0,07% Αποδοτικότητα Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων 4-14,62% 32,30% 1 Καθαρό περιθώριο κέρδους=καθαρό Κέρδος/Πωλήσεις 2 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων=Καθαρό Κέρδος/Ίδια Κεφάλαια 3 Γενική Ρευστότητα=Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4 Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων=365*γραµµάτια Εισπρακτέα Απαιτήσεις κατά πελατών/πωλήσεις Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία οι επιχειρήσεις που αναβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση αύξηση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 87,11% Μέση αύξηση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 53,47% Μείωση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 4,62% Μείωση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 14,62% Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση µείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 22,47% Μέση µείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 18,31% Αύξηση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 7,30% Αύξηση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 32,30% Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 20

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΗοΙdings για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης... 3 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων... 6 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...3 2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α....6 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΣΗ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ης Δεκεμβρίου, 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης Δεκεμβρίου 2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης Δεκεμβρίου 2006 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης Δεκεμβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κίττος Θωµάς Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Κίττος Θωµάς Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ι.Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 473/2015 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση πρακτικού - αποτελέσματος μυστικής πλειοδοτικής δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 . ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 1/35 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π 152/2013) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868- Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009 Αρ.πρωτ.: 21677 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. 18μ. Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Γ/Ε/Ν Κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθλημάτων, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός Απόφασης: 217/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξέταση αιτήσεων για ρύθµιση οφειλών

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός Απόφασης: 217/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξέταση αιτήσεων για ρύθµιση οφειλών Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 13/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 217/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξέταση αιτήσεων για ρύθµιση οφειλών Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοίκηση & Γραφεία 2 Επιστολή του Προέδρου 4 Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5 Σύσταση και αρμοδιότητες 6 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Σχέδια που έχουν συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :... ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) : ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :... /... ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ).

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ). Βιβλία Μελέτες 2007-2010 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, Γνωστική και Εκπαιδευτική Θεμελίωση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 2. Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις με στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός Οικογενειακή Κατάσταση: Ονοματεπώνυμο Συζύγου: Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών».

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 77 / 2013 ΑΠ84485 Έργο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : << ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ >>

ΘΕΜΑ : << ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ >> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Μ Π Σ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΜΧΑΝ/0105 ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, που θέλουν να επενδύσουν σε αγροτουρισμό, βιοτεχνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 19257/04.05.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015 ΘΕΜΑ Κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ : Άρθρο 4 Αρχές που διέπουν την Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 1. Η δράση των Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία από τα φορολογικά έντυπα Ε και βασίζεται στον ακόλουθο τύπο: Συνολική βαθμολογία = (Α*Β*Γ )*00, όπου τα Α, Β και Γ περιγράφονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της ανώνυμης εταιρείας «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α- ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε δύο τμήματα με εισφορά του ενός τμήματος για σύσταση νέας ανωνύμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κλαδική Επιτροπή Πιστοποίησης Τσιµέντου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4 BAR ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «OLYMPIC CATERING

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πρασίνου Παροχή Yπηρεσιών : «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ηµοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βρόντους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 Οκτωβρίου 2015 (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Επίπεδο Β1 Κατανόηση γραπτού λόγου Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση κατανόησης γραπτού λόγου, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα