ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ"

Transcript

1 1 Γαϊτάνης Βασίλειος Δρ. Θεολογίας Ἐπίκουρος Καθηγηής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ἡ θεμελιώδης δομή τοῦ μεταμοντέρνου κόσμου εἶναι, ὅπως τό ἔδειξαν μέ βαθιά θλίψη ὁ Perniola καί ὁ DeΒord, ἡ ἀναπαράσταση! Ἡ σχέση συνείδησης καί ζωῆς, ἰδέας καί πραγματικότητας, πνεύματος καί ὕλης, μεταφέρθηκε στήν περιοχή τῆς μεσολάβησης τοῦ κόσμου ἀπ τά ΜΜΕ, δηλαδή στήν περιοχή ἑνός <<μή- συνειδητοῦ ὁμοιώματος>> στή σχέση τῆς διαλεκτικῆς τοῦ πνεύματος μέ τή ζωή, τό ὁποῖο βρῆκε τήν ἀποθέωσή του στόν <<μονοπωλιακό καπιταλισμό>> τοῦ παγκόσμιου ἐμπορίου καί τήν κοινωνία τοῦ θεάματος. 1 (1) Ãéá ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò êáé ãåíéêü ãéá ôéò èåùñßåò ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò, âëýðå: Altheide, D., Media Power, Beverly Hills, CA, and London: Sage Publications, Bagdikian, B., The Media Monopoly, Boston, MA: Beacon Press, Benett, T., Media, reality, signification, in: Gutevitch, M.: Culture, Society and the Media, London Bell, A., The Language of News Media, Blackwell, Oxford Davis, H., Language, Image, Media, Blackwell, London Downing, J., The Media Machine, Pluto Press, London Eco, U., A theory of Semiotics, Macmillan, London Ellis, J., Visible Fictions, Routledge and Kegan Paul, London Fiske, J., Reading Television, Methuen, London Fiske, J., Introduction to Communication Studies, Methuen, London Ferguson, M., New Communication Technologies and the Public Interest, London and Beverly Hills, Groombridge, B., Television and the People, Penguin Books, 1972.

2 2 Ὡστόσο, ἡ μεσολάβηση αὐτή ἦταν κάτι περισσότερο ἀπ τήν ἤδη ἀλλοτριωμένη σχέση τῆς συνείδησης μέ τόν ἑαυτό της : μεταβλήθηκε σέ ἄρση τοῦ ὁμοούσιου Ρήματος τοῦ Θεοῦ ἐνώπιον τῆς ἄχραντης πλάσης, καί πάνω ἀπ ὅλα ἀποκρυσταλλώθηκε σέ ἀπόδραση ἀπό τόν κόσμο τῶν κρυπτογραφημάτων τῆς θείας πραγματικότητας, τά ὁποῖα ὑποκαταστήθηκαν εἴτε ἀπό μυθολογίες τῆς γνώσης, εἴτε ἀπό ἀπονεκρωμένες σημειολογίες. Ποτέ στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δέν μεσολαβήθηκε τόσο ὁ κόσμος ἀπ τήν ἐξωτερική θέαση, σέ τόσο μεγάλο βαθμό, ὥστε μέ πικρία ἔχει εἰπωθεῖ πώς ἡ πραγματικότητα ἐπαναλαμβάνει πλέον τόν κινηματογράφο παρά ὁ κινηματογράφος τήν πραγματικότητα. Ἡ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τοῦ μεταμοντέρνου κόσμου ἦταν οὐσιαστικά μιά ἀπόπειρα νά βιωθεῖ τό ἐμπόριο στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σέ τέτοιο βαθμό ὥστε αὐτός νά μεταβληθεί σέ αὐτήν τήν μαγική λέξη γιά τήν κοινωνία τοῦ θεάματος, δηλαδή σέ καταναλωτή. Ὁ ἄνθρωπος παραδίδεται ἀμαχητί ἤ εὐάλωτα στήν πολιορκία τοῦ βλέμματος ὡς φορέα ἔντονης ἐπιθυμίας καί ἀγωγοῦ εἰκόνων, ὅπου Giner, S., Mass Society, Martin Robertson, London Hemelink, C., Cultural Autonomy in Global Communications, Norwood, NJ, Hood, S., The Mass Media, Macmillan, London Huago, G.A., The Sociology of Film Art, Basic Books, New York, Katz, E., Mass Media and Social Change, Beverly Hills CA and London, Lasswell, H., "The structure and function of Communication in Society", in: L. Bryson, The Communication of Ideas, New York, McQuail, D., Mass Communication Theory, Sage, London McQuail, D., Sociology of Mass Communications, Penguin Books, London Rosenberg, B. and White, D., Mass Culture: The Popular Art in America, Free Press, New York 1957.

3 3 πληροφορίες καί συναντήσεις μέ ἀντικείμενα καί ὑποκείμενα, ταυτίσεις καί ἀπωθήσεις εἶναι ἡ συνήθης πραγματικότητά του. Τό βλέμμα πάντα ἀποτελεῖ μιά πτώση ἀπό τήν ἀνώτερη ἀφαίρεση τῶν ἱδεῶν, ἀποτελεῖ μιά ἐπαναφορά σέ μιά ἱερογλυφική σημειολογία ἡ ὁποία πολύ ἀπέχει ἀπό τό ἐνορατικό μεγαλεῖο. Ἡ σημειολογία τῶν <<μοντέρνων ἱερογλυφικῶν>>, (βλέπε Κομπιοῦτερς) μοιάζει πολύ μέ τήν μέθοδο συμβόλων καπνοῦ πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἰνδιάνοι γιά τίς ἐπικοινωνίες τους, γιά τήν ὁποία ὑπέροχα ὁ Neil Postman ἔλεγε πώς ἄν ἕνας Ἰνδιάνος ἐπιχειροῦσε ποτέ νά ἐκφράσει μέ σήματα καπνοῦ μιά πνευματική πρόταση προφανῶς θά εἶχε ξεμείνει ἀπό ξύλα καί ἀπό κουβέρτες. Τά πρότυπα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας στήν σύγχρονη κοινωνία τῆς ἀναπαράστασης ἔπρεπε νά εἶναι τέτοια, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά μεταβληθεῖ σέ πιόνι μιᾶς ἐμπορικῆς ἐπιχείρησης, ἡ ὁποία μέ κάθε τρόπο ἀπεμπολεῖ τίς μεγάλες ἰδέες, τίς ἀνώτερες ἀξίες καί τό μυστήριο τῆς πνευματικότητας. Ἡ παγκόσμια κρίση, αὐτή ἡ ἀφαίμαξη τῶν συμβόλων ἔγινε καί ἀφαίμαξη τοῦ ἔρωτα καί τῆς οἰκογενειακῆς σχέσης, μιᾶς σχέσης πού δέν ὁρίζεται πλέον ἀπό κάποιο μεταφυσικό πρότυπο, ἀλλά ἀπό κάποιο ἀπείρως ἐνδοκοσμικό. Τό θέαμα ὡς κρυμμένο χρῆμα ἔπρεπε νά μπεῖ στήν καρδιά τῆς οικογένειας καί τοῦ γάμου ἔτσι ὥστε τό κύτταρο αύτό νά μήν εἶναι πλέον ἔκφραση τῆς ἁγίας οἰκογένειας, παρά μᾶλλον μικρόκοσμος ἑνός παγκόσμιου ἐμπορίου πού τώρα ἐκφράζεται σέ μικρογραφία. Ἔτσι ὁ γάμος ἔπρεπε νά χρησιμοποιήσει τήν νέα οἰκονομία τοῦ ἐμπορίου καί ἡ τηλεόραση νά γίνει τό ἴδιο τό <<ἐσωτερικό ἐμπόριο>>

4 4 τῆς οἰκογένειας. Μέ αὐτή τήν ἔννοια ἡ οἰκογένεια ἔγινε τό μεγαλύτερο ἐσωτερικό ἐμπόριο τοῦ κόσμου, ἔγινε ἡ ἴδια ἡ ἐργασία τοῦ ἐμπορίου στά μετόπισθεν. 2 Μέσα στήν οἰκογένεια αὐτή τοῦ σύγχρονου μοντερνισμοῦ τά ἴδια τά πράγματα δέν ἔχουν τήν αὐθύπαρκτη φύση τους, ἀλλά χρησιμοποιούνται ὡς φύση προϊόντων πού θά καταναλωθοῦν. Ἡ τηλεόραση καί ὁ κινηματογράφος ἔγιναν οἱ δούλοι τοῦ παγκόσμιου ἐμπορίου, οἱ τέλειοι μηχανισμοί προώθησής του. 2 Ὁ Guy Debord στό ἔργο του <<La Societa dello Spettacolo>> (Κοινωνία τοῦ θεάματος) ἀνέπτυξε τέλεια αὐτή τήν ἰδέα. Ὁ De Bord θεωρεῖ ὅτι οὐσιαστικά ὁ ἐλεύθερος χρόνος δέν εἶναι πιά ἕνας χῶρος πού ἡ δυνατότητα ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ ἐνάντια στίς καταναλωτικές δομές τῆς κοινωνίας, παρά ἀποτελεῖ προέκταση καί ἐκλεπτυσμένη συνέπεια τῶν ἴδιων τῶν δομῶν τοῦ ἐμπορίου πού ἤδη τόν ἔχουν καταδυναστεύσει. Ἡ <<ἐμπορική>> διάσταση τῆς κυριαρχίας τοῦ χρήματος ἐπί τῆς τέχνης καί τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας ὑπάρχει σέ κάθε στιγμή τοῦ ἀπογευματινοῦ, ἐλεύθερου χρόνου του. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀμείλικτη ὑποταγή τῆς πολιτιστικῆς του σφαίρας στήν ἐμπορική. Ὁ <<ἐλεύθερος χρόνος>> δημιουργεῖ ἀκριβώς τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐ πίπλαστης ἀ νάγκης, γίνεται μιά προώθηση τοῦ προϊόντος ὡς ψευδή ς χρήση τ ῆ ς ζωῆ ς, εἶναι (ὅπως γράφει ὁ Debord) ἡ " ὀ ργάνωση τ ῆ ς ἐ ργασίας στά μετόπισθεν"!<< Alla necassita di una tale organizzazione del lavoro di retroscena>> (Βλ. Guy Debord, La Societa dello Spettacolo, Milano, Baldini & Gastoldi 1992, ó. 71.)

5 5 Ἡ τηλεόραση προσφέρει στά παιδιά μιά τεχνητή ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου καί ὁριοθετεῖ τήν φαντασία τους. Δημιουργεῖ ἕνα μαγευτικό σύμπαν πού ἀπέχει πολύ ἀπό τήν καθημερινή πραγματικότητα τοῦ παιδιοῦ. Οἱ περιορισμοί πού γνωρίζει τό παιδί στόν συμβατικό χῶρο καί χρόνο ἐξαφανίζονται μέσα στόν μυθικό χωροχρόνο τῆς ἱστορίας. Μέσα σ αὐτό τόν ὀνειρικό κόσμο, πού κυριαρχεῖται ἀπό τήν μαγεία, τό θαῦμα καί τήν εὐτυχία, τά ὅρια ἀνάμεσα στό πραγματικό καί στό φανταστικό, στήν γνήσια πνευματικότητα καί τήν κουλτουριάρικη ἀλχημεία, στήν ἀνώτερη ἰδέα καί στήν ἐμπορική ὑποκουλτούρα εἶναι ἐξαιρετικά δυσδιάκριτα. 3 Οἱ συνέπειες γιά τά παιδιά εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρές: καλλιεργεῖται σ αὐτά ἡ ἐπιθυμία γιά τήν ἀπόκτηση ὅλο καί περισσότερων διαφημιστικῶν ἀγαθῶν, τροφίμων, ρούχων καί παιχνιδιῶν, τά ὁποῖα τούς παρουσιάζονται μέ τόση ἑλκυστικότητα. Ἡ ἀδυναμία τῶν γονέων νά προσφέρουν στά παιδιά μερικά ἀπό αὐτά, πυροδοτεῖ συγκρούσεις ἀνάμεσα στήν οἰκογένεια καί ἐκδηλώνει ἐπιθετικές συμπεριφορές μέσα σέ αὐτήν. 4 Ἡ διαφήμιση κοινωνικοποιεῖ τά παιδιά καί τά προετοιμάζει νά ἐνταχθοῦν στό σύστημα κατανάλωσης. Τό παιδί μέσα στήν οἰκογένεια εἶναι ἕνας ἐκπαιδευόμενος καταναλωτής. 5 Σέ ἕνα ἐκπληκτικό κείμενό του ὁ Umberto Eco ἔχει μιλήσει γιά αὐτή τήν διαστέβλωση τῶν παιδιῶν μέσα στήν οἰκογένεια : << Μπορεῖτε νά τούς ἀναγνωρίσετε ἤδη ἀπό τώρα, αὐτούς τούς μελλοντικούς καταναλωτές. Τούς μεγάλους κερδοσκόπους τῶν οἰκοδομῶν, τούς (3) Βλ. Κ. Βρύζα, Μέσα Επικοινωνίας και παιδική ηλικία, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 18. (4) Βλ. Β. Βουϊδάσκη, Ἡ τηλεοπτική βία καί ἐπιθετικότητα καί οἱ ἐπιδράσεις τους στά παιδιά καί στούς νέους, Γρηγόρης, Ἀθήνα 1992, σελ Βλ. Κ. Βρύζα, ό.π., σ. 136.

6 6 ἀρχιτέκτονες τῶν ἐξώσεων πού ἔχουν διαμορφώσει τήν προσωπικότητά τους πάνω στήν ἀπαίσια <<Μονόπολη>>. Τούς Μπάρμπα-Γκραντέ τοῦ σήμερα πού ἔχουν γευτεῖ τήν χαρά τῆς ἀποθησαύρισης καί τοῦ χρηματιστηριακοῦ κέρδους πάνω στίς καρτέλες τῆς τόμπολας>>. Τούς αὐριανούς τεχνοκράτες-δολοφόνους πού διαπλάθουν τήν εὔπλαστη ψυχούλα τους πάνω στόν ἀπαίσιο Ρόμποκοπ. 6 Τά παραδείγματα εἶναι συμβολικά, ὡστόσο ἐκφράζουν ἀνάγλυφα τήν ὄψη ἑνός κόσμου ὅπου ἡ ἱερουργία τοῦ πνεύματος καί τῆς ἀγάπης ἔχουν ἀπωλεστεῖ : Στήν πασίγνωστη ἀμερικάνικη σειρά <<Τά φιλαράκια>> μία ἀπό τίς κοπέλες τῆς ἱστορίας, ἡ Φοίβη Μπουφέ, κυοφορεῖ τό παιδί τοῦ ἀδελφοῦ της, διότι ἡ σύζυγός του δέν μπορεῖ νά ἀποκτήσει παιδιά, καί τό γεγονός αὐτό θεωρεῖται ὡς πρότυπο προοδευτισμοῦ σέ μιά χώρα ὅπου ἡ ὑποτιθέμενη <<ἐλευθερία>> ἀποθεώνεται τόσο ὥστε ἔχει <<παντελῶς χαθεῖ η ἔννοια τῆς διάκρισης ἀνάμεσα στήν ἀκμή καί τήν παρακμή τῆς ἀνθρωπότητας>>. Ἡ ψευτοηθική τοῦ ἀμερικάνικου πολιτισμοῦ, ἠ ὁποία ἐκφράζεται στήν δική τους οἰκογένεια, ἐκφράζει μαλλον τό ἠθικό, καλβινιστικό πρότυπο (ἄμεση ἀπόρροια τῆς προτεσταντικῆς ἠθικῆς) καί ὄχι τήν ἱερουργία τῆς ἁγιοπνευματικῆς σχέσης πού ἀποθεώθηκε στήν καρδιά τῆς ὀρθοδοξίας. Ἔτσι τό πρότυπο τοῦ γάμου, στήν ἀμερικάνικη οἰκογένεια, συσχετιζόταν μέ μιά μικρογραφία καπιταλισμοῦ, ἡ ὁποία δέν εἶχε καμμιά σχέση (καί δέν κατάλαβε ποτέ ) τό Παύλειο μεγαλεῖο πού θεωρεῖ τόν ἄνδρα ὡς σύμβολο-πρότυπο Χριστοῦ καί τήν γυναίκα σύμβολο-πρότυπο τῆς Ἐκκλησίας. 6 Πρβλ. Ο.π., σ

7 7 Στήν περίφημη ταινία <<Leon>> (στήν ὁποία παίζει ὁ ἔξοχος γάλλος ἡθοποιός Zean Reno) γιά ἄλλη μιά φορά βλέπουμε τήν ἔνδεια τῆς ἀμερικάνικης οἰκογένειας. Τό μικρό κοριτσάκι υἱοθετεῖται ὄχι ἀπό τόν πατέρα της, ὁ ὁποίος εἶναι προμηθευτής ναρκωτικῶν, παρά ἀπό ἕναν μοναχικό περιπλανώμενο ἐγκληματία, ὁ ὁποίος στό πρόσωπό της βλέπει τήν μοναδική δυνατότητα λύτρωσής του μέσα στήν περιπλάνησή του στό τερατούργημα τῆς ἀμερικάνικης μεγαλούπολης. Πολεμῶντας τούς κακούς οὐσιαστικά πολεμᾶ ὅλη τήν κοσμοαντίληψη τοῦ ἀμερικάνικου πολιτισμοῦ. Μπορεῖ νά δολοφονεῖ ἀνθρώπους, ἀλλά πίνει γάλα (σύμβολο ἁγνότητας) καί στήν ἐρώτηση τοῦ κοριτσιοῦ ποιό εἶναι τό ἐπάγγελμά του, αὐτός ὁ ἐγλκηματίας ἀπαντάει : << Εἶμαι ἕνας καθαριστής. Καθαρίζω τό σπίτι >>. Στήν ἐλληνική τηλεόραση στήν σειρά <<Δέκα Λεπτά Κήρυγμα>> διαφαίνεται ὅλη ἡ κατάπτωση τοῦ σύγχρονου, ἀλλοτριωμένου ἑλληνικοῦ <<πολιτισμοῦ>>. Ἡ λέξη <<κήρυγμα>> χρησιμοποιεῖται ὄχι μέ τό ἄχραντο μεγαλεῖο της, ὄχι μ αὐτό πού ἐξέφραζαν ὡς ποιμαντική οἱ ἅγιοι Στάρετς τῆς Ὀρθοδοξίας, παρά ὡς κάτι ὑποτιμητικό καί ὑβριστικό, κάτω ἀπό τήν δῆθεν χαρωπότητα τοῦ χιούμορ. Ἀλλά ἡ χαρωπότητα τῆς ζωῆς, ὅσο κι ἄν ἡ νεότητα τήν δικαιολογεῖ, δέν πρέπει ποτέ νά ὁδηγεῖ στήν <<ἀφαίμαξη τῶν ἱερῶν συμβόλων>>, οὔτε νά χλευάζει τήν ὁρκισμένη πατρότητα τοῦ κηρύγματος. Ἄς παρατηρηθεῖ ἐπίσης ὅτι ἡ γιαγιά τῆς ἱστορίας δέν εἶναι πιά ἐκείνη πού ἐκφράζει τήν ἱερή μορφή τῶν παραμυθιῶν, δέν εἶναι πλέον ἐκείνη ἡ ἁγία μορφή πού δίδασκε τούς ἱερούς θρύλους τῆς πατρίδας, παρά ἡ μεταμοντέρνα μορφή ἑνός χυδαίου φεμινισμοῦ πού μέ γλοιώδη τρόπο

8 8 κανακεύει τόν ἐγγονό της δικαιολογῶντας τήν ὁποιαδήποτε ἀναίδεια καί προσποίησή του. Ὁ δυτικός πολιτισμός, οὐσιαστικά τεχνοκρατικός καί ὄχι πνευματικός, δέν μπόρεσε ποτέ νά ὁδηγῆσει σέ μιά πνευματική υἱοθεσία οἰκογένειας. Ἡ δραματοποίηση τῆς ζωῆς στόν ἀμερικανισμό εἶναι ἁπλώς μιά <<φαντασιακή ἔκφραση>> καί ὄχι μιά <<ἔνσαρκη διαλεκτική παρουσία>>, ὅπως ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ἔχει βαθιά συνειδητοποιήσει. Ὄντας πραγματική, ἡ <<δραματοποίηση>> τῆς τραγωδίας στόν ἀμερικανισμό, δέν εἶναι πιά κἄν πραγματική, διότι τῆς ἀπαγορεύεται ἀκόμα καἰ νά ζῆσει τήν ἔνσαρκη παρουσία τῆς διαλεκτικῆς τοῦ μαρτυρίου της! Δέν ζεῖ πιά τήν σάρκωση τοῦ θείου Λόγου στήν γῆ, ἀλλά τήν ἀνύψωση στήν φαντασίωση τῆς ἴδιας τῆς αὐτοθέασής της! Τό θεαθῆναι τοῦ "μαρτυρίου" της δέν μπορεῖ νά ἀναδυθεῖ ἀπ' τό ἱερό χῶμα τοῦ λαοῦ καά νά πλάσει τήν λαϊκή ἔκφραση ἑνός ὑπερκόσμιου ἐθίμου. Δέν μπορεῖ νά γεννῆσει τήν ἔκφραση μιᾶς γιαγιᾶς μέ τό τσεμπέρι πού δίνει τήν εὐχή στό γιόκα της, δέν μπορεῖ κἄν μέσα στήν οἰκογένεια νά ἀναδύσει τό βίωμα τοῦ ἔθνους ἤ τοῦ λαοῦ, γιατί ἔχει ἀλλοτριῶσει τήν πνευματικότητα στήν <<δημοσιογραφική διέγερση>>. Τό ἔγκλημα, ὁ πόνος, ἡ ἐσωτερική διαδρομή τῆς αἰώνιας ἐνοχῆς τοῦ κόσμου, μετατρέπονται σέ ἀναλώσιμη ψυχαγωγική "ἀξία", εἶναι θέματα πού "πουλᾶνε", ἀντί νά ἀποτελέσουν ἀφορμή γιά τήν συνειδητοποίηση τῆς ἀρχέγονης ἁμαρτίας τῆς ὕπαρξης 7 7 << Ο τυπικός καταναλωτής αναπτύσσει ένα εξαιρετικά αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Η παραμικρή απογοήτευση είναι γι αυτόν ένα φοβερό χτύπημα. Αυτός ο χορτάτος πεινάει συνεχώς και όσο περισσότερα αποκτά, τόσο περισσότερα απαιτεί. Υποφέρει από ελείψεις λόγω υπερκορεσμού. Η δυστυχία του δεν είναι ο χορτασμός αλλά ο ανέφικτος απογαλακτισμός που τον

9 9 Σ αὐτό τό <<ἀριστούργημα>> τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης πού λέγεται <<Τά Παρατράγουδα>> ἔχει ἐφευρεθεῖ κάτι ἀκόμα πιό ἀποκρουστικό : Οἱ ἴδιες οἱ ἀτομικές τραγωδίες τῶν ἀνθρώπων περιφέρονται στά ὄμματα τῶν τηλεθεατῶν καί βραβεύονται μάλιστα γι αὐτό. Ἀλλά ἄν θεολογικά ἡ κάθε τραγωδία εἶναι παιδαγωγία Θεοῦ τότε χλευάζεται καί περιφέρεται σέ κοροϊδία ἡ ἴδια ἡ παιδαγωγία. Ἀλλά οἱ ἀμερικάνοι, <<πρωτοπόροι>> σέ κάθε κατάπτωση, πῆγαν ἀκόμα πιό μακριά : Στήν ἐξαίρετη ἀμερικάνικη ταινία <<American Beauty>> (μιά ταινία μπροστά στήν ὁποία μένει κανείς ἔκπληκτος πόσο τόλμησε νά καταδείξει τήν αὐτοπροσωπογραφία τῆς σύγχρονης ἀμερικάνικῆς οἰκογένειας) παρουσιάζεται τόσο ἀποκρουστικά καί ἀνάγλυφα ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ οἰκογενειακοῦ προτύπου ὥστε ὁ τίτλος νά εἶναι ἀπόλυτα κυνικός καί νά ἐννοεῖ μᾶλλον ὄχι τόσο μιά American Beauty, μιά <<ἀμερικάνικη ὀμορφιά>> παρά μᾶλλον μιά <<ἀμερικάνικη διαστροφή>> : Ὁ πατέρας τῆς ἱστορίας ἔχει παραμελήσει τό παιδί του καί ὀρέγεται τήν δεκαεξάχρονη φίλη τῆς κόρης του. Ἡ μητέρα, βυθισμένη σέ μιά ἀπαράμιλλη ὑστερία ἠθικίστικου τύπου, καί μή ἔχοντας ἱερή ἔννοια οἰκογένειας καί προσφορᾶς μεταφέρει τήν νευρωτική της κατάσταση στήν αὔρα τοῦ σπιτιοῦ καί δέν κατανοεῖ ὅτι ἡ ἴδια ἔχει σπρώξει τόν σύζυγό της στήν ἀσωτία του καί ἴσως-ἴσως καθιστά ένα πλάσμα μπουκομένο και γκρινιάρικο, που απαιτεί διαρκώς περισσότερα ενώ το στόμα του είναι ήδη γεμάτο. Ο ψυχικός βίος αυτού του ανθρώπου ατροφεί, συρρικνώνεται στον σύντομο σπασμό της ικανοποίησης ακολουθούμενον από μια καινούργια επιθυμία. Η βολική έξοδος των ψώνιων έχει γίνει η φυλακή του. Αυτοκαθοριζόμενος από ό,τι φοράει, πίνει, τρώει, ακούει, φυτοζωεί μέσα σ ένα εφηβικό σύμπαν, ανίκανος να ιεραρχήσει τις ορέξεις του. >> ( Paskal Bruckner, Η μιζέρια του πλούτου, Αστάρτη, Αθήνα 2002, σ )

10 10 ἀπέναντι σ αὐτήν τήν ἴδια, στήν μοναδική ἐπανάστασή του. Ἡ κόρη μοναχική, θλιμμένη, βαθύτατα πονεμένη καί χωρίς αἴσθηση πραγματικῆς υἱοθεσίας ξεκινᾶ μιά ἐφήμερη σχέση μέ τόν δεκαοκτάχρονο γείτονά της, ὁ ὁποῖος, μέ τήν σειρά του, ζεῖ μιά ἄλλη τραγωδία : γιός συνταγματάρχη τῶν πεζοναυτῶν γιά νά ξεφύγει ἀπ τόν μιλιταρισμό καί τήν καταπιεστική αὐστηρότητα τοῦ πατέρα του, πουλάει ναρκωτικά. Κρύβει ὡστόσο ἔντεχνα τό ψέμα του κάνοντας μικροδουλειές γιά νά κοροϊδέψει τόν τύραννο πατέρα ὅτι δῆθεν ἀγωνίζεται μέ τήν ἀξία του. Πουλῶντας ναρκωτικά ἀκόμα καί στόν ἴδιο τόν πατέρα τῆς φίλης του ἔρχεται σέ μιά σχέση χυδαίας ἀγοραπωλησίας ναρκωτικῶν μέ αὐτόν. Ἡ κατάσταση περιπλέκεται ἐπικίνδυνα. Ὁ συνταγματάρχης, ὁ ὁποῖος σημειωτέον κρύβει ὅπλα καί ναζιστικά ἐνθύμια στό σπίτι του ( ἴσως γιά πρώτη φορά ἡ ταινία τολμᾶ νά δείξει τήν ἀπευθείας σχέση τοῦ ἀμερικάνικου καπιταλισμοῦ μέ τόν ναζισμό ) πιστεύει -παρανοῶντας τήν σχέση τοῦ γιοῦ μέ τόν γείτονά του- ὅτι ὁ γιός του εἶναι ὁμοφυλόφιλος καί ἀποπλανεῖται ἀπό τόν γείτονά του καί πατέρα τῆς κοπέλας. Πιστεύοντας, ὡς αὐστηρός συνταγματάρχης, ὅτι εἶναι καλύτερο ὁ γιός του νά εἶναι νεκρός παρά ὁμοφυλόφιλος πηγαίνει στό σπίτι τοῦ γείτονα γιά νά τόν σκοτώσει. Ὡστόσο, ὅταν αὐτός ὁ αὐστηρός συνταγματάρχης ἐπισκέπτεται τό σπίτι τοῦ γείτονα ἀντί νά σκοτῶσει τόν γείτονά του ἐπιχειρεῖ νά τόν φιλῆσει καί ἀποδεικνύεται πώς κάτω ἀπ τον ψεύτικο ἠθικισμό του εἶναι ὁ ἴδιος κρυφός ὁμοφυλόφιλος καί χρόνια ὁλόκληρα κρύβει ἀπ ὅλους (ἀλλά ὄχι καί ἀπ τήν δική του γυναίκα πού ἔχει φτάσει στήν παραφροσύνη ) τό μαρτύριό του. Τό μαρτύριό του ὄχι τόσο σέ σχέση μέ τήν διαστροφή του ὅσο σέ σχέση μέ τήν ἀλήθεια τῆς διαστροφῆς μέ τόν ἑαυτό του καί ἀπέναντι στόν Θεό. Στό φοβερό τέλος τῆς ταινίας ἡ μητέρα τῆς κοπέλας πιστεύοντας ὅτι ὁ ἄνδρας της

11 11 ἔχει σχέση μέ τήν φίλη τῆς κόρης της σκοτώνει τον σύζυγό της, τήν ἴδια ὥρα πού ἡ κόρη της μέ τόν γιό τοῦ συνταγματάρχη φεύγουν μακριά γιά νά ζήσουν μόνοι τους. Μέσα ἀπ αὐτό τό φοβερό συνονθύλευμα ἀποδεικνύεται ὅτι καμιά υἱοθεσία δέν ὑπάρχει στό ἀμερικάνικο πρότυπο (τό ὁποῖο ὅπως ἀνάγλυφα μᾶς καταδεικνύει ἡ ταινία), ἀποδεικνύει ὅτι κατά βάση δέν ὑπάρχει πραγματική Ποιμαντική τῆς οἰκογένειας στόν ἀμερικάνικο πολιτισμό, ἀλλά μόνο ὁ ψευδεπίγραφος ἠθικισμός ἑνός ἀποστεωμένου, δογματικοῦ προτεσταντισμοῦ πού δέν κατάλαβε ποτέ τίποτα ἀπ τήν ἱερουργία τῆς ὀρθόδοξης ἀγάπης. Γενικά σέ κάθε πρότυπο τῆς σύγχρονης, μεταμοντέρνας οἰκογένειας, ἡ ὁποία ἐν πολλοίς βασίζεται στό ἀμερικάνικο πρότυπο, ἐπιχειρεῖται μιά ἀπόπειρα καταστροφῆς κάθε πνευματικοῦ, ἐθνικοῦ, ἠθικοῦ καί κοινωνικοῦ ἐρείσματος, μέ τήν σχετικοποίηση κάθε ἀπόλυτης ἀποκαλυπτικῆς θεώρησης, ὥστε νά χτυπηθεῖ τό κέντρο τῆς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας τῆς σάρκωσης. Ἔτσι ὅλα σχετικοποιοῦνται, δέν εἶναι πλέον ἡ κοινωνία σῶμα Χριστοῦ, δέν εἶναι πλέον ἡ οἰκογένεια μυστηριακή ἕνωση ἀγάπης, παρά μιά ψευδο-διαπολισμική ἀλχημεία συναισθηματικοῦ τύπου, ἡ ὁποία πρός δόξα τῆς θεοσοφίας ἀποτελεῖ μιά μίξη ἐπιστημονικῶν κοσμοθεωριῶν καί ψευδομυστικιστικῶν ἰδεολογιῶν. Ἡ πίστη στόν Χριστό ὡς ἰδεολογία, ὡς ἁπλῶς ἕναν πνευματικό μύστη καί ὄχι ὡς Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως καί ἡ πίστη στήν οἰκογένεια καί στόν γάμο ὄχι ὡς μυστική ἀναπαράσταση τῆς σχέσης Χριστοῦ - Ἐκκλησιάς, ἀλλά ὡς ἁπλῶς νομική καί ἠθικίστικη

12 12 καλβινιστική σχέση ἀποτελοῦν μιά ἀπ τίς μεγαλύτερες δαιμονικές κοσμοθεωρήσεις τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὁ σύγχρονος κινηματογράφος καί ἡ τηλεόραση μᾶς λένε ὅτι ξεπέρασαν τήν ἀκαδημαϊκή κουλτούρα, ὅτι νίκησαν τόν ψευτοηθικισμό, ὅτι ξεπέρασαν τόν ἀποστεωμένο δογματισμό. Ναί ὅλα αὐτά εἶναι σωστά, ἀλλά δέν σημαίνει ὅτι πρόταξαν κάποιο θετικό πρότυπο. Ἡ σύγχρονη τέχνη τοῦ κινηματογράφου δέν ἔχει ἐμπρός της καμμιά δυνατότητα γιά ἐξέλιξη ἐπειδή οὐσιαστικά εἶναι ἀνακουφιστική κατεδάφιση ὅλων τῶν φρικτῶν ἀσχημοτήτων τῶν αἰώνων τῆς παρακμῆς. Ἡ ἐξωτερική μορφή ἔχει διαλυθεῖ, ἀλλά ἡ ἐσωτερική - ὅπως ἔλεγε ἔξοχα ὁ Eudokimoff - ἀποφράσσεται ἀπό τόν ἄγγελο μέ τήν πύρινη ρομφαία. Ἡ πηγή ἔχει δηλητηριαστεῖ ἐπειδή τό πνεῦμα παρέβη τόν ἀρχέγονο ὀντολογικό κανόνα. Μονάχα ἡ ἐπαναφορά στίς γνήσιες ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας, μονάχα ἡ ἔνταξη σέ μικρές φωλιές ὀμορφιᾶς, ἀνώτερης κουλτούρας καί ἀξιοπρέπειας μπορεῖ νά ξαναγεννήσει τούς πρίγκιπες τῆς αγάπης καί τῆς καλωσύνης μέσα στόν γάμο καί τήν οἰκογένεια. Σήμερα πού ὁ καταναλωτικός, μεταμοντέρνος πολιτισμός ἐπιχειρεῖ νά μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο ἀπό πνευματική ὀντότητα σέ καταναλωτή πνευματικῶν σκουπιδιῶν, σήμερα πού προσπαθεῖ νά τόν ἐντάξει στήν ἀπαράμιλλη διάβρωση τῆς ὑποκουλτούρας τῶν προϊόντων μιᾶς χρήσης πού προσπαθοῦν νά διώξουν τό ἰδανικό τῆς κοινωνίας τοῦ Χριστού ἀπό τή γῆ, ἴσως νά μπορούσαμε νά ἀνταπαντήσουμε μέ τήν φράση πού ὁ Ντιμίτρι Καραμάζωφ λέει στόν Ἀλιόσα μέσα στήν φυλακή (ἀπό τό μεγάλο μυθιστόρημα τοῦ Ντοστογιέφσκι ) :

13 13 - Ἄν μᾶς διώξουν τό Θεό ἀπό τήν γῆ, ἐμεῖς θά τόν ὑποδεχτοῦμε ἀκόμα καί κάτω ἀπό τήν γῆ. Ἐκεῖ, ἀκόμα κι ἄν χρειαστεῖ, θά ξαναστήσουμε τίς ἅγιες κατακόμβες τῆς μαρτυρίας μας καί ἀπ αὐτές τίς ὑπόγειες ἀρτηρίες τῆς ἁγιας μαρτυρικῆς μας πίστης μοναχικοί μέσα στούς δαιδάλους τοῦ κόσμου, μοναχικοί ἀλλά πάντα ἀναστάσιμοι, θά ἐξακοντίσουμε ξανά τό αἷμα στήν καρδιά τῆς ἄχραντης Ὀρθοδοξίας. 8 8 <<Ἀποκτῶντας τήν ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος ἑνώνεται πραγματικά μέ τό Θεό καί μ αὐτό τόν τρόπο ἔρχεται στήν πραγματική γνώση τῆς Αἰωνίας Ἀλήθειας. Ἡ ἀγάπη γεμίζει τόν ἄνθρωπο μέ τό Θεό. Ἀνάλογα μέ τό μέτρο τῆς πληρώσεως τοῦ ἑαυτοῦ του ἀπό τό Θεό, ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει τό Θεό. Πληρούμενος ἀπό τό θεό ὁ ἄνθρωπος φωτίζεται, ἁγιάζεται, θεώνεται καί μ αὐτό τό τρόπο ἔρχεται στήν ἀληθινή γνώση τοῦ Θεοῦ καί τῆς κτίσεως.>> (Âë.I.Popovits, Ïäüò Èåïãíùóßáò, Γρηγόρης, Αθήνα 1984, ó.257.)

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Ανθρωπολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1. α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013) Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης - Λέκτορας 8η Εβδοµάδα Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην ορθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Της Χρυσής Τσιώτα Θα ξεκινήσω κάνοντας μια προσπάθεια να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η Συραγώ Τσιάρα στο κείμενό - αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ANEPONYMOUS ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΖΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Μαρία Παπαδοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Παίδων & Ενηλίκων, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Γράφει: Μαρία Παπαδοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Παίδων & Ενηλίκων, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γράφει: Μαρία Παπαδοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Παίδων & Ενηλίκων, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η μητέρα μοιάζει με πηγή σε βουνό που ποτίζει το δέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός,

Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός, Το ταξίδι µιας ζωής Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός, ποτέ δεν επιστρέφει! Και καθώς προχωρά, µοιράζει το πεπρωµένο που προορίζεται για τον καθένα από εµάς, εκτελώντας έτσι τη βούλησή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» κέντρο προετοιμασίας γάμου, μια μορφή στήριξης της ελληνικής οικογένειας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» κέντρο προετοιμασίας γάμου, μια μορφή στήριξης της ελληνικής οικογένειας ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» κέντρο προετοιμασίας γάμου, μια μορφή στήριξης της ελληνικής οικογένειας Παρουσίαση Η κατάρτιση των υπευθύνων ενός ΚΠΓ, μια πρόταση για ένα εγχειρίδιο Εισηγήτρια: Μαριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία! Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό μέ τόν «αρεῖο» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία! Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό μέ τόν «αρεῖο» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεταξύ της παιδικής και της ενήλικης ζωής στην οποία γίνεται ο σχηματισμός της προσωπικής μας ταυτότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑ: Α2 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΙ!!! ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΟΥΤΕΡΗ Ε. ΓΑΛΑΝΗ Α. ΚΑΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Χώρος: Νεοχώρι Κρήτης Χρόνος: 1925-1930 (περίοδος Β Παγκοσμίου πολέμου) Πρόσωπα Οικογένεια Φτενούδου Πατέρας: Μιχαήλος Μητέρα:

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Σωτηριολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ. Τοῦ κ. Δημητρίου Καραγιάννη, Παιδοψυχιάτρου, Θεραπευτή Οἰκογένειας Στη διάσπαση του πυρήνα του έρωτα, ο Θεός. Μ. Πασιαρδῆς Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ, ἡ δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ Αμέτρητες γυναίκες! Ανήλικες, ενήλικες, ηλικιωμένες. Γυναίκες παντρεμένες ή ανύπαντρες, μητέρες ή άτεκνες, διαζευγμένες ή χήρες. Άλλες νοικοκυρές, άλλες εργαζόμενες, άλλες συνταξιούχοι. Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική για το βιβλίο της Άννας Γαλανού Όταν φεύγουν τα σύννεφα εκδ. Διόπτρα, από τη Βιργινία Αυγερινού

Κριτική για το βιβλίο της Άννας Γαλανού Όταν φεύγουν τα σύννεφα εκδ. Διόπτρα, από τη Βιργινία Αυγερινού Ημερομηνία 20/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link vivlio-life.gr Βιργινία Αυγερινού http://vivlio-life.gr/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae- %CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ Παλαιά καί νέα Ρώμη Μετά τήν Πεντηκοστή ἐπεκτάθηκε ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλον τόν κόσμο καί μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διαρθρώθηκε σέ τοπικές Ἐκκλησίες σέ μιά ἑνότητα, κατά τόν εὐχαριστιακό λόγο «μελίζεται καί διαμερίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι ή Αγόρι: Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας Φύλου. Ίλια Χατζή Ψυχολόγος MSc

Κορίτσι ή Αγόρι: Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας Φύλου. Ίλια Χατζή Ψυχολόγος MSc Κορίτσι ή Αγόρι: Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας Φύλου Ίλια Χατζή Ψυχολόγος MSc Τι είναι Ταυτότητα; Περιγράφει τα χαρακτηριστικά που μας προσδιορίζουν και μας διαφοροποιούν ή μας ταξινομούν σε ομάδες ή υποομάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME MODERN GREEK HIGHER LEVEL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME MODERN GREEK HIGHER LEVEL Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME MODERN GREEK HIGHER LEVEL 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 1 η (30/100) 1. να εξηγήσεις με δικά σου λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 5: Οι διαστάσεις της ηθικής. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 5: Οι διαστάσεις της ηθικής. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 5: Οι διαστάσεις της ηθικής ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη: "Θέλω κάποια στιγμή να γράψω ένα μυθιστόρημα που να έχει όλα τα είδη"

Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη: Θέλω κάποια στιγμή να γράψω ένα μυθιστόρημα που να έχει όλα τα είδη Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη: "Θέλω κάποια στιγμή να γράψω ένα μυθιστόρημα που να έχει όλα τα είδη" Στο βιβλίο χρησιμοποιείτε πολυπρόσωπες αφηγήσεις μέσα στην κεντρική πλοκή ώστε να μιλήσετε για την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα