ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ"

Transcript

1 1 Γαϊτάνης Βασίλειος Δρ. Θεολογίας Ἐπίκουρος Καθηγηής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ἡ θεμελιώδης δομή τοῦ μεταμοντέρνου κόσμου εἶναι, ὅπως τό ἔδειξαν μέ βαθιά θλίψη ὁ Perniola καί ὁ DeΒord, ἡ ἀναπαράσταση! Ἡ σχέση συνείδησης καί ζωῆς, ἰδέας καί πραγματικότητας, πνεύματος καί ὕλης, μεταφέρθηκε στήν περιοχή τῆς μεσολάβησης τοῦ κόσμου ἀπ τά ΜΜΕ, δηλαδή στήν περιοχή ἑνός <<μή- συνειδητοῦ ὁμοιώματος>> στή σχέση τῆς διαλεκτικῆς τοῦ πνεύματος μέ τή ζωή, τό ὁποῖο βρῆκε τήν ἀποθέωσή του στόν <<μονοπωλιακό καπιταλισμό>> τοῦ παγκόσμιου ἐμπορίου καί τήν κοινωνία τοῦ θεάματος. 1 (1) Ãéá ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò êáé ãåíéêü ãéá ôéò èåùñßåò ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò, âëýðå: Altheide, D., Media Power, Beverly Hills, CA, and London: Sage Publications, Bagdikian, B., The Media Monopoly, Boston, MA: Beacon Press, Benett, T., Media, reality, signification, in: Gutevitch, M.: Culture, Society and the Media, London Bell, A., The Language of News Media, Blackwell, Oxford Davis, H., Language, Image, Media, Blackwell, London Downing, J., The Media Machine, Pluto Press, London Eco, U., A theory of Semiotics, Macmillan, London Ellis, J., Visible Fictions, Routledge and Kegan Paul, London Fiske, J., Reading Television, Methuen, London Fiske, J., Introduction to Communication Studies, Methuen, London Ferguson, M., New Communication Technologies and the Public Interest, London and Beverly Hills, Groombridge, B., Television and the People, Penguin Books, 1972.

2 2 Ὡστόσο, ἡ μεσολάβηση αὐτή ἦταν κάτι περισσότερο ἀπ τήν ἤδη ἀλλοτριωμένη σχέση τῆς συνείδησης μέ τόν ἑαυτό της : μεταβλήθηκε σέ ἄρση τοῦ ὁμοούσιου Ρήματος τοῦ Θεοῦ ἐνώπιον τῆς ἄχραντης πλάσης, καί πάνω ἀπ ὅλα ἀποκρυσταλλώθηκε σέ ἀπόδραση ἀπό τόν κόσμο τῶν κρυπτογραφημάτων τῆς θείας πραγματικότητας, τά ὁποῖα ὑποκαταστήθηκαν εἴτε ἀπό μυθολογίες τῆς γνώσης, εἴτε ἀπό ἀπονεκρωμένες σημειολογίες. Ποτέ στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δέν μεσολαβήθηκε τόσο ὁ κόσμος ἀπ τήν ἐξωτερική θέαση, σέ τόσο μεγάλο βαθμό, ὥστε μέ πικρία ἔχει εἰπωθεῖ πώς ἡ πραγματικότητα ἐπαναλαμβάνει πλέον τόν κινηματογράφο παρά ὁ κινηματογράφος τήν πραγματικότητα. Ἡ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τοῦ μεταμοντέρνου κόσμου ἦταν οὐσιαστικά μιά ἀπόπειρα νά βιωθεῖ τό ἐμπόριο στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σέ τέτοιο βαθμό ὥστε αὐτός νά μεταβληθεί σέ αὐτήν τήν μαγική λέξη γιά τήν κοινωνία τοῦ θεάματος, δηλαδή σέ καταναλωτή. Ὁ ἄνθρωπος παραδίδεται ἀμαχητί ἤ εὐάλωτα στήν πολιορκία τοῦ βλέμματος ὡς φορέα ἔντονης ἐπιθυμίας καί ἀγωγοῦ εἰκόνων, ὅπου Giner, S., Mass Society, Martin Robertson, London Hemelink, C., Cultural Autonomy in Global Communications, Norwood, NJ, Hood, S., The Mass Media, Macmillan, London Huago, G.A., The Sociology of Film Art, Basic Books, New York, Katz, E., Mass Media and Social Change, Beverly Hills CA and London, Lasswell, H., "The structure and function of Communication in Society", in: L. Bryson, The Communication of Ideas, New York, McQuail, D., Mass Communication Theory, Sage, London McQuail, D., Sociology of Mass Communications, Penguin Books, London Rosenberg, B. and White, D., Mass Culture: The Popular Art in America, Free Press, New York 1957.

3 3 πληροφορίες καί συναντήσεις μέ ἀντικείμενα καί ὑποκείμενα, ταυτίσεις καί ἀπωθήσεις εἶναι ἡ συνήθης πραγματικότητά του. Τό βλέμμα πάντα ἀποτελεῖ μιά πτώση ἀπό τήν ἀνώτερη ἀφαίρεση τῶν ἱδεῶν, ἀποτελεῖ μιά ἐπαναφορά σέ μιά ἱερογλυφική σημειολογία ἡ ὁποία πολύ ἀπέχει ἀπό τό ἐνορατικό μεγαλεῖο. Ἡ σημειολογία τῶν <<μοντέρνων ἱερογλυφικῶν>>, (βλέπε Κομπιοῦτερς) μοιάζει πολύ μέ τήν μέθοδο συμβόλων καπνοῦ πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἰνδιάνοι γιά τίς ἐπικοινωνίες τους, γιά τήν ὁποία ὑπέροχα ὁ Neil Postman ἔλεγε πώς ἄν ἕνας Ἰνδιάνος ἐπιχειροῦσε ποτέ νά ἐκφράσει μέ σήματα καπνοῦ μιά πνευματική πρόταση προφανῶς θά εἶχε ξεμείνει ἀπό ξύλα καί ἀπό κουβέρτες. Τά πρότυπα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας στήν σύγχρονη κοινωνία τῆς ἀναπαράστασης ἔπρεπε νά εἶναι τέτοια, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά μεταβληθεῖ σέ πιόνι μιᾶς ἐμπορικῆς ἐπιχείρησης, ἡ ὁποία μέ κάθε τρόπο ἀπεμπολεῖ τίς μεγάλες ἰδέες, τίς ἀνώτερες ἀξίες καί τό μυστήριο τῆς πνευματικότητας. Ἡ παγκόσμια κρίση, αὐτή ἡ ἀφαίμαξη τῶν συμβόλων ἔγινε καί ἀφαίμαξη τοῦ ἔρωτα καί τῆς οἰκογενειακῆς σχέσης, μιᾶς σχέσης πού δέν ὁρίζεται πλέον ἀπό κάποιο μεταφυσικό πρότυπο, ἀλλά ἀπό κάποιο ἀπείρως ἐνδοκοσμικό. Τό θέαμα ὡς κρυμμένο χρῆμα ἔπρεπε νά μπεῖ στήν καρδιά τῆς οικογένειας καί τοῦ γάμου ἔτσι ὥστε τό κύτταρο αύτό νά μήν εἶναι πλέον ἔκφραση τῆς ἁγίας οἰκογένειας, παρά μᾶλλον μικρόκοσμος ἑνός παγκόσμιου ἐμπορίου πού τώρα ἐκφράζεται σέ μικρογραφία. Ἔτσι ὁ γάμος ἔπρεπε νά χρησιμοποιήσει τήν νέα οἰκονομία τοῦ ἐμπορίου καί ἡ τηλεόραση νά γίνει τό ἴδιο τό <<ἐσωτερικό ἐμπόριο>>

4 4 τῆς οἰκογένειας. Μέ αὐτή τήν ἔννοια ἡ οἰκογένεια ἔγινε τό μεγαλύτερο ἐσωτερικό ἐμπόριο τοῦ κόσμου, ἔγινε ἡ ἴδια ἡ ἐργασία τοῦ ἐμπορίου στά μετόπισθεν. 2 Μέσα στήν οἰκογένεια αὐτή τοῦ σύγχρονου μοντερνισμοῦ τά ἴδια τά πράγματα δέν ἔχουν τήν αὐθύπαρκτη φύση τους, ἀλλά χρησιμοποιούνται ὡς φύση προϊόντων πού θά καταναλωθοῦν. Ἡ τηλεόραση καί ὁ κινηματογράφος ἔγιναν οἱ δούλοι τοῦ παγκόσμιου ἐμπορίου, οἱ τέλειοι μηχανισμοί προώθησής του. 2 Ὁ Guy Debord στό ἔργο του <<La Societa dello Spettacolo>> (Κοινωνία τοῦ θεάματος) ἀνέπτυξε τέλεια αὐτή τήν ἰδέα. Ὁ De Bord θεωρεῖ ὅτι οὐσιαστικά ὁ ἐλεύθερος χρόνος δέν εἶναι πιά ἕνας χῶρος πού ἡ δυνατότητα ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ ἐνάντια στίς καταναλωτικές δομές τῆς κοινωνίας, παρά ἀποτελεῖ προέκταση καί ἐκλεπτυσμένη συνέπεια τῶν ἴδιων τῶν δομῶν τοῦ ἐμπορίου πού ἤδη τόν ἔχουν καταδυναστεύσει. Ἡ <<ἐμπορική>> διάσταση τῆς κυριαρχίας τοῦ χρήματος ἐπί τῆς τέχνης καί τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας ὑπάρχει σέ κάθε στιγμή τοῦ ἀπογευματινοῦ, ἐλεύθερου χρόνου του. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀμείλικτη ὑποταγή τῆς πολιτιστικῆς του σφαίρας στήν ἐμπορική. Ὁ <<ἐλεύθερος χρόνος>> δημιουργεῖ ἀκριβώς τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐ πίπλαστης ἀ νάγκης, γίνεται μιά προώθηση τοῦ προϊόντος ὡς ψευδή ς χρήση τ ῆ ς ζωῆ ς, εἶναι (ὅπως γράφει ὁ Debord) ἡ " ὀ ργάνωση τ ῆ ς ἐ ργασίας στά μετόπισθεν"!<< Alla necassita di una tale organizzazione del lavoro di retroscena>> (Βλ. Guy Debord, La Societa dello Spettacolo, Milano, Baldini & Gastoldi 1992, ó. 71.)

5 5 Ἡ τηλεόραση προσφέρει στά παιδιά μιά τεχνητή ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου καί ὁριοθετεῖ τήν φαντασία τους. Δημιουργεῖ ἕνα μαγευτικό σύμπαν πού ἀπέχει πολύ ἀπό τήν καθημερινή πραγματικότητα τοῦ παιδιοῦ. Οἱ περιορισμοί πού γνωρίζει τό παιδί στόν συμβατικό χῶρο καί χρόνο ἐξαφανίζονται μέσα στόν μυθικό χωροχρόνο τῆς ἱστορίας. Μέσα σ αὐτό τόν ὀνειρικό κόσμο, πού κυριαρχεῖται ἀπό τήν μαγεία, τό θαῦμα καί τήν εὐτυχία, τά ὅρια ἀνάμεσα στό πραγματικό καί στό φανταστικό, στήν γνήσια πνευματικότητα καί τήν κουλτουριάρικη ἀλχημεία, στήν ἀνώτερη ἰδέα καί στήν ἐμπορική ὑποκουλτούρα εἶναι ἐξαιρετικά δυσδιάκριτα. 3 Οἱ συνέπειες γιά τά παιδιά εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρές: καλλιεργεῖται σ αὐτά ἡ ἐπιθυμία γιά τήν ἀπόκτηση ὅλο καί περισσότερων διαφημιστικῶν ἀγαθῶν, τροφίμων, ρούχων καί παιχνιδιῶν, τά ὁποῖα τούς παρουσιάζονται μέ τόση ἑλκυστικότητα. Ἡ ἀδυναμία τῶν γονέων νά προσφέρουν στά παιδιά μερικά ἀπό αὐτά, πυροδοτεῖ συγκρούσεις ἀνάμεσα στήν οἰκογένεια καί ἐκδηλώνει ἐπιθετικές συμπεριφορές μέσα σέ αὐτήν. 4 Ἡ διαφήμιση κοινωνικοποιεῖ τά παιδιά καί τά προετοιμάζει νά ἐνταχθοῦν στό σύστημα κατανάλωσης. Τό παιδί μέσα στήν οἰκογένεια εἶναι ἕνας ἐκπαιδευόμενος καταναλωτής. 5 Σέ ἕνα ἐκπληκτικό κείμενό του ὁ Umberto Eco ἔχει μιλήσει γιά αὐτή τήν διαστέβλωση τῶν παιδιῶν μέσα στήν οἰκογένεια : << Μπορεῖτε νά τούς ἀναγνωρίσετε ἤδη ἀπό τώρα, αὐτούς τούς μελλοντικούς καταναλωτές. Τούς μεγάλους κερδοσκόπους τῶν οἰκοδομῶν, τούς (3) Βλ. Κ. Βρύζα, Μέσα Επικοινωνίας και παιδική ηλικία, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 18. (4) Βλ. Β. Βουϊδάσκη, Ἡ τηλεοπτική βία καί ἐπιθετικότητα καί οἱ ἐπιδράσεις τους στά παιδιά καί στούς νέους, Γρηγόρης, Ἀθήνα 1992, σελ Βλ. Κ. Βρύζα, ό.π., σ. 136.

6 6 ἀρχιτέκτονες τῶν ἐξώσεων πού ἔχουν διαμορφώσει τήν προσωπικότητά τους πάνω στήν ἀπαίσια <<Μονόπολη>>. Τούς Μπάρμπα-Γκραντέ τοῦ σήμερα πού ἔχουν γευτεῖ τήν χαρά τῆς ἀποθησαύρισης καί τοῦ χρηματιστηριακοῦ κέρδους πάνω στίς καρτέλες τῆς τόμπολας>>. Τούς αὐριανούς τεχνοκράτες-δολοφόνους πού διαπλάθουν τήν εὔπλαστη ψυχούλα τους πάνω στόν ἀπαίσιο Ρόμποκοπ. 6 Τά παραδείγματα εἶναι συμβολικά, ὡστόσο ἐκφράζουν ἀνάγλυφα τήν ὄψη ἑνός κόσμου ὅπου ἡ ἱερουργία τοῦ πνεύματος καί τῆς ἀγάπης ἔχουν ἀπωλεστεῖ : Στήν πασίγνωστη ἀμερικάνικη σειρά <<Τά φιλαράκια>> μία ἀπό τίς κοπέλες τῆς ἱστορίας, ἡ Φοίβη Μπουφέ, κυοφορεῖ τό παιδί τοῦ ἀδελφοῦ της, διότι ἡ σύζυγός του δέν μπορεῖ νά ἀποκτήσει παιδιά, καί τό γεγονός αὐτό θεωρεῖται ὡς πρότυπο προοδευτισμοῦ σέ μιά χώρα ὅπου ἡ ὑποτιθέμενη <<ἐλευθερία>> ἀποθεώνεται τόσο ὥστε ἔχει <<παντελῶς χαθεῖ η ἔννοια τῆς διάκρισης ἀνάμεσα στήν ἀκμή καί τήν παρακμή τῆς ἀνθρωπότητας>>. Ἡ ψευτοηθική τοῦ ἀμερικάνικου πολιτισμοῦ, ἠ ὁποία ἐκφράζεται στήν δική τους οἰκογένεια, ἐκφράζει μαλλον τό ἠθικό, καλβινιστικό πρότυπο (ἄμεση ἀπόρροια τῆς προτεσταντικῆς ἠθικῆς) καί ὄχι τήν ἱερουργία τῆς ἁγιοπνευματικῆς σχέσης πού ἀποθεώθηκε στήν καρδιά τῆς ὀρθοδοξίας. Ἔτσι τό πρότυπο τοῦ γάμου, στήν ἀμερικάνικη οἰκογένεια, συσχετιζόταν μέ μιά μικρογραφία καπιταλισμοῦ, ἡ ὁποία δέν εἶχε καμμιά σχέση (καί δέν κατάλαβε ποτέ ) τό Παύλειο μεγαλεῖο πού θεωρεῖ τόν ἄνδρα ὡς σύμβολο-πρότυπο Χριστοῦ καί τήν γυναίκα σύμβολο-πρότυπο τῆς Ἐκκλησίας. 6 Πρβλ. Ο.π., σ

7 7 Στήν περίφημη ταινία <<Leon>> (στήν ὁποία παίζει ὁ ἔξοχος γάλλος ἡθοποιός Zean Reno) γιά ἄλλη μιά φορά βλέπουμε τήν ἔνδεια τῆς ἀμερικάνικης οἰκογένειας. Τό μικρό κοριτσάκι υἱοθετεῖται ὄχι ἀπό τόν πατέρα της, ὁ ὁποίος εἶναι προμηθευτής ναρκωτικῶν, παρά ἀπό ἕναν μοναχικό περιπλανώμενο ἐγκληματία, ὁ ὁποίος στό πρόσωπό της βλέπει τήν μοναδική δυνατότητα λύτρωσής του μέσα στήν περιπλάνησή του στό τερατούργημα τῆς ἀμερικάνικης μεγαλούπολης. Πολεμῶντας τούς κακούς οὐσιαστικά πολεμᾶ ὅλη τήν κοσμοαντίληψη τοῦ ἀμερικάνικου πολιτισμοῦ. Μπορεῖ νά δολοφονεῖ ἀνθρώπους, ἀλλά πίνει γάλα (σύμβολο ἁγνότητας) καί στήν ἐρώτηση τοῦ κοριτσιοῦ ποιό εἶναι τό ἐπάγγελμά του, αὐτός ὁ ἐγλκηματίας ἀπαντάει : << Εἶμαι ἕνας καθαριστής. Καθαρίζω τό σπίτι >>. Στήν ἐλληνική τηλεόραση στήν σειρά <<Δέκα Λεπτά Κήρυγμα>> διαφαίνεται ὅλη ἡ κατάπτωση τοῦ σύγχρονου, ἀλλοτριωμένου ἑλληνικοῦ <<πολιτισμοῦ>>. Ἡ λέξη <<κήρυγμα>> χρησιμοποιεῖται ὄχι μέ τό ἄχραντο μεγαλεῖο της, ὄχι μ αὐτό πού ἐξέφραζαν ὡς ποιμαντική οἱ ἅγιοι Στάρετς τῆς Ὀρθοδοξίας, παρά ὡς κάτι ὑποτιμητικό καί ὑβριστικό, κάτω ἀπό τήν δῆθεν χαρωπότητα τοῦ χιούμορ. Ἀλλά ἡ χαρωπότητα τῆς ζωῆς, ὅσο κι ἄν ἡ νεότητα τήν δικαιολογεῖ, δέν πρέπει ποτέ νά ὁδηγεῖ στήν <<ἀφαίμαξη τῶν ἱερῶν συμβόλων>>, οὔτε νά χλευάζει τήν ὁρκισμένη πατρότητα τοῦ κηρύγματος. Ἄς παρατηρηθεῖ ἐπίσης ὅτι ἡ γιαγιά τῆς ἱστορίας δέν εἶναι πιά ἐκείνη πού ἐκφράζει τήν ἱερή μορφή τῶν παραμυθιῶν, δέν εἶναι πλέον ἐκείνη ἡ ἁγία μορφή πού δίδασκε τούς ἱερούς θρύλους τῆς πατρίδας, παρά ἡ μεταμοντέρνα μορφή ἑνός χυδαίου φεμινισμοῦ πού μέ γλοιώδη τρόπο

8 8 κανακεύει τόν ἐγγονό της δικαιολογῶντας τήν ὁποιαδήποτε ἀναίδεια καί προσποίησή του. Ὁ δυτικός πολιτισμός, οὐσιαστικά τεχνοκρατικός καί ὄχι πνευματικός, δέν μπόρεσε ποτέ νά ὁδηγῆσει σέ μιά πνευματική υἱοθεσία οἰκογένειας. Ἡ δραματοποίηση τῆς ζωῆς στόν ἀμερικανισμό εἶναι ἁπλώς μιά <<φαντασιακή ἔκφραση>> καί ὄχι μιά <<ἔνσαρκη διαλεκτική παρουσία>>, ὅπως ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ἔχει βαθιά συνειδητοποιήσει. Ὄντας πραγματική, ἡ <<δραματοποίηση>> τῆς τραγωδίας στόν ἀμερικανισμό, δέν εἶναι πιά κἄν πραγματική, διότι τῆς ἀπαγορεύεται ἀκόμα καἰ νά ζῆσει τήν ἔνσαρκη παρουσία τῆς διαλεκτικῆς τοῦ μαρτυρίου της! Δέν ζεῖ πιά τήν σάρκωση τοῦ θείου Λόγου στήν γῆ, ἀλλά τήν ἀνύψωση στήν φαντασίωση τῆς ἴδιας τῆς αὐτοθέασής της! Τό θεαθῆναι τοῦ "μαρτυρίου" της δέν μπορεῖ νά ἀναδυθεῖ ἀπ' τό ἱερό χῶμα τοῦ λαοῦ καά νά πλάσει τήν λαϊκή ἔκφραση ἑνός ὑπερκόσμιου ἐθίμου. Δέν μπορεῖ νά γεννῆσει τήν ἔκφραση μιᾶς γιαγιᾶς μέ τό τσεμπέρι πού δίνει τήν εὐχή στό γιόκα της, δέν μπορεῖ κἄν μέσα στήν οἰκογένεια νά ἀναδύσει τό βίωμα τοῦ ἔθνους ἤ τοῦ λαοῦ, γιατί ἔχει ἀλλοτριῶσει τήν πνευματικότητα στήν <<δημοσιογραφική διέγερση>>. Τό ἔγκλημα, ὁ πόνος, ἡ ἐσωτερική διαδρομή τῆς αἰώνιας ἐνοχῆς τοῦ κόσμου, μετατρέπονται σέ ἀναλώσιμη ψυχαγωγική "ἀξία", εἶναι θέματα πού "πουλᾶνε", ἀντί νά ἀποτελέσουν ἀφορμή γιά τήν συνειδητοποίηση τῆς ἀρχέγονης ἁμαρτίας τῆς ὕπαρξης 7 7 << Ο τυπικός καταναλωτής αναπτύσσει ένα εξαιρετικά αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Η παραμικρή απογοήτευση είναι γι αυτόν ένα φοβερό χτύπημα. Αυτός ο χορτάτος πεινάει συνεχώς και όσο περισσότερα αποκτά, τόσο περισσότερα απαιτεί. Υποφέρει από ελείψεις λόγω υπερκορεσμού. Η δυστυχία του δεν είναι ο χορτασμός αλλά ο ανέφικτος απογαλακτισμός που τον

9 9 Σ αὐτό τό <<ἀριστούργημα>> τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης πού λέγεται <<Τά Παρατράγουδα>> ἔχει ἐφευρεθεῖ κάτι ἀκόμα πιό ἀποκρουστικό : Οἱ ἴδιες οἱ ἀτομικές τραγωδίες τῶν ἀνθρώπων περιφέρονται στά ὄμματα τῶν τηλεθεατῶν καί βραβεύονται μάλιστα γι αὐτό. Ἀλλά ἄν θεολογικά ἡ κάθε τραγωδία εἶναι παιδαγωγία Θεοῦ τότε χλευάζεται καί περιφέρεται σέ κοροϊδία ἡ ἴδια ἡ παιδαγωγία. Ἀλλά οἱ ἀμερικάνοι, <<πρωτοπόροι>> σέ κάθε κατάπτωση, πῆγαν ἀκόμα πιό μακριά : Στήν ἐξαίρετη ἀμερικάνικη ταινία <<American Beauty>> (μιά ταινία μπροστά στήν ὁποία μένει κανείς ἔκπληκτος πόσο τόλμησε νά καταδείξει τήν αὐτοπροσωπογραφία τῆς σύγχρονης ἀμερικάνικῆς οἰκογένειας) παρουσιάζεται τόσο ἀποκρουστικά καί ἀνάγλυφα ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ οἰκογενειακοῦ προτύπου ὥστε ὁ τίτλος νά εἶναι ἀπόλυτα κυνικός καί νά ἐννοεῖ μᾶλλον ὄχι τόσο μιά American Beauty, μιά <<ἀμερικάνικη ὀμορφιά>> παρά μᾶλλον μιά <<ἀμερικάνικη διαστροφή>> : Ὁ πατέρας τῆς ἱστορίας ἔχει παραμελήσει τό παιδί του καί ὀρέγεται τήν δεκαεξάχρονη φίλη τῆς κόρης του. Ἡ μητέρα, βυθισμένη σέ μιά ἀπαράμιλλη ὑστερία ἠθικίστικου τύπου, καί μή ἔχοντας ἱερή ἔννοια οἰκογένειας καί προσφορᾶς μεταφέρει τήν νευρωτική της κατάσταση στήν αὔρα τοῦ σπιτιοῦ καί δέν κατανοεῖ ὅτι ἡ ἴδια ἔχει σπρώξει τόν σύζυγό της στήν ἀσωτία του καί ἴσως-ἴσως καθιστά ένα πλάσμα μπουκομένο και γκρινιάρικο, που απαιτεί διαρκώς περισσότερα ενώ το στόμα του είναι ήδη γεμάτο. Ο ψυχικός βίος αυτού του ανθρώπου ατροφεί, συρρικνώνεται στον σύντομο σπασμό της ικανοποίησης ακολουθούμενον από μια καινούργια επιθυμία. Η βολική έξοδος των ψώνιων έχει γίνει η φυλακή του. Αυτοκαθοριζόμενος από ό,τι φοράει, πίνει, τρώει, ακούει, φυτοζωεί μέσα σ ένα εφηβικό σύμπαν, ανίκανος να ιεραρχήσει τις ορέξεις του. >> ( Paskal Bruckner, Η μιζέρια του πλούτου, Αστάρτη, Αθήνα 2002, σ )

10 10 ἀπέναντι σ αὐτήν τήν ἴδια, στήν μοναδική ἐπανάστασή του. Ἡ κόρη μοναχική, θλιμμένη, βαθύτατα πονεμένη καί χωρίς αἴσθηση πραγματικῆς υἱοθεσίας ξεκινᾶ μιά ἐφήμερη σχέση μέ τόν δεκαοκτάχρονο γείτονά της, ὁ ὁποῖος, μέ τήν σειρά του, ζεῖ μιά ἄλλη τραγωδία : γιός συνταγματάρχη τῶν πεζοναυτῶν γιά νά ξεφύγει ἀπ τόν μιλιταρισμό καί τήν καταπιεστική αὐστηρότητα τοῦ πατέρα του, πουλάει ναρκωτικά. Κρύβει ὡστόσο ἔντεχνα τό ψέμα του κάνοντας μικροδουλειές γιά νά κοροϊδέψει τόν τύραννο πατέρα ὅτι δῆθεν ἀγωνίζεται μέ τήν ἀξία του. Πουλῶντας ναρκωτικά ἀκόμα καί στόν ἴδιο τόν πατέρα τῆς φίλης του ἔρχεται σέ μιά σχέση χυδαίας ἀγοραπωλησίας ναρκωτικῶν μέ αὐτόν. Ἡ κατάσταση περιπλέκεται ἐπικίνδυνα. Ὁ συνταγματάρχης, ὁ ὁποῖος σημειωτέον κρύβει ὅπλα καί ναζιστικά ἐνθύμια στό σπίτι του ( ἴσως γιά πρώτη φορά ἡ ταινία τολμᾶ νά δείξει τήν ἀπευθείας σχέση τοῦ ἀμερικάνικου καπιταλισμοῦ μέ τόν ναζισμό ) πιστεύει -παρανοῶντας τήν σχέση τοῦ γιοῦ μέ τόν γείτονά του- ὅτι ὁ γιός του εἶναι ὁμοφυλόφιλος καί ἀποπλανεῖται ἀπό τόν γείτονά του καί πατέρα τῆς κοπέλας. Πιστεύοντας, ὡς αὐστηρός συνταγματάρχης, ὅτι εἶναι καλύτερο ὁ γιός του νά εἶναι νεκρός παρά ὁμοφυλόφιλος πηγαίνει στό σπίτι τοῦ γείτονα γιά νά τόν σκοτώσει. Ὡστόσο, ὅταν αὐτός ὁ αὐστηρός συνταγματάρχης ἐπισκέπτεται τό σπίτι τοῦ γείτονα ἀντί νά σκοτῶσει τόν γείτονά του ἐπιχειρεῖ νά τόν φιλῆσει καί ἀποδεικνύεται πώς κάτω ἀπ τον ψεύτικο ἠθικισμό του εἶναι ὁ ἴδιος κρυφός ὁμοφυλόφιλος καί χρόνια ὁλόκληρα κρύβει ἀπ ὅλους (ἀλλά ὄχι καί ἀπ τήν δική του γυναίκα πού ἔχει φτάσει στήν παραφροσύνη ) τό μαρτύριό του. Τό μαρτύριό του ὄχι τόσο σέ σχέση μέ τήν διαστροφή του ὅσο σέ σχέση μέ τήν ἀλήθεια τῆς διαστροφῆς μέ τόν ἑαυτό του καί ἀπέναντι στόν Θεό. Στό φοβερό τέλος τῆς ταινίας ἡ μητέρα τῆς κοπέλας πιστεύοντας ὅτι ὁ ἄνδρας της

11 11 ἔχει σχέση μέ τήν φίλη τῆς κόρης της σκοτώνει τον σύζυγό της, τήν ἴδια ὥρα πού ἡ κόρη της μέ τόν γιό τοῦ συνταγματάρχη φεύγουν μακριά γιά νά ζήσουν μόνοι τους. Μέσα ἀπ αὐτό τό φοβερό συνονθύλευμα ἀποδεικνύεται ὅτι καμιά υἱοθεσία δέν ὑπάρχει στό ἀμερικάνικο πρότυπο (τό ὁποῖο ὅπως ἀνάγλυφα μᾶς καταδεικνύει ἡ ταινία), ἀποδεικνύει ὅτι κατά βάση δέν ὑπάρχει πραγματική Ποιμαντική τῆς οἰκογένειας στόν ἀμερικάνικο πολιτισμό, ἀλλά μόνο ὁ ψευδεπίγραφος ἠθικισμός ἑνός ἀποστεωμένου, δογματικοῦ προτεσταντισμοῦ πού δέν κατάλαβε ποτέ τίποτα ἀπ τήν ἱερουργία τῆς ὀρθόδοξης ἀγάπης. Γενικά σέ κάθε πρότυπο τῆς σύγχρονης, μεταμοντέρνας οἰκογένειας, ἡ ὁποία ἐν πολλοίς βασίζεται στό ἀμερικάνικο πρότυπο, ἐπιχειρεῖται μιά ἀπόπειρα καταστροφῆς κάθε πνευματικοῦ, ἐθνικοῦ, ἠθικοῦ καί κοινωνικοῦ ἐρείσματος, μέ τήν σχετικοποίηση κάθε ἀπόλυτης ἀποκαλυπτικῆς θεώρησης, ὥστε νά χτυπηθεῖ τό κέντρο τῆς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας τῆς σάρκωσης. Ἔτσι ὅλα σχετικοποιοῦνται, δέν εἶναι πλέον ἡ κοινωνία σῶμα Χριστοῦ, δέν εἶναι πλέον ἡ οἰκογένεια μυστηριακή ἕνωση ἀγάπης, παρά μιά ψευδο-διαπολισμική ἀλχημεία συναισθηματικοῦ τύπου, ἡ ὁποία πρός δόξα τῆς θεοσοφίας ἀποτελεῖ μιά μίξη ἐπιστημονικῶν κοσμοθεωριῶν καί ψευδομυστικιστικῶν ἰδεολογιῶν. Ἡ πίστη στόν Χριστό ὡς ἰδεολογία, ὡς ἁπλῶς ἕναν πνευματικό μύστη καί ὄχι ὡς Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως καί ἡ πίστη στήν οἰκογένεια καί στόν γάμο ὄχι ὡς μυστική ἀναπαράσταση τῆς σχέσης Χριστοῦ - Ἐκκλησιάς, ἀλλά ὡς ἁπλῶς νομική καί ἠθικίστικη

12 12 καλβινιστική σχέση ἀποτελοῦν μιά ἀπ τίς μεγαλύτερες δαιμονικές κοσμοθεωρήσεις τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὁ σύγχρονος κινηματογράφος καί ἡ τηλεόραση μᾶς λένε ὅτι ξεπέρασαν τήν ἀκαδημαϊκή κουλτούρα, ὅτι νίκησαν τόν ψευτοηθικισμό, ὅτι ξεπέρασαν τόν ἀποστεωμένο δογματισμό. Ναί ὅλα αὐτά εἶναι σωστά, ἀλλά δέν σημαίνει ὅτι πρόταξαν κάποιο θετικό πρότυπο. Ἡ σύγχρονη τέχνη τοῦ κινηματογράφου δέν ἔχει ἐμπρός της καμμιά δυνατότητα γιά ἐξέλιξη ἐπειδή οὐσιαστικά εἶναι ἀνακουφιστική κατεδάφιση ὅλων τῶν φρικτῶν ἀσχημοτήτων τῶν αἰώνων τῆς παρακμῆς. Ἡ ἐξωτερική μορφή ἔχει διαλυθεῖ, ἀλλά ἡ ἐσωτερική - ὅπως ἔλεγε ἔξοχα ὁ Eudokimoff - ἀποφράσσεται ἀπό τόν ἄγγελο μέ τήν πύρινη ρομφαία. Ἡ πηγή ἔχει δηλητηριαστεῖ ἐπειδή τό πνεῦμα παρέβη τόν ἀρχέγονο ὀντολογικό κανόνα. Μονάχα ἡ ἐπαναφορά στίς γνήσιες ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας, μονάχα ἡ ἔνταξη σέ μικρές φωλιές ὀμορφιᾶς, ἀνώτερης κουλτούρας καί ἀξιοπρέπειας μπορεῖ νά ξαναγεννήσει τούς πρίγκιπες τῆς αγάπης καί τῆς καλωσύνης μέσα στόν γάμο καί τήν οἰκογένεια. Σήμερα πού ὁ καταναλωτικός, μεταμοντέρνος πολιτισμός ἐπιχειρεῖ νά μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο ἀπό πνευματική ὀντότητα σέ καταναλωτή πνευματικῶν σκουπιδιῶν, σήμερα πού προσπαθεῖ νά τόν ἐντάξει στήν ἀπαράμιλλη διάβρωση τῆς ὑποκουλτούρας τῶν προϊόντων μιᾶς χρήσης πού προσπαθοῦν νά διώξουν τό ἰδανικό τῆς κοινωνίας τοῦ Χριστού ἀπό τή γῆ, ἴσως νά μπορούσαμε νά ἀνταπαντήσουμε μέ τήν φράση πού ὁ Ντιμίτρι Καραμάζωφ λέει στόν Ἀλιόσα μέσα στήν φυλακή (ἀπό τό μεγάλο μυθιστόρημα τοῦ Ντοστογιέφσκι ) :

13 13 - Ἄν μᾶς διώξουν τό Θεό ἀπό τήν γῆ, ἐμεῖς θά τόν ὑποδεχτοῦμε ἀκόμα καί κάτω ἀπό τήν γῆ. Ἐκεῖ, ἀκόμα κι ἄν χρειαστεῖ, θά ξαναστήσουμε τίς ἅγιες κατακόμβες τῆς μαρτυρίας μας καί ἀπ αὐτές τίς ὑπόγειες ἀρτηρίες τῆς ἁγιας μαρτυρικῆς μας πίστης μοναχικοί μέσα στούς δαιδάλους τοῦ κόσμου, μοναχικοί ἀλλά πάντα ἀναστάσιμοι, θά ἐξακοντίσουμε ξανά τό αἷμα στήν καρδιά τῆς ἄχραντης Ὀρθοδοξίας. 8 8 <<Ἀποκτῶντας τήν ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος ἑνώνεται πραγματικά μέ τό Θεό καί μ αὐτό τόν τρόπο ἔρχεται στήν πραγματική γνώση τῆς Αἰωνίας Ἀλήθειας. Ἡ ἀγάπη γεμίζει τόν ἄνθρωπο μέ τό Θεό. Ἀνάλογα μέ τό μέτρο τῆς πληρώσεως τοῦ ἑαυτοῦ του ἀπό τό Θεό, ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει τό Θεό. Πληρούμενος ἀπό τό θεό ὁ ἄνθρωπος φωτίζεται, ἁγιάζεται, θεώνεται καί μ αὐτό τό τρόπο ἔρχεται στήν ἀληθινή γνώση τοῦ Θεοῦ καί τῆς κτίσεως.>> (Âë.I.Popovits, Ïäüò Èåïãíùóßáò, Γρηγόρης, Αθήνα 1984, ó.257.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή).

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τοῦ Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐπίσκεψη ὀνομάτων Μιλώντας γιά ποιμαντικές προοπτικές γιά τό γάμο καί τήν οἰκογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική φαντασία

Επιστημονική φαντασία Ενότητα 10 Περιγράφουμε ταξίδια στο μέλλον Αφηγούμαστε φανταστικές ιστορίες Περιγράφουμε ανεξήγητα φαινόμενα Περιγράφουμε μυστηριώδη αντικείμενα Χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίες...με θέμα το 2014

Δημιουργίες...με θέμα το 2014 Δημιουργίες Άνθος λωτού: σύμβολο γονιμότητας, υγείας, γνώσης, διαφώτισης και πνευματικής αγνότητας Σχεδιασμός: 1 101Α 109 109Ρ 117 118 120 125 126 114 Μενταγιόν Τα κοσμήματα διατίθενται σε ασήμι 925 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Προσομοίωσης Γ. Ιωάννου, Μες στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς

Διαγώνισμα Προσομοίωσης Γ. Ιωάννου, Μες στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς Διαγώνισμα Προσομοίωσης Γ. Ιωάννου, Μες στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σέ λίγο θά σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε 18251/18351/20220 [Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 18234/18275/20215 [Ο εθισμός στην τηλεόραση]

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις καί ἀναδιπλώσεις στό μυθαλήθεμα τοῦ Β. Νικόπουλου (Τό συναξάρι τῆς ἁγια-φτωχιᾶς, ἐκδ. ἀδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011).

Σκέψεις καί ἀναδιπλώσεις στό μυθαλήθεμα τοῦ Β. Νικόπουλου (Τό συναξάρι τῆς ἁγια-φτωχιᾶς, ἐκδ. ἀδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011). Τό συναξάρι τοῦ Κυρ Βασίλη 1 Σκέψεις καί ἀναδιπλώσεις στό μυθαλήθεμα τοῦ Β. Νικόπουλου (Τό συναξάρι τῆς ἁγια-φτωχιᾶς, ἐκδ. ἀδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011). (Μικρή εἰσήγηση πού ἔγινε στό πλαίσιο ἐπιλεγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Τῆς κας Ὄλγας Μεντζαφοῦ Ἱστορικοῦ Τέχνης Ἐπιμελήτριας Ἐθνικῆς Πινακοθήκης Για να δείτε τις εικόνες της παρουσίασης, επιλέξτε εδώ (αρχείο powerpoint 12MB) Εὐχαριστῶ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248 Η Άλκη Ζέη στο Η μωβ ομπρέλα Οι μεγάλοι και τα παιδιά. Δυο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Ο καθένας κουβαλάει τη δική του αλήθεια. Γι αυτό άλλωστε και πίσω από μια μωβ ομπρέλα μπορεί να κρύβονται πολλές! ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ. «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο παραπάνω σύνθημα έγραψαν

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ. «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο παραπάνω σύνθημα έγραψαν Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ Πρωτ. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1. Εισαγωγικά «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ο αρνητικός ρόλος της τηλεόρασης

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ο αρνητικός ρόλος της τηλεόρασης ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ο αρνητικός ρόλος της τηλεόρασης Σημαντικός αριθμός τηλεοπτικών εκπομπών χρησιμοποιεί τη βία ως ένα από τα ισχυρότερα όπλα για την αύξηση των ποσοστών θεαματικότητας. Οι υπεύθυνοι χάραξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χα ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ἀπό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ Ἀποστόλου Β. Νικολαΐδη Καθηγητῆ τῆς Κοινωνιολογίας τῆς Θρησκείας καί τῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα