ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ"

Transcript

1 1 Γαϊτάνης Βασίλειος Δρ. Θεολογίας Ἐπίκουρος Καθηγηής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ἡ θεμελιώδης δομή τοῦ μεταμοντέρνου κόσμου εἶναι, ὅπως τό ἔδειξαν μέ βαθιά θλίψη ὁ Perniola καί ὁ DeΒord, ἡ ἀναπαράσταση! Ἡ σχέση συνείδησης καί ζωῆς, ἰδέας καί πραγματικότητας, πνεύματος καί ὕλης, μεταφέρθηκε στήν περιοχή τῆς μεσολάβησης τοῦ κόσμου ἀπ τά ΜΜΕ, δηλαδή στήν περιοχή ἑνός <<μή- συνειδητοῦ ὁμοιώματος>> στή σχέση τῆς διαλεκτικῆς τοῦ πνεύματος μέ τή ζωή, τό ὁποῖο βρῆκε τήν ἀποθέωσή του στόν <<μονοπωλιακό καπιταλισμό>> τοῦ παγκόσμιου ἐμπορίου καί τήν κοινωνία τοῦ θεάματος. 1 (1) Ãéá ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò êáé ãåíéêü ãéá ôéò èåùñßåò ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò, âëýðå: Altheide, D., Media Power, Beverly Hills, CA, and London: Sage Publications, Bagdikian, B., The Media Monopoly, Boston, MA: Beacon Press, Benett, T., Media, reality, signification, in: Gutevitch, M.: Culture, Society and the Media, London Bell, A., The Language of News Media, Blackwell, Oxford Davis, H., Language, Image, Media, Blackwell, London Downing, J., The Media Machine, Pluto Press, London Eco, U., A theory of Semiotics, Macmillan, London Ellis, J., Visible Fictions, Routledge and Kegan Paul, London Fiske, J., Reading Television, Methuen, London Fiske, J., Introduction to Communication Studies, Methuen, London Ferguson, M., New Communication Technologies and the Public Interest, London and Beverly Hills, Groombridge, B., Television and the People, Penguin Books, 1972.

2 2 Ὡστόσο, ἡ μεσολάβηση αὐτή ἦταν κάτι περισσότερο ἀπ τήν ἤδη ἀλλοτριωμένη σχέση τῆς συνείδησης μέ τόν ἑαυτό της : μεταβλήθηκε σέ ἄρση τοῦ ὁμοούσιου Ρήματος τοῦ Θεοῦ ἐνώπιον τῆς ἄχραντης πλάσης, καί πάνω ἀπ ὅλα ἀποκρυσταλλώθηκε σέ ἀπόδραση ἀπό τόν κόσμο τῶν κρυπτογραφημάτων τῆς θείας πραγματικότητας, τά ὁποῖα ὑποκαταστήθηκαν εἴτε ἀπό μυθολογίες τῆς γνώσης, εἴτε ἀπό ἀπονεκρωμένες σημειολογίες. Ποτέ στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δέν μεσολαβήθηκε τόσο ὁ κόσμος ἀπ τήν ἐξωτερική θέαση, σέ τόσο μεγάλο βαθμό, ὥστε μέ πικρία ἔχει εἰπωθεῖ πώς ἡ πραγματικότητα ἐπαναλαμβάνει πλέον τόν κινηματογράφο παρά ὁ κινηματογράφος τήν πραγματικότητα. Ἡ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τοῦ μεταμοντέρνου κόσμου ἦταν οὐσιαστικά μιά ἀπόπειρα νά βιωθεῖ τό ἐμπόριο στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σέ τέτοιο βαθμό ὥστε αὐτός νά μεταβληθεί σέ αὐτήν τήν μαγική λέξη γιά τήν κοινωνία τοῦ θεάματος, δηλαδή σέ καταναλωτή. Ὁ ἄνθρωπος παραδίδεται ἀμαχητί ἤ εὐάλωτα στήν πολιορκία τοῦ βλέμματος ὡς φορέα ἔντονης ἐπιθυμίας καί ἀγωγοῦ εἰκόνων, ὅπου Giner, S., Mass Society, Martin Robertson, London Hemelink, C., Cultural Autonomy in Global Communications, Norwood, NJ, Hood, S., The Mass Media, Macmillan, London Huago, G.A., The Sociology of Film Art, Basic Books, New York, Katz, E., Mass Media and Social Change, Beverly Hills CA and London, Lasswell, H., "The structure and function of Communication in Society", in: L. Bryson, The Communication of Ideas, New York, McQuail, D., Mass Communication Theory, Sage, London McQuail, D., Sociology of Mass Communications, Penguin Books, London Rosenberg, B. and White, D., Mass Culture: The Popular Art in America, Free Press, New York 1957.

3 3 πληροφορίες καί συναντήσεις μέ ἀντικείμενα καί ὑποκείμενα, ταυτίσεις καί ἀπωθήσεις εἶναι ἡ συνήθης πραγματικότητά του. Τό βλέμμα πάντα ἀποτελεῖ μιά πτώση ἀπό τήν ἀνώτερη ἀφαίρεση τῶν ἱδεῶν, ἀποτελεῖ μιά ἐπαναφορά σέ μιά ἱερογλυφική σημειολογία ἡ ὁποία πολύ ἀπέχει ἀπό τό ἐνορατικό μεγαλεῖο. Ἡ σημειολογία τῶν <<μοντέρνων ἱερογλυφικῶν>>, (βλέπε Κομπιοῦτερς) μοιάζει πολύ μέ τήν μέθοδο συμβόλων καπνοῦ πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἰνδιάνοι γιά τίς ἐπικοινωνίες τους, γιά τήν ὁποία ὑπέροχα ὁ Neil Postman ἔλεγε πώς ἄν ἕνας Ἰνδιάνος ἐπιχειροῦσε ποτέ νά ἐκφράσει μέ σήματα καπνοῦ μιά πνευματική πρόταση προφανῶς θά εἶχε ξεμείνει ἀπό ξύλα καί ἀπό κουβέρτες. Τά πρότυπα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας στήν σύγχρονη κοινωνία τῆς ἀναπαράστασης ἔπρεπε νά εἶναι τέτοια, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά μεταβληθεῖ σέ πιόνι μιᾶς ἐμπορικῆς ἐπιχείρησης, ἡ ὁποία μέ κάθε τρόπο ἀπεμπολεῖ τίς μεγάλες ἰδέες, τίς ἀνώτερες ἀξίες καί τό μυστήριο τῆς πνευματικότητας. Ἡ παγκόσμια κρίση, αὐτή ἡ ἀφαίμαξη τῶν συμβόλων ἔγινε καί ἀφαίμαξη τοῦ ἔρωτα καί τῆς οἰκογενειακῆς σχέσης, μιᾶς σχέσης πού δέν ὁρίζεται πλέον ἀπό κάποιο μεταφυσικό πρότυπο, ἀλλά ἀπό κάποιο ἀπείρως ἐνδοκοσμικό. Τό θέαμα ὡς κρυμμένο χρῆμα ἔπρεπε νά μπεῖ στήν καρδιά τῆς οικογένειας καί τοῦ γάμου ἔτσι ὥστε τό κύτταρο αύτό νά μήν εἶναι πλέον ἔκφραση τῆς ἁγίας οἰκογένειας, παρά μᾶλλον μικρόκοσμος ἑνός παγκόσμιου ἐμπορίου πού τώρα ἐκφράζεται σέ μικρογραφία. Ἔτσι ὁ γάμος ἔπρεπε νά χρησιμοποιήσει τήν νέα οἰκονομία τοῦ ἐμπορίου καί ἡ τηλεόραση νά γίνει τό ἴδιο τό <<ἐσωτερικό ἐμπόριο>>

4 4 τῆς οἰκογένειας. Μέ αὐτή τήν ἔννοια ἡ οἰκογένεια ἔγινε τό μεγαλύτερο ἐσωτερικό ἐμπόριο τοῦ κόσμου, ἔγινε ἡ ἴδια ἡ ἐργασία τοῦ ἐμπορίου στά μετόπισθεν. 2 Μέσα στήν οἰκογένεια αὐτή τοῦ σύγχρονου μοντερνισμοῦ τά ἴδια τά πράγματα δέν ἔχουν τήν αὐθύπαρκτη φύση τους, ἀλλά χρησιμοποιούνται ὡς φύση προϊόντων πού θά καταναλωθοῦν. Ἡ τηλεόραση καί ὁ κινηματογράφος ἔγιναν οἱ δούλοι τοῦ παγκόσμιου ἐμπορίου, οἱ τέλειοι μηχανισμοί προώθησής του. 2 Ὁ Guy Debord στό ἔργο του <<La Societa dello Spettacolo>> (Κοινωνία τοῦ θεάματος) ἀνέπτυξε τέλεια αὐτή τήν ἰδέα. Ὁ De Bord θεωρεῖ ὅτι οὐσιαστικά ὁ ἐλεύθερος χρόνος δέν εἶναι πιά ἕνας χῶρος πού ἡ δυνατότητα ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ ἐνάντια στίς καταναλωτικές δομές τῆς κοινωνίας, παρά ἀποτελεῖ προέκταση καί ἐκλεπτυσμένη συνέπεια τῶν ἴδιων τῶν δομῶν τοῦ ἐμπορίου πού ἤδη τόν ἔχουν καταδυναστεύσει. Ἡ <<ἐμπορική>> διάσταση τῆς κυριαρχίας τοῦ χρήματος ἐπί τῆς τέχνης καί τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας ὑπάρχει σέ κάθε στιγμή τοῦ ἀπογευματινοῦ, ἐλεύθερου χρόνου του. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀμείλικτη ὑποταγή τῆς πολιτιστικῆς του σφαίρας στήν ἐμπορική. Ὁ <<ἐλεύθερος χρόνος>> δημιουργεῖ ἀκριβώς τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐ πίπλαστης ἀ νάγκης, γίνεται μιά προώθηση τοῦ προϊόντος ὡς ψευδή ς χρήση τ ῆ ς ζωῆ ς, εἶναι (ὅπως γράφει ὁ Debord) ἡ " ὀ ργάνωση τ ῆ ς ἐ ργασίας στά μετόπισθεν"!<< Alla necassita di una tale organizzazione del lavoro di retroscena>> (Βλ. Guy Debord, La Societa dello Spettacolo, Milano, Baldini & Gastoldi 1992, ó. 71.)

5 5 Ἡ τηλεόραση προσφέρει στά παιδιά μιά τεχνητή ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου καί ὁριοθετεῖ τήν φαντασία τους. Δημιουργεῖ ἕνα μαγευτικό σύμπαν πού ἀπέχει πολύ ἀπό τήν καθημερινή πραγματικότητα τοῦ παιδιοῦ. Οἱ περιορισμοί πού γνωρίζει τό παιδί στόν συμβατικό χῶρο καί χρόνο ἐξαφανίζονται μέσα στόν μυθικό χωροχρόνο τῆς ἱστορίας. Μέσα σ αὐτό τόν ὀνειρικό κόσμο, πού κυριαρχεῖται ἀπό τήν μαγεία, τό θαῦμα καί τήν εὐτυχία, τά ὅρια ἀνάμεσα στό πραγματικό καί στό φανταστικό, στήν γνήσια πνευματικότητα καί τήν κουλτουριάρικη ἀλχημεία, στήν ἀνώτερη ἰδέα καί στήν ἐμπορική ὑποκουλτούρα εἶναι ἐξαιρετικά δυσδιάκριτα. 3 Οἱ συνέπειες γιά τά παιδιά εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρές: καλλιεργεῖται σ αὐτά ἡ ἐπιθυμία γιά τήν ἀπόκτηση ὅλο καί περισσότερων διαφημιστικῶν ἀγαθῶν, τροφίμων, ρούχων καί παιχνιδιῶν, τά ὁποῖα τούς παρουσιάζονται μέ τόση ἑλκυστικότητα. Ἡ ἀδυναμία τῶν γονέων νά προσφέρουν στά παιδιά μερικά ἀπό αὐτά, πυροδοτεῖ συγκρούσεις ἀνάμεσα στήν οἰκογένεια καί ἐκδηλώνει ἐπιθετικές συμπεριφορές μέσα σέ αὐτήν. 4 Ἡ διαφήμιση κοινωνικοποιεῖ τά παιδιά καί τά προετοιμάζει νά ἐνταχθοῦν στό σύστημα κατανάλωσης. Τό παιδί μέσα στήν οἰκογένεια εἶναι ἕνας ἐκπαιδευόμενος καταναλωτής. 5 Σέ ἕνα ἐκπληκτικό κείμενό του ὁ Umberto Eco ἔχει μιλήσει γιά αὐτή τήν διαστέβλωση τῶν παιδιῶν μέσα στήν οἰκογένεια : << Μπορεῖτε νά τούς ἀναγνωρίσετε ἤδη ἀπό τώρα, αὐτούς τούς μελλοντικούς καταναλωτές. Τούς μεγάλους κερδοσκόπους τῶν οἰκοδομῶν, τούς (3) Βλ. Κ. Βρύζα, Μέσα Επικοινωνίας και παιδική ηλικία, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 18. (4) Βλ. Β. Βουϊδάσκη, Ἡ τηλεοπτική βία καί ἐπιθετικότητα καί οἱ ἐπιδράσεις τους στά παιδιά καί στούς νέους, Γρηγόρης, Ἀθήνα 1992, σελ Βλ. Κ. Βρύζα, ό.π., σ. 136.

6 6 ἀρχιτέκτονες τῶν ἐξώσεων πού ἔχουν διαμορφώσει τήν προσωπικότητά τους πάνω στήν ἀπαίσια <<Μονόπολη>>. Τούς Μπάρμπα-Γκραντέ τοῦ σήμερα πού ἔχουν γευτεῖ τήν χαρά τῆς ἀποθησαύρισης καί τοῦ χρηματιστηριακοῦ κέρδους πάνω στίς καρτέλες τῆς τόμπολας>>. Τούς αὐριανούς τεχνοκράτες-δολοφόνους πού διαπλάθουν τήν εὔπλαστη ψυχούλα τους πάνω στόν ἀπαίσιο Ρόμποκοπ. 6 Τά παραδείγματα εἶναι συμβολικά, ὡστόσο ἐκφράζουν ἀνάγλυφα τήν ὄψη ἑνός κόσμου ὅπου ἡ ἱερουργία τοῦ πνεύματος καί τῆς ἀγάπης ἔχουν ἀπωλεστεῖ : Στήν πασίγνωστη ἀμερικάνικη σειρά <<Τά φιλαράκια>> μία ἀπό τίς κοπέλες τῆς ἱστορίας, ἡ Φοίβη Μπουφέ, κυοφορεῖ τό παιδί τοῦ ἀδελφοῦ της, διότι ἡ σύζυγός του δέν μπορεῖ νά ἀποκτήσει παιδιά, καί τό γεγονός αὐτό θεωρεῖται ὡς πρότυπο προοδευτισμοῦ σέ μιά χώρα ὅπου ἡ ὑποτιθέμενη <<ἐλευθερία>> ἀποθεώνεται τόσο ὥστε ἔχει <<παντελῶς χαθεῖ η ἔννοια τῆς διάκρισης ἀνάμεσα στήν ἀκμή καί τήν παρακμή τῆς ἀνθρωπότητας>>. Ἡ ψευτοηθική τοῦ ἀμερικάνικου πολιτισμοῦ, ἠ ὁποία ἐκφράζεται στήν δική τους οἰκογένεια, ἐκφράζει μαλλον τό ἠθικό, καλβινιστικό πρότυπο (ἄμεση ἀπόρροια τῆς προτεσταντικῆς ἠθικῆς) καί ὄχι τήν ἱερουργία τῆς ἁγιοπνευματικῆς σχέσης πού ἀποθεώθηκε στήν καρδιά τῆς ὀρθοδοξίας. Ἔτσι τό πρότυπο τοῦ γάμου, στήν ἀμερικάνικη οἰκογένεια, συσχετιζόταν μέ μιά μικρογραφία καπιταλισμοῦ, ἡ ὁποία δέν εἶχε καμμιά σχέση (καί δέν κατάλαβε ποτέ ) τό Παύλειο μεγαλεῖο πού θεωρεῖ τόν ἄνδρα ὡς σύμβολο-πρότυπο Χριστοῦ καί τήν γυναίκα σύμβολο-πρότυπο τῆς Ἐκκλησίας. 6 Πρβλ. Ο.π., σ

7 7 Στήν περίφημη ταινία <<Leon>> (στήν ὁποία παίζει ὁ ἔξοχος γάλλος ἡθοποιός Zean Reno) γιά ἄλλη μιά φορά βλέπουμε τήν ἔνδεια τῆς ἀμερικάνικης οἰκογένειας. Τό μικρό κοριτσάκι υἱοθετεῖται ὄχι ἀπό τόν πατέρα της, ὁ ὁποίος εἶναι προμηθευτής ναρκωτικῶν, παρά ἀπό ἕναν μοναχικό περιπλανώμενο ἐγκληματία, ὁ ὁποίος στό πρόσωπό της βλέπει τήν μοναδική δυνατότητα λύτρωσής του μέσα στήν περιπλάνησή του στό τερατούργημα τῆς ἀμερικάνικης μεγαλούπολης. Πολεμῶντας τούς κακούς οὐσιαστικά πολεμᾶ ὅλη τήν κοσμοαντίληψη τοῦ ἀμερικάνικου πολιτισμοῦ. Μπορεῖ νά δολοφονεῖ ἀνθρώπους, ἀλλά πίνει γάλα (σύμβολο ἁγνότητας) καί στήν ἐρώτηση τοῦ κοριτσιοῦ ποιό εἶναι τό ἐπάγγελμά του, αὐτός ὁ ἐγλκηματίας ἀπαντάει : << Εἶμαι ἕνας καθαριστής. Καθαρίζω τό σπίτι >>. Στήν ἐλληνική τηλεόραση στήν σειρά <<Δέκα Λεπτά Κήρυγμα>> διαφαίνεται ὅλη ἡ κατάπτωση τοῦ σύγχρονου, ἀλλοτριωμένου ἑλληνικοῦ <<πολιτισμοῦ>>. Ἡ λέξη <<κήρυγμα>> χρησιμοποιεῖται ὄχι μέ τό ἄχραντο μεγαλεῖο της, ὄχι μ αὐτό πού ἐξέφραζαν ὡς ποιμαντική οἱ ἅγιοι Στάρετς τῆς Ὀρθοδοξίας, παρά ὡς κάτι ὑποτιμητικό καί ὑβριστικό, κάτω ἀπό τήν δῆθεν χαρωπότητα τοῦ χιούμορ. Ἀλλά ἡ χαρωπότητα τῆς ζωῆς, ὅσο κι ἄν ἡ νεότητα τήν δικαιολογεῖ, δέν πρέπει ποτέ νά ὁδηγεῖ στήν <<ἀφαίμαξη τῶν ἱερῶν συμβόλων>>, οὔτε νά χλευάζει τήν ὁρκισμένη πατρότητα τοῦ κηρύγματος. Ἄς παρατηρηθεῖ ἐπίσης ὅτι ἡ γιαγιά τῆς ἱστορίας δέν εἶναι πιά ἐκείνη πού ἐκφράζει τήν ἱερή μορφή τῶν παραμυθιῶν, δέν εἶναι πλέον ἐκείνη ἡ ἁγία μορφή πού δίδασκε τούς ἱερούς θρύλους τῆς πατρίδας, παρά ἡ μεταμοντέρνα μορφή ἑνός χυδαίου φεμινισμοῦ πού μέ γλοιώδη τρόπο

8 8 κανακεύει τόν ἐγγονό της δικαιολογῶντας τήν ὁποιαδήποτε ἀναίδεια καί προσποίησή του. Ὁ δυτικός πολιτισμός, οὐσιαστικά τεχνοκρατικός καί ὄχι πνευματικός, δέν μπόρεσε ποτέ νά ὁδηγῆσει σέ μιά πνευματική υἱοθεσία οἰκογένειας. Ἡ δραματοποίηση τῆς ζωῆς στόν ἀμερικανισμό εἶναι ἁπλώς μιά <<φαντασιακή ἔκφραση>> καί ὄχι μιά <<ἔνσαρκη διαλεκτική παρουσία>>, ὅπως ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ἔχει βαθιά συνειδητοποιήσει. Ὄντας πραγματική, ἡ <<δραματοποίηση>> τῆς τραγωδίας στόν ἀμερικανισμό, δέν εἶναι πιά κἄν πραγματική, διότι τῆς ἀπαγορεύεται ἀκόμα καἰ νά ζῆσει τήν ἔνσαρκη παρουσία τῆς διαλεκτικῆς τοῦ μαρτυρίου της! Δέν ζεῖ πιά τήν σάρκωση τοῦ θείου Λόγου στήν γῆ, ἀλλά τήν ἀνύψωση στήν φαντασίωση τῆς ἴδιας τῆς αὐτοθέασής της! Τό θεαθῆναι τοῦ "μαρτυρίου" της δέν μπορεῖ νά ἀναδυθεῖ ἀπ' τό ἱερό χῶμα τοῦ λαοῦ καά νά πλάσει τήν λαϊκή ἔκφραση ἑνός ὑπερκόσμιου ἐθίμου. Δέν μπορεῖ νά γεννῆσει τήν ἔκφραση μιᾶς γιαγιᾶς μέ τό τσεμπέρι πού δίνει τήν εὐχή στό γιόκα της, δέν μπορεῖ κἄν μέσα στήν οἰκογένεια νά ἀναδύσει τό βίωμα τοῦ ἔθνους ἤ τοῦ λαοῦ, γιατί ἔχει ἀλλοτριῶσει τήν πνευματικότητα στήν <<δημοσιογραφική διέγερση>>. Τό ἔγκλημα, ὁ πόνος, ἡ ἐσωτερική διαδρομή τῆς αἰώνιας ἐνοχῆς τοῦ κόσμου, μετατρέπονται σέ ἀναλώσιμη ψυχαγωγική "ἀξία", εἶναι θέματα πού "πουλᾶνε", ἀντί νά ἀποτελέσουν ἀφορμή γιά τήν συνειδητοποίηση τῆς ἀρχέγονης ἁμαρτίας τῆς ὕπαρξης 7 7 << Ο τυπικός καταναλωτής αναπτύσσει ένα εξαιρετικά αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Η παραμικρή απογοήτευση είναι γι αυτόν ένα φοβερό χτύπημα. Αυτός ο χορτάτος πεινάει συνεχώς και όσο περισσότερα αποκτά, τόσο περισσότερα απαιτεί. Υποφέρει από ελείψεις λόγω υπερκορεσμού. Η δυστυχία του δεν είναι ο χορτασμός αλλά ο ανέφικτος απογαλακτισμός που τον

9 9 Σ αὐτό τό <<ἀριστούργημα>> τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης πού λέγεται <<Τά Παρατράγουδα>> ἔχει ἐφευρεθεῖ κάτι ἀκόμα πιό ἀποκρουστικό : Οἱ ἴδιες οἱ ἀτομικές τραγωδίες τῶν ἀνθρώπων περιφέρονται στά ὄμματα τῶν τηλεθεατῶν καί βραβεύονται μάλιστα γι αὐτό. Ἀλλά ἄν θεολογικά ἡ κάθε τραγωδία εἶναι παιδαγωγία Θεοῦ τότε χλευάζεται καί περιφέρεται σέ κοροϊδία ἡ ἴδια ἡ παιδαγωγία. Ἀλλά οἱ ἀμερικάνοι, <<πρωτοπόροι>> σέ κάθε κατάπτωση, πῆγαν ἀκόμα πιό μακριά : Στήν ἐξαίρετη ἀμερικάνικη ταινία <<American Beauty>> (μιά ταινία μπροστά στήν ὁποία μένει κανείς ἔκπληκτος πόσο τόλμησε νά καταδείξει τήν αὐτοπροσωπογραφία τῆς σύγχρονης ἀμερικάνικῆς οἰκογένειας) παρουσιάζεται τόσο ἀποκρουστικά καί ἀνάγλυφα ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ οἰκογενειακοῦ προτύπου ὥστε ὁ τίτλος νά εἶναι ἀπόλυτα κυνικός καί νά ἐννοεῖ μᾶλλον ὄχι τόσο μιά American Beauty, μιά <<ἀμερικάνικη ὀμορφιά>> παρά μᾶλλον μιά <<ἀμερικάνικη διαστροφή>> : Ὁ πατέρας τῆς ἱστορίας ἔχει παραμελήσει τό παιδί του καί ὀρέγεται τήν δεκαεξάχρονη φίλη τῆς κόρης του. Ἡ μητέρα, βυθισμένη σέ μιά ἀπαράμιλλη ὑστερία ἠθικίστικου τύπου, καί μή ἔχοντας ἱερή ἔννοια οἰκογένειας καί προσφορᾶς μεταφέρει τήν νευρωτική της κατάσταση στήν αὔρα τοῦ σπιτιοῦ καί δέν κατανοεῖ ὅτι ἡ ἴδια ἔχει σπρώξει τόν σύζυγό της στήν ἀσωτία του καί ἴσως-ἴσως καθιστά ένα πλάσμα μπουκομένο και γκρινιάρικο, που απαιτεί διαρκώς περισσότερα ενώ το στόμα του είναι ήδη γεμάτο. Ο ψυχικός βίος αυτού του ανθρώπου ατροφεί, συρρικνώνεται στον σύντομο σπασμό της ικανοποίησης ακολουθούμενον από μια καινούργια επιθυμία. Η βολική έξοδος των ψώνιων έχει γίνει η φυλακή του. Αυτοκαθοριζόμενος από ό,τι φοράει, πίνει, τρώει, ακούει, φυτοζωεί μέσα σ ένα εφηβικό σύμπαν, ανίκανος να ιεραρχήσει τις ορέξεις του. >> ( Paskal Bruckner, Η μιζέρια του πλούτου, Αστάρτη, Αθήνα 2002, σ )

10 10 ἀπέναντι σ αὐτήν τήν ἴδια, στήν μοναδική ἐπανάστασή του. Ἡ κόρη μοναχική, θλιμμένη, βαθύτατα πονεμένη καί χωρίς αἴσθηση πραγματικῆς υἱοθεσίας ξεκινᾶ μιά ἐφήμερη σχέση μέ τόν δεκαοκτάχρονο γείτονά της, ὁ ὁποῖος, μέ τήν σειρά του, ζεῖ μιά ἄλλη τραγωδία : γιός συνταγματάρχη τῶν πεζοναυτῶν γιά νά ξεφύγει ἀπ τόν μιλιταρισμό καί τήν καταπιεστική αὐστηρότητα τοῦ πατέρα του, πουλάει ναρκωτικά. Κρύβει ὡστόσο ἔντεχνα τό ψέμα του κάνοντας μικροδουλειές γιά νά κοροϊδέψει τόν τύραννο πατέρα ὅτι δῆθεν ἀγωνίζεται μέ τήν ἀξία του. Πουλῶντας ναρκωτικά ἀκόμα καί στόν ἴδιο τόν πατέρα τῆς φίλης του ἔρχεται σέ μιά σχέση χυδαίας ἀγοραπωλησίας ναρκωτικῶν μέ αὐτόν. Ἡ κατάσταση περιπλέκεται ἐπικίνδυνα. Ὁ συνταγματάρχης, ὁ ὁποῖος σημειωτέον κρύβει ὅπλα καί ναζιστικά ἐνθύμια στό σπίτι του ( ἴσως γιά πρώτη φορά ἡ ταινία τολμᾶ νά δείξει τήν ἀπευθείας σχέση τοῦ ἀμερικάνικου καπιταλισμοῦ μέ τόν ναζισμό ) πιστεύει -παρανοῶντας τήν σχέση τοῦ γιοῦ μέ τόν γείτονά του- ὅτι ὁ γιός του εἶναι ὁμοφυλόφιλος καί ἀποπλανεῖται ἀπό τόν γείτονά του καί πατέρα τῆς κοπέλας. Πιστεύοντας, ὡς αὐστηρός συνταγματάρχης, ὅτι εἶναι καλύτερο ὁ γιός του νά εἶναι νεκρός παρά ὁμοφυλόφιλος πηγαίνει στό σπίτι τοῦ γείτονα γιά νά τόν σκοτώσει. Ὡστόσο, ὅταν αὐτός ὁ αὐστηρός συνταγματάρχης ἐπισκέπτεται τό σπίτι τοῦ γείτονα ἀντί νά σκοτῶσει τόν γείτονά του ἐπιχειρεῖ νά τόν φιλῆσει καί ἀποδεικνύεται πώς κάτω ἀπ τον ψεύτικο ἠθικισμό του εἶναι ὁ ἴδιος κρυφός ὁμοφυλόφιλος καί χρόνια ὁλόκληρα κρύβει ἀπ ὅλους (ἀλλά ὄχι καί ἀπ τήν δική του γυναίκα πού ἔχει φτάσει στήν παραφροσύνη ) τό μαρτύριό του. Τό μαρτύριό του ὄχι τόσο σέ σχέση μέ τήν διαστροφή του ὅσο σέ σχέση μέ τήν ἀλήθεια τῆς διαστροφῆς μέ τόν ἑαυτό του καί ἀπέναντι στόν Θεό. Στό φοβερό τέλος τῆς ταινίας ἡ μητέρα τῆς κοπέλας πιστεύοντας ὅτι ὁ ἄνδρας της

11 11 ἔχει σχέση μέ τήν φίλη τῆς κόρης της σκοτώνει τον σύζυγό της, τήν ἴδια ὥρα πού ἡ κόρη της μέ τόν γιό τοῦ συνταγματάρχη φεύγουν μακριά γιά νά ζήσουν μόνοι τους. Μέσα ἀπ αὐτό τό φοβερό συνονθύλευμα ἀποδεικνύεται ὅτι καμιά υἱοθεσία δέν ὑπάρχει στό ἀμερικάνικο πρότυπο (τό ὁποῖο ὅπως ἀνάγλυφα μᾶς καταδεικνύει ἡ ταινία), ἀποδεικνύει ὅτι κατά βάση δέν ὑπάρχει πραγματική Ποιμαντική τῆς οἰκογένειας στόν ἀμερικάνικο πολιτισμό, ἀλλά μόνο ὁ ψευδεπίγραφος ἠθικισμός ἑνός ἀποστεωμένου, δογματικοῦ προτεσταντισμοῦ πού δέν κατάλαβε ποτέ τίποτα ἀπ τήν ἱερουργία τῆς ὀρθόδοξης ἀγάπης. Γενικά σέ κάθε πρότυπο τῆς σύγχρονης, μεταμοντέρνας οἰκογένειας, ἡ ὁποία ἐν πολλοίς βασίζεται στό ἀμερικάνικο πρότυπο, ἐπιχειρεῖται μιά ἀπόπειρα καταστροφῆς κάθε πνευματικοῦ, ἐθνικοῦ, ἠθικοῦ καί κοινωνικοῦ ἐρείσματος, μέ τήν σχετικοποίηση κάθε ἀπόλυτης ἀποκαλυπτικῆς θεώρησης, ὥστε νά χτυπηθεῖ τό κέντρο τῆς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας τῆς σάρκωσης. Ἔτσι ὅλα σχετικοποιοῦνται, δέν εἶναι πλέον ἡ κοινωνία σῶμα Χριστοῦ, δέν εἶναι πλέον ἡ οἰκογένεια μυστηριακή ἕνωση ἀγάπης, παρά μιά ψευδο-διαπολισμική ἀλχημεία συναισθηματικοῦ τύπου, ἡ ὁποία πρός δόξα τῆς θεοσοφίας ἀποτελεῖ μιά μίξη ἐπιστημονικῶν κοσμοθεωριῶν καί ψευδομυστικιστικῶν ἰδεολογιῶν. Ἡ πίστη στόν Χριστό ὡς ἰδεολογία, ὡς ἁπλῶς ἕναν πνευματικό μύστη καί ὄχι ὡς Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως καί ἡ πίστη στήν οἰκογένεια καί στόν γάμο ὄχι ὡς μυστική ἀναπαράσταση τῆς σχέσης Χριστοῦ - Ἐκκλησιάς, ἀλλά ὡς ἁπλῶς νομική καί ἠθικίστικη

12 12 καλβινιστική σχέση ἀποτελοῦν μιά ἀπ τίς μεγαλύτερες δαιμονικές κοσμοθεωρήσεις τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὁ σύγχρονος κινηματογράφος καί ἡ τηλεόραση μᾶς λένε ὅτι ξεπέρασαν τήν ἀκαδημαϊκή κουλτούρα, ὅτι νίκησαν τόν ψευτοηθικισμό, ὅτι ξεπέρασαν τόν ἀποστεωμένο δογματισμό. Ναί ὅλα αὐτά εἶναι σωστά, ἀλλά δέν σημαίνει ὅτι πρόταξαν κάποιο θετικό πρότυπο. Ἡ σύγχρονη τέχνη τοῦ κινηματογράφου δέν ἔχει ἐμπρός της καμμιά δυνατότητα γιά ἐξέλιξη ἐπειδή οὐσιαστικά εἶναι ἀνακουφιστική κατεδάφιση ὅλων τῶν φρικτῶν ἀσχημοτήτων τῶν αἰώνων τῆς παρακμῆς. Ἡ ἐξωτερική μορφή ἔχει διαλυθεῖ, ἀλλά ἡ ἐσωτερική - ὅπως ἔλεγε ἔξοχα ὁ Eudokimoff - ἀποφράσσεται ἀπό τόν ἄγγελο μέ τήν πύρινη ρομφαία. Ἡ πηγή ἔχει δηλητηριαστεῖ ἐπειδή τό πνεῦμα παρέβη τόν ἀρχέγονο ὀντολογικό κανόνα. Μονάχα ἡ ἐπαναφορά στίς γνήσιες ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας, μονάχα ἡ ἔνταξη σέ μικρές φωλιές ὀμορφιᾶς, ἀνώτερης κουλτούρας καί ἀξιοπρέπειας μπορεῖ νά ξαναγεννήσει τούς πρίγκιπες τῆς αγάπης καί τῆς καλωσύνης μέσα στόν γάμο καί τήν οἰκογένεια. Σήμερα πού ὁ καταναλωτικός, μεταμοντέρνος πολιτισμός ἐπιχειρεῖ νά μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο ἀπό πνευματική ὀντότητα σέ καταναλωτή πνευματικῶν σκουπιδιῶν, σήμερα πού προσπαθεῖ νά τόν ἐντάξει στήν ἀπαράμιλλη διάβρωση τῆς ὑποκουλτούρας τῶν προϊόντων μιᾶς χρήσης πού προσπαθοῦν νά διώξουν τό ἰδανικό τῆς κοινωνίας τοῦ Χριστού ἀπό τή γῆ, ἴσως νά μπορούσαμε νά ἀνταπαντήσουμε μέ τήν φράση πού ὁ Ντιμίτρι Καραμάζωφ λέει στόν Ἀλιόσα μέσα στήν φυλακή (ἀπό τό μεγάλο μυθιστόρημα τοῦ Ντοστογιέφσκι ) :

13 13 - Ἄν μᾶς διώξουν τό Θεό ἀπό τήν γῆ, ἐμεῖς θά τόν ὑποδεχτοῦμε ἀκόμα καί κάτω ἀπό τήν γῆ. Ἐκεῖ, ἀκόμα κι ἄν χρειαστεῖ, θά ξαναστήσουμε τίς ἅγιες κατακόμβες τῆς μαρτυρίας μας καί ἀπ αὐτές τίς ὑπόγειες ἀρτηρίες τῆς ἁγιας μαρτυρικῆς μας πίστης μοναχικοί μέσα στούς δαιδάλους τοῦ κόσμου, μοναχικοί ἀλλά πάντα ἀναστάσιμοι, θά ἐξακοντίσουμε ξανά τό αἷμα στήν καρδιά τῆς ἄχραντης Ὀρθοδοξίας. 8 8 <<Ἀποκτῶντας τήν ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος ἑνώνεται πραγματικά μέ τό Θεό καί μ αὐτό τόν τρόπο ἔρχεται στήν πραγματική γνώση τῆς Αἰωνίας Ἀλήθειας. Ἡ ἀγάπη γεμίζει τόν ἄνθρωπο μέ τό Θεό. Ἀνάλογα μέ τό μέτρο τῆς πληρώσεως τοῦ ἑαυτοῦ του ἀπό τό Θεό, ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει τό Θεό. Πληρούμενος ἀπό τό θεό ὁ ἄνθρωπος φωτίζεται, ἁγιάζεται, θεώνεται καί μ αὐτό τό τρόπο ἔρχεται στήν ἀληθινή γνώση τοῦ Θεοῦ καί τῆς κτίσεως.>> (Âë.I.Popovits, Ïäüò Èåïãíùóßáò, Γρηγόρης, Αθήνα 1984, ó.257.)

Το κύριο χαρακτηριστικό της μεταμοντέρνας. Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ (Αλλοτριωτικές συνέπειες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον μοντέρνο κόσμο)

Το κύριο χαρακτηριστικό της μεταμοντέρνας. Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ (Αλλοτριωτικές συνέπειες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον μοντέρνο κόσμο) Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ (Αλλοτριωτικές συνέπειες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον μοντέρνο κόσμο) l Toυ Βασίλειου Γαϊτάνη Δρος Θεολογίας και Φιλοσοφίας Αναπληρωτού Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ τε, μετά τήν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, δέν ὑπῆρχε γιά τούς ἀνθρώπους καμιά ἀπολύτως δυνατότητα σωτηρίας. Κανένας ἄνθρωπος, ὅσο δίκαιος κι ἄν ἦταν, δέν μποροῦσε νά λυτρώσει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτήν

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε!

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε! MηνYματα για τον παραλhπτη ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ) Παρακαλοῦμε: Ἐάν μᾶς στείλετε χρήματα μέσῳ τραπέζης, εἰδοποιῆστε μας μέ τά στοιχεῖα καί τήν ἡμερομηνία κατάθεσης, ὥστε νά σᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τοῦ Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐπίσκεψη ὀνομάτων Μιλώντας γιά ποιμαντικές προοπτικές γιά τό γάμο καί τήν οἰκογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πράγματι πιο αργά από ότι σκεφτόμαστε: η Αποκάλυψη είναι τώρα!

Είναι πράγματι πιο αργά από ότι σκεφτόμαστε: η Αποκάλυψη είναι τώρα! Ορθόδοξες επισημάνσεις του π. Σεραφείμ Ρόουζ (+1982), μια επιλογή κειμένων και σχόλια υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου από το βιβλίο: «π. Σεραφείμ Ρόουζ, η ζωή και τα έργα του, τόμος Γ», Μυριόβιβλος, Α

Διαβάστε περισσότερα

1Ἀπό τόν 17ο αἰώνα καί ἔπειτα ἡ μαθηματική

1Ἀπό τόν 17ο αἰώνα καί ἔπειτα ἡ μαθηματική Διαλεκτική τοῦ χριστιανισμοῦ καί τῆς Νεωτερικότητας tοῦ Θάνου Λίποβατς Ψυχησ ΔΡΟμΟΙ, t. 2, 2011 1Ἀπό τόν 17ο αἰώνα καί ἔπειτα ἡ μαθηματική καί ἡ φυσική ἐπιστήμη αὐτονομήθηκαν ἀπό τήν κυριαρχική ἑρμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ. Τοῦ κ. Δημητρίου Καραγιάννη, Παιδοψυχιάτρου, Θεραπευτή Οἰκογένειας Στη διάσπαση του πυρήνα του έρωτα, ο Θεός. Μ. Πασιαρδῆς Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ, ἡ δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 56 διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ) 1 9. Ἀνάντα Μάργκα. «Ἀνάντα Μάργκα» σημαίνει δρόμος πρός τήν μακαριότητα. Ἡ κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφή 1. Μάριος Π. Μπέγζος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΓΕΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» Εισήγηση Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Καραούλη

«ΕΞΩΓΕΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» Εισήγηση Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Καραούλη «ΕΞΩΓΕΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» Εισήγηση Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Καραούλη Ιερός Ναός Αγίων Τριών Ιεραρχών Καισαριανής 14-2-2012 Εισαγωγικά Τα προβλήματα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς. κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο

Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς. κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο 2 3 Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο Ἐκδόσεις Ἱ. Κελλίον Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Κερασιά - Ἅγιον Ὄρος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 76 διάλογος «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (β μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 5. Οἱ καταστροφικές συ νέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 66 διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Μετά τή «Θερμή Παράκληση»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Μιά προσέγγιση «Στά παλιά τά χρόνια», λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Επιστημονική περιοδική έκδοση 2 Τεύχη/έτος

Από τη Σύνταξη. Επιστημονική περιοδική έκδοση 2 Τεύχη/έτος Από τη Σύνταξη Επιστημονική περιοδική έκδοση 2 Τεύχη/έτος Ιδιοκτησία: Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας: Δημητρέσσα 8, Αθήνα, 11528, τηλ./φαξ 210-7712901 Website: www.psychoanalysispsychotherapy.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινά στη ζωή μας, βρισκόμαστε «επί σκηνής χωρίς πρόβα» και παίζουμε λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές, αλλά κάθε φορά μοναδικές και

Καθημερινά στη ζωή μας, βρισκόμαστε «επί σκηνής χωρίς πρόβα» και παίζουμε λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές, αλλά κάθε φορά μοναδικές και ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Albert Camus (Αλμπέρ Καμύ) υποστήριξε ότι «η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών». Σε κάποιον βαθμό έχει δίκιο. Αναμφισβήτητα, ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτον περιορισμούς, ο οποίος γίνεται όλο και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ Λόγοι επιλεγμένοι από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές Επιμέλεια (επιλογή & επεξεργασία): Παναγιώτης Ντάτζης Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2015 Αλήθεια είναι αυτό που ποτέ δεν πέφτει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη 1 Η έλη του έρωτα 2 Η έλη του έρωτα Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Αφιερωμένο στην πανέμορφη μέσα-έξω κόρη μου Έφη, που είναι η αγάπη, η χαρά, η ζεστασιά και ο παράδεισος στη ζωή μου. 3 Ζήτησα ένα σωρό πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

σπουδάστρια: Μ α ρ ο υ σ ώ Μ α ρ ι ν ο π ο ύ λ ο υ

σπουδάστρια: Μ α ρ ο υ σ ώ Μ α ρ ι ν ο π ο ύ λ ο υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Μετάφραση Πέτρου Μπότση Copyright: Εκδόσεις Ζέφυρος http://www.magnet.gr/zefyros Τίτλος πρωτοτύπου: The river of fire, 1980 Μετάφραση από τα αγγλικά: Πέτρος Μπότσης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία και επιστήμη Ένας διάλογος πολιτισμού

Θεολογία και επιστήμη Ένας διάλογος πολιτισμού Θεολογία και επιστήμη Ένας διάλογος πολιτισμού είναι περίεργο αλλά οι άνθρωποι έχουν την ακλόνητη βεβαιότητα πως ο ήλιος θα βγει και τ άλλο πρωί Τάσος Λειβαδίτης, Ο φρουρός των ημερών α) Ο Μέγας Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΣΥ, ΛΑΕ ΜΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗ ΔΙΧΑΣΘΕΙΣ!

ΚΑΙ ΣΥ, ΛΑΕ ΜΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗ ΔΙΧΑΣΘΕΙΣ! ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 102 EPIEXOMENA Καί σύ, λαέ μου προδομένε, πρόσεξε μή διχασθεῖς!... σελ. 1 Ἕνα αὐτοκαταστροφικό μοντέλο ζωῆς... σελ. 4 Ἡ «Νέα Ἐκκλησιολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ»

Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 2.10.2012 Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ» 1 A Μακαριώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ μηνιαίας κυκλοφορίας συλλογή θεωρητικών κειμένων και μεταφράσεων

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ μηνιαίας κυκλοφορίας συλλογή θεωρητικών κειμένων και μεταφράσεων ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ μηνιαίας κυκλοφορίας συλλογή θεωρητικών κειμένων και μεταφράσεων τ.03 - Μάρτιος 2015 Μηδενιστικός Κύκλος - Contra Omnes Μηδενιστικός Κύκλος - Contra Omnes ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Συγγραφή 1. Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα