Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2"

Transcript

1 Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2 1 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα 2 Τμήμα Βιομηχανικής Οργάνωσης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα 2 Περίληψη Τα έργα κωδικοποίησης ειδών στην βιομηχανία είναι σπάνια καθόσον δεν υπάρχει βαθιά μελέτη και τεχνογνωσία επί του θέματος στην Ελληνική αγορά. Το αντικείμενο της κωδικοποίησης δεν διδάσκεται σε όλη την έκταση και τις πτυχές που απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα. Ειδικότερα η βαριά βιομηχανία έχει περισσότερο από κάθε άλλη οργανωτική δομή μια εσωτερική ανάγκη να καταγράψει τις χιλιάδες των ειδών που έχει καταχωρημένα στο αρχείο της και να το οργανώσει κατά τρόπο αποτελεσματικό και λειτουργικό. Το παρόν άρθρο μέσα από τις καταγεγραμμένες εμπειρίες έργων κωδικοποίησης επιχειρεί να μεταδώσει μια προσέγγιση από σχετικά έργα. Λέξεις Κλειδιά: κωδικοποίηση, ταξινόμηση, κωδικοποίηση ειδών, κωδικοποίηση υλικών, κωδικοποίηση προϊόντων, βιομηχανική τεκμηρίωση 1. Εισαγωγή Η κωδικοποίηση υλικών σε μιά επιχείρηση αποτελεί μια αναπόφεκτη διαδικασία που η εφαρμογή της είτε υπαγορεύεται από το νόμο είτε υπαγορεύεται από τις λειτουργικές καθημερινές ανάγκες της. Σε άλλες περιπτώσεις υπαγορεύεται από την καθ αυτό λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών, εμπορολογιστικών, εφορμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) ή άλλου είδους εφαρμογές (πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης / λειτουργίας αποθηκών - warehouse management systems - WMS). Η παρακάτω αναφορά σχετίζεται σε μιά εμπειρική προσέγγιση θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε έργα κωδικοποίησης υλικών σε επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι στο ξεκίνημα μιας επιχειρήσης είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί η μελλοντική της πορεία η οποία επηρεάζει άμεσα το πλήθος των προς κωδικοποίηση ειδών. PROCEEDINGS 1

2 2. Βιβλιογραφική επισκόπιση Οι Adams και Yoshpe (1965) αναφέρουν ότι στο Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. είχαν καταγραφεί εικοσιένα (21) διαφορετικά συστήματα αρίθμησης υλικών και οκτώ (8) διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης υλικών αποκλείοντας την οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών σε θέματα εφοδιασμού. Ένα τυποποιημένο ρουλεμάν (ένσφαιρος τριβέας) είχε καταχωρηθεί και αναγνωρισθεί με 273 διαφορετικούς αριθμούς από τις υπηρεσίες του στρατού και του ναυτικού των Η.Π.Α.! Ο πρόεδρος Ρούσβελτ αναγνώρισε αμέσως την πολυτυπία των διαφορετικών συστημάτων κωδικοποίησης και αναγνώρισης των υλικών και τους κινδύνους που ελογχεύαν για την εθνική οικονομία των Η.Π.Α 19 (Λισαβώνα, 1985). Στη βιομηχανία ο Λάιος (2000) αναφέρεται στην αναγκαιότητα των συστημάτων αναγνώρισης και ακολούθως στο διαχωρισμό τους σε αυτά που εφαρμόζουν την αυθαίρετη προσέγγιση, την συμβολική προσέγγιση και τη χρήση της αρίθμησης του τμήματος μελετών. Ο Λαγοδήμος (1996) αναφέρει για τον Vouso από την πρώην Τσεχοσλοβακία ότι ανέπτυξε ένα σύστημα με τέσσερα ψηφία, τρία από τα οποία διευθετούνται ιεραρχικά για να δώσουν το σχήμα του υλικού περιλαμβάνοντας το μέγεθός του και συγκεκριμένες αναλογίες του. Το τέταρτο ψηφίο προσδιορίζει το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται. Ο Storch (2009) αναφέρει για το σύστημα Vuste ότι είχε έναν τετραψήφιο κωδικό αριθμό. Τα πρώτα δύο ψηφία έδειχναν το σχήμα του υλικού και ακολουθούνταν από δύο ακόμη ψηφία που κωδικοποιούσαν τη θέση οπών, ραβδώσεων ή/και άλλων χαρακτηριστικών επί του υλικού. Ο Παπασωτηρίου (1997α, 1997β, 1997γ, 1999, 2000) συνδέει τα συστήματα ταξινόμησης με τα συστήματα κωδικοποίησης, προσεγγίζει την κωδικοποίηση βάση τεχνικών χαρακτηριστικών, αποδεικνύει ότι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και οι ΔΕΚΟ μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από ένα κοινό σύστημα παρουσιάζει μια μεθοδολογία ολοκληρωμένης προσέγγισης του θέματος, αναλύει διεθνή και εταιρικά συστήματα, εκθέτει μαζί με τον Σούγιαννη Α. (2001) τα πορίσματα σχετικής έρευνας που αποδεικνύουν την κατάσταση στις ελληνικές επιχειρήσεις στην αρμοδιότητα του ΕΒΕΠ κάνοντας διάκριση των εννοιών της εσωτερικής και της εξωτερικής κωδικοποίησης. Στα διεθνή συστήματα ταξινόμησης (κωδικοποίηση σε πρώτο βαθμό) υπάρχουν επικρατέστερα αυτά των Ηνωμένων Εθνών (UN, 1992) και του ΝΑΤΟ (2003). Στο θέμα των ονομασιών περιγραφών των ειδών ο ΕΛΟΤ (2003) έχει εκδόσει σχετικό πρότυπο που αναλύει το σκεπτικό για το πως πρέπει να αποδίδονται περιγραφές στα είδη. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε τις προσεγγίσεις όπως παρουσιάστηκαν από τον Λαγοδήμο (1996) για τον Opitz που φθάνει σε επίπεδο κατεργασιών και τον Brich PROCEEDINGS 2

3 [ομοίως] που προσεγγίσζει το θέμα της κωδικοποίησης ως μια ολοκληρωμένη λειτουργία στην επιχείση όπου πέρα από τα είδη προσεγγίζει και την οργανωτική δομή της επιχειρήσης. Το πλεόν ενδεδειγμένο όμως πληροφοριακό υλικό βρίσκεται καταχωρημένο στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ (1989) όπου οι επιχειρήσεις έχουν παραδώσει την τεκμηρίωση των συστημάτων κωδικοποίησης σε κάθε μεταξύ τους συνεργασία. 3. Έργα κωδικοποίησης υλικών (ΚΥ) Οι ιδιαιτερότητες των έργων κωδικοποίησης εστιάζουν κυρίως στην ολοκλήρωμένη προσέγγιση έχοντας συμπεριλάβει μεταξύ των άλλων εκτιμήσεις που αφορούν τους παρακάτω παράγοντες (ILSS, 2003): 1. Αναγνώριση και καταγραφή του φυσικού προβλήματος 2. Διαχωρισμός εσωτερικής και εξωτερικής Κωδικοποίησης Υλικών 3. Διερεύνηση εξωτερικών αναγκών 4. Διερεύνηση εσωτερικών αναγκών 5. Έκταση (εύρος κωδικοποίησης) 6. Ορισμός των προς κωδικοποίηση υλικών / προϊόντων 7. Αγορές και ρυθμοί αύξησης αυτών 8. Ορισμός του Character set 9. Αρχές και κανόνες χρήσης του Character set 10.Ονοματολογία υλικών / προϊόντων 11.Ομαδοποίηση ονομασιών 12.Επισκόπηση ονομασιών 13.Έκταση ποιότητα κωδικοποίησης 14.Χαρακτηριστικά υλικών / προϊόντων 3.1 Αναγνώριση και καταγραφή του φυσικού προβλήματος Μια ολοκληρωμένη και σωστή προσέγγιση του προβλήματος της ΚΥ σε μια επιχείρηση προϋποθέτει την αναγνώριση και την καταγραφή του προβλήματος, καθώς επίσης και τη διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για πιθανά μελλοντικά προβλήματα που θα πρέπει να προβλεφθούν και να λυθούν πριν εκδηλωθούν. Η ομάδα εργασίας που θα αναλάβει την ΚΥ μιας επιχείρησης θα πρέπει: PROCEEDINGS 3

4 Να συλλάβει τις μελλοντικές τάσεις που θα έχουν επιπτώσεις στην επιχείρηση και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Να έχει σαφή αντίληψη του μέτρου της απόδοσης που θα ικανοποιεί η προτεινόμενη λύση. Να έχει επίσης σαφή ιδέα του τι προσδοκά η επιχείρηση από την οργάνωση ή τη βελτίωση ενός συστήματος ΚΥ. 3.2 Η εσωτερική και η εξωτερική Κωδικοποίηση Υλικών Από τις βασικές προϋποθέσεις έναρξης μίας διαδικασίας κωδικοποίησης υλικών σε μία επιχείρηση θα πρέπει να είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός της διαδικασίας για το αν η κωδικοποίηση θα κατευθυνθεί εσωτερικά στην επιχείρηση ή θα προσανατολιστεί στην επικοινωνία της με τον εξωτερικό περιβάλλον της Η εσωτερική Κωδικοποίηση Υλικών Η εσωτερική ΚΥ αφορά μεθόδους, στάδια και διαδικασίες κωδικοποίησης στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ξεκινά από την κωδικοποίηση της εισαγόμενης πρώτης ύλης. Στη συνέχεια, στα διάφορα και διαδοχικά στάδια κατεργασίας της πρώτης ύλης είναι δυνατό να προκύψουν πολλά ενδιάμεσα ημιέτοιμα προϊόντα μέχρι το τελικό προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξελικτική πορεία : πρώτες ύλες => ημιέτοιμα προϊόντα => τελικά προϊόντα με ένα σύστημα κωδικοποίησης υλικών κατάλληλα σχεδιασμένο που να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες της. Σε μη παραγωγικές επιχειρήσεις (καθαρά εμπορικές) το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται διότι δεν υπάρχουν οι ενδιάμεσες φάσεις παραγωγής. Ανακύπτει όμως και εδώ πρόβλημα εάν η επιχείρηση θα διατηρήσει ως κωδικούς αναγνώρισης κατά τις επαφές της με τους πελάτες της, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών/ προϊόντων που παίρνει από τους προμηθευτές της ή θα εισάγει ένα δικό της σύστημα κωδικοποίησης Η εξωτερική Κωδικοποίηση Υλικών Η εξωτερική ΚΥ αφορά τους κωδικούς αριθμούς που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη της επιχείρησης ή γενικότερα με την αγορά της επιχείρησης. Όπως γίνεται αντιληπτό οι κωδικοί αριθμοί των υλικών που συμμετέχουν στην ολοκλήρωση ενός τελικού προϊόντος στα προηγούμενα στάδια παραγωγής, σπάνια ενδιαφέρουν τον πελάτη της επιχείρησης. Η κωδικοποίηση αυτή αφορά και παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις. PROCEEDINGS 4

5 3.3 Διερεύνηση εξωτερικών αναγκών Σε αυτή τη περίπτωση ερευνώνται οι εξωτερικές ανάγκες που ενδεχομένως να υπαγορεύσουν την κωδικοποίηση υλικών στην επιχείρηση. Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις από τις οποίες θα προέλθει η ανάγκη για τη τροποποίηση ή το σχεδιασμό του συστήματος ΚΥ. Αυτές εστιάζονται στα συστήματα ΚΥ των προμηθευτών μας, των πελατών μας και γενικά στην όλη εφοδιαστική αλυσίδα Τα συστήματα των προμηθευτών της επιχείρησης Εδώ είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα συστήματα ΚΥ των κυριοτέρων προμηθευτών της επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τον ορθό υπολογισμό του πεδίου με το οποίο ο κωδικός αριθμός του υλικού της εταιρείας θα συσχετίζεται με τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό του υλικού του προμηθευτή της. Σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε παραγωγική δραστηριότητα συσχετίζεται ο κωδικός αριθμός του τελικού ή του ημιέτοιμου προϊόντος που παράγεται, με όλους τους επιμέρους κωδικούς αριθμούς των υλικών που προμηθεύεται η επιχείρηση και που απαιτούνται για την κατασκευή αυτού του προϊόντος Τα συστήματα των πελατών της επιχείρησης Για παρόμοιους λόγους θα πρέπει να ερευνηθεί αν μια αλλαγή στο σύστημα ΚΥ της επιχείρησης επηρεάζει και πόσο τους πελάτες της. Πρέπει να αναρωτηθούμε για πιθανά προβλήματα που μπορεί να επιφέρει σε αυτούς ή όχι οποιαδήποτε απόφαση ανασχεδιασμού του συστήματος ΚΥ. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξεταστεί η κρισιμότητα των προβλημάτων και των αποφάσεων που θα ληφθούν για την επίλυσή τους με σκοπό να προβλεφθούν οι επιπτώσεις στην επιχείρηση και στους πελάτες της Τα συστήματα της όλης εφοδιαστικής αλυσίδας Υπάρχουν περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των αποφάσεων των αρμοδίων στελεχών της επιχείρησης που αφορούν την τροποποίηση ενός συστήματος ΚΥ δεν είναι άμεσα ορατά σε αυτήν ή στους πελάτες της. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει με την εμφάνιση προβλημάτων στους πελάτες των πελατών της επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να προηγείται μια αρχική προενημέρωση ή διερεύνηση των συστημάτων ΚΥ σε όλο το κανάλι διανομής με σκοπό να γίνει πλήρως κατανοητό και να εκτιμηθεί ορθά που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και που δεν υπάρχει. Ενδεικτικά στην σύναψη συμβάσεων με κρατικές PROCEEDINGS 5

6 υπηρεσίες μία ενδεχόμενη αλλαγή μπορεί να συνοδεύεται από απαίτηση τροποποίησης της σύμβασης με τις όποιες καθυστερήσεις συνεπάγεται αυτή η ενέργεια Άλλοι λόγοι Εδώ αναφέρονται θέματα που έχουν να κάνουν με τη τροποποίηση των εντύπων (ή προγραμμάτων Η/Υ) εξωτερικής επικοινωνίας ή άλλα θέματα που επιβάλλονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (συμβάσεις, υποχρεώσεις εξωτερικής σήμανσης, απαιτήσεις σύμφωνες με το νόμο κλπ). 3.4 Διερεύνηση εσωτερικών αναγκών Εδώ διερευνούνται και καταγράφονται οι εσωτερικές ανάγκες κωδικοποίησης της εταιρείας. Γίνεται διεξοδική ανάλυση για το ποια τμήματα της επιχείρησης: Επηρεάζονται ή όχι από την κωδικοποίηση των υλικών (Π.χ. υπάρχει συμφωνία μεταξύ του λογιστηρίου, της αποθήκης, της παραγωγής κλπ). Υπάρχει ανάγκη ή όχι να απεικονισθούν στο σύστημα κωδικοποίησης υλικών. Επίσης εξετάζεται το αν υπάρχει ανάγκη ή όχι για κάποιο υλικό να απεικονισθούν άλλα δεδομένα του όπως: Το εργοστάσιο παραγωγής Το σημείο παραγωγής Η μηχανή παραγωγής Ο προμηθευτής Η παρτίδα Οι επιτρεπτές ανοχές Οι δείκτες φθοράς Ο αριθμός σχεδίου ή του φασεολογίου Το μέγεθος του σχεδίου Η ιδιοκατασκευή ή η αγορά Η προέλευση Άλλα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες του υλικού Εκτός από τα παραπάνω μελετώνται και οι επιπτώσεις, οι οποίες θα επέλθουν εξαιτίας της μεταβολής ορισμένων πεδίων ή στηλών στα έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας (αντίστοιχα στα προγράμματα Η/Υ εσωτερικής επικοινωνίας). PROCEEDINGS 6

7 3.5 Έκταση (εύρος κωδικοποίησης) Ένα από τα ποιο σημαντικά χαρακτηριστικά που αρχικά πρέπει να διερευνηθούν είναι να ορισθεί από την αρχή, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης το εύρος τις κωδικοποίησης των υλικών. Με άλλα λόγια είναι ουσιαστικό για την ομαλή πορεία της επιχείρησης σε αυτό το θέμα καθώς και για την υποδομή της γενικότερα, να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις: 1. Αρκεί και μόνο η κωδικοποίηση των υλικών με μόνο διαχωριστικό χαρακτηριστικό για την αναγνώρισή τους την ονομασία τους; 2. Είναι αναγκαίο η κωδικοποίηση των υλικών να περιλαμβάνει ορισμένα (ελάχιστα) ή όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, προκειμένου τα υλικά να μπορούν να αναγνωρίζονται μέσω αυτών; 3. Υπάρχει η απαραίτητη υποδομή στην επιχείρηση (υλικά μέσα και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό) ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια τέτοια προσπάθεια. 3.6 Ορισμός του τι υλικά έχω να Κωδικοποιήσω Μετά από προσεκτική έρευνα καταγράφονται οι κατηγορίες των υλικών, ανάλογα με την επιχείρηση, οι οποίες θα ενταχθούν στο σύστημα κωδικοποίησης υλικών που σχεδιάζεται. Ειδικότερα καταγράφονται οι κατηγορίες: Για παραγωγική επιχείρηση Πρώτες ύλες Βοηθητικές ύλες Καύσιμες ύλες Λιπαντικά Ημιέτοιμα προϊόντα Τελικά προϊόντα Υλικά συσκευασίας Ανταλλακτικά Αναλώσιμα υλικά εξοπλισμού (παγίων) Τυποποιημένα υλικά κοινής ή πολλαπλής χρήσης Ιδιοκατασκευή ή αγορά υλικού. Άχρηστα υλικά PROCEEDINGS 7

8 Ελαττωματικά - ακατάλληλα Επιστρεφόμενα Άλλες περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες ή που απαιτούν πιο σύνθετους συνδυασμούς ανάλογα με την επιχείρηση Για καθαρά εμπορική επιχείρηση Τελικά - κύρια προϊόντα Υλικά συσκευασίας Ανταλλακτικά Καύσιμες ύλες Λιπαντικά Αναλώσιμα Άχρηστα υλικά Ελαττωματικά - ακατάλληλα Επιστρεφόμενα Άλλες περιπτώσεις 3.7 Οι αγορές της εταιρείας και οι ρυθμοί αύξησης των υλικών Η μέτρηση του ρυθμού αύξησης των υλικών (ή των επιμέρους κατηγοριών των υλικών) δίνει μια γενική εικόνα για το πλήθος των ψηφίων που είναι απαραίτητα στο σχεδιασμό του κωδικού αριθμού. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με τους στόχους και το όραμα της εταιρείας. Αν αναπτύσσει την αγορά της με μεγάλους ρυθμούς, τι βλέψεις έχει για οριζόντια ή κάθετη επέκταση (ολοκλήρωση), αν καλύπτει την τοπική ή όλη την εγχώρια αγορά ή έχει βλέψεις για εξαγωγές ή ακόμα και για διεθνοποίηση είναι ερωτήματα που πρέπει να συνεξεταστούν και να απαντηθούν κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος ΚΥ. Επίσης είναι δυνατόν την επιχείρηση να την ενδιαφέρει η ανάληψη προγραμμάτων / συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οπότε το σύστημα ΚΥ της επιχείρησης θα ενταχθεί κατόπιν συμβατικών υποχρεώσεων κάτω από το Διεθνές Σύστημα ΚΥ του ΝΑΤΟ. PROCEEDINGS 8

9 3.8 Ορισμός του Character set Πριν από την όποια προσπάθεια κωδικοποίησης πρέπει να αποσαφηνιστεί και να οριστεί το Character set που θα χρησιμοποιηθεί στη κωδικοποίηση των υλικών της επιχείρησης. Στην παρακάτω Check List δίνονται μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν: Ποιο σύστημα εξυπηρετεί σήμερα και θα εξυπηρετεί στο μέλλον την επιχείρησή μας; Υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης λατινικών χαρακτήρων ή άλλων συμβόλων; Υπάρχει συμβατότητα με τα Character set των προμηθευτών μας; Είναι συμβατό το Character set που θα χρησιμοποιήσουμε με αυτά των πελατών μας; Ειδικότερα θα πρέπει να εξεταστεί η σύναψη εμπορικών σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτοί χρησιμοποιούν επιπρόσθετα γράμματα στο αλφάβητό τους που δεν συμβαδίζουν με το γνωστό ελληνολατινικό αλφάβητο και συνεπώς έχει σπουδαία σημασία η ορθή επιλογή του Character set στην Κωδικοποίηση των Υλικών μιας επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί τυποποιημένο λογισμικό και δεν έχει ιδιαίτερο Μηχανογραφικό Τμήμα, τότε ακολουθεί κατά κανόνα τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχουν ενσωματωθεί στο τυποποιημένο λογισμικό. Συνεπώς επειδή η πληροφορική είναι άρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της επιχειρήσης ο καθορισμός του Character set αποκτά ιδιαίτερη σημασία.αντικατοπτρίζει σχέση πεδίου ορισμού και πεδίου τιμών στο υποσύστημα αριθμοδότησης των κωδικών των υλικών. Έτσι λοιπόν για τον καθορισμό του λαμβάνονται υπόψην τα εξής: Ποιοί από τους αλφαβητικούς χαρακτήρες θα συμπεριληφθούν σε αυτό. Γλώσσα αλφάβητο αναφοράς χαρακτήρων. Ποιοί από τους αριθμητικούς χαρακτήρες θα συμπεριληφθούν. Ποιοί απο τους χαρακτήρες στήξης και τους άλλους χαρακτήρες θα συμπεριληφθούν. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχεται η σκοπιμότητα συνύπαρξης των ανωτέρω σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. 3.9 Αρχές και κανόνες χρήσης του Character set Υπάρχουν τα παρακάτω συστήματα: Αλφαβητικό σύστημα ΚΥ Τα αλφαβητικά συστήματα τα διαχωρίζουμε σε Λεκτικά και Φθογγογραφικά. PROCEEDINGS 9

10 Λεκτικό Το λεκτικό αλφαβητικό σύστημα ΚΥ στηρίζεται στη διάκριση των υλικών με βάση την ταξινόμηση του λεκτικού μέρους της ονομασίας τους. Αυτό μπορεί να γίνει με πλήρη ή συντομογραφική περιγραφή του υλικού που θέλουμε να κωδικοποιήσουμε. Στη συνέχεια αποδίδεται σε κάθε υλικό ένας σειριακά απονεμειμένος αριθμός ανάλογα με τη χρονική σειρά εισόδου του υλικού στο σύστημα ΚΥ Φθογγογραφικό Το φθογγογραφικό σύστημα ΚΥ στηρίζεται σε διαδοχικές ομαδοποιήσεις των υλικών έχοντας ως βάση τα γράμματα του αλφαβήτου (Ελληνικού ή / και Λατινικού). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν αρχικό διαχωρισμό των υλικών σε βασικές κατηγορίες. Κάθε βασική κατηγορία αντιπροσωπεύεται από γράμματα του αλφαβήτου (είτε ένα, είτε περισσότερα) που περιέχονται στην ονομασία των υλικών που θέλουμε να κωδικοποιήσουμε. Στη συνέχεια η κάθε κατηγορία χωρίζεται σε 24 επιμέρους ομάδες υλικών (όσα και τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου), οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται πάλι σε 24 υποομάδες υλικών. Π.χ. ΤΛ Τηλεόραση ΤΛ.Α Τηλεόραση Φορητή ΤΛ.ΑΑ Τηλεόραση Φορητή 14 ΤΛ.B Τηλεόραση Μη Φορητή ΤΛ.ΒΑ Τηλεόραση 21 3/4 ΤΛ.ΒΒ Τηλεόραση 21 9/16 ΤΛ.ΑΑ001 Τηλεόραση Φορητή 14 SONY 3/4 ΧΧΧΧΧ (Συγκεκριμένος Τύπος) ΤΛ.AA002 Τηλεόραση Φορητή 14 PHILIPS 3/4 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.AB001 Τηλεόραση Φορητή 18 SONY 9/16 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BA001 Τηλεόραση 21 PHILIPS 3/4 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BA002 Τηλεόραση 21 SIEMENS 3/4 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BA003 Τηλεόραση 21 SONY 3/4 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BB001 Τηλεόραση 21 PHILIPS 9/16 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BB002 Τηλεόραση 21 SONY 9/16 ΧΧΧΧΧ ΨΓ. Ψυγείο ΨΓ.Ε Ψυγείο Εντοιχισμένο ΚΦ. Καφετιέρα PROCEEDINGS 10

11 ΠΛ. ΠΛ.Π ΠΛ.ΠΕ ΠΛ.Ρ ΦΜ. ΚΖ. Κλπ. Πλυντήριο Πλυντήριο Πιάτων Πλυντήριο Πιάτων Εντοιχισμένο Πλυντήριο Ρούχων Φούρνος Μικροκυμάτων Κουζίνα Αριθμητικό σύστημα ΚΥ Το αριθμητικό σύστημα ΚΥ είναι το πλέον διαδεδομένο σήμερα στις επιχειρήσεις. Στηρίζεται σε διαδοχική κατάτμηση του πλήθους των ψηφίων του κωδικού αριθμού με τέτοιο τρόπο που να παρουσιάζονται πάνω σε αυτόν οι επιμέρους αναγκαίες πληροφορίες. Το πλήθος των ψηφίων κυμαίνεται ανάλογα με την αρχική σχεδίαση και δομή του κωδικού αριθμού. Το αριθμητικό σύστημα ΚΥ είναι πολύ προσιτό και εύκολο στη χρήση του όταν πρόκειται στοιχεία του συστήματος αυτού να υποστούν επεξεργασία από Η/Υ. Παράδειγμα αριθμητικού συστήματος ΚΥ δίδεται στις παραγράφους Αλφαριθμητικό σύστημα ΚΥ Το αλφαριθμητικό σύστημα ΚΥ είναι επίσης διαδεδομένο στις επιχειρήσεις. Στηρίζεται σε ένα συνδυασμό των παραπάνω συστημάτων. Είναι αρκετά εύκολο στη χρήση του. Με κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να υιοθετήσει τα πλεονεκτήματα των άλλων συστημάτων και να αποφύγει τα μειονεκτήματα τους. Παραδείγματα αλφαριθμητικών συστημάτων ΚΥ δίνονται στις παραγράφους Άλλα σύμβολα Πολλές φορές στα συστήματα ΚΥ χρησιμοποιούνται διάφορα σημεία στίξης, με σκοπό να συμπληρώσουν ή να κάνουν τους κωδικούς αριθμούς να διακρίνονται ή να προφέρονται ευκολότερα. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα εξής : Η παύλα ( - ) Η κάθετος ( / ) Το κόμμα (, ) Η τελεία (. ) PROCEEDINGS 11

12 3.9.5 Παρανοήσεις από εσφαλμένη αντίληψη συμβόλων Στα παραπάνω συστήματα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας της σύγχυσης που μπορεί να προκληθεί στο προσωπικό της επιχείρησης από την εσφαλμένη αντίληψη των εξής αριθμών ή γραμμάτων: Το 1 (ένα) με το Ι (Γιώτα) ή το J και αντίστροφα. Το 0 (μηδέν) με το Ο (όμικρον) ή το Θ (θήτα) ή το Q ή το D. To S με το 5 (πέντε). To Z με το 2 (δύο). Οι παραπάνω παρανοήσεις μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση Bar Code στην αναγνώριση των υλικών Ονοματολογία Υλικών Η απόδοση της πλέον σωστής ονομασίας στα υλικά μιας επιχείρησης αποτελεί μια από τις κρισιμότερες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η ονοματολογία των υλικών έχει άμεσο αντίκτυπο στη γενικότερη υποδομή που πρέπει να αναπτύξει η εταιρεία. Αυτό επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις της τόσο με τους πελάτες της, όσο και με τους προμηθευτές της. Κλειδί στην επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η υποβοήθησή της με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και 402, τα οποία αφορούν το λεξιλόγιο ορολογίας και τις αρχές και μεθόδους ορολογίας αντίστοιχα. Τα λάθη που γίνονται στις επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα της ΚΥ είναι πάρα πολλά, καθόσον το βάπτισμα των υλικών δεν γίνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί και να ενισχύει την λειτουργικότητα του συστήματος κωδικοποίησης των υλικών. Για παράδειγμα, σε πολλά αρχεία υλικών διαφόρων επιχειρήσεων θα συναντήσουμε την συνύπαρξη διφορούμενων εννοιών που προκαλούν σύγχυση, όπως αυτές του παρακάτω πίνακα: Λαμπτήρας πυρακτώσεως ή ηλεκτρικός λαμπτήρας Φλάντζα ή παρέμβασμα ή τσιμούχα Ροδέλα ή δακτύλιος ή παξιμάδι ή παράκυκλος Σωλήνας ελαστικός ή ελαστικός σωλήνας Βίδα ή κοχλίας Βίδα ή βίδες Πείρος ή περόνη Ασφαλιστικός δακτύλιος ή δακτύλιος ασφάλισης Κ.α. PROCEEDINGS 12

13 Η συνύπαρξη των παραπάνω ενδεικτικών εννοιών είναι φαινόμενο συνηθισμένο στο μηχανογραφικό αρχείο μιας επιχείρησης και περιορίζει κατ επέκταση τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του αρχείου αυτού. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διαδικασία απονομής ονομασίας σε ένα υλικό είναι από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν όσον αφορά την δόμηση του πεδίου της ονομασίας. Ιδιαίτερα δε η κρίσιμη λειτουργία έγκειται στην ακολουθία των προσδιοριστικών συνοδευτικών ουσιαστικών ή επιθέτων. Συχνά παρουσιάζονται προβλήματα στο δεύτερο ή τρίτο συνθετικό μιάς ονομασίας υλικού με την υπόθεση ότι είναι δυνατόν να αλλοιωθεί η πραγματική έννοια ενός υλικού. Στο συγκεκριμένο θέμα η σύγχυση που επικρατεί στις επιχειρήσεις είναι σε τέτοιο βαθμό που συνήθως αρκεί ένας έλεγχος από ένα έμπειρο μάτι για να καταλάβει την αταξία που επικρατεί. Παράγοντες όπως : Εμβαλωματικές λύσεις. Η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού. Η καθαρά εμπειρική - ευκαιριακή προσέγγιση. Οι αλλαγές του προσωπικού. Η απουσία μεθοδικής και τεκμηριωμένης αντιμετώπισης. Η άγνοια του management της επιχείρησης να ελέγξει και να καθοδηγήσει τους αρμοδίους και τους υπεύθυνους. Η έλλειψη επιχειρηματικής στρατηγικής στο θέμα της κωδικοποίησης των υλικών. Άλλοι παράγοντες αναλόγως του είδους της επιχείρησης και της δραστηριότητά της. Επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την ποιοτική συνοχή της επιχείρησης. Στην απόφαση για την διαδοχική σειρά μεταξύ των όρων που συνθέτουν την ονομασία ενός υλικού ενδείκνυται να ακολουθείτε η σειρά: ΟΝΟΜΑΣΙΑ π.χ. Φίλτρο ΙΔΙΟΤΗΤΑ π.χ. Ακουστικών συχνοτήτων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ π.χ HZ Σε περίπτωση που μια ιδιότητα δεν είναι γνωστή τότε αναφέρεται κατευθείαν το χαρακτηριστικό. ΟΝΟΜΑΣΙΑ π.χ. Φίλτρο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ π.χ HZ PROCEEDINGS 13

14 3.11 Ομαδοποίηση ονομασιών των υλικών Η ομαδοποίηση των ονομασιών των υλικών επιτρέπει στην ομάδα εργασίας, να αναγνωρίσει ακριβώς τις γενικές κατηγορίες υλικών που θα κωδικοποιήσει στη συνέχεια. Κατά κανόνα η ομαδοποίηση των ονομασιών γίνεται τηρώντας τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 561 & 402. Επίσης σχετικά με τη χρήση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού, ο ενικός αριθμός είναι εκείνος που συνιστάται να επιλέγεται πριν την έναρξη της απόδοσης κωδικών αριθμών (τουλάχιστον για το πρώτο συνθετικό μέρος μιας ονομασίας με περισσότερες από μια λέξεις) Επισκόπηση ονομασιών των υλικών Εδώ οι ονομασίες των υλικών λαμβάνουν την οριστική τους μορφή και δομή, και τα υλικά της επιχείρησης είναι έτοιμα να ενταχθούν στο μηχανογραφικό σύστημα της. Για παράδειγμα οι ονομασίες που ακολουθούν είναι δυνατόν να αλλάξουν δομή από : ΦΙΛΤΡΟ Αερίων Απόσμησης ΦΙΛΤΡΟ Αερίων Αποστείρωσης σε ΦΙΛΤΡΟ Απόσμησης Αέρος ή αερίων ΦΙΛΤΡΟ Αποστείρωσης Αέρος ή αερίων προκειμένου να αποδοθεί εννοιολογικά ορθότερα η ονομασία ενός υλικού. Επιπρόσθετες ανάγκες για τήρηση επιπλέον τεχνικών ή άλλων χαρακτηριστικών, πρέπει να καλύπτονται από τον αρχικό σχεδιασμό του συστήματος ΚΥ, ανάλογα πάντα με τη φύση και τις απαιτήσεις της εταιρείας Έκταση και ποιότητα κωδικοποίησης Στις περισσότερες περιπτώσεις κωδικοποίησης υλικών σε διάφορες επιχειρήσεις είναι αρκετή η κωδικοποίηση των υλικών τους και του διαχωρισμού ενός υλικού από ένα άλλο μόνο με το στοιχείο της περιγραφής. Η έκταση και η ποιότητα αυτού του είδους κωδικοποίησης οπωσδήποτε είναι περιορισμένη. Διπλές εγγραφές υλικών είναι δυνατόν να παρεισφρήσουν στο σύστημα. Από την άλλη μεριά είναι δυνατόν δύο διαφορετικά υλικά να ενταχθούν στον ίδιο κωδικό αριθμό. Κατά αυτό τον τρόπο η απαίτηση για διαχωρισμό και διάκριση των υλικών μεταξύ τους προβάλει επιτακτική κυρίως σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που διαχειρίζονται πολλές χιλιάδες υλικά (για παράδειγμα πάνω από ). Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο όταν ο αριθμός των διαφορετικών ειδών ξεφεύγει πάνω από τα ειδη. PROCEEDINGS 14

15 3.14 Χαρακτηριστικά Υλικών Αν απαιτείται γίνεται για κάθε μία από τις παραπάνω ονομασίες μια ανάλυση των διαφόρων χαρακτηριστικών των υλικών υπό μορφή πινάκων που περιλαμβάνουν τις φυσικές, μηχανικές, χημικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές και άλλες ιδιότητες των υλικών. Αυτό απαιτεί ισχυρή μηχανογραφική υποστήριξη προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα. Ειδικότερα αναλύονται για κάθε ονομασία λεπτομέρειες όπως οι παρακάτω (μη εξαντλητική αναφορά): Φυσικές ιδιότητες Οι φυσικές ιδιότητες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: Μέγεθος, διαστάσεις, όκγος Μορφή (πλάκες, ράβδοι, χύδην κλπ) Πυκνότητα, ιξώδες, πορώδες Κατάσταση (υγρή, στερεά, αέρια, πλάσμα) Σημεία τήξεως και βρασμού Άλλα Μηχανικές ιδιότητες Οι μηχανικές ιδιότητες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: Ικανότητα μορφοποιήσεως και μηχανικών κατεργασιών Αντοχή στην τάση, συμπίεση, σχάση, εφελκυσμό, θλίψη, στρέψη, κάμψη Ελαστικότητα και αντοχή στην καταπόνηση Σκληρότητα Άλλα Χημικές ιδιότητες Οι χημικές ιδιότητες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: Μορφή (γαλάκτωμα, αιώρημα κλπ) Σύνθεση Καθαρότητα Δυναμικά οξειδώσεως και αναγωγής PROCEEDINGS 15

16 Αναφλεξιμότητα και ιδιότητες αυτοκατασβέσεως Άλλα Ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες Οι ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: Ικανότητα μαγνητίσεως Αντίσταση, αγωγιμότητα Διηλεκτρικές σταθερές Τάση εισόδου - εξόδου Ένταση λειτουργίας Άλλα 4 Επίλογος και θέματα μελλοντικής έρευνας Τα έργα κωδικοποίησης υλικών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που εξειδικεύονται όχι μόνο ως προς την επιχειρήση και ως προς το χρόνο που διανύει αυτή στην εξεληκτική της πορεία αλλά και ως προς τη βούλησή της για πλήρη ανάπτυξη των υποδομών λειτουργίας της. Οπωσδήποτε το θέμα της προσέγγισης των έργων δεν εξαντλείται στο παρόν άρθρο αλλά διευρύνεται μελλοντικά και σε άλλα πεδία όπως: έρευνα καταγραφής προσεγγίσεων από έργα κωδικοποίησης σε επιχειρήσεις, προγγίσεις έργων μετασχηματισμού υποσυστημάτων αριθμοδότησης, έργων μετασχηματισμού υποσυστημάτων ονοματολογίας, εφαρμογή διεθνών προτύπων, τεκμηρίωση διαδικασιών κ.α. 5 Βιβλιογραφία 1. Adams G.C., Yoshpe H.B, (1965), The Economics of National Security, Supply Management, pp , Industrial College of the Armed Forces. 2. Storch R.L., (2009), Manufacturing Systems, Group Technology Section, Ειδικές Σημειώσεις Παραδόσεων Μαθήματος, Washington University. 3. ILSS (2003), Co company data file 4. Segment M, NATO (2003), Codification System Acodp1 5. UN., (1992), Numerical Index of Goods, May USA MoD H7, (1997), Basic Codification Publication. 7. ΕΛΟΤ (2003), Πρότυπο ΕΛΟΤ 402 & 561 PROCEEDINGS 16

17 8. Λαγοδήμος Α., (1996), Διοίκηση Παραγωγής, Ειδικές Σημειώσεις Παραδόσεων Μαθήματος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 9. Λάιος Λ., (2000), Διαχείριση Υλικών & Βιομηχανικές Προμήθειες, Σημειώσεις Παραδόσεων Μαθήματος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 10. Λισαβώνα. (1985), Τεύχος πρακτικών 9 ου διεθνούς συνεδρίου Κωδικοποίησης. 11. Παπασωτηρίου Δ., (1997α), Το Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Υλικών Κοινή Γλώσσα Επικοινωνίας, Plant management, 143, pp Παπασωτηρίου Δ. (1997β), Η Κωδικοποίηση Υλικών ως εργαλείο των Logistics, Σεμινάριο S.O.L.E. 13. Παπασωτηρίου Δ. (1997γ), Το διεθνές σύστημα κωδικοποίησης υλικών ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών. 14. Παπασωτηρίου Δ., (1999), Κωδικοποίηση Υλικών μια σύγχρονη μεθοδική προσέγγιση, Management Plant. 15. Παπασωτηρίου Δ., (2000), Η διαχείριση διαμόρφωσης (CONFIGURATION MANAGEMENT) του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τα συστήματα κωδικοποίησης στην Ελληνική Βιομηχανία, Διπλωματική Εργασία. 16. Σούγιαννης Α., Παπασωτηρίου Δ., (2001), Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας για την κωδικοποίηση υλικών στις ελληνικές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, Επιστημονική Επετηρίδα, Τόμος Β, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001 (τιμητικός τόμος Αν. Καθηγητή Κοδοσάκη Δημήτρη) σελ PROCEEDINGS 17

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ NATO (NCS)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ NATO (NCS) www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ NATO (NCS) Η Γέφυρα για την Διαλειτουργικότητα ΤΜΗΜΑ Τι είναι Κωδικοποίηση Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία, η οποία εξετάζει ένα υλικό, το συγκρίνει με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο. Παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού

Κεφάλαιο 6 ο. Παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού Κεφάλαιο 6 ο Παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού 06_MHXANORGANOSH.indd 139 3/12/2010 3:01:43 μμ 140 Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων 1 Μορφές Κωδικών Η μορφή των κωδικών των Ειδών - Πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ (NCS) ΚΑΤΑNATO. ΗΓέφυρα. για την ιαλειτουργικότητα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ (NCS) ΚΑΤΑNATO. ΗΓέφυρα. για την ιαλειτουργικότητα www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ ΚΑΤΑNATO (NCS) ΗΓέφυρα για την ιαλειτουργικότητα Τι είναι Κωδικοποίηση Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία, η οποία εξετάζει ένα υλικό, το συγκρίνει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ- Αποθέματα Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστες Πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας. Δεδομένων. Πώς προσεγγίζουμε την Ποιότητα των Δδ Δεδομένων

Βέλτιστες Πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας. Δεδομένων. Πώς προσεγγίζουμε την Ποιότητα των Δδ Δεδομένων Διοίκηση Ποιότητας Επιχειρηματικών Δεδομένων Enterprise Data Quality Management (EDQM) Περιεχόμενα Ο επιχειρησιακός αντίκτυπος της Ποιότητας των Δεδομένων Βέλτιστες Πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΛΕΞΗ: Παγκόσμια κανάλια διανομής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527 «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού υποδομών εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσίες μετεγκατάστασης εταιρικών εφαρμογών» Με το παρόν Συμπλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ. 7334 ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Τηλέφωνο: 2310966968 e-mail: epahatouridou@eyath.gr Προς Κάθε ενδιαφερόµενο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι ΑΘΗΝΑ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 120, Τ.Κ. 117 41, Τ: 211 5007000, F: 211 5007070 ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 176 71, Τ: 210 9230460, 216 8093098 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 3. ΑΝΆΠΤΥΞΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 3. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 3. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη)

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Δείτε αυτό http://access.uoa.gr/nemeth/nemethlyceummath.htm και αυτό http://www.gh-mathspeak.com/examples/nemethbook/ Βασικοί χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ KEΦ. 4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 1 ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΦΙΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος 1.1 Η έννοια πρόβλημα Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 1.2 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Χαρακτηριστικά κώδικα G (ISO) -2/4-

Εργαλειομηχανές CNC. Χαρακτηριστικά κώδικα G (ISO) -2/4- Χαρακτηριστικά κώδικα G (ISO) -1/4- Ορισμός Είναι η γλώσσα προγραμματισμού των ΕΜ CNC Συντάσσεται όπως οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού των υπολογιστών και μπορεί να φέρει λογικές πράξεις και επαναλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ιασφάλιση Ποιότητας

Κρατική ιασφάλιση Ποιότητας Κρατική ιασφάλιση Ποιότητας ρ. Ψαρρός Απόστολος ΜΥ (Γ ) /ΥΠΕΘΑ/Γ ΑΕΕ/ ΑΩ Π/ΤΠ ΠΕΚ ρ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Περιεχόμενα Στόχος Παρουσίασης Κανονιστικό-Νομοθετικό Πλαίσιο Κ Π - Φορείς Κ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική

Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική ANSI-SPARC, Επίπεδα Αρχιτεκτονικής (Εξωτερικό, Εννοιολογικό, Εσωτερικό), Παραδοσιακή Προσέγγιση (Μειονεκτήματα, Παράδειγμα), Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα