Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2"

Transcript

1 Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2 1 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα 2 Τμήμα Βιομηχανικής Οργάνωσης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα 2 Περίληψη Τα έργα κωδικοποίησης ειδών στην βιομηχανία είναι σπάνια καθόσον δεν υπάρχει βαθιά μελέτη και τεχνογνωσία επί του θέματος στην Ελληνική αγορά. Το αντικείμενο της κωδικοποίησης δεν διδάσκεται σε όλη την έκταση και τις πτυχές που απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα. Ειδικότερα η βαριά βιομηχανία έχει περισσότερο από κάθε άλλη οργανωτική δομή μια εσωτερική ανάγκη να καταγράψει τις χιλιάδες των ειδών που έχει καταχωρημένα στο αρχείο της και να το οργανώσει κατά τρόπο αποτελεσματικό και λειτουργικό. Το παρόν άρθρο μέσα από τις καταγεγραμμένες εμπειρίες έργων κωδικοποίησης επιχειρεί να μεταδώσει μια προσέγγιση από σχετικά έργα. Λέξεις Κλειδιά: κωδικοποίηση, ταξινόμηση, κωδικοποίηση ειδών, κωδικοποίηση υλικών, κωδικοποίηση προϊόντων, βιομηχανική τεκμηρίωση 1. Εισαγωγή Η κωδικοποίηση υλικών σε μιά επιχείρηση αποτελεί μια αναπόφεκτη διαδικασία που η εφαρμογή της είτε υπαγορεύεται από το νόμο είτε υπαγορεύεται από τις λειτουργικές καθημερινές ανάγκες της. Σε άλλες περιπτώσεις υπαγορεύεται από την καθ αυτό λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών, εμπορολογιστικών, εφορμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) ή άλλου είδους εφαρμογές (πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης / λειτουργίας αποθηκών - warehouse management systems - WMS). Η παρακάτω αναφορά σχετίζεται σε μιά εμπειρική προσέγγιση θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε έργα κωδικοποίησης υλικών σε επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι στο ξεκίνημα μιας επιχειρήσης είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί η μελλοντική της πορεία η οποία επηρεάζει άμεσα το πλήθος των προς κωδικοποίηση ειδών. PROCEEDINGS 1

2 2. Βιβλιογραφική επισκόπιση Οι Adams και Yoshpe (1965) αναφέρουν ότι στο Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. είχαν καταγραφεί εικοσιένα (21) διαφορετικά συστήματα αρίθμησης υλικών και οκτώ (8) διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης υλικών αποκλείοντας την οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών σε θέματα εφοδιασμού. Ένα τυποποιημένο ρουλεμάν (ένσφαιρος τριβέας) είχε καταχωρηθεί και αναγνωρισθεί με 273 διαφορετικούς αριθμούς από τις υπηρεσίες του στρατού και του ναυτικού των Η.Π.Α.! Ο πρόεδρος Ρούσβελτ αναγνώρισε αμέσως την πολυτυπία των διαφορετικών συστημάτων κωδικοποίησης και αναγνώρισης των υλικών και τους κινδύνους που ελογχεύαν για την εθνική οικονομία των Η.Π.Α 19 (Λισαβώνα, 1985). Στη βιομηχανία ο Λάιος (2000) αναφέρεται στην αναγκαιότητα των συστημάτων αναγνώρισης και ακολούθως στο διαχωρισμό τους σε αυτά που εφαρμόζουν την αυθαίρετη προσέγγιση, την συμβολική προσέγγιση και τη χρήση της αρίθμησης του τμήματος μελετών. Ο Λαγοδήμος (1996) αναφέρει για τον Vouso από την πρώην Τσεχοσλοβακία ότι ανέπτυξε ένα σύστημα με τέσσερα ψηφία, τρία από τα οποία διευθετούνται ιεραρχικά για να δώσουν το σχήμα του υλικού περιλαμβάνοντας το μέγεθός του και συγκεκριμένες αναλογίες του. Το τέταρτο ψηφίο προσδιορίζει το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται. Ο Storch (2009) αναφέρει για το σύστημα Vuste ότι είχε έναν τετραψήφιο κωδικό αριθμό. Τα πρώτα δύο ψηφία έδειχναν το σχήμα του υλικού και ακολουθούνταν από δύο ακόμη ψηφία που κωδικοποιούσαν τη θέση οπών, ραβδώσεων ή/και άλλων χαρακτηριστικών επί του υλικού. Ο Παπασωτηρίου (1997α, 1997β, 1997γ, 1999, 2000) συνδέει τα συστήματα ταξινόμησης με τα συστήματα κωδικοποίησης, προσεγγίζει την κωδικοποίηση βάση τεχνικών χαρακτηριστικών, αποδεικνύει ότι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και οι ΔΕΚΟ μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από ένα κοινό σύστημα παρουσιάζει μια μεθοδολογία ολοκληρωμένης προσέγγισης του θέματος, αναλύει διεθνή και εταιρικά συστήματα, εκθέτει μαζί με τον Σούγιαννη Α. (2001) τα πορίσματα σχετικής έρευνας που αποδεικνύουν την κατάσταση στις ελληνικές επιχειρήσεις στην αρμοδιότητα του ΕΒΕΠ κάνοντας διάκριση των εννοιών της εσωτερικής και της εξωτερικής κωδικοποίησης. Στα διεθνή συστήματα ταξινόμησης (κωδικοποίηση σε πρώτο βαθμό) υπάρχουν επικρατέστερα αυτά των Ηνωμένων Εθνών (UN, 1992) και του ΝΑΤΟ (2003). Στο θέμα των ονομασιών περιγραφών των ειδών ο ΕΛΟΤ (2003) έχει εκδόσει σχετικό πρότυπο που αναλύει το σκεπτικό για το πως πρέπει να αποδίδονται περιγραφές στα είδη. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε τις προσεγγίσεις όπως παρουσιάστηκαν από τον Λαγοδήμο (1996) για τον Opitz που φθάνει σε επίπεδο κατεργασιών και τον Brich PROCEEDINGS 2

3 [ομοίως] που προσεγγίσζει το θέμα της κωδικοποίησης ως μια ολοκληρωμένη λειτουργία στην επιχείση όπου πέρα από τα είδη προσεγγίζει και την οργανωτική δομή της επιχειρήσης. Το πλεόν ενδεδειγμένο όμως πληροφοριακό υλικό βρίσκεται καταχωρημένο στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ (1989) όπου οι επιχειρήσεις έχουν παραδώσει την τεκμηρίωση των συστημάτων κωδικοποίησης σε κάθε μεταξύ τους συνεργασία. 3. Έργα κωδικοποίησης υλικών (ΚΥ) Οι ιδιαιτερότητες των έργων κωδικοποίησης εστιάζουν κυρίως στην ολοκλήρωμένη προσέγγιση έχοντας συμπεριλάβει μεταξύ των άλλων εκτιμήσεις που αφορούν τους παρακάτω παράγοντες (ILSS, 2003): 1. Αναγνώριση και καταγραφή του φυσικού προβλήματος 2. Διαχωρισμός εσωτερικής και εξωτερικής Κωδικοποίησης Υλικών 3. Διερεύνηση εξωτερικών αναγκών 4. Διερεύνηση εσωτερικών αναγκών 5. Έκταση (εύρος κωδικοποίησης) 6. Ορισμός των προς κωδικοποίηση υλικών / προϊόντων 7. Αγορές και ρυθμοί αύξησης αυτών 8. Ορισμός του Character set 9. Αρχές και κανόνες χρήσης του Character set 10.Ονοματολογία υλικών / προϊόντων 11.Ομαδοποίηση ονομασιών 12.Επισκόπηση ονομασιών 13.Έκταση ποιότητα κωδικοποίησης 14.Χαρακτηριστικά υλικών / προϊόντων 3.1 Αναγνώριση και καταγραφή του φυσικού προβλήματος Μια ολοκληρωμένη και σωστή προσέγγιση του προβλήματος της ΚΥ σε μια επιχείρηση προϋποθέτει την αναγνώριση και την καταγραφή του προβλήματος, καθώς επίσης και τη διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για πιθανά μελλοντικά προβλήματα που θα πρέπει να προβλεφθούν και να λυθούν πριν εκδηλωθούν. Η ομάδα εργασίας που θα αναλάβει την ΚΥ μιας επιχείρησης θα πρέπει: PROCEEDINGS 3

4 Να συλλάβει τις μελλοντικές τάσεις που θα έχουν επιπτώσεις στην επιχείρηση και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Να έχει σαφή αντίληψη του μέτρου της απόδοσης που θα ικανοποιεί η προτεινόμενη λύση. Να έχει επίσης σαφή ιδέα του τι προσδοκά η επιχείρηση από την οργάνωση ή τη βελτίωση ενός συστήματος ΚΥ. 3.2 Η εσωτερική και η εξωτερική Κωδικοποίηση Υλικών Από τις βασικές προϋποθέσεις έναρξης μίας διαδικασίας κωδικοποίησης υλικών σε μία επιχείρηση θα πρέπει να είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός της διαδικασίας για το αν η κωδικοποίηση θα κατευθυνθεί εσωτερικά στην επιχείρηση ή θα προσανατολιστεί στην επικοινωνία της με τον εξωτερικό περιβάλλον της Η εσωτερική Κωδικοποίηση Υλικών Η εσωτερική ΚΥ αφορά μεθόδους, στάδια και διαδικασίες κωδικοποίησης στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ξεκινά από την κωδικοποίηση της εισαγόμενης πρώτης ύλης. Στη συνέχεια, στα διάφορα και διαδοχικά στάδια κατεργασίας της πρώτης ύλης είναι δυνατό να προκύψουν πολλά ενδιάμεσα ημιέτοιμα προϊόντα μέχρι το τελικό προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξελικτική πορεία : πρώτες ύλες => ημιέτοιμα προϊόντα => τελικά προϊόντα με ένα σύστημα κωδικοποίησης υλικών κατάλληλα σχεδιασμένο που να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες της. Σε μη παραγωγικές επιχειρήσεις (καθαρά εμπορικές) το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται διότι δεν υπάρχουν οι ενδιάμεσες φάσεις παραγωγής. Ανακύπτει όμως και εδώ πρόβλημα εάν η επιχείρηση θα διατηρήσει ως κωδικούς αναγνώρισης κατά τις επαφές της με τους πελάτες της, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών/ προϊόντων που παίρνει από τους προμηθευτές της ή θα εισάγει ένα δικό της σύστημα κωδικοποίησης Η εξωτερική Κωδικοποίηση Υλικών Η εξωτερική ΚΥ αφορά τους κωδικούς αριθμούς που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη της επιχείρησης ή γενικότερα με την αγορά της επιχείρησης. Όπως γίνεται αντιληπτό οι κωδικοί αριθμοί των υλικών που συμμετέχουν στην ολοκλήρωση ενός τελικού προϊόντος στα προηγούμενα στάδια παραγωγής, σπάνια ενδιαφέρουν τον πελάτη της επιχείρησης. Η κωδικοποίηση αυτή αφορά και παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις. PROCEEDINGS 4

5 3.3 Διερεύνηση εξωτερικών αναγκών Σε αυτή τη περίπτωση ερευνώνται οι εξωτερικές ανάγκες που ενδεχομένως να υπαγορεύσουν την κωδικοποίηση υλικών στην επιχείρηση. Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις από τις οποίες θα προέλθει η ανάγκη για τη τροποποίηση ή το σχεδιασμό του συστήματος ΚΥ. Αυτές εστιάζονται στα συστήματα ΚΥ των προμηθευτών μας, των πελατών μας και γενικά στην όλη εφοδιαστική αλυσίδα Τα συστήματα των προμηθευτών της επιχείρησης Εδώ είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα συστήματα ΚΥ των κυριοτέρων προμηθευτών της επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τον ορθό υπολογισμό του πεδίου με το οποίο ο κωδικός αριθμός του υλικού της εταιρείας θα συσχετίζεται με τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό του υλικού του προμηθευτή της. Σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε παραγωγική δραστηριότητα συσχετίζεται ο κωδικός αριθμός του τελικού ή του ημιέτοιμου προϊόντος που παράγεται, με όλους τους επιμέρους κωδικούς αριθμούς των υλικών που προμηθεύεται η επιχείρηση και που απαιτούνται για την κατασκευή αυτού του προϊόντος Τα συστήματα των πελατών της επιχείρησης Για παρόμοιους λόγους θα πρέπει να ερευνηθεί αν μια αλλαγή στο σύστημα ΚΥ της επιχείρησης επηρεάζει και πόσο τους πελάτες της. Πρέπει να αναρωτηθούμε για πιθανά προβλήματα που μπορεί να επιφέρει σε αυτούς ή όχι οποιαδήποτε απόφαση ανασχεδιασμού του συστήματος ΚΥ. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξεταστεί η κρισιμότητα των προβλημάτων και των αποφάσεων που θα ληφθούν για την επίλυσή τους με σκοπό να προβλεφθούν οι επιπτώσεις στην επιχείρηση και στους πελάτες της Τα συστήματα της όλης εφοδιαστικής αλυσίδας Υπάρχουν περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των αποφάσεων των αρμοδίων στελεχών της επιχείρησης που αφορούν την τροποποίηση ενός συστήματος ΚΥ δεν είναι άμεσα ορατά σε αυτήν ή στους πελάτες της. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει με την εμφάνιση προβλημάτων στους πελάτες των πελατών της επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να προηγείται μια αρχική προενημέρωση ή διερεύνηση των συστημάτων ΚΥ σε όλο το κανάλι διανομής με σκοπό να γίνει πλήρως κατανοητό και να εκτιμηθεί ορθά που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και που δεν υπάρχει. Ενδεικτικά στην σύναψη συμβάσεων με κρατικές PROCEEDINGS 5

6 υπηρεσίες μία ενδεχόμενη αλλαγή μπορεί να συνοδεύεται από απαίτηση τροποποίησης της σύμβασης με τις όποιες καθυστερήσεις συνεπάγεται αυτή η ενέργεια Άλλοι λόγοι Εδώ αναφέρονται θέματα που έχουν να κάνουν με τη τροποποίηση των εντύπων (ή προγραμμάτων Η/Υ) εξωτερικής επικοινωνίας ή άλλα θέματα που επιβάλλονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (συμβάσεις, υποχρεώσεις εξωτερικής σήμανσης, απαιτήσεις σύμφωνες με το νόμο κλπ). 3.4 Διερεύνηση εσωτερικών αναγκών Εδώ διερευνούνται και καταγράφονται οι εσωτερικές ανάγκες κωδικοποίησης της εταιρείας. Γίνεται διεξοδική ανάλυση για το ποια τμήματα της επιχείρησης: Επηρεάζονται ή όχι από την κωδικοποίηση των υλικών (Π.χ. υπάρχει συμφωνία μεταξύ του λογιστηρίου, της αποθήκης, της παραγωγής κλπ). Υπάρχει ανάγκη ή όχι να απεικονισθούν στο σύστημα κωδικοποίησης υλικών. Επίσης εξετάζεται το αν υπάρχει ανάγκη ή όχι για κάποιο υλικό να απεικονισθούν άλλα δεδομένα του όπως: Το εργοστάσιο παραγωγής Το σημείο παραγωγής Η μηχανή παραγωγής Ο προμηθευτής Η παρτίδα Οι επιτρεπτές ανοχές Οι δείκτες φθοράς Ο αριθμός σχεδίου ή του φασεολογίου Το μέγεθος του σχεδίου Η ιδιοκατασκευή ή η αγορά Η προέλευση Άλλα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες του υλικού Εκτός από τα παραπάνω μελετώνται και οι επιπτώσεις, οι οποίες θα επέλθουν εξαιτίας της μεταβολής ορισμένων πεδίων ή στηλών στα έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας (αντίστοιχα στα προγράμματα Η/Υ εσωτερικής επικοινωνίας). PROCEEDINGS 6

7 3.5 Έκταση (εύρος κωδικοποίησης) Ένα από τα ποιο σημαντικά χαρακτηριστικά που αρχικά πρέπει να διερευνηθούν είναι να ορισθεί από την αρχή, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης το εύρος τις κωδικοποίησης των υλικών. Με άλλα λόγια είναι ουσιαστικό για την ομαλή πορεία της επιχείρησης σε αυτό το θέμα καθώς και για την υποδομή της γενικότερα, να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις: 1. Αρκεί και μόνο η κωδικοποίηση των υλικών με μόνο διαχωριστικό χαρακτηριστικό για την αναγνώρισή τους την ονομασία τους; 2. Είναι αναγκαίο η κωδικοποίηση των υλικών να περιλαμβάνει ορισμένα (ελάχιστα) ή όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, προκειμένου τα υλικά να μπορούν να αναγνωρίζονται μέσω αυτών; 3. Υπάρχει η απαραίτητη υποδομή στην επιχείρηση (υλικά μέσα και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό) ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια τέτοια προσπάθεια. 3.6 Ορισμός του τι υλικά έχω να Κωδικοποιήσω Μετά από προσεκτική έρευνα καταγράφονται οι κατηγορίες των υλικών, ανάλογα με την επιχείρηση, οι οποίες θα ενταχθούν στο σύστημα κωδικοποίησης υλικών που σχεδιάζεται. Ειδικότερα καταγράφονται οι κατηγορίες: Για παραγωγική επιχείρηση Πρώτες ύλες Βοηθητικές ύλες Καύσιμες ύλες Λιπαντικά Ημιέτοιμα προϊόντα Τελικά προϊόντα Υλικά συσκευασίας Ανταλλακτικά Αναλώσιμα υλικά εξοπλισμού (παγίων) Τυποποιημένα υλικά κοινής ή πολλαπλής χρήσης Ιδιοκατασκευή ή αγορά υλικού. Άχρηστα υλικά PROCEEDINGS 7

8 Ελαττωματικά - ακατάλληλα Επιστρεφόμενα Άλλες περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες ή που απαιτούν πιο σύνθετους συνδυασμούς ανάλογα με την επιχείρηση Για καθαρά εμπορική επιχείρηση Τελικά - κύρια προϊόντα Υλικά συσκευασίας Ανταλλακτικά Καύσιμες ύλες Λιπαντικά Αναλώσιμα Άχρηστα υλικά Ελαττωματικά - ακατάλληλα Επιστρεφόμενα Άλλες περιπτώσεις 3.7 Οι αγορές της εταιρείας και οι ρυθμοί αύξησης των υλικών Η μέτρηση του ρυθμού αύξησης των υλικών (ή των επιμέρους κατηγοριών των υλικών) δίνει μια γενική εικόνα για το πλήθος των ψηφίων που είναι απαραίτητα στο σχεδιασμό του κωδικού αριθμού. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με τους στόχους και το όραμα της εταιρείας. Αν αναπτύσσει την αγορά της με μεγάλους ρυθμούς, τι βλέψεις έχει για οριζόντια ή κάθετη επέκταση (ολοκλήρωση), αν καλύπτει την τοπική ή όλη την εγχώρια αγορά ή έχει βλέψεις για εξαγωγές ή ακόμα και για διεθνοποίηση είναι ερωτήματα που πρέπει να συνεξεταστούν και να απαντηθούν κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος ΚΥ. Επίσης είναι δυνατόν την επιχείρηση να την ενδιαφέρει η ανάληψη προγραμμάτων / συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οπότε το σύστημα ΚΥ της επιχείρησης θα ενταχθεί κατόπιν συμβατικών υποχρεώσεων κάτω από το Διεθνές Σύστημα ΚΥ του ΝΑΤΟ. PROCEEDINGS 8

9 3.8 Ορισμός του Character set Πριν από την όποια προσπάθεια κωδικοποίησης πρέπει να αποσαφηνιστεί και να οριστεί το Character set που θα χρησιμοποιηθεί στη κωδικοποίηση των υλικών της επιχείρησης. Στην παρακάτω Check List δίνονται μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν: Ποιο σύστημα εξυπηρετεί σήμερα και θα εξυπηρετεί στο μέλλον την επιχείρησή μας; Υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης λατινικών χαρακτήρων ή άλλων συμβόλων; Υπάρχει συμβατότητα με τα Character set των προμηθευτών μας; Είναι συμβατό το Character set που θα χρησιμοποιήσουμε με αυτά των πελατών μας; Ειδικότερα θα πρέπει να εξεταστεί η σύναψη εμπορικών σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτοί χρησιμοποιούν επιπρόσθετα γράμματα στο αλφάβητό τους που δεν συμβαδίζουν με το γνωστό ελληνολατινικό αλφάβητο και συνεπώς έχει σπουδαία σημασία η ορθή επιλογή του Character set στην Κωδικοποίηση των Υλικών μιας επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί τυποποιημένο λογισμικό και δεν έχει ιδιαίτερο Μηχανογραφικό Τμήμα, τότε ακολουθεί κατά κανόνα τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχουν ενσωματωθεί στο τυποποιημένο λογισμικό. Συνεπώς επειδή η πληροφορική είναι άρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της επιχειρήσης ο καθορισμός του Character set αποκτά ιδιαίτερη σημασία.αντικατοπτρίζει σχέση πεδίου ορισμού και πεδίου τιμών στο υποσύστημα αριθμοδότησης των κωδικών των υλικών. Έτσι λοιπόν για τον καθορισμό του λαμβάνονται υπόψην τα εξής: Ποιοί από τους αλφαβητικούς χαρακτήρες θα συμπεριληφθούν σε αυτό. Γλώσσα αλφάβητο αναφοράς χαρακτήρων. Ποιοί από τους αριθμητικούς χαρακτήρες θα συμπεριληφθούν. Ποιοί απο τους χαρακτήρες στήξης και τους άλλους χαρακτήρες θα συμπεριληφθούν. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχεται η σκοπιμότητα συνύπαρξης των ανωτέρω σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. 3.9 Αρχές και κανόνες χρήσης του Character set Υπάρχουν τα παρακάτω συστήματα: Αλφαβητικό σύστημα ΚΥ Τα αλφαβητικά συστήματα τα διαχωρίζουμε σε Λεκτικά και Φθογγογραφικά. PROCEEDINGS 9

10 Λεκτικό Το λεκτικό αλφαβητικό σύστημα ΚΥ στηρίζεται στη διάκριση των υλικών με βάση την ταξινόμηση του λεκτικού μέρους της ονομασίας τους. Αυτό μπορεί να γίνει με πλήρη ή συντομογραφική περιγραφή του υλικού που θέλουμε να κωδικοποιήσουμε. Στη συνέχεια αποδίδεται σε κάθε υλικό ένας σειριακά απονεμειμένος αριθμός ανάλογα με τη χρονική σειρά εισόδου του υλικού στο σύστημα ΚΥ Φθογγογραφικό Το φθογγογραφικό σύστημα ΚΥ στηρίζεται σε διαδοχικές ομαδοποιήσεις των υλικών έχοντας ως βάση τα γράμματα του αλφαβήτου (Ελληνικού ή / και Λατινικού). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν αρχικό διαχωρισμό των υλικών σε βασικές κατηγορίες. Κάθε βασική κατηγορία αντιπροσωπεύεται από γράμματα του αλφαβήτου (είτε ένα, είτε περισσότερα) που περιέχονται στην ονομασία των υλικών που θέλουμε να κωδικοποιήσουμε. Στη συνέχεια η κάθε κατηγορία χωρίζεται σε 24 επιμέρους ομάδες υλικών (όσα και τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου), οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται πάλι σε 24 υποομάδες υλικών. Π.χ. ΤΛ Τηλεόραση ΤΛ.Α Τηλεόραση Φορητή ΤΛ.ΑΑ Τηλεόραση Φορητή 14 ΤΛ.B Τηλεόραση Μη Φορητή ΤΛ.ΒΑ Τηλεόραση 21 3/4 ΤΛ.ΒΒ Τηλεόραση 21 9/16 ΤΛ.ΑΑ001 Τηλεόραση Φορητή 14 SONY 3/4 ΧΧΧΧΧ (Συγκεκριμένος Τύπος) ΤΛ.AA002 Τηλεόραση Φορητή 14 PHILIPS 3/4 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.AB001 Τηλεόραση Φορητή 18 SONY 9/16 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BA001 Τηλεόραση 21 PHILIPS 3/4 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BA002 Τηλεόραση 21 SIEMENS 3/4 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BA003 Τηλεόραση 21 SONY 3/4 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BB001 Τηλεόραση 21 PHILIPS 9/16 ΧΧΧΧΧ ΤΛ.BB002 Τηλεόραση 21 SONY 9/16 ΧΧΧΧΧ ΨΓ. Ψυγείο ΨΓ.Ε Ψυγείο Εντοιχισμένο ΚΦ. Καφετιέρα PROCEEDINGS 10

11 ΠΛ. ΠΛ.Π ΠΛ.ΠΕ ΠΛ.Ρ ΦΜ. ΚΖ. Κλπ. Πλυντήριο Πλυντήριο Πιάτων Πλυντήριο Πιάτων Εντοιχισμένο Πλυντήριο Ρούχων Φούρνος Μικροκυμάτων Κουζίνα Αριθμητικό σύστημα ΚΥ Το αριθμητικό σύστημα ΚΥ είναι το πλέον διαδεδομένο σήμερα στις επιχειρήσεις. Στηρίζεται σε διαδοχική κατάτμηση του πλήθους των ψηφίων του κωδικού αριθμού με τέτοιο τρόπο που να παρουσιάζονται πάνω σε αυτόν οι επιμέρους αναγκαίες πληροφορίες. Το πλήθος των ψηφίων κυμαίνεται ανάλογα με την αρχική σχεδίαση και δομή του κωδικού αριθμού. Το αριθμητικό σύστημα ΚΥ είναι πολύ προσιτό και εύκολο στη χρήση του όταν πρόκειται στοιχεία του συστήματος αυτού να υποστούν επεξεργασία από Η/Υ. Παράδειγμα αριθμητικού συστήματος ΚΥ δίδεται στις παραγράφους Αλφαριθμητικό σύστημα ΚΥ Το αλφαριθμητικό σύστημα ΚΥ είναι επίσης διαδεδομένο στις επιχειρήσεις. Στηρίζεται σε ένα συνδυασμό των παραπάνω συστημάτων. Είναι αρκετά εύκολο στη χρήση του. Με κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να υιοθετήσει τα πλεονεκτήματα των άλλων συστημάτων και να αποφύγει τα μειονεκτήματα τους. Παραδείγματα αλφαριθμητικών συστημάτων ΚΥ δίνονται στις παραγράφους Άλλα σύμβολα Πολλές φορές στα συστήματα ΚΥ χρησιμοποιούνται διάφορα σημεία στίξης, με σκοπό να συμπληρώσουν ή να κάνουν τους κωδικούς αριθμούς να διακρίνονται ή να προφέρονται ευκολότερα. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα εξής : Η παύλα ( - ) Η κάθετος ( / ) Το κόμμα (, ) Η τελεία (. ) PROCEEDINGS 11

12 3.9.5 Παρανοήσεις από εσφαλμένη αντίληψη συμβόλων Στα παραπάνω συστήματα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας της σύγχυσης που μπορεί να προκληθεί στο προσωπικό της επιχείρησης από την εσφαλμένη αντίληψη των εξής αριθμών ή γραμμάτων: Το 1 (ένα) με το Ι (Γιώτα) ή το J και αντίστροφα. Το 0 (μηδέν) με το Ο (όμικρον) ή το Θ (θήτα) ή το Q ή το D. To S με το 5 (πέντε). To Z με το 2 (δύο). Οι παραπάνω παρανοήσεις μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση Bar Code στην αναγνώριση των υλικών Ονοματολογία Υλικών Η απόδοση της πλέον σωστής ονομασίας στα υλικά μιας επιχείρησης αποτελεί μια από τις κρισιμότερες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η ονοματολογία των υλικών έχει άμεσο αντίκτυπο στη γενικότερη υποδομή που πρέπει να αναπτύξει η εταιρεία. Αυτό επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις της τόσο με τους πελάτες της, όσο και με τους προμηθευτές της. Κλειδί στην επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η υποβοήθησή της με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και 402, τα οποία αφορούν το λεξιλόγιο ορολογίας και τις αρχές και μεθόδους ορολογίας αντίστοιχα. Τα λάθη που γίνονται στις επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα της ΚΥ είναι πάρα πολλά, καθόσον το βάπτισμα των υλικών δεν γίνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί και να ενισχύει την λειτουργικότητα του συστήματος κωδικοποίησης των υλικών. Για παράδειγμα, σε πολλά αρχεία υλικών διαφόρων επιχειρήσεων θα συναντήσουμε την συνύπαρξη διφορούμενων εννοιών που προκαλούν σύγχυση, όπως αυτές του παρακάτω πίνακα: Λαμπτήρας πυρακτώσεως ή ηλεκτρικός λαμπτήρας Φλάντζα ή παρέμβασμα ή τσιμούχα Ροδέλα ή δακτύλιος ή παξιμάδι ή παράκυκλος Σωλήνας ελαστικός ή ελαστικός σωλήνας Βίδα ή κοχλίας Βίδα ή βίδες Πείρος ή περόνη Ασφαλιστικός δακτύλιος ή δακτύλιος ασφάλισης Κ.α. PROCEEDINGS 12

13 Η συνύπαρξη των παραπάνω ενδεικτικών εννοιών είναι φαινόμενο συνηθισμένο στο μηχανογραφικό αρχείο μιας επιχείρησης και περιορίζει κατ επέκταση τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του αρχείου αυτού. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διαδικασία απονομής ονομασίας σε ένα υλικό είναι από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν όσον αφορά την δόμηση του πεδίου της ονομασίας. Ιδιαίτερα δε η κρίσιμη λειτουργία έγκειται στην ακολουθία των προσδιοριστικών συνοδευτικών ουσιαστικών ή επιθέτων. Συχνά παρουσιάζονται προβλήματα στο δεύτερο ή τρίτο συνθετικό μιάς ονομασίας υλικού με την υπόθεση ότι είναι δυνατόν να αλλοιωθεί η πραγματική έννοια ενός υλικού. Στο συγκεκριμένο θέμα η σύγχυση που επικρατεί στις επιχειρήσεις είναι σε τέτοιο βαθμό που συνήθως αρκεί ένας έλεγχος από ένα έμπειρο μάτι για να καταλάβει την αταξία που επικρατεί. Παράγοντες όπως : Εμβαλωματικές λύσεις. Η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού. Η καθαρά εμπειρική - ευκαιριακή προσέγγιση. Οι αλλαγές του προσωπικού. Η απουσία μεθοδικής και τεκμηριωμένης αντιμετώπισης. Η άγνοια του management της επιχείρησης να ελέγξει και να καθοδηγήσει τους αρμοδίους και τους υπεύθυνους. Η έλλειψη επιχειρηματικής στρατηγικής στο θέμα της κωδικοποίησης των υλικών. Άλλοι παράγοντες αναλόγως του είδους της επιχείρησης και της δραστηριότητά της. Επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την ποιοτική συνοχή της επιχείρησης. Στην απόφαση για την διαδοχική σειρά μεταξύ των όρων που συνθέτουν την ονομασία ενός υλικού ενδείκνυται να ακολουθείτε η σειρά: ΟΝΟΜΑΣΙΑ π.χ. Φίλτρο ΙΔΙΟΤΗΤΑ π.χ. Ακουστικών συχνοτήτων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ π.χ HZ Σε περίπτωση που μια ιδιότητα δεν είναι γνωστή τότε αναφέρεται κατευθείαν το χαρακτηριστικό. ΟΝΟΜΑΣΙΑ π.χ. Φίλτρο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ π.χ HZ PROCEEDINGS 13

14 3.11 Ομαδοποίηση ονομασιών των υλικών Η ομαδοποίηση των ονομασιών των υλικών επιτρέπει στην ομάδα εργασίας, να αναγνωρίσει ακριβώς τις γενικές κατηγορίες υλικών που θα κωδικοποιήσει στη συνέχεια. Κατά κανόνα η ομαδοποίηση των ονομασιών γίνεται τηρώντας τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 561 & 402. Επίσης σχετικά με τη χρήση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού, ο ενικός αριθμός είναι εκείνος που συνιστάται να επιλέγεται πριν την έναρξη της απόδοσης κωδικών αριθμών (τουλάχιστον για το πρώτο συνθετικό μέρος μιας ονομασίας με περισσότερες από μια λέξεις) Επισκόπηση ονομασιών των υλικών Εδώ οι ονομασίες των υλικών λαμβάνουν την οριστική τους μορφή και δομή, και τα υλικά της επιχείρησης είναι έτοιμα να ενταχθούν στο μηχανογραφικό σύστημα της. Για παράδειγμα οι ονομασίες που ακολουθούν είναι δυνατόν να αλλάξουν δομή από : ΦΙΛΤΡΟ Αερίων Απόσμησης ΦΙΛΤΡΟ Αερίων Αποστείρωσης σε ΦΙΛΤΡΟ Απόσμησης Αέρος ή αερίων ΦΙΛΤΡΟ Αποστείρωσης Αέρος ή αερίων προκειμένου να αποδοθεί εννοιολογικά ορθότερα η ονομασία ενός υλικού. Επιπρόσθετες ανάγκες για τήρηση επιπλέον τεχνικών ή άλλων χαρακτηριστικών, πρέπει να καλύπτονται από τον αρχικό σχεδιασμό του συστήματος ΚΥ, ανάλογα πάντα με τη φύση και τις απαιτήσεις της εταιρείας Έκταση και ποιότητα κωδικοποίησης Στις περισσότερες περιπτώσεις κωδικοποίησης υλικών σε διάφορες επιχειρήσεις είναι αρκετή η κωδικοποίηση των υλικών τους και του διαχωρισμού ενός υλικού από ένα άλλο μόνο με το στοιχείο της περιγραφής. Η έκταση και η ποιότητα αυτού του είδους κωδικοποίησης οπωσδήποτε είναι περιορισμένη. Διπλές εγγραφές υλικών είναι δυνατόν να παρεισφρήσουν στο σύστημα. Από την άλλη μεριά είναι δυνατόν δύο διαφορετικά υλικά να ενταχθούν στον ίδιο κωδικό αριθμό. Κατά αυτό τον τρόπο η απαίτηση για διαχωρισμό και διάκριση των υλικών μεταξύ τους προβάλει επιτακτική κυρίως σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που διαχειρίζονται πολλές χιλιάδες υλικά (για παράδειγμα πάνω από ). Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο όταν ο αριθμός των διαφορετικών ειδών ξεφεύγει πάνω από τα ειδη. PROCEEDINGS 14

15 3.14 Χαρακτηριστικά Υλικών Αν απαιτείται γίνεται για κάθε μία από τις παραπάνω ονομασίες μια ανάλυση των διαφόρων χαρακτηριστικών των υλικών υπό μορφή πινάκων που περιλαμβάνουν τις φυσικές, μηχανικές, χημικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές και άλλες ιδιότητες των υλικών. Αυτό απαιτεί ισχυρή μηχανογραφική υποστήριξη προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα. Ειδικότερα αναλύονται για κάθε ονομασία λεπτομέρειες όπως οι παρακάτω (μη εξαντλητική αναφορά): Φυσικές ιδιότητες Οι φυσικές ιδιότητες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: Μέγεθος, διαστάσεις, όκγος Μορφή (πλάκες, ράβδοι, χύδην κλπ) Πυκνότητα, ιξώδες, πορώδες Κατάσταση (υγρή, στερεά, αέρια, πλάσμα) Σημεία τήξεως και βρασμού Άλλα Μηχανικές ιδιότητες Οι μηχανικές ιδιότητες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: Ικανότητα μορφοποιήσεως και μηχανικών κατεργασιών Αντοχή στην τάση, συμπίεση, σχάση, εφελκυσμό, θλίψη, στρέψη, κάμψη Ελαστικότητα και αντοχή στην καταπόνηση Σκληρότητα Άλλα Χημικές ιδιότητες Οι χημικές ιδιότητες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: Μορφή (γαλάκτωμα, αιώρημα κλπ) Σύνθεση Καθαρότητα Δυναμικά οξειδώσεως και αναγωγής PROCEEDINGS 15

16 Αναφλεξιμότητα και ιδιότητες αυτοκατασβέσεως Άλλα Ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες Οι ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: Ικανότητα μαγνητίσεως Αντίσταση, αγωγιμότητα Διηλεκτρικές σταθερές Τάση εισόδου - εξόδου Ένταση λειτουργίας Άλλα 4 Επίλογος και θέματα μελλοντικής έρευνας Τα έργα κωδικοποίησης υλικών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που εξειδικεύονται όχι μόνο ως προς την επιχειρήση και ως προς το χρόνο που διανύει αυτή στην εξεληκτική της πορεία αλλά και ως προς τη βούλησή της για πλήρη ανάπτυξη των υποδομών λειτουργίας της. Οπωσδήποτε το θέμα της προσέγγισης των έργων δεν εξαντλείται στο παρόν άρθρο αλλά διευρύνεται μελλοντικά και σε άλλα πεδία όπως: έρευνα καταγραφής προσεγγίσεων από έργα κωδικοποίησης σε επιχειρήσεις, προγγίσεις έργων μετασχηματισμού υποσυστημάτων αριθμοδότησης, έργων μετασχηματισμού υποσυστημάτων ονοματολογίας, εφαρμογή διεθνών προτύπων, τεκμηρίωση διαδικασιών κ.α. 5 Βιβλιογραφία 1. Adams G.C., Yoshpe H.B, (1965), The Economics of National Security, Supply Management, pp , Industrial College of the Armed Forces. 2. Storch R.L., (2009), Manufacturing Systems, Group Technology Section, Ειδικές Σημειώσεις Παραδόσεων Μαθήματος, Washington University. 3. ILSS (2003), Co company data file 4. Segment M, NATO (2003), Codification System Acodp1 5. UN., (1992), Numerical Index of Goods, May USA MoD H7, (1997), Basic Codification Publication. 7. ΕΛΟΤ (2003), Πρότυπο ΕΛΟΤ 402 & 561 PROCEEDINGS 16

17 8. Λαγοδήμος Α., (1996), Διοίκηση Παραγωγής, Ειδικές Σημειώσεις Παραδόσεων Μαθήματος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 9. Λάιος Λ., (2000), Διαχείριση Υλικών & Βιομηχανικές Προμήθειες, Σημειώσεις Παραδόσεων Μαθήματος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 10. Λισαβώνα. (1985), Τεύχος πρακτικών 9 ου διεθνούς συνεδρίου Κωδικοποίησης. 11. Παπασωτηρίου Δ., (1997α), Το Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Υλικών Κοινή Γλώσσα Επικοινωνίας, Plant management, 143, pp Παπασωτηρίου Δ. (1997β), Η Κωδικοποίηση Υλικών ως εργαλείο των Logistics, Σεμινάριο S.O.L.E. 13. Παπασωτηρίου Δ. (1997γ), Το διεθνές σύστημα κωδικοποίησης υλικών ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών. 14. Παπασωτηρίου Δ., (1999), Κωδικοποίηση Υλικών μια σύγχρονη μεθοδική προσέγγιση, Management Plant. 15. Παπασωτηρίου Δ., (2000), Η διαχείριση διαμόρφωσης (CONFIGURATION MANAGEMENT) του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τα συστήματα κωδικοποίησης στην Ελληνική Βιομηχανία, Διπλωματική Εργασία. 16. Σούγιαννης Α., Παπασωτηρίου Δ., (2001), Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας για την κωδικοποίηση υλικών στις ελληνικές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, Επιστημονική Επετηρίδα, Τόμος Β, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001 (τιμητικός τόμος Αν. Καθηγητή Κοδοσάκη Δημήτρη) σελ PROCEEDINGS 17

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη)

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Δείτε αυτό http://access.uoa.gr/nemeth/nemethlyceummath.htm και αυτό http://www.gh-mathspeak.com/examples/nemethbook/ Βασικοί χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Cotton Plus WinPlan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων Προσχέδιο Τεχνικής Μελέτης «Cotton» ISO 9001:2000 Winplan Cotton Plus Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) 10 ΟΥ ΤΟ.Ψ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) 10 ΟΥ ΤΟ.Ψ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Αθήνα: 15/03/2013 Αριθμ. Πρωτ: 252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) 10 ΟΥ ΤΟ.Ψ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ταχ. Δ/νση : ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ: 11636, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο/FAX: 210 9214816 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 - ΡΟΕΓΓΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΤΥΟ Γεώργιος. τυλιανάκης, Χηµικός Μηχανικός M.Sc. ύµβουλος Επιχειρήσεων-Q.A. Systems Καθηγητής οιότητας στο Global University 1. Γενικά Τα υστήµατα ιαχείρισης οιότητας εµφανίσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ!

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ! ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ! Στόχος(οι): Ο υπολογισμός των απαιτήσεων σε ενέργεια των ηλεκτρικών συσκευών. Η κατανόηση της έννοιας της kwh και ο τρόπος υπολογισμού της. Η ανάληψη δράσεων για την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα)

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Πείραμα: διαδικασία που παράγει πεπερασμένο σύνολο αποτελεσμάτων Πληθικός αριθμός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας την κατανάλωση ή την εξοικονόμηση ενέργειας για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας ή που προτίθεστε να αγοράσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 1-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Εισαγωγή στο μάθημα Διαλέξεις / Εργαστήριο Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνος - Ρίσκο Επιχειρησιακό Όφελος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αρχές δεκαετίας του 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: Πληθώρα τυποποιημένων διαδικασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

! Εκτός από προϊόντα μπορείτε να κωδικοποιήσετε υπηρεσίες και θέσεις.

! Εκτός από προϊόντα μπορείτε να κωδικοποιήσετε υπηρεσίες και θέσεις. Βήμα 1 ο Ελάτε σε επαφή μαζί μας. Με την εγγραφή σας στην 520 Barcode Hellas αποκτάτε ένα Εταιρικό Πρόθεμα, έναν παγκοσμίως μοναδικό αριθμό, βάσει του οποίου θα κωδικοποιήσετε τα προϊόντα σας.! Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα