Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.». Αριθμός Απόφασης: 11 Χολαργός σήμερα την 28 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη, ώρα και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την , συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες : Παρόντες Αθανάσιο Βαλυράκη Πρόεδρο Απόντες Γεωργία Αρβανίτη Άννα Μαρία Τσικρικώνη Βασιλική Μπουφούνου Χρύσα Παρίση Αγλαϊα Σουρανή Νικόλαος Αποστολόπουλος Ιωάννης Κεχρής. Κων/νος Πολ/νης Τίγκας Αθανάσιος Χαρακτινιώτης Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε : Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ) & Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ) για τα έτη σε τρόφιμα για τις κοινωνικές υπηρεσίες και γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό, απαιτείται η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (μελέτη) και των όρων διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ο διαγωνισμός για τη συνολική προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της από (ΦΕΚ Α 240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013, όπου στο άρθρο 4 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες τροφίμων, είδων παντοπωλείου κ.λπ. για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των ,84 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την οποία έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου, Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΚΑ ΔΗΜΟΥ , , , , , , , ΚΑ

2 Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α , , ΚΑ ΔΟΠΑΠ , ), ενώ έχει προβλεφθεί η διάθεση σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντιστοίχως, για το έτος 2016, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Συγκεκριμένα, η υπ αριθ. 2/2015 συνολική μελέτη του Δήμου, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις επιμέρους μελέτες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ., αφορά σε: α) τρόφιμα για τις ετήσιες ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, β) είδη παντοπωλείου, αρτοπωλείου-ζαχαροπλαστικής, οπωρολαχανοπωλείου, ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών), γ) προϊόντα σίτισης για το εκπαιδευτικό καλοκαιρινό camp που διοργανώνει το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Π.Α.Π. για δύο (2) δεκαήμερα Ιούνιο-Ιούλιο 2015 δ) γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου ε) γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. στ) γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Π Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: α) Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου: Προϋπολογισμός μελέτης: ,75 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β)προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοπωλείου-ζαχαροπλαστικής, οπωρολαχανοπωλείου, ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου για το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού: Προϋπολογισμός μελέτης: ,57 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., γ)προμήθεια για τη σίτιση των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό camp παιδιών του Δ.Ο.Π.Α.Π.: Προϋπολογισμός μελέτης: 5.976,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δ) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου : Προϋπολογισμός μελέτης: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ε) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.: Προϋπολογισμός μελέτης: 5.477,15 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στ) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Π.: Προϋπολογισμός μελέτης: 644,37 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός, διεθνής και θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ημοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, φρούτα, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων δηλαδή είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής (και τα είδη για την σίτιση του camp ήτοι α. κουλούρι Θεσσαλονίκης, β. χυμός γ. σάντουιτς, δ. νερό), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Η ανωτέρω προμήθεια με ανοικτό διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα τις διατάξεις: 1. Της υπ αριθµ /3/1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 185/Β/ ) 2. Του Π.Δ. 60/ Του Ν. 4281/ Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 5. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και κοινοτήτων

3 6. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 7. Του Ν.2362/95 (δηµόσιο λογιστικό προµήθεια υπηρεσιών) 8. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95» 9. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 10. Του άρθρο 4 του φεκ 240Α 12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 18) 11. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 53361/ (ΦΕΚ 1503Β/ ) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ) 12. Του Ν. 3438/ Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 14. Της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β / όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β / , Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ τ. Β / και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ τ. Β / , όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών- χορηγητών σύµφωνα µε την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/ Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 16. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)». 17. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων». 18. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 19. Του Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 20. Του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 21. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή η ολοκλήρωση της διαδικασίας του ως άνω διαγωνισμού είναι χρονοβόρα, καθόσον αυτός είναι ανοικτός και διεθνής, ενώ οι εκτελούμενες συμβάσεις τροφίμων λήγουν σύντομα και αφορούν σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως οι παιδικοί σταθμοί και η Πρόνοια για τους απόρους του Δήμου, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: α) Tον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ.2/2014 μελέτης της Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και β) τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Εγκρίνει : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Tον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ.2/2014 μελέτης της Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ακολούθως :

4 1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 2015 Προυπολογισθείσα ετήσια μέση τιμή Δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. Δαπάνη με Φ.Π.Α. Αυγά ωοσκ.53-63γρ. τμχ Αλάτι 500γρ. τμχ Αλεύρι Φαρίνα 500γρ. τμχ Αλεύρι 1000γρ. τμχ Γαλοπούλα για τοστ φέτες κιλά Μαργαρίνη soft 250γρ. τμχ Γάλα υψηλής παστερίωσης 1000ml τμχ , , Γάλα εβαπορ. 410γρ. τμχ , , Φρυγανιά τρίμα 180 γρ τμχ Φρυγανιά 260γρ. τμχ Ζάχαρη καστανή 1.000γρ τμχ Μέλι 900γρ. τμχ , Μπισκότα Διάφορα τύπου Μιράντα τμχ Καραμέλες jell.3kg. κιλά Άνθος αραβ.160γρ τμχ Κορν φλέικς 500 γρ τμχ , ,220.40

5 Γιαούρτι στραγγιστό των 1000 γρ. τμχ , , Σφολιάτα 600 γρ τμχ Κουρού 600γρ τμχ Καφές ελληνικός 500 γρ τμχ Καφές φίλτρου 500 γρ τμχ Καφές στιγμής 200 γρ τμχ Σοκολατένια αυγά κιλά Φέτα τυπ/νη 1000 γρ τμχ , , Τυρί ημίσκληρο (κασέρι) κιλά Γκούντα τυρί κιλά , , Regato τυρί τριμμένο 500γρ κιλά Κεφαλοτύρι Ελληνικό τριμμένο 500 γρ πακέτο τμχ Ελαιόλαδο παρθ.1λτ τμχ , , Μακαρ.κοφτό 500γρ. τμχ Κριθαράκι 500 γρ τμχ Μακαρόνια 500 γρ τμχ Λαζάνια 500γρ. τμχ Χιλοπίτες 500γρ τμχ Χυλοπιτάκι 500γρ τμχ Σησαμάκι-πεπονάκι 500 γρ τμχ Ρύζι blue bonet 500γρ. τμχ

6 Ρύζι καρολίνα 500γρ τμχ Ρύζι γλασσέ 500 γρ τμχ Φασ.ξηρ. μέτρ.500γρ τμχ Φακές ψιλές 500γρ. τμχ Ρεβύθια αποφλοιωμένα 500γρ τμχ Βανίλια άρωμα 5τεμ. τμχ Δυόσμος κουτί 40γρ. τμχ Κανέλα τριμ 50γρ. τμχ Ρίγανη κουτί 50γρ. τμχ Πιπέρι 50γρ. τμχ Κόλιαντρος σε κόκκους τμχ Κουκουνάρι τμχ Σταφίδες ξανθές τμχ Baken powder τμχ Φυσικός χυμός Πορτοκάλι 100%. 1lt τμχ , , Ξύδι 400γρ. τμχ Λεμόνι άρτυμα 340γρ. τμχ Κομπόστα 850ml. τμχ Τομάτα κονκασέ 400 γρ τμχ Τομάτα πολτός πασσάτα 500γρ. τμχ Πελτές 410γρ.(δ. συμπ %) τμχ

7 Κατεψ. Αρακάς 1000 γρ. τμχ Κατεψ.στρογγυλά φασόλια 1000 γρ. τμχ Κατεψ. φασόλια πλατιά 1000 γρ τμχ Αναψυκτικά 1,5 λίτρου τμχ Αφεψήματα διάφορα συσκευσία 20 φακελ. τμχ Μουστάρδα 500γρ απαλή τμχ Ελιές χωρίς κουκούτσι των 5κιλών τμχ ,63 Απρόβλεπτα 3.000, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο σε ευρώ , ,21 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 2015 Προυπολογισθείσα ετήσια μέση τιμή Δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. Δαπάνη με Φ.Π.Α. Άρτος χωριάτ γρ. τμχ , , Τσουρέκια γρ τμχ , , Μουστοκούλουρα κιλά Κουλουράκια Σμυρνέικα συσκ. κιλού κιλά Ψωμί για τοστ φόρμας γρ κιλά Κουλούρια Θεσσαλονίκης κιλά

8 Παγωτίνια κιλά Μελομακάρονα κιλά Απρόβλεπτα ΣΥΝΟΛΟ σε ευρώ , ,60

9 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3 : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 2015 Προυπολογισθείσα ετήσια μέση τιμή Δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. Δαπάνη με Φ.Π.Α. Αγγούρια τμχ Άνιθος τμχ Καρότα κιλά Κολοκυθάκια κιλά Κρεμμύδια ξηρά κιλά Κρεμμύδια φρέσκα κιλά Λάχανο άσπρο κιλά Μαιντανός τμχ Μαρούλια τμχ Μελιτζάνες Φλ. κιλά Ντομάτες κιλά , , Πατάτες κιλά , , Πιπεριές πράσ.χονδρ κιλά Πιπεριές κέρατο κιλά Σέλινο τμχ Σκόρδα τμχ Φασολάκια φρεσκ. κιλά

10 Αχλάδια κρυστ. κιλά , , Αχλάδια πακαμς κιλά , , Καρπούζι κιλά Λεμόνια κιλά , , Μανταρίνια κιλά Μήλα Golden κιλά , , Μήλα Στάρκιν κιλά , Κεράσια κιλά Ακτινίδια κιλά Μπανάνες κιλά , , Πορτοκάλια Μέρλιν κιλά Πεπόνια κιλά Ροδάκινα κιλά Νεκταρίνια κιλά Φράουλες κιλά Σταφίδα ξανθή κιλά Βερύκοκα κιλά Απρόβλεπτα 2.000, , ,29 ΣΥΝΟΛΟ σε ευρώ ,10

11 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α4:ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 2015 Προυπολογισθείσα ετήσια μέση τιμή Δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. Δαπάνη με Φ.Π.Α. Βακαλάος ακέφαλος άδερμος κιλά , , Βακαλάος ακέφαλος με δέρμα κιλά Πέρκα φιλέτο κιλά , , Γαλέος φιλέτο κιλά , , Απρόβλεπτα ΣΥΝΟΛΟ σε ευρώ , ,55 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α5:ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 2015 Προυπολογισθείσα ετήσια μέση τιμή Δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. Δαπάνη με Φ.Π.Α. Κοτόπουλο κιλά , , ,92 Μοσχάρι Α/Ο κιλά , , ,00 Απρόβλεπτα 2.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ σε ευρώ , ,92 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α ,26 Α. Φ.Π.Α ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ,57

12 Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ Δ.Ο.Π.Α.Π (ανάγκες σίτισης CAMP) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13% ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ κανονικό περίπου 80 γρ ,36 900,00 117, ,00 2 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,25lt , ,00 230, ,00 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ σε ψωμί τύπου «μπαγκέτα» 3 (τυρί ζαμπόν-ντομάτα, τυρί- γαλοπούλα - ντομάτα, φέτα-ντομάτα μαρούλι) ΤΕΜΑΧΙΟ περίπου 130γρ , ,00 302, ,25 4 Εμφιαλωμένο Νερό φιάλη 0,50lt ,39 975,00 126, ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 776,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α ,00

13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Α.Π 5.200,00 Β. Φ.Π.Α. 776,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 5.976,00

14 Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Γ1. Είδη Παντοπωλείου α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ (ΣΥΜΠΥΚΝ. ΧΥΜΟΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 0, ,00 2. ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 γρ. 3, ,00 3. ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ. 0, ,00 4. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ - ΜΠΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ. 0, ,00 5. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ) ΒΑΖΟ 450 γρ. 1, ,00 6. ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 γρ. 0, ,00 7. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 0, ,00 8. ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού 0, ,00 9. ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού 0, , ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 γρ. 1, , ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ ΓΛΑΣΣΕ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΝΥΧΑΚΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 0, , ΡΥΖΙ (ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΥΠΟΥ SPAGHETTI ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 0, ,00

15 14. ΟΣΠΡΙΑ (ΦΑΚΕΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΡΕΒΥΘΙΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 1, , ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 410 γρ. 0, , ΛΑΔΙ ΦΥΑΛΗ 1 ΛΙΤΡΟ 3, , ΞΥΔΙ ΦΥΑΛΗ 400ML 0, , ΜΕΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 3, , ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 1, , Αυγά ωοσκ γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 0, , ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΦΑΚ. 2, , ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ * ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT 1, , ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 1, , ΤΥΡΙ EDAM ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 2, , ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. 6, , ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 900,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,75 * Σημείωση: ο χυμός πορτοκάλι (α/α 22) έχει υπολογιστεί με Φ.Π.Α. 23%, ενώ τα υπόλοιπα είδη με 13%

16 ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Γ2 Είδη Κρεοπωλείου α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1500 γρ. 4, ,00 ΔΑΠΑΝΗ 1.600,00 Φ.Π.Α. 13% 208,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.808,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ,00 Γ. Φ.Π.Α ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ,75 Δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε ΛΙΤΡΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 576,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 13% 7.488,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00

17 Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΚΜΕΠΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε ΛΙΤΡΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,04 ΣΥΝΟΛΟ 4.847,04 Φ.Π.Α. 13% 630,11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.477,15 ΣΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε ΛΙΤΡΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,24 ΣΥΝΟΛΟ 570,24 Φ.Π.Α. 13% 74,13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 644,37

18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) ΑΝΕΥΦΠΑ , , , , , , ,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) , , , , , , ,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) ,84

19 2) TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Διαχείριση προϊόντων: Η διαχείρηση προϊοντων θα γίνεται σύμφωνα με ΥΑ Α2-861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, , Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β 1129/ & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/ ) και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από την Υπεύθυνη κάθε τμήματος. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης η οποία, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρεπει να είναι τουλάχισον 6 μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές - Κτηνιατρικές - Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Γάλα CPV Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωµένου γάλακτος σε ηµερήσια βάση για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου Παπάγου-Χολαργού και των Νοµικών του Προσώπων ΔΟΚΜΕΠΑ και ΔΟΠΑΠ, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/ (ΦΕΚ1503Β/ ) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ )και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις, «στους εργαζόµενους στους οποίους παρέχονται τα µέσα ατοµικής προστασίας. Επίσης παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ηµερήσια βάση. Η προµήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωµένο, οµογενοποιηµένο, βραχείας διάρκειας συντήρησης, σε συσκευασία των 1000ml που θα πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας και τις προδιαγραφές της κείµενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Θα προέρχεται δε από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου. Το προς προµήθεια γάλα θα είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ηµιαποβουτυρωµένο (λιπαρά 1,5%), ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών των φορέων και θα διατίθεται µέσα σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) με ημερομηνία συσκευασίας της ημέρας παράδοσης ή της προηγούμενης.

20 Είδη Αρτοπωλείου CPV Όλα τα είδη αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από µικροοργανισµούς, έντοµα ή ακάρεα, γαιώδεις προσµίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύµητες οσµές, χρωµατισµούς και άλλα ανεπιθύµητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να παραδίδονται 3 µε 4 ώρες µετά τον κλιβανισµό τους, δικαιολογηµένης της νοµίµου µείωσης. Η παρασκευή όλων των ειδών αρτοσκευασµάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε µε επιτρεπόµενους τύπους αλεύρων και να είναι Α ποιότητας. Άρτος σύμμεικτος: Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας Α' ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από γραμμάρια (καθαρό). Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μισή ώρα τουλάχιστον μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών. Αρτοσκευάσματα: Η Παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α' ποιότητας. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ: Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το βάρος του κουλουριού να είναι περίπου 80γρ. Το ψήσιμο του άρτου κα των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σ' όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να είναι Α' ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Είδη Κρεοπωλείου CPV Προδιαγραφές νωπού κρέατος µόσχου-νωπού κιµά µόσχου και νωπών κοτόπουλων. Κρέας μόσχου: Νωπό εγχώριο σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α' ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριο του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: α) Ημερομηνία σφαγής, β) Το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο, γ) Χώρα γέννησης: Ελλάδα, δ) Χώρα εκτροφής: Ελλάδα, ε) Χώρα σφαγής: Ελλάδα. Ταξινόμηση ζώου: Κατηγορία: Α Διάπλαση: U ή R ή Ο Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2. Κιμάς μόσχου: Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α' ποιότητας, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. Αποκλείονται από την παρασκευή κιμά τα τραυματισμένα μέρη και το ποντίκι. Κοτόπουλα νωπά: Να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης σφαγής και του τύπου 70% χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αμάρα. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης, να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Έιδη Παντοπωλείου CPV Όλα τα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π) και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης η οποία, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρεπει να είναι τουλάχισον 6 μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων.

21 Ελαιόλαδο : Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 1g ανά 100g και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Συσκευασία όπως αναγράφεται στο σχετικό πίνακα ειδών. Ζυμαρικά : Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 100% έχοντας τα εξής αναλυτικά στοιχεία: α) Υγρασία και πτητικές στους 105 ο C ουσίες, κατ' ανώτατο όριο 12,5% για την θερινή περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και 13,5% για την χειμερινή περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου. β) Η οξύτητα δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ. γ) Η τέφρα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της αντίστοιχης που καθορίζεται για το σιμιγδάλι από το οποίο παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 0,1 μονάδα. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500γρ με ημερομηνία λήξεως. Κομπόστα : Θα είναι Α ποιότητας, θα πληρεί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Αγορανομικές διατάξεις και θα αναφέρονται στην κατηγορία Κομπόστα - Ροδάκινο χωρίς σπέρματα σε μεταλλικό κυτίο των 850 γρ. εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία. Στη συσκευασία πρέπει απαραίτητα ν' αναγράφεται τόσο το μετά την αποστράγγιση καθαρό βάρος του περιεχομένου καρπού, όσο και η πυκνότητα του σιροπιού. Μέλι : Κατά προτίμηση εγχώριο, χωρίς αναμίξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας, θα διατίθεται σε συσκευασία των 1000 γρ. εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία. Το μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς την σύστασή του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη ζύμωση, η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων. Γιαούρτι : Αγελαδινό στραγγιστό των 200γρ ή των 1000 γρ. 4-6% λιπαρά. Ημερομηνία παρασκευής θα είναι η ημέρα παράδοσης ή το πολύ μέχρι 4 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης. Μπισκότα : Τύπου Πτι-Μπερ ή τύπου Μιράντα ή ανάλογο σε συσκευασία 250 γρ., με ημερομηνία λήξης, παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, με αβλαβής αρωματικές ουσίες επιτρέπεται η τεχνική χρώση με τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές. Μπαχαρικά : Πιπέρι μαύρο, ρίγανη, γαρύφαλλο, δάφνη, κανέλλα σκόνη, μοσχοκάρυδο, συσκευασμένα, όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις. Μπείκιν Πάουντερ, Βανίλια (άρωμα), Σόδα, Αμμωνία : Συσκευασμένα όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις. Φυσικός χυμός : Σε συσκευασία του 1 λίτρου από εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά. Όσπρια : Τα όσπρια (φασόλια, φακές κλπ) να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ελληνικής προέλευσης, β) Ποιότητα Α, γ) Ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι των 500γρ. Ξύδι : Η οξύτητα του προσφερομένου ξυδιού τυποποιημένο ή σε πλαστική φιάλη των 400 γρ (εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% με οξικό οξύ. Τα ημίσκληρα τυριά : Ημίσκληρο τυρί Α' ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο μείγμα γάλακτος. Στη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ, β) Τυρί, γ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, δ) Το βάρος του περιεχομένου, ε) Η ημερομηνία παραγωγής. Το τυρί ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα