Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ"

Transcript

1 ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση LEADER ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν και αφορά στην πληροφόρηση των πολιτών και Φορέων σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER». ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 26, Τ.Θ. 128, ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ , 45789, FAX

2 ΓΕΝΙΚΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. () στο πλαίσιο της προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπόνησε το Σχέδιο του Τοπικού Προγράμματος «Προορισμός Φλώρινα: Διαδρομή στο χώρο, στο χρόνο και στους ανθρώπους», μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, τη ΤΕΔΚ, το Επιμελητήριο, την ΕΑΣ Αμυνταίου, και τους 6 Δήμους της περιοχής παρέμβασης. Το τοπικό πρόγραμμα αφορά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει 59 μειονεκτικά και ορεινά Δ.Δ. του Ν. Φλώρινας, χαρακτηρίζεται από πολυτομεακό σχεδιασμό και λαμβάνει υπόψη του την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER Η περιοχή παρέμβασης Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει 6 Δήμους του Νομού Φλώρινας με 59 Δημοτικά Διαμερίσματα στο σύνολο των 90 Δημοτικών Διαμερισμάτων του Νομού. Είναι συνολικής έκτασης 1.119,14 km 2 και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε κατοίκους σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ (2001). Συγκεκριμένα στην περιοχή παρέμβασης ανήκουν οι εξής Δήμοι: 1.Δήμος Φλώρινας (όλα τα Δ. Διαμερίσματα εκτός του Δ. Δ. της Φλώρινας). 2.Δήμος Αμυνταίου (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα). 3.Δήμος Μελίτης (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα). 4.Δήμος Περάσματος (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα εκτός των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Φλαμπούρου, της Δροσοπηγής και της Άνω Υδρούσας). 5.Δήμος Φιλώτα (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα). 6.Δήμος Κάτω Κλεινών (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα)

3 Συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία Συνολικό Κόστος ,43 Δημόσια Δαπάνη ,00 Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΙΠΕ-Π) ,00 Εθνική Συμμετοχή (Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) ,00 Ίδια Συμμετοχή ,43 Χαρακτηριστικός τίτλος του προγράμματος «Προορισμός Φλώρινα: Διαδρομή στο χώρο, στο χρόνο και στους ανθρώπους» Πληθυσμιακή πυκνότητα περιοχής: 27,09 κάτοικοι ανά km 2 Συνολική έκταση της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης: 9.451,00 km 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (km 2 ) (κάτοικοι) (κάτοικοι /km 2 ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ,86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.451, ,90 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.924, ,47 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.119, ,09-3 -

4 «Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ km 2 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ km 2 GR ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ ΠΕΤΡΩΝ 125,69 80,06 GR ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ 82,02 27,08 GR ΛIΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ 66,99 66,69 GR ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ 403,28 80,6 ΣΥΝΟΛΟ 677,98 254,43 ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.119,14 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 22,73% - 4 -

5 Χάρτης περιοχής παρέμβασης - 5 -

6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 1) ΥΠΟΜΕΤΡΟ 411 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ L123-Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 2)ΥΠΟΜΕΤΡΟ 413 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ L311-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες L312-Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων L313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων L321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό L322-Ανακαίνηση και ανάπτυξη χωριών L323-Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς ΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ , ,00 57,54% ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δράση L123α : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Αναλυτική Περιγραφή: Η δράση αφορά στη δημιουργία και στον εκσυγχρονισμό μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Επιλέξιμοι είναι οι κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης και αναλύονται στο παράρτημα του τεχνικού δελτίου της δράσης L123α. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μέτρου L123α όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης κατά την έννοια του άρθρου 28 του Καν (ΕΚ) 1698/

7 Στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της τοπικής γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής με τη δημιουργία καθετοποιημένων μονάδων και τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης που θα ενισχύσουν την τοπική παραγωγή ενισχύοντας το εισόδημα των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Με τη δράση αυτή θα ενισχυθούν ενδεικτικά οι επιχειρήσεις μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, ο εκσυγχρονισμός και η ίδρυση οινοποιείων, η δημιουργία, ο εκσυγχρονισμός και η ίδρυση επιχειρήσεων μεταποίησης γλυκών κουταλιού, η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ξήρανσης, αποθήκευσης δημητριακών, οι επιχειρήσεις μονάδων επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών καθώς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας και οπωρολαχανικών. Το υπομέτρο αφορά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και αειφόρο διαχείριση των δασών. Αποκλείεται η ενίσχυση: Α) επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. Β) επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και του μελιού. Γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου Δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα Ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυση τους στα πλαίσια των ΚΟΑ. Η δράση έχει περιβαλλοντική διάσταση στο βαθμό που ενισχύει επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων ενώ παράλληλα ενισχύει την εγκατάσταση βιολογικών καθαρισμών σε επιχειρήσεις μεταποίησης. Επίσης, η δράση είναι καινοτόμος διότι ενισχύει την καθετοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί δράση με μικρό πεδίο εφαρμογής σε όλη την Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις θα είναι περιορισμένου ύψους και πιο συγκεκριμένα μέχρι το ύψος των ,00 πλέον ΦΠΑ συνολικού προϋπολογισμού, με ποσοστό επιχορήγησης 50%

8 Σκοπιμότητα: Σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση στην περιοχή παρέμβασης παράγονται γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και σε μεγάλες ποσότητες. Πιο συγκεκριμένα παράγεται κρέας, γάλα, μέλι, μήλα, φασόλια, σταφύλια, πιπεριές, πατάτες, φράουλες, οπωροκηπευτικά κ.α. Επίσης στην περιοχή έχουν δημιουργηθεί οινοποιεία μικρής και μεγάλης δυναμικότητας και παράγεται κρασί φημισμένης ποιότητας της περιοχής ΟΠΑΠ Αμυνταίου. Με τη δράση ενισχύεται η αποδοτικότητα του τομέα της μεταποίησης, εισάγονται νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής και ενισχύεται η εξωστρέφεια της τοπικής παραγωγής με την εξαγωγή των τοπικών προϊόντων. Σημαντική είναι η συμβολή στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας και της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, στη καθετοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων, στην πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ μέσω της ανάπτυξης δικτύου μεταποίησης και εμπορίας τους. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη δράση L123α για την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, γιατί στοχεύει στην ουσιαστική ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας την τοπική παραγωγή. Το μέτρο έχει δημόσια δαπάνη που μεταφράζεται σε 6 περίπου επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στόχος που είναι εφικτός σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν για την γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής. Καινοτόμος χαρακτήρας: Στα πλαίσια της δράσης υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων μεταποιητικών μονάδων. Δικαιούχοι: Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας

9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία της δράσης (σε euro) ΔΡΑΣΗ L123α ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Δ/Δ 50,00% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Κ/Σ 80,00% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ε/Σ 20,00% ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ι/Σ 50,00% Περιοχή παρέμβασης: Η δράση αναφέρεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Η περιοχή διαθέτει γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και αναμένεται να υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Συνέργεια της δράσης: Η δράση έχει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις: 311.1, Τα παραγόμενα προϊόντα της περιοχής όπως κρασί, φέτα, τυρί κατσικίσιο, κτλ επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις περισσότερες δράσεις του τοπικού προγράμματος καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, και εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής. α) Επιλέξιμες δαπάνες: 1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. 4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού (όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης). 5. Αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης μεταποίησης. 6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου - 9 -

10 σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού. 7.Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. 8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των β) Μη επιλέξιμες δαπάνες: 1. Αγορά οικοπέδου. 2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης. 5. Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.). 6. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στο σημείο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων. 10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 11. Η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού. 12. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κ.λπ

11 13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 15. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού. 16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης. 17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας. 18. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για να εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή της. 19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 20. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. 22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. Δράση L311.1: Ιδρύσεις μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης Αναλυτική Περιγραφή: Η δράση αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων μονάδων φιλοξενίας μικρής δυναμικότητας. Oσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/ (ΦΕΚ 670Β/ ) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης όπως ισχύει κάθε φορά. Η δράση έχει μέγιστο προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ με μέγιστη δυναμικότητα τις 40 κλίνες. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η δράση αφορά όλη την περιοχή παρέμβασης και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην μετατροπή υφιστάμενων παραδοσιακών/διατηρητέων κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα. Η χωροθέτηση των επενδύσεων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα χωροθέτησης και αδειοδοτήσεων

12 Δεν προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός μονάδων φιλοξενίας αλλά μόνο η ίδρυση διότι στην περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχουν αγρότες ή επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα που να είναι και ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοπιμότητα: Η δράση έχει ως στόχο να ενισχύσει αγρότες της περιοχής αυξάνοντας παράλληλα την απασχόληση στον αγροτικό χώρο. Μέσω της δράσης επιδιώκεται η μείωση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αύξησης της απασχόλησης και συγκράτησης του πληθυσμού. Η δράση στοχεύει επίσης στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που επισημάνθηκαν στην ανάλυση ειδικότερα σε αυτές που απορρέουν από το πλούσιο γεωφυσικό περιβάλλον (όροι λίμνες) και από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή (ανακήρυξη του Νομού ως πρώτου Αγροτουριστικού προορισμού στην Ελλάδα). Με την ένταξη των αγροτών στο τομέα του τουρισμού δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την πραγματική ανάπτυξη του αγροτουρισμού ο οποίος δεν νοείται χωρίς την ενεργό συμμετοχή των αγροτών. Προβλέπεται η χρηματοδότηση ενός καταλύματος με συνολικό προϋπολογισμό Καινοτόμος χαρακτήρας: Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι επιχειρείται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον αγροτικό χώρο στον τομέα του τουρισμού. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η περιοχή παρέμβασης να αποκτήσει καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, όπως π.χ. η συμμετοχή σε αγροτικές δραστηριότητες, ξενάγηση στις δραστηριότητες του αγροτικού χώρου, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. Η χωροθέτηση της επένδυσης δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την έδρα της εκμετάλλευσης ή τον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου δικαιούχου

13 Χρηματοοικονομικά στοιχεία της δράσης (σε euro) ΔΡΑΣΗ L311-1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Δ/Δ 50,00% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Κ/Σ 80,00% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ε/Σ 20,00% ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ι/Σ 50,00% Περιοχή παρέμβασης: Η δράση αναφέρεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Η περιοχή παρέμβασης και γενικότερα ο Νομός Φλώρινας προβάλλουν ως σημαντικοί αγροτουριστικοί προορισμοί και αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο κατασκευάστηκαν 3 ξενοδοχεία 3 αστέρων και ένα κατάλυμα ενοικιαζόμενων δωματίων 4 αστέρων στην ίδια περιοχή παρέμβασης. Συνέργεια της δράσης: Η δράση συνεργεί με αυτές που προτείνονται στα πλαίσια του σχεδίου όπως: Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων: Προβλέπεται να δημιουργηθεί μία νέα επένδυση. Δράση L311.2: Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής Αναλυτική Περιγραφή: Η δράση αφορά στην ίδρυση ή επέκταση και εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής. Η λειτουργική μορφή μπορεί να είναι αυτή του κλασσικού εστιατορίου ή της ταβέρνας. Παράλληλα θα ενισχυθούν χώροι αναψυχής που ενισχύουν τη δομή της οικονομίας της υπαίθρου όπως: Αναψυκτήρια. Παραδοσιακά καφενεία

14 Ουζερί. Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση της δημιουργίας χώρων εστίασης και αναψυχής της υπαίθρου ώστε αφενός να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και δυναμική του αγροτικού χώρου και αφετέρου να εμπλουτιστεί η τοπική οικονομία με δράσεις που ενισχύουν τη συνοχή της υπαίθρου και παράλληλα συμβάλλουν στη συγκράτηση του πληθυσμού της. Στο πλαίσιο της δράσης θα καθοριστούν προδιαγραφές για την αισθητική των χώρων εστίασης του κτιρίου. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ με ποσοστό ενίσχυσης 50%. Σκοπιμότητα: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργίας χώρων που θα αναδείξουν την παραγωγή τοπικών προϊόντων και γεύσεων μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες που διαφοροποιούνται από τις κλασσικές ενασχολήσεις του γεωργικού τομέα. Έτσι δημιουργούνται νέες ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος από μη γεωργικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι υποδομές στον τομέα υποδοχής επισκεπτών καθώς προβάλλεται και αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν. Παράλληλα δημιουργούνται χώροι αναψυχής όπως παραδοσιακά καφενεία και αναψυκτήρια με νέες θέσεις απασχόλησης που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της υπαίθρου. Δημιουργούνται υποδομές που ενισχύουν τους οικισμούς της περιοχής και βελτιώνουν την ελκυστικότητα της υπαίθρου. Τα παραπάνω απορρέουν από την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη της περιοχής στον τομέα του Αγροτουρισμού. Η δράση λειτουργεί διττά. Δημιουργεί αφενός δομές εστίασης και αναψυχής για τους επισκέπτες της περιοχής σε οικισμούς με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης και των υπολοίπων οικισμών με αποτέλεσμα την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της ελκυστικότητας των οικισμών της περιοχής. Για τους παραπάνω λόγους προβλέφθηκε το ποσό των που αντιστοιχεί στη δημιουργία δύο επιχειρήσεων στον τομέα της εστίασης και της αναψυχής. Καινοτόμος χαρακτήρας: Η δράση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί καινοτόμα καθώς χρησιμοποιεί τα τοπικώς παραγόμενα προϊόντα και ενέργεια από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, αιολική ενέργεια) και αποτελούν βαθμολογούμενα κριτήρια των προτάσεων

15 Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. Η χωροθέτηση της επένδυσης δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την έδρα της εκμετάλλευσης ή τον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου δικαιούχου. Χρηματοοικονομικά στοιχεία της δράσης (σε euro) ΔΡΑΣΗ L311-2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Δ/Δ 50,00% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Κ/Σ 80,00% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ε/Σ 20,00% ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ι/Σ 50,00% Περιοχή παρέμβασης: Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης που παράγει γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα ορισμένα εκ των οποίων επώνυμα (Πιπεριές Φλωρίνης Αρνί Κατσίκι ελευθέρας βοσκής Κέλλης) και παραδοσιακές ιδιαίτερες γεύσεις. Η βραβευμένη κουζίνα της περιοχής μπορεί να αποτελέσει πρότυπο. Σε ένα τμήμα της περιοχής παρέμβασης καλλιεργούνται αμπελώνες που δίνουν επώνυμα κρασιά. Όλα τα παραπάνω μαζί αποτελούν εγγυημένες προϋποθέσεις για την ίδρυση χώρων εστίασης από κατοίκους αγρότες της περιοχής παρέμβασης. Παράλληλα θα δημιουργηθούν και χώροι που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα αναψυχής των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Συνέργεια της δράσης: Η προτεινόμενη δράση βρίσκεται σε άμεση συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις: 123.α Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων: Προβλέπεται να δημιουργηθούν δύο νέες επενδύσεις

16 Δράση L311.3: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων Αναλυτική Περιγραφή: Η πρόταση αφορά σε ευέλικτες μορφές αγροκτημάτων (π.χ. ημερήσιο /επισκέψιμο αγρόκτημα) συνδυασμένα με εκθετήριο πώλησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων με ή χωρίς υποδομές διανυκτέρευσης και εστίασης. Το επισκέψιμο αγρόκτημα θα έχει τις παρακάτω δραστηριότητες: Την κύρια γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα. Κατάλυμα με δυνατότητα διανυκτέρευσης. Χώρο εστίασης. Δραστηριότητες υπαίθρου (ποδηλασία, ιππασία, κτλ). Πρατήριο /πωλητήριο ιδιοπαραγόμενων ή τοπικών προϊόντων. Χώρο ενημέρωσης -πληροφόρησης επισκεπτών / μαθητών. Ένα αγρόκτημα μπορεί να έχει τη γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα ως απαραίτητο συστατικό της δράσης του και να εμπλουτίζει τη δραστηριότητα του με ένα ή και με το σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ όταν περιλαμβάνεται υποδομή διανυκτέρευσης με ποσοστό ενίσχυσης 50%. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται υποδομές διανυκτέρευσης το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ με ποσοστό ενίσχυσης 50%. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τη δημιουργία επισκέψιμου αγροκτήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων. Σκοπιμότητα: Κρίνεται σκόπιμη η ίδρυση μιας τέτοιας δραστηριότητας διότι θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις υπάρχουσες υποδομές, θα ικανοποιεί πλήρως την έννοια «αγροτουρισμός», θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τις νέες ηλικίες επισκεπτών και υπάρχει σε αφθονία πρωτογενές υλικό (προϊόντα-ζώα-πτηνά). Μπορεί να λειτουργήσει ως οικογενειακή επιχείρηση από τα μέλη του αγροτικού νοικοκυριού ταυτόχρονα με τις βασικές τους ασχολίες που είναι αγροτοκτηνοτροφικές και οικοτεχνικές είτε από επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τη γεωργική εκμετάλλευση. Με τη λειτουργία αυτή ενισχύονται οι δυνατότητες πολυαπασχόλησης των αγροτών. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η δημιουργία ενός επισκέψιμου αγροκτήματος συνολικού προϋπολογισμού

17 Καινοτόμος χαρακτήρας: Η δράση είναι καινοτόμος στο βαθμό ανάλογα με το εύρος και το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχουν τα επισκέψιμα αγροκτήματα. Επιδίωξη είναι τα αγροκτήματα να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, να ενισχύεται το τουριστικό προϊόν της περιοχής και να παρέχονται υπηρεσίες όπως ιππασία, ποδηλασία, υδάτινες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα να επιδιώκεται η συμμετοχή των επισκεπτών στην καθημερινή λειτουργία του αγροκτήματος. Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. Η χωροθέτηση της επένδυσης δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την έδρα της εκμετάλλευσης ή τον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου δικαιούχου. Χρηματοοικονομικά στοιχεία της δράσης (σε euro) ΔΡΑΣΗ L311-3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Δ/Δ 50,00% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Κ/Σ 80,00% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ε/Σ 20,00% ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ι/Σ 50,00% Περιοχή παρέμβασης: Περιοχή παρέμβασης μιας τέτοιας δράσης μπορεί να είναι όλη η περιοχή παρέμβασης κι αυτό επειδή απαντώνται σε όλη την περιοχή αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Στις ορεινότερες είναι ενδυναμωμένος ο κτηνοτροφικός τομέας είτε σταβλισμένων ζώων είτε ελεύθερης βοσκής ενώ στα πεδινά παρατηρείται αύξηση των καλλιεργειών και η εκτροφή σταβλισμένων ζώων. Συνέργεια της δράσης: Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις: 311.1, 312.3, 313.4, 313.8, 313.5, 313.6, 312.5, 321.3, 322.1, 323.1, 323.2,

18 Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων: Προβλέπεται να δημιουργηθεί μία νέα επένδυση. Επιλέξιμες δαπάνες δράσης Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική τους αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους. 8. Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος. Στην περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά μεταποίηση προϊόντων του παραρτήματος Ι της συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπομέτρο 123 και σε ποσοστό μέχρι 30% του συνολικού κόστους. 9. Δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος. 10. Δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανόμενης κατ εξαίρεση της αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου

19 Δράση L311.6: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Αναλυτική Περιγραφή: Η δράση αφορά σε ιδρύσεις και επεκτάσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσίας όπως παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω κατά κωδικό δραστηριότητας: Παντοπωλεία Παραδοσιακά καφενεία Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων Δραστηριότητες κομμωτηρίων και κουρείων Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία Ενισχύεται η δημιουργία υπηρεσιών που αφενός ενισχύουν την οικονομία των οικισμών και κατά επέκταση τη συνοχή της τοπικής οικονομίας και αφετέρου να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες τουρισμού υπαίθρου όπως π.χ. πάρκα αναψυχής και δραστηριότητες σχετικά με την σωματική ευεξία. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ και το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σκοπιμότητα: Η δράση επιλέχτηκε για να δώσει την δυνατότητα της πολυαπασχόλησης των αγροτών και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων, για τη μείωση της υποαπασχόλησης στον γεωργικό τομέα, για τη βελτίωση των εισοδημάτων ειδικών ομάδων πληθυσμού και για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Μέσω της δράσης ενισχύεται η οικονομία της υπαίθρου και δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες της περιοχής να επιχειρήσουν στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών ενισχύοντας το εισόδημα τους. Παράλληλα δημιουργούνται υποδομές που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής και δημιουργούν δυνατότητες πολλαπλασιαστικών φαινόμενων στην τοπική οικονομία. Προβλέπεται η δημιουργία δύο επενδύσεων στην περιοχή παρέμβασης συνολικού προϋπολογισμού

20 Καινοτόμος χαρακτήρας: Η δράση θεωρείται καινοτόμος καθώς εντάσσει στην περιοχή δράσεις όπως: Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, πάρκα αναψυχής και δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της υπαίθρου και εμπλουτίζουν τον τομέα της παροχής υπηρεσιών με νέες δράσεις που παράλληλα ενισχύουν και το τουριστικό απόθεμα της περιοχής. Καινοτομία για την περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει η δημιουργία παραδοσιακών παντοπωλείων που τείνουν να εξαφανιστούν αναζωογονώντας μια παλιά μορφή εμπορικής δραστηριότητας. Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. Η χωροθέτηση της επένδυσης δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την έδρα της εκμετάλλευσης ή τον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου δικαιούχου. Χρηματοοικονομικά στοιχεία της δράσης (σε euro) ΔΡΑΣΗ L311-6 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Δ/Δ 50,00% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Κ/Σ 80,00% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ε/Σ 20,00% ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ Ι/Σ 50,00% Περιοχή παρέμβασης: Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης και ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο στοχεύοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών και στη δημιουργία επιχειρηματικών δομών που θα ενισχύσουν τη συνοχή της υπαίθρου. Συνέργεια της δράσης: Περιγραφή της συνέργιας της δράσης με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του σχεδίου 123.α, 311.1, 311.2, 311.3, 311.6, 312.2, 312.3, 313.5, 313.6,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 )

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικά στοιχεία Φορέα Επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α -. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΔΑ :4Α89Γ-ΙΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α)

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) 5.3.1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα